2015. március 5., csütörtök

Számítógépes modellezéssel a gerilla-hadviselés ellen

Számítógépes modellezés a gerilla-hadviselés ellen

A hagyományos háborúk könnyen kiszámíthatók, ellenben a mind gyakoribbá váló gerilla hadviselést, vagy még inkább a polgári felkeléseket borzasztó nehéz modellezni. A világ legfejlettebb hadseregeit vezénylő tábornokok évtizedeken keresztül biztonsággal támaszkodhattak a hagyományos ütközetek kimenetelének pontos előrejelzéseire. Ha megadták nekik az időjárásra és a terepre, valamint a harcban résztvevők létszámára, fegyverzetére, elhelyezkedésére, képzettségi és morális színvonalára vonatkozó adatokat, az olyan számítógépes programok, mint a washingtoni Dupuy Intézet által tervezett Numerical Deterministic Model, előre tudták jelezni, hogy ki, milyen gyorsan fog győzni, és mennyi lesz az áldozat. A gerilla-hadviselést azonban nehezebb modellezni, mint a nyílt ütközeteket - a polgári felkelést, amely gyakran megelőzi az előbbit, még nehezebb. Ez pedig a tábornokok szempontjából sajnálatos, mivel manapság az ilyen konfliktusokból van a legtöbb.

A modellezést az nehezíti meg nagyon, hogy a népi felkelések fő hajtóerejét nem a harci eszközök jelentik, hanem olyan társadalmi tényezők, amelyeket a számítógépek programozói nehezen tudnak leképezni algoritmusaikkal. A Facebookon és a Twitteren elhelyezett üzenetek, esetleg különböző telefonbeszélgetések érzelmi hőfokának elemzése mindig nehezebb, mint a fizikai alapú adatoké, mint például egy tank lőtávolsága vagy egy hadsereg lőszer- és üzemanyagkészlete. Nehezebb, de nem lehetetlen. A gazdag világ katonai hatalmainak vezérkari tervező központjaiban és agytrösztjeiben ugyanis ragyogó elmék próbálják megtalálni a módját annak, hogy felkeléseket és irreguláris hadviselést modellezzenek. Minden jel szerint ez lassan, de biztosan sikerülni fog nekik, és a folyamat során segítenek a politikusoknak és a hadseregeknek abban, hogy jobban megértsék a lázadások természetét.


A The Economist brit hetilap szerint az egyik legismertebb projekt ezen a területen a SCARE (Spatio-Cultural Abductive Reasoning Engine), amelyet az Egyesült Államok West Point-i katonai akadémiáján fejlesztettek ki egy számítógépes tudósból lett katona, Paulo Shakarian őrnagy vezetésével. A SCARE-t az irreguláris hadviselés leginkább hagyományosan katonainak mondható területén alkalmazzák, vagyis akkor, amikor már létezik egy gerillahadsereg, amely kihívás elé állítja a vele szemben álló, összehasonlíthatatlanul jobban felfegyverzett reguláris katonaságot. Ez történt az amerikai erőkkel Vietnámban, Irakban és Afganisztánban. Az őrnagy és csapata Irakban és Afganisztánban is elemezte a gerillák viselkedését, és úgy gondolják: elég jól megértették ahhoz, hogy megbízható modellt készítsenek.

A legfontosabb meglátásuk az ezekben az országokban zajló konfliktusok helyi természetére vonatkozik. Konkrétan arról van szó, hogy a megszálló erők ellen használt pokolgépeket rendszerint a készítésük helyéhez közel alkalmazzák, ott, ahol a gyártójával azonos törzshöz vagy valláshoz tartozók élnek. Ez természetesen nem meglepő. A törzsi és vallási kapocs biztosítja a legmegbízhatóbb szövetségeseket olyan háborúkban, amelyekben a különböző gerillacsoportoknak gyakran csak egy közös céljuk van, éspedig az idegen csapatok mielőbbi elűzése.

A West Point-i csoport ezt a körülményt használta ki. A korábban pokolgépes támadást elszenvedett helyek koordinátáinak, a topográfiai és utcatérképek adatainak, valamint a terület etnikai, nyelvi és vallási jellemzőinek felhasználásával a SCARE képes mintegy 700 méteres pontossággal megállapítani a gerillák fegyver- és hadianyagraktárainak a helyét. Ez a jelzés még mindig nem tökéletes, de ahhoz elég pontos, hogy belőle kiindulva eredménnyel kecsegtető kutatásba lehessen kezdeni. Ráadásul a SCARE hamarosan még pontosabb lesz. Az őrnagy legújabb ötlete az, hogy az adott térség telefonforgalmát is figyelembe veszi a számítások során. A programnak ezzel a tényezővel is számoló javított változata várhatóan májusban készül el.


Mindez természetesen nagyon hasznos egy már elkezdődött konfliktus során, de még jobb, ha annak bekövetkezte előtt előre lehet látni, mi fog történni. Erre az amerikai haditengerészetnek van egy RiftLand nevű programja. A RiftLandet Claudio Cioffi-Revilla, a virginiai George Mason Egyetem professzora fejlesztette ki elsősorban Kelet-Afrikára, Kongó, Etiópia, Ruanda, Szomália és Uganda térségére. A RiftLand jótékonysági szervezetek, tudományos központok és kormányügynökségek által gyűjtött adatok tömegével dolgozik, azok alapján igyekszik előre jelezni, hogy egy esetleges szárazság vagy fegyveres konfliktus esetén hogyan mozognak az emberek, és kikkel kerülhetnek összeütközésbe.

Cioffi-Revilla példaként egy olyan törzset említ (természetesen anélkül, hogy a nevén nevezné), amely állatgyógyászati ismereteit másokkal megosztó nomád pásztorokból áll. Ez a törzs a modell előrejelzése szerint biztonságosabbnak tartja az átkelést olyan csoportok földjén, amelyek szintén igyekeznek egészségesnek megőrizni az állataikat. Egy másik megfontolás az, hogy azok a törzsek, amelyek rádióval vagy mobiltelefonnal rendelkeznek, távol maradnak az országutakról, miután tudomást szereztek arról, hogy a kormány fellép a hozzájuk hasonlókkal szemben. Egy harmadik tényező, hogy a törzsek mozgása előre jelezhető, ha a legelők állapotáról szóló műholdas adatokat összevetik a törzsek közti viszonyra vonatkozó ismeretekkel, azzal, hogy kik között ellenséges a viszony, ki kinek tartozik szívességgel. A RiftLand által kezelt konfliktus - mindenki háborúja mindenki ellen olyan országokban, ahol a központi kormány gyenge vagy nem is létezik - különösen jellemző volt Afrika említett részén az utóbbi években.

Északabbra, ahol az államok erősebbek, jellemzőbbek az arab tavasz kezdetén tapasztalt városi zendülések. A politikusokat, akik ilyen felkeléssel találják szembe magukat, érdekelheti egy másik, Condor nevű szoftver, amelyet a Massachusettsi Műszaki Egyetemen (MIT) dolgozó Peter Gloor fejlesztett ki. A Condor a Twitteren, a Facebookon és egyéb közösségi médián fellelhető adatokkal dolgozik, és azok alapján igyekszik előre jelezni, hogy hol fog kialakulni konfliktus. Ehhez - Gloor megfogalmazása szerint - az adatok "érzelmi analízisét" használja fel. A szoftver elemző programja először befolyásuk, másokra gyakorolt hatásuk szerint rangsorolja a tiltakozókat. Egy befolyásos Twitter-használót például sokan követnek, de ő maga keveseket követ. Üzeneteit gyorsan továbbadják, és azok hatással vannak másokra.

Miután a rangsorolás megtörtént, a Condor a lista élén állókat kezdi figyelni, és regisztrálja üzeneteik változását. Gloor rájött, hogy legalábbis a nyugati országokban a nem erőszakos tiltakozó mozgalmak kifulladását jelzi, ha a véleményformálók üzenetei negatívba fordulnak, és a "nem", "soha", "béna", "utálom", "idióta" és más negatív érzelmet kifejező szavak elszaporodnak bennük. A kormányban vagy egy ellentétes ideológiát követő csoportban hemzsegő "idiótákra" történő túl gyakori hivatkozás jó jele egy mozgalom hanyatlásának. A saját táboron belüli "idióták" említése vagy olyan "aljasság" szóvá tétele, mint egy tüntető társ sörének az ellopása, azt jelzi, hogy az egész dolognak majdnem vége.

