2016. március 6., vasárnap

“Ma az Európára legnagyobb veszélyt jelentő ideológia a liberalizmus”

Európában olyan méretet öltött a migrációs válság, ahol már minden feltétel adott ahhoz, hogy a válsághelyzet polgárháborúvá terebélyesedjen. A Kölnben történtek ráadásul rámutattak arra, hogy az európai férfikép is nagy mértékben sérült; az európai férfiak már nem képesek megvédeni a nőket, amikor idegen népek agresszív tagjai a nyílt utcán követnek el tömeges nemi erőszakot.
Így foglalta össze egy lengyel újságíró a kialakult helyzetet – Konrad Stachnio szerint Európát idegen hatalmak készítik elő az államok megdöntésére, és az erőszakspirál beindítását megelőzően előkészítik a társadalmakat arra, hogy alkalmatlanok legyenek a rend fenntartására és országaik megvédésére. Stachnio a New Eastern Outlook hasábjain egy három szakaszból álló rendszert alkalmaz a helyzet kiértékelésére, mely szerint Európa jelenleg a destabilizáció fázisát éli át, és az igazi válság azt követően kezdődik csak, amit az idegen hatalmak általi normalizálás és a teljes kiszolgáltatottság állapota követ majd. “A Római Birodalom története kiváló példát szolgáltat arra, amit mindannyian tudunk: hogy a legnagyobb birodalmak is elbuknak, ha a határaik nem kellően védettek. Meg kell állítani a migránsokat – ténylegesen le kell állítani a bevándorlást, vagy Európa a mai civilizációs szintet nem tudja fenntartani.” Stanchio azt írja, Európa számára a migrációs válság egy külső hatalom általi destabilizációt jelent, amit a tényleges válság fázisa követ. Ez a válság azonban olyan borzalmakat hoz majd, amit az európaiak viszonylagos jólétükben ma elképzelni sem tudnak.
Elmondása szerint az Európai Unióban polgárháború érlelődik, ami idegen beavatkozással zárulhat. Az idegen beavatkozás előőrsét pedig a migrációt támogató pártok és civil szervezetek jelentik.
“Európában már ma egyre fokozódó konfliktus látható a menekültek befogadásának támogatói és ellenzői közt.”
Az értékelés szerint azonban nem ilyen “egyszerű” a helyzet, a migrációs válság már mostanra is számos, egymást is keresztező törésvonalat hozott létre Európában. A szélsőjobboldali szervezetek és azok újabb formái – a szerző a Pegida nevű mozgalmat említi – és az úgynevezett baloldal közt a nyers brutalitásig és utcai leszámolásokig fokozódhat a helyzet. Egy másik törésvonal a radikális muszlimok és vallási ellenségeik – a menekültek beengedésével Európa a közel-keleti vallásháborúk magvait is importálta. A törésvonalak és újabb társadalmi feszültségek importálására azonban egy destabilizáló művelet részeként került sor, ami az állami hivatalok legitimitásának aláásását szolgálja; a cél, hogy az európai országokban az emberek egyre kevésbé bízzanak az államban és kormányokban, az ideológiai, vallási és faji alapon szerveződő közösségek közti feszültségek fokozásával pedig előidézhető legyen a teljes anarchia, az államiság megbomlása az európai országokban. Ezt a folyamatot nem csak pártok és civil szervezetek segítik, az államok mostanra olyan belső akadályozó tényezőkkel vannak tele, melyek szándékosan meggátolják a rend fenntartását.
“Elég a német rendőrség inkompetenciáját például vennünk a Kölnben történt tömeges szexuális zaklatások és rablások során. Nehéz ennél jobb példát találni az állami szolgáltatások felbomlására.”
