2014. október 9., csütörtök

Magyar kor- illetve körkép: A választások utáni kilátások...


A kétharmad már tavaly tisztában volt azzal, hogy az idei választási év, így már akkor átírták az államháztartási törvényt: szeptember 30. helyett október 15-ére tették a költségvetés parlament elé terjesztésének határidejét. Vélhetőleg azonban megfeledkeztek arról, hogy a teljes nyilvánosság előtt még a Költségvetési Tanácsnak is meg kell ismernie a tervezetet, ez pedig a számok kiszivárgásának veszélyével járhat. Így aztán hamarjában még két hetet hozzátoldottak a határidőhöz, így október 31. lett a végső benyújtási határidő. Jóval az önkormányzati választások után. (Emlékezetes: 2006-ben Gyurcsány Ferenc miniszterelnököt és Veres János pénzügyminisztert bűncselekmény elkövetésével vádolta a Fidesz, amiért csak az országgyűlési választások után hozták nyilvánosságra a költségvetést érintő adatokat.) Már önmagában a titkolózás is azt sejteti: a kormányzati boszorkánykonyhában olyan elképzelések forrtak ki, amelyek népszerűség-vesztést jelenthetnek a Fidesz számára. Ezek pontos mibenlétét mindeddig homály fedi - annyi azonban már kiszivárgott a sajtóban: Orbán Viktor türelmetlenül várja a választás lezárultát, hogy belevághasson a csak kevesek által ismert reformjaiba. Varga Mihály gazdasági miniszter elejtett mondataiból azonban kirajzolódik egyfajta kép a jövőt illetően.

A gazdasági miniszter több ízben is megerősítette az elmúlt hetekben azt, amit egyébként a - kevés nyilvánosságot kapó - tavaszi konvergencia-jelentésben már megírt Brüsszelnek: három év alatt a GDP 5,5 százalékával tervezik csökkenteni az állam újraelosztó szerepét. Ez nominálisan 1700 milliárd forintos kiadás-csökkentést jelent a központi költségvetés részéről. Varga utóbb többször kijelentette: nem megszorításokról beszélt, hiszen a megfelelő ütemű gazdasági növekedéssel és a költségvetési kiadások féken tartásával a meghatározott cél adóemelés és kiadáscsökkentés nélkül is megvalósítható. E kijelentés azonban inkább a választási kampány részének tekinthető, hisz oly mértékű gazdasági élénkülést feltételez, amelyet ma - a kormányon kívül - senki nem tart valószínűnek Magyarországgal kapcsolatban.

Azonban, ha Varga számításai mégis igazolódnának (vagyis a következő három évben stabilan 3 százalék fölött lenne a GDP-növekmény), egyéb tényezők okán mégsem beszélhetünk sétagaloppról. Amit bizonyosan tudunk a jövő évi költségvetésről: emelkedik a honvédelemre szánt kiadás, miként a kétgyermekes családok adókedvezménye is. Utóbbi nagyságrendileg csak 55 milliárd forintnyi plusz terhet jelent majd a költségvetésben, míg a NATO-nak tett orbáni ígéret forintosításával továbbra is adós a kabinet - azonban a legóvatosabb becslések szerint is legalább 150 milliárddal emelkednek a katonai kiadásokat.

Módosulnak az adótörvények is januártól,
- bár sem az irány, sem a mérték nem biztos még. A jövőre esedékes devizahiteleseknek járó banki visszafizetések okán elképzelhető - ahogy erről kormánypárti politikusok már érintőlegesen beszéltek -, hogy csökkentenék a szektort sújtó adók (banki különadó, tranzakciós adó) mértékét. Ez hiányként jelenne meg a költségvetésben, amit bizonyosan nem tudna pótolni a reklámadó tervezett emelése sem. Utóbbi annyira elhanyagolható tétel lenne (most 9-10 milliárdot vár ebből a forrásból az állam), hogy egyértelműen politikai indítékai lehetnek csupán a sarc feljebb srófolásának, gazdasági semmiképp.

Egyes sajtóhírek szerint Orbán Viktor visszatáncolni látszik korábban elszántan hangoztatott elvéből, miszerint:
- az egészség nem üzlet! (Nem ez lenne az első Fidesz-szlogen, amit felad a kormányfő.) A központi költségvetés kiadásainak csökkentése érdekében az eddiginél jóval nagyobb mértékben vonhatja be az egészségbiztosításba és a népegészségügyi szolgáltatások nyújtásába a magántőkét miniszterelnök. Az elképzelések részleteit még nem ismerjük, annyit azonban meg kell jegyeznünk: ez az irány (bár támogatható), éppen ellentétes a kabinet eddigi, államosító törekvéseivel és sokkal inkább a liberális demokráciák piacpártiságára hajaz, semmit Orbán mostani hittételeire.

A költségvetési hiány 3 százalék alatt tartása továbbra is fontos célkitűzése a kabinetnek, így abban biztosak lehetünk, hogy ehhez most is ragaszkodni fog az Orbán-Varga tandem. Mindebből azonban a legoptimistább forgatókönyv szerint is az következik, hogy a költségvetés kiadási oldala még az alacsony infláció (jövőre 2 százalékos pénzromlási ütemet vár a jegybank) szintjével sem emelkedik majd - ez pedig az idei kiadások szinten tartása mellett mégis csak megszorítást eredményez. Amennyiben az oktatás, a szociális szféra, az egészségügy, a közigazgatás (és még hosszan sorolhatnánk a költségvetés egyes részterületeit) épp annyi pénzt kap, amennyiből idén gazdálkodott, az a valóságban legalább 2 százalékos csökkenést jelent az adott szektor költségvetési során. Mégpedig a legrosszabb fűnyíró-elv módszer alkalmazásával, vagyis nem az alacsony hatékonysággal működő állami pénznyelőket "javítaná meg" a kabinet, így javítva az adóforintok felhasználásán, hanem minden szereplőt egyenlő mértékben, hatékonyságtól függetlenül büntetne. Ez a módszer már teljes mértékben illeszkedik a kormány elmúlt négy éves tevékenységéhez...

Bíró Dalma összeállítása

Magyarország nem felejthet!

Október hatodikára emlékezve szokásosan az aradi 13 tábornokra emlékezünk. Legtöbbször hozzátesszük Batthyány Lajos, első miniszterelnökünk kivégzését vagy Kazinczy Lajos tábornok október 25-én történt kivégzését. Nem emlékezünk meg az ártatlanul kivégzett további százakról és nem tesszük szóvá azok nevét, akik "hazánk fiaiként" közreműködtek nemzetünk hóhéraival, pedig 163 év múltán mindezt illene végre tudatosítani. 1897-ben, az akkori nyilvántartás szerint 1848 és 1854 között 162 nevesíthető személyt végeztek ki az osztrák hatóságok.[1] Ma sem késő nevüket megismertetni, hogy településeik méltón emlékezhessenek róluk.

Az első áldozat Horváth János kovácssegéd volt, akit Bécsben fegyverrejtegetés miatt végeztek ki 1848. dec. 7-én. 1849. január 14-én végezték ki Belcze János nemzetőr századost Siklóson. 1849. jan. 18-án Drechler Kristóf újságírót felakasztották Pozsonyban. 1849 januárjában a nádor huszárezred szökevényei közül 23 huszárt lőttek főbe Grázban. Windischgrätz első halálos ítélete Süll Vitalise volt, aki a tiroli zászlóalj szervezője volt Pesten. 1849. január 31-én lőtték főbe Csömy Zsigmond Komárom megyei molnárt, mert a császári seregeget szidalmazta. 1849. febr. 6-án lőtték agyon Slavszky Félix krakkói szabót, aki őfelségét gyalázta. Március 14-én lőtték főbe Novák Tivadart, császári hadnagyot, mert esküszegésre akarta rábírni társait. Március 19-én főbe lőttek 5 soproni polgárt. Március 19-én Esztergomban főbe lőtték Förster Ferenc ottani polgárt. Március 27-én kivégezték Boldini Jánost Pozsonyban "hamis toborzás" miatt. Ugyanitt, március 30-án lőtték agyon Bartha Ferencet, a Bars megyei szabadcsapatok őrmesterét. Május 10-án végezték ki Bécsben Melkó Ferenc kereskedőt "katonaság elcsábítása" miatt. Május 24-én Petőcz Györgyöt, Pozsony Megye másodalispánját végezték ki, mert önkénteseket élelmezett és toborzott.

