2015. május 19., kedd

Összegzés

Sokakban feltevődik a kérdés, miért változik az MNA hangvétele, miért kerül elő negatív értelemben a fasiszta jelző, mi az oka, hogy a nemzeti helyett egyre inkább a népi meghatározást használjuk. Az okok feltárásához vissza kell menni az időben, jóval a mozgalom születése elé. Elvégzünk egy rövid történelmi áttekintést, amely megmagyarázza a 60-as, 70-es évek történéseit, majd összességében elvezetnek napjaink eseményeihez. A második világháború befejezése rövid időn belül megszülte a Kelet és Nyugat közötti szembenállást. A Harmadik Birodalom valójában nem a nyugati hatalmaktól, hanem Oroszországgal szemben szenvedett vereséget, ezt követően a Nyugat meglehetősen eredményesen állított maga mellé olyan személyeket, akik a Führerprinzipre épülő III. Birodalomban vezetők voltak, vagy kaptak speciális kiképzéseket.
Az SS katonái a háborút követően ott harcoltak az idegenlégióban, de az USA különleges elit egységeiben is. Az amerikai különleges egységek mai kiképzési módszereit és tematikáját a volt SS parancsnokok fektették le. Che-Guevara likvidálását is ilyen volt SS alakulat hajtotta végre. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy az amerikai és orosz csapatoknak parancsuk volt rá, hogy az SS és egyéb különleges alakulatok tagjait, mint például az ejtőernyősöket is, azonnal ki kell végezni, ha fogságba esnek. Egyetlen módon tudtak megmenekülni, ha vállalták a hazájától távoli nyugati érdekű szolgálatot. Sokan inkább meghaltak, de voltak, akik vállalták (a kivégzések elkerülésére csak ’44 második felében és ’45-ben adtak lehetőséget). Mérnökök, katonák, orvosok egyaránt kerültek így az USA szolgálatába meglehetősen nagy számban.
Ez a beszervezés adta a későbbi ötletet az úgynevezett Gladio-művelet (Operation Gladio) elindítására. Mivel a nemzetiszocialista és nacionalista fiatalokban alapvetően élt az orosz-ellenesség a II világháború okozta veszteség miatt, továbbra is könnyedén sikerült ezeket a csoportokat befolyásolni. A Gladio-művelet a hatvanas évek végén kezdődött el, a hetvenes években már több országra kiterjedt Nyugat-Európában, a nyolcvanas évekre valamennyi országban jobboldali szervezetekkel rendelkezett. A műveletben két szálon futottak az események. Az egyik volt az eleve beszervezettek csapata, a második a befolyásoltak csapata. Vezető pozícióba a CIA minden esetben beszervezett embereket állított. A Gladio művelet lényege, hogy olyan náci, vagy nemzetiszocialista jellegű (falangista, fasiszta, soviniszta stb.) szervezeteket hozzon létre, amelyek a CIA érdekében tevékenykednek. Amíg a Szovjetunió létezett, ezzel nem volt különösebb probléma, mivel közös ellenségnek felmutatták az oroszokat, és ezt nem is kellett nagyon szítani bennük. Több esetben pl. Olaszországban vagy Portugáliában a kommunista vagy oroszbarát szerveződések elleni terrorista akcióra sarkallták tagjaikat. A CIA emberei ott voltak vezető pozícióban minden olyan NS, ultra, vagy jobboldali szerveződésben, amely befolyásolható volt oroszellenes cselekedetekre, vagy soviniszta alapú belső fellépésekre, és minden esetben ezek a CIA érdekében álltak.
Érdekes módon a Nyugat hagyta ezeket a szerveződéseket működni, több terrorcselekedet végrehajtója jelentéktelen büntetéseket tölt, száműzetésben van, vagy új néven él, de minden esetben megúszták a súlyos büntetéseket. Annak ellenére, hogy a kikiáltott náci-ellenességet az egész Nyugat fennhangon hirdette, mégis a CIA fizette ezeket a szerveződéseket. Komoly kiképzőtáborok működtek Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban, de a beszervezett országok közé került szinte minden nyugati ország. A kelet blokk összeomlása után ez a folyamat nem állt le, és pár év alatt beszervezett lett az összes volt szocialista kelet-európai ország. A szovjet rendszer bukása után két ellenségkép alakult ki a CIA által szervezett jobboldali és NS szervezetekben:
orosz-ellenesség
iszlám ellenesség – vagy vallási ellentétek szítása
A szervezetekre jellemző másik tulajdonság, az erős soviniszta, vagy vallási alapú hangulatkeltés. A CIA tökéletesen tisztában volt azzal, hogy háborúk kirobbantására az egyik legalkalmasabb eszköz, a sovinizmus felkorbácsolása, vagy a vallási ellentétek kiélezése (amelyet leginkább az arab világban tud felhasználni). Ha megnézzük az összes CIA által kirobbantott háború módszereit, akkor minden esetben találkozunk ezekkel az elemekkel. A horvát-szerb háború, grúziai háború, vagy éppen jelenlegi ukrajnai háború, hogy csak hármat említsünk meg.
A Gladio művelet összegzése: minden olyan szerveződés, amely az elmúlt két évtizedben orosz-ellenes volt, és működésében erősen jelen volt a sovinizmus, KIVÉTEL NÉLKÜL CIA szervezésű képződmények. A legjellemzőbb pedig az, hogy vezetőik érdekes módon bármilyen fellépést követtek el, minden esetben megúszták enyhe, vagy nevetséges büntetéssel, ha egyáltalán kaptak valamit. Van olyan nácinak nevezhető szerveződés, amely ennek köszönhetően bekerült a parlamentbe is, például Svédországban, vagy éppen most Ukrajnában a szintén CIA szervezésű Jobb Szektor. A fő összekötő országnak számít Olaszország, Franciaország és Dánia. A Gladio művelet meghatározza a törökországi folyamatokat, vagy éppen a Görögországban zajló eseményeket.
