2015. augusztus 5., szerda

Ki "menti meg" Európát (magának)? Avagy Európa gyarmatosítása..

Ki "menti meg" Európát (magának)? Avagy Európa gyarmatosítása...Hát nem Thészeusz lesz a megmentő. Az ironikus cím sejtet valamit, illetve egy jól ismert "notórius megmentőt", de "konkurenseit" is. Ha az Európai Unió vezetése és a kazár-maffia velük baráti tagországi kormányai eladják kilóra Európát, el kell zárni a migrációt okozók és az IS-t finanszírozók pénzcsapjait. Az USA irányítása, City of London és Izrael az Európától ellopott elrabolt pénzből fedezi a migránsok Európába bejutását, bejuttatását. Ez a pénz, az a pénz, amit az Unió nyomtat az USA-nak, egészen pontosan a németek görögöknek nyújtott, Goldman-Sachsnak fizetett euró milliárdjai. Látni kell a fától az erdőt! Mint korábban már többször említettem, az EU irányítás határozta meg, hogy "Európa lakosságának elöregedése miatt" először 50 millió, majd 70 millióra emelt létszámú, főleg muszlim, és további 50 millió néger betelepítését irányozta elő. Most úgy beszélnek erről, mintha nem is sejtették volna, hogy ilyen megtörténhet. A New York Times most már egymilliárdos népvándorlásról beszél. Obama 2009. decemberében a "Koppenhágai Klímacsúcsra" már kész "tervekkel" érkezett a "népesség átcsoportosításával" kapcsolatban. Mindegy, hogy az akkor még hű, de azóta megcsappant létszámú és pénzéhes politikusok és sleppjükből kikerülő bábok (többnyire kazárok), nyereség reményében támogatták Európa kifosztását, majd energiaellátásának elzárást, feldarabolásának előkészítését.

A kiselejtezett pénz(éhes)emberek csak addig és abban az esetben maradhattak csalással, korrupcióval szerzett hivatalukban és gazdasági pozíciójukban, ameddig kiszolgálták, kiszolgálják gazdáik érdekeit, de akkor sem tudják, mikor kerülnek lapátra. Ez érvényes a még most is életmaradásukban bízó tetvekre is... a "színpadi szereplőkre"...
A Goldman-Sachs Megabank, az Unió Európa-ellenes érdekek mentén kialakított vezetése, az USA, City of London és ciprusi bankfosztásban, valamint a felesleges oligarcháitól megszabaduló és a Leviathán-medence (Földközi-tenger) gázmezőin Goldman-Sachs-szal megosztozó Putyin, közösen kifőzött gonosz terve alapján, egy olyan háború hadszínterévé teszik Európa nemzetállamait, amelyből korrupt és hazaáruló kormányok közreműködésével olyan helyzet kialakítását tervezték meg, ami Európa keleti és amerikai katonai megszállását teheti lehetővé. A "külső és belső ellenségek", vagyis a már bevándoroltatott, és a helyileg már amúgy is létező etnikai részben "ellenségek" mellett külső "ellenségekkel" szemben, a harctól és háborútól "elszokott" lakosság, az előre megfontolt szándékból lecsökkentett létszámú hadseregek miatt, Nyugat-Európában amerikai, Kelet-közép Európában keleti, vagyis főleg orosz segítséget lesz "kénytelen" igénybe venni. Európa térképe hamarosan hasonló képet mutathat, mint 1959-ben, megtoldva a keleti oldalt az egykori Jugoszlávia, és esetleg a teljes Németország (nem BRD) területével. Természetesen egyéb területek is részévé válhatnak az Eurázsiai Gazdasági Unió fedőnév alatt létrejövő "föderációnak", de ez még az osztozkodás során változhat. Mindenesetre a pénzrendszert és struktúráját már átmentették keletre. Az "olló" keleti éle Görögország, Törökország és Szaud-Arábia részvételével is bővülhet (mindhárom ország kormánya köpönyegforgató), de az amerikai katonai irányítás bevezetése Európában a jelenlegi cél az USA részéről.Mit is jelent ez az olló? Végeredményben Európa, a Közel-Kelet és Afrika felosztását keleti és nyugati egyeztetett érdekek alapján. Az arab, afrikai néger államok és "Ábrahám valódi népének" felszámolása után innen már csak egy lépés Kína és a Távol-Kelet felmorzsolása, de addig még fel kell kötni gatyájukat. Először elő kell készíteni az USA katonai befolyásának kiterjesztését az EU egészére, a tagországok szuverenitásának felszámolásával, amit gazdaságilag garantál a "Transzatlanti Kereskedelmi és Befektetési Egyezmény" Európa-parlamenti megszavazása, és a "menekült" IS terroristák "bevándoroltatása". Az előbbi egyfajta "gumicsont", amit az amerikai "befektetők" elé dobnak. Még egy bőrt le lehet húzni Európáról, mielőtt őket is felfalják "jótevőik", mert "náluk így szokás".
A jól előkészített folyamat ismételten bizonyítja, hogy nem csak Európa-ellenes és korrupt az EU-irányítás, de ugyanolyan alkalmatlan feladatai ellátására, mint a "nemzeti kormányoknak" nevezett európai kollaboráns kazárokból álló bábirányítások. Ez utóbbi egyezség annak a szabad rablásnak az engedélyezése, amit az USA-ban tiltanak. Európában "semmi akadálya" ennek. Ez utóbbi kapcsolódik az USA-ban megszavazott s.2277-es (2014. szeptember 5.) és H.RES.758-as számmal ellátott törvény (2014. december 4.) 180 naponként megújítható, "Európa amerikai katonai főparancsnok alá rendelt katonai irányítási jogkörének" elfogadtatása" alapozó műveletének" (de erről korábban is írtam a "Sötét felleg Európa egén" és több további cikkben is, pl.: "Ki korán kel...").


"Az emberiség páratlan mozgásának korszakát éljük: 1 milliárdos rekordszámban indultak meg az emberek, mondta William L. Swing, a Nemzetközi Migrációs Szervezet vezérigazgatója…". De miért és miből? Ilyen "gazdag menekülteket" csak az EU-s és amerikai pénznyomtatás tud tömegesen bevándoroltatni.
Európa felszámolásának és gyarmatosításának ötlete sokkal régebbi, mint ahogy a legtöbben gondolják, de elegendő az I. és II. Világháború kísérleteit, valamint a II. Világháború utáni eseményeket főbb vonalakban végiggondolni Izrael erőszakos megalakításától Sztálin meggyilkolásán keresztül napjainkig.
1789-től Európa módszeres felszámolása folytatódott 1945-ig, és 1951. április 18-tól, az EU megalakulásának időpontjával és a gazdasági társulás kiterjesztésével, 1957. március 25-én, a Római Szerződéssel létrehozták az EGK-t (Európai Gazdasági Közösség, alias "Közös Piacot"). 1953-ig a folyamatot némileg csak Sztálin hátráltatta, ellenezve Izrael létrehozását, és szövetséget kötve Kínával. A bűnözők néven nevezhetők, ahogy az "etnikai" hovatartozásuk is egyértelmű (Link). Európa felszámolását a 2001-es 9/11-nek nevezett amerikai önmerénylet, és az USA "kifosztó ideológiaváltása", amit "terrorizmus elleni harcnak" kereszteltek el, indította el, bár az előkészítés kezdete sokkal korábbra datálható (1700-as évektől a jelenleg is működő kazár-maffia térnyerése). Hruscsov már 1954-ben előkészítette a New York-i "Zsidó Világkormány" megbízására a jelenlegi ukrajnai helyzetet, mivel tudták, hogy az NWO erejét képező USA haderő kialakításához félelmetes mennyiségű pénz kell. A horribilis adósság jellegű pénzösszeg csak más országok kifosztásából jöhetett létre, mivel még az USA gigászi gazdasága sem volt képes ilyen mértékű fegyverkezést finanszírozni. A fizetésképtelenség előre látható és betervezett folyamatként részét képezte a "tervnek". Európa felszámolásához jelentős lépéseknek tekinthetők a következők:

1945-től az európai kormányokba egyre nagyobb számba csempésztek illetve erőszakoltak be előre felépített múltú és származású "politikusokat", miközben ahol csak tehették, a még nemzetinek nevezhető vezetőket félreállították, vagy kényszerhelyzetbe hozva eltávolították. Izrael erőszakos létrehozása, ahogy az EU elődjének az EGK megalakítása is, egy kazár-zsidó származású és érdekeltségű csoporthoz köthető (Izrael lakosságának 98%-a jelenleg is kazár.zsidó, akiknek soha, egyetlen őse sem élt Palesztinában, és genetikailag sem "Ábrahám népe"). Sztálin meggyilkolása után sem okozott problémát a bolsevik-zsidó irányítású Kelet-Európa és a Szovjetunió. Az aljas tervhez szükségeltetett egy kezdetektől fogva a kazár-maffia irányítása alatt álló EU vezetés létrehozása, akik mind hazaárulók és Európa hóhérai. Természetesen ugyanannyira szükség volt a kazár.maffia által irányított és "minden áron" hatalomba juttatott európai bábkormányok aktív részvételére, "beavatottságára", bűnrészességére. 2001-ben a görögöket a Goldman-Sachs Megabank tolta be az EU-ba. Nem ingyen, mert a belépéshez nyújtott "segítség" egyoldalú kamatemeléseit nyögik most is a görögök, jobban mondva a németek, ahogy 2004. május 1-gyel a ciprusi görögök "új államát", az "offshore paradicsomot" is kierőszakolták, majd 2008. január 1-től az eurózóna tagjává is tették. (2007. 12. 17-én a "magyar parlament" is szavazást tartott a belépésről úgy, hogy a Lisszaboni szerződés fordítását a szavazás előtt három nappal kapták meg "hivatalos úton" a képviselők. Ennek ellenére megszavazták!) A 2008-as "ingatlanválság" idejére létre kellett hozni a Lisszaboni EU-t, ami 2009. október 31-es csalás szülte ratifikálással, 2009. december 1-el életbe is lépett, és amely "irányítás" "megfinanszírozta" az "amerikai veszteségeket". Valójában az európai bankok fizették meg az amerikai bankok által létrehozott csalás árát a betétesek pénzéből, ahogy a CIA és a Mossad által lerombolt WTC-tornyok biztosítását is európai biztosítók fizették. A tornyok leomlásakor az ott táncoló, ünneplő zsidók videója bejárta a világhálót.

1976-ban komoly problémát okozott a háttérirányításként is emlegetett kazár maffiának, hogy Európának lehetne önálló gázellátása az Égei-tenger területén, a franciák által felfedezett földközi-tengeri Leviathan-medencében, magyarországi és lengyelországi gázlelőhelyek miatt. Európa orosz gázellátása majdani veszélyeztetési lehetőségéről már 1954-ben gondoskodott Hruscsov. Az időjárás-manipulációkkal és HAARP-pal előidézett éhínség előre megtervezett "Arab Tavaszt" hozott létre, lehetővé téve a Közel-Keleten Egyiptom parkolópályára állítását, Líbia lerombolását és kifosztását, Szíria megtámadását, Irak szétszabdalását, miközben az USA, City of London és Izrael gőzerővel fosztotta és fosztja ki az EU-t is. A többszörös bankkonszolidációkkal, fiktív adósságokkal és törlesztéseik kamatainak növelésével. 2010. júniusában az USA-NATO időjárás-módosítási beavatkozásnak köszönhetően 2011 elején éhínség sújtotta a "Harmadik világot", mivel az orosz gabonaexportot leállították az aszály miatt. A franciáknál, nálunk, és a lengyeleknél is csak a belső szükségletekhez elegendő gabonamennyiség termett. Kínában, Indiában és Ausztráliában az árvizek tették tönkre a termést, és az USA pedig felvásárolta maradékot. Ez volt a Közel-kelet és Afrika "Arab Tavaszos rendezési tervének" az eredménye. A "módszer" korábban már ismertetésre került az oldalon megjelent "A chamtrails és az üzlet..." című cikkben is (Link), és amelyet Enron-botrány néven is emlegetnek.

2010 "termékeny helyett terméketlen év" volt. 2010. április 20-án is megesett egy természetes időjárás elleni "merénylet", a folyamatos vegyi-permetezések és a HAARP tevékenység mellett. A Deep Water Horizon felrobbanása, felrobbantása. Az utóbbit azért kell megemlíteni, mert ismerve a British Petrol, a Haliburton, Transocean és a Schlumberger szakembereit, közülük egy sem olyan hülye, hogy figyelmen kívül hagyják a lyukegyensúly problémát. Az amerikai kerületi bíró, Carl Barbier kimondta, a BP súlyos gondatlanságot és szándékosan kötelességszegést hajtott végre a "Tiszta víz törvény" ellen, de a kiömlő olaj megkötése sem olyan módszerrel történt, ami hatékonyan megoldotta volna a felmerülő gondokat. Maga a kitörés tekinthető lenne természeti katasztrófának, de előzőekben említett okok kizárják. A második merénylet az olajmegkötés módja volt, vagyis egy, a Mexikói-öböl fenekére leültetett "műgyanta falllal" a Golf-áramlatot leállították, ami meghatározza Észak-Európa és Észak-Amerika időjárását, de Európa egyéb részeiét ist. Azóta a korábban mínuszokat alig ismerő britek is megtapasztalták, milyen az amikor hideg van. Természetesen az időjárás ilyen okokból történt változását ráfogták a "Globális felmelegedésre", amiért évi 4 trillió dollárt szednek be azoktól a "lakosságnak" nevezett rabszolgáktól CO2-kvóta címen, akiket a mai napig rákényszerítenek a háttérhatalom által kizárólagosan elbitorolt fosszilis energiahordozók felhasználására. Az USA-ban 2013-tól külön törvény minősíti terrorcselekménynek a "szabad-energia berendezések" tervezését, gyártását, a tervek továbbadását.

A "művi úton", Rupert Murdoc által kirobbantott 8100 milliárd dolláros LIBOR-csalási botrány, majd a 41000 milliárdos londoni bróker-botrány is elősegítette a csatlóslétszám csökkentését, de a FED, a Rothchildok egyre "éhesebbek", és ne feledjük el, hogy ezek a pénzek az adófizető emberek pénzei. A görög államadósság német finanszírozása euró milliárdokat juttat a Goldman-Sachshoz, amit Soros a "menekültek megsegítésére" fordít. A migránsok több, mint 90%-a 18-40 év közötti korú férfi. Az európai partokhoz amerikai felségjelzésű hajók szállítják a tömeget, majd Macedóniában, mivel vonatok és buszok macedón kormányrendeletre nem szállítják őket. 200 euróért kerékpárokat vásárolnak. Szerbiában már buszok szállítják Szabadkára a "menekülőket", ahol felveszik a bankokban 2500-3000 eurós "ellátmányukat". Kiskunhalason már megtelt két laktanya. A laktanyánál kirobbant összecsapásról szóló híradás eleinte még olvasható volt a Halasmédiában, majd eltűnt. A rendőrök nagy erőkkel vonultak ki. Taxit fogni lehetetlen, mert min. 200 euróért Budapestre szállítják a migránsokat. A "menekültek" a "kispiacon" árulják az élelmiszer ellátmányt, potom összegekért, és nem kérnek pénzügyi segítséget, mondván: van elég pénzük, és mobiljuk a "kommunikációhoz".


