2014. augusztus 20., szerda

Egyre valószínűbb, hogy Románia nem vezeti be az eurót

Mugur Isărescu, a Román Nemzeti Bank vezetője egy törvényt akar megszavaztatni a parlamenttel annak kapcsán, hogy Románia 2019. január elsejétől kötelező érvénnyel vezesse be az eurót. A jegybankelnök a novemberi választások után szavaztatná meg a törvényt, amit azzal indokol, hogy szerinte az euró bevezetésének kötelező jellegét még azelőtt törvénybe kell iktatni, hogy a kormány összetételének módosulása megváltoztathatná a döntést az eurozónához csatlakozásról.
Isărescu a közvélemény befolyásolásának céljából rendre hozza a nyilatkozatokat, miszerint egyértelműen támogatja az eurozónához csatlakozást. A radikális atlantista politikusoktól már ismert szófordulattal élve azt is elmondta, hogy szerinte "nem az a kérdés, hogy ez megvalósul-e valaha, hanem hogy mikor történik meg".
A jegybankelnök amiatt aggódik Románia eurozóna-csatlakozása kapcsán, mert arról eddig mindössze egy szóbeli megállapodás történt, vagyis jogilag semmi nem garantálja, hogy Románia a jövőben valóban bevezesse az eurót. Isărescu sürgette, hogy a pártok dolgozzanak ki egy közös stratégiát, amelyet mindegyik politikai párt elfogad, így bárki is kerülne hatalomra, tartania kellene magát a megállapodáshoz.
Romániában 2016-ban lesznek országgyűlési választások, és egyáltalán nem biztos, hogy azt követően érvényben marad az euró bevezetéséről kötött "szóbeli egyezség". Az ország körül nemsokára bezárul a geopolitikai gyűrű, és Románia nem fogja tudni sokáig tartani a nyugatbarát politikát, még NATO-tagsága ellenére sem. A jegybankelnök már ennek látja jeleit, ezért akarja minél hamarabb törvénybe iktatni, amit az országgyűlési választások után hatalomra jutó politikai erő valószínűleg már nem tenne meg.


http://www.hidfo.net/2014/08/20/egyre-valoszinubb-hogy-romania-nem-vezeti-be-az-eurot

Pereskedés az állammal...

Pénteken a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet által indított per kezdődik meg, hétfőn pedig a K&H Bank keresetének tárgyalása következik.

Az első tárgyalásokat hasonló perek sora követheti, tekintve hogy a hét elejéig már több mint 30 bank és pénzintézet nyújtott be keresetlevelet az állam ellen a Fővárosi Törvényszékhez. A keresetek benyújtásának végső határideje augusztus 25.

A perekben arról a kérdésről kell dönteni, hogy tisztességesek-e a pert indító pénzügyi intézmény egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tevő rendelkezései.

A július 26-án hatályba lépett törvény a hitelszerződések egyoldalú módosítását - például kamat-, költség-, vagy díjemelést - megengedő szerződéses kikötéseknél azt a vélelmet állítja fel, hogy azok tisztességtelenek és érvénytelenek. Ám, ezt a vélelmet a mintegy 400 magyarországi pénzintézet megkísérelheti bíróság előtt megdönteni az állam elleni perben. Minden pénzügyi intézmény csak egyetlen ilyen keresetet nyújthat be, a szakértők hozzávetőleg másfélszáz ilyen perre számítanak.

A törvény e perekben a résztvevők számára szigorú határidőket szab és számos speciális eljárásjogi rendelkezést tartalmaz, melyek célja, hogy a perek ne húzódjanak el. Például nincs lehetőség hiánypótlásra, beavatkozásra, keresetváltoztatásra, viszontkeresetre, szünetelésre, továbbá csak szűk körben van lehetőség bizonyításra, a tárgyalást pedig csak egyszer, legfeljebb 7 napra lehet elhalasztani, ha ez a felek által felajánlott bizonyítás lefolytatása érdekében szükséges.

Várhatóan szeptember végére a törvényszék túl lesz a nagy rohamon, októberben a Fővárosi Ítélőtáblán a sor, amelynek a törvény szerint az esetleges fellebbezések nyomán szintén 30 napon belül kell meghoznia másodfokú döntéseit, a jogerős határozatok ellen pedig a Kúriához fordulhatnak a felek rendkívüli jogorvoslattal. Így várhatóan az év vége felé lezárulhat a perfolyam és újraindulhatnak az adósok és pénzügyi intézmények közti - erre a néhány hónapra felfüggesztett - egyedi perek, amelyek akkor már rövid időn belül konkrét elszámolással zárulhatnak.


Hírfigyelő Szolgálat


Bal-Rad komm:
Már megpróbálkoznak kibújni a törvény alól a bankok! Gondolván, hogy az rájuk nem vonatkozik! – Álláspontjuk szerint tehát jogszerű volt a kamatok hihetetlen mértékű egyoldalú megemelése, – melyek olykor a törlesztőrészletek duplájára, triplájára emelkedését is eredményezték, – s lényegében a felvett alapösszeg kétszeresét, háromszorosát, de egyes esetekben akár a négyszeresének megfelelő összegeket kellene visszafizetniük a hiteleseknek az uzsorás bankok részére.
Ennek a bankok által képviselt mélységesen emberellenes felfogásnak köszönhetően, – magyarok tízezrei vesztették el otthonukat, váltak hajléktalanokká, családok semmisültek meg, – és sokan kilakoltatás közben, vagy azután vesztették életüket. (Ennek a számnak a pontos megállapítása még folyamatban van).
Idős devizahiteles néni kilakoltatása Szegeden 2014.06.23 Kicsi kép
Idős devizahiteles néni kilakoltatása Szegeden – 2014.06.23-án
A bankok álláspontja szerint tehát, ha az egyoldalú és fizethetetlenné vált kamatemelések jogszerűek voltak, – akkor minden más is tragédia is az volt, ami ezekből következett? – Nos, már ezért a kijelentésükért is megérdemelnének teljes vagyonelkobzást! – Minimum!
És ezek után valaki még szóba áll velük? – Soha ne higgy a kapitalista magánbanknak! – Amikor kérdez, akkor is hazudik!
B-R

Argentína így kerülné ki az "uzsora-csődhöz" vezető jogtalan döntést

Jog és Igazság argentín módra
Argentína Buenos Airesben létrehozandó hazai számlákon keresztül akarja törleszteni adósságát hitelezőinek, hogy megkerülje az ország New York-i kifizetéseit zároló és ezáltal technikai államcsődöt előidéző uzsorapárti amerikai bírói ítéletet - jelentette be Cristina Fernández de Kirchner argentin államfő.
Az erről szóló törvényjavaslat csütörtökön kerül az argentin parlament elé. A törvényjavaslat értelmében Argentína hitelezői a hazai Buenos Aires-i jegybank által létrehozandó feltételhez kötött számlákon kapnák meg a törlesztőrészleteket, amelyeket eredetileg New York-i zsidókézben lévő pénzintézeteken keresztül kellett volna folyósítania a kormánynak.
Argentín könyörület a legyőzötteken - keresztényi szellemre vall
A könyörületes törvényjavaslat szerint azon hitelezők is kapnának számlát Buenos Airesben, akik korábban elutasították az argentin kormány által felajánlott adósságátütemezést. Ez utóbbiak között vannak azok az "amerikai" fedezeti alapok, amelyek bírósági eljárást indítottak Argentína ellen, és ezáltal kikényszerítették az ország technikai államcsődjét.