A Condor tehát elsősorban a már létező tiltakozások alakulásának előrejelzésére alkalmas. A politikusok szempontjából azonban még jobb, ha már a megjelenésük előtt lehet jelezni a megmozdulásokat. Nem véletlen tehát, hogy számos kutatócsoport dolgozik a feladat megoldásán. Közéjük tartozik a massachusettsi Woburnben működő Aptima nevű cég. Programja, az Üzenetek Fejlődésének Epidemiológiai Modellezése (Epidemiological Modelling of the Evolution of Messages - E-MEME), amely érzelemanalízissel azt vizsgálja, hogy vélemények és gondolati állapotok hogyan áramlanak nemcsak az aktivisták körében, hanem az egész népességen belül.

Internetes forrásokat használ - blogokat és a Twittert -, amelyek alapján megpróbálja rangsorolni a népesség bizonyos részeit aszerint, hogy mennyire fogékonyak bizonyos eszmék iránt. Robert McCormick, az Aptima fő technológusa szerint az E-MEME alkalmas olyan egymástól alapvetően különböző dolgok meghatározására, mint hogy Egyiptom mely részein élnek olyanok, akiket erősen foglalkoztat egy határincidens Izraellel, illetve hogy egy ország mely részein van a legnagyobb szükség vízre szárazság idején.

A Világméretű Integrált Korai Válságelőrejelző Rendszer (Worldwide Integrated Crisis Early Warning System - W-ICEWS) nevű projekt, amelyet a Lockheed Martin amerikai hadiipari cég vezet, ennél is tovább megy. Melinda Morgan alezredes, az amerikai védelmi minisztérium munkatársa, kormányzati összekötő szerint a program nagy mennyiségű adatot gyújt a digitális hírközlésből, blogokból és egyéb internetes oldalakról, valamint hírszerzői és diplomáciai jelentésekből, majd ezek alapján - sokszor hónapokra előre - jelzi a lázadásokat, államcsínyeket, gazdasági válságokat, kormányok bukását és nemzetközi háborúkat. A jövő előrejelzésénél még jobb annak alakítására koncentrálni. A W-ICEWS erre tesz kísérletet. "Mi van akkor, ha" kapacitással is rendelkezik, ami lehetővé teszi használóinak, hogy változtassák a betáplált adatokat, és megnézzék, hogy a való világ különböző eseményeinek hatására milyen különböző fejlemények következnek be.

Venkatramana Subrahmanian, a Marylandi Egyetem munkatársa még különlegesebb dolgot ajánl. A csapata által a hadseregtől kapott 600 ezer dollár felhasználásával kifejlesztett Temporal-Probabilistic Rule System nevű program 770 társadalmi és politikai indikátort figyel, és azok alapján próbálja jelezni, hogy hol fog lecsapni a Laskar-e-Taiba terrorista szervezet, amelynek Kasmír pakisztáni részén van a központja. Ha működik, a programot - más indikátorok használatával - más terrorcsoportok viselkedésének előrejelzésére is fel lehet használni.

Subrahmanian modelljének kulcsfontosságú eleme, hogy nemcsak előrejelzi a támadásokat, hanem javaslatot tesz elhárításukra is. A program irányítója magától értetődően nem árult el pontos részleteket, de mondott egy konkrét példát: ha egy támadás végrehajtásához egy csoport tagjainak komplex együttműködésére van szükség, akkor a szoftver arra tesz javaslatot, hogy hamis kommunikációt felhasználva keltsenek ellentéteket köztük.
Hírfigyelő Szolgálat

Franciaország mégis közeledik az oroszokhoz?

A franciák által leszállított helikopterhordozók a kisebb fekete-tengeri hadműveletekben segíthetnek majd.
Az utóbbi hónapokban ismét felerősödött a vita a francia és az orosz fél által évekkel korábban megkötött, lassan a végére érő szerződés kapcsán, különösen annak fényében, hogy Putyin elnök Oroszországa nem éppen a Nyugat ízlésvilágának és érdekeinek megfelelően intézi ügyeit. A komoly hadiipari bevételre támaszkodó Franciaország egyelőre nem lépett vissza az ügylettől, az oroszok pedig saját harci helikoptereket rendeltek meg a hamarosan szolgálatba lépő új hajókhoz. Az eredeti szerződés értelmében az orosz haditengerészet összesen négy, Mistrál-osztályú helikopterhordozóval gazdagodik, amelyek a híradásokban legtöbbször Landing Helicopter Deck (LHD), illetve Assault Amphibious Ship név alatt futnak. Ebből kettőt a franciák, a másik kettőt pedig az oroszok gyártják le, a hadrendbe lépést követően pedig mindegyik példány 30 könnyű helikoptert, nagyjából 60 partraszálló (kétéltű) járművet, valamint 700 fős csapatot szállíthat majd. Az orosz fél ettől némileg eltérne, hiszen hajónként mindössze 8 harci helikoptert alkalmaznának, a most felbukkant megrendelés pedig arra utal, hogy összesen 32 Kamov Ka-52K helikopterre számítanak, vagyis mintha stimmelne a szám.Franciaország vette a jobbik eszét és a szankciók ellenére leszállítja ősszel a korábban megrendelt két helikopter-hordozót Oroszországnak. Az egyik a Fekete-tengeren fog állomásozni

Az említett típus elsősorban harckocsik ellen jönne nagy segítségül a partraszálló egységeknek, egyes nyugati források pedig attól félnek, hogy ezen eszközöket a Fekete-tenger térségében, Ukrajna, netán egyes kaukázusi köztársaságok ellen vetnék be, amennyiben újból kiéleződnének az ellentétek – a mostani villongás és már-már polgárháborús helyzet kapcsán kevésbé jönnek számításba, mivel itt a legfőbb tét a donyecki térség, amely viszont a szárazföldön határos az orosz állammal. 2011-ben már felmerült a szerződés érvénytelenítése, a jelek szerint azonban a franciák ragaszkodnak a további szállításokhoz (ők maguk egyébként jelenleg három ilyen hajót használnak). Ennek jó eséllyel a Nyugat és Oroszország közti viták elmérgesedése, a további szankciók sem vetnek majd gátat, ám Franciaország kényelmetlen helyzetbe kerülhet, ha szomszédai és az Egyesült Államok határozott lépésekkel jeleznék, hogy valóban komolyan gondolják a kereskedelmi korlátozásokat.
Gölöncsér Miklós

