2014. október 6., hétfő

Orosz méltányosság vagy kegyelemgyakorlás Európa felett?

Alekszandr Novak orosz energiaügyi miniszter nyilatkozata szerint a 10 napja Berlinben kialakított, 6 hónapra szóló, úgynevezett téli megállapodáscsomag révén nemcsak Ukrajna őszi-téli gázellátását oldhatnák meg, hanem az európai fogyasztóknak történő megbízható szállítást is. A megállapodáscsomag tervezete szerint a Gazprom kötelezettséget vállal arra, hogy márciusig 5 milliárd köbméter földgázt szállít Ukrajnának, ezer köbméterenkénti 385 dolláros - ez így is 100 dollárral/1000köbméterenként méltányosabb ajánlat a reális ártól - áron. Feltéve, hogy a földgáz árát Ukrajna előre kifizeti, és a Gazprom további szállításokat is teljesít, ha az ukrán fél ezt igényli.

A megállapodás másik része a rendezetlen számlákról szól. Ebben az ügyben a stockholmi döntőbíróság mondja ki a döntő szót, amelynek ítélete 2015-ben várható. Az ukrán fél azonban addig is átutalja azt az összeget, amellyel szerinte tartozik. Ennek értelmében Ukrajna október végéig 2 milliárd dollárt átutal az orosz félnek, az év végéig pedig további 1,1 milliárd dollárt. Az orosz állami energetikai cég kötelezettsége az 5 milliárd köbméter leszállítására akkor lép érvénybe, amikor az első - 2 milliárd dolláros - részlet megérkezik.
Az ukránok szemmel láthatóan még gatyáznak vagy spekulálnak, ahelyet, hogy vennék a jobbik eszüket. Jurij Prodan ukrán energiaügyi tárcavezető ma Kijevben azt közölte, hogy majd a jövő héten fogják megvitatni és egyesíteni a gázszállításokkal kapcsolatos orosz és ukrán javaslatokat. Európa sohasem tanul; Az orosz jótétemény fejében - hogy még lejjebb nyomják az árakat - paktumot kötött a viszonylag stabil euro és a bukott dollár az orosz rubellel szemben, hogy gyengítsék azt. Gratulálunk, így kell ezt a zsidóbecsületű köpönyegforgatóéknál...

Gölöncsér Miklós

Aranyosi Ervin: Az aradi vértanúk emlékéreSzabadság, mit legyűrt a zsarnok.
Egy nép mely gyászol, s ünnepel!
Temetni jöttünk és siratni,
de e nép többet érdemel!

A gőg, s a túlerő legyőzött,
de büszke népünk fennmarad!
Ők tizenhárman ott nyugosznak,
nem népünk sírja lett Arad.

Ha hűvös, őszi éjszakákon,
a csillagokat kémleled,
tizenhárom ragyogó csillag
felülről őrzi népedet.

Hibáinkból tanulni kéne,
mert "megbűnhődte már e nép"!
S a hűvös, őszi éjszakákon
érezd a HŐSÖK tekintetét....

Fazekas Tamás: „Istennél a kegyelem!”

(Az Aradi 13 balladája)
Bősz sortüzet ordító, bosszú hajnala
Ontotta vérét, hazánk négy, rettentő fiának,
Kiket győzni szült, feledve sorsuk, valaha!
Istennél a kegyelem! – fals hangzott fel!
Az ördöggel kacsintó, cinkos vérbíró
Ajkáról az aljas parancsszó: - halnod kell!
Némaság lett úrrá! S a dicsőség rézágyúi?!
Hallgatag meredtek, most arany napjainkat
Fosztó mennyre mért csapást, e gyilkos úrfi!
De mindez hiába, e kegyetlen acsarkodás,
Mert hőseink nagysága erényükben rejlett,
Min nem diadalmas a portestet aggó Más!
Nyelvükben egynémely tán idegen volt,
De szívükben mind magyar! A szabadságot
Félték ők, mert biz az csak magyart olt!
E mély, viseletes órákban is hagyta, őket,
Tiszta lánglelkük nyugodni, ám túllépve
Árnyékán, éltükben kísértve a gaztevőket!
Búcsúzóul levelek hullottak: - Szeretlek…
Istenem, hazám, jó testvér, drága arám,
Gyermekem, az Úrhoz tér atyátok…értetek!
Vérrel írott, könnyben ázott, megsárgult,
Papirosra körmölt „bűn”, késő őszi levelek,
Emléke síró fuvola, hattyúdalán elárvult!
Homlokukon csókkal üdvözültek, bajtársak,
Kezet rázva, szemeket olvasó kimérten, áldást
Kértek nem kegyelmet, könnyű utat kívántak!
Virradt a pribék, a négy bátor lerogyott,
Imára fogta gyónó papjait, mikor a többit
Rabláncán bicegve, árkába, az őr behozott!
Kilencre bitót kért, kilenc tolvaj gyámfát,
S a víg porkoláb nyakukba júdás kötelét
Koncolta, halhatatlan tettük, rabló igáját!
Kiszenvedtette jussuk kínjában mindet,
Alássan hajbókolt, de lám, az idő oldotta,
S eltörpült most, nem hiába, vélük, jót, így tett!
Így üzen e távolságból, a jövendő mának:
Szívetek a helyén, az Úrban mindig nemes,
Cselekedetben, - ha úgy kell, - életek a hazának!

Takáts Péter: A pénzhelyettesítő közösségi pénz és a C3 elszámolási rendszer bevezetése

Ma már minden a világ dolgaiban és eseményeiben tájékozott ember számára nyilvánvaló, hogy a gazdasági és pénzügyi rendszer elérkezett végső összeomlásának határára. A világ és annak fejlődése egy olyan ponthoz érkezett, amikor a kialakult helyzeten a régi gondolkodással nem lehet változtatni és azt, ami elromlott csak új gondolatokkal és új megoldások alkalmazásával lehet valami újra cserélni. Eközben a politika törekvése arra, hogy a régi jelszavak hangoztatásától, ill. a régi módon történő cselekvéstől várja el az új megjelenését, már csak egy szép álomnak tekinthető és egyre kevesebben vannak, akik hisznek benne.
Napjaink súlyos gazdasági válsága és annak közeljövőben várható még súlyosabb következményei ezért olyan lépések megtételét várják el, melyek képesek a kisebb és nagyobb közösségeket és annak tagjait is megvédeni. Jelen javaslatban ezért egy olyan új pénzhelyettesítő bevezetésére teszünk javaslatot, mely éppen a jelen helyzetben megkívánt gazdaságélénkítő, munkahelyteremtő hatással bír, és nagymértékben hozzájárulhat egy régió vagy megye gazdasági függetlenségéhez. Írásunkban részletesen kifejtjük, hogy miként tudja egy pénzhelyettesítő ezeket a hatásokat elérni és azt is, hogy mi is az oka annak, hogy minden pozitív hatása ellenére, nem terjedt el nagyobb mértékben a Földön. Amennyiben számuk vagy jelentőségük túl nagy lesz, akkor ezzel némileg keresztezhetik az ország nemzeti bankjának érdekeit, mert csökkenthetik a nemzeti bank bizonyos kiváltságait és bevételeit, ill. a növekvő regionális függetlenség által bizonyos – egyébként helytelen – politikai érdekeket is.
Az általunk bevezetni javasolt közösségi pénz, a közgazdasági pénzhelyettesítők közé tartozik és egy-egy gazdaságilag nehéz helyzetben lévő vagy elmaradott térség gazdaságának élénkítésének lehetőségét teremti meg. Fontos eleme a közösségi pénz előnyeinek, hogy az önkormányzatok és a települési közösségek bővebb és olcsóbb pénzforrásokhoz jutnak. Előfordulhat, hogy a térség önkormányzatai a pénzhelyettesítő kibocsátásával kamatmentes hitelhez is (seigniorage) jutnak. Még azt a kijelentést is megkockáztatjuk, hogy ma már alapvetően kormányzati érdek a helyi közösségi pénzek széleskörű bevezetése, mert ezek révén az önkormányzatok finanszírozása megoldható, ill. eladósodása jelentős mértékben csökkenthető lenne.
A gazdasági fellendülést jelentős mértékben erősíti és a belső forgalom további növekedését okozhatja az, ha az önkormányzat a helyi pénzhelyettesítő számára együttműködő közösséget hoz létre. Ebben az esetben a közösség tagjai között a szolgáltatásokkal kapcsolatos tranzakciók ÁFA- és adómentesek, mégpedig a 2007. évi CXXVII. ÁFA törvény 2011. január 1-től érvényes módosítása alapján. Ez már önmagában is jelentős mértékben megnöveli a régióban a pénzhelyettesítőre való igényt, hiszen a kedvező árak miatt a lakosság részéről nagy kereslet lesz várható a helyi pénzhelyettesítővel történő fizetésre és annak alkalmazására.
Fentiek alapján úgy érezzük, hogy egy térség számára a közösségi pénz és a C3 elszámolási rendszer bevezetése számos előnyt biztosít és szinte az egyetlen kitörési lehetőséget teremti meg a jelen nehéz és pénzszűkében élő közösségei számára. Ugyanis a legjobb vidékfejlesztési vagy gazdaságfejlesztési projekt sem ér semmit, ha nincs pénz hozzá, ha az elképzelések és gondolatok megvalósításához nincsen fedezet. A javaslatban szereplő közösségi pénz és a C3 rendszer képes egy térség átfogó és intenzív fejlődéséhez szükséges, ma még hiányzó likviditást megteremetni. Ennek érdekében fontos feladat, hogy a térség közössége alapítson egy közösségi bankot, vagy egy pénzintézetet, majd ezen keresztül bocsásson ki egy helyi közösségi pénzt és a lehető legnagyobb körben indítsák be a C3 klíring rendszert.

