2014. november 23., vasárnap

Washington az ENSZ-ben is kifejezte; fel akarja használni a jobboldali szervezeteket

Oroszország benyújtott az ENSZ-nek egy határozatot, amiben felszólít minden országot "a nácizmus és más faji megkülönböztetés, idegengyűlölet és intolerancia dicsőítése elleni hatékony küzdelemre". A dokumentumot a 193 tagországból mindössze 115 szavazta meg. Az Európai Unió tagállamai és számos más ország, összesen 55 ország delegációja tartózkodott a szavazáson, tehát az Európai Unió az utóbbi évtizedek képmutató ideológiai kontrolljával ellentétben nem foglalt állást a faji megkülönböztetés és intolerancia ellen. Mindössze három ország szavazott nemmel a dokumentum elfogadásakor. Ugyan a nyugati média az első napokban nem verte nagy dobra, orosz forrásból tudni lehet, hogy kizárólag az Egyesült Államok, Kanada és Ukrajna ellenezte a határozatot. Minden bizonnyal a liberálisok nem tudtak magyarázatot adni arra, hogy a liberlizmus fellegvára miért nem támogatja a dokumentumban megfogalmazott törekvéseket.
A Nyugat vezető hatalmai olyannyira kitapasztalták a múlt évszázad ideológiáinak működését, hogy azokat könnyű szerrel irányítás alatt tartják és eszközként használhatnak valamennyi szervezetet, ami a XX. század ideológiáit képviseli. Alig egy éve Ukrajnában fegyveres puccsal egy nyugatbarát kormány jutott hatalomra, ami az erőstruktúrákban kulcsszerepet adott az ország legnagyobb nemzetiszocialista szervezete, a Jobb Szektor vezetőinek. A szélsőjobboldalt sikerrel használták fel a kormány eltávolítására, és a többségi orosz lakosság függetlenedési törekvéseinek leverésére is mozgósították a szélsőjobboldali fiatalokat. Mivel fűti őket az etnikai alapú oroszellenesség, ezt az indulatot a nyugati hatalmak igen könnyen felhasználták saját céljaik elérésére.
Az Oroszország által beadott dokumentum egy indikátor: azt mutatja, melyek azok az országok, melyek elsőként hasznot akarnak húzni a szélsőjobboldali mozgalmak utcai jelenlétéből.
Hídfő.net.ru | Jobb SzektorKijevben egy éve utcára vonult a jobboldal. Eredmény: IMF-hitel és EU-csatlakozás.
Mint a szavazás eredménye is mutatja, ma az Egyesült Államok és Kanada számára a legfontosabb, hogy a jobboldali szervezetek korlátozások nélkül, szabadon beavatkozhassanak az eseményekbe. Azt akarják, hogy bekapcsolódjanak a látszólag civil tüntetésekbe, melyek a közép-európai országokban szerveződnek, és Washington érdekeit szolgálják.

Gyűjtöget, őrizget, és osztogat a luhanszki rendőrség

Luhanszkban egy autószalon területére gyűjtötte – gyűjti össze a rendőrség a gazdátlan autókat. Ezeket rablóktól kobozták el, vagy az ellenség hagyta hátra, vagy az eredeti tulajdonosaik a bombázásokkor elmenekülve hagyták az utakon, és azóta sem jelentkeztek értük.
rendA tulajdonosok által visszahagyott járműveket még őrzik a továbbiakban is, viszont a “zsákmányolt jószágokat” a honvédő háború során elesett népköztársasági katonák családjainak adományozzák.
https://balrad.wordpress.com/2014/11/23/gyujtoget-orizget-es-osztogat-a-luhanszki-rendorseg/

Jacenyjuk: “Csak a latorállamoknak van szükségük arany és valutatartalékokra!”