Az EKB lépése nemzetbiztonsági kockázat

Mario Draghi csütörtöki bejelentése szerint az Európai Központi Bank március 9-én megkezdi az európai államkötvény- és részvényvásárlási programot, első körben havonta 60 milliárd euró értékben vennék a tagállamok részvényeit és államkötvényeit, folyamatosan 2016 szeptemberéig. A döntés január közepén született, hivatalos indoklásaként azt mondják, hogy ezzel akarják beindítani az európai gazdaság növekedését, és megállítani az eurozóna hanyatlását. A bejelentésre végül az EKB Kormányzótanácsának ülésén, Nicosiaban (Ciprus) került sor. Draghi szerint az eurózónában 2016-ra 1,9%-ra nőhet a GDP növekedése, ezzel indokolják a programot.
Az EKB programjának nem-hivatalos célja azonban végleg felszámolhatja a hazánk függetlenítésére adódó lehetőségeket. A program részeként az Európai Központi Bank a tagállamok részvényeit és államkötvényeit vásárolja fel oly módon, hogy azt az európai média egy-egy tagállam megmentésének fogja lekommunikálni. A gyakorlatban a recept a következő: Brüsszel gazdasági támadások sorozatát fogja intézni az Európai Unió tagállamai ellen, hogy az adott tagállam részvényeinek ára bezuhanjon. Brüsszel így fillérekért tudja felvásárolni a tagállamok részvényeit. Mivel az Európai Stabilitási Mechanizmus rendszerében a tagállamok kötelesek befizetni az európai "kasszába" a tagállamok kimentéséhez szükséges összegeket, Brüsszel időről időre kiüti majd az Európai Unió egy tagállamának bankrendszerét. A tagállamok kötelesek fizetni, így Brüsszel saját pénzükön vásárolja fel az Európai Unió államcsőd közeli helyzetbe juttatott tagállamainak részvényeit.
Hídfő.net.ru | EKB
Vegyük azt a példát, ami számunkra a legnagyobb veszélyt jelenti: Brüsszel támadást intéz a forint ellen, bedönti a magyar bankrendszert. A gazdasági offenzívát néhány hitelminősítő is megtámogatja, az S&P és társai - nyugati hitelminősítők - sorban leminősítik Magyarországot. Ennek eredményeként a tőzsde mélyrepülésbe vált, eladói túlnyomás keletkezik. A befektetők menekítik a pénzüket, a magyar részvényekhez fillérekért lehet hozzájutni. Brüsszel nagy kegyesen mentőövet dob Magyarországnak, ami azt jelenti, hogy az EKB fillérekért felvásárolja az elértéktelenedő részvényeket. Egy ilyen lépéssel napok alatt előáll az a helyzet, hogy a magyar részvények az EKB kezében vannak, és az EKB finanszírozza a magyar államadósságot, vagyis a magyarországi kormány anyagi mozgástere közvetlen Brüsszeltől függ.
Ha az EKB tulajdonába kerülnek a magyar részvények, az azt jelenti, hogy de facto az Európai Unió a tulajdonos, vagyis az Európai Unió államosította Magyarország egy-egy stratégiai ágazatát. 2016 szeptemberéig ezt megtehetik valamennyi perifériaországgal, melynek lakossága ellenzi az EU-tagságot, hogy ezzel megakadályozzák a kilépést. A részvényvásárlási hullám végére a perifériaállamok nagyobb vállalatai és az államadósság Brüsszel kezében van, az EKB a tulajdonos, ami lehetetlenné teszi, hogy az ország függetlenedjen az Európai Uniótól.
Erre a gazdasági offenzívára akarják felépíteni azt az Európai Egyesült Államokat, amit az európai lakosság abszolút többsége nem támogat. Az EKB lépése nemzetbiztonsági kockázat, mert célja a tagállamok anyagi mozgásterének lecsökkentése, a tagállamok stratégiai ágazatainak "európai államosítása", vagyis a Brüsszeltől függés erősítése, a függés felszámolásának ellehetetlenítése. Ez egy utolsó szeg, amit be akarnak ütni Magyarország koporsójába, hogy hazánk végül jogilag is megszűnjön létezni az Európai Egyesült Államokban.

http://www.hidfo.net.ru/2015/03/05/az-ekb-lepese-nemzetbiztonsagi-kockazat

1946. Március 5. - Elkezdődött a hidegháború

Winston Churchill brit politikus 1946. március 5-én mondta el híres beszédét Fultonban. A fultoni beszéd egyik híres mondata szerint "Sötét idők köszönthetnek ránk újból… A Balti-tenger melletti Stettintől az Adriai-tenger melletti Triesztig egy vasfüggöny ereszkedik le a kontinensre” .
Ebben a beszédben hangzott el először a „vasfüggöny” kifejezés, ami aztán az elkövetkező hidegháborús korszak szimbólumává lett.
1945. februárjában Churchill, Roosevelt és Sztálin a jaltai konferencián kijelentették, hogy a végsőkig folytatják a harcot a németek ellen, illetve ezen a konferencián határozták meg a háború utáni Európa sorsát. Ennek eredményeként Sztálin kiharcolta, hogy Németország uralma alól felszabaduló Kelet-Európa a szovjet érdekszférába kerüljön. Erre azért kerülhetett sor, mert Roosevelt úgy gondolta – Churchill-lel ellentétben -, hogy Sztálin csak a Szovjetunió határainak biztosítására törekszik, s nem fogja a totalitárius rendszert exportálni Európa többi részére. Később a potsdami konferencián Truman és Attlee hozzájárult Kelet-Poroszország orosz annexiójához, de a háború végével egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a győztesek között új konfliktushelyzet érlelődik. Churchill jóslata beigazolódott, a nyugat-európai kommunista pártok szervezkedése, a totalitárius berendezkedés egyre több államban való bevezetése, illetve Sztálin imperialistákat bíráló megnyilvánulásai igazolták Churchillt. Churchill - aki a II. világháború alatt Nagy-Britannia miniszterelnöke volt - a fultoni beszéd időpontjában már mint a konzervatív ellenzék vezére tevékenykedett, és magánemberként tett látogatást az Amerikai Egyesült Államokban. Tekintélyes politikai múltja, a világháború megnyerésében vállalt elévülhetetlen érdemei miatt azonban a szónoklat nagy hatást váltott ki. A beszédben Churchill egyfelől az Egyesült Államok és Nagy-Britannia között fennálló érdekközösséget emelte ki, másfelől pedig kritizálta a Szovjetunió expanzív külpolitikáját, és arra figyelmeztetett, hogy az angolszászok erélyes fellépése nélkül Európa kommunista uralom alá kerülhet. Közép- és Kelet-Európát lám oda is dobták Sztálinnak, csakhogy megálljon a vöröshadsereg Bécs alatt.


A nyugati világ a beszédet nagy egyetértéssel fogadta, s mint ez várható volt a szovjet befolyás alatt álló "bolsevik gyarmat"területek mélységesen elítélték Churchill szavait, s azonnal ellenpropagandát indítottak. Churchillt háborús uszítással vádolták meg, és később a fultoni beszéddel bizonygatták hogy a hidegháborúért az angolszászok a felelősek. A szovjet történetírás viszont elsiklott afelett, hogy Sztálin már 1946. februárjában kinyilvánította, hogy az imperializmust a történelem szemétdombjára kívánja száműzni.

Churchill beszédében pontos helyzetképet adott a kontinensen a második világháború befejezése után kialakuló helyzetről. A fultoni beszéddel és Sztálin megnyilvánulásaival elkezdődött egy több évtizedes feszült ideológiai, kulturális, társadalmi, gazdasági, politikai időszak, amely az USA és a Szovjetunió rivalizálásával egy újabb világháború lehetőségével fenyegette a világot. És most, napjainkban egy újabb fokára lépett a feszültség, csak mások a melléknevek és a jelzők...
Várhegyi Kálmán összeállítása

Lassabban adósodnak el a világ államai - Ez ám az optimizmus!

Az S&P szerint számottevően - 5,7 százalékkal - csökken az idén a világ államainak hiteligénye. Érezhetően csökken az idén a világ államadósainak hitelkereslete, amely mögött elsősorban árfolyamhatások, valamint a legnagyobb ipari gazdaságok hiteligényének visszaesése áll – vélekednek a Standard & Poor's elemzői.
A nemzetközi hitelminősítő prognózisa szerint a cég által szuverén adósosztályzattal ellátott 129 ország 2015 egészében bruttó 6700 milliárd dollárnak megfelelő értékű új, hosszú lejáratú hitelt vesz fel kereskedelmi forrásokból, ez pedig 5,7 százalékkal - 404 milliárd dollárral – kevesebb lesz, mint tavaly. Az S&P elemzői szerint az idén is az Egyesült Államok és Japán lesz a legnagyobb szuverén hitelfelvevő: ez a két ország a prognosztizált bruttó összeg 56 százalékát veszi fel, ám e két ország hitelkereslete is várhatóan 4, illetve 5 százalékkal csökken 2015-ben. A hitelfelvétel értéke a Standard & Poor's előrejelzése szerint az euróövezetben 20 százalékkal - 224 milliárd dollárral - zuhan az idén, ám ebben oroszlánrészt jelent az, hogy az a hitelminősítő szerint az euró az idén 16 százalékkal gyengül a dollárhoz képest. A 2015 egészére várt globális bruttó szuverén hitelfelvétel hozzávetőleg kétharmada, 4500 milliárd dollár a lejáró hosszú távú kötelezettségek refinanszírozását szolgálja, így a nettó új hiteligény várhatóan 2200 milliárd dollár lesz; ez az S&P által adósosztályzattal ellátott 129 ország összesített hazai össztermékének 2,9 százaléka - áll a cég csütörtöki londoni előrejelzésében.
A Standard & Poor's számításai szerint mindezek alapján a kereskedelmi forrásokból felvett globális bruttó szuverén hitelállomány 2015 végéig 1,7 százalékkal 44 300 milliárd dollárnak megfelelő szintre emelkedik. A ház becslése alapján e kötelezettségállományból 12 százalékkal részesülnek a lehetséges legjobb, "AAA" besorolással nyilvántartott szuverén adósok. Az ennél egy fokkal gyengébb, de még mindig igen magas, "AA" besorolású adósokra jut a legnagyobb rész, 67 százalék, tekintettel arra, hogy a két legnagyobb hitelfelvevő, vagyis az Egyesült Államok és Japán is ebben a sávban van az S&P listáján. A hitelminősítő előrejelzése szerint a nem befektetési ajánlású "BB" osztályzati sávba sorolt államadósokra - ebbe a kategóriába tartozik az S&P nyilvántartásában Magyarország is -, illetve az ennél gyengébb osztályzatú szuverén adósokra 4,8 százalék jut az idei évre várt globális bruttó államadósság-tömegből.


