2014. október 12., vasárnap

A cár üzenete Amerikának

Hazánkban sajnos nincsen ekkora összetartás!!!

A mellékes valóság

Olyan világban él hét milliárd ember, kik felett a zsigereikben érzett valósággal ellentétes tanokra, dogmákra hivatkozva uralkodik valami megfogalmazhatatlan erő.
Az ember és az őt körülvevő világ kettészakadt.
A valóságtól való szakadás nem természetes folyamat eredménye, hanem egy rettenetesen precízen kiszámított, és nagyon lassú, hatalmi erővel támogatott szellemi támadás.
A "tanok, és dogmák" a hatalmi erő fegyverei. Hatalmi erővel támogatott dogma idővel
valósság-képzetet teremt az egy emberben. Az Ister-folyó rovással írt nevéből származó
Isten-fogalom a hatalmi erővel megváltoztatott rovásírás torzítás eredményeként, a hatalmi erővel kialakított Isten-vallás, napjaink társadalmában alaptörvényi kötelezettséggel van jelen.

" Hatalmi erővel támogatott dogma idővel valósság-képzetet teremt az Egy emberben. "

Az idő a valóságtól eltávolodást szolgálja.
A dogmák oldalán elhelyezkedő fogalmak megosztottsága az egyes emberekben azt a tévképzetet kelti, hogy a megosztott dogmák közötti választással közelebb kerülhetnek a valósághoz. Ezt a téveszmét szolgálja a megosztás.
A valóság érintetlenül marad, nem vesz részt a választás lehetőségében.
Sem én, sem egyetlen ősöm nem hatalmazta fel napjaink hatalmi rendszerét döntési joggal.

A zsidóság önmagát hatezer éves múlttal határozza meg.

Gea-kémiai, és Gea-logikai fogalmak valóságos értelmezése mutat rá a tényre, hogy napjaink társadalmi működésénél sokkal magasabb szintű társadalom teremtette meg a Földi élet minőségének emeléséhez szükséges feltételeket a zsidóság létrejöttét lényegesen megelőző korban.
A minőség emelése, Gea felületére érkező energia lehető leghatékonyabb felhasználásával történt.
Ezek a ténylegesen végrehajtott, ma is látható építmények és körülményeik jelenleg a dogmákkal alátámasztott, hatalmi rendszer védelme alatt álló dogmákkal magyarázható módon nem érintik a valóságot.
A szellemi bukfencet olyan hatalmi erők hozták létre, melyeknek alkotó elemei minden esetben a hatezer éves néphez köthetők. A hatezer éves szakasz megegyezik a valóságtól eltávolodás időszakával. Az energia feletti rendelkezés magam, és népem számára idegen fogalom.

"Sem én, sem egyetlen ősöm nem hatalmazta fel napjaink hatalmi rendszerét döntési joggal."

Az energia kisajátításával tette lehetővé napjaink hatalmi rendszere, hogy erőszakkal hozzon létre olyan helyzetet saját maga számára, hogy minden alapvető emberi jogokra vonatkozó szabályozási lehetőséget nyerjen. Az emberi jogok meghatározásában nem vettek részt az emberek. A dogmák megosztottsága szolgálta cél, hogy a látszólagos választási lehetőség elterelje a figyelmet a valóságról, a tényleges világszemlélet, és az energia feletti jogtalan uralmat leplező dogmatikus hatalmi rendszerről. Mivel a hatalmi rendszereket ma olyan zsidó emberek alkotják, kiknek ősei az energia termelő rendszer létrehozásában nem, de a dogmákkal ezeket meghazudtoló tanok létrejöttében jelentős szerepet játszanak, minden rám vonatkozó hatalmi döntés semmis.

