2014. november 1., szombat

Kínai nemzetbiztonság: Kémelhárítás

Az állambiztonság átfogó védelmét szolgáló új kémelhárítási jogszabályt fogadott el a kínai törvényhozás, amely felváltja az eddigi nemzetbiztonsági törvényt - jelentette a kínai média.


Az Országos Népi Gyűlés állandó bizottságának ülésén elfogadott dokumentum tartalmazza
- a kémkedés fogalmának meghatározását,
- s megállapítja, azok a külföldi szervezetek és magánszemélyek, amelyek és akik kémtevékenységet folytatnak,
- erre másokat rávesznek, vagy anyagilag ebben támogatnak, bűncselekményt követnek el,
- ahogyan azok a hazai szervezetek és magánszemélyek is, amelyek, illetve akik külföldieknek kémkednek.

A törvény a nemzetbiztonsági ügynökségeket hatalmazza fel arra, hogy az érintetteket felszólítsa a nemzetbiztonságot veszélyeztető, károsnak ítélt tevékenységek abbahagyására. Akik a felszólításnak nem tesznek eleget, azokat szankcionálják, ingatlanjaikat lezárhatják, illetve elkobozhatják. Ugyanezt tehetik a berendezésekkel, pénzzel és egyéb létesítményekkel.

A jogszabály szövege szerint a kémelhárításnak a törvényt szem előtt tartva, a magánszemélyek és szervezetek jogait tiszteletben tartva és azt biztosítva kell működnie. Az eljáró hatóságnak ugyancsak tekintettel kell lennie az államtitkokra, az üzleti titkokra és a személyes adatok védelmére. A beszámolók kitérnek rá, annak megállapítása, hogy például egy okostelefon bizonyos helyzetben a kémkedés eszközének minősül-e, az állambiztonsági szervek feladata.

A kínai törvényhozás a nemzetbiztonsági törvény 1993-as életbe lépése óta most első ízben foglalkozott az abban foglaltakat érintő módosításokkal, az új kémelhárítási törvény kihirdetésével a korábbi törvény érvényét veszítette. Sajtójelentésekből az is kiderült, a törvény tárgyalása során elhangzott, változtatni kell az államtitok kategóriájába sorolt dokumentumok minősítési követelményein, ugyanis sok irat az eljárási körülmények miatt, s nem a tartalmából következően kap ilyen minősítést.Hszi Csin-ping kínai államelnök a központi nemzetbiztonsági bizottság első - áprilisi - ülésén elnökölve kezdeményezte a nemzetbiztonsági feladatok átfogó áttekintését. Hangoztatta, a nemzetbiztonság fenntartása ma jóval összetettebb, mint valaha volt "a bonyolult belső és külső körülmények" miatt.


Hírfigyelő Szolgálat

Kérném szépen azt a törvényhelyet

Kérném szépen azt a törvényhelyet, amelyben elő van írva az a tétel, hogy a cigányságot a magyar társadalom az idők végezetéig el kell, hogy tartsa, segélyt kell, hogy folyósítson részükre, és fizesse a betegellátásukat, a kórházi kezeléseiket még akkor is, amikor a családi perpatvar miatt verik szét egymást? Ezen kívül rendezze az általuk okozott károkat és a rezsijüket is!
Kérném szépen azt a törvényhelyet, amelyben elő van írva, hogy a holokauszt túlélőknek meddig kell még folyósítanunk a kártérítéseket, kárpótlásokat, kiemelt nyugdíjakat?
Miért teszik felelőssé a holokausztért a ma itt élő magyar társadalmat? Azt a társadalmat, amelyik 70 évvel ezelőtt a világon sem volt?
Miért nincs még mindig felmondva az 1962 évi kölcsönös szociális szerződés, amelyet a Szovjetunióval (és nem Ukrajnával!!) és Romániával kötött a Magyar Népköztársaság? Államforma változás miatt 1989. október 23-a után azonnal fel kellett volna mondani, annál is inkább, mert egyetlen magyar beteg sem jár ki sem Ukrajnába, sem Romániába gyógykezelésre. Arról meg nem is beszélve, hogy járulékfizetési kötelezettség nélkül magas összegű nyugdíjakat folyósítunk ez alapján a szerződés alapján főleg Ukrajnába, sokszor ukránoknak. Újabban ukrán krónikus betegeket is gyógyít a nyíregyházi kórház, a magyar beteg meg megy várólistára, vagy a levesbe.
Miért tartunk el több száz külföldi diákot, és tanítjuk őket az egyetemeinken ingyen? A magyar diák meg örökre adósodjon el a diákhitelnek „köszönhetően”.
A magyar társadalom hátrányba kerül a saját hazájában. Vajon miért? Csak nem azért, mert birka módjára mindent eltűr? A birka tűr egy ideig, aztán menekülőre fogja a dolgot. Így tesz a magyar társadalom is: inkább külföldre vándorol a megélhetés reményében, az itthon maradók pedig amikor csak tehetik, leszavaznak azokra, akik 25 év óta ezt teszik velük!


Sokadszorra megkérdezem illetékes elvtársak,
Miért van cca 12-14 millió érvényes taj kártya Magyarországon, amikor nem vagyunk annyian?
Miért fizetünk ukránoknak, ukránoroszoknak nyugdíjat? -
mert olyan jól gyilkolták a népünket, gyalázták lányainkat-asszonyainkat, ölték embereinket?
Ide telepítették az Oroszország mellett felesküdött államilag idepakolt kémfeleségeket???!!!
Senki nem mer válaszolni, intézkedni pláne nem!
A cigánykérdéssel nem tudtak mit kezdeni sehol a szoc. világban, csak sunnyogtak. De akkor legalább volt munkájuk, már annak, aki dolgozni akart!
De most, nincs munka, tartsuk õket is!
Mik vagyunk mi?
Európa semmire se jó dologtalanjainak ellátói, akkor amikor a mieinknek sem jut elég! Sõt meglopják, terrorizálják fõleg az idõseket ezek a semmirekellõk!
Miért kell nekünk mindenféle szennyért fizetni???
Mi fosztottuk ki Európa nemzeteit?  Nevetséges!