1849. június 5-én végeztette ki Haynau báró Mednyánszky őrnagyot, Liptóvár parancsnokát és segédtisztjét, Gruber Fülöp hadnagyot Pozsonyban. Június 6-án ismét kivégeztek Grázban 6 huszárt. Június 18-án felakasztották Pozsonyban Rázgha Pál, csehországi születésű evangélikus lelkészt, mert Kossuth beszédét elmondta németül. Július 29-én Kisszebenben akasztották fel Furhmann János mézeskalácsost, 30-án Erősben Szélkó Róbert tisztiszolgát lőtték főbe "katonacsábítás" miatt. Ugyanezt a büntetést kapta egy Wuititz nevű zsidó fiú, mezt a császári katonákkal vitába szállt. Július végén Marburgban egy szökevény huszárszázad összes altisztjét kivégezték, a huszárokat pedig megtizedelték.( a pontos adatok nem ismertek, így a 162 főben nincsenek benne) Ugyancsak Július elején lőtték főbe Gayer Nándor ügyvédet Pécsett. Július 6-án újabb 6 szökevény huszárt lőttek agyon Grázban. Július 12-én Pozsonyban főbe lőtték Montpart Antal csákhetényi plébánost és Szikszay József csákberényi református lelkészt. Ugyanezen a napon, Nagyigmándon is kivégezték az ottani katolikus és református papot, valamint Stift József Nyitra megyei bányatulajdonost. Július 16-án Mészáros Dániel soproni lelkészt is főbe lőtték Pozsonyban. Július 17-én Vörösmarty József községi jegyzőt lőtték főbe Pécsett.

Július 23-án újabb három személyt lőttek főbe Pozsonyban, Bugyik József színművészt, Tóth József földművest és Trechsler városi jegyzőt. Október 1-én Nimnicher János losonci születésű pék esett itt még áldozatul. Az eddigiekből is látszik, hogy a császáriak kezén lévő Pozsony a vérengzések egyik színhelye volt. Pozsony után Pest következett. Az Újépület udvarán augusztus 14-én lőtték főbe Gancs Pál, Havelka Ferenc, Hübner Lipót, Kuczka Mihály, Pavelka Ferenc, Uitz Mihály pesti polgárokat, valamint Varga Mihály székesfehérvári polgárt. Ugyancsak kivégeztek itt minden kihallgatás és ítélet nélkül további három Pest megyei polgárt. Augusztus 22-én ugyancsak Pesten lőtték főbe Mezey József szentpéteri jegyzőt. Augusztus 28-án Kancsur András református papot lőtték agyon, majd 28-án Sweitzer József budai nyomdász következett. További kivégzettek voltak itt augusztus 30-án Fülöp György paksi születésű dunavecsei jegyzőt, "gerillafőnököt" szeptember 1-én Fekete Imre kóspallagi földművest és 12-én Gábel Mátyás selmeci születésű bányamestert. Ítéletében "beigazoltatván, hogy januárban a népfölkelők közé állott: májusban gerilla bandát szervezett s azokat a császáriak ellen vezette, végre mert fegyvert és tiltott pénzt találtak nála."

A "bresciai hiéna", Haynau délfelé vonulása, majd a világosi fegyverletétel után teljesedett be nemzetünk legjobbjainak lemészárlása. Augusztus 20-án, Temesváron végezték ki schwanenheimi lovag Hruby Gyula őrnagyot, mivel "fegyveres kézzel támogatta a magyar felkelést." Augusztus 24-én történt az első akasztás Aradon. Miután Haynau elvétette a honvédtisztek kardjait, Ormay Norbert "daliás vadászezredes" berohant Haynauhoz és követelte a kardok visszaadását. Erre a feldühödött hóhér azonnal megparancsolta segédtisztjének, hogy Ormayt azonnal akasztassa fel az első fára, mert különben őt löveti főbe. A parancsnak megvolt a foganatja. Ormay már nem élt, amikor nyakára tették a kötelet. Ráadásul segédtisztjét, a Borsod megyei Szathmáry János vadászszázadost is kivégezték. Temesváron lőtték főbe augusztus 25-én Murmann Sámuel soproni származású őrnagyot. Augusztus 27-án végezték ki az addig orosz szolgálatban lévő Rulikovszky Kázmér lengyel dzsidás kapitányt, mert egy sor lengyellel át akart állni a magyarokhoz.

A nemzeti gyásznapunkon, október 6-án Aradon végezték ki 13 tábornokunkat: Aulich Lajost, Damjanich Jánost, Dessewffy Arisztidet, Kiss Ernőt, Knézich Károlyt, Lahner Györgyöt, Leininger Károlyt, Nagy Sándor Józsefet, Pöltenberg Ernőt, Schweidel Józsefet, Török Ignácot, és gróf Vécsey Károlyt. Nem csupán október 6-a, hanem az egész október hónap gyásza volt a nemzetnek. Párhuzamosan Pesten folytatódott a vérengzés Ugyancsak október 6-án lőtték itt agyon az első felelős magyar kormány miniszterelnökét, Batthyány Lajost. Ugyanezen napon, itt lőtték főbe Fekete Ferenc községi jegyzőt és Streit Miklós lippai plébánost lázító beszéd tartása miatt. Október 8-án itt akasztották fel Gouzeszky János mezőhegyesi plébánost felségsértés és lázadás szításának vádjával. Október 10-én ismét minisztert végeztek ki. Felakasztották Csányi (Csány) Lászlót, a Szemere kormány közlekedésügyi miniszterét, Erdély teljhatalmú kormánybiztosát. Vele együtt akasztották fel Jeszenák János volt főispánt és kormánybiztost. Október 12-én főbe lőtték Molnár István ügyvédet, "gerilla vezért", 14-én pedig az éj leple alatt, ítélet nélkül 20 polgárt (ügyvédek, iparosok és földművelők) végeztek ki.

Utánuk ismét jeles személyek következtek. Október 20-án akasztották fel Abancourt Károly századost, Giron Pétert, a német légó parancsnokát, herceg Woronieczky Micziszláv, galiciai lengyel ezredest. A mártírok sora október 24-én Csernus Manóval folytatódott, ő Windischgrätz idején a kormány budai titkos megbízottja volt. Ekkor végezték ki báró Perényi Zsigmondot aki ugocsai főispán, koronaőr és a főrendi ház elnöke volt. Vele együtt halt mártírhalált a képviselőház jegyzője, Szacsvay Imre is. Október 18-án, Kolozsváron akasztották fel Sándor László csíktapolcai nemzetőr századost és Tamás András, mádéfalvai nemzetőr alezredest. Haynau dühöngésének betetőzése volt Kazinczy Lajos tábornok főbelövetése Aradon, október 25-én.

Sokak úgy vélik, hogy ezután, felsőbb utasításra leálltak a kivégzések. Ezt sugallja a Kőszívű ember fiai filmváltozata is, de ez nem igaz, mert 1850-ben folytatódtak a kivégzések. Január 23-án felakasztották Pesten Kolossy György ügyvédet (volt honvédtiszt) Lamberg meggyilkolásában való részvételéért. Ugyanezen a napon, Kőszegen 7 embert akasztottak fel: Bencze Farkas 19 éves mészárost és Koczó György szabót, valamint Bottos Mihály, Dudó György, Loncsák György, Raffay Ignác és Sántha János földműveseket a pákózdi csata utáni horvátok és egy császári őrnagy megölése miatt. Ugyanekkor Pesten három embert végeztek ki, Márkus János gyöngyöspatai születésű tanítót, sári jegyzőt, Pallik István érseki vadászt és Ocsky György Pest megyei földművest. Január 30-án István honvédre, Zecmark János morvaországi kereskedőre Istók Imre lökösházi születésű volt szolgabíróra került sor Kassán. Március 3-án, Aradon akasztották fel Hauck János bécsi születésű lapszerkesztő, ezredest. Július 4-én, Gyöngyösön akasztották fel Patoczky Gyula Gömör megyei birtokost.

Ekkor már lecsillapodni látszott a vérengzés, ám 1853-ban Noszlopy Gáspár gerilla csapatának a császár elleni sikertelen merénylet kísérlete után ismét fellángolt, és nem csupán a résztvevők ellen irányult. 1853. március 3-án akasztották fel a Ferencvárosi Temetőben Noszlopy Gáspárt, volt teljhatalmú kormánybiztost, Jubál Károly ipariskolai tanárt Andrásffy Károly és Sárközy Albert ügyvédeket, Nagy Albert gerilla vezért. A kínzások kegyetlenek voltak May Károly alezredes, aki Komáromban szolgált Klapka mellett, úgy védte ki ezt, hogy szalmazsákjában felgyújtotta magát. Az összeesküvés ürügyet szolgáltatott újabb kivégzésekre. Szeptember 3-án Bécsben akasztották fel Pataki (Piringer) volt honvédtisztet, Pozsonyban pedig Gasparits Kiliet ferences barátot, mert a templomban kihirdette a függetlenségi nyilatkozatot. Ezzel az egyházi személyek kivégzése még nem fejeződött be, 1854. március 6-án, Marosvásárhelyen Gálffy Mihály, Horváth Károly és Török János teológiai tanárokat akasztották fel. Április 27-én, Sepsiszentgyörgyön történtek még akasztások. Itt Gaál Sándor őrnagy tiszti szolgáját és Várady József Kossuth-huszárt, valamint Bartalis József bibarcfalvi földbirtokost végezték ki.

