2015. szeptember 29., kedd

Románia tagadja, hogy titkos CIA-börtönöket üzemeltetne

Tagadja a román kormány, hogy bűnrészességet vállalt volna az Európai Unió területén az amerikai titkosszolgálatok által folytatott kínvallatásokban. Most együttműködnek az európai szakértőkkel a vizsgálatok során, de kilenc hónapjuk volt eltüntetni a bizonyítékokat.
Az Európai Parlament polgárjogi, külügyi és emberi jogi bizottsága vizsgálatot folytat annak kapcsán, hogy az Európai Unió egyes tagállamainak vezetői vélhetően hatalmas összegeket kaptak cserébe azért, hogy a CIA – amerikai Központi Hírszerző Ügynökség – használatába adjanak egyes katonai létesítményeket. A bázisokon az amerikai titkosszolgálat harmadik világ béli országokban elfogott személyeket tarthat fogva, és vélhetően kínvallatásnak vetik alá őket. A titkos program részeként az amerikai ügynökség felhatalmazást kapott arra, hogy ellenőrzés nélkül szállítsa a rabokat egyik országból a másikba, a fogvatartottak számára pedig hatályon kívül helyezze az emberi jogokat, anélkül, hogy minderről az adott uniós tagállam polgárai, vagy a politikai vezetők nagy része tudomást szerezne.
A harmadik világ béli országokban elfogott személyek kínvallatásairól nem csak feltételezések ismertek; az amerikai szenátus nemzetbiztonsági bizottsága tavaly decemberben hozta nyilvánosságra a CIA kínvallatási procedúráival kapcsolatos jelentését, amivel egyben arra is felhívták a nyilvánosság figyelmét, hogy a CIA az Egyesült Államok határain túl számos titkos börtönlétesítményt üzemeltet, ahol a “terror elleni háború” során foglyul ejtett személyeket kínvallatásnak vetik alá. A nyilvánosság számára készült jelentés az eredeti, több mint 6000 oldalas dokumentum alig 500 oldalba tömörített változata volt, de mégis felhívta a figyelmet arra, hogy Lengyelország, Románia, de még Olaszország és Macedónia területén is működnek ilyen létesítmények. Ugyanakkor, máig nem ismertek konkrétumok arról, hogy mely országokban, pontosan hány személyt tartanak fogva, miért zárták be őket, és pontosan milyen bánásmódban részesülnek.
Az európai vizsgálatot folytató bizottság tagjai ugyanakkor kijelentették, hogy az Európai Unió egyes tagállamai nem hajlandóak együttműködést tanúsítani az ügy kivizsgálása során. Nyomozás van folyamatban Olaszország, Litvánia, Lengyelország, Románia és az Egyesült Királyság érintettsége kapcsán, de a bizottság tagjai szerint valamennyi érintett tagállam akadályokat állít az érdemi vizsgálat lefolytatása elé.
Ion Iliescu volt román államfő egy nyílt levelet fogalmazott meg a hét folyamán, amiben tagadta, hogy Románia engedélyezte volna a CIA számára, hogy más országok állampolgárait Románia – vagy Székelyföld – területén kínvallatásnak vesse alá. Iliescu szerint egyetlen román politikus sem egyezett bele titkos CIA-börtönök létesítésébe, és külföldi tisztek sem kérték őket ennek engedélyezésére. A probléma ezzel elsősorban az, hogy a hatalom közelében lévő román politikusok nem tagadják, hanem hallgatnak róla. Az ügy önmagában is számos kérdést felvet; ha a román kormány hozzájárult ilyesmihez, az amiatt botrányos – ha az Egyesült Államok a román hatóságok felhatalmazása nélkül üzemeltet titkos börtönöket Románia területén, az pedig nem egyszerűen az ország szuverenitásának sértése, hanem beláthatatlan következményei lehetnek. Márpedig az amerikai nemzetbiztonsági bizottság úgy tudja, hogy üzemeltetnek Románia területén ilyen létesítményt. Vélhetően ezzel a román politikusok is tisztában vannak, ezért tartott nekik 9 hónapig, hogy együttműködést tanúsítsanak és beleegyezzenek a ügy kivizsgálásába. Romániának 9 hónapja volt arra, hogy eltávolítsa a bizonyítékokat olyan helyekről, melyeket az európai szakértők az ellenőrzések során megtekintenek majd.

