2015. április 22., szerda

NEMI SZEREPEK A NÉPTÁNCBAN

A magyar néptánc, e páratlan örökségünk nemcsak gyönyörködtetni, hanem tanítani is tud minket. Miért is csodálkoznánk ezen, hiszen nem sejtjük-e, hogy csak az szép, ami igaz? Jelen cikkünkben a harmonikus párkapcsolati szerepekre, a jó házasságra fog minket oktatni.

Egyes bölcsek azt mondják, a teremtett világ felfogható úgy is, mint ami a két nem között feszül ki. De nem olyan értelemben, mintha százalék szerint, képlettel, matematikailag lehetne besorolni az eseményeket, a létezőket e két pólus közé húzott számegyenesre. Inkább két párhuzamos síkjaként, eltérő megközelítéseként az eseményeknek. Úgy, mintha az egész világ egy szőttes lenne, és a két nem ennek vetülékfonala és láncfonala volna. Egyik nélkül sem valósulhatna meg a világ nagy szőttese.
Ilyen értelemben, ebből kiindulva felfedezhetjük, hogy a magyar néptánc egyféle rejtett nyelven az életről beszél. És teszi ezt a nemi szerepek kiemelésével, saját helyén való megjelenítésével.
A néptáncban – azon belül is a páros táncban – van egyfajta, a kettősséget, így a nemiséget érintő organikus rend. Mindig a férfi az irányító, a tánc formájának kitalálója, míg a lány az, aki minél figyelmesebben leköveti, és szépséggel telíti meg ezt a formát. Egy egyszerű, és kézenfekvő párhuzam jut eszünkbe: a férfiak teremtik meg a házat, mint keretet, a nők pedig feldíszítik, otthonná varázsolják azt. Eszerint tehát a két nem közül a férfi az aktív, a nő pedig a reaktív szerepet játssza. Magyarán mindegyikőjük aktivitása, koncentrálása, részvétele megnyilatkozik és szükséges, csupán más-más módon. Legegyszerűbb példát véve ez éppen olyan, mint egy randevúra hívás. Ahol a fiú hívja el a lányt, akinek aktivitása pedig a válasz formájában nyilatkozik meg.
Most azonban egy konkrét gesztust kívánunk bemutatni, és titkait – ahogy lehet – felfedni, hogy hasznunkra váljék tisztelt őseink tudása saját nemi szerepünk szépségének felfedezésében. Több tájegység páros táncában is előfordul, hogy a fiú ahhoz, hogy magasabbra tudjon ugrani csapásolás közben, a lányra támaszkodik. Ez az elem is, bár nem konkrétan, de megfigyelhető az életben. A nő az, akinek karjaiban, mint szerető, gondoskodó alapon, a férj megpihenhet a kimerítő harcok vagy a mindennapi munka után. A nő az, aki főz neki, mos neki, gondoskodik róla, hogy a férfi így mindkettejük érdekében és mindkettejük dicsőségére minél „magasabbra tudjon ugrani”. Ha nem lenne ott a lány, aki támasztja a csapásoló fiút, sokkal kisebb teljesítményre lenne képes, és ha nem lennének nők, akik gondoskodnak férjükről, bizony jóval nehezebb volna az életben előrejutni a férfiaknak is. Gondolhatnák egyes asszonyok, hogy de hát ez milyen igazságtalanság! Hogy csak övé a dicsőség! Csak ő építhet karriert! Csak ő csapásolhat! De ahogy egyszer egy fiú azt igen őszintén kifejezte: „Nem is lenne értelme kiállni csapásolni, ha nem lennének ott a lányok!”, ebből látszik, hogy a látszat ellenére egyáltalán nem független ez a lányoktól. Egyrészt a lányok motiváló szerepe miatt sem, másrészt pedig azért sem, mert amikor két ember egy párként táncolni kezd, akkor ők tulajdonképpen egy testként működnek, nem különválaszthatók maradéktalanul egymástól. Egy kölcsönös testsúlyviszonylatban vannak, és egy kerek rendszerként mozognak együtt. A táncuk a kettejük tánca lesz együttvéve, a közös táncuk. Így amikor a fiú kiáll csapásolni, ő sem csak magáért áll ki. Hanem akkor képviseli azt a lányt is, akivel táncol és akire támaszkodik. És az, ha ő ott jól teljesít, mindkettejük örömére és dicsőségére válik. Van, hogy szinte ráncigálja vállánál fogva a lányt az ügyesen csapásoló fiú. Hát ki mondaná, hogy nem járul hozzá, hogy nem hős a leányka, aki ezt kiállja?
Tulajdonképpen az a gondolat, hogy én miért nem állhatok ki úgy, mint egy fiú, egy önzőségből fakad, mégpedig hogy az ember már csak a saját személyében képes gondolkodni. Már annyira atomizált egyedként képzeli el magát, hogy nemhogy mint egy király, egy egész birodalmat, vagy mint egy nemzetségfő, egy egész nemzetet képvisel, de már kettő személyben, egy emberpárban sem tud gondolkodni. Csak én, én és én. De a mélyére tekintve a dolgoknak, ez egy téves azonosulásból következik. Hogy az adott ember önmagát teljesen saját személyével tekinti egyenlőnek. Pedig ez korántsem igaz. Az ember nem csak egy ember, nem csak egy létező a sok között, hanem mivel saját képmására teremtette őt az Isten, mindent képes megismerni, mondhatjuk: minden és mindenki képes „lenni”. Így tud lenni egy személy is, egy házaspár is, egy nemzet is, de az egész világ is. Nem szabad az embernek ilyen pókhálókat fonnia maga köré az önzés fonalából. A végtelen gyermekei vagyunk, és jogos örökösei. Hát miért börtönözzük be magunkat?
De van egy másik jellemzője is annak a gesztusnak, amikor a fiú a páros táncból kissé kilépve egyedül csapásolni kezd, a lány pedig mellette áll, nagy figyelemmel várakozik, hogy a fiú egy apró árulkodó mozdulatára rögtön reagálva újra hozzálépjen, hogy forgásba lendülhessenek. Táncházakban nagyon szeretem nézni ilyenkor a várakozóállásban lévő lányokat, és én magam is nagyon szeretem ezt a várakozást megélni. Mert nagyon figyelmesnek kell lenni, és olyan finom jeleket kell meglátni, ami igazán kihívás az ember számára. A lány ilyenkor nagy figyelemmel ügyeli, milyen derekasan csap a fiú, mintha csak ő tenné, és koncentrál, mikor kell visszatérnie. Olyan ez, mint amikor a nők főznek otthon a család férfitagjainak, és nagy örömmel, készenlétben várják, vajon mikor jönnek haza a komoly, hőn szeretett urak.
A fentiekből látható, hogy milyen kiterjedt elemzésekre adhat okot, mily sok rejtett üzeneteket hordoz magában akár egyetlen mozdulat is évszázados táncörökségünk szövedékében. E miatt azt javaslom mindenkinek, aki táncol, elemezze értelmével is, ha van hozzá kedve, megismervén a világ rendjét általa, aki pedig nem táncol, hát táncoljon!