Végezetül leszögezhetjük, hogy az 1848-1849-es szabadságharcnak a mártírjai, a névtelen hősökkel együtt 200 fő körül lehetett Magyarországon. Köztük volt 14 tábornok, egy miniszterelnök, egy miniszter, 27 tiszt, 37 honvéd, főként huszár. A kivégzettekből így 79 fő volt az, aki a fegyveres harcokban részt vett. A további kivégzettek közt 12 pap és teológiai tanár volt. A kivégzettek további, mintegy a mártírok felét kitevően polgári személyek voltak. A kivégzések helyszínei közül Pestet kell a legborzalmasabb helyszínként említeni , itt 50 embert végeztek ki. 25 nádor huszárt végeztek ki Grázban, 18 főt Aradon, 16-ot Pozsonyban.
Az 1867-es "rendszerváltás" után, a vérbírák és hóhérok felelősségét senki nem firtatta. Nem csak a bocsánatkérés maradt el osztrák részről, hanem Windischgrätz és Haynau megbecsült személyek maradtak. Az utóbbi még földesúr is lehetett Magyarországon. Nem történt meg a kivégzettek és bebörtönzöttek rehabilitálása, nem kaptak kárpótlást. A kárpótlás kérését Damjanich János és Csányi László özvegyei megpróbálták, de a magyar pénzügyminisztérium vezetői el sem mentek a tárgyalásra. Míg a hóhérok magas kegydíjat, nyugdíjat élveztek, addig a 48-as honvédek kegyelemkenyéren éltek. A magyar országgyűlés március 15-e helyett, április 11-ét ( a márciusi törvények szentesítése) iktatta be ünnepnek, nehogy a hóhér, Ferenc Józsefet megsértsük. Az akkori magyar miniszterelnök Kossuth Lajos temetésére sem mert elmenni. Dicsőítsük hát ma is Ausztriát! Mégis csak jobb itt egy Habsburg Intézet, mint egy 48-as.

Folytatásként az eddigi, október 6-i megemlékezések szereplői többnyire olyan tábornokok voltak, akik nem magyarként álltak ügyünk mellé. Irántuk érzett tiszteletem fenntartásával mégis kritikával kell említeni ezt a szemléletet. Legutóbb a közmédia már odáig elment, hogy a 13 vértanú közül csak hárman beszéltek magyarul, de ők sem biztos, hogy ízig-vérig magyarok voltak. (M1. október 3.) Nyilván Nagy Sándor Józsefre, Török Ignácra és Vécsey Károlyra gondolt a "tisztelt" szakértő. A magyar nevűek közül tehát nem volt már magyar Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő és Lázár Vilmos ! Igaz, hogy Lázár és Kiss felmenői közt voltak örmények, de ettől még ők nem örmények voltak és nem örményül beszéltek. Hogy sírjukban nyugodtan pihenjenek, valljuk, hogy igaz magyar hazafiak voltak. Ez a szemlélet elvezet odáig, hogy le lehet írni, hogy Árpád zsidó volt és a fenti szemlélet alapján IV. Béla sem volt magyar, mert anyja merániai Gertrudisz volt. A nemzeti tudatunk szerint még az Anjou Károly Róbert is magyar volt. Talán a médiának inkább Illyés Gyula: Ki a magyar c. könyvét kellene inkább közzé tenni, haj de ott olyanok dirigálnak, akik ezt sem ismerik. A csúsztatás egyértelmű: mire vagytok ti büszkék magyarok? A 13 mártír nem is magyar volt, ők a liberális szabadság eszményekért haltak meg. Valóban? Az Olmützi alkotmány nem vonta kétségbe a feudális rend felszámolását és a polgári rend kialakítását, de megtagadta nemzetünk létét, szabadságát. Ez ellen folyt a szabadságharc és az aradi 13 tábornok, oly sok mártírral együtt a nemzetünk szabadságáért, függetlenségéért áldozta életét igen tisztelt liberális média! Senki nem veheti el ettől a nemzettől, hogy büszke legyen mártírjainkra, mert ők miénk lesznek, míg e nemzet él a Kárpát-medencében.

A magam részéről a sok arra méltó közül, két vértanúról kívánok megemlékezni, két ízig-vérig hazafiról. Az egyik Csányi László, Erdély teljhatalmú kormánybiztosa. Csányi hajdan a Napóleon elleni harcok főhadnagya súlyos égési sebekkel leszerel. Később Kossuth híveként jelentős szerepet játszik a szabadságharcban. A Jellasics elleni harcoló hadak kormánybiztosa. Mindig a legfontosabb szerepre jelöli Kossuth. 1848 decemberétől a főváros kormánybiztosa lesz, majd 1849-ben Erdély teljhatalmú kormánybiztosává nevezi ki Kossuth. Csányi kiváló szervezőként irányította a szállítást és az élelmiszer, valamint hadi ellátást. A Szemere kormányban ezért esett rá a választás, hogy a közlekedésügyet irányítsa. Az erdélyi front összeomlásakor Kossuth üzenetben kérte, hogy tartson vele. Görgey is arra kérte, hogy meneküljön török területre. Csányi hallani sem akart a menekülésről, végül az oroszok fogságába esett. Az orosz táborban működő Haynau főbiztosa, gróf Zichy Ferenc Nagyváradra kísértette. Zichy Csányi szigorú őriztetését kérte, ami meg is történt. Itt kell szót ejteni a Zichyekről, a "muszkavezető főurakról", ahogy később nevezték őket. Miután Görgey kivégeztette Zichy Ödönt (Eugén Zichyt), Valójában Zichy Jenőt. Az Edmund és Eugén- Ödön és Jenő összetévesztéséből nyerte az ötletet Jókai a Baradlay fiúk történetéhez. A Zichyek ezután a császár hívének szegődtek és könyörtelenül szembefordultak a magyar üggyel (tisztelt a kivételnek). Muszka vezetésük abban állt, hogy, a Varsó, a megszállt Lengyelországból érkező cári hadakat ők kalauzolták a Felvidéken át. Zichy Ferenc feladata volt, hogy a cáriak fogságába esett,"arra érdemes" személyeket Haynaunak kiszolgáltassa. Ezt tette Csányival is. Haynau pedig a pesti Újépületbe vitette, hogy ott rá az elrettentő ítéletet kiszabják.
A másik általam kiemelt személy Kiss Ernő altábornagy. Kiss Ernőről 1897-ben tette közzé írását dr Papp János,[2] ezt idézem, mert sajnálatosan, azóta annak lényege teljesen feledésbe ment. Nem tehetem meg, hogy ne idézzem a szerző bevezető mondatait is. Az vessen rám követ, aki úgy gondolja, hogy ezek ma nem aktuálisak. Íme:" Változnak az idők És változnak az emberek. A mai kor gyermekének elkápráznak szemei, ha a letűnt 48-as idők eseményeire és alakjaira visszatekint. A változás hihetetlenül nagy és szomorú, mintha nem ugyanazon földön élnénk, mintha nem ugyanazon faj volnánk, mintha az a szellem soha se érintette volna a haza földjét! Bánatos sóhaj száll föl lelkemből, ha elgondolom, hogy a vértanúk nemzetének hová kellett eljutnia azon a lejtőn, melyre őt az újabb idők vezetői vitték. Alig érdemeljük meg azt a szép múltat, amely reánk maradt. A nemzet mindent elfelejtett.Hiszen a magyar nép küzdelmeiben és reményeiben ma már csak múltjából meríthet ösztönző erőt, lelkesültséget és kitartást. A második ezredévet csak úgy fogja betölthetni, ha féltő gonddal őrzi meg azokat a kincseket, melyeket az első ezredév nagy nemzedékei gyűjtöttek össze számára."

Kiss Ernő, - aki a répceszentgyörgyi Szentgyörgyi Horváth Anna Krisztinát vette nőül - 72000 holdas délvidéki nábob, majd tábornok, minden gőg nélkül, alázattal szolgálta a szabadságharc ügyét. Amikor már minden veszve látszott, Csányi Lászlóhoz hasonlóan elhárította maga elől a menekülés gondolatát is. "Nem, nem megyek. Én katona voltam, a harctéren kell maradnom. Azok, akik a bekövetkezendő gyászos időkben hívatva lesznek a nemzetben egy jobb jövő reményét fenntartani, azok meneküljenek. szívükben vigyék el a nemzeti ügy igaz szeretetét.". Kiss Ernő maradt, vállalta a sorsát. Ám gazdag és befolyásos családja Bécsben megszerezte kegyelmi végzést. Ez eljutott a tábornokhoz, aki azt a belső zsebébe tette és társaival kiállt a kivégző osztag elé !!!!!!!!! A leírás szerint a bekötött szemű tábornokot az első sortűzből egyetlen golyó sem találta el. Ám ő ekkor sem vette elő zsebéből a kegyelmi végzést, megvárta a másodikat, amelyik végzett vele.