Az ügy háttere, hogy Argentína 2001-es államcsődje után szerette volna átütemezni adósságait, amiről hitelezőinek 93 százalékával ugyan meg tudott egyezni, de egyes amerikai fedezeti alapok nem voltak hajlandók a kompromisszumra.

Az alapok az általuk már az államcsődöt közvetlenül megelőzően - tehát a közelgő csőd tudatában - felvásárolt adósság teljes értékét követelték vissza, és ezért az Egyesült Államokban bíróság elé vitték az ügyet. Az amerikai igazságszolgáltatás pedig úgy döntött, hogy Argentínának fizetnie kell, és mindaddig nem törlesztheti tovább külföldi adósságát, amíg nem rendezi a fedezeti alapokkal szembeni, kamatokkal együtt nagyjából 1,5 milliárd dolláros tartozását.

Argentína ugyanakkor mindeddig megtagadta az alapok kifizetését, a felek pedig nem tudtak tárgyalásos megoldásra jutni. Így az ország annak ellenére jutott államcsődbe, hogy alapvetően képes lenne az - átütemezett - adósság törlesztésére.

Kirchner szerint a csütörtökön benyújtandó törvényjavaslattal megkerülhető lenne a New York-i kifizetéseket gátló ítélet, mivel az argentin jegybank számláira értelemszerűen nem terjed ki az amerikai bíróság joghatósága.

Az argentin adósságok ügyében azért járt el amerikai bíróság, mert az államkötvényeket annak idején amerikai jog szerint, amerikai dollárban bocsátották ki. Buenos Aires már korábban is azt hangoztatta, hogy az amerikai eljárások sértik szuverenitását, azok "uzsora-spekulánsok zsarolásának" minősülnek, az azokat megindító cégeket pedig "keselyűalapoknak" nevezte.

Bíró Dalma

2014.08.15 22.óra 02 perckor fényképeztem Soroksáron.

Érdekessége, hogy nem látszottak jelzések a "nagyvasakon", s állítólag Nyírtelek a végállomás.

"Alkotmányellenes lett a nyugdíj."


Lehet így is...., de ez a jellemző!
Semmi sem garantálja, hogy a mindenkori nyugdíjkorhatár elérésekor megkapják a rendszeres nyugdíjukat azok, akik jelenleg aktív keresőként mozognak a munkaerőpiacon. - Véli Ferge Zsuzsa szociológus professzor, az MTA rendes tagja. Szóba került a munkanélküliség, a gyermekéhezés, az egyenlőtlenség, a létminimum és számos, a szociálpolitikát érintő kérdés tényekre, adatokra, statisztikákra hivatkozva. Ferge Zsuzsa részletesen foglalkozott a társadalmi egyenlőtlenség és a szegénység összefüggéseivel, a szegénység sokféle meghatározási lehetőségével és a jelenlegi magyar tendenciákkal. Más a mélyszegénység, más az unió szegénység meghatározása, és más, ezeknél magasabb a Központi Statisztikai Hivatal által számított létminimum. Az utóbbit helyesebb lenne szociális minimumnak nevezni, mert, definíciója szerint, biztosítja
„a folyamatos életvitellel kapcsolatos szerény – a társadalom adott fejlettségi szintjén konvencionálisan alapvetőnek minősülő – szükségletek kielégítését”.
Fontos kormányzati cél lenne egy ilyen minimum biztosítása. Noha a kormányzat több fontos dokumentumban vállalta a szegénység csökkentését, intézkedéseinek jelentős része ellentmond ennek a törekvésnek. A szegénység helyett a szegények ellen küzd például az egységes adókulccsal, amit példátlan módon a szegényekre is kiterjesztett, a segélyek csökkentésével és szigorításával, a hajléktalanok közterületekről elűzésével. A szegénység újratermelődését a közoktatás átalakítása is inkább elősegíti, mint gátolja. A közönség kérdéseire válaszolva beszélt az időskori megélhetés problémáiról.

Az új Alaptörvény 2011-es verziója előtt a rendszerváltás demokratikus alkotmánya alapvető jogként ismerte el a szociális biztonságot. A szövegben 1989-ben rögzítették:
„A Magyar Köztársaság állampolgárainak joguk van a szociális biztonsághoz: öregség, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibájukon kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén a megélhetésükhöz szükséges ellátásra jogosultak.”
A Fidesz-kormány új Alaptörvényt alkotott, s a fentebb említett passzust törölte a rendelkezésekből. A jog helyébe az „állami törekvés” került: „Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának biztonságot nyújtson.
” A felsorolt állampolgári csoportok közül az idősek hiányoznak, rájuk más paragrafusok vonatkoznak. Az „időskori megélhetés biztosítását.. egységes állami nyugdíjrendszer “
…segíti elő”. Ferge Zsuzsa szerint az „állami törekvés” és az „elősegítés” olyannyira bizonytalan és behatárolhatatlan fogalmak, hogy semmi nem szavatolja a nyugdíjat. Ugyanakkor a nyugdíjat ma még meghatározó törvény társadalombiztosítási nyugdíjrendszerről szól. Ez tulajdonképpen akár alkotmányellenesnek is tekinthető, legalábbis nem fér össze az Alaptörvény téziseivel. Ugyancsak kérdésre felelve beszélt a professzor a feltétel nélküli alapjövedelemmel kapcsolatos nemzetközi vitákról és törekvésekről. Tanulmányokra, tényadatokra hivatkozva ismertette a változó globális feltételek miatt szerinte elkerülhetetlen intézményt. Kiemelte azt a tanulmányt, amely Magyarországon először kiszámítja, mibe kerülhet és hogyan fedezhető az alapjövedelem. A (Bánfalvi István és munkatársai által jegyzett) tervezet szerint rövid idő alatt bevezethető lenne egy olyan alapjövedelem, amely „létpénz”-ként a nagykorú állampolgárnak 50, a gyermekeknek 25 , a várandós anyáknak 75 ezer forintos havi juttatást adna. Ezek az összegek helyettesítenék a jelenlegi ellátások jelentős részét.

A feltétel nélküli alapjövedelem alanyi jogon járna. Ferge Zsuzsa szerint ha történelmileg elkerülhetetlen és gazdaságilag megoldható lenne is, itt és ma politikai és ideológiai akadályai vannak. A politika sikeresen elfogadtatta azt a tételt, hogy „nincs jog kötelezettség nélkül”, holott még a magyar alaptörvény szerint is feltétel nélküli az élethez, a méltósághoz, sőt, a szabadsághoz való jog is. Ám a közvélemény miatt még a baloldali pártok sem vállalják fel célként az alapjövedelmet. Azt hosszú demokratikus viták során lehet csak elfogadtatni. Ennél közelebbi lehet egy rosszabb, mert segély-típusú, de a mainál mégis jobb megoldás, egy olyan szociális minimum, amit azoknak a „rászorulóknak” kéne biztosítani, akik ma ez alatt élnek (legyenek dolgozó vagy nem dolgozó szegények).


Bíró Dalma összeállítása

Oroszország: az állami eseményeken csak hazait!