A destabilizáció egy másik példája, hogy az állami szervek szándékosan elégtelenné tett működése előidézi az emberek önszerveződését. A fegyveres önvédelmi csoportok megjelenése az állami hivatalokban működő szabotőrök miatt elkerülhetetlen, megjelenésük azonban önmagában is előidézi a polgárháborús helyzetet. Ez nem egy-egy országban történik, hanem kivétel nélkül minden európai országban, ami arra utal, hogy Európa nemsokára egy általános polgárháborúba süllyedhet.
Stanchio azt írja, ez egy jól megtervezett, öngerjesztő folyamat, aminek végső célja az európai országok államiságának megbontása. Az állami hivatalokban belül működő szabotőrök ellehetetlenítik a rend fenntartását. A közbiztonság hiánya előidézi az emberek önszerveződését, a migránsok bűncselekményeinek következmény nélkül hagyása pedig fokozza a migránsokkal szembeni gyűlöletet. Az európaiak fegyveres önszerveződése azonban kiváltja a muszlim közösségek radikalizálódását és európai szintű önszerveződését, az egyesített európai muszlim mozgalmak megjelenésével pedig eljutunk arra a pontra, amikor az európai országokban az államiság megbontására nyíltan törekvő fegyveres csoportok működnek. Stanchio szerint egy összeurópai Arab Tavasz várható, és akik a migránsok beengedéséről határoztak, egyúttal megakadályozzák az Európai Uniót a határok lezárásban, éppen ezt a célt próbálják elérni.
“A Daesh – Iszlám Állam – terrorsejteket küld és fegyvercsempészetet folytat Európába, beleértve vegyi és biológiai fegyvereket is. Gyakorlatilag korlátlan toborzást folytatnak az interneten keresztül, és az európai országok valamiért nem akadályozzák ezt meg.”
A publicisztikában kifejti, hogy ennek a destabilizációnak célja az államiság megbontása, amit egy idegen hatalom általi normalizálás és brutális terror követ majd. Ebben az úgynevezett normalizációs szakaszban – ami az új rend felállítását jelenti – azonban az új hatalom megszabadul mindenkitől, akik a destabilizáció kivitelezésében – akár tudtukon kívül – közreműködtek (beleértve a túlbuzgó liberálisokat és emberi jogvédő szervezeteket).
Stanchio szerint az Európára leselkedő legnagyobb veszélyt most a liberálisok jelentik, akik a nyilvánvaló válsághelyzet közepette is minden erejüket bevetve tovább folytatják Európa bomlasztását. Az ő ideológusaik a válsághelyzetet egy globális állam legitimálására akarják felhasználni; a közeljövőben részükről felerősödnek majd azok a hangok, melyek a “regionális” államok felszámolását követelik és azok helyett civil szervezetek kezébe adnák a kontrollt – ezzel kiszolgáltatva Európát a kontinensre beengedett több millió bevándorlónak, akik viszont nagyon is államszervezésbe fognak kezdeni.
“Úgy gondolom, ma az Európára legnagyobb veszélyt jelentő ideológia a liberalizmus.”
A szerző szerint Európa ma két irányból áll ostrom alatt; az iszlám radikálisok részéről – akik nem fogadják el az európai országok államiságát, ehelyett saját magukat szervezik állammá – és a gazdag liberális milliárdosok részéről, akik 500 millió ember véleményét semmibe véve saját ideológiájuk mentén akarják átformálni Európát. A legnagyobb gond az – írja Stanchio -, hogy ebben a tekintetben már részleges sikereket értek el, mert a mai feminin európai férfi alkalmatlan arra, hogy megvédje a hazáját, vagy akár egy “menekültek” általi utcai erőszak során a nők védelmére keljen. Ehelyett ma már látni olyat, hogy tiltakozásként a férfiak szoknyákba bújnak (Dániában, Svédországban, Hollandiában történt ilyen eset), követelik a sokszínűséget, és nyilvánvalóan alkalmatlanok arra, hogy érdemi válaszreakciót adjanak Európa gyarmatosítására.