Alfahír

Szijjártó: nincs alternatíva

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint egy év múlva már azeri földgáz fog érkezni Európába, de minden más, az európai gázellátás “diverzifikálásáról” szóló elképzelés csak álom, amit legfeljebb hosszú távon lehet megvalósítani. Szijjártó a magyar-azeri gazdasági vegyes bizottság kétnapos ülése után nyilatkozta ezt, amivel indirekt módon elismerte, hogy az eurázsiai gázforrásokkal szemben nincs alternatíva Európa számára.
Alekszej Miller, a Gazprom vezérigazgatója április 13-án már kifejtette, hogy az Európai Unió ugyan töltheti az időt alternatívák keresésével, de a Gazprom európai érdeklődés hiányában más piacokra is gond nélkül tudna értékesíteni, miközben az Európai Unió egyik évről a másikra gáz nélkül maradhat, ha Brüsszel tovább folytatja a jelenlegi tendenciát. Miller egyértelműen leszögezte; 2019-től végleg leállítják az Ukrajnán keresztüli gázexportot, attól az évtől az Európai Unió kizárólag Törökországon keresztül juthat orosz földgázhoz. Más alternatíva pedig nincs. Ugyan az atlantista politikusok és újságírók előszeretettel propagálják, hogy orosz gáz helyett amerikai cseppfolyósított földgázt kellene venni, erről már amerikai politikusok kifejtették, milyen következményekkel járna; Európában duplájára nőne a gáz ára, és még úgy se érné meg az amerikaiaknak, mert a fogyasztói árak kétszeresére emelésével is csak úgy lenne megvalósítható ez a megoldás, ha az Egyesült Államok áron alul értékesítene Európa számára. A cseppfolyós földgáz piaci ár alatt értékesítésére értelemszerűen nem épülhet üzlet, így Európa az áron alul értékesítésért cserébe politikai fizetséget kellene adjon Washingtonnak.
Ugyanakkor Miller kifejtette, hogy a Gazprom szintén emelheti a gázárakat. A gáztranzit átrendezésének problémája azzal állt elő, hogy Brüsszel közel tíz éven át adminisztrációs és politikai akadályokat görgetett a Déli Áramlat projekt elé. A Déli Áramlat projekt leállítására azt követően került sor, hogy Washington megkezdte Ukrajna destabilizálását, és stabilizált egy atlantista kormányt Kijevben. Szergej Razumovszkij, az ukrán hírszerzés egykori tisztje 2013 augusztusában jelezte, hogy Washington saját kézben akarja monopolizálni az orosz gázmezőkről Európába irányuló gáztranzitot. Az ukrán kormány államcsínnyel való eltávolítása, az atlantista kormány megszilárdulása így elkerülhetetlenné tette, hogy Oroszország felszámolja az Ukrajnán keresztül folytatott gáztranzitot, és amerikai befolyástól mentesített övezeten keresztül folytassa azt. 2014 végén orosz delegáció érkezett Ankarába, ahol megállapodtak az energetikai együttműködés kiterjesztéséről, és a dollár használatának elhagyásáról. Oroszország és Törökország saját nemzeti valutáinak használatára áll át a gázkereskedelemben, ennek megfelelően Erdogan is igen éles Amerika-ellenes retorikát kezdett meg.
Brüsszel makacsságának meglett a következménye: Miller nem ok nélkül helyezte kilátásba a gázáremelést. Törökország központi szerepet fog betölteni az Eurázsiai Unió energetikai rendszerében, és ennek megfelelő követelései vannak. Az Erdogan-adminisztráció komoly gázárkedvezményt akar kiharcolni Törökország számára, cserébe azért, hogy hosszú távon betöltsék a stabil tranzitország szerepét. Az ukrán tranzit ellehetetlenítése miatt a Gazpromnak sem sok választása van, el kellett fogadniuk a törökök követelését, Törökország pedig az oroszok által ajánlott gázárkedvezmény dupláját kérte. A Gazprom számára ez tekintélyes bevételkiesést jelent az eurázsiai régióban, így az európai árak emelésével ellensúlyozniuk kell a kieső profitot. Összességében ez még kisebb kellemetlenség, mint amivel abban a helyzetben találkoznánk, ha az amerikai import monopolizálása miatt duplájára nő a gáz ára. Az Európai Unió azonban még így is kellemetlen helyzetbe kerülhet, ha Brüsszel nem szabadul meg az amerikai befolyástól, és akadályoztatni próbálja a Török Áramlat megvalósítását. Az ukrán gáztranzit ugyanis 2019-ben végleg leáll, és amennyiben addigra nem készül el az új infrastruktúra, az Európai Unió egyik évről a másikra gáz nélkül maradhat, az amerikai vészmegoldás pedig sokszoros gázárat jelentene a fogyasztóknak, ami mellé még politikai engedményeket is kell tenni.

https://hidfo2015.wordpress.com/

Ukrajnai Guantanamo

Ez egy katonai börtön – ám valójában az ukrán nácik által Zsdanovka településen elkezdett, de be nem fejezett tábor. A tábort olyanok számára létesítik, akiket az Ukrajnát irányító Amerika-barát rendszer terrorizmussal és szeparatizmussal vádol meg.
A börtönben megtalálták a terrorkülönítményesek egyes iratait. Az iratok szerint a tervezett létesítmény építését az Európai Unió finanszírozta: erről tanúskodnak az egyes iratokon található aláírások.
Ezeket a létesítményeket hivatalosan „az illegális bevándorlók számára létesített ideiglenes befogadó állomásoknak” nevezik. Az ilyen táborokat korábbi laktanyákban rendezik be. Szerkesztőségünkhöz kerültek a Donyeckhez közeli Zsdanovkában létesítendő két, továbbá a Nyikolajev megye voznyeszenszki járásában felállítandó létesítmény tervdokumentációi. Ukrajna területén összesen 20 ilyen létesítményről van tudomásunk.

