2015. augusztus 30., vasárnap

‘Európa iszlamizációja MELLETT(?) akar tüntetni a HVIM?’ – Legalábbis Bős polgármestere ezt sugallja

Kotleba Krasznahorkan - Bumm.sk
Marián Kotleba a Mi Szlovákiánk Néppárt elnöke szerint: …”A magyar (határvédelmi) kerítés, mint az európai civilizáció bástyája, példát ad más európai országoknak is… Itt az idő Szlovákia és Magyarország közötti minden baj és történelmi vita félretételére: ‘Térjünk el a sovinizmustól, és lépjünk fel a valódi ellenségeinkkel szemben!’…” (Forrás: Index, – Fotó: Bumm.sk.)

De egy biztos: Valakik éket akarnak verni az iszlám hódítás ellen küzdő közép-európai hazafiak közé!

Az alábbiakban a felvidéki Bős (Gabcikovo) község polgármesterének hivatalos közleményét olvashatják, a Szlovákiát sem elkerülő migrációs válság, s az ellene tiltakozók ügyében:

“Felhívás!

Tisztelt bősiek!
Az elmúlt hónapokban a Bősön elhelyezendő menekültek ügye kavart számos vihart. Bár eddig egyetlenegy sem érkezett, máris túl sok feszültség gyülemlett fel miattuk – nem csak szűkebb régiónkban, hanem a szlovák társadalom egészében is.
Ahogy bizonyára hallották, a besztercebányai megyei közgyűlés elnöke, Marián Kotleba és pártja, (Mi Szlovákiánk Néppárt – a szerk.) településünk területén szervez tiltakozást „Európa iszlamizációja ellen.” Ezzel egy időben a híresztelések szerint, a Hatvannégy Vármegye mozgalom is – egy ránk nézve mindenképpen szerencsétlen döntés értelmében – ellentüntetésre készül, szeptember első napján, a Szlovák Alkotmány ünnepén.
Az önkormányzat nevében, ezúton is felkérjük Bős lakosságát, hogy amennyiben (e bizonyára barátságtalan) találkozóra sor kerül, azt lehetőleg kerüljék, és ne adjanak okot egy esetleges botrányra!
A migránsok ügyében lebonyolított sikeres népszavazás példa nélküli, egyedülálló Európában. Míg a demokratikus Németországban a lakosság egy része gyújtogatással ad hangot akaratának, addig mi, a volt szovjet blokk lakosai fegyelmezetten leiskoláztuk a fejlett Nyugatot a népuralom gyakorlásából és európai nívóból. Függetlenül ennek gyakorlati eredményétől, az erkölcsi győztesei mi vagyunk – s ezt nem tehetjük kockára erőszakos, verbális és fizikai villongásokkal.
Mindkét csoportosulás, bizonyára a saját érdekei szerint cselekszik, és saját hasznát szeretné gyarapítani. Számunkra azonban ebből semmi jó nem származhat. Kérjük Önöket, ne hagyják, hogy Bős ügye egy felesleges nemzetiségi ellentétbe fulladjon, s egy újabb szlovák-magyar konfliktus tegye hiteltelenné! Ne engedjenek az esetleges provokációnak, és ne feledjék: Bős, a közelmúltban felkerült a világ térképére s a világsajtó – Los Angelestől Szingapúrig – rajtunk tartja a szemét! Maradjunk józanok, legyünk hűek önmagunkhoz és jó hírünkhöz!
Köszönjük!
Fenes Iván polgármester”
Ezzel a közleménnyel és felhívással kapcsolatban több kérdés is, sőt kétely felmerül bennünk, – melyet itt és most közzé is teszünk:
1. Vajon miért nevezi a Hatvannégy Vármegye mozgalom feltételezhető demonstrációját a bősi polgármester “ellentüntetésnek” -, őszerinte a HVIM konkrétan mi ellen akar tüntetni? – A létesítendő menekülttábor, vagy Kotleba és pártja ellen? Esetleg mindkettő ellen? – Tud valamit a bősi polgármester, amit nem hozott nyilvánosságra, ahelyett, hogy megpróbálna segíteni abban, hogy a két nacionalista csoport egységben és összefogva lépjen fel a menekülttábor ellen, – valamint az Európát, s Közép-Európát is elárasztó “illegális migránshullámnak” nevezett iszlamista beözönlés és hódítás ellen.
2. Miféle győzelemről beszél a polgármester?… Ennek a népszavazásnak csak akkor tud érvényt szerezni Bős népe, ha fizikai erő is áll mögötte, s ez jól is látható. Erre való egy ilyen demonstráció. – Az egyesült konkrét fizikai erő megmutatására mind szlovák, mind magyar részről.
3. Vagy a sikeres népszavazás a menekülttábor ellen, aminek Bős polgármestere úgy látszik nem akar érvényt szerezni, – csak egy színjáték volt a kedélyek lenyugtatását szolgálva? – Na ez az, ami semmiképpen sem jön össze, s ezt a hamarosan Bősre költöző iszlamista horda elég hamar be fogja bizonyítani.
4. Más részről azonban merjük remélni; ha Kotleba és a HVIM egy időben tüntet, az nem az egymás ellen szóló demonstráció  és villongás lesz, ahogyan ezt Fenes Iván állítja, – hanem az egységes erő felmutatása a közös ellenség, az iszlám hódítás ellen.
Ezért értelemszerűen nem lehet barátságtalan a Mi Szlovákiánk Néppárt elnöke Marián Kotleba és a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom közötti találkozó, – hanem ellenkezőleg nagyon is barátságos.
Szabad Riport
Audiatur et altera pars: Mivel a HVIM honlapján erről semmiféle információt nem olvashatunk, – ezért a fenti kételyeinkkel hasonló tartalmú kérdéseinket, – írásban feltesszük a Hatvannégy Vármegye Mozgalom kommunikációs felelőseinek is. Válaszukat, közleményüket postafordultával közöljük.
***