Jásdi Kiss Imre

Több ezer amerikai katona megy az ebola-járvány központjába - de nem az ebola miatt

Az Egyesült Államok haderejének négy MV22-Osprey és két KC-130 típusú repülőgépe, fedélzetén 400 katonával a hétvégén érkezett meg az Ebola járvány sújtotta Libéria fővárosa mellé. Az USA összesen 4000 katonát küld a járvány epicentrumaként ismert országba, melyhez az Egyesült Királyság további 750 fővel járulna hozzá. A hírek szerint karanténegységek, orvosi állomások, és egy Ebola ellenes kiképző-központ kiépítése a csapatok feladata. Miért kell ehhez majdnem 5000 főnyi hadsereg? Ha az ENSZ, és a Vöröskereszt szervezete is mielőbbi nemzetközi összefogást sürgetett, miért csak amerikai és brit csapatok érkeznek ilyen mennyiségben az afrikai országba, és miért csak most, miután a járvány már több mint egy hónapja kirobbant a térségben?
Libéria partjainál olyan gáz- és olajmezők vannak, amelyek az előzetes kutatófúrások szerint az USA energiaigényét mintegy 100 évre fedeznék. Rex Tillerson, az ExxonMobil gáz- és olajipari cég ügyvezető igazgatója szerint "elég energiahordozó fekszik azokban a blokkokban, ami azonnal elérhető, és képes fedezni az USA energiafelhasználását az elkövetkező 100 évre, emellett gazdaságosan kitermelhető". A jelenlegi kitermelési tecnológiákkal a természetes földgáz olyan mennyiségben nyerhető ki onnan, ami több mint száz évre biztosítja az USA gazdaságának gázellátását. "Az Ebola általi fenyegetettséget az elemzéseink meglehetősen alacsonyra teszik, még ha Libériát eléggé keményen sújtja is a járvány. Van még egy két blokk, amiben fúrásokat tervezünk a tengeren, Libériában, de át kell gondolnunk, hogy belevágjunk-e a jelen helyzetben, mert a tengeri fúrásokhoz elengedhetetlen a biztos szárazföldi támogató műveletek, és a szárazföldi infrastruktúra zavartalansága."
A térségbe vezényelt amerikai katonai kontingensnek egyenes feladata lesz ezt a zavartalanságot a libériai szárazföldön biztosítani. A liberális gyarmatosító politika az elmúlt kétszáz évben semmit sem változott. Miközben hatalmas erőforrásokat fektet be érdekszférájának erőszakos kiterjesztésébe (Ukrajna, Szíria), a már érdekszférájába tartozó területeken csak akkor hajlandó ezen erőforrások bármely szintű bevetésére, ha közvetlen gazdasági érdekeit veszélyeztetve érzi.


http://www.hidfo.net/2014/10/12/tobb-ezer-amerikai-katona-megy-az-ebola-jarvany-kozpontjaba-de-nem-az-ebola-miatt

Hazug történelem oktatás, Magyarország teljes kifosztásához!

Hazug történelem oktatással hülyítenek bennünket, miközben Magyarország kirablása zajlik. Elképesztő kincs van a kezünkben ha végre ébrednénk! Magyarországnak nincs szüksége sátáni kifosztó rendszerekre, amelyet elneveztek Demokráciának, sem a pénzükre!

Ha ismernénk JOGAINKAT, ami hatálytalaníthatatlan ÉS ISMERNÉNK TÖRTÉNELMÜNKET, nem kellene utcára menni senkinek, nem lenne NÉLKÜLÖZÉS ebben az országban, és soha többé nem tudna felhasználni a sátáni pénzhatalom a megosztásra, akik az orrunknál fogva vezetnek! Egyetlen politikai párt sem képes ezt megteremteni, MERT ŐK A MEGOSZTÁSBÓL élnek, beleértve az USA-t és az EU-t is. Nem nekünk kell felzárkózni senkihez és sehová, nem véletlen hazudják le történelmünket a mai napig és nem véletlen támad és pusztít a globális kifosztó rendszer, amit elneveztek demokráciának, ami egyébként a szakadék szélére sodorta az egész emberiséget.

