2015. május 9., szombat

A beteg csupán ‘zavaró’ tényező

Lesilányított egészségügy
A Bajcsy kórházról szóló cikkünkhöz érkezett olvasói reagálást olvasva több dolog is eszembe jutott és igyekeztem számba venni  a legmarkánsabb változásokat, melyeket az egészségügy szétverése kapcsán tapasztalunk.
Ezek a problémák negyed ekkorák nem voltak a régi rendszerben, amikor az egészségügyi ellátás még ténylegesen szociális, általános és ingyenes szolgáltatásként, de mint állami feladat és alkotmányos jog volt, – tehát valóság – és nem úgy mint manapság; amikor lényegében csak egy választási ígéret, vagy propaganda szöveg szintjén létezik a hatékony egészségügy.
Mely erősen emlékeztet az “x km-t új kerékpárutat  “építettünk…” kezdetű liberális propagandára, mikor is az újonnan “épített” bicikli utak zöme a valóságban felfestéssel épült, területet elvéve a járdából, vagy az autóutakból. (Ezzel is szándékos ellentéteket gerjesztve az autósok-bringások, illetve bringások-gyalogosok között).
Az egészségügyben tapasztalt változások, szinte mindegyike káros, és veszélyes változást eredményezett a betegekre és magára a rendszerre nézve.
Az egészségügyből (is) rengeteg pénzt vontak el, közvetve és közvetlenül is ahelyett, hogy hozzátettek volna.
Többszörösen átszervezték, az önkormányzatok kezéből kivették az irányítást, vagy erősen befolyásolták a hatáskörüket. Egyre több pénzt vontak el az önkormányzatoktól, szándékosan eladósítva és visszafizethetetlen kölcsönökre rászorítva őket.
A kórházakat, rendelőintézeteket hagyták teljesen lepusztulni, tönkremenni, és kötelező szociális állami ellátás helyett igyekeztek gazdasági vállalkozásként kezelni, – valamint magán intézetek szolgáltatásaival versenyeztetni őket.
A háziorvosi ellátás bevezetése, azzal a propaganda szöveggel, hogy “szabad orvos választás lesz” épp úgy nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, mint a hozzá társított fejpénz rendszer, vagy az egészségügyi intézmények kvóta rendszere és a mesterséges várólisták.
Az egészségügy a mérhetetlenül mohó, antiszociális és dilettáns bürokraták kezében puszta fejőstehénné silányult. Jogszabályok tömkelege szolgálja a pénz kiszivattyúzásának lehetőségét a rendszerből.
Az orvosok, nővérek fizetésének durva inflációja, a kifizetetlen túlórák növelése, valódi érdekképviseleteik szétverése, a fizetéspótló paraszolvencia megadóztatása, a tapasztalt szakemberek a magánszférába, illetve külföldre kényszerítését segítette elő.
A szándékosan kialakított hosszú várólisták, az ingyenes ellátások körének szűkítése szintén a magánintézmények és biztosítók által kínált szolgáltatások felé tereli a még fizetőképes pácienseket, míg ezzel egy időben a szegényebbeket az egyre kevesebb pénzből gazdálkodó, egyre rosszabb szolgáltatásra képes állami ellátásba áramoltatja. Ugyanezt a hatást segíti a magas színvonalú állami egészségügyi és betegellátás lecserélése, a felelőtlen, vagy “csak” fásult, ellátásra, ahol a beteg csupán “zavaró” tényező.
Egy ilyen, a biztosítók által értékesített, finanszírozott magán egészségügyi ellátó rendszer, ahol a beteget valóban kiszolgálják, méghozzá magas színvonalon és várólista nélkül, évi több százezer forintba kerül. Igaz, csak a saját, vagy a megadott, a biztosítóval, illetve egészségügyi szolgáltatóval leszerződött külső intézményekben és csak bizonyos életkori korlátok között.
Az alul fizetett, ellehetetlenített első vonalbeli szakemberek elüldözésével, elérték hogy másod-, harmadvonalbeli külföldi és hazai orvosok, nővérek, betegápolók váltsák fel sok helyütt a korábbi gárdát.
De még ezt az agyon terhelt szakember gárdát is elüldözik, mihelyst megszerzik a megfelelő tapasztalatot és gyakorlatot.
Ha mindezeket az egészségügyi vezetés (miniszterektől kezdve) nem látja, akkor műkedvelő, hozzá nem értő, ergo nem hogy nem érdemel fizetést, de még kártérítéssel tartozik, ha viszont tisztában vannak tetteik következményével, akkor bűnösök, akiket felelősségre kell vonni és börtönben a helyük.
Az egészségügyben tapasztalt visszásságok és felháborodásra okot adó eseteknek se szeri se száma, ezeknek a jövőben is teret adunk olvasóink panaszai kapcsán.
Audie / Szabad Riport

Juhász Norbert: emeljük fel szavunkat az újra éledni látszó fasizmus ellen!

