2014. augusztus 15., péntek

A varsói csata a történelem tükrében

A varsói csata néven ismert, lengyel győzelemmel végződő ellentámadás (hadművelet) az 1920-as szovjet-lengyel háború egyik ütközetsorozata volt, melynek fő eseményét 1920 augusztus 15.-ére teszik. Ez a katolikus egyház által Mária mennybemenetelének szentelt ünnepnap, Lengyelországban emellett a Lengyel Fegyveres Erők ünnepe.
Az 1920-as konfliktus előtt a szovjet kormány két alkalommal ajánlott - a háborút megelőzendő - béketervet a lengyeleknek, amit a lengyel vezetés elutasított. A lengyelek a béketerv elfogadása esetén 388 ezer km2-el nagyobb területhez jutottak volna, mint amit végül a háborút lezáró rigai egyezmény megítélt számukra. A szovjet vezetés egyezkedési terveinek oka a még le nem zárt fehérek és nyugati szövetségeseik ellen vívott háború volt, melyet oroszországi polgárháború néven ismerünk. A szovjet vezetés nem akart két fronton harcolni egyszerre. Mégis kénytelen volt, ugyanis a Pilsudski vezette lengyel állam 1920 április 24.-én támadást indított a Moszkva szövetségi rendszerébe betagolt Ukrán Szovjet Szocialista Népköztársaság ellen, azzal a céllal, hogy saját vezetése alatt egy egész Közép-kelet Európára kiterjedő hatalmi rendszert hozzon létre. Ezt lehet az ujjáéledő lengyel államszervezet soviniszta túlburjánzásának is tekinteni, Pilsudski többször is kijelentette, hogy „Egy nap majd Moszkvát is elfoglaljuk, és parancsot adok arra, hogy a Kreml falára felírják:Oroszul beszélni tilos!”
A háború váltakozó sikerekkel zajlott, a Vörös Hadsereg Kijev visszafoglalása után ellentámadásba ment át, és augusztus elején már csak 90 km választotta el az orosz csapatokat Varsótól. Miután bevették a lengyel fővárostól északkeleti irányba 25 km-re fekvő Radzymint, 10 km-re Varsó fölé nyomultak, és különösen heves harcok után a lengyel erők augusztus 15.-én visszaszorították az oroszokat. A háborúban ezután az oroszok a visszavonulás-harcfelvétel-visszavonulás taktikát alkalmazták. A szovjet vezetés rájött, hogy az orosz katonák harci morálja távol az anyaföldtől jelentősen csökken, ezért fokozatokban rendelte vissza a csapatokat a mai fehérorosz-lengyel határra. A lengyelek egy megkerülő támadással 1920 október 12.-én elfoglalták Minszket, azonban erőforrásaik annyira kimerültek, hogy nem vállalkoztak egy orosz télbe nyúló háború folytatására. Október 18.-án tűzszünet jött létre a felek között, majd 1921 március 18.-án Rigában békeszerződést kötöttek, melyben a lengyelek a saját tárgyalódelegációjukon belüli törésvonalak miatt érdekeiket nem tudták érvényre juttatni. Végül csak elenyésző töredékrészét kapták meg a háború előtt, annak elkerülése érdekében Moszkva által felajánlott területeknek.
Ezek a történelmi tények.
A lengyel-szovjet háborúnak azonban van egy másik oldala is, amiről minden nyugati történész szeret mélységesen hallgatni.
Az 1919-1920-as háborúban - az eddig feldolgozott adatok szerint - a fogságba esett mintegy 215 000 orosz katonából 160 000 került különböző hadifogoly táborokba. A többi katonát a lengyelek a fogságba esés helyszínén lemészárolták. A legkedveltebb módszer a legéppuskázás volt. A hadifogoly, vagy koncentrációs táborokba került katonák sem néztek sokkal jobb sors elé. Történészeti kutatások során feltárt dokumentumok támasztják alá, hogy a Pulawy, Strzalkowo, Tuchola és Dabie területein fekvő haláltáborokban a lengyel lovasság az orosz foglyokon gyakorolt. Ezeket a gyakorlatokat szó szerint kell érteni, mert a források olyan ”edzésekről” számolnak be mint pl. hogyan kell egyetlen szablyacsapással levágni egy embert. Rendszeresek voltak a szögesdróttal való megkorbácsolások, vagy az agyonverés. A foglyokról a megérkezés után leszedték az összes ruházatot, és akinek nem volt alsóneműje, az akár hónapokig is meztelenül maradt.
Az ebből a korszakból származó dokumentumok, melyek az akkori szovjet kormány hivatalos diplomáciai tiltakozásait is tartalmazzák az orosz hadifoglyokkal való embertelen bánásmóddal szemben, valamint szemtanúk beszámolói, nemzetközi szervezetek, katonai missziók leiratai, és egykorú lengyel újságcikkek, bőven alátámasztják ezeket a tényeket. Az 1919-es lengyel újságcikkek, és az azokat követő lengyelországi és külföldi tiltakozások miatt az akkori lengyel parlament kénytelen volt vizsgálatot elrendelni az ügyben, különben az antant hatalmak megvontak volna minden támogatást. A vizsgálóbizottságot 1920-ban, az oroszok elleni lengyel támadás előtt feloszlatták. A vizsgálat eredményeként hivatalosan annyit közöltek, hogy a „bizottság megállapítása szerint a hadifogoly táborokban az egészségügyi-higéniai körülmények elviselhetetlenek, a foglyok éheznek, és a katonai igazgatás felelős a kiugróan magas vérhas miatti halálozási arányért a foglyok körében. Mindemellett a lengyel belügyminiszer 1920 június 21.-én kelt. rendelete megtiltotta a megkorbácsolást és a szükségesen túli fizikai erőszak alkalmazását a foglyokkal szemben. A fogolyszállító vasúti útvonalak gyűjtőállomásain azonban a halálozási arány meredeken emelkedett, ezért a belügyminiszter 1920 december 8.-án nemzetközi nyomásra újabb vizsgálatot rendelt el, melynek eredményei arra késztették a lengyel katonai igazgatást, hogy csapataikat arra bátorítsák: ne ejtsenek foglyokat.
Akik életben maradtak - orosz katonák az 1921-es szabaduláskor
Ezek a tények az akkori kor legembertelenebb táborrendszerét tárják elénk. Mivel ebben a háborúban Lengyelország volt a támadó és kegyetlenebbik fél, és mert az emberiségre vonatkozó mechanikus törvények szerint kegyetlenségre kegyetlenség a válasz, nincs semmi meglepő abban, ahogy a Sztálin vezette Szovjetunió a legközelebbi alkalommal törlesztette ezt a számlát.
A jelenlegi lengyel kormány az odaküldött zsoldosokkal és nehéztüzérséggel nyakig benne van az orosz-ukrán határ mentén az oroszajkú lakosság elleni népirtássá elfajuló harci cselekményekben. A mostani lengyel döntés hátterében azonban az 1920-as támadással ellentétben, nem a lengyel nacionalizmus, vagy bolsevikellenesség az indíték, hanem a radikális atlantista érdekek gátlástalan kiszolgálása. Ebből a szemszögből nézve az 1920-as varsói csata, és az oroszellenes lengyel vezetés atlantista elemekkel kiegészített felvonulásának dicsőítése a mostani geopolitikai helyzetben nagyon nagy hiba. A politikában a hibákért pedig előbb vagy utóbb, de mindig fizetni kell.
Gergely deák

Részletes, történelmi hitelességű illusztrációkkal, képregényalbumként jelenik meg Erich Maria Remarque német író első világháborúról szóló remekműve, a Nyugaton a helyzet változatlan.
Az 1928-ban kiadott könyvet több mint ötven nyelvre fordították le, az utókor a huszadik század egyik legfontosabb háborúellenes remekműveként tartja számon. Most Peter Eickmeyer grafikus értelmezésében 70 nagyméretű és több mint 100 kisebb rajz eleveníti fel a regényt. A képek egy sötét, komor világot ábrázolnak fekete, hamuszürke és földszínű árnyalatokkal.
Remarque háborús sérültként már 1917/18-ban elkezdte írni könyvét egy kórházban, később azonban felhagyott vele, és csak 1927-ben vette elő újra a kéziratot, hogy befejezze művét - idézte fel Thomas Schneider, az íróról elnevezett osnabrücki békeközpont vezetője. Mint mondta, a regény nem önéletrajzi alapú, jóllehet első megjelenésekor ezt sugallták. Remarque akkoriban újságíró volt, ennek megfelelően számos forrást felhasznált a könyv megírásához.
Peter Eickmeyer is hasonló alapossággal dolgozott: képeinél történelmi hitelességre törekedett. Feleségével, Gaby von Borstellel külön utánajárt például annak, mikor váltotta fel a heggyel díszített porosz sisakot a hathatósabb védelmet nyújtó acélsisak. Grafikáin tudatosan utal híres háborús filmek motívumaira és képzőművészeti alkotásokra, például Pablo Picasso Guernicájára is.
A grafikus szerint csak véletlen egybeesés, hogy éppen az első világháború kitörésének 100. évfordulóján jelenik meg könyve. Mint mondta, már régóta akart készíteni egy képregényalbumot, Remarque művével pedig 2009 óta foglalkozik, részben lokálpatriótai indíttatásból, hiszen a világhírű író is Osnabrückből származott. A kötet a bielefeldi Splitter Kiadónál jelenik meg.
A képregényalbum a képregények egy típusa. Eredeti angol elnevezése, a graphic novel (rajzolt regény) arra utal, hogy az általa feldolgozott történet jóval hosszabb és összetettebb mint a más, füzetek formájában megjelenő képregényeké.