HVIM - Felvidék

– Válaszok a bősi demonstrációval kapcsolatban –

Tisztelt Szabad Riport szerkesztőség!
Az önök által feltett kérdésekre az alábbiakban válaszolnék:
1. Terveznek-e tiltakozó demonstrációt a szlovákiai Bős nagyközség területén, 2015. szeptember 1-én?
Mozgalmunk ott lesz szeptember elsején Bősön, hogy jelenlétével tiltakozzon a szlovák kormány döntése ellen, mely figyelmen kívül hagyja a község lakosainak akaratát. Felháborítónak tartjuk, hogy a szlovák kormány a gazdaságilag mellőzött magyarok lakta déli régiót még menekülttáborok létesítésével is sújtaná.
2. S, ha igen, valóban Marián Kotleba elleni “ellentüntetésre” készül a HVIM, ahogyan ezt Bős polgármestere a fenti közleményben sugalmazza?
Fenes Iván, Bős polgármestere annak ellenére riogatja a község lakosait, hogy mozgalmunk korábban egy közleményben leszögezte, nem Marian Kotleba pártja ellen vagy mellett kívánunk tüntetni, hanem velük, mégpedig a tervezett menekülttábor ellen.
Az üggyel kapcsolatban kiadott korábbi közleményünket itt olvashatják:
http://hvim-felvidek.lapunk.hu/
3. Tervezik-e az egységes fellépést Kotleba csoportjával és pártjával a Bősön létesítendő menekülttábor, s “Európa iszlamizációja” ellen?
Egységes fellépésről nem beszélhetünk, csupán annyi fog történni, hogy mozgalmunk a Kotleba pártja által bejelentett demonstráción fog részt venni, képviselve a csallóközi magyar lakosságot. Nem tervezzük, hogy részt veszünk az iszlamizációval kapcsolatos rendezvényükön.
Tisztelettel:
Dobay Gergely
elnök
HVIM Felvidék
SzRTI

A transzparensek és feliratai


Gyilkoljatok le mindenkit aki az iszlámot megsérti, Európa fizetni fog, már elkezdődött, a kíírtásotok úton van...


Fejezzetek le mindenkit aki az iszlámot megsérti


Európa a rák az iszlám a válasz. Írtsatok ki mindenkit aki az iszlám ellen van!


Az iszlám fogja uralni a világot


Pokolba a békével


Európa tanulj Szeptember 11-ből


Európa fizetni fogsz. A te Szeptember 11.-ed úton van !Készüljetek fel a valódi holokausztra!


Várjunk egy kicsit...
Fogjuk hagyni így tüntetni az országainkban őket? Csak békés összejöveteleket szabadna nekik megengedni, ha úgy döntenek.
Nyissátok fel a szemeiteket, kommentáljátok, beszéljetek, levelezzetek róla. A demokrácia elve alatt megőrült fanatokusok által hagyjuk magunkat gyarmatosítani. Csak magunk közt, ők sértegetnek minket, mikor a mi templomainkat akarják leégetni. Továbbra is sértegetni fognak minket, nem tartják magukat a mi életformánkhoz, fejkendő hordását követelik és úgy viselkednek ahogy csak akarnak. Mennyi ideig fogjuk ezeket a dolgokat elviselni? Meddig fogjuk ámítani magunkat, hogy nem látjuk és nem tudunk semmit arról mi történik?
Milyen lesz a gyermekeink jövője?

francia nyelvről szabadon fordította: Pager

Kérdés: Melyik ország, náció jut eszünkbe a fentiek alapján?