Mikhail Lermontov a közalkalmazotti kamara szóvívője kifejtette, hogy "Jelenleg az állami eseményekre a vásárlásokat intézőket nem kötik semmiféle szabályok, a lekiismeretüket kivéve. Az emberek még mindig francia ásványvizet iszogatnak az állami banketteken és rendezvényeken. Amire szükség lenne, hogy a megfelelő hatóságok az állam érdekében ezt korlátozzák, és ne a drága italokat importáló cégeket juttassák előnyhöz."
Hídfő.net | Oroszország: az állami eseményeken csak hazait!
Vadim Solovjov, az Orosz Kommunista Párt parlamenti képviselője támogatta a kezdeményezést, annyi pontosítással, hogy az állami eseményeknek ezentúl a diplomáciai és közeleti minimumra kellene szorítkozniuk. Meglátása szerint az állami tiszségviselőknek ugyanolyan jól kell szórakoznia akkor is, ha közben orosz vodkát és krími bort kortyolgatnak. Solovjovnak nem ez az első takarékossági javaslata, nemrégiben arról beszélt, hogy az orosz tiszviselők járjanak csak hazai gyártmányú autóval, ezt a javaslatot azóta Medvegyev elnök is aláírta.
http://www.hidfo.net/2014/08/20/oroszorszag-az-allami-esemenyeken-csak-hazait

Nem aprózzák mostmár el a dolgot Valcmanék! Kétszáztiz koporsót küldtek a lembergi régióközpontba.

Ott aztán a hozzátartozók kiválogatták hogy melyik kié?-és átrakodták az udvar által rendelkezésre bocsájtott halottszállitó autókba. Azok meg túrajáratban kiszállitották az árut a környékbeli családokhoz. Persze előtte volt egy “központi” diszes fohász.

Lemberg a döbbenettől azóta sem tért magához. Hol itt, hol ott törnek ki demonstrációk. Utakat zárnak le, tüntetgetnek, és várják a következő szállitmányokat. Rettegve!

lug5A mozgósitás a terv szerint halad!

Lembergben kezdik felfogni a történések súlyát! Nem is olyan jó móka talán ez a donbasszi kiruccanás!

(Az már a fekete humor kategóriájába tartozik, hogy a központi gyásszertartás ideje alatt kapott az apu egy SMS-t! “Jól vagyok, ne aggódjatok! Grisa!” A diszszázad parancsnoka nem is értette, hogy miért lett hozzávágva egy telefon?!)

http://balrad.wordpress.com/2014/08/20/jol-vagyok-ne-aggodjatok/

Luhanszk a 18. napját szenvedi el a blokádnak.

18 napja nincs a városban áramszolgátatás. Emiatt nem működik a viz és csatornaszolgáltatás sem. Áramhiány miatt a kommunikációs hálózatok sem működnek. Hetente két-három alkalommal jut be egy-egy kamionnyi segély, amit a KPRF szállit.

Донецкая агломерация под огнем артиллерии: кровь, жертвы и разрушения (фото, видео, 18+) | Русская весна

Донецкая агломерация под огнем артиллерии: кровь, жертвы и разрушения (фото, видео, 18+) | Русская весна

Az elektromos erőmű és a megrongált vezetékhálózat megjavitása az állandó tüzérségi tűz miatt lehetetlen.

Már legalább két hónapja nincsenek kifizetések. A nyugdijak és szociális juttatások folyósitását a kijevi junta már négy hónapja leállitotta.

Gyógyszer, üzemanyag nincs. A város sütőüzemei azért még képesek legalább kenyérrel ellátni a kevés ittmaradt lakót.

Donyeckben szintén hasonló a helyzet. A város méreteiből adódóan viszont itt még valamennyire van “élet”, bár a lakosságnak legalább a harmada már elmenekült.

Донецкая агломерация под огнем артиллерии: кровь, жертвы и разрушения (фото, видео, 18+) | Русская весна

A latortüzérség állandó ostroma naponta legalább ötven-hatvan civil polgárt öl meg.
A kokszolómű felgyújtása, és az egyik vegyiüzemet ért rakétacsapás miatt viszont rendkivüli környezeti katasztrófahelyzet állott elő.

Донецкая агломерация под огнем артиллерии: кровь, жертвы и разрушения (фото, видео, 18+) | Русская весна

Донецкая агломерация под огнем артиллерии: кровь, жертвы и разрушения (фото, видео, 18+) | Русская весна

De Donbassz más települései sem panaszkodhatnak, hogy Nyalókakirály banditaserege mellőzi őket. Ma Makejevkára is “hullott” a kijevi áldás!Még két hét háború-foglalható igy össze Valerij Csalijnak a mondandója, aki egyébiránt a kijevi udvarban a valcmani adminisztráció helyettes vezetője.

Csalij ezt tegnap mondta egy sajtótájékoztatón. Szerinte a diplomácia sikjára tevődik át királyának fő ténykedése, és ez úgy nagyjából két hetet vesz igénybe. Augusztus 26-án ill. 30.-án Minszkben és Brüsszelben fogja megteremteni a “békét” Ukrajnában. Ami természetesen katonai sikert is jelent Donbassz fölött! No nem olyan gyorsat mint amit igért megkoronázásakor, de két héten belül meglesz!

Valcman és stábja a jelek szerint erről nem igen egyeztetett Donbassz védőivel, akik pedig igyekeznek a gyors győzelmi reményeket elhessegetni.

De nagyon úgy fest a képlet, hogy ebben a “két héten belüli” királyi elgondolásban őfelsége fegyveres erői sem hisznek már, mert Andrej Liszenko – annyi várhatóan gyors győzelem beharangozója – elkottyantotta magát: kezdik a meleg ruhák összekotrását a Donbasszban harcoló latrok számára. Hogy azok rendelkezésre álljanak a hideg idő beálltával.

A Védelmi Központ Információs Bizottságának feje ezek szerint nem augusztus végére prognosztizálja a tuti győzelmet! Túl sokat bejelentett ő már az utóbbi időkben ahhoz, hogy ilyesmikben bizzon! Meg valószinűleg több hiteles infóval is bir, mint uralkodója!
http://balrad.wordpress.com/2014/08/20/egy-nep-szenvedesei-egy-latorhatalom-akaratabol/

Még két hét háború-foglalható igy össze Valerij Csalijnak a mondandója, aki egyébiránt a kijevi udvarban a valcmani adminisztráció helyettes vezetője.
Csalij ezt tegnap mondta egy sajtótájékoztatón. Szerinte a diplomácia sikjára tevődik át királyának fő ténykedése, és ez úgy nagyjából két hetet vesz igénybe. Augusztus 26-án ill. 30.-án Minszkben és Brüsszelben fogja megteremteni a “békét” Ukrajnában. Ami természetesen katonai sikert is jelent Donbassz fölött! No nem olyan gyorsat mint amit igért megkoronázásakor, de két héten belül meglesz!
Valcman és stábja a jelek szerint erről nem igen egyeztetett Donbassz védőivel, akik pedig igyekeznek a gyors győzelmi reményeket elhessegetni.
De nagyon úgy fest a képlet, hogy ebben a “két héten belüli” királyi elgondolásban őfelsége fegyveres erői sem hisznek már, mert Andrej Liszenko – annyi várhatóan gyors győzelem beharangozója – elkottyantotta magát: kezdik a meleg ruhák összekotrását a Donbasszban harcoló latrok számára. Hogy azok rendelkezésre álljanak a hideg idő beálltával.
A Védelmi Központ Információs Bizottságának feje ezek szerint nem augusztus végére prognosztizálja a tuti győzelmet! Túl sokat bejelentett ő már az utóbbi időkben ahhoz, hogy ilyesmikben bizzon! Meg valószinűleg több hiteles infóval is bir, mint uralkodója!

