2016. október 14., péntek

Szerbiában egy referendumon megszavaznák a halálbüntetés újbóli bevezetését

Egy a halálbüntetés intézményét élesen ellenző civil szervezet közvélemény-kutatást végzett Szerbiában, és kiderült, hogy a szerbek többsége ma is támogatná a halálbüntetés visszaállítását. Elsősorban a gyilkosok, pedofilok és kábítószer-kereskedők kivégzését támogatják az emberek.
A Társaság a Halálbüntetés Ellen nevű civil szervezet által végzett megkérdezésből kiderült, hogy ha Szerbia most vasárnap tartana egy népszavazást, amin arról kérdeznék az embereket, hogy támogatják-e a halálbüntetés visszaállítását, a résztvevők 58%-a igennel szavazna. A teljes lakosságra vonatkozó adatok szerint minden harmadik szerb állampolgár támogatja a halálbüntetés visszaállítását, és mindössze 11%-uk van egyértelműen olyan véleményen, hogy a halálbüntetést nem szabad újra bevezetni.
A megkérdezettek többsége szerint a gyilkosokat, pedofilokat és kábítószer-kereskedőket kellene kivégezni.
Egy szerb kriminológus, Zlatko Nikolic azzal magyarázta ezeket az eredményeket, hogy az angolszász jogrend használatából kifolyólag ma az igazságszolgáltatás elkeserítően lassú, és a bíróságok a végtelenégig húzódó tárgyalásokat folytatnak, ami az állam gyengeségének jele.
Nikolic szerint az emberek saját kezükbe akarják visszavenni az igazságszolgáltatást, mert azt látják, hogy az állam gyenge, nem bünteti meg elég gyorsan a bűnözőket, és a hatóságok inkább hagynak száz gyilkost szabadon sétálni, minthogy hibát kövessenek el és egy ártatlant is megbüntessenek.

http://www.hidfo.ru/2016/10/szerbiaban-egy-referendumon-megszavaznak-a-halalbuntetes-ujboli-bevezeteset/