http://hidfo.ru/2015/09/romania-tagadja-hogy-titkos-cia-bortonoket-uzemeltetne/

Nazarbajev: Ázsiába kell áthelyezni az ENSZ központjait

Nurszultan Nazarbajev kazah államfő New Yorkban, az ENSZ közgyűlése előtt elmondott beszédében felajánlotta, hogy az ENSZ székházát helyezzék át Ázsiába. A globális gazdasági viszonyok már nem teszik indokolttá, hogy a nemzetközi szervezetek központjai a nyugati országokban legyenek.
Nazarbajev emlékeztetett arra, hogy az ENSZ központjainak New Yorkban elhelyezéséről még akkor született döntés, amikor 70 évvel ezelőtt a Nemzetek Szövetsége helyett az ENSZ szervezetét megalapították. Akkoriban ez annak volt köszönhető, hogy a nemzetközi kapcsolatokban a nyugati világnak – azon belül is az Egyesült Államoknak – egyre kiemelkedőbb szerepe volt. Nazarbajev felhívta a figyelmet arra, hogy 70 év alatt a világ nagyot változott; a XXI. században mindinkább Ázsia válik a fejlődés központjává – Ázsiában él a Föld lakosságának mintegy kétharmada, ott összpontosul a Föld természeti erőforrásainak jelentős része. A legnagyobb kontinens iparosításának és modernizációjának következményeként így elkerülhetetlen szükségszerűség, hogy a nyugati világ a XXI. század során fokozatosan háttérbe szorul, a fejlődés központjává ehelyett Ázsia lép elő.
Nazarbajev szerint elkerülhetetlen, hogy az ENSZ alkalmazkodjon a globális erőviszonyok új realitásaihoz, és a szervezet központjait New Yorkból egy ázsiai országba helyezzék át. Az államfő hangsúlyozta, hogy a dollár mostanra megszűnt globális tartalékvalutának lenni, de egy új globális pénz bevezetése kizárólag azt követően lehetséges, hogy az ENSZ alkalmazkodott a nemzetközi kapcsolatok új struktúrájához. Nazarbajev szerint a gazdasági válságok elleni küzdelem előfeltétele, hogy újra ellenőrizhetővé tegyék olyan valuták értékállóságát, melyek jelenleg se a törvényesség, se a demokrácia, szabad verseny és nemzetközi ellenőrizhetőség kritériumának nem felelnek meg. Egy ilyen ellenőrizhetetlen és törvénytelen fizetőeszközzé vált a dollár, amit mostanra korlátlanul nyomtatnak, anélkül, hogy afölött egy legitim nemzetközi struktúra ellenőrzést gyakorolhatna.
A kazah államfő mind a terrorizmus, mind pedig a bevándorlás problémáját – és számos más negatív jelenséget – a gazdasági válság, a szegénység, műveletlenség és munkanélküliség következményének nevezte. Nazarbajev szerint a XXI. században a világnak a pénzügyi intézmények új minőségére van szüksége, mert a globális tartalékvaluták ellenőrizhetetlenségéből egyenesen következik a kiszámíthatatlanság, ami egyre nehezebben kezelhető társadalmi problémákat idéz elő.

http://hidfo.ru/2015/09/nazarbajev-azsiaba-kell-athelyezni-az-ensz-kozpontjait/

Lengyel politikus: a menekültek többsége életerős, hadköteles korú férfi

Lengyelország veszélybe sodorta a térség országait azzal, hogy elfogadta az Európai Unió kvótarendszerét. Az országba érkező “menekültek” többsége életerős, fiatal férfi, akik valamilyen okból hátrahagyták családjaikat.
Pawel Kukiz, egy újonnan alapított lengyel párt elnökjelöltje rámutatott arra a tényre, amit a térség más országainak politikusai is megállapítottak; elmondása szerint a Lengyelországba érkező bevándorlók többsége életerős parasztember, valamennyien hadköteles korúak, egészségesek, és hátrahagyták családjaikat egy háború sújtotta övezetben. A pártvezető hétfőn a TVN24 csatornának nyilatkozva kijelentette, hogy az Európai Unió bevándorlás-politikája összeomlott, és “ha így folytatódik, a tenger még több gyermek testét fogja partra sodorni”. A politikus szerint akik most Európába érkeznek, azok nem kalandorként kellene új otthont keressenek családjaiknak, akik eközben a háborús övezetben, terroristáknak kiszolgáltatva várakoznak, hanem mindent meg kellene tegyenek azért, hogy szeretteiket megvédjék; a saját hazájukban, fegyverrel kellene harcoljanak a terrorista csoportok ellen.
“Ehelyett mindent hátrahagynak, és Európában mosolyogva ugrálnak ki a hajókból.”
A politikus hangsúlyozta; nem csak egy bevándorlás elleni kampány eszköze, hogy a sajtóban Európába özönlő fiatal férfiakról lehet képeket látni – a térségi országok lakói mindenhol ezzel szembesülnek. A bevándorlók többsége fiatal, életerős férfi, akik a nőket, gyerekeket hátrahagyva jöttek Európába.
“Milyen férfi az, aki hátrahagyja feleségét és gyermekeit, és elmenekül a háború elől?”
A politikus szerint, amennyiben a migránsok célja tényleg szeretteik kimenekítése lenne, Törökországba vagy más térségi országba költöznének, és ott próbálnának boldogulni, családjaikkal együtt.
A pártvezető szerint Lengyelország azzal, hogy elfogadta a kvótarendszert, csak még több tragédiát idéz elő. “A családok nem Európában szakadnak szét, hanem még a Közel-Keleten. Az életerősek utat törnek, a nőket, gyerekeket hátrahagyják. Lengyelország döntése miatt a tenger még több holttestet fog partra sodorni.”