Várhegyi Kálmán gyűjtése

Napirendre kerülhet-e az erdélyi magyarság elszakadása Romániától?

A skótok szeptemberben szavaznak arról, hogy el kívánnak-e szakadni Nagy-Britanniától. Ez lesz az első függetlenségi referendum az EU-ban, ám számos más európai térségben is vannak erős függetlenségi mozgalmak, így sokan árgus szemekkel figyelik a skóciai szavazás eredményét.
A skóciai szavazás precedensértékű lehet Európa más nemzetei számára is.
Összeállítást készített a BBC azokról a történelmi térségekről, amelyek lakosságának legalább egy része örülne, ha lakóhelye elszakadna jelenlegi államától. A felsorolás első helyén a spanyolországi Katalónia szerepel, amelyet olyan nyugat-európai régiók követnek, amelyek függetlenségi törekvései többé-kevésbé ismertek.
Az Európai Unió keleti fele nem képviselteti magát markánsan a listán. Ebből a térségből egyetlen társadalmi csoport került fel a nyolcadik helyre: a Romániában élő magyarság, illetve a magyarok, „akik úgy gondolják, hogy Románia bizonyos nyugat részei őket illetik”. A függetlenné válással kapcsolatos esélylatolgatás tanulságos lehet.
Katalónia
Katalán tüntetők.
A mindenkori katalán regionális vezetés hosszú ideje viaskodik az egymást követő madridi kormányokkal a tartomány autonómiájának bővítése érdekében. Igényeik alapja az, hogy a katalánok nagy része szerint nyelvüket, kultúrájukat, identitásukat nem képviseli megfelelően a spanyol állam. A függetlenségi törekvések támogatottsága az elmúlt években, a spanyol gazdaság válsága nyomán erősödött fel.
Egyre többen gondolják úgy, hogy a központi kormány Katalónia túladóztatásából finanszírozza a szegényebb spanyol tartományokat. Eközben a hagyományosan baloldali függetlenségi törekvéseket jobb-közép politikai erők is felkarolták.
Figyelmeztető vétó
A katalán kormány november 9-re akar függetlenségi népszavazást kiírni, amit Madrid az alkotmányba ütközőnek, s ezért illegálisnak tart. A közvélemény-kutatások szerint a lakosság fele-fele arányban megosztott a kérdésben.
A skóciai referendum eredménye, mármint hogy az igenek vagy a nemek győznek-e, nem érdekli a katalánokat. Követendő mintának tartják azonban azt, ahogy a skót függetlenségi szavazást kiírták és demokratikus keretek között lebonyolítják.
Elemzők szerint kérdés, hogy a katalán regionális kormány csak taktikai eszközként akarja-e felhasználni a népszavazást a központi kormánnyal vívott harcában vagy kész végigvinni az ügyet, amelynek nyomán Madrid szankciókkal sújtaná a katalán helyi hatalmat. Mariano Rajoy spanyol miniszterelnök jelezte, hogy ha Skócia független állammá válik, s mint ilyen kéri felvételét az EU-ba, akkor kormánya meg fogja vétózni ezt. Politológusok szerint ezzel a katalán szeparatistáknak akarja jelezni, mit kockáztatnak.
Baszkföld
Baszkföld függetlenségéért tüntetnek ezek a fiatalok.
Spanyolország baszk tartománya, akárcsak Katalónia, jelentős autonómiát élvez a hetvenes évektől kezdve. Önálló parlamentje, rendőrsége van, beleszól az oktatásba és saját adókat vet ki. A baszk függetlenség mellett szintén az önálló identitás és nyelv szól, továbbá egyes nacionalisták szerint Baszkföld egy része Franciaországban található.
A függetlenségi törekvésekre árnyékot vet az 50 évvel ezelőtt létrejött ETA terrorista szervezet több évtizedes tevékenysége. Az ETA ugyan 2011-ben a harc beszüntetését ígérte, ám Madrid azóta is követeli, hogy fegyverezze le tagjait. A baszk parlament 15 éve kéri, hogy írjanak ki referendumot a függetlenségről, amit a spanyol kormány és parlament elutasít.
A válást pártolók egyelőre figyelik, mire jutnak katalán és skót elvbarátaik. Egy helyi újságíró elmondása szerint sűrűn kérik arra a politikusok, hogy írjon a skóciai függetlenségi törekvésekről.
Flandria
A hollandul beszélő, Belgium északi részén élő flamandok, és a francia ajkú, déli vallonok válása korábban kevésbé volt éles kérdés, mint manapság. Maguk a flamand vezetők is csak arról beszéltek, hogy csak megreformálni akarják a belga államot, azaz nem akarják felszámolni azt. A függetlenség támogatottsága stabilan 10 százalék volt.
Az Új Flamand Szövetség nevű politikai párt, amely a kormányzati pozícióik ötödét birtokolja, célul tűzte ki a Flandria elszakadását. Ugyanakkor helyi politológusok felhívják a figyelmet arra, hogy főként a gazdasági és a szociális kérdésekre koncentrálnak, a függetlenség ügye csak a párt alkotmányában szerepel.
Emellett ez a politikai erő erősen egy emberre, karizmatikus vezetőjére épül. A belgák nem sokat törődnek az őszi skót népszavazással, bár a flamandok talán kicsit jobban odafigyelnek rá, mint a vallonok.
Padánia
Olaszország számos viszonylag gazdag és nagy népességű tartományát szeretik Padániaként emlegetni azok, akik leszakítanák ezt a részt az országról. A legfontosabb érvük az, hogy az idetartozó adófizetők nem kapják vissza a központi költségvetéstől azt, amit befizetnek, mivel adójukból a szegény déli országrészt támogatják. Emiatt szerintük az állam kizsákmányolja Olaszország északi részét.
A függetlenségi mozgalom az Északi Liga nevű, élesen bevándorlóellenes pártban találta meg politikai képviselőjét. Ez a párt, amely 1996-ban és 2008-ban érte el legnagyobb támogatottságát, szorgalmazza a befizetők nagyobb beleszólását az adók elosztásába.
Amikor azonban része volt a kormánykoalíciónak, semmit sem tudott elérni céljaiból. Emiatt a választók büntetik – a 2013-as parlamenti választáson csak a szavazatok 4 százalékát szerezte meg. Az Északi Liga legjobb napjaiban, a kilencvenes években hivatkozott a skót példára, ám az olaszok mostanában magasról tesznek Skóciára.
Veneto
Az észak-olasz Veneto tartomány – amelynek fővárosa Velence – önálló függetlenségi mozgalommal rendelkezik. Ennek tagjai ugyanazt kifogásolják, mint a többi északi tartomány hozzájuk hasonlóan gondolkodó lakója. A mozgalomnak lendületet adott az Északi Liga térvesztése.
Idén márciusban magukat „venéciaiaknak” nevező polgárok – akikhez csatlakozott a regionális kormány feje, Luca Zala is – Veneto Függetlensége néven szervezetet hoztak létre, amely kvázi népszavazást indított a függetlenségről. Az interneten, telefonon és az utcákon felállított, rögtönzött „szavazóhelyiségekben” lehetett voksolni. Az akció végén közölték, hogy 2,5 millió szavazat érkezett, amelyek 89 százaléka „igen” volt.
Helyi politológusok szerint meglepő, hogy a római kormány nem minősítette illegálisnak a voksolást, mivel az ellenkezik az olasz alkotmánnyal. Úgy tűnik, a Veneto-pártiaknak meg kell erősödniük ahhoz, hogy a fővárosban is komolyan vegyék őket.
Bretagne, Korzika
A két francia tartomány önállóságtudata erős, de jelenleg nem rendelkeznek számottevő függetlenségi mozgalommal. Az északnyugat-franciaországi Bretagne önálló nyelvvel, kultúrával, konyhával és zászlóval büszkélkedhet. A régió része Európa kelta szegélyének, a keltával és a walesivel rokon nyelvének használata éveken át tartó hanyatlás után az elmúlt években divatos lett. A politikai nacionalizmus gyenge, a helyi kulturális sajátosságok hangsúlyozását azonban támogatja a lakosság.
Franciaország szuverenitását Bretagne éledezésén túl a 330 ezer lakosú Korzika elszakadási törekvései veszélyeztethetik. A Földközi-tengeri sziget lakóinak életét a hetvenes évek közepétől évtizedeken át keserítette meg a politikai erőszak, amelynek részei voltak a szeparatista csoportok robbantgatásai is. Egy 2003-as népszavazáson, amelyet a párizsi kormány szervezett, hajszál híján elbukott az a kezdeményezés, hogy Korzika nagyobb hatalmi jogosítványokat kapjon.
Magyarok Romániában
Széles körben elterjedt felfogás a magyarok között, hogy Románia bizonyos nyugati részei őket illetik – tér rá a BBC összefoglalója a lehetséges európai függetlenségi törekvések felsorolásának utolsó elemére. A szocialista rendszer idején Romániában korlátozták a magyar nyelv használatát, 1989-ben egy magyar lelkipásztor tiltakozásait támogató mozgalom vezetett el a sztálinista rendszer bukásához. A romániai magyarok helyzete ugyan sokkal jobb lett ezt követően, ám Erdély Romániához kerülése az első világháború után továbbra is „nemzeti tragédia” a magyarok tudatában. Ebben a felfogásban osztoznak a jobb- és baloldaliak, illetve a liberálisok is, de az elmúlt tíz évben a jobboldali és szélsőjobboldali pártok átpolitizálták és kihasználják a nemzettudatnak ezt a részét – mondta a BBC-nek a zsidó Erin Marie Saltman, az extremizmusellenes Quillam Foundation Magyarországgal foglalkozó kutatója.
Beütne a skót igen
Bármerre jár valaki Magyarországon, mindenütt találkozhat a történelmi, Nagy-Magyarországot ábrázoló matricákkal, képekkel és térképekkel – tette hozzá. Tavaly több ezer magyar követelt autonómiát a Romániában élő magyaroknak. A jobb-közép budapesti kormány támogatja ezt a törekvést, míg Bukarest ellenzi, mert attól tart, hogy teljesítése a román állam széteséséhez vezethet.
Saltman szerint sem Magyarországon és sem Romániában nincsenek sokan, akik különösebben tudatában lennének a skót függetlenségi népszavazásnak, akik követnék az azzal kapcsolatos fejleményeket. Ez azonban egy csapásra gyökeresen megváltozhat.

