2014. augusztus 14., csütörtök

AMERIKA ÉS AZ EU GYENGÍTENI SZERETNÉ OROSZORSZÁGOT

A cionista bandák az ukrán válság elnyújtásával és annak véres következményeivel szeretnék az oroszokat gyengíteni, de ez nem fog menni, ez már a KRIM-i hadjárat során eldőlt. Most a Kelet-Ukrajnai harcok elhúzásával szeretnék az oroszokat megtörni, de ebbe is beletörik a bicskájuk és csak Ukrajna húzza a rövidebbet.
HAZUDNAK RENDÜLETLENÜL
Az első fő hazai hazugság, hogy nekünk a szankciók szinte semmit sem jelentenek, mivel nem küldhetünk árukat az oroszoknak. Ennek éppen az ellenkezője az igaz, valójában az amúgy is gyenge helyzetünket ez a tilalom még jobban rombolja. Ezt élvezik a zsidók, minél rosszabb legyen Magyarországnak. Ugyanakkor az EU bele fog dögleni az orosz szankciókba, mert a 28 tagállamnak olyan veszteségei lesznek, hogy ezt nem tudja megfizetni az EU a tagországoknak.
http://amagyaroldal.hu/hirek/content/orosz-medve-leck%C3%A9zteti-amerik%C3%A1t

Hazugságok - Cionista jellem

A cionista hazugságok gyenge lábakon állnak, primitívek és átlátszóak. Cáfolatuk nem igényel különösebb szellemi erőfeszítést. Azonban bizonyos minimális történelmi tudás és a napjaink eseményeire vonatkozó hiteles információk mégis szükségesek hozzá.


Az oktatás és „fősodratú” média minden fegyvert bevet annak érdekében, hogy bizonyos kulcsfontosságú kérdésekre vonatkozóan – mint amilyen például a Palesztinában zajló izraeli erőszakos térfoglalás ügye is – ne legyenek megfelelő ismereteink. Egy Honoluluban élő palesztin keresztény, Raji (Roger) Abuzalaf csokorba gyűjtötte a legkirívóbb cionista hazugságokat, és meg is cáfolja azokat.

„Nincs olyan, hogy Palesztina, palesztin nép nem is létezik”

A palesztin élettér cionista beszűkítése• Pedig én palesztin vagyok. Az őseim – 100 generációra visszamenően - Palesztinában éltek, és mindig is palesztinnak is nevezték őket. A mai napig őrzöm a szüleim palesztin útlevelét.

• Mielőtt a cionisták teljesen újraírták volna a történelmet, a kutatók egyértelműen megállapították, hogy ezt a földet Kr. e. 500 óta Palesztinának, lakóit pedig palesztinnak hívják.

• Az Egyesült Nemzetek Szervezete 1947-es felosztási tervében az a kitétel szerepelt, hogy az “eredeti Palesztinát („original Palestine”) két államra osztják: Izraelre (amely a terület 55%-át kapta) és Palesztinára (amelynek 45% jutott). (181 – 11/29/1947. számú ENSZ határozat. Megjegyzem itt, hogy már ez a felosztás is súlyosan igazságtalan volt, mivel akkoriban Palesztina lakóinak egyharmada volt zsidó, kétharmada palesztin.)

Következtetés: Palesztina (ezen a néven) több mint 2500 esztendőn keresztül létezett. Noha a cionista Izrael állam fennállása illegális a történelmi Palesztina 78%-án (hiszen az 1947-es ENSZ alapján csak annak 55%-án jöhetett volna létre, és ezt a tényt az ENSZ figyelmen kívül hagyja), a fennmaradó 22 %-ot mindenütt a világon Palesztinának nevezik. (És ezen a fennmaradó 22%-on közel félmillió „telepesnek” nevezett izraeli megszálló él, és ebbe a 22%-ba tartozik a Gázai övezet is, melynek tengeri és szárazföldi határait, légterét Izrael ellenőrzi, a területet blokád alatt tartja, és rendszeresen mészárlásokat rendez ott. Ciszjordánia és Kelet-Jeruzsálem 1967 óta folyamatosa katonai megszállás alatt áll – P. O.)

Palesztinok milliói élnek szerte a nagyvilágban:

• Palesztinok élnek Palesztinában (az illegális izraeli megszállás terrorja alatt).
• Élnek palesztinok Izraelben (másodrendű állampolgárokként ).
• És végül élnek palesztinok a szomszédos arab országokban, Európában, Ázsiában és Amerikában.

„Izraelnek joga van megvédenie magát”

Elméletben természetesen mindenkit megillet az önvédelem joga. Csakhogy ez a jog elveszíti érvényességét, ha az a fél, amelyik hivatkozik rá, törvénytelen vagy erkölcstelen tetteket hajt végre. Vegyünk egy példát: ha egy bűnöző betör egy lakásba, és ostrom alá veszi a bennlakókat, a lakás tulajdonosának joga van ahhoz, hogy elűzze onnan a betolakodót – ezzel szemben ha a betörő erőszakkal lép fel az őt kiebrudalni szándékozó tulajdonossal szemben, az nem nevezhető „önvédelemnek”. (Habár sok bűnöző az amerikai tárgyalótermekben fortélyos módon gyakran hivatkozik erre.)

A tény: 1967-ben Izrael megtámadta a palesztin területeket, és kezdetét vette a katonai megszállás. Mind az agressziót, mind az azt követő megszállást elítélte az ENSZ. (242 – 11/22/1967. sz. ENSZ határozat.) Ennek ellenére, valamint számos más ENSZ-határozat dacára, Izrael katonai kormányzást kényszerített rá a palesztinokra, és az alábbi emberiség elleni bűncselekményeket követte el, melyeket az ENSZ szintén elítélt:

• Katonai akciók a szomszédos Libanon, Szíria, valamint Irak ellen.

• A palesztinoknak szánt orvosi felszerelések, gyógyszerek és élelmiszerek célba juttatásának akadályozása.

• A palesztinok vízkészleteinek ellenőrzése. (És sok esetben ezeknek a vízkészleteknek a felhasználása Izrael javára – P. O.)

• Illegális települések építése Palesztinában – a Gázai övezetben, Ciszjordániában, Kelet-Jeruzsálemben. (2005 óta nincsenek zsidó telepek a Gázai övezetben, de Izrael azóta is szoros felügyelet, sőt blokád alatt tartja a területet – P. O.)

• A megszállt területeken illegális telepek benépesítése telepesekkel – valamint felfegyverzett gengszterekkel. (A nemzetközi jog tiltja, hogy egy megszálló hatalom megváltoztassa a felügyelete alatt álló területek etnikai arányait – P. O.)

• Palesztin házak ezreinek a lerombolása, nem egy esetben úgy, hogy a bennük lévő embereket is megölték. (Vagy éppen azokat, akik a házak előtt voltak, lásd Rachel Corrie tragédiáját.)

• „Apartheid Fal” építése, amely elválasztja a palesztinokat a családjaiktól, földjeiktől, vízkészleteiktől, és megnehezíti számukra az orvosi ellátás igénybe vételét.

• Együttműködés az apartheid Dél-Afrikájával, annak érdekében, hogy illegális nukleáris, valamint biológiai és kémiai fegyvereket fejlesszenek ki. (Az izraeli atomfegyver-készlet létrehozásában elsősorban Franciaország játszott szerepet, de Nagy-Britannia is kivette belőle a részét, és természetesen az USA jóváhagyására is szükség volt hozzá – P. O.)

• Az „adminisztratív elzárás” gyakorlatának bevezetése, amelyre hivatkozva palesztinok tömegeit – nőket és gyermekeket is – letartóztatnak, és vádemelés, ítélet, a szükséges jogi eljárások lefolytatása nélkül tartanak fogva.

• A palesztinok segítségére siető nemzetközi humanitárius segélyszervezetek munkatársainak bántalmazása, letartóztatása, meggyilkolása.

