2015. december 30., szerda

Az angolszász jogrend térnyerése, mint az unipoláris dominancia eszköze

A Jobbik pártalapítványa által közpénzből támogatott Iránytű intézet nemrég közzétett egy rövid jelentést “Amerikai minták a Parlamentben” címmel, amelyben egy az angolszász törvénykezésben alkalmazott jogtechnikai eszköznek a magyar kormány részéről történő alkalmazását dicséri.
A szerző tanulmányt záró gondolata szerint
“Az Orbán-kormány több intézkedésén is látszik az angolszász, elsősorban amerikai minták átvétele, ez egy újabb, ezúttal egyértelműen előnyös példa, remélhetőleg tartósan megragad az itthoni törvényhozásban.”
Ez a gondolat a nemzeti hagyományok megtartását hangsúlyozó retorikához nehezen illeszthető, mert a magyar jogrendszer hagyományai az angolszász-amerikai rendszertől merőben eltérő európai kontinentális jog családjában gyökereznek. A fent említett angolszász jogrendből a kormány által taktikai kényszerlépésként átvett jogtechnikai eljárás alkalmazásának konkrét vizsgálata mellett azonban az angolszász jogi mechanizmusok alkalmazására kényszerítő körülményeken kívül a jogrend térnyerésére irányuló propagandát egy olyan kontextusban kell megvizsgálni, amely az Egyesült Államok egypólusú világrend fenntartásáért a többi felemelkedő pólus ellenében folytatott harcának folyamatába illeszkedik.
Az USA vezette atlanti geopolitikai centrum és a többi pólus összessége között a rendelkezésre álló természeti-gazdasági erőforrások és a demográfiai minőségek tekintetében minimum kiegyenlítettség uralkodik, ezért az atlantista geopolitikai blokk a globális társadalmi tér egyéb területein eddig meglévő viszonylagos dominanciájának abszolút kiterjesztésével próbálja gyengülő vezetői pozícióját megőrizni és erősíteni.
Ezek a területek a társadalmi élet teljes szegmensét felölelik. A területek és a Washington által rájuk gyakorolt nyomási mechanizmusok:
  • A gazdasági életben a neoliberális gazdaságpolitikai modell térszerkezeti kiterjesztése (TTIP-TAFTA és TPP)
  • A kultúrában a posztmodernizmus mint kulturális korszak mostani törvényszerű egyetemes lezárulásával létrejövő vákuum betöltése. A posztmodernitás dekonstruktív, multikulturalista és technológus irányzatainak átmentésével létrehozott un. hipermodernizmus, mint korszakalkotó egyetemes kulturális irányzat propagálása a tradicionális vonalakat felölelő, metamodernizmusnak nevezett iránnyal szemben. Ehhez társul az egyéb területeken is globális dominancia pozícióját kiharcoló angol nyelv közvetítői szerepe.
  • A vallások átpolitizálása. Ez a terület reálpolitikai szempontból is kiemelkedően hangsúlyos, mert a demográfiai mutatók tendenciáját tekintve a két nagy világvallás, a kereszténység – katolikus és protestáns -, és a szunnita iszlám népességi súlya a közeljövőben egyértelműen Ázsia délkeleti részére helyeződik át. Az USA célja, hogy a mostani, számára vallások feletti geopolitikai ellenőrzést biztosító időszakban kiépítse azt a hatalmi struktúrát, mely a demográfiai súlypont eltolódása után is biztosítani fogja ennek az ellenőrzésnek a lehetőségét.
Kereszténység – A katolikus egyház saját hagyományos szervezeti központjában az európai kontinensen összes pozícióját elvesztette. Míg katolicizmus a lengyel, olasz, portugál és spanyol identitás egyik látszólagos alapjegye, ez a vallásosság azonban csak a külsőségekben és a reálpolitika síkján nyilvánul meg – belső lényegét, és az ebből táplálkozó szellemi energiák kihasználásának lehetőségét teljesen elvesztette. A katolicizmus geopolitikai centruma jelenleg a dél-amerikai térségbe tevődött át, amely felett az USA a területén élő nagyszámú hispán bevándorló réteg szociális manipulálásával abszolút kontroll kiépítésére törekszik.
A nyugat-európai vallási kultúra másik nagy ága, a protestantizmus erőcentrumát mára az Egyesült Államok képviseli. Az USA keresztény lakosságának több mint 50%-a ehhez a felekezethez sorolható, és a politikai elitben az izraeliták mellett jelentős túlsúllyal képviseltetik magukat.
Iszlám – A síita irányzattal szemben jelentős demográfiai túlsúllyal rendelkező szunnita közösséget Washington a szunnita világ regionális erőcentrumainak – Törökország, Szaúd-Arábia, Pakisztán, Egyiptom – saját szövetségi rendszerébe alárendelt függőségi minőségben való kényszerítésével tudta kontroll alatt tartani. Az USA megkísérel mindenáron meghiúsítani minden olyan irányú próbálkozást, amely ennek az Atlanti-óceántól a Csendes-óceánig átívelő térbeli szunnita övnek, mint egy regionális hatalmi centrum vezetése alatt álló önálló hatalmi pólusnak a felemelkedését hivatott előkészíteni.
  • Szociális globalizáció – A demográfiai helyzet alakulásának kontrollálása érdekében az irányított migráció tulajdonképpen nem más mint a társadalmak etnikai és korszerkezeti tulajdonságainak megváltoztatására irányuló művelet, amely felett a kontroll gyakorlásának nehézségei az elmúlt időszakban aktívan kiütköztek. Mivel azonban ezek a nehézségek az Európai Unió gyengülésének irányába hatottak, az USA-nak nem érdeke a művelet leállítása.
Annak érdekében, hogy ezeket a területeket az Egyesült Államok vezette atlanti geopolitikai blokk teljes kontroll alá tudja vonni, a saját gyökerű és értelmezésű jogrend geopolitikai kiterjesztésére van szüksége. A nemzetközi kapcsolatok jogi környezetében az USA már elindította a saját angolszász joghagyományait követő szabályozási mechanizmus kikényszerítésének folyamatát a világűr felfegyverzésének, a kibertérnek, a nemzetközi légterek és nemzetközi vizekre vonatkozó jogi környezet megváltoztatása érdekében.
Az angolszász jogrend mátrixának kiterjesztése az európai térségre nemcsak a gyengülő európai identitás végső szétverésére, hanem a kontinentális európai kultúra hagyományai feletti önálló kontroll végleges megsemmisítésére is irányul, amely nagyban hozzásegítené az Egyesült Államok vezette atlanti blokkot az általa uralt – egypólusú -világrend változatlan megőrzéséhez.