Dr. Nagy Lászlónak
kiegészítései eleméri és ittebei Kiss Ernő aradi vértanú történetéhez.

Répceszentgyörgy Vas vármegye egykor mezővárosi rangú ősi magyar szállásbirtokának a legfőbb birtokosai a Szentgyörgyi Horvátok voltak. Ez a család adta a Rákóczi szabadságharc honvédelmi miniszterét is a nemzetnek. Középkori helyi törvényei pedig egyedülállóak voltak Vas vármegyében is. Ők rendezték meg a füredi házukban 1825-ben az első magyarországi Anna-bált a csodálatos szépségű 17 éves leányuk Szentgyörgyi Horvát Anna Krisztina tiszteletére. Az Anna-bál ettől kezdve fogalommá vált. Itt ismerkedett meg Szentgyörgyi Horváth Anna Krisztina és eleméri és ittebei Kiss Ernő a nyalka huszártiszt egymással. Egy év múlva 1826-ban a Répceszentgyörgyi Római Katolikus Templomban esküdtek örök hűséget egymásnak. A szabadságharc leverettetése után e Szentgyörgyi Horváth kastély osztrák kézbe került . A Szombathelyi Püspökség a 20.század elején az osztrákoktól visszavásárolta. Az orosz csapatok bejövetelekor e kastélyban lelte halálát Erdély legendás főúri családjának a szülötte, gróf zabolai Mikes János címzetes érsek, nyugalmazott megyéspüspökünk is. Ma újra osztrák kézben van a e történelmi kastély és vészesen pusztul tovább! Ennek a kastélynak a pincéjében állították fel titokban 1849-ban a 13 aradi vértanú emlékére azt a 13 emlékoszlopot- elsőként a Kárpát-medencében ! - amely csak az ötvenes évek során került a kastély pincéjéből a felszínre , a kastély előkertjében felállításra. A Batthyány család pedig olyan faragott kutat adományozott a Szentgyörgyi Horváth családnak ,amelyen a pelikánok a saját vérükkel táplálják a kicsinyeiket. (Lásd a mellékletben a diszkút és a kastély korabeli fotóját)

E szállásbirtok története egyébként "világvárosi", szülöttei minden időben, vészben és viharban egyaránt szilárd támaszai voltak a magyarságvédelemnek. Mostani - velőtrázó pusztulása- szinte megállíthatatlan. A község lakóinak lélekszáma 100 fő alá süllyedt! Címere a halálnak ellentmondva magáért beszél. A kastély gyakori tartózkodási helye volt Mindszentynek és boldog Apor Vilmosnak is! Vége.
Az egyik október 6-i megemlékezésen ott voltam a Vértanúk terén. Jött egy gimnazista osztály, leróva kegyeletét. Én kéretlenül elmondtam nekik Kiss Ernő történetét. Fátyolos szemeket láttam a kislányok arcán. Megköszönték és közölték, hogy erről nem tudtak. Sírjatok kislányok! De hullassatok örömkönnyeket is, hogy ilyen mártírjaink vannak.Ez a jövőnk záloga..De figyeljetek, mert vannak és lesznek még "muszkavezető főuraink a jövőben is ." Már Intézete is van a H. uralkodó háznak Budapesten . Csak így tovább? No ez már az én tűrőképességemet is meghaladja!

Október 6. üzenete nem lehet más, mint a Csík zenekar egyik szerzeményének az alábbi mondata:

"Tartsd magad nemzetem!"
( Dr. N.L. kiegészítéseinek vége )

ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Farkas József történész

Már nem "köztisztviselők" az orvosok

Kihirdette Traian Basescu államfő azt a törvénymódosítást, amelynek értelmében az orvosok nem minősülnek „köztisztviselőknek” Romániában – közölte csütörtökön a Mediafax hírügynökség.

A jogszabályt Basescu júliusban megfontolásra visszaküldte a parlamentnek, mivel azonban a parlament másodszor is módosítás nélkül fogadta el, kénytelen volt kihirdetni. Az elnök azt kifogásolta, hogy a büntető törvénykönyvben szereplő meghatározással kerül ellentmondásba az a pontosítás, miszerint az orvosok nem tekinthetők köztisztviselőknek, és így az orvosokat gyakorlatilag felmentik az olyan cselekmények büntetőjogi felelőssége alól, amelyek a köztisztviselői státushoz kapcsolódnak.

A román büntető törvénykönyv szerint „köztisztviselő minden olyan, közérdeket szolgáló személy, akit erre valamely közhivatal felhatalmazott és munkáját az illető közhivatal felügyelete, illetve ellenőrzése alatt végzi”. Az eddigi jogszabályok is ebbe a kategóriába sorolták az orvosokat.

Az MTI érdeklődésére Bónis István, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) parlamenti képviselője, az egészségügyi szakbizottság tagja azt mondta: az ellentmondás feloldásának nem az a módja, hogy a mindenütt szabad foglalkozásnak tekintett orvosi hivatásra ráerőltessék a köztisztviselői státust, hanem az, hogy a Btk.-ban is módosítsák a félreértelmezésre lehetőséget adó passzust.

Arra a kérdésre, hogy milyen hátrányuk származott az orvosokat köztisztviselőként kezelő jogértelmezésből, a képviselő az orvosi műhibák (malpraxis) büntetőjogi vetületére és a hálapénz elfogadásának (paraszolvencia) korrupciós besorolására utalt.

Bónis István szerint nem szűnik meg az orvosok büntetőjogi felelőssége sem, de ezeket a problémákat elsősorban az orvosi kamara etikai bizottsága hivatott kezelni.

A törvény parlamenti vitája során a szenátusi szakbizottság elnöke azzal érvelt, hogy a drámai méreteket öltött orvoselvándorlás nagymértékben az orvosok köztisztviselői besorolásának tudható be.

Romániából 2008 óta 15 ezer orvos vándorolt ki, idén az első fél évben számuk elérte az 1200-at.
MNO

Igen nagy a brüsszeli állatkert!

Johann Huber – amúgy derék bajor tehenesgazda – bepelenkázta egyik tehenét. Tiltakozás gyanánt.

Johann gazda az Európai Unió új bolondsága miatti tiltakozásul pelenkázta be a szerencsétlen jószágot. Ugyanis az EU egyik legújabb őrülménye az, hogy a tehenek a meredek hegyoldalakban, legelészés közben sem átallanak potyogtatni. Márpedig ez egy roppant környezetszennyező tevékenység. Ha pedig valaki tehenesgazda jószágja ezt a szörnyű környezetkárosító dolgot elköveti, a gazda bűnhődjön. Komoly pénzbírság jár érte. Mi több, még az uniós támogatást is kockáztatja, ha hagyja teheneinek elkövetni ezt a fertelmes cselekményt.
A bajor gazdák szövetsége – így annak tagja Johann Huber is – elégedetlenkedik az EU ezen ostobasága miatt.
Johann gazda Fáni nevű tehenére ezért került föl a méretes pelus. Hogy mit gondol a pelenkáról – meg az egész uniós bohóckodásról – Fáni? Szerintünk ezt: Marhaság!
Persze azért arra kíváncsiak lennénk, hogy ha valóban minden bajor tehénre – amelyek a meredek hegyoldalakban legelésznek naphosszat – pelenka kerülne, akkor a pelenkamosás költségei miként kerülnének elszámolásra? Vagy jönnének a “tehénultrapampers” pelenkák? Az eldobhatósak? Amerikából persze!