Úr az űrben – Asgardia, az első űrállam

asgardia
Mielőtt előjönnének a szokásos összeesküvés-elméletesdi gondolatok, érdemes előrebocsátani, hogy az alább bemutatásra kerülő ötlet az UNESCO Űrtudományi bizottságának elnökétől, Igor Asurbejli orosz tudóstól és üzletembertől származik.
A hírről elsőként a Guardian számolt be, de tegnap délután már több magyar oldal is írt róla:
„„Űrállam” alapítását jelentette be egy csapat tudós és jogász Párizsban. Asgardia megálmodói szerint az űrnemzet célja az lenne, hogy elősegítse a világbékét, biztosítsa az új technológiákhoz való hozzáférést mindenki számára és védje a Földet a világűrből érkező fenyegetésektől.
A merész gondolatból született űrnemzet Asgard után kapta nevét, amely a skandináv mitológiában az istenek lakhelye.”
Bárki az űrnemzet tagjává válhat, ehhez mindössze egy regisztrációs lapot kell kitölteni. Amikor a regisztráltak száma eléri a százezret – és a jelen poszt közzétételekor a számláló 99 999-en állt – az alapítók kérvényezni fogják, hogy Asgardiát ismerje el az ENSZ szabad, önálló országként.
Az Asgardia szóra rákeresve ezúttal nem Wikipedia, hanem egy Marvel Wikia oldalt talál az ember, ami szerint ez az égi város a technológia és a mágia keresztezése, és egy „háromság istennő” uralkodik felette, aki a „mindenek feletti Atyától”, Odintól vette át a hatalmat, aki a „Kígyó” dühöngése után mondott le erről.
Early Asgard concept art by Craig Shoji
Early Asgard concept art by Craig Shoji
Mennyi minden rejlik egy névben!
„Asgardia az űrbékéről szól. Annak megakadályozásáról, hogy földi konfliktusainkat átvigyük az űrbe,” nyilatkozta a tudós. „Legfőbb célunk egy olyan platform létrehozása, ami által megvédhetjük a Földet…”
„Asgardia filozófiai szempontból is egyedi: az egész emberiséget, minden egyes embert hivatott képviselni, függetlenül a személyes jóléttől vagy az ember hazájának vagyonától.”
A kezdeményezés egyik kézzelfoghatóbb célja a tudós elmondása szerint, hogy megnyissák az űrt és az űrkutatást az űrprogrammal nem rendelkező országok előtt is és ennek elősegítésére Asgardia 2 éven belül műholdat tervez pályára állítani.
„Fizikai értelemben véve a polgárok a Földön maradnak, mindenki a saját országában él, de egyúttal állampolgárai Asgardiának is,” nyilatkozta Asurbejli.
Függetlenül attól, hogy a kezdeményezés megmarad-e a regisztrációgyűjtés szintjén, vagy egy komolyabb folyamat előkészítésének bizonyul a későbbiekben, érdemes felismerni néhány érdekes hasonlóságot a majdani világkormány és Asgardia alapítójának céljai között.
És az vajon véletlen, hogy a bejelentés szinte egy időben érkezett a Wikileaks legújabb ufó kampányával?
Így vagy úgy, de kissé megmosolyogtató, amikor az ember számára fizikailag elérhetetlen, jelen esetben pedig a fizikai síkon nem is létező területeket osztanak fel, legyen a felosztás célja a terjeszkedés, vagy jelen esetben a világbéke.
„Az Úré a föld s annak teljessége; a föld kereksége s annak lakosai.” (Zsoltárok 24:1)
És az Úré az űr is.
„Mert ha vannak is úgynevezett istenek akár az égben, akár a földön, mint ahogy sok isten és sok úr van, mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, akitől van a mindenség, és mi is érte vagyunk, és egy Urunk, Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, és mi is őáltala. (1. Korinthus 8:5-6)
Ugyanakkor bizonyos módon mégis érthető ez az emberi törekvés, hogy összetartozónak érezze magát azokkal, akikkel egyformán érez és gondolkozik és, hogy ennek valamilyenfajta fizikai keretet biztosítson, hiszen Isten „az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész színén.”1
Minden ember szívében jelen van az a bizonyos űr vagy vágyakozás, amit ki ezzel, ki azzal próbál kielégíteni, de amit egyedül az Istennel, minden űr Urával való személyes megismerkedés és élő kapcsolat képes betölteni.
Úgy tűnik tehát, hogy új missziós terület nyílt előttünk Asgardia megalakulóban lévő államában, hiszen Jézus egy olyan elmúlhatatlan országba hívja annak jelen és jövőbeli polgárait, amit ugyan az ENSZ nem ismer el és a jelenleg hatályos Világűr szerződésnek sem aláírója, de tervezője és építője maga Isten2.
  1. Apostolok cselekedetei 17:26 [↩]
  2. Zsidók 11:10 [↩]
http://idokjelei.hu/2016/10/ur-az-urben-asgardia-az-elso-urallam/

