2018. november 30., péntek

A rabszolgaság törvényesítése – Öngyilkos kormánybukás 3.

A munka törvénykönyvének tovább silányítása
Manapság Szatmáry Kristóf és Kósa Lajos által közösen benyújtott módosító javaslata borzolja a kedélyeket, de mondhatnák azt is, hogy kiverte a biztosítékot. Nem csupán azért, mert 400 órára javasolják felemelni a korábbi módosításban már felemelt 250 órás túlórát, de ráadásul nem csak a munkaidő keretet, de az elszámolási időszakot is 3 évre akarják emelni.
Az Mt. 109. § (1) bekezdésében a „kétszázötven óra” szövegrész helyébe a „négyszáz óra” szöveg lép.
 1. § (1) Teljes napi munkaidő esetén naptári évenként kétszázötven óra rendkívüli munkaidő rendelhető el.
Az Mt. 94. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A munkaidőkeret tartama, ha ezt objektív vagy műszaki vagy munkaszervezéssel kapcsolatos okok indokolják, kollektív szerződés rendelkezése szerint legfeljebb harminchat hónap.”
 1. § (1) A munkaidőkeret tartama legfeljebb négy hónap vagy tizenhat hét.
 2. (2) A munkaidőkeret tartama legfeljebb hat hónap vagy huszonhat hét
 3. (3) A munkaidőkeret tartama kollektív szerződés rendelkezése szerint legfeljebb tizenkét hónap vagy ötvenkét hét, ha ezt technikai vagy munkaszervezési okok indokolják.
Cikksorozatunk korábbi két írásában (A napi betevő ára, Bér gyilkosság – avagy munkáltatás alulnézetben), a munkaerőpiacot, különös tekintettel a munkavállalókat sújtó problémákról, igazságtalanságokról, kizsigerelésről írtunk, különböző szempontokból nézve. Sajnos a problémakör kimeríthetetlen. A munka törvénykönyve, melynek a munkavállalók érdekeit kellene szem előtt tartania, több módosításon ment át a „rendszerváltoztatás” azaz 1990 óta. Nem meglepő módon mindannyiszor a munkavállalók hátrányára, ergo a munkáltatók előnyére. A most tervezett újabb gányolás, mely felér a rabszolgaság bebetonozásával, egyúttal törvényesíteni szándékozik az eddigi jogellenes gyakorlatot.
Hol vagyunk már a szocialista idők „8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás”–tól!
Ami egyébként akkor sem volt igaz, hiszen a rendszeres munkába járás napi kb 1-2 órányi idejét valamiből csak el kellett venni. (És ugye a 8 órás munkaidő is 8 + fél óra volt valójában.)
Akkoriban a túlórát is másként számolták az első két óráért +25%, a második 2 óráért +50%-os túlóradíj járt. A hétvégi (szombat és vasárnap) pihenőnapra +100% túlórapótlék illette meg a munkavállalót. Az üzemekben volt 12/24 és 24/48 órás műszak, azaz 12 óra munka után 24 óra pihenő idő illetve 24 órás műszak után 48 óra járt. Hát ma már ez is a múlté.
A Munka törvénykönyve e tekintetben valóban megérett a reformációra, de nem szabad, hogy ez a rabszolgamunka törvényesítését jelentse.
Sokkal inkább – mint korábban írtuk -, a manapság elharapódzó rendszeres túlmunka és az érte járó ki nem fizetett bérezés megszüntetését kellene, hogy jelentse.
 1. fejezet A napi munkaidő
 2. § (1) A teljes napi munkaidő napi nyolc óra (általános teljes napi munkaidő). (2) A teljes napi munkaidő – a felek megállapodása alapján – legfeljebb napi tizenkét órára emelhető, ha a munkavállaló
 3. a) készenléti jellegű munkakört lát el,
 4. b) a munkáltató vagy a tulajdonos hozzátartozója (hosszabb teljes napi munkaidő).
 1. fejezet A munkaidőkeret
 2. § (1) A munkáltató a munkavállaló által teljesítendő munkaidőt munkaidő-keretben is meghatározhatja. (2) A munkaidő-keretben teljesítendő munkaidőt a munkaidőkeret tartama, a napi munkaidő és az általános munkarend alapul vételével kell megállapítani.
 1. § (1) A munkaidőkeret tartama legfeljebb négy hónap vagy tizenhat hét. (2) A munkaidőkeret tartama legfeljebb hat hónap vagy huszonhat hét
 2. a) a megszakítás nélküli,
 3. b) a több műszakos, valamint
 4. c) az idényjellegű tevékenység keretében,
 5. d) a készenléti jellegű, továbbá
 6. e) a 135. § (4) bekezdésében meghatározott munkakörben foglalkoztatott munkavállaló esetében.
(3) A munkaidőkeret tartama kollektív szerződés rendelkezése szerint legfeljebb tizenkét hónap vagy ötvenkét hét, ha ezt technikai vagy munkaszervezési okok indokolják.
 1. fejezet A munkaidő-beosztás szabályai
 2. § (1) A munkaidő-beosztás szabályait (munkarend) a munkáltató állapítja meg.
 3. § (1) A munkáltató a munkaidőt az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményére, valamint a munka jellegére figyelemmel osztja be. (2) A munkaidőt heti öt napra, hétfőtől péntekig kell beosztani (általános munkarend). (3) Munkaidőkeret, vagy elszámolási időszak alkalmazása esetén – a 101-102. §-ban foglaltakra tekintettel – a munkaidő a hét minden napjára vagy az egyes munkanapokra egyenlőtlenül is beosztható (egyenlőtlen munkaidő-beosztás).
 1. § (1) A munkaidő munkaidőkeret hiányában úgy is beosztható, hogy a munkavállaló a napi munkaidő és az általános munkarend alapulvételével megállapított heti munkaidőt a munkáltató által meghatározott hosszabb, az érintett héttel kezdődő időtartam (elszámolási időszak) alatt teljesítse.
 2. (2) Az elszámolási időszak tartamát a 94. §-ban foglalt szabályok megfelelő alkalmazásával kell megállapítani. (3) Az elszámolási időszak tekintetében a 93. § (3)-(4) bekezdése és a 95. § megfelelően irányadó.
 1. § (1) A munkavállaló beosztás szerinti napi munkaideje – a részmunkaidőt kivéve – négy óránál rövidebb nem lehet. (2) A munkavállaló beosztás szerinti a) napi munkaideje legfeljebb tizenkét óra, b) heti munkaideje legfeljebb negyvennyolc óra lehet
Túlóra orrvérzésig
A túlóra elrendeléséről ezt írja a Szakszervezetek.hu honlap:Fő szabály szerint a túlóraszámot viszonylag egyenletesen kell elosztani, így a munkavállaló beosztott rendes és rendkívüli munkaideje együttesen nem haladhatja meg a napi 12 és a heti 48 órát. Egyenlőtlen munkaidő-beosztás alkalmazása esetén a heti óraszámkorlátot a munkaidőkeret átlagában kell figyelembe venni.”
Nekünk azonban van egy gondunk, ugyanis gyakran tapasztunk olyan munkaidő beosztást, amelyben eleve – jobb esetben – 3-4 napon át folyamatosan 11-12órás a beosztás és ez nem számít túlórának, vagy, – még ennél is rosszabb -, amikor akár 5-6 napon át 12 órás a műszak az minden napján. A pihenőidő – szabad nap igen furcsán oszlik meg, hiszen a folyamatos 10-12 órák között alig marad idő a pihenésre. Sokan azért vállalják ezt, hogy a szabad hétköznapokon pihenés helyett a hivatalos ügyeket tudják elintézni napközben, esetleg orvosi rendelőkben töltsenek el jó néhány órát. Netán bepótolják az előző 3-4 nap munka után feltorlódott teendőiket és előre kialudják magukat, hogy a következő 3-4 nap 12 órás műszakját teljesíteni tudják. Persze, ha nem egy műszakban kéne másfél-két műszakot lehúzni, akkor ez nem lenne gond.
Az úgynevezett teljes munkaidő jelenleg gyakorta 10-12-13 órás műszakokat jelent (olykor többet is) mi több, a szombatot (főként a kereskedelemben, vagy a szolgáltató iparban, de sok más szférában is normál munkanapként kezelik. A vasárnapi munkavégzést pedig max 50%-os díjjal honorálják.
Meglátásom szerint nem kell eltörölni sem a túlmunka, túlóra LEHETŐSÉGÉT sem a szombat, vasárnapi nyitvatartási időt, csak éppen nem szabad kötelezővé tenni, de leginkább meg kell fizettetni a munkaadókkal. A munkavállaló szabadon, és főként retorzió mentesen dönthesse el, hogy kíván-e szombaton és vagy vasárnap dolgozni, illetve a hétköznapokban rendszeresen túlórázni.
Tehát a Munkatörvénykönyvében meg kell szüntetni a 6 munkanapos hetet, azt kell deklarálni, hogy a szombat és vasárnap a rendes pihenőnap, és ezeken a napokon mindenkit, aki mégis dolgozik, megilleti a túlóradíj, vagy az ezt kiváltó dupla szabadnap. Ám, ha beosztást, a nyitvatartási időt így állapítja meg a munkaadó, vagy a szolgáltatást ezeken a napokon végezteti a dolgozókkal, akkor azt, +100%-os bérrel vagy dupla pihenőnappal kell kiváltani. Illetve a hétköznapokon a 8 órán túli munkát túlóradíjjal kell kifizetni, vagy megszervezni a két műszakos munkarendet! E szabálynak pedig általánosnak kell lennie, és nem a szakszervezet és a munkáltató közötti megállapodás úgynevezett Kollektív szerződés hatáskörébe utalni. Már csak azért sem, mert a munkáltatók jó részénél sem szakszervezet, sem pedig Kollektív szerződés nem létezik. Nem véletlenül! Azok a honpolgárok, pedig akik ragaszkodnak a hétvégi kiszolgáláshoz, pláza járáshoz, szolgáltatások igénybevételéhez, fizessék meg az emelt költségeket.
Mert végeredményben nem a törvényi engedéllyel támogatott rabszolgaság a cél, és nem az, hogy zombikkal, és frusztrált dolgozókkal töltsék meg a munkahelyeket, hanem az, hogy, ha valaki mondjuk a családja kárára is vállalja a plusz bérezésért, a többletmunkát, akkor maga dönthesse ezt el.
Természetesen vannak az általánostól eltérő munkahelyek főként a közszolgálat, vagy közszolgáltatás esetében pl. rendőrség, katonaság, kórházak, börtönök, tűzoltóság, benzinkút, katasztrófavédelem, tömegközlekedés, stb., ezekre nyilván eltérő szabályoknak kell vonatkozni, ahogy eddig sem volt másként. (kivéve, hogy gyakorta nem fizették ki a ledolgozott túlórákat)
Ingyen munka
A mostani MK tvk. tervezett módosítása már + 400 órára emelné meg az elrendelhető túlmunkát, ráadásul ennek kifizetését is engedné eltolni akár 3 évvel. Nos, a feltétlenül szükséges és ÉSSZERŰEN elrendelt túlórát egyáltalán nem kellene megemelni, már a 250 óra is több, mint indokolt, azonban ennek kifizetését kötelezően a tárgyhót követően ki kell fizettetni a munkaadóval. Ki tudja mi lesz 3 év múlva, létezik-e még a cég egyáltalán, él-e még, ott dolgozik-e még az érintett munkavállaló? A boltban sem adnak semmit „hozomra”. A munkaadóknak egyfelől át kell gondolnia, hogy valóban szükséges-e a túlmunka elrendelése, illetve van-e rá kerete? Az ingyen munka, bár nagyon kényelmes és profit növelő, csakhogy még a rabszolgának is regenerálódnia kell, nem utolsó sorban életben kéne maradnia. Vagyis a létfeltételeit, a mindennapi megélhetését semmiféle gazdálkodói haszon nem írhatja felül. Ha pedig egy munkáltató csak kizsigereli a dolgozóját, vagy aránytalan túlmunkára kötelezi, több munkakört sózva a nyakába, de a munkáját nem akarja megfizetni, akkor ne fogadja értetlenkedve és ne panaszkodjon, ha feketelistára kerül, ha rossz hírét keltik, ha nem mennek hozzá dolgozni, vagy kilépnek az alkalmazottai. Senki mást csak magát hibáztathatja, mert valamit nagyon rosszul csinál.
Jelenleg is az a gond, hogy a munkaadók jó része a legkülönbözőbb praktikákkal igyekszik a lehető legalacsonyabb bért adni, vagy módokat, ürügyeket találni, hogy a megállapodott bért valahogy csökkenteni lehessen. A túlmunka jó része is abból fakad, hogy kevesebb emberrel igyekszik elvégeztetni több ember munkáját, aztán úgy tesz, mintha nem tudná, hogy ahhoz több idő szükséges. Miközben a megszüntetett munkakör, vagy a kirúgott dolgozó bérét, vagy annak arányos részét nem adja oda a megnövekedett munkamennyiséget ellátó dolgozójának. Egyébként a mostanság krokodilkönnyeket hullató multik, KKV-ék igen nagyon nem értik, hogy miért van munkaerőhiány, miért mennek el a dolgozóik. Pedig munkaerő van, sőt még szakképzett munkaerő is, csakhogy amikor nem fizetik meg méltányosan a szakmájában, vagy visszaélnek a teherbírásával, megalázzák, kizsigerelik, akkor bizony a munkaerő kénytelen elmenni – akár az országhatáron túlra is -, és jó szakmával, diplomával a zsebében, valami egészen másféle munkát keresni. Ezek után mi vagy ki marad? A megalkuvó nyuszi, a botcsinálta „Mekk mester”, a csókos, és az ilyen olyan okból „röghöz kötött”.
Vagyis a munkáltató spórol, kerül, amibe kerül; – és nem csak neki. Csak az tart ki, akit jól megfizet és megbecsül.
A Magyar Idők minimálbérrel kapcsolatos cikkében ezt olvasni: „A zsebbe fizetett jövedelem bevett gyakorlat a feldolgozóipari kis cégek mellett a benzinkutakon, a gépkocsivezetőknél, valamint egyéb kkv-knál.
A benzinkutas munkára némi rálátás után elmondható, hogy ugyan rendszerint minimálbéres, de valóban borravalós munka, – bár nem könnyű. Ugyanakkor az is elmondható, amiről sokan vagy nem tudnak, vagy csak úgy tesznek, hogy pl. a shop-os-tól, a „pályás”-tól az esetleg ellopott áru értékét, az elhajtást (vagyis a tankolás után fizetés nélküli távozás) nagyon gyakran levonják a bérből. (ezt nem fedezi a borravaló) Ráadásul, ha készült felvétel az elhajtásról lopásról és a rendőrségnek esetleg sikerül megfognia az illetőt, akkor még járkálhatnak a bíróságra is akár hónapokon át.
Szembenézni a valós tényekkel
Megjegyzem, a cégek gyakori és alapos ellenőrzését is szorgalmaztuk korábbi cikkünkben, de nem csak minket foglalkoztatott az ellenőrzés, valamint a dolgozókat egyre hátrányosabb helyzetbe taszító és egyre lepukkantabb munka törvénykönyv. Egyebek közt az Index.hu is több cikkében és nézőpontból foglalkozott a témával. A 250 helyett 400 órát túlóráztathatnának a cégek évente írásában a szakszervezetek egy-egy velős véleményét is közli, pl a MASSZ ezt mondja: “EZ ODA VEZETNE, HOGY AZ ÉRINTETTEKET NÉGY HÉTIG REGGELTŐL ESTIG MUNKÁRA KÖTELEZHETNÉK“.
A Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége is tiltakozik, közleményükben azt tanácsolják a képviselőknek, hogy „ilyen munkakörülmények között néhány feszített műszakot dolgozzanak végig egy gumigyárban!”
A „Túlórázni nem legális így, de kell a pénz című írásban a dolgozók véleményének, tapasztalatának ad hangot, de ugyanitt a munkaügyi jogsértésekről is szó esik: „Az idei első fél évben 9700 munkáltatót ellenőriztek a hatóságok, közülük 6400-nál tártak fel munkaügyi szabálytalanságokat.”
Mi is idézzük egyik olvasójuk közlését ez ügyben:
Egy olvasónk az egyik nagy telekommunikációs cégről írta, hogy gyakran előfordult ez. „Persze az ellenőrök nem találnak semmit, mert két eset lehetséges: vagy leadják a drótot, hogy megy, és addigra mindenki ívét meghamisítják, vagy az ellenőrt is megkenik. Honnan tudom mindezt? A feleségem kilenc évig dolgozott ennél a tetű cégnél, és velem volt pár összetűzésük, mert nem bírtam nézni, amit ott művelnek velük. Személyesen élhettem át a fentieket. Sajnos a rendőrségi feljelentést nem fogadták be, pedig saját magam láttam, amikor az egyik nagyobb budapesti üzletükben az üzletvezető hamisította az aláírásokat. Ennyit erről. Azóta már nem dolgozik ott, de másokkal ugyanezt megcsinálják” – írta Krisztián.”
És végül szintén az Index.hu-ról az Örülnek a német multik, hogy többet lehet majd túlóráztatni Magyarországon című írásban olvastuk:
„A rendkívül alacsony munkanélküliségből adódó kihívások miatt az itteni vállalatok már régóta kérték, hogy biztosítsák nekik: megnövekedett beruházásaikhoz a szükséges munkaerő rendelkezésre fog állni – magyarázta. Szijjártó elmondta, a magyar munkaerőpiacot még versenyképesebbé tevő szabályozási javaslatokkal a német cégek beruházási kedvét Magyarországon fenn lehet tartani.”
Most aztán jól meg lett magyarázva; a magyar munkavállalók az a konc, amit a multik elé vetetnek.
A másik „tréfacsináló”, „Kósa Lajos a módosító javaslatról azt mondta, nincs szó arról, hogy kiszolgáltatottá tennék a munkavállalókat, éppen hogy lehetőséget kapnak, hogy erősödjön az alkupozíciójuk a bérek és a munkavégzés feltételrendszerének kialakításában a cégekkel való tárgyalások során”
Nem mondja?! Le akarja nyomni a torkunkon, miért jó nekünk az, ami rossz nekünk. Ez viccnek pocsék, magyarázkodásnak átlátszó! Gratulálunk!
Amennyiben ezt a módosítást is keresztülveri a parlamenti kétharmad, ahelyett, hogy az itthoni 4,16 millió versenyszférában dolgozó munkavállalója (melynek egyharmada messze a szépen csengő átlagkereset alatti fizetésből él-hal) érdekét képviselné, úgy ismét megnyit egy újabb kaput, ami az öngyilkos kormánybukás felé vezet. Reméljük, ez az ötlet gyorsan hamvába hullik, és a kétharmad végre lesz szíves tovább látni az orránál és azokért tenni a munka frontján (is!), akik a hátukon viszik az ország gazdaságát! A multik e nélkül is jól megvannak, a KKV-ékra és mikro vállalkozásokra pedig ráférne a szemléletváltás, és némi szakmai továbbképzés, elvégre vannak olyan cégek, akik tudják, és profi módon teszik is.
Audie, Szabad Riport