Magyarországnak a magyar szent koronával egy olyan jogosítványa létezik, amely az Istentől való és ezt nem tudja senki felülírni, ezzel pontosan tisztában vannak a nagyhatalmak is. Próbálják elbagatellizálni lehazudni, a szakrális királyság és a szentkorona jogrend nem azonos az ismert királyságokkal. A pénz Istene brutális támadásokat hajt végre Magyarország ellen, félelemben és kilátástalanságban tartva az egész emberiséget. IDEJE ÉBREDNI!

napitema.blog

A TASSZ jelentése szerint már holnap aláírják a keleti gázvezeték építéséről szóló szerződést.

A hírügynökség ezt Andrej Gruzdgyjev Oroszország pekingi kereskedelmi főképviselőjének kijelentésére hivatkozva közölte.

A “keresztségben” a “Сила-Erő” nevet kapott orosz – kínai közös finanszírozású gázvezeték Szibériából látja el a Kínai Népköztársaságot orosz földgázzal.
A “Gazprom” és a China National Petroleum Corporation (CNPC) ez év május 21 – én írt alá előzetes szándéknyilatkozatot az évi 38 milliárd köbméter földgáz szállítására kalibrált rendszer megépítéséről, és kevesebb mint fél év elteltével már alá is írják a kivitelezési szerződést, amelynek értéke mintegy 400 milliárd dollár.
Az elképzelések szerint már a jövő év első negyedében üzembe is helyezik a csővezetékrendszert.


http://balrad.wordpress.com/2014/10/12/alairjak-holnap-a-szerzodest-az-ero-csovezetekrol/

Hongkong; a kormány elrettentő erőt alkalmazhat

Lejárt a hongkongi tüntetők által a kormányzónak adott "ultimátum", amiben felszólították a városvezetést, hogy mondjon le, ellenkező esetben a tüntetők megbénítják a város gazdasági életét. Az ultimátum lejárta után a városvezetés ugyan nem mondott le, viszont Leung Csun-jing, a városi adminisztráció feje bejelentette, hogy készen állnak erő alkalmazására, amennyiben a helyzet kicsúszik az irányítás alól.

A hongkongi kormány egyelőre tárgyal a tüntető diákszervezetekkel, ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a tüntetések hullámait senki nem tudja kontrollálni. Egy adott szint után a helyzet kicsúszhat ellenőrzés alól, amit a tüntetők nem tudnak irányítani, a városvezetés viszont csak erő alkalmazásával normalizálhatja a helyzetet. Ha a tömegmegmozdulások kicsúsznak az ellenőrzés alól, az ideális terep a zavarosban halászóknak, akik kiválóan ismerik a tömegek működését és célzott ingerekkel a tömeget a kívánt irányba radikalizálhatják.
Az úgynevezett "Occupy Central" tüntetések szeptember közepén kezdődtek, a már számos országban lefuttatott nyugati sablon alapján. A vezetés megkérdőjelezése, demokrácia és szabadságjogok követelése, majd a tüntetők tömegében megjelennek a provokátorok, akiknek az lenne a feladata, hogy közvetlen összeütközést provokáljanak ki a tüntetők és rendfenntartó erők közt.
A karhatalom kellő határozottsággal lépett fel és már a tüntetések kezdetén eltávolította a tömegből a provokátorokat. Bár időközben a tömeg is elapadt - a munkanapok kezdetével csak a néhány tucatnyi, fizetett tüntető maradt - a hétvégével újrakezdődtek a tömeges tüntetések, ami újabb kockázatokkal jár. Elsősorban nem a kormányra nézve, hanem azokra a tüntetőkre nézve, akik megvezetettként vesznek részt a megmozdulásokban, és a provokátorok tevékenységének áldozatává válhatnak.


http://www.hidfo.net/2014/10/12/hongkong-kormany-elrettento-erot-alkalmazhat

Találó!


Dnyepropetrovszk és Zaporozzsje régiók ellenálló mozgalmai bejelentették: “Soha nem fogjuk elismerni a megszálló kijevi junta hatalmát!”