http://hidfo.ru/2015/09/lengyel-politikus-a-menekultek-tobbsege-eleteros-hadkoteles-koru-ferfi/

Putyin: a Nyugat el kell fogadja, hogy az egypólusú világrend véget ért

Az egypólusú világrend haláltusájáról, új döntéshozó központok felemelkedéséről, a nemzetközi rendszerek átalakulásáról és az ennek okán terjedő háborúk meggátolásáról beszélt Vlagyimir Putyin orosz államfő az ENSZ közgyűlése előtt.
Az értékelések szerint Vlagyimir Putyin “az Egyesült Államokat ostorozta” beszédében. Ennek ellenére, az államfő mindvégig nem nevezte nevén az Egyesült Államokat, ami arra utal, hogy a megfogalmazottakat is szélesebb kontextusban kell kezelni, mint egy adott ország és szövetségesei tevékenységének bírálása. Vlagyimir Putyin beszédében “egyetlen hatalmi központként” hivatkozott arra az entitásra, ami mostanra a világban zajló háborúk mozgatójává vált. Ugyanakkor, az Egyesült Államok nevének nem említésével felhívta a figyelmet arra, hogy ez a döntéshozó központ vagy hatalmi pólus nem azonosítható az országgal, és a probléma nem az országgal, hanem az azt – is – mozgató döntéshozó központtal van, ami saját akaratát erőltetné rá a világ más részeire.
Vlagyimir Putyin beszéde újabb mérföldköve a globális átalakulásnak, melynek során az egyetlen döntéshozatali központ már nem tudja ráerőltetni akaratát a világ egyes részeire – ehelyett más döntéshozatali központok emelkednek fel, melyek elegendő erővel rendelkeznek ahhoz, hogy a világ alakításában független cselekvőként lépjenek fel. Ez az Egyesült Államok globális fennhatóságában megnyilvánuló “Új Világrend” mostanra haláltusáját vívja. A világot nem sikerült egyetlen hatalmi központ irányítása alá vonni, és a Szovjetunió felbomlását követően létrejött átmeneti egypólusúság ideje véget ért. Az átalakulás részeként pedig világszerte egyre kiterjedtebb háborúk zajlanak, mert ez egyetlen hatalmi pólus továbbra is – erővel – fennhatósága alatt tartaná a világ azon régiót, melyek egyértelműen nem akarnak a fennhatósága alatt lenni. Putyin beszédének emiatt lényeges eleme, hogy az Egyesült Államokat nem nevezte nevén: a probléma, ami a jelenlegi háborúkat okozza, maga az egypólusúság haláltusája, nem egy adott országé.
Az államfő a folyamatban lévő átalakulás kapcsán az ENSZ szerepének újraértékeléséről beszélt; Putyin kifejtette, hogy az ENSZ az országok egy adott döntése kapcsán folytatott viták színhelyévé vált ahelyett, hogy a kompromisszum fórumává vált volna. Eközben “egyes országok” arra törekszenek, hogy az ENSZ döntéshozatali szervét megkerüljék, akadályként félreállítsák.
“Az ENSZ alapítása során senki nem feltételezte, hogy itt majd konszenzus fog születni. A szervezet célja lényegében, hogy kompromisszumot találjon és valósítson meg, figyelembe vegyen különböző nézőpontokat.”
Putyin értékelése szerint az ENSZ át kell alakuljon – de legitimitásának megkérdőjelezése beláthatatlan következményekkel járna. Egyes országok pedig éppen erre törekszenek: az ENSZ BT felhatalmazása nélkül kezdett katonai beavatkozások az ENSZ legitimitásának kikezdését jelentik. Putyin szerint amennyiben a nagyobb országok az ENSZ döntéshozatali szervét megkerülve kezdenek katonai beavatkozásokat, nagyon hamar egy olyan világban fogunk élni, ahol a kollektív munka helyett az egoizmus uralja az államközi kapcsolatokat, az egyenlőséget az erős diktálja a gyengének, és a demokrácia, valamint az azzal járó szabadságjogok végleg megszűnnek létezni – miközben független országok nem léteznek többé, csak protektorátusként működő, külföldről irányított területek. Putyin szerint mások hibájából kell tanulni: a Szovjetunió összeomlását részben a saját ideológia exportálására törekvés okozta – de ahelyett, hogy más hatalmak tanulnának mindebből, a Szovjetunió által elkövetett hibákat maguk is megismétlik.
“Senkit nem szabad arra kényszeríteni, hogy egyszer és mindenkorra egy mások által egyetlen lehetséges útként elfogadott fejlődési modellhez igazodjon.”
