2016. február 1., hétfő

Brüsszel szerint szabályos az Audinak nyújtott támogatás

Megfelel az uniós szabályozásnak az Audi győri autógyárának bővítéséhez nyújtott 133,3 millió eurós (41,5 milliárd forint) magyar állami támogatás – állapította meg részletes vizsgálata után az Európai Bizottság.
A brüsszeli testület hétfői közleményében tudatta, hogy az összesen 1,2 milliárd eurós beruházás a tervek szerint 2100 munkahelyet fog teremteni a hátrányos helyzetű nyugat-dunántúli régióban, és ezáltal jelentősen hozzájárul a térség gazdasági fejlődéséhez.
stp
A bizottság értékelése szerint az állami támogatás feltétlenül szükséges volt ahhoz, hogy a fejlesztés megvalósuljon Győrben.
A projekt állami finanszírozásának a regionális fejlődésre gyakorolt pozitív hatása felülmúlja a támogatás versenytorzító hatását – közölte az Európai Bizottság.
Az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályok lehetővé teszik beruházási projektek támogatását, amennyiben azoknak a regionális fejlődésre gyakorolt pozitív hatása felülmúlja a támogatás versenytorzító hatását. Az elmúlt években az Európai Bizottság számos autóipari beruházási projektet vizsgált meg annak érdekében, hogy meggyőződjön róla, a támogatás valóban szükséges és arányos a beruházás megvalósítása szempontjából.
Európai Bizottság (EB) 2014 júliusában kezdeményezte a részletes vizsgálatot annak megállapítására, hogy a szabályoknak megfelelő-e a magyar állami támogatás, amelyet az Audi kap győri autógyárának bővítéséhez. A bizottság elsősorban arra volt kíváncsi, milyen hatással lesz a beruházás a régiós fejlődésre, illetve, hogy feltétlenül szükséges-e az állami támogatás ahhoz, hogy a fejlesztés megvalósuljon Győrben.
(MTI)
Bal-Rad komm: Persze hogy tetszik Brüsszelnek-a GYARMATTARTÓNAK-a döntés. A gyarmat finanszírozza a gyarmatosítót.
“…milyen hatással lesz a beruházás…”-ami 2100 MAGYARNAK ad munkalehetőséget!
Gondoljunk bele: KILENC ESZTENDŐ ALATT ÖSSZEJÖHETNE EGY ILYEN “TÁMOGATÁSSAL” EGY SZÍNTISZTÁN MAGYAR TULAJDONÚ GYÁR! (Meglehet, az már piactorzító hatású lenne!)
Ezt a NÉMET beruházást 41,5 milliárddal “támogatja” a Nemmzetthy Ügyekh Qhmánya!
A vajdasági magyar politikai szervezeteket 50 milliárddal. És ez csak két eset! Nem sokat kéne kutakodnunk, hogy találjunk még hét másikat!
ÉS MÁRIS ÖSSZEJÖHET(ne!) EGY ILYEN BERUHÁZÁS ÁRA! AMI CSAK MAGYAR LENNE! Persze azt Brüsszel már nem tartaná üdvösnek!

A bankok is készülnek a mai „Túr de Frank…” rendezvényre

A szigetszentmiklósi CUB fiók ajtaján a képen látható feliratot láttam tegnap.
írás

Szóval be fogják zárni a CIB fiókokat ma, ha…

A félreértése elkerülése érdekében kívánatos lenne, ha fiókonként kiírnák, hogy hány fő tartózkodhat bent. Illetve azt is fontos lenne megjelölniük, hogy hány fő lehet bent sárga pólóban, és hány fő más színű felsőruhában. Már látom is, hogy ma ezen fogunk sokáig vitatkozni.
Már most tetszik a buli.
Biztos vagyok benne, hogy nem csak mi, a bankok, és a vérbíró készül a mai napra.
A BRFK is lázban ég. Napok óta minden reggel jelentéseket, hivatalos feljegyzéseket készítenek arról, hogy mi került ki az eseményoldalra, a Nem adom a házamat oldalra, és hogy ki hogyan szólt hozzá a bejegyzésekhez.
Alig várom már azt a bírósági tárgyalást, amikor ezeket a feljegyzéseket a rendőrség színpadiasan becsatolja.
Ugyanígy gyűjtötték a feljegyzéseket a Bajcsy leüléssel kapcsolatban is, és csatolták be nagy lelkesen december 16-án.
Ma reggel ezeket az anyagokat darabokra fogjuk szedni a bíróságon. Öröm lesz nézni.
Ha érdekel a szabálysértési hatóság utolsó adujának megsemmisülése, gyere már a tárgyalásra is. Utána rögtön indulunk a bankokba.
Ezt a bankos mókát bejelenteni két ok miatt sem kellett.
1. Nem közterületen lesz a véleménynyilvánítás.
2. A rendőrségnek komolyabb feljegyzése van róla, mintha bejelentettük volna. Ügyintézők! Még nem késő mára beteget jelenteni!
A NEM ADOM A HÁZAMAT MOZGALOM TÜNTETÉSI SZABÁLYZATA  ÉS MAGATARTÁSI KÓDEXE A BANKOKBAN  ( HÁZIREND )