http://www.hidfo.ru/2016/03/ma-az-europara-legnagyobb-veszelyt-jelento-ideologia-a-liberalizmus/

Vádat emeltek David De Rothschild báró ellen, a svájci Rothschild Banknál pedig nyomozás folyik

rths

Kommentár nélkül


Tavaly a francia kormány csalás miatt emelt vádat David De Rothschild báró ellen, azt állítva, hogy óriási pénzeket sikkasztott brit nyugdíjasoktól.
Több évre volt szükség a hivatalos vádemelés benyújtásához a báró és a tulajdonában lévő Rothschild Financial Services Group ellen, ami több száz nyugdíjast ejtett csapdába egy hamis kölcsönséma segítségével 2005 és 2008 között.
Egyik nyugdíjas a másik után veszítette el pénzét és fordult a bírósághoz a hírhedt bankár ellen, a hivatalos vádemeléshez azonban több évre volt szükség.
Júniusban Javier Gómez Bermudez párizsi bíró úgy határozott, hogy Rothschildnak felelnie kell bűntetteiért és utasításba adta a rendőrségnek, hogy kutassák fel a báró kastélyait az országban.
„Ez legalább a jó irányba tett lépésnek mondható. A bíróság most már elismeri, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre a báró kihallgatásához. Az első lépés az lenne, hogy megtaláljuk. Miután ez megtörtént, megkezdődhet a kihallgatás. Ez egy nagy pillanat minden résztvevő számára,”
nyilatkozta Antonio Flores a Lawbird ügyvédje az Olive Press-nek a határozat kihirdetését követően.
„Függetlenül attól, hogy mi történt a szóban forgó befektetéssel, Rothschild az örökösödési adó csökkentését célzó kölcsönt reklámozott, ami adócsalásnak számít,” tette hozzá.
Bár az is igen említésre méltó hírnek számít, hogy egy Rothschild ellen vádat emeltek, pénteken egy ennél is fontosabb bejelentés történt.
A francia kormány bejelentette, hogy nyomozást indított a Rothschild bankbirodalom svájci ága ellen.
A Bloomberg a következőket írta:
Franciaország alapos vizsgálatot indított Edmond de Rothschild svájci egységénél egy volt alkalmazott által kezelt üzleti kapcsolat ügyében.
„Az Edmond de Rothschild (Suisse) SA aktívan részt vesz a jelenleg folyó bűnügyi vizsgálatban,” közölte a genfi székhelyű bank pénteken kiadott nyilatkozatában. „A bank minden ellene felhozott vádat tagad.”
Az 1953-ban Párizsban alapított privát bank és eszközkezelő Edmond de Rothschild 150 milliárd eurót kezel és Benjamin de Rothschild báró és felesége Ariane vezetik. A svájci egység gyökerei a genfi Banque Privee 1965-ös felvásárlásához vezethetők vissza.
A nyilatkozat szerint a cég nem kívánt mást hozzátenni az ügyhöz. A Bloomberg News pénteki megkeresésére a genfi vezetőség éppen nem volt elérhető.
A globális elit a Rothschild birodalom nélkülözhetetlen közreműködésének köszönheti, hogy a hagyományos adóparadicsomokból, például a Bahamákról, Svájcból és a Brit Virgin-szigetekről az Egyesült Államokba tudta költöztetni vagyonát.
A Free Thought Project a múlt hónapban számolt be a Rothschildok által az Egyesült Államokon belül létrehozott, a törvény számára elérhetetlen adóparadicsomról.
Először a nevadai Renóban hoztak létre egy trösztöt Rothschild & Co. néven, majd elkezdték átvándoroltatni a világ leggazdagabb személyeinek vagyonát a tipikus adóparadicsomokból a Rothschildok vezette amerikai trösztökbe, amikre nem vonatkoznak a nemzetközi jelentési kötelezettségek.
A Rothschild bankdinasztiát már számtalanszor megvádolták, hogy a különböző kormányok feletti politikai befolyásával hatalmat gyakorol a világgazdasági rendszerek felett.
Számos történelmi bizonyíték létezik, ami rávilágít, hogy miként használta ki a család a rendelkezésére álló belső információkat, hogy pénzt csaljon ki magán és állami alapokból.
Nathan Mayer Rothschild és családja - W.A. Hobday, 1821
Nathan Mayer Rothschild és családja – W.A. Hobday, 1821
A bennfentes kereskedelem legrégebbi példáját is a Rothschild család jegyzi. 1815-ben, a Waterloo-i csata alatt Nathan Rothschild egy egész nemzetet játszott ki. Akkoriban még nem léteztek gyors kommunikációs módszerek, így háborúk idején is hírvivőket használtak a fontos üzenetek közvetítésére. A Rothschildok a módszer gyengeségeit kihasználva saját kémeket küldtek a frontvonal közelébe, akik a katonaság saját hírvivőinél hamarabb érkeztek vissza a fontos információkkal.
Amikor Nagy-Britannia megnyerte a háborút, Nathan Rothschild elsőként értesült a győzelemről az anyaországban. Azonnal a tőzsdére sietett és gyors részvényeladásba kezdett, közben pedig elhíresztelte, hogy a háborút a franciák nyerték meg. A tőzsdén pánik alakult ki és mindenki fejvesztve próbált megszabadulni minden részvénytől. Miután az árfolyamok zuhanni kezdtek, Nathan Rothschild az egész brit piacot felvásárolta az ár töredékéért. Amikor az ország megtudta, hogy a háborút igazából Nagy-Britannia nyerte meg, a részvények árfolyama az egekbe szökött és így Nathan Rothschild egyetlen nap alatt megsokszorozta családja vagyonát, bebetonozva a világ leggazdagabb dinasztiája címet.

