2017. január 19., csütörtök

Álom nélkül

Alvó amerikai katona, kiküldetésen
Donald Trump megválasztásával új irányt vett az euro-atlanti országok közélete. Az „amerikai álom” véget ért – a politikusok már nem ígérnek szép jövőt, ehelyett azt ígérik a választóknak: nem lesz ennél rosszabb. A további romlás elkerülésének ígérete mellett már csak viccpártok tudnak teret nyerni, az amerikai katonák pedig jönnek ugyan, de maguk sem tudják, miért.
Donald Trumpot klasszikus populista politikusként jellemzik politikai ellenfelei. „Make America great again” – tegyünk újra naggyá Amerikát. Konkrét választási ígéretei azonban többnyire nem pozitívak: Donald Trump a rosszabb jövő megtagadásával lett az amerikaiak elnöke. Általános kijelentései pozitívak, konkrét ígéretei azonban mind a negatív megtagadásai: nem jöhet még több bevándorló, nem veszik el még jobban a munkát, nem visznek még több amerikai munkahelyet külföldre, nem mi fogjuk fizetni a hedonista európai országok katonai védelmét – a negatív jövőkép megtagadása, amivel Donald Trump választást nyert.
Megválasztása előtt éppen Magyarország miniszterelnöke foglalta össze azokat a körülményeket, melyek miatt Trump amerikai elnök lett, Európában pedig sokan mások kormányra, elnöki posztra jutnak a közeljövőben éppen ugyanezen körülmények miatt.
„Az elmúlt ötven évben, ha azt mondták egy európai fiatalnak – egy német fiatalnak, egy franciának, egy britnek vagy egy belgának -, hogy kedves fiatal barátom, ha rendesen elvégzed az iskoláidat, tiszteled a törvényeinket, tiszteled a szüleidet, és szorgalmasan dolgozol, akkor biztos lehetsz abban, hogy te többre fogsz jutni, és jobban fogsz élni, mint a szüleid. Ez volt az a perspektíva, ami a nagy európai álomnak, a nagy európai történetnek, az Európai Uniónak a vonzerejét is adta a mi számunkra […] Mit tapasztalunk ma? Ha én elmondanám egy angol, egy német vagy egy francia fiatalnak, hogy ha betartod a törvényeket, tiszteled a szüleidet, rendesen elvégzed az iskoláidat, és szorgalmasan dolgozol, biztosan előrébb fogsz jutni, messzebbre jutsz, jobban fogsz élni, mint a szüleid, attól tartok, kinevetne.”
Donald Trump annak köszönheti megválasztását, hogy nincs többé „amerikai álom”, és az emberek rettegnek attól, ami ehelyett lenne. A magyar kormányfő emellett rámutatott, hogy jelenleg „európai álom” sincs – egyáltalán nincs semmilyen álom, ami az embereknek pozitív jövőképet, útmutatást adna. Ez pedig káoszhoz vezet.
A negatív forgatókönyvek elkerülése vált a jövőképpé, és akinek ez a disztópia nem megfelelő, tehát nem akarja megszavazni a negatívumok tagadásának hullámán lovagló populista vezetőket, annak nincs más politikai alternatívája, mint a viccpárt: nem komolyan venni ezt az egészet, hanem leadni egy szavazatot a kalózokra, kétfarkú kutyákra, bohócmaskarában ugráló anti-politikusokra.
Az amerikai katonák még jönnek Európába, a korábbi vezetőik által megnevezett orosz veszélyre hivatkozva, de már maguk is tudják: nem egy jobb világ az, amit ők erőszakkal terjesztenek. A 24.hu interjút közölt egy térségünkbe érkező amerikai katonával, aki azt mondta: „Természetesen tudom, hogy mik az okok, amiért oda kell mennünk. Az, hogy egyetértek-e velük, vagy nem, nem fontos.”

http://www.hidfo.ru/2017/01/alom-nelkul/

A szélsőjobboldalon építkezik Magyarország egyik legnagyobb szabadkőműves páholya