A Nem adom a házamat mozgalom ( továbbiakban Mozgalom ) fő célkitűzése a SeVizahitelezés ( leánykori nevén deviza alapú vagy deviza-nyilvántartású hitelezés ) címszó alatt elhíresült banki kifosztás sorozat példátlan mértékű káros következményeinek az elhárítása, megakadályozása, orvoslásának a kikényszerítése.
E cél elérése érdekében a Mozgalom elengedhetetlenül szükségesnek tartja  az alaptörvények által biztosított és garantált szabad vélemény-nyilvánítási jogának gyakorlását az elkövető bankokban elsősorban azért, hogy az illető bankok felismerhessék és felmérhessék tettük káros hatásait, és e felismeréstől vezérelve önszántukból térden csúszva bocsánatot kérjenek több millió ember
– szándékos kifosztásáért,
– családok nyomorba és kilátástalanságba taszításáért,
– több ezer ember öngyilkosságba meneküléséért,
– gazdasági erőfölényükkel való súlyos visszaélésükért,
– tisztességtelenségükért,     
– mohóságukért és kapzsiságukért, ezzel egyidejűleg a polgári jog általános szabályai szerint kártérítést fizessenek az okozott károkért a Mozgalom tagjainak.
Jelen dokumentum célja, hogy a Mozgalom zavartalan és minőségi tüntetésének, vélemény-nyilvánítási tevékenységének biztosítása, valamint a Mozgalom tagjainak személyes biztonsága és érdekei védelmében a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően meghatározza a bank ügyfélfogadásra nyitva álló területein az elvárt általános magatartási szabályokat.
A Tüntetési Szabályzatban és Magatartási Kódexben foglalt szabályok valamennyi, a bank területén dolgozó személyre és a Mozgalom tagjaira is érvényesek.
Jelen dokumentum a Mozgalom honlapján ( nemadomahazamat.hu ) és minden bankfiókban bárki által hozzáférhető helyen elhelyezésre kerül. Amennyiben valamilyen oknál fogva eltávolításra kerül a bank ügyfélteréből, kérésre a fiókvezető köteles rendelkezésre bocsátani. Ezt a Mozgalom jogosult bármikor ellenőrizni.
1. A Mozgalom tagjai kötelesek rendszeresen részt venni a bankokban történő vélemény-nyilvánításokon, a bank pedig mint bűnelkövető az Univerzum magasabb rendű törvényei értelmében köteles azt minden lehetséges eszközzel elősegíteni. A vélemény-nyilvánítás tűrése szükséges de nem elégséges elvárás. A demonstráció időtartama alkalmanként minimum 15 perc.  Mindannyiszor, ahányszor a bankban dolgozó személyzet részéről bármiféle akadályt észlel a Mozgalom a szabad vélemény-nyilvánításában, vagy fenyegetően, erőszakosan, félelmet, riadalmat vagy megbotránkozást kiváltó módon lép fel a bank a Mozgalom tagjaival szemben, felső határ nélkül megduplázható a vélemény-nyilvánításra szánt időtartam. A bankból történő távozás időpontját a Mozgalom határozza meg.
2. A Mozgalom tagjai egyedül nem léphetnek be egy bankfiók területére sem ügyet intézni, a későbbi nézeteltérések elkerülése és a tanúskodás biztosítása érdekében minimum 5 fő kísérő szükséges. A bank nem korlátozhatja a bankba belépő Mozgalom tagjainak számát. Egy adott ügyintézőnél egy időben tartózkodó kísérők számát a Mozgalom ügyintézéssel érintett tagja jogosult meghatározni. A bankban történteket a Mozgalom köteles megfelelő eszközökkel, különösen hang- és képrögzítő eszközök alkalmazásával dokumentálni. Ehhez nem szükséges a bank beleegyezése, tekintettel arra, hogy a bank sem rendelkezik hasonlóval a Mozgalom részéről.
3. Tilos a banknak bezárnia az ügyfélfogadásra nyitva álló területeit, amikor a Mozgalom tagjai vélemény-nyilvánítási jogukkal kívánnak élni. Tilos továbbá minden olyan magatartás tanúsítása a bank részéről, amely a Mozgalom kiszolgálását, a vélemény-nyilvánítást zavarja, akadályozza, amely a Mozgalom tagjainak jogait és törvényes érdekeit sérti, biztonságérzetét csökkenti vagy alkalmas arra, hogy bennük megbotránkozást és riadalmat keltsen.
4. Különösen ilyen magatartásnak tekinti a Mozgalom, ha a bank által alkalmazott személy- és vagyonőr akár egy ujjal is hozzáér a Mozgalom tagjához vagy a Mozgalom tulajdonában, használatában lévő tárgyakhoz, eszközökhöz. Amennyiben ezek közül bármelyikben szándékosan kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
5. Amennyiben a vélemény-nyilvánítás időtartama meghaladja a két órát, a Mozgalom tagjainak megengedett az étel- és italfogyasztás a bank területén. Esetenként éhségszinttől, illetve a Mozgalom döntésétől függően ennél rövidebb tartózkodás esetén is lehetőséget kell biztosítani ezen alapvető életszükségletek kielégítésére. Sürgősségi esetekben  az élelmet és az italt, valamint mosdó helyiség használatát a bank köteles biztosítani. Ha a bank békülése jeléül üdvözlő itallal, kávéval, teával fogadja a Mozgalom tagjait, ez a gesztus a bankról alkotott általánosan lesújtó vélemény javításában feltétlenül pozitívan értékelendő.
6. Tilos a nyílt láng használata, kivéve a születésnapi köszöntések alkalmával, békepipa elszívásakor vagy bármikor, ha ez az eszköz szükséges a vélemény-nyilvánítás kifejezéséhez, így különösen, ha téves adatokat tartalmazó gyúlékony elszámolásokat, nyilvántartásokat, felszólító és felmondó leveleket küldenek.
7. A Mozgalom tagjai számára kívánatos, hogy a banki ügyintézések és vélemény-nyilvánítások alkalmára sárga színű pólót viseljenek, ez azonban nem elvárás a banki ügyintézőktől. Mindazonáltal a Mozgalom örömmel fogadja, ha szolidaritásuk jeleként a banki alkalmazottak is sárga színű pólót öltenek.
8. A vélemény-nyilvánítás eszközeit és a verbális közlések hangerejét a Mozgalom szabadon határozza meg annak megfelelően, hogy a bankok által a társadalomnak okozott károkkal arányos legyen. A vélemény-nyilvánítás eszközei különösen de nem kizárólagosan a megafon, transzparens, síp, dob, csákány, stb.
9. A Mozgalom fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a bank munkatársai szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésével gyanúsíthatóak, úgy hatósági vagy bírósági eljárást kezdeményezzen velük szemben. A Mozgalom jogosult továbbá arra, hogy az ügyintézés, vélemény-nyilvánítás megtagadása vagy bármilyen fizikai atrocitás esetén a rendőrség közreműködését kérje.
10. Amennyiben a bank ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben tartózkodó személyek a jelen dokumentumban foglaltak miatt panaszt kívánnak tenni, azt a Nem adom a házamat mozgalom honlapján Küldj üzenetet menüpont alatt a nap 24 órájában megtehetik.
Közzétéve 2016. február 1.
(Póka László)

Megdöbbentették a 0 százalékos béremelés-ajánlattal a volánosokat

Megkezdődtek a Volán-társaságok munkavállalóit érintő 2016. évi alágazati bértárgyalások a szakszervezetek és a munkáltatói szövetség, a Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetsége között Budapesten – közölték a közúti közlekedési szakszervezetek.
A szakszervezet tájékoztatása szerint megdöbbenve vették tudomásul, hogy a munkáltatói szövetség 0 százalékos bérfejlesztésre tett javaslatot.

A Közúti Közlekedési Szakszervezet, a Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége, az Autóbusz-Közlekedési Szakszervezetek Szövetsége, a LIGA Közlekedési Szakszervezetek Ágazati Szövetsége, az Autóbusz Közlekedésben és Személyszállításban Dolgozók Uniója a Volánbusz Közlekedési Szakszervezet közös közleményben közölte: abban az esetben, ha a munkáltatók nem tesznek reális bérfejlesztési ajánlatot a tárgyalás következő fordulóján, 2016. február 9-én, akkor nyomásgyakorlás eszközének alkalmazása mellett folytatják a tárgyalásokat a munkáltatóval.
Baranyai Zoltán, a Közúti Közlekedési Szakszervezetek elnöke az MTI-nek elmondta: követelésük két részből áll, kereseti minimum eléréséhez bérfelzárkóztatást kérnek a munkavállalói elvándorlás megállítására, illetve 2016. évre pedig 7,5 százalékos bértömegemelésre tartanak igényt.
nős
A Volán-társaságoknál a tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. későbbre ígért tájékoztatást.
(MTI)
Bal-Rad komm: Azannya! Ez ám az igazi-NAGYVONALÚ-bérfejlesztési ajánlat a munkaadó részéről! NULLA SZÁZALÉK! Persze csak első nekifutásra! De a “munkavállalói érdekgépviseletek” jó kiindulási alapnak tekintik, hiszen ahelyett hogy kőhajigálás és anyázgatás közben fölugráltak volna a tárgyalóasztal mellől, bejelentették: “…nyomásgyakorlás eszközének alkalmazása mellett folytatják a tárgyalásokat a munkáltatóval…” (Képzeljük most el azt a nyomásgyakorlást!)
A FOLYTATÁSBAN aztán majd kipréselnek a nyomás alá helyezett munkaadókból fél százalékos béremelést! Ami sokszorosa a nulla százalékos induló AJÁNLATNAK!
ÉS A BÉRHARC-A MUNKAVÁLLALÓI ÉRDEKGÉPVISELETEK HARCOSSÁGÁNAK KÖSZÖNHETŐEN-LÁTVÁNYOS MUNKAVÁLLALÓ DIADALLAL ZÁRUL!
A munkaadók és érdekgépviselők pedig összepacsiznak!
De félre téve a szarkazmust! Olyan világ teremtődött Döbrögisztánban, hogy miközben a főnökök havi bére ÖTMILLIÓ FORINT IS lehet, ezek a főnökök NULLA SZÁZALÉKOS BÉREMELÉSRE TESZNEK JAVASLATOT a volán mögött dolgozóknak! És ilyen javaslat után a buszok rendben elindulnak. Utasszállításra!
Azon a napon pedig, amikor ez a “bérrendezési” javaslat a tárgyalóasztalra került, már lehetett “mazsolázgatni” Döbrögisztán politikai maffiózóinak vagyonnyilatkozatát!
(A szagszervezeti vezetők nem kötelezettek vagyonnyilatkozat leadására! Havi jövedelmük pedig gondosan őrzött adótitok!)