Tisztelettel: Forgó Irén

A liberális német vezetés aggodalma az erősödő szélsőjobb

Vasárnap délután erőszakos összecsapásokra került sor Kölnben a rendőrség és közel ötezer anti-szalafista tüntető között. A demonstrációt az észak-rajna-vesztfáliai szélsőjobboldali erők szervezték, és a résztvevők között nagy számban megtalálhatóak voltak a német futballhuliganizmus aktív szereplői is. A felvonulók jellegzetes neonáci rigmusokat skandáltak, az eseményen elhangzó beszédekben pedig a szélsőjobboldal összefogására és társadalmi mozgalommá való szervezésére buzdították a hallgatóságot. Késő délután a helyi rendőrség a tüntetés feloszlatása mellett döntött, azonban az intézkedés későinek bizonyult, és így az állomás környékén durva utcai harcokra került sor a kölni rendőrök és a felvonulók között.Az összetűzésben könnygázt, gumibotokat és vízágyút is kénytelen volt bevetni a rendőrség, reagálva ezzel az őket és a helyszínen tartózkodó újságírókat érő atrocitásokra. A Der Spiegel információi alapján az incidens során közel 50 rendőr sérült meg és 17 feltételezhető elkövető került előzetes letartóztatásba. A történteknek azóta is rendkívül erős a sajtóvisszhangja Németország-szerte: a nem megfelelő rendőri felkészültség, illetve a szélsőjobboldali erők és a futball-huligánok között létrejövő, fenyegető szövetség komoly aggodalomra ad okot. A Német Labdarúgóliga (DFL) hivatalos közleményben távolodott el az eseményektől, hangsúlyozva, hogy nem minden szurkolói sálat viselő ember számít valódi futballrajongónak. A DFL elnökének, Andreas Rettignek azért is került sor e nyilatkozatára, mert a demonstráló tömegben sok olyan ember volt látható, akinek öltözetén egy-egy német klubcsapat emblémáját lehetett felfedezni. Az ügyvivő megerősítette: a profi német labdarúgás teljes mértékben támogatja a hasonló, erőszakos társadalmi megmozdulások leküzdését. A szalafista-ellenes megmozdulást feltételezhetően már hónapok óta szervezték szélsőjobboldali, elsősorban internetes fórumokon. Ahogy az a Kitekintő korábbi cikkeiben is olvasható, a radikális iszlám németországi térnyerésének következtében az elmúlt években egyre nagyobb erőre kapott a nacionalista Pro Deutschland polgári mozgalom, melynek székhelye történetesen Kölnben található. 2014 elején egy addig titkosan működtetett internetes huligán-hálózat fóruma került nyilvánosságra, így világossá vált, hogy a szélső-jobboldali erők mellett huligánok is szalafista-ellenes fellépésekre készülnek. A közelmúltban számos német városban, Essenben, Mannheimben és Frankfurtban is cselekvésre szólította föl a lakosokat a „Huligánok a szalafisták ellen” elnevezésű kezdeményezés. Végül szeptember végén Dortmundban került sor az első tényleges utcai demonstrációra, akkor csupán 350 tüntető vonult föl, a tüntetés pedig rendőri beavatkozás nélkül zajlott le.
A kölni erődemonstráció sikerén felbuzdulva a szélsőjobboldali erők már országos terveket szőnek, és arról beszélnek, hogy akár 200 000 fő mozgósítására is képesek lehetnek a jövőben. Hosszú távú céljaik között említenek egy, egész Európára kiterjedő, a radikális iszlám képviselőivel szembeni fellépést, a közeli terveikben pedig egy november 15-re, Berlinben meghirdetett „Huligánok a szalafisták ellen” tüntetés szerepel. A szélsőséges erők számára tehát felcsillant a remény arra, hogy az elkövetkezendőkben számottevő politikai szereplővé nőhessék ki magukat. A szélsőjobboldal esetleges megerősödése azonban jelentős aggodalmat kelt a német politikai színtéren. Thomas de Maiziére német belügyminiszter (CDU) a kölni összecsapásokat követően az igazságszolgáltatás lendületes és hatékony fellépésének szükségességét hangsúlyozta. A belügyminiszter nyilatkozatában elmondta: a vasárnap őrizetbe vett tüntetők ügyében folytatott gyors és szigorú eljárás segítségével egyértelművé kell tenni, hogy Németország nem tűr meg semmiféle hasonló, erőszakos és szélsőséges megmozdulást. Továbbá jó esélyt lát arra is a CDU politikusa, hogy a jövőben az előreláthatóan erőszakos eseményekbe torkolló, politikai lepelbe bújtatott demonstrációkat nem engedélyezik majd a közigazgatási hatóságok, olvasható a Die Zeit tudósításában.
Thomas Kutschaty, Észak-Rajna-Vesztfália igazságügy minisztere a vasárnapihoz hasonló események megelőzésének fontossága mellett azt is megemlítette, hogy a jövőben sokkal szigorúbban kell eljárni az ilyen jellegű utcai bűncselekmények ügyében. Az SPD politikusa minél gyorsabb, a büntetőjogot szigorító intézkedéseket szorgalmaz nem csak a tartományi, hanem a szövetségi döntéshozás szintjén is. Ezt a javaslatot a Német Nyomozók Szövetsége (BDK) is üdvözölte: André Schulz, a szövetség elnöke hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a jövőben az erőszakot elkövető személyek mellett a tömegben tartózkodó, az agressziót ezáltal támogató embereket is erélyesebben kell büntetni.
Berlinben újabb összetűzésre kerülhet sor?
A „Huligánok a szalafisták ellen” mozgalom tehát legközelebbi fellépését november 15-én, Berlinben tervezi megvalósítani. Rendőrségi források alapján a tüntetést a szervezők a brandenburgi kapunál kívánják megtartani. Az illetékes hatóságok azonban már most vizsgálják a demonstráció betiltásának lehetőségét. Frank Henkel, berlini belügyi szenátor úgy gondolja, hogy a jogállamnak kötelessége minden rendelkezésére álló eszközt felhasználnia ahhoz, hogy a hétvégi, kölni események ne ismétlődhessenek meg.
Habár a német rendőri szakszervezet lehetségesnek tartja, hogy a jövőben megakadályozhassák az erőszakos tüntetéseket, a jogi szakvélemények nem teljesen erősítik meg ezeket az elképzeléseket, mivel a demonstráció betiltása a gyülekezési szabadság korlátozását is jelenthetné. Egyelőre tehát kérdéses még, hogy a következő hetekben sor kerülhet-e egy újabb anti-szalafista tüntetésre Németországban. Amennyiben igen, a rendőrségnek mindenképp felkészültebben kell várnia az eseményt, hiszen a Kölnben történtek után már semmiképpen sem lebecsülendő a szerveződés mozgósító potenciálja.