Bíró Dalma összeállítása

Kegyelemdöfés - Súlyos csapás éri a borsodi és szabolcsi falvakat

Jelentős feszültségeket okoz a magyar mezőgazdaságban a tervezett támogatás-elvonás - jelentette ki a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének (MOSZ) elnöke kedden Budapesten sajtótájékoztatón. Horváth Gábor, a szervezet főtitkára szerint az intézkedés kegyelemdöféssel ér fel az elmaradott északi megyék falvai számára. Nagy Tamás hozzátette: a területalapú támogatás  150 ezer euró feletti - elvonása főként azokat a gazdaságokat lehetetleníti el, amelyek végigcsinálták a rendszerváltás utáni nehéz éveket, stabilizálódtak és még most is gazdálkodnak. Emellett munkát adnak a településükön és a környéken élőknek a legális fehér gazdaságban, valamint a földbérleti díjakból jövedelmet biztosítanak a kárpótlási folyamatban érintett több 10 ezer embernek.

Emlékeztetett: a szóban forgó gazdaságoknak a bevételei nem ellensúlyozzák a tervezett elvonásokat. A rendelet alkotói és az érintettek között koncepcionális különbség van a magyar mezőgazdaság további fejlődési irányát tekintve - mondta.

A tájékoztatón az 1200 hektár felett gazdálkodókat érintő forráselvonás hatásairól Rácz László, a Prügyi Mezőgazdasági Zrt. elnök-igazgatója többek között azt mondta: az általa képviselt cégnek, amely 2326 hektáron gazdálkodik és ezt a területet 2627 embertől bérli, évente 120 millió forint veszteséget okoz a földalapú támogatási forrás tervezett elvonása.

Pataki László, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Mezőgazdasági Érdekvédelmi Szövetség elnöke az elvonás munkanélküliséget növelő hatásait emelte ki. Jelezte, hogy az encsi térségben - ahol az ő gazdasága működik - átlagosan 30 százalékos a munkanélküliség, de van olyan település is a megyében, ahol ez 100 százalékos.

Nagy Tamás annak a véleményének adott hangot, hogy a mostani tervezett intézkedés nem az oligarchákat érinti, hanem azokat a gazdálkodókat, amelyek a vidék eltartó képességéhez jelentősen hozzájárulnak.
Horváth Gábor, a MOSZ főtitkára a Magyar Nemzetnek arról beszélt, hogy az intézkedés kegyelemdöféssel ér fel az elmaradott északi megyék falvai számára. A főtitkár a lapnak elmondta: ezeken a területeken az átlagnál rosszabb földeken kénytelenek gazdálkodni a termelők. Nagy részük jelentős állatállományt tart fenn, és csak a növény- és állattenyésztés együttes biztosításával képesek szolid jövedelem mellett működtetni gazdaságukat. Kiemelte, ezekben a falvakban szinte kizárólag ők az egyedüli legális foglalkoztatók, ezek a vállalkozások adják a működési területükön lévő falvak adóbevételének nem ritkán száz százalékát. A pénzmegvonás Borsod-Abaúj-Zemplén, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében különösen súlyos problémákat okozhat – mutatott rá a MOSZ főtitkára. Miután a földek bérleti szerződése tíz-húsz évre szól, előreláthatóan a dolgozóktól kell megválniuk. Ez a fenntartott állatállomány csökkentésével is járhat. Mindez jelentős foglalkoztatási gondokat okozhat azokban a régiókban, ahol egyébként is nagyon sok az álláskereső - tette hozzá.

Hírfigyelő Szolgálat

"Vegyetek tüzelőt, szenet, halmozzatok fel élelmiszert" - közeleg a tél, és Ukrajna nincs felkészülve