A helyzet tarthatatlanná válik hamarosan, és a rövid ősz után a hideg beköszöntével várható, hogy a migránsok a veresegyházi esethez hasonlóan elkezdik "kilakoltatni" a lakosságot főleg a határmenti tanyákból. A "határvédelmi kerítés" csak nagyfeszültséggel érne valamit, vagy "humánus megoldásként" közeledésérzékelős mikrohullámú védelemmel. A gyanús migránsokat vissza kell postázni a "feladónak"! És ha már három C-17 Globemaster III szállítógépet bérelünk, nem csak izraeli betelepülők és izraeli atomfegyverek ideszállítására kellene használni, hanem visszfuvarban Sorosnak visszaküldeni a "kedveskéit". Naponta 1500-1600 menekült érkezik, és további 150 fő körülit lehet "összefogdosni" a "csellengőkből". Természetesen a gyermekes családok menekülése érthető. A 14 éve még kb. 500 fős tüzéralakulat laktanyája 1000 fő befogadásával lett beállítva a "menekülttáborok" sorába. Feltűnően sok a néger, ami nem afgán, pakisztáni, líbiai vagy szír "származást" sejtet. A déli határon felhúzandó "határkerítés" drótját már árulják a tolvajok, bár a kezdőmunkálatok elindulása után látható, hogy a kerítésen csak az nem jön át, aki nem akar...


Senki sem gondolhatja azt, hogy bármelyik európai országnak akkora államadóssága van, mint amekkorát a bábkormányaik elismernek, hiszen ők hozták létre gazdáik parancsára. Az emberek hajlamosak arra, hogy rábízzák képviseletüket olyanokra, akik külön kazár-maffia kiképzésben részesültek/nek a tömegek átverésének technikáiból. Európa összes politikusa, kevés kivétellel zsarolható, mert nagyon kevés az olyan "korpa közé keveredett", akit nem falnak fel a disznók. A "liberális jogvédőknek" nevezett kollaboránsok képviselik a szélsőséges Európa-ellenességet. A "mérsékeltet" a "nemzetinek nevezett kormányok". Gyurcsány esetében ez érthető is, mert identitás nélküli, ebből élő, köpönyegforgató kripto-zsidó. Felesége Dobrev Klára, Peter Dobrev lánya, aki Bulgáriát fosztotta ki, szintén zsidó származású. Gyurcsány eladta tokkal-vonóstól, Sándor-palotástól Magyarországot. Orbán és sleppje ugyanez pepitában, de nemzetiszín szalaggal kötötte át a hóhérbárdot, hátha így kevésbé lesz feltűnő, hogy ugyanazt teszi mint Gyurcsány, együttműködésben egymással. "Nagy az Isten állatkertje", mert még mindig akadnak "meggyőződéses hívőik".

A helytartó kormányok eddig is tették a dolgukat, ellenünk. Az USA célja hasonló, mint a Közel-Keleten. Megosztoznak az oroszokkal, most Európán. A "migráns beáramlás", a betelepített muszlimok és négerek szerepe ugyanaz, mint az etnikai konfliktusok gerjesztésének. Európa gyarmatosítása, az amerikai katonai irányítás bevezetése, és a széthulló EU feldarabolása. A cél, Szovjetunió-mintájú Nyugat-Európa-USA és szövetségesükként az Eurázsiai Gazdasági Uniónak nevezett orosz vezetésű "Unió"-Keletközép-Európa részvételével való létrehozása, miközben felhasználják a helyenként újra létrehozása kerülő gyarmati haderőt egymás ellen. Ez már Sztálinnak is jól bevált annak idején. Logikusan gondolkodva, mi értelme lett volna egy egymással is nemzeti fenntartásokkal viseltető Európai Unió létrehozásának. Az Unió egymás kifosztására és idegenek általi kifosztásra épült fel, és ebben a kifosztásban jól megfelelt a kiárusítóknak a 95 (2008), majd 98%-os (2009) FED részesedés. Egységes Európa csak akkor tudott volna létrejönni, ha az új belépőket felhozzák a fejlett nyugat-európai átlagra. Mivel ez senkinek sem jutott eszébe, illetve lehet, hogy a "szervezők" tudták, de nem ez volt a céljuk, megbízásuk, a megtévesztett, sokszorosan becsapott "Uniós polgárokkal" szemben.
Az ún. "osztrák sógorokat" felesleges okolni a deviza-hitelezés körüli befektetői részesedés miatt, mivel az osztráknak nevezett bankok kivétel nélkül a kazár-maffia bankjai, "befektetői" szintén. Ez ugyanolyan, mint az ausztriai "magyar pénzhamisítók", aki valójában cigányok, ahogy szívbaj nélkül rámondják a vadkerti, keceli, kiskőrösi, hajósi, császártöltési zsidó-sváb keverékekre is, hogy "ilyenek magyarok". Sosem voltak azok! Jól gondoljuk meg, hogy mikor általánosítunk, mikor hagyjuk, hogy általánosítsanak, és azt is nézzük meg, hogy kik teszik ezt. Kazárjaink, sváb-zsidó és zsidó-magyar keverékeink némi haszon reményében már a Kádár-rendszerben is eladták volna az anyjukat is. Orbánnak és Pintérnek - amikor Pintérnek azt a feladatot adták, hogy biztosítsa a FIDESZ anyagi bázisát - nem véletlenül az "Arany háromszög" volt az egyik legfontosabb pénzforrása. Most a drótot árulják, a hazával együtt. A miénket, mert nekik nincs, nem is volt, de hasonló a helyzet Európa más népeinél is. A "vezetők" többnyire vagy kazárok, vagy ha nem, hamarosan csalással elfoglalják a helyüket az előbb említettek a maradék nem kazárnak.

Európai népeinek először saját országukban kell elkezdeni a "gyomlálás", mert az EU és tagországai irányításába befészkelt kazár-maffia hozza a migránsokat, teszi lehetővé, hogy eurómilliókat juttassanak számukra. Putyin kiadhatná az utasítást a "testvéri" szerbeknek, hogy zárják le a határukat, de Putyin érdeke is, hogy szétszakadjon Európa. A kerítés annyit ér, mint halott seggére a csók. Figyelemelterelés, és időhúzás, hogy összejöjjön az a "menekültlétszám", ami már "nemzetbiztonsági kockázatként" bevezethetővé teszi a katonai irányítást. Innen már csak egy lépés "terrorista veszélyre" hivatkozással a NATO és USA katonai főparancsnokság hatalomátvétele, és Európa bevonultatott lakossága mehet Ukrajnába, a Közel-Keletre és nem utolsó sorban az amerikai "lázadás" leverésére is...
Ne feledjük a 2010. február végén kiszivárgott és a Londoni Daily Telegraph közgazdasági rovatából kicenzúrázott EKB utasítás harmadik pontját: "a katonai irányítás bevezetését Európában"... ideje kimosni és jól felkötni azt a gatyát, amíg még van, még ha rongyos is, foltozott is...
Összefogással könnyen le tudnánk zárni a határt, de az EU és Orbánék több rendőrt és idegen katonai alakulatot rendelnének ki ellenünk, mint az ország lakossága, és Gyurcsány is elsírná Brüsszelben, hogy a "fajgyűlölő" magyarok nem hagyják kiirtani magukat...


Az Amnesty International hiába rázza a lábát. A "menekült" csak az első "biztonságos országig" menekülhet. Onnan már bevándorlóként érkezhet csak újabb "biztonságos országba"... és a "biztonságos országnak" elsősorban saját hajléktalanjainak kell, hogy élhető körülményeket biztosítson. A liberális baloldal aktivistáinak pedig javasolható, hogy mindegyik vállaljon be egy-egy családot, hamár annyira szívükön viselik a sorsukat. Megemlítendő, hogy több migránsokat befogadó táborból küldtek fényképeket a menekültek, bemutatva, hogy mennyi szemét, ételmaradék gyűlt össze ideiglenes élőhelyükön (Szeged, Röszke). A minimum az lenne, hogy legalább kitakarítsanak maguk után... a söprű és a kuka nem ellenség...
Tévedés ne essék, az írás elején emlegetett "értelmi szerzők", az európai bevándorlást pénzelők, ugyanabból a pénzből kényszerítik a menekülteket otthonaik elhagyására és fizetik viszontagságos útjukat is. A francia álláspont szerint a népvándorlást kiváltó okokat kell felszámolni, de ehhez az kell, hogy az USA kormányzata ne támogassa pénzzel és fegyverrel az ISIS-t (IS, ISIL), ne terrorizálja Pakisztánt és Afganisztánt, Irakot, Líbiát, Szomáliát, Jement Szíriát, és úgy általában senkit se.
Még egy "apróságot" érdemes megemlíteni: A pakisztániak miért nem Indiába vagy Kínába menekülnek, útba esik Kazahsztán is. Az afgánok miért nem Iránba, a Líbiaiak, szíriaiak miért nem Törökországba, Izraelbe vagy Egyiptomba? A emberjog-védők természetesnek veszik azt, hogy az egész világ menekültjei Európába akarnak menekülni, mintha nem lennének más "biztonságos országok". Nem hallani, hogy pl. az oroszbarát szíriaiak Oroszországba szeretnének menedékjogot kérni... pedig sokak szerint Putyin a "jó fiú"...