A jelenlegi gazdasági, pénzügyi helyzet

Napjainkban, amikor már mindenki számára nyilvánvalóak és láthatóak azok a mély és lényegi ellentmondások, melyek a gazdasági rendszerben feszülnek és a közelgő válság szele már nem csak az Eurót, hanem magát az Európai Uniót is megcsapta, a közösség érdekeinek védelme az egyik legfontosabb feladat. Védekezni kell a várható problémák és veszélyek ellen. Ráadásul az ezredforduló egy új precedenst is teremtett a gazdasági visszaesésben és a munkanélküliség soha nem látott növekedésében, valamint abban, ahogyan a termelés növekedését az emberek egyre romló életkörülményei kísérik. Közben a környezeti és a társadalmi leépülés mértéke is példa nélküli. A problémák megoldásában a központi hatalom eszközei sorra kudarcot vallottak és az egész világot megrázó újabb válság jelei már láthatóak. Sem törvényekkel, sem pedig a hatalom más eszközeivel nem lehet már megállítani ezeket a folyamatokat, vagyis nem lehet a siker reményében szembeszállni ezekkel a jelenségekkel.
A szakemberek számára ma már teljesen nyilvánvaló, hogy amit a központi hatalom elrontott, azt csak a helyi közösségek szintjén lehet megoldani és ezért a legésszerűbb ott tenni valamit. Egyértelműen megmutatkozik, hogy jelen pillanatban a problémákra csak a regionális vagy megyei szinten hozott intézkedések tudnak megoldást adni. Javaslatunkban ezért azt igyekszünk bemutatni, hogy a közösségi pénzek – már régóta és bizonyíthatóan – képesek megoldást adni ezekre a problémákra, és azt, hogy hatékonyan és egyszerűen tudják kezelni azt, amit eddig a központi hatalom eszközeivel nem lehetett megoldani.
A védekezésnek többféle módja is lehet, de alapja minden esetben az, hogy ha képesek vagyunk-e megkérdőjelezni a régi berögződéseket. Mert ha igen, akkor létrehozhatunk egy olyan új rendszert, melyben a régi és az új, a globális és a helyi egymással harmóniában van. Azt a rendszert, ami ezt a harmóniát biztosítani képes duális pénzrendszernek nevezik és ebben a nemzeti pénz mellett egy regionális (megyei, térségi) pénzhelyettesítő eszköz, így egy közösségi pénz is fontos szerepet játszik. Ez nem egy csodaszer, de jelen pillanatban a leghatékonyabb védekezés korunk fenn már felsorolt lényegi problémái: a recesszió, a munkanélküliség, a közösség széthullása és a környezet romlása ellen. A nemzetközi tapasztalatok alapján kijelenthetjük, hogy a duális pénzrendszerek által létrehozott harmóniából olyan gazdasági mozgató erők fakadnak, melyek az azt bevezető térség gazdasági fellendülését hozzák. Egyben ezt tekinthetjük a legjobb védekezésnek a gazdasági és pénzügyi rendszer összeomlásából keletkező veszélyekkel szemben.
Fontos leszögezni, hogy a duális pénzrendszerek alkalmazása és közösségi pénzek bevezetése és ezek jelen időszakban tapasztalható népszerűsége nem csak egy pillanatnyi divat, amely majd eltűnik, ha a világgazdaság újra erőre kap, hanem ennél egy sokkal komolyabb és összetettebb dolog. Mert ma már a szakemberek és a rendszerekkel kapcsolatba került minden ember számára egyértelmű, hogy a duális pénzrendszer és a közösségi pénz bevezetése közvetlenül kihat az emberi viselkedési formákat befolyásoló három alaptényezőre – az erkölcsi érzékre és értékekre, a közösségi kényszerítő mechanizmusokra és a gazdasági érdekre – és ezért nem csak gazdasági területen hoz változást és fellendülést, hanem kihat a közösség működésére is. A helyi közösségi péntek hálózata ráadásul mentőöv lehet a globális pénzrendszerek felborulása esetén. Ezért a jelen javaslatban ismertetett megoldás, képes bármilyen térségében a lehető legnagyobb és legszélesebb körű hatást létrehozni.
A nemzeti pénz napjainkban
Ahhoz, hogy megértsük a pénzhelyettesítő eszközök, így a közösségi pénz fogalmát és működését, ill. azt, hogy hogyan fejti ki az előzőekben ismertetett hatásokat, először röviden foglalkozni kell a (nemzeti) pénz kérdésével is. Ez ugyanis bármennyire is központi szerepet játszik életünkben, mégis igen keveset tudunk róla. Sőt még a piaci (és virtuális piaci) pénz egyértelmű definíciója, megnevezése is rendkívül nehéz, ezért leggyakrabban a pénz funkciói felől közelítik meg a kérdést. Ma a pénznek négy funkcióját különböztetjük meg, és ezeket a pénz technikai funkcióinak nevezhetjük. Van azonban a pénzfunkcióknak egy másik csoportja is, amikor a pénz gazdasági szabályozó funkciókat is betölt. E funkciókat közgazdasági funkcióknak nevezhetjük.
Egyébként e technikai funkciók felsorolása egyben a pénz definíciója is, mert pénzről akkor beszélhetünk, ha ezeket a funkciókat, vagy ezek egy részét ellátja.
Értékmérő és fizetési eszköz — A pénz két alapvető funkciója, hogy egyrészt értékmérőként funkciónál, azaz a leghatékonyabban segít az embernek abban, hogy az áruforgalomban a különböző termékek és szolgáltatások cserélni tudjanak. Másrészt a pénz fizetési eszközként is szolgál, mert ez az az eszköz, amely a fizetés megtörténtekor gazdát cserél. A pénz segítségével kifejezhetjük mindennek az értékét és lehetőségünk nyílik az értékek közötti összehasonlításra is.
Értékőrzés — A pénz az alapfunkciókon túlmenően, lehetővé teszi azt is, hogy tulajdonosa a nála lévő pénzt felhalmozva megtakarításokat hozzon létre. A pénz, mint az értékmegőrzés eszköze, vagyis mint felhalmozási eszköz, a vagyontartás egyik formája lehet.
A spekuláció eszköze — Ez a piaci pénznek egy viszonylag új funkciója, ami a múlt század második felében lett általános és uralkodó, hiszen az ezredfordulón a pénzmozgás 95 százaléka már csak spekuláció volt, és alig 5 százaléka mögött volt tényleges áruforgalom vagy szolgáltatás. Ez a folyamat, ami az egyensúly felborulásához és a gazdasági és pénzügyi válsághoz vezetett 1972 augusztusában indult el, amikor Nixon elnök megszüntette az arany fedezetet a dollár mögött és ezzel megteremtette azt a lebegő pénzrendszert, amely azóta is él.
Az évek során annyira megszoktuk, hogy ma már ezeket tekintjük természetesnek, miközben elfelejtettünk egy lényeges dolgot: azt, hogy valójában a pénznek csak a két alapvető funkcióját kell ellátnia ahhoz, hogy a pénzrendszer egészségesen működjön és hatékony legyen! Ahhoz ugyanis, hogy egy pénzrendszer hatékony legyen és szerepét a gazdaságban betöltse, elegendő lenne, ha a pénz két fő funkcióját, az értékmérő ill. fizetőeszköz szerepét betölti. Ebből következik, hogy az a pénzrendszer, amely elriasztaná vagy visszatartaná az embereket a pénzben való értek őrzéstől és a spekulatív felhasználásától, melyben ezáltal csak az alapvető funkciókat látná el a pénz, képes lenne egy egészségesen működő gazdasági rendszer megvalósítására és ezáltal a gazdasági aktivitás gerjesztésére és további munkahelyek teremtésére.

Hogyan lehet egy pénzrendszerben az értékőrzési és spekulatív funkciókat kiküszöbölni? A tapasztalatok alapján viszonylag egyszerűen. Amennyiben egy olyan mechanizmust építünk be ebbe a pénzrendszerbe, melyben a pénz öregszik, vagyis értéke az idő múlásával egy meghatározott rendszer szerint csökken, akkor a kívánt célt már el is értük. Ez az úgynevezett öregedő pénz, melynek többféle változatát ismerjük, egy változata például az angolszász irodalomban leirt `bélyeg utalvány’ vagy `bélyeg pénz’, amit a német szakirodalomban `freigeld’-nek, azaz szabad pénznek neveznek.
Az öregedő vagy értékvesztő pénz koncepcióját egy argentin üzletember Silvio Gesell dolgozta ki mintegy 100 évvel ezelőtt. Gesell alapgondolata az volt, hogy a pénz, mint csereeszköz közszolgálati szerepet tölt be, ezért annak mindig áramolnia kell. Így aki a pénzt visszatartja, ahelyett, hogy kamatot kapna, ebben a rendszerben kamatot kell fizessen. Ezen kamat vagy díj beszedésének szokásos módja a pecsételés, ami a mai modem időkben, a számítógépek, és az elektronikus bankkártyák korában ennél sokkal könnyebben és egyszerűbben is kivitelezhető lenne.
(Hogyan működik az öregedő pénz? Nézzünk erre egy példát: valakinek, aki 100.- Ft-ot keres, a fizetés pillanatában 110.- Ft értekben adunk pénzt, azaz vásárlóerőt, ami össze van kapcsolva azzal a feltétellel, hogy ez az érték csak a fizetés napján érvényes, mert holnap pénze már csak 109.- Ft-ot ér, holnap után már csak 108.- Ft-ot. Végül a 10. napon ér éppen 100.- Ft-ot. Persze ha ezen idő alatt sem költi el a pénzét, akkor a 20. napon pénze már csak 90.- Ft-ot fog érni és így tovább. A nemzetközi tapasztalatok alapján önmagában ez a struktúra ösztönzi a csere- és fizetőeszköz funkció szétválasztását az értékőrző funkciótól, mert az emberek azonnal elköltik a pénzt, s akiknél vásároltak, akik ezt a pénzt így megkapják, ők is ugyanezt teszik majd.)

A pénzhelyettesítő eszközök

Apénznek a technikai funkciói mellett van egy másik funkciója is, amit a közgazdaságtan a pénz gazdasági szabályozó funkcióiból vezet le és közgazdasági funkcióknak nevez. E gondolatmenet alapján a pénzhelyettesítőket is kétfelé bonthatjuk: a technikai pénzhelyettesítőkre és a közgazdasági pénzhelyettesítőkre.
A technikai pénzhelyettesítők a pénz hagyományos forgalmi eszköz funkcióját kívánják javítani, és a többi technikai funkció ellátására nem vállalkoznak. A technikai pénzhelyettesítők általában úgy jönnek létre, hogy a pénz helyettesítőnek megfelelő pénzösszeget a pénzhelyettesítő kibocsátója a kibocsátáskormegkapja, és a pénzhelyettesítőnek megfelelő nemzeti pénz vagy bankjegy valahol letétben van. Amíg a pénzhelyettesítő forgalomban van, a kibocsátó az összeget befektetheti, a pénz így bekerül a pénzügyi közvetítő rendszerbe. Miután az áru vagy szolgáltatás vásárlója fizetett, az eladó minden tranzakció után a pénzhelyettesítőt készpénzre (általában bankszámlapénzre) válthatja vagy váltja. Egyes fajtájuknál arra is lehetőség van, hogy a pénzhelyettesítő birtokosa a pénzhelyettesítőt visszaváltsa készpénzre. Hitelt ebben a technikai pénzhelyettesítőben általában nem nyújtanak, egyedüli kivétel a hitelkártya. A technikai pénzhelyettesítők közgazdaságilag inkább semlegesek, leszámítva azt a hatást, hogy általuk nincs pénzkiáramlás a régióból vagy a térségből. A legismertebb technikai pénzhelyettesítők, melyeket rendszeresen használunk a pontgyűjtő kártyák, étkezési utalványok, üdülési csekkek, az egészségkártya, a mobiltelefonnal történő fizetés, a parkolás fizetés mobillal, stb.
A közgazdasági pénzhelyettesítők hatása már más és ezekkel a pénz gazdasági szabályozó funkcióját kívánják kibocsátói javítani és elsősorban egy-egy térségben, vagy régióban szándékoznak serkenteni a gazdasági aktivitást. Ennek egyes fajtái hitelteremtéssel jönnek létre, mások növelik a pénz forgási sebességét. Duális pénzrendszerben a használatuk a nemzeti pénzzel párhuzamosan történik, miközben az értékmérő funkciót a hagyományos pénz látja el. A pénzteremtésre a pénzhelyettesítők – nevükből fakadóan is – általában nem alkalmasak, mert nem teremtik a pénzt, csak helyettesítik azt. Kivételt képez ez alól az, amikor a pénzhelyettesítőt hitelkártya rendszerrel kombináljuk, mert ha hitelkártyával vásárolunk, hitelkeretünkterhére pénzt teremtünk. A közgazdasági pénzhelyettesítők egyes fajtái is hitelteremtésseljönnek létre, tehát a pénzteremtéshez hasonlóan tudják növelni a gazdasági aktivitást.