ISIL – Mossad – CIA

ISIL_lefejezte_James Wright Foleyt_vagy_nem2A cionista Izrael és USA nyakig merül a terrorizmusban, kábítószer kerekesdelemben és mindenféle köztörvényes-, gazdasági-, háborús bűncselekményekben. Az al-Kaida után, most egy másik “gyermekük” az ISIL remeklésének vagyunk szemtanúi. De mivel túl könnyedén kezelik az ügyet, a zsidók hallgatnak az amerikaiak meg tessék-lássék bombázgatnak, hogy eltereljék maguktól a figyelmet, már emiatt is eléggé gyanússá váltak. Annál is inkább, mert pl. míg az amerikaiak csak mímelik az ISIL elleni harcot, addig a szírek megmutatták, hogyan kell ezt komolyan csinálni. Már, ha komolyan is gondolja valaki a terror ellenességet.
Az alábbi videó láttán mi is is hajlunk arra a feltevésre, hogy túl profi munkát látunk.
A videóban miután Obama bejelenti az iraki légitámadásokat, az áldozat arról beszél, mennyire sajnálja, hogy meg fog halni, és azokat okolja saját halálért, akik megtámadták az ISIL-t, mert ők írták alá a halálos ítéletét. Befejezésül bemutatják a “lefejezett” áldozatot, azzal a fenyegetéssel, hogy ha nem hagyják abba a bombázást mások is így járnak.ISIL_lefejezte_James Wright Foleyt_vagy_nemA videóban bemutatott állítólagos áldozatról a LiveLeak.com-on az alábbi infót tudjuk meg róla: szabadúszó (sic!) fotós, beszél “arabul” (nem folyékonyan). Egy bandának segített fordítóként a török-szír határon átjutni még 2012 novemberében. Hogy mit keresett Irakban arról síri csend van. Amúgy a nem jellemző nindzsa öltözetű ítélet-végrehajtó, meg az üres mindentől távol esőnek látszó táj se igen életszerű, mindenesetre a videóból gyakorlatilag alig derül ki valami konkrétum, mint helyszín, időpont sőt maga a kivégzés sem látható (nem mintha vérben akarnánk tocsogni, de az eddigi ISIL felvételeken ez volt a trend, mely az elrettentést, a félelemkeltést szolgálja. Egyszóval élünk a gyanúperrel, hogy ismét egy “boston-maraton-féle” statisztákkal, művérrel megrendezett jelentet próbálnak eladni nekünk A kérdés az, hogy miért?.
Mint tudjuk az iraki háború során is és az ISIL szinte a semmiből való erőszakos gyors hatalomra törése során is bevett szokás maradt a fejlevágás. Sőt épp elég brutális videót láttunk már ahhoz, hogy megállapítsuk, ez a szerintünk mű-videó nagyon nem illik bele ezek sorába. Íme egy eredeti “lefejezős” videó, de csak erős idegzetűeknek!! az ISIL repertoárból:
ISIL_fejlevágás
És ha bárki azt hinné, hogy csak a lefejezéseket hajtják végre ilyen kegyetlen és elrettentő módon, akkor ez a videó mindenkit meggyőz arról, hogy ez nem így van. A golyó általi kivégzések se kevésbé brutálisak és horrorisztikusak
Ezt a videót is csak nagyon erős idegzetűek tekintsék meg.
USA-CIA szálak
2013 május 27.-én az ISIL vezére Abu Bakr Al-Bagdadi is találkozott John McCain amerikai szenátorral, a Szíria elleni háború egyik amerikai főkolomposával Szíriában, a Szíriai Szabad Hadseregnek kezén lévő területen.ISIL_USA_CIA_John_McCainMint ismeretes bizonyíték hegyek vannak arra, hogy maga az Egyesült Államok kormánya támogatja az ISIL terrorszervezetet Szíriában különböző nevek és álcák mögött.
ISIL_USA_CIAAz alábbi videóban a legfontosabb amerikai kulcsfigurák Szíriában, mindennapos kommunikáció fenntartása mellett együttműködtek a legkülönbözőbb terrorszervezetekkel, dzsihádista szélsőségesekkel, mint pl. a “Szabad Szíriai Hadsereg”-gel (FSA) az ISIL -el, és az al-Kaidával, különösen annak egyik szíriai ágával a Jabhat al-Nusra-val Szíriában. A videóban a riporter beszélget a szíriai hadsereg kiugrott ezredesével a lázadó Abdel Jabbar al-Okaidi-val, aki jelenleg is a nyugat nagy kedvence és támogatottja, s aki a fenti szervezetek “harcosaira” úgy utal, mint testvérekre. Az egyik felvételen, a Menagh katonai légi bázis elfoglalása után, ő is köztük állva beszélt illetve hallgatta egyik egyiptomi dzsihádistát és az ISIL, Abu Jandalt, miközben az köszöntet mondott az ő és csoportja a támogatásért. Az Egyesült Államokról köztudott, hogy egyebek mellett a CIA-n, vagy a NATO-n keresztül folyamatos katonai támogatást nyújt al-Kaidának és más terrorszervezeteknek pl. az ISIL-nek, az FSA-nak de az Európában működtett terrorszervezeteknek is az elmúlt év tizedekben.
Zsidó Mossad szálak
Valamint az is nyílt titok, hogy az ISIL vezetője, Abu Bakr al-Baghdadi egy Mossad ügynök
Edward Snowden hozta nyilvánosságra, hogy a valódi neve: Elliot Simon és eredetileg színész, ám valójában egy igen jól képzett Mossad ügynök, aki zsidó apától és anyától született.ISIL_Mossad_al_BaghdadiIráni hírszerzés is felfedte az igazi és teljes identitását Emir Daash, vagy más ismert néven Abu Bakr Al Baghdadi; az igazi neve Elliot Shimon. Szerepe Mossad titkos ügynök, cionista kémkedés. A hamis név: Ibrahim ibn Awad ibn Ibrahim Al Al Badri Arradoui Hoseini.
A terv: bejutni azon országok katonai és polgári legbelsőbb szerveibe, melyek veszélyt jelenthetnek Izraelre, hogy e szervezetekben olyan pusztítást végezzen, mely megkönnyíti a cionista határ-projekt végrehajtását, a tervezett elkövetkező cionista hatalomátvételt a Közel-Kelet teljes területén acélból, hogy Nagy-Izraelt vagy “Eretz Israel”-t megalapíthassák.
Nos, ha másnak is, nemcsak David Icke-nak tűnt fel, hogy Izrael tőle szokatlan módon egyelőre tartja a száját az ügyben annak ez az oka. Javasoljuk a VT (Veterans Today) franciáktól átvett riportját és a cikk videóját, illetve Lévy más megnyilvánulásait is megnézni. A videóban az úgynevezett arab tavaszról beszél Bernard-Henri Lévy.
Líbia, Szíria, és Ukrajna is nagyon jól ismeri már Bernard-Henri Lévy-t, akit az “Arab tavasz” keresztapja néven is szokták emlegetni, akinek keze többek közt benne volt Kaddhafi meggyilkolásában is…
Audie – Szabad Riport
források: Valós Hírek Szíriából – Facebook oldal/ Veterans Today / The Thelegraph