Hírfigyelő Szolgálat

A Bennszülött Amerikaiak Tanácsa amnesztiát hirdet 240 millió

A Bennszülött Amerikaiak Tanácsa amnesztiát hirdet annak a körülbelül 240 millió illegális fehér bevándorlónak, akik most az Egyesült Államok lakói.
Az Új-
Mexikóban, Taosban pénteken tartott értekezleten a Bennszülött Amerikaiak Tanácsának vezetői mérlegelték azokat a javaslatokat, melyek az európai eredetű illegálisan az Egyesült Államokban tartózkodó óriáspopuláció jövőjét érintik.
Hosszúra nyúló és kimerítő viták után azt a döntést hozták, hogy a Bennszülött Amerikaiak Tanácsa megteremti annak a lehetőségét, hogy azok az emberek, akik nem szenvednek fertőző betegségekben és nem szerepelnek a bűnügyi nyilvántartásokban sem, olyan jogokkal rendelkezzenek, mintha ők is tősgyökeres amerikaiak lennének.
„Megadjuk a lehetőséget az európaiaknak, hogy állampolgárságukat úgy definiálhassák, mint bennszülöttek” – hangoztatta Shauti törzsfő, a Nez Perce törzs főnöke.
„Ahhoz, hogy legális státuszba kerüljenek, minden jelentkezőnek tiszta szívből bocsánatot kell kérnie őseinek rémtetteiért, és meg kell fizetnie a jelentkezési díjat, mely 5000 USA dollár. Ezen kívül, amennyiben olyan területen élnek, amely az ősi bennszülöttek földjén található, ebben az esetben tulajdonukat át kell származtatniuk a Bennszülött Amerikaiak Tanácsa részére, vagy pedig kötelesek kifizetni érte a piaci értéken számított vételárat, amelynek nagyságát mi határozzuk meg.
Bármely illegálisan a földünkön tartózkodó európai, aki szerepel a bűnügyi nyilvántartásban, kivéve a kisebb közlekedési kihágásokat és a parkolási szabálysértéseket, számíthat arra, hogy visszatoloncoljuk a saját országába, Európába. Azok, akik súlyos fertőző betegségben szenvednek, mint HIV himlő, herpesz, nem kaphatnak bennszülötti státuszt, és szintén kitoloncolásban fognak részesülni.
Észak-Amerika az európaiak általi kolonizációja a XVI-XVII. Században kezdődött, amikor is francia, spanyol és angol bevándorlók érkeztek Észak-Amerikába, ahol településeket hoztak létre azon a földön, amely korábban a bennszülöttek tulajdona volt. Lewis és Clark voltak azok, akik további térnyeréssel még több területen alakítottak ki ilyen településeket. Ez végülis ahhoz vezetett, hogy az indiánokat rezervátumokba zárták.
Annak ellenére, hogy az USA-ban letelepedett európaiak száma irreálisan nagy, a történelemtudósok többségének a véleménye megegyezik azzal kapcsolatosan, hogy a jövevények az ősi területeket minden jogalap nélkül háborúkkal, tömegmészárlással és kikényszerített áttelepítésekkel erőszakolták ki maguknak.
A Tanács határozata ellenére az úgynevezett Igaz Amerikaiak Bennszülött csoportja úgy tartja, hogy az amnesztia nem helyénvaló, mivel ez után már úgy tekintenének erre a súlyos emberiség elleni bűntettre, mint ami már le van rendezve.
Ez a csoport azt követeli, hogy az összes betolakodót azonnal deportálják vissza Európába. Ezt John Dakota mondta, aki az Igaz Amerikaiak csoport tagja. „Ezek az emberek illegálisan jöttek ide, és elvették a területeinket. Csak betegséget és alkoholizmust hoztak ide, és elloptak mindent, amit csak el lehetett lopni. És tették mindezt csupán csak azért, mert lusták voltak ahhoz, hogy a saját földjüket felvirágoztassák.


Hírfigyelő Szolgálat

A DK megint külföldi hatóságoknál kopogtat a magyar belügyek kapcsán

Az Európai Bizottsághoz fordult Molnár Csaba, a Demokratikus Koalíció alelnöke és EP-képviselője a paksi atomerőmű bővítésére vonatkozó információk titkosítása miatt. A DK szerint jogsértés, hogy 30 évig nem lehet közzé tenni az atomerőmű-bővítés adatait, mivel a tízmillió atomfizikus és befektetési szakértő országában nyilvánvalóan mindenki első ránézésre meg tudná állapítani, hogy a kormány milyen kiadáson mennyit sikkasztott, emiatt főbenjáró bűn, hogy az atomerőmű-bővítés műszaki és üzleti adatai nem terjednek szabadon az interneten. A DK kormánypozícióból gondolkodás nélkül az amerikai cégnek adta volna a bővítést, és ugyanúgy évtizedekre titkosítaná, közben elsikkasztaná amit lehet, de ellenzéki pozícióból viszonylag kockázat nélkül példálózhat ennek ellenkezőjével.
Hídfő.net.ru | Paks
A Demokratikus Koalíció a párt megszokott propaganda-irányvonalához illeszti a paksi témát is; belpolitikai kérdésben a döntést kivennék Magyarország kormányának kezéből, a döntési jogkört külföldi hatóság kezébe adnák át. A radikális atlantisták szerint Magyarországnak nem áll jogában dönteni egy magyarországi beruházás kapcsán, hanem mindenféle külföldi bizottságoktól kell arra engedélyt kérni. A titkosítás kérdéséhez hozzá tartozik, hogy mivel nem az amerikai cég nyerte a tendert, az Egyesült Államok csak kétféleképpen juthat hozzá az újabb blokkok műszaki adataihoz; 1. ipari kémkedéssel, 2. vagy ha megfizet néhány pártot Magyarországon, akik kiharcolják neki, hogy a műszaki adatok legyenek nyilvánosak.
Tehát ne essünk illúziókba, nem arról szól a Paks-2 körüli vita, hogy az atomenergetikában nyilvánvalóan magasan képzett magyar lakosság jobb befektetési döntést hozott volna, ha ismerné a részleteket, hanem arról, hogy az amerikaiaknak mekkora hozzáférése lesz az új blokkokhoz, és mennyi pénzt kell rákölteniük a számukra abszolút sokadlagos információk megszerzésére.
A radikális atlantisták két okból kifolyólag akarják idegen hatóság kezébe adni a döntést: egyrészt, mert az Európai Egyesült Államok felépítésén dolgoznak, amiben Magyarország jogilag sem létezne szuverén országként, és ahhoz akarják hozzászoktatni a lakosságot, hogy a külföldi hatóságoknak döntő szava lehet a magyar belügyekben. Másrészt, azt akarják elérni, hogy a külföldi hatóság akkor "engedélyezze" a bővítést, ha az amerikai cég abban részt vállalhat, vagyis ipari kémkedés nélkül hozzájuthat a műszaki adatokhoz, és hozzáférése lenne az üzemeltetéshez. A kulcs itt az "engedélyezi" szó: mi köze van ahhoz Brüsszelnek, hogy Magyarország milyen döntést hoz saját belügyeiben? Semmi. Az Európai Unióba belépéskor a tőke, áru és munkaerő szabad áramlásáról volt szó. Nem azzal kampányoltak, hogy Magyarország a belépés után nem hozhat önálló belpolitikai döntéseket a nemzetstratégiai ágazatokban.
A titkosításnak továbbra is van egy olyan vonatkozása, amit nagyon sokan nem értenek. A liberális sajtó rendre felteszi a kérdést: ki fogja megvenni a Pakson termelt áramot? Éppen emiatt van a megállapodás titkosítva. A többlettermelést Németország fogja megvenni. Németország belpolitikai okok miatt leállítja az atomerőműveket, és Közép-Európából fog importálni. Mint korábban kifejtettük; a paksi bővítés a németek érdeke (a fentiek miatt), Magyarország érdeke (a bevétel miatt), és Oroszország érdeke (a befektetés megtérülése miatt), vagyis összeurópai érdek. Ha a részleteket nyilvánosságra hozzák, az elsősorban a német partnereknek lenne kínos. Mivel a titkosítás a németek érdeke (nem a magyar kormányé), se a DK, se a Jobbik nem tehet semmit az ellen, hogy a részletek titkosítva legyenek.


http://www.hidfo.net.ru/2015/03/05/dk-megint-kulfoldi-hatosagoknal-kopogtat-magyar-belugyek-kapcsan

Az IMF-en múlik Donbassz békéje?