Putyin kifejtette, hogy a saját ideológia más országokba exportálása láthatóan nem vezet eredményre; a nyugati világ nem tudja saját értékeit exportálni a nem-nyugati országokba, a helyi rendszerek eltávolításával, kormányok megdöntésével viszont hatalmi vákuumot hoznak létre, amibe extrémista csoportok nyomulnak be. Ez a globális terrorizmus kialakulásának oka.
“Egyértelmű, hogy a közel-keleti és észak-afrikai országokban létrehozott hatalmi vákuum anarchia kialakulásához vezetett, amit azonnal betöltöttek az extrémista csoportok.”
Putyin ugyanakkor kijelentette, hogy az Iszlám Állam “nem a semmiből jött létre”. Egyes országok előnyükre akarják fordítani ezt a mesterségesen létrehozott kaotikus helyzetet, és a terrorista csoportokat támogatják, eszközként használják arra, hogy megdöntsenek általuk nemkívánatosnak tartott rezsimeket. Ugyanakkor, ezek a csoportok megerősödésük után az őket támogatók, vagy bárki más ellen is fordulhatnak. Az államfő emiatt hangsúlyozta, hogy a Közel-Keleten kialakult válságot nem külső hatalmak erejére alapozva, hanem a muszlim országok bevonásával, őket segítve, de saját erejükre és együttműködésükre építve kell megoldani. Egyedül egy ilyen megoldás stabilizálhatja a Közel-Keletet, miközben a külső erőre alapozó megoldás csak fenntartja a helyi hatalmi vákuumot, ami a terrorizmus problémáját is konzerválja.
Putyin kifejtette, hogy a migrációs válság megoldásának kulcsa nem a külső kontroll vagy a befogadás gondolata, hanem az államiság helyreállítása olyan országokban, melyekben a konfliktus során az államiság megbomlott (Líbia, Szíria).
“A menekülteknek együttérzésre és támogatásra van szüksége, de ez a probléma kizárólag az államiság helyreállítását célzó radikális lépésekkel megoldható.”
Az orosz államfő az ukrán válságot szintén a folyamatban lévő globális átalakulás következményeként értékelte. Ukrajna – mint minden más poszt-szovjet ország – rákényszerült arra, hogy válasszon a Kelet és Nyugat közt, és a polgárháború már egy nyugatbarát puccs eredményeként jött létre. Putyin a 2015-ös minszki egyezmény feltételeinek betartását nevezte egyetlen lehetőségnek a konfliktus békés rendezésére.
“Lehetetlen garantálni Ukrajna területi egységét fenyegetésekkel vagy erő használatával. Tiszteletben kell tartani a Donbassz lakosságának érdekeit és jogait, tiszteletben kell tartani választásukat, ahogy az a minszki egyezményben rögzítésre került.”
Putyin a terrorizmus és illegitim katonai beavatkozások mellett másik meghatározó problémának nevezte, hogy kialakítás alatt álló szabadkereskedelmi övezetek szembemennek a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) szabadpiacra vonatkozó szabályozásaival. Emellett egyes országok politikai célból gazdasági szankciókat kezdenek hozni, hogy saját érdekeiket nem együttműködésre alapozottan, hanem egyoldalúan rákényszerítsék egy másik országra.
“Talán azzal akarnak szembesíteni minket, hogy a játékszabályokat újraírták, kiválasztottak egy szűk közösségének érdekei szerint, a WTO bevonása nélkül.”
Putyin szerint az ilyen irányú törekvések a globális kereskedelmi rendszerek egyensúlytalan állapotához, a globális gazdasági tér széthullásához vezetnek.
Az orosz államfő tehát a migrációs válságot, a terrorizmust, a gazdasági ellentétek elmérgesedését egyazon okra vezeti vissza: hogy az önmagát egyetlen döntéshozatali központnak gondoló erő alárendeltségbe akarná kényszeríteni a világ egészét. Ugyanakkor, Putyin beszédének nem az az elsődleges tartalma, hogy az Egyesült Államok pokollá teszi a világot más népek számára. Sokkal inkább az, hogy bármely hatalmi tömb, amely saját akaratát ráerőltetné a világ tőle eltérő módon működő részeire, konfliktusokat, háborúkat gerjeszt – de ennek ellenére törekvései nem járhatnak sikerrel, miközben saját maga számára is egyre fokozódó biztonsági kockázatokat termel ki. A háborúk és válsághelyzetek megoldása nem a külső beavatkozás, mert egy problémát nem lehet megoldani azzal a gondolkodásmóddal, ami magát a problémát is létrehozta. A konfliktusok megoldása, hogy a nyugati országok el kell ismerjék; az egypólusú világrend véget ért, és annak erőszakkal fenntartására sem érdemes törekedni.