Az ISIS, James Wright Foley lefejezése, az atlantisták és az olaj

Sokakban felmerül a kérdés a tegnap megjelent ISIS propaganda videó láttán: tényleg szükséges-e ez? Tényleg ilyen dolgok kellenek a 21. században ahhoz, hogy a nagyhatalmak az energiahordozók feletti globális vagy lokális kontrollt megszerezzék? Tényleg létrehozott az USA egy terrorállamot Izrael segítségével? Abu al-Bagdadi valóban a Moszad ügynöke lenne? Ezekre a kérdésekre, ha nem is mindre, választ kaphat a figyelmes szemlélő az ISIS-t övező hírek áradatában.
ISIS propaganda videó - James Wright Foley lefejezése. (Ha a videó nem tölt be, itt lehet megtekinteni.)
A videó kamerahasználata profi, a beállítások jók, a kamera nem remeg, éles a képe, akárcsak egy CNN tudósítást látnánk. Vegyük észre, hogy a megjelent videó túl drámai, profi rendezés, eljuttatja a nézőt az érzelmi csúcspontra, ahol a grandiózus befejezést pont nem mutatják. Azért édekes ez, mert az utána mutatott hulla a mai Hollywoodi kelléktárból nemes egyszerűséggel kivitelezhető lenne egy közepes kvalitással rendelkező maszkmesternek is. Térjünk vissza a rendezéshez.
Hídfő.net | James Wright Foley a halála előtti percekben
Az információkat profi módon közli, először emlékeztet Obama beszédére, utána az elfogott James Wright Foley beszél meglehetősen biztosan. A biztos halál előtt az ember azért nem feltétlen ennyire magabiztos. Persze, lehetnek esetek, kiképzett katonák vagy magas szellemi töltöttségű emberek esetében. Egy dolog szól James Wright Foley halálának bizonyossága mellett, hogy az USA nem spórol az emberélettel, ha olajról van szól. Ez azonban csak az ISIS számára pozitív irányban befolyásolja a videó dramaturgiáját, amire a csúcspontot az ISIS hóhér beszéde után az teszi fel, hogy elővesznek még egy civilt. Ezzel legitimálták is az amerikai csapatok jelenlétét Irakban újra. Előző cikkünkben már megemlékeztünk ez ISIS és az USA kapcsolatáról.
Hídfő.net | Az Iszlám ÁllamISIL = ISIS = Iszlám Állam. Zöldel a kurd területek.
A jelenlegi helyzet alapján teljes bizonyossággal állíthatjuk, hogy az ISIS még jól fog jönni az Egyesült Államoknak a jövőben is, nem véletlen fektettek már beléjük annyi pénzt. Szíriát végképp elvágták Irántól, és Irak maradékától, valamint az Iszlám Állam közbeiktatása elvágja Assadot a kurdokkal való kommunikációtól is. Az Iszlám Állam területéről az USA bármikor zsoldosokat szivárogtathat be Irak területére ISIS "jelmezben". A kurdok jelenleg ennek a dolognak a haszonélvezői, mert a brit General Energy már be is indította olajkútjait ezen a területen, de a nagyobb cél érdekében - ami Irán elfoglalása és az orosz közel-keleti tervek megakadályozása - a jövőben bármikor odadobhatják a már létező, vagy épp alakuló kurd államot az ISIS markába.
Abu al-Bagdadiról érdemes azt tudni, hog a 2003-as iraki invázió alatt elfogták, és 5 évet ült az Egyesült Államok börtönében, ahol valószínüleg kondicionálták. 2009-ben az Obama-adminisztráció szabadlábra helyezte, és rab minősítésben hivatalosan Irakba szállították, hogy az ottani börtönben raboskodjon. 2010-ben került elő újra, amikor átvette az iraki al-Kaida vezetését, és a szíriai terrorháború megindult. Ezek után al-Bagdadi megalapította a Jabhat al-Nusra (al-Nusra Front) szervezetet, ahova a legszélsőségesebbeket tette be, hogy rettegésben tartsák Szíriát. Az al-Nusra a világhálón keringő szívevő történetekről lett leginkább ismert különös kegyetlenségük mellett.
Hídfő.net | Abu al-BagdadiAbu al-Bagdadi még szakál nélkül, öltönyben, nyakkendőben.
Az al-Nusra Front tettei a nyugati világban született és felnőtt muszlimokat is megihlették, akik nagy számban utaztak Szíriába, hogy az állítólagos dzsihadhoz csatlakozzanak. Ez a tény felettébb jól jön Nagy-Britaniának és Franciaországnak, akik nyílt muszlim-ellenes politikát nem vállalhatnak, de rejtett csatornákon arra öszönözhetik az ott élő szélsőségesebb nézeteket valló muszlimokat, hogy "próbálják" ki magukat a Közel-Keleten. Hátha nem térnek vissza.
Kimondhatjuk, hogy az atlantisták által szervezett és finanszírozott Iszlám Állam jelenleg a Közel-Kelet legveszélyesebb konfliktusgenerátora. Kiválóan alkalmas arra is, hogy elvonja a figyelmet Izraelről és a Gázai övezetben zajló eseményekről. Ennek bizonyítására elég, ha megvizsgáljuk David Cameron brit államfő reakcióját a lefejezéses videóra.
"Késlekedés nélkül hazatérek vakációmról, és összehívom a nemzetbiztonsági tanácsot, hogy megbeszéljük a további tennivalókat." - nyilatkozta Cameron. Érdekes, hogy Cameron nem tartott súrgősnek megszakítani semmit sem, amikor a Gázai offenzíva elkezdődött, és az izraeli csapatok iskolákat és kórházakat lőttek.


http://www.hidfo.net/2014/08/20/az-isis-james-wright-foley-lefejezese-az-atlantistak-es-az-olaj

Tüntetések kezdődnek Ukrajnában - "hol vannak a fiaink?"

Az Ukrajnai Katona Anyák nevű civil szervezet tüntetések szervezésébe kezdett; "Hol vannak a szeretteink?" - ezzel a szlogennel szervezték meg az első demonstrációt, majd kezdenek országos tüntetések szervezésébe. A szervezet véleménye szerint a komány szándékosan titkolja a délkeleten elveszenvedett veszteségeket, és hamis halálozási adatokat közölnek, miközben a veszteségek száma sokszorosa annak, amit a kormány bevall. A kijevi vezetés saját bevallása szerint napi szinten 3-5 katona hal meg, de ez az adat hazugság - állatja a szervezet.
A számok, amelyeket közölnek, még a katonai veszteségeket sem takarják, és akkor hol vannak a civil áldozatok, a rendőrök, határőrök, az UBSZ, és legfőképpen az önkéntesek (no meg a zsoldosok). Egy lényeges mondat a szervezőktől: "egyetlen olyan emberrel sem tudunk már beszélni, aki a háború kezdetétől a fronton lenne".
A szervezet vezetője elmondta, hogy ezrével fordulnak a családok hozzájuk, hogy segítsenek megtalálni gyerekeiket, férjeiket. A hadsereg minden kérdésre csak azzal válaszol, hogy minden rendben van, de nagy a keveredés, nem lehet előkeríteni az embereket. Sok család már május, június óta nem halott családtagja felől.