Helyi lakosok azt állítják, hogy ezen a területen egy koncentrációs tábor létesítése folyt. A létesítményen belül van egy, szögesdróttal ellátott négyméteres fal, rengeteg zászlórúd, amerikai módra kiépített, kétszintes cellák. Mindez nem nagyon emlékeztet az Európában az illegális bevándorlók számára létesített befogadó állomásokra… Amerikai börtönök épültek már Romániában, Bulgáriában, Litvániában, Lengyelországban. Ugye, milyen tökéletes lenne itt hadifoglyokat őrizni? Egy igazi, kelet-európai Guantanamo!
A cikk eredetije az alábbi címen olvasható:
http://news-front.info/2015/04/22/guantanamo-pod-doneckom/
Az ukrán kormány megbízására az amerikai – elvileg civil formában tevékenykedő – Rand Corporation alapítvány javaslatokat dolgozott ki Kijev számára a donyecki népfelkelés erőszakos letörésére. A dokumentum – a békés polgári létesítmények, lakóépületek kíméletlen ágyúzása mellett – javasolta un. „szűrőtáborok” felállítását az elfoglalandó települések közelében. E táborokba az adott település politikailag megbízhatatlan egyénei, illetve hazatérő menekültek kerülnének. E táborok lennének hivatottak kiszűrni mindazokat, akik valamilyen formában együttműködtek, vagy éppen csak rokonszenveztek a népi rendszerrel, oroszországi kapcsolataik vannak, illetve valamelyik hozzátartozójuk a novorosszijai néphadseregben szolgál.
(Cs.S.)

Ebola, Kolera, Hastífusz – Egészségügyi vészhelyzetet teremtenek az afrikai bevándorlók Európában

Járványveszély - Partot érés  - Gibraltár
Nem kellenek a bevándorlók! – Járványveszély – Partot érés – Gibraltár

– Évszázadok óta leküzdött járványokat hozhatnak magukkal, – a kontinensünkre érkező illegális bevándorlók –

…”Isten ne adja a vén kontinensnek, hogy kirobbanjon egy Afrikából hozott Ebola, vagy Kolera járvány, vagy mindkettő, vagy akár több is!… Mindenki, aki a menekültek befogadását szorgalmazza, – felelőtlenül az egészségügyi vészhelyzetet segíti elő, – veszélyeztetve ezzel saját nemzetét, saját hazáját is…”

Özönlenek Európába az afrikai ‘menekültek’, – vagyis az illegális bevándorlók. Krónikussá, sőt lassan kezelhetetlenné válik a migrációs kérdés, – az Unió szó szerint a 24. órában van.
Ám, ha valaki azt gondolná, – hogy mindössze csak Nyugat-Európát érintené ez az ügy, – az tévedhet, nem is kicsit. Magyarországra is kerülhetnek néger menekültek, – mégpedig Nyugat-Európából, az egyenlő teherelosztási kvóta alapján, – jócskán megfejelve a hazánkban amúgy is jelen lévő migrációs problémát, – a Balkán felől beáramló menekültek ügyét is.
Az elmúlt héten három cikkünk is foglalkozott, – ezzel az egyre súlyosabbá váló menekültügyi problémával; 1. Fekete jövő: 10 ezer ‘menekült’ 1 hét alatt, – Özönlenek Európába a négerek2. Európa ostrom alatt – A 24. órában vagyunk menekültügyben is3. Na, ők jönnek Európába + Képriport
Többek között ezt írtuk: …”El lehet gondolkodni azon, hogy kiknek az érdekében szorgalmazzák a teljes befogadást a liberálisok, – kiknek áll érdekében az európai népek elözönlésének elősegítése, – s ezáltal a teljes megsemmisítése?… Az Unió bevándorlási kvótái szerint, – előbb-utóbb megtörténik a bevándorlók országonkénti szétosztása. S könnyen elképzelhető, hogy hazánkba is bőven jut belőlük…”
Ám egy fontos dologra eddig még nem tértünk ki. Ez pedig az egészségügyi és járványügyi kérdés.
Ezek a bevándorlók minden további nélkül behurcolhatnak olyan az EU-ban sosem látott, vagy már évszázadokkal ezelőtt leküzdött betegségeket, kórokozókat, – melyek rájuk nézve ugyan teljesen ártalmatlanok, ámde a fehér embert megbetegíthetik, szélsőséges esetben meg is ölhetik.
Az utóbbi 100-200 évben elég sok ilyen fajta afrikai eredetű kórokozóra derült fény, s ezek közül jó néhányról kiderült, hogy a fehér emberre ártalmas, vagy akár halálos, miközben a feketékre nézve majdnem teljesen teljesen ártalmatlanok, és az egészségüket nem befolyásolja.
Járványveszély - Partot érés ,Dél-Spanyolország
Járványveszély – Partot érés ,Dél-Spanyolország
Ámde vannak Afrikában még ennél brutálisabb fertőző betegségek is, – melyek minden élő organizmust megfertőznek és megölnek. Egy részük új, mint például az Ebola. – Más részük pedig már Európában legyőzetett, – ami nem jelenti azt, hogy nem szed tömegével majd áldozatokat, – ha újra megjelenik a kontinensünkön, – ilyen például a Kolera.
Az alábbi fekete Afrikából behurcolható betegségek listáját nem az ujjunkból szoptuk, – hanem a “Medimix” orvosi portál listáját vettük át;
“Legjelentősebb behurcolható fertőző betegségek:
– Sárgaláz; A betegség kórokozója a sárgaláz vírus, melyet szúnyog terjeszt. Járványosan fordul elő Afrika középső területén és Dél-Amerika néhány országában. Városi és esőerdei formája is van. A klinikai kép enyhe influenzaszerű tünetektől, halálos kimenetelű haemorrhagiás formáig terjed, 3-6 napos inkubációs idővel…
– Hastífusz; Kórokozója a Salmonella typhi, mely széklettel szennyezett étel, ital, tárgyak, “piszkos kezek” közvetítésével terjed. A rossz közműellátottság, az ivóvíz szennyeződése nagy járványokat okozhat. A betegség lassan bontakozik ki: fáj a beteg feje, torka és fokozatosan emelkedik a láza, a pulzusa a lázhoz képest alacsony (relatív bradycardia). A kórokozó bejut a véráramba és több szerv károsodását, szív és idegrendszeri szövődményt, valamint a bélfal perforációját okozhatja…
– Hepatitis A – afrikai változat; Kórokozója a hepatitis A vírus, mely emberi érintkezéssel vagy feco-oralis úton, az étel szennyeződésével terjed. Emberi széklettel trágyázott, nyersen fogyasztott zöldségek, saláták part menti vizekben tenyésztett tengeri állatokból készült nyers vagy nem eléggé átfőzött tengeri ételek is fertőzöttek lehetnek. A hidegnek ellenáll, fagyasztás sem pusztítja el, emiatt még a jégkocka és a fagylalt fogyasztása is veszélyes lehet. A betegség hirtelen, lázzal, étvágytalansággal, gyengeséggel és hasi fájdalommal kezdődik. Néhány nap elteltével étvágycsökkenés, hányás, a has jobb felső részén fájdalom vagy érzékenység, sötét vizelet, acholiás széklet, icterus és a sclerák sárgasága észlelhetők…
– Kolera; Igen magas a halálozás a gyermekek között (20%) ott, ahol az orális rehidráció nem hozzáférhető. A baktérium a kolerás széklettel, fertőzött vízzel, szennyvízzel kezelt nyers zöldségekkel, gyümölcsökkel kerül a szervezetbe… A kolera, a bélfal sejtjeinek toxikus ártalma miatt, vizes hasmenéssel és hányással jár, emiatt gyorsan kiszáradáshoz vezet…
– Meningococcus; A fertőzés a levegőbe tüsszentett vagy köhögött, N. meningitidis baktériumokat tartalmazó apró nyálcseppek belélegzésével terjed. A betegség hirtelen kezdődik hidegrázással, erős fejfájással, magas lázzal. Az agyhártyák gyulladását hányás, tarkómerevség, eszméletvesztés jelzik. Orvosi beavatkozás nélkül magas a halálozás. Vannak területek, ahol a meningococcus fertőzés járványos és tömeges megbetegedés, több tízezer ember halálát okozza. Ilyen a Sahel néven ismert terület “meningitis belt”, mely a Szaharától délre és az Egyenlítőtől északra egész Afrikát átszeli, Gambiától Etiópiáig…
– Csonttöréses láz; A betegség hirtelen magas lázzal, ízületi és izomfájdalommal, hányással kezdődik, esetleg halvány kiütéssel jár, enyhe vérzékenység (orr-, ínyvérzés) is jelentkezhet. A tünetek 3-10 napig tartanak. A lábadozás lassú, hetekig elhúzódhat, fáradékonysággal, izomgyengeség jellemzi…”
– És természetesen az új járvány, az Ebola, – mely ismét felütötte a fejét Közép-Afrikában. Erről nem kell külön ismertető, éppen eleget cikkezett a sajtó róla, velünk együtt. – csak talán annyit; Nigériából, mely szintén nem volt mentes az Ebola járványtól, – simán beengedte a fekete diákokat Magyarországra határrendészet tavaly ősszel, az egyetemi év kezdetén. Sem orvosi vizsgálat, sem karantén, sem semmi. – Hát kedves olvasó, erre számíthatunk a jövőben is.
Ilyen “kellemetes” dolgokat hurcolhatnak be Európába a fekete kontinensről menekültek. Először a parti őrséget, majd a menekülttáborok alkalmazottait fertőzhetik meg. – Isten ne adja a vén kontinensnek, hogy kirobbanjon egy Afrikából hozott Ebola, vagy Kolera járvány, vagy mindkettő, vagy akár több is!
Járványveszély - Partot érés  - Szicilia
Járványveszély – Partot érés – Szicilia
Tehát mindenki, aki a menekültek befogadását szorgalmazza, – felelőtlenül az egészségügyi vészhelyzetet segíti elő, – veszélyeztetve ezzel saját nemzetét, saját hazáját is.
Európa megtelt, – nem kellenek az idegenek.
Audie – Bornemissza János