Következtetés: Izrael nemzetközi jogszabályok és erkölcsi normák sokaságát sérti meg. Izrael jelenléte Palesztinában illegális behatolásnak minősül, amely együtt jár a palesztinok javainak eltulajdonításával és tönkretételével, erőszakkal, gyilkosságokkal. Mivel a nemzetközi közösségnek nem sikerült az izraeli háborús bűntettek ügyében igazságot szolgáltatni, a palesztinok fel vannak jogosítva arra, hogy bármilyen eszköz révén, de megszabaduljanak az elnyomójuktól – Izraeltől. Bármiféle fondorlatos kísérlet Izrael részéről, hogy gyalázatos tetteit „önvédelemnek” állítsa be, teljes mértékben jogtalan és súlyosan megtévesztő.

„A Hamász a felelős! A Hamásznak fel kellene hagynia Izrael bombázásával!”


Ezzel a váddal aljas módon ismételten csak az áldozatukat állítják be bűnösnek a cionisták. Izrael brutális jelenléte Palesztinában számos nemzetközi és morális szabály súlyos megsértését eredményezi. A Hamász cselekedeteit ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor a 18. századi (még brit uralom alatt álló) Amerikában polgárőrök tettek meg minden tőlük telhetőt a megszálló brit csapatok kiűzése érdekében.

Következtetés: noha én magam pacifista vagyok, és az erőszakmentes ellenállás érdekében emelek szót Palesztinát uraló kriminális izraeli megszálló hatalommal szemben, jó lelkiismerettel el kell ismernem, hogy a Hamász teljesen törvényesen és morálisan is jogosan harcol Palesztina felszabadításának ügyéért – úgy Palesztinában, mint Izraelben.

“Izrael barátja és szövetségese az Egyesült Államoknak!”

Izrael az Egyesült Államok „apukája”.

Tény: Izrael emberiségellenes bűnöket követ el, miközben senki sem vonja tetteiért felelősségre, és az USA nem csupán beleegyezik Izrael bűnös cselekedeteibe, de anyagilag is hozzájárul azok végrehajtásához.

• Kormányunk és az államapparátusunk tele van cionista bírókkal, törvényhozókkal, republikánus és demokrata tisztségviselőkkel. Nem is szólva az AIPAC-ról, és más cionista ellenőrzés alatt álló lobbi csoportokról, amelyek befolyásolják a pénzügyeket és a törvényhozást szövetségi, állami és helyi szinteken egyaránt.

• Pénzügyi rendszerünk (a bankok, a Wall Street, a Federal Reserve Bank) a cionisták ellenőrzése alatt áll.

• A szórakoztató iparunk jó része (Hollywood, Broadway, Nashville, NBA, MLB, NFL, NHL, stb.) döntően cionisták tulajdonában van, illetve jelentős részben ők működtetik.

• A fősodratú média (az összes nagyobb hírcsatorna, a televízió- és rádióállomások, újságok) szintén a cionisták tulajdonában van, és az ő irányításuk alatt áll.

Következtetés: Az ismertetett tényeknek kétféle következménye is van. Az egyik, hogy a cionisták nagymértékben befolyásolják és manipulálják az USA kormányát annak érdekében, hogy pénzelje és elősegítse Izrael háborús bűncselekményeit Palesztina és az egész emberiség ellen. A másik pedig, hogy a cionisták meggyőzik a tömegeket arról, hogy Izrael a „jó fiú”, a muzulmánok, arabok és kiváltképpen a palesztinok pedig a „rossz fiúk”.

Egy igazi barát vagy szövetséges azonban sohasem manipulálná partnerét háborús bűntettek sokaságának az elkövetése érdekében! A cionista Izrael a valóságban az USA fondorlatos ellensége. (És akkor még a szerző nem szólt semmit például az USS Liberty elleni izraeli támadásról, a szeptember 11-i merényletekről stb.)

Epilógus

Aki a fentebb megcáfolt és más cionista mítoszelemekhez továbbra is ragaszkodik, az alább felsorolt három csoport valamelyikébe tartozik:

• Hazugok: a cionisták támogatói (zsidók, keresztények és mások), akik ugyan ismerik a tényeket, ennek ellenére mégis részt vesznek a közvélemény megtévesztésére irányuló akciókban.

• Tudatlanok: többnyire az átlagpolgárok, akik áldozatul estek a cionista propagandának, és nagyon csekély vagy egyáltalán semmilyen erőfeszítést nem tettek a rendelkezésükre álló információk ellenőrzése, ismereteik bővítése érdekében.

• Bolondok: azok, akik értesültek ugyan az igazságról, azonban nem vesznek arról tudomást, mivel hiábavaló módon ki akarják fejezni „lojalitásukat” ahhoz a politikai vagy vallási pozícióhoz, amelyet betöltenek. (Talán nem feltétlenül bolondok, hanem pénz- és hatalomvágyó karrieristák, és egyáltalán nem biztos, hogy hazudozásuk, színlelésük „hiábavaló” – P. O.)

Raji (Roger) Abujalaf Haifából származó keresztény palesztin menekült. Houstonban nevelkedett, jó ideje Honoluluban lakik. Amerikai állampolgár. Gitáros, énekes, zeneszerző és költő. Számos helyi kezdeményezésben vesz részt, jelenleg társszezőként egy palesztin témájú film elkészítésén dolgozik. Angolul itt olvasható röviden összefoglalt élettörténete, valamint az izraeli-palesztin kérdést illető hitvallása.