/Tulok/

Az ellenállás szimbólumává tennének egy kegyvesztett oligarchát

Megleckéztette Simicska embere az őt szorongató államot. Ezzel a címmel közölt a HVG publicistája egy Simicska Lajos “embereinek” állami vállalatokban folytatott sakkjátszmáját taglaló írást. A szövegkörnyezet már-már azt az érzetet kelti, hogy Simicskát az Orbán-kormánnyal szembeni ellenállás egy szimbólumává próbálnák előléptetni.
Megleckéztetni a kormányt; ez egy olyan tett, amit az ellenzéki választók, de még az ellenzéki politikai erők egy része is legfeljebb rövid időre, vágyálmaiban jeleníthet meg. Aki mégis megteszi, rövid úton szerez hírnevet – példaképpé válik. Valahogy így került át Simicska Lajos az elnyomó, korrupt oligarcha kategóriából a jók, az ellenállók közé. Olyannyira, hogy Vona Gábor szerint is neki kellene adni a majdani korrupcióellenes hivatalt. Nem komolyan, csak viccből – ahogy felelős miniszterelnök-jelöltek körében szokás. Ha a választók, szimpatizánsok is elfogadják, mindkét fél jól jár. Egyéb esetben marad Simicskának a baloldali ellenzék, ahol a sajtó némileg kevesebb ellenállásba ütközik, ahol neve már-már fogalommá nőtte ki magát.
A balliberális ellenzék világlátása egyszerű; a kormány az elnyomó diktatúra, ők pedig az ellenállók, akik dacolnak az elnyomó diktatúrával. Amit a kormány akar, az tényszerű mérlegeléstől függetlenül, szükségképpen rossz; eredendően elvetendő – már csak azért is, mert a kormány akarja, és a balliberálisok szerint a kormány is, az állam is önmagában – mint társadalmi jelenség -, eredendően rossz. A Soros György féle globális civil társadalomban hívők számára a kormány, az állam előjeltől függetlenül ellenségkép. Amit a kormány ellenségei, az állam ellenségei akarnak, az pedig eredendően jó – nem minden esetben, elvégre a szélsőjobboldallal mégis csak Orbán ellenében számolnak, a későbbiekben már a történelemkönyvek kitépett lapjára tennék vissza.
A balliberális ellenzék világlátása roppant egyszerű; Simicska Lajost száműzték a gonoszak, az elnyomók – ezért mostantól a jókhoz tartozik, ami az ő olvasatukban a számkivetettek megfelelője.
Hogyan állította fel a baloldal ezt a legvégső egyenletet? “Akit a rosszak maguk közül kivetnek, az már mindjárt jó.” Simicska Lajos személye lassan – trágárságokkal övezve ugyan, de – fogalommá növi ki magát, és erről nem csak a baloldali liberális sajtó tehet – aminek szüksége van az éppen aktuális ellenállás szimbólumára -, hanem önmagában véve a baloldal, ami máig képtelen volt egyetlen hiteles alakkal előállni. Nincs egyetlen olyan baloldali vezető, akit nemhogy a többi baloldali párt, de legalább a baloldali választók elfogadnának. Ezért marad nekik az átmeneti jelleggel használt, eldobható közéleti töltelékkarakter – ami most épp Simicska lett -, egy olyan személy, akire pótcselekvésként mutogatni lehet; ő az, aki jól megmutatja a kormánynak. Eközben minden, amit ellene tesznek – elvetendő.
Tényleg ennyire képes a politikai baloldal teljes spektruma együttvéve? Tényleg olyan mélyre süllyedt Magyarországon a baloldali ellenzék, hogy még közéleti figurákat is a politikai-gazdasági riválistól kell kölcsönözni? Tényleg jóllakott kecskére kell bízni a káposztát, feltételezvén, hogy az többé meg nem éhezik?
Itt tart ma a baloldal – és ezért támogatja őket az összlakosság felének harmada. Simicska Lajos nem szimbólum – még csak nem is ellenálló; egy kegyvesztett milliárdos, aki azt gondolta; ha pénze van, mindent megtehet. Pont egy fokkal rosszabb, mint a többi; más milliárdosok ugyanis azon képességükkel gazdagabbak, hogy ha már többet lopni nem tudnak, legalább amijük van, azt megtartani tudják. Simicskának ez valamiért nem sikerült.


http://hidfo.ru/2015/08/az-ellenallas-szimbolumava-tennenek-egy-kegyvesztett-oligarchat/

Vlagyimir Putyin fölhívta a moszkvai török nagykövetet

Hétfőn jelentette be Washington, hogy engedélyezi a légicsapásokat az általa kiképzett szír felkelők védelmében, minden támadó, akár a szír kormányerők ellen is. Már az sem helyeselte az Aszad szír elnök mellett töretlenül kiálló Moszkva, hogy a legfőbb latorállam hadserege májusban kiképzési és felfegyverzési programot indított Törökország területén a politikailag mérsékeltnek tartott szíriai-Asszad elnök ellen harcoló-fölforgatók számára, harcképessé tegye őket az Iszlám Állam (IS) ellen. A légicsapások engedélyezése akár a szíriai kormányerők ellen is, végképp kiváltotta Oroszország teljesen jogos nemtetszést.
Hétfőn a külügyminiszterek dohai találkozóján Szergej Lavrov már kontraproduktívnak nevezte a légicsapások engedélyezését a szíriai kormányerők elleni, állította csak tovább bonyolítanák az IS elleni harcot. Azt hangsúlyozta, hogy a terrorcsoport a legfőbb veszélyforrás Szíriában és Irakban, Moszkva emiatt támogatja mindkét ország kormányát. A nyugat, így Washington is azonban csak az iraki kormányt tekinti partnernek az IS elleni harcban.
Tegnapelőtt aztán Moszkva bejelentette, nemzetközi összefogást sürget az IS ellen, mert aggasztja a terrorcsoport növekvő befolyása a térségben. (Az összefogás nyilván létezik, csak abban nem játszik szerepet Oroszország.) A bejelentés burkolt kritika volt az amerikai vezetésű koalíció eddigi sikertelenségére. Az Obamaki-adminisztráció egy névtelenül nyilatkozó tisztségviselője is épp tegnap ismerte el a CNN-nek, hogy az IS a légicsapások ellenére erősödött. A Kreml nem közölte a terv részleteit, de mindenkit együttműködésre szólított fel. Az orosz elnöki szóvivő úgy fogalmazott, a nemzetközi közösség „koordinálatlan” hadműveletei csak rontanak a helyzeten, különösen Szíriában.
Oroszországból érkezett hír szerint aztán Oroszország elnöke is a héten. Pontosabban hívott. Azaz telefonált.
Ne lehet azt mondani, hogy a diplomáciában bevett szokás szerinti dolgot lépett meg Vlagyimir Putyin amikor telefonon hívta fel Ankara moszkvai nagykövetét-de ez történt.
Hogy Umit Yardima gyorsan elfeledje a telefonhívás miatti meglepetését, arról megintcsak gondoskodott az orosz elnök. Aki Törökország ámokfutását kifogásolta, amit a terrorizmus elleni harc ürügyén művel Szíria területén.
Röviden: megkérte a nagykövet urat, hogy adja át szóbeli ígéretét Recep Tayip Erdogannak-Ankara Döbrögijének-ami nagyjából így hangzott:
OROSZORSZÁG KÉSZ MEGFONTOLNI A TÖRÖKORSZÁGHOZ FŰZŐDŐ DIPLOMÁCIAI KAPCSOLATAINAK A MEGSZAKÍTÁSÁT, ha tovább folytatja a Fényes Porta a szíriai kalandot.
Vlagyimir Putyin mintegy szívélyes búcsúüzenetként még beigért Erdogannak és terrorbrigádjainak egy méretes “szíriai Sztálingrádot”!


