2015. május 31., vasárnap

A mai háborúk lelkisége

A mai háborúk lelkisége - A képen - Civil célpontokat ágyúzó ukrán tüzérség
A mai háborúk lelkisége – A képen: Civil célpontokat ágyúzó ukrán tüzérség

Az ember, illetve az egész emberiség része a természetnek, és ez még akkor is így van, ha mindent megtesz annak érdekében, hogy kivonja magát annak törvényei alól. Uralni akarja, meg szeretné változtatni, a saját törvényeit akarja rá kényszeríteni. Kevesen, de vannak, akik a természetes világba történő harmonikus beilleszkedésnek, az egyensúly megmaradásának szellemében élnek.

A természet, és ezzel minden földi élőlény, a létezése során mindig az egyensúly fennmaradásáért küzdött. Az ember eddig  – ha csak a tudatalattijától vezérelve is, – szintén ennek a törvénynek szellemében cselekedett. Nem a rosszat, a gonoszságot, a természetellenességet akarta véglegesen eltörölni, hanem a jósággal, a szeretettel, a természetességgel, illetve ezen tényezők erősítésével akarta az egyensúlyi állapotot létrehozni. Történelmi időszakonként hol az egyik, hol a másik irányzat került túlsúlyba, de mindig kialakultak azok az erők, melyek képesek voltak az ideális egyensúlyállapotot létrehozni, majd átbillenteni a mérleg nyelvét, és ezzel az ellenpólust új küzdelemre késztetni.
Jelen időben azonban ez az ősi, periodikus, egyensúlyra való törekvés látszólag nem működik. Az általános rossz olyan erővel tolta ki a mérleg nyelvét, hogy a természetes vezérlésű emberek ezt hagyományos módon (szellemi ellentámadással) visszatéríteni már nem tudják. Viszont a természet parancsa olyan erős, hogy annak ellenállni sokáig nem lehet, ezért a mérleg nyelvének el kell indulni a kiegyensúlyozottság felé. Ez viszont csak akkor lehetséges, – ha az erős rosszal szemben legalább ugyanolyan erősségű ellenhatás jön létre. Már nem a jóság, a szépség és a természetesség ellenhatásáról kell beszélnünk, hanem egy ellenkező előjelű, de módszereiben hasonló erők létrejöttéről. A Jézusi tanítás és annak hatása volt az utolsó szellemi, természetes és szeretetalapú egyensúlyra való törekvése az emberiségnek, mely nyomokban még létezik az ellenerő világában, de kiegészül sok olyan tényezővel, mely ellentétes a szeretet alapelvével (Szeresd uradat, istenedet és embertársaidat).
A mai világunk politikája ennek az egyensúlyra való törekvésnek a gyakorlati megjelenése. Újoroszország valójában nem csak a szabadságáért harcol, hanem a térség (és ezzel együtt az egész világ) egyensúlyi helyzetének javításáért, pozitív irányban.
Újoroszország a Pozitív erő
Újoroszország a Pozitív erő
De propaganda szinten lényegében hasonlót cselekszik az Iszlám Állam is, – csak éppen negatív előjellel, – a maga fanatikus, brutális módján. Ennek a harcnak a törvénye az is, hogy a hatalmi helyzetben lévő rossz milyen módszerekkel és eszközökkel akarja erejét növelni, vagy megtartani, és az ellenerőnek ehhez igazodni kell. Mivel mindenáron vissza kell nyomni a mérleg nyelvét, az eszközökben nem igazán lehet válogatni, a legalkalmasabbat kell használni.