http://balrad.wordpress.com/2014/10/09/igen-nagy-a-brusszeli-allatkert/

Az atlantizmus legradikálisabb formája

Több mint 1,8 millió ember veszítette el otthonát az ISIS terrorszervezet tevékenysége miatt az ENSZ Irakkal kapcsolatos jelentése szerint. Az iskolák nem nyitnak ki, népvándorlás szerű állapotok vannak és humanitárius katasztrófa az ország nagy részén. Az ENSZ jelentése szerint a kialakított "humanitárius folyosóba" folyamatosan tömegével érkeznek a menekülnek.
Több mint 1,8 millió embert regisztráltak, akinek az otthona megsemmisült és gondoskodni kell az elhelyezésükről, közülük eddig 850 ezren érkeztek meg a menekülttáborokba, főként Anbar, Moszul és Szinjar területéről (augusztusban még 650 ezer körül volt a menekültek száma).
Hídfő.net | Menekülttábor Irakban
Mivel a menekültek egy részét iskolaépületekben tudják csak elhelyezni, az oktatás szünetel, több hónappal halasztották el a nyitást. Mintegy 1500 iskola épülete szolgál átmeneti menedékül a háború sújtotta övezetből menekülőknek.
Az ISIS tevékenysége miatt a menekültek azt sem tudhatják, mikorra várható, vagy várható-e egyáltalán, hogy rendeződik a helyzet.
A milliós tömegeket érintő tragédia ma is egyetlen okra vezethető vissza: vannak jó terroristák, és vannak rossz terroristák - legalábbis a nyugati országok külpolitikája szerint. Az Amerikai Egyesült Államok hosszú éveken át fegyverrel és kiképzéssel látott el lázadó csoportokat Szíria és Irak területén, egészen pontosan azon a területen, ahonnan olaj és földgáz lenne exportálható az Európai Unióba. Ezek a terrorista csoportok most laza szövetségben harcolnak mindenki ellen, akinek fegyver van a kezében - mert ahol senkinek nincs fegyver a kezében, ott teljes falvakat irtanak ki.
Steven D. Kelley ex CIA-tanácsadó bevallása szerint, az ISIS egy az amerikai titkosszolgálat - CIA - által alapított és működtetett szervezet. Az emberek áldozataivá váltak az atlantisták erőforrásszerző háborújának, és a menekülttáborokban tengődve ma sem tudják, hogy ennek lesz-e valaha vége, vagy sárban, sátrakban és reménytelenségben fogják leélni az életüket. Számukra a legpozitívabb kilátás, hogy az Európai Unióban végzik bevándorlóként.
Ami Irakban és Szíriában zajlik, az az atlantizmus legradikálisabb formája. Barbár hordaként söpörnek végig az euroatlanti régión kívül eső területeken, és emberek millióinak életét nyomorítják meg.
Ramzan Kadirov, a Csecsen Köztársaság elnöke korábban arról nyilatkozott, hogy a terrorista csoportok felderítése során bebizonyosodott; David Petraeus tábornok, aki az iraki és afganisztáni NATO missziókat vezette, részt vesz az ISIS terrorszervezet irányításában. Steven D. Kelley vallomása alapján könnyen elképzelhető, hogy ez valóban így van. A dolgok megint ugyanoda vezethetőek vissza: újabb amerikai beavatkozás, újabb megsemmisített ország, újabb megnyomorított életek.

http://www.hidfo.net/2014/10/09/az-atlantizmus-legradikalisabb-formaja

Gyermekgyilkosokat támogatnak a nyugati kormányok Szíriában

Szeptember elseje, iskolakezdés Homsz városában, Szíriában; ez a város volt a felkelőnek nevezett terrorista banda fővárosa. Évekkel ezelőtt, mikor a forradalomnak nevezett, nyugatról kézi-vezérelt felfordulás elkezdődött, Homsz volt az egyik legelső város, ami a terroristák kezére került. Nem teljes mértékben, mert egyes városrészek hűek voltak a kormányhoz, és fegyveresen kitartottak.
Hónapokkal ezelőtt a kormány hadjáratai olyan fordulatot vettek, hogy a terroristák számára Homsz városa tarthatatlanná vált. Stratégiailag kiszolgáltatott helyzetbe került, ráadásul ugyanezen stratégiai szempontból Aleppo sokkal fontosabb volt nekik. Így kivonták haderejüket Homszból, és átcsoportosították Aleppóba. A várost feladták, amelyet a kormány csapatai átvettek. Homszban újrakezdődött az élet. Helyreállítják a közműveket, és költöznek vissza az emberek. Azonban a városban sokan maradtak ott volt terroristák, felszámoltak idő közben egy rejtőzködő csoportot is. Néha hallani lövöldözést, itt ott feltűnnek terroristák, de eredményeket nem tudnak elérni. Ezeket az úgynevezett "mérsékelt" terroristákat első pillanattól kezdve a nyugat pénzelte. Nem mások ők mint egyszerű gyilkosok a nyugat zsoldjában.
Október elseje a homszi iskolákban évkezdő nap volt (hasonló fenyegetettség miatt halasztották el szeptember 15-éről az évkezdést). A város "Akram" negyede sosem volt a terroristák fennhatósága alatt, ezért a "mérsékelt" gyilkosok bosszúja itt csapott le. A nagy "hősi" cselekedet helyszíne két iskola, Akram al-Jadida és Akram al-Makzhumi körzetek iskolái. Itt robbant két pokolgép.
Hídfő.net | Gyermekgyilkosokat támogatnak
Az időzítést arra állították be, mikor az iskolás gyerekek a tanítás végén hazaindulnak. Az első robbanást pár perccel később követte a másik. A robbanásokban 48 ember - ebből 41 gyermek - halt meg és az áldozatok száma növekszik.
Érdekes összecsengés volt az ügy mögött. A homszi iskolák tanárai a közelmúltban nyílt levelet írtak Obama elnöknek, amelyben kérik, hogy fejezze be a fegyveresek támogatását a szíriai gyerekek érdekében. Évek óta nincs szervezett tanítás, a gyerekek - sokszor árvák - az utcákon kallódnak, bandák áldozatai lesznek. Két nappal később történtek a robbantások. Ez lett volna a válasz? Természetesen erre semmiféle bizonyíték nincs, de mindenképpen elgondolkodtató "egybeesés".
A tragédia után a tanárok tiltakozó levelet írtak a nyugati kormányoknak, akik - akár pénzzel, akár erkölcsileg - támogatják a gyilkosokat. Emellett követeléssel álltak elő az ENSZ felé is, hogy ítélje el az embertelen gyermek-tömeggyilkosságot. A levélben felhívják a figyelmet, hogy nincsenek "mérsékelten" gyilkosok, csak gyilkosok vannak. A józan ész már régen nem sajátja egyetlen fegyveres bandának sem, csak a gyűlölet és a gyilkolási vágy hajtja őket. A nyugat pedig ezt támogatja egy ország népével szemben, amely nyugalmat és békét akar.
Ezek, a nyugati kormányok vezetőivel együtt nem emberek, hanem állatok, mert tevékenységük során az emberségnek nyomait se mutatják.
http://www.hidfo.net/2014/10/09/gyermekgyilkosokat-tamogatnak-nyugati-kormanyok-sziriaban

Japánban is amerikai katonák verhetik szét a kormányellenes tüntetéseket

Japán és az Egyesült Államok megállapodott egy új katonai együttműködésről, annak érdekében, hogy "ellensúlyozzák a kínai fenyegetést". A megállapodás szerint az amerikai és japán hadsereg közösen védi meg Japán területi egységét, valamint az amerikai fél fenntartja a békefenntartó alakulatok beküldésének lehetőségét is a területi viták újjáéledése esetén. A megállapodás szerint az Egyesült Államok Japán belbiztonságában is érintetté válik, vagyis lehetővé teszi a rendőri erők feltöltését amerikai katonákkal.
Tokió és Peking közt területi vita áll fenn egy szigetcsoporttal kapcsolatban, melynek gazdasági övezetében a tenger mélyén jelentős földgáztartalékok vannak. A vitatott hovatartozású - ám lakatlan - terület az utóbbi években újra a figyelem középpontjába került, miután a japán kormány megvásárolta azt egy japán magánszemélytől, vagyis gyakorlatilag államosította. Kína válaszul fokozta haditengerészeti jelenlétét a térségben és a hivatalos állásfoglalás szerint Japán sérti Kína területi egységét a sziget állami tulajdonba vételével.
Az Egyesült Államok ott lép be a képbe, hogy a hidegháborús korszak lezárultával Japán védelmi politikáját tekintve az Egyesült Államok protektorátusának tekinthető. Japán a második világháborút követően lemondott a hadviselés jogáról, Shinzo Abe kormánya azonban törvénymódosítással rendelkezett arról, hogy Japánnak újra egy erős hadseregre van szüksége, amely bevethető egy háború esetén. Ez a törvénymódosítás volt az előkészítése a jelenlegi amerikai-japán "együttműködésnek".
Hídfő.net | Tüntetés TokióbanTüntetés Shinzo Abe háborús készülődése ellen
Az együttműködés miatt pedig már csak idő kérdése, hogy Japán háborús provokációt kezdjen a Kínához tartozó tengeri területeken. Egy ilyen provokáció esetén az együttműködés felhatalmazná az amerikai hadsereget arra, hogy beavatkozzon a Távol-Keleten, egy olyan régióban, amihez normális esetben az amerikai külpolitikának semmi köze nem lenne.
Hillary Clinton ideje alatt az amerikai külügy meghirdette az új Távol-Kelet-politikát, amiben kinyilvánította, hogy beavatkozhat a "térség stabilitásának fenntartása" céljából. Mivel Japán liberális demokrácia, ebből a szempontból is az amerikai érdekövezet távol-keleti fellegvárának tekinthető, az úgy együttműködés pedig nem csak a Kína ellen beavatkozást alapozza meg, de egy esetleges japán kiugrási kísérletet. Japán egy rendszerváltással felszámolhatná a liberális demokráciát, mert erre egyre fokozódó társadalmi igény van, azonban az amerikai jelenlét és diplomáciai nyomás ezt nem teszi lehetővé. Az új megállapodás alapján pedig a japán rendőrség egyenruhájában amerikai katonák számolhatják fel a tömeges elégedetlenséget, hogy erőszakkal fenntartsák Japánban a nyugatbarát politikai rendszert.
Japánra is hasonló szerep hárul a külpolitikában mint hazánkra: egy kis ország, ami az atlantista hatalmi tömb eszköze egy másik nagyhatalommal szemben. Japán az amerikai liberális birodalmi törekvés áldozata, akárcsak hazánk. A környezet más, de probléma globális, az amerikai érdeket gátlástalanul kiszolgáló hazai kormány szintén közös nevező.