https://balrad.wordpress.com/2015/08/05/vlagyimir-putyin-folhivta-a-moszkvai-torok-nagykovetet/

Amerikai játszma Ukrajnában

A történelmi események gyorsan követik egymást: amire tegnap még az egész világ figyelt, az mára lényegében érdektelenné vált. A közel-keleti átrendeződés, az Iszlám Állam létrejötte és az Európába irányuló népvándorlás mellett szinte észrevétlenül zajlik Ukrajna csendes agóniája. A képletes és szó szerinti frontok egyaránt megmerevedtek, a minszki megállapodásra hivatkozva mindenki kivárásra játszik, de időnként azért lövik egymást.
Leosztott szerepek
Az események tárgyilagos követői számára ma már teljesen nyilvánvaló, hogy Ukrajna destabilizálása és az elhúzódó válság fenntartása az Egyesült Államok érdeke. Az euroatlanti térség politikai véleményformálói Oroszországra osztották az agresszor szerepét, ennek érdekében meghamisították a kijevi Majdan téren történteket. Ennek megfelelően Ukrajna az áldozat, és az amerikaiak által összeállított bábkormány az „európai értékek” képviselője. Victoria Nuland külügyminiszter-helyettestől tudjuk, hogy az Egyesült Államok ötmilliárd dollárt költött a neki megfelelő kijevi kormány megalakítására. E cél megvalósítása érdekében lázított a kijevi Majdan téren John McCain, aki Orbán Viktort neofasisztának minősítette. Az amerikai republikánus szenátort és elvbarátait az a tény sem zavarta, hogy zsidó- és idegengyűlölő ukrán nácikat támogattak, akik a választásokon a parlamentbe is bekerültek. Mindez ma már mit sem számít, végül is a cél szentesíti az eszközt, a siker pedig mindent igazol. Ennek szellemében McCain 2013 áprilisában illegálisan szír területre lépett, hogy találkozzon az Aszad elnök elleni „mérsékelt koalíció” tagjaival, köztük Ibrahim al-Badrival, akit azóta Abu Bakr al-Bagdadi néven ismert meg a világ: ő ma az Iszlám Állam kalifája. A találkozó időpontjában al-Bagdadi már évek óta szerepelt a legkeresettebb terroristák listáján.
Aki a legnagyobb pofont kapja
Ukrajnának ma az a Petro Porosenko az elnöke, aki a WikiLeaks-botrány során nyilvánosságra került dokumentumok szerint 2006-ban az amerikaiak „gyalázatos oligarchának” neveztek. Porosenko akkoriban közönséges besúgóként azt igyekezett elérni a kijevi amerikai nagykövetségnek szolgáltatott információkkal, hogy az akkori kormányfő, Julija Timosenko és Olekszandr Turcsinov mielőbb börtönbe kerülhessenek. Az elmúlt másfél év legnagyobb vesztese kétségkívül Timosenko, aki hiába sietett a börtönből a Majdanra, az ott tüntetők kifütyülték. Időközben a Kijev polgármestereként tevékenykedő Vitalij Klicsko is visszavonult az országos politizálástól, parlamenti képviselői helyéről is lemondott.
Ukrajna hatalmi viszonyairól és erkölcsi állapotáról sokat elárulnak az európaiak számára rendkívül tanulságos történetek. Nemrégiben Porosenko elnök menesztette Dnyipropetrovszk megye kormányzóját, Ihor Kolomojszkijt, aki a saját maga által pénzelt fegyveres zászlóaljjal vett részt a kelet-ukrajnai szeparatisták elleni harcokban. Porosenko azért döntött eddigi szövetségesének leváltása mellett, mert Kolomojszkij a saját fegyvereseivel behatolt egy állami cég, az Ukrtansznafta kijevi székházába, ahol előző nap elbocsátották a cég igazgatóját, aki történetesen Kolomojszkij embere volt. Így Porosenko kényszerpályára került, és annak ellenére a szakítás mellett döntött, hogy ezzel az egyik legbefolyásosabb szövetségesét veszítette el. De a történet még nem ért véget, mert a leváltásra válaszul Kolomojszkij a tulajdonában lévő Privatbankban zároltatta a Porosenko család számláit. A Privatbank Ukrajna egyik legnagyobb pénzintézete, a lakossági betétek 26, a bankkártyák 50 százalékát kezeli.
„Az ukrán nemzet megalázása”
Napokkal ezután a kormányülésről bilincsbe verve vitték el Szerhij Bocskovszkijt, az állami katasztrófavédelem vezetőjét és a helyettesét. A televízió élőben közvetítette a látványos eseményt. Mindkettőjüket állami beszerzésekkel kapcsolatos sikkasztással gyanúsítják. Ezután Petro Porosenko május utolsó napjaiban az amerikai, grúz és holland állampolgársággal is rendelkező Mihail Szaakasvilit nevezte ki Odessza megye kormányzójának. Szaakasvili 2004 és 2013 között Grúzia elnöke volt, ottani tevékenysége miatt körözés alatt áll, vagyonát zárolták. Kinevezése után ezt mondta: „A fő célunk az, hogy magunk mögött hagyjuk a mesterséges konfliktusokat, amiket mesterségesen vetettek ki erre a csodálatos társadalomra.” Az ukrán állampolgárságot kapott volt grúz elnök kinevezése az Ukrán Radikális Párt elnöke, Oleh Ljasko szerint „az ukrán nemzet megalázása”.
Feldarabolás és zsoldosok
Viktor Baloha, Kárpátalja legbefolyásosabb politikusa, az Egységes Közép párt elnöke hivatalos Facebook-oldalán arról írt, hogy Oroszország, az Egyesült Államok és az Európai Unió már eldöntötte Ukrajna szövetségi tartományokra darabolását anélkül, hogy a kijevi vezetéssel egyeztetett volna. A nyugati álláspont változására utal, hogy egyre többen ismerik el: a Kelet-Ukrajnában zajló háborúban nem csak a szakadárok sértik meg a tűzszüneti egyezményt. A kegyetlenkedéseiről elhíresült ukrán önkénteseket banditizmussal, gyilkosságok és rablások elkövetésével vádolják. Ukrajna főügyésze kezdeményezte az Ajdar zászlóalj volt vezetőjének letartóztatását, de az Ajdar és a Jobboldali Szektor alakulatai nem hajlandók megválni a fegyvereiktől. Ez utóbbi szervezet tagjai kerültek fegyveres összetűzésbe Munkácson Mihajlo Lanyóval, aki alvilági múltja ellenére a demokratikus kijevi parlament tagja. A Jobboldali Szektor vezetője Dmitro Jaros, a Majdan egyik „hőse”, ugyancsak parlamenti képviselő, aki ráadásul április óta a védelmi miniszter tanácsadója. Szakértők szerint senki sem tudja, mennyi fegyver van a frontvonalon kívüli egyének és csoportok kezén. Az ukránok többsége nem akar meghalni Novorosszijáért, ezért az ukrán parlament külföldi zsoldosok alkalmazását is engedélyezte. Egyre nyilvánvalóbb, hogy a meggyengült Porosenko nem kezdeményezett érdemi tárgyalásokat a Nyugat által terroristáknak nevezett felkelőkkel, az ukrán állam pedig csak részlegesen fizeti a Kelet-Ukrajnában lakók nyugdíját és egyéb szociális juttatásait.
Varsó sem nézi jó szemmel
Ukrajna reménytelenül sodródik a végzete felé. Aláírhatták a társulási és szabad kereskedelmi egyezményt az EU-val, de mára egyértelművé vált, hogy ez nem old meg semmit. Elzavarták Viktor Janukovicsot, aki 15 milliárd dollárt kapott volna Oroszországtól: emiatt nem írta alá a társulási szerződést. Most se pénz, se posztó, ráadásul így Ukrajna nemcsak az orosz támogatást veszítette el, hanem a létfontosságú orosz piacot is. Moszkva tud várni: a gazdasági nehézségek és a kelet-ukrajnai orosz felkelők elleni reménytelen harc előbb-utóbb teljes összeomláshoz vezet. A nyugatbarát ukrán oligarchák valószínűleg csak ekkor fognak rádöbbenni, hogy a támogatóik nem fogják helyettük is állni a számlát. Ekkor jön el ismét a Moszkvához húzó ukrán erők ideje. A puccsal hatalomra került „európai demokraták” helyzetét tovább súlyosbítja, hogy Kijev és Varsó kapcsolata is gyors romlásnak indult, ugyanis Porosenko aláírta a Hitler-barát Ukrán Felszabadító Hadsereg (UPA) tevékenységét jogilag is rehabilitáló törvényeket. (Az UPA egységei 1943-ban és 1944-ben teljes lengyel falvakat irtottak ki Kelet-Galíciában.)
Vajon most mit mondanak azok a lengyel politikusok, akik a Majdanon lázítottak a törvényesen megválasztott Viktor Janukovics korábbi elnök ellen? 2014 márciusában lengyel értelmiségiek ítélték el az orosz agressziót. A valóságtól elrugaszkodott levelükben ezt írták: „Először fordul elő a történelemben, hogy egy ország polgárai európai zászlót tartanak a kezükben, miközben golyók végeznek velük.” Azt már nem vették észre, hogy a zászlók egy részére ez volt írva: a szent ukrán földön nincs helye az oroszoknak, a lengyeleknek és a zsidóknak. Valószínűleg megtévesztette őket, hogy a zászlókat Washingtonban és Brüsszelben varrták. Vannak, akik sosem tanulnak a történelemből, de Andrzej Duda nem tartozik közéjük. Lengyelország jelenlegi elnöke, érzékelve a lengyel közvélemény felháborodását, a fő ellenséget már nem(csak) az oroszokban, hanem a kijevi ukrán sovinizmusban látja.
Szüneteltetett hidegháború
Az EU az Oroszország elleni szankciókkal lényegében önmagát bünteti, miközben az Egyesült Államok és Oroszország közötti kereskedelem 10 százalékkal nőtt. Nem véletlen, hogy a volt német kancellár, Helmut Kohl úgy véli, nagy hiba volt Ukrajna miatt Oroszországot elszigetelni. A Der Spiegel szerint amikor az amerikai gazdaságnak fontos ügyről van szó, akkor „a nyugati szuperhatalom szünetelteti az Oroszországgal folytatott új hidegháborút”. Így például a Boeing amerikai repülőgépgyártó vállalat az Avisma nevű orosz titántermelő cégtől szerzi be a futóművekhez és a hidraulikus berendezésekhez szükséges alapanyag 40 százalékát, és Moszkvában 1200 mérnököt foglalkoztató fejlesztési központot üzemeltet, az amerikai Orbital Science pedig januárban milliárd dolláros nagyságrendű szerződést kötött az Energomash nevű orosz céggel arról, hogy hajtóművet vásárol 60 darab Antares típusú amerikai hordozórakétához.
Porosenko elnök szerény képességeit jelzi, hogy nem érzékeli a nagyhatalmi játszmák következtében megváltozott nemzetközi helyzetet. Ő még mindig ott tart, hogy „Ukrajna ügye más. Ez egy fekete-fehér kérdés. Vlagyimir Putyin az agresszor, a magát védelmező Ukrajna pedig egyben azokat az értékeket és elveket is védi, amelyen az EU alapul.” Emellett a Krím félszigetről sem képes lemondani, miközben a nyugatiak ezt a kérdést végleg lezártnak tekintik. Ukrajnát pedig ugyanazok a kétes hírű oligarchák uralják, aki huszonöt évvel ezelőtt létrehozták a ma is működő rendszert. Az ukrán társadalom egyre elkeseredettebb, a hrivnya elértéktelenedésével további társadalmi csoportok szegényedtek el. Egy felmérés szerint ma már az ukránok mindössze 13 százaléka támogatja feltétel nélkül Porosenko intézkedéseit, a Jacenyuk vezette kormányban a megkérdezettek 57 százaléka egyáltalán nem bízik.
Kína is tartózkodik
A nemzetközi eseményeket értékelve úgy tűnik, hogy Washington feláldozza Ukrajnát fontosabb globális céljaiért. A jelenlegi helyzetnek továbbra sincs katonai megoldása: a NATO hiába növeli tízszeresére a Kelet-Európában állomásozó csapatainak számát, mert válaszként az oroszok még az idén negyven új interkontinentális ballisztikus rakétával növelik hadseregük nukleáris ütőerejét. Oroszország jelentős nemzetközi sikerként könyvelheti el, hogy az ENSZ közgyűlésén a 193 államból 58 tartózkodott a Krím félsziget elcsatolásáról megtartott szavazáson. Köztük volt a világ új nagyhatalma, Kína is.