JuhaszNorbert
Kedves Barátaim! Kedves Elvtársak!
Köszöntök mindenkit a fasizmus fölött aratott győzelem 70. évfordulóján!
Ma, május 9-én emlékezünk. Emlékezünk az emberiség történelmének legnagyobb és legsorsdöntőbb ütközetére, melyet valaha az egyetemes történelemben kényszerültek vívni a haladó erők a fasizmus, maga a gonosz ellen. A földünk összes népét fenyegető gyilkos ideológiától vezérelt fasiszta Németország megszállva szinte teljes Európát, milliókat küldött a halálba, és igyekezett saját merev, dogmatikus, erőszakos értékrendjével megtörni az emberi igazságérzetet, az emberi szellem szabadságának sárba tiprásával rabszolgasorba taszítani a világ népeit. A Szovjetunió népei megmentették mind hazánkat, és az egész emberiséget a pusztulástól. A Dicsőséges Vörös Hadsereg csapatai győzedelmes harcokban vonultak Sztálingrádtól Berlinig, felszabadítva a fasiszta megszállók alól fél-Európát, visszakergetve ezzel barlangjába a náci fenevadat. Rájuk emlékezünk ma. Emlékezünk a hősökre, kik százezrével adták életüket népeink szabadságáért, boldogabb életéért. Éppen ezért nem csupán az emlékezés napja ez számunkra.
Május 9. egyben ünnep is. Ünnepe az emberi igazság és értelem győzelmének a gonosz fölött! A Győzelem Napja fontos számunkra, és általában véve minden haladó szellemű ember számára is. Ugyanakkor eltelt 70 év. Ez idő alatt megváltoztak a világban a nagyhatalmi erőviszonyok. Hazánkban is megváltozott a társadalmi, gazdasági, és politikai berendezkedés.Több évtized elteltével, napjainkban ismét aggasztó jelek mutatkoznak a világpolitikában, ennek következményeként a hazánkban is. Elég ha csupán a közelmúltbeli ukrajnai eseményekre gondolunk, ahol a nyugati nagytőke által anyagiakban is támogatott mi több finanszírozott, szélsőséges fasiszta szervezetek állig fölfegyverkezve randalíroztak, gyilkoltak. Ha Odesszára gondolunk, ahol oly sok előlük menekülő másként gondolkodóra gyújtottak rá egy épületet, és égtek benn elevenen halálra az ellenségnek kikiáltott ártatlanok.
A mi feladatunk, és egyben kötelességünk is fölhívni honfitársaink figyelmét, figyelmeztetni népünket arra, hogy ha nem vagyunk elég éberek, ha mi magunk nem lépünk föl a vészjósló folyamatokkal szemben, melyek egyre inkább aggasztó helyzetet teremtenek, senki más nem teszi meg helyettünk. Ha passzívak maradunk a folyamatokkal szemben, a történelem könnyen megismétli önmagát, és ne legyenek illúzióink, sokkal rövidebb távon képes erre, mint azt a legtöbben gondolják. Emeljük föl szavunkat az újra éledni látszó fasizmus ellen, fékezzük meg azt minden feltámadási kísérletében!
Éljen a fasizmus fölötti győzelem!
Éljen a Népi Front!
Örök hála és dicsőség a hősi halottaknak, tisztelet és megbecsülés az életben maradt veterán hősöknek!
EGER, 2015. május 9.

