2014. július 2., szerda

Az amerikaiak a legrosszabb elnöknek tartják Obamát

Az amerikaiak a második világháború óta a legrosszabb elnöknek Barack Obamát tartják. Erről tanúskodnak annak a felmérésnek az adatai, amelyet a Quinnipiacii Egyetem végzett.
Az 1446 megkérdezett 30%-a Obamát tartja az elmúlt 70 év leggyengébb amerikai vezetőjének. A második helyen if. Geroge W. Bush végzett 28%-kal.
A megkérdezett amerikaiak közel 45 százaléka úgy vélte, hogy az Egyesült Államok jobb helyzetben lenne, ha a republikánus Mitt Romney nyerte volna Obamával szemben a 2012-es elnökválasztást, ezzel szemben csupán 38 százalékuk gondolta úgy, hogy az országnak Romney elnöksége alatt rosszabbul menne a sora.
Jövőnk.info

Drasztikus létszámcsökkentés: több ezer tanárt küldenek el Romániában

ási rendszerben. A drasztikus intézkedésről Románia tanügyminisztere már tavaly decemberben döntött, és ez év elején közölte a megyei tanfelügyelőségekkel. A leépítés a székelyföldi iskolák többségét is érinti. A Hargita megyei iskolákat a napokban értesítették a létszámcsökkentésről.
Az elbocsátás a túlnyomórészt magyar lakosságú Hargita megyében majdnem minden tanintézményt érint. A megyei tanács elnöke szerint a létszámcsökkentés ártalmas, mert a pénzhez igazítja az oktatási rendszert, és nem az oktatási rendszerhez biztosítja a pénzt.
"Főleg a kisebbségi térségekben ez nagyon hátrányosan érinti az iskolákat. Már akkor le akartak építeni több száz tanerőt, sikeresen tiltakoztunk, idehívtuk a minisztert is, és kaptunk ígéretet a minisztertől, hogy félévkor, költségvetés-kiegészítéskor az, amit elvettek, megpróbálják visszaadni" – közölte Borboly Csaba, a Hargita megyei tanácselnök.
A leépítések szempontjairól a Híradó szerette volna megkérdezni a bukaresti döntéshozókat is, ám sem a tanügyminiszter, sem a minisztérium sajtóosztálya nem válaszolt a Híradó írásban is benyújtott kérdéseire.
Forrás: hirado.hu

Moszkva határozott az izraeli-ukrán oligarcha letartóztatásáról

A moszkvai bíróság határozatot hozott Igor Kolomojszkij "ukrán" oligarcha letartóztatásáról, - aki ellen nemrég bűnügyi eljárást indítottak a hadviselés tiltott eszközei alkalmazásának, gyilkosságok szervezésének vádjával. Kolomojszkij kifejezetten ellenezte a tűzszünetet és a délkelet-ukrajnai felkelőkkel folytatott tárgyalásokat, és üzleti lehetőségeit bevetve mindent elkövetett annak érdekében, hogy Kijev ne legyen hajlandó a tárgyalásra.
Hídfő.net | Igor Kolomojszkij
Kolomojszkij izraeli-ukrán kettős állampolgár, és idén februárig Svájcban élt, majd bevásárolta magát az újonnan alakuló nyugatbarát hatalmi struktúrába és kormányzói pozíciót kapott Dnyipropetrovszk megyében. A poszt előnyeit ugyan nem tudta élvezni, mert kinevezése spontán tüntetéseket váltott ki és azóta nem tudta betenni a lábát a megyébe, ahol a szakadárok ellenőrzésük alá vonták a kormányépületeket. Ukrajna egyik leggazdagabb üzletemberének vagyonát a Forbes 1,8 milliárd USA-dollárra becsüli. Kolomojszkij több olyan amerikai magán katonai alakulatot finanszíroz, amely az ország dél-keleti részén folytatott terrorakciókban vesz részt.

http://www.hidfo.net/2014/07/02/moszkva-hatarozott-az-izraeli-ukran-oligarcha-letartoztatasarol

Oroszország felszólítja Ukrajnát...

Moszkva felszólítja Kijevet, hogy mellőzzön minden olyan lépést, amely áldozatokhoz vezet a békés polgári lakosság körében. Ezt az orosz külügyminisztérium közölte.
„Újból határozottan követeljük az ukrán hatóságoktól, hogy amennyiben még képesek józanul felmérni bűnös politikájuk következményeit, mondjanak le a békés városok és falvak elleni tűzről, térjenek vissza a reális tűzszünethez az emberi életek megőrzése érdekében” – olvasható a külügyi tárca közleményében.
„Ukrajna politikai problémáinak megoldása az ország honpolgárai fizikai megsemmisítése révén aligha illeszkedik a civilizált európai társadalom normáihoz, amire napjainkban Kijev igényt tart” – véli a minisztérium.
Forrás KÉPEKKEL:
hungarian.ruvr.ru

Igor Sztrelkov összefoglalója a mai nap történéseiről Észak-Donbassból!

