2017. március 31., péntek

Az USA beavatkozna a magyar oktatásügybe

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma megfogalmazta elvárásait a magyar felsőoktatási törvény módosításával kapcsolatban.
„Az Egyesült Államok aggódik a magyar kormány március 28-án beterjesztett, új törvénytervezete miatt, amely új, célzott és súlyos követelmények elé állítja a külföldi egyetemeket.” – írja a HVG az amerikai külügyminisztérium weboldalán megjelent közleményre hivatkozva.
A közleményben az amerikai külügy felszólítja a magyar kormányt, hogy tartózkodjon minden olyan jogalkotói lépéstől, ami Soros György egyetemének „függetlenségét” korlátozza, vagy a működését hátráltatja.
„Nyomatékosan kérjük Magyarország kormányát, hogy tartózkodjon minden olyan jogalkotói lépéstől, amely a CEU működését és függetlenségét veszélyeztetné.” – írták.
Magyarország külügyminisztériuma egyelőre nem fogalmazott meg semmilyen elvárást vagy követelést azzal kapcsolatban, hogy az Amerikai Egyesült Államok milyen törvényeket ne hozzon az amerikai felsőoktatásra vonatkozóan.

http://www.hidfo.ru/2017/03/az-usa-beavatkozna-a-magyar-oktatasugybe/Nagyon sokan tiltakoznak Soros György egyetemének beszántása ellen

Híres akadémikusok, és még híresebb Nobel-díjasok száját hagyták el Soros György egyetemét támogató szavak az utóbbi néhány napban.
Az amerikai nagykövetség, az amerikai külügyminisztérium és több hazai egyetemi tanszék is ellenzi Soros György egyetemének bezárását. Az Index.hu emellett közzé tette a CEU mellett kiálló Nobel-díjasok immár 15 fősre duzzadt listáját (Barack Obama nincs rajta). Kiderült; „a világ legnagyobb élő közgazdászai” is kiállnak Soros mellett (a holtak nem, bár ezt a liberálisoknál soha nem tudni).
„A levelet több mint 150 közgazdász írta a világ vezető egyetemeiről, többek között a Harvardról, a Yale-ről, a Columbia-ról, az MIT-ről vagy a London School of Economicsról. A levélben azt írják, elismerésüket és csodálatukat szeretnék kifejezni a CEU iránt, amely a régió egyik vezető egyeteme.”írták.
A CEU-t támogató külföldi érdekközösségek mellett azonban – a hazai támogatás látszatát fenntartandó – tüntetést is szerveznek vasárnap, melynek célja, hogy az ott készült fotókat a Nyugat Legnagyobb Élő Újságírói mind címlapon hozzák.
A kormány válasz-közleménye szerint “Magyarország kormánya meglepetten tapasztalta, hogy az Egyesült Államok Külügyminisztériuma ténybeli tévedéseken alapuló sajtóközleményt tett közzé”. Emellett hangsúlyozta; Magyarország szuverén ország, amely “külkapcsolatait a kölcsönös tisztelet, a jószándék és a megegyezésre törekvés jegyében alakítja”.

http://www.hidfo.ru/2017/04/nagyon-sokan-tiltakoznak-soros-gyorgy-egyetemenek-beszantasa-ellen/Hamis fény:
Álhírrel toborzott tüntetőket az Index.hu

Álhírrel manipulálta a közvéleményt tüntetések provokálása céljából az Index.hu. A liberális hírportállal kapcsolatban korábban kormánypolitikusok is elismerték, hogy alkalmazottai külföldi titkosszolgálatokkal folytathatnak együttműködést.
Álhírek terjesztésével toborzott kormányellenes tüntetőket az Index.hu, köztudottan amerikai titkosszolgálati szálakkal rendelkező hírportál. Az Index a Soros György által alapított Közép-európai Egyetem fiktív közleményét vette át, miszerint az Oktatási Hivatal számukra küldött állásfoglalásában elismerte, hogy az egyetem törvényesen működik.
A CEU weboldalán megjelent bejegyzésben az állt: „az Oktatási Hivatal állásfoglalása megerősíti, a CEU törvényesen működik Magyarországon a miniszterelnök és más politikusok állításaival szemben”. Az Oktatási Hivatal azonban nem adott ki ilyen közleményt; az Index az álhír terjesztésével megtévesztette olvasóit, és azt a látszatot keltette a Budapesten gyülekező tüntetőkben, hogy egy törvényesen működő egyetemet támogatnak.
A CEU honlapján az eredeti közlemény helyett azóta egy pontosítás olvasható, amelyben konkrétan kijelentik, hogy az egyetem működési engedélyének felülvizsgálata még folyamatban van, vagyis a működés törvényes voltát még semmilyen hivatal nem ismerte el.
Az eredetileg megjelent fiktív közlemény – amit az Index leközölt, és amely szerint a CEU törvényesen működik – azonban a liberális sajtóorgánumnak köszönhetően legkevesebb másfél millió emberhez eljutott, és többek közt ennek okán több ezer ember tüntetett vasárnap Soros György egyeteme mellett. A tüntetők az Indexen megjelent álhírnek köszönhetően azt gondolhatták, hogy egy törvényesen működő oktatási intézmény mellett állnak ki.
Az Index.hu pénteken este közölte az álhírt, ekkor és a következő napon valamennyi, Soros György pénzéhez kötődő sajtóorgánum aktívan folytatta a tüntetés népszerűsítését, így az Index által leközölt álhír is bejárta a magyar sajtót.
Péntek este azonban az Oktatási Hivatal közölte: nem adtak ki olyan közleményt, amelyben a CEU működésének törvényes voltát elismerték volna. Az OH weboldalán megjelentekben az állt; a hivatal „a CEU közleményére hivatkozva egyes portálokon megjelent híresztelésekkel ellentétben nem adott ki semmiféle állásfoglalást arról, hogy a CEU törvényesen működik”.
Az álhír hatását azonban nem tompította ez a rövid közlemény; két nappal később több ezren tüntettek Soros György egyetemének betiltása ellen. A liberálisok álhírek terjesztésével végre utcára tudtak vinni pár ezer embert, abban reménykedve, hogy az álhírek terjesztéséért majd nem kell vállalniuk a felelősséget – de ha valaki mégis vállalja a felelősséget, a CEU egy vezetője fogja állni a sarat, hiszen „nekik már úgyis mindegy”. Az Index alkalmazottja csak átvette ezt a fiktív közleményt, az azt megjelentető személyt pedig vélhetően nem fogja kiadni az Egyesült Államok.
Korábban az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetsége, és az amerikai külügyminisztérium is határozott elvárásokat fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy Magyarország kormánya milyen törvényt hozzon vagy ne hozzon a felsőoktatás terén. Nem meglepő, hogy az Index.hu álhírekkel támogatja ezeket a követeléseket – korábban már több kormánypolitikus is elismerte, hogy a liberális sajtóorgánum együttműködik külföldi titkosszolgálatokkal.
2014 szeptemberében Semjén Zsolt kormányfő-helyettes azt nyilatkozta, hogy az Index.hu átvette a külföldi titkosszolgálatok dezinformációs anyagait, és közreműködik az ukrán titkosszolgálatok által a kettős állampolgárság lejáratására indított információs kampányban. Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter pedig hetekkel ezelőtt azt mondta: “Az Indexen rendszeresen és sorozatosan nemzetbiztonságot érintő cikkek jelennek meg, ott titkosszolgálatokkal kapcsolatos információk látnak napvilágot. Ez nem véletlen. Néhány indexes újságíró tollából rendszeresen ilyen anyagok jelennek meg, amelyek koncepciózusak. Jó lenne végre tisztázni, milyen titkosszolgálati szála van az Indexnek.”

http://www.hidfo.ru/2017/04/hamis-feny-alhirrel-toborzott-tuntetoket-az-index-hu/