2018. november 29., csütörtök

Már rettegnek az ukránok: 500 orosz csatarepülőgép járőrözik a határ teljes hosszában


A Kercsi-szorosban is provokáló ukiknak valójában semmi esélyük sincs Oroszország ellen, egy valódi harci konfliktus esetén. Csak arra várnak, hogy Amerika kisegítse őket, még több fegyverrel, vagy akár légierővel és csapatokkal is.
Ha ez megtörténik, – akkor közvetlen harci érintkezésbe kerül az orosz és az amerikai haderő. S ezzel ki is tört a III. Világháború…

Orosz csatarepülőgépek és harci helikopterek jelentek meg az ukrán határ mentén

Mivel az ukránok kercsi provokációja nyomán egyre feszültebb lesz a helyzet Oroszország és Ukrajna között, – az Orosz védelmi minisztérium 500 csatarepülőgépet és 340 harci helikopter telepített az ukrán határ teljes hosszában.
Ezt persze már az ukránok is észre vették, s az Ukrán Védelmi minisztérium szóvivője; Vadim Skibitsky, azonnal világgá is kürtölte.
Vajon mit is vártak ilyen pofátlan provokáció nyomán az ukik? Akiknek valójában semmi esélyük sincs Oroszország ellen, egy valódi harci konfliktus esetén. Csak arra várnak, hogy Amerika kisegítse őket, még több fegyverrel, vagy akár légierővel és csapatokkal is.
Ha ez megtörténik, – akkor közvetlen harci érintkezésbe kerül az orosz és az amerikai haderő. S ezzel ki is tört a III. Világháború…
Akkor Ukrajnából nem marad semmi, de Közép-Európából sem. Magyarország is megszűnik létezni.
A Háttérhatalomnak már régen célja, hogy kirobbantsa ezt a világháborút, s mindeddig csakis a higgadt Medvén múlott, hogy ez nem történt meg.
De kell nekik Oroszország, kellenek nekik az orosz föld kincsei; az olaj, a gáz, az arany, a gyémánt, s egyéb ásványi anyagok. S úgy gondolják, hogy ez a háború korlátozott atomcsapásokkal megnyerhető. Mialatt ők jól elbújnak földalatti városaikban, melyeket az utóbbi évtizedekben ásattak ki maguknak.
Na ez az, amiben tévedtek. Ha kitör a Harmadik Nagy Háború, ők is éppen olyan célpontok lesznek, mint bárki más, – mert oroszok és a velük szövetséges kínaiak, nagyon is jól tudják, hogy hol kell majd keresniük őket, ha itt lesz az ideje.
Az elvakított és megvásárolt ukrán elit pedig nem is gondol arra, hogy csupán könnyen félredobható bábok ők, egy hatalmas világpolitikai játszmában, melyben a Háttérerőknek annyit számít Ukrajna, mint légypiszok a papíron. És az sem számít nekik, ha rádióaktívvá válik a teljes ország, Közép-Európával együtt. Lényeg a cél: Oroszország megsemmisítése, kincseinek megszerzése.
Na, ezt nem fogják hagyni az oroszok. Vezethet be akármilyen katonai kormányzást, hadiállapotot az ukrán állam, egy valódi katonai konfliktus kirobbanása esetén, előbb végez a pöffeszkedő ukrajnai elittel a saját kizsigerelt, kizsákmányolt népe, – mielőtt az első orosz katonát meglátnák.
És már csak hab a tortán az a tény; hogyha az ukrán népfelkelés nem tudja időben átvenni az országban a hatalmat, ebben segíthet neki a határ mentén telepített orosz légierő, melynek személyzete, már Szíriában kipróbált veteránokból áll, s melynek gépei szükség esetén Ukrajna teljes területét lefedik, – és segítheti még az a 25 taktikai, speciális zászlóalj, melyek már ott állomásoznak a határ mentén.
Ennek ismeretében szinte érthetőnek tűnik Porosenko kétségbeesése. De erre nem lehet mást mondani: Nem kellett volna évekig gyilkolászni Donbassz népét, nem kellett nehéz tüzérséggel lövetni a donyecki civil lakótelepeket, – de nem kellett volna évekig kizsigerelni,kifosztani saját ukrán honfitársait sem. – És nem kellett volna éveken keresztül provokálni az oroszokat. Mindezeknek úgy tűnik így, vagy úgy, de hamarosan vége lesz…
Fort Russ / Fort András

2018. november 20., kedd

A kormányzati sikerpropagandával szemben álló valóság: Kihűlés, halál, – fűtetlen otthonok