Dél tájban ismét elkezdte lőni Kijev zsoldostüzérsége Szlavjanszkot, Kramatorszkot, és Szemjonovkát valamint Nyikolajevkát. Szlavjanszk “Artyjom” kerülete szinte már nem létezik.
Mikolajevkánál kemény harcok vannak. Tömegesen vet be a junta tankokat és egyéb más páncélozott járműveket. A milicisták jobban kedvelik a tankrohamot, mint a tüzérségi támadást. A Kozeny-patak hidjánál viszont megtorpannak a tankok-és inkább csak lövöldöznek. A házakban sok kárt már nem tudnak tenni, viszont igy a milicia sem tud nekik ártani.
Szemjonovkánál megint kilőttek egy autóbuszt. Két civil meghalt, kettő megsebesült. Ugyanitt elesett két milicista is.
A határtérségben nagyon-nagy erőfeszitéseket tesz a latorhorda, hogy az átkelők fölötti ellenőrzést megszerezze. (Azzal ugyan sokra nem fognak menni, hiszen mintegy 80-100km. hosszon viszont “nyitott a zöld határ”-és erre a helyzetre gondosan oda is figyel a milicia.) Igen sikeresen működik a “csapj oda és fuss el” taktika.
Magyar idő szerint délután négy órakor kapta a hirt a Bal-Rad, hogy Mikolajevka és Szemjonovka térségében amolyan “rókafogta csuka-csukafogta róka” helyzet alakult ki. A latorhorda körbezérta a két falu-térségét, őket pedig a milicia. Ami itt készülődik, az komoly dolog lesz, hiszen a zsoldosoknak itt “GRAD” és “HURRIKÁN” ütegeken kivül sok harckocsija is “állásban” van. Márpedig az erdős-bokros területet nehezen tudják felügyelni, ami viszont a miliciáknak kedvez.


http://balrad.wordpress.com/2014/07/02/helyzetjelentes-eszak-donbasszbol/
Alekszander Borodaj a Donyeski Népköztársaság miniszterelnöke bemutatót tartott.
Donyeck mellett tegnap a milicia fel nem robbant kazettásbombát talált. Mint a kijevi latorhatalom légierejének “ajándékát”-amit valószinűleg nem zsoldosbandájának szánt. Ilyen szekezetet már egyébként a latorlégierő nem első alkalommal dobott le, de azok mind működtek. Az ilyen tipusú bombák és gránátok használatát egyébként nemzetközi egyezmények tiltják.
kazet
Alekszander Borodaj ezt a donyecki “leletet” mutatta be a sajtó képviselőinek-vetitéssel egybekötve. A hatásáról. Állitólag több újságiró rosszul lett.
Szeverodonyecket tovább lődözte ma délelőtt a banditatüzérség.
seb
http://balrad.wordpress.com/2014/07/02/anti-terrorista-operacio/

Kezdetben nem aratott osztatlan sikert a Himnusz dallama

Százhetven éve, 1844. július 2-án mutatták be a pesti Nemzeti Színházban Kölcsey Ferenc Hymnus, a' Magyar nép zivataros századaiból című költeményének megzenésített változatát, amelynek szerzője Erkel Ferenc volt, és amely Magyarország nemzeti himnusza lett.

 
A Habsburg Birodalomnak - amelynek Magyarország is része volt - 1797-ben, a napóleoni háborúk idején született himnusza. Joseph Haydn angliai koncertkörútján tapasztalta meg, hogy milyen lelkesítő hatással van az angolokra a brit himnusz, a God Save the King, és hazatérve hasonló, a hazafias érzelmek felkeltésére alkalmas darabot komponált. Így született meg Leopold Haschka versére a Gott erhalte Franz den Kaiser. A dal először 1797. február 12-én, I. Ferenc császár születésnapján csendült fel. A darab - amelynek magyar szövege is született - a kezdetektől a soknemzetiségű Habsburg Birodalom, majd az Osztrák-Magyar Monarchia himnuszának számított, hivatalos eseményeken ez csendült fel, Magyarországon azonban soha nem vált igazán népszerűvé.
A magyarságnak a 19. századig nem volt nemzeti himnusza. Kölcsey műve előtt a katolikus magyarok nemzeti imaként a Boldogasszony anyánk című, valószínűleg a 18. század elején keletkezett egyházi népéneket, valamint az Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga kezdetű Szent István-éneket, míg a reformátusok a 90. zsoltárt (Tebenned bíztunk eleitől fogva) énekelték. Felekezeti hovatartozástól függetlenül népszerű volt a hatóságok által tiltott Rákóczi-induló, amelyet később a francia Hector Berlioz és Liszt Ferenc is megzenésített.
Kölcsey 1815-ben Szatmárcsekére költözött öccséhez, akinek rossz gazdálkodása miatt a családi birtok rendbetétele a költő vállára nehezedett. Vidéki elszigeteltségében, magányában formálta költészetét, új műfajokkal próbálkozott. 1821-től kezdődő lírai korszakának fő műfaja a hazafias szabadságóda és a népköltészet eredményeit felhasználó lírai dal lett. A bécsi udvar alkotmánytipró intézkedéseinek fokozódása idején, 1823 januárjában keletkezett hazafias költészetének remeke, a Hymnus, melynek szövegét 1823. január 22-én tisztázta le - e napot 1989 óta a magyar kultúra napjaként ünnepeljük.
A vers keretét adó első és utolsó versszak - a könyörgés - imát, fohászt tartalmaz. A keret által közrefogott versszakokban a költő számot vet a nemzet múltjával, felidézi a honfoglalásnak és Mátyás korának dicső jeleneteit, majd a nagy katasztrófákra, a tatárjárásra, a török hódításra, a szabadságharcok bukására emlékeztet. A hatodik és hetedik versszak már jelen időre vált. A bűnök felemlítése a vallásos szellemű hazafias költészetet idézi, egyben fájdalmas önbírálat is. A vers végén ismét felhangzik a fohász, de a költő ekkor már szánalomért könyörög Istenhez. A Hymnus először 1829-ben Kisfaludy Károly Aurorájában jelent meg, a kéziraton még szereplő a Magyar nép zivataros századaiból alcím nélkül, ami egyes irodalomtörténészek szerint szerkesztői önkény vagy a cenzúra kijátszása miatt történt. 1832-ben, Kölcsey munkáinak első kötetében a Hymnus már a szerző által adott alcímmel látott napvilágot.
A költemény megzenésítésére 1844-ben, a költő halála után hat évvel hirdetett pályázatot Bartay András, a pesti Nemzeti Színház igazgatója. A 20 arany pályadíjat a beérkezett tizenhárom pályaműből Erkel Ferencnek, a Nemzeti Színház karmesterének ítélte a zsűri. A művet 1844. július 2-án mutatták be a Nemzeti Színházban, hivatalos állami ünnepségen 1848. augusztus 20-án csendült fel először.
Erkel zenéje nem aratott rögtön osztatlan sikert. A Honderű ugyan mint felséges néphimnuszt dicsérte, "melyet Kölcseynk és Erkelünk egyesült lantjaik teremtének", ám fanyalogva hozzátette: "a Hymnus szelleméhez alkalmazott templomi zene... a nép ajkán visszhangra nem fog találni". A lap jövendölése nem teljesedett be: már 1844 augusztusában megszólalt a Himnusz nyilvános népünnepségen, az óbudai hajógyárban a Széchenyi gőzös vízrebocsátásakor, majd pár nap múlva a pesti polgári őrhad zászlószentelésén. A művet főleg színházak, színészek és az ifjak terjesztették, rendszeresen elénekelték különböző rendezvények alkalmával, és igazi jelentősége a szabadságharc utáni elnyomás éveiben mutatkozott meg. A dal és a vers nemzeti ima lett, mondhatni közmegegyezéses alapon a magyarok nemzeti imádságává vált. Hivatalosan az 1949-es alkotmányt alapjaiban módosító 1989. évi XXXI. törvény iktatta nemzeti jelképeink sorába.

