2016. május 27., péntek

Ügynökvád miatt feljelentést tesz Hegedűs Lórántné

Horthy szobor avatás
Hegedűs Lórántné, a Jobbik egyik alelnök-jelöltje feljelentést tett, miután egy szélsőjobboldali honlapon olyan írás jelent meg, miszerint id. Hegedűs Lóránt ügynök volt az átkosban, és “elvtelenül belesimult a fennálló rendszerbe”.
A politikus saját Facebook-oldalán számolt be arról, hogy feljelentést tett a Médiavadász nevű oldalon megjelent írás miatt, a cikk szerzője és az oldal szerkesztője ellen.
“Tájékoztatásul közlöm, hogy férjemmel együtt büntetőfeljelentést tettünk a Médiavadász engem, férjemet, apósomat- néhai Dr. Hegedűs Loránt püspököt és a Hazatérés Temploma Gyülekezetét rágalmazó cikkének írója és az oldal szerkesztője ellen is.” – írta.
hegedűsné feljelentés
A Médiavadász oldalon április végén megjelent, “Az igazi radikalizmus” c. írás a fővonalú sajtóban akkor terjedő magyarázatokkal ellentétben azt írta, hogy Vona Gábor nem a párt radikálisaival számol le, hanem háttérbe szorít a pártvezetés számára bizonyos szempontból vállalhatatlan személyeket, akik “a szó eredeti értelmében vett radikalizmus” útjában állnak. A cikk sorra vette azokat a politikusokat, akikkel szemben a pártelnök vétójogával fog élni a következő tisztújító kongresszuson, ill. a szerző kifejtette, szerinte milyen szempontból vállalhatatlanok a párt számára az említett személyek – így került képbe Hegedűs Lórántné is.
Az írás Szávay és Apáti István kapcsán “intellektuális hiányosságokat” említett, Novák Előd tevékenységét pedig nemzeti anarchizmusként jellemezte. Hegedűs Lórántné kapcsán azonban a cikk “Hegedűs-klánt” említett, és azt írta, hogy id. Hegedűs Lóránt az előző rendszerben ügynökként működhetett. “Elgondolkoztató, hogy id. Hegedűs Lóránt – akinek egyébként felmenőit némelyek szerint még Horowitznak hívták – nem volt-e ügynök az átkosban, vagyis nagy „radikális” létére, ha éppen az érte meg, nem simult-e bele elvtelenül a fennálló rendszerbe?”
Hegedűs Lórántné később saját Facebook-oldalán közölte, hogy rágalmazás miatt feljelentést tesz. A bejegyzés alatt megjelenő kommentárok a Jobbikon belüli leszámolást valószínűsítenek. Ugyanakkor, az írás maga egyértelműen kijelentette, hogy “Hegedűsné alelnöki jelölésével foglalja a helyet” olyan politikusok elől, akik jelenleg is a nemzeti radikalizmus ismert alakjai (név szerint Orosz Mihály Zoltánt említette). Az ügynökvád tisztázását (megállapítani, hogy tényleg üres rágalmazásról van-e szó) egyébként nagy mértékben akadályozza, hogy a rendszerváltás után 26 évvel továbbra is feltáratlanok azok az ügynökakták, melyek bizonyíthatnák a vád megalapozatlanságát.
http://www.hidfo.ru/2016/05/ugynokvad-miatt-feljelentest-tesz-hegedus-lorantne/
Külső erők avatkoznak be a Jobbikos tisztújításba