http://www.hidfo.ru/2015/12/az-angolszasz-jogrend-ternyerese-mint-az-unipolaris-dominancia-eszkoze/

Kijevben ma Jacenyjuk Szenya cselekvési igét hirdetett! A 2016-os esztendőre!

Szenyocska szerint 2016 UKRAJNA TERÜLETI INTEGRITÁSA VISSZAÁLLÍTÁSÁNAK AZ ÉVE lesz!
Ez alatt a Krím és Donbassz meghódítását kell érteni.
ukt
Katonai elemzők és egyéb szakértők pedig január 10 tájára prognosztizálják a valcmanista latorhad Donbassz elleni offenzíváját. A szokások alapján következtettek erre. A keményebb hidegek is azidőtájt érkeznek, ami kedvez a nehéz harci technika mozgatásának. Meg akkor már túl lesz Maradék-Ukrajna az ünnepeken.
A holnapi napra tervezett diverzánsakciókat leplezett le az LNR elhárítása. Szabotázsakciókat szervezett a Luganszki Népköztársaság területén lévő elektromos-és vízvezetékrendszerek, valamint rádió és televízió adások vételét lehetővé tevő alállomások ellen a kijevi junta.
Az LNR területéről csak kézifegyveres lövöldözésről érkeztek hírek ma.
A donyecki frontszakasz már élénkebb volt.
Kominternovot ismét megaknavetőztés egy kicsit a valcmanisták, míg a donyecki repteret és Szpartakot már komolyabb szerszámokkak kezelték.
Mindezzel együtt is tegnap este óta ma délután kettőig CSAK nyolc alkalommal lőtte a Donyeck-régiót a latortüzérség.