Gölöncsér Miklós

A konszolidált Irán még mindig célpont

Hogy miért?
Irán Törökországot teszi felelőssé a szíriai polgárháború elhúzódásáért. Az iráni álláspont szerint a Bassár el-Aszad eltávolításáért küzdő török nyomás és a nyugatzsoldos „lázadó terrorista csoportoknak” adott támogatás miatt tart még a konfliktus, jelentette kedden az IRNA iráni hírügynökség.
„Ankara beavatkozása Szíria belügyeibe sajnos a háború elhúzódásával és rengeteg ártatlan szíriai halálával járt”, idézett egy magas rangú külügyminisztériumi forrást az IRNA iráni hírügynökség. „A szíriai krízis véget érhetett volna három évvel ezelőtt, hogyha a török hatóságok felfüggesztették volna Aszad eltávolításával kapcsolatos követeléseiket és a terroristák támogatását.” A szíriai polgárháború látszólag negatívan érintette a két ország kapcsolatát. Törökország elkötelezte magát Aszad eltávolítása mellett, míg Irán a szíriai elnök eltökélt támogatója. Bár a konfliktustól függetlenül a török-iráni kapcsolatok az év elején kifejezetten erősnek tűntek és januárban a felek stratégiai együttműködésben egyeztek meg, az Iszlám Állam felemelkedésével és a szélsőségesek ellen összeállt koalíció létrejöttével kiéleződött a helyzet. Törökország elsődleges célja Szíriában Aszad eltávolítása, tehát a török álláspont szerint egy átfogó megoldásnak Szíriában magában kell foglalnia Aszad bukását. Bár ez eddig nem történt meg, a légicsapások kiterjesztése Aszad erőire nagyban segíthetnék a török érdekeket. Ha Törökország szíriai szövetségesei teljesen átvehetnék az uralmat Észak-Szíriában, drasztikusan csökkenne egy szabad kurd állam létrejöttének esélye, illetve megkezdődhetne Aszad végleges bukása és az Iszlám Állam kiszorítása a török határ közeléből - mondja Erdogán. Az iráni regionális célok között is előkelő helyen szerepel az Iszlám Állam legyőzése. Bár Irán nem támogatja az USA által vezetett koalíciót, mi több, kritizálta is a hatékonyságát, a légitámadások Irakban és Szíriában kézzelfoghatóan visszavetették a szélsőségeseket, megkönnyítve Aszad megmaradt erőinek a sorsát. Szíria elvesztése Irán legfontosabb szövetségesének elestét jelentené. Szíria jelenti Irán számára a Hezbollahhal való közvetlen kapcsolatot, amely közvetíti Irán befolyását Libanonba. Továbbá Szíria végleges eleste a síita vezetésű Irakot még nagyobb veszélybe sodorná, magyarán csökkentené az iráni befolyást az egész térségben, ami érthető módon Irán biztonságpolitikai érdekeire és regionális törekvéseire is veszélyt jelent.
Az Irán és a Nyugat között hosszú idő óta húzódó bizalmatlanság másik fő alappillére az iráni nukleáris program. A nyugati hatalmak Irán atomprogramjának titkos katonai felhasználására gyanakodnak. Ezeket a vádakat Irán tagadja, sőt, többször is megvádolt bizonyos nyugati országokat atomprogramjuk szabotálásával. A teheráni Arman napilap Asghar Zareanra, az Iráni Atomenergia Szervezet helyettes nukleáris biztonsági főnökre hivatkozva tudósított az akcióról, amelyre értesüléseik szerint két hete került sor. „Kárt próbáltak tenni a nehézvíz szállítására kijelölt tartályainkban. A szabotázst azonban felfedeztük és elhárítottuk, mielőtt a tartályokat feltöltöttük volna Arakban,” nyilatkozta Zarean.
A nehézvíz az egyik legfontosabb komponense a nukleáris reaktorok építésének és karbantartásának. Irán egyetlen ismert nehézvíz reaktora a közép-iráni Arak városában épül. Bár még nincs teljesen kész, az araki reaktor már működőképes. A reaktor idén júniusban jelentős átalakításokon ment át, drasztikusan csökkentették a potenciális plutónium termelését, egyértelmű gesztusként az Iránnal tárgyaló hatok felé (Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Oroszország és Kína).
A hatokkal való átmeneti szerződés szerint - egyes szankciók mérsékléséért cserébe - az iráni hatóságok leállították több fő alkatrész üzembe helyezését Araknál. Időközben Irán és a hatok folytatják a tárgyalásokat. Bár a tárgyalások utolsó fordulója pozitív visszhangot keltett, a feleknek még mindig meg kell birkózniuk néhány kényes ponttal a november 24-i határidőig, ha el akarják érni egy átfogó szerződés létrejöttét.
2010-ben Irán urándúsító létesítményeit súlyos támadás érte a Stuxnet vírus által. Legtöbben az USA-ra és Izraelre gyanakodtak a támadásért, de felelősséget egyik megvádolt kormány sem vállalt. Idén márciusban már egyszer beszámoltak az iráni hatóságok egy akkor meghiúsított szabotázsról az araki reaktor ellen.A Stuxnet
A kártevő 2010. júniusában „bukott le” a fehérorosz „VirusBlokAda” cég által Iránban, a Bushehr erőmű egyik gépén, és azóta bebizonyosodott, hogy több, mint 100 000 számítógépet fertőzött meg, a Simatic WinCC SCADA-kat keresve. Csak Iránban 45 000 felügyeleti számítógép és szerver tartalmazta a vírust A felfedezés óta bebizonyosodott, hogy a Stuxnet vírus az erőműre közvetlen fenyegetést nem jelentett, mert annak az urániumdúsító berendezések voltak a célpontjai. Közvetett értelemben azonban az a tény mindenképpen fenyegető, hogy egy vírus bejutott a létesítménybe. A Stuxnet-et feltételezések szerint az USA-ban vagy/és Izraelben fejlesztették ki (több találgatásban is felmerült az izraeli hadsereg high tech különítményének, a Unit8200-nak a neve). Erre utal (de akár figyelem-elterelés is lehet), hogy a kód az alábbi hivatkozást tartalmazza: 1979 május 9; ezen a napon végezték ki a prominens zsidó üzletembert, Habib Elghanian-t Iránban, Izraelnek való kémkedés vádjával. Több feltevés szerint az izraeli Dimonában egy tesztkörnyezetet építettek ki Simatic rendszerrel és IR-1 centrifugákkal, és itt fejlesztették ki a Stuxnet támadó blokkját. A munkához az amerikai Idaho National Laboratory (INL) szakemberei adtak tanácsokat (vagy akár részt is vettek a fejlesztésben)


Hírfigyelő Szolgálat

Lehet, hogy Törökország "a megbízhatatlan" kategóriába került az atlantista Nyugat listáján?

Recep Tayyip Erdogan török elnök szerint az USA vezette Iszlám Állam elleni koalíció túlságosan is a szír-török határnál fekvő településre, Kobanéra fókuszál, ahelyett, hogy figyelmét más, fontosabb térségekre is irányítaná, írja az al-Jazeera.
"Miért Kobane?
És miért nem más városok, mint például Idlib, Hama, Homsz vagy éppen Deir al-Zor?", tette fel a kérdést pénteken Párizsban Erdogan, miután megbeszélést folytatott Francois Hollande francia miniszterelnökkel. Folytatta továbbá: "miért nem Irak területén intenzívek a légicsapások, amelynek negyven százalékát megszállta az Iszlám Állam? Miért nem avatkozunk be ezekben a tartományokban is, és miért Kobanéban?"Erőviszonyok Szíriában és Irakban. Szürke: Iszlám Állam; piros: szíriai rezsim; zöld: szíriai rezsim ellen lázadó "mérsékelt" csoportok; sárga: kurd erők; rózsaszín: iraki kormányzati erők.
Az Iszlám Állam számos falvat elfoglalt Kobane (arabul Ayn al-Arab) környékén, és körülbelül két hónapja ostromolja a várost. A harcok következményeként kétszázezer lakos hagyta el a települést és menekült a szomszédos Törökországba. "Kobanéban nem maradt senki, mindössze kétezer ember. Mi értelme van így a folyamatos támadásoknak? Nehéz megérteni ezt a megközelítést", mondta a török elnök, majd hozzátette: "ezért állok értetlenül afelett, hogy a koalíciós erők miért nem akarnak más szíriai területeken is támadni. Miért nincsenek műveletek az Iszlám Állam ellen egyéb területeken is?" Az Egyesült Államok vezette koalíció Szíriában Kobanén kívül Rakka városát és környékét - amely az Iszlám Állam központja -, valamint Észak- és Kelet-Szíria egyes területeit is bombázza. Recep Tayyip Erdogan megragadta az alkalmat, és tagadta azon vádakat is, amelyek szerint Törökország támogatja az Iszlám Államot azáltal, hogy semmilyen akadályt nem állított a dzsihadisták áramlásának Szíriába és Irakba Törökországon keresztül.
"A nemzetközi médiában gyakran kering, hogy Törökország támogatja az Iszlám Államot. Ez teljesen téves és hamis. Törökországot hamisan vádolják azzal, hogy bármilyen támogatást is nyújtott az Iszlám Államnak, és nem is fog soha semmiféle segítséget nyújtani a jővőben sem a dzsihadista szervezetnek", hangsúlyozta Törökország elnöke.

http://jovonk.info/2014/11/01/eedekes-kerdesek-torokorszag-talan-kezdi-kapizsgalni

Csángóföld: Norvég pénzből a magyar nyelv ellen? - Nyisztor Tinka PhD felszólalása

A moldvai Pusztinában élő Nyisztor Tinka - aki mellesleg Lausanne-ban doktorált - érdekes jelenségre hívta fel a figyelmet. Alább olvasható felszólalása.