Forrás: Activist Post
Thea: Egy kommentárt azért mégis fűznék a cikkhez. Ha most megjelenne valaki és tényleg hűvösre tenné a Rothschild család némelyik tagját vagy megfosztaná a családot (vagy akár az összes ismertebb elit dinasztiát) vagyonától és befolyásától, vajon milyen fogadtatásban részesülne a változást és igazságos vagyonelosztást követelő tömegektől?
„Aki az ő helyére áll, az adószedőt küld a dicső országba, de rövid idő múlva elpusztítják orvul, nem háborúban. Az ő helyére áll egy gyalázatos [ez már az Antikrisztus, aki mint láthatjuk, egy olyan személytől szerzi meg a hatalmat, akit Dániel ‘adószedőként’ jellemez]. Nem úgy adják neki a királyi méltóságot, hanem váratlanul jön, és a királyságot csellel szerzi meg. … Zavartalanul eljut a leggazdagabb tartományba is, és olyat tesz, amilyet sem elődei, sem ősei nem tettek. Prédát, zsákmányt és kincseket osztogat híveinek…” Dániel 11:20-24
http://idokjelei.hu/2016/03/vadat-emeltek-david-de-rothschild-baro-ellen-a-svajci-rothschild-banknal-pedig-nyomozas-folyik

Putyin: Oroszország soha nem lesz az Új Világrend készpénzmentes társadalma

Vlagyimir Putyin egy aranyfedezetű valutát sürget, megszabadulva a töredékes tartalékbanki ügyinté...

A Sackler klán "gyógyszere" több embert ölt meg, mint a legdurvább drogok együttvéve
Távol a dollártól: Oroszország és Kína teljesen eltérő aranypiacot hoz létre
Vlagyimir Putyin egy aranyfedezetű valutát sürget, megszabadulva a töredékes tartalékbanki ügyintézéstől, és dacos szemrehányását hangoztatja a nyugati világ felé a csak digitális, készpénz nélküli társadalom irányába tett lépései miatt, egy múlt pénteken a Kremlben keringő jelentés szerint.

Putyin elnök megesküszik, hogy soha nem fogja leállítani a kőkemény készpénz keringését, mert úgy véli, hogy egy készpénz nélküli társadalom egy Új Világrend taktika, hogy irányítást nyerjenek a nyilvánosság fölött.