(nepifront)

A palagáz kitermelés is okozhat földrengést!

pala

Meg lehet gyújtani a csapból folyó vizet, a gázkutak közelében lévő lakóházakban – A metán tartalma miatt…

Az Egyesült Államokban rendkívül felpörgött a palagáz-biznisz 2008 óta, ám az Energy Policy Forum szerint a boom rövid életű lesz, mert a hátterében egy veszélyes spekuláció áll.
A kitermelésnek már mellékhatásai is mutatkoztak. Sok helyen elszennyeződtek az ivóvízkészletek, vannak háztartások, ahol meg lehet gyújtani a csapból folyó vizet, mert olyan szennyezett. Ezt lehetett látni a gázboom árnyoldalait kutató Gasland című dokumentumfilmben, mely Oscar-jelölést is szerzett. Az is vitatott, hogy a hidraulikus kőzúzás vajon nem jár-e kedvezőtlen szeizmikus mellékhatásokkal.
2011-ben az angliai Blackpoolban történtek rengések egy lelőhely körül. A brit Royal Society és a Royal Academy of Engineering mérnök tagjaiból verbuvált testület megvizsgálta a problémát és 2012 júniusában arra a megállapításra jutott, “kicsi a veszélye” annak, hogy a fracking (hidraulikus kőzúzás – a szerk.) földrengéseket okozna és szennyezné a talajvizet.
Ugyanakkor a szakemberek nem állították, hogy a fracking nem okoz rengéseket. Sőt, úgy fogalmaztak, a hidraulikus kőzúzás által okozott(!) rengések kisebbek, mint a Blackpoolnál mért földmozgás. Két hónappal később egy texasi palagáz-lelőhely körül is rengéseket észleltek.
2015. május 23:
Az Amerikai Geológiai Szolgálat (USGS) legfrissebb jelentése szerint:
“Az ipari szennyvíz szivárgása lehet az egyik lehetséges oka a földrengések megnövekedett számának.
A kutatók arra a megállapításra jutottak, hogy a 2009-es év óta történt földmozgások összefüggésbe hozhatók az olaj- és gáztornyokban termelődött kondenzvíz a földbe jutásával. Azok ugyanis könnyen stimulálhatják a tűzhányók környékén lévő gyűrődéseket, a kondenzvíznek pedig önmagában is lehet a földmozgásokat stimuláló hatása.
Az USGS az Egyesült Államok területén 17 olyan államot talált, ahol az elmúlt években fokozottabb a földrengésveszély: szerintük Alabama, Arkansas, Colorado, Kansas, Új-Mexikó, Ohio, Oklahoma és Texas tartoznak ezek közé.”
A Magyar Természetvédők Szövetsége már tavaly leszögezte: “E gázok nem gazdaságos energiaforrások és környezeti-társadalmi hatásaik sem kezelhetők biztonságosan.”
A palagáz-kitermelés lényege, hogy nagy nyomással vegyi oldatot fecskendeznek a talajba, s így zúzzák szét a kőágyazatot, hogy hozzáférjenek a gázt tartalmazó üregekhez. Ez a nagy nyomású gépek használata révén nemcsak roppant energiaigényes folyamat, de egyúttal rengeteg ipari szennyvíz keletkezik a hidraulikus kőzúzás (fracturing, közkeletűbb nevén fracking) során, amit nagy teherautókkal kell elszállítani, ami szintén növeli a termelés széndioxid-emisszióját.
Magyarán energiafaló és környezetszennyező és egyre biztosabb az is, – hogy az ivóvíz szennyezésén felül, – földrengést okozhat a palagáz kitermelése.