Odesszában éleződik a helyzet a mára virradóan lerendezett jobbszektoros helyi bűntanyák miatt.
A bosszúért lihegő fasiszták akcióba lendültek. Egy egyébiránt köznapi szórakozóhelyre rontottak rá. Még tán az is meglehet, hogy jó volt a szimatuk-csak hát…
Fölöttébb rosszul kötötték be az akciót. Pedig hordatestvéreik megbillogozása átgondoltabb, megfontoltabb-és nagyobb élőerőt felvonultató-akció szükségességét is jelezhette volna feléjük. Azt, hogy itt azért kellő fogadtatásban lehet részük.
jsz
De hát az odesszai nácik nagyon haragosak voltak. A harag meg-rossz tanácsadó. Információk szerint mind a nyolc támadót reggel óta folyamatosan stoppolgatják a kórház baleseti sebészetén.
Donbasszban értékelhető, említésre méltó harci cselekmény magyar idő szerint este öt óráig nem történt.
Peszkinél is beleuntak egymás aknavetőzésébe a felek, és így ott is csend volt ma.
Hosszú idő óta egyetlen lakott település sem kapott tüzérségi gránátot.
Ma egy közelebbről meg nem nevezett helyen a Vöröskereszt képviselőinek jelenlétében a népköztársasági erők átadtak 230 latortetemet jogos tulajdonosának, a Valcman hordának. Ha minden jól megy, az átadás holnap is folytatódik.
átadás
A kijevi junta követeli az EBESZ-től a pecsétes papírt, miszerint a martalóchorda visszavonta nehéztüzérségét. A pecsétes igazolást viszont a megfigyelőcsoport nem hajlandó kiadni. Arra hivatkoznak, hogy ők csak azt látták, hogy a nehézfegyverzet utazik valahová. Mivelhogy a szállítmányokat nem kísérhették, azok hollétéről nem tudnak-a visszavonást sem hajlandók igazolni.
Azt viszont megerősítették, hogy helytállóak voltak a milicisták jelzései: új pribékbandák, és új nehézfegyverzet bukkant fel Donbassz határán.
Az EBESZ-misszió is rájuk bukkant (Новодмитровка)Novodimitrovkánál, (Богоявленка)Bogoljavlenykánál, (Клиново)Klinovonál, (Новоайдар)Novoajdarnál és (Станица Луганска)Sztanyica Luhanszka határában.
A DNR-től érkezett információk szerint NAGYON BALJÓS CSEND honol Donbasszban. Ők ezt annak tulajdonítják, hogy az IMF ugyan készenlétbe helyezett egy szép kis summát a junta számára, ám azt csak akkor kaparinthatják meg, ha Donbasszban nyugi van. A népköztársaságiak úgy vélik, hogy amint az udvari maffia le tudta nyúlni az összeget-újra fog indulni a háború!

https://balrad.wordpress.com/2015/03/05/az-imf-en-mulik-donbassz-bekeje/

Az olasz miniszterelnök Putyinnal közös sajtótájékoztatót tartott Moszkvában

Matteo Renzi olasz miniszterelnök szerint az Olaszország és Oroszország közti kapcsolatok továbbra is aktívan fejlődnek, a nyugati szankciók és orosz válaszlépések ellenére is. Renzi csütörtökön közös sajtótájékoztatót tartott Vlagyimir Putyinnal Moszkvában, ahol kifejtette, hogy Olaszországnak nem áll érdekében a szankcióháború, mert az mindkét félre negatív hatás gyakorol.
Hídfő.net.ru | Matteo Renzi és Putyin
Matteo Renzi kifejtette, hogy Olaszország maximálisan támogatja Ukrajna decentralizációját, és nem csak támogatja azt, de készen áll ezzel kapcsolatban tapasztalatait megosztani az ukrán kormánnyal.
Ukrajna decentralizációja egy alkotmányos reform tárgyát képezi majd, amiről az európai hatalmak - Németország, Franciaország, Oroszország és Ukrajna - február 12-én állapodtak meg a minszki tárgyalások során. Ennek részeként a kijevi központi kormány egyes hatóköreit - pl. külügy, külkereskedelem, rendészet - átadják a régióknak, melyek a jövőben Kijevtől függetlenül folytathatnak saját politikát a decentralizáció során meghatározott területeken.
Ukrajna decentralizációja várhatóan 2015 végére zárul le, addigra érvénybe lép majd egy új alkotmány, amiről az európai hatalmak az új európai erőegyensúly jegyében döntöttek. Petro Porosenko aláírta azt a megállapodást, miszerint a Donyeck és Luganszk régió független katonai és civil struktúrákkal rendelkezhet.

http://www.hidfo.net.ru/2015/03/05/az-olasz-miniszterelnok-putyinnal-kozos-sajtotajekoztatot-tartott-moszkvaban

Kijev ötnapi gázszámlát tudott kifizetni, addig nem marad gáz nélkül az EU

Hídfő.net.ru | Kijev gáztranzit
Az ukrán Naftogaz 15 millió dollárt utalt át az orosz Gazprom energetikai cég számára, fedezetül a következő ötnapi gázfelhasználásért. A kifizetett összeg mintegy 45,6 millió köbméter gáz importját jelenti. A Gazprom szóvivője megerősítette, hogy Kijev fizetett a gázfelhasználásért, így a következő napokban mégsem kapcsolják le az Európai Unióba irányuló gázexportot.
Kijev azonban nem rendelkezik elegendő forrással ahhoz, hogy az ország gázfelhasználását fedezze. A hazai gázkitermelés nem elegendő, a nyugati országok nem tudnak segíteni (csak az általuk megvett orosz gázt tudják újraértékesíteni), Kijev pedig nem rendelkezik elegendő anyagi forrással ahhoz, hogy több hónapra előre fedezze az ország gázszükségletét. Ebből következik, hogy öt nap múlva újra előkerül az ukrán gázellátás problémája, és újra felmerül annak a lehetősége, hogy Oroszország elzárja a gázcsapokat az Európai Unió számára is.
A Gazprom tavaly nyáron állította le az Ukrajnába irányuló gázszállítást, miután Kijevben fegyveres puccsal hatalomra jutott egy atlantista kormány, ami a hatalomátvételt követően hónapokon át nem fizetett a felhasznált gázért. A Gazprom több mint fél éves tartozás felhalmozódását követően állította le az Ukrajnába irányuló gáztranzitot. Később az Európai Unió és Oroszország a télre való tekintettel megállapodott arról, hogy 2015 márciusáig nem állítják le a gázszállítást, cserébe Ukrajna fizetni fog (ami azt jelenti, Brüsszel gondoskodik arról, hogy Ukrajna fizessen).
Alekszej Miller, a Gazprom vezérigazgatója február 24-én jelentette be, hogy leállítják az Európai Unióba irányuló gázexportot is, ha Kijev nem fizet saját gázfelhasználásáért. A nyugati országok juttatták hatalomra a Jacenjuk-kormányt, emiatt vállalniuk kell a felelősséget - vagy hitelezik a nyugati érdeket képviselő bábkormány gázszámláját, vagy a nyugati országok is gáz nélkül maradnak.

http://www.hidfo.net.ru/2015/03/05/kijev-otnapi-gazszamlat-tudott-kifizetni-addig-nem-marad-gaz-nelkul-az-eu

Kijevben ma Maradék-Ukrajna alattvalói ismét összegyülekeztek Nyalókakirály parlamentjének épülete előtt.

