2016. április 10., vasárnap

Világgyilkosság

VilággyilkosságVan aki még "csak" a "Fehér faj kiirtási szándékát" látja a világban, elsősorban Európában zajló, természetesen nem véletlenül bekövetkező eseményekben, így Európa politikusainak árulásában, a megszálló migránsok beáramlásában és agresszivitásukban. Ezekben az esetekben már nem beszélhetünk bizonyos területekre korlátozott "Világgyilkosságról", mivel a háborúk kiterjesztése egyre közelebb hozza a totális, az egész bolygót érintő háborút, és ami lényeges, ez nem "spontán", hanem megtervezett folyamat eredménye. Félreértés ne essék, ahogy az USA, Oroszország vagy Kína, úgy Európa is képes lenne megvédeni magát bárkitől, beleértve a "migránsoknak" nevezett ténylegesen az amerikai, szaudi, török, brit, francia izraeli stb. támogatású Iszlám Államnak elnevezett rablóbanda, kollaboráns európai kormányok által beinvitált tagjaitól (tisztelet és együttérzés a kivételt képező valódi menekülteknek).


A "történet" nem most kezdődött, hanem több mint 2500 éve, de a végkifejlet a 19-20. századi gyorsuló ütemű előkészítésben -és 21.-ik század eleji végjátékban érte el azt a szintet, hogy a vérfertőzött, genetikailag hibás emberkreatúrák végromlásba dönthessék az emberi civilizációt. Emberit írtam, nem talmudista, szabadkőműves, illuminátus, vatikáni álkeresztény, Bilderberg Grouppos cionista, Vatikán által létrehozott Mohamedán, rablásra és rablógyilkosságra kitermelt és kinevelt, az állatoktól is alacsonyabb rendűeket. A fertőzés gyorsuló ütemben terjed. A 16. századtól Európában megszűnt az utolsó genetikai hibáktól mentes uralkodóval rendelkező királyság is, de a helyüket elfoglalók utódai hatalmas lépésekben döntik romba a civilizáció bölcsőjét, Európát. Biztos lesznek olyan (kazár-zsidó) "történészek", akik (le)sajnálkozva úgy jellemzik majd Európa jelenlegi hanyatlását, mint az európai népek elkorcsosulásának, életképtelenségének eredményét.

Most is hazudik aki ezt állítja, és később sem fog igazat mondani az, aki nem említi meg, hogy a "fehér fajba" beszivárgó, és csalással, megtévesztéssel, erőszakkal egyre nagyobb hatalmat birtokló (bitorló), "szintén fehér" kazár-zsidó maffia készítette elő, és hajtja végre Európa kivégzését, előre megfontolt szándékkal, aljas indokból, előre kitervelt módon, különös kegyetlenséggel. Az a politikai vezető, aki ma Európában nem képviseli népe érdekeit, nem csak megérdemli a halált, de önvédelemből kötelező elítélni és kivégezni. Jószerivel, szinte az összeset likvidálni kellene. A rablógyilkosok nem érdemelnek mást. Többek közt miattuk nincs szükség amerikai haderőre Európában. Megvédeni csak zsidó-Amerikától, Izraeltől, a bankárkaszttól és brit királyi családtól kell Európát.

Egy kis történelmi kiegészítésként hozzá kell tenni, a "terv" végrehajtásának fontos eleme a Kr. u. 200-225 között Rómában zsidók által írt Tóra (Ószövetség). Részei, történetei fellelhetők a Sumérnak elkeresztelt sokkal régebbi szkíta kultúra emlékeiben, de akár a Gilgames eposzban is, olyan helységnevekkel, melyek írásakor még nem is léteztek, ami feltételezi, hogy a Tóra írói soha nem jártak az említett területeken. A 350-375 között szintén Rómában és szintén zsidók által írt Újszövetség, a judeo-kereszténység alapjait képezi, de csak négy evangélium került bele a több, mint 400-ból. A Vatikán az I.sz. 600-as évek körül építette be ügynökét Mohamedet, átalakítva az iszlámot a mai formájára és amely vallási forma megállította az arab világ társadalmi fejlődését. A legalább 500 évnyi lemaradás most jól jön Európa felforgatóinak, a Soros-féléknek, de Európát belülről is meg kellett gyengíteni, hogy a több, mint másfél ezer éve tervezett vallásháború megkezdődjön.