Kapcsolódó:
USA légi ereje segélyeket dobott az ISIS-nek (videofelvétel)
Az Iszlám Államot két amerikai tábornok ajánlására hozták létre
ISIS az új Izrael

Az izraeli zsidó titkosszolgálat egyik logója megegyezik a hitleri náci Németország náci logójával! Micsoda "véletlen"! És akkor még adjuk hozza azt is hogy a zsidó vallás az fasiszta uszító ideológia! Na akkor itt most ki a "fasiszta"?!
"Minden népet pusztíts el ne kíméld őket együttérzőn" - (Mózes V. 7/16, 12/2, 13/7, 15/6, 20/16, 23/20, 28/10)

TRAGIKUS ÖSSZEFÜGGÉSEK

Van összefüggés a Titkos Transzatlanti Szabadkereskedelmi egyezmény megkötésének kierőszakolása az Európai Unió tagállamaitól és a MIGRÁCIÓS áradat Európára - és benne Magyarországra - való rázúdítása között.
Ezt is nézd meg, hogy értsd mekkora a tét a migránsok miatt!
https://www.youtube.com/watch?t=89&v=uQg4jsdT944
Az USA minden áron világuralomra tör és ehhez nagyon jó partner SZÁMÁRA a NATO.
Mindent el fognak követni, hogy kiépíthessék a tervezett európai NATO támaszpontját Magyarország területén!
Ugyanakkor gőzerővel folynak a titkos tárgyalások, hogy létrejöjjön a Transzatlanti Szabadkereskedelmi egyezmény az EU és az USA között
Ha kell, migránsokkal fog ÜRÜGYET PROVOKÁLNI rá!
*
Magyarország tekintetében TRAGIKUS az, hogy hazaáruló volt "MINISZTERELNÖKÖK" kótyavetyélhetik el Magyarországot és tehetik végérvényesen tönkre a benne élő MARADÉK MAGYARSÁGOT, akik még mindig hisznek ezeknek a HAZAÁRULÓ VOLT MINISZTERELNÖKÖKNEK ÉS A VELÜK PAKTUMOT KÖTÖTT magukat demokratikusnak hazudóknak...
*
Sajnos, nem tudtok arról, hogy mindez amiatt a T/5311-es törvény miatt van, melynek minden áron érvényt akarnak szerezni!
Azért kell az ÜRÜGY, mert megtévesztéssel lett a parlament elé terjesztve - területfejlesztési törvénybe bújtatva - és, mint ilyen nem lehet a törvénynek érvényt szerezni közvetlen módon!
2008-ban tudomásomra jutott, hogy Bajnai Gordon, területfejlesztési törvénybe bújtatva meg akarja szavaztatni 2008. április 22-én azt a törvényt, amely lehetővé tenné a NATO számára az egész ország területét 11 körzetre osztva - LOGISZTIKAI KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁT.
blog

EGÉSZEN PONTOSAN HAZÁNK TERÜLETÉN AKARJA EZZEL A TÖRVÉNNYEL LEHETŐVÉ TENNI A NATO EURÓPAI TÁMASZPONTJÁNAK KIALAKÍTÁSÁT.
A/35 §-hoz: Az OTrT a következő 27/A §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:
,,Honvédelmi terület övezete 27/A § A honvédelmi terület övezetét a településszerkezeti tervben beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület terület-felhasználási egységbe kell sorolni."
Az 1/4. sz. melléklet Országos jelentőségű logisztikai központok és térségek felsorolását tartalmazza. Összesen 11 nagy térségre osztva Magyarország területét. Ezen térségek a mellékletben a település közigazgatási területét és annak 10 km-es környezetét jelöli.
Logisztikai központok és térségek:
I. Nyugat-dunántúli körzet Sopron (részközpont: Szombathely).
II. Észak-dunántúli körzet: Győr - Gönyű.
III. Közép-dunántúli körzet: Székesfehérvár (részközpont: Dunaújváros, Veszprém).
IV. Dél-dunántúli körzet: Baja (részközpont: Mohács).
V. Budapest körzet: Dél-Pest (Soroksár),
Dél-Buda (Nagytétény),
Csepel Nemzeti Szabadkikötő.
VI. Közép-alföldi körzet: Szolnok.
VII. Dél-alföldi körzet: Szeged (részközpont: Kisszállás).
VIII. Észak-keleti körzet: Miskolc vagy Tiszaújváros.
IX. Észak-tiszántúli körzet: Záhony (részközpont: Nyíregyháza).
X. Délnyugat-dunántúli körzet: Nagykanizsa.
XI. Közép-tiszántúli körzet: Debrecen.
Bajnai ezt követően - talán ezért? - szinte tálcán a miniszterelnökséget. Majd újra kampányolhatott 2014-ben ezerrel, méghozzá a HAZA és HALADÁS-sal (azóta Egyesületével) összeáll a kép. Boross olyannyira akarta a NATO-t, hogy képes volt az akkori népszavazási küszöböt levinni, hogy érvényes legyen. Mondván, hogy:
- "...oda be kellett lépni!".
Lásd a korábbi képet az újságcikkről! Kép itt