Egy határozat, amely még ma is érvényben van!Ingyenesen látogatható Múzeumok Minden hónap 1. szombatja:

Néprajzi Múzeum
Budapesti Történeti Múzeum

Minden hónap 3. szombatján:

Szépművészeti Múzeum
Iparművészeti Múzeum
Nagytétényi Kastélymúzeum
Magyar Nemzeti Múzeum
Nemzeti Galéria

Minden hónap 1. vasárnapja:
Természettudományi Múzeum

Minden hónap 3. vasárnapja:
Skanzen, Szentendre

Minden hónap utolsó vasárnapja:
Hadtörténeti Múzeum
Közlekedési Múzeum
Ludwig Múzeum

Minden hónap egyik hétvégére eső napján, amelyet a múzeum határoz meg, és teszi közzé a honlap Információk menüpontjának legelején: Mezőgazdasági Múzeum
Ezen kívül a nemzeti ünnepeken (III.15. VIII.20. X.23.) is ingyen látogathatók mindenki számára a nyitva lévő múzeumok

Washington munkahelyteremtésként tekint a háborúra

Patriot
Az Egyesült Államoknak újabb nagy fegyverüzletet sikerült összehoznia az orosz veszélyre hivatkozva; Lengyelország épp az imént jelentette be, hogy megveszi a Raytheon Patriot rakétarendszerét. Ráadásul nem csak az amerikaiak gazdagodnak, az “orosz veszély” propaganda minden nyugati országnak hozzátesz valamit a költségvetéshez: a francia Airbus Group is az orosz veszélyre hivatkozva tud helikoptereket eladni Lengyelországnak. Ez összesen több mint 8 milliárd dollár bevételt jelent, ami még akkor is nyereséges befektetésnek tekinthető, ha nem csak egy üzlet lenne a sok közül: Victoria Nuland, az Egyesült Államok európai és eurázsiai ügyekért felelős külügyi államtitkára szerint Washington 5 milliárd dollárt költött “Ukrajna demokratizálására”.
Szergej Razumovszkij, az ukrán hírszerzés egykori tisztje 2013 augusztusában kiszivárogtatta az információt, hogy az Egyesült Államok mintegy kétezer zsoldost vont össze Bécs környékén, és a közeljövőben megkezdődhet Ukrajna destabilizálása. 2013 novemberében álcivil tüntetések kezdődtek Kijevben. December végére a civil ruhás tüntetők szakszerű utcai hadviselést folytattak a rendfenntartás ellen, eleinte helyben elérhető eszközökkel. Később “ismeretlen” mesterlövészek a tüntetőket és a rendőröket is lőni kezdték, így néhány nap leforgása alatt radikalizálták a tömeget, és mindkét oldalon előkerültek a fegyverek. A hazai szélsőjobboldal felfegyverzésével sikerült olyan helyzetet teremteni, hogy a kormánypárti politikusok nagy része elmenekült az országból. 2014 február végére, miután a parlament elleni támadást követően a kormány tagjai elmenekültek, nem maradt más a parlamentben, így az atlantista ellenzék elkezdett kormányként működni és törvényeket hoztak.
Elsőként feloszlatták a rendőrség különleges alakulatait, melyek fel tudtak volna lépni a Bécsből Kijevbe látogató zsoldosok ellen. Azt követően kiengedték a börtönökből az összes agitátort, akiket a kormány egy korábbi – sikertelen – puccskísérlet során juttatott börtönbe. Végül eltörölték a nyelvtörvényt, vagyis betiltották a kisebbségi nyelvek használatát. Mivel Ukrajna délkeleti megyéinek 60-90%-a (megyénként más arány) orosz, a délkeleti megyék lakossága nem ismerte el a puccsistákat legitim kormánynak.
Ez a konfliktus leglényegesebb vonása, mert az orosz többségi lakosságú megyék provokálásával alapozták meg a most nyélbe ütött fegyverüzletek nagy részét. A sarokba szorított orosz lakosság ugyanis kénytelen volt függetleníteni magát a kormánytól, ami betiltotta az orosz nyelv használatát. Biztos ami biztos alapon Kijev oroszellenes indulatoktól túlfűtött szervezetekkel (Jobb Szektor) töltötte fel a délkeleti régiók függetlenedésének elfojtására küldött alakulatokat. Tehát a szó szoros értelmében vett neonáci szervezeteket Kijev felfegyverezte, és ráuszította az orosz lakosságú területekre, ahol minden családban volt legalább egyvalaki, aki a Harmadik Birodalom fegyverei által vesztette életét. Kijev mindent megtett annak érdekében, hogy az orosz többségű területek függetlenedjenek, az orosz kormány pedig kénytelen legyen fellépni a határon túli orosz lakosság védelmében.
Ezzel előállt a mai helyzet: a nyugati sajtó szüntelenül terjesztheti a propagandát, miszerint orosz veszély van és fegyverkezni kell. Mint arra amerikai politikusok is rávilágítanak; ez egy befektetés, ami a propagandisták pénzelőinek nagyon megéri. Orosz veszély nélkül ugyanis nem lenne fegyverüzlet. A NATO az orosz veszélyre hivatkozva írta elő a tagállamoknak a védelmi költségvetés növelését. Németországnak már sikerült több száz tankot eladni. Most Lengyelország rakétarendszert és helikoptereket vesz, és ez csak a jéghegy csúcsa.
Marie Harf amerikai külügyi szóvivő a lengyel fegyverüzlet kapcsán kijelentette; “arra számítunk, hogy ez legalább 2,5 milliárd dollár exportterméket termel – ami azt jelenti, hogy a hazai amerikai munkahelyeket támogatjuk és gyártókapacitásunkat növeljük.” Tehát az amerikai külügyi szóvivő szavai is mutatják, Washington az orosz veszéllyel akar munkahelyeket teremteni. Ahogy korábban Ron Paul is rámutatott, ez egy befektetés. A propagandakiadás a befektetett összeg, az eladott fegyverek ára a profit.