Az ellenerő létrejöttének módja lényegtelen, a lényeges kérdés; a célja és a módszerei. Ukrajnában egy igen sötét és gonosz politikai képlet jött létre egy gonoszabb és nagyobb erő támogatásával. A gonoszsága a módszereiben már a kezdet kezdetén megmutatkozott, és ez olyan méretű volt, hogy kiváltotta az ellenerő létrejöttét. Minden ember érzi, hogy ez a küzdelem több, mint aminek be akarják mutatni, amit a gonosz erők a nagyvilág elé vetítenek. Ez a küzdelem lényegében kezdete az általános egyensúlyi helyzet helyreállítási folyamatának, ezért letörhetetlen. Sok csapda és áldozat ellenére ereje növekszik, mert a természet ereje egyre nagyobb mértékben erősíti a harcot választókat. Világméretű változás kezdete, akár világháborúnak is nevezhetjük, mely a két világ, a sötétség és a világosság világa között folyik.
A példánk másik szereplője az Iszlám Állam. Minden cselekedete logikus, pontosan illeszkedik az általa kitűzött cél elérésének tervéhez. A legnagyobb gonosz (USA) ellenében egy teljesen hasonló gonoszságot állít szembe, ideológiailag és szellemileg pontosan olyan kegyetlen, embertelen, módszereiben úgyszintén. Létrejöttétől függetlenül ellenségének tekinti az egész nyugati civilizációt, vallásostul, kultúrájával és értékrendjével egyetemben. Számára teljesen jogosan, tapasztalati alapon. Viszont nem az egyensúlyi helyzet helyreállítása a célja, hanem a sötétség kiterjesztése arra a térségre, melyet uralni akar, – így a mérleg nyelvét nemcsak térségi, hanem világviszonylatban is a negatív irányba tovább tolja. Ezért a sötétség titkos erőinek támogatását élvezi, és mindenki, aki harcol ellene, a világ egyensúlyi helyzetének javításáért is harcol.
Az Iszlám Állam a negatív, Sötét erő
Az Iszlám Állam a negatív, Sötét erő
Ez a két harcoló emberi közösség – Újoroszország és az Iszlám Állam- közötti óriási különbözőség.
Nyilvánvaló, hogy nem minden háború ilyen természetű, és az is nyilvánvaló, hogy az egyes embernek is – ha ember akar maradni – meg kell vívnia a saját harcát azért, hogy legalább lélekben valamiféle egyensúlyi helyzetbe kerülhessen. Ezt közösségi szinten tudja a legjobban megvalósítani. A szociális igazságtalanságok, a kizsákmányolás, az elnyomás, és minden embertelen megnyilvánulás ellen valamilyen módon fel kell lépnie. Mindig úgy, ahogy lehet. El lehet nyomni ezt a belső egyensúlyra törekvő természetes vágyat, de súlyos árat kell fizetni érte. A közöny, a szenvedélyek, a hataloméhség, a vagyonosodási vágy, – mind a belső egyensúly hiányára utal. A mai politikai állapotok ezt tükrözik, ezért az érett értelmű, erős erkölcsű egész ember -az egyensúlyi helyzetét megteremteni képes ember, – nem a politikai pártoktól várja a helyzet javulását, hanem a szabadon választott közösségétől, mely akár sorsközösség, akár elvközösség, – az egyensúlyi helyzet helyreállítását kell szolgálnia.
Ez az első lépés azon az úton, mely létrehozza azt az erőt, amivel már el lehet kezdeni a harcot. Aki közösséget keres, annak nem a kinyilvánított célokat kell figyelembe vennie, hanem a közösség lelkiségét, szellemi magalapozottságát. Nem a közösség vezetőjének kijelentéseit, minősítéseit, hanem a belőle kisugárzó jó irányú, természetes erőt (karizmát). Ha mindez adott, akkor az egyén “hazatalált”, képessé válik nemcsak a saját életének új értelmet adni, hanem a nagy cél – a közösségi egyensúlyállapot megteremtésében – aktív szerepet vállalni. Harcolni!
A közösség ereje, eredményes harcossá teszBojtár András