Bákóba is eljutott a norvég- és az UNICEF-támogatás. 50 falut fognak támogatni. A megyei tanács elnöke összeszedte a csángó gyerekeket (október 23-án) és elmondta, hogy megalázó a magyarok támogatása, csak megszégyeníti a jó moldvai román méltóságot, azzal a kis pénzzel, amivel támogatják a csángókat.

Ezt mondta Drágos Benea október 23-án a bákói Történelmi Múzeumban a csángó gyerekeknek, akiket a Katolikus Kollégiumból vittek oda, hogy meglátogassák a múzeumot:

Az új projekt segítségével (csak gondolom, hogy a norvég pénzről van szó!) megszüntetik a magyar nyelvoktatását, elbocsátják a magyar tanárokat (mintha ők alkalmazták volna) és bevezetik az olasz nyelvet, mert az hasznos és szép. A csángó nyelv ( a magyar szót nem mondta ki, az TABU Moldvában) rusnya, haszontalan, sérti a román büszkeségüket a csángóknak.

Csak azért gondolom, hogy a norvég támogatásról van szó, mert előtte két nappal Ponta és a bukaresti norvég nagykövet, meg az UNICEF képviselője Bákóban indították útjára azt a projektet, amelyből a bákói hátrányos helyzetű gyerekeket támogatják 50 faluban.

Mintha kezdeném megérteni a magyarországi történéseket a norvég támogatás körül!

Ide Romániába, Bákóba alig érkezett meg a támogatás és rögtön a baloldal kampányol vele. Rögtön a magyar nyelvet akarják irtani. Nem tisztem utána nézni, de megérne "egy misét"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!

Nyisztor Tinka PhD
Pusztina

(MVSZ Sajtószolgálat)

Az USA-ban lezuhant a SpaceShipTwo űrhajó

lezuhant_Spaceship2_20141101_Foto_AP_Ringo_H_W_Chiu
lezuhant_Spaceship2_20141101_Foto_AP_Ringo_H_W_Chiu
Az egyik pilóta életét vesztette, a másik súlyosan megsebesült miután a SpaceShipTwo szuborbitális turisztikai űrhajó lezuhant a Kalifornia déli részén található Mojave sivatagban tesztrepülés közben.
Az űrrepülőgépet kifejlesztő cégnél, a Virgin Galacticnál elmondták, hogy súlyos hibát rögzítettek a szállítóeszközben. A WhiteKnight repülőgép, amely az űrhajót a levegőbe emelte, sikeresen földet ért. A társaságnál megkezdték a baleset okainak kivizsgálását.
Az Egyesült Államokban néhány nap leforgása alatt ez már a második baleset, ami űrszállítással foglalkozó magáncégnél történt.
Pár nappal korábban meg arról olvashattuk, hogy Kilövés után felrobbant a NASA teherűrhajója
A Cygnus amerikai űrhajót szállító Antares hordozórakéta kedden felrobbant a NASA Virginia tagállambeli kilövőállomásán.
Néhány órával ezután a Szojuz hordozó rakéta sikeres startot hajtott végre, – és a végén ő elvitte az űrállomásra az utánpótlást
Amikor műkedvelők és felelőtlenek osztják az észt legyen az űrkutatás, országkormányzás, vagy cégvezetés, mindig katasztrófához vezet.

Fehér Farkas – Szabad Riport
felhasznált források Oroszország Hangja / Euronews

Lezuhant és megsemmisült az USA újabb űr-reménysége, a "SpaceshipTwo". A különleges járművet magáncégek fejlesztették, amelyek nagy reményeket tápláltak arra, hogy sikerük esetén betörhetnek a szuperpiacra, az államilag finanszírozott űrszállítás, űrkutatás piacára. A fejlesztés eredeti célja a magánszemélyek (milliárdosok) számára biztosítani a lehetőséget az űrrepülésre.
Az űrjárművet egy speciális hordozórepülő vitte fel 20 mérföld magasságra, majd ott leválasztja az űrrepülőt, amely elvégzi a repülést, majd visszatér a földre. Mivel az Egyesült Államok olyannyira eltelt magától a gyorsan amortizálódó és rendkívül drága űrrepülőitől, hogy elfelejtett az utóbbi 20 évben fejleszteni, most hoppon maradt, és kiszorult az űrversenyből. A leggyorsabb lehetőség lett volna számukra, ha az eredetileg angol tulajdonossal bíró VirginGalactic cég "SpaceshipTwo" hajója sikeres lesz, amely bizonyos feladatokra befogható lett volna a személyszállításon kívül. Arról nem is beszélve, hogy több ilyen eszközt legyártathatnak, ha a tesztek sikeresek lettek volna.
A tesztek eredménye azonban jelenleg egy roncs a Mojave-sivatag homokján.
Az egyik pilóta életét vesztette, a másik súlyos életveszélyes sérülésekkel fekszik az egyik speciális kórházban. Eldugott blog-oldalak természetesen már arról értekeznek, hogy orosz műholdakról lelőtték a repülőt. Valójában egy hajtómű meghibásodása okozta a vesztét. Alig egy hete, hogy az USA elvesztette szintén magáncégek fejlesztésében (NASA által támogatott projekt) fellőtt teherűrhajóját, az Antares Sygnus rakétáját.

http://www.hidfo.net/2014/11/05/ujabb-amerikai-urkatasztrofa

Gázháború 2.

Moszkva úgy látja, s ezzel teljesen egyet értünk mi is, hogy saját népességének megmentése nem szerepel Kijev prioritásai közt.

Ha a nyugat nem fordul vissza az eddigi útról, akkor ebben a gázháborúban még sokan fognak elvérezni épp úgy, mint azon törekvésükben, mely a majdan eszkalálásával a következő világháborúba kényszeríti bele Európa népeit.