Törökország a NATO-küldöttekkel folytatja a puccs utáni tisztogatást

Az elmúlt egy hónap során Törökország a NATO-követségeken folytatta a puccs utáni tisztogatást; 149 főt menesztettek az európai és amerikai NATO-képviseletekről, miután megpróbálták erőszakkal megdönteni a török kormányt.
Annak ellenére, hogy az emberi jogi szervezetek is akcióba léptek és folyamatosan követelik Ankarában a tisztogatási hullám leállítását, Törökország tovább fokozza a drasztikus intézkedéseket, és több száz hivatalos személyt tartóztattak le, illetve menesztettek az elmúlt hónap során. A Reuters hírügynökség egy titkosított irat birtokába jutott, mely szerint szeptember 27-én összesen 149 török tisztviselőt hívtak vissza az USA és Európa területén működő török NATO-képviseletekről. A lap forrása szerint többségüket azért hívták vissza Törökországba, mert azonnal menesztették, vagy letartóztatták és börtönbe küldték érkezését követően.
A menesztett tisztviselők úgy gondolják, elsősorban nyugatias világnézetük, vagy szekuláris nézeteik miatt kerültek célkeresztbe. Az egyik török NATO-küldött pedig kifejezetten a tengeren túl szolgáló magas rangú katonai vezetők körében zajló “boszorkányüldözésről” beszélt.
A július 15-is puccskísérlet óta közalkalmazottak, katonatisztek, bírók és tanárok tízezreit tartóztatták le Törökországban. Egy részük külföldre menekült vagy külföldön maradt, mivel tartott attól, hogy odahaza azonnal börtönbe zárnák. Törökországban élő rokonaik számára a hatóságok megtiltották, hogy elhagyják az országot, de sokat közülük letartóztattak és kihallgattak.
Július közepén Ankarában és Isztambulban kezdődött puccskísérlet, melynek során mintegy 240 ember életét veszítette. A török kormány Fethullah Gülent vádolja a puccs szervezésével, aki 1999 óta az Amerikai Egyesült Államokban él. A puccsot követően a NATO törökországi légibázisát is lezárták, illetve nyilvánosságra jutott, hogy amerikai katonai vezető irányította a puccsot. Az Európai Unió vezető szervei azzal vádolják a török kormányt, hogy a tisztogatási hullámmal csak saját politikai ellenfeleit akarja félreállítani.

http://www.hidfo.ru/2016/10/torokorszag-a-nato-kuldottekkel-folytatja-a-puccs-utani-tisztogatast/