Ehhez újabb trükköt készítettek elő, mely több okból is szükségesnek mutatkozott. Az Ábrahám népe fajtájú zsidó bőrszíne miatt nem tud elkeveredni a fehér emberek között. Egy olyan népre volt szükség, amelyik fehér, de vallás nélküli, vagy sok vallású, esetleg államvalást keres. A Kazár Birodalom erre a célra kiválóan alkalmasnak látszott. Sokkal alkalmasabbnak, mint a "zsidó titkot" ismerő (vérfertőzéssel szocio -és pszichopaták "előállítását" alkalmazó) örmények és cigányok. 739-740 körül zsidó kereskedők vitték el a zsidó vallást a Kazár Birodalomba. Egy évszázaddal később már élesre töltve állt rendelkezésre néhány száz "fehér-zsidó", és megkezdték Európa aláaknázását, megszállását. Bár a fehér-zsidók "keletkezését" sokan sokféle történettel körítik, annyi biztos: a genetikai vizsgálatok szerint nincs rokonságuk Ábrahám népével, amit 2015. elején Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök is kihangsúlyozott.


Európa hadereje még jelenleg sem lebecsülendő. Nagy Britannia aktív hadereje 240 200 fő (ebből 3640 fő gurkha katona, és 17 870 nő. Tartalékos 195 300 fő. Mozgósítható lakosság 14 607 724 fő, melyből katonai szolgálatra alkalmas 12 046 268 fő. Nukleáris és a legkorszerűbb fegyverekkel is rendelkezik. Franciaország 442 122 fő a hadserege (2007), mely tartalmazta a békehadrendben a belügyminiszter irányítása alá tartozó 100 132 fős csendőrséget is, a haderő létszámát tekintve a világ 14. legnagyobb fegyveres ereje. Csakúgy, mint Nagy Britannia, nukleáris nagyhatalom, korszerű fegyverzettel. NSZK hadereje 219 733 fő, tartalékos 355 000 fő. Mozgósítható lakosság 19 594 118 fő, melyből 15 747 493 fő alkalmas katonai szolgálatra. Szintén korszerű fegyverzettel rendelkezik.
Az Európai Unió haderejéről némi tájékoztatást a Wikipedia is szolgáltat, részletezés nélkül és nem valami pontosan: Link Kifilézve az európai haderő létszámadatait, jóval nagyobb számot kapunk, mint India vagy Oroszország hadereje, közel azonosat az USA-éval, amit csak Kínáé halad meg. Mindezek ellenére az EU és "vezető" tagországok korrupt, hazaáruló "vezetése" a szintén korrupt és szintén hazaáruló kisebb tagállamok vezetésével karöltve, kilóra eladta népeit délibábos túlélési ábrándok kergetése és némi saját népétől lopott "aprópénzért", amit később amúgy is elszednek tőlük.


A helyzetet felületesen szemlélve ilyen kép tárul elénk, de akár a felszínen, akár a háttérben meghúzódók múltjában és származásában "kotorászunk", nem csak az szembetűnő, hogy akár az EU vezetését, akár egyes tagállamok kormányait vizsgáljuk, mindenütt belefutunk a politikai és pénzügyi életet irányító kazár-zsidó maffiába, kormánytagokként, köztisztviselőkként, katonai és rendvédelmi szervek magas rangú vezetőiként, ahogy a jog -és igazságszolgáltatás "megtestesítőiként" és végrehajtóiként is. Az Európa "vezető politikusának" kikiáltott, Merkel (Angela Kasner -> Kazmierczak), lengyel kazár-zsidó származású, ahogy a legtöbb kormány élén is kazár-zsidók állnak, és egyértelműen Európa-ellenes politikát képviselnek. A csak Európát sújtó Oroszország-ellenes szankcióktól a titokban, az európai lakosság jóváhagyása nélkül aláírt TTIP, a "szabad-kereskedelminek" nevezett, Európa egyoldalú kifosztásra és rabszolgasorba döntésére hozott egyezménye, csak az árulás egy kis része, az s.2277 -es amerikai törvény elfogadtatásának és bevezetésének szándékával.