za
A szokásos körítés-de már más jelszavak! Mér nincs Európához tartozni akarás, már nincs orosz megszállás elleni tiltakozás! Már csak az életükért könyörögnek.
Decentralizációt követelnek! Földosztást akarnak! A helyi közösségek pénzügyi függetlenségét követelik!
zal
Szegény jó alattvalók. Szemmel láthatóan fogalmuk sinncs arról, hogy:
1. Már nincs miből követelni, mert minden elfogyott!
2. Rossz helyen követelőznek! Már régóta nem a Radában döntenek! Onnan csak kihirdetik a Döntést! Amit a Gazda meghozott.
Amúgy pedig a Verhovna Rada ma élt kevés önálló döntési jogkörével. Az alattvalók mondjuk ettől sem lesznek elragadtatva. Nyalókakirály hadseregét negyedmilliósra fogják duzzasztani alig három hónap leforgása alatt.
2
Moszkvában az orosz külügy szóvivője-Alekszander Lukasevics-kimondottan nehezményezte mai sajtótájékoztatóján, hogy Lemberg-környékén már tábort vert egy amerikai katonai kiképzőhorda, Nyalókakirály zsoldosainak idomítása céljából.
lukase
Ha pedig már sajtótájékoztatót tartott, a zsurnalisztákat arról is győzködte, hogy Oroszország kimondottan rossz és provokatív szándékúnak tartja, hogy a Fekete-tengeren amerikai meg NATO-hajók úszkálnal le ‘s föl a Krím környékén.
Cukrosnéni pedig Washingtonban sápítozott amiatt, mert őt a kijevi helytartóság arról tájékoztatta, hogy Donbasszban ezer orosz katona van. Töméntelen technikával, és tábornokokkal. Akik a fiatal tiszteknek ott tanítják a háborúzás fortélyait!
nuli
Mit keresnek ott a zoroszok?-sikkantott Viktoria Nuland, aki egyébiránt témareferens a washingtoni Beszámoltatóbizottságnál.
kép
Orosz internetezők “ihletet” kaptak a minapi Bal-Rad képösszeállítástól. Csináltak hát egy ütős tiltakozó tablót. És írtak hozzá verset is! “Ha Te a háború ellen vagy Újoroszországban”-címmel.
Если Ты против Войны в Новороссии!
Против Фашисткой Бандеровской Хунты!
СДЕЛАЙ ХОТЬ ОДИН ПЕРЕПОСТ!!!
Вставай, поднимайся Моя Украина!,
Пока еще дышишь, пока – не Руина,
Пока Власть твоя – Твой Народ добила,
Пока Ты не стала – Народу могилой!
…….
Вставай,поднимайся – Клейменный Народ,
Правитель,убийца – На плаху ведет!
К вам Путин войска Никогда не вводил,
Америка врет – Только этого только и ждет!
…….
Вставайте,вставайте,не ждите подмоги!
Не то разорвут вас,как курву за ноги … ,
Пока вы молчите – вы поле для битвы,
И Бог не услышит ни слова Молитвы!
…….
Вставай, поднимайся Народ Украины!,
Идите бороться за Счастье,Свободу,
Народ,это Сила – Народ,это Власть!
И это у Вас никому не украсть!
…….
Вставайте, идите – Лавиной Людской!
И дайте Последний – Решительный бой!
Тащите из Рады – Продажную Власть,
Которая жаждет Свободу украсть!
…….
Восток Украины – Залившая кровью,
Детей,Матерей и Отцов Ваших Кровью!
За Смерть Ваших Братьев и Ваших Сестер !
Их рвите на части – Им Смерть – Приговор!


https://balrad.wordpress.com/2015/03/05/maradek-ukrajna/

Dmitrij Rogozin videoüzenete: “Én az orosz megszálló…”

Közel négy millióan látták már néhány nap alatt azt a háromperces videót, amelyben Dmitrij Rogozin orosz miniszterelnök-helyettes osztja meg a világgal, mint gondol Moszkva a volt szovjet tagköztársaságokról és a Nyugatról. A két fő üzenet: az orosz okkupáció csak jót hozott a hálátlan megszállottaknak, az oroszok pedig mindenkinél jobban harcolnak.
„Megszálltam a balti térséget, ahol erőműveket és gyárakat építettem, kiváló rádiókat és járműveket gyártottam. Mégis megkérték, hogy távozzam, most pedig legfeljebb halkonzerveket készítenek, s a lakosság jó része a nyugati EU-államokban a WC-t pucolja” – hasonlította össze a dicső szovjet múltat és a szürke jelent Dmitrij Rogozin orosz miniszterelnök-helyettes. A politikus személyes Twitter-oldalán elhelyezett, látványosan és mozgalmasan illusztrált videóból az is kiderül, hogy míg az oroszok érkezése előtt a nőket cobolyprémért árulták, most olajat, gázt és egyéb természeti kincseket bányásznak a végtelen tundrákon, s kényelmes városokban élnek az emberek.
Közép-Ázsiában – ahol most kábítószert termesztenek, és amerikai hitelből tengetik az életüket – a szovjet időkben rakétákat gyártottak. Ukrajna – ahol külföldi vádak szerint több ezer orosz katonai harcol a szakadárok oldalán – ugyancsak megkapta a magáét, a videó szerint a Szovjetunió szétesése óta folyamatosan tart az ország mélyrepülése: mindent leromboltak, és semmit sem építettek.
A Rogozin-féle videóból – ahol az EU zászlón nem sárga csillagok, hanem WC-k vannak – az is kiderült, hogy az oroszok nem kérnek a Nyugat álságosnak nevezett demokráciájából, értékeiből és szabadságából: egyebek mellett a melegek jogainak tiszteletben tartásából, vagy a Charlie Hebdo című francia szatirikus folyóirat által képviselt sajtószabadság-értelmezésből. „Utoljára figyelmeztetem Önöket: a békét építem és szeretem a békét, de az oroszok mindenkinél jobban harcolnak” – fejeződik be a videó.
(HVG)

Beküldték az amerikai csapatokat Ukrajnába

Hídfő.net.ru | Amerikai katonák Lvov
Az Egyesült Államok a közelmúltban hivatalosan is bejelentette, hogy 300 fős katonai személyzetet küld az ukrán katonák kiképzésére. Az amerikai katonákat ideiglenesen a lengyel-ukrán határon szállásolták el, Lengyelország mint az USA európai jobbkeze szolgál ugródeszkaként az amerikai terjeszkedéshez. A lengyel-ukrán határon állomásoztatott amerikai csapatokat ma beküldték Ukrajnába. Alekszandr Lukasevics, orosz külügyi szóvivő szerint az amerikai katonák ma megérkeztek a Lvov régióba, és megkezdték az Ukrán Nemzeti Gárda kiképzését.
Az Egyesült Államok gazdasági és katonai támogatást ad annak a kijevi kormánynak, ami alkotmányos puccs által "legitimált" fegyveres hatalomátvétellel jutott kormányra 2014 februárjában, majd a demokráciát hiányolók kedvéért egy előrehozott választást is szerveztek nekik, amin a nyugati szavazatszámláló program kihozta, hogy az USA által hatalomba tolt kormány nyerte a választást. A kijevi junta több mint egy éve szolgálja az amerikai érdeket Ukrajnában, az Obama-kormány saját bevallása szerint mintegy 5 milliárd dollárt költött Ukrajna "demokratizálására", most pedig 350 millió dollárt költenek Kijev fegyverzésére. Az amerikai kongresszus által megszavazott összegből a saját cégeiktől vesznek fegyvert Ukrajnának. A piaci keresletről, vagyis a háborúról az általuk hatalomba tett kijevi kormány gondoskodik.

http://www.hidfo.net.ru/2015/03/05/bekuldtek-az-amerikai-csapatoka-ukrajnaba

Lengyel-ukrán biztonságpolitikai együttműködési megállapodást írtak alá Varsóban

Együttműködési megállapodást írt alá csütörtökön Varsóban Olekszandr Turcsinov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács vezetője, valamint Stanislaw Koziej, a lengyel Nemzetbiztonsági Hivatal (BBN) főnöke.

ATVN24 hírtelevízió közlése szerint a dokumentum a térségben kialakult biztonsági válsággal kapcsolatban a biztonságpolitikai és nemzetvédelmi témák egyeztetését helyezte kilátásba. A lengyel fél ígéretet tett Ukrajna EU- és NATO-integrációs törekvéseinek támogatására.


A tárgyalások után tartott közös sajtóértekezleten Koziej hangsúlyozta, hogy az ukrán hadsereg erősítése és felszereltségének kiegészítése Európa, Lengyelország és Ukrajna érdekeit egyaránt szolgálja. A kelet-ukrajnai helyzetre utalva elmondta: ukrán partnerével egyetértettek abban, hogy az erősebb ukrán hadsereg növeli a konfliktus lehetséges megfékezésének esélyeit.