Múlt Kor

Lukanov: Oroszország honvédő háborúra készül

Oroszország biztonsági tanácsának főtitkár-helyettese nyilvánosan elismerte, hogy az ukrán Majdan célja a NATO keleti terjeszkedése volt. Evgyenij Lukanov annak kapcsán említette ezt, hogy az orosz csapatok kiterjedt hadgyakorlatokat tartanak az ukrán határ mentén. A politikus egyben hangsúlyozta, ez egy teljesen természetes dolog, az orosz honvédelemnek készülnie kell a várható helyzetre, mert a NATO vezérkara láthatóan egyre agresszívabb lépéseket tesz a keleti terjeszkedésre. Lukanov elmondása szerint ezeknek a hadgyakorlatoknak a célja, hogy felmérjék, készen áll-e a honvédelem a közeljövőben várható helyzetre. Több orosz sajtóorgánum szerint a NATO két éven belül nyílt katonai offenzívát kezdhet Oroszország ellen.
Lukanov hozzátette, hogy akár folytatja a NATO a keleti terjeszkedést, akár nem, a Szentpétervártól alig 150 kilométerre található balti országok már így is NATO terület, ami önmagában katonai fenyegetést jelent. Tekintve, hogy Szentpétervár Oroszország második legnagyobb városa, ez már most egy különösen veszélyes helyzet.
Hídfő.net | Amerikai csapatok a BaltikumonAmerikai csapatok Szentpétervártól 150 kilométerre
Kedden Oroszország nagykövetei előtt Vlagyimir Putyin elmondta, hogy bár a NATO az elmúlt két évtizedben mindvégig azt kommunikálta, jó kapcsolatokra törekszik és stratégiai partnerséget akar kialakítani, eközben kiterjesztette magát Kelet-Európára és már ott van az orosz határokon.
Korábban arra vonatkozóan is bizonyítékok kerültek elő, hogy amerikai zsoldosok vesznek részt Kelet-Ukrajnában a függetlenségi harcok leverésében, valamint bizonyítottá vált, hogy a NATO mesterlövészei radikalizálták a tömeget a kijevi forradalom során.

http://www.hidfo.net/2014/07/02/lukanov-oroszorszag-honvedo-haborura-keszul

Fizetésnap után is mínuszban: kölcsönből él a magyar

A magyar fiatalok zöme már kért és kapott is kisebb-nagyobb összegű kölcsönt élete során. Hogy kik segítették ki őket átmeneti pénzzavarukban és mennyivel, az változó, ám az általánosnak tekinthető, ha ilyesmire kényszerülnek, attól kifejezetten rosszul érzik magukat kortól és nemtől függetlenül.
Ahogy Kovács Kristóf mondja: ahányszor kölcsönre szorulok, azt mindig egyfajta kudarcként élem meg: képtelen vagyok beosztani azt, amim van. – Mondjuk igaz, 110 ezer forintos nettó fizetést nem is könnyű – mondta. – Ha egy bulival több jut egy hónapra, az már gond, s egy-egy váratlan kiadás, mondjuk például egy esküvő a baráti körben – ami ebben a korban bizony elég gyakori – szinte kigazdálkodhatatlan problémát jelent a számomra. Ilyenkor aztán nem tehetek mást, mint kölcsön kérek, többnyire a nagymamámtól. S én még olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy van kitől kérnem, s általában kapok is. Bevallom, sokszor úgy, hogy aztán nem is kell visszaadnom. De ettől aztán még rosszabbul érzem magamat. Úgy próbálok kompenzálni, hogy segítek neki cipekedni, vagy a ház körüli munkákban. Ettől függetlenül a kérdés ott motoszkál minden alkalommal a fejemben: meddig mehet ez így, meddig szorulhatok még szülői, nagyszülői segítségre?