A nyugati országok által szervezett fegyveres puccsal hatalomra juttatott kijevi kormány megszavazta, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok részére értékesítik az ország gázvezeték-hálózatát. A törvényjavaslat sokadszori próbálkozásra ment át, valahogy sikerült megvenniük - vagy megfélemlíteniük - még néhány képviselőt és a szükséges szavazatoknál kettővel többen szavaztak az ország gáz-infrastruktúrájának kiárusítására. A beiktatott törvény engedélyezi, hogy az európai és amerikai vállalatok részesedést szerezzenek az energiaszektorban.
Nyikolaj Rudovszkij független képviselő a törvény megszavaztatását követően elkeseredett üzenetet fogalmazott meg az ukrán nép felé. A képviselő kifejtette, hogy az új törvény olyan helyzetet teremt, hogy a konfliktus elmérgesedése miatt a közelgő fűtési szezonban az ország egésze fűtés nélkül maradhat. Rudovszkij emlékeztetett, hogy Ukrajna jelenleg semmilyen gáztartalékkal nem rendelkezik, és a nyugati érdekeltségek 49%-os részesedés-szerzése ilyen rövid idő alatt csak annyira lesz elég, hogy Ukrajna orosz gázhoz ne juthasson, viszont az ország gázellátását nem tudják megoldani már a fűtési szezon előtt.
A képviselő felszólította az ukrán lakosságot, hogy aki csak teheti, halmozzon fel tüzelőfát és/vagy szenet a teljes fűtési szezonra, mert a gáztranzit-rendszer "reformjának" megkezdése azt jelenti, hogy minden remény elszállt a téli fűtés állami gázellátással megoldására. "A képviselők tényleg nem értik, hogy egy egész telet kell átvészelnünk fűtés nélkül?" Rudovszkij ugyanakkor azt is elmondta, hogy a képviselők valószínűleg nem saját jószántukból szavazták meg a törvényt.
Hídfő.net | Kijev, Rada
A törvényjavaslatot Arszenij Jacenjuk terjesztette be, és elsőre ellenezte a képviselők többsége, annyira, hogy nem is voltak hajlandók napirendre tűzni a megtárgyalását. Július 24-én egyszer már leszavazták a törvényt, majd Jacenjuk bejelentette lemondását. Azt követően Jacenjuk visszalépését az országgyűlés nem fogadta el, és az általa előterjesztett törvényt is megszavazták, ami enyhén szólva is gyanús fordulat, mivel az éles váltást semmilyen vita nem előzte meg.
Rudovszkij azt is elmondta, hogy a törvény megtárgyalásakor rengeteg képviselő fel akart szólalni a javaslat ellen, de az ő mikrofonjaikat Turcsinov elnémította. Maga Rudovszkij is felszólalt volna, annyit sikerült mondania, hogy "mostanra egy köbméter gázt sem kapunk Oroszországból, ez a törvény kiárusítja a szállítási rendszert az amerikaiaknak" - majd ezen a ponton Turcsinov elnémította a mikrofont.
A nyugati fegyveres puccs eredményeként hatalomba tett Turcsinov azzal vádolta meg a képviselőt, hogy az orosz érdekekért lobbizik. Pedig egy szomszédos országból energiához jutni jobban garantálja egy ország stabilitását, mint a világ túlsó felén lévő idegen nagyhatalomtól, ami a szomszédos ország elleni fegyveres konfliktus ütközőzónájaként használná Ukrajnát.
Rudovszkij felszólította az ukrán népet, hogy írjanak petíciókat a kormány számára, szólítsák fel a kormányt a törvény visszavonására, - utólag ne mondhassák, hogy a nép nem ellenezte ezt a döntést.
Miközben a kijevi kormány már bejelentette, hogy télen nem lesz fűtés és a gáz spórolása miatt egyre több városban kapcsolják el a melegvizet, Kijevben tömegesen kezdték el az emberek meghirdetni otthonaikat. Az eladó lakások száma megsokszorozódott, rengetegen költöznek vidékre és elkezdtek felértékelődni azok az ingatlanok, melyek elhagyatott falvakban találhatók és fafűtésen felül háztáji élelmiszertermeléshez elég területtel rendelkeznek. A városi lakosság még a tél beállta előtt tömegesen költözik vidékre, mert úgy tűnik, az illegitim kormány kudarcot vallott és tömeges fagyhalál vár azokra, akik a városokban várják, hogy a kormány majd megoldja a problémákat.


http://www.hidfo.net/2014/08/15/vegyetek-tuzelot-szenet-halmozzatok-fel-elelmiszert-kozeleg-tel-es-ukrajna-nincs

Szabotálni akarták az orosz segélyszállítmányt

Az előző cikkünkben említett 280 kamionból álló orosz segélyszállítmányt szabotálni akarta az Ukrán Nemzeti Gárda. A szabotőrköket elfogták a Luganszki Milícia katonái. A milícia jelentése szerint a szabotőr csapatnál három gránátvetőt, hét aknát és egyéb fegyvereket találtak. A kihallgatás folyamán a szabotőrök elmondták, hogy az ő csapatuknak Komissarovka faluba vezető úton kellett volna robbantaniuk és tüzet nyitniuk a segélyszállítmányra. Az elfogottak szerint összesen hét szabotőr csoportot indítottak, ebből azóta a milícia már hármat elfogott.
Hídfő.net | Szabotálni akarták az orosz segélyszállítmányt
Moszkva reagált a történtekre, szerintük "...megdöbbentő, hogy vannak olyanok, akik még segélyszállítmányokat is megtámadnának. Ezeknek az embereknek vállaniuk kell majd a felelősséget a későbbiekben." Moszkva reméli, hogy az ENSZ kiemelt figyelemmel kíséri a küldetést. A konvoj jelenleg az ukrán határon vesztegel, Kijev az ellenőrzésekre hivatkozva nem akarja továbbengedni őket.


http://www.hidfo.net/2014/08/15/szabotalni-akartak-az-orosz-segelyszallitmanyt

Sztyepanovkánál ismételten olyan katasztrofális buktába rohant bele Nyalókakirály latorhordája, hogy azt tanitani fogják.

Már harmadszor esett meg a briganti horda vezérkarával, hogy szinte ugyanabba a katlanba bemeneteltek! Józan ésszel fel nem fogható, hogy a Szaur-Mogil által uralt, és a milicia által körülvett területre két katasztrófa után miért vezényeltek oda harmadszor is – mindegy hogy milyen erőt!

A latorcsoport felszámolása után CSAK ROMMÁ LŐTT HARCKOCSIBÓL negyvenet számoltak össze a milicisták!

CSAK TANKBÓL NEGYVENET!

Önmagában a tűzcsapás mindössze ÖT PERCIG (!) tartott!

Több mint négyszáz lator hagyta ott a fogát!

Persze ez Valcmant és udvartartását nem hatotta meg. Ők újra feltöltik a darálót!

Meg nem erősitett hirek szerint a már kinyikkant, vagy vélhetőleg hamarosan a párájukat kilehelő bérgyilkosoktól a mobiltelefonjaikat összegyűjtik a “bajtársak”, és leadják.
Egy egész stáb foglalkozik a megnyugtató SMS-ek küldözgetésével!

https://balrad.wordpress.com/2014/08/15/20179/Felszerelkezik a milicia!

A “Bazler” Csoport ma délelőtt rajtaütött Verhnyjja Krinyka mellett – Donyecktől nem messze – a valcmanisták egyik mit sem sejtő banditacsapatán.

A latrok, látva tucatnyi cimbora gyors kimúlását, megadták magukat. De nem ez volt a fő fogás!

A milicisták “csorgó nyállal” vetették magukat a megkaparintott technikára. Elrekvioráltak ugyanis Valcman zsoldosaitól egy 240mm-es nehéz, önjáró löveget, ami a katonai zsargonban “Tulipán” névre van keresztelve.

Рейд бойцов Игоря Безлера: захвачены установки залпового огня «Ураган», гаубицы Д-30, тяжелый самоходный миномет «Тюльпан» | Русская весна

De zsákmányuk lett nyolc darab D-80-as löveg, három darab “Uragan” sorozatvető, és hihetetlen mennyiségű munició ezekhez a szerszámokhoz.

A lefegyverzett banditákat útnak inditották – néhány nagyobb lator kivételével – a szerzeményekkel meg bevonultak a bázisukra, és lelkesen tanulgatják a kezelésüket. Néhány nap múlva ezek a szerszámok már Nyalókakirály zsiványbandáit fogják kalapálni!

Az alábbi videon pedig a Donyecket ért egyik belövés eredményit nézhetik végi az erősebb idegzetűek.

https://balrad.wordpress.com/2014/08/15/felszerelkezik-a-milicia/

Oroszország lehagyta aranytartalékban Kínát

Oroszország immáron a 6. helyet foglalja el a világ aranytartalék listáján. A legutolsó jelentések szerint június végére az orosz aranytartalék elérte a 1094,7 tonnát, a második negyedévben 54 tonnával növekedett ez a mennyiség. Kína ezzel szemben "csak" 1054,1 tonnával rendelkezik. Oroszország mellett Kazahsztán is intenzív aranyvásárlásba kezdett -a lehetőségeihez mérten persze-, és 2014 első félévében 12 tonnával növelte a készletét.
Hídfő.net | Oroszország lehagyta aranytartalékban Kínát
Ezalatt a világ "fejlett" országai nem változtattak az aranytartalékuk mennyiségén, Németországot kivéve, ahol értékesítettek 2,9 tonnát, így a németek továbbra is a másodikak aranytartalék tekintetében az USA mögött a maguk 3380 tonnájával. Feltételezve, ha még megvan, mert ugye Németország aranyát az USA a FED széfjeiben "őrzi". Nehogy a németek véletlen elkezdjenek ellentmondani.
Kapcsolódó hír, hogy Oroszországban elkezdték bevezetni a kínai UnionPay kártyáit. Az UnionPayról tudni kell, hogy a Föld 1/4-én használják a kártyáikat, összesen több mint 3 milliár ember fér hozzá a szolgáltatásaikhoz. Ez a lépés érthető, hiszen Oroszország elkezdte kiszorítani a Visa és a Mastercard szolgáltatókat, miután az Egyesül Államok parancsára azok az orosz elektronikus pénzrendszer bojkottjával fenyegetőztek.
Hídfő.net | UnionPay minta kártyaUnionPay minta kártya
Az UnionPay egyenlőre 10.000 kártyát vezet be az orosz Lightbank privát bankon keresztül. A tervük, hogy egy éven belül átlépjék az egymillió kártyát.


http://www.hidfo.net/2014/08/15/oroszorszag-lehagyta-aranytartalekban-kinat

Ebola riadó 1. – Behozhatják hazánkba a gyilkos kórt, – a multik alkalmazottai?