Vona Gábor hidfo.ru
Vasárnap tartja tisztújító kongresszusát a Jobbik, amin eldőlhet, hogy a párt az embereket kívánja-e képviselni, vagy az elmúlt két évtized elitcsoportjai alakítanak ki új erőegyensúlyt a pártban. A felfokozott hangulatban a kormánysajtó és a liberális média leplezetlenül támogatja saját jelöltjeit, és “minden golyó nekik talál”.
Volner János, a Jobbik alelnöke nyugalomra intette a párt tagjait: elmondása szerint az utóbbi napokban olyan mértékben felkorbácsolódtak az indulatok, hogy többen azt fontolgatják, kapitulálnak az ellenségnek, és kilépnek a pártból.
Volner Facebook hidfo.ru
Az utóbbi egy hét során azonban nem csak a Jobbikban, de más pártokban is fokozódott a nyugtalanság. Aki azt gondolta, hogy egy párt alelnökeinek megválasztása az adott párt belügye, annak csalódnia kellett: más pártok sajtóorgánumai immár leplezetlenül támogatják saját jelöltjeiket a Jobbikban, illetve kiterjedt sajtóoffenzívát indítanak a rivális csoport jelöltjei ellen. A Jobbik tisztújító kongresszusának így nem az a legnagyobb tétje, hogy a választók és a tagság számára elfogadható jelöltek jutnak-e alelnöki poszthoz, hanem, hogy a rivális politikai erők milyen arányokkal osztják le egymás közt az “új erő” vezető pozícióit. Az utóbbi napokban bizonyos sajtóorgánumok igencsak elvetették a sulykot, és gyakorlatilag teljesen nyíltan támogatják saját embereiket, illetve hoznak nyilvánosságra kétes ügyeket a rivális csoportok embereiről.
Ennek célja részben az, hogy egyértelművé váljon érintettségük a Jobbikon belüli harcokban – ezáltal a Jobbik párttagságának demoralizálása –
részben pedig az, hogy ténylegesen is érintettek az egyes jelöltek pozicionálásában. Volner János közleménye alapján a Jobbikos tagság demoralizálását sikeresen megvalósították a rivális politikai erők. A vezető posztok elosztása pedig holnap válik véglegessé.
Aki figyelemmel kíséri a Jobbik körül alakuló helyzetet, minden bizonnyal maga is tudna említeni olyan újságcikket, amin keresztül egy másik párt kifejezetten megbuktatni, vagy megválasztatni akar egy politikust a Jobbikban. Kezdve a pártvezető személyénél: annak ellenére, hogy a Jobbik vezetői tagadják a – volt (?) – Fidesz-közeli milliárdossal ápolt kapcsolatra vonatkozó vádakat, Simicska Lajos sajtóorgánuma láthatóan a pártelnök pozíciójának stabilizálására törekszik: a Magyar Nemzet címlapon számol be arról, hogy Vona Gábor támogatottsága a pártban 92,8%-os, nincs kihívója az elnöki poszton, Novák Előd pedig felelőtlen. Később a Fidesz-közeli Nézőpont Intézet kiadta egy a Magyar Idők számára készült közvélemény-kutatás eredményeit, mely szerint a tagság fele Novák Elődöt is alkalmasnak tartja a párt vezetésére. Az adatokat a Fidesz körüli valamennyi sajtóorgánum leközölte, hangsúlyozván, hogy Novák Elődöt többen tartják alkalmasnak a Jobbik vezetésére, mint ahányan határozottan elleneznék Novák elnökségét. Ugyanakkor, ez nem feltétlen jelenti azt, hogy a kormánypárt Novák Elődöt látná szívesen a Jobbik élén: ameddig az átmeneti konfliktus fennáll, a belharc során előkerülő információk alkalmasak a Jobbik egészének erodálására.
A liberális sajtóblokk működtetőinek érintettségére szintén egyszerű példát hozni: nem sokkal azután, hogy a Magyar Idők beszámolt Novák pártelnökségének esélyeiről, a HVG-n egy szinte már hisztérikus hangnemű írás jelent meg, miszerint “a Fideszes Nézőpont kiáll Novák Előd mellett”. A lap szerint “az értelmezhetetlen cég által készített anyagot a senki által nem olvasott Magyar Idők hozta le, az MTI természetesen kiadta hírként”. A HVG külön hangsúlyozta, hogy a kormányközeli cég szerint létezik néhány százezer olyan ember az országban, aki alkalmasnak tartja Novákot pártvezetőnek”.
Az Index mindeközben szintén a kormánymédia érintettségét kifogásolja: Fábián Tamás szerint Novák Előd egy “töltény Habony Árpád revolverjében”. A szerző szerint a kormánymédia támogatja Novák Elődöt, de mivel “már nincsen hova”, inkább csak annak előnyeit élvezik, hogy Novák alelnöki jelöltsége megbontja a Jobbik egységét, ami kedvező fejlemény a kormánypárt számára. “Kérdés, hogy ez volt-e a levonuló kuruc utolsó nagy dobása, vagy vannak még Habonyék pisztolyába szépen illeszkedő tölténye a Jobbik ellen lázadó Nováknak.” – írta. Miközben a liberális sajtó Novák Előd vélt vagy valós kormánytámogatását ostorozza (és lehetőség szerint mindkét oldal igyekezne Novákot beleprovokálni egy új párt alapításába), észrevehető, hogy a liberális sajtóorgánumok tulajdonosai ezáltal Vona Gábor pozícióit stabilizálják – ez az erővonal pedig valóban egybeesik a Simicska Lajos újsága által képviselt erővonallal, ami Vona párton belüli egységes támogatottságát hangsúlyozta ki.
Volner János közleménye ezáltal teljes megalapozottságot nyer. A fentiekből látható, hogy a rivális politikai erők fokozottan érintettek a Jobbikon belül egy új erőegyensúly kialakításában. Ennek tudata azonban nagy mértékben demoralizálta a párt tagságát (és szimpatizánsait), hiszen a párttagok számára is látható, hogy ellenséges politikai erők támogatnak – vagy meg akarnak buktatni – bizonyos jelölteket, miközben a Jobbik védtelen ezekkel az erőhatásokkal szemben: a párt vezetői saját pozícióharcaikkal vannak elfoglalva ahelyett, hogy együtt számolnának le a külső fenyegetéssel. Nem viselkednek különálló, egységes elitcsoportként, ehelyett egy külföldi erők és belföldi szatellit-szervezeteik – melyek elitnek gondolják magukat – közti új erőegyensúly kibontakozása van folyamatban a párton belül.
A rivális politikai erők pedig teljes mértékben érdekeltek ennek a helyzetnek a fenntartásában. Sikeresen elérték a Jobbik tagságának és szimpatizánsi körének demoralizálását. Ez amellett, hogy a párt támogatottságát átmeneti jelleggel csökkenti, egy erőteljes, a pártszakadás irányába ható tényező is. Emellett sikeresen megakadályozza, hogy a különböző érdekek egyvelegéből új, a korábbiakból származó, de azoktól különállóan cselekvő elitcsoport fejlődjön ki. Elég visszakövetni az utóbbi egy hét sajtóanyagait, hogy megállapítsuk: a liberális sajtó és a kormánysajtó néhány száz alkalommal biztos leírta a “pártszakadás” szót, esetenként abszolút jellegtelen események kapcsán is. Ugyanakkor, a Jobbik tisztújító kongresszusának nem pusztán annyi a tétje, hogy ki milyen pozíciót visel majd a pártban, vagy, hogy a párt új irányvonala az emberek érdekét képviseli-e, esetleg valamelyik milliárdosét. A holnapi történések kezdőpontjait jelentik egy eseménysorozatnak, melynek során elválik, hogy a magyar politikai rendszer hozzáhasonul-e a lengyel mintához. Ennek az eseménysorozatnak következő meghatározó pontja az MSZP tisztújító kongresszusa, ami a Jobbikos tisztújítással együtt a magyar politikai modell következő évtizedeit meghatározhatja.