Zika vírus és kisfejűség: Járvány vagy paranoia? Eltúlzott számok és elhallgatott okok


Virus-transmitidos-por-mosquitos


A Zika járvánnyal kapcsolatban két fontos kérdést kell megvizsgálnunk. Az egyik, hogy valóban okoz-e kisfejűséget és amennyiben igen, tényleg olyan sok esetben, mint ahogy azt állítják.
Amennyiben a valóságban lényegesen kevesebb csecsemőt érint a mikrokefália (rendellenes agyfejlődésből eredő kisfejűség), mint azt a hivatalos adatok mutatják, rájövünk, hogy a „rendkívüli, szokatlan, súlyos és hirtelen helyzetre” adott magyarázatok egy hazugságon alapulnak.
A módszer nem új. Az egészségügyi hatóságok rendszeresen alkalmazzák, mint például a 2009-es sertésinfluenza járvány esetében, amikor az amerikai járványügyi hivatal szerint az Egyesült Államokban 22 millió fertőzésről számoltak be.
Sharyl Attkisson, aki akkor még a CBS sztárújságírója volt, kiderítette, hogy a hivatal (CDC) már nem is számolta az eseteket. Hogy miért? Mert a sertésinfluenza gyanúval laborba küldött minták jelentős részében nemcsak sertésinfluenza, de semmilyen influenza vírust nem találtak. A CDC taktikát váltott hát és egy régi propaganda trükkhöz folyamodott: Hazudjunk jó nagyot és az emberek gondolkodás nélkül elhiszik majd.
Mi a helyzet a Zika vírussal? Azt állítják, hogy a mostanában diagnosztizált mikrokefáliás eseteket ez a vírus okozza, ami az elmúlt 60 évben a legrosszabb esetekben is csak enyhe lázzal és semmilyen egyéb súlyos hatással nem járó betegség volt.
Január 27-én az AP azt írta, hogy 4180 mikrokefália gyanús esetből 270-nél erősítették meg ténylegesen a rendellenességet.
Ezt nyomravezető jelnek hívják. Tehát 4180 helyett 270 esetről beszélünk.
Ez persze nem gátolja a médiát a „rettegett” vírussal kapcsolatos félelemkeltésben. A brazil katonák még mindig házról házra járva osztogatják a toxikus szúnyogirtó szereket, a gyógyszergyártók pedig továbbra is ezerrel dolgoznak a Zika vírus elleni oltóanyag kifejlesztésén.
Amennyiben pedig az emberek rájönnének, hogy megint egy átverésről van szó, a kutatók pedig elkezdenének felszólalni a propaganda és a hazugságok ellen, a WHO és a CDC elvégezné helyettük a munkát, és ha kell ott a helyszínen írják majd felül a már egyszer megvizsgált „eseteket”, amikről hirtelen kiderül, hogy mégiscsak a Zika vírus okozta őket. Hiszen ha egyszer a gépezet beindult, nincs megállás.
A második kérdés, amit meg kell vizsgálnunk, hogy azokban az esetben, amikor tényleg mikrokefáliáról van szó, vajon mi okozta a rendellenességet.
Több lehetséges okot is találhatunk. Ezek között van egy Brazíliában használt rovarirtó szer, egy terhes nők számára ajánlott oltás, a brazil vegyipar tevékenységei, az alultápláltság és az alapvető higiénia hiánya, a szúnyogirtó szerek és végül egy génmódosított szúnyog.
Elképzelhető, hogy a kisfejűséget, illetve az ilyen rendellenességgel született csecsemők számának esetleges növekedését ezek együtthatása okozza. Mindenesetre a Zika vírus és a kisfejűség közötti kapcsolatot eddig még nem sikerült kimutatni.
A lehetséges okok közül vizsgáljuk meg azoknak a génmódosított szúnyogoknak az esetleges szerepét, amiket azzal a céllal fejlesztettek ki, hogy csökkentsék a mocsárlázat, a Zika vírust, a sárgalázat és a chikungunya vírust terjesztő szúnyogpopulációkat.
Az első érdekes tény, hogy a GM szúnyogokat éppen azon a területen engedték ki a természetbe, ahonnan a legtöbb születési rendellenességet jelentették (Juazeiro, Brazília). Ez igencsak árulkodó jelnek számít. Ki foglalkozik az összefüggés kivizsgálásával? Hivatalosan természetesen senki.
zika-virus-21
Ez körülbelül olyan, mintha azt mondanánk, hogy „bejártuk a háború sújtotta várost és bár a múlt héten éppen itt bombáztunk, az nem okozhatta a látható pusztítást”.
A GM szúnyogokat kiengedő Oxitec cég Bill Gates-től is kap finanszírozást, ami sohasem jó előjel.
Az Oxitec az Intrexon tulajdona, aminek Hoover profiljában a következőket olvashatjuk:
„Az egyik ember Frankenstein étele a másik számára megoldás a globális éhezés ellen. Az Intrexon a szintetikus biológiát illetve a biotechnológiát kihasználó technológiák kifejlesztésével foglalkozik, a gyógyszerektől a génmódosított növényeken át a génmódosított állatokig terjedő újítások elérése érdekében. A vállalat együttműködési megállapodást kötött a [génmódosított lazacot kifejlesztő] AquaBounty céggel…”
Génmódosított állatok. Pont erre van szükségünk. A génmódosított lazacot is éppen azért támadják ellenzői mert egyetlen elfogadható, tudományos tény sem támasztja alá, hogy az állat fogyasztása biztonságos lenne, illetve, hogy az nem okoz majd komoly gondokat a vizek élővilágában.
Az Intrexon egyik alelnöke az a Dr. Sam Broder, aki az Amerikai Rákkutató Intézet igazgatójaként komoly szerepet kapott az AZT nevű AIDS gyógyszer piacra dobásában. A kemoterápiában alkalmazott, korábban megbukott gyógyszert kivonták a forgalomból, hogy újra tesztelhessék. A botrányok kísérte klinikai vizsgálatok után újra megkapta az amerikai gyógyszerhatóság engedélyét. A gyógynak nehezen nevezhető szer meggátolja a sejtek szaporodását és az immunrendszer működését egy olyan betegség kezelése során, ami éppen az immunrendszert támadja. Ezen kívül nincs vele más gond.
2011-ben a cég két új ügyvezetőt üdvözölhetett Robert B. Shapiro és Jeffrey B. Kindler személyében. Shapiro korábban a Monsanto és az aspartame gyártó NutraSweet igazgatója volt, míg Kindler a Pfizer gyógyszeripari óriás ügyvezető alelnöke és a McDonalds jogi igazgatója volt. Ki ne bízna meg ezekben a fiúkban? Ha ők kibocsátanak egy génmódosított szúnyogot, biztosak lehetünk benne, hogy azok nemcsak biztonságosak, de ízletesek is.
A génmódosított szúnyogok „sikerének” kulcsa a következő: A génmódosított hím párosodik a Zika vírust hordozó nősténnyel, amelyek olyan utódokat hoznak létre, amelyek nem élik túl a lárva állapotot, így a Zika (vagy egyéb) vírust hordozó populáció drasztikusan lecsökken.
Csakhogy a módszerről nem készültek hosszú távú biztonsági tanulmányok, így tulajdonképpen élesben tesztelik.
„Próbáljuk ki és meglátjuk.” – a projekt mottója. Elvégre mi baj lehet belőle? Hogyan okozhatna bármi gondot egy génmosósított szúnyog?
Claire Bernish leírja, hogy hogyan:
A génmódosított szúnyogok feladata az lenne, hogy kontrollálják a természetben vadon előforduló, betegségeket hordozó szúnyogokat, mégpedig rendkívül tudományos módon. A kutatók kizárólag hím génmódosított Aedes szúnyogokat bocsátanak ki a szabadba, akik a természetes nőstényekkel szaporodnak. A tudomány az utódoknál jön be a képbe, ami szerint ezek az egyedek a tetraciklin nevű antibiotikum jelenlétének hiányában elpusztulnak, mielőtt elérnék a szaporodásképes kort. Csakhogy van egy kis bibi.
A Kereskedelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2015. februári adatai szerint Brazília a világ harmadik legnagyobb antimikrobiális adalékanyag felhasználója a fogyasztásra szánt állattenyésztésben. Magyarul, Brazília harmadik helyen áll a világon a tetraciklin nevű antibiotikum felhasználásban az állattenyésztésben.
Az Amerikai Agronómiai Társaság tanulmánya szerint „az állatoknak beadott antibiotikumok 75 százaléka nem szívódik fel az állatban, hanem az ürülékkel távozik.” A jelentés konkrétan megemlíti a tetraciklint, mint olyan antimikrobiális szert, amelyik tartósan megmarad a természetben.
Az Oxitec egyik bizalmas belső dokumentumából az is kiderül, hogy az [utódok] túlélési rátája a 15 százalékot is elérheti, amennyiben a tetraciklin akár kis mennyiségben is jelen van: „A tetraciklin egészen kis mennyiségben is képes meggátolni” a génmódosítással elérendő elhullást.
Tehát ahhoz, hogy a vártnál sokkal több génmódosított utód élje túl a kísérletet, nem kell egyéb, minthogy a tetraciklint tartalmazó ürülék valahogy eljusson a szúnyogok szaporodási helyéhez.
Vajon milyen tulajdonságokkal bírnak ezek az utódok? Egy természetes és egy génmódosított egyed hibridjeiről van szó, amelyek ugyanúgy megcsípik az embereket, mint minden más szúnyog. Ilyen állatok nem éltek még a földön korábban. Igazából nagyon keveset tudunk rólunk, de a kutatók állítása szerint nincs ok az aggodalomra. Minden a legnagyobb rendben. Tudják, hogy mit csinálnak. Aki ezt beveszi, az hallgassa meg az én ajánlatomat is, mert hihetetlenül olcsó luxuslakásokat tudok a Jupiteren.
Térjünk vissza tehát a fent említett születési rendellenességekhez, amelyeket éppen ott regisztráltak, ahol a génmódosított szúnyogokat kiengedték és a saját állításuk szerint a betegséget éppen azok a szúnyogok terjesztik, amelyeket az újak elpusztítani hivatottak.
Köszönjük Oxitec. Köszönjük Bill Gates, Sam Broder, Randal Kirk és köszönjük Intrexon.
Az összeesküvés szó egyetlen egyszer sem hangzott el ebben az írásban, de ha már itt tartunk, egy mondat erejéig miért ne tennénk? Ki állíthatja teljes bizonyossággal, hogy mit hordoz vagy hordozhat egy ilyen génmódosított szúnyog?
Amikor felnézünk az égre és megpillantunk egy vadászgépet, aminek tételezzük fel, hogy még a típusát is be tudjuk azonosítani, mit mondhatunk teljes bizonyossággal azon túl, amit az adott gép leírásából tudunk? Honnan tudjuk, hogy mire képes mindazon túl, és hogy éppen mit hordoz a fedélzetén?
Ja, igen, a kutatók azonnal munkához láttak, hogy kifejlesszenek egy oltást a Zika vírus ellen. Tudjátok, a Zika vírus ellen, ami nem okoz komoly betegséget.
Forrás: John Rappoport
http://idokjelei.hu/2016/02/zika-jarvany-vagy-paranoia-eltulzott-szamok-es-elhallgatott-okok/