gáz_LNG_shipIgen is, nem is
A folytatás rosszabb, mint a kezdet. Még áprilisban jártuk körül ezt a témát a „Gázháború – csak a kezdet?” – című cikkünkben.
Azóta mondhatni többször fordulni látszott a kocka, több tekintetben is.
Vagyis a nyugati politikusok össze-vissza hazudoztak, mindenfélét, majd ugyanannak az ellenkezőjét is ígérték, javasolták.
Ilyen volt az ukrán puccsista kormány „fizetünk-nem fizetünk”, „belépünk az EU-ba, NATO-ba, Eurázsiai Unióba, de mégse lépünk be”, „belépünk, de majd ekkor, vagy akkor”. Tűzszüneteket hirdettek, melyeket sosem tartottak be.
Fico hol megtagadta, hol pedig megígérte a reverz gázszállítást a puccsista ukrán vezetésnek,
Párizs hol leszállítja, hol meg nem a Mistral-okat Oroszországnak.
Merkel föl-le szaladgált, fontoskodott, és persze hazudozott, hogy az amerikaiak által az ukrán-eu-s viszonyban támasztott elvárásoknak is megfeleljen, de közben ki is hátrálhasson, úgy hogy a német gazdaságot ért kárt a minimálisra csökkentse.
Orbán hintapolitikája pedig egyenesen lovat adott a hazai baloldali és európai liberálisok alá, akik a budapesti majdant-t készítették elő, és a megfelelő alkalmakra vártak, amit rendre meg is adott nekik. Miközben az oroszok bizalmát megingatta, aközben a cionista bankárkaszt vezette Nyugat által font köt kötelet pedig segített a magyar nép nyakába rakni. Már csak annyi van hátra, hogy kirúgják alólunk a széket.
orban_viktor_es_az_euIntermezzo
Ha már Orbánnál és a Fidesznél tartunk, pár szót érdemes ejteni a kialakult helyzetről és az ide vezető intézkedés sorozatokról.
A Fidesz egysége láthatóan felbomlott, mégpedig belső támadások miatt. Rossz tanácsadók rosszabbnál-rosszabb javaslatai miatt még a jó szándékú, a magyar nép érdekeit szolgáló intézkedések is fordítva sültek el. A rezsicsökkentés, és „megtakarítások” a lakosságon nem segítettek különösebben, hiszen nem onnan vették el rá a pénzt illetve ahonnan kellett volna, így a fogyasztóknál nem érvényesülhetett értékelhető módon a látszat segítség, melynek kincstári kommunikálása vélhetően fel is emésztette a haszon jó részét.
Az amúgy hasznosnak ígérkező paksi megállapodást is sikerült a nekünk kevéssé előnyös feltételekkel tető alá hozni. A stadionépítések és még sorolhatnánk a rengeteg csupán a „családi- baráti kör” zsebét megtömő, teljesen felesleges milliárdos beruházások, még az amúgy a valódi gazdasági mutatókat nem tükröző GDP-n sem segítettek. Az úgynevezett államosítási kísérletek sem azok, aminek látszanak, ráadásul a maga után sok kívánnivalót paksi szerződéshez hasonlóan szintén dilettáns módon intézték. Még sorolhatnánk a rengeteg elkövetett hibát, de ez most nem ennek a cikknek a témája.
Nabucco_and_South_Stream
Nabucco_and_South_Stream
Helyzetkép gázfronton
A gázháború folytatása során a bolgárok is remekeltek, Szófia washingtoni nyomásra hol támogatta, hol ellenezte a Déli-Áramlat vezetékének tervét, mely mellett egyedül az osztrákok álltak ki konzekvensen. Az ukránokat elkerülő vezeték egyik előnye lehetne, egyebek mellett, hogy ebből az ukrán pénzoligarchák nem tudnának lopni.
Most azonban új szakaszba lépett a jelenlegi gázszállítás ügye. Az oroszok ismét jóindulatukról tettek tanúbizonyságot, az ukrán zsidó oligarchák a tőlük megszokott módon viselkednek (vagyis a lényeget összefoglalva nekik minden jár, annyit lopnak, amennyit akarnak, fizetni nem hajlandóak, helyettük fizessenek az EU tagállamok állampolgárai) az EU meg aggódik kezét tördelve se igent, se nemet nem mer mondani, az USA pedig fenyeget és az irányítása alatt álló NATO-val katonailag megszállta Európát.
Bár úgy tűnik, végül a Maradék-Ukrajna mégis gázhoz meleghez juthatna a télre, csakhogy a bökkenő az, hogy időközben az energia hordozók ára, valamint a közüzemi díjak a többszörösére nőttek, a fizetések és nyugdíjak viszont lefeleződtek, a munkaképes férfiak egy részét pedig a háborúban feláldozták. Vagyis nem tudni kik és miből tudják a télen megfizetni a fűtést Maradék-Ukrajnában.
A legújabb fejleményt a minap történt; a Naftogaz több mint 5milliárd USA-dollárral tartozik a Gazpromnak az orosz földgázért, Kijev azonban ebből csak 3 milliárdot ismer el. E kérdésben a Stockholmi Döntőbíróság hoz döntést.
A bizalmat csak egyszer lehet elveszíteni
A rizikó az, hogy noha most úgy tűnik a hátralék első részének törlesztéséhez lenne az ukrán kormánynak pénze, ám a második rész törlesztésére nincs, sőt várhatóan nem is lesz. Mivel az Európai Bizottság csak közvetítőként írta azt alá az újabb szerződést, így csupán Oroszország és Ukrajna vállal kötelezettséget. Ráadásul, noha az ukrán vezetés arra számít, hogy az év végéig két részletben kap pénzt az EU-tól, azonban semmi garancia nincs rá, hogy Kijev az adóssága törlesztésére vagy pedig valami másra használja fel ezt a pénzt, igaz arra sincs garancia, hogy az EU ezt a pénzt mikor, milyen feltételek mellett hitelezi meg. Mert az egyértelmű, hogy nem karitatív szándékról, hanem kőkemény feltételek mellett nagy nyereség reményében nyújtott hitelről van szó, mint rendesen; a „segítő” bankok pénzt csak így adnak, már ha adnak. Mivel az ukrán országló oligarchák eleddig egyetlen egy ígéretüket sem tartották meg, úgy gondoljuk, nem pusztán rizikót rejt ez az újabb szerződés, hanem biztos átverés a részükről. Ez annak fényében különösen valószínű, hogy Kijev kinyilvánította, miszerint a 385 dolláros gázárat ugyan elfogadja, de nem hajlandó kifizetni. (??? – és ezt a zsidón oligarchák üzletnek nevezik)
Mindennek tetejében, fenti véleményünket alátámasztja még az a tény, hogy Európa nem kíván felelősséget vállalni Oroszország és Ukrajna gázviszonyáért, az európaiak nem fogadják el az ukrán vezetés javaslatát, hogy az orosz-ukrán határon vásárolják meg a gázt és aztán adják el azt Ukrajnának, vagyis az Európába soha el sem jutó gáz árát, amit az ukránok mindig ellopnak, az európaiaknak esze ágában sincs kifizetni. Moszkva úgy látja, s ezzel teljesen egyet értünk mi is, hogy saját népességének megmentése nem szerepel Kijev prioritásai közt.
Oroszország bizalmatlansága nem alaptalan, és itt nem csupán az ukrán oligarchákkal szembeni bizalmatlanságról van szó, mert, mint megfogalmazták a probléma az, hogy Oroszország némely partnerei korábban nem tartották be ígéreteiket, ezért Moszkva most sem lehet nyugodt megbízhatóságukat illetően.
klicsko-John-McCainZsákutcában
Azokról az aprócska tényről pedig nem szabad elfelejtkeznünk, hogy a kijevi vezetés nem csak Oroszországnak tartozik, hogy a pénz és emberélet pocsékoló háborút továbbra sem áll szándékukban leállítani, vagyis az ukrán államcsőd bekövetkezett, csak még nem jelentették be.
Az ukránok a zsákutca a végére értek, ahogy a gázháborút is elvesztették.
ISIL_USA_CIA_John_McCain2Ha a nyugat nem fordul vissza az eddigi útról, akkor ebben a gázháborúban még sokan fognak elvérezni épp úgy, mint azon törekvésükben, mely a majdan eszkalálásával a következő világháborúba kényszeríti bele Európa népeit.
Márpedig önként nem fognak visszafordulni, a globális bankárkaszt érdekeit ez nem szolgálja, tehát kényszeríteni kell őket, ám ezt a nyugat korrupt, kollaboráns vezetői nem teszik meg, erre csak népei képesek, de csak akkor, ha összefogva, összehangoltan lépnek fel és nem dőlnek be az őket megosztó önjelölt lefizetett vezetőknek.