Sokáig szülői, nagyszülői segítségre szorulhat még a fiatal – állítja a pszichológus szakember. – Ám minél tovább, annál frusztráltabb lesz tőle az, aki kér. Pedig sajnos sokakra jellemző, hogy nem tanulták meg beosztani a pénzüket, bármennyijük van, mindig többet költenek. De ennél sokkal nagyobb problémának látom, hogy már nem csak a fiatalok, de a középkorú lakosság zöme is annyira keveset keres, hogy azt művészet volna beosztani. Nem is megy nekik, ezért egyre többször és többen fordulnak valakihez kölcsönért.
Ezt látszik alátámasztani a K&H pályakezdők jóléti index friss felmérése is: a fiatalok közel háromnegyede már kapott kölcsönt a szüleitől, nagyszüleitől. – Szerencsésnek mondhatók, mert az a jellemzőbb, hogy amikor kérnek, kapnak is – áll a felmérésben. – Negyvenkilenc százalékuk eddig mindig, 24 százalék néha kapott kölcsönt. Többnyire testvérekhez, közeli barátokhoz fordulnak a fiatalok pénzügyi gondjaikkal, távolabbi rokonokat már jóval kevesebbszer keresnek meg anyagi segítségért. Barátoktól kölcsönkérni inkább a keleti országrészre jellemző, nyugaton kevésbé. A nyugati országrész fiataljaira sokkal jellemzőbb a „nem kérek, és nem adok kölcsönt” elv. A párkapcsolatokban több nő, 45 százalék kért kölcsön a párjától, mint férfi, utóbbiaknak csak 25 százaléka számolt be erről.
A felmérést végzők kitértek a kölcsön összegére is: a baráti, rokoni
kölcsönök mértéke jellemzően tízezer forint alatti, s a 25 ezer forintos értéket is csak a válaszadók negyede említette. Ha viszont több pénzre, 100 ezer forint feletti összegre volt szükségük, azt már jellemzően bankoktól kérték a fiatalok. – A fiatalok többsége inkább azt vallja, hogy először megpróbál pár hónapig gyűjteni, mintsem hogy kölcsönkérjen – mondta Bába Ágnes, a K&H Bank Lakossági üzletágért felelős vezérigazgató-helyettese. – Ám ez az elképzelés a megtakarítási szokásaikban nem igazán érhető tetten, 64 százalékuk ugyanis nem rendelkezik semmilyen megtakarítással.
A felmérésből az is kiderül, hogy a baráti kölcsönök visszafizetésének határidejét a kölcsönt adók nem veszik nagyon szigorúan. Csak nyolc százalék nem fogad el semmilyen késést sem, 18 százalék számára pedig akár több hónap késés is belefér. S még a kölcsönösszeg növekedésével sem lesznek szigorúbbak a kölcsönt adók a visszafizetés pontosságával. Sőt, minél nagyobb az összeg, annál több késést tolerálnak – derült ki a felmérésből. – A 10 és 50 ezer forint közötti kölcsönöknél a kölcsönadók 44 százalékának néhány hét, 17 százalékának néhány hónap az elfogadható türelmi idő. Ötvenezer forint felett már 34 százalék mondja azt, hogy néhány hónapos visszafizetési késedelmet is tolerálna. Ezek szerint tehát a fiatalok tényleg csak olyan pénzt adnak kölcsön, amit hosszabb időre is tudnak nélkülözni. Ha viszont egyáltalán nem kapnák vissza a barátoknak adott kölcsönt, az okozna egy kis feszültséget a barátságban. Komolyabb probléma vagy akár a barátság megszakadása következne a kölcsön vissza nem fizetéséből 38 százalékuk szerint. A férfiak egy kicsit érzékenyebbek erre, de ez valószínűleg annak tudható be, hogy ők nagyobb összegeket is adnak kölcsön. Azzal viszont mégis csak kevesen értettek egyet, 14 százalék, hogy tisztább helyzetet eredményezne, ha a család és a barátok helyett banktól kérnének kölcsönt.
Ugyanakkor nagyvonalúak a fiatalok a kamattal kapcsolatosan, csak elvétve gondolják úgy, hogy családi és baráti kölcsönök esetén indokolt lenne kamatot felszámítani. A férfiak ebben a kérdésben gyakorlatiasabbnak tűnnek, több mint kétszer annyian fogadják el kamat felszámítását, mint a nők.
Fizetés után is mínuszban
Átlagosan 120 ezer forint hiteltatozása van a somogyi háztartásoknak minden hónap végére. Ez derült ki a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb felméréséből. Tehát csaknem még egy átlagfizetést elköltenek az emberek egy hónapon belül. Összességében körülbelül 450 milliárd forintnyi folyószámla hitele van a magyaroknak, akiknek a körében ez a konstrukció népszerűbb, mint a személyi kölcsön, mert bármire fel lehet használni. A bankok szerint egyébként sokan annyira kimerítik a folyószámla hitelüket hónap végére, hogy még a fizetésük jóváírása után is mínuszban maradnak.
(sonline)

Nyugati olajipari cég zsírosodik az iraki káoszból

A zavarosban halászás egy közel-keleti konfliktus esetén mindig is erősségük volt a nyugati cégeknek. Annak, hogy véletlenül egyszer is ne saját magukra gondoljanak, eléggé kevés az esélye. Jól látszik most ez Irakban is. Azonban az ottani polgárháborús helyzet egyik nagy nyertese az észak-iraki féleig-meddig autonóm kurd régió lehet. A brit General Energy feltörekvő olajipari cég nem is hagyta szó nélkül a lehetőséget, és megegyezett a kurd vezetéssel, természetesen olajról.
Hídfő.net | Kurd milicista olajipari létesítményt őriz.Kurd milicista olajipari létesítményt őriz.
A General Energy annak a Tony Haywardnak a tulajdona, aki régebben a British Petrol vezére is volt, egyesek szerint ő volt a felelős a Mexikói-öbölben történt BP olajkút katasztrófáért. Most az iraki kurd területekről szállít olajat a frissen a kurd milícia támogatásával épült vezetéken Törökországba, hogy onnan aztán a "véres olaj"-at a törökök közbeiktatásával eladják a világpiacon. A kurdoknak az államiság kikiáltásához jól jön a stabil bevétel, még akkor is, ha ez valahol a törökökön keresztül realizálódik. Persze ettől a kurdok és a törökök még nem lesznek nagy barátok, kicsi a valószínűsége, hogy elfelejtené a kurd vezetés a Törökországban élő kurd népességet ért atrocitásokat.
Másrészint az olajipari nagyvállalatoknak, mint az Exxon és a BP, az iraki polgárháború / kalifátus igen csak nagy meglepetést okozott, mert az iraki befektetéseik jó része azon a területen van, ahol most épp a szunnita dzsihád tombol az ISIS vezetésével. Ezeknek a befektetéseknek bizonytalan a sorsa, de elképzelhető, hogy konzerválni tudják őket, mert az ISIS CIA pénzen indult eredetileg, de a kikiáltott "kalifátus" nyugatellenes álláspontja még nem kristályosodott ki teljesen.
Mindezt az iraki még regnáló vezetés Bagdadból igen csak ferde szemmel nézi, állításuk szerint a General Energy és a kurdok voltaképpen meglopják az iraki államot, és segítenek a (kurd) szeparatistáknak leválni irakról. "Kurdisztán" jelenleg 200.000 hordó / nap termelésre képes, ez a dél-iraki olajmezők napi 3 millió hordójához ugyan még elenyésző mennyiség, de a General Enery így is már 500 millió dollár készpénzel rendelkezik.
Ismét egy kiváló példáját láthatjuk a nyugati kapitalista gátlástalanságnak.