A tudomány MA kétarcú. Az egyik elfogulatlanul halad a megismerés felé és ide tartozik minden közvetítő – ide sorolom az Idők jeleit – média és – tényfeltáró – újságíró, riporter is, a másik VEZÉRELVE VAN mégpedig üzleti érdekektől vagy egyszerűen el van maradva a tudomány eredményeitől – mást csinál, mert nem ismeri a legújabbat … sok van ilyen például az orvosok között.
Ők el vannak varázsolva “az ember” fantasztikus teljesítményeitől, ez főleg a technológiára vonatkozik esetünkben a kémiai szerekre (hadd ne mondjunk gyógyszert), és meggyőződésük, hogy ezen az úton csak JOBB LEHET – az elfogadottság, a bankvilág, stb. csak erről “tud” következésképp erre van pénz, kutatásra, “új” “csoda” dolgokra.
Én már ezt másképp látom – mert az alternatíva gazdag, ennek ellenében már szinte kész – ugyanis ha az igazi tudományról lenne szó, akkor ÖRÜLNÉNEK ha volna egy felfedezés, és nem volna életveszélyben a feltaláló (energia-problémát megoldó például, nem egyszer konkrétan eltették őket láb alól) vagy, egyszerűen megvásárolják a találmányt AZÉRT, hogy eltegyék a fiókba és gyártsák még a rosszabbat, a régit. Ezen nagyon meglepődtem már rég, azóta “híztak” a tapasztalataim.
Van egy tudományelméleti munka: T.S.Kuhn A tudományos forradalmak elmélete c. könyvében kifejti, hogy egy ideig “még bírja magát tartani” egy világszemlélet, tudományos megismerési szint, aztán egyre több bizonyíték lesz arra, hogy az tarthatatlan, mert a régi ellenében – már alakul sőt, készen van – a következő.
Az a technológia, egy régebbi gondolkodás alapján, ami egyre csak keresi az ellen-ellen-ellenanyagot, – az egészségügy területén vagyunk – már régen bizonyított, hogy hibás. A vírus ha megölik, tanul és megváltozik – ezért kell az antibiotikumokból MINDENT beszedni amit mondanak, mert ha valami marad a kórokozóból, vagyis túlél, annyira megerősödik, hogy ellene már nem lesz semmi hatékony!
Hasonlóan erősödnek/mutálódnak a vírusok de sebaj! – gondolja a fősodratú, hivatalos tudományos szemléletű tudós, majd lesz mááásik, HATÓANYAG! És akkor jön a bank megint, finanszíroz, a keresletet, ugye, azt megteremtik :(
Egyszerű példa, hogy a szervezet AZÉRT csinálja a lázat mert abban a hőségben ELPUSZTULNAK a kórokozók! Az egész – régi és rossz – rendszer az “öld meg” ebben az esetben: “menj neki – csökkentsd a lázat – szüntesd meg a TÜNETET ” elven működik.
Egy sor KRÓNIKUS betegség gyógyítható, már majdnem száz éve, hogy Gerson doktor felfedezte, először saját magán. De számtalan SZELÍD megoldás van a rákos megbetegedésekre IS és még mindig keresik a fekete macskát a sötét szobában.
Régesrégen felgyújtották a villanyt :) ! DE CSAK A RÉGI MÓDSZEREKRE VAN PÉNZ, mert az egészség nem üzlet! Az oltóanyagot majd el lehet adni, ez az egyik legnagyobb üzlet. (Most hallottam egy felvilágosult :) orvosnőről, aki nem írt fel – pedig van � – gyógyszert egy megállapított betegségre, mert azt mondta, hogy ezt szedi majd öt évig, és a mellékhatásaitól olyan beteg lesz, hogy azt már nem fogjuk tudni meggyógyítani – ez végül nem baj, ha az ember tudja, hogy van egy népességcsökkentési szándék. Még jó, hogy az orvosnő a betege érdekét nézte).
De azért addig “gyógyítanak” :( és főleg, “megelőznek” ! az oltásokkal (nem nagyon jön be, egyre kevesebben kérik az infl.elleni oltást nálunk).
Tehát már készen van az új! Itt ezt nem tudom felsorolni, hányféle, vegyük csak a Gerson-módszert, ami nagyon hasonlít a megtérésre: HAGYD EL A RÉGIT, válts egy teljesen újra, űzd ki a mérgeket a szervezetből – a bűnöket – és egészséges leszel (az örök életre :) )!
Praktikusan ezt tömény vegyszermentes levekkel – semmi mást nem lehet fogyasztani – ami minden “gázos anyagot” kipucol, miközben a szervezet öngyógyító képessége felépíti az egészséges szervet, kb, két év alatt. (Ez is milyen szép, nem? “Öngyógyító képesség :) – minden gyógyulás a természettől van! Az orvos kúrál, a természet gyógyít – a régi mondás szerint :) )
De van más módszer is, a lelki tényezők testi hatásait “gyógyító” Új Germán Medicina, amiben csak arról van szó, hogy meg kell érteni, mi történt a lélekben: abban a “pillanatban” – igen rövid idő alatt, én már tapasztaltam kétszer is – megszűnik a tünet. A tünet. Mert a betegséget úgy értelmezik, hogy a lélek betegszik meg, a tünettel hívja fel a figyelmet, értelmezni kell, és belátni, amit kell :) ahogy beláttuk, a “szervi probléma” megszűnik.
Nahát ezért van talán egy évtizede vagy régebben életveszélyben Hämer doktor … Itt egy követője http://www.i-karesz.hu/ Ez a legnagyobb tilalomfa, azt mondani, hogy a lélek beteg …és a test csak másodlagos …