A Brüsszeli Szabadegyetem történész professzora, David Engels (már a vezetéknév is bizalmatlanságot kelt) lehet, hogy téved, lehet, hogy nem, amikor a Római Birodalom hanyatlásához hasonlítja Európa hanyatlását, de egy biztos: akik Rómát egykor megbuktatták, ugyanazok és ugyanolyan módszerekkel ásták alá, majd rombolták le, mint most Európát. A helyzet menthető, csak söprögetni kellene, de nagyon gyorsan, és főleg alaposan, amit megnehezít az ellenség "bőrszíne", ugyanis alig észrevehető beolvadásuk oka pont az, hogy "fehérek". Lehetőség, átcsoportosítható kapacitás és eszközök is rendelkezésre állnak, csak a szándék megnyilvánulásaival van baj. A szándékosan saját életkörülménye megtartásával elfoglaltatott lakosság nem veszi észre, jelentős részük nem is akarja észre venni, és a lebutított része nem is tudja (a figyelem elterelésére kifejlesztett technikák miatt), hogy ellenlépései hiányában mindent elveszíthet, nem csak a megszokott életvitelét. A szó szerint: MINDENT, az életét, de nemzettársai életét is, gyermekei, unokái jövőjével együtt.

"Populista", magyarul szabadrablásban jeleskedő, saját törvényeiket megszavazó "uralkodó pártok" és a szintén uralkodó, kazár-zsídó irányítású bal-liberális hasonszőrű bűntársaik igáját nyögi a "demokratikus Európa". "Demokratikusan", eszeveszett mértékben lopnak, csalnak, hazudnak, kisajátítanak, adják el és gyilkolják képviselt országaik lakosságát. Persze ezek a "tulajdonosváltások" néhány gramm ólomtól, egy-két milligrammnyi "táplálékkiegészítő" ricintől vagy higany-kloridtól, egységes fellépéstől megszűnnek. A zsidóék által közkedvelt kálium-kloridból is csak néhány grammnyi kell, de van bőven kötél is. Az európai emberek számára nyilvánvalóvá vált - amit már évekkel ezelőtt is lehetett olvasni, akkor még csak "borúlátó jóslatnak" minősített írásaimban -, hogy véleményüket, szavazásaikat figyelmen kívül hagyják, "alkalmi süket" politikusaik nagy ívben tesznek "választóik" elvárásaira, bal-liberálisnak nevezett tettestársaik együtt.


Amíg "betegesen túl értelmes" emberek képesek pálcát törni világosabban látó, a kazár-maffia érdekeinek megfelelő elképzeléseket megkérdőjelező honfitársaik véleményének "hasznossága" és szükségessége felett, addig bármely társadalom kikezdhető, átalakítható és értékeit a kukába lehet dobni. Az emberek mindaddig politikai apátiában tarthatók, ameddig elaltatják elégedetlenségük forrásai feletti aggodalmukat. Az előjelek riasztóak, de a háború előtti időszakok féktelen tobzódása, egyfajta pótcselekvés, amellyel kompenzálni próbálják fokozódó nyugtalanságukat.

A "modern médiában" a csapból is reklámok folynak, mindegy, hogy politikai vagy a fogyasztás növelésére serkentők, mintha a megszokott élet normálisnak tekinthető mederben folytatódna (riasztó jelekként a kazár-zsidók mindent ellepő erőszakos képernyőn tartásával, előtérbe helyezésükkel a sajtóban, rádióban, a nemzetidegenek előtérbe tolásával), maguk és társaik sztárolásával, de a háttérben settenkedők előre eltervezték, hogyan húzzanak hasznot a felépített civilizáció halálából. Ebben a helyzetben már nincs kibúvó, nincs a mellébeszélésnek helye. A társadalmakra rátelepedő, most cionistának, a Római Birodalom idejében zsidóknak nevezett, de valójában a tudatos létrehozott és fenntartott belterjesség képviselői folytatják háborújukat az "emberiség" ellen.

David Engels és a többi hasonló "elemző" csak egyet nem mond el. A módszerek ugyanolyanok, mintha egy kaptafára gyártanák a válságokat, birodalmak megtervezett összeomlását, összeomlasztását. 2000 éve ugyanazokkal a módszerekkel bomlasztják a társadalmakat, mérgezik meg belülről, rombolják le az emberi értékeket. Nem csak a Római Birodalom bukása, de minden nagy háború előtt is azonos viselkedést mutatnak. Ahogy itthon is tapasztalható, a hatalmat bitorlók eszeveszett tempóban fosztogatják a közvagyont, mert még éhesebbek, még nem loptak, raboltak eleget, és a bizonytalantól való félelem olyan ebben az esetben, mint az idegesség miatti kényszerevés. Hányingert keltő tobzódásaik, egyre exhibicionalistább önünneplésük vége mindig ugyanaz. Saját imádott vezetőik áldozzák fel "híveiket" (bűntársaikat) tömegesen.