http://www.hidfo.net/2014/07/02/nyugati-olajipari-ceg-zsirosodik-az-iraki-kaoszbol

Felhagy Oroszország az örök nyárral

Visszaállítja az egész éves téli időszámítást Oroszország – döntött kedden a törvényhozás alsóháza, az állami duma.
ora
A világ legnagyobb területű államában jelenleg folyamatosan nyári időszámítás van érvényben.
Megszüntetik a nyári időszámítást Oroszországban, az áttérés október 26-án történik meg. A keddi döntést többek között azzal indokolta Szergej Kalasnyikov, a duma egészségvédelmi bizottságának elnöke, hogy az oroszok krónikus alváshiányban szenvednek és örökké fáradtak. A legújabb reform szerint a „moszkvai idő" a következő lesz: koordinált világidő (UTC) plusz három óra.
A Szovjetunióban 1981-ben vezették be a részleges nyári időszámítást, amely minden évben márciustól októberig tartott. A nyári időszámítást 2011-ben egész évre kiterjesztették az akkori államfő, ma pedig kormányfő Dmitrij Medvegyev kezdeményezésére. Az egész éves nyári időszámítás a gyakorlatban azzal járt, hogy a világ legnagyobb területű állama egy időzónával keletre mozdult.
A legújabb reform lényege, hogy továbbra is egységes lesz az időszámítás az egész évben. Tehát nem állítják vissza a téli-nyári időszámítás közötti váltást, amelyet a Szovjetunió csak 1981-ben vezetett be, és azóta sem barátkozott meg vele a lakosság. Ez tükröződött abban, hogy 2011-ben még a lakosság 73 százaléka támogatta a Medvegyev-féle időszámítási reformot.
A folyamatos nyári időszámítás sem bizonyult tartósan népszerűnek, mert a rövid téli nappalok egy órával később kezdődtek miatta: a nap csak 11 órakor kelt fel az olyan északon fekvő városokban, mint Szentpétervár. A mezőgazdasági dolgozók, állattenyésztők például arra panaszkodtak, hogy az állatok nem tudták megszokni az új időszámítást, például a tehenek nem tejeltek annyit, mint korábban. Két év alatt a támogatók aránya 32 százalékra olvadt a német DPA hírügynökség tudósítása szerint.
Közelebb a helyi időhöz – ez a legfontosabb.
2013-ban többször is kezdeményezték a téli időszámítás visszaállítását, de ezeket Medvegyev sorra visszaverte, így végül az orosz parlament vette át a kezdeményezést. A keddi döntés jelentős csapás Medvegyev politikájára: az állami duma 450 képviselője közül 442 megszavazta, köztük a kormányfő pártja, az Egyesült Oroszország 238 képviselőjének többsége.
2011-ben egyúttal kilencre csökkentették a tizenegy oroszországi időzónát – ez szintén Medvegyev ötlete volt. Akkor azzal indokolták a döntést, hogy így egységesebbé válik a hatalmas ország gazdasági élete.
Most az új törvény szerint kilenc helyett tíz időzóna jön létre, vagyis visszaállítják a legkeletibb zónát a Kamcsatka-félsziget és Csukcsföld számára. A két régió lakossága 2011 után arra panaszkodott, hogy egy órával vissza kell állítaniuk az órájukat, hogy közelebb legyenek a moszkvai időszámításhoz. A legújabb orosz időszámítási reform támogatói azzal érvelnek, hogy a több időzónával az egyes településeken közelebb kerül az órák járása a helyi időhöz, tehát a valós, csillagászati dél közelebb esik az órák által mutatott déli 12 órához.
Forrás: origo.hu

A valcmani “B”-terv-tegnapi-első napja meglehetősen “kinosra” kerekededett Donbasszban.