Nemzetbiztonsági szempontok mentén dönthetnek Soros György egyeteméről

Gyorsított eljárásban tárgyalják a felsőoktatás törvény tervezett módosítását, így akár már holnap is döntés születhet a CEU ügyében. Soros György egyetemének megregulázására az MSZP, a Jobbik és az LMP szavazott nemmel.
A Fidesz-KDNP igennel, az MSZP-Jobbik-LMP tömb pedig nemmel szavazott a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításának gyorsított eljárásban tárgyalására. A „115” igen, 49 „nem” szavazattal elfogadott beadványt követően kivételes eljárásban döntenek a törvénymódosításról, amit így akár már holnap megszavazhatnak.
A törvénymódosítás – indoklása szerint – szigorúan külpolitikai és nemzetbiztonsági érdekeknek rendeli alá a Magyarországon működő külföldi oktatási intézményeket.
„Az Nftv. vonatkozó rendelkezéseinek biztosítania kell a nemzetközi felsőoktatási együttműködés […] működtetésével járó hallgatói, oktatói mozgás, beutazás során az időszerű nemzetbiztonsági szempontok érvényesülését.” – áll a tervezet indoklásában.
A törvénymódosítás kimondaná, hogy Magyarország területén csak akkor működhet külföldi oktatási intézmény, ha a származási ország és Magyarország kormánya egyaránt támogatását fejezi ki a működésére vonatkozóan. Ennek értelmében a külföldi egyetemek a továbbiakban államközi szerződés keretén belül működhetnének Magyarországon.
Magyar nemzetbiztonsági érdek
A törvénytervezet ennek okán kapott az utóbbi napokban látott mértékű médiavisszhangot: Soros György támogatói egy olyan jövőképet dédelgetnek, mely szerint a nemzetállamok helyét átveszi egy globális civil társadalom, ahol nincsenek többé nemzetállamok, így határok sincsenek. A kormány által javasolt tervezet amiatt fájó pont Soros követőinek, mert előírná, hogy a működésükhöz mindenféleképpen nemzetállami szereplőket kell bevonni. Ez egy igen kínos pont azoknak a külföldi milliárdosoknak, akik a nemzet-államiság megkerülésére – majd felszámolására – törekszenek, és oktatóikat is ennek szellemében válogatják össze.
Az új törvénymódosítást követően egy külföldi vagyonos személy csak akkor kezdhet egyetemet szervezni Magyarországra, ha ahhoz legalább két nemzetállam – a származási ország és Magyarország – támogatását is meg tudja szerezni.
Európai érdek
A felsőoktatási törvény módosításába ráadásul bekerülne (ezt a liberális sajtó érthető módon nem hangsúlyozza), hogy EU-tagállamok esetében nem szükséges ilyen államközi szerződést kötni. A tervezet ezek szerint nem akadályozná a tudás áramlását Európában – ugyanakkor megakadályozná, hogy nem-európai országok vagyonos állampolgárai a törvények kijátszásával működtessenek egyetemet Magyarországon. Az Amerikai Egyesült Államokra, közel-keleti országokra érvényes ez a korlátozás, de az európai nemzetköziséget aligha érinti.
A felsőoktatási törvény tervezett módosítása tehát az oktatás terén a transzatlanti – amerikai-európai – együttműködés elé állít bizonyos korlátokat, ami helyett inkább a tisztán európai együttműködésre fekteti a hangsúlyt.
Furcsa együttállás
Annak a törvénymódosításnak gyorsított eljárásban tárgyalására, ami elkerülhetetlenné teszi a nemzetállami szereplők bevonását a nemzetközi oktatási együttműködésbe, nemet mondott minden ellenzéki párt. A tervezett módosítás előrehozását 115-49 szavazati arányban fogadták el. Nemmel az MSZP, a Jobbik és az LMP szavazott. A Demokratikus Koalíció már egy ideje nem képviseli szavazóit a parlamentben, ők már korábban kifejezésre juttatták, hogy úgy ahogy van, az egész oktatást kivennék nemzetállami jogkörből és Brüsszel kezébe adnák.

http://www.hidfo.ru/2017/04/nemzetbiztonsagi-szempontok-menten-donthetnek-soros-gyorgy-egyetemerol/

Áprilisban kezdi munkáját a német kibervédelmi parancsnokság

A német védelmi minisztérium áprilisban indítja el az új kiber- és információvédelmi parancsnokságot, ami át fogja venni a hadsereg teljes kibervédelmi arzenálját.
A DPA hírügynökség szerint az új parancsnokság 13500 katonai és civil alkalmazottat foglalkoztat majd, akiknek az lesz a feladata, hogy megvédjék a katonai hálózatokat és a digitális vezérlésű fegyvereket a hackertámadásoktól. Utóbbi egy igen kényes kérdés Németország számára; a szíriai török beavatkozást megelőzően a NATO Patriot rendszerei felett ismeretlen hackerek vették át az ellenőrzést és számos nem-kívánt rakétaindítás történt. A történtek után többek közt a német Patriot rendszereket elkezdték kivonni Törökország területéről.
A Bundeswehr elleni hackertámadások száma az utóbbi egy évben ugrott meg jelentősen, mióta Németország állandó diplomáciai konfliktusban áll a török kormánnyal. Az utóbbi kilenc hét során a védelmi minisztérium több mint 280000 betörési kísérletet észlelt a német katonai hálózatokba.
Hetekkel ezelőtt a Szövetségi Információbiztonsági Hivatal is közölte, hogy teljes készültségben várják a 2017-es parlamenti választásokat, ugyanis feltételezik, hogy külföldi hackerek megpróbálják majd befolyásolni a választások kimenetelét.
A múlt hét folyamán magas rangú német és holland vezetők Twitter-fiókjait érte támadás, miután tovább bonyolódott a Németország, Hollandia és Törökország közti diplomáciai botrány. Német kormányhivatalok weboldalai ellen is támadásokat hajtottak végre olyan hackercsoportok, melyek nyíltan támogatják a török kormányt. A támadásokat követően horogkeresztes képeket tettek közzé, emellett „náci Németország” és „náci Hollandia” hashtag-ekkel közöltek le tartalmakat, köztük a török államfő, Recep Tayyip Erdogan beszédeit is.
A szeptember 24-i választások előtt orosz hackertámadásokra is számítanak a német hatóságok. Bár Moszkva minden ezzel kapcsolatos vádat tagad, a német hatóságok továbbra is azt állítják, hogy Oroszország megpróbál beavatkozni a német belügyekbe.

http://www.hidfo.ru/2017/03/aprilisban-kezdi-munkajat-a-nemet-kibervedelmi-parancsnoksag/
Fotelforradalmárokkal korszerűsít a német hadsereg

Újabb fegyvernemmel bővül a német hadsereg; év végéig több mint tízezer olyan embert toboroznak, akik kényelmesen elhelyezkedve, laptoppal a kezükben harcolnak a hazáért.
Bonnban megkezdte működését a német hadsereg új kibervédelmi parancsnoksága, ami azt hivatott biztosítani, hogy Németország infrastruktúrája kifogástalanul üzemeljen, és a választási eredményeket ne írja át egy külső hatalom. A német sajtó szerint az új kibervédelmi egység eddig mindössze 260 főből áll, de a védelmi minisztérium tervei szerint még idén összesen 13500 embert toboroznak majd, hogy a választások idejére már teljes kapacitáson üzemeljen a gépezet.
A védelmi minisztérium jelentései szerint az év első kilenc hetében több mint 280000 beavatkozási kísérlet érte a katonai hálózatokat. A német sajtó azonban inkább humorral kezeli a kérdést, nem igazán veszik komolyan a kiberharcosokat mint új „fegyvernemet”. Az újságírók egy része olyan véleményeket jelentetett meg, miszerint csak papíron akarják növelni a hadsereg létszámát, és olyan katonákat toboroznak, akik aztán soha nem fognak fegyvert fogni. Elhangzottak olyan kijelentések is, miszerint a német katonák fiatal generációja már nem harcolni fog a hazáért, hanem ülni fog érte (laptoppal az ölében).
A védelmi miniszter azonban személyesen felügyeli az új fegyvernem kialakítását. Ursula von der Leyen a bonni központ megnyitásakor emlékeztetett, hogy a közelmúltban magas rangú német politikusok postafiókjait, ill. közösségi média fiókjait érte támadás, és a szabadon tevékenykedő hackercsoportokat felbátorította, hogy gyakran nem ütköznek semmilyen ellenállásba.
A közelmúltban a török-német diplomáciai botrány elmélyülését is német katonai hálózatok elleni hackertámadások kísérték, a titkosszolgálatok emellett azzal számolnak, hogy a 2017-es parlamenti választások idején még nagyobb szükség lesz a kibervédelmi erőkre; többek között orosz és török hackercsoportok beavatkozási kísérleteire számítanak, ami főként kompromittáló információk nyilvánosságra hozását célozná a kampányidőszakban.