Őszintén szólva nekünk a rendszerváltás utáni időszak “magyar” kormányainak mindent megmagyarázó halandzsaáradata jutott eszünkbe Arszenyij Jacenyjuk tegnapi beszólása nyomán.
Яценюк: «Золото-валютные резервы нужны только странам-изгоям...»
Az utóbbi napokban ugyanis egyre többen firtatják Kijevben Nyalókakirály udvartartását, hogy hová is lett Maradék – Ukrana arany – és valutatartaléka? A “szakmailag illetékesek” nemes egyszerűséggel csak így válaszolgatnak: “NEM TUDOM! HONNAN TUDJAM?”
Nyalókakirály miniszterelnöke kissé bőbeszédűbb volt e tekintetben, ám a titokra nem derült fény. A kérdést ugyan ő maga sem válaszolta meg, viszont fölöttébb érdekes okfejtésbe kezdett. Ennek a végén kisült, hogy Maradék – Ukrajnának nincs is szüksége se arany, de valutatartalékra!
Szenya szerint azért nem, mert “arany és valutatartalékra csak a latorországoknak van szükségük, akik nem számíthatnak nemzetközi támogatásra! Ukrajna pedig nem ilyen ország!” – nyekkentette Arszenyij Jacenyjuk.
Érdekes egy megállapítás! Némi analógiát látunk a mi kormányaink tettei és dicsőségjelentései, megy a mostani ukrán helyzet és a hozzá fűzött udvari magyarázatok között.
Magyarán: bármilyen pocséknak érzik is a “zemberek” a helyzetet! – tévednek, és fölöslegesen borúlátóak.
További egyezőségre utalhat a MI ORSZÁGUNK és Maradék – Ukrajna kormányainak az a gyakorlata, hogy “ha pénz kell, vegyük el a “zemberektől”! Számtalan honi példát tudnánkitt felsorolnia mindenféle hülye adókiagyalmányokról, de fölösleges. Viszont Kijev egészen páratlan ötletekkel is képes előállni az udvari háborús kincstár feltöltésére.
Élve a lehetőséggel, hogy Maradék – Ukrajna továbbra is tagja a FÁK – nak, rengeteg ukrán állampolgár dolgozik Oroszországban (és keres az ukrajnainál jóval több pénzt) – úgymond “hivatalosan”!
Most az Oroszország elleni háborúra készülődő kijevi udvar ezekre az Oroszországban dolgozó munkavállalókra újabb plusz adót vet ki, amit az orosz munkaadó von le a bérből, és utalja át a kijevi kincstárnak.
Az pedig vehet fegyvereket Oroszország ellen!
(Egyébiránt közel négymillió ukrán munkavállaló dolgozik jelenleg Oroszországban. Kizárólag az orosz kormány jóindulatán múlt – múlik, hogy meddig? A türelem HUMANITÁRIUS OKOKKAL van a Kreml részéről magyarázva, és ez ellen senkinek kifogása nem is lehet! Csakhogy a humanitárius viselkedés jelen esetben igencsak egyoldalú.)

https://balrad.wordpress.com/2014/11/23/jacenyjuk-csak-a-latorallamoknak-van-szokseguk-arany-es-valutatartalekokra/

ORBÁN-FIDESZ-KDNP AZ AIG BOTRÁNYBAN? (az okirati bizonyítékok megvannak, nyilvánosságra hozataluk hamarosan)

-- BEVEZETÉS ----------------------

1. A bankjaink biztosítást kötöttek egy biztosító és pénzügyi közvetítő társasággal, hogy ne szenvedjenek kárt, ha esetleg nem tudnánk már fizetni a hiteleinket

2. Sok magyar devizahiteles bankjának a biztosítója, az amerikai AIG biztosító.

3. Ha nem tudnánk fizetni a hiteleinket, akkor az AIG biztosító köteles a bankjainkat kártalanítani

4. A magyar devizahitelek fele bedőlt, mert az emberek nem tudták fizetni a hiteleiket

5. Ezért a magyarországi bankoknak az AIG amerikai biztosító a mai napig már TÖBB MILLIÁRD DOLLÁRT kifizetett kártalanításként

-- MOST JÖN A LÉNYEG ELSŐ RÉSZE ----------

6. 2014-ben a devizahitelesek és az ügyvédek kiharcolták, hogy a Legfelsőbb Bíróság (Kúria) állapítsa meg azt, hogy a bankjaink csaltak és mondja ki, hogy a szerződéseink érvénytelenek

7. A Legfelsőbb Bíróság (Kúria) 2014. június 16-án 2/2014 PJE határozatában kimondta, hogy a szerződéseink semmisek abban az esetben, ha a szerződés megkötésekor nem kaptunk kellő tájékoztatást arról, hogy valójában mekkora és milyen típusú kockázatot vállaltunk

8. Minden magyar és külföldi gazdasági és jogi szakértő egyetért abban, hogy a bíróságokon minden magyar devizahitelről kiderülne, hogy nem kaptunk kellő tájékoztatást, azaz kiderülne, hogy a SZERZŐDÉSEINK ÉRVÉNYTELENEK, SEMMISEK

--- MOST JÖN A LÉNYEG MÁSODIK RÉSZE--------

9. Ha a magyar bíróságok kimondanák azt a tényt, hogy a magyar devizahitel szerződések érvénytelenek, akkor ez azt jelenti, hogy a bankjaink nem csak minket raboltak ki, hanem a saját biztosítójukat, az amerikai AIG biztosítót is! - hiszen a bankjaink kamu szerződések bedőlése jogcímén vettek el pénzt az AIG-től...az érvénytelenség a szerződésekhez kapcsolódó ügyletekre is kihat

10. ha kiderülne a szerződéseinkről, hogy semmisek, akkor több milliárd dollárt kellene a bankjainknak visszafizetniük az AIG amerikai biztosítónak

-- MOST JÖN A LÉNYEG HARMADIK RÉSZE--------

11. Abból az irtózatos mennyiségű pénzből, amit a Bankjaink az AIG-től és a hasonló társaságoktól jogellenesen elvettek nem csak a bankjaink kaptak, hanem a FIDESZ-KDNP népirtó kormány és cinkostársai is nyerészkedtek... különadó

-- MOST JÖN A LÉNYEG NEGYEDIK RÉSZE--------

12. Ha a szerződéseink semmisek, akkor az Orbán-Kormány nemcsak tönkre megy, de meg is bukik.

13. Az Orbán vezette FIDESZ-KDNP Kormány nem akar ennyi pénzt a saját zsebéből visszafizetni az AIG amerikai biztosítónak és azt sem akarja,hogy a magyar bankszektor visszafizesse az ellopott pénzt az AIG-nek.