A cikksorozat előző részei
Amerikai játszma Ukrajnában I.
Amerikai játszma Ukrajnában II.

(MNO)

Moszkva piaci előnyhöz jut, az európai gazdát sújtja a szankcióháború

Dino Scanavino, az olasz gazdaszövetség elnöke szerint Olaszország és Oroszország Brüsszel követelései ellenére is elkezdte helyreállítani azokat a gazdasági kapcsolatokat, melyek a szankcióháború megindítása előtt stabil hátteret jelentettek a vállalkozások számára.
Scanavino kedden a Rosszija Szegodnaja hírügynökségnek nyilatkozva kifejtette, hogy a Moszkva ellen hozott nyugati szankciók hatalmas károkat okoztak az olasz gazdáknak, emiatt a két ország Brüsszel nyomásgyakorlása ellenében is helyreállítja a kétoldalú kapcsolatokat, és az orosz vállalkozók hajlandóságot mutatnak arra, hogy segítsenek olasz partnereiknek a kárenyhítésben.
Az olasz gazdák most abban reménykednek, hogy régi ügyfeleik a korábbi üzleti kapcsolatokra való tekintettel hajlandóak eltekinteni attól, hogy Brüsszel döntései miatt a kereskedelemben jelentős kiesések keletkeztek. “Úgy gondoljuk, a baráti kapcsolatok és a korábbi jó üzleti viszony segíteni fog minket abban, hogy visszatérhessünk az orosz piacra.” Ennek érdekében akár résztulajdont is adnak az orosz beszállítóknak – vagyis olyan vállalkozások, melyek Brüsszel döntései miatt nem tudták termékeiket eladni az orosz piacon, most úgy tudják elkerülni a csődöt, hogy visszatérnek az orosz piacra, emellett részben orosz tulajdonba kerülnek.
Scanavino elmondása szerint az orosz importőrök most bevásárolják magukat az olasz mezőgazdaságba, és hajlandóak jelentős befektetésekkel támogatni azokat a vállalkozásokat, melyek visszatérnek az orosz piacra, vagyis szembemennek Brüsszel akaratával. Ennek köszönhetően azok a vállalkozások, melyek nem tartják magukat a szankciókhoz, piaci előnyhöz jutnak, növekedni tudnak, bár részben orosz tulajdonba kerülnek. A gazdaszövetség elnöke szerint
“Brüsszel hagyta volna csődbe menni az olasz gazdákat, és a mezőgazdaság súlyos válságának elkerüléséhez az orosz befektetőktől kellett segítséget kérni.”
Scanavino emlékeztetett, hogy az olasz gazdák elveszítették felvásárló piacukat és így a stabil működés feltételeit, mert az Európai Unió Washington nyomására szankciókat hozott Moszkva ellen.
A nyugati szankciók valójában egy gazdasági háború kezdetét jelentették, amire Moszkva ennek megfelelő válaszokat adott. Bár Oroszország mindvégig nem nevezte szankcióknak az ellenlépéseket, valójában az Európai Unió országai is szankciók alá esnek. Az ellenszankciók pedig jóval hatásosabbak voltak, mint az amerikai nyomásra meghozott, politikailag motivált intézkedések; az orosz vállalatok ugyanis kész tényként számolhattak az állandóan fennálló gazdasági korlátozással, miközben az európai vállalatok időszakos és néha visszavont, néha újra meghozott ellenintézkedésekkel kellett számoljanak. A piaci környezetben pedig a bizonytalanság jelentősen nagyobb pusztítást okoz, mint a stabil piaci akadályok, amivel a befektetők kész tényként tudnak számolni.
Utóbbi miatt nem az orosz vállalatok, hanem főként az európai vállalkozások jutottak rosszabb helyzetbe, ami – nem árt ismételten hangsúlyozni – az amerikai “szövetségesek” kezdeményezésére történt. Alekszej Puskov, az orosz Állami Duma külügyi bizottságának vezetője már a szankciók első hónapjai után felhívta a figyelmet arra, hogy ezekkel az intézkedésekkel Washington az Európai Uniót akarja meggyengíteni. Annak ellenére ugyanis, hogy az amerikaiak szerint nem szabad kereskedni Oroszországgal, az amerikai-orosz kereskedelmi kapcsolatok közel tíz százalékkal bővültek, – miközben Európában a szankciók miatt mennek csődbe a vállalkozások.