http://www.hidfo.ru/2017/04/fotelforradalmarokkal-korszerusit-a-nemet-hadsereg/

2017. március 30., csütörtök

Orosz statisztákat keresnek a NATO hadgyakorlataira

Oroszul beszélő statisztákat keresnek a NATO hadgyakorlataira, akik a békés polgári lakosság szerepét kell eljátsszák, hogy a nyugati katonák minél élethűbb környezetben készülhessenek a háborúra.
Németország olyan előadókat keres, akik statisztaként részt vennének az amerikai hadgyakorlatokban – a hirdetés szerint a jelöltek jó orosz nyelvtudással kell rendelkezzenek, és képesek kell legyenek arra, hogy többek között vidéki gazdák, áruházi eladók szerepét eljátsszák.
A hirdetés – mely a német főváros hivatalos weboldalán jelent meg – szövege alapján a jelentkezők a gyakorlatozó katonák által használt nyugati nyelveket kell ismerjék, emellett előnyt jelent, ha a NATO számára Oroszország felé útba eső valamelyik kelet-európai ország nyelvét is beszélik. Ennek megfelelően az angol vagy német – és orosz – nyelv ismeretét várják el, emellett „nagy előnyt jelent” a cseh és lengyel nyelvismeret.
A jelentkezőkből kiválogatott statiszták április 26-án kezdhetnek. A hirdetés szerint „a konfliktus-zóna civiljenek szerepét kell majd eljátszaniuk, ami segít valós környezetben kiképezni, optimális környezetben felkészíteni a katonákat a külföldi missziókra.”
NATO-bázisok Oroszország körül
Az orosz nyelvterületen zajló NATO-hadmozdulatok szimulálása Nürnberg és Regensburg közt zajlik majd, ahol tíz falut építenek fel erre a célra, falvanként 30 házzal.
„Az előadók kisebb szerepeket kell eljátsszanak, pl. helyi állattenyésztőt, bolti eladót kell alakítsanak.” – írták.
A hirdetés utalást tesz arra is, hogy Afganisztánról lehet szó a „külföldi misszió” kapcsán, bár ennek ellenére a cseh és lengyel nyelvtudással jelentkezők is civileket kell eljátsszanak. Ez arra utal, hogy a NATO nem egy újabb afganisztáni misszióra, hanem kelet-európai hadmozdulatokra készül, ami terveik szerint Oroszország határain belül folytatódna.

http://www.hidfo.ru/2017/03/orosz-statisztakat-keresnek-a-nato-hadgyakorlataira/
Német alezredes:
a NATO Oroszország elleni háborúra készül

A Bundeswehr nyugállományú alezredese, Jürgen Rose szerint a NATO azért keres orosz nyelvismerettel rendelkező civil-imitátorokat a hadgyakorlataira, mert kelet-európai konfrontálódásra készül Oroszországgal.
Az álláshirdetés napi 88-120 eurót ajánlott olyan személyeknek, akik megfelelő orosz nyelvtudással rendelkeznek és hajlandók helyi gazdák, bolttulajdonosok szerepét eljátszani, illetve egyéb improvizált helyzetekben eljátszani a civil lakosság szerepét a NATO hadgyakorlatain.
A hadgyakorlat, amin a nyugati katonák orosz civilek közt készülnek a háborús helyzetre, április 28-án kezdődik Németországban. A nyugállományú német alezredes a történtek kapcsán a Szputnyik hírügynökség németországi oldalának nyilatkozott, mert szerinte ez már egyértelmű előkészületeket jelent egy kelet-európai háborúra: a NATO azt tervezi, hogy orosz civilek közt fog háborút vívni – ez egyértelműen kelet-európai hadszínteret, vagy egyenesen Oroszország területén vívott háborút jelent.
„Nem ez az első alkalom, hogy ilyen gyakorlatokat folytatnak. A múltban láthattunk már olyan esetet, hogy a NATO hadgyakorlatain résztvevő statisztákra hosszú palástot, turbánt adtak, mert akkor nagy valószínűséggel megtörténhetett egy olyan forgatókönyv, hogy a NATO ilyen környezetben kell beavatkozzon. Emiatt egyértelmű, mi történik most. A NATO keleti határain kirobbanó háborúra készülnek fel.”
Az Optronic HR-cég által feladott – a német főváros hivatalos weboldalán is megjelenő – hirdetés szerint a kezdődő hadgyakorlatokra az angol és német nyelvek ismeretén felül orosz, lengyel és cseh nyelvtudással keresnek embereket, akik alkalmi munkaként civilek szerepét kell eljátsszák.
Rose elmondása szerint ilyen hirdetések megjelenése miatt már senki nem tagadhatja, hogy a NATO ellenségként kezeli Oroszországot, és fegyveres konfrontációra készül Kelet-Európában.
A NATO 2014 óta fokozza katonai jelenlétét Kelet-Európában és a Fekete-tengeren, miután Ukrajnában hatalomra juttatott egy a NATO-csatlakozás iránt elkötelezett kormányt. Az ukrán háború kirobbanásáért később Oroszországot okolták a nyugati tömb tagjai.

http://www.hidfo.ru/2017/04/nemet-alezredes-a-nato-oroszorszag-elleni-haborura-keszul/

Lesújtana a muszlim fundamentalistákra Francois Fillon

A francia republikánusok elnökjelöltje, Francois Fillon csütörtökön javaslatot tett arra, hogy az iszlám fundamentalizmus elleni harc előmozdítása érdekében szigorú ellenőrzés alá kell vonni a muszlim kulturális központokat.
A republikánus jelölt közlése szerint nem szabad megengedni, hogy az országban tartózkodjanak azok a külföldi személyek, akik Franciaország ellen gyűlöletet szítanak. A radikalizálódó, francia állampolgárságú muszlimok esetében pedig különböző szankciókat helyezett kilátásba.
Fillon az RTL hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta, szigorú állami szabályozás nélkül nem lehet megakadályozni azoknak a muszlim fundamentalista csoportoknak a terjeszkedését, melyek nem engedik a békés együttélés érdekében bizonyos vallási előírások megváltoztatását.
Ezzel az elgondolással nincs egyedül az elnökválasztási kampányban: Francois Fillonhoz hasonlóan a Nemzeti Front vezetője, Marine Le Pen is a muszlim közösségek szigorú állami kontroll alá vonását szorgalmazta.

http://www.hidfo.ru/2017/03/lesujtana-a-muszlim-fundamentalistakra-francois-fillon/

Kirúgják a németeket az Incirlik légibázisról

A Törökországgal tovább bonyolódó diplomáciai botrány miatt a német kormány alternatív helyszíneket keres, ami a közel-keleti műveletek kiindulópontja lehet, miután ki kell vonulniuk az Incirlik bázisról.
A német kormány közlése szerint eddig nyolc lehetséges alternatívát találtak. Többek között Kuvait, Jordánia és Ciprus jöhet szóba, miután el kell hagyniuk Törökországot. A közlemény szerint jelenleg vizsgálják a lehetséges helyszíneket, de még egyik országgal sem folytattak tárgyalásokat a német katonák ott állomásoztatásának igényével kapcsolatban. Az ügy lassú előrehaladta ráadásul felvetette annak lehetőségét, hogy a kormány egyáltalán nem is akar más országot találni a bázis működtetésére, ehelyett üres reményeket táplál arra vonatkozóan, hogy hátha Törökországban megváltozik a politikai helyzet.
Jan van Aken, a Die Linke külügyi szóvivője a Die Welt német lapnak nyilatkozva azt mondta, a kormánynak nyilvánvalóan nem áll érdekében a bázis áttelepítése más országba, mert ha így lenne, már tárgyalásokat folytattak volna a német katonák beengedéséről. Ehelyett üres reményeket táplálnak arra vonatkozóan, hogy hátha megváltozik az egyre csak tovább romló viszony Törökországgal.
A német kormány azt követően kezdett alternatív helyszíneket keresni az Incirlik bázison működő missziónak, hogy a török államfő kijelentette, szerinte „ami ma Németországban zajlik, az a náci korszakhoz hasonlatos”. Az Incirlik bázis bezárásának lehetősége azonban már korábban is felmerült török részről: Ankara a NATO-hoz hű katonai körök által elkövetett puccskísérletet követően vette fontolóra a bázis bezárását.