Az említett két régió valamivel több mint negyven településén szerveződtek partizáncsoportok. Ezen a területen az utóbbi időkben rendszeresen hajtottak végre akciókat Kijev latorbandái rovására.
Zaporozzsje és Dnyepropetrovsz ellenálló csoportjai most elhatározták az egységes parancsnokság létrehozását, tevékenységük koordinálása, hatékonyságuk növelése érdekében.
Hasonló ellenálló szerveződések alakultak az elmúlt egy hónap során Herszen, Cserkasszi és Harkov régiókban is. Kiváltképp ez utóbbi csoportok tevékenységét emlegetik igen keserű szájízzel Nyalókakirály latorjai.
“Nem fogunk megalkudni a fasiszta megszállókkal.Legfőbb célunk, hogy szülőföldünket megtisztítsuk a neonáci – ologarchikus szeméttől. Ennek az ideje egyre közelebb van” – írják közös nyilatkozatukban.


http://balrad.wordpress.com/2014/10/12/kiszelesedo-partizanmozgalom-ujoroszorszag-teruleten/

Futótűzként terjed az arab internetezők körében a szíriai testvérpáros éneke a közel-keleti borzalmakról

"A mi országainknak, amelyek a fájdalom és a háború hazái." - tömören így jellemezték a közel-keleti államokat Faia és Rihan Younan, akik szerint a káosz helyett, inkább az ígéret és szeretet otthonának kellene lennie. Egy dalt állítottak össze, amelyben bemutatják a régióban zajló eseményeket és azt, hogy az elmúlt években mennyit szenvedtek itt az emberek.

A több mint nyolc perces videófelvételen az előadók kitérnek minden jelentős, jelenleg is zajló közel-keleti eseményre: a szíriai polgárháborúra, az Iszlám Állam nevű terrorista szervezet ámokfutására, az iraki háborúra és a feszült belpolitikai állapotokra Libanonra. A videót Svédországban készítették és palesztin, szíriai, libanoni meg iraki aktivistákkal együtt írták a dalszöveget. A videó lényegében egy vádirat mind a helyi kormányoknak, mind a nemzetközi közösségnek.

"Az iraki háború felszabadított minket az elnyomás, a terror és az igazságtalanság alól. Azonban annál még nagyobb elnyomás, terror és igazságtalanság jött." - bírálták az énekesek az amerikai kormányt, akik szerint a "szabadság csak még jobban megosztott minket, etnikai és vallási értelemben egyaránt". Ilyen és ehhez hasonló kijelentéseket tesz Rihan Younan, miközben húga Faia énekel. A videót október 10-én rakták fel az internetre, de már legalább négyszázezren látták.

A dal, angol felirattal:
Magyar felirattal:

Kapcsolódó:
A hírek hamisítása - Ismert német újságíró vallomása
Izraelben emberölésre tanítják a gyerekeket
10 civilians killed in US-led airstrikes in Syria - watchdog
A világhatalom lelkén szárad 3700 ukrán halála - az ember nem számít, csak a megszerzendő gyarmat
Lavrov gyarmatosítónak nevezte Nyugat oroszellenes politikáját
Lavrov: Moszkva nem fogja egyeztetni a nyugati szankciók eltörlésének feltételeit az USA-val és az EU-val
Napvilágot látott egy dokumentum: Az USA hadereje 1992-ben tervbe vette a III. világháborút


Pénteken este az amerikaiak bombázták és gyilkoltak Szíriában!
10 szír állampolgárt öltek meg, köztük egy fiatalkorú gyereket, - jelentette egy a szíriai emberi jogokat figyelő független szervezet.
al-Kasham városánál a Koniko földgázüzemnél 7 embert öltek meg a bombák.
al-Hasakah tartományban Kabiba falunal egy kőolajkútnál 3 embert öltek meg a bombák.
Washington tagadja a hírt, hivatkozva a bizonyítékok hiányára, ill. a nem elismerésére!
Tehát ebből kiindulva a hír igaz! (Décsi István)

Hétvége + “békeszerződés” = viszonylagos nyugalom Donbasszban.