13+1. Az AIG biztosító 2013 december 16. napján kelt Kúria 6/2013 PJE határozat után hatalmas összegeket teljesített hazai pénzintézeteknek, azonban a 2014 június 16.-án kelt 2/2014 PJE határozat után már nyilvánvalóan nem kellett volna fizetnie !

14. Az Orbán vezette FIDESZ-KDNP Kormány tagjai nem akarják, hogy a magyar bankszektor tönkremenjen, mert a Kormány tagjainak személyes vagyona a devizahitelesek és az AIG pénzéből van ellopva hónapról hónapra

-- MOST JÖN A LÉNYEG ÖTÖDIK RÉSZE----------

15. Az Orbán-FIDESZ-KDNP Kormány egyetlen dolgot tehetett, hogy ne derüljön ki a szerződéseinkről, hogy semmisek: felfüggesztett minden bíróságon zajló devizahitel-pert.

16. Az Orbán-Kormány egyetlen dolgot tehet, hogy a személyes vagyonából ne kelljen kártérítést fizetnie az AIG-nek és egyetlen dolgot tehet, hogy a magyar bankszektornak se kelljen visszaadnia az AIG amerikai biztosítótól ellopott pénzeket:

AZ, HA PIACI ÁRFOLYAMON FORINTOSÍTJA A HITELEINKET, mert akkor szinte senki nem tud pereskedni és a szerződések érvényesnek látszanak

-- MOST JÖN A LÉNYEG HATODIK RÉSZE ---------

17. Az Amerikai Egyesült Államok védi a saját cégét, az AIG-biztosítót. Az USA nem nézi tétlenül, hogy kirabolják országa egyik legnagyobb cégét, valószínű hogy Amerika újabb lépésre készül a hazai uzsorás bankár és politikai elittel szemben !

18. Az USA első lépésben hadat üzent a magyar hatalmi elitnek, az Orbán-Kormánynak azzal, hogy kitiltotta Amerikából azokat, akiknek közük van a lopáshoz és azokat, akiknek a kitiltása nagy botrányt okoz itt az országban (pl.: Vida Ildikó)

-- MOST JÖN A LÉNYEG HETEDIK RÉSZE--------

19. Ezért nem hajlandó az Orbán nyilvánosságra hozni azt a dokumentumot, amelyben az USA bizonyítja azt, hogy miért tiltotta ki Amerikából Vida Ildikót és a többieket

20. Orbánt felszólította a Jobbik párt is a parlamentben, hogy nyilatkozzon és teregesse ki a szennyest

21. Ha Orbán kiteregeti a szennyest, akkor megbukik

22. Ha az Orbán-Fidesz-KDNP kormány megbukik,

AKKOR NEM LESZ FORINTOSÍTÁS PIACI ÁRFOLYAMON !!!

Forrás: Bankcsapda , Facebook| Fotó: MTI / Julien Warnand

Jenkik haza! - Törökországban tüntettek az amerikai nyomásgyakorlás ellen

Tüntetések kezdődtek Törökországban az ellen, hogy az Egyesült Államok beavatkozik Törökország belügyeibe és a térségi politikába. A demonstráció résztvevőinek elmondása alapján azért gyűltek össze, hogy üzenetet küldjenek az amerikai imperialistáknak és az egész világnak, hogy a világ országai felfigyeljenek arra, az USA beavatkozik a térségi politikába és saját érdekei mentén konfliktusokat gerjeszt.
Hídfő.net.ru | Jenkik hazaJenkik haza! - Törökországban is
A megmozdulás - ellentétben a liberálisok több millió embernek reklámozott megmozdulásaival - nem kapott sajtótámogatást, így néhány száz fő gyűlt össze a tüntetésen, amin egyben Joe Biden amerikai alelnök törökországi látogatása ellen is tiltakoztak. Biden háromnapos tárgyalássorozatra érkezik Isztambulba, ahol az Erdogan-kormánnyal az "Iszlám Állam" elleni katonai együttműködésről akar egyeztetni.
A tüntetők szerint az amerikai külügy nyomást gyakorol a török kormányra, és az ország érdekeivel nem összeegyeztethető a térségben semmilyen katonai beavatkozás, ami kizárólag az amerikai érdeket szolgálja.
A tüntetést szervező Fiatal Szövetség aktivistái korábban is szerveztek már megmozdulásokat a török katonák külföldön bevetése ellen. A szervezet múlt héten tartott egy akciót annak kapcsán, hogy Irakban 11 török katonát ejtettek foglyul a terroristák, és mindez annak köszönhető, hogy Törökország amerikai nyomásra katonákat állomásoztat a térségi országokban.
Törökország amerikai nyomásra kénytelen részt venni a térségi konfliktusokban. Mivel ha nem teszi, az amerikaiak által mozgatott terrorszervezetek Törökország területi egységét is fenyegetni kezdenék. A módszer kísértetiesen hasonlít arra, ahogyan az amerikaiak a Jobb Szektort támogatják Ukrajnában. Magyarország és Lengyelország kénytelen részt venni a térségi konfliktusban, mert ha nem teszik, az amerikaiak által befolyásolt Jobb Szektor a magyar és lengyel kisebbség ellen fordul Ukrajnában. Erre egyetlen logikus válasz van, amit előbb-utóbb minden ország civiljei megfogalmaznak: "jenkik haza!"