Honvágy

szem-sir-hidfo-ru-jpg
A globalisták ma úgy tekintenek a kozmopolita életmódra, mint a globális gazdasági növekedés motorjára – de a “bevándorlás” nem csak anyagilag költséges, hanem komoly lelki következményekkel is jár. A honvágy nem csak az egyén problémája: tömeges jelenségként komoly társadalmi zavarok okozójává válhat.
Évekkel a migrációs válság kezdete előtt egy Gallup World Poll mérés kimutatta, hogy több mint 1,1 milliárd ember – a világ felnőtt lakosságának közel egynegyede – akar átmenetileg egy másik országba utazni, hogy ott jövedelmezőbb munkát találjon – további 630 millió pedig véglegesen akart másik országban letelepedni. A külföldre költözés utáni vágy lehet a szegénység velejárója is, de jelentős hajtóerőt jelent önmagában annak tudata is, hogy ez ma már nem a kevesek kiváltsága, hanem emberek nagy tömegei számára elérhető lehetőség. Azok a személyek, akik a kozmopolita életmódot választják, rendszerint előfeltételezik, hogy az egyén képes bárhol otthon lenni – illetve tudnia kell otthon lennie – a világban, és nem kell kifejezetten egy helyhez kötődnie. A globális, kozmopolita társadalom a centralizált, globalizált gazdaság előfeltétele is egyben.
A globalisták ma úgy tekintenek erre az életmódra, mint a globális gazdasági növekedés motorjára; a munkaerő korlátlan mozgása nekik nagyobb lehetőség a profitra – semmi több. Országról országra utaztatható munkarobotként; a határok nélküli, globális társadalom építőkockájaként tekintenek az emberre, s eközben figyelmen kívül hagyják azt a mélyen emberi érzést, amivel az idegen országba költöző személyek nagy többsége előbb-utóbb szembetalálja magát. A honvágy nem csak az egyén problémája: tömeges jelenségként komoly társadalmi zavarok okozójává válhat, s ez különösen a migrációs válság során kezd láthatóvá válni.
Még egészen szkeptikus hozzáállással is annyit tényként, bizonyosan kijelenthetünk, hogy nem ismertek, vagy nem kellően dokumentáltak azok a pszichológiai következmények, amivel egy társadalom szembe kell nézzen egy olyan helyzetben, amikor emberek tízmilliói költöznek át egyik kulturális közegből egy másikba, és az ezzel járó lelki nehézségeket mindegyikük saját eltérő kultúrája, habitusa, személyisége alapján éli meg, miközben ezeket az egyéni reakciókat egymással napi konfliktusba kényszeríti a közös tér. Európa ma a tömeges bevándorláshoz kötődően számos új jelenséggel kell szembenézzen; az integráció problémái, a terrorizmus, a kezdetben békés menekültek gyors radikalizálódása, a háborús turizmus, a magányos merénylő által elkövetett, teljesen értelmetlennek és céltalannak látszó gyilkosságok, és az egy élettérbe összezárt kultúrák, etnikumok közti konfliktus – miközben valamennyi jelenség mögött megbújhat az a rejtett katalizátor, amit a globalisták kifelejtettek az egyenletből; a honvágy.
Az idegen földre költözés közel sem minden esetben úgy zajlik, ahogy azt új élet reményében az egyén elképzeli; sokan találják magukat évtized múlva ugyanabban a taposómalomban, amiből elmenekültek – de már egy másik országban. Ha a nagy remények elúsztak, s a “pár év alatt meggazdagodás” nyilvánvalóan nem következett be – hiába az új élet, az új kapcsolatok, a térbeli hovatartozás mégiscsak fontosnak bizonyul – bár ez leginkább a távolság állandósultával, a nem-hazatérés tudatosulásával válik kézzelfoghatóvá. Minél eltérőbb kulturális közegből és minél korosabban érkezik valaki, a beilleszkedés annál nehezebb – s a végleges kiábrándultság, az apátia annál valószínűbb.
Az amerikai társadalomban általánosan ismert jelenség a honvágy, és azok a pszichológusok, akik kifejezetten bevándorlók lelki problémáira specializálódnak, rendre arról számolnak be; tömeges méretben mutatkozik meg, hogy az idegen földre költözéssel évtizedek után is együtt jár az otthontalanság érzete. Ha az egyén nem is beszél róla, vagy mélyen eltemeti a honvágy érzését, hosszú évekkel az újrakezdés után is meghatározhatja a mindennapokat.
A “bevándorlás” nem csak anyagilag költséges, hanem komoly lelki következményekkel is jár.
A problémát pedig csak tovább fokozza, hogy ma a társadalom leginkább csak zavaró tényezőnek tartja a honvágyat, aminek “idővel el kell múlnia”, ahogy az egyén az új környezetben újabb előrelépéseket tesz, eredményeket ér el. Ma a problémával szembesülő emberek többsége – s különösen igaz ez a globális társadalom ideáját dédelgetőkre – inkább nem fogalmazza meg a kérdést: lehetséges-e, hogy a honvágy soha nem is múlik el, mert az embernek eredendően olyan a természete, hogy nem csak a személyekhez, de térhez is kötődik?
