A Soros Györgyhöz köthető alapítványok pénzén működő aktivistahálózat egy veszélyes állam-ellenes ideológiát képvisel, ami eltorzítja, társadalomellenes irányba tereli a fiatalok államisággal kapcsolatos ideáit. Egy lelkileg sérült zsidó gyermek kezeletlenül maradt bosszúvágyát használja fel az amerikai titkosszolgálat az európai országok meggyengítésére.
Németh Szilárd, a Fidesz frakcióvezető-helyettese szerint minden eszközzel vissza kell szorítani, és „el kell takarítani” a magyar közéletből a Soros György pénzén működő álcivil szervezeteket. Az ellenzéki mozgalmak a civil szféra korlátozásáról beszélnek, és azt állítják, az Orbán-kormány fel akar számolni minden civil szervezetet. Civil és civil közt azonban érdemes különbséget tenni, mert éppen hogy a külföldi pénzen működő aktivisták a legveszélyesebbek a valódi civilekre, akiket pajzsként maguk előtt tolva próbálják felszámolni a magyar államiságot.
A milliárdos befektető álciviljei ellen harcolók indokolatlanul túlmisztifikálják a Soros körül kiépült nemzetközi hálózat szerepét, és eközben éppen a legfontosabb miértek maradnak megválaszolatlanul.
Miért támogat álcivileket Soros György?
Soros György tevékenységének máig legmeghatározóbb vonása, hogy holokauszt-túlélő. Soros – eredeti nevén Schwartz – György 1930-ban született Budapesten. 13 évesen saját szemével látta, amint a német totalitárius állameszme rátelepszik Magyarországra, és a magyar hatóságok közreműködésével megkezdődik a zsidók üldöztetése, majd deportálása. Az Amerikai Egyesült Államok leggazdagabb emberei közé sorolt befektető tevékenységét máig ez a gyermekkori trauma határozza meg, ami annak okán, hogy kezeletlen maradt, a végletekig eltorzította az ifjú Soros államfelfogását.
Soros György gyermekkori traumája később egész életét meghatározta, amit 2003-ban maga is elismert a Fortune magazinnak nyilatkozva. Azt mondta: „Az én világlátásomat a második világháború tragikus tapasztalatai formálták. Amikor Magyarországot megszállta a náci Németország, és deportálták a zsidókat Auschwitzba. Én elég szerencsés voltam azzal, hogy édesapám megértette, hogy ami Magyarországon folyik, az nem normális. Hogy ez távol áll az egyensúlyi állapottól. És ha követed azokat a szabályokat, amelyeket általában követsz, akkor meghalsz. Ez volt az én tapasztalatom a második világháborúról, és alapvetően ezt a tapasztalatot alkalmaztam mind a globális pénzpiacra, mind pedig politikai nézeteimet tekintve.”
Nem kell túlbonyolítani
Soros György politikai ideológiáját nem kell túlbonyolítani. Államértelmezése egy súlyos gyermekkori traumából bontakozott ki, és gondolkodására máig hatással van a második világháborús Németország totalitárius ideológiája.
Ahogy a nemzetiszocialisták egy antiszociális kisebbség tevékenységéből általánosítva kollektív módon bűnössé nyilvánítottak minden zsidót, Soros György személyes tapasztalatból általánosítva kollektív bűnössé nyilvánított minden államot. Gyermekként azt látta, hogy az állam rossz, beleavatkozik az egyén életébe, és az állam puszta létezése is az egyén ellen van. Nem véletlen, hanem ennek a gyermekkori traumának egyenes ágú folytatása az az ideológia, amit a Soros György által finanszírozott álcivil mozgalmak tagjai ma képviselnek; szerintük az állam rossz, beleavatkozik az egyén életébe, emiatt az egyén ellensége, és az államok működését korlátozni kell – egészen a felszámolásukig, hogy az egyén így megszabaduljon a kellemetlen külső kontrolltól.
Soros György ideológiája önmagában nem veszélyes. Ezernyi példát lehetne hozni arra, amikor egy lelkileg sérült személy az egész világra kivetíti saját gyermekkori negatív tapasztalatait – de az ilyen személyek többnyire nem jutnak kellő befolyáshoz ahhoz, hogy hatást gyakoroljanak a közéletre. Soros György ideológiája amiatt vált veszélyessé, mert ezt az eltorzult, társadalomellenes államfelfogást az európai országok riválisai felhasználták, és az európai államok ellen fordították. A lelkileg sérült zsidó gyermek milliárdos lett, és amerikai titkosszolgálati segítséggel a világ minden táján anyagi támogatásban részesít olyan szervezeteket, melyek helyi szinten az államiság fellazításán dolgoznak.
Tevékenységüket leginkább a liberális sajtó tevékenysége illusztrálja: nem köteleződnek el egyetlen, természetes belföldi szervezet mellett sem, ehelyett válogatás nélkül médiafelületet adnak mindennek, ami az állam lebontásán dolgozik: ellenzéki pártoknak, nemzetközi szervezeteknek, és a mentoruk által pénzelt álcivil mozgalmaknak, melyek pusztán a helyi társadalom támogatására alapozva nem is tudnának működni.
Ezért veszélyes Soros György
A Soros György által finanszírozott szervezetek kiszorításával nem történik semmi egyéb, minthogy az állam ellátja az állampolgárok védelmének feladatát, és megakadályozza, hogy egy veszélyes szociopata határozza meg a közélet alakulását. Soros György gyermekkori tapasztalata, hogy az állam rossz – ő ennek egyfajta antitézisét képviseli, miszerint az állam-nélküliség jó, emiatt az államok tevékenységét korlátozni kell, majd magát az államot fel kell számolni.
Ha a négy fal között csinálja, nincs is ezzel semmi gond – de azt nyilvánvalóan meg kell akadályozni, hogy ezt a veszélyes antitézist a többségi lakosság akaratán keresztülgyalogolva egész országokra kényszerítse rá. Aki ennek a titkosszolgálatok által felnagyított elszabadult hajóágyú követőjének tartja magát, és komolyan úgy gondolja, hogy az államok meggyengítése, vagy akár az állam eltűnése remek dolog, nézzen végig a Közel-Keleten és az afrikai kontinensen formálódó övezeten, ahol épp megszűnnek az államok. Nem egy idilli, nyílt civil társadalom formálódik ott épp, ahol a gonosz állam többé nem korlátozza az egyént és szabadon lehet drogozni, hanem a mindenki mindenkit szabadon meggyilkolhat, a szabadjára engedett etnikai tisztogatás, a nyers állati ösztönök felfegyverzése formálódik ott, ahol az államok megszűnnek.
Amit Soros György képvisel, az nem egy „egyensúlyi állapot”, hanem egy radikális antitézis, amit legalább akkora vehemenciával próbál megvalósítani, mint Adolf Hitler saját ideológiáját a korabéli Németországban. Csakhogy, ma már nincs holokauszt, az állam ma már nem veszélyes a kisebbségekre; talapzatát veszítette az egész ideológia, amit Soros György a holokauszt óta szüntelenül képvisel. Az egyensúlyi állapot helyreállása Soros civiljeinek eltakarításával fog megkezdődni, mert ez a hét évtizedes sérelmekből táplálkozó liberalizmus a második világháború totalitarizmusának utolsó maradványa.

http://www.hidfo.ru/2017/01/ezert-kell-eltakaritani-soros-gyorgy-civiljeit/