Hírfigyelő Szolgálat

Izraeli nagykövet: a gyűlölet vezérli az Izrael elleni támadásokat – MTI interjú

A Hamász Izrael elleni támadásainak egyetlen oka van: az országgal szemben táplált gyűlölete, és ha az iszlamista szervezet felhagy a támadásokkal, Izraelnek sem lesz oka, hogy fellépjen a Gázai övezetben – mondta Ilan Mor, Izrael budapesti nagykövete az MTI-nek adott interjújában.
A diplomata elmondta: 2005 óta rakéták ezreit indítja a Hamász Izrael ellen, a találomra indított támadásoknak rengeteg civil áldozatuk van. Emellett alagutak tucatjait ássák, amelyeken keresztül fegyvereseik eljuthatnak a zsidó államba. Eddig 31 alagutat talált és számolt fel Izrael – közölte.
Hangsúlyozta: Izrael nem tesz mást, mint reagál az ellene indított “terrorakciókra”, hiszen alapvető joga, hogy megvédje magát a támadások ellen. Izrael gyűlöli a háborút, de nyilvánvalóan nem fogadhatja el, ha támadás éri az országot – mondta. Kijelentette: ártatlan palesztinok is a harcok áldozatává válnak, de ez nem Izrael hibája, hanem a Hamászé, amely brutális módon élő pajzsként használja a palesztin civileket. A Hamász gyakran házakban, iskolákban és kórházakban rejtegeti a fegyvereit – jegyezte meg.
Ilan Mor közölte: 2005-ben Izrael abban a reményben vonult ki a Gázai övezetből, hogy az ott élők megragadják a lehetőséget a terület fejlesztésére. A palesztinok többsége békét, normális életet akar, de ezt – mondta a diplomata – a Hamász megakadályozza. Szavai szerint a palesztinok modernizálhatták volna az övezetet egyfajta második Szingapúrt létrehozva, de a Hamász miatt a társadalom megragadt a középkori szinten. A szervezet “túszul ejtette” az ott élő másfél millió palesztint, fundamentalista diktatúrát hozott létre – magyarázta. Mint mondta, a Hamász példaképének tekinti az Irakban működő Iszlám Állam szélsőséges szunnita csoportot, és ugyanolyan, “a saríán alapuló, az emberi jogokat semmibe vevő” iszlamista államot akar létrehozni.
Azt mondta, hogy a Hamász a mai napig tartja magát az 1988-ban íródott, Az iszlám ellenállás alapokmánya című dokumentumban megfogalmazottakhoz, amely szerint el kell pusztítani Izraelt, mert a zsidóknak nincs helyük a Közel-Keleten. Ilan Mor szerint ez a fundamentalista, antiszemita és nacionalista ideológia vezérli a szervezetet, ez a gyűlölet az egyetlen oka az Izrael elleni támadásainak. Hozzátette: a Hamászt törekvéseiben támogatja Irán, amely minden Izrael ellen harcoló csoportot támogat.
A nagykövet kiemelte: rossz propaganda azt hangoztatni, hogy Izrael elfoglalja a Gázai övezetet, és katonáiknak el kell hagyniuk a területet, hiszen nincsenek is ott. Izrael minden alkalommal beleegyezett a tűzszünetbe, de a Hamász mindig folytatta a támadásokat – mondta.
Ilan Mor hangsúlyozta: Izraelt nem politikai okok motiválják a Gázai övezeti fellépésre, “az országban konszenzus van a jobb- és a baloldal között arról, hogy jogos az önvédelem és meg kell védeniük az állampolgáraikat”.
Bár a történtek miatt Izrael jelenleg népszerűtlen a világban, főleg Európában, az ország nem a rossz oldalon áll – mondta. Úgy látja, sokan – így több magyarországi párt is – kettős mércét alkalmaznak: amikor Szíriában, Irakban, Iránban, Szaúd-Arábiában, Libanonban, Líbiában, Szudánban vagy Jemenben tapasztalják az emberi jogok megsértését, nem emelik fel a szavukat, de Izrael intézkedései ellen igen. Holott Izrael az egyetlen demokratikus állam a Közel-Keleten – fűzte hozzá.
A nagykövet szerint a világ gyakran hallgat, amikor a kisebbségeket, például a keresztényeket üldözik a Közel-Keleten, erőszak, jogsértések történnek, “a muszlimok ölik egymást vagy a keresztényeket”. Nem fair, hogy Izraelre ilyen nagy figyelem jut, míg a többi térségbeli országra kevesebb – hangoztatta.
A diplomata arról is beszélt, hogy Izrael békében akar élni a palesztinokkal, de ehhez az kell, hogy a Hamász hagyjon fel a támadásokkal és az alagutak ásásával, működtetésével. Az utóbbival kapcsolatban megjegyezte: az alagutak dollármilliókba kerülnek, és ezt a pénzt a palesztinok életkörülményeinek javítására is lehetne fordítani.
Még nincs késő ahhoz, hogy elkezdjenek dolgozni a Gázai övezet fejlődésén, ebben Izrael szívesen segít, de előbb be kell szüntetni a támadásokat, demilitarizálni kell az övezetet – vélekedett. Hozzátette: a területen egyetlen, megbízható, elismert, a rendet fenntartani képes palesztin hatalomnak kell működnie.
Ilan Mor úgy fogalmazott, a palesztinok minden egyes alkalommal elszalasztották a lehetőséget a konfliktus megoldására, pedig Izrael erre sokszor adott módot. Úgy látja, a zsidók és a palesztinok közötti alapvető különbség abban rejlik, hogy míg a zsidók reménnyel tekintenek a jövőre, “a palesztinokat reménytelenség hatja át, és mindenért Izraelt okolják”. Izrael a kétállamos megoldás mellett áll ki, de mindkét népnek el kell fogadni, hogy kompromisszumot kell kötni a megegyezéshez – hangsúlyozta a nagykövet. (MTI)
Bal-Rad komm: A cél sosem szentesíti az eszközt!
Mads Gilbert norvég orvos, egy gázai kórház sebésze mondja:
“Amit Izrael csinál, az valójában az erőszak mérhetetlenül aránytalan alkalmazása. Amit látunk, nemcsak az orrunkkal szagolunk,… úgy értem, ha megnézed ezeket az összeégett holttesteket… – azt hiszem különböző gránátok és töltetek mindenféle változatait használják.
Hogy egy időben érjék el épületek szétbombázását, mindenféle lakhelyek lerombolását és ugyanakkor maximális kárt okozzanak emberéletben.
Ezeket a repeszdarabokat nagyon nehéz eltávolítani,… mert halálosak. Ha behatolnak a testüregekbe, – a koponyába, a mellkasba, a hasba, – elvágják ott az ereket és a sérült rövid időn belül el fog vérezni, a repeszek méretétől függően.
De, ha nem is hatolnak be, … ahogy ez a sok gyerek volt itt, repeszdarabok százaival, – amihez le kell ülnöd és egyenként kell kiszedned, ami nagyon fájdalmas és persze veszélyes, mert elfertőződhet.
Szóval ezek, különböző fegyverek sokféle változatai, amiket egyfolytában használnak…”

Nyíregyházán is megduplázzák a térfigyelő kamerák számát

Ötvenhárom kamerával bővíti az önkormányzat a Nyíregyházán működő térfigyelő rendszert, ezzel megduplázza a városban működő térfigyelő kamerák számát. Az érkerti városrészben 16, az örökösföldiben 18, a Huszár-telepen 19 új kamerát szerelnek fel, ezzel összesen 94 kamera lesz majd a városban. A megfigyelő rendszert a rendőrség által javasolt elosztásban szerelik fel. Az önkormányzat szerint a bővítés célja, hogy megóvják a vandáloktól a felújított köztereket, valamint a rendszer "részt vesz a bűncselekmények megelőzésében". Az önkormányzat szerint még idén ősszel tovább bővítik a hálózatot.

Az Orbán-kormány jelentős erőfeszítéseket tesz a közterek megfigyelésére, az elmúlt hetekben Budapest köztereinek bekamerázására is lépéseket tettek. A bejelentés szerint összesen 182 kamerát szerelnek fel Józsefváros területén, ami 98%-os lefedettséget biztosít majd.
Az ilyen kamerarendszer telepítését az utcai bűnelkövetések visszaszorításával indokolják. Ugyanakkor a nyugati országokban már elterjedt ez a módszer, ami statisztikailag igazolhatóan nem javítja a közrendet, és a bűnesetek mindössze 3%-ának felderítésében nyújt segítséget. A Budapesten telepített kamerák a Nemzetbiztonsági Szakszolgálathoz vannak bekötve, de aligha elképzelhető, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok zsebtolvajok felkutatásával fognak foglalkozni. A kamerarendszer viszont alkalmas a nyugati országokban használt arcfelismerő programok használatára, egy ilyen térfigyelő kamera konkrét keresett személy esetén 19 kilométerről képes felismerni valakit egy fotó alapján, a rendszer pedig valós időben jelzi a célszemély tartózkodási helyét. A hatóságok számára minden állampolgárról van képi anyag, a személyi igazolvány, vezetői engedély képe elegendő ahhoz, hogy a kamerarendszer megtalálja a célszemélyt.
A VIII. kerület arcfelismerő kamerákkal ellátása egy olyan lépés, ami az ott uralkodó állapotok miatt az általános megfigyelés elfogadtatására alkalmas. Sokan egyetértenek a kormány lépésével, mert azt gondolják, hogy ez a köz javát szolgálja. Csakhogy Magyarországon már most is másfélszeresen túltelített a börtönrendszer. Kisebb bűncselekmények elkövetése esetében elfogás esetén is azonnali szabadon engedéssel számolhat a elkövető, mert a hatóságok egyszerűen nem tudják hova elhelyezni. Ezen a helyzeten nem változtat az arcfelismerő kamerák telepítése. Még több bűnözőt fognak el, - és még többet elengednek. Miközben a bűnözési statisztikák egyértelműen nem fognak javulni (a bűnözők nagy része börtön híján továbbra is szabadon van), a hatalmi elit egy olyan eszközrendszerhez jut, ami alkalmas a lakosság teljes megfigyelésére.


http://www.hidfo.net/2014/08/14/nyiregyhazan-megduplazzak-terfigyelo-kamerak-szamat

Elmaradt a kilakoltatás – Meghátrált a végrehajtó

…”Annyi jogunk van kis hazánkban, amennyit kiharcolunk magunknak, mert ingyen nem adják még a hatályos törvények betartását sem…”

“Elmaradt a kilakoltatás, mely aug. 14-én, szerdán, 10 órakor Kőbányán a Tóvirág utca 14. V/24 szám alatt lett volna megtartva” -írják az otthonvédők.

“Ezt a csatát egyetlen lövés nélkül nyertük meg! A végrehajtó, aki előzőleg még hajthatatlannak tűnt, később úgy döntött, hogy aug. 14-én 10 órakor nem fog végrehajtani!