Koziej követelte a moszkvai vizsgálati fogságban éhségsztrájkot folytató Nagyija Szavcsenko ukrán pilótanő szabadon bocsátását is.

Turcsinov a sajtóértekezleten kijelentette: Ukrajna számára az európai , illetve euroatlanti integrációnak nincs alternatívája. Ezt a törekvést nem fékezheti sem a Krím, sem Kelet-Ukrajna Oroszország által történt megtámadása.

Turcsinov csütörtök délelőtt Radoslaw Sikorski házelnökkel együtt részt vett a lengyel szejmben az ukrajnai "Majdan-forradalom" első évfordulója alkalmából megrendezett kiállításmegnyitón.

Kétnapos lengyelországi látogatása során az ukrán politikus Bronislaw Komorowski elnökkel, Ewa Kopacz kormányfővel, Grzegorz Schetyna külügyminiszterrel, Tomasz Siemoniak nemzetvédelmi miniszterrel, valamint Bogdan Borusewiczcsel, a szenátus elnökével is tárgyal.
Kitekintő

Újabb futballpályák Felcsútnak

A felcsúti labdarúgó-akadémia újabb bő 2 milliárdos társasági adó támogatást kaphat. A Pancho Aréna mellé még két fűtött, nagyméretű focipálya épülne, és a pénzből költenek biztonsági rendszerekre, traktorra és buszra is – írja a Figyelő.
A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány (FUNA) azzal indokolta az új pályák létrehozását, hogy a csapatok zavartalan edzését a téli időjárási viszonyok között is biztosítani kell, mert eddig csak tavasztól őszig volt megoldott az edzés. Az akadémia egyébként még decemberben az MLSZ-nek küldte meg a terveit, amelyekben összesen 3,11 milliárd forintnyi beruházásról írtak, és amelyhez 2,25 milliárd társaságiadó-(tao-)támogatást kértek. Az MLSZ megítélte a támogatást az új beruházásokra.
A felcsúti alapítvány a két fűtött pálya mellett egy traktort és egy buszt is be kíván szerezni, bővíteni akarja a fociakadémiát, illetve a már felépült Pancho Aréna biztonsági rendszerét is fejlesztené. Bár ez utóbbi főleg a Felcsút FC NB I-es meccsei miatt volt fontos, a focicsapatot valójában egy másik cég működteti.
Az alapítvány sajtóosztályán hét sajtós munkatárs is dolgozik, mégsem válaszoltak a Figyelő további beruházásokkal és az eddig jóváhagyott projektekkel kapcsolatos kérdéseire. A lap megpróbálta elérni Mészáros Lőrinc öccsét, Mészáros Lászlót is, aki az alpolgármester Felcsúton, és egyben az akadémia műszaki igazgatója is, de ő sem kívánt nyilatkozni a Figyelőnek.
A tao-támogatások lényege, hogy a vállalkozások dönthetnek arról, hogy az állam helyett egy-egy sport- vagy kulturális szervezetnek adják a társasági adójukat. A felcsúti alapítványnak meglepően sokan utalják a társasági adójukat, de erről a lapnak nem szívesen nyilatkoztak a valószínűsíthető adományozó cégek.

http://vs.hu/sport/osszes/durvan-ketmilliard-forintbol-ujabb-focipalyak-epulnek-felcsutra-0305

Újoroszországi mozaik

Mára virradóan-éjjel fél egykor-Odesszában felrobbantották VALAKIK a Jobb Szektor neonáci bűnbanda irodáját. A fasisztafészek teljes romokban, de haja szála nem görbült senkinek sem, hiszen éjszaka senki sem tartózkodott a hiénakotorékban. Kicsivel távolabb-de ugyancsak Odesszában-ugyanazon időpontban már nem voltak ennyire szerencsések Jaros bűnbandájának egyedei. Éjszakai klubjukat-egy játékbarlangot-rohant meg egy jókötésű legényekből álló lelkes csapat.
A “klubvezető testvér” fogait köpködve panaszolta a kiérkező rendőröknek, hogy el nem tudja képzelni, kik lehettek azok, akik a “klub” úri közönségét-mintegy ötven igazolt falkatagot-ilyen cudar módon helybenhagytak. További találgatásokra adnak okot az elkövetők kilétét illetően, hogy jónéhány “klubtag” homlokára az eljáró támadók horogkereszteket nyomtak. Nem ám tintás bélyegzővel, hanem valami éles pecséttel!
A donyecki “Zaszjadko” bányaüzemben tegnap bekövetkezett sújtólégrobbanás eddig 24 bányász halálát okozta. További három állapota rendkívül súlyos a tizenöt kórházban ápolt bányász közül.
zasz
Donbassz harci tevékenysége mára virradóan a nappalihoz képest csitult. Csupán Peszkiben zajlott tovább a már-már megszokott csatározás.
bev
Novotoskovkánál volt számottevő csetepaté mára virradóan. Valujszknál is történt egy kis rendbontás, de gyorsan túl tették magukat a felek a dolog fölött.
Dzserzsinszk közelében a 8. számú bányaüzem területén tanyázó valcmanista latrok kaptak a nyakukba az éjjel némi milicista áldást, de csak pár percig tartott az akció.
voyna
Az EBESZ egyébként föltette a kijevi erőknek, hogy mik ezek a lázas erődítési munkálatok, amelyeket Donyeck nyugati ívén-Artyemovszk, Dzserzsinszk, Ocseretino, Szelidovo, Ugledar vonalon folytatnak? Választ nem kaptak. A népköztársaságiak értesülései szerint Sztanyica Luhanszka térségébe mára virradóan ÚJ nehéztüzérségi erőket érkeztetett a valcmanista zsoldossereglet.
Tegnap késő este jelentették, hogy a Krímet Maradék-Ukrajnával összekötő híd aláaknázását fölfedezték. A Csongarszki hidat a valcmanisták rakták meg aknákkal. Mind a 42 pillérét.
https://balrad.wordpress.com/2015/03/05/ujoroszorszagi-mozaik/

Amerikai politikusok követelik, hogy Szaúd-Arábia vezesse be a liberális demokráciát

Összesen 65 amerikai kongresszusi képviselő írta alá azt a levelet, melyben követelik Szálmán bin Abdul-Aziz Al-Szaúd királytól, hogy hajtson végre demokratikus és emberi jogi reformokat Szaúd-Arábiában. A felszólításról Peter Roskam szenátor sajtófelelőse számolt be. Szálmán 2015 januárjában örökölte a trónt testvére, Abdullah halálát követően. A kongresszusi képviselők arra kérik az új szaúdi uralkodót, hogy a hatalmi átmenet idejét használja fel egy átfogó jogi reformra, szüntesse be a közösségi médiára érvényben lévő tiltásokat, és vezesse be a gyülekezési jogot.
Az amerikai képviselők úgy gondolják, hogy a nyugati jogrend és társadalmi modell felsőbbrendű mint más társadalmaké. Erre a téveszmére alapozzák azokat a kijelentéseket, miszerint a közel-keleti országok számára - és általánosságban; más társadalmak számára - előrelépést jelentene a liberális demokrácia mesterséges, külső nyomásgyakorlásra történő bevezetése. Az amerikai véleményformálók úgy gondolják, hogy a népeknek nem áll jogában olyan társadalmi rend szerint élni, amit saját hagyományaik, szokásaik és mentalitásuk indokolna. Ehelyett a nyugati eszmék univerzalitásának illúzióját táplálják, és fejlődésnek, előrelépésnek nevezik a nyugati modell átvételét.
Hídfő.net.ru | Szaúdi uralkodó
A helyzetet bonyolítja, hogy Szaúd-Arábiában amellett, hogy uralkodóváltás történt, egy geopolitikai átmenet is folyamatban van. Abdullah halála előtt a szaúdi elit egy része hangsúlyozni kezdte, hogy Szaúd-Arábia fel kell lépjen az Egyesült Államok monopolhelyzetével szemben, és az ország külpolitikáját többpólusúvá kell tenni; vagyis, Oroszországgal ugyanúgy szoros kapcsolatokat kell kialakítani, mint az Egyesült Államokkal. A szaúdi sajtóban szintén látható a megosztottság, a sajtóorgánumok egy része az amerikai monopólium elleni állásfoglalásokat közöl, másik része a nyugati feminista és emberi jogi propagandát erőlteti. A helyzetet a nyugati országok is bizonytalannak tekintik, többek között Németország is leállította a fegyverszállításokat Szaúd-Arábiába.

http://www.hidfo.net.ru/2015/03/05/amerikai-politikusok-kovetelik-hogy-szaud-arabia-vezesse-be-liberalis-demokraciat

Izraeli katonák jöttek 2006 őszén Budapestre - újabb WikiLeaks szivárogtatás vérlázító hírekkel


Százhúsz izraeli katona érkezett Magyarországra nem sokkal a 2006. október 23-i összecsapások előtt, hogy "rutin terrorelhárítási gyakorlatokat végezzen" - derül ki a Stratfor amerikai hírszerzési cég elemzőinek levelezéséből, amelyet a WikiLeaks ma közölt. A WikiLeaks 2012-ben kezdte meg a birtokába jutott mintegy ötmillió straforos e-mail publikálását.