http://hidfo.ru/2015/08/moszkva-piaci-elonyhoz-jut-az-europai-gazdat-sujtja-a-szankciohaboru/

Másnap (1983) – Teljes film, vágatlan verzió

au600-enddayafterAmerika urai úgy látszik mégsem tanulnak. Ezt kockáztatják ismét…
Akkor Nyugat-Berlin és Németország volt a gyújtópont, – ma pedig Ukrajna, Donbassz és Kárpátalja, – sőt az illegális migráció drámai felerősödésével, (mesterséges felerősítésével), már egész Európa. A történelem ismétli önmagát, – csak a helyszínek változnak. – “Historia est magistra vitae” – Már, aki tanul belőle.
“A filmben bemutatott katasztrofális események minden valószínűség szerint nem olyan súlyosak, mint az a pusztítás, ami valójában megtörténne az Egyesült Államok elleni totális nukleáris támadás esetén.
Reméljük, e film képsorai arra ösztönzik majd földünk nemzeteit, népeit és vezetőit, hogy megtalálják a módját, ama végzetes nap elhárításának.” áll a film utószavában.
Mi pedig azt reméljük, hogy Közép-Európa és Hazánk vezetői nem teszik célpont országgá, földjeinket és városainkat, – ahogyan az a filmben megtörtént. Mert Amerika urai úgy látszik mégsem tanulnak. Vagy azt hiszik, hogy adott esetben nem ér el hozzájuk a háború lángja. – Elér…
day after
Videó: ‘A Nagy Danton’
Ajánlja: Garbolczy János / Szabad Riport

Belorusszia megerősíti a határvédelmet, NATO-vezérelte puccskísérletre számít

Az ukrán válság elmérgesedése és a NATO hadgyakorlatai arra kényszerítik Belorussziát, hogy fokozott biztonsági intézkedéseket léptessen életbe határai mentén, és tovább erősítse a határőrizetet Ukrajna irányába.
Sztaniszlav Zas, Belorusszia biztonsági tanácsának főtitkára arról számolt be, hogy újra egy negatív trend mutatkozik az ukrán válság alakulásában, és annak ellenére, hogy az utóbbi két év során jelentős mértékben fokozták a határőrizetet, továbbra is történnek bizonyos incidensek, melyek a biztonsági intézkedések szigorítását indokolják.
A főtitkár egy televíziós interjú során emlékeztetett arra, hogy Belorusszia és Ukrajna közt egy 1084 kilométer hosszú határszakasz húzódik. Ennek védelme azonban nem csak közvetlen az ukrán belső válság miatt indokolt, hanem a NATO terjeszkedése miatt is. A kormány tisztában van azzal, hogy a NATO haderő-összpontosítása Belorusszia határai mentén háborús készülődés, és a nyugati szövetség arra törekszik, hogy Belorusszia is Ukrajna sorsára jusson.
Alexander Lukasenko elnök korábban figyelmeztette a nyugati szövetséget, hogy a térségben zajló NATO hadgyakorlatokat háborús készülődésnek tekintik, és ennek megfelelő reakciót adnak rá. Belorusszia szintén hadgyakorlatokat kezdett az Ukrajnával közös határvonal mentén. Ugyanakkor a biztonsági tanács főtitkára szerint nem csak a háborús készülődéstől kell tartaniuk, a NATO minden bizonnyal belső aktivitással próbálja majd megdönteni Belorusszia kormányát, mielőtt tényleges beavatkozásra kerülne sor. Zas szerint a fokozott határőrizetre amiatt van szükség, mert számolnak azzal, hogy a nemzetközi zsoldosok civilnek látszó magánszemélyként Belorussziába is beszivárognak, és Minszkben az álcivil tüntetések elfojtása esetén terrorcselekményeket hajthatnak végre energetikai létesítmények ellen.
Belorusszia védelmi minisztériuma januárban jelentette be, hogy a NATO határ menti hadgyakorlataira háborús készülődésként tekint, és ennek megfelelően megkezdik a hadsereg felkészítését a várható válsághelyzetre.
A nemzetközi zsoldosok európai jelenlétéről korábban Szergej Razumovszkij volt ukrán hírszerző tiszt számolt be, aki 2013 augusztusában, még a Kijevben kezdődő “civil” tüntetések előtt kiszivárogtatta az információt, hogy az Egyesült Államok Ukrajna destabilizálására készül, és ennek érdekében kétezer zsoldost vont össze Bécs környékén. Ezek ugyanazon nemzetközi zsoldosok, akik korábban az arab világban is számos forradalmat kirobbantottak már, és amerikai katonai magánvállalatok alkalmazásában most Európa területén kaptak “munkát”. Az ukrán hírszerző tiszt által említett zsoldosok hónapokon belül bekapcsolódtak a Kijevben zajló “civil” tüntetésekbe, és megdöntötték Ukrajna legitim kormányát.
Orosz sajtóorgánumok beszámolói szerint ezek a nemzetközi zsoldos csoportok 2014 decemberében Magyarország területére kezdtek átvonulni. Zas elmondása szerint most ugyanezek a csoportok szivárognának be Belorusszia területére, hogy Minszkben az EuroMajdanhoz hasonló fegyveres puccsot hajtsanak végre.

http://hidfo.ru/2015/08/belorusszia-megerositi-a-hatarvedelmet-nato-vezerelte-puccskiserletre-szamit/

Továbbra is magas a 25 éven aluli munkanélküliek aránya, a munkanélküliség átlagos időtartama pedig meghaladja a másfél évet – derül ki a Policy Agenda legfrissebb elemzéséből.