Vannak természetesen olyan jobboldali szerveződések, amelyek mentesek mindenféle izraeli vagy CIA befolyástól, és mindez csak azért, hogy megmaradjon a szervezeteik anonimitása, nőjön a zűrzavar a fejekben, ne lehessen eligazodni ki kivel van. A CIA komoly pénzekkel, eszközökkel, információkkal és jogi védelemmel támogatta ezeket a szerveződéseket. A nem CIA által támogatott szervezetek egyik jellemzője, hogy alapvetően nem rendelkeznek egyikkel sem, így soha nagyobb befolyást sem tudtak elérni, pénzügyileg stabilizálódni. Ilyen CIA által támogatott szerveződés Magyarországon is működik. Nem is egy. Köztük van kisebb és van, amely népesebb lett, köszönhetően annak, hogy maximálisan érvényesítette a soviniszta indulatokat, és az orosz-ellenességet.
Az is jellemző ezekre a szervezetekre Európa-szerte, hogy az elmúlt két évben igyekeznek retorikát váltani. Megpróbálnak orosz-szimpátiát megjeleníteni, az izraeli események miatt még palesztin-barátságot is mutatnak, bírálják Izraelt, és néha-néha a soviniszta felhang is élét veszti a megmozdulásokon. Ennek oka az a fajta világpolitikai fordulat, ami miatt a CIA igyekszik ezeket a szervezeteket kelet-felé orientálni, mint csalétket. Nem véletlen Putyin kijelentése, hogy valamennyi szervezettel, amely azonosságot vállalt a III. birodalommal, vagy annak valamely szövetségesével, vagy nacionalista és soviniszta retorikát folytatott, soha nem fognak szóba állni. Bármilyen orosz – szovjet ellenes, vagy valamely társnépek elleni fellépés kizárja a lehetséges tárgyalópartnerek sorából az adott szervezetet. Ennek oka az, hogy így tudják első lépcsőben kiszűrni az összes CIA által szervezett jobboldali tömörülést.
Ez a világpolitikai átrendeződés bennünket is politikai állásfoglalásokra, ideológiai fejlesztésekre és kommunikációnkban is észrevehető változtatásokra ösztönöz. Első sorban azért, mert hazafiak vagyunk, és tíz éve jól tudjuk, melyek azok a lehetőségek, amelyek hazánk számára is “szebb jövőt” és élhetőbb életet jelenthetnek. Bár sokan nem értették, sőt kifejezetten támadták Vezetőnket, ám mára bebizonyosodott, hogy mindez helyes, fontos, sőt szükséges volt. Valamennyi NS szervezet, soviniszta alapállású szervezet, és ideológiai anakronista kiírta magát a magyar jövőbe való beleszólás lehetőségei közül. Nekünk is hatalmas munkát kellett elvégezni, mire sikerült azt az ideológiát körvonalazni, amely megállja a helyét a világpolitikai irányzatok között, de továbbviszi az eredeti hazafias és szocialista elveket. Ez pedig a népiszocializmus. Az elmúlt időszakban szakítottunk minden olyan nézettel a hungarizmuson belül, amely a múlthoz, és annak hibás megoldásaihoz, gyakorlati hibáihoz láncolt minket. Nem vagyunk politikai panoptikum. Ez a folyamat 2001-ben kezdődött. Elsőként hirdettük meg a keleti nyitás elvét, amelyet még a magyar kormányzat is ellopott olyan szinten, hogy még a nevét sem változtatta meg (pl. keleti orientáció vagy bármilyen hasonló kifejezésre). Emiatt az úgynevezett jobboldalról főképpen a CIA által pénzelt szervezetektől kaptuk a legerősebb támadásokat. Pont azoktól, akik most meglehetősen erősen próbálják levetkőzni mind az orosz-ellenességet, mind a sovinizmusukat. Meg kell jegyeznünk, hogy mindez megfelelő elégtétel számunkra a tőlük kapott sérelmekért, mivel látjuk feltűnő vergődésüket.
A Magyar Nemzeti Arcvonal már nem képvisel semmit mindabból, amely a múltban, az akkori kor kihívásaira megfogalmazott hibás választ jelent. Az MNA csak a jövőre fókuszál, és a jelen kor kihívásaira fogalmaz meg gyakorlati és ideológiai válaszokat. Ideológiája a népiszocializmus, vezérelve a magyar birodalmi szellemiség, irányelve a magyar nép felemelése és megmentése.
Cionista jobboldal
Az előzőekben felvázolt CIA műveletek hatásai most kezdenek elérhetővé és kézzelfoghatóvá válni. A hajdani szélsőjobb mára teljes egészében cionista hatás alatt áll. Nagyon kevés az, jóformán személyre bontható, akinek sikerült kikecmeregnie ebből a csapdából. Úgy, ahogy volt, szinte az egész szélsőjobboldal belesétált, és ott is maradt.
A CIA fő szervezetei, amelyekkel operál, vagy amelyeket igyekszik hatalomra juttatni:
• Civil alapítványok ― minden elfoglalt országban ott vannak, ezeken keresztül manipulálják a tömegeket;
• Zsoldos cégek ― valamennyi háborúba sodort térségben ott vannak. Ezek bérgyilkosai az egyik fő kirobbantó csoport, mint “mesterlövészek” ― valójában egyszerű pszichopata gyilkosok;
• Lázadók ― szeparatista vagy vallási szeparatista csoportok, amelyek lényege, hogy növeljék a káoszt, és megbontsák az egységet;
• NATO ― a világhatalmi erő, amelyet egyeduralkodónak szeretnének tudni, hogy a cionista világuralmi törekvéseket védje.