http://www.hidfo.ru/2017/03/kirugjak-a-nemeteket-az-incirlik-legibazisrol/

2017. március 29., szerda

Az év, amikor megfeneklett Európa

A március 25-én 27 EU-tagállam vezetői által aláírt római nyilatkozat szakértők szerint garanciát jelent arra, hogy az Európai Unió a britek kilépése ellenére is egységes marad. A szkeptikusok szerint azonban a nyilatkozatban el vannak vetve a káosz magvai, mert a római találkozó utat nyit a „kétsebességes Európa” megvalósításához, amit a tagállamok egy része ellenez.
A Római Szerződés aláírásának 60. évfordulójára szervezett találkozó közös nyilatkozatát az Egyesült Királyság kivételével minden tagállam aláírta. A dokumentumban kijelentik: „egységesen fognak cselekedni – ahol szükséges, ott eltérő sebességgel és intenzitással, de mindannyian ugyanabba az irányba.” – áll a Szabad Európa Rádió beszámolójában. A római nyilatkozat ugyanakkor magában hordozza a „kétsebességes Európa” elgondolását, amit sokan inkább „többsebességes Európának” neveznek, mert a tagállamok gazdasági fejlettségük szerint két nagy integrációs egységben sem tudnának hatékonyan együttműködni.
Ezt a kezdeményezést számos tagállam vezetői ellenzik – főként a „felzárkózó” országok ódzkodnak a kétsebességű Európától, mert ezzel együtt járna a korábban elérhető uniós források megvonása is. A kritikusok szerint ez a koncepció a periféria-országok leszakadását vonná magával, így ahelyett, hogy létrejönne a kétsebességű Európa, sokkal inkább két külön Európa születne a mai EU határain belül. Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke a római csúcstalálkozón annak veszélyére figyelmeztetett, hogy a koncepció megvalósítása esetén Európa újra olyan lenne, mint a vasfüggöny idején; különálló keleti és nyugati tömbre oszlana. A kétsebességes Európa elgondolás támogatói szerint azonban megtartható az egység a megosztottság állapotában is.
Sok test, egy lélek
A koncepció támogatói úgy képzelik el a többsebességű Európát, hogy az Európai Unió mai hivatali gépezetét több testre osztanák, melyek külön-külön ellátnák a mai Európai Unió feladatköreit az adott integrációs egységre vonatkozóan. A gazdaságilag fejlettebb országok megvalósítanák az integráció magasabb szintjét, miközben az elmaradott országok a mai politikai-gazdasági együttműködési formában léteznének tovább saját országcsoportjuk határai közt. Miközben az EU így több külön integrációs egységre oszlana, ezek a különálló testek mégis egységes hivatali egészt képeznének. Támogatói szerint ez a koncepció lehetővé tenné a fejlődést, ugyanakkor több szabadságot adna a tagállamoknak; miközben az EU jelenlegi állapotában lehetetlen konszenzusra jutni, a többsebességes Európában a hasonló gazdasági-politikai kultúrával rendelkező országok könnyedén közös álláspontra jutnának.
A koncepció támogatói szerint ez amiatt fontos, mert ezáltal lehetővé válna az Európai Unió balkáni terjeszkedésének folytatása, az EU több mint 30 tagállamra kiterjesztése. Amennyiben a balkáni országok is csatlakoznak az EU-hoz, a konszenzus megteremtése a jelenlegi keretek közt még nehezebbé válna, ami állandóan napirenden tartaná az Európai Unió széthullását. Xavier Bettel, Luxemburg miniszterelnöke a római csúcstalálkozón azt mondta, „inkább legyen kétsebességes Európa, mint egy holtpontra jutott Európa, ami semmilyen sebességgel nem halad semmilyen irányba.”
A szakértők közt többnyire egyetértés van abban a vonatkozásban, hogy az új Európa „magvát” azok az országok adnák, melyek jelenleg az eurozónának részei. A közös fizetőeszköz jelentené a szorosabb integráció kezdetét. Ettől eltekintve azonban a többi tagállam aligha sorolható egy kategóriába; Roland Freudenstein, a Wilfried Martens Európai Tanulmányok Központ igazgatóhelyettese úgy gondolja, Európa egyáltalán nem kétsebességes politika irányába halad, annak ellenére, hogy számos politikus támogatja ezt az ideát. „Sokkal inkább egy többsebességű integrációról beszélhetünk. A belső mag és periféria kifejezés sem használható ebben a tekintetben, mert a gyakorlatban egyszerűen nem ez történik, nem ennek kell történnie.” – mondta.
Freudenstein szerint Angela Merkel esetében is néhány év leforgása alatt éles váltás volt megfigyelhető, hiszen korábban az EU teljes egységét támogatta, mostanra azonban a többsebességű Európa létrehozását szorgalmazza. A szakértő azt mondta, a kétsebességű Európa elgondolás valójából amiatt okoz szembenállást a tagállamok közt, mert vezetőik nem értik, hogy nem a tagállamok két osztályba sorolásáról van szó, hanem egy többsebességű integráció lehetőségéről, ahol az országcsoportok bizonyos fő közéleti kérdések megítélése mentén ölthetnek végső formát.
Gyümölcsöző távkapcsolat
A szakértő szerint a tagállamok többsége egyébként is előnyben részesítené a távkapcsolat jellegű viszonyt Brüsszellel, amit az utóbbi évek során az integráció és központosítás eltúlzott erőltetése vont magával. Ettől eltekintve azonban a tagállamok elkötelezettek bizonyos fokú integráció irányába, és a főbb közéleti kérdések mentén egyetértő országok mélyebb lokális integrációt kezdhetnek. Abból kell kiindulni, hogy ez a fajta együttélés már most létezik: az eurozóna vagy a schengeni övezet ilyen együttműködések – bizonyos tagállamok tagjai, mások nem. Ami egyszer már létezik, annak mentén pedig egyszerű megtalálni az együttműködés újabb formáit és a lehetséges újabb jelölteket.
A szakértők szerint ilyen új blokkok létrejöhetnek például a védelmi projektek mentén: Svédország, Lengyelország, Németország, Dánia és Hollandia kialakíthat egy ilyen együttműködést. Franciaország, Németország és Hollandia közt viszont a jelenleginél mélyebb titkosszolgálati együttműködés jöhet létre. Más országok létrehozhatnak regionális szövetségeket a migrációs válság kezelése vagy a bűnüldözés terén. Freudenstein szerint ezek a csoportok önállóan is életképesek, nincs köztük egyetlen központi mag, és mindegyik az EU további fejlődésének lehetséges irányait képviseli. Ez a kaotikus megközelítés valójából lehetővé tenné az EU további bővítését, hiszen az újabb tagállamok nem egy teljesen központosított Európához, hanem egy-egy ilyen regionális együttműködéshez csatlakoznának.

http://www.hidfo.ru/2017/03/az-ev-amikor-megfeneklett-europa/

2017. március 28., kedd

Oroszország használhatja az iráni katonai bázisokat a terrorizmus elleni harchoz

Elismerte az iráni külügyminiszter: Oroszország alkalomadtán használatba veheti az iráni katonai létesítményeket, hogy onnan mérjen csapást a Szíriában működő terroristákra.
Dzsavád Zaríf külügyminiszter a Reures hírügynökségnek nyilatkozva megerősítette, hogy Oroszország használhatja az iráni katonai létesítményeket, amennyiben a Szíriában működő terroristák elleni csapáshoz erre szüksége van.
Oroszországnak nincs saját katonai bázisa Iránban, de kiváló együttműködést folytatunk, és alkalomadtán, ha az oroszoknak szüksége van iráni létesítményekre a terroristák elleni harchoz, döntést hozunk ezzel kapcsolatban.” – mondta.
2016. augusztusban Oroszország a Hamadan légibázist használta a szíriai terroristák elleni légicsapások kiindulópontjaként. Teherán ennek megfelelően engedélyezte, hogy az orosz légierő Tu-22M3 stratégiai bombázókat és Szu-34 gépeket helyezzen el iráni bázisokon.
Hosszein Degan iráni védelmi miniszter akkor azt mondta, az orosz légierő jelenléte átmeneti, de „addig tart, amíg szükséges.”

http://www.hidfo.ru/2017/03/oroszorszag-hasznalhatja-az-irani-katonai-bazisokat-a-terrorizmus-elleni-harchoz/

Trump elrendeli az energiaszektor függetlenítését

A Fehér Ház szóvivője, Sean Spicer hétfői sajtótájékoztatóján számolt be arról, hogy ma Donald Trump aláír egy rendeletet, ami előírja a belföldi energiaforrások maximális kihasználását és az amerikai energiaszektor függetlenítését más országoktól.
Spicer elmondása szerint a rendelet azzal erősítené meg az ország energiabiztonságát, hogy eltörli a szükségtelen, akadályozó jellegű szabályokat, melyek jelenleg megakadályozzák a belföldi energiaforrások felelős felhasználását.
Ez a rendelet segíteni fog az áramdíjak elérhető szinten tartásában, emellett megbízhatóvá és tisztává teszi az energiaszektort, ami lehetővé teszi a gazdasági növekedést és a munkahelyteremtést.” – mondta.
Az Egyesült Államok környezetvédelmi ügynökségének vezetője, Scott Pruitt ráadásul vasárnap kijelentette, hogy a rendelet a volt elnök Barack Obama energetikai reformjának teljes visszavonását kezdi meg, ami a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését próbálta elérni.

http://www.hidfo.ru/2017/03/trump-elrendeli-az-energiaszektor-fuggetleniteset/

2017. március 27., hétfő

Lavrov: az EU nyomást kell gyakoroljon Ukrajnára

A nyugati országoktól nagyobb nyomásgyakorlás lenne elvárható a kijevi kormánnyal szemben annak érdekében, hogy Ukrajna betartsa a minszki egyezmény feltételeit – mondta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter.
Oroszország abban érdekelt, hogy a Nyugat még agresszívabban törekedjen a Donbassz régióban a tűzszüneti egyezmény teljesítésének kikényszerítésére – mondta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hétfőn, egy az olasz külügyminiszterrel folytatott tárgyalást követően.
Természetesen fokozottan aggódunk amiatt, ami Ukrajnában történik, nem csak a keletre, hanem az egész országra vonatkozóan. Abban vagyunk érdekeltek, hogy európai partnereink még erőteljesebben törekedjenek a minszki egyezmény feltételeinek teljesítésére.” – mondta.
A Donbassz-konfliktus 2014 áprilisában azt követően robbant ki, hogy Kijevben egy nyugatbarát puccs történt, melynek során elűzték az országból a választott államfőt, Viktor Janukovicsot. A Donbassz és Luganszk régiók lakossága a puccsot követően népszavazást tartott, hogy eldöntsék, hogyan viszonyuljanak az illegitim kormány által igazgatott Ukrajnához. Ezeken a népszavazásokon kimondták az Ukrajnától való elszakadást, melynek eredményeként a kijevi hatóságok katonai beavatkozást kezdtek az elszakadó régiók ellen.
2015. februárban a kijevi kormány és a Donbassz régió vezetői békeegyezményt írtak alá Minszkben, Belorusszia fővárosában. Az egyezmény kimondja, hogy a nehézfegyvereket ki kell vonni a frontvonalról, Ukrajna alkotmányos reformot kell végrehajtson, emellett minden külföldi fegyveres el kell hagyja Ukrajna területét. A Normadiai Formátummal elért eredmények ellenére máig számos NATO-ország fegyveresei vannak jelen Ukrajna területén.