http://balrad.files.wordpress.com/2014/06/goodx.jpg

Elsősorban a polgári lakosság számára lett szó szerint kinos, hiszen Újoroszország szabadságharcának kirobbanása óta valószinűleg a tegnapi volt az eddigi legtöbb civil áldozatot, anyagi kárt-egyszóval mérhetetlenül sok szenvedést-hozó nap.
civil
Mint arról már tegnap beszámoltunk, a kijevi latorhatalom zsoldoshordái-kiegészitve az ukrán reguláris hadsereg alakulataival-szinte egész nap városokat-falvakat lőtt tüzérségével Donbasszban. Este tiz órára az ATO (Antiterrorista Operació) tüzérségi latortámadásainak legalább negyven ártatlan civil halálos áldozata lett, és rengeteg sérültje.
A tegnapi utolsó beszámolónkhoz képest sok dolog a helyzetben nem változott. Legalábbis lényegét illetően nem. Folytatódott a trend. Civil célpontok tüzérségi latorbombázása, kissé éjszakai lecsitulással-és a donbasszi erők rajtaütéseivel.
izv
Izvarinonál a határátkelő birtoklásáért inditott latortámadás egészen komoly le-és felszámolásba fordult este 11 órára. A délután aknára futtatott és “leápolt” latortechnika és utasai példáján a bérgyilkos banda nem okult. Tovább erőszakolták a harcot a “láthatatlan” donbasszi önvédelmisek ellen. Az eredmény a délutáni veszteségeiken kivül egy másik APC, kettő BMP, és kettő URAL. Legkevesebb húsz zsoldos már letett a járandóság felvételéről. A délutáni összecsapással együtt legalább negyedszáz bérgyilkos került a veszteséglistára Izvarino-térségében.
Minden valószinűség szerint rosszul mérte fel a kijevi horda légiereje tegnap az önvédelmi erők radartevékenységét. Vagy ha jól is mérte fel, lebecsülte a donbasszi légvédelem képességeit. Mindegy is milyen hibát vétettek-három harci géppel és személyzetével fizettek az akaratoskodásukért. Luhanszk térségében ugyanis tegnap a kora esti órákban egy géppár egyidejűleg lett kiiktatva. A harmadikat szintén ebben a térségben szedte le a légvédelem. Itt sem láttak ejtőernyőt az “esemény után”. (Most kaptuk a hir “kiegészitését”-nem véletlenül nem volt ejtőernyő, mert ez egy robotrepülőgép volt.)
Szlavjansz-Szemjonovka-Cserevkovka térségében pedig hat latorharckocsit pusztitott el személyzetével együtt a milicia.
Szlavjanszknál viszont elesett tegnap négy milicista, és tucatnyi megsebesült.
“Sztálin” helytállásán felbuzdulva pedig egyre több helyen állnak le a talapzatukról az emlékműtankok. A “jó az öreg a háznál” akció keretében Druzskovka T-34-ese is csatarendbe állt tegnap délután.

(E sorok beszerkesztője-személyesen is ismerve a vidéket-kiváncsian várja, hogy mikor érkeznek hirek a II.vh-s “Katyusák” és “Sturmovik”-repülőgépek hadrendbe vonásáról. Amelyek mind-mind talapzatra állitva dacoltak-eddig-az időjárás viszontagságaival. De most-meglehet-az ellenséggel kell hogy dacoljanak. Hiába no! “Szegény ember vizzel főz”!)

http://balrad.wordpress.com/2014/07/02/a-b-terv-megvalositasanak-utjan/

vsztavaj
Egy orosz állampolgárságú asszony is életét vesztette tegnap Szlavjanszk latortámadása miatt. Vele együtt a tegnapi napon a városban összesen kilenc polgári személy halt meg a zsoldosok tüzérségi támadásaiban.

Amint arról májusban már beszámoltunk, a Győzelem Napjára egy ügyes helybéli “helyrepofozott” és kiglancolt egy T-34-es tankot Luhanszkban. Hát tegnap ez a tank is csatába indult. A szerkezet a “Rakéta” nevet kapta a keresztségben. (Füstje alapján mindenképpen kiérdemelte ezt a nevet.)

Avakov kijevi puccsista belügyér a “B”-terv nagyszerű donyecki haladása fölött lelkendezett tegnap. A városban ugyanis még tartotta magát a kijevi junta donyecki bástyája, a belügy ottani központja.
Бои в Донецке завершились победой ополчения (фото лента + видео) На фото Opolchenec
Tegnapig. Mert miközben Avakov lelkendezett-donyecki erősségét felszámolták a DNR miliciái. A “FALCON” nevezetű hiénabrigád jónéhány egyede már leltárba lett véve valamelyik hullakamrában. Egy párat pedig megpróbálnak kistippolni a kórházak.
Konsztantyin Pozsigajov generális-Avakov donyecki végrehajtója-és közvetlen beosztottjai elszeleltek a bajt megorrintva. Őket nagyon keresik Donyeckben a milicisták.

(B-R)


Szlavjanszk környékén rendkivül heves összecsapások vannak pillanatnyilag is.
Donbassz szabadságharcosai a “lopakodó halál” taktikáját alkalmazzák. A saját tüzérségi tüzébe belefeledkező és belesüketülő latorbandát lopakodva megközelitve hatalmas ritkitásokat hajtanak végre. Igy történt ez Szlavjansz közelében, ahol egy összehangolt rajtaütésben három darab BM-21-est, három darab 152-es tarackot a tüzelőállásban pusztitottak el a kezelőállománnyal együtt. A zsoldoshorda volt olyan tökéletlen, hogy egy csokorba gyűjtött három lőszerszállitó URAL-t, és három lőszeres teherautót is. A milicia ezt a tálcán kinált lehetőséget nem hagyhatta ki! A szlavjanszkiak kis hiján rohamot kaptak! Ekkora robbanást és tüzet még egyikük sem látott! Az akciókat mindösszesen tucatnyi milicista hajtotta végre. Egy közülük súlyosan megsebesült. A latorhorda?
Talán elárul valamit, hogy Szlavjanszk, Kramatorszk, Szemjonovka, és Nyikolajevka ezidő szerint csendes! De sajnos áram sincs sem Szlavjanszkban, sem Kramatorszkban, sem Szemjonovkában. A kórházakban sem. Megszűnt a vizszolgáltatás, és a gázellátás is.
Krasznyij Limanynál a kijevi zsoldosok viszont rajtaütöttek egy a milicia által “üzemeltetett” blokkposzton. Öt milicista elesett, viszont a támadók egyik T-64-ese is odaveszett a személyzettel együtt. Itt még egy KAMAZ is a horda veszteséglistájára került.
Szeverodonyeck is kiérdemelte ma délelőtt valami okból a latortüzérség figyelmét.