A CIA fő eszmei irányzata, melynek szolgálatában működik, a radikális liberalizmus. Igen radikális, és egyáltalán nem liberális az a fajta liberalizmus. Mert a nyugat cionista liberalizmusa semmi egyéb, mint sátáni eszköz, tartalmában pedig a valódi liberalizmushoz az égvilágon semmi köze. Radikalizmusa pedig brutálisabb valamennyi eddigi radikalizmus között. Kérdés nélkül robbant ki háborúkat, gyilkol le milliókat, mint például Irakban vagy Afganisztánban ― mindezt a demokratikus elvekre hivatkozva.
Egyik fő szerve, melyet mindenáron egyeduralkodóvá akar tenni, a NATO. Minden NATO-ország egyenlő a radikális gyilkos liberalizmus fő képviselőjével, vezetői mind cinkosok a gyilkosságokban, katonái mind gyerek- és asszonygyilkosok kivétel nélkül. Lélek nélküli zsoldos csürhe ez, amely létezésének egyetlen célja van, a legsötétebb emberi alantasságot hatalomra juttatni. Bármilyen kicsi része is van benne valakinek, aki a sátánizmust képviseli, örökre elkárhozott. Papjai bűnösebbek minden bűnösnél, vezetői a kárhozat tüzén fognak égni, katonái a sötétség harcosai. Ebben a lélektelen sötétségben pedig nincsenek hősök, sem kiválóságok. Semmi egyéb nincs, csak darabra számolt hústömeg.
Ez a sátáni banda egyetlen ténnyel nagyon gyorsan szembesült a hatvanas-hetvenes évekre. A liberális, anarchista és kommuna szellemiségű fiatalokban semmiféle jövő, energia vagy erő nincs. Tömegben veszélyesek lehetnek, de akkor is csak nagyon sokszoros túlerőben és rendkívül rövid időre, de ezen kívül semmire sem jók. Elkezdődött a jobboldali eszmeiség elfoglalása, és ezeknek a szervezeteknek CIA alá betagozása. Ehhez pedig szabadjára engedték ügynökeik hadát. Ott voltak a szkinhedek között, a térségi háborúk nacionalistái között, a jobboldali pártokban. Reklámozottabbak voltak a legnagyobb harcosoknál, megúsztak minden büntető eljárást, pártokat hoztak létre vagy számoltak fel szükség szerint. Ezen idő közben pedig tettek arról, hogy minden jobboldali személyt vagy szervezetet, aki céljaiknak betehet, a víz alatt tartsák.
Jelenleg nyugodtan kijelenthetjük, hogy Európa valamennyi felnőni, megerősödni hagyott jobboldali szervezete, pártja vagy csoportja szinte kivétel nélkül a CIA irányítása, vagy befolyása alatt áll. Erre pedig tetszik vagy nem tetszik,a legeklatánsabb példa az ukrajnai jobboldal szerepe. Eljött a pillanat, mikor le kellett rántani a leplet, vagy éppen saját bénaságuk miatt hullott le, de láthatóvá vált a szép, idilli jelszavakat kántáló csürhe valódi arca. Íme a fató, a sátánizmust képviselő jobboldalról:
Azok a személyek, akik a jobboldali szellemiség, eszmeiség igazi, tiszta harcos képviselői voltak két dolgot tehettek, Vagy hagyták magukat besározódni ezzel a fertővel, vagy szembeszálltak, és elkeseredett harcba kezdtek . Belül megőrizve az igazi tiszta szellemi értékeket, szembeszálltak azzal a megfertőződött tömeggel és vezetőikkel, akik elbújtak az egykor oly tiszta és felemelő szellemi irányzatok mögé. Lezüllesztettek mindent, a jobboldali szellemiségű közösségekből kocsmákban fetrengő lumpen népséget varázsoltak, a tiszta férfias kiállásból kopasz sörhasú hőbörgőket, a tiszta és gyönyörű nőiességből agyon tetovált és kenceficézett undormányt. Szellemiségüket leélte, képviselőiből harácsoló, besimuló, csupán a testi örömöket kereső lelketlen zombikat varázsolt. És ehhez minden létező eszközt bevetett. Elővette a régi vallásokat és terjesztette – elferdítve eredeti tartalmukat, a nacionalizmust átöltöztette, és a gyűlölködő sovinizmusát adta el nacionalizmusként. Jelképeiket ellopta, vezető székekbe cionista majmokat ültetett. Azok, akik pedig mindezt tiszta és józan fejjel végignézték, egyetlen egyet tehetettek, azt amely minden alkotó elme feladata, megalkották az új eszmeiséget. AZ új eszmeiség pedig a korszellemnek engedelmeskedve megjelent a világ több pontján, munkálkodik most a keleti területeken vagy éppen működik minden olyan társadalomban, amely szembehelyezkedett a nyugati cionista fertővel. Megjelenési formái el-el térnek egymástól, de egy irányba mutat a szellemiségük. EZ lesz a XXI század szellemisége. Ha nem győz, maga az emberiség is elpusztul, mert először létezése óta az ember alkalmassá vált arra, hogy elpusztítsa önmagát. Ez az új idealizmus a túlélés és a jövő idealizmusa.
Minden oldal, a bal oldal is maga mögött hagyja a maga elferdített baloldalát, ugyan így a jobboldal is maga mögött hagyja a saját elferdített, leélt és tönkretett jobboldalát és kialakítják a jövő eszmeiségét. Mindkét szellemiség hagyományos értelembe vett régi formáit továbbvivők maguk a cionisták szellemileg visszamaradott bábjai, akiket felhasználnak saját alantas céljaik érdekében. Ők befejezik azt a munkát, amelyet idáig minden esetben a történelemben eljátszott valaki, kivégzik a halálra ítélt múlt eszmeiségeit. Sárban és mocsokban fetrengenek már, és ott is maradnak, saját bűneik alatt eltemetve. Mert a látók mennek előre, de a vakok ottmaradnak.


