A milícia rádiókommunikációja gyorsan alkalmazkodott a körülményekhez, és hatékonyan alkalmazza a számára elérhető technikai eszközöket és módszereket. Figyelemreméltó, hogy a ma már sokak által idejétmúltak tekintett távíró (CW) üzemmódot is sikeresen használják az ukrán rádiófelderítés folyamatos zavarása ellenére.
Bebizonyosodott, hogy ennek az üzemmódnak az egyszerűsége, és harctéri körülmények között alkalmazhatósága még mindig megállja a helyét egy olyan haderő esetében, amelynek nincs lehetősége a legkorszerűbb szórt-spektrumú és frekvenciaugratásos technikák beszerzésére. Megfigyelve az adásukat azt tapasztaltuk, hogy a hagyományos ötös jelcsoportokat adják, adás végén a rádiós 'szlengben' használatos rövidítéseket is használva. Természetesen az ukrán rádiófelderítés gyorsan reagál erre, és zavarni kezdi az adást, de ennek ellenére a távíró jelek így is átjutnak a zavaráson, és még innen hallgatva, 1300 km-es távolságból is jól vehetőek.
Most tapasztaltuk először, hogy az ukrán titkosszolgálat adását az oroszok is elkezdték zavarni. Eddig csak ukrán részről történt zavarás, és mivel  elég aktív a rádiófelderítésük, ahol eddig az oroszok dolgoztak, gyorsan megjelentek az ukránok, és zavarni kezdték azt. Úgy tűnik, ezen a téren is fejlődik a milícia. Már a puccs előtt is hosszú időn keresztül, mindig azonos frekvencián zavartalanul dolgozott az ukrán titkosszolgálat SSB fónia adója, és a puccs után is változatlanul, de eddig senki nem zavarta. Mostanáig. Vasárnap nagy térerővel beindult egy zavaróállomás, és az addig zavartalanul üzemelő ukrán adót teljesen 'kitaposta'.
Ezek az információk, bár nem jelennek meg sehol a napi harctéri jelentések szintjén, és kevésbé képeznek hírértéket a kilőtt harcjárművek fényképei mellett, mégis jól mutatják azt, hogy a milícia semmiképpen nem tekinthető már holmi szedett-vedett szeparatista harci csoportoknak, hanem valódi, jól szervezett reguláris haderőként tevékenykedik.


http://www.hidfo.net/2014/08/04/milicia-radiokommunikaciojarol