сводки от ополченцев
A Luhanszki Népköztársaság területén a valcmanisták tegnap kora este tüzérséggel lőtték a Veszelaja Gora hegyen lévő népköztársasági erők állásait.
Nyikisinon térségében kézifegyverekkel lőtték egymást a népfelkelők és a latorhordák.
Kruglik települést a banditák tüzérséggel lőtték, megölve három civilt.
A mára virradó éjszaka Krasznyij Jart és Kirovszkot is ágyúzta Nyalókakirály latortüzérsége.
Tegnap délután Balsaja Vergunkát és Metallisztot szintén tüzérséggel lőtték Kijev bérgyilkosai.
Volnavaha mellett latorposztot létesítettek Nyalókakirály zsoldosai, és útdíjat szednek az arra közlekedő autósoktó. Egy személyautó tarifája 50 griveny. Teherautóé 100 griveny. (100 griveny kb. 1500 – 1600 forint.) Jól keresnek!
Donyecket tegnap egész nap, és a mára virradó éjszaka is érte tüzérségi támadás a latortüzérség részéről.
Gyors összesítés alapján tegnap késő estig tucatnyi civil halt meg a kijevi bérgyilkosok orvtámadásaiban. Az éjszaka áldozatainak számát még nem tudni.
Alapjában véve elmondható, hogy a harci cselekmények tegnap délutántól ma reggelig kizárólag Nyalókakirály hordáját jellemzik, a népköztársaságiak a donyecki repülőtér “tisztogatási műveletein” kívül inkább csak szemlélik a történéseket.
Az alábbi videot a Novorosszijával szimpatizáló, oroszul beszélő, katonaviselt olvasóinknk figyelmébe ajánljuk.
http://balrad.wordpress.com/2014/10/12/donbasszi-csendjelentes/

Írországban több mint 250 000 ember vonult az utcákra tüntetni, a jövő áv január elejétől bevezetésre kerülő általános vízdíj ellen.


Demokratizálás előtt és után


Sokan, akik viszonylagos, vagy tényleges jólétben élnek, nem hajlandóak tudomásul venni, hogy létezik szegénység, van éhezés.

“Ha ennyi szegény lenne, úgy élnénk, mint Afrikában.” “Minden második ember szegény? Ugyan már!” “Teli vannak a plázák.” “Minden kölök kezében okostelefon van.” “Drága autókkal száguldoznak az utakon.”
Ez mind igaz. Csakhogy a lakosság közel felét érintő szegénységet nem úgy kell elképzelni, hogy én nem vagyok szegény, a mellettem álló szegény, a következő megint nem, de az ő szomszédja igen. A szegénységnek típusai, rétegei vannak.
Azonban a szegények döntő többsége láthatatlan. Nem tudjuk, nem látjuk a nyomorukat.
A plázákba nem járnak, nem ők ülnek a drága autókban, nem ők pakolják púposra a bevásárlókocsikat hétvégén.
Persze, úgy látványosabb lenne, ha az okostelefont nyomkodó, divatosan öltözött fiatalok, üzletemberek között megjennének kopott ruhájukban, ha beállnának a szupermarket pénztáránál kígyózó sorba a negyedkiló kenyérrel és zacskóból kiszámolnák gondosan az egész héten gyűjtögetett aprót. Ha az autópályákon a csillogó járművek között tolnák az ócska málnáskocsit, hullott (és illegálisan gyűjtött) ágakkal megpakolva. Lopott meleg. Mert tilos gallyat gyűjteni és tilos hullott gyümölcsöt szedni. Bizony, tilos.
Sok ember nem látványosan szegény. Csendben, észrevétlenül az. Ha tudatosan, vagy tudatlanságból nem nézünk oda, nem figyelünk, meg sem látjuk őket.
“Magyarországon senki nem éhezik” – mondják sokan. Most emeljük fel a díszes szőnyeget és nézzünk alá.