Éva

Brutális médiacenzúra működik Németországban

A német hatóságok engedelmességet követelnek meg az országban működő médiától, és teljes cenzúrát működtetnek. Az újságírók “fentről” kapott utasításokat kell kövessenek annak kapcsán, mit és hogyan írhatnak meg, illetve mi az, amiről egyáltalán nem írhatnak.
A Deutschlandfunk rádiónak interjút adott Wolfgang Herles német újságíró, a ZDF televízió volt igazgatója, aki ezúttal nyíltan kimondta, hogy Németországban teljes médiacenzúra működik. Elmondása szerint a sajtóorgánumok többsége “fentről” kapott utasítások mentén kell működjön, és szigorú cenzúra alatt működik – ellenkező esetben nem is működhetne. Herles az interjú során kijelentette, hogy a német sajtóorgánumok teljes engedelmességet tanúsítanak az ország hatóságai irányába, annak ellenére, hogy többségük látszólag “független” médiaként működik. Az ország hatóságai szigorú feltételeket állítanak fel bizonyos témákra vonatkozóan, és arra kényszerítik a médiát, hogy kövessék az általuk megszabott utasításokat. A ZDF volt igazgatója szerint a média mai állapota semmiben nem különbözik a két részre szakadt Németország idejében tapasztalható médiacenzúrától.
“Akkoriban nem volt engedélyezett számunkra, hogy bármilyen negatív kijelentést tegyünk az új szövetségi államra vonatkozóan. Ma semmilyen negatív állítást nem tehetünk a menekültek kapcsán. Ez a kormányzati újságírás vezetett oda, hogy az emberek többé nem bíznak bennünk.”
A Wirtschaftswoche napilapnak nyilatkozva pedig az ARD TV volt vezetője, Ulrich Wickert beszélt arról, hogy a német lakosság nem bízik többé a médiában. Elmondása szerint a média ma nem több, mint a gazdaság része, ennél fogva gazdasági érdekek határozzák meg a működését. A kiadók annak mentén kell gondolkozzanak, hogyan adják el az adott kiadványt, és mennyi profithoz juthatnak az eladásokkal. Wickert kijelentette, hogy a gazdasági érdek ma már súlyos mértékben korlátozza a szólásszabadságot, de ezt a gazdasági érdeket is néha politikai utasítások írják felül.
Az újságíró arra hívta fel a figyelmet, hogy a média feladata eredetileg az emberek tájékoztatása lenne, és a tényekről kellene beszámoljon, hogy arról az emberek önálló véleményt alkothassanak. Ezeket az elvárásokat azonban meg sem közelíti a valós helyzet, a gyakorlatban ugyanis külső tényezők megszabják, hogy bizonyos tényekről a média nem számolhat be.
“A tolerancia és demokrácia hibás értelmezésének lehetünk szemtanúi, mert bizonyos dolgokat tabunak minősítenek. Például, vannak olyan pillanatok, amikor el kell ismerni, hogy algériai, marokkói, vagy tunéziai fiatalok voltak azok, akik olyan módon viselkedtek, hogy azt mi Németországban nem tűrjük meg.”
Az újságíró rámutatott arra, hogy a sajtó kizárólag amiatt kezdett beszélni a Kölnben történt támadások elkövetőinek észak-afrikai származásáról, mert egyidőben zajló tömeges jelenségről volt szó, amit már nem tudtak letagadni. Ennek ellenére bebizonyosodott, hogy ennél sokkal nagyobb számban, rendszeresen követnek el bevándorlók rablásokat és szexuális zaklatást, de ezt mindeddig tabunak minősítették, mert nem egy időben ugyanazon helyszínen történt több száz eset.
Hónapokkal ezelőtt Udo Ulfkotte német újságíró a nyilvánosság elé állt és elismerte, hogy együttműködött a német és amerikai titkosszolgálatokkal, és éveken át olyan publicisztikákat kellett megjelentetnie, melyeket nem ő írt meg, hanem készen megkapta, majd saját nevével publikálta, mert megfenyegették, hogy nem-együttműködés esetén elveszíti az állását.
Ulfkotte később számos külföldi sajtóorgánumnak adott interjút, emellett megjelentetett egy könyvet, amiben kifejtette, hogyan szervezi be a CIA az újságírókat, annak érdekében, hogy a hírközlésben Washington geopolitikai érdekeit képviseljék, ami gyakran éles ellentétben áll a német lakosság érdekeivel.


http://www.hidfo.ru/2016/02/brutalis-mediacenzura-mukodik-nemetorszagban/

Bajban lehetnek az angliai magyarok, elbukhat Orbánék kérése

A brit kormány azonnali hatállyal megtagadhatná a szociális ellátást az EU más tagállamaiból érkező munkavállalóktól.
oc
Az Európai Bizottság új javaslatot készített Nagy-Britannia európai uniós reformigényeivel kapcsolatban, amelynek értelmében a londoni kormány azonnali hatállyal megtagadhatná a szociális ellátást az EU más tagállamaiból érkező munkavállalóktól – közölte a brüsszeli testület szóvivője.
Margarítisz Szkínász, az európai bizottsági elnök szóvivője sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy a szervezet készített egy ilyen javaslatot, arról azonban még nem tájékoztatták az uniós tagállamokat.
Az illetékes hangsúlyozta, hogy sikerült előrelépést elérni a Nagy-Britannia és az uniós intézmények közötti tárgyalásokon, végleges megállapodás viszont még nem született semmiről. “Még nem vagyunk készen, az egyeztetések folytatódnak” – mondta Szkínász.
A szóvivő hozzátette, nem elég, ha az Európai Bizottság és az Európai Tanács jogászai megegyezésre jutnak, olyan folyamatról van szó, amelyet az EU mind a huszonnyolc tagállamának jóvá kell hagynia.
David Cameron brit kormányfő vasárnap munkavacsorán fogadta Donald Tusk ot, az Európai Tanács elnökét. A megbeszélés középpontjában a londoni kormány által Brüsszeltől követelt szabályozási reformok álltak. A tárgyaló felek nem jutottak egyezségre, közlésük szerint azonban igen jelentős haladást sikerült elérniük.
A brit reformigényekről szóló tárgyalási folyamat hivatalosan novemberben kezdődött, miután Cameron elküldte pontokba szedett reformköveteléseit Brüsszelnek és az EU-társállamok fővárosainak. A fő brit követelések között szerepel annak rögzítése, hogy az euróövezeti országok ne hozhassanak többségi, diszkriminatív jellegű döntéseket a valutaunión kívüli EU-tagállamok kárára, Nagy-Britanniára ne vonatkozzon az EU-integráció szorosabbra vonásának szerződéses kötelezettsége, valamint az, hogy ne lehessen visszaélni az unión belüli szabad mozgás szabályaival.
Ez utóbbi brit igény a legtöbb vita forrása, ugyanis London ebbe beleérti az EU-társállamokból érkező munkavállalók szociális ellátására vonatkozó szabályok jelentős szigorítását is, ezt azonban több más tagállam – köztük Magyarország is – diszkriminációnak tartja és elutasítja. Amikor David Cameron Budapesten járt Orbán Viktor nál, a magyar miniszterelnök is azt közölte: ebben a pontban nem ért egyet a brit miniszterelnökkel.
A brit reformigények többi részéről már nagy vonalakban sikerült megállapodniuk a tagállamoknak, a végleges megoldást sokan az uniós állam-, illetve kormányfők február 18-19-i csúcstalálkozójától várják.
Nagy-Britanniában 2017 végéig népszavazást tartanak az ország EU-tagságáról, a brit kormány pedig a referendum előtt újra akarja tárgyalni az Európai Unióhoz fűződő viszonyrendszerét Brüsszellel, valamint a többi tagállammal, és a brit választók e tárgyalások eredményei alapján dönthetnének arról, hogy az EU-n belül, vagy azon kívül akarják-e tudni hazájukat.
(vg)
Bal-Rad komm: “Bajban ismerszik meg a jóbarát!” Cameron beámította Döbrögit a Közép-Európa Császára címre való támogatás ígéretével, aztán palira vette! Vezérünk mindenben kedvére tett Őfelsége miniszterelnökének, ám az a dolgok célegyenesbe fordultával elfeledkezik a narancsos horda nagyívű-“Megvédjük a magyar…”-szlogen támogatásáról.
Nemmzethvezetőnk pedig-ha csak százezernyi magyar tér haza Albionból-a magyar koronáról is lemondhat! Tekintettel arra, hogy a kimenekültek általában véve nem rajongói Döbröginknek. No meg hazajövetelük a remek udvari statisztikákba is rendesen belerandítnának.
Arról nem is beszélve, hogy Döbrögink egoját igencsak megcsonkolná a cameroni cselvetés!