Audie – Szabad Riport

Az euroatlantizmus sikere Ukrajnában, a köznép szemével nézve


Beszédes “számszerűsítő” kép Ukrajnáról. Ajánljuk azok figyelmébe, akik el vannak ragadtatva az ukrán Majdantól, és annak “hallatlan eredményeitől.
A képen ugye bal oldalon a megpuccsolt legitim elnök Janukovics, aki 2009 – től ez év februárjáig volt hivatalban.
A dollár árfolyama 7,95 és 8,32 griveny között mozgott!
Egy liter benzin ára 9,40 – ről 11,50 – re nőtt. (Hrivnyában)
A fizetések átlagban 35 százalékkal nőttek
A nyugdíjak átlagosan 42 százalékkal lettek magasabbak három esztendei “rémuralma” alatt. (Félreértés ne essék: Viktor Janukovicsot nem tartjuk mi sem angyalkának!)
Jött aztán februárban az atlantista puccs, és az örömteli fordulat. Nyalókakirály 2014 augusztusa óta tartó demokráciájának áldásai Maradék – Ukrajna népének fejére. Kép jobb oldala:
A dollár árfolyama 13,50-14,10 közé emelkedett.
A benzin ára 16,60-17,10 – re nőtt!
Fizetéseket, nyugdíjakat befagyasztották.
A gáz ára 50 százalékkal nőtt!
A kommunális szolgáltatások 40 százalékkal drágultak.
Bevezették a másfél százalékos háborús “hozzájárulást”
Ezzel együtt persze megugrottak az élelmiszerárak, a ruhaneműk árai, az iparcikkek árai, a villany ára, – meg minden!
Most pedig viszik Maradék – Ukrajna még megmaradt minden mozdítható vagyontárgyait a nyugati “befektetők”!
Ezek után épeszű ember nem gondolhatja komolyan, hogy épeszű ukrán választópolgárok többsége a “demokratákra” szavaz! (Márpedig – állítólag – ez történt!)


http://balrad.wordpress.com/2014/11/01/az-euroatlantizmus-sikere-ukrajnaban-a-koznep-szemevel-nezve/

A felkelők nem ismerik el az elnök- és a múlt héten tartott parlamenti választások eredményét

Frank-Walter Steinmeier, a német külügyminiszter felszólította Oroszországot, hogy a kelet-ukrajnai oroszbarát szakadárok által Donyeckben és Luhanszkban vasárnapra meghirdetett választások előtt tettekkel bizonyítsa Ukrajna területi egysége melletti elkötelezettségét.
Frank-Walter Steinmeier
Steinmeier elmondta, Oroszországnak el kell döntenie milyen kapcsolatokra törekszik partnereivel. A német külügyminiszter kiemelte, az orosz kormánynak latba kell vetnie befolyását az ukrán válság békés megoldásában, ami különösen igaz ezen a hétvégén a szakadárok által kiírt választásokra.
Moszkva a nemzetközi bírálatok ellenére jelezte, hogy el fogja ismerni a vasárnapi választások eredményét. A német, a francia, az ukrán és az amerikai kormány szerint Oroszország ezzel aláássa a szeptember 5-i fegyverszünettel kezdődött békefolyamatot.
Az Európai Unió, a NATO, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) bírálta a választást, amellyel kapcsolatban közölte, hogy törvénytelennek tartja. Az ENSZ szerint az ilyen szavazások veszélybe sodorják a béketárgyalásokat a konfliktuszónákban és kedvezőtlen hatással vannak a humanitárius helyzetre.
A felkelők nem ismerik el az Ukrajnában tavasszal rendezett elnök- és a múlt héten tartott parlamenti választások eredményét, ezért vasárnap saját voksolást rendeznek az önhatalmúlag kikiáltott donyecki és luhanszki népköztársaságokban.
(MH)
Bal-Rad komm: A NATO-főtitkára, Jens Stoltenberg is amiatt háborgott, hogy Oroszország el kívánja ismerni a donbasszi választásokat, és ezzel legitimizálni kívánja a két donbasszi Népköztársaságot.
Ami – a latorszövetség szerint – tovább destabilizálja majd kitartottjaik, a kijevi pribékhatalom rémuralmát Maradék – Ukrajna fölött. Ezért aztán rá is vakkantott Oroszországra, hogy álljon el elismerési szándékától. Stoltenberg kiakadása persze nem különösebben hatotta meg a Kremlt! Föltételezhetően Herr Steinmeier “házi feladatát” is kellő módon, kellő alapossággal fogja megválaszolni Moszkva.
Az a Moszkva, amely abszolút joggal tehet(né)i fel a kérdést az USA – NATO – EU – latorszövetségnek, hogy hogyan is volt ez a Jugoszlávia területi egységének a garantálása? Mert mintha akkor ez a latorszövetség másként látta volna a dolgokat?! Nagyon másként!
Ám hogy mennyire rosszul látták akkor, az azért tegnap bebizonyosodott. Slobodan Milosevics 2006-os hágai börtönbeli halála után nyolc esztendővel, szép csendben feloldották az ellene hozott szankciókat, ami pedig egyenértékű a rehabilitálásával is!
milo
(Bár elítélni soha nem ítélték el, pedig megtehették volna akár halála után is, de hát a szándék mellé kellettek volna még bizonyítékok is a bűnössé nyilvánításához!)
Viszont Maradék – Ukrajna Nyalókakirálya, meg az őt és udvartartását kitartó USA – NATO – EU – latorszövetség donbasszi háborús és emberiség elleni elkövetett bűncselekményeit naponta tucatnyi bizonyíték támassza alá.
Ám az általuk kreált “nemzetközi jog” alapján még mindig ŐK AKARNAK Oroszországnak feltételeket szabni!
Steinmeier meg Stoltenberg urak!
Amit önök a lovon ülve maguk előtt látnak, az a ló hátsó fele! A helyes irányhoz meg kéne fordulniuk. De ahhoz előbb le kéne szállniuk róla! Ráadásul magas ez a ló már önöknek!