Idős emberek (többnyire nők), a lakótelepi konténerből veszik ki a lakók által nekik szánt, a valódi hulladék tetejére kirakott “szemetet”. Gondosan, zacskóba csomagolt kenyér, tészta, néhány szem alma, darab sajt, konzerv, szépen hajtogatott használt ruha. Csütörtök reggel jönnek, a kukás autó előtt. Van lakásuk, ruhájuk, még valamennyi nyugdíjuk is. De a rezsi befizetése, a gyógyszerek kiváltása után maradó pénzből nem tudnak megélni. Nem koldulnak, nem tüntetnek. Szégyenkeznek. Néhányukból télen hír lesz. “Fűtetlen lakásában kihűlt egy idős asszony.” “Halálra fagyott egy házaspár.”
Vannak családok, ahol akár mindkét szülő dolgozik és nevelnek két gyermeket. A bevételük 180 ezer (ez egy kétgyermekes család létminimumának a fele!), a rezsi, menza, bérlet, kinőtt ruha, cipő pótlása, tanszerek. Nagyon-nagyon beosztva megélnek.
Ha ennek a családnak van hiteltörlesztése, akkor már a minőségi éhezés biztosra vehető. Fizikailag nem éheznek (legalább a gyerekek), de megfelelő minőségű, összetételű táplálékot nem képesek megvásárolni.
Álláskeresési járadékot minimum 36, maximum 90 napig kaphat, aki elveszítette a munkáját. Tovább nem.
Létezik még az önkormányzat által, szociális alapon adható foglalkoztatást helyettesítő támogatás, ennek összege 22 800 Ft.

Ha a szülőknek már munkája sincs, de annyira szerencsések, hogy legalább közmunka van (ez egy családban csak egy embernek lehet, 10 hónapig!) és kapnak segélyt, családi pótlékot, akkor a maximum bevételük 120 ezer forint. Ebből kell rezsit fizetni, ha van hitel, a törlesztőt és megélni is ebből kell. Egy négytagú családnak.
A gyermekes családok 47%-a nem csupán létminimum alatt él az országban, hanem súlyos gondokkal küzd és nem képes minden hónapban elegendő élelmiszert vásárolni.