A végrehajtónak fölhívtuk a figyelmét a bejelentett demonstrációra – és mivel a bíróság még mindig a határozat meghozatalán szöszölt – a végrehajtó saját maga döntött úgy, hogy a kilakoltatáson nem akar a tiltakozók nézni! – Ebből is látszik, hogy csak annyi jogunk van kis hazánkban, amennyit kiharcolunk magunknak, mert ingyen nem adják még a hatályos törvények betartását sem.”

Végezetül megköszönik mindenkinek, aki erre a napra szabaddá tette magát, (bár a végén nem nem volt szükség a tiltakozó demonstrációra), – megköszönik nekik kiállásukat honfitársukért.

“Kérem, hogy tartsátok szárazon a “puskaport!” – fejezték be üzenetüket az otthonvédők.

Wáczek Frigyes – Póka László/Nem adom a házamat Mozgalom – Fb oldalai

Helyzetjelentés Új-Oroszországból - tankcsata Donyeck mellett

Egyszerre három ponton folyik erőteljes harc az Ukrajnáról leszakadó Luganszki- és Donyecki Népi Köztársaság területein. Az első Luganszk városa mellett, ahol a reptérre bezárt, és ott hónapok óta kitartó katonák most nyugati irányba kísérelnek meg egy kitörést a H21-es autópálya irányában. Egy nagyobb egység pedig pont ellentétesen, észak-keleti irányba próbál meg előretörni. Nem tudni, hogy ez ellenlökés lenne, vagy valódi hadmozdulat, de az bizonyos, hogy Novoszvitlovkát elérve heves harcok kezdődtek, amelyben az ukrán hadsereg jelentős jármű veszteséget szenvedett. A hírek szerint négy tankot és hat páncélozott csapatszállítót vesztettek eddig. A faluban azóta is harcok zajlanak, amely egyelőre a milícia kezén van. A nyugati irányba kitörést megkísérlő erőnek van esélye eljutni az ukránok felügyelte területekre, mert terepen mozognak és jól gépesített alakulatokról van szó. Azonban éppen a júliusban indított ukrán offenzíva megfékezésére felállított védelmi vonalakon kell átjutniuk. Nyílt terepen segíti őket a technikai fölény, de már jelentések érkezett jelentős veszteségről.
A dél-keleti régióban folytatódik az elkeseredett harc. A déli határ melletti offenzíva lezárulása után az ukránok nem hagytak időt a védelem kiépítésére, azonnal ellentámadásba lendültek. Dimitrovka irányába törtek előre, valamint a közeli magaslatokat akarták elfoglalni. Az előretörés alatt a településeket kikerülték, nem vállalva fel a helységharcokat, hanem nyílt terepen törtek előre. Az ukrán tüzérség nagy erőkkel támadta a Szaur-Mogolia magaslatot, így a milícia kivonult, de a terület végül senkié sem lett, mindkét sereg tüzérsége lövi a magaslatot. Amint a másik fél mozdulna, azonnal tüzérségi tüzet zúdítanak a területre.
Az ukrán haderő nem foglalkozott tovább a magaslattal, nagyobb céllal indult el, mégpedig azzal, hogy közbezárja Donyeck városát. Ezért Krasznaja Lucs irányába tört előre, majd véres városi harcokba bocsátkozott. Átmenetileg elfoglalták a város központját, majd 13-án el is vesztették azt. Ezek után több előretörési kísérletet hajtottak végre, hogy ne egy helyben állva adjanak célpontot a milícia tüzérségének. Végül az E50-es autópálya irányába sem sikerült előrenyomulni.
A milícia újra a katlanba zárással próbálkozik meg. Északi irányból lezárni igyekszik újra Marinovka és onnan tovább délre a határ irányába. Amint sikerül katlanba zárni a jelentős páncélos erőkkel induló, de sok veszteséget szenvedett ukrán egységeket, akkor újabb többezres veszteséggel kell számolnia a kijevi juntának. Északi irányból az E50 autópályán Debalcevó felől áttörtek az ukránok, de mára a milícia már lezárta az autópályát, innen utánpótlás már nem fog eljutni Krasznaja Lucs irányába, mert 50 kilométeres mélységben zárta le a milícia. Minden feltétele adott annak, hogy újra katlanba zárják az ukrán erőket.
A harmadik jelentős ütközési pont Donyeck városától északra Gorlovka és környéke. Debalcevót az ukránoknak sikerült elfoglalni egy hetes ostrom után. Mikor a milícia tartalékai kimerültek, visszavonultak, és ezzel együtt átengedtek még négy falut. A ukránok a debalcevói körzetben kiszélesítették az elfoglalt területet, majd itt megindultak Donyeck és Luganszk irányába, de mindkét irányban nagyon komoly veszteségeket szenvedtek, Donyeck felett tankcsata bontakozott ki. Délre nem tudnak utánpótlást juttatni az E50-es autópályán Krasznaja Lucs irányába.
Az ukrán haderő veszteségei miatt egyre komolyabb nagy hótóerejű fegyvereket igyekszik bevetni. Augusztus 13-án MLRS BM-30 Szmercs rakétákkal lőtték a Debalcevótól északra és délre fekvő határtelepüléseket, számtalan civil halálát okozva.
Eközben az ukrán határról visszafordították az orosz humanitárius segítséget. Harkov lett volna a kitűzött cél, hogy az ukrán vezetésnek ne adjanak lehetőséget provokációt kiáltani, de így sem engedték be az adományokat. Ezek után az orosz vezetés elindította a segélyszállítmányt dél felé, és most azt közölték, hogy azt Izvarino határátkelőn már egyenesen a milícia területére fogják leszállítani.http://www.hidfo.net/2014/08/14/helyzetjelentes-uj-oroszorszagbol-tankcsata-donyeck-mellett
Fölbukkant a “Fehér Konvoj” eleje – Kamenyszk-Sahtyinszknál.

Ez az orosz város jó ha harminc kilométerre van orosz Donyecktől, de jobb ha egy közismertebb nevet emlitünk – Izvarinotól. Most ott gyülekeznek.

1019958641

Oroszország nagy ország. Nagy – tágas térségekkel. Visszagondolva Kamenyszk – Sahtyinszkra, ott azért akkora betonozott térség nincs, hogy egy csokorban tudjon éjszakázni a konvoj. De a terveket senki nem ismeri!

Izvarinotól le egészen délre pedig minden határátkelőt a miliciák ellenőriznek. Több orosz katonai helikoptert is láttak az észlelők a konvoj felett.

Donyecket ma a latortüzérség minden eddiginél pusztitóbb fegyverekkel ostromolta, bár ez még nem is tűnik valódi ostromnak. Az vélhetőleg majd csak később fog megkezdődni.

Bu-nI7ZCAAMCkAx

http://news-mail.by/wp-content/uploads/2014/08/6565e14e6255c0603a49c86236432106.jpg

A miliciák számára komoly problémát jelent (het), hogy a jelentések szerint Igor Sztrelkov súlyosan megsebesült.

A Valcman – banditák lövedékei már elérnek Donyeck központjáig.

XgEwhRCIYO4

A belövéseknek ma a városban – magyar idő szerint este öt óráig – összesen 65 polgári személy esett áldozatul.

https://balrad.wordpress.com/2014/08/14/donbasszi-helyzet-ma/

Белый конвой - The White convoy 1

A mintegy 300 fehérre festett kamion, (Белый конвой – The White convoy), – mely alapvető élelmiszereket szállít Donbassz sokat szenvedett népének, – az ukrán határ közelében; – orosz Donyecktől 20 km-re várakozik, még 14-én délután.

Белый конвой - The White convoy 2

Белый конвой - The White convoy 3

Белый конвой - The White convoy 4

Legfrissebb hír: Jelenleg a Fehér konvoj, – Izvarino ukrán határátkelőhellyel szemben áll…

Bal-Rad
Ruvr.ru – Fotók: Крыса из нержавеющей стали

Lavrov: "Egyes nyugati lapok elkezdtek igazat beszélni."