Közösségi pénz és hatásai

A közösségi pénz tehát egy pénzhelyettesítő eszköz, bevezetésének legfontosabb ismérve, hogy a közösség által kerül kibocsátásra és így a pénz a közösség tulajdona, vagyis a kibocsátás minden haszna a közösségé. Fontos továbbá az is, hogy a közösségi pénz közgazdasági pénzhelyettesítő eszköz, és kizárólag a pénz két alapvető technikai funkcióját látja el, vagyis csak általános értékmérő és csereeszköz. Ezzel elriasztja a felhalmozást és a spekulációt, aminek legegyszerűbb módja az előzőekben már részletesen bemutatott „értékvesztő” vagy negatív kamatozású közösségi pénzt.
Egy közösségi pénz, szemben a nemzeti pénzzel, nem létezhet bizalom nélkül. Mert míg a nemzeti pénzt a törvény garantálja, és elfogadását kötelezően előírja, addig a közösségi pénz sikerének kulcsa a bizalom. Bizalom a szomszédunkban, az egész közösségben, és persze a közösség vezetőiben. Amennyiben ez a bizalom él a közösségben, akkor a közösség valamennyi tagja közösségi a közösségi pénz motivált terjesztőjévé válik. Ha a bizalom hiányos vagy gyenge, akkor a kezdeményezés elhal, ahogyan azt számos jelenleg is működő hasonló rendszer szervezői tapasztalhatták. Amikor az idő múlásával a terjesztési kedv és a motiváltság erősen csökkenni kezd, akkor a bizalom gyengülése van a háttérben. Ha ezt nem sikerül kijavítani, akkor a kezdeményezés egyszerűen elhal. Ebben az esetben a bizalom hiánya miatt a rendszer több tagja nem érdekelt abban, hogy aktívan részt vegyen a rendszer életében és újabb és még több resztvevőt szervezzen be. Ezekben az esetekben a közösség tagjai csak használják és megtartják a közösségi pénzt mindaddig, amíg az hasznukra van, de semmi többet nem tesznek. Ezzel szemben, ha a bizalom élő és erős, akkor minden résztvevő érdekelté válik abban, hogy meggyőzze a többieket, a családtagokat, a péket, a hentest, hogy fogadják el ők is a közösségi pénzt, mert az a közösség és így az egyének javára van. Ekkor az elfogadó és használó helyek száma megsokszorozódik és a közösségi pénz forgása megnő, pozitív hatásait jól ki tudja fejteni.
A közösségi pénz létrehozását két hatása miatt javasoljuk: egyrészt a gazdaságélénkítő és munkahelyteremtő, másrészt a közösségformáló hatása miatt. A közösségi pénz ugyanis mindkettő javításának és erősítésének az egyik leghatékonyabb eszköze.
A gazdaságélénkítő és a munkahely teremtő hatás a közösségi szinten aktivizálódó gazdasági folyamatok által jön létre. Így van ez még akkor is, ha ezen folyamatok – különösen a kezdetekben – spontán módon zajlanak. A tudatosság ugyan növelhető a résztvevők képzésével és a helyi szabályozás eszközeivel, mégis sokkal sikeresebbek azok a folyamatok, melyekben a résztvevők motivációját növelik és használják a fenntartható gazdasági folyamatokat ösztönzésére.
A közösségi pénz gazdaság élénkítő hatása elsősorban abban mutatkozik meg, hogy az emberek igyekeznek először ezeket kiadni, (még értékvesztés nélkül is) és csak ha már elfogyott a pénzhelyettesítőjük, akkor nyúlnak a nemzeti pénzükhöz. Ebből következik, hogy a közösségi pénzek jóval többször cserélnek gazdát, és ezáltal jóval gyorsabban forognak, mint a nemzeti pénz. A közösségi pénzek megnövekedett körforgási sebességével arányosan növekszik a helyi vásárlóerő és ez közvetlenül vezet a helyi gazdaság fellendüléséhez és megerősödéséhez. Mivel a közösségi pénz, mint helyi pénzhelyettesítő eszköz nem hagyja el a megyét vagy a térséget – hiszen máshol nem fizetőeszköz – ezért általa nincs pénzkiáramlás a kisebb-nagyobb térségből, ami a régióbeli gazdaság erősödéséhez és a térség gazdasági függetlenségének növekedéséhez vezet.
Az eddig tapasztalatok szerint a pénzhelyettesítőknek a nagy gazdasági válságok alatt, illetve után volt reneszánszuk. A válságok alatt ugyanis az áruk és szolgáltatások iránti potenciális kereslet fennáll, sőt többnyire még a kínálat is jelen van, a csere azonban pénz hiányában nem tud létrejönni. Klasszikus gazdasági válságok alatt, mint amilyen éppen most van a világban, és aminél jóval nagyobb fenyeget minket, a pénz mennyisége és forgási sebessége csökken, a bankok óvatossága és tartalékképzése miatt.
A közösségépítő hatás abban mutatkozik meg, hogy a közösségi pénz bevezetése és használata közben a közösség tagjai a korábbi helyzettel szemben sokkal gyakrabban kerülnek kapcsolatba egymással, és ez a szorosabb emberi kapcsolat segít felismerni az egymástól való kölcsönös függést és kötődést. Ez a tapasztalatok szerint mindig és mindenhol erősíti a közösségi szellemet, és egy ilyen emberi találkozásokra épülő helyzet automatikusan megalapozza azt is, hogy a közösség tagjai sokkal jobban azonosulnak a közös célokkal. A közösségépítő hatások közé tartozik az is, hogy a helyi polgárokat a szeretet-központú viselkedésre ösztönzi, sőt az embereket fokozatosan leszoktatja a felesleges fogyasztásokról vagy presztízs-vásárlásokról. A közösségi pénz új értékrend születését pártolja, amely egyébként szintén elősegíti az önellátást, az öngondoskodást és a közösségen belüli kölcsönös figyelmet és egymás támogatását.

Annak ellenére, hogy a negatív kamatozású pénzek esetében a pénz felhalmozása rossz ötlet, mégis néhány eddig ismert közösségi pénzben előfordult felhalmozás. Érdekes módon ezt gyakran még sikerként könyvelik el, aminek az oka az, hogy ez a viselkedés azt jelzi, hogy az adott közösségi pénz közelebb áll az “igazi, normális” pénzhez. De valahányszor valaki elkezd felhalmozni, megfosztja a többieket az előnyöktől és hamarosan belátja, hogy ez egy kerülendő viselkedés, ami szintén közösség építő hatású. Az alapvető strukturális változás egy közösségi pénzrendszerben a mai rendszerekkel szemben tehát az emberek megtakarításának és befektetésének (spekulációjának) módjában és a közösségi célokkal való azonosulásában lenne, mivel ez a koncepció jelentős mértékben visszatartaná az embereket attól, hogy a pénzt, mint megtakarítási és spekulációs eszközt használják és segít az egymásrautaltság felismerésében.

Kockázatok, ellenérzések

A szakma a közgazdasági pénzhelyettesítők kockázataként értékeli azt, hogy nem megfelelő szervezés és a bizalom hiánya esetén az elfogadói kör szétesik, és a pénzhelyettesítőt nem lehet többé árura vagy szolgáltatása cserélni. Törvényi előírásokkal azonban nem szabályozzák ezeket a kezdeményezéseket, mivel ezek a pénzhelyettesítők általában önszerveződéssel jönneklétre, és a tagok szolidaritásán alapulnak. Persze ezek alól is van kivétel, így pl. a jelen anyagban is bemutatott svájci WIR-Bank által működtetett pénzhelyettesítő, amelyet ma hatvan ezren használnak.
A szakma vélekedése szerint a közgazdasági pénzhelyettesítők nem könnyítik, hanem inkább nehezítik a pénzforgalmat, azzal, hogy a hagyományos készpénz és számlapénz mellett használják őket, és ez többletadminisztrációval jár. Ugyancsak ellene szól, hogy a pénzhelyettesítő használata csökkenti a készpénzhasználatot, tehát csökkenti a jegybanki készpénzkibocsátás után járó nyereségét, amit hivatalosan seigniorage-nak neveznek. Mivel ez a jegybanki nyereség a költségvetésbe kerül, ezért a pénzhelyettesítők használata közvetlenül kihat a költségvetés bevételeire is. A helyi közösségi pénz bevezetése viszont fellendíti a helyi gazdaságot és növeli annak adóbefizetéseit is. Általában az tapasztalható, hogy valóban felelős politikusok és bankárok nem gördítenek akadályokat a pénzhelyettesítők használata elé, mert belátják, a közösségi pénz birokosa és elfogadója számára jelentkező előny olyan gazdasági-társadalmi haszon, ami jóval nagyobb, mint az előbb említett esetleges költségvetési hátrány.
A pénzhelyettesítőknek van egy másik és a politika számára minden előnyét elfedő „hátránya” is. Ez abban mutatkozik meg, hogy egy pénzhelyettesítőt használó régió, vagy közösség gazdaságilag független lesz, és ez bizonyos döntéshozatali, vagy politikai függetlenséget is jelent. Erre a jelenségre először 1932-ben figyelt fel a politika az USA- ban. Ekkor egy amerikai professzor, Irving Fisher, aki a Yale Egyetem tanáraként a pénz forgalmi egyenletének megalkotója, a wörgli példa nyomán hasonló rendszerek bevezetését szorgalmazta az USA-ban. Hatására igen gyorsan 400 amerikai város be is vezetett helyi pénzeket, melyek igen sikeresek voltak. Sőt, maga Roosevelt elnök és tanácsadói is jónak tartották az ötletet,

Emellett egy mozgalom is indult, mely egy országos szintű kibocsátást szorgalmazott és a politikusok 1933 februárjában helyi pénz törvénytervezeteket terjesztettek be a szenátus és a Képviselő ház elé. Ezalatt Irvin Fisher megkereste Achesont, az akkori pénzügyminisztert, kérve a támogatását az ötlethez, aki kikérte egy harvardi professzor véleményét. A professzor szavai döntően befolyásolták a helyi pénzek sorsát a világban, ugyanis azt mondta: az ötlet működőképes, de nagyon erős decentralizált döntéshozói mechanizmussal járna. Erre már Acheson úgy érezte, hogy erről ki kellene kérni az elnök véleményét is és Roosevelt elnök végül megtiltotta mindenfele `helyi pénz’ használatát és helyette meghirdette a gazdaság rendbe tételére hivatott New Deal-t, mely leginkább hatalmas központi irányítású projekteken alapuló terv volt. De a gazdaságot ez nem tudta rendbe tenni, valójában a II. világháború volt az amerikai felemelkedés igazi oka.
Ez a folyamat Európában is lezajlott. Szinte az amerikai eseményekkel egy időben jelent meg Németországban a „wara” nevű helyi pénz és ennek a pénzhelyettesítőnek a kezdeti regionális elterjedése után egész Németországban elterjedt, oly annyira, hogy 1931-ben már 2000 vállalat bocsátott ki hasonló utalványt. De 1931 novemberében, a Nemet Központi Bank betiltotta, a pénzkibocsátás kizárólagos jogara hivatkozva. Érdekes lenne feltenni a kérdést, hogy mi történt volna, ha a hatalom érdekei miatt nem állítja le a „wara” terjedését és hagyja az embereknek, hogy segítsenek magukon. Soha sem fogjuk biztosan tudni, hogy Hitler hatalomra jut-e és a II. Világháború kitört volna, ha a német népet engedik, hogy megoldja a saját problémáit a gyökerektől elindulva, elérve a teljes foglalkoztatást és az emberi méltóságot saját közösségén belül.
A folyamat pontosan ezzel a forgatókönyvvel megismétlődött Ausztriában is, ahol a Wörgl-i csoda nyomán több mint 200 másik közösség döntött úgy, hogy követik a példát. De a központi bank közbeszólt és leállította a kezdeményezéseket. A fellebbezések sora eljutott egészen a legfelsőbb bíróságig, de ott elutasították azt. Természetesen számos más helyi közösségi pénz modellt bemutathatnánk, mert szinte mindegyiknek a története ma már azt igazolja, hogy a helyi közösségi pénzek bevezetése és virágzása nem ütközik semmilyen jogi, pénzügyi, gazdasági vagy politikai akadályba.