http://hidfo.ru/2015/09/putyin-a-nyugat-el-kell-fogadja-hogy-az-egypolusu-vilagrend-veget-ert/

Egyre rosszabbul áll Szíriában az ISIS szénája

Furcsa helyzettel találják szembe magukat Szíriában a Kalifátus terrorbandáinak egyedei: KATONÁKKAL! Akik harcolnak ellenük. Nem menekülő civileket kell nekik összefogdosni. Már régen tovatűntek azok a szép idők, amikor foglyaikat ketrecekbe zárva égetgették elevenen, vagy fejezgették le őket.
Ég felől, föld felől érkezik fejükre az áldás. Nem örülnek neki. Még két hete is ha láttak egy repülőgépet, csak vigyorogtak a maszkos pribékek, kezeiket dörzsölve! Akkoriban valóban áldás érkezett az égből. Muníció. De hol vannak már azok a szép idők? Másfajta repülők jönnek egy ideje, meg tankok a földön.
A szír hadsereg eléggé a torkára hágott az utóbbi napokban a dicstelen hóhértársulásnak.
Stratégiai fontosságú helyekről pucolják ki az eddig a fegyvertelenek mészárlásában jeleskedő vallási fanatikusokat. A hétvégén és tegnap legalább kétszáz terrorista tért meg Allah hívó szavának engedelmeskedve. Véget ért az a kiváltságos időszak is, amikor a sebesült hóhérokat izraeli helikopterek szedik össze, és viszik őket kórházba. A menekülő kollégát ott hagyják őket, mint eb a szaharát. A szerncsésebbek pár órai kínlódás után kiadják a párájukat. A kevésbé szerencséseket összeszedik a szír hadsereg katonái, és valami ispotályban összefércelik őket. Aztán majd kikérdezgetik a latrokat!
Ráadásul tegnap jónéhány jelesük is a likvidáltak igen hosszú listájára kerültek, miután a szír hadsereg a vele szövetséges helyi törzs milíciájának a közreműködésével rajtuk ütött Al-Kharitah falunál.
A terrorhad már valósággal nyüszít a félelemtől, ha repülőgépzúgást hall. Az orosz hadsereg “kitelepült” részlege félelmetes pontossággal, és viharos gyorsasággal csap le rájuk. Az Allahu Akhbar!-már nem segít! Érzik is ezt a terroristák.
http://www.balrad.com/index.php/2015/09/29/egyre-rosszabbul-all-sziriaban-az-isis-szenaja/

Oroszország kitiltja légteréből az ukrán gépeket

Tegnap Oroszországban bejelentették, hogy október 25-vel kitiltják az ország légteréből az ukrán légitársaságok repülőgépeit. A lépés válasz a kijevi junta az orosz légitársaságokkal szemben múlt pénteken bejelentett hasonló lépésére.
rep
Az ellenszankciókról az orosz közlekedési minisztérium számolt be.
A tárca szóvivője arra kérte a szövetségi légiforgalmi ügynökséget, hogy tájékoztassa az oroszországi járatokat működtető ukrán légitársaságokat az alig négy hét múlva érvénybe lépő válaszlépésről.
Múlt pénteki döntésével a kijevi junta – a nemzetbiztonsági és védelmi tanács (RNBO) határozata alapján – a területe feletti átrepülést is megtiltotta az orosz légitársaságok gépeinek, amennyiben azok orosz katonákat, katonai vagy kettős alkalmazású eszközöket szállítanak.

http://24.hu/kulfold/2015/09/29/oroszorszag-kitiltja-legterebol-az-ukran-gepeket/