http://www.hidfo.net.ru/2014/11/23/jenkik-haza-torokorszagban-tuntettek-az-amerikai-nyomasgyakorlas-ellen

Nemzeti egyet nem értők: új ellenzéki mozgalmak

Korábban nem ismert személyek állnak az elmúlt hetek látványos tüntetéssorozata mögött, akik többségének semmilyen kapcsolata sincs a hivatalos ellenzéki pártokkal. Ők a 2010 előtti politikai szereplőket is hibásnak tartják a Nemzeti Együttműködés Rendszerének (NER) létrejöttében. Így nemcsak a NER-t utasítják el, hanem többnyire azt a szociálliberális politikai elitet is, amelynek elhibázott politikájából szerintük a NER, azaz az Orbán-rezsim kinőtt.
„Az egész politikai rendszer belülről züllik, és velejéig korrupt, azok a pártok, akik ebben részt vettek, azoknak nincs helyük. Az új nemzedéknek most jött el a rendszerváltás. Nem egy kormányt temetünk, hanem egy rendszert, az egész elmúlt huszonöt évet, amely szégyent hozott az országra” – kiáltotta hétfőn a Parlament előtt Nemes Balázs, a rendezvény egyik szervezője. Ez a mondata megosztotta a hagyományos balliberális elitet, például Kuncze Gábor, az SZDSZ egykori elnöke egy tévéműsorban ki is kelt ez ellen, mert részben egy kalap alá vette őket – az elmúlt 25 év politikusait – a Fidesz jelenlegi politikai garnitúrájával. Másnap Nemes pontosított: a Fideszt minőségileg rosszabnak ítélte, mint a 2010 előtti politikai garnitúrát, de kritikája több elemét az MSZP és az SZDSZ politikai teljesítményével szemben továbbra is fenntartotta.
A kritikai megjegyzések ellenére egyébként több rendszerváltó politikus – így Demszky Gábor, Béki Gabriella vagy Mécs Imre is – pozitívan beszélnek a tüntetésekről, noha azok szervezésében nem vesznek részt, legfeljebb ellátogatnak ezekre a rendezvényekre. Ők az 1988-as nagy tüntetéssorozathoz szeretik hasonlítani a folyamatokat, amikor még nem lehetett tudni, hogy a Kádár-rendszer milyen módon és formában fog megbukni, és azt sem lehetett tudni, hogy kik lesznek az új rendszer vezetői, de tömegek mentek az utcára. Az ellenzéki szereplőket akkor szinte senki sem ismerte, nem volt szervezett ellenzék: kis csoportok és körök voltak, és egy Kádár-rezsimmel szemben álló közhangulat.
Távol az MSZP-től
A tüntetések mostani szereplői nem szoktak ezzel az analógiával élni, annak ellenére sem, hogy nem is olyan messzi ez az időszak. Másrészt annyiban új helyzet van, hogy létezik hivatalos ellenzék, de a tüntetések szervezőivel való beszélgetésekből úgy tűnik, hogy sem az MSZP, sem a DK, az LMP, de még a PM sem volt képes ehhez a körhöz közelebb férkőzni. Egyebek mellett az MSZP mindössze annyira tudott „rárepülni” a hétfői tüntetésre, hogy a Parlamentben található frakcióirodájukból (amely éppen a tüntetőkre nézett) Kunhalmi Ágnes többször kilógatott egy európai zászlót. Úgy tűnt, hogy politikai értelemben egyedül ő próbált a szocialisták közül „erőlködni” azon, hogy legyen valamiféle kapocs a tüntetők és a pártja között. Más szocialista politikussal való beszélgetésből úgy tűnt, hogy inkább tanácstalanok arra nézve, hogy a tiltakozáshullámot milyen eszközzel lennének képesek „becsatornázni” az MSZP-hez, ha egyáltalán a tüntetők hajlandóak lesznek valamikor az MSZP felé fordulni.
Nemes Balázs egyetemista, a rendezvény egyik szervezője és szónoka elmondta, hogy ő maga sem tudná definiálni, hogy valójában mi az, amit tesznek. „Új, formabontó ellenzéki szerveződések vagyunk, nincs olyan kategória, amelynek megfelelünk” – magyarázta Nemes, aki szerint talán – az általa Török Gábor politológustól az ATV-ben hallott – spanyol Podemos mozgalom lehet analógia.