Az USA már soha nem lesz olyan erős, mint volt

Aleksander Kwaśniewski hidfo.ru
Aleksander Kwaśniewski, Lengyelország korábbi elnöke egy prágai biztonságpolitikai konferencián beszélt arról, hogy várhatóan Oroszország lesz a most felemelkedő multipoláris világrend egyik hatalmi pólusa, ami maga felé gravitálja a térségi országokat.
“A közeljövőben Oroszország a most kialakulóban lévő multipoláris világrend új központjainak egyikévé válik. Az Egyesült Államok szintén fontos szerepet fog betölteni, de már soha nem lesz olyan erős, mint az utóbbi 20-30 évben.”
Kwaśniewski elmondása szerint Moszkva gazdasági eszközök és propaganda segítségével nagyon hamar visszavonja majd Ukrajnát saját vonzáskörzetébe, és a most épülő multipoláris világrend jellegének egyenes következménye, hogy Ukrajna sem maradhat amerikai befolyás alatt. A volt államfő kifejtette, hogy Moszkva egy újabb Majdant készít elő, ami megteremti az új ukrán politikai elitet. Ez az új elit nagyarányú támogatottsággal rendelkezik majd, amit a szélsőséges csoportok tevékenységéből és a jelenlegi kormány hozzá nem értéséből adódó közeli tapasztalat fog stabilizálni. Kwaśniewski szerint egy ilyen új, oroszbarát kormány nem szükségképpen lesz Európa-ellenes, ehelyett arra alapozza majd retorikáját, hogy nem ígér a lakosságnak elérhetetlen álmokat, ehelyett a valóság talaján marad, és realisztikus elképzeléseket fog megvalósítani. Ez a realisztikus elképzelés pedig az államcsőd elkerülése, és a szomszédos nagyhatalommal, Oroszországgal ápolt kapcsolatok normalizálása.
Kwaśniewski szerint egy ilyen fordulat a következő évek során mindenféleképpen bekövetkezik, de igen nagy a valószínűsége annak, hogy a jelenlegi ukrán kormány nem éli túl a következő telet.


http://hidfo.ru/2015/05/az-usa-mar-soha-nem-lesz-olyan-eros-mint-volt/

Donbassz-szerte FESZÜLT VÁRAKOZÁS érzékelhető.

ama
Donbassz-szerte FESZÜLT VÁRAKOZÁS érzékelhető. Az utóbbi 36 órában-ma délig bezárólag-az ordasfalka közel száz alkalommal nyitott tüzet mindenféle kaliberű szerszámból.
Tegnap este nyolc óra körüli időben a valcmanista horda Donyeck nyugati peremvidékét próbálta támadni.

Marinykánál aztán zátonyra is futott kilencre az erőlködésük. Egy tucatnyi lator harapott fűbe Marinyka közelében. Beszámolók szerint legalább ugyanennyit összedrótozásra meg kifoltozásra elmentettek a helyszínről.
Két páncélosuk is kohászati alapanyaggá nemesedett! Már abszolút műanyagmentesek.
Szpartakot szintén tegnap este óta támadják.
A donyecki repülőtér éli “zajos” mindennapjait.
út
Peszkiben meglepő mértékben lanyhultak a harcok.
Gorlovka felett aggasztóan sok latordrón repked. A hatóságok-okulva a hét eleji gyilkos valcmanista latortüzérségi támadást megelőző jelekből-megkezdték a lakosság evakuálását, illetve a maradók pincékbe költözésére szólítottak fel.
Uglegorszkban két vasutas meghalt a martalóctüzérség egyik támadásában.
Sirokinonál az utóbbi napok latorveszteségei mintha elvették volna a kedvét Nyalókakirály pribékjeinek a kötekedéstől. Tisztes távolból szemlélődnek.

A népköztársaságiak “Viking” brigádjának felcsere  egy éve már a fronton szolgál.
https://balrad.wordpress.com/2015/05/31/donbassz-18/

A Fekete-tenger az Amerika partjait mossa! A Boszporuszon keresztül a Földközi-tengeren meg a Gibraltári-szoroson át az Atlanti-óceánnal van összeköttetésben a Fekete-tenger. Az Atlanti-óceán meg Amerika keleti partjait nyaldossa!