Sokan csapdában vannak. Ha hitelük van lakásra, házra, vagy akár autóra, azt nem értékesíthetik. Fizetik a törlesztőt, ameddig tudják, ellenkező esetben a bank elveszi az ingatlan, vagy autót, de a fennmaradó tartozás törlesztőjét továbbra is fizetni kell, vagy egy összegben befizetni. Akkor is, ha már nincs hol lakni és akkor is, ha már nincs autó. Az egyetlen megoldás, valahogy kinyögni a hitelt.
Létminimum alatt a magyar családok csaknem fele, 4,3-4,4 millió ember él. Súlyos helyzetben 3,2 millóan vannak.
Ők a láthatatlanok. Talán ott ülnek a szupermarket pénztárában, takarítanak a közintézményekben, vezetik a buszokat, seprik az utcákat, leolvassák a villanyórákat, de lehet, hogy tanítják a gyerekeinket. Az is lehet, hogy már nem látjuk őket, mert még van lakásuk, de munkájuk már nincs. Nem hajléktalanok, nem futunk beléjük az aluljárókban, nem kéregetnek a parkolókban. Az is lehet, hogy van televíziójuk, van internet. Ugyanis az előfizetés havi 2000 Ft. alatt megoldható, készüléket még akkor vettek, amikor volt munkahelyük és továbbra is kinyögik a költségét, hogy a gyerek, gyerekek ne szakadjanak le véglegesen, hiszen internet nélkül ma már szinte lehetetlen akár csak tanulni is.
Ettől még nem tudnak húst, tejet, zöldséget, gyümölcsöt vásárolni. Az a család, ahol egyik nap krumplistészta, másnap grízes tészta, harmadnap rántott leves, majd paprikás krumpli kerül az asztalra, éhezik. Ezt nem látjuk, többnyire túlsúlyosak a nem megfelelő tápláléktól, mégis éheznek. Minőségileg éheznek. Emésztési, keringési és még számtalan egészségügyi problémát okoz ez az életvitel, de változtatni, kezelésre járni, gyógyszert kiváltani sem tudnak. Nincs miből.
Amit látunk, az az utcán alvó hajléktalan, a koldus. Látjuk a segélyszervezetek fotóit a nyomortelepekre juttatott adományokkal, az egy szobában lakó többgenerációs családokat, a határtalan, elmondhatatlan nincstelenséget.
Nem látjuk a szomszéd lakásban élő nyomorát, nem tudjuk, hogy egy faluval, vagy csak egy utcával odébb nem tudnak fűteni, vacsorára csak egy darab kenyér jut a gyerekeknek, a szülőknek még az sem. Azt sem látjuk, hogy palackos gázon melegítik a lavór vizet a mosakodáshoz, kézzel mosnak, hogy ne fogyjon az áram, évekig nem tudnak ruhát, cipőt vásárolni. Nem látjuk, mert az otthonok falai között marad. Ők többnyire nem kapnak segítséget sem.
A foglalkoztatási statisztikák szép adatokat mutatnak, hiszen nincsenek benne a minden ellátás nélkül élők, ők már a rendszer számára elvesztek. Munkavállalóként jelennek meg ezekben a hazug statisztikákban a közmunkások, a külföldön dolgozók és azok is akik csak egy (EGY!) napot is dolgoztak az év során.
Magyarországon 730 ezer gyermek él szegénységben. Ebből a 730 ezer gyermekből 170 ezer gyermek napról napra éhezik. Ennek a 730 ezer gyermeknek milyen lehetősége lesz tanulni? Hiszen a nem megfelelő táplálkozás, a kóros vashiány, vitaminhiányok sora, az ingerszegény környezet nem segíti a szellemi, mentális, fizika fejlődésüket. Az országban élő gyermekek 43% százalékáról beszélünk.
Igen, lehet úgy tenni, mintha nem lenne baj, mintha mindez hazugság lenne. Sajnos nem az.
Aki még most sem érti, annak elmondok egy rövid történetet. 50 éves nő, óvodában dolgozik. Elvált, 2 nagykamasz és egy kisebb gyerek él vele. Fizetés, családi pótlék, gyerektartás összesen 140 ezer forint. Hiteltörlesztő 50 ezer. Fával fűt (egy szobát), egész évben törleszti a tüzifát. Fizeti a rezsit, turkálóból pótolja a kinőtt, tönkrement ruhákat. Egy évben egyszer vesz dinnyét. Egy darabot a három gyereknek. Más gyümölcsre nem telik. A házat nem tudja eladni, mert lakni kell valahol, az ingatlan értéke és eladhatósága szinte nulla. A szükséges karbantartásokra (beázó tető, elöregedett nyílászáró, kilyukadt zuhanytálca, tönkrement hűtőszekrény) gondolni sem mer. Tehát van otthona, van munkája és fejenként havi 10 ezer forint élelemre. Az napi 330 forint fejenként. Ha elveszítené az állását (ez bármikor megtörténhet), akkor vége a történetnek.
4,3-4,4 millió ember él így, vagy még sokkal rosszabb körülmények között.
A válság hatása, a munkanélküliség emelkedése együtt járt a szociális rendszer szétverésével. Demagógia, vagy sem, nem díszburkolatokra, szökőkutakra, terek átnevezésére, stadionokra kellene költeni, hanem valós munkahelyteremtésre, oktatásra, egészsgügyre. A szociális hálót nem szétverni, hanem erősíteni kellene.

Lehet egy darabig kozmetikázni, hazug adatokkal szépíteni az egyre nagyobb bajt. De ezzel nem oldódik meg semmi, a nyomor terjed, súlyosbodik és egyszer szembesülni fogunk vele, ha akarjuk, ha nem.
Hazudhatnak nekünk, hazudhatunk önmagunknak. A valóság szembe fog jönni hamarosan.
(ordít)