Bernard Lietaer javaslata egy új elszámolási rendszerre a C3

A következőkben egy olyan javaslatot ismertetünk, melyet Bernard Lietaer, a neves banki szakember vezetésével a holland STRO nevű civil szervezet dolgozott a kis- és középvállalkozásokat világszerte sújtó probléma kezelésére. A modellt azért vettük be a javaslatunkba, mert a javasolt megoldás hatása és működése tulajdonképpen olyan, mint egy helyi pénz. Lehetővé teszi, hogy egy-egy C3 rendszerben az egymást személyesen is jól ismerő és folyamatos üzleti kapcsolatban lévő kis- és középvállalkozások csoportosuljanak. Ez Magyarországon annál is inkább reális, mert a Nemzeti Bank egy felmérése alapján a magyar kis- és középvállalkozások számláik közel 50 %-át olyan partnerek felé bocsátják ki, akik egy 45-50 km-es köröm belül találhatóak. A maradék számláknak is közel a fele a regionális határokon belüli megrendelők felé kerül kibocsátásra. Így a C3-nak nevezett megoldás Magyarországon teljesen célszerű és időszerű. Időszerű, mert a hazai vállalkozások egyik legnagyobb problémáját, a körbe tartozást és a pénzhiányt hivatott kezelni.
Az üzleti modell lényege, hogy a kis és középvállalkozók többsége számára megoldhatatlan cashflow problémát okoz, hogy a nagy cégekkel 90+ napos fizetési határidővel kényszerülnek szerződni, (ráadásul pénzüket ritkán kapják meg a megállapodott határidőre), miközben a saját beszállítóiknak -30 napos, vagy azonnali határidővel kell fizetni. A C3-nak nevezett modell tulajdonképpen egy üzleti klíring hálózat, amelyben a kibocsájtott, de még kifizetetlen számlával rendelkező tagok választhatnak, hogy elfogadnak egy olyan klíring egységet, melynek fedezete a követelés, és akkor ezzel az egységgel fizethetnek a saját beszállítóknak is – akik szintén tagjai ennek a rendszernek – vagy némi veszteséggel, fizetési engedményezési hitelt kapnak a rendszertől a nemzeti valutában. Ezt a modellt már több országban, így számos Dél-Amerikai országban sikeresen kipróbáltak.
Ezen túlmenően a C3 elszámolás rendszer szinte mindazokat az előnyöket is biztosítja a közösség számára, melyeket a közösségi pénzek! Ezeket az előző részekben már bemutatattuk. Ennek nyilvánvaló oka az, hogy működtetése által a kis- és középvállalkozások sokkal könnyebben és olcsóbban jutnak rövidtávú hitelhez, és pénzellátottságuk sokkal kedvezőbb lesz. Így a mai cashflow problémák nem akadályozzák többé a vállalkozásokat kiépített kapacitásainak működtetésében. Ennek hatására javul a gazdaság teljesítménye és csökken a munkanélküliség a C3 rendszerek körzeteiben.
A C3 tranzakció

Az elszámolási tranzakcióhoz kellenek a cégek, akik egymással kapcsolatban vannak és kell legalább egy biztosító társaság, aki a számlákra biztosítást köt.
A folyamat a következő 6 lépésben történik:
A részvevő A cégnek van egy 90 napos, vagy azon túli kinnlevősége és fedezetbiztosítási szerződést köt erre a kintlévőség értékére. Ennek a biztosításnak a fedezete többnyire a kibocsájtott számla engedményezése, ritkábban a cég vagyona.
Az A cég egy folyószámlát nyit a rendszerben és a biztosított követelést – költség és kamatmentesen – beváltja klíringegységre, amivel szabadon rendelkezik. Így lehetősége van arra is, hogy a rendszerben szintén részt vevő B beszállítójának azonnal és teljes egészében „ klíring egységben” kifizesse a tartozásait.
A B cég, akinek szintén kell egy folyószámla a klíringben történő fizetés befogadására, amint a jóváírás megérkezett két lehetőség között választhat: vagy nemzeti valutát kér a rendszertől a klíring egység ellenében, ebben az esetben megfizeti a 90 napos hitelre eső kamat és kezelési költséghányadot, vagy továbbadja az egységet a saját beszállítójának, akit nevezzünk C-nek.

A C cég szintén nyit egy folyószámlát a klíring befogadására és választhat két lehetőség között., és így tovább.
Bármelyik cég, A vagy B vagy C bármikor, amikor pozitív számlaegyenlege van kamatmentesen használhatja a klíring egységet fizetésre bárkinek, aki a rendszerben tag, függetlenül attól, hogy milyen határidős a számla, amellyel fedezte a folyószámla követelését.
A fizetési határidő lejártával a hálózat a megkapja a számla ellenértékét. Abban az esetben, ha a követelés behajthatatlan, akkor az A cég fedezetbiztosító társasága fizet. Bárki bármikor kifizetheti korábban is a kintlévőség ellenértékét, de kamatot nem kérhet érte.

A rendszer jellemzői és előnyei:

A kis- és középvállalkozások a szerződésekben kikötött 90 nap vagy ennél hosszabb fizetési határidők előtt hozzájuthatnak a pénzükhöz, azaz nem kell hitelezniük a nagyoknak.
Így az alvállalkozóik azonnal hozzájuthatnak a pénzükhöz, függetlenül a fővállalkozói szerződésben szereplő fizetési határidőtől. A kisvállalkozói hálózat likvid pénzellátása rendkívül alacsony költséggel megvalósítható.
Van hozzá egy kidolgozott és bevált nyitott forráskódú szoftver, amit bárki szabadon használhat a saját C3 rendszeréhez, ami a kisvállalkozások számára is könnyen megfizethető és elérhető pénzügyi adminisztrációt tesz elérhetővé..
Maga a rendszer teljesen legális, más országokban nem kell hozzá semmiféle állami engedély.
Biztonságos, mert csak 100%-ban biztosított és számítógépesen kezelt számlákat engednek be a rendszerbe.
Az államnak többszörösen is jó ez a rendszer, egyrészt mert rendkívül olcsó eszközökkel tudja a körbe-tartozásból fakadó adófizetési problémákat kezelni, ha elfogadja a klíring egységet adófizetésre is, másrészt pedig azért, mert a rendszer működése által jelentősen csökken a munkanélküliség, nő a gazdaság teljesítő képessége. Uruguayban pl. az állam is elfogadja C3 egységet adófizetésre.
Továbbá mivel a rendszer csak számlás, azaz a számítógépes rendszerben is nyomon követhető forgalmat kezel, ezzel hatékonyan küzd a fekete és szürke gazdaság ellen, ami az állami érdekekkel messzemenőkig azonosul.
; Mindenkinek azonos biztosítási feltételeket kell elfogadni, és kompatibilis informatikai eszközöket kell használni, melynek eredményeképp a helyi gazdaság tud erősödni, kizárva a távolabbi beszállítók konkurenciáját, akik nem részei a helyi rendszernek.
Ma a bankok csak nagy cégek finanszírozására hajlandók és a kis- és középvállalkozásokat nem éri meg számukra kezelni. A C3 rendszer ezt a nagy cégnek nyújtott hitelt továbbítja a kis- és középvállalkozások felé.
További lehetőség a rendszerben, hogy az egész C3 hálózat együtt lép fel szerződéses partnerként a bankkal kapcsolatban, így a bank nem egyenként tárgyal a kisvállalkozókkal. Ez a bank számára is érdekessé teszi az ügyletet és a siker esélye növekszik.
A biztosítási feltételek is sokkal egyszerűbben kezelhetők, mintha minden kisvállalkozás hitelkérelmét egyedileg kellene vizsgálnia a banknak. A kockázatok az egész rendszerre eloszlanak, az egész rendszer stabilitása jelentősen növekszik.

Befejezés és javaslat

Írásunkkal azt igyekeztünk bebizonyítani, hogy egy adott térségben érdemes és célszerű bevezetni a helyi közösségi pénzt, amely tulajdonságaiban más, mint egy globális és/vagy nemzeti pénz, sőt eltér az általánosságban ismert helyi piaci pénztől is, amely elsősorban nem a közösségek érdekét szolgálja.

Javaslatunk egyaránt kiterjed a következő fontosabb elemekre: az önkormányzatok hozzanak létre egy közösségi bankot (vagy hitelintézetet), és vezessenek be egy térségi helyi közösségi pénzt, úgy, hogy a közösségi pénzintézet révén az önkormányzatok legyenek a pénzkibocsájtók, és a régió településein jöjjön létre a közösségi pénzt használók együttműködő közössége.

Ugyanakkor javasoljuk a Bernard Lietaer féle C3 elszámolási rendszer bevezetésének megfontolását is, hiszen ez azonnal ható és jól látható eredményeket hoz a térség gazdasági élénkülésében és gazdasági fejlődésében.

2011. július

Nemzetközi példák

Napjainkban az 5.000-et is meghaladja a világban azoknak a helyi pénz kezdeményezéseknek a száma, melyek valamilyen pénzhelyettesítő eszközt használnak. Ezek közül néhány jellemző és tanulságos esetet mutatunk be a következőkben, mely segíthet a hatások és a lehetőségek felmérésében.

Németországban 1930-ban egy Hebecker nevű úr, aki egy kis bajor városkában a csőddel küszködő szénbánya tulajdonosa volt, azért, hogy fizetni tudjon a munkásainak, szénnel fizetett Reichsmark helyett. Elismervényt bocsátott ki amit wara-nak hívott amely szénre volt váltható. Ennek a hátoldalán kis négyzetek voltak, pecsétek számára és az elismervény csak akkor maradt érvényes, ha az adott hónap pecsétjét időben beütöttek. Ezt a negatív kamatot akkor a tárolási költségekkel indokoltak. A munkások az élelmiszerért és helyi szolgáltatásokért ezzel a wara-val fizettek. A helyi kereskedőknek nem volt sok választásuk, mint elfogadni a wara-t és meggyőzni az ő szállítóikat is, hogy ők is fogadja el azt. A megoldás igen sikeres volt és lassan kiterjedt szinte egész Németországra, mindaddig, amíg a hatalom közbe nem szólt.