https://balrad.wordpress.com/2015/05/19/lezuhant-egy-magyar-katonai-vadaszgep/

Oroszország programmal kiszűri az álcivil megmozdulásokat

internetadó tüntetés hidfo.ru
Május 18-án megkezdte működését Oroszország első, az online közösségi hálók monitorozását végző automatikus előrejelző rendszere. A program folyamatosan elemzi az online közösségi média – pl. Facebook – felületein belül zajló folyamatokat, melynek célja elsősorban az, hogy vizsgálja a szerveződő politikai megmozdulások legitimitását. Az Izvesztyija üzleti napilap információi szerint a “Laplace démona” névre keresztelt automatizált program beazonosítja azokat a botokat, melyeket a nyugati titkosszolgálatok bizonyos politikai célok elérése érdekében használnak, látszólag civil tüntetések szervezésére.
Bizonyára sokan elgondolkoztak már azon, hogyan lehetséges, hogy a nyugati országok számára épp kedvező pillanatban egyik napról a másikra megjelennek több tízezer jelöléssel rendelkező, látszólag civil megmozdulások kiírásai az online közösségi médiában. Ezeket a megmozdulásokat a szervezők szintén automatizált programmal indítják be, olyan módon, hogy egy-egy meghirdetett kormányellenes megmozdulásra néhány óra leforgása alatt több százezer ember kap meghívást egy program segítségével. Egy másik módszer, hogy a meghirdetett kormányellenes megmozduláshoz programok által vezérelt hamis felhasználók sokaságát rendelik hozzá, így az újonnan meghirdetett megmozdulást azonnal több ezer “zombi-felhasználó” jelöli be. A tömeg látszatára pedig létrehozza a “végre történik valami” érzetét, és ezen a ponton önműködővé válik az egész, majd valóban több ezer valós személy jelöli be a nemrég meghirdetett, eredetileg programmal felfuttatott megmozdulást.
A nyugati titkosszolgálatok így tetszőleges számú kormányellenes megmozdulást tudnak kezdeményezni, ami olyan akár egy pók hálója, mindig készenlétben van, és várja, hogy beleessen a zsákmány. Ha egy meghirdetett tüntetésre fokozott érdeklődés mutatkozik, és látványos gyorsasággal csatlakoznak valós személyek ezrei, a nyugati ellenőrzés alatt álló sajtó is reklámozni kezdi a megmozdulást, így egy-egy kormányellenes tüntetést akár napok alatt is fel lehet építeni, és tömegeket lehet utcára vinni a kormány sakkban tartása céljából.
A Laplace démona nevű program működési elve, hogy állandó jelleggel monitorozza az online közösségi médiát, és a bejelölések gyorsasága alapján képes kiszűrni azokat az oldalakat és meghirdetett eseményeket, melyek kezdőlöketét nem valós személyek, hanem program által irányított zombi-felhasználók adják. Példának okáért; ha egy kormányellenes megmozdulás oldala a semmiből előtűnve, néhány óra leforgása alatt több tízezer jelölést kap, a program jelzi a illetékes hatóságoknak, akik így meg tudják vizsgálni, hogy az adott szerveződés mögött valós személyek vannak-e, vagy “zombi-felhasználók” ezrei.
A program emellett a hálózat folyamatos elemzésével képes arra, hogy jelezze, ha egy mesterségesen felduzzasztott kormányellenes megmozdulás oldala a hálózatban kapcsolatba kerül extrémista csoportok oldalaival. Így megakadályozható, hogy idegen titkosszolgálatok ráuszítsanak belföldi szélsőséges szervezeteket egy eredetileg nem valós személyek ezreihez, hanem programok által generált felhasználók ezreihez köthető “tömegdemonstrációra”.
A fenti módszer – leegyszerűsítve – egy általános módszer az úgynevezett “színes forradalmak” beindítására. Ezzel a módszerrel vitték utcára az észak-afrikai országokon végigsöprő “Arab Tavasz” során a tömegeket. Később ugyanez a módszer volt használatos az ukrán EuroMajdan esetében is. Magyarországon szintén létezik egy ilyen “pókháló, ami várja, hogy beleessen a préda”. Hazánkban álcivil csoportok tucatjai szerveznek kormányellenes megmozdulásokat a virtuális térben, ezek közül számos esetben feltételezhető, hogy ilyen programokkal generált esemény. Ezek lényege, hogy néhány napi időközökkel van szervezés alatt egy-egy újabb megmozdulás, amit alapesetben nem reklámoznak, de abban a pillanatban, ahogy valós személyek ezrei feltűnő nagy érdeklődés mutatnak, vagy a kormány látványos hibát követ el, a liberális sajtó meghirdeti az újabb kormányellenes demonstrációt.
Magyarországon az internetadó elleni tüntetés volt egy ilyen típusú megmozdulás, amire a liberálisok megpróbálták rászervezni a szélsőjobboldalt. Ezek a kormányellenes megmozdulások éppen amiatt halnak el, mert eredetileg soha nincs mögöttük valós tömeg; egy-egy meghirdetett demonstrációra az online jelentkező résztvevők csak töredéke, nemegyszer egy tizede sem megy el. Kiváló példa erre a tavaly december végén, Budapestre több alkalommal is meghirdetett “eddigi legnagyobb civil megmozdulás, amin minden eddig tüntetést szervező civil csoport együttesen részt vesz”, de végül a több mint 50 ezer jelentkezőből a liberális sajtó becslései szerint is csak alig ötezer fő, későbbi megmozdulásokon pedig alig kétszáz fő vett részt.
Az utóbbi hónapok budapesti eseményei – és a közelmúltban Macedóniában kezdődő felforgatás példája – azt mutatják, hogy Magyarország tipikusan egy olyan ország, ahol most nagy szükség lenne egy ilyen hatóságra, és egy ilyen programra. Nem a civil megmozdulásokkal van ugyanis a probléma, hanem azzal a ténnyel, hogy azok nagy része nem valós civil megmozdulás, hanem külföldről mozgatott tömeg, ami a megfelelő pillanatban egy idegen ország eszközeként, politikai nyomásgyakorlásként vonul utcára, anélkül, hogy ezzel tisztában lenne.