Erre a PAKTUM minden áron való betartatása miatt volt "szükség". Hogy soha ne lehessen még csak beszélni sem az általa újjászervezett titkosszolgálatokról - sem az előttiről, sem semmiről, amivel tönkretették Magyarországot és a benne élőket.
Na, a lényeg: hogy megszavazta a parlament és azóta sem valósulhatott meg ez a logisztikai központ építése, pedig az IZRAELI MŰSZAKI ALAKULATOK KATONÁI - akik szerződéssel bedolgoznak a NATO-nak - azóta is magyarul tanulnak (még a gyerekeik is) mert annyira készülnének a nagy feladatra
*
Már csak az ÜRÜGYRE lenne szükség, mint 1956-ban az akkori SZU-katonaság magyarországi megszállására.
*
Sikerült is kirobbantani az őszödi beszéd kapcsán a TV-székház "ostromát"! Amit egyébként GERGÉNYI PÉTER, mint civil nézelődő - tisztes távolból a tér szélén álldogálva - végig figyelemmel kísért!
Ekkor kapott értelmet az, hogy miért volt ő a meghívott előadók listáján szinte, MINDEN Haza és Haladás meg a Magyar Nők Világfórumán előadónak! Kép itt
A meghívókon ezért is emeltem ki az ő nevét.
Egyenes folytatása volt a hatalmi provokációnak a 2006-os véres rendőri beavatkozás... blog
Csakhogy, akkor még nem volt kész ez a törvényjavaslat!
Ezért kell Borossnak és a mögötte álló érdekcsoportoknak Bajnai Gordon, aki tenni is fog azért, hogy a maradék kis országunk egész területe NATO támaszponttá váljon - a logisztikai központok kiépítésével.
Amiért eredménytelen volt az uszítás a jobb- és baloldalra osztottsággal, a cigány-magyar, zsidó-magyar ellentétek szításával, ránk zúdították és zúdítják a menekülteknek álcázott dzsihadista fanatikusokat...
Majd ők elrendezik mindazt, amivel 25. éve hiába próbálkoztak a magukat baloldalinak hazudó és a velük PAKTUMOT kötött - és azt 25 éven keresztül betartó - magukat demokratának hazudó POLITIKUSOK...