Ausztriában 1932-ben Unterguggenberger úr volt Wörgl városka polgármestere és elhatározta, hogy tesz valamit a korra jellemző 35 %-os munkanélküliség ellen. Meggyőzte a városházát, hogy 14.000 schilling értékben utalványokat bocsássanak ki, amelynek fedezete egy ugyanekkora bankbetét a helyi bankban. Két év múlva Wörgl városa volt az első, amely megvalósította a teljes foglalkoztatottságot, és a kísérlet első éve alatt a munkanélküliség a városban 25%-kal csökkent, miközben Ausztriában 14%-kal növekedett. Ennek nyomán általános lett a vízellátás, az egész várost újra aszfaltozták, a legtöbb ház felújítva, átfestve, az adókat határidő előtt befizettek, a város körüli erdőket újraültették.
Fontos, hogy a fenti eredmények nem abból származtak, hogy a város különböző projekteket indított be, hanem abból, hogy a szereplők azon igyekeztek, hogy a pénzt továbbadjak, ne pedig halmozzák. A Wörgl-i pénz forgási sebessége átlagosan a 14-szerese volt az akkori nemzeti valutának, a Schillingnek. Más szóval ugyanaz a pénzösszeg 14-szer annyi munkát teremtett, aminek meg is volt a hatása. A sikeres modellt persze mások is be kívánták vezetni, de a hatalom végül is közbeszólt és megakadályozta azt.
Brazíliában Curitiba városában 1973-ban Jaime Lerner lett a polgármester, és azonnal a szemétgyűjtés súlyos problémájával kellett szembenéznie. Az 500.000 ember nagyobb része nyomor negyedekben élt, amely annyira túlzsúfolt volt, hogy a szemetes autó nem tudott bejutni. Az összegyűlt szemét vonzotta az egereket, patkányokat, amely aztán magával hozta riasztó mértékben a betegségeket. A megszokott módszer az lett volna, hogy egy jóléti programot indítanak, amely megoldja a problémákat. De Lerner mást tett, mivel kevés gazdag ember volt Curitibaban, és a szükséges pénzeszközök sem álltak rendelkezésre.

Kitalálta, hogy tömegközlekedésre jogosító jegyet ad az embereknek a szétválogatott, és a falvak körül levő konténerekhez elszállított szemétért és a szerves hulladékért, melyet a gazdák használtak trágyázáshoz, élelmiszerre beváltható utalványokat ad. A program igen látványos eredményeket ért el, a falvakat gyerekek tisztították meg, akik hamar megtanulták, hogyan kell szétválogatni a szemetet. Az emberek ki tudtak menni a falvakból a tömegközlekedéssel a központba, ahol munkát tudtak találni. A megnövekedett üzemanyag fogyasztás fedezhető volt a szétválogatott szemét újrahasznosításának bevételéből, melyért fém, papír és üveg iparban működő vállalatok fizettek. De összességében nem növekedett sokkal az üzemanyag felhasználás, mert a szemét összegyűjtését nem kukásautók végezték, azoknak csak a lakosság által összegyűjtött és szétválogatott szemetet kellett elszállítani. Így a szemétszállításnál üzemanyag megtakarítás történt. S akkor még nem is említjük az elért előnyöket, melyek a javuló tisztaságból eredő, csökkenő betegség, illetve a hatékonyabb munkaerő piacból ered.

Curitiba ma egy tiszta, jól prosperáló, önellátó, az egyetlen ma ismert brazil város, amely nem kér pénzt az államtól. Elsőrangú tömegközlekedése van, s a polgármester nagy népszerűségnek örvend, nemrég választották újra. S a legfontosabb, hogy erős közösségi szellem és önérzet jelent meg, amelynek azelőtt semmilyen jelét nem láthattuk. Amit minden politikusnak észre kellene vennie: a szociális támogató programjaik helyettesíthetőek találékonysággal és képzelőerővel, ha a vezető megfelelő. S az ilyen politikus sikeres és újra megválasztják.
Kanadában 1983-ban jöttek létre az első LETS (Local Exchange Trading System) rendszerek, amelyek elsősorban az angolszász világban terjedtek el. Az Egyesült Királyságban több mint450 csoport alakult. A legnagyobb létszámú csoport Ausztráliában, Sidney közelében működik, 1800 tagja van.
A LETS tagjai általában szolgáltatásokat cserélnek egymással: gyermekfelügyelés, takarítás, korrepetálás, kisebb házi javítások. Előfordul, például hogy a rendszerbe egy bevásárló-központ vagy áruházak is bekapcsolódnak és a pénzhelyettesítőket néhány százalékban elfogadják. Ez voltaképpen árengedmény, ami forgalomnövelő, és egyúttal a kereskedők a közösség összetartásához is hozzájárulnak.
A WIR Bank, egy 1934-ben Zürichben Wirtschaftsring – Genossenschaft néven alakult szövetkezet ezen a téren a legjelentősebb kezdeményezés. Tagjai magánszemélyek, kis- és középvállalkozások. Az általa a múlt század elején létrehozott a WIR (CHW) nevet viselő pénzhelyettesítő csak számlapénz formájában létezik és még ma is forgalomban van. A szövetkezet kezdetben két módon bocsátott ki pénzhelyettesítőt: egyrészt a szövetkezet tagjai svájci frankot fizettek be és 5%-kal több pénzhelyettesítőt kaptak, ill. a szövetkezet kamatmentes pénzhelyettesítő hitelt nyújtott. Ez a pénzhelyettesítő-teremtési módszer jelenleg is létezik és iskolapéldája a duális pénzrendszernek, melyben a nemzeti pénz és a helyi pénz szépen megfér egymás mellett. Sőt számos szakértő véleménye szerint ez az egyik titka a svájci gazdaság erejének és stabilitásának is.
A pénzhelyettesítővel a szövetkezet tagjai egymásnak fizetnek, és ez által a bank tevékenysége ösztönzőleg hat a svájci kis- és középvállalatok egymás közötti forgalmára. A forgalom nagyobb részét CHF-ben számolják el, csak annyi WIR-t fogadnak el egymástól, amennyit tovább tudnak adni. Ez a módszer biztosítja, hogy a WIR nem inflálódik gyorsabban, mint a CHF. A WIR forgási sebessége jelentősen meghaladja a CHF-ét.
Banki tevékenysége mellett tagjai számára rendszeresen szervez továbbképzéseket, összejöveteleket, melyek ösztönzik a tagok egymás közti üzleti kapcsolatait.

http://hunnio.com/news.php?readmore=734

Meddig bírjuk? - Öregségi tűnődések

Elfáradt, beteg emberek tízezrei tennék le a nehéz fizikai munkát az öregségi nyugdíjkorhatár előtt, de bármilyen veszélyes körülmények között dolgoznak is, erre jövőre már nem lesz lehetőség.

Még fiatalon

A kormány ugyanis éppen eltörölni készül a korengedményes után a korkedvezményes lehetőséget is. Pedig szó szerint életveszélyes bizonyos munkakörökben 60 éven felülieket dolgoztatni – állítjuk tapasztalataink mellett a statisztikai és a nemzetközi adatokra is hivatkozva: tavaly például több munkahelyi baleset volt, mint 2012-ben. Csak az tudja, hogy mennyire embert próbáló erőfeszítés 60 éven felül „műszakolni”, naponta többször létrára mászni, órákig az állványzaton gebeszkedve falat vakolni, a gumigyári kazán mellett egész nap hajtani, vegyszeres levegőt szívni vagy, mondjuk, a tömegközlekedési járművek volánja mögött ülve koncentrálni a városi forgalomra, aki több évtizedet lehúzott már kemény fizikai munkásként, s tudja, esélye sincs idő előtt nyugdíjba menni.De valójában az „idő előtt” sem jó kifejezés, hiszen valójában 55 éves koráig – ez is 30-38 év munkaviszonyt jelent - az ember bőven megdolgozott már a boldog Aranykorának kenyere javáért, legalábbis egy egészséges REND-szer így gondolná! Mi így gondoljuk! Hogy élvezze is a fáradó ember egész életének munkája gyümölcsét úgy igazán valamikor. Hát mikor, ha nem a boldog nyugdíjas évek alatt. Nyugalmas irodákban, viszonylag könnyű munka mellett még csak-csak ki lehet bírni az öregségi nyugdíjig, ám a nehéz, az egészségre ártalmas, netán folyamatosan több műszakban végzett munka olyan „gyilkos” menet, amelyet nem lenne szabad az utolsó pillanatig erőltetni. Márpedig a kormány éppen ezt teszi.Nincs mese; ütni kell a vasat - meg kell tartani a korhatár előtti nyugdíjrendszert, hívják azt korengedményes, korkedvezményes vagy, ha úgy szimpatikusabb, foglalkoztatáspolitikai megoldásnak. Szó szerint életveszélyes ugyanis a korhatár előtti rendszer totális megszüntetése. De hát, mint tudjuk, a rabszolgarendszerekben mindig az emberélet a legkissebb mértékegység! Néhány évvel ezelőtt több tucatnyi munkakörből, az egészségre ártalmas szakmák némelyikéből lehetett kétféle módon, korengedményes és korkedvezményes lehetőséggel idő előtt nyugdíjba vonulni. Évente 30-40 ezer ember élt a lehetőséggel.Most is legalább ennyi ember venné igénybe a könnyítést, ám nem teheti.

Már elgyötörve

A korengedményes rendszert úgy szüntette meg a kormány, hogy talán fogalma sem volt a lényegéről, hiába mondták, írták szakszervezetek – bármilyen furcsa – a munkaadókkal közösen. Egyszerűen érthetetlen, hogy miért nem hagyták tovább élni ezt a lehetőséget, hiszen ez egyetlen fillérrel sem terheli a költségvetést. A korengedmény lényege, hogy a munkaadó évekre előre befizeti az elbocsátás előtt álló idősebb munkások teljes járulékát, hogy kedvezményes nyugdíjba, s ne az utcára küldje éppen azokat, akiknek életkoruk miatt esélyük sincs máshol elhelyezkedni.
Ez a megoldás többnyire szakszervezeti vívmány, és ott működik, ahol ezt a kollektív szerződés is tartalmazza. A 2008–2009 közötti gazdasági válság ideje alatt ezrek menekültek meg így a munkanélküliségtől. A költségvetés terhére évtizedekkel ezelőtt létrehozott korkedvezményes lehetőséget pedig – amely alapján például a közlekedésben dolgozók, a röntgenesek és még nagyon sok munkakörből korábban mehettek nyugdíjba – éppen most készül teljesen megszüntetni a kormány. Holott épp hogy nem eltörölni kellene, hanem átvizsgálni, újratölteni a listát, amely a kedvezménnyel járó munkaköröket tartalmazza, s be kellene emelni a rendszerbe a műszakos dolgozókat is.
Szakszervezetek régóta harcolnak ezért, - eddig eredménytelenül a kormánylobbysták miatt - s a munkáltatók által korábban is finanszírozott ellátórendszer megteremtését javasolják. A részletesen kidolgozott ajánlat maximum 5 évvel az öregségi nyugdíj előtt állókon segítene. Őket ezzel a módszerrel nyugdíjba küldhetné a munkáltató, ha előre befizeti utánuk az államnak a járulékokat. Ennek a megoldásnak még foglalkoztatási előnyei is lehetnének, mert így az idősebbek helyett fiatalabb munkanélküliek kerülhetnének állásba. Meglepő, hogy ezt a változatot a munkaadók is feltétel nélkül támogatnák.
Egyre több helyről hallani
- olyan emberséges megoldást, hogy a nyugdíjhoz közeledőket csak papíron foglalkoztatják, nem kell bejárniuk, kapják a fizetésüket pluszjuttatások nélkül. A szakszervezetek évek óta követelik a kedvezményes nyugdíjrendszer megtartását, pontosabban ma már a visszaállítást. Milyen lehet a szakszervezetek jogi képviselete, ha nem találja meg a jogorvoslatot? Vagy kinek a pártján állnak valójában?
Elgondolkodtató…
Egy hungarista alapokon nyugvó magyarérdekű rendszerben nem kéne ilyen dolgokról értekeznünk…
Mi ezért dolgozunk, hogy legyen ilyen életteli rendszer…

Ez volna a helyes;
amikor már csak, mint mester, a szakma csinját-binját tanítja és felügyeli,
a következő nemzedéknek továbbörökítve a kétkezi tudást...