http://www.balrad.com/2015/12/30/jacenyjuk-mer-nagyot-almodni/

Sikertelenül zárult az ukrán EU-csatlakozási kísérlet

Ukrajna teljes gazdasági katasztrófával kell szembenézzen, és az atlantista kormány ígéreteivel ellentétben a külföldi kölcsönök sem képesek megmenteni az országot. Egy német napilap szerint Kijev el kell ismerje, hogy az EU-csatlakozásra tett kísérlet sikertelenül zárult.
A Deutsche Wirtschafts Nachrichten publicistája arra hívta fel a figyelmet, hogy a Nemzetközi Valutaalapnak nem állt szándékában az ukrán gazdaság helyzetének javítása – ellenkező esetben ki kell jelenteni, hogy az IMF kudarcot vallott, mert a Valutaalap által kidolgozott programok minden igyekezet ellenére sem tudták megmenteni az ukrán gazdaságot. A lap hangsúlyozza, hogy az IMF programjai ellenére továbbra is fennáll a hiperinfláció veszélye, miközben az ország folyamatosan az államcsőd szélén áll. Ukrajna Nemzeti Bankja szerint idén 44%-os volt az infláció, ami a tavalyi 24,9%-hoz képest is drámai növekedés.
Az IMF számos “jogi trükköt” alkalmazott annak érdekében, hogy a katasztrofális helyzetet ne súlyosbítsa további vagyonkivonás. Ukrajna máig nem fizette vissza tartozásait Oroszországnak – emiatt az ország csődöt kellett volna jelentsen és nem juthatna újabb hitelekhez -, de az IMF megváltoztatta saját szabályait, hogy további kölcsönöket adhasson Ukrajnának. Csak idén a kijevi kormány tíz milliárd dollár kölcsönt kapott az IMF-től és más nemzetközi hitelezőktől, de az eladósodás láthatóan nem lendített a gazdaság helyzetén.
A DWN felhívja a figyelmet arra, hogy Ukrajna jelenleg az európai és amerikai adófizetők pénzén él, és előbb vagy utóbb az európai országok megelégelik az állandó segélyezést – a katasztrofális helyzet miatt pedig el kell könyvelni az ukrán EU-csatlakozás kudarcát; jelenleg se az Európai Unió, se Ukrajna nem engedhet meg magának olyan mértékű kiadásokat, ami az integráció lebonyolításához szükséges.


http://www.hidfo.ru/2015/12/sikertelenul-zarult-az-ukran-eu-csatlakozasi-kiserlet/

Törökország megint rossz hírt kapott Moszkvából. Az orosz Külügyminisztérium FELSZÓLÍTÁSÁT.

“Felszólítjuk Törökország kormányát, hogy az ország délkeleti térségében élő kurd népcsoport elleni erőszak megszüntetése érdekében haladéktalanul tegye meg a hatékony intézkedéseket, és a megrekedt békefolyamatot kizárólag politikai eszközökkel indítsa újra.”
Oroszország a leghatározottabban elítéli a kurd probléma Törökország által favorizált erőszakos megoldását, ami az orosz külügy szerint a válság eszkalációjána gyors veszélyével fenyeget.
tör
Nem állunk messze az igazságtól akkor, amikor abbéli véleményünknek adunk hangot, hogy az ankarai maffia számára igencsak rossz évvégi hír ez, ami cudar 2016-ra enged következtetni! Pedig Moszkva szólt jó előre!

http://www.balrad.com/2015/12/30/moszkva-uzent-ankaranak/
A
török hadsereg a terroristák oldalán hadba lépett Szíriában

Basar al-Dzsafari, Szíria ENSZ-nagykövete levelet küldött az ENSZ főtitkárának és a Biztonsági Tanácsnak, amelyben kijelentette; Törökország fegyveres erői közvetlen részt vesznek a Szíriában működő terrorszervezetek támogatásában. A török hadsereg támogatóan lépett fel az Iszlám Állam offenzíváiban Szíria területén.
Dzsafari a levélben kifejtette, hogy azok a fegyveres csoportok, melyek 2011 óta háborút vívnak a szíriai állam ellen, közvetlen katonai támogatásban részesülnek regionális hatalmak részéről, beleértve az Erdogan-rezsimet is. Törökország nem nézte tétlenül, hogy a kormányerők – szövetségeseik segítségével – közel jutottak a terrorszervezet felszámolásához, és immár Szíria területén folytat hadmozdulatokat az Iszlám Állam szövetségeseként.
Dzsafari emlékeztetett, hogy Törökország a háború folyamán mindvégig beavatkozott Szíria belügyeibe, ez a beavatkozás azonban “egyre sokrétűbbé válik, beleértve a török fegyveres erők által a terroristáknak történő katonai segítségnyújtást is”.
A levél szerint Ankara a szíriai fegyveres erők ellenében segítette a terroristákat bejutni Szíria területére, és a török katonák fedezőtüzet biztosítottak az Iszlám Állam szíriai határon belépő alakulatai számára.
Dzsafari a levélben kijelenti, hogy a török elnök az Oszmán Birodalom helyreállítását tűzte ki céljául, és törekszik a más országok területén élő, török etnikum által lakott területek elcsatolására. Szíria ENSZ-követe a levélben részletesen kifejti, hogy Törökország bűncselekményeket követ el azon szíriai menekültek ellen, akik az Ankara által támogatott ISIL terrorszervezet elől menekültek el. Dzsafari levele szerint az Erdogan-rezsim szervezésével a terroristák tömeggyilkosságokat hajtanak végre, és a térségben kiterjedt szervkereskedelem zajlik, az Erdogan-rezsim által irányított szervezetek “tudtával és közvetlen részvételével”.
Dzsafari felszólította a nemzetközi közösséget, hogy vessen véget Törökország szíriai menekültek elleni agressziójának. Az ENSZ-nagykövet visszahivatkozott arra az orosz gépre is, ami Szíria területén vett részt a terrorellenes műveletben, és a török légierő Szíria légterében lelőtte. Elmondása szerint nem ez volt az első eset, hogy Törökország fegyveres konfliktust vállal a terrorszervezet védelmében; a török fegyveres erők már több alkalommal összetűzésbe kerültek a szíriai kormányerőkkel, mert a török hadsereg támogatja a terrorszervezet offenzíváit.