http://hidfo.ru/2015/05/oroszorszag-programmal-kiszuri-az-alcivil-megmozdulasokat/

Csúnya dolgok történnek Kárpátalján

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) nyilatkozatban ítélte el és a helyi lakosság elleni provokációként értékelte, hogy ismeretlenek aláírás nélküli szórólapokat helyeztek ki a Beregszászi járás egyes magyar településein azoknak a személyeknek a névsorával és elérhetőségével, akik nem vették át katonai behívójukat.
Az MTI-hez kedden eljuttatott nyilatkozat szerint a KMKSZ megdöbbenéssel értesült arról, hogy ismeretlenek aláírás nélküli szórólapokat helyeztek ki a Beregszászi járás egyes magyar településein, melyeken listába szedték azon személyek nevét és elérhetőségét, akik nem vették át behívójukat. “Szövetségünk mélységesen elítéli az akciót és a helyi lakosság ellen irányuló provokatív cselekedetként értékeli, továbbá határozottan kiáll az ukrán törvények és az alkotmány által garantált alapvető szabadságjogok és a személyes adatok védelmének betartása mellett” – áll a közleményben.
A dokumentum szerint a magyar szervezet értetlenül áll az előtt, hogy ilyen bizalmas információk miként kerülhettek illetéktelenek kezébe. Mivel a névsor valóságtartalmáról nincsenek hivatalos információk, és a személyes adatokkal történő visszaélést a törvény szigorúan bünteti, a KMKSZ az ügy kapcsán ismeretlen tettesek ellen feljelentést tesz.
Az ungvári Kárpáti Igaz Szó című lap keddi száma a kérdés kapcsán azt írta, hogy a hét végén a beregszászi járási Makkosjánosiban és Mezőgecsében feketelistákat függesztettek ki, amelyek a mozgósítás alól kibújt hadköteles helyi lakosok nevét, lakcímét és születési évét tartalmazzák. A szórólapokon olvasható ukrán nyelvű toborzó szöveg arra szólítja fel a hadköteles férfiakat, hogy ne bujkáljanak és legyenek hű ukrán hazafiak, tegyenek eleget állampolgári kötelezettségüknek. A kiragasztott listán nem szerepelt az összeállító szerv neve, hivatalos pecsét és aláírás – olvasható a cikkben.
Az újság megkeresésére Petro Neveszelij, a Kárpátalja megyei hadkiegészítő parancsnokság személyi állományért felelős parancsnoka megerősítette, hogy a feketelistákat Oleg Vinnickij, a megyei hadkiegészítő ideiglenesen megbízott vezetőjének kezdeményezésére rakták ki. Hasonló névsort nemcsak a magyarlakta, de rövidesen más kárpátaljai településen is kihelyeznek – tette hozzá. Így szeretnék ugyanis a közvéleménnyel tudatni, kik azok, akik kibújnak a mozgósítás alól.
Barta Márta, Makkosjánosi polgármestere a lapnak elmondta, tudomása szerint a hadkiegészítő emberei tették közszemlére a 22 nevet, az érintettek lakcímét és születési évét tartalmazó listát. A névsorba azok a személyek kerültek, akiknek sokadszorra sem sikerült kikézbesíteni a katonai behívót. A listán szereplők 90 százaléka külföldön tartózkodik – fűzte hozzá.
Az ügy előzménye, hogy két hete a Kárpátalja megyei hadkiegészítő parancsnokság közleményt adott ki, amely szerint Ukrajnában egységes adatbázist készítenek azokról a hadkötelesekről, akik kibújtak a mozgósítás alól. A tájékoztatás szerint az adatbázisban szereplőkkel szemben számos jogkorlátozást vezetnek be, így a többi között nem kaphatnak útlevelet, nem hagyhatják el az országot, nem vehetnek fel banki hitelt, nem változtathatják meg lakhelyüket, megtagadják járműveik nyilvántartásba vételét, nem vállalhatnak munkát semmilyen tulajdonformájú vállalatnál.
A nagy feltűnést keltő nyilatkozatra szinte azonnal reagált Vaszil Hubal, Kárpátalja megye kormányzója, aki megnyugtatta a közvéleményt, emlékeztetve, hogy az ukrán törvények nem teszik lehetővé sem a hadkiegészítő parancsnokság által említetthez hasonló adatbázis létrehozását, sem a szabadságjogok ily módon történő korlátozását.
(MTI)

A Lemberg-megyei Javorov melletti gyakorlótéren javában zajló amerikai-ukrán közös hadgyakorlat váratlan fordulatot vett tegnap reggel.