A Policy Agenda 2010 óta számított Gazdasági Fejlődés Indexe (GFI) 2015. II. negyedévében 0,96. A 2014 év összességében kedvező gazdasági folyamatai nem ismétlődnek meg, ezt jelzik is a vállalati szféra körében végzett konjunktúra felvételek.
A GFI index indikátorai alapján – a külföldi tőke kivonulása, a korábbi erőteljes ipari termelés lassulása, – a Policy Agenda arra a következtetésre jutott, hogy a következő néhány évben sem a gazdaság szereplői, sem pedig a háztartások nem látnak gyors és érezhetően pozitív fordulatot a magyar munkaerő elvándorlásában.
A 25 éven aluliak munkanélküliségi aránya változatlanul magas, 17,8 százalék, bár egy év alatt 2,2 százalékponttal mérséklődött.
Súlyos gond a tartós munkanélküliség: az álláskeresők 46,5 százaléka legalább egy éve reménytelenül keresett munkát.
A munkanélküliség átlagos időtartama meghaladja a másfél évet.
A lakosság felső és alsó ötödeiben élők jövedelmei és fogyasztása a 2015-ös adórendszer változtatásaival sem javultak. A GFI háztartási gazdálkodásra vonatkozó mutatói nem mutatnak olyan egyértelmű javulást, amely a foglalkoztatottságban, a jövedelmi helyzetben komoly pozitívumot eredményezhet.
A lakossági tehervállalás is emelkedik, az első öt hónapban 782 milliárd forint adót fizetett, 6,6 százalékkal többet az egy évvel azelőttinél.
Több bevétel keletkezett szja-ból 5 százalékkal, illetékekből 10,8 százalékkal, gépjárműadóból 4,7 százalékkal. A társadalombiztosítási alapok bevétele 2067 milliárd forint volt, 1,9 százalékkal kevesebb, mint egy éve. A nyugdíjalap bevétele 2,7 százalékkal, az egészségbiztosítási alapé 0,6 százalékkal csökkent.
A vállalkozói szféra gazdálkodásának GFI indikátorai sem magukban, sem pedig összesítve nem jeleznek javuló helyzetet 2015 második félévére.
A vállalkozói szféra romló hangulatát a gazdálkodás bizonytalansága, a beruházási lehetőségek hiánya, a külföldi tőke érdektelensége alapozza meg.
Ezen kedvezőtlen folyamatok mutatkoznak meg az ipari termelés lassulásában, az exportpiaci teljesítés lanyhulásában és természetesen a cégek hitelfelvételi hajlandóságának alacsony szintjében is.
2015 eddigi hónapjaiban a hitelek törlesztése a vállalati (és a lakossági) körben meghaladta az új folyósítások nagyságát. A leépülés üteme ráadásul gyorsult, a teljes hitelállomány 5 százalékkal, 16 900 milliárd forintra csökkent, ami 2007 közepe óta a legalacsonyabb bruttó hitelállomány. A vállalati hitelek nagysága 6 400 milliárd forintra (6 százalékkal) mérséklődött, és ez a 2005 végi állománynak felel meg. Ez jól mutatja, hogy a cégek a beruházási folyamatok finanszírozását nem vállalják banki forrásokból és ezzel a fenntartható növekedés esélye is jelentősen csökken.
rekl
A gazdálkodó szervezetek az első öt hónapban 508 milliárd forint adót fizettek, 7 százalékkal többet az egy évvel korábbinál. Társasági adóból 3,1 százalékkal kevesebb, közműadóból 5 százalékkal több, míg a pénzügyi szervezetek különadójából ugyanannyi, 0,2 százalékkal nagyobb bevétel keletkezett. Az egyéb központosított bevételek 24,1 százalékkal nőttek, noha a múlt évben is nagyon jelentősen, 38,8 százalékkal meghaladták a 2013. évit. E bevételek közé tartoznak az elektronikus útdíjak, a környezetvédelmi termékdíjak, a különböző bírságok.
(atv.hu / Policy Agenda)

Donbassz

htk
Donbasszból érkező információk szerint Kijev “megsemmisítő erejű katonai támadásra készül” a térség meghódítása céljából. Ezeket a híreket a népköztársaságok eléggé komolyan veszik, és “készülődnek” a martalóchordák fogadására.
önj1önj
Tegnap este Kijev számára félelmetes kifejezés hangzott el ismét: KATLAN! Merthogy az készülődik újfent, bár információink arról hogy ez hol lesz felállítva?-momentán nincsenek. De a kellékek már összeadódtak.
Sztanyica Luganszkánál tegnap este tíz órakor-vélhetőleg a munkácsi 128-asok-tüzet nyitottak az “Ajdar” bűnbandára. Mintegy három órán keresztül tartott a latoraprítás, amibe a luganszki milicisták éjfélkor “becsatlakoztak”. Miután elcsendesült a csetepaté, a pribékhorda állásai felől kínkeserves jajveszékelés volt hallható a beállt csendben. Az is gyorsan ritkult.
Gorlovkában-legújabb martalócszokás szerint ha leszáll az este-megkezdődik az intenzív latorágyúzás. Így történt ez tegnap este is, és tartott a tüzérségi terror egészen reggel öt óráig.
Donyecket a “Peszkin túli területekről” mára virradóan tanktüzérséggel ágyúzta folyamatosan a valcmanista latorhad. Legalább egy civil halt bele az ostromba.

Makejevkát tegnap késő délután óta ágyúzta a latortüzérség.

“Félhivatalos” információk szerint “valami készülődik” Mariupol környékén. A várostól északkeletre komoly népköztársasági páncélos erőket véltek látni.
https://balrad.wordpress.com/2015/08/05/donbassz-54/

Az euró bevezetése nem segít, tovább rontja a helyzetet

A Rzeczpospolita lengyel napilap szerint mostanra kézzel fogható adatok is alátámasztják, hogy az európai országoknak nem éri meg az euró bevezetése, és a közös valuta használatára átállás inkább rontja, mintsem javítja a gazdasági helyzetet.
A lap az Európai Központi Bank jelentésére hivatkozva kifejti, hogy az euró bevezetése az európai országokban nem vezetett az életminőség javulásához, nem csökkent a szegények és gazdagok közti szakadék, és egyes esetekben az ország gazdasága látványos hanyatlásnak indult az euró bevezetését követően. A lap szerint ez különösen az Európai Unió déli tagállamaiban látható; Spanyolországban és Portugáliában semmit nem javult a helyzet az euró bevezetése óta, miközben Görögország gazdasága a katasztrófa szélére jutott. Továbbá, az elemzés kifejti, hogy az eurózóna régebben csatlakozott országai esetében is pusztán az új piacok bevonásának következménye az a javulás, ami átmeneti jelleggel és szinte csak papíron látható.
A Rzeczpospolita szerint az eurozóna önmagában semmilyen eredményt nem ért el, és csak abban az esetben tudott gazdasági javulást mutatni, ha új országok csatlakoztak, melyek átmenetileg fel tudták vásárolni a nyugati országok termékeit, ami így átmenetileg profitnövekedést hozott a nyugat-európai vállalatok számára. Ez a “növekedés illúzióját” mutatja, de a gyakorlatban csak az újonnan csatlakozó országok gazdasági eredményeinek felemésztését jelenti. Eközben az eurozóna egyetlen országa sem tudott felhalmozni olyan pénzügyi tartalékokat, melyek menedéket jelentenének egy esetleges válság esetén. Ez a “növekedés illúziója” azt jelenti, hogy a “jobb időkben” nincsenek jelentős eredmények, a válság viszont időről időre újra megjelenik, amit az eurozóna tagállamai teljes kiszolgáltatottságban fogadnak.
Miközben a cél az eurózónához csatlakozó országok szintre hozása volt, a 2008-as pénzügyi válság ezt megakadályozta, és ennek eredményeként Nyugat-Európa felemésztette az újonnan csatlakozó országok gazdaságait, amit most saját maguk kell finanszírozzanak, hogy elkerüljék a humanitárius katasztrófát. Az Európai Központi Bank jelentése szerint az euró sikertelenségének egyik oka az állandóan magas infláció, ami mostanra ahhoz vezetett, hogy más európai országok egyértelműen nemet mondanak az euró bevezetésére, vagy konfliktuskerülő módon hátráltatják azt.

http://hidfo.ru/2015/08/az-euro-bevezetese-nem-segit-tovabb-rontja-a-helyzetet/