1609503_ebola_jpeg807d3eaa2d29e89e0785ebe20f1b0ba0
- Hírek, kommentárok -

Hír: Ebolával fertőzött országból jött haza Magyarországra – “Önként ment (házi) karantéba a magyar nő” – írta ma hajnalban a Blikk

Házi karantént szabott ki magára az a Fejér megyei nő, akit néhány napja menekített haza munkáltatója az Ebola-járvány sújtotta Libériából.
A nő júniusban utazott Libériába dolgozni a Bridgestone cég afrikai kirendeltségére, de visszarendelték onnan. A járvány közbeszólt. A helyzet tarthatatlanná vált és a vállalat jobbnak látta hazahozni beosztottját.
Bár nem verték nagydobra, de a Bridgestone tatabányai üzemében mégis hamar híre ment a nő Libériából történt váratlan hazautazásának, és valóságos pánik tört ki a dolgozók között.
bridgestone
Mindenki attól félt, hogy egyszer csak betoppan a kolléga, és megfertőzi őket a halálos kórsággal. Úgy tudni, hogy a félelem olyan erős volt, hogy a vezetőség az üzemben összehívott gyűlésen csitította a kedélyeket, állítva, hogy nincs okuk aggodalomra. A kolléga ugyanis hat hétig biztosan nem lép be a kapun.
„A munkavállalón nincs jele a betegségnek, de heti rendszerességgel orvos vizsgálja meg az elkövetkezendő 3 hét során annak érdekében, hogy kizárják az összes kockázatot. A munkavállaló továbbra is Magyarországon marad a következő 6 hétben, amikor majd újraértékelik a helyzetet. Jelenlegi magyarországi tartózkodása alatt nem lép a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. üzemének területére, – munkáját és a libériai Firestone Natural Rubber Company vállalattal kapcsolatos feladatait otthonról látja el” – válaszolta kérdéseinkre Károlyi Kata, a cég marketingvezetője.
A hazatért kolléga önkéntes házi karanténja azért tart három hétig, mert épp ennyi az Ebola lappangási ideje. Azt állítják a Bridgesone-nál, hogy kór ezalatt nem fertőz. (És, mi van, ha mégis? – Mi van, ha fertőzhet már a korai stádiumban is – és ki az a mindent tudó, aki meg tudja mondani, hogy HONNAN KELL SZÁMÍTANI A 3 HETET, vagyis a fertőzés mikor történ meg? – a szerk. B-R.)
A Ebola igazán viszont akkor válik virulenssé, mikor megjelennek a magas lázzal, hányással, hasmenéssel, vérzéssel járó tünetek. Orvosi vizsgálatokkal azonban már a kezdeti stádiumban is kimutatható a vírus. Az Ebolától azért rettegnek világszerte, mert a betegek több mint fele – több mint ezer ember – belehalt a fertőzésbe. (Ezt a Blikk rosszul tudja. A mortalitás ugyanis 90 % fölött van. – a szerk. B-R.)
A kezdeti tünetek gyomorrontásnak, illetve calicivírusos betegségnek tűnnek, közben azonban a beteg testnedvei már továbbadják a vírust, amelynek jelenleg nincs biztos ellenszere.
Bal-Rad komm: “Házi karantént” szabott ki magának a nő. Mi a fene az a “házi karantén”? Az egy dolog, hogy nem lép a Bridgestone gyár területére, – de bárkit megfertőzhet a lakókörnyezetében!
Azért úgy megkérdezzük: Hogyan is engedhették be, a vagy 6 hetes karantén megfigyelés nélkül, – Ferihegyen? – Mikor egyenesen egy Ebolával fertőzött országból jött!
És hol vannak a magyar egészségügyi hatóságok? – Magyarán: miért van még a nő “házi karanténban” és miért nem valódi, igazi, hatósági megfigyelő karanténban? Egyáltalán, létezik-e hatósági karantén? – El tudják-e különíteni a fertőzésgyanús személyeket?
Képes-e Ebola ügyben konkrétan tenni is valamit magyar egészségügyi hatóság, – vagy csak a pénzt veszik föl, érdemi cselekvések nélkül?
Figyelem! Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Egészségügyi Válsághelyzetet hirdetett az egész világon! “Az Egészségügyi Világszervezet szerint jelentősen alábecsülik az Ebola betegeinek és haláleseteinek számát – tudósított az Euronews. – Nagyon nem kellene ezt figyelmen kívül hagyni!
Ebola temetés védőfelszerelésben.

Az Ebola egy átverés 1
Így kezelik az Ebola betegeket – Részlet a lenti videóból

Ebolával szennyezett véres lepedőket raboltak egy kórházból – Erősebben terjed a járvány…

“Fegyveresek támadtak meg egy egészségügyi központot Monroviában, Libéria fővárosában, ahol Ebola-fertőzötteket kezeltek.

A francia hírügynökség szerint az akciót követően 29 beteg szökött meg, más források csak 20-ról tudnak. A támadók kifosztották az épületet, egyebek mellett véres lepedőket vittek el, az egészségügyi hatóságok ezért a járvány erős terjedésétől tartanak.

A támadók úgy vélik, hogy az Ebola nem vírus, mindössze egy Nyugat által terjesztett átverés.”

“A támadók betörték az ajtókat és kifosztották a helyiségeket. A betegek mind elmenekültek” – mondta Rebecca Wesseh, aki szemtanúja volt a vasárnapra virradó éjjel történteknek. Szavait megerősítették környékbeli lakosok és a libériai egészségügyi dolgozók szövetségének főtitkára, George Williams is. Elmondása szerint 29 Ebola-beteget vettek fel előzetes kezelésre a központba, hogy azután kórházba szállítsák őket.
Az Ebola-teszten mind pozitívnak bizonyultak… “A többségükben fiatalokat erőszakkal kényszerítették be az Ebola-központnak otthont adó, Monrovia külterületén álló gimnáziumba” – folytatta Rebecca Wesseh. – “Ellen Johnson Sirleaf államfővel szemben ellenséges szavakat kiáltoztak és azt, hogy az országban “nincsenek ebolások”. Az erőszakos behurcolás miatt szöktek el a betegek és rajtuk kívül ápolók is” – tette hozzá.
Az 1976-os megjelenése óta a mostani a legsúlyosabb Ebola-járvány, – az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint eddig 1145 halálos áldozata van: 413 Libériában, 380 Guineában, 348 Sierra Leonéban és négy Nigériában.
Az Ebola egy átverés 3
Így temetik az Ebola áldozatait
A járvány vérrel és más testnedvvel terjed. A betegség tünetei közé tartozik egyebek közt a hirtelen felszökő láz, a hasmenés, hányás és bizonyos esetekben belső vérzés. A vírus hatására összeomlik a szervezet véralvasztó képessége, fellép az elvérzés veszélye, majd a betegség végzetessé válik. Az Ebola-vírust a Kongó egyik mellékfolyója után nevezték el, ahol a kórokozót felfedezték.
Azt természetesen senki nem tudja bizonyítani, hogy az Ebola átverés, vagy nem, – s nagy valószínűséggel, soha nem is derül ki. Egy azonban biztos: Az Ebola fegyverként használva, hihetetlen károkat okozhat a célponttá vált országokban. Kiirthatja a népesség akár 90 százalékát. Ehhez Afrika, akár kísérleti terep is lehet, – mint már annyi más járvány esetében is valószínűsítik egyes jelentések és az azokból kialakult összeesküvés elméletek. – Biztosat persze senki nem tud, – csak a halottak szaporodnak.
Mindezek mellett a súlyos járványveszélyre való hivatkozás (a fent is említett pánik és káosz megelőzésére), – nem akármilyen hatásos indok lehet egy-egy társadalomban a legszigorúbb biztonsági intézkedések; a statárium (martial law / katonai közigazgatás) bevezetéséhez.
A legfrissebb hírek szerint az Ebola eljutott már Európába is. Spanyolországban az Ebola-vírus tüneteivel kórházba szállítottak egy nigériai menekültet Alicantéban. Néhány nappal ezelőtt simán besétált a Schengeni határon. Karanténba helyezték. Ki tudja, előtte hány emberrel érintkezett.
Nos, ha Európába eljut, eljuthat máshova, – esetleg olyan helyekre is, ahol a helyi viszonyok miatt nagyon nehéz az alapvető higiénia betartása. Humanitárius válságövezetekbe – háborús zónákba, ahol a halottak miatt amúgy is fokozott a fertőzésveszély.