Szabad Riport
Források: China BroadcastPiac és profitTransindex.ro

Emlékezés és bizonyosság; győzelmi felvonulás Moszkvában

Győzelmi felvonulás hidfo.ru
Az Oroszországi Föderáció eddigi legnagyobb győzelmi felvonulását tartják ma Moszkvában, emlékezvén a második világháború végén aratott győzelemre. Az orosz nép számára kettős jelentése van a mai eseménynek; emlékezés a Nagy Honvédő Háború során Németország felett aratott katonai győzelemre, a hősök áldozatára. Ugyanakkor a katonai felvonulás üzenet a jelen számára is. Sokakban máig él a világháború emléke, így az orosz politika és a lakosság többsége számára a múlt és jelen fenyegetései folytonosságot képeznek; a Hitler idejében kezdődő német terjeszkedés, és a napjainkban zajló amerikai terjeszkedés egyaránt nyugati expanzionizmus, ami fenyegeti Oroszország függetlenségét. Hét évtizeddel ezelőtt a keleti élettér megszerzése, ma a keleti nyersanyagbázis megszerzése a nyugati kapitalista gazdaság számára; a fenyegetett fél számára a kettő egy és ugyanaz. A most kezdődő katonai felvonulás így nem csak a múltbéli győzelem szimbóluma, hanem erő felmutatása a jelenben. Bizonyosságot ad a nép számára, hogy ahogy 70 évvel ezelőtt is, Oroszország ma is meg tudja védeni függetlenségét egy terjeszkedő külső hatalommal szemben.
A moszkvai Vörös téren kezdődő felvonuláson mintegy 16500 katona vesz részt, közel 200 páncélozott harcjármű vonul fel, emellett 140 helikopter és repülőgép jelenik majd meg. Oroszország idén bemutat számos új fegyvert is, beleértve új típusú tankokat, páncélozott csapatszállító járműveket és önjáró lövegeket, tankelhárító rendszereket. A felvonuláson egyben részt vesz minden olyan ország vezetője is, melynek nincsenek ellenséges szándékai Oroszországgal szemben, és vazallusként sem vesznek részt a nyugati expanzionizmusban. Kína, India, Dél-Afrika, Venezuela, Vietnam, Zimbabwe, Kuba, Macedónia, Mongólia, Palesztina, Bosznia és Hercegovina, Abházia, Dél-Oszétia, Ciprus, Szerbia, Azerbajdzsán, Örményország, Belorusszia, Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán és Türkmenisztán vezetői jelennek meg Moszkvában a felvonuláson. Számukra nem kínos pillanatokat, vagy megoldandó problémát jelent az orosz honvédelem, hanem büszkeséggel tölti el őket egy független, szabad ország katonai ereje.
A független országok vezetői mellett megjelennek számos olyan európai ország képviselői is, melyek inkább elkerülnék a háborút, de nem rendelkeznek elég politikai mozgástérrel ahhoz, hogy az amerikai expanzionizmusnak ellent mondjanak. Így Németországból, Szlovákiából, Csehországból is érkeznek vezetők. Szijjártó Péter szintén megjelenik Moszkvában. Azon országok képviselői, melyek függetlenség és politikai mozgástér híján közreműködnek az amerikai terjeszkedésben, a katonai felvonuláson nem, csak a megemlékezéseken vesznek részt, vagy el sem mennek. Ban Ki Mun, az ENSZ főtitkára szintén Moszkvába utazik, és részt vesz a rendezvényeken. Moszkván kívül 150 másik nagyvárosban, valamint Belorussziában, Kirgizisztánban, Örményországban és számos más országban is megtartják a győzelmi felvonulást.
Élőben a Vörös térről: (Russia Today)

GYŐZELEM NAPI 9-órás kezdésig Oroszország különböző nagyvárosaiban (az időeltolódás miatt) már eddig lezajlott helyi ünnepségek üsszefoglalói láthatók.


De hát Gorlovka Donbasszban van

térkép
Ha Gorlovka nem Donbasszban lenne, elmondható lenne a mára virradó éjszakáról, hogy Donbasszban viszonylag csendesen telt az éjszaka! De hát Gorlovka Donbasszban van.
Hajnali kettő órakor Gorlovkát óriási erejű latortüzérségi támadás érte. A város északi és nyugati kerületeibe legalább százötven nagy űrméretű tüzérségi gránát csapódott be Majorszk irányából. A város északi és nyugati kerületeibe legalább százötven nagy űrméretű tüzérségi gránát csapódott be! Szétlőttek rengeteg lakás mellett egy óvodát is. A valcmanista tüzérségi terrornak legalább tucatnyi civil eshetett áldozatul Gorlovkában.
konyha
Hajnali óvodai konyhabelső Gorlovkában

A tegnapi ostrom képei Gorlovkából
Ugyanez ismétlődött a közeli “Glubokaja” bányaüzem, Golmi és Nyikitovka falvak területén is.
Donyecket is lőtték az éjjel Valcman latortüzérei. Ezúttal a város “Kijev”-kerülete szenvedte a legtöbbet miattuk.
A donyecki repülőtér a “szokásos” éjszakán van túl. Folyamatos gránáteső.

Peszkiben szintén a megszokott módon telt el az éjszaka.
Délen a Mariupol-Sirokino térségben viszonylagos nyugalomban telt az éjszaka.
https://balrad.wordpress.com/2015/05/09/34245/

A Paralimpiai Bizottság fizette ki az elnökének végtörlesztését

Gömöri Zsolt azt mondta ebben semmi szabálytalan nincs, és hogy fizetésemelés helyett kapta.
A Bors azt írta, a Magyar Paralimpiai Bizottságon (MPB) belül óriási a felháborodás, ugyanis az elnökük, Gömöri Zsolt devizahiteles végtörlesztéséhez is hozzájárultak.