Bóna Mária Ilona

Az európai vezetők támogatják Ukrajna decentralizálását

Franciaország és Németország nyomást fejt ki az ukrán államfőre, hogy ismerje el az Ukrajnától függetlenedő régiók önrendelkezését, még az ott megrendezett választások előtt.
Petro Porosenko Berlinben tett látogatása az ukrán sajtót is szembesítette azzal, hogy az államfő elveszítette nyugat-európai támogatását, és mostanra a francia, német vezetők a Donbassz régió függetlenedését támogatják. A Kijev központú Weekly Mirror kormány-közeli forrásokra hivatkozva azt írja, hogy az államfő csak elutasítást talált a Berlinben tartott találkozón, és a nyugati vezetők már határozottan Ukrajna decentralizációját, föderalizálását, a függetlenségi törekvések jogi megalapozását képviselik.
A látványos fordulat oka, hogy a nyugati vezetők nem tudnak kit támogatni Ukrajnában: Petro Porosenko támogatottsága 20%-ra alá esett, vagyis közel harmadára csökkent megválasztása óta. A Mittelbayerische Zeitung német napilap hétfőn megjelentetett publicisztikája szerint Porosenko bukása elkerülhetetlen, és amiatt próbál minél gyakrabban Nyugat-Európába utazni, hogy fenntartsa az európai támogatás látszatát, mert mostanra semmilyen belpolitikai támasszal nem bír Ukrajnában. “Petro Porosenko pártja csak papíron létezik, regionális és önkormányzati apparátus nélkül, és az elnök népszerűsége 20% alá csökkent.”
A Der Tagespiegel eközben arról számolt be, hogy Arszenij Jacenjuk ukrán kormányfő támogatottsága 2,8%-ra esett, és még a tél vége előtt végleg elveszítheti demokratikus legitimációját az a csoport, ami az EuroMajdant követően kormányra jutott. Egy ilyen fordulat azt jelentené, hogy Ukrajnában az atlantizmusnak minimális lakossági támogatottsága sincs, az EuroMajdan idején csak az épp fennálló hatalmi viszonyok elleni tiltakozás hajtotta az ukránokat a Nyugat csapdájába. A Jacenjuk-kormány azonban csak hatalomra jutása után 8 hónappal szerzett demokratikus legitimitást (a puccs 2014 februárban történt, a választásokat októberben írták ki), és most alig egy évvel azt követően, hogy egyetlen nagy protest-szavazás következményeként demokratikus felhatalmazást kaptak, ugyanígy el is veszíthetik azt.
Petro Porosenko a hét elején Berlinben találkozott a francia és német vezetőkkel, ahol megpróbált egy Moszkva elleni európai frontot létrehozni. A kísérlet azonban sikertelenül zárult: Angela Merkel és Francois Hollande nem volt hajlandó Porosenkoval közös platformra helyezkedni Oroszország ellen, ellenben az Ukrajnától fegyveres harccal elszakadó régiók függetlenségének jogi megalapozását szorgalmazták, és nyomást gyakoroltak Kijevre, hogy az tartsa be a Minszk-2 egyezmény feltételeit. Az egyezmény magában foglalja Ukrajna decentralizálását: ennek következményeként az ország hivatalosan egyben maradna, de a gyakorlatban a régiók külön államként működnének, és a központi kormány szerepe minimálisra csökkenne. A föderalizálás a magyar kisebbség számára is lehetőséget jelent a függetlenedésre; augusztus 15-én a magyar és ruszin közösség függetlenségét képviselő szervezetek együtt tüntettek Kárpátalja önrendelkezésének megadásáért.


http://hidfo.ru/2015/08/az-europai-vezetok-tamogatjak-ukrajna-decentralizalasat/

Donbassz

emlék
Már-már a “régi szép időkre” emlékeztető volt a mára virradó éjszaka Donbasszban!
Szinte tökéletes csend és nyugalom honolt a tájon. Mindössze Gvardejka felől lehetett hallani néhány pukkanást, és a gorlovkaiak úgy hallották, hogy a közeli Kodema vidékén mintha kézifegyverekkel valakik lövöldöztek volna.
lövész
Elcsendesült tegnap délután négy óra körülre Sztanyica Luganszka vidéke is. A Bjelaja Kamenyka melletti hétközepi ütközethez hasonló lefolyású és végkimenetelű összecsapás “eredménye” jónéhány gödröt halommá változtat a kijevi junta dnyepropetrovszki vagy zaporozzsjei “lerakójában”! Már amennyiben a martalóchad hajlandó lesz a latortetemek begyűjtésére.
Érdekessége a két ütközetnek, hogy akárcsak Bjelaja Kamenykánál, úgy Sztanyica Luganszkánál is a jobbszektoros pribékhorda egységeit vadászták le a népköztársaságiak. (Ezért még Valcman hálás is lehetne nekik akár!)
Jaros hordavezér és Turcsinov sakál orosz hadsereget vonyít-mint a katasztrófa okát. “Ez profi munka volt, az orosz hadseregre jellemző taktikával és módszerekkel”-hörögte Turcsinov, Jaros pedig ismét Moszkva elleni hadjárattal állna bosszút kedves fasisztái terítékre kerülése miatt.
Most egy darabig ismét csend és nyugalom prognosztizálható Donbassz felszabadított részein. Erre tett fagadalmat Nyalókakirály megbízottja Minszkben. Volt már ilyenre példa. Aztán…-meggondolták magukat.
A legfrissebb statisztikák szerint mintegy 7500 donbasszi civil halt meg a függetlenségükért indított háború kitörése óta.
A Moszkva melletti Noginszkban pedig nagy a sürgés-forgás-mozgolódás. Több száz kamionnyi áru vár a berakodásra (ami folyamatosan zajlik) hogy Oroszország Anyácska humanitárius segélyeként megérkezzen Donbasszba.https://balrad.wordpress.com/2015/08/30/donbassz-68/