Nyalókakirály hadseregének mintegy háromszáz katonája besokallt, és zendülés tört ki. Az ok: az ellátmány minősíthetetlen volta. Pontosabban nincs is ellátmány.
Enni-innivalót, cipőt-ruhát-fekhelyet követelnek Valcman seregének sorozott katonái, akiknek már elegük van a nélkülözésből.
A kijevi junta Nemzeti Gárdájának alakulatai tegnap délután óta tartják körbezárva a zendülőket. A hadügyminisztérium nem nyilatkozik, az amerikaiak hüledeznek.
A kijevi udvar pedig panaszt nyújtott be Oroszországgal szemben a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezethez (ICAO) és a Nemzetközi Tengerészeti Választott Bírósághoz, mert indokaik szerint Oroszország naponta egymillió dollárnyi kárt okoz Maradék-Ukrajnának!
Teszi ezt a károkozást azáltal, hogy az orosz polgári légiközlekedés gépei a valcmani birodalom légterét is igénybe veszik Oroszország és a Krím közötti repkedéseik során.
A valcmani kincstár vélhetőleg némi pénzt szeretne kicsikarni Oroszországtól “kárenyhítés” címén, bár eddig mindössze CSAK azt szeretnék elérni, hogy az említett hatóságok tiltsák ki Maradék-Ukrajna egéről az orosz repülőgépeket. (Aztán majd az esdeklő Moszkvát meg lehetne fejni!)

https://balrad.wordpress.com/2015/05/19/mindene-faj-kijevnek/Fény kezd gyúlni a kijevi fejekben!

Maradék-Ukrajna pénzügyminisztere megvilágosult!
Natalja Jaresko-akit pedig egyenesen az USA-ból importált Jecenyjuk-a svájci Neue Zuercher Zeitung cimű újságnak olyat mondott, hogy attól Maradék-Ukrajna elitjének a fülei kettéállnak, talpaik pedig ökölbe szorulnak.
jaresko
Natalja Jaresko ugyanis nem átallotta kijelenteni a svájci lapnak, hogy “Oroszország nélkül Ukrajnának nincs jövője!”
A hihetetlenkedő újságírónak még egyszer elismételte a lényeget. Majd sopánkodott egy sort amiatt, hogy szerinte Maradék-Ukrajna és Oroszország között a kereskedelmi forgalom már sohasem lesz olyan, mint a válság előtt.
A dolog érdekessége leginkább az, hogy Ukrajna Kommunista Pártja jó másfél évvel ezelőtt már figyelmeztetett erre a veszélyre!
Az utóbbi hét eseményei egyérelműen arra utalnak, hogy valami rendkívül komoly állapot állhatott elő a “Győzelem Napja” óta! Minden jel arra utal, hogy az USA kifarolt kijevi pátyoltjai mögül. Nyugat-Európa pedig kétségbeesetten toporog. Odakozmált a főzet, és most meg kéne enniük! Kényes gyomruk eddig ilyesmire nem volt rákényszerülve!
Nekünk valami azt súgja, hogy az igazi feketeleves még hátra van!

https://balrad.wordpress.com/2015/05/19/feny-kezd-gyulni-a-kijevi-fejekben/

Cukrosnénit nem rajongják körül Moszkvában!

Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője tegnap délután közölte: MAGAS SZINTEN NEM FOGADJÁK Moszkvában Cukrosnénit.
Hiába kotladozik az amerikai külügy HELYETTES ÁLLAMTITKÁRA-Victoria Nuland-az orosz fővárosban, megfelelő szinten tárgyalnak vele. Szergej Rjabkov külügyminiszter-helyettesnek nyafoghatja el, hogy mit is intézett Kijevben. Ahol viszont az ÜGYINTÉZŐNEK kijáró pompával kényeztették LEGMAGASABB SZINTEKEN!
Az EBESZ tegnap esti jelentésében közli, hogy a kijevi junta által megadott “raktárcímeken” a legtöbb raktár készlete vagy hiányos, vagy üres a raktár. Ezeken a helyeken tárolják-állítólag-a latorhad nehézfegyverzetét. Amit-állítólag-kivontak a donbasszi frontzónából.
szemlész
Sirokino környékét tegnap délután megszállta az EBESZ szemlebizottsága. Talán ennek is köszönhetően, a kedélyek lenyugodtak. A mára virradó éjszaka csendes volt Sirokino környékén.
Tegnap késő este Opitnojéból a latortüzérség Donyeck északi lakókerületeit vette ostrom alá. Három lakótömböt ért telitalálat. Legalább öt civil halottja van a valcmanista terrornak. De az éjszaka belövések érték a Vorosilov, a Textilscsik, a Lenin, a Bugyonnij, és a Putyilov kerületeket is.
Oktyrjabszk és Szpartak falvakat, valamint a donyecki repteret is masszív valcmanista latortüzérségi ostrom érte mára virradóan.
Peszkiben tovább dúlnak az összecsapások.
löv
A Novobahmutka-környéki népköztársasági állásokat is lőtte az éjszaka Nyalókakirály martalóchordája.

https://balrad.wordpress.com/2015/05/19/cukrosnenit-nem-rajongjak-korul-moszkvaban/