Putyin elnök kijelentette azt a vágyát, hogy az illuminátusokat 2016-ban meg kívánja semmisíteni, és Kreml bennfentesek szerint hisz abban, hogy megakadályozhatja a globális banki kartell azon tervét, hogy betiltsák a készpénzt, ami kulcsfontosságú kampány az ő Új Világrend elleni küzdelmében.

A Rothschildok vezérelte globális banki lobbi egy digitális készpénzkímélő fizetési rendszert akar, mert az még több irányítást adna nekik felettünk. Nyomon követni és ellenőrizni akarnak minden egyes tranzakciót, miközben meg akarják semmisíteni a valós világvalutákat, hogy olyan pénzt tudjanak kibocsátani, ami nem is létezik, ami lehetetlen terheket ró a tömegekre, mialatt rendkívüli valódi gazdagságot és hatalmat gyűjtenek maguk számára.

A lakosság, mely teljesen digitális, készpénzmentes hálózatra támaszkodik, hihetetlenül sebezhetővé válik a válság idején, a Köztársasági Elnöki Hivatal jelentése szerint. Egy terrorista vagy katonai támadás, vagy akár egy vihar vagy áramszünet a működőképes gazdaság végét jelentené. A kifizetések megszűnnének, a gazdaság leállna, és az élet, ahogy ma ismerjük, véget érne. Egy új, kétségbeesett közhangulat terjedne el, az egész népesség sebezhetővé és tehetetlenné válna a kormányuk és a titokzatos elitjük teljes ellenőrzése alatt, akik a szálakat mozgatják.

Miért akarják a nyugati kormányok betiltani a készpénzt, ha ilyen katasztrofális következmények várnak az emberiségre a sarkon?

Mert a titkos elit és a banki kartelljeik azt akarják, hogy könnyen manipulálhatók, megfélemlíthetők és ellenőrizhetők legyünk.

Ez ellen harcolnunk kell!

Your News Wire

Szíriában nem lankad a tűzszünet heve.

A szír-török határ török oldaláról Kardigan hadseregének tankjai Szíria Idlib tartományának Dikmetash nevű települését lőtték két ótán keresztül.
Sheikh Hilal térségében a dzsihadisták ismét egy elkeseredett kísérletet tettek az “Élet Útja” egy szakaszának a megkaparintására. Aleppoba szorított tezsvírjeik gondjain enyhítendő. Most is rajtavesztettek. A szír SANA hírügynökség jelentése szerint a kormányhadsereg teljesen fölmorzsolta a támadó hordát, számos latoregyedet elpusztítva.
Latakia hegyvidéki területein dzsihadistáknak nem éppen biztonságos dolog bámészkodgatni a békés tájban. Látványos módon. Mert valahonnan jön egy orosz vadászrakéta, oszt’… Ali Al-Darii az “Ahrar al-Sham” banda latorvezére és szűkkörű kísérete megtanulhatta a leckét. Sokra már nem jutnak a tudásukkal.
A szír kormány és a “mérsékelt” kormányellenes terrorcsoportok között egyeztető Központ vezetője Szergej Kuralenko altábornagy tegnap a fegyverszünetet aláírt 23 banda fejeivel tárgyalt.
szt
Az egykori latorvezérek KÉRTÉK az orosz erők és szír kormánycsapatok védelmét a dzsihadista féreghordákkal szemben, és ígérték, hogy a fegyverszünet lejártával a szír kormányhadsereggel együttműködve, minden erejükkel a Daesh és az an-Nuszra Front ellen fognak harcolni. Rossz hír ez nagyon az amerikaiaknak, akik kényszeredetten beismerték: Szíriában Moszkva vette át a karmesteri pálcát.
Most pedig buzgón hálálkodnak Oroszországnak a fegyverszünetért.

Mindezzel együtt is Szíria egész területén folytatódott tegnap a kormánycsapatok levegőből és földön egyaránt hatásos féregirtó offenzívája.
Deir ez-Zornál megint nagyot buktak tegnap a dzsihadisták.

http://www.balrad.com/2016/03/06/sziria-75/