A jelenlegi helyzet mégis más, mint korábban a világtörténelemben. Bár az első és második világégésben is csökkenteni kellett a világ gyilkosainak létszámát, a szaporodás egyre nagyobb mértékű, pedig az irányítók érdeke pont az, hogy kiválasztódásos alapon csökkenjen a számuk. Nem a szofisztikált állami struktúrák a hibásak, hanem az a tény, hogy Európát minimális "vérveszteséggel" elfoglalták, irányítását átvették, energiaellátását, irányítását, az időjárás manipulálási lehetőségét, a zsarolás fő eszközeit megszerezték, és mindezt előre megtervezték. A Kalergi-terv 1922-es indításának eredménye Pán-Európa kialakításának a terve. Minden második évben kiosztják a Coudenhove-Kalergi Európa díjat azoknak az "európaiknak", akik kiemelkedően segítik ennek a bűnös tervnek a végrehajtását. A díjat többek közt olyan politikusoknak is megítélték, mint Angela Merkel és Herman van Rompuy. Csak az tévedés, hogy Kalergi olyan hülye lett volna, ismerve az "arabok alkalmazkodási képességét", hogy igazából megfordult volna a fejében a faji keveredés. A Vatikán sem ebből az okból, vagy is az identitás nélküli, könnyen irányítható keveréknépesség létrehozása miatt hozta létre Mohamedet. A cél még mindig az, amit az írás elején említettem: a 2010. február 26-án kiszivárgott EKB utasítás harmadik pontja, "a katonai irányítás bevezetése".

Az I. és II. Világháború előtt ugyanígy raboltak, fosztogattak, és a háborúk után is még egy ideig. Szünetet csak azért tartanak, hogy a "buta gój" elrabolni valót termelhessen. A köztes időszakban, a "felhizlalás időszakában" pedig lenyomnak a torkukon egy újabb "izmust", egy újabb és emberibbnek nevezett ideológiát, melyekből hatalmas mennyiséget készleteztek be "raktáraikba", de újat nem dolgoztak ki, csak más nevet kapnak a régebbiek. A jelenlegi helyzet azért más, mert egyre fogy az idejük. Az emberi faj fejlődése elérte azt a szintet, amikor már bármelyik pillanatban összeomolhat a fosszilis energiahordozók birtoklására, használatuk kikényszerítésére és az emberek kiszolgáltatottságára alapított hatalmuk.


Sztálin 1953-ban nem véletlenül bekövetkezett halála után 1954-ben, az ukrán kazár-zsidó Hruscsov első dolga volt, hogy a Krímet, Luhanksz és Donyeczk megyéket Ukrajnához csatolja és helyreállítsa a kapcsolatot a New York-i zsidó világkormánnyal. Európa energiaellátásának Ukrajnán keresztüli ellátása bármikor felfüggeszthető. "Természetesen csak véletlen lehet", hogy a Valtzman-Porosenkóra testált Ukrajnában jelenleg IS dzsihadista terroristákat képeznek ki. Szintén "véletlen" lehet, hogy a közel-keleti konfliktusokkal és a 2011 elején gondosan előkészített és végrehajtott "Arab Tavasszal" elzárták a déli energiaellátási vonalakat is, egyúttal destabilizálták a Közel-Keletet (valójában újra felosztották, felosztják), miután Görögország égei-tengeri és ciprusi Leviathán medencebeli gáz - és olaj érdekeltségeit a Goldman Sach Megabank-rendszer, és az EU segítségével zárolták 2001-től (majd 2004-től, és végleg 2012-től az oroszokkal). A "falból létrehozott Ciprusi Görög Állam" offshore bankjai megszabadították Putyint az összefogásképes orosz oligarchák túlnyomó részétől, miközben a világ "nagy reménysége" a világ leggazdagabb oligarchájává "nőtte ki magát", jószerivel 2008. májusától.