Szocsi, 2014. augusztus 12. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint bizonyos nyugati lapok elkezdték a valódi képet mutatni a kelet-ukrajnai eseményekről. "A nyugati média -ha akarata ellenére is- legalább a humanitárius katasztrófa tagadását befejezte." - mondta Lavrov az újságíroknak.
Hídfő.net | Szergej Lavrov Szergej Lavrov orosz külügyminiszter
Lavrov hétfőn hívta fel a figyelmet arra, hogy az ENSZ humanitárius ügyekkel foglalkozó osztálya kiadott egy jelentést a kelet-ukrajnai humanitárius helyzetről. "Ez a jelentés eléggé szomorú képet tár elénk. Több ezer ember meghalt vagy megsérült, nincs áram, nincs ivóvíz, a kórházak működése ellehetetlenült, a szociális létesítmények működése is akadozik. Köszönhető az orosz újságírók önfeláldozó munkájának, a világ és az ENSZ értesült ezekről az eseményekről, és mostmár a nyugati média se hallgathatja el." - fejezte be Lavrov. Mivel az ENSZ állásfoglalást nem nagyon lehet megkerülni, ezért az eddig összevissza beszélő újságok nem tehetik meg, hogy valótlant állítanak ennek ellenére is, vagy tovább romlik a már így is megtépázott becsületük.
Ezalatt egy 280 kamionból álló konvoly elérte az ukrán határt, a céljuk a háborúk súlytotta kivált köztársaságok, összesen 2.000 tonna segélyszállítmánnyal.


http://www.hidfo.net/2014/08/14/lavrov-egyes-nyugati-lapok-elkezdtek-igazat-beszelni

Második front nyílhat Kelet-Európában?

Négynapos hadgyakorlatba kezd a Dnyeszter Menti Köztársaság az ukrán helyzet fokozódása miatt, melynek során a tartalékosokat is mozgósítják határvédelmi feladatokra. Alexander Lukjanenko védelmi miniszter elmondása szerint előre eltervezett gyakorlatról van szó, amit minden évben megrendeznek, "csak az irány és az indok" változik évről évre.
A hét folyamán a Dnyeszter Menti Köztársaság elnöke azzal vádolta Ukrajnát és Moldovát, hogy fenyegetik az ország területi egységét és a több évtizedes konfliktus kiújítására törekszenek. Elmondása szerint az ukrán hírszerzés fokozta aktivitását a Dnyeszter Menti Köztársaság területén és Kijev terroristákat szivárogtat be az országba, melyek egy a Kijevben történtekhez hasonló fegyveres hatalomátvételt akarnak végrehajtani.
Július végén Ukrajna megkezdte egy lövészárok-rendszer ásását a Dnyeszter Menti Köztársasággal közös 450 kilométeres határon. Kijev szerint az ország területéről rendszeresen éri tüzérségi támadás az ukrán területeket. Eközben a két nyugati bábállam közé ékelt független köztársaság határőrsége is arról számol be, hogy ukrán területről rendszeresen érkeznek a bombák a határterületekre.
Egyértelmű, hogy a kijevi kormány készül valamire, mert az atlantista kijevi junta számára fenyegetőek a Dnyeszter Menti Köztársaságban zajló folyamatok, az Oroszországgal történő újraegyesülés megkezdése. Lehetséges, hogy az ukrán háború után egy második front is megnyílik Kelet-Európában?


http://www.hidfo.net/2014/08/14/masodik-front-nyilhat-kelet-europaban

Az Iszlám Állam "meglepő" módon belevágott az olajkitermelésbe

Az IS (Islamic State) vezetői hamar rájöttek, hogy szép dolog volt megtalálni Mosulban azt a tobb mint 400 millió dollárt, amit "véletlen" valakik ottfelejtettek, de az a pénz hamar el fog fogyni.
Miközben az IS a kurd területeket támadja és az al-Kaida maradványaival is harcba keveredik, a Kalifátus területét is igyekeznek növelni. Ennek jelenleg egy célja van, minél több olajlelőhelyre rátenni a kezüket. Jelenleg Észak-Irakban hét olajmező áll az ellenőrzésük alatt, ezek relatíve kicsik, de összesen napi 80,000 hordónyi olaj kitermelésére képesek. Ez a jelenlegi árfolyamon napi 8.4 millió $ bevételt jelenthetne a Kalifátusnak.
Hídfő.net | Az Iszlám Állam jelenlegi területe
Az Iszlám Állam jelenlegi területe
Ez azonban csak a jéghegy csúcsa. Hiába küzd eredményesen a Szír Arab Hadsereg az IS-el Szíriában, a még mindig IS ellenőrzés alatt álló szír területeken is nekiláttak az olajkitermelésnek. Ezekről pontos adatok nem láttak napvilágot mindeddig, de a szakértők úgy 6-8000 hordóra becsülik a napi kitermelést ezekről a mezőkről. Ezzel az IS bekerült a 30 legnagyobb olajkitermelő közé a világon. Mivel jelenleg senki nem kereskedik velük -nyíltan-, azonban a Baijii olajfinomító a kezükön van, így bőven tudnak az üzemagyag utánpótlásról gondoskodni a járműveikbe.
Baiji, Irak
Irak jelenlegi olajkitermelése lecsökkent napi 120.000 hordóra. Az eredeti mennyiségből a fent említet napi 80.000-et az IS, és 40.000-et a formálódó kurd államalakulat "vett át".


http://www.hidfo.net/2014/08/14/az-iszlam-allam-meglepo-modon-belevagott-az-olajkitermelesbe

Csehország támogatja az Új-Oroszországba küldött humanitárius segélyt

Milos Zeman cseh államfő támogatásáról biztosította az Új-Oroszországba tartó, a nyugati országok által pánikkeltésre használt orosz segélyszállítmányt. Az elnök szerda esti nyilatkozatában kifejtette; egy nemzetközi humanitárius segély esetében nem számít, hogy a tárgyi segítség melyik országtól érkezik, mert a civil lakosság megsegítése a fontos, nem a segítő fél politikai háttere.
A cseh államfő egyben újból nyilatkozott az Európai Unió Oroszországgal szemben életbe léptetett szankcióival kapcsolatban, amit értelmetlennek nevezett. Zeman elismerte, hogy a szankciók nem kellően hatékonyak, és az ellenszankciók okozta gondok összességében csak mélyítik a nyugati országok gazdasági problémáit.
Milos Zeman
Zeman korábban már kifejtette, hogy nincs semmi ok Oroszország ellen szankciókat bevezetni, emellett Moszkva "elszigetelése" is szükségtelen lépés, - az Európai Uniónak ehelyett fokoznia kellene a Moszkvával folytatott együttműködést, hogy újra kölcsönös bizalom alakulhasson ki.
A cseh külpolitika a közelmúltban éles fordulatot vett. Májusban az államfő még arról beszélt, hogy fel kell készülni a katonai konfrontációra Oroszországgal. Az akkori nyilatkozat szerint a NATO-nak nagyon keményen kell reagálnia Oroszország minden lépésére, valamint Zeman annak szükségességéről beszélt, hogy a NATO csapatokat be kell küldeni Ukrajnába.
Mint a térség más országai, Csehország is kénytelen volt szembesülni azzal, hogy a két nagyhatalom gazdasági háborúja elsőként a kis országoknak okoz károkat, és egyetlen térségi ország sem rendelkezik olyan erős gazdasággal, hogy a gazdasági konfliktus eszkalálódása ne vonjon maga után viharos belpolitikai átrendeződést.


http://www.hidfo.net/2014/08/14/csehorszag-tamogatja-az-uj-oroszorszagba-kuldott-humanitarius-segelyt

Orosz Kommunista Párt: "Követeljük a nyugati termékek betiltását!"