Várhegyi Kálmán

Harcolj Donyeck ellen, megkapod Kárpátalját?

A Zakarpattya online hírportál információi alapján Kárpátalján, a Beregszászi járás területén adnának földterületet a délkeleti megtorló akciókban részt vevő ukrán katonáknak.
A Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal alegységei vezetőinek értekezletén megvitatták, hogyan valósítsák meg azt az intézkedést, amellyel a kormány előírta, hogy a háborúban részvétel népszerűsítése érdekében a katonák lakhatását a későbbiekben az önkormányzatok kell biztosítsák. Arra a következtetésre jutottak, hogy az "Ukrajna függetlenségéért" háborúba bevont ukrán fiatalok a frontról hazatérést követően a magyarlakta területeken kapnának földterületet és lakóingatlant. A járási hivatal kiválasztott mintegy 49 hektár földterületet, amelyeket a "terrorellenes műveletekben" részt vevő katonák megkapnak majd, háztáji gazdálkodás céljából.
Jelenleg az ukrán hadsereg soraiban igen sok a fiatal szélsőjobboldali önkéntes, valamint a Nemzeti Gárda alakulatai is többnyire a Jobb Szektor tagjaiból szerveződtek. A délkeleti harcokban a kijevi junta rászabadította az orosz lakosságra az ukrán szélsőjobboldalt, ennek eredménye civilek körében elkövetett tömeges gyilkosságok, kínzások voltak. Ezek a 'jobb szektorosok', ha élve megússzák a háborút, a magyarlakta területekre költözhetnek állami támogatással, hogy ott terrorizálják a lakosságot.
Ezzel akarja Kijev elfojtani a kárpátaljai magyarság önállósodási törekvését? Olajjal a tűzre?
Hídfő.net | Ukrán fasiszták költöznek Beregszászra


http://www.hidfo.net/2014/10/06/harcolj-donyeck-ellen-megkapod-karpataljat

Elapadnak a hongkongi tüntetések?

Mára mindössze néhány tucatnyi tüntető maradt Hongkongban a kormányépület előtt, ők is békésen várakoznak, az állami alkalmazottak munkáját nem zavarják. Az épületet újra megnyitották, bár az utak még le vannak zárva a gépjárművek számára. A városközpont környékén lévő középiskolákat ma már megnyitották, az általános iskolák és óvodák továbbra is zárva vannak, de a városban általánosságban véve nyugodt a légkör.
A bankok elleni tüntetések helyszínein a pénzügyminisztérium hét épülete még zárva van, de a tőzsdei kereskedés gond nélkül megkezdődött, vagyis a tüntetők nem tudták ellehetetleníteni a pénzügyi negyed működését. Mostanra mindössze 200 tüntető maradt egy csoportban a városban, akik azt tervezik, hogy áttelepülnek a Kowloon-félszigetre, ahol korábban 30 provokátort vettek őrizetbe a hatóságok. A rendőrség ezt a néhány tucatnyi tüntetőt már nem oszlatja fel.
Hídfő.net | Elapadt a hongkongi tüntetésProvokátorok nélkül
Gyakorlatilag azzal, hogy a célszerűen működő provokátorokat eltávolították a tömegből és keményebben ellenőrzik az online közösségi hálók működését, a rendőrség megakadályozta a további tömeges tüntetéseket. Példértékű fellépés volt ez a nyugati szervezésű felforgatás elhárítására, a hatóságok mintaszerűen jártak el.


http://www.hidfo.net/2014/10/06/elapadnak-hongkongi-tuntetesek

A szíriai hadsereg lezárta Aleppo városát

A szír hadsereg mostanra teljesen körbezárta Aleppó városát, miután az elmúlt hetekben állandó jelleggel nyitva tartott egy jelentős szélességű folyosót, melyen hagyta elmenekülni a terroristákat. A távozni akarók elengedésével mostanra jelentősen szétzilálta a terrorista szervezetek belső rendjét és összetartását, olyannyira, hogy napi szintűvé váltak a halálos áldozatokat követelő összetűzések a különböző irányzatok közt. A hadsereg által nyitva hagyott folyosót azonban az ISIS igyekezett kiszélesíteni, hogy elterelje a figyelmet a titkos alagutakról és átjárókról, melyeken folyamatosan tudtak utánpótlást csempészni. A hadsereg idáig tartotta fent az átjárót, az elmúlt napok rendkívül heves harcaiban azonban lezárták a várost, és valamennyi útvonalat felrobbantották, beleértve számos, korábban feltérképezett csempészalagutat is.
Jelentések szerint az oroszoktól nemrégen megkapott JAK-130 as gépek kiválóan teljesítettek, minden egyes felszálláskor 3 tonnányi bombát szórtak az ellenségre, és jelentősen támogatták a földi csapatokat. Mára Aleppo nagy része a hadsereg kezén van, a kannibál terroristák már csak az északi óvárosban barikádozták el magukat. A felszabadított városrészekre kamion konvojokkal érkezik az ellátmány, élelmiszer, gyógyszer, ruha, egyéb felszerelések. Egyes feltételezések szerint azonban akár 1000 főnyi terrorista is bennrekedhetett a körbezárt városban.
Hídfő.net | Szíriai tankok AleppobanA szíria hadsereg tankjai Aleppoban
Eközben a szír hadsereg több települést és kisebb várost tisztított meg az ISIS terroristáitól az elmúlt hetekben. Homsz városába többször próbáltak visszajutni terrorista csoportok, de hetekig hiába próbálkoztak. Pillanatnyilag úgy néz ki a térkép, hogy Szíriában az Eufrátesz déli oldala megtisztul lassanként a terrorista elemektől. A déli városok és kisebb foltok, amelyek az Al Nuszra front, ISIS vagy más terrorcsoport kezén vannak, lassan elolvadnak, a hadsereg pedig nagy erővel szervezi a határvédelmet. Voltaképpen az ISIS és a szír területek között az Eufrátesz a határvonal, de már nem sokáig. Amint Aleppo elesik, várható, hogy a hadsereg átkel a folyón és tovább űzi a kannibálokat kelet felé. A város visszavételét vezető katonai irányítók szerint már látható közelségbe került a város teljes felszabadítása.


http://www.hidfo.net/2014/10/06/sziriai-hadsereg-lezarta-aleppo-varosat

Az USA diplomáciai helyzete egyre romlik

Joe Biden amerikai szenátor két egymást követő nap kellett bocsánatot kérjen az Egyesült Államok "Iszlám Állam" ellen létrehozott koalíciójában résztvevő szövetségesektől.
Vasárnap Joe Biden az Egyesült Arab Emírségektől kért elnézést, amiért azt állította, hogy az ország támogatja a terrorizmust Szíriában. A Fehér Ház szerint az alelnök Mohamed bin Zajed sejkkel, Abu Dhabi koronahercegével folytatott telefonbeszélgetést, ekkor "ejtette el" a fent említett vádakat.
Hídfő.net | Joe Biden
Szombaton az amerikai alelnök arra kényszerült, hogy magyarázkodjon Recep Tayyip Erdogan török elnöknek, aki az Egyesült Arab Emírségekhez hasonlóan bocsánatkérését követelte. Joe Biden csütörtökön a Harvard Egyetemen tartott beszédében ugyanis azt mondta; "Szíriában Washington közel-keleti szövetségesei kezdenek a fő problémává válni. Törökország, Szaúd-Arábia és a Egyesült Arab Emírségek olyannyira meg akarták dönteni az Asszád-rendszert, hogy több millió dollárnyi és több ezer tonna fegyvert voltak hajlandók adni bárkinek, aki hajlandó volt harcolni a kormányerők ellen."
Ugyanakkor az eset lényege nem a Joe Biden által mondottak, vagy a közel-keleti országok válasza. Korábban soha nem történhetett volna meg, illetve nem maradhatott volna következmények nélkül olyan eset, hogy az USA globális erőihez viszonyítva gyenge térségi országok követelő hangnemben mondanak bármit is egy prominens amerikai politikusnak. Az a tény, hogy most megtörtént, azt mutatja, hogy az Egyesült Államok súlyos veszteséget szenvedett a globális diplomáciában kivívott pozícióiból. Az USA diplomáciai helyzete egyre romlik, a fenti eset azt mutatja, hogy ma már kisebb térségi hatalmak is követeléseket mernek megfogalmazni az amerikai külügy felé.


http://www.hidfo.net/2014/10/06/az-usa-diplomaciai-helyzete-egyre-romlik

És lesznek döghalálok: Miért van újabban ennyi halálos betegség a földön?

newsarsvirus
Ebola, Marburg, Chikungunya-láz. 2014 előtt a legtöbb ember nem figyelt rájuk vagy talán nem is halott ezekről a betegségekről, ma azonban sajnos mindhárom rendszeres látogató a hírek főcímei között. Miért? Miért jelent meg ilyen sok súlyos, gyakran halálos betegség a földön? Létezik valamiféle kapcsolat közöttük vagy csupán furcsa véletlenről van szó?
Közép és Dél-Amerikában jelenleg egy millió ember szenved a Chikungunya-láztól és az illetések szerint 2015-re ez a szám megsokszorozódik.
Az Ebolában szenvedők száma is napról napra emelkedik, miközben a még súlyosabb Marburg vírus is felütötte fejét Ugandában. A világ évtizedek óta nem tapasztalt egyetlen komoly, világméretű járványt sem és sokan gondolták azt, hogy ilyen soha többé nem is fog előfordulni. Vajon ma is így gondolják?
Hétfőn tudtuk meg, hogy Spanyolországban Ebola-vírussal fertőződött meg az az ápolónő, aki korábban egy ebolás, azóta elhunyt beteg ápolásában segített, így ő az első, aki Afrikán kívül kapta meg a járványos betegséget.
Azóta több európai országban ápolnak Ebola-gyanús betegeket. Macedóniában csütörtökön halt meg egy brit férfi, aki a gyanú szerint az Ebola vírus hordozója volt. Szerbiában pedig 708 embert helyeztek megfigyelés alá az egészségügyi hatóságok. Közülük 92-en a ragálytól sújtott térségből, Nyugat-Afrikából érkeztek az országba – közölte csütörtökön a szerbiai egészségügyi minisztérium.
Az Egyesült Államokban pedig szerdán meghalt a Dallasban kezelt Thomas Eric Duncan libériai állampolgár, akit a mostani járvány során az Egyesült Államokban elsőként diagnosztizáltak Ebolával.
Valószínűleg az Eboláról hallunk a legtöbbet a hírekben, azonban nem ez az egyetlen súlyos vírus, ami mostanában ütötte fel a fejét.
Ugandában néhány napja halt meg egy férfi a Marburg-vírus okozta betegségben, ami egyesek szerint az Ebolánál is súlyosabb. Mivel azonban a halál röviddel a betegség kialakulása után beáll, így kisebb az esélye annak, hogy sokakat megfertőzzön.
Eközben Venezuelában is felütötte fejét egy, az Ebolához hasonló betegség, amit az orvosok mindeddig nem tudtak azonosítani.
Az Egyesült Államokban az enterovírus D-68 több száz gyerekeket betegített meg és eddig 43 államban azonosították. A kór több esetben bénulást eredményezett és egy kisfiú meghalt New Jersey-ben.
Az amerikai járványügyi hatóság nem tudja, mit tehetne a betegség megfékezésére.
Mi történik?