Hajléktalan-törvény 13 fagyhalálesettel

Magyarországon tizenhárman fagytak meg szeptember óta, hatan közülük a törvény október 15-i életbelépése óta. Nyolcan fűtetlen otthonukban hunytak el, öten pedig a szabad ég alatt – hangzott el a hajléktalanok hétfői sajtótájékoztatóján, a budapesti Bakáts téren.
„A törvény nem váltotta valóra a hozzá fűzött reményeket. A hajléktalanságot nem lehet tiltással megoldani, a szegénységet pedig nem lehet rendőri módszerekkel felszámolni. A Magyar Szociális Fórum a hajléktalan-törvény visszavonását követeli, függetlenül attól, hogy az Alkotmánybíróság hogyan foglal állást a bírók törvénnyel kapcsolatos normakontroll-kérelme ügyében, mert sérti az emberi jogokat és az Alaptörvényt is” – jelentette ki Simó Endre, az MSZF alapító-szervezője.
Udvardy Gábor, hajléktalan nyugdíjas a szerény keresetű emberek fedélhez juttatásában jelölte meg a megoldást. „Luxuslakások helyett olcsón bérelhető szociális lakásokra volna szükség. Az én nyugdíjamból másra nem futja” – vallotta.
Paragh Ádám, hajléktalan író, költő, műfordító elmondta: a hajléktalan-ellátásban legújabban olyan internetes figyelőrendszert vezettek be, amely kiszűri azokat, akik egy adott napon részesültek már valamilyen szolgáltatásban, és megakadályozza, hogy még egyszer részesülhessenek benne. Példaként hozta fel, hogy ha reggel kap egy almát, az ebédre már nem jogosult. De almát sem kaphat, ha papír-ügyeit intézte az irodában, mert az is olyan szolgáltatásnak számít, amilyenből egy nap csak egy jár.
Balogh Judit Anikó, hajléktalanokat befogadó személyes tapasztalatán keresztül hívta fel a figyelmet a segítségnyújtás és a szolidaritás fontosságára, különös tekintettel az egyedülálló és öreg hajléktalanok körében. A hajléktalanok között sok magasan képzett, hozzáértő személy van. Tudásukra és szakértelmükre szükség volna ugyan a mai munkaerőhiány közepette, de senki sem méri fel, milyen tartalékok rejlenek bennük, pedig hasznos munkát végezhetnének a társadalom javára – mondta.
Szepesi Tibor, hajléktalan nyugdíjas felhívta a figyelmet a „potenciális hajléktalanok tömegére”, nevezetesen azokra, akiket kilakoltatás, és egzisztencia-vesztés fenyeget. Nehéz bejutni a hajléktalan szállásra, s bár elvileg ingyenes, díjat kell fizetni.
Nem szívesen alkalmaznak hajléktalant, a munkáltatók megbízhatatlannak tartják, még ha nem is az. A valóság elfedése nem változtat a helyzeten, nem oldja meg a társadalmi problémát – mondta, a kormány eltussoló politikájára célozva.
A hajléktalanságot csak politikai akarattal, a kilakoltatások leállításával, lakásépítéssel és lakáshoz juttatással, a lakhatási jog törvénybe iktatásával lehet megoldani – hangzott el a „Hajléktalanok szólnak” c. sajtótájékoztatón.+++
Kiadta: MSZF SZK
+36 30 5927371
http://www.mszfszk.hu

2018. november 18., vasárnap

Több százezres kauciót szed az UNIX az új dolgozóitól

“Fizess, hogy dolgozhass!” – Idáig süllyedt a magyar gazdaság

Információink szerint; több százezres kauciót szed az UNIX azon új dolgozóitól, akik alkatrész kiszállítónak jelentkeztek a céghez. Az állítások szerint, azért szednek tekintélyes kauciót az erre a munkakörre jelentkezett sofőröktől, hogy fedezzék vele azokat az esetleges károkat, amelyeket a drága alkatrészek kiszállításakor a sofőrök okoznak, vagy okozhatnak.
Aki pedig nem teszi le ezt a több százezres összeget, az nem dolgozhat az UNIX-nál, alkatrész kiszállítóként.
Nem értjük az UNIX menedzsmentjének a viselkedését. Miért nézik ügyetlen hülyének új dolgozóikat? Éppen csak, hogy nem tarják bűnözőnek őket. Ez a fajta lenéző szemléletmód amúgy is általános lett a magán munkáltatók körében. Ám ez előbb-utóbb önnönmagát falja fel, mert oda vezet majd, hogy egy sofőrnek egy autó árát is le kell tennie majd kaucióban, ahogyan a buszvezetőnek a busz árát, a pilótának pedig akár a B-747-ese árát is a légitársaságnak.
Ugyan, ki lesz hajlandó erre, ki fog akkor nekik dolgozni?
Ezzel a húzásával az UNIX-nak sikerült lesüllyednie a legalacsonyabb piti szélhámos, egyszemélyes fejvadász cégecskék szintjére, miszerint; “Fizess, hogy dolgozhass!”
Természetesen a “hallgattassék meg a másik fél is” elv alapján, – jóval ezen cikkünk megjelenése előtt megkerestük az UNIX ügyfélszolgálatát és HR osztályát is, információt kérvén ebben az ügyben, – lehetőséget adva nekik, hogy megcáfolják ezeket az értesüléseket.
Ha ezt megtették volna, ez a cikk nem jelent volna meg.
Hallgatásukból arra következtetünk, hogy igazak az állítások és az UNIX valóban több százezres kauciót szed az új dolgozóitól, a “Fizess, ha dolgozni akarsz jegyében.”
Természetesen a SzRTI Népgazdaság ezt nem fogja hagyni, s a lépései nyomán történt hivatalos megkeresésekre az UNIX már kénytelen lesz reagálni, s intézkedéseket tenni, hogy ezt a munkavállalókat hátrányosan érintő, jogsértő gyakorlatát beszüntesse.
Szlobodka Zoli / Szabad Riport

2018. november 11., vasárnap

A munka (al)világa: A német munkáltatók sem kímélik a nőket

Egy nemrég hazatért barátunk, aki Németországban, egy készételeket gyártó cégnél dolgozott, elég brutális munkakörülményekről számolt be nekünk.
Merkel nagy “demokráciájában” szabadon használhatják ki a nőket a munkáltatók, olyan munkát adva nekik, mely hosszú, (vagy nem is olyan hosszú), távon tönkre teszi egészségüket.
Barátunknak, aki 35 éves hölgy, egy robotokkal is felszerelt futószalag elején kellett 50 kilós húsos ládákat emelgetni, s borítani a szalagra egész nap.
Maga a láda majd olyan súlyú volt, mint ő, aki 70 kilogramm és senki nem akadt, aki a munka közben segített volna neki. Csak a még gyorsabb ütemű pakolásra ösztönözték a munkavezetők.
Kolléganői, kik már régebben csinálták ezt a fajta munkát, tele voltak sérülésekkel, gerinc, ízületi, és alhasi fájdalmakkal küszködtek. Barátnőnk nem akarta megvárni, míg ő is idejut, s bármilyen jól keresett, inkább hazajött.
Ám itthon sem különb a helyzet, sőt még rosszabb. Ugyanilyen rossz munkakörülmények, de jóval kevesebb pénzért.
Azon felül, hogy a nőket megalázza ez a fajta bánásmód, sokukat hosszú távon meg is nyomorít, s kétségessé válik, hogy tudnak-e később szülni, vagy nem. A női test nem arra való, hogy hatalmas súlyokat emeljen, nehéz munkát végezzen. Ezt a férfiaknak kell(ene) elvégezniük.
A nő életet ad, gondoskodik, erre teremtette őt az Isten. A nőket nemcsak tisztelni, de védeni is kell, ám úgy látszik, hogy erre ez a fajta profitorientált gazdasági berendezkedés, ami jelenleg ma Magyarországon is van, – nem alkalmas. Nőkkel végeztetnek nehéz fizikai munkát, hogy ne kelljen annyit fizetniük, mint a férfiaknak.
Az “átkos” Kádár rendszerben volt egy törvény is, mely nem engedte, hogy a nők nehéz fizikai munkát végezzenek, például; hogy 20 kilónál többet emeljenek.
Manapság családanyákat kényszerítenek 10-12 órás műszakokra, fiatal lányok emelik meg magukat, szakadnak meg, mennek tönkre még 40 éves koruk előtt.
És a statisztika nem tudja megmagyarázni, hogy miért születik kevesebb gyerek, mert a vetéléseket, az egészségügyi abortuszokat nem számolja. – Nos, ez az egyik indok.
Alázza, nyomorítja a magyar nőket a munkáltatók egy nagy része és ezt teljesen törvényesen is teszik, – a “Családok évében.”
Ez ügyben keresni fogjuk a magyarországi munkáltatókat is, konkrét kérdésekkel, melyek a nőkre, a munkakörülményeikre, helyzetükre vonatkoznak.
Ha valakinek közlendője van, vagy bármilyen tapasztalatot, akar megosztani velünk a nőkkel való bánásmódról, – ezen a címen írhat nekünk: szabad.riport@gmail.com
Szlobodka Zoli / Szabad Riport, Népgazdaság

2018. november 5., hétfő

A kínai államelnök beszédet mondott az első Kínai Nemzetközi Importexpó megnyitóján

Xi Jinping kínai államelnök november 5-én Sanghajban részt vett az első Kínai Nemzetközi Importexpó megnyitóján, amelyen „Az innovációs, befogadó és nyitott nemzetközi gazdaság közös építése” címmel beszédet is mondott.
A kínai államelnök szerint a Kínai Nemzetközi Import Expó megrendezése egy jelentős döntés Kína számára, egy új fordulópontot és magas rangú nyitás előmozdítását jelent a világ felé, és egy fontos lépés is egyben, hogy Kína aktívan megnyitja a piacait a világ előtt. Mindez Kína állandó helyzetét is bemutatja arról, hogy Kína támogatja a többoldalú kereskedelmi rendszert és előmozdítja a szabad kereskedelmet is. Ezek együttvéve pedig Kína valódi cselekedetei arra vonatkozóan, hogy elősegítse egy nyitott világgazdaság építését és a gazdaság globalizációját.
Xi Jinping hangsúlyozta, hogy a gazdasági globalizáció biztosan fejlődik, a nyitás és együttműködések pedig fontos részei a nemzetközi kereskedelem fejlődésének. Xi Jinping kifejtette, hogy a világ országainak még bátrabban, még több együttműködést kell folytatniuk a nyitás területén, hogy közös fejlődést valósítsanak meg.
Xi Jinping kifejtette, hogy az elkövetkező 15 évben Kína több mint 30 000 milliárd dollár értékű árucikket és 10 000 milliárd dollár értékű szolgáltatást fog vásárolni a világ országaiból. A jövőben Kína több importálási lehetőséget keres, könnyíti a piac szabályait, világszínvonalú befektetési feltételeket teremt, több kétoldalú és többoldalú együttműködést folytat, hogy a kínai piac még nyitottabb legyen.
Xi kijelentette, hogy a jövőben Kína csökkenti a vámokat, fejleszti a nemzetközi e-kereskedelmet, bővíti a pénzügyek és a szolgáltatóipar területén meglévő nyitást. Kína felgyorsítja a kínai–európai befektetési tárgyalási fordulókat és a kínai–japán–dél-koreai szabadkereskedelmi zóna építését is.
Kína a jövőben szilárdan és a törvényeknek megfelelően fogja büntetni a külföldi üzletemberek törvényes jogainak és érdekeinek megsértését, különösen a szellemi tulajdonokkal összefüggő szabálysértéseket, emelni fogja a szellemi tulajdonok minőségellenőrzésének hatékonyságát és bevezeti a büntető kárterítési rendszert. Ezzel párhuzamosan pedig jelentősen megemeli a törvény megszegése miatti fizetési kötelezettség mértékét. Ezeket a lépéseket Kína a nemzetközileg első rangú kereskedelmi környezet kialakítása érdekében teszi – jelentette be Xi Jinping
Xi Jinping szerint Kína gazdasági fejlődésének egészséges és stabil alapja nem változik, a jó minőségű fejlődést támogató termelési tényezők nem változnak, a hosszú távú stabil trend nem változik, egyre fokozódik az ország makrogazdaságának kontrollképessége, és az átfogóan elmélyülő reformok folyamatosan hoznak létre fejlesztési energiát. A kínai államelnök szerint a kínai gazdaság óriási tenger, nem egy kis tavacska, a viharos zivatar nem fogja elpusztítani a tengert, ezért a kínai gazdaság biztosan gyorsan átállhat a jó minőségű fejlődés vágányára.
Xi Jinping államelnök kifejtette, a kínai kormány úgy döntött, hogy a Sanghaji Szabadkereskedelmi Tesztzónát kibővítik, hogy több legyen a befektetés, és több tapasztalatot szerezzen Sanghaj a szabadkereskedelmi zóna építésének területén, és később Kína több városa is tanulhasson Sanghajtól. Az ország támogatást nyújt Sanghajnak, hogy felépítse a Sanghaji Nemzetközi Kereskedelmi Központot és a Technológiai Innovációs Központot. Kína több támogatást nyújt a Jangce folyó deltarégiójának gazdasági fejlődéséhez, és ez kínai állami szintű gazdasági stratégia is, amely majd párhuzamosan fejlődik az Övezet és Út kezdeményezéssel, a Peking–Tianjin–Hebei régió fejlesztési programjával, a Jangce folyó gazdasági övezet programmal és a Guangdong–Hongkong–Makaó öbölrégió gazdasági programmal.
China Radio International (CRI) – Szabad Riport / Arató Péter