http://www.hidfo.net/2014/10/09/japanban-amerikai-katonak-verhetik-szet-kormanyellenes-tunteteseket

Kína és Oroszország fontos partnerei egymásnak – És készek a jó kapcsolatokra az európaiakkal is

“Stratégiai jelentősége van a kínai-orosz együttműködéseknek, amit egyetlen külső tényező sem befolyásolhat!” – jelentette ki a kínai külügyminisztérium munkatársa egy, a Li Keqiang kínai miniszterelnök közelgő európai látogatását előkészítő sajtótájékoztatón.
Mint Cheng Guoping kínai külügyminiszter-helyettes elmondta;
“Li Keqiang október 9. és 17. között Oroszországba, Németországba és Olaszországba látogat majd. – Rómában tiszteletét teszi az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) székházában is.”
Külön kiemelte, hogy a kínai miniszterelnök oroszországi vizitje során 19. alkalommal vezeti majd az orosz miniszterelnökkel, Dmitrij Medvegyevvel való tárgyalásokat. Ugyanakkor terveznek személyes találkozót az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal is.
A kínai-orosz kapcsolatok mind politikai, mind gazdasági szinten jól fejlődnek.
Kína és Oroszország a jövő évben együtt fogják ünnepelni a fasizmus fölötti közös győzelmük 70 évfordulóját is. – De gazdasági téren is a lehető legjobb a viszony a két állam között; Kína és Oroszország kölcsönösen az első számú üzleti partnerei egymásnak.

De mindemellett készek jó kapcsolatokat ápolni az EU tagállamaival is

A kínai miniszterelnök Németországban találkozni fog Angela Merkel német kancellárral is, a teljes körű kínai-német kormányzati konzultáció keretében, mely sorrendben immáron a harmadik lesz. Fontos innovációs dokumentum kerül kiadásra ezen találkozó után.
A tervek szerint több, mint 20 kormányközi megállapodást és kereskedelmi szerződést készülnek aláírni ezen a találkozón. A két ország megbízottai tárgyalni fognak a vízumeljárások könnyítéséről is.
A kínai miniszterelnök ezek után következő olaszországi látogatásán úgyszintén kormányközi megállapodásokat készül aláírni az olasz féllel, melyek a szorosabbá váló gazdasági együttműködésről és a beruházásokról szólnak. Elősegítvén a kis -és közepes vállalkozások közötti együttműködést.
Az ugyancsak Olaszországban a ’10. ASEM (Asia–Europe Meeting) Csúcstalálkozón’ pedig, mely Milánóban október 16- és 17-én lesz megtartva, – Kína síkra fog szállni azért, hogy Ázsia és Európa stratégiai megállapodásokat kössön az egyre súlyosabbá váló globális éghajlatváltozás, a terrorizmus, valamint a terjedő fertőző betegségek, s más rendkívül fontos és mind akutabbá váló globális problémák tekintetében.
A csúcstalálkozón Kína kifejti majd az álláspontját a Nemzetközi rendről, valamint a globális gazdaság alakulásáról és fejlődéséről Ázsia és Európa között.
Több kétoldalú találkozó várható majd a kínai küldöttség és a többi résztvevő ország vezetői részvételével.
Szabad Riport
Források: CRI/Hungarian/EnglishASEM Infoboard
Bal-Rad komm: Nem árt élni ezen két keleti nagyhatalom ajánlataival. Sok előnye származhat belőle egy olyan országnak, mint például a miénk. – Annál is inkább, mert ha az együttműködésüket még jobban kibontakoztatják, – egyszerűen nem lesz ellenfelük a földön. Sem gazdaságilag, de a katonai relációkban sem.
És, akkor még az ő szövetségeseikről, a további BRICS országokról nem is beszéltünk. Melynek még tagja Oroszországon és Kínán kívül, India, Brazília, és Dél-Afrika. Aztán ott van még Irán, meg a közép-amerikai államok és Argentína.
India szintén atomhatalom, űrhajót küldött nemrég a Marsra, s 1 és negyed milliárd lakosával a föld második legnépesebb országa, szó szerint gazdasági robbanás előtt áll.
Az u.n ‘Klasszikus Nyugatnak’, esélye sincs ezen világszövetség ellen.

Az amerikai lotyó – a kijevi Majdanon cukorkákat osztogató – Viktoria Nuland immáron harmadik alkalommal tartott terepszemlét Kijevben.A mostani vizitet megelőzően június 9 – én látták utoljára Kijevben. Másnap megindultak Nyalókakirály zsoldosai egy donbasszi offenzívára. Az más dolog, hogy azóta mintegy tizenötezer bérgyilkos pusztult el Újoroszország leigázásáért teljesen értelmetlenül, de még a tetejébe elpocsékolták az amcsik öt milliárd dollárját is! Az eremény meg egy nagy “0”!
A jelek szerint bele is unt a tökörészésbe a washingtoni Gazda, és menesztette Viktóriát a kijevi helytartóhoz, hogy kéne már valamit produkálni! Mert az a Minszki Memorandum nem igazán ér fel egy teljes ukrán birtoklevéllel! Márpedig az USA – nak az kell! Totál tulajdonjog Ukrajna fölött! Krímestül – bőröstül!
Szóval megérkezett a lotyó Nyalókakirályhoz. Érkeztét már megelőzték bizonyos kiszivárogtatások, miszerint Nyalókakirály komoly lépéseket tett már az eddigi donbasszi csorba kiköszörülésére. Ömlik a latorerő Donbassz felé, és küszöbön egy újabb invázió Újoroszország ellen.
Az amerikai lotyó pedig meg is bizonyosodhatott efelől. A nyájas fogadtatást után rámordult Nyalókakirályra! Washington ad még egy esélyt a “demokratikusan megválasztott” kijevi helytartónak! Hát éljen vele! Mert ha nem, Nuland lotyó megint cukorkát fog osztogatni Kijev főterén! Az Új Majdanon! Nem Teréz Anya ő!
Mert akkor bizony az lesz! Új Majdan! Új Helytartóval ajándékozva meg Maradék – Ukrajnát!
Nyalókakirály pedig megígért mindent!

Az amerikai lotyó pedig hazarepült!
A donbasszi daráló már feltöltve!

http://balrad.wordpress.com/2014/10/09/egy-amerikai-lotyo-kijevben/Nem szívesen íróm ki, mert hazánkban hamarosan hasonló helyzet lesz, de azért +38 -ERŐS IDEGZETŰEKNEK- A Minszki Megállapodás érvénybe lépése óta CSAK DONYECKBEN eddig 346 polgári személy vesztette életét a valcmanista latortüzérség terrorbombázásai miatt!

Dnyepropetrovszkban IS parcellát nyitottak az egyik temetőben a Donbasszban meghalt ISMERETLEN valcmanistáknak.

Tegnap – parcellaavatás alkalmával – százat temettek. Katonai tiszteletadással! SZÁZ ISMERETLENT!
Háromszáz sírgödör van kiásva!