Macedóniában a kormány többségi támogatással bír

Macedónia tüntetés hidfo.ru
Több mint 90 ezren vettek részt hétfőn Macedónia fővárosában egy kormánypárti megmozduláson, ami kifejezte támogatását Nikola Gruevszki kormányfő felé, és tiltakozott az ellenzéki vezetők által szervezett vasárnapi kormányellenes megmozdulás ellen. A kormánypárti megmozdulás – a résztvevők számát tekintve – az ország története szempontjából is egyedülálló, rekord nagyságú tömeg állt ki a kormány politikája mellett.
A vasárnapi ellenzéki megmozdulás ugyanazon forgatókönyv szerint lett szervezve, mint valamennyi más országban zajló nyugati felforgatás. Az ultimátumot követően nyugatbarát politikusok kormányellenes tüntetéseket hirdettek, a sajtó pedig segít azokat tömegbázissal ellátni. Ennek részeként kormánypolitikusok magánbeszélgetéseit hozták nyilvánosságra, és a sajtó külföldi titkosszolgálatok segítségével kirobbantott egy korrupciós botrányt, ami arra hivatott, hogy kiváltsa az emberek felháborodását és nagy tömeg gyűljön össze az EU-párti ellenzéki vezetők zászlaja alatt. A kormányfő nyilvánosan is kijelentette, hogy a kiszivárogtatások külföldi titkosszolgálatok közreműködésével történtek.
A mesterségesen felkorbácsolt botrány részeként az ellenzéki vezetők korrupcióval vádolják az ország vezetőit, és követelik a kormány lemondását. A sajtó fokozatosan építi fel a kormányellenes megmozdulások tömegtámogatását – a korrupciós ügyeket címlapon tartják, és néhány napos időközönként hoznak nyilvánosságra újabb információkat. Ugyanakkor az ellenzéki pártok vasárnapi tüntetésén alig fele annyian vettek részt, mint a kormánypárti megmozduláson.
Nikola Gruevszki kormánya elkötelezett a Török Áramlat macedóniai szakaszának megépítése mellett. A kormány emiatt ultimátumot kapott a nyugati országok részéről, azt követően kezdődtek a magánbeszélgetések kiszivárogtatásával felduzzasztott kormányellenes megmozdulások.
A Macedóniában történtek nem egyedülálló eseménysorozat. A nyugati országok földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül minden országban nagyon hasonló módszereket használnak a kormány eltávolítására. A kormánypárti politikusok magánbeszélgetéseinek kiszivárogtatása normális esetben felvetné a kérdést, hogyan tudnak egyszerű sajtóorgánumok lehallgatni magas rangú vezetőket, de ezzel a kérdéssel értelemszerűen nem foglalkozik a sajtó, mert a hanganyagokat és aktákat titkosszolgálati forrás szállítja nekik, az ő feladatuk csak nyilvánosságra hozni a kapott anyagot.
Magyarországon a liberális sajtó mind gyakrabban válik érintetté ehhez hasonló “kiszivárogtatásokban”. Az Index.hu több alkalommal a jobboldali ellenzék meghatározó alakjainak magánbeszélgetéseit “szivárogtatta ki”, valamint nyugati titkosszolgálati forrásból származó – vélt vagy valós – információkat hoztak nyilvánosságra a jobboldali ellenzék egy politikusának lejáratására, amire azóta az időközi választások – többsége – előtt rendszerint egy-két héttel visszahivatkoznak.
Macedóniában egy Washington érdekeivel nem összeegyeztethető energetikai projekt miatt zajlik nyugati felforgatás. Az Egyesült Államok abban érdekelt, hogy az Európai Unió gázellátása az amerikai katonai fölénytől váljon függővé. A Török Áramlat ezzel szemben békés úton, az amerikai katonai beavatkozások szükségessége nélkül látná el az Európai Uniót földgázzal. A Macedóniában zajló felforgatás hátteréről ITT és ITT olvashat bővebben.


http://hidfo.ru/2015/05/macedoniaban-a-kormany-tobbsegi-tamogatassal-bir/

“Azt kérték, hogy legyek megalkuvó”