2018. október 30., kedd

A szlovák titkosszolgálat szuperkurvája ölette volna meg Kuciakot?

Egy titkosszolgálati vakolókanalas frakciónak dolgozó, normálban mézes-mázos-csapdának használt közönséges kurva közvetítette volna Ján Kuciak újságíró megölését, ami miatt tavasszal majdnem színes-forradalom tört ki Szlovákiában?
Korábban én is foglalkoztam a témával a Holnap államcsínykísérlet lesz Pozsonyban c. írásban. Láss csodát, most, fél évvel késöbb, állítólagos fordulat történt az elkövetök felderítésében!

A csütörtökön Gútán őrizetbe vett Szabó Tamás, Miroslav Marček, Andruskó Zoltán és a pénteken elfogott Alena Zsuzsová rács mögött marad. Alena Zsuzsovát a gyilkosság megrendelésével gyanúsítja a bíróság,

A sajtó szerint "rendkívül profi elkövetök" névre regisztrált mobiltelefont használtak (!) a tett elkövetésének közvetlen közelében. Ezt erösíti meg a bírósági határozat is, amely alapján örizetbe vették öket:


De ez még nem minden! A határozat szerint 80 EURóért vásároltak két öreg, billentyüs mobiltelefont, melyekbe akkor elöször rakták be a névre regisztrált SIM kártyákat! Az egyik állítólagos elkövetö korábban rendör volt, tehát tudnia kellett, hogy minden le van hallgatva, s a cellainformációk alapján lokalizálható, hogy adott idöben mely mobiltelefonok mozognak egy adott tetthely szélesebb körzetében.
Bizony baromi hülye elkövetöknek kellett lenniük ezeknek az embereknek, s baromi "hülyének" a nagyságos szlovák rendörségnek is, amely ennek ellenére több mint fél évig nem tudta öket megtalálni?!
Az IMEI (International Mobile Station Equipment Identity) a mobiltelefonok azonosítására használt egyedi számsor, amivel az egyes készülékek egyértelmuen beazonosíthatóak. Az IMEI-re azért van szükség, mert a SIM-kártya nem a telefonhoz, hanem az adott elofizetohöz van rendelve, ráadásul cserélheto, azaz nem alkalmas arra, hogy magát a telefont azonosítsa. A szám segítségével az ellopott telefon helye is felderítheto, hiszen a hálózatba bejelentkezve a szolgáltató képes rögzíteni a mobil helyzetét.

A meggyilkolt újságíró anyósa még februárban tudtára adta a rendörségnek, hogy nézete szerint a gyilkosságnak február 21-én, szerda este nyolc óra után kellett történnie, mert ezután az idöpont után a lánya már nem reagált se a hívásaira, se a küldött SMS-ekre.
S igen, a bírósági dokumentum szerint is nagyon valószínü, hogy a gyilkosság ekkor történt!
Tehát, veszem a szerda este nyolc után a tetthely szélesebb körzetében található mobiltelefonok híváslistáját, s kezdem átfésülni azt. Különös figyelmet fordítok bármilyen nem megszokott, gyanús jelenségre. Gyanús például az, ha egy a tetthely közelében használt, adott IMEI azonosítószámú mobiltelefont akkor elöször használnak egy adott SIM kártyával, pláne ha a SIM kártya nem helybeli lakos nevére van regisztrálva.

S kész, ennyi, nyomon vagyok! Ez tartott a nagyságos szlovák rendörségnek több mint fél évig úgy, hogy az eddigi történetének állítólagos legnagyobb nyomozócsoportja dolgozott az ügyön, "külföldi szakértök" bevonásával is!
Ah! Itt bizony valami nagyon nincs rendben, ez a kép bizony nagyon nem akar összeállni!
Vagy az elkövetök voltak elképesztöen hülyék, vagy a nagyságos rendörség mocskosabb egy görénynél, s politikusi megrendelésre úgy próbálja a "történteket" rávarrni ezekre az emberekre, hogy azok valójában meg se történtek, mivel a valódi elkövetök sérthetetlenek, lévén CIA/MI6-os védelem alatt állnak, s angol ügynökökkel egy ilyen jelentéktelen országban mint Szlovákia nem nagyon lehet lacafacázni!

A helyzet az, hogy minden jel szerint az utóbbi történt...

Sajnos létezik több más, már-már megmosolyogtató állítás is a nyomozati anyagokban, például hogy az állítólagos elkövetök, akik mögött állításuk szerint Marian Kocner dúsgazdag "nagyvállalkozó" állt, Zsuzsová csak a köztes láncszem volt, annak ellenére nem próbáltak elszökni Szlovákiából, hogy az ország legnagyobb kaliberü gyilkosságát követték el, hanem egy csendes, dél-szlovákiai kisvárosban, Gútán, csücsülve gondosan kivárták, hogy a rendörség ott megtalálja öket, gondosan megtartva még az állítólag a tetthely közelében használt mobiltelefonokat is, sötmitöbb, még állítólag egy illegálisan tartott fegyverarzenélt is gondosan maguknál tartottak, állítólag még drónokat is, hogy az is kompromittálhassa öket, s mindezt azután, hogy az állítólagos "megrendelöt", Marian Kocnert már hetekkel korábban letartóztatta a rendörség, tehát tudhatták, hogy Kocner kegyvesztett lett, s hogy a szlovák rendörség ezután mindenét vizsgálni fogja. A rendörség szerint azért nem próbáltak elszökni Gútáról, mert "nem volt pénzük", holott állítólag az ország egyik leggazdagabb embere bérelte fel öket, egy nagyhatalmú vakolókanalas-illuminátus, az izraeli Mosszad szlovákiai helytartója, aki mögött egy nagyhatalmú szlovák  titkosszolgálati frakció is áll, akik bármikor hozzáférhetnek a titkosszolgálat arzenáljához és eszközeihez.  S ez a titkosszolgálat se elbújtatni, se likvidálni nem próbálta öket, hanem inkább gondosan megtartotta öket, megtalálásra, mintegy relikviákat Gútán, annak ellenére, hogy állítólag az ország legnagyobb kaliberü gyilkosságát követték el!

http://www.pokolraveluk.com/content/index.php?option=com_content&view=article&id=245:2018-10-30-11-52-01&catid=23:belfoeld&Itemid=60
Miért lett Marian Kocner kegyvesztett, s miért próbálják most Lauder megrendelésére rávarrni a Kuciak ügyet? A válasz:  Kocner 70 millió eurós (22 milliárd forint) követelése a Markíza magántévé és annak förészvényese, a Lauder által tulajdonolt CME médiabirodalommal szemben, melyet Lauder nem akar kifizetni.
Két nagykaliberü ügy, a Kuciak gyilkosság (a korábbi kormánydöntési kisérlet) és a Lauderrel szembeni 70 millió eurós követelés szálai futottak össze, ezért a jelenlegi fejlemények.

22.06.2018.
Kočner zrejme vedel, čo ho čaká
Silný súper Vyzerá to tak, že Kočner proti Markíze rozohral spor, ktorý je nad jeho sily. Tu totiž nejde len o televíziu Markíza, ktorá má ručiť za údajné Ruskove zmenky. Pri sume takmer 70 miliónov eur už ide o problém akcionárov Markízy. Teda o problém americkej CME a jej zakladateľa Ronalda Laudera, jedného z najvplyvnejších amerických mediálnych investorov. Kočnerom, resp. zmenkami sa mala už opakovanie zaoberať rada CME. Zmenky v objeme 70 miliónov zaťažujú jej účtovníctvo, znižujú hodnotu akcií na burze a komplikujú plánovaný predaj televízií v Európe. Lauderova CME, spojená s gigantom Warner Media, využije všetky právne páky na ochranu svojich záujmov. A svojho majetku.

Szlovákiában sajnos a következö helyzet állt elö:
1. A Kuciak-gyilkosság nem lett kinyomozva, mivel a valódi elkövetök CIA/MI6-os védelem alatt állnak. Emiatt viszont lecsökkent a lakosságnak a rendörségbe és a kormánypártokba vetett bizalma, mivel az ellenzéki kormánydöntöjelölt/CIAs sajtó elhitette a lakossággal, hogy a Kuciak-gyilkosság mögött a kormánypárt és hozzá kapcsolódó olasz szervezett bünözöi körök állnak. A kormánypártnak is sajnos idövel az lett az érdeke, hogy "találjanak valamilyen elkövetöket", s így próbálja meg valahogy tisztára mosni magát. Bár ez nem fog olyan könnyen menni, mert Kocnernek rengeteg kormánypárti kapcsolata is van/volt. Kocner magasrangú illuminátus volt, míg ki nem csinálták, a kormánypárti és ellenzéki oldalt egyaránt befolyásolgatta, de olyan nagy hallal mint Lauder már ö se bírt. A nagyon nagy hal megette a kisebbet, egyszerüen ez történt!
2. A Lauder szolgálatában álló CIA/MI6-os ellenzéknek pedig ki lett adva az ukáz, hogy bármi áron kompromittálják Kocnert, mert Lauder nem akarja kifizetni a 70 millát ... Mivel a cionista Zsidó Világkongresszus elnöke jóval nagyobb hatalmú ember a szlovák kormánynál, így utóbbi nem tehetett mást mint belemenni abba, hogy Kocnert a Kuciak üggyel csinálják ki, hogy rávarrják az egészet. Ez ellen természetesen az ellenzéknek se volt kifogása, mert most már egyrészt szajkózhassa, hogy Kuciakot a "kormánypárti maffiozó Kocner" tetette el láb alól, másrészt ezzel tökéletesen le tudja fedni a valódi elkövetöket.

Hogyan és mikor keletkezett a 70 milliós követelés?