Ha tehát ez a vírus valamilyen módon a föld háborús övezeteibe is eljut, – s a háborúk mellé járványok is társulnak, – akkor elmondhatjuk; valóban az lesz a Pokol kapuja…

A Pokol kapuja
Szabad Riport – Bal-Rad
Források: Medical Online – MTI – Videó: Euronews – SzRTI archivum

Csütörtökön zárt ülést tart a Nemzetbiztonsági Bizottság, kémszoftverekkel kapcsolatos nemzetbiztonsági kérdésekről szóló tájékoztató miatt.

Nemrég nyilvánosságra jutott a magyar titkosszolgálatok Gamma nevű céggel folytatott "levelezése" a FinSpy nevű kémprogram beüzemelése kapcsán felmerülő problémákról, miután "ismeretlen hekkerek" feltörték a cég honlapját, és mindent, amit ott találtak, elterjesztették a torrent oldalakon. Azt követően naiv megdöbbenéssel írta a hazai média, hogy a magyar titkosszolgálatok is használnak kémprogramokat. Igaz, az információs társadalomban az információk feletti ellenőrzés nélkül elképzelhetetlen a hatalom kézben tartása, egyesek egészen komolyan megdöbbentek rajta, hogy egy titkosszolgálat kémprogramot használ. Most még a nemzetbiztonsági bizottságot is összehívják ezügyben. Mindez olyan súlyú történés, mintha valaki annak okán hívná össze a honvédelmi bizottságot, hogy egy katonánál fegyvert láttak.
Az ügy érdekesebb vonatkozása, hogy a nyilvánosságra jutott levelezések alapján a hazai titkosszolgálatok alkalmazottai technikai analfabéták, jobb esetben is felhasználói ismeretekkel rendelkeznek. Vagyis az ügy egyértelműen dezinformáció, melynek kapcsán sokkal inkább azügyben lehetne összehívni a tisztelt bizottságokat, hogy melyik országnak áll érdekében a magyarországi szolgálatok technikai analfabétákkal feltöltése. Mivel a nyilvánosságra juttatott levelezésnek aligha van köze a valós helyzethez (ennyire mélyen tán csak nem vagyunk) sokkal inkább annak kapcsán kellene bizottságozni, hogy milyen idegen hatalom érdekében áll a lakossággal elfogadtatni a teljes megfigyelést. Mert ne legyen kétségünk afelől, hogy erről van szó: amit rendszeresen hall az ember, ahhoz hozzászokik. Ha rendszeresen, napi szinten hallunk olyan híreket, hogy a hatalom mindenkit megfigyel, évek, akár hónapok alatt olyannyira megnő az emberek ingerküszöbe, hogy idővel semmilyen reakciót nem adnak a magánszféra teljes felszámolására. Hiszen annyira általánosan ismert, annyira egyértelmű, annyira mindennapos témává tette a média.

Tehát egy katonánál fegyvert láttak, összeül a bizottság. Az általános megfigyelés legégetőbb vonatkozása nem az, hogy van-e, lehet-e, hanem, hogy kinek a kezében és milyen cél érdekében. Általánosságban kijelenthetjük, hogy egy erkölcstelen, egoista, törtető, saját céljait a társadalom érdeke elé helyező hatalmi elit kezében minden információ rossz kezekben van, függetlenül attól, hogy a személyes levelezéseinkből származik-e vagy nem.

http://www.hidfo.net/2014/08/15/osszehivjak-nemzetbiztonsagi-bizottsagot-kemprogram-miatt

Eladják Európa legnagyobb rézbányáját

Félezer privatizációra váró, veszteséges vállalatot kínál eladásra péntektől a szerbiai privatizációs ügynökség. A cégek listáját az ügynökség honlapján, a www.priv.rs oldalon tették közzé.
A magánosításra váró vállalatok között tájékoztatási, mezőgazdasági, ipari és gyógyszeripari cégek is vannak, a listára egyebek mellett felkerült Európa legnagyobb rézbányája, a bori bánya is.
A szerb állam a veszteséges vállalatok eladásával igyekszik csökkenteni a várhatóan 8,3 százalékot is elérő GDP-arányos deficitet, illetve a köztartozás mértékét, amely elérheti a bruttó hazai össztermék 73 százalékát is.
Hatalmas összegeket bukik a szerb állam
A szóban forgó vállalatok évente mintegy egymilliárd eurós kiesést okoztak a büdzsének az állami támogatások miatt, illetve ezek a cégek összesen körülbelül 90 ezer embert foglalkoztatnak, hasznot azonban nem termelnek. A 2000-es évek eleje óta a szerb kormányok egyike sem vállalkozott ezek felszámolására, mert attól tartottak, hogy az elbocsátott munkások zavargásokat kezdeményeznének.
A privatizációs ügynökségnél szeptember 15-ig jelentkezhetnek az érdeklődők, akik a bori rézbánya mellett megvásárolhatják a belgrádi Beograd mezőgazdasági társaságot, az óbecsei Becej mezőgazdasági-ipari kombinátot, a Priboj gépkocsigyárat, a pancsovai Azotara műtrágyagyárat, a Galenika gyógyszergyár vagy a vranjei Simpo bútorgyárat.
Az ügynökség a határidő lejártát követő 45 napon belül minden vállalatra egyenként felállít egy privatizációs modellt, amelyet a gazdasági minisztériumnak továbbít jóváhagyásra.
Amit nem vesznek meg, az csődbe megy
Gazdasági szakértők szerint a most értékesítésre kínált 502 vállalat mindegyikét biztosan nem tudják majd eladni, így azok várhatóan csődbe mennek, mások számára azonban bizonyosan találnak stratégiai partnert.
A csődeljárásról szóló új szerb törvényt augusztus elején fogadták el, eszerint az év végéig le kell zárni a privatizációs folyamatot az országban. Ennek a jogszabálynak az elfogadása volt egyébként a feltétele annak, hogy a nyugat-balkáni ország 250 millió dolláros kölcsönt kapjon a Világbanktól.
A szerb jegybank legutóbbi inflációs jelentése szerint a pusztító májusi árvizek és a korábban tervezettnél szigorúbb költségvetési megszorító intézkedések miatt az idén várhatóan 0,5 százalékkal csökken a szerb GDP, és jövőre is stagnálás várható.
A pénzügyi konszolidációról szóló tervet a szerb kormány várhatóan a jövő hónapban teszi közzé, miután a parlament elfogadja a költségvetés módosítását. Ezt követően a szerb kormány hároméves kölcsönről szóló szerződést írna alá a Nemzetközi Valutaalappal.

http://www.tozsdeforum.hu/uzlet-2/gazdasag/eladjak-europa-legnagyobb-rezbanyajat/

Egyelőre nem zárult a gyűrű Donyeck körül

Az Ukrajnáról leszakadó Donyecki Népi Köztársaság milíciái tűz alá vették az ukrán hadsereg állásait Jaszinovataja területén, majd sikeresen kiszorították az ukrán csapatokat a városból. A donyecki média szerint mindkét oldalnak jelentős veszteségei voltak.
"Jenakijevo területén jelenleg is tűzharc zajlik, valamint az ukrán hadsereg tüzérsége lövi a várost. A milícia Gorlovka területéről hajtott végre ellencsapást. Az ellenség gépei uralják a légteret, a helyzet kritikus."
"Az elmúlt napokban minden irányba előretörést hajtott végre a milícia. Zajlanak a harcok a külváros területén, valamint Musinszka déli részén ellenállásba ütköztünk. Ilovajszkaja területén augusztus 13-án volt összecsapás, ami a város felszabadításával végződött. Az ukrán hadsereg három tankot és négy páncélozott csapatszállítót vesztett." - áll a közleményben.
Grabski területén az ukrán hadsereg megtorló akciót hajt végre és Grad rakétákkal lövik a várost. Egyelőre nincsenek halálos áldozatok. Zugres városában viszont az ukránok bombái egy iskolában robbantak fel, rengeteg a halálos áldozat.
Hídfő.net | Donyeck
A közlemény szerint a donyecki repülőtér az ukrán hadsereg ellenőrzése alatt van. A milícia éjjelente rajtaütéseket hajt végre, de egyelőre nem tudták kiszorítani a megszállókat.