A Podemos (hevenyészett fordításban: „képesek vagyunk rá”) új baloldali ideológiai alapon áll, és az egész egy 2011-es tüntetéssorozatból indult ki, amelynek Indignados (Felháboro­dottak) volt a neve. A mozgalom a közösségi portálokon szerveződött, és nagyon rövid időn belül több százezres (internetes) tagsággal rendelkezett. A Podemos megjelenése felbo­rította a kétpólusú, szocialisták és néppártiak által uralt spanyol párt­rendszert, jelenleg a 27 százalékos támogatottságukkal az egyik legnépszerűbb párt, mert a korrupciós botrányok „felforgatták” az országot. A szavazói közel 42 százaléka azzal magyarázta támogatását, hogy csalódott a többi pártban. (Sikerükhöz persze kellett az is, hogy például a korrupcióellenes ügyészség több tucat embert, polgármestereket, politikusokat és vállalkozókat tartóztatott le, mert – közel 80 milliárd forint értékben – Madrid, Valencia, Murcia és León önkormányzatainál egyes cégeknek csúszópénzért biztosították a megrendeléseket közbeszerzéseken.)
Nemes Balázs egyébként még nem szaladna annyira előre, hogy a magyar tüntetők pártot hozzanak létre, de szerinte – mivel 2018-ban a választásokon csak pártokra szavazva lehet leváltani a Fideszt – jó lenne, ha akár több új párt is létrejönne Magyarországon. „Jelenleg ott tartunk, hogy ideológiai értelemben teljesen vegyes a társaság, az, hogy mit mikor teszünk, az ad hoc módon dől el. Most az a cél, hogy azt a dühöt, amelyet az Orbán-rendszer arroganciája kivált tömeges méretekben az emberekben, megpróbáljuk aktív cselekvésekbe becsatornázni. Remélem, hogy inkubátor vagy katalizátor szerepet töltünk majd be egy új rendszer létrehozásában” – emelte ki Nemes Balázs, aki szeretné, ha létrejönne több olyan szervező-rendező csoport is, amely képes az Orbán-rendszer ellenei tiltakozások generálására.
Még nem forrt ki
Próbáltuk megérteni, hogy ezeknek az új ellenzéki mozgalmaknak melyek az ideológiai csomópontjai, illetve hogy kik a vezéralakjai, de úgy tűnik, hogy ezt egyelőre nagyon nehéz megfejteni, mert még teljesen kialakulatlan a „rendszer”. Talán éppen ezért találkoztunk azzal a jelenséggel, hogy a Fideszben komolytalannak tartják – idézzük: „ezt a társaságot”. Lehet, hogy a szervezetlenségre, kicsit anarchikus működésre lehet legyinteni, de ezek a fiatalok már többször késztették meghátrálásra a Fideszt. A jelenlegi „mozgalmárok” között ugyanis az egyik összekötő kapocs a köztudatba 2012-ben berobbant Hallgatói Hálózat, a Haha. Nemes Balázs is ekkor és ebben a „szervezetben” kezdett el aktívabban közélettel foglalkozni, de a netadóellenes tüntetés egyik szónoka, Füzessi Károly is Haha-aktivista volt. A Hallgatói Hálózat, amely formálisan nem is létezik, csak egy informális kör, az elmúlt két évben így legalább két ügyben meghátrálásra tudta kényszeríteni a Fideszt: a diáktüntetésekkel elérték, hogy Hoffmann Rózsa államtitkártól elvegyék a felsőoktatási feladatokat, (ami felért egy államtitkár-buktatással), pár hete pe­dig részt vettek a netadó „kinyírásában”.
Kóbor Andrea, a Haha egyik szervezője, akit éppen egy NAV-ellenes tiltakozó akción értünk el, elmondta: jelenleg az a jellemzője az akciókban részt vevő fiataloknak, hogy politikát akarnak csinálni, de pártot nem. Szerinte a mozgalom azért izgalmas és érdekes, mert nincs vezető a társaságban, nem a személyek miatt mennek előre az akciók, hanem azért, mert létezik egy olyan közhangulat, amely megmozgatja a fiatalokat. „Mindenki érzi azt, hogy forr valami, érezni a dühöt, de most nincs senki, aki ráülne az egészre, és kisajátítaná magának. Ez a szerencse” – tette hozzá.
Kóbor helyzetértékelése szerint annyi látható, hogy kisebb csoportok, bizonyos értelemben rivális „szervezetek” azért létrejöttek, hisz a netadó-ellenes tüntetéseket szervező kör – egyebek mellett Gulyás Balázzsal –, kicsit eltér a Nemes Balázs körül létrejött, a Közfelháborodás Napját összehozó csoporttól. Ebben a világban pedig még „pörög” Gulyás Márton is, a Krétakör igazgatója, aki a Humán Platform egyik létrehozója, illetve több, egykori „millás” (Egymillióan a sajtószabadságért mozgalom) is.
szervPap Réka Kinga Kóbor Andrea