Ez egy hosszú történet, melynek szálai még 1998-ba nyúlnak vissza, Vladimir Meciar akkori miniszterelnök hatalmának a megdöntéséhez, melyben a Markíza magántévének (és a nyugati titkosszolgálatoknak) nagy szerepe volt. És igen, Marián Kočnernek is, aki akkor eljátszotta a "maffiozó rosszfiút" azzal, hogy a maffia-csoportjával "el próbálta foglalni" a Markíza magántévét közvetlen az 1998-as választások elött, és azt a látszatot keltette, hogy emögött Meciar áll, holott semmi se állt távolabb az igazságtól. Kocner cégének valóban voltak követelései a Markízával szemben, de csak üzleti jellegü dologról volt szó, nem politikairól, Meciarnak pedig végképp nem volt semmi köze az egészhez. A CIA, és Meciar ellenzéke erre hatalmas tüntetést szervezett a tévé székháza elé, ahol megjelentek a "Markíza védöi" akik a "demokrácia és emberi jogok védöi" (ismerös?) szerepében tetszelegtek, és rengeteg ember fejét bolondították el a tévéállomáson keresztül, ami aztán Meciar rendszerének a bukásához vezetett, mivel a tévé igazgatója, Pavol Rusko is Meciar ellen fordult. Kocner a vállalt "rosszfiú" szerepéért késöbb böségesen meg lett jutalmazva a Lauder-banda által, meg lett neki engedve többek között, hogy a késöbbi Dzurinda és Fico kormányok idején annyit lopjon és privatizáljon az állami vagyonból, amennyit csak akar, így az ország egyik leggazdagabb embere lett belöle.

Kocner (jobbról) a Markíza TV "elfoglalásakor", annak székházában 1998-ban. Mellette Pavol Rusko TV igazgató:

Ezek pedig itt a "Markíza védöi", amint 1998-ban a tévé székháza elött szónokolnak, amint "védik a demokráciát". Balról Mikuláš Dzurinda, jobbról Rober Fico. Dzurindából késöbb Szlovákia kétszeres miniszterelnöke lett, Ficoból pedig késöbb Szlovákia háromszoros miniszterelnöke lett! Ezzel persze nem azt akartam mondani, hogy a Lauder féle cionáci kabbalista-sátánista elitista zsidók uralják a világot, dehogyis!!!

Ez itt pedig Kocner Ruskóval jelen korunkban. Az 1998-as "ellenségeskedés" megjátszott volt, valójában mindigis barátok voltak!


A Lauder banda 2000-ben felvásárolta Kocner Gamatex nevü cégét is, természetesen jelentösen túlárazva, továbbá Kočner és Pavol Rusko tévéigazgató aláírtak egy szerzödést Lauder CME-jével, melyben vállalják, hogy csúcspolitikusi kapcsolataik révén (Kocner személyes ismeröse lett mindkét késöbbi miniszterelnöknek) 2012-ig biztosítják, hogy a Lauder magántévé zavartalanul müködhessen, gyakorlatilag a törvények felett álljon, minisztériumi szinten se legyenek gondjai a müsorszórási engedélyével, és hasonlók. Kocner és Rusko ezt be is tartották, de nem ingyen! Még 2000-ben több tíz millió euró értékü váltók kibocsátására került sor a Markízát tulajdonló cég részeröl (a CME leányvállalata), melyeket 2015-16-ban kellett volna pénzre váltani, hogy Kocner és Rusko megkapják a jutalmukat. Csakhogy, Lauder átvágta öket, azt mondta nekik, hogy tölem többet egy centet se kaptok! Ha pedig ugrálni fogtok, ki foglak csinálni benneteket!

Mindkét úriembert 2018. júniusában letartóztatták:
Po Kočnerovi zadržala polícia aj Pavla Ruska, pre oboch žiada väzbu

Ruskót késöbb szabadon engedték, mert beadta a derekát. Kočner viszont tovább ugrált, így letartóztatásban maradt. Mivel nem hajlandó beadni a derekát, így most a Kuciak-gyilkosság rávarrásával próbálják megtörni.
http://www.pokolraveluk.com/content/index.php?option=com_content&view=article&id=246:2018-10-31-09-08-22&catid=23:belfoeld&Itemid=60
Amikor pár Kočner mellett küzdö szlovák vakolókanalason kívül nem áll ki mellettük senki ... beleértve a CIA által irányított "szlovákiai magyar" sajtót se. Ott bizony nagy a túlerö, amivel szemben nem egyszerü védekezni. De azért mégis lehetséges, csak jó nagyokat kell "ütni". És szarni jó magasról a személyiségi jogaikra. Üsd vágd, nem apád. Elöször is tisztázzuk, mi az a förtelmes undokság, ami "szlovákiai magyar" sajtónak nevezi magát, holott az USA-ból irányítják, és a globális szabadkömüves hierarchia felsö szintjein található amerikai-angolszász milliárdosok mint Soros, Lauder vagy Murdoch érdekeit képviseli. Nevezett úriemberek hatalmasabbak bármelyik közép-európai kormánynál.

A képen balról jobbra: David de Rothschild, Ronald Lauder és a pápa.

Egy jó cikk Ronald Lauder magyarországi mocskos ügyeiröl:
A Lauder-kapcsolat

Már az se volt véletlen, amikor a 19. században Kossuth Lajos az Egyesült Államokba emigrált, és ottani dúsgazdag illuminátusok szolgálatába állt.
Már az se volt véletlen, amikor 1988-ban, egy évvel a "rendszerváltásnak" nevezett irányított komédia elött Duray Miklós az USA-ba ment "kiképzésre".

bumm.sk, parameter.sk, ujszo.sk, felvidek.ma, korkep.sk egyre megy, mindet ez az erö irányítja.

Ronald Lauder 1989-ben Bécsben volt amerikai nagykövet, a késöbbi fö CME-s üzleti partnere, Mark Palmer, pedig 1989-ben Budapesten volt amerikai nagykövet... A CME-t és rengeteg közép-európai,  "magántévéknek" nevezett agymosodát valójában a vakolókanalas "testvériség" tulajdonolja ...
Ronald Lauder egyik nagyapja egy Dunaszerdahely melletti magyar faluból, Gelléröl (Holice) származik. Édesanyjáról, Lauder Esztikéröl van elnevezve az Estée Lauder nevü kozmetikai világmárka és világcég. Ez tette öket az USA-ban szupergazdaggá. Erre hivatkozva formálja most magának a jogot egy amerikai kozmetikai nagyiparos, hogy ö irányítsa a háttérböl Szlovákiát és az egész világot! Ah!
Vajon szeretnél találkozni ezzel az ijesztö alakkal késö éjszaka egy eldugott utcácskában? Én esetleg csak akkor, ha egy géppisztoly is lenne nálam! Bemutatom Ronald Laudert, a Zsidó Világkongresszus elnökét és a 2001. szept 11-i hamis zászlós merényletek egyik kitervelöjét az ikertornyok ellen.

Mintha ugyanabból a puruttya genetikai-szeméttelep-állományból származna, höhö, mint a szintén dunaszerdahelyi származású Világi Oszkár, igen, az az alak ott Orbán Viktor homoszexuális partnere és bizalmasa, Mészáros Lörinc mellett.

A vakolókanalas testvériség hozta létre az 1990-es években a dunaszerdahelyi maffiát is. Fenét, a világ összes maffiáját a "testvériség" hozta létre, nemcsak a jelentéktelen szerdahelyit.

Vakolókanalasok, milliárdosok, maffiozók, titkosszolgák, buzik és kurvák. Ez a háttérhatalom, ilyenek irányítják a háttérböl a világ összes országát. Lehangoló közeg. Indikátora annak, hogy az emberiség mint "civilizáció" csödöt mondott.

De visszatérve a Kuciak-ügyhöz... Kicsoda "Zsuzsová Alena", a gyilkosság állítólagos "megrendelöje".
Még az 1990-es években Olaszországban, közönséges kurvaként kezdte  a "pályafutását", ott ismerkedett meg gazdag olaszokkal, majd hazajött, és cégeket alapított velük Szlovákiában. Akkor figyelhettek fel rá a vakolókanalasok és titkosok mint "célszemélyre", aki gazdag külföldieket hozott az országba. Itthon kezdte el ismét "eredeti foglalkozását" is, immár vakolókanalas szuperkurvaként Kočner és nagyhatalmú titkosszolgálati frakciója szolgálatában, nagyhatalmú célszemélyek kompromittálására használták. Sokan haragudhattak rá a hatalmasok közül, akikkel korábban lefeküdt és ezzel zsarolhatová tette öket Kočner számára. Ilyen volt például Daniel Lipšic exbelügyminiszter, vagy Boris Kollár korábbi vakolókanalas milliárdos maffiozó, jelenleg egy parlamenti párt elnöke ... valószínüleg bosszúállás lehet az oka annak, hogy Zsuzsová lett kiválasztva arra, hogy most meghurcoltassék!
A gútaiak pedig, akik szintén messziröl ismerték Zsuzsovát, lényegében ártatlannak tekinthetök. Rossz kapcsolatrendszerük volt rossz idöben.. a titkosok már régóta figyelhették öket... Nem voltak maszületett bárányok, de gyilkosok se. Amolyan kisstilü verölegény-szegénylegények. A kurvák is csak kurvák, szeretik a pénzt és a faszt, de irtóznak a gyilkolástól, gyilkoltatástól.
A szabadkömüves sajtó mindössze annyi fényképes bizonyítékot tudott idáig felhozni Zsuzsová ellen, hogy néha találkozgatott Kočnerrel egy Pozsony melletti étteremben, ahová magával vitte a tinilányát is, akinek Kočner volt a keresztapja. Ha a tisztelt olvasó is egy gyilkosságot menne megszervezni, ön is okvetlen magával vinné a tinilányát? Aligha. Szerintem a lányt is a titkosszolgálat arra a bizonyos "legösibb szakmára" szemezgethette, mint korábban az édesanyját.
A Kočner vezette titkosszolgálati frakció 2012-ben lehallgatta és nyilvánosságra hozta Zsuzsová erotikus csevegéseit Daniel Lipšic ex-belügyminiszterrel. Maga Kočner állította rá akkor Zsuzsovát az ostoba, gigantikus szexuális étvággyal rendelkezö Lipšicre.
Nem csoda, most Daniel Lipšic volt az, akinek a legnagyobb volt a szája Zsuzsová megvádolásában, ö kürtölte tele a sajtót azzal, hogy állítólag Zsuzsová gyilkoltatta meg Kuciakot.  S erre, mintegy válaszként a Kočner mögött álló vakolónalas frakció újból nyilvánosságra hozta, hogy hat évvel ezelött maga Lipšic is találkozgatott Zsuzsovával!  Bammm, a "gránát", amit a nöre készült "hajítani", a saját kezében robbant fel.
Zsuzsová nevypisovala len Lipšicovi. Je to typická volavka, hovorí Kollár

A Kuciak-gyilkosság egyik vádlottja állítólag már "mindent be is vallott". Nemrég még egy bíró elött is megjelent. Vajon ki a fene látott már olyat, hogy egy vádlott álarcban (fekete símaszkban) jelenik meg egy bíró elött? Agyonverhették, kék-zöld az arca, azért vihették maszkban a bíró elé, ezért "vallhatott be mindent"? Egyáltalán ki az a símaszkos alak ott?

A másik állítólagos gútai elkövetö testvére pedig "felakasztotta magát", búcsúlevél nélkül.
Kuciak-gyilkosság – Megszólalt az öngyilkos fiú, Rigó Ronald édesanyja


És itt a Kuciak-pár valódi meggyilkoltatója, szerintem!

Tom Nicholson, az angol hírszerzés, az MI6 ügynöke. Az alábbi kép egy 2018. február 26-án készült interjú-cikkböl származik, melyet Monika Tódová, a DennikN napilap munkatársa készített Nicholson-al pár nappal a Kuciak gyilkosság után, és egy nappal azelött, mielött Nicholson örökre elhúzta volna a csíkot Szlovákiából.

Akinek van szeme, az látja! Látja a képen a "fényt", az il-lument/"Lucifer fényét", és látja rajta Nicholson fekete piramis alakú sapkáját. Látja, hogy maguk az elkövetök "valloták be" rajta az elkövetett nagy csínyt! Ilyenekkel szoknak "szórakozni", illetve kigúnyolni a teljesen vak, megvezetett néptömegeket, akik tízezres csoportokban bégettek akkor Pozsony utcáin mint a birkák!