http://www.hidfo.ru/2016/05/kulso-erok-avatkoznak-be-a-jobbikos-tisztujitasba/

A skót parlament szerint meg kell tartani az uniós tagságot

Fiona Hyslop külügyi kabinettitkár szerint a skót kormány uniós tagsággal kapcsolatos állásfoglalása egyértelmű; Skócia számára jobban megéri az Európai Unió tagja maradni, mint kilépni. Ez az állásfoglalás érvényes arra az esetre is, ha a britek a kilépés mellett döntenek.
A skót parlament vezetői támogatják, hogy az Egyesült Királyság az Európai Unió tagállama maradjon – Hyslop egy csütörtöki országgyűlési vita kapcsán kijelentette, hogy minden parlamenti párt vezetője az uniós tagság mellett áll, és ezzel kapcsolatban mindeddig nem merültek fel kételyek. Szerinte ez az állásfoglalás akkor is érvényes lesz, ha a britek a kilépés mellett döntenek: ebben az esetben a skótok előnyben részesítenék, ha az Egyesült Királyság kilépésétől függetlenül is az unió tagjai maradhatnának.
Anglia, Wales, Skócia és Észak-Írország június 23.-án tart népszavazást arról, hogy kilépjenek-e az Európai Unióból, vagy tagok maradjanak – és az uniós tagság támogatottsága Skóciában a legmagasabb. Hyslop megjegyezte, hogy “természetesen, az Európai Unió nem tökéletes”, és a jövőben nagyobb hangsúlyt kell fektessen a munkahelyteremtésre, az emberek biztonságára, valamint a környezetvédelemre.
Április közepén Nicola Sturgeon, a Skót Nemzeti Párt vezetője azt mondta, a brit kilépés alapjaiban változtatná meg a helyzetet, ezáltal indokolttá válna egy újabb referendum, amin a skótok arról dönthetnek, hogy függetlenedjenek-e az Egyesült Királyságtól. Februárban pedig egy az STV News által végzett felmérésből kiderült, hogy a skótok 62%-a támogatná az elszakadást, ha a britek az Európai Unióból kilépés mellett döntenek.


http://www.hidfo.ru/2016/05/a-skot-parlament-szerint-meg-kell-tartani-az-unios-tagsagot/