"2006 őszén, Gyurcsány Ferenc szocialista miniszterelnök idején egy izraeli gép szállt le a budapesti reptéren, 120 izraeli katonával a fedélzetén. A katonák azért érkeztek az országba, hogy rutin terrorelhárítási gyakorlatokat végezzenek. A magyar média nem adott hírt a gép távozásáról. Ugyanakkor figyelemre méltó, hogy éppen ebben az időben az 1956-os forradalom 50. évfordulóján tartott békés megemlékezést azonosító szám nélküli, fekete maszkos rendőrök brutálisan szétverték" - írta 2010 márciusában a Stratfor egyik munkatársa, Klara E. Kiss-Kingston a szintén stratforos Sean Noonan-nek. Kiss-Kingston a 2010-es izraeli kémgépek magyarországi berepülése kapcsán elevenítette fel a magyar-izraeli titkosszolgálati kapcsolatokat.

Az amerikai titkosszolgálatok legfontosabb alvállalkozójának számító Stratfor munkatársai a kiszivárogtatott levelezésben arról értekeznek, hogy mi lehetett az izraeli kémrepülők feltűnésének az oka, illetve, hogy mit csináltak a magyar légtérben.
A berepülést annak a szíriai-magyar férfinak a meggyilkolásával hozták összefüggésbe, aki a 2010-es e-mailezésben az "évszázad pénzügyi csalásaként" emelgetett Kulcsár-ügyben segítette a rendőrséget. A pénzmosásos-sikkasztásos ügyben Medgyessy Péter és Gyurcsány Ferenc neve is felmerült.

A stratforosok szerint Gyurcsány segített eltussolni "az országból óriási pénzösszegeket eltüntető" brókerbotrányt, amihez bankárként szerintük Medgyessynek is köze volt. Ennek a műveletnek a része lehetett a befolyásos pénzváltóként ismert szíriai-magyar férfi meggyilkolása is.

Lovasrendőrök az Erzsébet körúton 2006 október 23-án

"Mióta bizonyossá vált, hogy a Fidesz megnyeri a (2010) április 11-i választásokat, és a párt világossá tette, hogy az elmúlt időszak összes korrupciós ügyét ki fogja vizsgálni, bárkit, aki a szíriai-magyar férfihoz hasonlóan információt szolgáltathat a rendőrségnek az izraeli kapcsolatokkal terhelt nagy volumenű korrupciós ügyekről, likvidálni fognak" - áll a Stratfor-szakértők e-mailjeiben.

A levélből az is kiderül, hogy a kémgépek azon a napon jártak a magyar légtérben, amikor a szíriai férfit megölték. Az eset előtt két hónappal Gyurcsány Izraelben járt, ahol nem tudni miről tárgyalt. "Mivel a pártja nagy bajban van, engem egyáltalán nem lepett meg a kémrepülők feltűnése" - írta az elemző.

A Magyaroszágra érkező, Gulfstream V-ös típusú izraeli gépek a legmodernebb hírszerzési eszközökkel voltak felszerelve. A zsidó állam direkt titkosszolgálati akciók végrehajtására vásárolt ilyen gyártmányű gépeket. A Honvédelmi Minisztérium álláspontja szerint a gépek diplomáciai szolgálatot teljesítettek.

Az 52 éves Trache Bassamot 2010. március 17-én reggel lőtték le Rákosszentmihályon, amikor autójával egy piros lámpánál várakozott. A támadó a lövések leadása után egy táskát vett ki az autóból, majd gyalog menekült el. Az eset érdekessége, hogy a gyilkosságot egy rendőr alezredes is végignézte, aki semmit sem tett a gyilkosság megakadályozásáért. A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) később megerősítette, hogy egy rendőrtisztet tanúként hallgattak ki az ügyben.

A kettős állampolgárságú szír férfi húsz éve élt Magyarországon, állatorvosi diplomát szerzett, de egyéb vállalkozásokból, feltehetően pénzváltásból tartotta fenn magát. Akkori sajtóhírek szerint a Doki becenévre hallgató fér? a brókerbotrány egyik szír szereplőjének megtalálásában segített a rendőröknek. A férfi ellen 1997-ben a X. kerületi Gyakorló utcában követtek el hasonló támadást, de akkor nem sérült meg. Ezen kívül egy 2006-ban történt önbíráskodási ügyben is érintett volt.


Index - bendeguz.info

A németek követelik, hogy a NATO vonuljon ki Ukrajnából

Hídfő.net.ru | Berlin tüntetés NATO ellen
Németországban és Svájcban tömeges tiltakozáshullám kezdődött a NATO ukrán válságban alkalmazott politikája ellen. A hétvége folyamán Németországban, Berlinben kezdődött a tüntetéssorozat, a parlament épülete előtt. A tömegdemonstráció résztvevői követelték, hogy a NATO hagyja el Ukrajnát, valamint Németország feltételezett katonai részvétele ellen tiltakoztak. A szervezők szerint Németország az ukrán válságban betöltött szerepével, és a nem-hivatalos ukrajnai tevékenységekkel azt kockáztatja, hogy közvetlen katonai összeütközésbe kerülhet Oroszországgal.
Svájban (Zürichben) szintén lezajlott egy NATO-ellenes tüntetés, amivel a résztvevők hangsúlyozták, hogy az ukrán hadsereg háborús bűnöket követ el, tömeges méreteket öltött a civil halálos áldozatok száma, és a NATO civilek meggyilkolását támogatja Ukrajnában. A szervezők kifejezték tiltakozásukat a hazai fővonalú média propagandisztikus jellege miatt, amivel Oroszország démonizálását folytatják és alá akarják támasztani a háború szükségességét.

http://www.hidfo.net.ru/2015/03/05/nemetek-kovetelik-hogy-nato-vonuljon-ki-ukrajnabol

Szkíta-óceán és a Kara-tenger

Ezen az 1581-es térképen a Kara-tenger, (Jeges-tenger egyik peremtengere, Nyugat-Szibériától északra) még a régi nevén szerepel, amit Oceanus Scythicus-nak (Szkíta-óceán) hívtak.
Ami szintén ezt bizonyítja:
Iustinus Világkrónikája: „... a Szkítákat mindig a legrégibb népnek tartották, bár a Szkíták és az Egyiptomiak között hosszú időn át folyt a vetélkedés eredetük régisége felől."
Trogus Pompeius: „A Szkíták ezerötszáz éven át minden más nép előtt birtokolták Káldeát (Mezopotámiát) s ők a világ legősibb nemzete, régiségben még az Egyiptomia­kat is felülmúlják."
Valamint a "kara" kifejezés a magyar nyelvben is megtalálható. Feketét, sötétet jelent (Kara-tenger, azaz fekete, vagy sötét tenger). Lásd Jászkarajenő nevében is megtalálható. Beszéltem egy mongol ismerőssel is erről. Mondta, hogy az ő nyelvükben is hasonló jelentése van.
Nem kis területet tartottak ellenőrzés alatt az őseink. Mindenhol a nyomukra bukkanni.

Türkmenisztánban pedig ott van a Kara-kum. Vagy a térkép névmutatójánál van még Kara-tau.
Karacsony érdekes módon szintén a téli napfordulónak az ünnepe, amikor a fény születését ünneplik, mert a sötétedő időszakot felváltja az egyre tovább világos nappalok.

HUN Nemzetiség

1495505_949143755098829_8554827339469616859_n

10923293_949145265098678_1364461229143457592_n_copy

13893_949145115098693_3651838335960813580_n