Vágyódnak a hazájuk után – de még nem is jártak ott
Ennél sokkal komplexebb probléma adódhat olyan bevándorlók tömegei esetében, akik ők maguk – egyénként – már nem bevándorlók, de családi szokásaikhoz képest a társadalmi környezet távoli és idegen, miközben a társadalom többsége igenis bevándorlónak tartja őket. Az elmúlt évek során fokozódó terrorveszély tapasztalatai azt mutatják, hogy a második-harmadik generációs migránsok, akik már Európában születtek, sokkal inkább ki vannak téve az úgynevezett “radikalizálódás” veszélyének, mint azok a bevándorlók, akik nemrég érkeztek egy idegen társadalomból, és annak minden szokását, belső törvényeit, erkölcseit is magukkal hozták.
Sokan felhívták már a figyelmet arra, hogy Európában az utóbbi évek terrortámadásainak többségét nem első generációs bevándorlók követték el, hanem olyan személyek, akik már európai születésűek, de bevándorlók leszármazottai. Szintén egy közös nevező az esetükben, hogy visszatérnek elődeik kulturális környezetébe fegyveres harcot vívni, majd valós harctéri tapasztalatot szerezve jönnek vissza Európába – azt követően hajtják végre a terrorcselekményt. Biztonságpolitikai szakértők ráadásul egy még veszélyesebb jelenségre hívták fel a figyelmet, ami elsősorban a nyugat-európai országokban élő muszlim fiatalokra, sokadig generációs bevándorlókra jellemző; az ő köreikben “menőnek”, “trendi” dolognak számít csatlakozni az Iszlám Államhoz, és elutazni valamilyen közel-keleti országba fegyveres harcot vívni. A fiatal, nyugat-európai muszlimok körében egyre inkább nem szélsőségesség kérdése a terrorszervezethez csatlakozás, hanem ez a felnőtté válás rítusa; tizenévesen elutaznak megvívni a dzsihádot, ami annak lehetőségével kecsegtet, hogy érett, harcedzett férfiként térhetnek vissza Európába.
A jelenség mögött pedig rejtett katalizátorként ott a honvágy; olyan, bevándorló hátterű fiatalokról van szó, akik nem találják helyüket az európai társadalomban, de elődjeik kulturális környezetében már a háborúk miatt nem adott a családalapítás, az érett megbékélés lehetősége. A távolba vágynak, de – hangsúlyozni kell – nem egy teljesen idegen kultúrába, hanem olyan helyekre utaznak el megvívni a dzsihádot, ahol nagyapáik, dédapáik is megvívták saját harcukat. Európai születésű muszlimként nem Kínába, Japánba, vagy Dél-Amerikába utaznak harcolni a hatóságok ellen, hanem elődeik hazájában kötnek ki, fegyverrel a kezükben.
Vágyódnak a hazájuk után, pedig születésük óta még soha nem jártak ott.
Mivel a jelenlegi népvándorlási hullám történelmi rekord méretű tömegeket mozgat meg, nincs ismert precedens arra, hogy ennek a jelenségnek milyen – akár rövid távú, akár hosszú távú – következményei lesznek. A nagy háborúkat követő migrációs hullámok tapasztalatai alapján azonban lehet következtetni, s többek között az Amerikai Egyesült Államok esetében ismertek a tömeges gazdasági migráció tragikus velejárói. Egy 2011-es tanulmány (Archives of General Psychiatry adatai közt visszakereshető) kimutatta, hogy az Egyesült Államokban letelepedő mexikói bevándorlók több mint 40%-kal magasabb arányban küzdenek depresszióval és szorongással, mint azok a rokonaik, akik Mexikóban maradtak. Más bevándorló népcsoportok esetében szintén hasonló arányokat mértek.
Miközben a bevándorlásra ma úgy tekint a liberális globalista elit, mint egy a ‘jövő globális társadalmában’ mindennapossá és elfogadottá váló jelenségre, mára egyértelművé kellett volna váljon; nem csak az idegen kulturális közegben letelepedő tömegek szenvedhetnek komoly lelki károsodást – ami látványos társadalmi feszültségek kiváltó okává válik -, hanem leszármazottaik is szenvednek ugyanilyen bántalmaktól, s nem tudnak beilleszkedni abban a környezetben, ami elődeik számára is idegen volt. Vagyis otthontalan, beilleszkedni képtelen tömegek gyülekeznek Európában. Olyan emberek milliói, akiknek nincs vesztenivalójuk.
Döbbenetes, hogy a liberálisok még az öngyilkos merényletek, a magányos merénylők által elkövetett gyilkosságok láttán sem ismerik fel ezt a tényt; pedig a történelem már ezernyi példát szolgáltatott arra, hogy mit szoktak csinálni olyan emberek tömegei, akiknek nincs vesztenivalójuk.


http://www.hidfo.ru/2016/10/honvagy/