Az Orosz Kommunista Párt nyílt levélben követeli Dimitrij Medvegyev miniszterelnöktől a nyugati dohánytermékek, alkohol és szénsavas üdítőitalok betiltását. Az indokuk: az orosz génállományra nézve káros anyagok kitiltása a fiatalok étrendjéből. Az OKP meglátása szerint ezek a termékek gyakorlatilag nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek a silány minőségük miatt.
Hídfő.net | Orosz Kommunista Párt: "Követeljük a nyugati termékek betiltását!"
"Úgy fest, hogy a szankciók jelenleg nem érintenek bizonyos nyugati cégeket, akik a meglátásunk szerint olyan gazdasági ágat képviselnek, aminek a társadalmi hasznossága megkérdőjelezhető. szeretnénk, ha a kormány szankcionálná ezeket a cégeket is, és további csapást mérne a világot behálózó oligarchizmusra." Tobb Duma képviselő szerint a szakciókba bele kellene foglalni olyan termékeket is, mint a Coca-Cola, Fanta, Sprite, Pepsi-cola. A képviselők szerint "...ezeket a cégeket ki kell tiltani Oroszország területéről. A legfontosabb feladatunk, hogy az orosz génállomány ne mehessen tönkre ilyen alacsony minőségű termékek fogyasztása miatt. Ezeket a silány termékekkel évek óta árasztják el az országunkat. Ennek véget kell vetni."
A képviselők további követelése, hogy az állami vezetők járjanak elő jó példával, és engedélyezzék több hazai gyártású üdítőital forgalomba kerülését. Vadim Solovjov, az OKP jogi osztájának vezetője javaslatott tett extra adó bevezetésére a cukortartalmú külföldi üdítőitalokra. Ez nem lenne egyedi eset, ilyen adó létezik már Franciaországban és Dániában is.


http://www.hidfo.net/2014/08/14/orosz-kommunista-part-koveteljuk-nyugati-termekek-betiltasat

Grúziában elbukott az atlantizmus - kezdődik az elszámoltatás

Egy grúz napilap a legfőbb ügyészségre hivatkozva közölte, hogy Mihail Szaakasvili volt államfőt nemsokára 11 év börtönbüntetésre ítélhetik az állami vagyon elsikkasztása miatt. Szaakasvilivel szemben egyszerre két büntetőeljárás van érvényben, egy az állami vagyon elsikkasztása miatt, egy másik ügy pedig Valerij Gelashvili parlamenti képviselő elleni fizikai erőszak miatt.
Hídfő.net | Szaakasvili
A Szaakasvili elleni vádat augusztus 13-án (tegnap) emelték Grúzia állami vagyonnal történő visszaéléseket szabályozó törvénye alapján. Szaakasvilit, aki az új államfő beiktatásának napján azonnal elmenekült az országból, távollétében fogják elítélni, valamint elfogatóparancs van ellene érvényben Grúzia területén. Az ügy felgöngyölítése során állambiztonsági iratokat is megnyitottak, valamint felmerült a gyanú, hogy a grúz nemzetbiztonsági szolgálat vezetője is a rendelkezésére álló eszközökkel közreműködött az állami vagyon mélyen áron aluli eljátszásában. Tamuraz Janasija egyelőre tagadja a vádakat, az őt érintő nyomozás még folyamatban van.
A nyomozóbizottság közleménye szerint a volt államfő az elsikkasztott állami vagyonból különféle luxuscikkekre költött, rekreációs kiadások mellett többek között luxusautókat bérelt; egy Porschét, Mercedest és egy Audit állandó jelleggel Ausztriában, helikoptereket és jachtokat Peruban, emellett nyugati "művészek" képeit vásárolta meg dollármilliókért. Szaakasvili a Grúziában zajló rendszerváltás kezdetén azonnal elmenekült az országból. Jelenleg Ukrajnában, az illegitim kijevi kormányfő, Arszenij Jacenjuk "tanácsadójaként" tevékenykedik, vagyis egy másik ország elsikkasztott állami vagyonából kap hatalmas összegeket mondvacsinált alapon.
Grúzia Szaakasvili leváltását követően elkezdte kitakarítani a nyugat mocskát. A volt államfő elleni büntetőeljárás csak a kezdet, a nyugatbarát rendszer megdőlésének szimbóluma. Azt jelenti, hogy a nyugat kollaboránsai már nem maradhatnak az országban, és többé a legmagasabb pozíciókban lévő atlantisták sem érinthetetlenek.


http://www.hidfo.net/2014/08/14/gruziaban-elbukott-az-atlantizmus-kezdodik-az-elszamoltatas

Baleset és lincselés: hétszáz motoros gyűlt össze Kézdiszentléleken

Mintegy kétezer ember, köztük hétszáz motoros gyűlt össze szerdán a székelyföldi Kézdiszentléleken (Sanzieni), hogy lerója kegyeletét egy vasárnap meghalt társuk előtt – tudta meg az MTI a Székely Hírmondó napilap helyszínen tartózkodó tudósítójától.

A vasárnap délutáni kézdiszentléleki balesetben egy 37 éves szovátai motoros vesztette életét azt követően, hogy megpróbált elkerülni egy az úttesten szabálytalanul átkelő 11 éves kislányt.

Az eset amiatt került a média figyelmének középpontjába, hogy a megsérült kislány rokonsága megvert és megkéselt egy másik motorost, aki segítséget nyújtani állt meg a helyszínen. Erdélyi internetes fórumokon az a – hivatalosan meg nem erősített – információ is megjelent, hogy az első motoros nem a baleset következtében vesztette életét, hanem meglincselték.

“Azért gyűltünk össze, hogy megmutassuk a cigánysornak: vannak még motorosok, és összetartanak” – jelentette ki a szerdai szolidaritási megmozdulás után Kiss Levente, a Free Frog’s Riders nevű kézdivásárhelyi motoros klub elnöke. Hozzátette, szemtanúk vallomásából tudják, hogy motoros társuk élt a baleset után, és gyilkosság áldozata lett.

A csendőrség és a rendőrség szerdán nagy erőkkel biztosította, hogy ne alakuljon ki konfliktus a gyertyás megemlékezők és a kézdiszentléleki roma negyed lakói között.

Nicoleta Marin, a Kovászna megyei rendőrkapitányság szóvivője az MTI-nek elmondta, a megmozdulás rendbontás nélkül végződött. A szóvivő nem kívánt véleményt nyilvánítani abban a kérdésben, hogy van-e etnikai jellege a konfliktusnak. Hozzátette, efféle konfliktusok rendkívül ritkán alakulnak ki Kovászna megyében.

A rendőrségi szóvivő azt is elmondta, csak a vasárnap elhunyt fiatalember boncolási jegyzőkönyvéből vonhatnak majd le következtetéseket arra vonatkozóan, hogy lincselés történt-e vagy a balesetben vesztette életét a motoros. Hozzátette, a boncolási jegyzőkönyvet még nem kapták meg.

A kovászna megyei rendőrkapitányság szerdán közleményben tudatta, hogy őrizetbe vett négy, 25 és 52 év közötti kézdiszentléleki férfit, akiket gyilkossági kísérlettel gyanúsítanak.