http://www.hidfo.ru/2015/12/a-torok-hadsereg-a-terroristak-oldalan-hadba-lepett-sziriaban/

A szabaddemokraták szerint is le kell mondjon Merkel

A német Szabaddemokrata Párt vezetője, Christian Lindner azzal vádolja Angela Merkelt, hogy képtelen megbirkózni az országot sújtó válsághelyzettel, ezzel ellentétes nyilatkozataival pedig szándékosan félrevezeti a lakosságot.
Lindner a Stern magazinnak adott interjú során kijelentette, hogy Németországnak újrakezdésre van szüksége, új alapokra kell helyezni a kormány politikáját – Merkel intézkedéseit pedig kaotikusnak nevezte. A pártvezető kijelentette, hogy a káosz belföldön a szélsőjobboldal előretöréséhez vezet, Merkel pedig elvesztette korábbi hatalmát, és már nem képes irányítás alatt tartani a helyzetet.
“Merkel politikájának ereje abban rejlett, hogy válság idején stabilizálni tudta az országot. A kaotikus bevándorlás-politika miatt azonban elszalasztotta ezt az újabb lehetőséget.”
Korábban számos német politikus szólította már fel a kancellárt, hogy állítsa le a tömeges bevándorlást és állítsa le a migránsok befogadását. Merkel csak azt követően mutatott hajlandóságot látszólagos kompromisszumra, hogy egy év leforgása alatt egymillió bevándorló érkezett Németországba, de továbbra sem hajlandó fix keretet megállapítani az évente befogadott migránsok számára vonatkozóan. A kancellár támogatottsága azonban drasztikusan csökken emiatt; a ZDV TV-csatorna felmérése szerint a németek többsége nem ért egyet a kancellár politikájával, és a lakosság 52%-a úgy gondolja, hogy Merkel kudarcot vallott a válsághelyzet kezelésében.
A felmérés szerint emellett a németek 72%-ának meggyőződése, hogy a migrációs válság az Európai Unió felbomlásához vezethet. A Frontex friss adatai szerint idén 1,2 millió bevándorlót engedtek be az EU területére. Az Európai Bizottság szintén elismerte, hogy ez a második világháború óta történt legnagyobb válsághelyzet Európában.


http://www.hidfo.ru/2015/12/a-szabaddemokratak-szerint-is-le-kell-mondjon-merkel/