Egy neve elhallgatását kérő forrásunk annyit tett hozzá az előbbi helyzetértékeléshez, hogy a mozgalmat a kissé anarchikus működésből talán Várady Zsolt, az Iwiw alapítója emelheti ki, aki közösségszervezői platformot igyekszik összehozni. Forrásunk a már Németországban is vállalkozó Váradyt érett és józan személyiségnek írta le, aki megteremtheti az átmenetet a káoszból a szervezett mozgalmi lét felé. Ráadásul ódzkodik attól, hogy bármelyik hivatalos pártot odaengedje az új kezdeményezéshez.
Papp Réka Kinga, aki több korábbi kormánykritikus rendezvény felszólalója volt, azt hangsúlyozta, hogy sok helyütt, vidéki városokban is teljesen spontán módon zajlottak a tüntetések. Olyan szerinte az egész, mint a gombák eső után, sorra bújnak elő az avarból, mintha a semmiből jönnének. Ráadásul azt is fontos szerinte észrevenni, hogy a vidéki Magyarország is megmozdult, ha összeadjuk a nagy- és kisvárosokban tiltakozók számát, akkor akkora tömeget kapunk, mint Budapesten.
Egyébiránt egy kisvárosban nagyobb tétje és jelentősége van egy 100-150 fős spontán gyűlésnek, mint a fővárosban, hiszen az előbbi helyeken hagyományosan inkább passzív a társadalom, és nagyobb egzisz­tenciális kockázattal jár a politikai aktivitás. „Az egész ügy a társadalmi elégedetlenségből építkezik. Abból, hogy sokak számára betelt a pohár. Az ügy közös, ezt a dühöt akarjuk kifejezni” – vélte Pap Réka Kinga, aki arra a kérdésre, hogy 2018-ban mindebből hogyan és kinél lesz szavazat, azt válaszolta: „Ez állati nehéz kérdés, én is ezen gondolkodom. Az lenne a jó, ha létrejönne egy erős, aktív civil mozgalom, amely később egy új párt erejét jelenthetné. Olyan mozgalmat, amely számon kérné saját pártját, mert mind az MSZP, mind a Fidesz átverte a saját tagságát, és leépítette azt a szisztémát, hogy a saját tagságuk legyen a kontrolljuk.”
Ideológiai értelemben egyébként Pap Réka Kinga szerint is teljesen heterogén és teljesen laza informális hálózat az „új ellenzék”, az új balosoktól a liberálisokig, és – újabban, de még inkább kisebb részt – egykori fideszesek jelentik a palettát.
Ez az, ami fáj a fiataloknak
•Nem akarnak elrohadni a rendszerrel együtt.
•Olyan rendszert kell építeni, amely a csalókat üldözi, nem a szegényeket.
•A kormány ne vonjon ki további százmilliárdokat a közoktatásból.
•A világ tisztességesebb feléhez kellene tartozni, ahol létezik szabadság, tisztelik az emberi jogokat, ahol nem oligarchák uralkodnak.
•Elég a hazugságokból!
•Tisztességes adórendszert!
•Követelik, hogy álljanak szóba velük.
•Választ akarnak arra, hogy hova folyik a közpénz.
•Az elmúlt 25 év politikusai „húzzanak” el.
(atv)
Bal-Rad komm: Hát ez a NAGY BÜDÖS HELYZET honfitársaink! Hiszen ha bárki elolvassa ezt az írást, kapásból rávágja: ÍGY IGAZ!
De nem szabad csak úgy kapásból rávágni, hanem kicsit tűnődni kell! – NO NEM A KÖVETELÉSEKEN! – hanem az előadókon. És szép lassan kontúrosodik az egész maszatolmány! A hazugság és a valóság van itt összegyúrva látszólag tökéletes egyveleggé!
Nem kötődnek politikai pártokhoz, és elegük van az utóbbi 25 év politikai elitjéből – mondják ŐK!
Maszopos gyülekezeti tag Gulyás, aki manapság “krétakörös és humánplatformos” “…a már Németországban is vállalkozó Várady…Papp Réka Kinga, aki több korábbi kormánykritikus rendezvény felszólalója…” – az ATV állandó üdvöskéjeként, “…Füzessi Károly is Haha-aktivista volt(?!)…” millások, akik Libás Gordonka szekértolói voltak, amíg a szekér mind a négy kereke ki nem esett!
Fiatalok! Már ennek a rendszernek a szülöttei vagy neveltjei! Européerek. De inkább atlantisták! Ők CSAK úgy szeretnének élni, mint amszterdami kortársaik. Látszólag elítélik még a szülőatyákat is! Az eszdéeszeseket! Akik nélkül nincs összeröffenet. És ez nem más, mint generációs ellentét a szülő meg kölyke között!
RENDSZERVÁLTÁST akarnak! Igen! Az Orbán – rendszert akarják CSAK leváltani! Az illiberális rendszert visszafaragni a “jól bevált” neoliberális rendszerré.
A demonstrációkon nyüzsgő fiataloknak fogalmuk sincs, hogy milyen cél eszközeivé váltak VALAKIK kezében. Meg nem fordul a fejükben, hogy demonstrációik egy nemzetközi sakkjátszma része. Sokszázezres okoskészülékeiken csak a felhívásokat nézik meg, meg a bulik időpontjait és helyszíneit. Hogy mi zajlik a világban? – az nem is jut el hozzájuk.
A fiatalok elégedetlenek, és korukból fakadóan inkább liberális felfogásúak. Mindkettő igaz, és az utóbbt is illő tudomásul vennünk! Csakhogy a fiataloknak is nem ártana tudomásul venni, hogy elégedetlenségük – amelynek kétségkívüli okozója az utóbbi 25 év minden szemete – eloszlatása érdekében pontosan olyan háttérerők játékszereivé váltak, amelyeknek köszönhetik elégedetlenségüket.
Pontosan ezért hamis az az állítás, hogy NINCS VEZETŐ! Ami persze részben igaz csak – de IRÁNYÍTÓ az van. Arctalan, személytelen. Nem látványoskodik – de serény és eredményes munkát végez! Már rendszerváltást is beígért! Mert az egyszer már bejött! A magyarok akkor sem tudták hogy mi fog következni, csak tették amit súgtak nekik! Hitték a súgást!
Ma ugyanolyan a helyzet! És ma kísérteties még a hasonlóság is! Csak most nem a Szovjetunió az undorító, hanem Oroszország! Elő hát az EU-s meg norvég zászlókkal! Abban az országban, amely tagja az EU – nak! Tüntetni az ellen a kormány ellen, amely nem győzi nap mint nap kidomborítani elkötelezettségét a politikai – gazdasági – katonai szövetségünk iránt! Amely nem mellesleg úgy vágta haza Magyarországot, hogy talpraállítása szinte lehetetlennek tűnő feladat!
De ők – a megvezetett és csalódott fiatalok – mégis utcára vonulnak! Mert oda lettek szólítva! Az arctalan, személytelen, ám mindenhol jelen lévő HÁTTÉRHATALOM küldte őket az utcára!
Amely háttérhatalom felismerte, hogy eddigi végrehajtóiból a magyarok kiszerettek! Ami okán komoly veszélye van annak, hogy ismét beleszeretnek a szocializmusba! Annak összes velejárójával együtt!
Persze a kiszeretőket a háttérhatalom már nem könnyen tudja mozgatni. Fizikai értelemben legalábbis nem. Okot sem tud arra, hogy a kiszeretők mozduljanak!
Hát a fiatalokat környékezi, fiatalok által! Azokat, akik a szocializmusból nem szerethettek ki életkoruk okán, de a RENDSZERVÁLTÁS – t mint fogalmat ismerik! Meg az ahhoz fűzött reményekről is hallottak. (Persze a 25 év szereplőinek viselt dolgait érzik a bőrükön, ezért könnyen rászedhetők!)
Rendszerváltásra készülődnek! Elmondanánk a demonstráló fiataloknak, hogy anno a rendszerváltás folyománya volt NATO és EU – tagságunk! Kötelezően szinte! Bele is rogytunk rendesen!
A most beígért rendszerváltásnak mi lenne a folyománya? Tagság a “Tammozsennüj Szojuzban”? Szövetség Oroszországgal? Gazdasági talpraállás?
Egy fenét! A NER – rendszerét váltanák le egy minden tekintetben megbízhatóbb, kiszámíthatóbb NEMZETKÖZI Rendszerére! Arra, aminek egyébként is tagjai vagyunk!
Azaz: megbízható szolganépet akarnak! Még mielőtt észbe kapna az ország népe! A fiatalság meg általában véve is hiszékeny!
Tudja ezt az ARCTALAN nagyon jól!