Aztán jött a feketeleves, amelyet az ukrán kormány titkolni akart, de alternatív csatornákon keresztül az ukránok tudomására jutott; Szlavjanszk elfoglalásakor a kijevi vezetés szerint pár halottjuk volt csak. Aztán előkerültek a fényképek, amelyek szerint a folyamatos rohamokban elesett sok száz ukrán katona holtestét tömegsírokba temették a milícia emberei. Hány száz, vagy hány ezer? Senki nem tudja. A holtestek oszlásnak indultak, kideríteni sem nagyon lehet, - és hol vannak a jeltelen gödrökben eltemetett katonák, akiket odáig el sem vittek?.
"A hadsereg szerint a legrosszabb napokban 10 katona hal meg, mi pedig mára tudjuk, hogy naponta legkevesebb 50-60 katona hal meg" - mondta Oszkana Stecsenkó, a szervezet vezetője. "Kupianszk állomáson állt egy nagy hűtővagon. Állítólag a kiásott halottakkal tele. Hat vagon már elment. Hova? - nem tudni. Megnyitni sem engedik."
Szeptember elsején az egész országban utcára vonulnak az anyák és a családok, akik keresik gyerekeiket. Akkor tudni fogja a világ, hányan haltak meg valójában, hányan nem tudják, hol vannak a szeretteik.
Ezzel egy időben, sajtóhírek szerint a visszavonuló ukrán katonák nem foglalkoznak elesett társaikkal. Hátrahagyják a holtesteket, foglalkozzon a milícia az eltemetésükkel. Egyetlen egy dolgot visznek csak el, a mobiltelefonokat, - nehogy értesíteni tudják a családokat vagy hozzátartozókat arról, hogy hozzátartozójuk elesett. Ezekről a telefonokról még azután is kaptak megnyugtató SMS üzeneteket a családtagok, mikor már megtudták, hogy hozzátartozójuk régen elesett.
Ezek után, ha egyszer kiderül a valós helyzet, azon sem kellene csodálkozni, ha a feldühödött anyák elevenen tépnék szét a kijevi junta tagjait az ukrán parlament kapujában...


http://www.hidfo.net/2014/08/20/tuntetesek-kezdodnek-ukrajnaban-hol-vannak-fiaink

Kínai hackerek is dolgoztak az MH370-es gép eltűnésének ügyén

A Maláj Légitársaság MH370-es gépének ügyéről még mindig kerülnek elő érdekes részletek. A gép eredetileg Kuala Lumpurból tartott volna Pekingbe, a fedélzetén 153 kínai állampolgárral. Az MH370 2014. március 8-án tűnt el, a Maláj Légitársaság adatai szerint a dél-indiai ócánon.
Hídfő.net | MH370
2014. március 9-én a Maláj Légitársaság, a malajziai Polgári Légiközlekedési Osztály és a maláj Nemzetbiztonsági Tanács tagjai, összesen 30 fő, kaptak egy emailt amiben egy PDF dokumentum volt mellékelve. Az email új információkkal kecsegtetett az MH370-s eltűnésének ügyében, de a PDF vírusfertőzött volt, és egy kínai IP címre küldött el minden bizalmas és nem bizalmas dokumentumot a fent említett 30 tisztségviselő számítógépeiről.
Amirudin Abdul Wahab, a maláj Kiberbiztonsági Hivatal vezetőjének elmondása szerint a támadás sikeres volt, későn vették észre a léket, aminek segítségével felporszívózták a tisztségviselők gépeit. A maláj Kiberbiztonsági Hivatal szerint -meglepő módon- a támadásnak az MH370 eltűnéséhez volt köze. Az eltűnés után közvetlenül a gépen utazó kínai állampolgárok rokonai folyamatosan vádolták a maláj kormányt, hogy nem tesz meg mindent a keresés és kivizsgálás ügyében, és visszatart információkat a kínai kormány elől.
A maláj gépről sok teória látott napvilágot, a fegyverteszttől elkezdve a gépen utazó kiemelt kutatók meggyilkolásán keresztül a kémrepülő elméletig. A tény, hogy nem sokkal később ismét egy maláj gép, az MH17 keveredett ügybe, felteszi a kérdést: a maláj légitársaság gépeit ki használja fel és milen célokra? A kelet-ukrajnai gép eltűnésének inkább lehetett köze a polgári gépek katonai célra használatos kémkedésének teóriájához, azonban a legvalószínűbb indok, hogy az ukrán kormány akarta felhasználni a ~300 ember életét indoknak az Oroszország elleni beavatkozáshoz.
Hídfő.net | KAL007Szaggatott vonal: a KAL007 menetrend szerinti útja, egyenes vonal: a KAL007 útja az ominózus eset alatt.
A történelem folyamán már volt hasonló esetre példa, a Szovjetúnió elszigetelődéséhez a nyugati világgal szemben nagyban hozzájárult a Koreai Légitársaság KAL007 gépének tragédiája. A gépet elismerten a szovjetek lőtték le, ám ami rendszeresen kimarad a történetekből, az az, hogy a KAL007 nem reagált a szovjetek hívásaira, és egy akkori szovjet katonai támaszpont felé közelített. A Szovjetúnió kémtevékenységgel vádolta a KAL007-es incidensel kapcsolatosan a nyugati államokat, a rendelkezése álló információk szerint nem alaptalanul.

http://www.hidfo.net/2014/08/20/kinai-hackerek-dolgoztak-az-mh370-es-gep-eltunesenek-ugyen