Az orosz légierő irányváltoztatásra kényszerített egy “agresszívan viselkedő” amerikai rombolót a Fekete-tengeren – jelentette vasárnap hajnalban a RIA Novosztyi orosz hírügynökség egy meg nem nevezett krími katonai forrásra hivatkozva. A washingtoni védelmi minisztérium tagadta, hogy bármelyik amerikai hadihajó szokatlan manővert hajtott volna végre.
Az orosz forrás szerint a rakétákkal felszerelt, Ross nevű amerikai romboló az orosz területi vizek felé haladt. “A hajó legénysége provokatívan és agresszívan viselkedett, ami aggodalmat váltott ki a Fekete-tengeri Flotta megfigyelőállomásainak és hajóinak illetékeseiből” – olvasható az orosz beszámolóban. Így azután egy Szu-24-es harci gépet küldtek a körzetbe, amely “demonstrálta az amerikai legénységnek, hogy kész kíméletlenül megakadályozni a határsértést és megvédeni az ország érdekeit” – jelentette ki az orosz forrás.
Eileen Lainez Pentagon-szóvivő erre reagálva kijelentette: “A rutinjellegű manővereket végző Ross végig bőven a nemzetközi vizek határán belül maradt. Az amerikai haditengerészet a nemzetközi jogot tiszteletben tartva rendszeresen jelen van a Fekete-tengeren, és a Ross oda vezénylését előre bejelentettük”.
Az ukrajnai válság kirobbanása, a Krím Oroszország általi bekebelezése óta folyamatosan feszült a helyzet az orosz és a nyugati haderők között, gyakran vannak hasonló incidensek Európában. Május elején Nagy-Britannia és Svédország riasztotta harci gépeit, mert területét megközelítették orosz bombázók.
(MTI)

Kárpátalja vagy Kijev? – Választ kér a Magyar Békekör

Budapest, 2015. május 31. vasárnap (MSZF)
A Magyar Békekör választ kér Orbán Viktor kormányától, miért nem ítéli el az ukrán kormány kisebbségellenes erőszakpolitikáját, és miért nem követeli Kijevtől a kárpátaljai magyarság autonóm jogainak elismerését – tudatta a Békekört szervező Magyar Szociális Fórum vasárnap.
Nem elég, hogy a kárpátaljai magyar fiatalokat ágyútölteléknek használják egy olyan háborúban, amelyhez semmi közük, még azt is megtagadják tőlük, hogy anyanyelvükön szólhassanak. Ugyanez vonatkozik az Ukrajnában élő más nemzeti kisebbségekre is – írják közleményükben a Békekör szervezetei.
„Miért hagyja szó nélkül a magyar kormány Petro Porosenko ukrán elnök kijelentését, miszerint „Ukrajnában csak egy állami nyelv volt és lesz, a mi ukrán nyelvünk”? Hogyan tűrheti el a magyar kormány, hogy Porosenko a ’méltóság forradalmára’ hivatkozva tagadja meg az anyanyelv használatának jogát az Ukrajnában élő népektől, nemzetiségektől és nemzeti kisebbségektől, köztük a magyaroktól? Miféle nemzeti méltóság az, amely elvitatja mások jogát a méltósághoz?” – tette fel a kérdést a Békekör.
Felhívják a magyar kormány figyelmét arra, hogy Porosenko elnök nemrég aláírta a Hitler-barát Ukrán Felszabadító Hadsereg (UPA) és az Ukrán Nacionalisták Szervezete (OUN) tevékenységét jogilag is rehabilitáló törvényeket. „Hogyan fordulhatott elő, hogy a magyar kormány egyszerűen tudomásul veszi a történteket, és nem tiltakozik a kijevi vezetés szélsőjobboldallal szövetkező politikája miatt? – kérdezi a Békekör, emlékeztetve arra, hogy a két fasiszta szervezet csaknem százezer lengyel életét oltotta ki a II. világháború alatt, és tevékenyen részt vett a Kamenec-Podolszkba szállított több mint tízezer magyar zsidó kivégzésében is.
A Magyar Békekör arra a kérdésre is választ vár a magyar kormánytól, hogy mennyiben érinti a magyar érdekeket, közöttük a kárpátaljai magyarokét is az ukrán állami vállalatok külföldi kézbe juttatása. Arszenyij Jacenyuk ukrán miniszterelnök ugyanis felajánlotta az amerikai monopóliumoknak az állami vállalatokat, különös tekintettel az energiaszektorra. „Vajon a Magyarországról Ukrajnába szállított gázzal az amerikai monopóliumok érdekeit akarnánk szolgálni?” – kérdezte a Békekör Orbán Viktor kormányától.
A Békekör levelét vasárnap továbbították a miniszterelnökségre.
Kiadta: MSZF SZK