A vasárnapi események három áldozata van jelenleg kórházban. Az elütött kislány, az elhunyt motoros útitársa – egy nő és a megkéselt motoros. Egyikük állapota sem életveszélyes. (MTI)Tragikus kimenetelű baleset történt vasárnap 18.15-kor Kézdiszentléleken, a cigánysoron. A balesetben elhunyt egy 37 éves motoros, megsérült egy 11 éves kislány, egy 14 éves fiú és egy 41 éves nő, egy másik motorost pedig azért kellett kórházba szállítani, mert a feldühödött cigányok meglincselték.
Kétezer ember, köztük hétszáz motoros gyűlt össze szerdán a székelyföldi Kézdiszentléleken (Sanzieni), hogy lerója kegyeletét egy vasárnap meghalt társuk előtt. A 37 éves motoros akkor halt meg, amikor megpróbált kikerülni (szemtanúk vallomása alapján - Hívatalos!) egy, az úttesten szabálytalanul átkelő kislányt.
A székely illetőségű hírforrásokon kívül vasárnap óta nem nagyon merte nyílvánosságra hozni egyetlen itthoni orgánumban sem senki ezt a tudatlan, de sajnos nem példátlan bűncselekményt/megtorlást. Nehogy véletlenül párhuzamot vonjanak itthon a Szögi Lajos tanár úr esetével például. Másrészt, ha ma nincs szervezve egy ottani motoros-club által egy tiltakozó megemlékezés/felvonulás - ami azért már horderővel bír a jogvédő médiában is, legalábbis nehezen eltusolható, legfeljebb szinezhető vagy mentegetőző lehet - akkor talán mai napig sem tájékoztatnak minket róla. A vasárnapi baleset kapcsán amúgyis számos rémhír kapott szárnyra, a körülmények tisztázása végett több forrásból tájékozódtunk, mert a rendőrségi közlemény, a helyszínen tapasztaltak, és a kórháztól kapott információ néhány pontban ütközött, de végül sikerült tiszta képet kapni a történtekről.
Az első Kawasaki motorkerékpár Kézdivásárhely irányából a Katrosa felé tartott, amikor Szentlélek végében – körülbelül száz méterre attól a helytől, ahol 2009 júniusában négy személy halt meg egy balesetben – a motoros elsodorta az úttesten szabálytalanul átkelő 11 éves kislányt. Ez áll a rendőrségi jegyzőkönyvben. Nyílván a motoros sem megfelelően választotta meg a sebességét. A helyszínen található hosszú féknyom alapján már csak találgatni lehet, hogy az első, útba kerülő tanyáig a motor a kerekein sodródott. A tanya kerítésébe „megbotoló” kétkerekű több métert repült a levegőben, átszelte egy fa lombkoronáját, majd beékelődött egy kisebb ház tetejébe. A közelben lakó romák, az eset szemtanúi, érdeklődésünkre elmondták: a motorosok a ház mellett levő sáncban hevertek, mint később kiderült, hogy a sofőr, a 37 éves, szovátai S. A. a helyszínen szörnyethalt, utasa, egy 41 éves, sepsiszentgyörgyi nő pedig súlyos sérüléseket szenvedett. A sáncba be­eső/beguruló két személy egy 14 éves fiúra zuhant, aki könnyebb sérülésekkel megúszta, őt már haza is engedték a megyeszékhelyi kórházból – tájékoztatott Nagy D. István, az intézmény szóvivője.
A motorkerékpár a kerítésnek csapódva a háztetõn landolt
Sajnos, itt a történések nem álltak meg: kb. öt percre rá, hogy a baleset megtörtént, a helyszínre érkezett egy másik, szintén szovátai motoros. A 28 éves férfi látva a balesetet, megállt segíteni, és akkor elszabadultak az indulatok. A motorost az összesereglett cigányok állítólag összetévesztették azzal a sofőrrel, aki öt évvel ezelőtt a közelben okozott balesetet, így percek alatt lincshangulat alakult ki. Amíg a rendőrség a helyszínre érkezett, addig a tömeg az ártatlan férfit összeverte, ráadásul meg is szúrták, így őt a brassói kórházba kellett szállítani. A felbőszült tömeg a helyszínre kiérkező forgalmi rendőrség munkatársait is ellenségesen fogadta (egyes hírek szerint egyik forgalmistának a sapkáját leütötték a fejéről), így a csendőrséget is riasztani kellett, hogy a helyzet ne mérgesedjen tovább. A kislányról, az elhunyt motoros mögött ülő nőről, és egy másik, megkéselt motorosról szóltak a jelentések.

A lincselés
Tehát ő másik motorral ment elhunyt társa mögött, és megállt segítséget nyújtani a balesetkor. Az elütött kislány rokonai azonban megverték és megkéselték. A tegnap felvonuló motorosok azt gyanítják, hogy elhunyt társuk sem csak a baleset következtében vesztette életét.
A megmozdulás után Kiss Levente, a kézdivásárhelyi Free Frog's Riders motoros klub elnöke arról beszélt, hogy szemtanúk vallomásából tudják, társuk élt a baleset után, és gyilkosság áldozata lett.
A Kovászna megyei rendőrkapitányság szóvivője szűkszavúan azt közölte, hogy az csak az elhunyt férfi boncolási jegyzőkönyvéből derülhet majd ki, hogy lincselés történt-e vagy a baleset miatt vesztette életét. A rendőrök a másik motoros elleni támadásért őrizetbe vettek négy, 25 és 52 év közötti kézdiszentléleki cigány férfit, akiket gyilkossági kísérlettel gyanúsítanak.
A megmozdulás a rendőrség szerint rendbontás nélkül végződött. A szóvivő nem kívánt véleményt nyilvánítani abban a kérdésben, hogy van-e etnikai jellege a konfliktusnak, szerinte efféle konfliktusok rendkívül ritkán alakulnak ki a megyében.
A motorkerékpárt markológéppel távolították el a ház padlásáról.
A megyei kórház szóvivője kifejtette: a 41 éves nő belső – máj, vese stb. – sérüléseket szenvedett, ezenkívül nyílt törése is van. Túl van az életveszélyen, tegnap az intenzív osztályon ápolták. A másik áldozatot, a 11 éves kézdiszentléleki kislányt alapellátás végett először Sepsiszentgyörgyre, majd az eset súlyossága miatt a brassói gyerekosztályra szállították.
A nyomozás jelen pillanatban is zajlik, a rendőrség ugyanakkor megpróbálja azonosítani azokat is, akik a lincselésben részt vettek. Az ügy nagy port kavart a közösségi hálókon, mégis egyesek az olaszliszkai lincseléshez hasonlítják az esetet, mindamellett sokan a cigányok viselkedését nehezményezik, a környékbeliek egyre inkább ellenük hangolódnak.Minket az efféle cigányviselkedés és a hallgatólagos média jogviszonya dühít a legjobban ebből a történetből. Persze a rendőrségi eljárás sem elégséges mindeddig az ügyben. Az oktalan gyilkoshajlamú cigányviselkedés a bosszú, a gonoszság szülötte és nem a hiányérzet fájdalmáé. Meg sem próbálja megérteni a történéseket, csak hírtelen haraggal cselekszik. Ez jellemhiba!


Bíró Dalma

Ecuador: "Nem kell engedélyt kérnünk az EU-tól semmihez."

Rafael Correa egy tegnapi televíziós interjúban kifejtette, hogy Ecuadornak nem kell engedélyt kérnie az EU-tól ahhoz, hogy Oroszországba exportáljanak bármit. Correa szerint ez EU túl messzire megy ezekkel a fenyegetőzésekkel, továbbá kijelentette, hogy "...legjobb tudomásom szerint Ecuador nem része az Európai Uniónak".
Hídfő.net | Rafael CoreaRafael Correa
Emlékeztetőül: Az EU a héten már próbált nyomást gyakorolni több dél-amerikai országra is, de ezek az országok kategorikusan visszautasították ezt. Mivel az EU nagy testvére, az USA jelenléte gyengül a dél-amerikai térségben is, így az Egyesült Államoktól nem várhatnak segítséget ebben az ügyben.


http://www.hidfo.net/2014/08/14/ecuador-nem-kell-engedelyt-kernunk-az-eu-tol-semmihez

Donbassz, 2014 08. 14. – reggel

Valcmanék legújabb “felszabaditó” háborúja eleddig kudarc-kudarcra halmozása a kijevi udvar számára.

Jenakijevo és Miuszinszk környékéről a miliciák kiszoritották a sokszoros túlerőben lévő latorhordát, mig Ilovajszknál tovább puhitják a körbezárt pribékkülönitményt, amely a jelek szerint már nem csak a technikájának és élőerőinek tekintélyes hányadát veszitette el az utóbbi négy napban, hanem a felmentésbe vetett reményét is. Egyetlen bizodalmuk a miliciában van, mert tudják: a milicistáknak nagyon fáj a fuguk a még épségben megmaradt technikára. Igy aztán mint a csibék a kotlós szárnyai alá – úgy keresnek menedéket a lőszerből és üzemanyagból kifogyott tankok és egyéb páncélosok környékén. Tudják, hogy oda nem akar lőni a milicia.

Krasznyij Szulin és Antracit térségében harminc egyedet és egy tankot veszitett ma hajnalban a zsoldosbanda.

Zugrasz tegnap délutánig megúszott mindenféle harci cselekményt. A strandoló, futballmeccset néző helybéliek aztán tegnap délután megtapasztalhatták a “felszabaditás” kifejezés jelentését. Igaz, hogy itt se élő, se halott milicistát ember még nem látott, ám Nyalókakirály latortüzérsége úgy gondolta, hogy értesiteni kéne a lakókat: “felszabaditás” van. Huszonnégyen haltak bele – civilek – az értesitésbe. Köztük három gyermek a strandon. Legalább harmincan megsebesültek. Több háztömb és lakóház romokban hever. A hirre felfigyelt a milicia is, és az éjjel megtorolta a terrorakciót. Öt – a sikerbe belefeledkezett – valcmanista löveget és kezelőszemélyzetét likvidálták. A város felé menekülő bűnözőket pedig üldözték a városban is, és ezt a részleget is felszámolták. A civil sebesülteket Harcizk és Donyeck kórházaiba szállitották.