http://www.hidfo.net/2014/08/15/egyelore-nem-zarult-gyuru-donyeck-korul

Argentína: a munkahelyek megszüntetése terrorcselekmény

Argentína a terrorizmus-ellenes törvényt fogja alkalmazni egy amerikai vállalattal szemben, ami előzetes bejelentés nélkül bezárta a Buenos Aires külvárosában működtetett üzemeit. A RR Donnelley munkásai hétfőn munkahelyeikre érkezve azzal az értesítéssel szembesültek, hogy az állásuk már nem létezik, mert a vállalat hirtelen válságra hivatkozva bezárta az üzemet. A nyomdaipari vállalat csődöt jelentett és valamennyi kirendeltségét bezárta, több mint 400 embert tett egyik pillanatról a másikra munkanélkülivé.
Az ország elnöke, Cristina Fernandez de Kirchner bejelentette, hogy ez a lépés a lakosság megfélemlítésének minősül, emiatt a terrorizmus elleni törvények hatálya alá esik.
Hídfő.net Cristina Fernandez de KirchnerCristina Fernandez de Kirchner, Argentina elnöke.
"Ez a viselkedés alkalmas a lakosság megfélemlítésére, mert azt a benyomást kelti, hogy az emberek egyik napról a másikra megélhetés nélkül maradhatnak." Az elnök nyilvános beszédében jelentette be a vállalat elleni büntetőeljárás megkezdését. Beszédében hangsúlyozta, egyetlen vállalat számára sem megengedett, hogy előzetes jelzés nélkül állásokat szüntessen meg, mert ez az ország gazdasága elleni célzott támadásnak, valamint a fentiek miatt terrorcselekménynek minősül.
Argentína 2011-ben hozta a terrorizmus elleni törvényeket, amit egészen a tegnapi napig nem alkalmazott. Az elnökasszony azt is említette, hogy a vállalat része annak a "karvalytőkének", ami évtizedes harcot folytat az ország függetlensége ellen, és többször idézett már elő államcsődöt ill. államcsőd közeli helyzetet.


http://www.hidfo.net/2014/08/15/argentina-munkahelyek-megszuntetese-terrorcselekmeny

"Ba...a meg ezek visszalőnek!" - nyugati zsoldosok Új-Oroszországban

Az elmúlt hónapokban számos külföldi zsoldos halt meg az új-oroszországi harcokban az ukrán "kormány" oldalán. Sokáig készült statisztika róla, hányan is tértek meg a teremtőhöz (vagy a pokolba), de újabban akkora harci érintkezés zajlik, olyan nagy területeken, hogy nemigen vizsgálgatják, a több ezer halott közül ki honnan jött. Persze, a nyugati zsoldosok sem ahhoz vannak szokva, hogy komoly harci érintkezésben legyenek. Mi sem példázza ezt jobban, mint az a felvétel, amelyen az egyik amerikai zsoldos káromkodik, hogy ezek visszalőnek (a felvétel második felében hallható).
Tegnap a milícia egy különleges egysége hajtott végre diverzáns akciót egy zsoldos konvoj ellen. A támadásban meghalt hat lengyel ASBS OTHAGO zsoldos, egy terepjáró és egy DANA önjáró löveg megsemmisült. (Alig néhány héttel ezelőtti Ukrajnába szállításukról ezen a linken olvashat) Egy terepjáró elmenekült az összecsapásból. Az ASBS OTHAGO, ismertebb nevén Sienkiewicz and Partners tulajdonosa az a Bartłomiej Henryk Sienkiewicz, aki lengyel belügyminiszter 2013 óta. Itt az újabb bizonyíték, hogy a lengyelek is alaposan benne voltak és vannak az ukrajnai felforgatásban.
Hídfő.net | ASBS zsoldosok kilőtt terepjárója
A lengyel zsoldosok terepjárója.
Egy, az Egyesült Államokba visszatért zsoldos úgy nyilatkozott, "Jártam már Irakban, Afganisztánban, most Ukrajnában, de az oroszok őrültek. Oda ne menjen senki."http://www.hidfo.net/2014/08/15/baa-meg-ezek-visszalonek-hullanak-zsoldosok-uj-oroszorszagban

Izrael: "Hódítsátok meg Gázát!"

Több ezren tüntettek Tel-Avivban az este folyamán, hogy az Izraeli Védelmi Erők folytassák a Gázai övezet elleni hadjáratot. Az összegyűlt 10.000 ember olyan jelszavakat skandált, hogy "Hódítsátok meg Gázát" és "Ha lőni kell, akkor lőjetek, ne beszéljetek."
Hídfő.net | Háborúpárti tüntetés Tel-Avivban
Háborúpárti tüntetés Tel-Avivban, 2014.08.14.
A riporterek kérdezgettek a tüntető tömegben résztvevőket, hogy mi a véleményük a dolgokról, íme pár válasz:
"Teljes bizalommal vagyok a hadseregünk iránt, és remélem egyszer s mindenkorra pontot tesznek ennek az ügynek a végére."
"Fejezzék be amit elkezdek! Ez egy univerzális szabály. Békében akarunk élni."
"Remélem a katonai győzelemből hamar politikai győzelem is lesz, ami békét hoz majd Izraelnek."
Hídfő.net | Háborúpárti tüntetés Tel-AvivbanA tábla felirata: "Ha lőni kell, akkor lőjetek, ne beszéljetek."
Hídfő.net | Háborúpárti tüntetés Tel-Avivban
A tábla felirata: "Hódítsátok meg Gázát!"
A Gázai övezet elleni hadjárat állítólagos célja, hogy a Hamasz csempészalagútjait felszámolják. Természetesen véletlen egybeesés, hogy a Gázai övezethez tartozó tengersáv alatt nemrégiben gázmezőket találtak.


http://www.hidfo.net/2014/08/15/izrael-hoditsatok-meg-gazat

Újabb csapás a nyugati gyógyszeripari cégeknek - kitiltás az eurázsiai vámunióból

A Kommerszant orosz napilap jelentése szerint ezen a héten már nem léphettek a vámunió területére azok a nyugatról importált vitaminok és gyógyszerek, melyek az Európai Unió szankcióira válaszként tiltólistára kerültek. A nyugati gyógyszerek beszállítói ezen a héten már problémákkal találták szembe magukat az orosz határon.
Több gyógyszeripari érdekeltség is jelentette, hogy ezen a héten már nem jutottak át a határon, a szállítmányokat visszafordították. A vámhivatal az Eurázsiai Gazdasági Bizottság július 18-án elfogadott 119. határozatára hivatkozva nem enged be egyes nyugati vitamin- és gyógyszerkészítményeket a vámunió területére. A tiltólistán vannak több nagy nyugati vállalat, többek között a német Bayer gyógyszeripari vállalat Oroszországban is széles körben értékesített termékei. Olyan, általánosan használt vitaminkészítmények is behozatali tilalom alá esnek, mint a Bayer által gyártott "Supradyn", valamint más cégek hasonló összetevőket tartalmazó készítményei.
Hídfő.net | Supradyn
Az Eurázsiai Gazdasági Bizottság elsősorban az alkalmazott hatóanyagok és a gyógyszerek összetevői alapján helyezte tiltólistára az egyes készítményeket. Oroszországban hónapok óta éles közéleti vita zajlik a génmódosított termékek betiltásáról. Abban konszenzus van, hogy a génkezelt termékeket kitiltják a mezőgazdaságból, csakhogy a génmódosított termékek túlnyomó többsége nem mezőgazdasági, hanem gyógyszeripari termék (pl. egyes hatóanyagokat génmódosított baktériumokkal állítanak elő a nyugati cégek).
A géntechnológiát alkalmazó nyugati cégek sorban tiltólistára kerülnek, többek között ezek a vállalatok az orosz ellenszankciók első áldozatai. Mivel génmódosított alapanyagot tartalmaz a nyugati vállalatok által gyártott édességek, szénsavas üdítőitalok nagy része, az Orosz Kommunista Párt felhívást tett közzé az összes nyugati termék betiltására, amit az orosz génállomány védelmével indokoltak.
A GMO-k termékenységet csökkentő hatása ugyan még csak állatkísérleteken bizonyított, a géntechnológiát alkalmazó nyugati országokban tapasztalható demográfiai hanyatlás önmagáért beszél.


http://www.hidfo.net/2014/08/15/ujabb-csapas-nyugati-gyogyszeripari-cegeknek-kitiltas-az-eurazsiai-vamuniobol

“Végső visszaszámlálás” kezdődött Donyecknél?