https://hidfo2015.wordpress.com/

Elegük lett: közösen tüntetnek az egészségügyiek

Szikrának bizonyult a Magyar Kórházszövetség debreceni kongresszusán az ápolónők néhány napja zajló fekete pólós mozgalma. A rendezvény egyik fórumán többen is arról beszéltek: itt az ideje összefogni és kiállni önmagukért, és a körülmények javításáért.

A kórházszövetség fórumának résztvevői egyebek mellett azt javasolták, hogy a szakdolgozók május 12-ére szervezett demonstrációjához, az Egészségmenethez valamennyi szakmai kamara és egyesület csatlakozzon – derül ki a Medicalonline szakportál tudósításából.
- Miért nekünk kell bizonyítanunk? – tette fel a lavinát elindító kérdést szerda délelőtt Gál János professzor, az Egyetemi Klinikák Szövetségének titkára, aki úgy vélte: a betarthatatlan minimumfeltételek és a rendszert mérgező paraszolvencia helyett az ágazat legnagyobb problémája az, hogy képtelen az összefogásra.
- Nagyobb baj van, mint gondolnánk – ezt már Babonits Tamásné, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) fekvőbeteg-ellátásért felelős alelnöke mondta. Figyelmeztetett rá, hogy a kórházakban, a betegágyak mellett nem lehet szakdolgozói lázadás, ezért a MESZK a napokban indult „fekete pólós mozgalmat” nem, ellenben a fekete szalaggal kifejezett szolidaritást támogatja. Mivel a március 21-i nagygyűlésükön kiadott 12 pontjukra és nyílt levelükre az elmúlt egy hónapban nem kaptak választ a kormányzattól, gőzerővel készülnek a május 12-re meghirdetett Egészségmenetre, az egészségügyben dolgozókért és a biztonságos betegellátásért. A szakmai szervezetek, orvosok és szakdolgozók mellett várják a betegeiket és hozzátartozóikat is, hogy végre közösen irányítsák a politikusok figyelmét arra, hogy megoldást kell találniuk az egészségügy problémáira.
A Magyar Kórházszövetség lapunkhoz is eljuttatott közleménye szerint "most először a politikai döntéshozók helyett a magyar társadalomnak fogalmaztak meg az intézményvezetők egy üzenetet". Ebben egyebek mellett jelzik: ahhoz, hogy többet, jobbat nyújthassanak a betegeiknek, ahhoz jobb épületekre, modern orvosi eszközökre, gyógyszerekre, a gyógyítási költségek értékének megfizetésére van szükség. A sorbanállás, várólista nélküli ellátás egyik fontos feltétele, hogy legyen elég orvos, ápolónő az intézményekben.

Danó Anna

Bányászjárás Kijevben

Mintegy 3000 bányász a Dnyepropetrovszk-régióból megtisztelte ma Petro Valcman Nyalókakirály! Kijevben tették ezt, aminek valójában őfelsége nem örült. Merthogy ezek a bányászok nem hozsannázni érkeztek Maradék-Ukrajna fővárosába, hanem hogy elmondják: ők most nagyon mérgesek már! Nincsenek megelégedve sem Valcmannal, sem Jacenyjukkal, sem a Radával! Az egész bandát úgy ahogy van, a legmélyebb bánya legmélyebb üregébe kívánják. Elegük van már a hazudozásból, a nélkülözésből! Elegük van a háborús hisztériából, az orosz meg dél-afrikai szénvásárlási trükkökből.
tv0
Reklamáltak a növekvő árak miatt, amiket egyáltalán nem kompenzálnak a csökkenő bérek, amiket vagy kifizetnek nekik-vagy nem! “Belénk törölte a lábát ez a disznó!”-hergelték egymást. “Hitelkönnyítést is ígért a számunkra, erre újabb adókat vetett ki, a hiteleink törlesztőrészleteit meg már nem tudjuk fizetni”!

Egy kisebb csapatuk be is rontott a tróntermet rejtő nagy házba. Miután megígérték a rendőröknek, hogy nem fognak törni-zúzni. De nem lelték Nyalókakirályt.
Ezért kerekedtek fel hát ők úgy háromezren, hogy a másik főbűnöst-Jacenyjukot-megleljék. Az Instituckaja-utca rendje eléggé fölborult vonulásuk miatt. Azzal fenyegetőznek, hogy ha “ezt a patkányt sem találják, tovább mennek a Verhovna Radához!”
A Nemzeti Gárda egységeit készültségbe helyezték Kijevben. Mintegy hatszáz már föl is vomult a meglehetősen vonakodó rendőrség megerősítésére!
https://balrad.wordpress.com/2015/04/22/banyaszjaras-kijevben/

Obama légvédelem ellenére is lebombázza, amit akar

Barack Obama amerikai elnök kedden az MSNBC-nek adott interjúban reagált arra, hogy Oroszország mégis leszállítja az S-300 légvédelmi rendszert Iránnak. A demokrácia fellegvárának mondott Amerikai Egyesült Államok elnöke következetesen azzal kommentálta az esetet, hogy nem gond, ki tudják lőni azt a kevés légvédelmet, ami van. Pontosabban, amit akarnak, azt lebombázzák, mert elég pénzük van rá. Obama, aki egyébként 2009-ben Nobel-békedíjat kapott, most eképpen fogalmazott:
“Ezt észben kell tartanunk. A mi védelmi költségvetésünk közelíti a 600 milliárd dollárt. Az övéké alig több mint 17 milliárd dollár. Még ha hozzá is jutottak valamilyen légvédelmi rendszerhez, át tudunk ütni rajta.”
Yes we can

https://hidfo2015.wordpress.com/

Görögországban Megszűnik a nyugdíj?!