http://www.hidfo.ru/2017/03/lavrov-az-eu-nyomast-kell-gyakoroljon-ukrajnara/

Francia elnökválasztás 2017 és annak lehetséges világpolitikai következményei

Az április-májusi francia elnökválasztás tétje óriási az EU szétverésének és a putyini NWO létrehozásának szempontjából. Ha ugyanis nem gyöz a Le Pen lány, Franciaország a jövöben bármikor megvétózhatja az oroszok hatalomátvételi kísérleteit az ENSZ-ben. A baj viszont azzal van, hogy míg az elsö fordulóban (április 17) a legtöbb közvéleménykutatás szerint Jean-Marie Le Pen nyer (25 százalék körüli eredménnyel), és ezzel tovább jut a második fordulóba (május 7-én tartják), addig a második fordulót mindössze 40 százalék körüli eredménnyel el fogja veszteni. Lehet, hogy április 17 és május 7-e között Franćiaországban is lesz egy hatalmas "iszlám terrorista" hamis zászlós merénylet, mint ahogy Orbán is robbanttatott a Teréz körúton a "migráncs-kvótás" népszavazás elött?

Az USA-val ellentétben az EUs országokban nincs hatalmuk ahhoz, meg talán módjuk se, hogy annyira meghamisítsák a választásokat. Ha tehát esetleg mégse Jean-Marie Le Pen ülne majd be az elnöki székbe, akkor már kizárólag csak a durvább módszerek maradnak az EU szétverésére és az orosz vezetésü "megreformált ENSZ" létrehozására: például totális pénzügyi összeomlás elöidézése, melybe bele fog bukni az összes jelenleg hatalmon levö EUs és nyugati kormány stb. stb. Vajon ezért változtatták meg Trump szerepét is egyfajta "politikai öngyilkos merénylöre"?
A FED most márciusban is kamatokat emelt ... a már így is gigantikus adóssághalmazok kamatait ...

Az orosz vezetésü ENSZ-ben a terveik szerint már egyetlen országnak se lesz vétójoga, így akarják biztosítani az antikrisztus-jelölt Putyin és a multinacionális cégek hatalmát a világ felett. A multinacionális cégek egyfajta "kínai kapitalista" modell szerint fognak müködni, vagyis szabad piaci elvek alapján, de mégse korlátlanul szabadon, csak bizonyos keretek között, melyeket az orosz-kínai dominanciájú világkormány fog megszabni nekik.


http://www.pokolraveluk.com/content/index.php?option=com_content&view=article&id=215:2017-03-27-09-23-15&catid=21:kuelfoeld&Itemid=58

Nyílt társadalom: “Nincs értelme konzultálni a magyarokkal”

„Van értelme 8 millió magyarral konzultálni? Szerintem nincs.” – ezt gondolja Soros György alapítványa arról, hogy meg kell-e kérdezni az embereket a közel-keleti lakosság Európába telepítéséről. Nem konzultálna a magyarokkal Soros György szervezete.
Goran Buldioskival, az Open Society Foundation európai igazgatójával és Nizák Péterrel, a közép-európai program vezetőjével készített interjút az Index.hu. A beszélgetés során többek közt kiderült, hogy az alapítványhálózat meghatározó alakjai rendszeresen konzultálnak Soros Györggyel, viszont elutasítják annak lehetőségét, hogy a kormány konzultáljon az emberekkel az őket érintő fontos társadalmi kérdésekben.
Buldioski elmondása szerint ő néhány havonta – évente 2-3 alkalommal – beszél Soros Györggyel, és legutóbb februárban találkozott vele, hogy megbeszéljék a 2017-es terveket. Az amerikai milliárdos bőkezű támogatói tevékenységét az OSF európai igazgatója is elismeri.
Szeretném hangsúlyozni, hogy a Soros György által alapított hálózat több mint 30 éve van jelen ebben az országban. Ezalatt több mint 200 millió amerikai dollárt költött el, nagyon sokféle célra.” – mondta.
Az álcivil szervezetek védelmezői gyakran tagadják, hogy Soros György a társadalmak „újratervezésére” használná magánvagyonát. Buldioski azonban maga is elismerte, hogy a politikailag aktív milliárdos áll a civil látszatú aktivistahálózat mögött. „Soros György […] részt vesz a politikai vitákban, aktívan hangot ad a véleményének különféle témákban.” – mondta, hozzátette, hogy „Soros György az alapító, és egyben ő áll anyagilag mögöttünk”.
Buldioski és Nizák az interjú során elmondta, hogy az elmúlt két évben a támogatások 6%-át költötték migrációval kapcsolatos ügyekre, ami mintegy 1,1 millió dollárnak megfelelő összeg. A kormány migrációellenes kampánya és a civil szervezetek átláthatóságra kényszerítése miatt azonban most attól tartanak, hogy veszélybe kerül a külföldi pénzekből fizetett aktivistáik megélhetése.
Emellett elveszíthetik a potenciális fiatal alkalmazottakat, akik teljes átláthatóság mellett már nem feltétlen vállalnák ezt az életpályát. Képzeljen el például egy frissen diplomázott jogászt, aki emberi jogi területen akar dolgozni, egy civil szervezetnél. És most azt látja, hogy nemcsak hogy veszélybe kerülhet a megélhetése, de még X vagy Y bérencének is nevezhetik. Ez elrettentően hat.” – mondta.
Az interjú során kiderült, hogy a külföldi finanszírozású aktivisták kiszűréséhez nem elég pusztán a civil szervezetek működésének átláthatóvá tétele: ezek az álcivil mozgalmak ugyanis jórészt nem külföldi forrásból működnek, hanem egymást támogatják – ami már belföldi támogatásnak minősül. Így a Soros György féle hálózat egy részének lényeges tevékenysége, hogy a „nyílt társadalom” ideológiát támogató egyéb civil szervezeteknek tovább küldi a külföldről kapott pénzeket.
Bár ezek a szervezetek – így nevéből adódóan a Nyílt Társadalom Alapítvány is – a „nyílt társadalmat” támogatják, az Indexnek adott interjúból kiderült, hogy egyáltalán nem akarnak nyitni a társadalom felé: abban a témában, hogy a kormány meg kell-e kérdezze az embereket a migránsok betelepítéséről, Buldioski igencsak lényegre törő választ adott: „Van értelme 8 millió magyarral konzultálni erről? Szerintem nincs.”


http://www.hidfo.ru/2017/03/nyilt-tarsadalom-nincs-ertelme-konzultalni-a-magyarokkal/

A megfigyelés kiterjesztését sürgeti a brit belügyminisztérium

A brit belügyminiszter szerint a titkosszolgálatok hozzáférést kell kapjanak a titkosított online üzenetküldő programokhoz, hogy hatékonyabban tudják megakadályozni a terrortámadásokat.
Sajtóhírek szerint a bizonyos Khalid Masood, aki a londoni terrortámadás elkövetője volt, a WhatsApp segítségével küldött titkosított üzenetet nem sokkal az előtt, hogy gépjárművel a Westminster közelében halálra gázolt embereket. Amber Rudd belügyminiszter szerint teljesen elfogadhatatlan a titkosított programok használata, mert ezáltal a terroristáknak rendelkezésre áll egy biztonságos hely a kommunikáció elrejtésére, a hatóságokat pedig megfosztjuk olyan információktól, ami életet menthet.
Gondoskodnunk kell arról, hogy a WhatsApp és más szervezetek nem biztosítanak titkos helyeket a terroristák számára, ahol a veszélyes személyek kommunikálni tudnak egymással.” – mondta Rudd a BBC-nek nyilatkozva.
A belügyminiszter szerint, ha titkosszolgálatok és a rendőrség a kormány kérésére nem kapnak hozzáférést a titkosított kommunikációhoz, elkerülhetetlenek az olyan tragédiák, mint ami a Westminster mellett történt.
Rudd a lapnak nyilatkozva azt mondta, a terrortámadásokat csak akkor lehet megakadályozni, ha egy olyan helyzet áll elő, ahol a titkosszolgálatok közvetlen rá tudnak látni a potenciális veszélyes személyek közti kommunikációra. A miniszter ennek kapcsán felszólította a Facebook, Google és Telegram tulajdonosait, hogy kezdjenek tárgyalásokat a kormánnyal a vészhelyzet kezelésével kapcsolatban.