Forrás: The Economic Collapse
Joseph Candel: Máté evangéliumának 24. fejezetében Jézus elmondta, hogy a járványok széleskörű megjelenése visszatérésének egyik jele lesz. Bár tudjuk, hogy az idő előrehaladtával a helyzet fokozatosan súlyosbodik majd, azt is tudjuk, hogy Isten képes megvédeni azokat, akik Benne bíznak.
„Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz;” (Zsoltárok 91:10)
„És feltámad néktek, a kik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt.” (Malakiás 4:2)

http://idokjelei.hu/2014/10/es-lesznek-doghalalok-miert-van-ujabban-ennyi-halalos-betegseg-a-foldon/

Stoltenberg: a NATO bárhol a világon lecsaphat

Megtörtént az újabb lépés, amivel a NATO megszegte híres "történelmi fogadalmát" arra vonatkozóan, hogy a Szovjetunió felbomlását követően "egy lépést sem tesz keletre", vagyis nem terjeszkedik tovább a kelet-európai országokra. Jens Stoltenberg NATO-főtitkár Lengyelországba érkezve bejelentette, hogy a szövetség "bárhol a világon" bevetheti csapatait.
Hídfő.net | Jens Stoltenberg
Stoltenberg Lengyelországba érkezését követően a TVP tévécsatornának nyilatkozott, és úgy tűnt, nem lát semmi olyan - se erkölcsi, se logikai vagy katonai - tényezőt, ami a NATO további terjeszkedése ellen szólna. Stoltenberg az ukrán válságról nyilatkozva elmondta, hogy a NATO fokozza aktivitását keleti határain, valamint újból hivatkozott a gyorsreagálású egység létrehozására. Ennak a gyorsreagálású erőnek -nemhivatalosan- az lenne a lényege, hogy a kelet-európai országokat a NATO oldalán vonja be az Oroszország elleni fegyveres konfliktusba, valamint lehetővé tegye jelentős számú NATO-haderő állomásoztatását a kelet-európai országokban, aminek a valószínűsíthető kiugrási kísérletek megakadályozásában lesz majd jelentősége.
Jens Stoltenberg volt norvég kormányfő október 1-jén vette át a főtitkári posztról távozó Anders fogh Rasmussen helyét. Rasmussen főtitkársága alatt a NATO lebonyolított egy forradalmi hullámot Észak-Afrikában, megkezdte Szíria destabilizálását, eltávolította hatalmából a legitim ukrán kormányt, eközben fokozta kelet-európai jelenlétét és haderő-összpontosítást végez az orosz határon. Jens Stoltenberg azon bejelentése, hogy a NATO haderőt "bárhol a világon" bevethetik, azt mutatja, hogy a következő években az atlantista tömb a korábbinál agresszívabb módon folytatja az eurázsiai régió destabilizálását. Orosz katonai szakértők szerint a NATO két éven belül nyílt katonai offenzívát kezdhet Oroszország ellen.


http://www.hidfo.net/2014/10/06/stoltenberg-nato-barhol-vilagon-lecsaphat

Helyzetjelentés - Novorosszija

Az elmúlt napokban egyre fokozottabb harci cselekmények történnek az Ukrajnától elszakadó területek határain. Olyannyira, hogy Kijev most 80 orosz katonát hívott Ukrajnába tovább erősíteni az EBESZ alakulatokat, melynek feladata lenne, hogy elválassza a feleket egymástól. A jelenleg kétoldalúan elfogadott tűzszünet legfőbb akadályai azok az ukrán félkatonai alakulatok, amelyek nem fogadják el a megállapodást és továbbra is harcban állnak. Az egyik ilyen gócpont a donyecki reptér, ahonnan már régen ki kellett volna vonulnia az ukrán félnek, az oda befészkelt zsoldosok azonban nem hajlandóak elmenni.
Szakértők egybehangzó véleménye, hogy valószínűleg a nekik parancsot adó érdekkör nem engedélyezi a terület feladását, mert ha a kormány parancsolna nekik, akkor már vissza kellett volna vonulniuk. Ezek szerint Ukrajnában több olyan alakulat harcol és képez komoly fegyveres erőt, amelynek nem a kormány parancsol. A rosszabbik feltételezés az, hogy a kormány nem tartja be a megállapodást, és titkos parancsra maradtak ott és harcolnak tovább az alakulatok. Ez utóbbit több más helyszínen történtek is alátámasztani látszanak. Donyecktől délre a DNK hadserege visszavonult a megegyezett mélységig (15 km), feladva ezzel az egyik autópálya felett már megszerzett ellenőrzést, amire válaszul az ukránok nem visszavonultak 15 kilométert, hanem visszafoglalták az autópályát.
Debalcevo felett pedig, kihasználva a milícia megegyezés szerinti visszavonulását, kiszélesítették az ellenőrzést a már korábban elvesztett bevezető autópályán, és hatalmas mennyiségű utánpótlást halmoznak fel a városban. Ezen a helyen egyébként minden nap városharcok folynak, a milícia - tapasztalva az ukránok viselkedését - nem vonult ki a város keleti részeiből, hanem megerősítette állásait.
A tengerparton is kiújultak a harcok. A helyi orosz erők elsüllyesztettek két kisebb ukrán járőrhajót, de összetűzések voltak Mariupol előtti ellenőrzőpontoknál is. Az elmúlt napokban a DNK egész határterületén voltak összetűzések, és tucatnyi falut lőtt az ukrán tüzérség. A jelentések szerint módszeres infrastruktúra rombolás folyik. A gázelosztók, vízművek, víztornyok, elektromos hálózat szisztematikus rombolása zajlik. Ilyen jellegű rombolást csak akkor hajt végre hadsereg, ha tudja, hogy az adott területet végérvényesen elvesztette.
Egy fontos vélemény
Leonyid Habarov, nyugállományú ezredes egy riportban kifejtette véleményét a jelenlegi ukrajnai konfliktusról.
Hídfő.net | Leonyid HabarovAz ő véleménye pedig jelentősnek mondható, mivel Habarov ezredes 40 éve katona, több háborút harcolt végig, volt irányító, képzett tiszteket, tiszthelyetteseket, az általa megalapított katonai iskola a legelismertebb Oroszországban. Leonid Habarov ezredes kifejtette, hogy katonaként kötelessége Donbasszba menni. Jelenleg is eljárás folyik ellene, mert szembehelyezkedett a volt hadügyminiszterrel és a vádak szerint ellene szervezkedett (aki szintén eljárás alatt áll azóta), így nem tudja elhagyni lakóvárosát, de már kérvényeket írt, hogy mehessen szabadon a Donbassz régióba.
Az ezredes kifejtette továbbá, hogy az orosz csapatok számára Donbasszban már nincs messze a győzelem. Nagyon nehezen, sok hősiességgel és áldozattal, de a helyzetük jobb mint az ukrán haderőé. Sokat kell tanulniuk és megfelelő segítséggel még kevesebb lenne a veszteségük, de jó helyzetben vannak. Az ezredes szerint Odessza és Harkov előtt nem szabad megállni, és nem is fognak, ha az ukránok újrakezdik a harcokat. Kijev azonban kényszerpályán van, kénytelen lesz újrakezdeni. Habarov egyértelműen és biztosan állítja, 40 háborúban és katonaságban töltött év tapasztalata szerint, hogy ilyen helyzetben a háború folyni fog tovább, és hatalmas mészárszékké fog válni. A jelenlegi ingatag béke az utolsó lehetőség, de nem fognak élni vele sokáig.


http://www.hidfo.net/2014/10/06/helyzetjelentes-novorosszija

Összeveszett a két lator – Ljasko azzal fenyegetőzött, hogy megöli Kolomojszkijt

1f064015c235
Már régen vádolja egymást Oleg Ljasko, a Radikális Párt (pedofil) vezetője – és a dnyepropetrovszki martalóc oligarcha; Ihor Kolomojszkij, – hogy az ország keleti részén dúló fegyveres konfliktust a személyes gyarapodásukra használják fel.
Ez egyébként igaz is mindkettő tekintetében, – de hát, mint tudjuk, az a tolvaj óbégat legjobban, akit szintén megloptak.
Ám mostanra a két lator ellenségeskedése az egekig csapott. Egy közelebbről nem tisztázott magánéleti ügyön vesztek még jobban össze de annyira, hogy az anyázások után már eljött az életveszélyes fenyegetések ideje is.
Ljasko így írt erről a saját Facebook oldalán: “Ez oligarchikus fenevad Kolomojszkij átlépte a piros vonalat. Miután egyre-másra okádta rám és családomra hazugságait, – édesanyámat ez annyira megviselte, hogy erősen feltételezhető szívrohammal a kórházba kellett szállítani.
Isten ments, ha valami komoly baj történik vele, én a föld alól is előkerítem ezt a taknyos, büdös disznót, – s ott ölöm meg.”
Kolomojszkij reakciója még nem ismeretes. De nagy valószínűséggel ő is hasonlókat fog üzenni banditatársának.
Összevesztek hát a hiénák az egyre szűkösebb koncon. – Addig acsarognak egymásra, – míg nem jön egy népköztársasági kommandó, – s pontot tesz az ellenségeskedésük végére.
B-R
Forrás: Крыса из нержавеющей стали