Komoly bajban a gazdaság! A vezetőség és a politika össze-vissza kapkod, miközben egymásra mutogatva próbálják meg a felelőst “kinevezni”. Mára a kormány elnöki rendelettel kötelezteaz állami szervezeteket és intézményeket hogy utalják át minden készpénz-megtakarításukat a központi bankba. Azonnal kiderült, hogy nem lesz elég fedezet, ezért szélesebbre kell fogni a söprést. Tegnapi nappal eldőlt, hogy a nagy padlássöprés “áldozatai” között lesznek a nyugdíjalapok és má eddig megkímélt állami intézmények tartalékai is. A cél egyértelmű! A kormány elő akarja teremteni a nyugdíjak és közalkalmazotti bérek fedezetét! Viszont már arról kell beszélnünk, hogy vége a nyugdíj intézményének pár héten-hónapon belül. Kezdesz izzadni? Jól teszed!
A bevezetőben a valóságot írtam meg. Valóban ez történt, valóban ilyen döntéseket hozott a kormány! Fel kell magadban tenni a kérdést, hogy megtörténhet egy ilyen esemény Magyarországon?
Gyorsan megnyugtatlak, hogy Görögországban zajlottak le ezek az események. Görögország hatalmas sz*rban van. Gyakorlatilag két héttel előre már nem tudnak tervezni. Az állami apparátus minden létező vagyonát kénytelenek elvenni, minden állami megtakarítást fel kell élniük. És ha ez nem lesz elég (márpedig nagyon komoly hiány van ), akkor jöhetnek a lakossági folyószámlákon tartott pénznek és az államcsőd. Persze Dimitrisz Mardasz, a bevételekért felelős pénzügyminisztériumi vezetésével pontosan ezt az állapotot akarják elkerülni. A totális csőd ellen küzdenek. Szeretném hinni, hogy sikerülni fog nekik a menekülés. A gyakorlat viszont azt mutatja, hogy EU beavatkozás és kontroll nélkül elkerülhetetlen a vég. Nem fogják tudni saját erőből megoldani. Politikai és gazdasági konzenzusra lesz szükségük, aminek mindig komoly ára van.
De most szakdjuk el a görögöktől. Direkt akartalak sokkolni egy valós történettel, Nem véletlenül izzadtál le vagy ment fel a vérnyomásod a cikk elején. Valljuk be egymás között, hogy valószínűleg tartottad egy pillanatig, hogy nálunk is előfordulhat ez az esemény (ugye volt már szó Mnyp vagyonról… ). Magyarország jelenleg nem veszélyeztetett nyugdíj szempontból. Viszont a fontos közlés ebben az időtáv. Ugyanis az ismert korfa probléma, az adózók negatív összetétele valamint a nyugdíjrendszerünk pilotajátéka olyan brutális egyveleget alkot, aminek a vége változatlan hozzáállással egy társadalmi katasztrófa és a nyugdíjrendszer komplett összeomlása lesz.
Erről a témáról beszélni kell, mivel a legtöbben még mindig elutasítják a tényeket. Éveken keresztül azt mondták az okosok, értékesítési trénerek, szakértők, hogy az ügyfeleket el kell álmodoztatni, mit szeretnének nyugdíjas korukban csinálni. Szeretnél utazgatni egzotikus helyekre? Jó autóval akarsz járni? Minden álmod megakarod valósítani? Na ezért tegyél félre saját nyugdíjcélú megtakarításodba.
A nagy francokat!
Beszéljünk már végre komolyan, mert a környezetünkben sorra dőlnek be a nyugdíjrendszerek különböző okoknál fogva. Számtalan figyelmeztetést kapunk arról, hogy baj lesz nálunk is. Biztosan tudjuk, hogy jelen forgatókönyv szerint ahogyan haladunk előre az évtizedekkel, a társadalom nyugdíjának jelentős részét saját megtakarítása fogja kitenni (vagy nem lesz nyugdíj) és egyre kisebb hányadot fog tudni az Állam megfinanszírozni.
Nem azért kell saját magadnak félretenni, hogy utazgatni tudjál isten tudja hova. Azért kell félretenni, mert 20-30 év múlva esedékes nyugdíjas éveidben nem biztosított, hogy lesz egyáltalán mit enned vagy lesz pénzed gyógyszerekre. Az sem biztosított, hogy megéled a nyugdíjat, hiszen a rendszer logikus válasza erre a nyugdíjkorhatár folyamatos eltolása.
Lassan ébresztő van!
Ezzel most direkt provokálni akarlak, hogy végre gondolkozzunk előre! Cáfoljatok meg kommentben, értsetek egyet, adjatok igazat vagy hülyézzetek le! Csak végre őszinte és egyéni véleményeket adjatok, amivel másoknak is tudtok segíteni, ne pedig a politikai demagógiát használva hozzatok tv-ben hallott bullshit példákat, érveket és ellenérveket.
(Szarvas Róbert)

Kemény üzenet az álkeresztény rablóbandának?!