Ukrán képtelenségek – Hírcsokor

ukrán_cionfasizmus_ven_e_még_kérdésAz Oroszország Hangja hírei hirtelen kommetálva
Ugye Moszkva nem hisz a könnyeknek?
Augusztus 26-án kerül sor a minszki csúcsra, mely a Vámunió tagjainak megbeszélése céljából lett összehívva.
Mivel a Pünkösdi királynak “teli lett a gatyája”, ezért hogy ne menjen egyedül, igyekezett rávenni Putyint, hogy a háttértámogatóit is engedjék be. Merkel asszony ezért már 23-án meglátogatja udvarában az illuminált nagy mesélőt, – aki reméljük erre az alkalomra félre teszi a vodkás flaskát. Már csak azért is, hogy a merkeli eligazításból valami maradjon a fejében 26-ára.
Megjegyezzük nem igazán értjük, hogy az EU-nak mi keresni valója van Fehéroroszország-Kazahsztán-Oroszország megbeszélésén, feltehetőleg az ég világon semmi.
Noha tudjuk miért törleszkednek oda, s ehhez Porosenko gatyájának vajmi kevés köze van.
Leginkább azonban az zavar minket, hogy ezzel az illegitim alkoholista tömegmészárossal miért áll szóba Moszkva? Ha már Ukrajnával akar tárgyalni akkor ott a másik milliárdos gazember, aki még mindig legalább legitim elnöke Ukrajnának. Putyin miért tesz úgy mintha elismerné a juntát? Hogy az EU miért miért azt pontosan tudjuk. Hiszen ezek minden eddigi választási csalást, így Orbánékét is benyalták, holott ez utóbbi esetben az EBESZ jelentette ki írásban, hogy az Orbán kormány illegitim.
Kijózanodás – nem lesz ebből baja valakinek?
Ukrán felderítők nem találtak Luhanszkban orosz haditechnikát. Az ukrán felderítés nem erősítette meg azokat a híreket, miszerint állítólag orosz haditechnika vonult volna be Luhanszkba. Ezt az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) információs-elemzési központjának szóvivője, Andrij Liszenko jelentette be kijevi sajtótájékoztatóján.
Képzelem, mit tanakodtak, hogy vajon ezt a hírt ki és hogyan adja be a főmészárosnak, anélkül hogy kirúgnák vagy frontvonalba küldenék. Hiszen már az ukrán hírszerzés is megerősítette, meg a nyugati tudósítók is látták a saját szemükkel Oroszországból, sőt a nagy hantás rohant telefonon eldicsekedni Cameronnak, hogy még meg is semmisítették. Igaz az oroszok már akkor is légből kapottnak minősítették a mesét, de mint az lenni szokott, a saját fajtájuknak inkább hittek az ökrök, mint Jupiternek.
19-re lapot húzni?!
Ha már a Valclamista ál-híreknél tartunk, kiderült hogy a Luhanszk bevételéről szóló nyilatkozatok is a blöff kategóriájába tartoznak.
2014 augusztusára Európában hirtelen elfogyott a józan ész készlete” – állapította meg a napokban egy orosz sajtókommentár szerzője – megjegyezzük teljes joggal. Íme az elmeháborodott hasonszőrűek reakciói.
„Más országok bármilyen nem engedélyezett behatolása Ukrajna területére, akár humanitárius segély címén is, agresszió aktusának fog minősülni – fenyegetőzött augusztus 12-i sajtótájékoztatóján Valerij Csalij, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője.
Ugyanakkor Laurent Fabius francia külügyminiszter kijelentette, hogy a humanitárius segélyt szállító orosz konvoj révén Moszkva megpróbálhat „állandó jelenlétet” létesíteni Ukrajnában. A Fehér Ház vezetőjével folytatott telefonbeszélgetéseit követően Angela Merkel német szövetségi kancellár és David Cameron brit miniszterelnök a legszigorúbb szankciókat helyezte kilátásba Oroszországgal szemben, ha országunk önállóan segélyt nyújtana a délkelet-ukrajnai lakosoknak.
Megfenyegette Moszkvát Anders Fogh Rasmussen NATO-főtitkár is. És természetesen Barack Obama is figyelmeztetett az ukrán belügyekbe való „beavatkozás” megengedhetetlenségéről, akár humanitárius segély címén is.”
Vagyis ezeknek a nagyon demokratikus nagyon emberbarát, és nagyon emberjogvédő neo-liberális deviánsoknak az értékrendjébe bőven belefér, hogy akár több régió civil lakosságát is tömegesen lemészárolják, kórházaikat közműveiket megsemmisítsék, majd pedig, akik nem sérültek meg azok lassú éh- és szomjhalálra ítélve pusztuljanak mind egy szálig, csecsemőstől öregestől. Pusztán csak azért mert ők közel két hete hisztérikusan huzakodnak mint a pisisek a homokozóban;  valójában a nagy semmiért.
Persze a legnagyobbat megint Obama-Csalij páros “húzta”, mikor “humanitárius agresszióval” vádolta az oroszokat.
Hofi szavaival ez olyan mint a békéért háborúzni, vagy a szüzességért szeretkezni. (ő nem szó szerint így fogalmazott)
Az ukrán junta elpusztítja, amit a fegyverek meghagytak
Ukrajna képtelen lesz eleget tenni a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) egyeztetett stabilizációs program (stand by) feltételeinek, az utóbbiak módosítása elkerülhetetlen – jelentette ki az orosz pénzügyi tárca helyettes vezetője, Szergej Sztorcsak. A miniszterhelyettes rámutatott, hogy Oroszország nem fogja akadályozni azt, hogy Ukrajna segélyt kapjon a Valutaalaptól.
Hát először is miféle segély? Bár az IMF előszeretettel nevezi annak, a visszafizethetetlen hiteleit, valójában azok nem csak visszafizethetetlenek, hanem még mérgezőek is. Különösen olyan jóváhagyók kezében, akik a saját országukat kiárusítják, a saját polgáraikat pénzügyileg kiirtják. Az IMF hitel feltételek garantáltan végromlásba taszítják az egész maradék Ukrajnát lakosaival együtt. Mi csak tudjuk! hiszen ugyanilyen hiteleket raktak a nyakunkba az ugyanilyen hazaáruló rezsimek.
A nyúl viszi a puskát?
A végére hagytunk egy “csemegét” Avakov válaszolt a Jobboldali szektor ultimátumára
A sánta Jaros, megfenyegette a kenyéradó gazdáit, azt üzente, hogy: “Amennyiben a követeléseinket nem teljesítik 48 órán belül, úgy a Jobb Szektor csapatai elhagyják a keleti frontot, és Kijev ellen indulnak egy gyors reform erejéig. A Jobb szektor katonái természetesen teljes menetfelszerelésben és felfegyverkezve érkeznek.” Ez augusztus volt 17-én.
Avakov válasza se váratott sokáig magára visszaüzente, hogy: “Talán itt lenne az ideje, hogy abbahagyd Robin Hood eljátszását, és az igazi hazafiakat megakadályozd  a kötelességük végrehajtásában, ugye Jaros?”
Ezután azt gondolná az egyszeri elme, hogy ha már a hantásnak nincs is, de juntának csak van annyi vér a pucájában hogy az asztalra csapjon. Igen ám, de mit gondol a nem egyszeri elme, akik pontosan tudja, hogy a komplett ukrán vezetés gyáva zsidó oligarchákból áll, akik ráadásul elkövették azt az ostobaságot, hogy a fasisztákkal védetik magukat? Nos azt gondolja, hogy bizony teli a gatyájuk, no meg rájuk is vannak szorulva.
S láss csodát mi történik 20-án? A nagypofájú Avakov behúzva fülét-farkát fegyverszállításról, no meg a köztük lévő kommunikáció helyreállításáról állapodott meg. Mi több, Avakov belement abba is, hogy a fasisztákat az Ukrán Fegyveres Erők, a Belügyminisztérium és az Ukrán Nemzetbiztonsági Szolgálat szervezetbe integrálja, így hát a belüggyel közösen fognak küzdeni a “terrorizmus elleni harcban” Terroristák a terroristáknak mondottak ellen. Ügyes! Nem? Vagyis tűzzel-vassal, illetve foszforral, rakétákkal és vegyi fegyverekkel fogják irtani Donbass fegyvertelen civiljeit.
Wow! A bátor harcosok!
Jut is eszembe a nagy terroristázásban: Ki a terrorista,? Hát akire ők azt mondják! Nem is merős ez  a logika valahonnan? Megvan! az analógia így szól: Ki a zsidó? Akire én azt mondom! Hmmm… (E mondásnak van gazdája is, de legyen ez a házi  feladat)
Szász Gerda

Az ukrán kormány együttműködik a fasisztákkal

Anton Herascsenko, az ukrán belügyminiszter tanácsosának közleménye szerint a Belügyminisztérium megállapodást kötött a Jobboldali Szektorral, hogy együttműködnek a "terrorizmus elleni harcban". Arszev Avakov belügyminiszter a Boriszlav Berezaval, a Jobboldali Szektor szóvivőjével tartott találkozón fegyverszállításról, valamint a Jobboldali Szektor és a BM közti kommunikáció helyreállításáról beszélt.
Avakov a tárgyalások során beleegyezett, hogy a Jobboldali Szektor szervezetét az Ukrán Fegyveres Erők, a Belügyminisztérium és az Ukrán Nemzetbiztonsági Szolgálat struktúráiba integrálják. A múlt század fasiszta ideológiáját képviselő Jobboldali Szektor megállapodott a Belügyminisztériummal, hogy részt vesznek az úgynevezett "terrorizmus elleni harcban", ami a többségi orosz lakosságú régiók szabadságharca elleni fellépést jelenti.
Úgy tűnik, a kijevi kormányra egyre nagyobb befolyással bír a szélsőjobboldal, és mivel a Jacenjuk-kormány nem tudja kezelni a szélsőjobboldali fegyveres szervezetek jelentette biztonsági kockázatot, inkább együttműködnek velük.