http://www.hidfo.ru/2017/03/a-megfigyeles-kiterjeszteset-surgeti-a-brit-belugyminiszterium/

2017. március 26., vasárnap

Le Pen határzárral és deportálással küzdene a terrorizmus ellen

Franciaországban a szélsőjobboldali elnökjelölt azzal számolná fel a terrorfenyegetést, hogy visszaállítaná a nemzeti határellenőrzést és betiltana számos muszlim szervezetet. Alig egy hónap van hátra az elnökválasztásig.
A fundamentalista muszlim szervezetek betiltására és a nemzetbiztonsági kockázatot jelentő kettős állampolgárok deportálására tett ígéretet Marine Le Pen, a francia Nemzeti Front vezetője, a Le Parisien lapnak nyilatkozva.
Kezdetben helyreállítanám a nemzeti határok ellenőrzését. Azt követően deportálni kell minden, úgynevezett ‘S indikátorral’ bíró külföldi állampolgárt, akik veszélyt jelentenek a nemzetbiztonságra, jelenlen mégis Franciaország területén tartózkodhatnak. Az iszlám fundamentalizmussal szemben a szalafista mecsetek bezárásával venném fel a harcot, emellett a Franciaországi Muszlim Szervezetek Unióját is betiltanám.” – mondta.
Franciaország évek óta a terroristák egyik elsődleges célpontja – biztonságpolitikai szakértők szerint azért, mert Európában ott él a legnagyobb létszámú zsidó közösség.

Március 18-án egy újabb terrortámadás történt, melynek során az elkövető észak-Párizsban – akkor még lőfegyver nélkül – rendőrökre támadt, majd megpróbálta magához ragadni az egyik rendőr fegyverét. Később a hatóságoknak azt mondta, készen állt meghalni Allahért.
2015. november 13-án több robbantásos merénylet történt Párizsban, melynek során 130 ember veszítette életét. 2016. július 14-én Nizzában egy kamion hajtott bele a tömegbe, több mint 80 ember halálát okozva. Később a Daes – Iszlám Állam – vállalta a felelősséget a merényletek elkövetéséért.
Le Pen a legfrissebb közvélemény-kutatások szerint esélyes arra, hogy az elnökválasztás második fordulójában Emmanuel Macronnal mérkőzzön meg, ám a győzelemre úgy tűnik nincs esélye.
Az elnökválasztás első fordulóját április 23-án, második fordulóját május 7-én tartják.


http://www.hidfo.ru/2017/03/le-pen-hatarzarral-es-deportalassal-kuzdene-a-terrorizmus-ellen/

Lemondatni minden áron: Újabb boszorkányroham indul Trump ellen.


Ismét hatalmas ördögi szeánszra készülnek a világ mágusai. A cél: megkötözni Trumpot és követőt. Az új boszorkányroham vasárnap éjfélkor veszi kezdetét.
Az első csata: döntetlen
Február végén villámgyorsan bejárta a világsajtót, egy ismert okkultista szerző vezetésével spirituális világháborúba kezdtek az amerikai mágusok. Az első csatáról itt és itt írtunk.
A tömeges ördögi szeánsz lényege az, hogy professzionális és kezdő boszorkányok a Hold állásának megfelelően egy időben egy meghatározott rítus alapján megkötözik Trumpot. A rituálé abból áll, hogy felolvasnak egy meghatározott átokszöveget, valamint elégetnek egy Trumpot jelképező narancsszínű gyertyát és egy Trumpról készült képet.
A globális szeánszot egészen addig megismétlik minden hónapban, ameddig Trumpot el nem távolítják hivatalából. Az esemény szervezői szerint a február végi támadás nem volt sikertelen, mivel Trump beutazási tilalma kétszer is visszavonásra került, valamint a republikánus egészségügyi törvény is kudarcba fulladt.
Újabb boszorkányroham
Vasárnap éjfélkor, budapesti idő szerint reggel hatkor megint összegyűlnek a mágusok, hogy egy szeánsz keretében megrontsák Trumpot és támogatóit. “Még mindig szükségünk van rád, hogy meggyógyítsuk a világot!” – szól a felszólítás az esemény Facebook oldalán.
Michael M. Hughes ismert amerikai okkultista szerző egy interjúban kiemelte, váratlan volt, hogy ennyire népszerű volt a kezdeményezésük. Hozzátette, tud róla, hogy a “keresztény fundamentalisták imapajzsot vontak Trump köré”. Habár éles kritikával fogadta, hogy elítélik némelyek az átok szöveget. Ezt azzal indokolta, hogy a zsidó-keresztény világban sem ismeretlen dolog az átokmondás.
Hughes szerint az emberhez szorosan hozzátartozik a mágia, saját világképét görög, egyiptomi, népi és a katolikus mágiából eredezteti. Az író szerint, amikor az ember a templomban gyertyát gyújt a beteg ismerőséért, akkor is mágiát gyakorol.
Készülnek a keresztények is
Jan Markell, az Olajfa Ministries-ből így fogalmazott:
“A Trump elleni gyűlöletet a Sátán generálja. Nem tökéletes ember, de megpróbálja megfékezni a gonoszság vonatát, amit nyolc éve Washington és a Demokratikus párt indított el.”
Mark Blitz, az El Shaddai Ministries lelkésze szerint a Biblia utálatosnak minősíti az okkult tevékenységeket. “Mindig imádkozni kell a hatalomban levőkért. A keresztényeknek most különösen aktívnak kell lenniük” – fogalmazott.

Gyakran átírt forgatókönyv

Emiatt tüntek annyira zavarosnak az utóbbi hetek világpolitikai történései. Amikor egy színdarab forgatókönyvét is az utolsó pillanatban többször átírják, ott is fennáll a veszély, hogy az is zavarossá, nehezen érthetövé és silánnyá válhat. Trump új szerepe például már nem "antikrisztusi hamis megváltó", hanem "politikai öngyilkos merénylö", aki állítólag nem fogja kitölteni a négy évét se, annyi (látszatra!) öngyilkos lépést fog tenni politikailag, melyek viszont, ha áldozatok árán is, de felgyorsított léptekkel fogják elöre vinni a történelem menetét a (putyini) világkormány felé.

Pár hete például azért tudtak olyan látványosan elöretörni az "orosz és irán ellenes neokonzervatívok", mert hagyták öket. Az oroszbarát (imidzsü) Flynn tábornok menesztése színjáték volt. A rejtett cél konfliktus csiholása volt az oroszokkal. Aztán Kínával is próbálkoztak, próbálkoznak, bla-bla-bla, már szinte "unalmas" az egész. Per pillanat Trump menesztési forgatókönyvét vázolgatják, hogy aztán az elnöki székbe ülhessen az oroszellenes imidzsü alelnöke Mike Pence, s ö is konfliktust próbáljon csiholni az oroszokkal és/vagy Kínával. A konfliktus kirobbantása után - miután az oroszok és/vagy kínaiak jól megszorongatták az amerikai hadsereget - egy "ellenpuccs" megdönti magát Mike Pencet és a "neokonokat" is, s az USA elnöki székébe Rand Paul ül, aki aztán hozzájárul, hogy az oroszok "megreformálják" az ENSZ-t, magyarán mondva átvegyék a világhatalmat az antikrisztus-jelölt Putyinnal az élen.
Itt viszont van egy (vagy inkább két) bökkenö: a franciák és a britek. Nekik is vétójoguk van az ENSZ-ben, így bármikor megakadályozhatják az orosz hatalomátvételt a világ felett. Hacsaknem ... most április-májusban nem a Putyin-szövetséges Jean-Marie Le Pen nyeri a francia elnökválasztást. A közelgö francia elnökválasztás tétje óriási az orosz-vezetésü NWO létrehozásának szempontjából! A másik akadály pedig a szintén orosz-ellenes Theresa May kabinet, mely egy Le Pen gyözelem esetén valószínüleg szintén meg lesz buktatva, biztosítva, hogy mind az öt ENSZ állandó biztonsági tanácsi tag élén oroszbarát erök álljanak.

2017.3.21:
Ingoványos ázsiai terep és a sötét erők

https://mno.hu/kulfold/ingovanyos-azsiai-terep-es-a-sotet-erok-2390848
Veszélyesnek és kiszámíthatatlannak látják vezető elemzők Trump Ázsia-politikáját.
...
Továbbra sem világos, milyen tervei vannak az Egyesült Államok elnökének a konfliktusokkal terhelt Kelet-Ázsiában. Donald Trump külügyminisztere, Rex Tillerson vasárnap fejezte be turnéját a térségben, áttörést azonban a vizit aligha hozott.