Április 13-án pont akkor kapcsoltam az ATV-re, amikor G. Fodor Gábor a Csatt című műsor stúdiójában a következő mondatokat mondta:
„Szerintem, ami az embereket a legjobban ingerli, az az, ha úgy érzik, hogy meg akarják nekik mondani, hogy merre van az előre; hogyan kell élniük. Szerintem ez az egész kérdés, minden más, hogy valaki szélsőséges-e vagy nem szélsőséges, ez mind alárendelődik annak a problémának, hogy a választópolgárok kritikus tömegei úgy érzik-e, hogy egész egyszerűen megmondják nekik – felülről, vagy valakik, akik az igazság letéteményeseinek tekintik magukat –, hogy hogyan éljenek. Én azt gondolom, hogy ez a legfőbb tanulsága az elmúlt fél évnek: hogy úgy kell kormányozni, hogy ezt a feltételezést ki kell védeni.
És ebben, szerintem, döntő része van – és itt a szabad vasárnap kérdését hozom elő – annak, hogy szerintem egy kisebbik párt, akiről ma egyértelműen azt gondolják a választópolgárok, hogy egy ilyen militáns, fundamentalista pártalakulat, akit nem választott meg senki – idáig nem lehet eljutni egy kormányzó pártnak. Amikor kormányoz az ember, akkor arról van szó, hogy megkönnyíti az emberek életviszonyait, nem pedig beleszól az életükbe. Szerintem ez a döntő kérdés. (…) Hogy ha ez megoldódik, tehát hogy ha az emberekről lekerül ez a lelki teher, hogy azt gondolják, hogy megmondják nekik, hogyan éljenek, akkor szerintem minden másképp lesz.”
Mindez a tapolcai választás másnapján hangzott el, és megütötte bár a fülemet, de az időközin aratott Jobbik-győzelem elemzése valahogy „elvitte a show-t”. Pedig, gondoljunk csak bele, a Fidesz mellett működő agytröszt stratégiai igazgatója senki által meg nem választott, „militáns, fundamentalista pártalakulat”-nak nevezte a KDNP-t… És mit jelent az, hogy „ha ez megoldódik”? Hogyan képzeljük el azt, hogy „az emberekről lekerül ez a lelki teher”? Orbán megrendszabályozza Semjénéket? Vagy egyenesen felbomlik a koalíció?
Nem tudom, az is lehet, hogy egyszerűen csak azt vesszük majd észre: a kormányoldalon visszaszorulnak a KDNP-sek. Az mindenesetre biztos, hogy G. Fodor Gábor értékelése nem hirtelen, esetleges gondolatkísérlet volt.
(válasz)

„Csőd a magyar oktatás” – egy 16 éves diák vallomása

Történetünk főszereplője 16 éves, magyar diák. Tanulni szeretne, megérteni a világ működését, átlátni az összefüggéseket, aztán pedig helytállni a munkaerőpiacon. Ehelyett kétszikű növényeket magol, mert a magyar oktatás jelen pillanatban tökéletesen életképtelen... De mondja el ő, hogy mit gondol.
Egy, a világra nyitott, tudásvágyban bővelkedő budapesti gimnazista vagyok. Ennek ellenére gyomorgörcsöt kapok, valahányszor az iskolára gondolok, és ez így szerintem nincs rendjén. Az iskola leginkább abból áll, hogy reggel bemegyek fáradtan, a tanárok is fáradtak, a többiek is fáradtak, és akkor mi, együtt, fáradtan próbálunk valamit csinálni, amiből általában semmi jó nem sül ki. Miért is lenne máshogy…
Csőd a magyar oktatás - egy 16 éves diák vallomása
Az általános kimerültség közepette, ami egyébként kutatásokkal bizonyítottan az életkorunkra jellemző, napi 6-7 tanórában körmöljük szorgosan a tanárjaik által diktáltakat. Hogy ennek mi értelme, azt még egyetlen brit kutató sem derítette ki. De nem hiszem, hogy a tollbamondás, bármilyen hasznos képességemet is fejlesztené. Amennyiben mégis, azt köszönöm szépen, de azt elmúlt tíz évben a magyar oktatás, már tökéletesre fejlesztette.

Valaki tanítson meg élni!

Ha egy mód van rá, és végre engem is megkérdez valaki, akkor mostantól szeretnék a kreativitásra, a problémamegoldó képességre, a kooperativitásra is rágyúrni, mert az esetek legnagyobb részében ezektől függ majd, hogy szakmailag sikeres leszek-e az életben, vagy sem. Azt is hallottam, hogy az állásinterjúkon nem a tankönyv kisbetűs részeibe kérdeznek bele, hanem az ember kiállása sokkal többet számít. Kit érdekelnek, majd a kétszikűek egy nagy multi döntőbizottsága előtt állva…
Egyenesen viccesnek tartom, hogy több mint tíz éve ebben az iskolarendszerben tanulok, de még egyszer se került szóba, hogy azt mégis hogyan kell csinálni?
Azon már nem is csodálkozom, hogy a körülbelül heti 35 órába nem fér bele 60 perc, ahol a kamaszok kötötten, mégis kötetlenül, uram bocsá!, beszélgetnek. Különösképp az zavar, hogy idén még egy tanár sem kérdezte meg tőlem, hogy én akkor hogy is vagyok. Arra már rég rájöttem, hogy a tudásmérés a rövid távú memóriám tesztelésén kívül nem sokból áll. Az írásbeli feleletnél a jegyem attól függ, hogy negyvenöt perc alatt (ami általában inkább 40) tudok-e elég gyorsan írni, és lap végéig érek-e kicsöngetésig, vagy épp mennyire vagyok fáradt 7. órában. Mert igen, mi is elfáradunk, pedig mennyi energiát tudnának bennünk felszabadítani, ha egy kicsit figyelnének ránk.
A szóbelinél se jobb a helyzet, az érdemjegyem inkább függ a tanár hangulatától, és személyemtől, mint a tudásomtól, amitől igazán kéne. Ilyen cseppet sem motiváló körülmények ellenére is küzdünk az osztálytársaimmal, magoljuk az 50 oldalnyi jegyzeteket a témazáróra, mert mást nagyon nem lehet csinálni. Az elvárások mind szülői, mind tanári irányból csak jönnek, és jönnek, hiszen be kell jutni egy jó egyetemre, ha munkát akar az ember, és az iskolának is előkelő helyen kell szerepelni a jövő évi ranglistán.

Elnézést, figyel itt rám valaki?

Előre tudom, hogy az érettségi időszakban kívülről fújom majd az összes tételt, de egy számlát nem fogok tudni befizetni, vagy egy rántottát megsütni, ha a magyar közoktatáson múlik. Rég nem álmodozom róla, hogy valaha egy történelmen vett csatát földrajzi szempontból is megnézzünk, vagy olyan interaktív feladatokat oldjunk meg, amelyek megmutatják a matematika természetben való megjelenési formáit.
Látom, hogy párhuzamosan tanuljuk a tantárgyakat, és ugyanazt a témát történelmi és irodalmi szempontból is megnézzük, de egyelőre elképzelhetetlennek tartom, hogy ezt valahogy összeegyeztessük. A majdnem százfős tanári kar tagjai azt sem tudják egymásról, hogy ki melyik osztálynak milyen tantárgyat tanít. Elég sokszor megtörténik, hogy 45 perc diktálás helyett akár otthon is maradhattunk volna, ha a tanár e-mailben átküldi a 4 oldalnyi anyagot óránként, és akkor csak 3 hetente kellene bemenni dolgozatot írni, de ilyet mégse lehet, pedig ugyanott tartanánk, mint most.
Az se szokott számítani, hogy a csoport fele egyest ír, mert szorít az idő, tartanunk kell magunkat a tantervhez. Nem tudom, kitől lehetne, de szeretném megkérdezni, hogy tankönyvekről diákok véleményét is kikérték? Mert ki tudhatná jobban, hogy miből lehet tanulni, mint a diák maga?
Nem hiszem, hogy ezeken ne lehetne változtatni, hiszen hetente olvashatom a cikkeket jobbnál jobb nyugati iskolareformokról. Nem mondom, hogy mindig minden rossz, de van bőven min változtatni. Azt sem tudom, hogy hány embernek kell még leírnia, hogy ez így nincs rendben, és történjen is valami. De abban biztos vagyok, hogy változtatások nélkül sosem lesz jobb, és nagyon remélem, hogy valaki végre veszi a fáradságot, és elkezdi valahol, legyen ő oktatási miniszter, tanár, vagy éppen én, éppen most.
A cikk margójára
Gabi – nevezzük így a diákot, aki a vallomást írta – Budapest egyik legnívósabb középiskolájába jár. A túljelentkezés miatt a 14 éves kiskamaszok önmagukból a maximumnál is többet kihozva próbálnak bekerülni az elitiskolába. Az persze csak később, élesben derül ki, hogy mennyit ér a „versenyistálló”.