A szabadkőművesek háborús uszítást folytatnak Ukrajnában

A "December elseje" nevű szabadkőműves páholy nyílt felhívásában felszólította az ukránokat, hogy haljanak meg a délkeleti fronton. Az Ukrajnában civil szervezetként bejegyzett, az EuroMajdan (nyugatosság) eszméjét képviselő szabadkőműves szervezet tagja nyílt felhívást tett közzé, amiben kifejti, hogy szerinte mindenkinek a fronton a helye, az emberek minden energiájukat a háború szolgálatába kell állítsák.
Hídfő.net | Jevgyenij Svercsuk
A Jevgyenij Szvercsuk által jegyzett felhívásban az áll, hogy "Az az ember, aki ma otthon biztonságban megbújik, szemen köpi és elárulja azokat, akik a fronton minden nap az életüket teszik kockára Ukrajna függetlenségéért." - a szabadkőművesek ugyanakkor nem csak az ukrán nacionalizmust táplálják, de oroszellenes uszítást is folytatnak. "A Kreml ma sem különbözik semmiben az akkori időktől, Sztálin és Putyin-király közt nincs lényegi különbség. A agresszió, megtévesztés, hazugság és cinikus kegyetlenség nem ismer határokat. Ugyanaz az őrült cél - elfoglalni külföldi területeket. Dicsőség nektek patriótáknak, akik készen álltok és fegyvert fogtok a szülőföld védelmére. Szégyen azokra, akik saját földjükön sem ismerik fel az ellenséget. Birkákként terelnek titeket."
A szabadkőművesek szerint az Ukrajnában élő etnikai oroszok ellenség, amit meg kell semmisíteni. Ugyanakkor látható az is, hogy a felhívást megfogalmazó Jevgyenij Svercsuk személyében egy újabb nyugati ügynök aktivizálódott.
Svercsuk 1961-ben menekült el a Szovjetunióból, életének jelentős részét nyugati országokban töltötte. Az országot jelenleg irányító személyekhez hasonlóan a kijevi atlantista puccs idején tért vissza Ukrajnába, hogy háborús uszítást folytasson. Az Egyesült Államokból frissen hazaérkezett szabadkőműves most olyanokat mond az ukrán fiataloknak, hogy "Ma senkinek nincs választása. A menekülés árulás, ami rosszabb mint a halál. Méltóságteljes és szép halál a frontra menni és a szülőföldért meghalni."
Ha valaki közvetlen felelőssé tehető a délkelet Ukrajnában zajló megtorló akciókért, az nem csak a parancsokat közvetlen kiadó személy, de a fent említett szabadkőműves szervezet, ami nem csak nyílt háborús uszítást végez, de mindezzel morálisan megalapozza az orosz civilek meggyilkolását. A délkelet Ukrajnában feltárt tömegsírok esete igazolja, hogy az ilyen "prominens" személyek nyilatkozatainak kézzelfogható következménye is van.


http://www.hidfo.net/2014/10/06/szabadkomuvesek-haborus-uszitast-folytatnak-ukrajnaban

Az amerikai légicsapás nem okoz veszteséget a terroristáknak

Iraki kurd felkelők arról számolnak be a The Guardian jelentése szerint, hogy az "Iszlám Állam" nevű terrorszervezet a nyugati országok által kezdett légicsapások óta megváltoztatta stratégiáját és megtanulta elkerülni azokat. A helyi harcoló alakulatok szerint mostanra a bombázások nem hoznak semmiféle eredményt, és a szíriai kurdok rendszeresen kritizálják a nyugati országok stratégiáját annak hatástalansága miatt. "A probléma az, hogy a bombák oda esnek, ahonnan a terroristák már elmentek" - írja a Guardian egy kurd milicistát idézve.
Idris Hasszan, a kurd erők képviselője szerint a terroristáknak semmilyen kárt nem okoznak az amerikai légierő bombázásai, minden alkalommal, amikor a légierő gépe közelít, hátrahagyják pozícióikat a nyílt téren és szétszóródnak. Az amerikai légierő pedig több esetben olyan helyszínekre csapott le, amit a terroristák épp kiürítettek és távoztak onnan.
Hídfő.net | "Smart way to bomb""Smart way to bomb ISIS" - amerikai propagandaanyag
Ugyanakkor valószínűsíthető, hogy az amerikai légicsapások hatástalansága nem a terroristák alkalmazkodásának tudható be - korábban Steven D. Kelley ex-CIA tanácsadó egy interjúban kifejtette, hogy az ISIS terrorszervezetet az amerikai titkosszolgálat működteti és hozta létre. Kelley elmondta, hogy az ISIS csapatokat a CIA kezdte kiképezni Jordániában, kifejezetten a szíriai kormány destabilizálása céljából. A kurd fegyveres erők beszámolóiból pedig látható, hogy az amerikaiak nem is akarnak valós veszteséget okozni a terroristáknak, akiknek feltehetően előzetes információk vannak az amerikai légicsapások pontos helyszínéről.
Ugyanakkor az látható, hogy az amerikai légierő a szíriai infrastruktúra megsemmisítésébe fogott a terrorizmus elleni harcra hivatkozva. Miközben a terroristák nem szenvednek jelentős veszteséget, az amerikaiak lebombáztak már több gázüzemet és olajfinomítót Szíriában.


http://www.hidfo.net/2014/10/06/az-amerikai-legicsapas-nem-okoz-veszteseget-terroristaknak

Amikor...


amikor

Gyengén teljesít az államadósság elleni harc

Brüsszel ismét megfenyegette a magyar kormányt, hogy abban az esetben, ha nem sikerül ténylegesen csökkentenie az államadósságot, akkor Magyarország visszakerülhet a szégyenpadra. Mindeközben a választásoknak köszönhetően az év első felében másfél éve nem tapasztalt költségvetési hiány halmozódott fel, ami miatt szigorú takarékosságra lesz szükség a következő hónapokban.
Mint ismeretes, a 2015-ös költségvetési tervnek se híre, se hamva, bár ebben az időpontban már nyilvános szokott lenni. Ennek az lehet az oka, hogy a vártnál nagyobb első féléves hiány és a jobb GDP-adatok miatt újra kellett tervezni a jövő évi büdzsét, valamint a közelgető önkormányzati választás miatt nem lenne "időszerű" felfedni, amennyiben újabb megszorításra készül a kormány.
Az biztos, hogy a brüsszeli fenyegetést komolyan kell vennie a kormánynak, hiszen az Orbán-kormány egyetlen gazdasági sikere a túlzott-deficiteljárás alól való kikerülés volt, igaz ennek minden magyar ember megfizette az árát.
TightBudget.gif

Sokat költött idén a kormány
A második negyedévben GDP-arányosan 3,8 százalék volt a hiány, ami az elmúlt másfél év legmagasabb értéke. A KSH adatai szerint a kiadások 5,2 százalékkal nőttek az egy évvel korábbi szinthez képest, ezt pedig továbbra is azt bizonyítja, hogy a választások miatt a kormány már az év első felében kiköltekezett. A következő hónapokban spórolni kell majd, amennyiben tartani szeretnénk a 3 százalék alatti hiánycélt.
A kiköltekezés összhangban van a vártnál nagyobb GDP-adatokkal is, amit korábban mi is azzal magyaráztunk, hogy részben a nagyobb kormányzati kiadások támogatják a várnál magasabb növekedést, de ezek csak átmeneti hatással bírnak. Például az uniós támogatások lehívásának felgyorsulása azt is jelentette, hogy Magyarországnak nagyobb hozzájárulást kellett befizetnie.
A vártnál nagyobb második negyedéves hiány még nem jelenti azt, hogy ne teljesülne a hiánycél, mivel az év második felében (leginkább az utolsó hónapokban) számolnak el bizonyos adóbevételeket, ami javítani fog az egyenlegen. Ennek ellenére a kormány nem engedheti meg a további túlköltekezést, még az önkormányzati választás ellenére sem.
Az államadósság nem teljesít jól
Mindeközben Brüsszel ismét megfenyegette a magyar kormányt, hogy figyeljen oda az államadósság csökkentésre, ellenkező esetben visszakerülhet az ország a szégyenpadra. A túlzott-deficiteljárás ugyanis nem csak a költségvetési hiányról, hanem az államadósságról is szól, és abban az esetben, ha egy adott országnak nem sikerül teljesítenie az uniós előírást és szabályt az államadósság csökkentéssel kapcsolatban, akkor az ország visszakerülhet az eljárásba, még annak ellenére is, ha a költségvetési hiány stabilan 3 százalék alatt van.
A magas államadósság egyértelmű oka a gyenge árfolyam. 2014 második negyedévében például rekord magas szintre ugrott a GDP-arányos bruttó államadósság, köszönhetően a forint mélyrepülésének. Hiába a magánnyugdíj-pénztári vagyon államosítása és a vártnál nagyobb idei növekedés, az államadósságot mégsem sikerült csökkenteni, köszönhetően a Matolcsy György monetáris politikájának. A kamatcsökkentések miatt a forintárfolyamban egy egyszerű szinteltolódás volt megfigyelhető, és a korábbi 280-290 körüli sávból 300-310 közé tolódott az euróval szemben. Ez pedig érzékenyen érintette az államadósság devizában jegyzett részét.
Az Európai Bizottság koránt sem optimista a jobb növekedési adatok ellenére, és valódi költségvetési konszolidációt sürget annak érdekében, hogy az államadósság tartósan csökkenő pályára tudjon állni.
államadósság2.png
Mi a helyzet a jövő évi büdzsével?
Talán nem véletlen, hogy ezzel összhangban a sajtóban egyre több hír jelent meg azzal kapcsolatban, hogy a következő években komoly strukturális átalakításba kezdene a kormány annak érdekében, hogy a GDP-arányos újraelosztás csökkenjen, és az állami kiadások csökkentésével stabilizálni lehessen a gazdaságot, és biztosítani az államadósság csökkentését.
A kormányzati kommunikáció azonban egyből tagadni kezdett a megszorításokkal kapcsolatban. Igaz, ezt úgy hárították, hogy eddig sem voltak megszorítások, és ezután sem lesznek. Mi azonban jól tudjuk, hogy az Orbán-kormány eddig sem tétlenkedett, ha megszorításokról volt szó, gondoljunk csak az új adókra, adókulcsok megemelésére, és még hosszasan lehetne sorolni.
csomagok1.png
Az eddigi információk, az uniós fenyegetés és a második negyedéves hiány arra utal, hogy a jövő évi költségvetés sok meglepetést tartalmaz majd, de ezzel a közvélemény csak a hónap végén szembesülhet a tervek szerint.
Vaskos deficit volt 2011-ben
Ez uniós statisztikai módszertan megváltozása után újrakönyvelték a 2011-es hiányt, az ESA 2010-es módszertan alapján pedig Magyarország nem számolhatja el bevételként a magánnyugdíjpénztáraktól befolyó vagyont. Ez azt jelenti, hogy a 2011-es szuficit valójában deficit volt, mégpedig vaskos hiányt sikerült összehoznia a kormánynak, GDP-arányosan 5,6 százalékot.
Ez azt jelenti, hogy trükközés nélkül a válság óta nem látott hiány jött össze 2011-ben.
Jöhetne már a stabilitás
Magyarország megítélésén sokat javítana, ha a kormány nem trükközéssel és ad hoc intézkedésekkel próbálná meg kistafírozni a költségvetést. Az elmúlt két évben sikerült stabilizálni a hiányt, ehhez azonban számos megszorító intézkedésre volt szükség. Az ad hoc intézkedések és ötletelések viszont korántsem jelentik azt, hogy a magyar államháztartás hosszú távon is stabil pályára állt volna. Nem véletlen, hogy az Unió az elmúlt időszakban már többször is felhívta arra a figyelmet, hogy valódi, átfogó költségvetési konszolidációra és strukturális átalakításra van szükség ahhoz, hogy a gazdaság stabilizálódjon és az államadósság csökkenő pályára álljon.

http://tenytar.blog.hu/2014/10/06/gyengen_teljesit_az_allamadossag_elleni_harc