Putyin nem csak a nem régiben kipattant panamai offshore-botrány, és a "Világ megmentőjét" alakító szereplőt megtestesítő felépített figura. Az európai emberek nagy százalékánál ugyanaz tapasztalható, mint itthon korábban Gyurcsány és Orbán megítélésekor. Mindkettőről bizonyított, hogy tolvajok, sikkasztók, rablók, és közvetetten összekapcsolhatók gyilkosságokkal is. A lakosság egy része mégis úgy gondolkodik, hogy: "ez még nem lopott annyit, mint a másik, ezért jobb vezető lehet". Idézve: "Orbán legalább óvja nemzetét", csak azt nehéz eldönteni, hogy a magyar nemzetet, vagy folyamatosan betelepülő kazár-zsidókat... Nem hinném, hogy nehéz lenne az utóbbi kérdésre válaszolni. Hol volt Orbán szigorú ellenőrzést és vizsgálatot követelése, amikor a FIDESZ 15 offshore Kft.-vel vitte ki a SIO-TOUR 171 milliárdját Ausztriába, amikor 2009-ben a 2%-ban magyar állami tulajdonú Omninvest ciprusi offshore 98%-os tulajdonosa, Gyurcsány és Szilvássy-fivérek, akiktől államilag felvásárolták milliárdokért a teljes oltóanyag készletet 2010 -ben és beépítették az influenza elleni lakossági vakcinába. A FIDESZ 14,5 milliárdos VÁM és ÁFA - csalását is elkenték, de sok minden mást is: Link Mint látható, öt éve is ugyanez volt a "műsor"...

Az "ilyen vezetőket" támogató és istenítő emberek nyilvánvalóan nem rendelkeznek erkölcsi értéknormákkal, nincsenek tisztában azzal, hogy az úton-útfélen dokumentál, bizonyított csalások, lopások, visszaélések, sikkasztások, hamisítások közvetlenül érintik a zsebét, pénztárcáját, vagyonát, életkörülményeit, családja, rokonai, barátai ismerősei megélhetését és első sorba a biztonságukat, miközben ezek az emberalattiak ellopják, kisajátítják, eladják a közös vagyont, amit felmenőik verejtékes munkával hoztak létre. Elfelejtik hogy a lopás, rablás, visszaélés nem elfogadható társadalmi, erkölcsi, etikai, morális értéknorma. Aki elfogadja, annyira be van szarva, hogy bármit elfogadna, csakhogy mentse tyúkszaros életét... és nagy valószínűséggel azért nem érzi sajátjának az ország vagyonát, mert egy tű érőt sem tett hozzá. Az előbbiek "csak" helyi problémák, de Putyin már százmilliók, milliárdok életét befolyásolja, befolyásolhatja, bár esetében nem sok logikus lehetőség kínálkozott hatalmának megtartására, mint a leggazdagabb oligarchává összelopni magát (ettől függetlenül a zsidó vejkó már kicsit túlzás).

Putyin gigantikus vagyona is a semmiből jött létre néhány év alatt, illetve nem a semmiből, hanem az orosz emberek munkájának ellopott gyümölcséből, hasonló módszerekkel, mint a magyar, lengyel, szlovák, cseh, román, bolgár stb. "pénzemberek" hirtelen összelopott vagyona. Van aki azt mondja: "Megérdemli, mert az orosz nép érdekeit tartja szem előtt"! Aki ilyet mond, szintén megérdemli azt amit kap (láncot vagy korbácsot)! Putyin vagyona és milliárdjai védelmére az orosz népet és Oroszország erőforrásait használja fel. Százmilliókat ver át, amikor a koszovói szerbeknek orosz állampolgárságot ad a Bill Clinton vezette kábítószer-maffia részesedés tranzitfelügyelete koszovói részesedése miatt, miközben Ukrajnában orosz lakosságot irtanak Porosenkó pribékjei, nyugati és lengyel magánhadseregek zsoldosai, "kilövési engedélyes műkedvelő" orosz-vadászai, a kazár-zsidó Dimitrij Jaros "jobb-szektorosai" akik már többnyire annyira ukránok, mint amennyire magyar a Jobbik "ellenzéki párt" vezetése. A legnagyobb baj Európa-szerte, hogy az emberek igen nagy része arról sem tud, hogy hőn szeretett politikai vezetői legfinomabban is fogalmazva idegen hatalom ügynökei, kicsit keményebb jelzőt alkalmazva kollaboránsok, és mivel többnyire nem ott születtek ahol a megbízóik, felesküdve a bennük megbízó népnek, esküjüket megszegve: hazaárulók... Putyin ilyen megvilágításban még nem hazaáruló, mert magánérdekeivel Oroszország érdekeit is védi (ami nem mondható el a magyarországi hatalombitorlókról), de ki ne kedvezne a "testőreinek"...