Frontjelentés Újoroszországból

A hétvégi “csökkentett üzemmód” egyáltalán nem jelentette azt, hogy csend volt mára virradóan Donbasszban. Az viszont elmondható, hogy mintha a népköztársaságiak jóval aktívabbak lettek volna mint a valcmanista pribékhorda. Amely az utóbbi héten sikert – sikerre halmozott. Mert csakis annak tudható be, hogy a tegnapi legfrissebb kijevi bejelentés szerint a korábbi negyvenezer orosz katona helyett már csak hétezer – ötszáz tartózkodik Donbasszban. A többit öldöklő – hősies küzdelmekben vagy elpusztították, vagy hazamenekültek! – vagy ott se “vaótak”!
don1
Luhanszk – régió északkeleti fertályán befejezéséhez közeledik a valcmanista hordák kitakarítása Sztanyica Luhanszkajából, és a Szeverszkij Donyec mentéről. Mára virradóan a népköztársasági erők elkezdték őket tolni Szcsasztyje irányába.

Popasznajából az éjjel a latortüzérség lányos zavarában Szcsasztyje felé lövöldözött. Csak elfelejtettek információkat cserélni az éppen arrafelé vonuló zsoldoshordákkal. “Testvéri tűzcsapás” lett a dologból.
Verhnyjaja Olhovkánál változó intenzitással zajlottak – zajlanak harcok. Kézi és könnyűfegyverekkel győzködik egymást a felek.
Nyikisinonál és Fascsinonál szórványos összecsapások voltak egész éjjel.
Dzserzsinszk mellett a 95. valcmanista latorbrigád egyik kolóniájának fészkén ütöttek rajta mára virradóan a népfelkelők. Négy BTR vált acélgyártási adalékanyaggá. Vélhetően tucatnyi lator is ott hagyta a fogát.
Donyeck környékén hosszasan lehetne sorolni az éjszaka történéseit. Ezért aztán csak a főbb – és már megszokott – helyszíneket emelnénk ki.
A repülőtéren, Avgyejevkánál, és Peszkinél tüzérségi adok – kapok volt egész éjjel, kissebb helyi összecsapásokkal tarkítva. A népfelkelők a peszki és avgyejevkai latrok utánpótlási vonalait támadták egész éjjel.
Volnavahánál mára virradóan a népköztársaságiak rohamcsapatai meglepték a bérgyilkosokat. Az éjjel kettőkor kezdődött előadás alig fél órát tartott, ám a hétvége eddigi legnagyobb “meglepijét” hozta a valcmanistáknak. Több mint egy tucat páncélozott járművük került a havárialistára. A fúbe harapott latoregyedek számát még csak megbecsülni sem lehet, hiszen éjszaka volt, eléggé rossz látási viszonyokkal. Becslések szerint viszont elég komoly mértékű zsodmegtakarításnak örvendhet Nyalókakirály kincstárnoka.
Viszonylag hosszú időn át tartó eseménytelenség után mára virradóan Mariupol latorjai sem unatkoztak az éjszaka. Északi és keleti városszéli pozicióik meglehetősen komoly népköztársasági tüzérségi tűzcsapásokat voltak kénytelenek elszenvedni.
Granyitnojenál már hozzászokhattak a pribékek az ilyesmihez, de valószínű, hogy a mostani éjszakai tüzérségi tűz nem álmaik netovábbja volt.
Valami történt tegnap délután Odesszában! Ismeretlen, jelzések nélküli, terepszín öltözéket viselő, és egységes katonai felszerelést viselő fegyveresek megszerezték a város határában működő olajfinomítót. Eddig még nem tisztázott a fölöttébb szervezetten ténykedő csoport hovatartozása. A jelentések szerint oroszul beszéltek az akciót kivitelezők. Vélemények szerint NEM TARTOZHATNAK A KIJEVI UDVARHOZ! – hiszen mi szüksége lenne Nyalókakirálynak az általa uralt területen saját tulajdonú olajfinomítót elfoglalni?
Harkovban mára virradóan újabb sokk érte a valcmanista hordát. Még el sem oszlott a füst a tegnapi vasúti tartálykocsifelrobbantás helyszínén, néhány kilométerrel arrébb újabb csapást mért rájuk a helyi gerillacsoport.
Most a vasúti tranzit szempontjából létfontosságú “Osznova” bázisállomás repült a levegőbe. Nem akármilyen cirkusz lehetett, hiszen egész Harkov kirohant a rettenetes erejű robbanás hallatán. A hatás majd még csak ma lesz felmérhető.