A parcella méretei alapján ötezer hely van! A temető pedig minden szükséges gépi eszközzel fel lett szerelve a múlt héten. A beszámoló alapján a koporsóraktár dugig van tömve egyenkoporsókkal.
A kijevi junta már a lakóhelyre sem szállítja a saját halottait. A frontokhoz legközelebb eső KIJELÖLT temetkezési helyekre viszik őket. A veszteségek elbagatellizálása miatt pedig néhány halottat látványos körülmények között hazaszállítanak, és hatalmas pompával eltemetnek – óriási médiajelenlét közepette.
A Bal – Rad értesülései szerint már Umanyban is van kijelölve ISMERETLEN parcella!
Nyalókakirályékat nem lehet előkészületlenséggel vádolni!

http://balrad.wordpress.com/2014/10/09/a-kijevi-junta-felkeszult/Ma délelőtt Donbassz csataterein tovább dúl a “tűzszünet”

A donyecki repülőtér területén ma délelőtt a már szokásosnak mondható tisztogatást végzi a milicia, de ez jobbára a halottak begyűjtését jelenti, hiszen a romok közül hol itt, hol ott bukkan fel egy – egy lator, és tűnik is el a föld alá. Mondják a milicisták, hogy olyan az egész repülőtéri tisztogatás, mint az ürgekiöntés. Ha odaszaladnak egy lyukhoz – másikon lőnek ki a latrok.
Krasznogorovkát tüzérséggel lőtte ma délelőtt a valcmanista horda.
Elizavetovka mellett viszont a népköztársaságiak megleptek egy valcmanista “GRAD” – üteget. Öt vetőgép biztosan elpusztult, a kilőtt banditák számáról nincs értesülés.
Avgyejevka északi részébe ma ismét berontottak a milicisták. Rövid tűzharc után visszavonultak. Az akciónak inkább felderítő jellege volt csak.
Gyjebalcsevo felé vonulnak a Peszkiből kivert kijevi zsoldosok.
gyebA felirat Gyjebalcsevo határában: Üdvözlet a pokolban!
A gyjebalcsevoi katlan gyűrűjét a népfelkelők pedig alaposan megerősítették. A várostól északra a népköztársasági erők tüzérsége igen aktívan lő minden mozgásra.
Nyikisinonál a miliciák folyamatosan csatároznak a zsoldosokkal. A helyismerettel nem rendelkező zsoldosok sorra futnak bele a milicisták által állított csapdákba. Veszteségeik esetenként csak néhány egyed, ám sok eset fordul elő. Ma délelőtt négy ilyen eset volt.
Malaorlovka és Orlov – Ivanovka térségében szintén sok ilyen apró eset fordult elő ma délelőtt.
Jaszinovataja régióban a latortüzérség sorozatvetőkkel lőtte Orlovkát. Válaszul a Lasztocskino melletti népköztársasági tüzérüteg “megsuhintotta” ezt a bűnbandát, amely viszonylag kis veszteséget elkönyvelve elkotródott.
Tonyenkoje környékén is heves összecsapások voltak, illetve a tudósítás küldésekor még mindig zajlanak.
A Popasznaja mellett táborozó zsoldoshorda komoly tüzérségi tűzcsapást szenvedett ma délelőtt. Beszámolók szerint legalább kéttucatnyi páncélos pusztulhatott el percek alatt a a népfelkelők tarackjainak jól vezetett zárótüzétől. Erről árulkodik a lángoló – füstölgő célterület. A fűbe haraptatott latoregyedek számáról nincs adatunk.
Kemerovonál a milicisták “kipróbáltak” egy nem régen zsákmányolt “Vasziljek” löveget. Három zsoldos már nem tud beszámolni soha a hatásról. A próba ugyanis jól sikerült. Az eredményre kíváncsi milicisták majd fél órát autókáztak a hatást megnézni. Találtak ott még két súlyosan sebesült hordaegyedet is. Azokat magukkal vitték, és kórházba szállították.
Csjernuhino mellett a milicisták kézifegyvereikkel számoltak fel egy valcmanista blokkposztot.
Szlavjanoszerbszk – járásban Frunze és Bahmutka között a népköztársasági erők négy “Gradból” eresztettek meg egy sorozatot egy Kirovszk melletti latorposztra. Csak később jöttek rá, hogy elegendő lett volna egy “Grad” fél sorozata is.
Trehizbenki közelében a latrok erősködtek, de rosszul mérték fel a milicia erőit. Három lator ottmaradt a porondon. A többiek széjjelfutottak.
Szentyjanovka – Sepilovo között “ismeretlenek” felrobbantották a vasúti pályát. Kissé elsiették, mert az éppen arrafelé járó vonat még éppen meg tudott állni. Követ szállított.
http://balrad.wordpress.com/2014/10/09/zajlik-a-donbasszi-tuzszunet/


A múlt héten Újoroszország fegyveresei “elirigyelték” Nyalókakirály latordája arzenáljának néhány szerszámját.
Nekik ugyanis ilyesmijük nem volt készleten. “Rávették” a valcmanistákat, hogy hagyományozzák már rájuk a “megkívánt” holmikat. Három darab ЗБВ3 (ZBV3) típusú tarack képezte vágyaik tárgyát.
Az alku végülis megköttetett. A népköztársaságiak a latrok életével fizetett a három lövegért, meg a hozzávalókért. (Meghagyták a zsoldosok életét!)
Pár napig babrálgattak a szerzeményeken, aztán tegnap ki is próbálták.
Filmre is vették a próbát! De hát egy ilyen szerkezet nagyot tud szólni! Nagyobbat mint minden eddig általuk működtetett “hangszerszám”!

Azt mondják az írástudók, hogy ez az eszköz még harctéri taktikai atomgránátot is ki tud lőni. Vagy negyven kilométerre!

http://balrad.wordpress.com/2014/10/09/szerzett-a-donbasszi-milicia/

Fordulat jöhet INA-ügyben

Fordulat következhet be az INA-részvények felvásárlása ügyében, miután a Poslovni Dnevnik horvát napilap szerint a MOL tárgyalásokat folytat a Raiffeisen nyugdíjalapjával egy 0,8%-os INA részvénycsomag felvásárlásáról. Ha megállapodásra jutnak, a magyar olajtársaság közel 50%-os tulajdonrészt szerezne a horvát olajvállalatban, miközben a horvát állam csak 44,84%-os részesedéssel rendelkezik.
Hídfő.net | Fordulat INA-ügyben
Ha megkötik az üzletet, 49,88%-ra nő a MOL tulajdonrésze, és a fennmaradó, lakossági kézen lévő részvények egy részének megszerzésével többséget szerezhet a horvát olajvállalatban. A megállapodást követően összesen 12001 részvény hiányozna a többségi tulajdon megszerzéséhez.
Június végén már felmerült, hogy a horvát kormány szigorítani fogja az INA részvényei felvásárlásának feltételeit, miután a lengyel lehallgatási botrány során nyilvánosságra jutott, hogy a MOL orosz vevőnek akarja értékesíteni a horvát olajvállalatban megszerzett többségi tulajdont. Ivan Vrdoljak horvát gazdasági miniszter akkor annak lehetőségéről kezdett beszélni, hogy törvényben írják elő; az INA részvényeit csak az Európai Unión belüli vállalatnak lehessen eladni.
Az INA az Adriai-tenger olajforrásainak birtoklása felett több mint 10 országban bír érdekeltségekkel. Valójában a kérdés nagyhatalmak közötti rendezéséről van szó: Washingtonnak elemi érdeke, hogy az orosz üzletfeleket kiszorítsa Kelet-Európából. Bárhol a világban jelentős olajipari tevékenység összpontosul, ott előbb-utóbb megjelenik a hadsereg, a haditengerészet is. A horvát olajipar tulajdonviszonyáért folytatott harc a Kelet-Európában zajló geopolitikai átrendeződés egy eleme, ami nagyobb távlatban a Földközi-tenger katonai erőviszonyainak átrendeződését is maga után vonhatja.