Radikális jobboldali politikusokat szervezett be Magyarország egyik legnagyobb szabadkőműves páholya, a Magyarországi Nagyoriens. Az MNO bábáskodásával létrejött új páholy weboldalán fellelhető tartalmak kísértetiesen hasonlítanak ismert nemzeti radikális szervezetek által képviselt nézetekre.
Nemzeti minimummal, hazaárulással, Trianonnal és korrupcióval foglalkozik a Magyarországi Nagyoriens szervezésével létrejött új szabadkőműves páholy, a “Felvilágosodáshoz”. Az új kőművescsoport megpróbálja ötvözni a liberalizmus eszméit a radikális nacionalizmussal, emellett nyíltan hirdeti a fegyveres kormánydöntés ideáját.
Bár egy ilyen “titkos társaság” értelemszerűen nem hozza nyilvánosságra tagjainak nevét, a Magyarországi Nagyoriens új csoportjának politikai orientációja jól beazonosítható: az MSZP-re “hazaáruló szocik”-ként hivatkoznak, ugyanakkor nem sorolhatóak a kormánypárthoz sem, mert a kormányt is intenzív hazaárulózással támadják az általuk nyilvánosságra hozott első “páholymunkában”.
“Példákon mutatjuk be a hazaárulást. Nehéz ajkunkra vennünk a szót, amelyet a rendszerváltás idején ijesztő szitokszóból nevetségessé tettek – pedig a hazaárulás éppenséggel nem volt fehér hol­ló ebben az országban.” – írták.
A publikáció visszatérő jelleggel tartalmaz olyan kifejezéseket, szófordulatokat, melyeket az ismertebb nemzeti radikális szervezetek tűznek zászlójukra, illetve tagjaik rendszeresen hangoztatnak.
  • “A nemzetet sérelem érte. Hataloméhes hazaárulók előbb a náci III. Birodalom, azután a Szovjet­unió kegyeit keresték.”
  • “Ne bántsd a magyart”
  • “Bírálóinak a kormány gyakran azt feleli, hogy a szocialisták is loptak. Elfelejtik, hogy a bűnis­métlés nem enyhítő, hanem súlyosbító körülmény.”
  • “Hőseink között tartjuk számon […] akik fegyverrel szálltak szembe a nemzeti függetlenséget fenyegető külhatalommal és itteni bérenceivel. Miért szeretik a kormányok a hazaárulókat? Mert a csúszás-mászás, a hajbókolás nem robban.”
Érdekes szófordulatok ezek egy szabadkőműves páholytól. Úgy tűnik, a Magyarországi Nagyoriens ezúttal valamilyen oknál fogva olyan politikusokat nevelget, akik hősként tekintenek az állam ellen fegyveres harcot folytató személyekre.
A helyenként inkább kiáltvány jellegű első “páholymunka” azonban nem minden vonásában nemzeti radikális: helyenként határozottan átütnek rajta a balliberális nézetek, mint a “jogállam” és különféle szabadságjogok követelése, vagy a korrupció elleni harc. Az új szabadkőműves páholy láthatóan megpróbálja egyetlen közös szervezeti keretbe erőltetni a balliberális és nemzeti radikális nézeteket, így nem kell meglepődni, ha a fővonalú médiában és a pártpolitikában szintén megfigyelhető a Jobbik és a balliberálisok közeledése. A korrupció elleni harc, ami korábban a balliberális pártok programpontja volt, ám az utóbbi 1-2 év folyamán a Jobbik is átvette az úgynevezett “néppártosodás” részeként, szintén szerves részét képezi a “páholymunkának”.
  • “Nemzeti sérelem minden korrupció.”
  • “Korrupcióval tulajdonjogot szerezni nem le­het.”
– írták. A Nagyoriens új páholya ugyanakkor intenzíven foglalkozik azokkal a kérdésekkel is, melyekkel korábban szintén a balliberális pártok próbáltak tömegbázisra szert tenni, majd a Jobbik is beemelte saját retorikájába. Ilyenek például az egészségügy és oktatás helyzete, amiről máig minden párt úgy gondolja, hogy elegendő felemlegetni a szavazatszerzéshez.
  • “A szovjet tolvajtársadalom legnyomasztóbb hagyatéka a Rákosi-korszakban kialakult, jatt-alapú egészségügy, amely orvosnak és betegnek egyaránt elfogadhatatlan.”
Felvilágosodáshoz páholy a migrációs válsággal hozzáállásban megpróbálja összhangra hozni a balliberális és nacionalista nézeteket; ebből egy különös egyveleg született, miszerint a bevándorlás akár megoldást is jelenthet a demográfiai válságra, de eközben csak olyan migránsokat engednének be, akik hajlandóak “vallási türelmet” tanulni – azaz nem zsidóellenesek.
A későbbiekben emellett kiderül, hogy a humanizmust, liberalizmust és nacionalizmust ötvöző szabadkőművesek mégis csak kirekesztőek abban a vonatkozásban, hogy eldöntenék, ki magyar és ki nem. A zsidóellenes személyeket például már nem feltétlen tartják magyarnak – a nyilvánosságra hozott “páholymunkában” a magyarság feltételéül szabják, hogy nem szabad negatívan viszonyulni a zsidókhoz. “Magyarországon is szégyenletesen erős a zsidóellenesség, de azt csak ránk fogta egy német heti­lap, hogy „Budapest az európai antiszemitizmus fővárosa”. Mi ebben szerencsére elmaradunk a fej­lett Nyugattól. A magyarországi antiszemiták (nehezünkre esik magyarnak nevezni őket) legalább nem gyújtanak föl zsinagógá­kat […]” – írták.
Tavaly a migrációs válság tetőzésekor európai szabadkőműves páholyok aláírtak egy közös nyilatkozatot, miszerint az Európai Unió vezetői korlátozások nélkül be kell engedjenek minden migránst Európába. Ennek elmaradása esetén újra a nemzetek közti konfliktus előtérbe kerülését prognosztizálták. Egy ilyen, akár fenyegetésnek is tekinthető közös nyilatkozatot követően semmi jót nem jelent Magyarország és a térségi országok számára, hogy szabadkőműves csoportok elkezdtek kontroll alá vonni nemzeti radikális mozgalmakat és pártokat – melyeket a radikális nacionalizmus túlfűtésével könnyűszerrel felhasználhatnak az európai nemzetek egymás ellen fordítására. Egy ilyen veszélyes történelmi helyzetben foglalkoznak-e a nemzetbiztonsági szolgálatok olyan szektákkal, melyek államellenes fegyveres harcot idealizáló személyeknek adnak ideológiai képzést?

http://www.hidfo.ru/2017/01/a-szelsojobboldalon-epitkezik-magyarorszag-egyik-legnagyobb-szabadkomuves-paholya/