A jelenben kibontakozó háború, Európa szétszakítása, a terebélyesedő, kiprovokált Kínai-USA konfliktus, a hamarosan Európát teljes mellszélességgel megtámadó IS Svédországban és Ukrajnában kiképzett és felszerelt harcosainak rászabadítása az éppen "engedetlenkedő" európai tagállamokra, a NATO mozgósítás és hadiállapot bejelentése, az EU irányítás lemondása 180 napra, átadva a katonai irányítást az USA európai főparancsnokának, a totális közel-keleti konfliktus, Kelet-Európa leszakadása és csatlakozása a FÁK-hoz. Ez utóbbi esetében elmondható, hogy Kelet-Európa soha nem képezte teljes jogú részét Európának. Az EU-ba is csak azért erőszakolták be a kelet-európai országokat, hogy a bolsevik-rendszer alatt megtöltött malacperselyüket kiüríthessék, rájuk erőltetve az egyenlőtlen feltételekkel történő csatlakozást, magas kamatozású banki és lakossági hiteleket, devizahitel-csalási ügyleteket, bankkonszolidációkat, értékeik bagóért felvásárlását (megvesztegetéssel), kizsákmányolást, rabszolgaként éhbérért dolgoztatva, otthonát, életterét elvéve és eladósítva kiirtásra ítélve.

A történetnek Európa és a Közel-Kelet létszémcsökkentésével és újrafelosztásával még nincs vége, bár az európai háború még el sem kezdődött igazán. Még csak az előszele érezhető, mert mindenki tudja, hogy Európa "vezetői" már nyíltan szembefordultak választóikkal ugyanolyan csalási, törvényhozatali módszerekkel, mint amelyeket már "sikerrel kipróbáltak" korábban és "üzemeltetnek" jelenleg is Magyarországon. Nincs új a nap alatt, csak a buta, rettegő és ez miatt megalkuvó "emberek" lélekszáma növekszik, akik a beütemezett euró és dollárösszeomlástól, a háborútól rettegve azoktól várnak segítséget, akik létrehozták a jelenlegi állapotokat. De annyi mégis új, hogy többféle háborúból is választhatunk. Háború a migránsnak álcázottakkal, háború saját etnikumainkkal, háború elnyomóink, kifosztóink ellen, háború az életben maradásunkért mindenki ellen, és végül háború saját háborgó lelkiismeretünkkel, amely szemünkre hányja, hogy semmit, vagy nem eleget tettünk azért, hogy ne fajuljon idáig a helyzet...
Az európai és közel-keleti, majd amerikai és végül a távol-keleti emberveszteségek mindenkit meg fognak győzni, hogy rossz üzlet a kazár-maffiának dolgozni, mert szövetségeseit, támogatóit, kiszolgálóit is elpusztítja, ugyanis a vérfertőzés egyik velejárója a skizofrénia és a paranoia.


Európa lakosságába próbálják belesulykolni, hogy életképtelenek, nem képesek az összefogásra, haldokolnak nemzeteik. A kazár-maffia "fehérként", nemzetinek álcázva lopakodott be az egyes országok politikai és háttér-irányítási vezetésébe, majd kirabolta, jogfosztottá tette a lakosságot, de megfelelő vezetővel, és egységes érdekek mentén Európa népei fel tudnának és fel is fognak lépni a vegyi, biológiai, egészségügyi, gazdasági, szociális népirtás ellen, amit zsidó-Amerika, a brit királyi pereputty és Izrael kényszerít rá a világra. A hazugságokat jól mutatja az, hogy a zsidó családokban is már csak egy-két gyerek születik Európában és az USA-ban vagy más fejlettebb zsidó-fészekben, ahogy a szocializálódott etnikumoknál is. A minőségi lélekszám létrejötte nem csak európai vagy amerikai tendencia. A világ fejlettebb országaiban mindenütt jellemző, főleg a fejlettebb nemzetiségeknél. Ez a természet népességszabályozása és az emberi fejlődés eredménye, ellenben a kazár-maffia tömeggyilkos módszereivel, melyek csak stratégiai érdekeket és célokat szolgálnak. Pedig meg kell barátkozniuk azokkal a tényekké formálódott gondolatokkal, hogy bevethető hadseregeikben a feltétlen engedelmességű katonák vészesen fogynak, viszont ellenségeik száma napról-napra növekszik./Tulok/