Izrael földmérgezéssel folytat területrabló háborút

Az izraeli hadsereg elismerte, hogy szándékosan tettek terméketlenné több mint 170 hektár földet a gázai határ mentén, hogy ezzel “megkönnyítsék az ott zajló biztonsági intézkedéseket”. Repülőgépekkel mérgeket szórtak szét a palesztin gazdák földjein, hogy ott lehetetlenné váljon mindenfajta mezőgazdasági tevékenység.
Korábban palesztin tisztviselők állították, hogy Izrael repülőgépekkel mérgeket szór szét, és a gazdák beszámolói alapján a rendszeres permetezések miatt több száz hektár olyan terület van, ahol nem nő meg semmilyen haszonnövény. A beszámolók szerint az izraeli gépek több napon át permetezik a határ menti területeket, melynek eredményeként spenót, borsó, petrezselyem és bab ültetvények semmisültek meg. A növényirtók és csírázásgátló szerek permetezésének köszönhetően gyakran a gazdák egész évi termése megsemmisül.
Az izraeli hadsereg egyoldalúan egy tiltott övezetet működtet a határon túl, ahol nem engedélyezett a tartózkodás palesztinok számára. Ezeknek az övezeteknek pontos kiterjedése ismeretlen; palesztin civileket gyakran lőnek le izraeli katonák a határ palesztin oldalán, de az áldozatok hozzátartozói szerint nem a tiltott övezetben tartózkodtak, az izraeli fél jelentései alapján pedig az állítólagos civilek fegyveresek voltak. A helyek többnyire arról számolnak be, hogy a helyi gazdákra nem lőnek, számukra engedélyezett az övezetben tartózkodás. A hadsereg azonban gondoskodik arról, hogy a gazdák se maradjanak a határ közelében; a föld terméketlenné tételével újabb száz hektárokról űzik el a palesztin földműveseket.


http://www.hidfo.ru/2015/12/izrael-foldmergezessel-folytat-teruletrablo-haborut/

Szíriában a kormányerők komoly eret vágtak ismét a dzsihadista sátánivadékokon.

Mhin mellett az ISIS egyik térségi fő bázisát számolták fel, számolatlanul irtva a banditákat.
tkp
Daraa-tartományban a szír hadsereg 82. dandárja pusztította el az ugyancsak az ISIS tulajdonában lévő egyik stratégiaifontosságú bázisát Sheikh Miskhina mellett. Itt is szép talajerő-utánpótlás történt.
A Kud Munkáspárt milicistái is komoly csapást mértek a bűnbandára. Aleppo tartományban fölszámolták az Eufrátesz folyón lévő “Tishrin” gátat eddig birtokló ISIS hordákat. A gát jelentőségét az adja, hogy ezen keresztül vezet a stratégiai fontosságú útvonal Aleppo és a latorfőváros Raqqa között. A kurdok azonnal be is vették magukat a környező magaslatokra, ahonnan kiváló leshelyekről tudják vadászni a martalócokat.
A gát visszafoglalása a bűnbandáktól komoly csapás az ankarai maffiára is. Kétszeresen is. Egyrészt a stratégiai fontossága miatt, másrészt hogy éppen a kurdok vitték véghez. Hírek szerint Karigan szultán most azon mesterkedik, hogy összehozzon egy ISIS-Al-Nusra egységességet a latorbandák maradványaiból. Jelentések arról szólnak, hogy Törökország felől helikoptereken szállítanak Azaz városhoz kompalkatrészeket, amikkel valahogyan tudnák biztosítani az Eurfátesz két partja közötti ide-oda való pribékközlekedést.
Érdekesség lehet, hogy máris megvan a “Jaish al-Islam” új főparancsnoka, ami már át is vette a vezénylő posztot a napokban 13-ad magával likvidált Zahran Alloush latorvezér posztját. Minő véletlen! Ő NEM VETT RÉSZT A BALUL KIÜTÖTT PARANCSNOKI ÉRTEKEZLETEN. Pedig nem akárki lehetett Abu al-Buveydani Hamman az új bandavezér-hiszen a végzetes randi előtt két nappal még Allous oldalán “parádézott”!
Közben napvilágra került egy műholdas felvétel a gyülekezetet ért légicsapásról. Méternyi pontosságú-mondhatni sebészeti pontossággal-csapódtak a rakéták a zsiványtanyákba.
Az iraki Kirkukban eltűnt a dzsihadista hóhérbanda ISIS egyik magasrangú helyi potentátja. Abu Omar al-Shishaniról (valódi nevén Abu Omar al-Shishani Tarhan) van szó ez esetben.
Több-egymástól független-beszámoló is azt állította, hogy ezt a vezérgonosztevőt akkor látták utoljára, amikor a Kirkuk közelében tanyázó amerikai különleges csapapatok állásai felé tartott kíséretével.
Stephen Warren ezredes az US Army Bagdadban tanyázó ködösítő szócséplője “légből kapottaknak” nevezte ezeket az információkat, amelyek szerinte az USA hitelességének aláásását szolgálják.
Az mindenesetre biztos, a latorvezér úgy szívódott fel, mint szürke szamár a ködben. Kirkuk és az amerikai állások között.
http://www.balrad.com/2015/12/30/sziria-25/