Nlcafé

Mi a különbség a Demokrácia és a Szent Korona jogrend között?

Amit ma demokráciának hívnak ennek semmi köze a NÉPURALOMHOZ, amihez köze van az a nép hülyítés, megosztás, kifosztás, megalázás.

Donbassz: hetven amerikai kétszersült-alapanyag érkezett Volnovahába

tank

EBESZ-jelentéseket lebegtet már a szél is Donbassz szerte. Félóránkét születik egy pecsétes papír arról, hogy a kijevi junta “nem illő dolgokat” csinál.
Mára virradóan arról született hivatalos megállapítás, hogy a Luhanszk-régióbeli Novoahtirka, Kapitanovo, Szeverodonyeck és Putyilino térségeiben ásnak-fúrnak-építkeznek vad ütemben a martalócbandák, és vontatják KÖZVETLENÜL A FRONTVONALRA a nehézfegyverzetet.
A luhanszki miliciák válaszul ugyanilyen munkálatokba kezdtek.
Donbasszban egyébként mára virradóan a nemzetközi megfigyelőcsoport a valcmanisták tűzszünetsértését 79 alkalommal regisztrálták. A népköztársasági erők továbbra sem válaszolnak tüzérséggel a provokációkra. Csak Peszkiben alkalmaztak aknavetőket.
Az éjszaka jobbára a luhanszki terület északi-északnygati fontvonalai mentén próbálkoztak a valcmanista martalócok, de sikert sehol sem értek el, ráadásul a próbálkozásaik is megmaradtak a próbálkozások szintjén.

Sirokinonál sem történt eget rengető nagy dolog, ám a feszültség óráról-órára nő. Itt könnyen elképzelhető valami komolyabb balhé a közeljövőben, hiszen a DNR felderítése szerint tegnap Volnovahába érkezett hetven amerikai bérgyilkos. Valamiféle amerika “magánhadsereg” pribékjeiről van szó. A népköztársaságiak körében a hír általános lelkesedést váltott ki.
https://balrad.wordpress.com/2015/04/22/donbassz-hetven-amerikai-ketszersult-alapanyag-erkezett-volnovahaba/

“…már régen nincs jogunk SEMMIHEZ!!!”

Én inkább úgy fogalmaznék: JOGUNK VOLNA – de már régen nincs jogunk SEMMIHEZ!!!
Hogy minket, felnőtt és már hajlott korú nemzedékeket milliószám küldtek padlóra a legkülönfélébb aljas módszerekkel, hogy úgy mondjam, rendben van: MEGÉRDEMELJÜK, ha hagytuk, és még mindig eltűrjük!
De az, hogy féktelen tobzódásukban immár a gyerekeink jövőjét is totálisan ellehetetlenítették, s ezzel az ország jövőjét is, már megbocsáthatatlan, gyalázatos BŰN, amiért viszonzásul a legkevesebb, ha azonnali hatállyal betoljuk a Dunába azt a disznóólat, amivé a Parlamentünket züllesztették!!!
Ám tévedés ne essék: csakis az általános és középfokú képzés kivéreztetése, ami ellen minden idegszálammal tiltakozom!
Az olyan felsőoktatásért egy szalmaszálat sem tennék keresztbe ennek a hatalomnak, amely a múlt rendszer utolsó éveiben kitermelte a nép izzadsága és hihetetlen áldozatai árán azt a jelenlegi politikai és gazdasági “elitet”, amely 25 éve szabad prédaként zabálja fel mindazt a nemzeti- és mert azzal már végeztek, magánvagyonokat is, amit a valaha az ország lakossága létrehozott!
S mert az ország totális leuralása óta pedig egyetemeink egyre inkább egy a jelenleg regnálóknál is brutálisabb formáció inkubátorává lettek, kicsit sem bánom, ha bennük konkurenciát gyanítva, a fideSSes bagázs szűkíteni szándékozik mozgásterüket. A köznép gyerekei ezzel úgysem veszítenek, hiszen mint pár éve véletlenül kiszivárgott, míg a rendszerváltás előtt a tanulók mintegy 50 %-a került ki az alsóbb osztályok köreiből, addig ez az arány fokozatosan 25%-ra csökkent, majd alig 7 %-ra zuhant a “munkaalapú társadalom” felkent szellemének jegyében!
És mint tudjuk, ők sem azért tülekednek a bejutásért, hogy aztán az ország javára kamatoztassák sötét romkocsmák homályában magukba szívott “tudományukat”, hanem hogy 10-15 évet a társadalom nyakán élősködve alaposan kiévezhessék gólyatáboraikban ifjonti éveik összes gyönyöreit, majd beletanulva mások kizsigerelésének tudományába, újabb trónkövetelőkként friss erővel a nyakunkra ülhessenek, miután kiesve az egyetemi padokból, az ecserin vásárolt vadaúj diplomáikkal máris “jól megérdemelt” igen magas pozíciókban landolhassanak…! Ha pedig némelyiküknek ez nem jönne össze mégsem, akkor elhúzzanak más tájakra, ahol bár vmit dolgozni azért csak-csak kell, de legalább megfizetik…
Szóval, ha rajtam állna, egy az egyben bezárnám az összes egyetemet, úgysincs belőlük semmi hasznunk!
Igaz, lehetne még egy alternatíva, ha vér is volna e nép pucájában.
De NINCS!!!
Ezért ezt a fantazmagóriám nem is részletezem, hiszen amíg ennyire barbár szintre zülledt morál, ilyen velejéig lepusztított közállapotok ellen tétlenül tesped az ország lakossága, nincs miről beszélni!
A kicsikért, a tinikért, e haza valaha egyedül lehetséges megújulásáért viszont teli tüdőből ÜVÖLTÖK. mert az életüket, hazájukat felzabáló élősködök uralmából ELÉG VOLT – EDDIG és NE TOVÁBB !!!
(Forrás: Vándor Andrea)