A brit referendum miatt halasztották el az uniós csúcstalálkozót

Elhalasztották az Európai Unió vezetőinek június 23-24.-re tervezett csúcstalálkozóját; a rendezvény egybeesett volna a brit kilépési referendummal, emiatt csak napokkal az eredmények kihirdetése után kerül megtartásra.
Az Európai Tanács elnökének szóvivője pénteken közölte, hogy öt nappal került elhalasztásra a csúcstalálkozó, amelyen a migrációs válság, az európai biztonságpolitika alakulása, és az Oroszország elleni szankciók kérdésköre lettek volna a fő témák. A találkozó így június 28-29.-én kerül megrendezésre.
Az Egyesült Királyságban június 23.-án tartanak népszavazást arról, hogy tagjai maradjanak-e az Európai Uniónak. Februárban David Cameron megegyezésre jutott a tagállamokkal, amiben bebiztosította az ország különleges státuszát az EU-ban, ezáltal valószínűbbé téve, hogy a lakosság relatív többsége megszavazza az uniós tagság fenntartását.
A június 23.-i csúcstalálkozó elhalasztásáról azt követően született döntés, hogy a WikiLeaks kiszivárogtatott egy dokumentumot, miszerint a Nemzetközi Valutaalap annak lehetőségével számol, hogy a brit kilépési referendum egybeeshet egy újabb görög válság tetőzésével, emiatt megbénulhat az Európai Unió döntéshozatala.
A kiszivárogtató egy az IMF vezetői közt március 19.-én lezajlott beszélgetésről adott információkat. Ennek során Poul Thomsen, az IMF európai hivatalának vezetője, és Delia Velculescu, az IMF görögországi missziójának vezetője beszélt arról, hogy a két válsághelyzet valószínűleg egybeesik, és az EU két jelentős eseménnyel egy időben kell megbirkózzon. Az elhangzottak alapján azonban a június 28.-án kezdődő csúcstalálkozóra a brit kilépési referendum eredményeinek ismeretében kerülhet sor.

http://www.hidfo.ru/2016/04/a-brit-referendum-miatt-halasztottak-el-az-unios-csucstalalkozot/

Szíria

löv
Aleppo városának Sheikh Maksoud nevű lakónegyedébe berontott az an-Nuszra horda, és utcai harcokat vív az USA által favorizált YPG nevű kurd csoporttal. Az an-Nuszrát pedig az USA térségbeli legfőbb szövetségese, az ankarai maffia támogatja. Érdekes fölállás, az már biztos. Amerikai drónok az an-nuszrásokat ölik, a török tüzérség a kurdokat. Mindez egyidejűleg.
A “Dzshebhat an-Nuszra” már annyira nagy legénynek érezte magát, hogy az Aleppo közeli Muheym-Handrat falunál rohamot intéztek a kormánycsapatok ellen. Úgy is mondhatni, hogy nem volt ez jó ötlet a részükről. “Eredmény” tekintetében pedig kimondottan rossz ötlet volt. Nagyot buktak.
Aleppotól déli irányban pedig a kormányerők előkészületei zajlanak.
A Damaszkusz melletti Yarmouk-palesztin menekülttáborból viszont az an-Nuszra latorjait üldözte ki az ISIS martalócbanda.
Deir ez-Zor városnál a kormányerők teljesen megsemmisítettek egy Palmürából valahogy elmenekült, ám a környékben összeverődött dzsihadista pribékbandát.
Homsz tartományban az orosz, Idlib tartományban a szír légierő “illetékesei” tették a dolgukat. Az oroszok “fülest” kaptak, hogy Es-Suhne közelében egy ISIS-olajkonvoj… Igaz volt az info. Konvoj kipipálva. Pedig állítólag a készletből a dzsihadisták zsoldját kellett volna kifizetni.
A szír kormányhadsereg által stabilizált helyzetű Al-Dumayr légitámaszpontról pedig immáron a szír légierő elindította a rendszeres és üzemszerű légi féregirtást.
Ismét bemutatták a szír hatóságok a migránsválság megoldását. Palmürába megindult a civil lakosság visszatelepülése.
A városba a sátánfattyak által telepített robbanószerkezeteket szíriai és orosz tűzszerészek hatástalanították, mielőtt az emberek visszatelepítését megkezdhették.
Kormányzati források szerint most tíz, nőket és gyermekeket is szállító busz érkezett az ókori romokról híres városba, miután két napja már 400 civilt sikeresen visszatelepítettek. Újfent beigazolódott: ha nyugalom van, a szíreknek eszük ágában sincs Európába jönni. Igaz, a nyugalomért tenni kell. Azért pedig mindezidáig csak Oroszország és a szír hadsereg és szövetségesei tettek.
http://www.balrad.com/2016/04/10/sziria-106/