A jelek szerint Nyalókakirály latorhada kellően erősnek érzi magát arra, hogy végső támadást inditson Donyeck “felszabaditására”!

Csak Donbassz fővárosát mintegy hatvanezer egyedre taksált zsoldoshorda vette körbe tegnap délutánra. Eszköztáruk a légierőtől kezdve a rakétákon át a bugylibicskáig mindent magában foglal.

Tegnap délután el is kezdték a város lerombolását. Tisztes távolból persze. Meglévő szerszámkészletük ezt lehetővé is teszi. A washingtoni Megbizó “kérte” Nyalókakirályt, hogy “különleges technikát” ne alkalmazzon, ám a kijevi helytartó már nagyon szeretne végre valami sikert fölmutatni, és a “kérést” figyelmen kjivül hagyta.

seb

Jelentések szerint szakadásig “dolgozik” a város köré telepitett mintegy 40 “GRAD”, kb. 250 db. vontatott nehézlöveg, és kb. 150 db. önjáró löveg. A felvonultatott tankok az elővárosokat pusztitják. Tizenhat órája egyfolytában bombázzák Donyecket. Éjszaka sem pihentek, és éjfélkor bevetették kedvenc városok elleni eszközüket, a foszforbombákat. Nem is kimélik ezt a készletüket. Számolatlanul lövik Donyeckre a foszforlövedékeket.

Este nyolc óráig mintegy százharminc civil áldozata volt a város ellen inditott tüzérségi támadásnak. Az éjszaka áldozatainak számát még magyar idő szerint reggel hat órakor senki sem tudta felmérni.

Donyeck egy szabályos tűzgyűrűvel van körülvéve.

https://balrad.wordpress.com/2014/08/15/vegso-visszaszamlalas-kezdodott-donyecknel/
Katonailag szinte áttekinthetetlen állapotok uralkodnak Donbasszban.

A térség északkeleti területein és a déli végeken a népi milicia ellentámadásba ment át. Északeletrő Luhanszk irányából dél felé, mig dél felől Luhanszk irányába szoritják Valcman latorhordáit. Az M-19-es fő közlekedési útvonaltól Krasznyij Lucs központtal északra és délre is egy-egy hatalmas katlan látszik kialakulni!

Donyeckben ottani idő szerint kilenc órakor elszabadult a pokol. A latortüzérség minden eddieket fölülmúló terrorbombázásba kezdett. Vélemények szerint katonai sikere csak akkor lehet ennek a pusztitásnak, ha a milicisták úgy döntenek, hogy elhagyják – azaz feladják – a várost. Erre pillanatnyilag semmi esély. Ám ha igy maradnak a dolgok, és a katlanokba zárt bűnbandákast felmorzsolják, Donyecknél olyan csapást fognak tudni Valcmanékra, hogy az nagy valószinűséggel Nyalókakirály bukását fogja eredményezni.

Nagy valószinűséggel ezzel tisztában van a kijevi udvar is, és a bukás elkerülése érdekében minden eszközt és erőt bevetnek Donyeck ellen. A milliós városból aki teheti menekül. Ez viszont csak a keleti folyosón át lehetséges, amit a bérgyilkos horda megannyi erőfeszitései dacára sem volt képes elvágni.


Az esztelen pusztitás elképesztő méreteket öltött ma délelőtt. Százával váltak romokká lakóépületek, a romok alatt pedig emberek ezreiről beszélnek a beszámolók. A mentés és a tüzek oltása szinte lehetetlen a gránátzáporban.


http://balrad.wordpress.com/2014/08/15/ilyet-jugoszlavia-ota-nem-latott-europa/
Rájár a rúd a neonáci “felszabaditó” hordákra Donbasszban.

Ma a Rovnoban alapitott “Goriny” nevű ordasfalka “keresztszülői” közölték saját és támogatóik legnagyobb bánatára és gyászára, hogy “Bélüj Szasa” sorsára jutott Donbasszban a horda is. ( A derék Szását Rovno mellett tikkasztotta ki az ukrán rendőrség, valamikor áprilisban – mint egy közönséges bűnözőtt! Az is volt!) A közel hatszáz egyedet számláló orgyilkoskülönitmény nagyon dicstelen véget ért. Túlélője a milicia műveletének nincs, csak azok a szerencsések, akik idejekorán megsebesültek, és kivitték őket a tűzvonalból. A jeles társulás minden technikai eszköze a “GRAD”-ok martalékává lett!

Az elmúlt öt nap alatt három ilyen ordaskolóniát ért pusztitó csapás Donbasszban. Nyilván merő véletlenségből!

http://balrad.wordpress.com/2014/08/15/ujabb-neonaci-latorbandat-semmisitett-meg-a-milicia-donbasszban/

Levél a fiamhoz a munkáról

Kedves Fiam, az első fűnyírásodat szeretném megköszönni Neked egy levéllel, aminek remélem, egész életedben a jó hasznát fogod venni. Ahhoz, hogy jó főnök lehess, először jó megbízottnak kell lenned. Amikor a főnököd vagy ügyfeled megbíz valamivel, akkor én azt akarom, hogy 1. határidőn belül, 2. noszogatás nélkül, 3. a vártnál jobb eredményt tegyél le a kezébe.


Dunát lehet rekeszteni megbízottakkal, akikkel borzalmas együtt dolgozni: megbízhatatlanok, a projekt közben folyamatosan rájuk kell nézni és noszogatni kell őket, drámakirálynők, akik keresik, hogy min háborodhatnak fel...

Tudod, mint amikor valaki olyan rosszul mosogat el, hogy a végén odamész, kiveszed a tányért a kezéből, hogy "hagyd, majd én megcsinálom!", és még ő van megsértődve. Vajon legközelebb rábízod?

Azt akarom, hogy Veled együtt AKARJON dolgozni bárki, aki egyszer megbíz Téged. Hogy a legjobb embere legyél, akit el nem eresztene, akinek megéri magas fizetést adni. És ez nem bonyolult ám, csak erre figyelj oda:

1. Legyen jó minőségű, amit leraksz az asztalra. Ha azt kérem, fűnyírás, akkor legyen lenyírva a fű, a szélén is.

2. Hogyan kezeld az akadályokat? Mindig lesz probléma: elszakad a hosszabbító, elgörbül a penge egy kő miatt. Ilyenkor a rossz megbízott abbahagyja a munkát és rohan a főnökhöz, hogy baj van, nem tudok dolgozni! A jó megbízott pedig kitalál 2-3 megoldást, és azzal megy a főnökhöz, hogy "főnök, melyik megoldást válasszam?" Szerinted melyikükkel akar majd legközelebb dolgozni a főnök?

3. A munka nem kötelesség, hanem jutalom. Annak a jutalma, hogy már nem egy panelházban az ötödiken lakunk, hogy kimehetünk reggel mezitláb a fűbe meginni a kakakót. Mindenki jobban jár, ha munka közben Te azon gondolkodsz, hogy mennyire hálás lehetsz ezért, és hogy mennyi mindenkinek nem adatott meg ez a jog, ez a lehetőség. Így leszel motivált, és a megbízók csak motivált emberekkel szeretnek dolgozni.

4. Mikor van kész a munka? A fűnyírásnak nem akkor van vége, amikor a fű le van nyírva. Hanem amikor megkérdeztél engem, hogy jó lesz így? és én igent mondtam. Ezután pedig elraktad a fűnyírót, betetted a lenyírt füved a komposztba, és lesöpörted a járdáról, amit odaszórt a gép. Akkor van kész.

5. Mindig így nyírd le a füvet. Ha megteszed egymás után háromszor, akkor elértél valamit, amit kevés ember ér el életében: hogy megbíznak benne. És az nagy kincs: kevés ugyanis, ha jól végzed a munkádat, ha úgy teszed, hogy közben bizonytalanságban tartod megbízót, ha éjjel forgolódnia kell miattad, hogy készen leszel-e, hogy jól csinálod-e. Ha megbízunk Benned, akkor nem csak fizikai terhet vettél le a megbízó válláról, de lelkit is - és ettől leszel pótolhatatlan.

Amit leírtam, nem nagy újdonság. Nem nehéz. Mégis, ha úgy végzed a munkádat, ahogy tanítottam, akkor ettől leszel Te is boldog. Ettől fogod szeretni a munkádat. És ezzel a hozzáállással a világon mindenhol, mindenki Téged akar majd.

Szeretettel: Apád