Újabb elektromos tetoválás bankoláshoz és orvosi megfigyeléshez

A Chaotic Moon nevű cég a tetoválások növekvő népszerűségét kihasználva próbálja terjeszteni találmányát. Ez körülbelül a lakosság 20 százalékát fedi, a többiek számára pedig marad a jó öreg propaganda: egészség és biztonság.
Az elektromos tinta, különböző érzékelők és mikrochipek felhasználásával készült, hártyavékony ragtapaszra hasonlító tetoválásokat így népszerűsíti egyik fejlesztője:
„A pénztárcánkat folyton magunknál hordjuk és ezek nagyon sebezhetőek. [Sebezhetőbbek, mint amikor több millió ember fiókját hekkelik meg egyszerre?] A Tech Tat tetoválással minden információt a bőrünkön hordhatunk, és amikor szükségünk van a bankkártya vagy személyi adatainkra, egyszerűen lehívjuk a rendszerből,”
mondja Eric Schneider.
Az orvosi célú felhasználásról pedig ezt gondolja:„Ahelyett, hogy az ember évente elmenne kivizsgálásra, csak magára rakja ezt a tetoválást egy évben egyszer, és ez magától ellenőriz mindent, amit egy kivizsgáláson megnéznének és az információt továbbítja a háziorvosnak, aki szükség esetén felveszi velünk a kapcsolatot.
A Tech Tat tetoválások így mindent magukban foglalnak. Észreveszi a láz korai jeleit, ellenőrzi a legfontosabb életjeleket, a pulzust, egyszóval mindent és szól, ha azt érzékeli, hogy betegek leszünk vagy a gyerekünk meg fog betegedni.”
Egy egész hadseregnyi új biometrikus biztonsági intézkedés és kütyü ígéri, hogy megvédi biztonságunkat és pénztárcánkat, csakhogy ezek mindennek elmondhatók, csak éppen biztonságosnak nem.
Aki pedig azt gondolja, hogy a prediktív orvoslás vagy bűnmegelőzés csak a technika megszállottjait érinti és soha nem lesz egyéb érdekességnél, jobb, ha tudja, hogy a Barack Obama nevével fémjelzett egészségbiztosítási program leírása szerint ez akár kötelezővé is válhat a jövőben azok számára, akik az állami egészségbiztosítást választják.
A hatóság a költségmegtakarítással érvel, illetve azzal, hogy így nyomon követheti a biztosítottakat, a legapróbb részletekig felügyelve az egészségükkel (és életükkel) kapcsolatos kérdéseket.
Technológia központú világunkban sokan a kényelem érdekében szemet hunynak a kockázatok felett, pedig szinte naponta hallunk új történeteket a személyazonosság lopásokról és a különböző szoftverek és hardverek feltöréséről, illetve arról, hogy miként fér hozzá az állam hozzáférhetetlennek ígért adatainkhoz.
Sokakkal azt is sikerült elhitetni, hogy a nyomon követés egyenlő a biztonsággal, így chipet ültetünk házi kedvenceinkbe, nyomkövetőt teszünk a gyerekeinkre és saját teljesítményünket is fitness kütyükkel figyeljük.
Csakhogy ezzel egy mindennél csúszósabb lejtőre lépünk, ami olyan szakadékok felé vezet, ahonnan már nem lehet visszamászni. Itt már nem arról van szó, hogy miként használjuk ki a technológia újításait saját és családunk életében, hanem arról, hogy az állam veszi át a szülő szerepét egy olyan rendszerben, amiben mi, a nép vagyunk a gyerek.
A Chaotic Moon promóciós videója (magyar felirattal):


Forrás: Activist Post
http://idokjelei.hu/2016/02/ujabb-elektromos-tetovalas-bankolashoz-es-orvosi-megfigyeleshez/

A Szürke Farkasok is érintett lehet az A321 tragédiájában

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálattól származó információk szerint a Szürke Farkasok török nacionalista csoport nemcsak kapcsolatban áll az Iszlám Állammal, de részt vehetett a Sínai-félsziget felett lezuhant A321 utasszállító repülőgép elleni merényletben, melynek során 224 ember vesztette életét.
A Kommerszant napilap a Szövetségi Biztonsági Szolgálat tisztviselőjét forrásként megjelölve hétfőn arról számolt be, hogy az Iszlám Állam nevű terrorszervezethez köthető török nacionalista szervezet, a Szürke Farkasok kapcsolatba hozható azzal a robbanással, ami a Sínai-félsziget felett október 31-én elhaladó A321 utasszállító repülőgépen következett be, és a fedélzeten tartózkodó 224 ember halálához vezetett.
A lap szerint a Törökországban a ’60-as években megjelenő “Szürke Farkasok” tagjai részt vettek a Csecsen Köztársaságban zajló harccselekményekben, és fegyverszállítást folytattak a csecsen terroristák részére.
2015. október 31-én az orosz A321 civil járat Egyiptomból Szentpétervár felé tartva lezuhant, a fedélzeten bekövetkezett robbanás eredményeként. A katasztrófa során az összes utas életét veszítette. A történtek az orosz légiközlekedésben bekövetkezett eddigi legnagyobb katasztrófát jelentik, amiért később az Iszlám Állam nevű terrorszervezet vállalta a felelősséget.
2015. december 2-án Andrej Klisasz, az orosz parlament felsőháza alkotmányügyi bizottságának elnöke indítványozta a Szürke Farkasok terrorszervezetté nyilvánítását és Oroszország területén való működésének törvényen kívül helyezését, miután november végén a török légierő Szíria légterében lelőtt egy orosz Szu-24-es vadászbombázó gépet. Az incidens során a katapultáló pilótát a levegőben ért halálos lövéssorozatot – a később nyilvánosságra jutott felvételek alapján – egy olyan paramilitáris egység adta le, melynek vezetőjéről és fegyvereseiről bizonyosodott, hogy a Bozkurt (Szürke Farkasok) tagjai.


http://www.hidfo.ru/2016/02/a-szurke-farkasok-is-erintett-lehet-az-a321-tragediajaban/