Gömöri azzal védekezik, hogy ezért cserébe befagyasztották a fizetését. Az MPB hárommillió forintot fizetett végtörlesztésként helyette, s ha minden évben tíz százalékot emelkedett volna a javadalmazása, most jóval beljebb lenne ő, s kijjebb az MPB.

AZ MPB elnöke azt mondta a Borsnak:

Négy szövetségi munkatárs hitelét rendezte az MPB, mégpedig azért, mert ketten közülük teljesen kilátástalan élethelyzetbe kerültek.

A lap azt is megkérdezte, hogy Gömörinek miért kellett segíteni, hiszen tisztességes fizetést kap, valamint a 2012-es paralimpia után 17 millió forint prémiumot is kapott, amire azt válaszolta, hogy „az elnökség nem személyekről szavazott, amikor mindezt lehetővé tette, hanem arról, hogy élünk-e a törvény adta lehetőséggel”.

Hozzátette: „csak arra költünk, amire szükséges, rendre tartalékokat képezünk, tavaly 22 millióval kompenzáltuk a Gerevich-ösztöndíjak révén hiányzó összeget”.

Ez nektek adósmentés?

Szeged — Devizahitelesek tízezrei fogják mostanság a fejüket, miután megkapták bankjuktól az elszámolást.
A papírokról ugyanis legtöbb esetben az derül ki: hiába fizette valaki évekig a részleteit, még mindig többel tartozik, mint az eredetileg felvett összeg. Ráadásul hiába ígértek nekik 15–25 százalékos részletcsökkentést, ez sokaknál nem valósult meg.
A helyzet komoly: a magukat becsapottnak érzett adósok tüntetnek, ráadásul a jegybank alelnöke szerint 100 ezer devizahitelesen már nem lehet segíteni, otthonaikat el fogják árverezni.
Sokkolta a látvány Rácz Pált (42) is, amikor kézhez kapta az elszámolást a bankjától. A kétgyermekes apa 2008-ban vett fel szabad felhasználású devizahitelt, 20,5 millió forintot a család otthonára.
A férfi azóta már közel 16 mil­liót vissza is fizetett. Most kiderült, hogy bankja a 20,5 millió forint után összesen 69 milliót vár vissza.
megm
Az üdvözült orcájú “Megmentett”! “A boldogságtól ordítani tudnék…”
– Ezt törvényesen megteheti egy bank? Ráadásul jóváírtak nekem 3,3 millió forintot, ennyit számoltak fel szerintük tisztességtelenül – mondta a férfi, aki a havi 150 ezer forintos törlesztőrészleteket ma már nem tudja kigazdálkodni.
– Majdnem nyugdíjas leszek, mire letelik a kölcsönöm. Az egész életem arról fog szólni, hogy törlesztem ezt az uzsorakölcsön-szerű tartozást. A házam, amire felvettem a kölcsönt, a bank szakértője szerint 27 milliót ér, de ennyiért nem tudom eladni – panaszkodott a férfi, aki ügyvédje dr. Bihari Krisztina segítségével már jogerősen pert nyert a bankokkal szemben. Kimondták, hogy a szerződése semmis, de mindezek ellenére küldött egy ilyen levelet a bankja. A jogerős ítéletet a bank egyébként a Kúrián támadta meg, ezért még egy ítéletre várni kell. Ügyvédje szerint nem ez az egyetlen ilyen eset.
Íme MEGMENTÉSÉNEK kronológiája:
megm
…Nem is csoda, hogy dalra akar fakadni MEGMENTÉSE fölötti örömében!
Itt egy társadalmi méretű problémáról beszélünk – mondta dr. Bihari Krisztina.
Orbán Viktor: Elmentünk a falig
Orbán Viktor miniszterelnök a devizahiteles elszámolásról azt mondta: az emberek mindig jobbat szeretnének, miközben példátlan, hogy a bankok 1000 milliárd forintot visszaadjanak a családoknak. Ettől még vannak, akik többet reméltek, de a határokat bírói döntés jelölte ki, a kormány elment a falig.
(blikk)