Harkovból érkezett hir szerint a repülőtérre “sikerült levánszorognia” egy lángoló SzU-24-es hiénagépnek. Vélhetőleg a “zóna” felett érte a “baleset.
A “Kiberberkut” és a “Green Dragon” nevű hackercsoportok is beszálltak a “buliba”! Figyelmeztették az ukrán PrivatBankos ügyfeleket, hogy maradt még néhány órájuk kivenni betétjeiket Kolomojszkij bankjából. Ha ezt nem teszik meg-úszik a pénzük.
(Donbasszban egyébként a zsidrákhiéna bankfiókjai nem üzemelnek! Ám ha Ukrajna területén a betétesek elkezdik-akár ijedelmükben is-kiszedni a betétjeiket, Kolomojszkij nagyon komoly veszteséget könyvelhet el majd.)
Jevgenyij Lukjanov külügyi helyettes államtitkár az Orosz Föderáció Nemzetbiztonsági Tanácsának ülésén ma délelőtt Moszkvában bejelentette: az USA “aktiv” tanácsadókat menesztett Ukrajnába, akik “stratégiai” tanácsokkal (értsd: utasitásokkal) látják el a hiénahatalmat, és latorhordáit. Jelentések szerint többük személyesen is részt vesz a “terroristaellenes megtorló akciókban”!
A lassan már második “szülinapját” töltő valcmani “B”-terv civilpusztitó része tökéletesre sikeredett. A hozzá fűzött “katonai remények” füstbe menni látszanak. Ezzel együtt is a kijevi médiák “hatalmas győzelemről” áradoznak.  Amennyiben a tegnap a megvalósitás útján elindult “B”- terv kéttucatnyi civil áldozatát “eredménynek” tekinthetjük-talán igazuk is van!
http://balrad.wordpress.com/2014/07/02/valcman-b-terve-ezidaig-kettucatnyi-civil-aldozat/


A Luhanszktól keleti irányban-az orosz határ közelében zajlottak ma késő délután a leghevesebb összecsapások. Világosan érthető a bérgyilkosokból verbuválódott horda igyekszik a határ ellenőrzését átvenni.
Tisztában van azzal a latorhorda, hogy mennyiben ez nem sikerül nekik napvilágnál, az éj leple alatt az eddig rendkivüli vér és technikai veszteségeik árán megszerzett “soványka területeket a miliciák visszaszerzik tőlük.
Sztanyicja és Kondrasovka falvakat teljesen földig rombolták. Legkevesebb tiz civil áldozata van az esztelen mészárlásnak, köztük egy ötéves fiú. A Luhanszkoje faluban lévő elektromos alállomást a faluval együtt pusztitották el.

romrom1
Jelentések szerint egyik településen sem voltak milicisták. Azok a szóban forgó településektől keletre, a dombok és az orosz határ közötti erdős-cserjés vidéken tanyázva ütnek rajta a zsiványbandán. Ezért is teljességgel érthetetlen az esztelen pusztitás, és fegyvertelen civilek lemészárlása, melynek szándékosságához kétség sem férhet.
Karlovkánál egész nap ide-oda nyomták egymást a küzdő felek. A milicia nyolc embere elesett, viszont este hat óráig négy tank és három PSZH teljesen megsemmisült, személyzeteikkel együtt.
A Szeverszkij Donyec csatorna helyreállitási munkálatait viszont nem tudta folytatni a karbantartó csapat, mert ide tüzérségi tüzet lőtt a banditasereglet. Egy munkás meghalt, egy másik pedig életveszélyesen megsebesült a közelükben becsapódott grámáttól.
(B-R)

Génmódosított növények


10446480_312927932165194_2830308017331673044_n

Genetikailag módosított élőlény, (angolul Genetically Modified Organisms vagy röviden GMO) olyan élőlény, amelynek genomját (génállományát) mesterségesen, molekuláris genetikai eszközökkel hozták létre. E technológiákat rendszerint rekombináns DNS technológiának nevezik. A transzgenikus élőlények esetében más fajból származó géneket ültetnek be a GMO-ba, tehát olyan génkombinációt hordozó lényt hoznak létre, amely a természetben gyakorlatilag nem jöhet létre. A „GMO” fogalom kapcsán többnyire ilyen transzgenikus lényekről van szó, de valójában nem minden GMO transzgenikus lény. A genetikai manipuláció rendszerint a zigótát vagy az ivarsejteket, esetleg az ezekben is öröklődő sejtszervecskéket (színtestek, mitokondrium) érinti, ezért a GM szervezetek utódai is GM szervezetek (vagy csak egy hányaduk az), így egyszeri beavatkozással tartósan továbbtenyészthető (-termeszthető) GM fajták hozhatók létre. Olykor a genetikai manipuláció csak a szomatikus sejtek egy részére terjed ki, ekkor annak eredménye nem öröklődhet.


Génmódosított növények :

A transzgenikus növények által a nemesítők többféle célt érhetnek el, például fokozhatják a gyomirtószerekkel vagy a rovarokkal szembeni ellenálló képességet, növelhetik a szárazságtűrést, vagy javíthatják a termés táplálkozástani értékeit, például vitamin-tartalmát. Az első GM növények 1996-ban kerültek forgalomba, ezek a glufosinate és glyphosate gyomirtókkal szemben voltak ellenállóak. Szintén korai fejlesztés a Bacillus thuringiensis baktérium toxinját (=Bt toxin) hordozó kukorica fajták, melyek egyes rovarfajok károsításával szemben ellenállóak. Sokak szerint aggodalomra ad okot, hogy e fajták több ezerszer annyi toxint termelnek, mint az ugyanerre a toxinra, mint permetezett növényvédőszerre engedélyezett maximális dózis.