Török zsoldosok érkeztek Ukrajnába

A Donyecki Népi Köztársaság hírszerző szolgálata szerint török zsoldosok érkeztek Ukrajna területére, ahonnan a DNK és Oroszország területére próbálnak beszivárogni.
Az Ukrajnáról leszakadó Donyecki Népi Köztársaság védelmi minisztériuma szerdán közleményben számolt be arról, hogy Artemovszk és Mariupol környékén észlelték az idegen zsoldosok jelenlétét. A közlemény szerint egy 100 török zsoldosból álló alakulat érkezett Mariupol területére, amelynek elsődleges célja lehet, hogy felforgatást és lázítást folytasson a Donyecki Népi Köztársaság és Oroszország területén, katonai és civil célpontokat egyaránt célba véve. A beszámoló szerint további mintegy 200 zsoldos érkezett Artemovszk területére, akik az ukrán hadsereg egyenruháját és azonosítóit viselik, de lengyel, szlovák és török nyelveken beszélnek.
A védelmi minisztérium egyidejűleg beszámolt arról, hogy az ukrán fegyveres erők újra nehézfegyverzetet helyeznek el a köztársaság és Ukrajna közti frontvonalon.
Ukrajna 2014 áprilisa óta folytat hadmozdulatokat a régióban. 2015 februárjában az ukrán küldöttség és az elszakadó régiók képviselői megállapodást írtak alá Minszkben, ami lefektette a válság rendezésének alapjait: gondoskodott a tűzszünetről, és a frontvonalról a nehézfegyverzet kivonásáról. A minszki egyezmény 10. cikke előírja, hogy minden külföldi fegyveres el kell hagyja Ukrajna területét. Ennek okán Törökország, Szlovákia és Lengyelország egyaránt érintett lehet a minszki egyezmény sértésében. Az Amerikai Egyesült Államok szintén katonákat állomásoztat Ukrajna területén, ezzel megkötése óta folyamatosan sérti a minszki egyezményt.

http://www.hidfo.ru/2016/02/torok-zsoldosok-erkeztek-ukrajnaba/

Mi lett a bürokráciacsökkentésre felvett EU-s 170 milliárddal?

Miközben a 73 szőnyeg szélére került minisztériumi háttérintézmény pánikszerűen nekilátott lobbizni a túlélésért, a kormányon belül is háború dúl Lázár János halállistája miatt. Szakértők szerint, ha nem egy újabb átgondolatlan rögtönzésről van szó, akkor a közigazgatás átszervezésének egyik lehetséges értelme a következő években felszabaduló 2-3 ezer milliárd forintnyi uniós forrás hatékonyabb felügyelete.
kab
A bürokráciacsökkentés jegyében a kormány több mint 70 állami, országos háttérintézmény, költségvetési szerv minisztériumokba, járási vagy kormányhivatalokba olvasztását, esetleg megszüntetését tervezi – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter a múlt heti Kormányinfón.
A szóba jöhető szervezetek listáján olyan intézmények szerepelnek, mint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, az Országos Meteorológiai Szolgálat, vagy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság.
Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség államtitkára az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, hogy ha a gazdasági növekedés ebben az ütemben folytatódik, a mostani kormányzati ciklus végéig 100-150 ezer fővel csökkenhet az államigazgatásban dolgozók száma. A kormány február 10-i döntéséig a Miniszterelnökség és az egyes tárcák arról egyeztetnek majd, hogyan lehet racionalizálni a háttérintézmények, költségvetési szervek rendszerét.
rogy
Milliárdok és simicskátlanítás
A Népszabadság értesülései szerint a január 20-ai kormányülésen több miniszter is ellenezte Lázár kezdeményezését, ami valójában főnöke, a kormányfő ötlete volt. Orbán Viktor még inkább centralizálni szeretné a magyar közigazgatást – állítja a lap kiszivárgott információkra hivatkozva –, Lázár Jánosnak ezért április 15-ig már a konkrét átalakítási javaslatot kell letennie az asztalra, hogy július elejétől életbe léphessen az új rendszer.
A lap szerint vannak olyan tárcavezetők, akik puccskísérletként élik meg a változtatásokat. A felsorolásban Balog Zoltán, Pintér Sándor és Seszták Miklós szerepelnek, ők állítólag vitatják, hogy minden intézményt ugyanazzal a logikával lehetne kezelni. Az előterjesztés szerint azonban nekik csak egyetértési vagy véleményezési joguk lesz a kérdésben.
A centralizálás általános szempontján belül két konkrét érv is az átalakítás mellett szólhat: az egyik a háttérintézmények „simicskátlanítása”, a másik pedig a milliárdos közbeszerzések.
Pánik, lobbi, helyezkedés
A halállistán szerepelő cégek a megmenekülés reményében azonnal nekiláttak a létezésük okát igazoló tanulmányokat, kimutatásokat készíteni és kormányzati tanácsadóknál, államtitkároknál lobbizni. Az atv.hu birtokába jutott érvanyagokban azt kívánják bizonyítani, hogy az általuk – sokszor évtizedek óta – ellátott feladatokra, nem csak hogy szüksége van a kormányzatnak, hanem azokat mondjuk egy helyettes államtitkárságba való beolvasztás nélkül sokkal hatékonyabban tudnák ellátni.
Szempontjukból érthető is az aggodalom, hiszen eddig saját vezetés alatt, önállóan gazdálkodtak, önálló költségvetési soron lógtak, ezentúl viszont – várhatóan – egy szakmai helyettes államtitkár dönt majd, sokkal körülményesebben és lassabban a korábbi menedzsment helyett.
Márpedig ez a kilátás, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ döcögős működését látva, semmiképpen sem nevezhető előrelépésnek a korábbi állapotokhoz képest.
Az egyik lobbi anyagot készítő, száznál több alkalmazottal dolgozó intézet a következőkkel érvel önállósága mellett: nem csak, hogy ez a költséghatékonyabb megoldás – például a külső források megőrzése miatt –, de még a Lázár-féle Közigazgatási- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia is ajánlja a hozzájuk hasonló szakpolitikai tudásközpontok kialakítását. Ha beolvadnának az ágazati minisztérium szervezetrendszerébe – írják –, kockára tennék nemzetközi kapcsolatrendszerüket, amivel mindeddig hazájukat szolgálták. És azt sem értik, ki látja el a jövőben a jogszabályokba kifejezetten nekik delegált feladatokat.
Túlduzzasztott minisztériumok
Tény, hogy túlsúlyos az állam, és újra kell gondolni a szerepét, de az ilyen fajsúlyú átalakításokat azért nem így szokták bejelenteni, mert abban a pillanatban az érintett szervezeteknél megáll a munka, és mindenki nekilát helyezkedni és/vagy munkát keresni – mondta el lapunknak Varga Péter, a Millefolium Stratégiai kft. közigazgatási szakértője, aki szerint “a szektorban dolgozók az elmúlt 25 évben nagyon komoly védekezési mechanizmusokat alakítottak ki a folyamatos fenyegetettség okán.”
vap
A szakértő úgy véli, hogy az év közepéig tervezett átállási időszak bizonytalanságot és hatékonyságcsökkenést fog eredményezni a közigazgatásban, hiszen egyfelől a nagyobb tapasztalattal rendelkező szakembereket biztosan felszippantja a reálszféra, másfelől – és éppen ebből következően – a rendszerben maradó, kevésbé rutinos, elsősorban a fiatalabb generációhoz tartozó kollégák a létbizonytalanság miatt sem lesznek képesek minőségi munkavégzésre.
Varga prognózisa szerint a végeredmény néhány túlduzzasztott minisztérium és összevont, ám hatalmas háttérintézmény lesz, amiből egyértelműen következik, hogy amit megspórolnak a réven, azt elvesztik a vámon.
170 milliárd nem volt elég
Hazánk közepesen bürokratizált ország, amelynek mértékét nem a végrehajtó szervezetek száma határozza meg, hanem azok a jogszabályok, amelyek ezeket a szervezeteket létrehozták és kötelező feladatokkal látták el – állítja Varga Péter, aki úgy látja, hogy ha csak a hivatalnokréteget csökkenti a kormány, de a vonatkozó jogszabálytömeget nem racionalizálja, abból komoly rendszerzavar lehet.
Mindemellett adódik egy fontos kérdés az események sodrában: ha 2007-2013 között Magyarország összesen 170 milliárd forint uniós pénzt költött szervezetfejlesztésre, és ezeknek a pénzeknek a Lázár-féle halállistára került 73 szervezet egy része is haszonélvezője volt, akkor miként lehetséges, hogy most mégis ők kerültek a szőnyeg szélére?
Az Államreform Operatív Program keretében ugyanis 55 milliárdot, az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében pedig 114 milliárdot kaptunk arra Brüsszeltől, hogy csökkentsük intézményeink túlbürokratizáltságát.
Jön viszont 3 ezer milliárd
A háttérintézmények költségvetései fölött – 80 százalékos bértömeg csökkentés mellett – ezentúl a befogadó minisztérium diszponálhat, ám ennél is masszívabb érv a centralizáció mellett az a 2-3 ezer milliárd forintnyi uniós pénz, amely a kiemelt projektek révén juthat nemsokára a minisztériumi háttérintézményekhez.
Ennek felhasználását vagy egy új pályázatkezelő háttérintézmény segítségével tudná még szorosabb pórázon tartani a miniszterelnökség, vagy a már lassan öt éve üzemelő Széchenyi Programiroda Nkft. felfejlesztésével.
(atv)