Dimitrij Jaros, a Jobboldali Szektor vezetője alig néhány napja megfenyegette a kijevi vezetést, hogy amennyiben nem szünteti be a rendőrség a Jobboldali Szektor tagok elleni büntetőeljárásokat és nyomozásokat, és nem engedik szabadon a börtönökből a már letartóztatott tagokat, akkor a szervezet jelenleg a fronton harcoló zászlóaljai Kijev ellen kezdenek fegyveres harcot. A terroristák fenyegetésére a kijevi kormány beadta derekát és hajlandó elfogadni a szélsőjobboldal által szabott feltételeket.
Korábban a Jobboldali Szektor volt felelős az orosz többségi lakosságú területeken civilek ellen végrehajtott számos megtorló akcióért, valamint az Oroszországból az Európai Unióba irányuló gázvezetékhálózat egy csomópontjának felrobbantásáért.
A Jobboldali Szektor szélsőségesen oroszellenes szervezet, ami a háború kezdetén bejelentette, hogy szabotálni fogja Oroszország gázszállítását az Európai Unióba. A fasiszták befolyásának növekedését mutatja az a tény, hogy Kijev mostanra az Oroszországból az Európai Unióba irányuló gázexport blokkolásával fenyegetőzik.


http://www.hidfo.net/2014/08/20/az-ukran-kormany-egyuttmukodik-fasisztakkal

Az orosz újratelepítési program 11.000 embert fogad be

Az orosz kormány az Ukrajnából érkező menekültek növekvő száma miatt 20%-al megnöveli az újratelepítési keretet összesen 60.000 emberre. 2014-ben eddig öszesen 11.300 ember lett elhelyezve Oroszországban új lakóhelyeken. A menekültek legnagyobb számban a Tula régióban lesznek elhelyezve (1750), Kaliga és Orenburg régiók 1000-1000 embert fogadnak be, és Tambov régió 700-at.
Hídfő.net | Népi orosz menekültek UkrajnábólNépi orosz menekültek Ukrajnából
Az orosz kormány új terve szerint Stavropolba is javasolják a költözést, az ide érkezők remélhetőleg növelik majd a munkaerő létszámát, és megteremtik a további menekültek fogadását 2014 és 2016 között. "Szándékunkban áll szociális, lakhatási támogatásokat adni, továbbá munkahelyekkel segíteni az érkezőket. A szocio-kulturális integrációt információs programokkal segítjük elő." - nyilatkozta a kabinet szóvívője.
Az orosz jelentések szerint eddig összesen 730.000 ukrán népi orosz menekült tartózkodik Oroszország területén.

http://www.hidfo.net/2014/08/20/az-orosz-ujratelepitesi-program-11000-embert-fogad-be

Ismét elmaradt Luhanszk “felszabaditása”-mert “bejöttek a zoroszok”!

Ilovajszknál a tegnapi nap során a “Dnyepr” latorzászlóaljat szőröstül-bőröstül felszámolta a milicia. A valcmanista pribékcsoport fűbe harapott egyedeinek számát ötszáz és hétszáz (!) közé teszik. Viszont a csatában négy népfelkelő is elesett.

Az ilovajszki csatában elpusztult a podrobnosti.ua internetes portál főszerkesztőnőjének – Mihajlina Szkorik – élete párja. A “Schultz” fantázianévre hallható neonáci “hős” egyes darabjait látták szétkenődni egy BTR oldalán.

В бою за Иловайск убит боевик «Донбасса» «Шульц» — муж редактора украинских «Подробностей» | Русская весна

A hir hallatára Mihajlina számára egyből fontos lett ennek a rémálomnak véget vetni, és még azt sem átallotta megjegyezni, hogy kár is volt elkezdeni ezt az értelmetlen vérontást.

Jaszinovataja (Donyeck egyik “elővárosa”) szintén meg lett tisztitva a bérgyilkosoktól. Azok mindenüket hátrahagyva menekültek. Az “értékesebbnek” számitó technikát – hat darab “GRAD” – ot a milicia használatba vett.

Moszpino tüzérségi bombázásánál a valcmanista pribékek eddig ismeretlen eredetű, ám gyilkos hatású vegyitölteteket vetettek be. A donyecki laborba küldött minták elemzése várhatóan ma befejeződik. Újabb kézzelfogható kijevi háborús bűncselekmény történt.

Donyeck egyik vegyiüzemét tegnap ballisztikus rakétákkal lőtte – és találta el – a bűnözőkből álló kijevi puccsista latorhatalom hadserege. A világ “normálisabb” részein már önmagában véve egy ilyen cselekmény kitervelése önmagában véve is halálos bűn, nem hogy végrehajtása! Nyalókakirályék megtették. Az egymilliós lakosú Donyeck vegyiüzemeinek lövése olyan katasztrófát idézhet elő, amire példa a fejlett világban még nem volt.

A luhanszki súlyos vereségért Nyalókakirály udvartartása a “kis zöld emberkék” áradatát teszi felelőssé!

Olyannyira, hogy szemtanúk beszámolóira hivatkozva részletes leirást is készitett az udvari sajtó az Oroszországból Luhanszkba érkezett, még tábori konyhát is fölvonultató rettenetes ármádiáról, amelynek iszonyatos fegyverekből álló konvolya másfél-két kilométer hosszan kigyózott Pionyérszkojén és Nyikolajevkán keresztül Luhanszkba. Ott aztán az egész társaság a város keleti részén található “Epicenter” bevásárlóközpont parkolójában bevárta a konyhás Uralt is, és a Bugyonnij sugárúton megindultak a városközpont felé.

Az érdeklődőknek még azért néhány “kis zöld emberke” elmondta, hogy egyenesen Oroszországból jöttek.

Timcsuk kijevi megmondóember szerint semmiféle “oroszságra” utaló jelzés nem viselt a konvoj, ám mégis az alábbi képpen illusztrálta a rettenetes hadat.

kolEzzel a térképpel pedig az armada beözönlését Luhanszkba.

Valahogyan – valamivel magyarázni kellene, hogy Luhanszk beigért “felszabaditása” miért maradt el már megint. Pedig már a városközpontban harcoltak a “felszabaditó” valcmanista latrok!

ágyú

Novoszvetlovkánál 200 grúz bérgyokost foglyul ejtett a milicia.

Krasznodonnál viszont nagyon komoly leszámolás készülődik. Az ismert menekültkonvojt lemészárló bűnbandát ma reggelre a milicia teljesen körülzárta, és hat órát adott nekik a feltétel nélküli teljes megadásra. Megüzenték nekik: amennyiben nem tesznek eleget a felszólitásnak – nem lesz túlélő!

Jaszinovata, Jenakijevo és Gorlovka környékén megfordult a helyzet. A miliciák offenzivába kezdtek. A térségben az éjszakát a banditák lángoló páncélosainak és járműveinek a fénye világitotta be.

Mikolajivkánál és Miuszinszknál a milicia megkapta végre a várt segitséget. Megérkezett a “Motorola” vezette egység, és megkezdődött a valcmanista latorbandák felszámolása.

Ilovajszk mellett a népfelkelők “alágyújtottak” hajnalban a déli kazánnak. Ambrozijevka irányából hajnalban beindult a népi milicias felszámoló offenzivája.

http://balrad.wordpress.com/2014/08/20/ismet-elmaradt-luhanszk-felszabaditasa-mert-bejottek-a-zoroszok/