„Megkeresett a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara egyik vezetője, hogy dolgozzak a csapatuknak, de legyek megalkuvó”- Sándor Mária szerint ez volt az a pont, ami után eldöntötte, hogy tüntetést szervez az egészségügyi dolgozók méltatlan helyzete miatt.
esem
A fekete ruhás ápolónők mozgalmának életre hívója az ATV Egyenes Beszéd című műsorában mesélt az elmúlt hetek történéseiről. Sándor Mária ismertette, hogy nagyon nagy összefogás született az ápolónők között. Volt több tüntetésük is, az egyik a Fekete Hétvége, amikor fekete ruhában dolgoztak több intézményben is az ápolónők, a másik során pedig a Normafához vonultak, onnan pedig a köztársasági elnöki rezidenciához. Múlt kedden országos megmozdulást tartottak, amit Nővér Tavasznak neveztek el.
Amerikából is jöttek tüntetni
A Péterfy Sándor Utcai Kórház csecsemőosztályának nővére elmondta, „döbbenetes élményben” volt része a múlt héten, ugyanis Amerikából és Angliából is érkeztek egészségügyi dolgozók, hogy vele tüntessenek. „Nem győztem a könnyeimet nyelni, amikor mondták, hogy csak ezért jöttek Angliából, és most talán meghallgatnak minket és elhiszik, hogy nagyon nagy a baj”- mondta a műsorban is elérzékenyülve az ápolónő, aki arról is beszélt, mi volt az a pont, amikor eldöntötte, hogy elindítja a fekete ruhás mozgalmat.
Megalkuvó vezetők
„A februári Házon kívül riport után megkeresett a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MEKSZ) egyik vezetője, hogy úgy látja, magányos harcos vagyok, de jó a kiállásom és még sok pozitívumot is mondott. Megtisztelő volt, hogy eljött hozzám és meghallgatott. Azt is mondta, hogy csatlakozzak a kamara csapatához, de legyek megalkuvó. Ez megdöbbentett, de rámutatott arra, ami mindig is megfogalmazódott bennem, hogy ahol tart az egészségügy, az azért van, mert a vezetőink mindig megalkuvók”- magyarázta Sándor Mária. Hozzátette: minden tisztelete azoké, akik vezetői székekben ülnek, mert már elértek valamit, de szerinte nem lehetne annál jobban emelni a tekintélyüket, ha harcolnának a dolgozóikért és eljuttatnák a mindenkori magyar kormánynak az üzenetet, hogy mekkora a baj az egészségügyben. „Talán nem kellene itt tartanunk, ha a vezetőink tennék, ami a feladatuk, hogy értünk is harcoljanak”- vélekedett az ápolónő, aki szerint a tüntetés célja az volt, hogy megmutassák, hogy a legkisebbek, akik működtetik az egészségügyet, össze tudnak fogni.
A legnagyobb probléma
Sándor Mária szerint a magyar egészségügy legnagyobb problémája az ápolónőhiány. Hozzátette: ehhez szükséges lenne „a színvonalas, megfelelő képzés beindítása és az olyan iskolák visszaállítása is, ahol például én is tanultam. Ehhez persze kellenének megfelelő pedagógusok is, olyanok, akik minket tanítottak. 34-en jártunk abba az osztályba, ma mind a 34-en az egészségügyben dolgozunk, olyan szakmaszeretetet kaptunk tőlük”- mesélte a Péterfy Utcai Kórház csecsemőosztályának dolgozója.
Arról is beszélt, hogy, amióta nyilvánosság elé állt, nagyon sokat javult a helyzete, azóta már csak havi 170-180 órát dolgozik, de kollégái még mindig 200-220 órákat töltenek a kórházakban. Úgy látja, a másik nagyon jelentős veszély az egészségügyben a dolgozók fáradtsága és az ebből fakadó kiégés. Mint mondta, a gyerekosztályokon talán ez nem annyira jellemző, mint a felnőtteket ellátó osztályokon, szerinte ezért is „robbanhatott ki innen a megmozdulás”.
Gyógyszerre még van pénz, pelenkára nincs
Az eszköz- és gyógyszerhiányról szólva arról beszélt, hogy a gyerekosztályokon ők is kérik a szülőket, hogy hozzanak pelenkát, popsitörlőt, mert ezekre nincs pénz a kórházban, de legalább a gyógyszereket tudják biztosítani, szemben néhány felnőttosztállyal, mert „ott még nagyobb a baj”.
Zombor Gábor „egyetért velünk”
Az egészségügyi dolgozók helyzetét rendező kormányzati tárgyalásokról is beszélt Sándor Mária, elmondta, hogy múlt héten már volt egy egyeztetés, amelyre őt is elhívták és négy pontban már meg is állapodtak az egészségügyi államtitkárral. „Itt kihangsúlyoznám, hogy a Független Egészségügyi Szakszervezet és az Őszintén az Egészségügyért Akciószövetség is ott ül a tárgyalóasztalnál és én is ott ülök, mert Zombor Gábor államtitkár úr mondta, hogy szeretné, ha ott lennék ezeken a megbeszéléseken. Szeretném eloszlatni azt a téves információt is, hogy csak Cser Ágnes asszonynak (a Magyarországi Munkavállalók, Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének vezetője, akit kifütyültek a tüntetők a múlt héten- a szerk.) van szava, mert Zombor Gábor igenis meghallgat minket, egyetért velünk és maximális együttműködést ajánlott fel”- szögezte le a műsorban az ápolónő. Hozzátette: a tárgyalás következő fordulója most szerdán lesz, ezért az élő adásban kérte is kolléganőit, hogy valaki cseréljen vele műszakot, hogy el tudjon menni az egyeztetésre.
Nem látni be a nővérszobákig
Sándor Mária úgy látja, hogy annak ellenére, hogy az egészségügyi vezetők az ágazatban dolgoztak, nincs rálátásuk minden területre. „Egy vezető sokszor nem lát be a nővérszobákig, a legmélyebb problémákig, amik most előjöttek”- magyarázta az ápolónő. Elmondta, ha vezető lenne egy kórházban (de nem szeretne, mert ő a kórházi ágyaknál, a betegek mellett szeretne lenni), akkor „minden hónapban rászánnék egy napot, hogy végigjárjam az összes osztályt, minden nővérszobába bemennék és megkérdezném, mi a probléma, mert egy vezető feladata szerintem az, hogy a beosztottait képviselje”. Hozzátette: voltak ilyen felettesei korábban, például a 2. számú Gyermekklinikán Fekete professzor. „Főleg az ilyen helyzetben, amikor nincsen elég nővér, kapaszkodni kell beléjük, nem pedig azt mondani nekik, hogy el lehet menni”- vélekedett Sándor Mária.
Csengetett Orbánnál is
Mint mondta, ezért is kezdett el „csengetni”, Áder Jánosnál, Orbán Viktornál és Balog Zoltánnál is, akikhez mind leveleket írt az egészségügyi dolgozók méltatlan helyzete miatt.
A Péterfy Sándor Utcai Kórház csecsemőosztályának ápolónője arról is beszélt, hogy szerinte születni kell arra, hogy valaki ápolónőként tudjon dolgozni, ő gyerekkorától kezdve készült erre a pályára. Ennek ellenére elvégzett egy olyan iskolát is, hogy taníthasson, de ott nem érezte elég közel magához az embereket. „Nekem kell az, hogy felveszek egy gyereket, átölelem. A felnőttel együtt tudok sírni, a szenvedő mellé odaállok, de egy gyereket még fel tudok emelni”- mondta a műsorban elérzékenyülve Sándor Mária. Hozzátette: azt nem szeretné, hogy kislánya is erre a pályára lépjen, mert nem szeretné, hogy ennyi szenvedést lásson. „Ő zenész. Szeretném is, hogy egy kicsit felszabadultabb, talán szebb világban éljen”- mondta az ápolónő.
(atv.hu)