Tagadnák, hogy Washington támogatása nem korlátozódik a liberális baloldalra

Ukrán diplomaták arra kértek egy francia TV-csatornát, hogy ne vetítsék le azt a dokumentumfilmet, ami az EuroMajdan nyugati országokban nem széles körben ismert vonatkozásait mutatja be. A dokumentumfilm beszámolna az ukrán radikálisok által elkövetett bűncselekményekről, és a szélsőjobboldal Amerikai Egyesült Államokkal folytatott együttműködéséről.
A Párizsban működő ukrán nagykövetség képviselői arra kérték a Canal+ Tv-csatornát, hogy ne vetítse le február 1-jén az ukrán EuroMajdan történéseit vizsgáló, Les Masques de la Revolution (A forradalom álarcai) című dokumentumfilmet (szó szerint úgy hangzott el, vizsgálja felül erre vonatkozó szándékát), ami szerintük félreértelmezi a tényeket és elferdített képet mutat az ukrajnai helyzetről. A kérés eredetileg a nagykövetség oldalán jelent meg, majd a későbbiekben elérhetetlenné vált. A Paul Moreira által rendezett dokumentumfilm a 2013-2014 fordulóján lezajlott ukrajnai forradalom eseményeit vizsgálja, részletesen bemutatva az Amerikai Egyesült Államok által támogatott szélsőjobboldali csoportok által elkövetett bűncselekményeket, különösen a 2014 májusában, Odesszában történt erőszakos cselekményeket.
Leírása szerint a dokumentumfilm “megfosztja álarcától a modernkori Ukrajnát, és nyomozást folytat a Kelet és Nyugat közti új hidegháború frontvonaláról.” A film egyértelműen a nyugati és keleti hatalmak közti konfliktusként mutatja be az ukrajnai eseményeket, különös hangsúllyal az Egyesült Államok által támogatott szélsőjobboldali csoportok tevékenységére, ami a nyugati országokban mindeddig nem tett szert széleskörű ismertségre, ellentétben az “oroszbarát szeparatistákkal”, akikkel már a forradalom kezdete óta foglalkozik a nyugati sajtó. A dokumentumfilmmel kapcsolatos nézeteltérések oka, hogy az ukrán kormány tagadja az Egyesült Államok kijevi forradalomban betöltött szerepét, az eseményeket ehelyett tisztán belpolitikai jellegű történéssorozatként, az ukrán nép forradalmaként akarná bemutatni.
A dokumentumfilm a kérdéses időszakban egy francia riporter által készített interjúsorozat mentén mutatja be Washington szerepét az események alakításában. A riporter a Jobb Szektor, az Azov különítmény és más szélsőjobboldali csoportok tagjaival készített interjúkat, ezek mentén von le a “politikai korrektségtől” független következtetéseket az Egyesült Államok és a forradalom motorjaként működő radikális jobboldali szervezetek kapcsolatáról.


http://www.hidfo.ru/2016/02/tagadnak-hogy-washington-tamogatasa-nem-korlatozodik-a-liberalis-baloldalra/

Vlagyimir Putyinnal találkozik a bajor kormányfő

Moszkvába utazik Horst Seehofer bajor miniszterelnök, ahol Vlagyimir Putyin orosz államfővel fog találkozni. A német politikusok felháborodtak a bejelentésen, pedig Seehofer már korábban jelezte: Bajorország független külpolitikai lépéseket tesz, ha Berlin nem hajlandó leállítani a tömeges bevándorlást.
A Die Welt német napilap beszámolója szerint a bajor kormányfő bejelentése felháborodást váltott ki a német politikusok körében, mert Seehofer lépése “ellent mond a német szövetségi kormány politikájának”. Továbbá annak hangsúlyozásába kezdtek, hogy az Oroszország elleni szankciók fenntartása “nem kérdés”, Bajorország nem tehet független lépéseket e téren. A CDU tagja és külpolitikai szakértője, Roderich Kiesewetter emlékeztetett, hogy Seehofer már a migráció kérdésében is nyíltan ellenezte a kancellár lépéseit, emellett abbéli reményeinek adott hangot, hogy a kormányfő lemondja a moszkvai utat. Niels Annen, az SPD külpolitikai szakértője azonban egyértelműbben fogalmazott, és kijelentette, hogy a külpolitikáról nem München, hanem Berlin hoz döntéseket.
A bajor kormányfő azonban a migrációs válság során mindvégig ellenezte a német kancellár bevándorláspolitikáját – ami kimerült a migránsok feltételek nélküli beengedésében -, és bár a szakértők rendszerint figyelmen kívül hagyták Seehofer ezirányú megnyilvánulásait, a bajor kormányfő számos alkalommal egyértelmű utalást tett arra, hogy készen áll függetleníteni a külpolitikát Berlintől, amennyiben a kancellár nem hajlandó szem előtt tartani a többségi lakosság elvárásait. Seehofer korábban bejelentette, hogy jogi eljárást indít Angela Merkellel szemben, annak érdekében, hogy a német határon a rend helyreállításra kerüljön.
A bajor kormányfő az Oroszország elleni szankciókat is ellenezte, mivel a szankciók katasztrofális hatást gyakoroltak a német gazdaságra, és ebben a tekintetben Bajorország különösen érintett. A német politikusok akkor azzal vádolták Seehofert, hogy “Putyin kezére játszik”, pedig hivatalos jelentések is beszámolnak arról, hogy a gazdák a szankciók első évében 800 millió euró bevételtől estek el, és Németországban félmillió munkahely szűnik meg a külpiacok egy részének elérhetetlenné tétele miatt.
Seehofer október közepén bejelentette, hogy a szíriai válság nem megoldható Oroszország részvétele nélkül, a német katonai beavatkozást azonban semmilyen körülmények közt nem tartaná elfogadhatónak. Akkor a Die Welt napilapnak adott interjú során kifejtette, hogy a továbbiakban készen áll közvetlen dialógust folytatni az orosz államfővel, annak érdekében, hogy a szíriai helyzetet minél hamarabb sikerüljön stabilizálni. Október 8-án a bajor kormányfő bejelentette, hogy amennyiben a szövetségi kormány nem hajlandó fellépni a bevándorlás azonnali leállítása érdekében, Bajorország Németországtól függetlenül fogja lezárni a saját határait. A szakértők nem vettek tudomást ennek lényegi jelentéséről; Seehofer azzal fenyegeti a német szövetségi kormányt, hogy Bajorország függetleníti külpolitikáját Németországtól, ha Berlin nem hajlandó tudomást venni a többségi lakosságot sújtó problémákról.


http://www.hidfo.ru/2016/02/vlagyimir-putyinnal-talalkozik-a-bajor-kormanyfo/