2017.3.20:
Nem lesznek idö elötti választások a Downing Street szerint
(There will be no early general election, Downing Street says)
"Theresa May kabinerje cáfolta, hogy május 4-re idö elötti választások lesznek kiírva"

Szerintem pedig a nyomás nagy lesz, különösen ha most április közepén a Le Pen lány mint esélyes jelölt végez a francia elnökválasztás elsö fordulójában.

Ez van, illetve könnyen ez lehet.

Jah, Obama - elkerülendö a letartóztatását - pedig kereket oldott Francia Polinéziába:

2016.3.16:
Obama "egy hónapot" fog tölteni Francia Polinéziában
(Barack Obama to spend a month in French Polynesia)

Mert ugye nem a titokban Trump-szövetséges Clintonné lett volna letartóztatva, hanem Obamát áldozták volna fel, hogy biztosítsák a "megmentöként" fellépö gonosz NWO-s eröknek a "pozitív imidzset".
http://www.pokolraveluk.com/content/index.php?option=com_content&view=article&id=213:2017-03-26-10-26-22&catid=15:egyeb&Itemid=51

2017. március 24., péntek

Hivatalos: amerikai ügynökök írnak az Indexre

Képernyőmentés az Index.hu címlapjáról
A Miniszterelnökséget vezető miniszter sajtótájékoztatón elismerte, hogy az Index nevű sajtóorgánum amerikai titkosszolgálatoktól kapott információkat közöl.
Az Indexen rendszeresen és sorozatosan nemzetbiztonságot érintő cikkek jelennek meg, ott titkosszolgálatokkal kapcsolatos információk látnak napvilágot. Ez nem véletlen. Néhány indexes újságíró tollából rendszeresen ilyen anyagok jelennek meg, amelyek koncepciózusak. Jó lenne végre tisztázni, milyen titkosszolgálati szála van az Indexnek” – mondta Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón.
Korábban az Origo.hu számolt be arról, hogy a liberális sajtóorgánumot egy amerikai üzletember vette meg, ám a lap tulajdonlása átláthatatlan, egyesek szerint az a Simicska Lajos gyakorol rá befolyást, aki épp az amerikai érdekkel összeegyeztethetetlen “keleti nyitás” politikája miatt fordult szembe a Fidesszel.
Simicska külföldi kapcsolatairól Bajnai Gordon árult el fontos részleteket: a volt kormányfő 2014 májusában ellátogatott a Bilderberg-csoport koppenhágai találkozójára, majd Magyarországra érkezését követően a Magyar Nemzet újságírójának nyilatkozva azt mondta, ott azt a feladatot adták neki, hogy nyerje meg Simicska Lajost a Bilderberg szponzorának.
A 2014-es Bilderberg-találkozót követően az oligarcha látványosan szembefordult a Fidesszel. Azóta az Index hasábjain napi rendszerességgel jelennek meg olyan hírek, miszerint a közmédia orosz propagandát folytat.
Ez a mostanra teljesen nyíltan folytatott amerikai propaganda időnként saját magával is önellentmondásba kerül: miközben az Index azt állítja, hogy már maga a kormány is orosz propagandát folytat és „Moszkva kottájából játszik”, egyúttal azt is állítják, hogy Oroszország meg akarja buktatni a kormányt, és félkatonai szervezeteket pénzel Magyarországon destabilizációs céllal.

http://www.hidfo.ru/2017/03/hivatalos-amerikai-ugynokok-irnak-az-indexre/


Hivatalos: amerikai érdeket szolgál az Index.hu

A Nyugat.hu felrótta a közmédiának, hogy a CNN, a BBC és más nagy nyugati sajtóorgánumok mellett az orosz Szputnyik hírügynökséget is gyakran forrásként idézi. Az MTVA nyilatkozatából kiderült, hogy számos magyarországi sajtóorgánum – köztük az Index.hu – nyíltan amerikai érdeket szolgál, ezért tiltakoznak a nem-nyugati sajtóorgánumok forrásként idézése ellen.
Napokkal ezelőtt az Index.hu címlapján jelent meg egy volt titkosszolgálati vezetővel készült interjú, aki a nyugatbarát sajtóorgánumot használva azzal vádolta a magyar titkosszolgálatokat, hogy nem követik nyugati „szövetségeseik” konfrontatív hozzáállását Oroszországgal szemben. Az interjú megjelenését követően a Nyugat.hu arról kérdezte a közmédiát, hogy „miért szolgálják ki a Kreml propaganda-gépezetét”, és terveznek-e a „kiegyensúlyozott tájékoztatás helyreállítására” lépéseket tenni (alkalmazottak elbocsátása, stb.).
Az MTVA válaszából kiderült, ami az olvasók számára eddig is egyértelmű volt: az Index.hu működése amerikai érdeket szolgál, ezért jelenhetett meg rajta a szándékos diplomáciai feszültségszításnak tekinthető interjú.
„Az amerikai érdekeket magyar adófizetői pénzekből (lásd 2015-ös index.hu állami reklámköltések, és Olimpiai bannerek) is kiszolgáló oligarchaportálok vádjaira a Közmédia nem kíván reagálni.
Ugyan többször is kísérletet tettünk rá, de a nyíltan amerikai érdekeket szolgáló oligarchaportálok a Közmédiával kapcsolatban egyszer sem voltak nyitottak az igazság minden részletének kibontására, ezért a magunk részéről a légből kapott, bizonyítatlan értesüléseikkel sem kívánunk semmit sem kezdeni.
Tisztelettel,
MTVA Sajtóosztály”
Később a Nyugat.hu arról kérdezte a közmédiát, mivel magyarázzák azt, hogy orosz állami sajtóorgánumokat is megjelölnek forrásként, emellett megszólaltatnak olyan szakértőket is, akik véleménye nincs teljes összhangban a NATO-médiában megjelenő álláspontokkal. Elmondásuk szerint az MTVA ezekre az újabb kérdésekre már nem válaszolt.

http://www.hidfo.ru/2017/03/hivatalos-amerikai-erdeket-szolgal-az-index-hu/

Brüsszel intézményesítené a megosztottságot az EU-ban

A brüsszeli vezetők lemondtak arról, hogy sikerülhetne a kelet-európai országok felzárkóztatása, ezért inkább több részre osztanák az Európai Uniót. A visegrádi országok azonban nem hajlandók elfogadni, hogy másodrendű állampolgárok legyenek Európában.
Robert Fico szlovák kormányfő arra figyelmeztetett, hogy katasztrófával végződhet szombaton az EU római csúcstalálkozója, amennyiben az Angela Merkel által erőltetett „kétsebességes Európa” elgondolás megvalósításáról végső döntés születik.
Leo Luzar, a cseh országgyűlés külkereskedelmi albizottságának elnöke ennek kapcsán interjút adott a Szputnyik hírügynökségnek, melyben kijelentette; nem egyedi jelenségről van szó a kétsebességes Európa elutasítottsága kapcsán – a Visegrádi Csoport tagjai egységesen elutasítják ezt az elképzelést.

A politikus azt mondta, a Cseh Köztársaság, Szlovákia, Lengyelország és Magyarország egyaránt egységes egészként tekint az Európai Unióra, és vezetőik nem fogják megengedni, hogy a térségi országok lakóit másodrangú állampolgárrá nyilvánítsák a brüsszeli vezetők. Luzar szerint
amennyiben döntés születik a „kétsebességű Európa” megvalósításáról, az az Európai Unió végét jelenti.
Hozzátette: bár jelenleg is léteznek olyan különbségek, hogy egyes tagállamok részei a schengeni övezetnek, mások nem – illetve ugyanez elmondható az eurozónáról is –, nem szabad hagyni, hogy Brüsszel intézményesítse a megosztottságot.
Luzar szerint a „kétsebességű Európa” elgondolásnak egyetlen célja van: hogy létrehozzák az Európai Egyesült Államokat az úgynevezett „Európa-1” tagállamok bevonásával. Amennyiben ez megtörténik, idővel nyomást gyakorolnának a keleti tagállamokra is, hogy adják fel szuverenitásuk további részeit, és tagozódjanak be ebbe az európai államba.
Bizonyossággal állíthatom, hogy a „kétsebességű Európa” újabb jele azoknak a próbálkozásoknak, melyekkel föderalizálni próbálják az Európai Uniót.” – mondta.