Kiszivárgott, mit néz még rossz szemmel Amerika

Az Egyesült Államok diplomáciai offenzívát indított annak érdekében, hogy megállítsa a MOL-t abban, hogy a magyar olajtársaság a horvát INA-ban fennálló részesedését Oroszországnak adja el – számol be a Reuetrs hírügynökség szombati cikkében. Nyugaton ugyanis a magyarok ezen lépését is úgy értelmezik, hogy hazánk veszélyesen közel kerül Oroszországhoz.
A hírügynökség cikke emlékeztet arra, hogy Washington már hat magyar magánszemélyt tiltott ki az USA-ból, ami példátlannak mondható egy uniós, illetve NATO-tagállam esetében. Arra hivatkozva, hogy az érintettek korrupciós cselekményekben vettek részt.
Amerikai hivatalnokok a hírügynökségnek azt mondták: a rendkívüli diplomáciai lépést az váltotta ki, hogy egyre elkeseredettebben szemlélik Orbán Viktor intézkedéseit. Itt példaként említi a bírák nyugdíjaztatását, a külföldi bankokra rótt terheket és a legutóbb felmerült internetadót (amit azóta visszavontak).
Ám Washingtont mindezen magyar intézkedések mellett az is foglalkoztatja, hogy egyre közelebb kerül Magyarország Oroszországhoz energetikai ügyekben. Ez pedig aláássa a nyugati államok azon törekvését, hogy Moszkva elszigetelődjön a Krím-félsziget elszakítása miatt. Az energetikai ügyek között megemlítik azt, hogy Magyarország szeptember óta nem küld gázt Ukrajna irányába, amellyel így kivonta magát az uniós összefogás alól. A másik ügy pedig a Déli Áramlat iránti magyar elköteleződés, amit Washington és Brüsszel is ellenez.
Egy harmadik ügyet is említ a Reuters hírügynökség. Az amerikai illetékesek most amiatt is aggódnak, hogy a MOL értékesíti a horvát INA-ban fennálló 49%-os csomagját, és pont egy orosz cégnek. Elképzelhető, hogy a vevő az állami Gazprom lesz – írja. A cikk arra is emlékeztet, hogy a magyar állam 24,7%-os tulajdonrésszel bír a MOL-ban.
A hírügynökség úgy tudja, hogy az amerikai külügyminisztérium energiabiztonságért felelős illetékese azt kérte egy, a múlt héten Európába látogató amerikai szenátortól, hogy tegyen kitérőt Horvátországba és egyeztessen a témában a kormánnyal.
Amos J. Hochstein, az amerikai külügyminisztérium energiadiplomáciáért felelős helyettes államtitkára október elején találkozott Szijjártó Péter külügyminiszterrel. Egy név nélkül nyilatkozó forrás a Reutersnek azt nyilatkozta, hogy eredményes tárgyalás volt köztük a MOL INA-ban fennálló részesedéséről, a Déli Áramlatról és a magyar gázszállításokról Ukrajna felé.
Nyugati diplomaták megerősítették a hírügynökségnek, hogy az Egyesült Államok aggódik amiatt, hogy a MOL esetleg az orosz Gazpromnak adja INA-részesedését. A Gazprom esetleges vásárlásával Oroszország stratégiai pozícióhoz jutna az EU-n belül, amely jelenleg is a legnagyobb földgáz-fogyasztó.
Chris Murphy amerikai szenátor, aki a horvát kormánynál lobbizott Washington kérésére, azt mondta: a Gazprom nem is titkolja vásárlási szándékait. Úgy gondoltuk, hogy jó ötlet megállni Zágrábban és találkozni a miniszterelnökkel és elnökkel és egyeztetni a kérdésről.
A hírügynökség azt is megjegyzi, hogy a MOL 49%-os részesedését megvásárló cég a tőzsdén forgó 5%-ot is megszerezheti, ezzel többségi tulajdont szerezve az INA-ban.
A MOL úgy fogalmazott a hírügynökség szerint, hogy valódi lehetőség a részesedés értékesítése, ám részleteket nem áll módjában elárulni a potenciális vevőkről.
(portfolio)
Bal-Rad komm: Gyakorlatilag az EU-USA latorszövetség azért néz ránk görbe szemmel, mert a MÉG úgy – ahogy MAGYAR TULAJDONNAL a magyar kormánynak elgondolásai vannak. Amik nem igazán az ő szájuk – íze szerinti. Gyakorlatilag kifogásolják azt, hogy a sajátunkkal sajátunkként bánunk!
Amit szerintük egy gyarmat nem tehet meg! Mert egy gyarmat az csak teljesítheti a gyarmattartó kívánságait! Azaz: az USA és az EU szerint kifásolható a magyar gyarmat viselkedése, hiszen nem kért engedélyt önálló döntés meghozatalára – tőlük!
No atlantistáink! Ez hát a lényeg! A “demokrácia” az azzal jár, hogy CSAK végrehajthatjuk azt, amit ŐK mondanak! Parancsolnak! Barátainkat meg majd ők kijelölik! Nehogy már mi válasszuk meg őket!

Ingyenes internetet biztosítanak a jobbikos vezetésű települések főterein – jelentette be a párt alelnöke.

Novák Előd elmondta, hogy internetbarát települések jelszóval indítják a mozgalmat, s az érintett települések bevezető útjainál, a közútkezelővel egyeztetett szabványos táblákon is jelzik az ingyenes wifiszolgáltatást. A Jobbik 14 helyen ad polgármestert az országban.
Az alelnök szavai szerint a kezdeményezéssel példát szeretnének mutatni abban, hogy az internet “nem ellenség”, hanem 21. századi lehetőség. Hozzátette: a közterületi wifi néhány százezer forintból kiépíthető, de megtérül az önkormányzatoknak és élettel tölti meg a településeket.
Az ellenzéki politikus szólt arról is, hogy egy alapszintű, ingyenes internetcsomag elősegítené a távügyintézést és a távmunkát, emellett csökkentené az autós forgalmat is. Megjegyezte: a hazai internetcsomagok díja kétszerese a nyugatiaknak, ami komoly versenyhátrányt jelent.
Noha a reklámadóból befolyó bevételekből lehetett volna ezen változtatni, a kormány nem tartotta szükségesnek az átfogó csökkentést – fűzte hozzá Novák Előd, aki azt is kijelentette: amíg Orbán Viktor miniszterelnök “hadilábon áll” az internettel és “nincs személyes tapasztalata”, nem üzenhet hadat az internethasználók széles táborának.
A Jobbik alelnöke a nemzeti konzultációt propagandának és adatgyűjtésnek minősítette, nem korrekt párbeszédnek.
(Híradó)

Porosenko - nincs béke

Petro Porosenko ukrán elnök visszavonta a fegyvernyugvásról szóló megállapodás demarkációs vonalra vonatkozó részét és újabb offenzíva elrendelésére készül - ezt a Donyecki Népi Köztársaság miniszterelnök-helyettese, Andrej Purgin nyilatkozta tegnap. Véleménye szerint ez annyit jelent, hogy nem napok, hanem akár órák kérdése lehet az újabb ukrán offenzíva.
Egyelőre ukrán oldalról még nem erősítették meg, de ennek oka lehet az is, hogy ha ezt az ukrán kormány bejelenti, az egyet jelent az offenzíva kezdetével is. A hírt azonban alátámasztani látszik az a tény, hogy a határvonal közelében jelentősen megnőtt az ukrán támadások száma, és a sokkal sűrűbb lett a katonai forgalom a határvonal irányába. Heves harcok robbantak ki Debalcevóban. A város északi részén milicisták és ukrán katonák vívnak tűzpárbajt a házak közt. Az ukránok tartani akarják a közelben telepített rakétás egységek állásait. Horlivka településen az ukránok páncélos erőkkel próbáltak betörni, de miután két tankot kilőttek a DNK katonái, visszavonultak. A Donyeck környéki falvakat egész nap és egész éjjel lőtte az ukrán tüzérség. Több helyen gyújtóbombákat lőttek a házakra. Lőtték a donyecki reptér régi terminálja környékét is, azt feltételezve, hogy a milicisták megpróbálnak bejutni a romok közé. Zacsevó faluban egy 10 fős milicista csoport verte vissza az ukrán páncélozott csapatszállítók behatolását. Két járművet kilőttek, egyet pedig zsákmányoltak a közelharcban.
Gotovóban és Mariupol mellett az éjszaka folyamán szintén támadtak az ukrán katonák. Mindkét helyet több órái tartó lövöldözés után visszavonultak a kiindulási pontokra. Luganszktól észak-nyugatra folynak harcok. A "Bahmutka" néven elhíresült összecsapás után, amiben egy jelentős konvojt semmisítettek meg a milicisták a Luganszkot és Szeverodonyecket összekötő főútvonalon, most több katlanba szorult kisebb ukrán egység harcol a DNK harcosaival. Ezen az útvonalon akart az ukrán hadsereg felvonulni Luganszk ellen, de vesztükbe meneteltek. Ebben a körzetben több településen is folynak a harcok.
A DNK területe felett folyamatosan repülnek ukrán repülőgépek, valószínűleg felderítő repüléseket folytatnak. Több irányból, így Odesszából, Szlavjanszkból, Harkovból jelentettek a DNK területe felé haladó páncélosokat.


http://www.hidfo.net/2014/11/01/porosenko-nincs-beke

Választási előkészületek Donbasszban

Donbassz választásokra készülődik. Az elektronikus szavazás már tegnap megkezdődött, de az IGAZI az mégiscsak holnap lesz.
A Luhanszki és a Donyecki Népköztársaságok hatóságai – persze amennyire a helyzet azt lehetővé tette – felkészültek a választások lebonyolítására.