Novoszvetlovkánál egy bandita tankoszlopon ütött rajta a milicia. RPG-kel kinálták meg a konvojt. A végeredményt nem várták ki. Az akció ottani idő szerint ma hajnalban történt.

Peszkinél jelen idő szerint is támadja a milicia a latrokat, Fascsovkából viszont kiverték Nyalókakirály zsoldosait.

Grigorjevka, Sztyepanyivka, és Krasznyij Lucs térsében új és nagy tömegű zsoldostechnika megjelenéséről számoltak be ma reggel. Perevalszk és Volnuhin mellett az éjjel a latorlégierő gépei garázdálkodtak, bár komoly eredményt nem értek el.

Eközben pedig Donybassz fővárosától nyugatra komoly latorerők folyamatos áramlásáról számolnak be Donyeck irányába. A jelek szerint Valcmanék mindent ide összpontositanak, hogy végre “fényes diadalról” számolhassanak be. Becslések szerint a milliós Donyeckben mintegy hatezer milicista tartózkodhat, akik viszont kiváló helyismerettel rendelkeznek. Ez pedig azt jelenti, hogy Valcmannak és hűbéreseinek nagyon fel kell kötnie a gatyakorcot, és legalább tizenötezer lator pusztulásával kell hogy számoljanak egy Donyeck elleni ostrom esetén. Ám a végeredmény – a “felszabaditás” – még igy is kétséges.

Mindenesetre Donyeck tüzérségi bombázása egyre intenzivebb, és mostmár szünet nélkül, éjjel – nappal lövi a latortüzérség a donbasszi fővárost. A legtöbb belövés Petrovszkij és Vorosilovszkij kerületeket érte eddig. A polgári áldozatok száma óráról – órára növekszik, és ma reggelre a nyilvántartások szerint elérte a háromszázat. (Ez az “adat” a kezdetektől értendő.) (B-R)

A körbezárt Luhanszkot egyre vadabbul lövi a valcmanista latortüzérség.

Mára virradóan egész éjjel lőtte a latorhorda Donbassz északkeleti régióközpontját. Reggelre mintegy negyven civil halt meg, és rengeteg a sebesült. A bérgyilkosok valamiféle új, nagyon romboló hatású gránátokat vetettek be.

A városban két hete nem működik az áramszolgáltatás, a viz és a csatornahálózat, és teljesen megszűnt a vezetékes és mobil hirközlési hálózat működése.

Viz csak gravitációs módon érhető el.

Ám a kritikus helyzet ellenére is Luhanszkban van kenyér, és valamelyest enyhit a hiányon a viszonylag rendszeresen érkező KPRF – segély.

Ugyanakkor hatalmas hiány van az élelmiszerekből, gyógyszerekből és üzemanyagokból.

https://balrad.wordpress.com/2014/08/14/ez-kerem-nem-sztalingrad-ez-luhanszk/

Egyre többen csak egy csodától várják sorsuk jobbra fordulását

Látványosan örül annak az állam, hogy a Szerencsejáték Zrt. soha nem látott mértékű bevételeket könyvelhet el. A játékautomaták káros hatásaitól féltették a lakosságot, most viszont már pozitívumként értékelik, hogy az emberek sportfogadásra és számsorsjátékra fordítják a jövedelmüket.A Szerencsejáték Zrt. alapítása óta nem volt még példa arra, hogy fél év alatt közel 148 milliárd forintos árbevételt érjen el a társaság. Ez 32 százalékos növekedést jelent a tavalyi azonos időszakhoz képest. Ha pedig az év végéig sikerül tartani a tempót, akkor akár a 280 milliárd forintot is meghaladó forgalommal zárhat az állami vállalat 2014-ben. Ez sok, nagyon sok, túl sok. Mintegy másfél évtized alatt megnégyszerezte bevételeit a cég, ugyanis 2000-ben még 65 milliárd forintból gazdálkodtak, a 100 milliárd forintos határt pedig 2002-ben lépték át. A Magyar Szerencsejáték Szövetség évkönyvének tanúsága szerint a hazai szerencsejáték-piac 2010-ben 260 milliárd forintot képviselt, pedig akkor még létezett a pénznyerő ágazat is.
Minek köszönhetőek ezek a látványos eredmények? Egyrészt a termékeket a felnőtt lakosság kétharmada, mintegy ötmillió ember vásárolja. Konkrétan június végéig 904 millió alapjátékot vettek a játékosok, ez 240 millió darabbal több, mint tavaly ilyenkor. Másrészt az állami cég fejlesztéseinek köszönhetően már a legközelebbi lottózóig sem muszáj lefáradniuk a tippelőknek. A hivatalos megfogalmazás szerint a játékosok igényelték, hogy a klasszikus kedvenceknek számító lottó-, illetve számsorsjátékokat okostelefonnal is lehessen játszani. Mindezt pedig a felelős játékszervezés lózungjait hangoztatva teszik. Inkább arról van szó, hogy az állam nem tudja, de nem is nagyon akarja kordában tartani az emberekben ösztönösen meglévő játékszenvedélyt. Elvileg csak olyan játékokat forgalmaznak, amelyek nem tartoznak a függőség kialakulásához vezető legveszélyesebb kategóriába. Ugyanakkor az országot lefedő értékesítési hálózat működtetésével és az újabb és újabb termékek bevezetésével folyamatosan ingerlik a népet. Nem kétlem, hogy valóban igyekeznek megóvni a játékosokat a túlzásba vitt szerencsejáték káros következményeitől. Ugyanakkor beszédes adat, hogy a sportfogadás iránti érdeklődés 40 százalékkal növekedett az idei első félévben, ez pedig már meghaladja az egészséges, kontrollálható szintet.
Szintén a rekord bevételeket magyarázó érvek között hangzik el, hogy a lakossági jövedelmek emelkedése is kedvező hatást gyakorolt például a számsorsjátékok forgalmára. Tehát azzal nincs baj, ha az emberek egyre több szelvényt vásárolnak a pénzükből, de azzal korábban nagy gond volt, hogy a játékgépbe dobálták be. Ha még igaz is lenne, hogy jelentősen emelkedtek a lakossági jövedelmek, akkor is minimum aggasztó kórképet mutat a társadalom állapotáról, hogy reménytelenségében és kilátástalanságában egyre többen inkább csak egy csodától várják sorsuk jobbra fordulását, mint a tanulástól és a munkától.
Az állam öröme ugyanakkor érthető. A szárnyaló eredmények ugyanis a költségvetési befizetésekre is kedvező hatással vannak: a játékszervező tevékenységéből a büdzsének már 35,4 milliárd forint bevétele származott idén. Osztalék formájában pedig szintén jól fial az aranytojást tojó tyúk. A monopol helyzetben lévő lottótársaság a tíz legnagyobb hazai adófizető egyikévé vált. Ez egyrészt elismerésre méltó teljesítmény, másrészt ugyanakkor a magyar piacgazdaság és a kevés hazai nagyvállalat állapotáról is kiállítja a bizonyítványt. A kormány szerint leszámoltak azokkal az előítéletekkel, miszerint az állami tulajdonú cégek működési hatékonysága nem éri el a piaci cégekét. A Szerencsejáték Zrt. esetében ez a magyarok csillapíthatatlan játékkedve miatt nem volt nehéz, másrészt az egész iparág legfőbb alaptétele, hogy a bank mindig nyer. Még az utcai csalók is kiegyensúlyozottan és eredményesen működtetik az itt a piros, hol a piros nevű játékot, pedig csak egy asztal és három gyufásdoboz kell hozzá. Az állami cégekkel szembeni előítéletek pedig többnyire a MÁV, a BKV és a Magyar Posta alkotta pénznyelő trió szolgáltatásaiból és eredményeiből táplálkoznak.

Szerencsejáték Zrt. - az elmúlt évek árbevétele


Magyar Posta Zrt. - az elmúlt évek árbevétele


Szerző: Vég Márton