A fideszesek nem mernek nyilatkozni arról, van-e offshore-cégük


A Jobbik szerint a fideszes képviselők nem merik aláírni azt a dokumentumot, amelyben arról nyilatkoznának, hogy van-e offshore-cégük.
Szilágyi György, a Jobbik országgyűlési képviselője szombati budapesti sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: hiába ígérte meg Orbán Viktor 2010-ben, hogy lejárt Magyarországon az offshore-lovagok kora, azóta sem változott semmi, a Fidesz-frakció hiteltelen ebben a kérdésben. Az ellenzéki politikus idézte a nyilatkozattal kapcsolatos jobbikos felszólításra adott Fidesz-választ. E szerint “a jelenlegi vagyonnyilatkozati rendszerben minden gazdasági érdekeltségről be kell számolni, akár külföldön, akár itthon van bejegyezve, a vagyonnyilatkozat hitelességéért felelősséget kell vállalnia a parlamenti képviselőnek. A vagyonnyilatkozati kötelezettségének minden fideszes képviselő eleget tett”. Szilágyi György azt mondta, ezzel a Fidesz szerint le van zárva a kérdés, holott “ez annyit ér, mint amennyit Horváth Zsolt nyilatkozata jelentett”. Hozzátette: a volt politikus tizenhat éven keresztül volt a Fidesz országgyűlési képviselője, mégsem tüntette fel offshore cégét a vagyonnyilatkozataiban. A politikus szerint azzal, hogy a fideszes képviselők nem akarják aláírni a dokumentumot, amelyben arról nyilatkoznának, van-e offshore cégük, azt veti fel, hogy “van még takargatnivalójuk”. Ha a Fidesz valóban ki akarja űzni az offshore-lovagokat, akkor a Jobbik segítségképp felhívják a figyelmet néhány vizsgálandó személyre, illetve cégre – mondta.
offshore-51 Az egyik ilyen Andy Vajna, akinek luxemburgi kötődésű cégét, a Las Vegas Casino Kft.-t nevezte vizsgálandónak, hogy kiderüljön, kihez vándorolt a hárommilliárd forintos nyeresége. Ugyancsak vizsgálandónak mondta a letelepedési államkötvényt árusító, az elmúlt években mintegy százmilliárd forint hasznot zsebre tevő offshore cégeket, továbbá azokat az “átláthatatlan tulajdonosi hátterű” cégeket, amelyek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől fél év alatt harmincmilliárd forintnyi európai uniós pályázati pénzeket kaptak a Jobbik szerint törvénytelenül.
(profitline)
Bal-Rad komm: “…a vagyonnyilatkozat hitelességéért felelősséget kell vállalnia a parlamenti képviselőnek. A vagyonnyilatkozati kötelezettségének minden fideszes képviselő eleget tett…”

-Szilágyi úr hahó! A döbrögista Kinyilatkozásban CSAK A GÉPVISELŐK ÉS QRMÁNYTAGOK vannak megemlítve! A Nemzet Parókása CSAK MEGBÍZOTT, meg vállalkozó! De nem gépviselő, és nem qrmánytag!
Vagyonnyilatkozatáért pedig minden gépviselő és egyéb állatfaj hitelességet és felelősséget vállal. Hiszen kitölti sk. és aláírja. De hát van ennek relevanciája?
NINCS!