Ma már számos új, ezeknél sokkal fejlettebb fajta vár bevezetésre. Jelenleg nagyüzemi termesztésben van néhány gyomirtóknak ellenálló és rovarrezisztens GM szója-, gyapot-, repce- és kukoricafajta. Noha egy 1999-es kutatás nem találta veszélyesnek a feldolgozott GM élelmiszerek fogyasztását, az újabb kutatások eredménye ezzel ellentétes.

Forrás : http://hu.wikipedia.org/wiki/Genetikailag_módosított_élőlények

Azok a nagy világcégek – mindenekelőtt az amerikai Monsanto –, amelyek a GM vetőmagok előállításával foglalkoznak, keményen védik üzleti érdekeiket. A Monsanto tipikus vegyi üzem volt azelőtt. A növényvédő szerek gyártásán keresztül jutott el a GMO technológiáig, s mára össze is kapcsolta ezeket. Egy olyan önálló gyártási és üzleti univerzumot hozott létre, amelyben összekapcsolódik a GM növények vetőmagjainak előállítása, s a GM növényekhez kapcsolódó speciális növényvédő szerek gyártása, valamint a GM növények termesztésével kapcsolatos technológiák eladása. Aki GM növényeket akar termelni, annak például minden esztendőben meg kell vásárolnia ezt a licencet. Mint ahogy a vetőmagot is, hiszen a vevő szerződésben vállalja, hogy saját vetőmagról nem szaporítja tovább a GM növényeket, és szigorúan csak a megjelölt növényvédő szereket használja a termesztésükhöz. Minden szerződésszegésnek jogi következménye van. A Monsanto egyes becslések szerint körülbelül 300 amerikai, illetve kanadai farmerral áll perben manapság.

A rengeteg járulékos költség, kötelezvény, és az évente fizetendő licencdíjak miatt egyes szakemberek szerint a GM növények termesztése a hagyományos növények termesztésének a kétszeresébe-háromszorosába is kerülhet. Óriási üzletről van szó tehát. Számos állami, illetve társadalmi, sőt, szociális intézmény is itt, ebben szeretné fialtatni a pénzét, így tettek egyes nagy, amerikai nyugdíjalapok is. És nincs pardon, ha például a Monsanto üzleti érdekeiről van szó. Egy kanadai gazda földjei mellett a szomszédja a Monsanto repcefajtáját termelte. A szél átfújta az ő tábláira a génmódosított repce magvait, amelyek ott kicsíráztak. A Monsanto ezt észrevette, s azonnal perelt. A per teljes tönkremenetellel fenyegette a gazdát, csakhogy a bíróság neki adott igazat. Mondhatni először az efféle perek hosszú történetében.

Megkérdeztek egy nagy GMO-vállalkozást az amerikai elnökválasztás előtt, hogy ki lenne a jobb számukra, a demokrata vagy a republikánus jelölt. A cég azt mondta: mindegy, mindkettő kampányát támogatta. Innen kezdve nyilván nem véletlen az sem, hogy a világ fejlődő országaiba juttatott segélyszállítmányok jelentős része GM gabonából áll. Van olyan afrikai állam, amely csak őrölve fogadja el az effajta szállítmányt, mert így a zsákokból kipergő magok nem tudják megfertőzni az adott ország területeit.

Fertőző lenne a GMO? Sok szakember szerint ha egy GM növény magvai bekerülnek egy adott természeti környezetbe, akkor sohasem lehet kiirtani onnan. Bár a nagy cégek és a GMO-rendszerek pártolói teljesen biztonságosnak hirdetik a genetikailag módosított mezőgazdasági növényeket, s állítják, hogy egy 50-60 méteres pufferzónával meg lehet védeni a hagyományos termőtáblákat. Biológusok és környezetvédők szerint viszont a nagyobb szelek akár több száz méteren keresztül is képesek utaztatni odafönn a levegőben a pollent vagy egy-egy magot. A GMO ellen védekezni nagyon nehéz. Ha nem lehetetlen.

Ángyán József, a szaktárca jelenlegi államtitkára korábban sokszor elmondta, a GM növények és származékaik – ha akarjuk, ha nem – már itt vannak Magyarországon. Egyrészt takarmánynak szánt dél-amerikai szója importon keresztül, s feldolgozott húskészítményekben. Ángyán József szerint a boltban kapható hazai húskészítmények csaknem 60 százaléka tartalmaz GMO-elemeket és származékokat. Az elmúlt nyolc esztendő alatt nemcsak módszer, de rendszer sem épült ki ennek a kiszűrésére. Pedig vannak figyelmeztető kísérletek a világban, amelyek a GMO talányaira és veszélyeire hívják fel a figyelmet.

A leghíresebb ezek közül az a kísérlet, amelyet az osztrák egészségügyi minisztérium rendelt meg. Dr. Bardócz Zsuzsa elmondta, GM kukoricával tápláltak közönséges egereket a vizsgálatban a kutatók. Jól lehetett érzékelni a generációról generációra bekövetkezett változást. Többek között szervi elváltozásokat is. A lényeg, hogy egyre csökkent a kísérleti állatok utódainak száma, jelentősen és folyamatosan csökkent a generációk nemzőképessége. A GM kukoricával táplált nőstény egerek nagy része a negyedik szülés után terméketlen lett.

Vannak egyszerűbb, nem a laboratóriumok, hanem a mindennapok által kínált tapasztaltok is. Egy amerikai farmer GM takarmánnyal táplált egy sertés kocát. Az állat megtermékenyült ugyan, de nem kismalacot, csak egy vízzel telt hólyagot hozott a világra. A farmer a nyilvánosság elé akart lépni, és pert akart indítani a Monsanto ellen. A cégóriás azonban megegyezést kínált neki.

http://mkh.valosag.net/index.php/temakoeroek/tudomany/egeszseg/mergez-etelek/mergez-etelek/3254-genmodositott-noevenyek