Luzar hozzátette: Csehország egyértelműen nemet mond erre a kezdeményezésre, és a római csúcstalálkozón nemet mondanak minden olyan nyilatkozatra, ami akár csak megemlíti a kétsebességes Európát.
http://www.hidfo.ru/2017/03/brusszel-intezmenyesitene-a-megosztottsagot-az-eu-ban/

2017. március 23., csütörtök

Görögország beengedi a migránsokat az Európai Unióba, de nem regisztrálja őket, és nem is hajlandó visszavenni a migránsokat Németországtól. A külügyminiszter szerint nem akarják, hogy Berlin úgy kezelje az országot, mint egy „raktárt, amiben tárolni lehet a menekülteket”.
Nikosz Kociasz görög külügyminiszter a Die Welt német lapnak nyilatkozva azt mondta, Görögországnak „nincs kapacitása arra, hogy befogadja az északi EU-tagállamokból visszaküldött menekülteket”.
„Vannak olyan EU-tagállamok, melyek úgy gondolják, zárt raktárként használhatják Dél-Olaszországot és Görögországot, amiben a menekülteket el lehet tárolni.”mondta. Németország korábban „a menekültügyi rendszer hiányosságai miatt” szüneteltette a migránsok visszaküldését Görögországba, azzal a kitétellel, hogy a helyzet javulása után a folytatni fogják. Az Európai Bizottság nemrég javasolta március 15-től a dublini szabályok újbóli érvényesítését Görögországra vonatkozóan, ám a külügyminiszter nyilatkozatából kiderült, hogy a visszatelepítést nem fogják engedélyezni.
A dublini rendszer alapján a migránsokat abban az országban kell(ett volna) regisztrálni – és a menedékeljárást abban az országban lefolytatni -, ahol először beléptek az Európai Unió területére. Görögország azonban nem tett eleget ennek a követelménynek, ehelyett beengedik a migránsokat az EU területére, majd visszafogadni nem hajlandók őket. Miközben az Európai Unió mindeddig semmilyen megtorlásban nem részesítette Görögországot a sok millió ismeretlen személyazonosságú migráns beengedése miatt, Magyarországot számos bírálat érte, amiért megvédi saját és az Európai Unió határait.

http://www.hidfo.ru/2017/03/gorogorszag-nem-veszi-vissza-a-migransokat-nemetorszagbol/Berlin nem fizeti a görög hiteleket, ha Athén nem veszi vissza a migránsokat

Wolfgang Schäuble német pénzügyminiszter szerint a külügyminiszter „rossz üzenetet küldött” Görögországba azzal a kijelentésével, hogy Németország többet kellene befizessen az Európai Unió közös költségvetésébe. Berlin nem finanszírozza tovább a válságban lévő görög gazdaságot, ha a görögök nem veszik vissza a migránsokat.
Sigmar Gabriel német külügyminiszter a Deutschlandfunk rádiónak nyilatkozva arról beszélt, hogy Németország többet kellene befizessen a közös uniós kasszába, hogy megsegítse a pénzügyi válsággal küzdő görög kormányt. A külügyminiszter csütörtöki athéni látogatása során pozitív megjegyzéseket tett a görög költségvetési reformra, emellett kizárta annak lehetőségét, hogy Görögországot az eurozónából kilépésre kényszerítenék.
Schäuble azonban kifejezetten károsnak nevezte a külügyminiszter nyilatkozatát. Szerinte Sigmar Gabriel „rossz üzenetet küldött” Görögországba azzal a kijelentésével, hogy Németország többet kellene befizessen az Európai Unió közös költségvetésébe. Azt mondta, Németország nem egy feneketlen pénzeszsák, amiből fizetni lehet a görög kormány felelőtlen döntéseit.
Ez a kijelentés nem segít Görögországon, ehelyett arról biztosítja a görög politikusokat, hogy a jövőben sem kell semmilyen erőfeszítést tenniük.” – mondta.
A pénzügyminiszter szerint Athén esetében nem a pénzügyi problémák a meghatározóak, hanem, hogy nem kellően elkötelezettek a reformok végrehajtása terén, és az Európai Uniótól kapott pénzügyi segítségért cserébe tett ígéreteiket nem teljesítik. Ezekben a pénzügyi mentőövekben pedig Németország volt a fő hitelező.
Schäuble kijelentésének közvetlen előzménye, hogy a görög vezetők elutasítóan reagáltak arra a felvetésre, miszerint Németország megkezdené a Görögországon át érkezett migránsok visszaküldését Görögországba. Így a pénzügyminiszter kijelentése utalásnak tekinthető arra, hogy Berlin kevésbé lesz elkötelezett a görög hitelek finanszírozása terén, amennyiben Athén nem működik együtt a migrációs válság megoldásában.

http://www.hidfo.ru/2017/03/berlin-nem-fizeti-a-gorog-hiteleket-ha-athen-nem-veszi-vissza-a-migransokat/

Terrortámadás Londonban: brit születésű iszlamista az elkövető

Theresa May brit miniszterelnök azt mondta, Londonban a Westminsternél történt terrortámadásért egy olyan személy felelős, aki iszlamista ideológia által motiváltan követte el a merényletet.
Szerdán négy ember azonnal életét veszítette, amikor egy gépjármű hirtelen behajtott a brit parlament épülete melletti hídon áthaladó emberek közé. Később a rendőrök egy személyt lelőttek, miután megkéselt egy rendőrt. A londoni rendőrség közleménye szerint terrortámadásként kezelik a történteket, és folyamatban van az eset kivizsgálása.
A kormányfő nyilatkozata szerint egy „brit születésű” személy követte el a merényletet, aki iszlamista ideológia motivált emberek megölésére. Az elkövetőt korábban már megfigyelte az MI-5, a hatóságok számára ismert volt, hogy erőszakos hajlamú extrémista személyről van szó.
May hozzátette, hogy az elkövető az utóbbi időszakban már „nem volt a titkosszolgálatok látóterében”, de a hatóságok korábbi tevékenysége alapján feltételezik, hogy iszlamista indíttatásból követte el a gyilkosságot (vagyis egy brit születésű, sokadik generációs migránsról van szó).
A kormányfő elmondása szerint összesen 12 ember vált a támadás áldozatává, köztük 9 külföldi állampolgár.
A történtek után a rendőrség hat lakcímen hajtott végre házkutatást, és nyolc személyt tartóztattak le Birminghamben ill. Londonban.

http://www.hidfo.ru/2017/03/terrortamadas-londonban-brit-szuletesu-iszlamista-az-elkoveto/

2017. március 22., szerda

Ukrajnában kiképzett nyugatbarát fegyvereseket fogtak a belorusz hatóságok

Belorusszia biztonsági erői félkatonai szervezetek több tucat tagját tartóztatták le, akik külföldön katonai kiképzésben részesültek és az alkotmányos rend megbontására készültek.
Alekszandr Lukasenko belorusz államfő kedden közölte: militáns csoportok több tucat tagját tartóztatták le, akik az alkotmányos rend megbontására készültek. Elmondása szerint a hatóságok külföldön élő belorusz nacionalistáktól kaptak információkat, melyek kivizsgálása után a biztonsági erők több kiképzőtábor működését figyelték meg. Ezek közül több Belorusszia területén található, de a militáns csoportok kiképzése részben a határ túloldalán, Ukrajnában zajlik. Utóbbi létesítmények a mai napig működnek.
Az államfő keddi nyilatkozatában ígéretet tett arra, hogy később részletes információkat fognak nyilvánosságra hozni a történtekről.
Az Ukrajnában kiképzés alatt álló belorusz félkatonai szervezetek koncepciója beleillik a NATO hibrid háborús stratégiájába: korábban egy orosz geopolitikai szakértő, Andrej Koribko „Hibrid háborúk: a rezsimváltás indirekt adaptív megközelítése” című könyvében részletesen kifejtette ezt a koncepciót. E szerint az euro-atlanti katonai tömb félkatonai szervezetek bevonásával dönt meg az atlantista érdekérvényesítés útjában álló – gyakran demokratikus – kormányokat.
Koribko könyvében kifejti, hogy a NATO hibrid háborús stratégiája szerint a felforgatásra használt militáns szervezetek kiképzésére minden esetben egy az adott országgal szomszédos NATO-tagállamban kerül sor. A katonai titkosszolgálatok Törökországban készítették fel a Szíria destabilizálásához használt fegyveres csoportokat. Később Lengyelországban készítették fel azokat a nacionalista fegyveres csoportokat, melyek az EuroMaidanhoz kapcsolódva lehetővé tették a kijevi kormány megdöntését.
Az ukrán kormány megdöntésével, Ukrajna nyugati integrációjának megkezdésével a NATO – a fentiek szerint – most részben Lengyelországban, részben Ukrajnában képzi ki azokat a militáns csoportokat, melyeket később Belorussziában használnának fel a rezsimváltás beindítására.
Az észak-atlanti szövetség ezzel a stratégiával szisztematikusan az orosz határ felé terjeszkedik. Jelenleg az elszakadó-félben lévő ukrán megyéken felül Belorusszia az egyetlen ország, ami Kelet-Európában a NATO és Oroszország közé ékelődik, emiatt a NATO számára kívánatos Belorussziában egy NATO-barát kormány hatalomra juttatása. Északon Finnország szintén a NATO-csatlakozás várományosa, illetve a balti országokon át egészen a Krím-félszigetig mindenhol jelen van a NATO-haderő Oroszország határain. Belorusszia az egyetlen kelet-európai ország, ahol mindeddig hatalmon tudott maradni egy a NATO-csatlakozásra nem törekvő kormány.

http://www.hidfo.ru/2017/03/ukrajnaban-kikepzett-nyugatbarat-fegyvereseket-fogtak-a-belorusz-hatosagok/