2018.2.26:
Tom Nicholson: Kuciaka mohla zavraždiť talianska mafia s väzbami na slovenských politikov

https://dennikn.sk/1041480/tom-nicholson-kuciaka-mohla-zavrazdit-talianska-mafia-s-vazbami-na-slovenskych-politikov/
Olyan "ártatlan", szimpatikus kinézetü fiatal hölgy ez a Tódová. Kevesen sejtik, hogy egy veszedelmes, teljesen gátlástalan fúria rejtözik az "ártatlan" kinézet mögött! Kevesen sejtik, hogy a CIA, újságírói álarc mögé bújt, szlovákiai "helytartójához" van szerencséjük!

Tudom, hogy itt vagy a laptopomban is kedveském, és hogy valamit értesz magyarul is, tudom én!

Az ember, ha vírusirtót kénytelen instalálni a gépébe, azzal teljesen "felnyitja" azt a CIA elött is. De bánom is én! Ha nem megy virusirtóval, akkor is figyelnek, csak másként, kvantumkütyükkel, miegyébbel ...

Mikor lesz vége az ámokfutástoknak, he? Hány halott lesz még?

És hogy mertek olyat firkálni, hogy "gúta a gyilkosok városa"? Nincsen bör a pofátokon, egy kevés se?

https://dennikn.sk/1257147/tiche-mestecko-vrahov-reportaz-z-kolarova/?ref=tit

Kezdem az ilyet személyes sértésnek venni.. emlékszel, tavasszal is ki volt az, aki hozzájárult ahhoz, hogy ne tudjátok olyan jól eladni a "forradalmatokat" a külföldi sajtó szemében? Csinálhat a köztársasági elnök most is annyi nemzetközi sajtótájékozhatót, amennyit csak akar ... meg is baszhatjátok!

Heh, ki hitte volna, ez a két fúria a leggátlástalanabb firkász talán az egész országban! Tódová a DennikN-böl és Vrabec Mária az Új Szó-búúú. Két vakolókanalas "testvér leány". Amit Vrabec Marika is levert a Vasárnapban és az Új Szóban a gútaiak ellen... hihetetlen és elképesztö. Pár eurócskáért ekkora gátlástalanságot. Nem fizet tán jól a Lauder, hogy ennyire ragaszkodtok minden centecskéhez? Mire köööö a píz olyan nagyon, tán ránctalanító krémekre? Azt se ad a Lauder ingyen, még Estée Lauder krémeket se? Kenjétek be magatokat kedveskéim fossal, a kollegáitokat is!

Szégyen és gyalázat.

http://www.pokolraveluk.com/content/index.php?option=com_content&view=article&id=247:2018-10-31-15-45-57&catid=23:belfoeld&Itemid=60

Itt az aranyfedezett magyar virtuális pénz

Arannyal fedezett kriptopénzt bocsájtott ki egy magyar hátterű, észt bejegyzésű vállalat. A rendszer lelkét egy saját fejlesztésű, okosszerződések kezelésére alkalmas, más kriptodevizák kezelésére is képes platform adja, amely szintén egy aranyfedezett tokenen alapszik. Azok, akik vásárolnak a kriptóból, akár fizikálisan is kikérhetik a nemesfém-fedezetet a széfekből - derült ki mindez a rendszert üzemeltető Blockben mai sajtótájékoztatóján.

A BlockBen észt bejegyzésű, mivel a globális kriptovalutákkal kapcsolatos szabályozás még hiányos, Észtországban viszont már létezik erre vonatkozóan rendszer. A cég rendelkezik virtuális valuta pénztárca-szolgáltatásra, virtuális valuta hagyományos pénzre váltásra és nemesfém-kereskedésre vonatkozó engedéllyel is - mondta el Bodnár Viktor, a BlockBen vezérigazgatója.

A szakember elárulta, hogy sokat küzdött a kriptopiac az elmúlt években a rosszhiszemű felhasználókkal, hamis ICO-kkal, csalásokkal és az ezek által generált rossz hírnévvel. Egy része ennek a szabályozói környezet hiányosságaiból származott, most viszont két fontos irány körvonalazódik a felügyelet szintjén: a KYC-rendszerek elvárt bevezetése ügyfélazonosításhoz és a megfelelő befektetővédelmi és ügyféltájékoztatási rendszerek.

Krocsek Attila, a BlockBen társalapítója, igazgatója elmondta, hogy rendszerük lényegében egy platform, melyet egyes kriptovaluták kibocsátására használhatnak különféle kriptocégek. Itt nincs bányászat, nagy tranzakciószámmal, enterprise blockchain környezetben tudnak kriptovalutákat forgalmazni. A platform működési alapját a Blockstock kriptotoken adja, ez hasonlóan az ethereumhoz és ennek okosszerződéseihez, egyes tranzakciók lebonyolításában segédkezik. A tranzakciókból befolyt jutalékot arannyá váltja a Blockstock, egy önálló aranypoolt képezve ezzel.

Rendelkeznek egy önálló aranyfedezett kriptovalutával is, ez a Blocknote. 100% fizikai aranyletéttel rendelkezik, egy Blocknote 0,01 gramm aranynak felel meg, vagyis 120-130 forintot ér. Ezzel online-offline lehet fizetni, de egyszerre aranyba fektetési alternatívaként is szolgál. Mobilalkalmazás formájában is lehet majd venni, 2,2% jutalékért cserébe a Blocknote-ot, de külsős tőzsdékre is bevezetésre kerül majd.

A Portfolio kérdésére Krocsek és Bodnár elmondták, hogy az arany fizikailag egy zürichi széfben van, az LBMA brit intézményen keresztül vették meg. Az ügyfélnek van lehetősége kikérni az aranyat fizikálisan is, de akár az arany értékének megfelelő eurót is ki lehet venni a rendszerből. A szakemberek úgy vélik, fizikálisan kivenni az aranyat kisebb mennyiségben nem éri meg, de tudnak egyedi ajánlatot felvenni. A visszaváltás jutalék nélkül, aktuális piaci értéken történik.

A Portfolio kérdésére Krocsek elárulta, hogy más arannyal fedezett kriptovalutákhoz képest az ügyfélvédelem sokkal kifinomultabb, mivel EU-s engedélyekkel rendelkeznek, működő, nem anonim KYC-rendszerük van és ténylegesen az ügyfél nevén van nyilvántartva az aranyletét, vagyis az ügyfél rendelkezik ezzel az arannyal. A szakember úgy véli, árazásuk is nagyon kompetitív más kriptókhoz képest. Bodnár hozzátette: nagyon kevés működő, EU-s szabályozási környezetnek megfelelő aranyfedezett kriptovaluta van jelenleg.

Dolgoznak egyébként egy olyan megoldáson is, melyen keresztül egy műtárgyban lehet résztulajdont vásárolni.

forrás : Portfolio.hu

2018. október 28., vasárnap

Bér gyilkosság – avagy munkáltatás alulnézetben

Öngyilkos kormánybukás

Kezdhetnénk azzal az immár közhellyé vált feltehetőleg tévesen Churchillnek tulajdonított mondással, miszerint „Csak abban a statisztikában hiszek, amit én magam hamisítok”, de azért ez nem lenne pontos. Inkább hajdani főnököm kissé morbid mondása „ha egy napig hasmenésem, egy napig rekedésem volt, akkor átlagban minden rendben”.
Feltehetőleg a kormányunk által hivatkozott statisztikai adatok szerint bérek folyamatosan nőttek mint egy 50%-al az elmúlt 10 évben, illetve a tavalyi átlagbér 250-300 ezer Ft/hó, önmagában akár igaz is lehet. Ez azonban így nem igaz, mint ahogyan az sem, hogy aki dolgozni akar, az talál munkahelyet.
Nézzük a álláskeresést és elhelyezkedést:
Kezdetnek azt leszögezhetjük, hogy a családok elsöprő többségének ma még mindig legalább két keresőre van szüksége, épp úgy, mint a szocializmusban a rendszerváltás előtt.
Talán annyi a különbség, hogy a manapság már a kétkeresős család sem garancia a biztonságos és normális megélhetéshez. Különösen, ha gondoskodásra, anyagi támogatásra szoruló idősebb családtag is van.
A fejvadász cégek, álláskereső portálok valóban rengeteg betöltetlen állást hirdetnek, ebből úgy is tűnhet, hogy nincs elegendő munkavállaló. Eközben ennél sokkal árnyaltabb a probléma, kb. 100 álláshirdetésre leadott jelentkezésből jó, ha 10 válasz érkezik, és jó esetben ebből 2-3 olyan van, ami realizálhatónak látszik.
Először is böngészni kell az álláshirdetéseket – akár heteken, hónapokon át, hogy olyan munkahelyre bukkanjunk, ahol olyan munkát kínálnak, melynek elvégzésére megvan a képesítésünk, melyet egyáltalán képesek vagyunk ellátni, megoldható a bejárás is, esetleg – már ha feltüntetik – a kínált munkabér is megfelelő.
Az álláskereséssel eltöltött idő túl hosszú annak, aki már akár 1-2 hónapja nem rendelkezik bevétellel, mert a számlák eközben gyűlnek, enni is kell, netán elromlik otthon bármi, ami miatt nem tudunk, fürdeni, fűteni, mosni, stb. Ilyenkor még ez az egy-két hónap is rengeteg, különösen, hogy a fizetési elmaradások miatt keletkezett lukakat (lassan gödröket) mielőbb be kéne tömni.
Ám akinek több hónapja nincs állása, annak helyzete szinte kilátástalan, elborítják a kifizetetlen számlák, esetleg nem tudja gyermekének biztosítani a rendes ellátást, a befizetendő díjakat. Eközben esetleg kiteszik a lakásából, elzárják a gázt vagy kikapcsolják az áramot. Ezek tetejébe a család is egyre idegesebb, türelmetlenebb, a viták elfajulnak, mindenki mindenkit okol, a frusztráltságba belebetegszik. (A betegbiztosítás nélküli embernek nem jár bármilyen ellátás, csak mikor már nagy a baj)
Maga az álláskeresés azért sem egyszerű, mivel nem mindenki tudja vállalni a teljes munkaidőt, a több műszakos beosztást, a 12 órázást, sokan keresnek 4-6 órás munkát (ami utazással együtt akár 6-8 órát is elvesz a 24-ből) ám ezekből igen kicsi a választék, hát még az otthonról végezhető munkalehetőségből.
A 60 éven túliaknak talán még nehezebb megfelelő állást találni, van olyan, aki az elmúlt pár hónapban legalább 5-6 álláson van túl. A munkaügyi központban pl. favágó állást kínáltak neki. Azonban a nehéz fizikai munkára, vagy a 2-3 műszakos, vagy a folyamatos műszakban végzendő munkára nem mindenki alkalmas, akár kortól függetlenül is.
Egy cég például kiemelt bérezést hirdetett, majd kiderült, hogy ez 150 ezer forintot jelent, amit heti 6! napon át 12 órában kellene végezni.
Egy másik cégnél a 12 órás munkában mindössze egyszer volt szünet, és 5 percre sem lehetett leülni, miközben 20-40kg-os dobozokat kellett folyamatosan emelgetni.
Egy másik helyen a megállapodott munkavégzés helyett 5 napból 4-et másféle munkával és üzemben kellett töltetni, mely lényegesen nehezebb volt.
Vagy egy másik helyen kiderült, hogy az elvégzendő munka egyszerűen nem fér bele az adott munkaidőbe, ergo a fennmaradó többletmunkát már bérezés nélkül, a hivatalos munkaidőn túl, kell elvégezni.
Még sorolhatnám a buktatókat, amik nemhogy megnehezítik, de akár ellehetetlenítik, hogy a választott munkahelyen huzamosabb ideig megmaradhasson a munkavállaló.
S azokról a cégekről még nem is beszéltünk, akik nem fizetik ki rendszeresen a megállapodás szerinti bért, össze-vissza módosítják a beosztás helyét, a munkarendet, netán kiderül, hogy egy munkakörben valójában 2-3 ember munkáját kell elvégezni.
Egy konkrét esetben egy biztonsági őrtől a porta szolgálat, a telefonkezelő és még jó pár más feladat elvégzését is elvárták volna, mindezt minimálbérért! Épp ennél a munkáltatónál sportot űztek abból is, hogy különböző ürügyeket keressenek, amivel a bérből való levonásokat indokolhatják.
Ráadásul emellé olyan megengedhetetlen stílus is társult, ami magalázó és ezért a munkavállalók inkább vették a kalapjukat és odébb álltak. A vezetőség meg értetlenül szemléli, hogy miért mennek el az emberek zsinórban, aminek következtében a cég természetesen állandó munkaerőhiánnyal küzd. No vajon miért is?
Amúgy egyébként sem ritka, hogy kizárólag minimálbért kínálnak, közlekedési támogatás, plusz juttatás nélkül, amiből manapság nem lehet megélni, legalábbis alapvető dolgokra sem futja, nem hogy számlákra, közlekedésre, autó –, háztartási eszköz javíttatására, törlesztőrészletre, s egyéb hétköznapi dolgokra.
Szóval nem csak az álláskeresés, de az elhelyezkedés sem egyszerű, de sok esetben a munkafeltételek, a pihenőidő, a bérek sem érik el a szükséges mértéket.
Mivel a felsorolt problémák általánosnak mondhatók, ezért elég álságos a kormánytól, hogy a statisztikával nyugtatja magát. Nem különben a hatalmas fluktuációt is ez okozza, amiről ugyan tudnak az illetékesek, de nem értik, vagy nem akarják tudni az okokat.
Amit nem tudnak, azon ugye nem is lehet változtatni.