https://balrad.wordpress.com/2014/11/23/frontjelentes-ujoroszorszagbol/

Fázósra fordult az időjárás Donbasszban! Ezért aztán a felek serénykedéssel védekeznek a hideg ellen, és igyekeznek a másiknak “befűteni”.
híd
Avgyejevkánál, Szcsasztyjénál, és Gyjebalcsevo térségében a ma délelőtti helyzetértékelések szerint “feszült” a helyzet.
Jaszinovataja körül viszont a valcmanista latortüzérség nagyon elkezdett munkálkodni. A népköztársasági erők állásait erősen lövik. Két milicista esett itt el ma délelőtt.
Donyeck éjszakai ágyúzása után ma délelőtt a város “Szpartak” – kerülete áll ostrom alatt.

A repülőtérre ma délelőtt egy teherautónyi pribék próbált meg behatolni. A masina aknára futott. Három lator belepusztult, kettő súlyosan megsebesült. Épségben (?) maradt cimboráik hátrahagyták őket, és elszeleltek.
Az önvédelmi erők Golmovszkij térségében intéztek támadást egy latorposzt ellen, és elpusztították azt.
Jelenovkánál hasonló eset történt.
A valcmanisták sorozatvetőkkel lőtték ma délelőtt a “Komszomolec Donbassz” bányaüzem területét.
Marinykánál és Krasznogorovkánál a népköztársaságiak tarackokból, harckocsilövegekből és aknavetőkből lövik a pribékállásokat.
Gyjebalcsevo mellett a milicia nagyon keseríti a valcmanisták sorsát. Mindezzel együtt is, azok viszont lövik tüzérséggel Sztazskovo falut.
Dzserzsinszknél is támadásba lendült a milicia, miután két latorposztot a város határában megsemmisítettek. Jelenleg a külső városrészben vannak harcok.
Volnovahától a latortüzérség Dokucsajevszket lövi. Eddig egy civil meghalt, három súlyosan megsebesült.
Az Olginyka melletti latorposztot a népköztársaságiak egyik “Grad” – ütege “elfújta”.
Granyitnojenál délelőtt óta heves összecsapások vannak.
Peszki, Tonyenkoje, és Vodjanoje térségében a népköztársaságiak reggel óta folyamatosan támadja a valcmanista erőket. Szevernojénál komoly ütközet volt. A milicia arról számolt be, hogy két átpingált latortankról már le is pörkölték a festéket.
Lomakinonál is aknára futott egy valcmanista teherautó. Négy pribék – ha kellően összedrótozták őket – elmehet “hazafias oktatást” tartani a gyerekeknek Lembergbe.
Sztancija Luhanszkajánál a valcmanisták szorongatják most a milicistákat.
Luhansz néhány “előfaluját” – mint tegnap is – lőtte a latortüzérség.

Sztahanov és Pervomajsz lakótelepeit “Grad” – vetőgépekkel lövi a valcmanista horda.
Szcsasztyje környékén viszont elült a harci lárma.
Fascsovkánál heves harcok zajlanak jelenleg is.
A latohorda aknavetőkkel támadta délelőtt Kalinovot.
Zolotoje pribékjeit aknavetőkkel lőtték a népköztársaságiak.
Popasznaja környékén reggel óta lankadatlan harc zajlik.
Geraszimovka, Juganovka és Makarovo pribékbandáit a népköztársaságiak sorozatvetői puhították délig.

https://balrad.wordpress.com/2014/11/23/delelotti-fronthelyzet-donbasszban/