Donbassz fővárosa – Donyeck – és repülőtere mára virradóan folyamatos pribéktüzérségi tűznek volt kitéve.
A város “Kijev” és “Petrovszkij” kerületei a Peszkiben, Avgyejevkában, és Tonyenkojéban lévő bűnbandák lövegeinek gránátjaitól szenvedett egész éjjel, mig a repülőtér romjait sorozatvetőkkel lőtte a valcmanista bűnbanda. Hajnalban viszont kézifegyverek vették át a főszerepet a repülőtéren.
Tegnap délután kezdődött, és estére cudar véget is ért a valcmanista horda tankrohama Gorlovkánál. Ezt követően a számukra biztonságosabbnak tartott tüzérségi bombázásra tértek át, de közben a nagy zűrzavarban a népköztársaságiak megváltoztatták néhány helyen a pozícióikat. Így aztán az új tüzérségi állásaikból lepték meg késő este a bérgyilkoshordát. Jelentések szerint jónéhány pribéknek már a mai napra nem kell a zsoldot folyósítani.
Éjszaka Jenakijevo környéke is nagyon nyugtalan volt. Tüzérségtől visszhanzott az egész környék. Akárcsak Olhovatka.
Krasznogorovka valcmanista latorposztjai éjfélig kapták a milicia tüzérségének áldásait.
Dzserzsinszkben és a környező településeken az éjszaka folyamánb utcai harcokra került sor.
Dokucsajevsz mellől a latrok “GRAD” – ütegből lődöztek Volnovaha felé.
Bugasz mellett az éjjel Nyalókakirály pribékjei kilőttek egy utasok nélküli “marsrutkát”! A sofőr meghalt.
A népköztársasági rohamcsapatok az éj leple alatt megtámadták Nyikolajevka és Komintern valcmanista tüzérségének állásait. Komoly pusztítást vittek végbe.
Nyikisinonál folyamatos a huza – vona. A zsoldosok szeretnék megkaparintani Nyikisino romjait, a milicisták pedig nem adják.
Jaszinovata Kamenyka és Sztyrjukovo az éjjel erős pribéktüzérségi tüzet kapott.
Peszkinél és Tonyenkojénál némi csatározások után a miliciák az éjszaka új állásokat létesítettek. A “Vosztok” népköztársasági zászlóalj felkészült peszki pozícióiból a bérgyilkoshordák felszámolására.

Brjanka környékén egész éjjel géppuskáztak a latrok a milicia Lomovatka melletti állásai felé.
A kijevi zsoldostüzérség mára virradóan több alkalommal is tüzet nyitott Gyjebalcsevora és Vergulevkára.
Nyalókakirály bérgyilkosai ma reggelre kelepcébe kerültek Szeverodonyeck repülőterén. Ugyanis oda szorította be őket a milicia, és erős ostromgyűrűbe zárta őket.
Szcsasztyje környékén a népköztársaságiak harckocsikkal támogatott attakokkal aprították tegnap este a pribékeket, éjszakára pedig átváltottak aknavetőkre.
A latortüzérség Csjernuhino, Komisszarovka és Miusza milicista állásait lőtte egész éjjel.
Frunze mellett tovább dúl a harc. Itt a milicisták alkalmaztak néhány “Grad” – ot. A latrok megpróbáltak kitörni a Veszeleja – hegy irányába. Ismét nem sikerült. Hajnali három órára csitult le az összecsapás.


http://balrad.wordpress.com/2014/11/01/valasztasi-elokeszuletek-donbasszban/


Az “5 csatorna” nevő kijevi televíziónak adott nyilatkozatában Nyalókakirály hordájának Mariupolban rekedt “Azov” latorzászlóaljának parancsnoka Andrej Bileckij ezredes tegnap este imigyen nyafogott:
“A Novoazovszk térségében az utóbi napokban indított támadásunk kudarccal végződött. A miliciák ellencsapása rendkívül súlyosan érintett bennünket, és ennek következtében teljesen beszorultunk Mariupolba. Semmiféle erősítés nem érkezik, csak a biztatás: tartsanak ki! Pedig egy Ilovajszkhoz fogható katasztrófa előtt állunk. Felmerül a valós legetősége annak, hogy a tengerbe fognak bennünket fojtani! Ebben az esetben Bergyjanszkig akadály nélkül juthatnak el a terroristák (népköztársaságiak) és szabaddá válik számukra az út Melitopol – Nyikolajev – Odessza felé, és északi irányba fordulhatnak Dnyepropetrovszknak. És ezt a veszélyt Kijev szemmel láthatóan nem érzékeli” – síránkozott az ezredes.
Ma reggel már Kijevben arról cikkezett az udvari média, hogy a híres – hírhedt 31. blokkposzt zsoldosainak befellegzett. Nyalókakirály pribékbandájának vagy nincs elegendő ereje kimenteni az ott a népköztársaságiak által katlanba zárt mintegy kétezernyi bérgyilkost, vagy egyszerűen csak a sorsukra hagyják őket – ami felől pedig senkinek kétsége nem lehet. A milicia pedig még mindig türelmesen várja az általuk felajánlott kapitulációra a választ! – de a pribékek még mindig kivárnak. (Viszont amennyiben – ha a feltételezések igaznak bizonyulnak – holnap Nyalókakirály banditaserege Donbassz ellen valóban átfogó támadást indít, úgy ez a bekerített zsoldosgyülekezet tíz perc alatt meg lesz térítve teremtőjéhez!
Frunzénál is csapdában vergődik egy kijevi ejtőernyős banda. Hetven egyedük került a milicia terítékére, de most kaptak egy kis gondolkodási időt. A népköztársaságiak ajánlata: feltétel nélküli kapituláció, vagy…!
braGorlovkánál pedig fölöttébb gyászosan végződött a Dzserzsinszk – felől indított hiénatámadás. Nyolc latortank, és két BMP bánja a támadási kísérletet. Arról nem szólnak a tudósítások, hogy miként rövidült a zsoldlista.
Az alábbi videot oroszul jól beszélő – értő, ám olvasóink figyelmébe ajánljuk! Ám a “hitükre” nagyon érzékenyek ne nézzék meg! Ezen az augusztusi felvételen Pavel Gyrjemov miliciaparancsnok – mondjuk így – tesz szemrehányásokat – mondjuk így – bizonyos kijevi köröknek.
http://balrad.wordpress.com/2014/11/01/esemenyek-donbasszban/