Vajon az adóellenőrzésen túl, miért nem jut eszébe senkinek, hogy a munkavállalókat is megkérdezze, vajon mi folyik a cégüknél, milyenek is valójában a munkafeltételek?

Talán meglepő, de a dolgozók nem olyan hülyék, mint amilyennek nézik őket. Nagyon is jól látják a hibákat, problémákat, mi több gyakorta még a megoldásokat is. Csakhogy a kutya nem kíváncsi sem a véleményükre, sem az ötleteikre.
Tapasztalataim szerint a munkaügyi központok sem állnak helyzetük magaslatán, munkájuk jórészt kimerül a túlzott adminisztrációban és állásajánlatok tekintetében is igen szűkös lehetőségekkel rendelkeznek. Feltehetően így fordul elő, hogy a hozzájuk forduló munkanélkülinek nem tudnak olyan álláslehetőséget kínálni, melyre alkalmas lenne az álláskereső.
Emiatt sokan kényszerülnek elvállalni olyan munkát, aminek az elvégzéséren sem adottságaik, koruk, egészségi állapotuk, sem képzettségük nem teszi alkalmassá őket. Ennek fényében garantált a sikertelenség, többszöri próbálkozás után pedig a reménytelenség.
Mégis miért vállalnak el akkor sokan olyan munkát, amiben előre megjósolható módon kudarcot vallanak? Mert élni kell, valamiből, valahogyan.
Ha valóban annyira munkaerőhiány van, mint azt a munkaadók állítják és a kormány is mondja, ugyanakkor pedig emberek százezrei kénytelenek állandóan vándorolni munkahelyről munkahelyre, vajon miért nem teszi fel a kérdést a kormány és bízza meg az illetékes hivatalt, hogy vizsgálja meg a valós helyzetet és okokat? Ha mindkét oldal (munkaadó és munkavállaló) egyaránt elégedetlen, annak bizonyára jó oka van. Ám statisztikákra hivatkozva sajnálkozni és semmit sem tenni – bár kényelmes – mégis erkölcstelen dolog. Mindamellett a problémára sem ad megoldást.
Úgy gondolom, az illetékes hivataloknak sokkal mélyebben kellene a problémát megismerni, a gyökerekig lehatolni, jó helyen és jó kérdéseket feltenni, majd pedig megfelelő általános és speciális megoldásokat kidolgozni.
Meg kell vizsgálni, hogy az amúgy jó megoldásnak tűnő átképzési rendszer miért nem váltja be a hozzá fűzött reményeket? Hogy a vízvezeték szerelőt, favágót, fizikai munkást hogyan lehet nyelveket beszélő – ami ma már szinte minden szakmában követelmény valamilyen szinten – számítógépes ismeretekkel rendelkező, vagy épp teljesen más szakmára átképezni.
Ha ennek a sikertelenségnek ésszerű oka van, akkor pedig meg kell vizsgálni, hogy adott szakterületen jártas embereket, hogyan és főként milyen más szakemberré lehet átképezni. Nem biztos, hogy egy pénzügyesnek szalag mellett kell dolgozni, vagy egy mérnöknek takarítania kell menni, netán bolti eladóként munkát vállalni, vagy egy sofőrnek a kereskedelemben a helye.
Ezzel azonban még jócskán adósak a kormány illetékesei.
Ki és mikor fog ezekre a húsba vágó problémákra megoldással előállni?
Audie / Szabad Riport

2018. október 27., szombat

A magyarok kiűzessenek…

“…ibi decretum eft, Ugros Boiariae regno eliminandos esse” (Annalium Boiarum)
IV. Lajos (893– 911), (aki Hatto mainzi érsek és III. Salamon konstanzi püspök gyámsága alatt állt), a támadással 907-ben Luitpold őrgrófot, Theotmár salzburgi érseket bízta meg.
Úgy tűnik a magyarok (hunok, szkíták …) régóta, legalább ezer éve, ha Attila korát és a megelőző évszázadokat nem számítjuk, gyakran szálka a nyugati vezetés körében, rendszerint akkor, amikor nem úgy táncolnak, ahogyan nekik megfelel.
Manapság sincs ez másként.
Most legutóbb a LIBE bizottságot képviselő J. Sargentini (hivatásos mozgalmár) mintegy 75 vádpontban összefoglalt nagyívű jelentésében csúcsosodott ki vergődésük.
A műkedvelő J. Sargentini pár napos magyarországi magánlátogatásán, a vele egy nézetet valló fotelforradalmárokkal igyekezett összekaparni valami dehonesztálót hazánkról. Minthogy láthatóan ugyanolyan műkedvelőkkel gyűjtögetett és értékelt zömében, mint ő maga, nem csoda, hogy mindössze egy szánalmas jelentésnél többre nem futotta. A valós tényeket jócskán mellőző vagy erősen ferdítő és csúsztatásoktól hemzsegő fércmű egy tisztességes és kicsit is tájékozott bizottság előtt azonnal elbukott volna. S hogy ez nem következett be, az nem annyira a LIBE-n múlt, mint inkább az erős hátszéllel megtámogatott, ráadásul kettős mércével mérő, meglehetősen elfogult (hogy ne mondjuk fröcsögő) képviselők szavazásán, melynek egyetlen – bár szóban be nem ismert – célja egy olyan politikai döntés kikényszerítése, mellyel a magyarokat, – jelenleg még kiirtani nem is -, de megbüntetni képes lehet.
Ezt megelőzően is egymást érték az erre irányuló legkülönbözőbb kezdeményezések az EP-ben, ezeknek se szeri, se száma.
S mi a valódi kiváltó ok?
Az, hogy a magyarok nem simulnak bele az utóbbi évtized(ek) agresszívan terjesztett (gender, migráció, neoliberalizmus, stb) trendi elméleteibe.
Kezdenek ellenállni a kifosztásukra, elkorcsosításukra, hagyományaik, történelmük elorozására irányuló törekvéseknek.
Az éppen aktuális invázióval kapcsolatban, vagy annak okán ér minket, magyarokat a legtöbb támadás, miszerint antidemokratikusak, antiszolidárisak, homofóbok, stb. vagyunk. Eközben a nagyon demokratikus és szolidáris A. Merkel az európai népek felhatalmazása, vagy az EP tagállamainak egyetértése nélkül totálisan antidemokratikus módon meghirdette a „…minden szír menekültet befogadunk…” szlogenjét. Az „Európa tárt karokkal vár” polkorrektnek hazudott döntést végig nem gondoló, józan eszüket sem használó politikusok – vele az élen -, most kezdenek beleütközni és belefulladni a maguk gerjesztette politikai és gazdasági következményekbe, tetézve a lakosaik, dolgozóik egyre elkeseredettebb növekvő ellenállásával.
E rövidlátó s ki tudja milyen érdekektől vezérelt választott képviselők, vagy épp senki által meg nem választott vezető bürokraták szemforgatóan vádaskodnak a demokrácia, vagy az államiság, netán a szolidaritás nevében azzal, hogy az ellenlábas országok antidemokratikusak, nem szolidárisak. Csupán azért, mert az általuk behívott és számukra nem hasznosítható vagy épp kártékony ellenőrizetlen egyedek százezreit nem tudják országainkra erőltetni, vagy ide deportálni.
Nem csoda, hogy a magyarok elejétől fogva kitartó ellenállása, szókimondása egyre több követőre talált.
Ennek a polkorrekt „demokráciának” egyik eleme a neoliberális, baloldali, elvtelen megalkuvó és a nemzetidegen érdekeket kiszolgáló kormányok hatalomba juttatása. Ezzel szemben a magyarok immár harmadszorra a maguk számára legkisebb rosszként egy jobboldali, családcentrikus, zsidó és keresztényi értékeket valló liberális kormányt választottak maguknak. Mely bár éppúgy nem mentes a korrupciótól, összefonódásoktól, gazdasági és egyéb tévutaktól, mint bármely más európai ország kormánya. (Bár ez a kormány tanulva a negatív tapasztalatokból, legalább némileg törekszik a politikai, gazdasági tévedéseit kijavítani, hibáit lassan levetkőzni – kicsit savanyú, kicsit sárga, de a miénk)
Mindezen ok miatt ütötte fel a fejét ismét a magyarokkal szembeni ellenállásuk, a mi kiiktatásunk iránti vágyuk.
A fent leírtakra, a már-már megszokott vegzálásunk ellenére A. Merkel egyik szeptemberi „kiszólása” tette fel a koronát. Mikor is az esett ki a száján, hogy a Frontex (az ő, és még néhány, főként nyugat európai ország vezetője szerint) több jogot, hatáskört kell kapjon az országok szuverenitásának kárára. Véleménye szerint e szervezet megerősítése azt jelenti, hogy sokkal szélesebb hatáskörrel kell felruházni, azaz, az Unió tagállamai mondjanak le bizonyos jogköreikről, szuverenitásukról a Frontex javára.
Szerencsére a javaslat Salzburgban az EU-csúcson megbukott.
Ha az EB reformterve alapján a Frontex felfegyverzett egységei az EU-tagállamok nemzeti hatáskörén átlépve hajthatnának végre műveleteket, mi több a közösséghez nem tartozó országokban is elláthatnának határőrizeti feladatokat, annak következményei beláthatatlanok lennének.

Egy felfegyverzett idegen irányítás álló idegen hadsereg, mely országunk határain belül, nemzetközi egyetértéssel biztosított jogokkal tartózkodik, a történelmi tapasztalatok alapján; valójában az ország fegyveres megszállását jelenti.

Ebben volt már részünk a történelem során többször is. De nem kecsegtető abból a szempontból sem, hogy a Frontex, mely korábban az ellenőrizetlen migránsok taxiztatásában segített lényegében az embercsempészeknek, megbízhatatlan, hiteltelen. Épp így óvatosságra int, s egyben aggodalomra ad okot, hogy a „tervezet megerősíti azt, hogy tagállami döntés alapján nem lenne kötelező szankciót alkalmazni az illegális határátlépőkkel szemben”, valamint a rendeletet kötelező jogérvényű lenne, amely minden tagállamra nézve közvetlenül alkalmazandó, ennek egyenes következmény pedig a nemzeti parlamentek saját hatáskörű szabályzása erősen korlátozottá válna e tekintetben. Ugye mondani sem kell, hogy az álruhába bujtatott a végső terv célja a határőrizet átvételén túl, az invázió legalizálása, az őslakos nemzet kirekesztése; s a köntös neve, – mint eddig mindig – a „szolidaritás”, mértékegysége pedig „együttműködési készség”.
Hab a tortán, a „bátor” kvótavitéz EB elnök, J-C Juncker, kihasználva Orbán miniszterelnök pillanatnyi távollétét egy füst alatt sietve javaslatot tett a FIDESZ Európai Néppártból való kizárására is.
Ez ugyanaz a kissé korrupt Juncker, akinek miniszterelnöksége alatt a luxemburgi adóhivatal szakmányban biztosította a multi cégek számára, hogy a külföldön keletkezett bevételeik után, az ott fizetendő adójuk töredékét kelljen csak leróniuk Luxemburgban. (kb. 70 milliárd euróra tehető bevételkiesést jelentett az érintett országoknak) A politikai felelősségét végül 2017-ben elismerte az EP pénzmosással, adóelkerüléssel és az adókijátszással foglalkozó vizsgálóbizottsági ülésén.
Amúgy az üvegszámra fogyasztott isiász nem gátolja Junckert a korlát nélküli migrációs kvóta erőltetésében, de bizonyosan okozója a NATO csúcson való „sasszézásának”, a politikusok csókolgatásának s talán ennek tudható be az a 2018. október 23-i remekbe szabott, ám minden történelmi és valóság alapot nélkülöző (nem különben a magyarokat sértő) kijelentése is, miszerint európai ünnep Románia és Erdély trianoni „egyesülése”, melyet az EU-s tagállamoknak közösen kellene megünnepelniük.
Még egy szóra visszatérve a jó öreg Muttira és elvbarátaira, mára ott tartunk, hogy a „szír menekültek” kifejezést behelyettesíthetővé tették, pl afrikai migrációval, globális migrációval, azt szeretnék, hogy az illegális migrációt nevezzék át legállissá az ENSZ globális migrációs csomagjának decemberi elfogadásakor. Erről A. Merkel Berlinben beszélt október 11-én a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) főtitkárával, Antonio Vitorióval folytatott megbeszélése előtt.
Az IOM-ben remélik is, hogy sikerül decemberben elfogadni a „biztonságos, szabályos és rendezett” migrációról szóló csomagot. (értsenek ezalatt valóságban bármit is) Már semmin sem lepődünk meg egy olyan, a köreikben, mi több az ENSZ főtitkára A. Gutteres által is hangoztatott általánosan elfogadott kijelentés után, miszerint:
“A migráció erősíti a gazdasági növekedést, visszaszorítja az egyenlőtlenségeket és távoli társadalmakat köt össze… Olyan világot kell létrehoznunk, amelyben megünnepelhetjük a migráció hozzájárulását a jóléthez, a fejlődéshez és a nemzetközi egységhez. …”
Úgy látszik nem véletlen az összecsengés Juncker csókos barátja a világ számos országából kitiltott spekuláns, (aki egyszersmind a globális pénzügyi maffia arca) eme migrációszervező és támogató tevékenységével, melyet az általa is pénzelt ún. NGO-kon keresztül hajtanak végre (no meg többszörösen profitálnak is belőle!)
Audie / Szabad Riport

2018. október 25., csütörtök

MSZF: A szegénységet nem lehet rendőri eszközökkel felszámolni

– A hajléktalan-törvény életbe lépése óta hárman fagytak meg –

Magyarországon hárman szenvedtek kihűléses halált október 15. óta, amikor életbe lépett a közterületen való életvitelszerű tartózkodást tiltó törvény – tudatta a Magyar Szociális Fórum (MSZF) október 23-án.
Velük együtt heten szenvedtek fagyhalált a szeptember végi hideg éjszakák óta.
Az MSZF szerint a fejlemény arra enged következtetni, hogy a törvény nem váltotta valóra a hozzá fűzött reményeket. A hajléktalanságot nem lehet tiltással megoldani, a szegénységet nem lehet rendőri eszközökkel felszámolni – szögezi le az emberjogi szervezet -, emlékeztetve arra, hogy a kormánynál következetesen süket fülekre találnak javaslataik a társadalmi probléma megoldásáról.
A Magyar Szociális Fórum támogatásáról biztosítja azt a petíciót, amelyet „Ügyvédek tiltakozása a hajléktalanság kriminalizálása ellen” címmel tettek közzé, és eddig már több mint kétezren írtak alá. A petícióban leszögezik: „sem a rendőrség, sem a büntető igazságszolgáltatás nem arra való, hogy helyettesítse a megfelelő szociális ellátórendszer, a bajba jutott embereket segítő állami és önkéntes szervezetek munkáját. A hajléktalanság nem bűn és nem szabálysértés. A hajléktalanság a legszörnyűbb helyzetek egyike, amelybe ember kerülhet. A szegénység és a reménytelenség végső állapota, ahonnan számtalan embernek már nincs visszaút. A jogrendszer legfeljebb keretet adhat ahhoz, hogy ezeket az embereket a talpra állásban segítse, és ez nem korlátozódhat arra, hogy száz évvel ezelőtti elvek szerint egy kényszermosdatással és a zsúfolt szállókra zsuppolással “oldja meg” a dolgot. Évtizedek óta tudományos kutatások haladták meg ezt a szemléletet, és Magyarországon is évtizedek óta vannak szakemberek, akik megfelelő támogatás és megbecsülés mellett nagyon hatékonyan tudnak segíteni a bajbajutottakon. Ha hagyják őket dolgozni.”
Az ügyvédek a törvény felfüggesztését sürgetik ártatlan emberek elítélése és szegénységük okán történő megalázása miatt, és arra szólítják fel a bírókat, ne jussanak el odáig, hogy az ügyvédeknek bojkottot kelljen hirdetniük, mert embereket ítélnek el szegénységük miatt.
A petíciót kedden aláírta a Magyar Szociális Fórum alapítója, Dr. Simó Endre.+++
Kiadta: MSZF SZK (+36 30 5927371)
Magyar Szociális Fórum

2018. október 23., kedd

A köztársaság mostohagyermekei

Ők azok, akik ma nem ünnepelnek. Azok, akiket már nem érdekel október 23.-a, sem az 56-os, sem pedig a 89-es. 2006-ra pedig keserű nosztalgiával emlékeznek.
De ma már csak annak örülnek, hogy ma nem kell dolgozni, s ez legalább fizetett ünnep. De dolgoztak tegnap, sőt szombaton is, – nekik nincsen 4 napos hosszú hétvége, mert ők nem engedhetik meg maguknak, mint az uraságok.
Ők azok, akik megszakadnak nap, mint nap, – és akarnak is megszakadni, egyszerűen azért, hogy ne haljanak éhen, s jussanak is valamire. Hiszen ők csak munkával tudnak pénzt keresni.
Ők nem spekulálnak, nem trükköznek, nem csalnak, de nem is lopnak, fosztogatnak. Ők “csak” dolgoznak, s ezért szegények.
De az ő munkájukból élnek olyan jól főnökeik, munkáltatóik, a gazdagok. Mert ők, annak az értéknek, amit megtermelnek, a tizedét sem kapják meg. Ők, kik hajnalban kelnek, s borotválatlanul, s a lányok smink nélkül mennek munkába, mert egész héten túlóráznak. Napi 16 órát.
Ők azok, kiket rabszolgaként tartanak a munkáltatóik, akiknek kamera vigyázza minden lépését, elektromos azonosító lóg a nyakukban, ami még azt is jelzi, mikor és mennyi ideig voltak vécén, vagy szívtak el egy cigit. Mert ők dohányoznak, méghozzá sokat. Met valami élvezet csak kell, ebben a rohadt hajtásban.
Ők azok, kik, ha támaszkodnak két percre, mert olyan fáradtak, de látja a kamera, s már ugrik a bónusz, kevesebb a fizetés. De még az is halálos bűn, ha esetleg becsuknak egy ajtót, mert fáznak az éjszakai műszakban.
Ők azok, kikkel bűnözőkként bánnak, pedig soha, semmit nem loptak el, mert azt valóban bűnnek tartják. Táskavizitkor fehérneműiket, madárlátta szendvicseiket vizslatják a kapuban a biztonságiak, ahol úgy állnak sorban, mint a szabadulók egy lágerből.
Ők az üzemi balesetek elszenvedői, – robbanások, égések, csonkolások, – de minél hamarabb fel akarnak épülni, hogy hajthassanak tovább, hogy minél hamarabb tönkre tegyék magukat a cégük érdekében. De meg vannak győződve róla, hogy az ő érdekük is, mert a menedzsment, s a tulajdonosok asztaláról lepotyogó morzsákkal is megelégednek, mert fogalmuk sincs arról, hogyan kell jobban élni.
Ők azok, kik betegen is dolgoznak, kiknek már negyven éves koruk előtt a megerőltető munkától sérvük lesz, s mikor ettől kezd lebénulni az ujjuk, kezük, csak még jobban hajtanak, mert tudják, hogy hamarosan vége, s aztán nincs tovább.
És nem véletlen a hajnali munkakezdés sem. Hiszen a túl korai kelés kezdi ki legjobban az ellenálló képességet, mind egészségügyi, de pszichikai értelemben is. Egy halálosan fáradt dolgozónak nem nagyon van kedve lázadozni.
Ők azok, kik a munkájukhoz képest túl keveset keresnek, akik, ha elérik az úgynevezett átlag nettó fizetést, a nettó 214 ezret, – azt megszakadással érik el. De legtöbben nem ilyen “szerencsések”, ennek a felét keresik meg. Úgyszintén erőn felüli munkával.
S nem véletlen az alacsony bérszínvonal sem, így több jut a puccos tőkésnek, de több jut a banknak is, – mert, ha a dolgozók jutni akarnak valamire, esetleg meg akarják csináltatni az elromlott bojlert, már hitelt kell fölvennünk, 200-300 százalékos uzsora kamatra.
Amelynek a visszafizetéséhez még ennél is több pluszmunka szükséges, mert még mindig érvényes a régi mondás; “Aki dolgozik, az nem ér rá pénzt keresni.” És ők régimódiak. Még, ha fiatalok akkor is; úgy vélik; a lopás, csalás bűn, – csak a munka az egyedüli érték.
Mert ők az ország gerince. Az ő vállukon, az ő munkájukon nyugszik az egész ország gazdasága, ők tartják el a hazát, a hatalmasaikkal együtt.
És talán nem véletlen, hogy ők azok, kik gyűlölik főnökeiket, s tulajdonosaikat. Mert látják, (hisz puccosék nem is titkolják), hogy míg a dolgozóik 100-120 ezret keresnek, addig a tulajok, a részvényesek a családjukkal együtt 600 milliós osztalékot vesznek ki a vállalatból.
És talán éppen ezért, ők azok, akiket soha nem mernének fölfegyverezni, ha egy támadás érné a vállalatot, vagy akár az egész országot, mert puccosék attól félnének, hogy ők megfordítják azokat.
És az uralkodó osztály ezért fog elbukni, mert nem lesz, aki megvédené őket. Aki kibírná a küzdelem megpróbáltatásait, melyre az uracskák nem képesek. Hacsak… meg nem kérik az eddig végtelenségig lenézett, kihasznált dolgozóikat, ha csak meg nem kérik szépen, nagyon szépen őket, hogy ugyan már védjenek meg mindent, – ami ugyan nem az övéké, de ők teremtették meg.
De akkor az is eldől majd, hogy kik azok, akik valóban szeretik hazájukat. – Ám az már egy másik rendszer, másik világ lesz.
Garbolczy János / Szabad Riport