http://www.hidfo.net/2014/10/09/fordulat-johet-ina-ugyben

Európa egy hónapig bírná orosz gáz nélkül - azt is háborúval

Európa könnyedén kibír egy hónapot orosz gáz nélkül, az azonban már problémát jelentene, ha hat hónapon belül nem kezdődne újra a földgázszállítás - Günther Oettinger Milánóban az Energetikai Tanács október 5-6-án tartott informális találkozóján annak lehetőségéről nyilatkozott, hogy a közeljövőben leállhat az orosz gázszállítás Európába.
Olasz részről Claudio De Vincenti, gazdasági fejlődésért felelős miniszterhelyettes bejelentette, hogy Olaszország továbbra is elkötelezett az Adria-gázvezeték megépítése mellett, a civil tiltakozások ellenére is. A projekt Törökországon, Görögországon és Albánián keresztül szállítana földgázt azokból a régiókból, ami a NATO gyarmatosító és felforgató tevékenységének köszönhetően éppen hozzáférhető a nyugati cégek számára.
Hídfő.net | Adria-gázvezeték
Ugyan korábbi sajtójelentések szerint elhalasztják az Adria-gázvezeték építését, ezeket az értesüléseket semmilyen hivatalos forrás nem erősítette meg, és időközben az amerikaiak ürügyet kreáltak arra is, hogy benyomuljanak Szíriába, ahol az ISIS terrorszervezet - érdekes módon - főként a kormányerők által ellenőrzött gázüzemeket és olajfinomítókat célozza.
Oettinger elmondása szerint a közel-keleti - pontosabban; az Adria-gázvezetéken érkező - gáz lehetővé tenné a földgáz-értékesítést Ukrajna számára is. Az energetikai biztos nyilatkozata szerint Ukrajnának ki kell fizetnie a Gazprommal szemben fennálló tartozásait, a fennálló 3,1 milliárd dollár tartozásból legkésőbb október végéig 2 milliárd dollárt el kell helyeznie az orosz gázvállalat számláin. Ugyanakkor cserébe Ukrajna 385 dolláros áron juthatna földgázhoz, minimum 5 milliárd köbméter transzfer esetén.
A helyzet érdekes vonatkozása, hogy miközben Kijev nem kérte az európai energetikai biztos segítségét és megállapodott a Gazprommal a gázszállítás folytatásáról, Oettinger láthatóan erőlteti az üzletet, amire nemcsak hogy lassan elúszik a lehetőség, de nem is érné meg Ukrajna számára.
Az általa javasolt 385 dolláros ár jelentősen magasabb a nyugat-európai országok által fizetett összegnél, amiben része van annak, hogy a gázt nem a szomszédos Oroszországból szállítják, vagyis meg kell fizetni a szállítás költségeit. Másrészt az is kérdéses, miért akarná kifizettetni Oettinger a tartozás kétharmadát Kijevvel, mikor a stockholmi nemzetközi bíróság csak 2015 elején kezdi tárgyalni Ukrajna Gazprommal szemben fennálló tartozásának ügyét. Az eset azt sejteti, hogy az energetikai biztos nem csak egyetlen előnytelen üzletet akar aláíratni Kijevvel, de amiatt erőlteti a Gazprom-tartozás mihamarabbi kifizetését, mert ahhoz Ukrajnának újabb nemzetközi hitelt kellene felvennie, aminek törlesztéséből később a nyugati országok profitálnának.


http://www.hidfo.net/2014/10/09/europa-egy-honapig-birna-orosz-gaz-nelkul-azt-haboruval

Kazahsztán ratifikálta az Eurázsiai Gazdasági Unió alapszerződését

A kazah parlament felsőházának képviselőinek szerdai plenáris ülésén törvénybe iktatták az Eurázsiai Gazdasági Unió alapítódokumentumát, amit már csak az államfőnek kell jóváhagynia. Nurszultan Nazarbajev aláírása kazah részről az egyik utolsó jogi építőkocka a 2015 januárjában működni kezdő Eurázsiai Gazdasági Unió számára. Moszkva részéről Vlagyimir Putyin orosz államfő október 3-án írta alá az alaptörvény ratifikálását.
Kazahsztán, Belorusszia és Oroszország május 29-én a kazah fővárosban, Asztanában írta alá az Eurázsiai Gazdasági Unió alapszerződését, ezzel egy új gazdasági nagyhatalom megalapításáról döntöttek, melynek a jövőben számos kelet-európai ország, köztük hazánk is része lehet.
Hídfő.net | Eurázsiai UnióAz Eurázsiai Unió alapító tagállamai, és azon országok, melyek a közeljövőben csatlakozhatnak

http://www.hidfo.net/2014/10/09/kazahsztan-ratifikalta-az-eurazsiai-gazdasagi-unio-alapszerzodeset

Egy plebejus életút eleje!

Mostani írásunkban kitérünk a plebejus kormányzás legnagyobb villájú plebejusának, az újonnan kinevezett külgazdasági és külügyminiszterünk eddigi legkínosabb megnyilvánulásaira is. Szijjártó Péter hűséges fegyverhordozóként mindig ott termett ahol baj volt, s meg kellett védeni miniszterelnökünket. Mindeközben cseppet sem zavartatta magát, ha esetleg szavai a legkisebb mértékben sem voltak összeegyeztethetőek korábbi nyilatkozatival.
Az iskolapadból rögtön a pártpolitikába fejest ugró karrierpolitikus bizony megjárta a leghálátlanabb posztokat, mire végül szakértelme és józan értékelvűsége Orbán Viktor melletti feltétlen és megkérdőjelezhetetlen lojalitása, valamint a számok alapján sem túl sikeres keleti nyitás megszemélyesítése miatt kiköthetett a külügy élén.
Szijjártó nyilatkozatai végigkísérték elmúlt éveinket: beszélt a tandíj eltörlésének fontosságáról, majd bevezették a tandíjat. Felemelte a szavát a korengedményes nyugdíj védelmében, majd hatalomra jutva eltörölték azt. 300 forintos euróárfolyam felett bukott kormányzásról beszélt, majd pár évvel később kormányának fiskális politikáját már egyáltalán nem okolta a 310 forintos euróért. Plebejus kormányzásról beszélt, de kérdéses, hogy ez mennyire összeegyeztethető a 167 milliós családi házával, azzal, hogy Orbán-kormány apparátusa az elmúlt években gyakorlatilag egy kész hadseregre duzzadt.
pleb

A plebejus kormányzás
„Az embereknek elegük van a luxus kormányzásból. A Fidesz szerint az emberek számára fontos döntéseket hozó, a puritán elveket szem előtt tartó plebejuskormányzásra van szükség, és a limuzin-szocialisták helyett felelős döntéshozók kellenek a parlamentbe és a kormányba is” – írja közleményében Szijjártó Péter 2006-ban, aki akkoriban épp a Fidesz szóvivője volt.
Az is erősen kérdéses, hogy egy 708 négyzetméteres családi ház 167 millióért hogyan egyeztethető össze a puritán elvekkel, de ne legyünk álszentek: minden politikai oldalon hemzsegnek azok a szerencselovagok, akiknek vagyonnyilatkozata köszönőviszonyban sincs a valódi vagyonukkal. Ámde, ha a kormányzati struktúra átalakítását nézzük, ott sem sikerült a szép ígéreteket átültetni a gyakorlatba: bár 2010-ben a plebejus és puritán kormányzás jelszavával kezdte meg a kormányzást a Fidesz, a ciklus során az olcsóbb állam ígérete gyakorlatilag megbukott.
A Bajnai-kormány leköszönésekor a miniszterelnök mellett 15 miniszter és 20 államtitkár volt hivatalban, akik alatt 49 úgynevezett szakállamtitkár dolgozott, vagyis a legfelsőbb szinten 85 vezetője volt a kormányzatnak. Az új rendszerben 2010-ben csak 9 miniszter lépett hivatalba (a nyolc minisztérium élén, illetve Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesként, tárca nélkül), de őket 8 közigazgatási államtitkár, 34 államtitkár és 56 helyettes államtitkár segítette. A ciklus során folyamatosan bővült a kormányzati struktúra, az új kormány pedig jelenleg 11 miniszterből, 54 államtitkárból és 98 helyettes államtitkárból áll.
A felső vezetők száma tehát Bajnai és az Orbán kormány alatt: 85 kontra 163. Kiütéssel győzött Orbán és a luxus kormányás.
Több tiszteletet a magyaroknak!
Brigitta Ohlsson, a svéd kormány EU-ügyekért felelős minisztere az Aftonbladet című újság vitarovatában kritizálta a magyar kormány politikáját Orbán Viktor tusványosi beszéde után nem sokkal. A svéd miniszter azt írta, hogy: „Orbánék Oroszországot tekintik politikai modellnek, a liberális demokrácia helyett az illiberális államot és munkaalapú társadalmat kezelik értékként, a jogvédőket és a civilszervezeteket pedig akadályként kezelik, és idegen érdekek kiszolgálóinak nevezik őket.”
Szijjártó Péter itt sem teketóriázott. Azonnal miniszterelnökünk védelmére kelt, és nemes egyszerűséggel lehazugozta a svéd minisztert. Újdonsült külügyminiszterünk szerint Svédország Európa-ügyi minisztere durván rágalmazta Magyarországot és a magyar embereket, figyelmen kívül hagyva az egyik alapvető európai értéket, a tények tiszteletben tartását.
A dolog apró szépséghibája csupán, hogy a svéd miniszter valójában nem Magyarországot, és legkevésbé sem a magyar embereket kritizálta, hanem a magyar kormányt. Az pedig már csak hab a tortán, hogy Orbán Viktor tusványosi beszédében pontról pontra megtalálhatóak azok pontok, amelyek a kritika tárgyát képezték az EU-ügyekért felelős miniszternél.
Eltöröljük a tandíjat
„A tandíj bevezetésével az a helyzet áll elő, hogy a fiatalok nem a tehetségük és szorgalmuk, hanem a szülők pénztárcájának vastagsága alapján tanulhatnak, vagy nem tanulhatnak a felsőoktatási intézményekben. […] Ahogy 1998-ban is a polgári kormány egyik első intézkedése az volt, hogy megszüntette az általános tandíj kötelezettséget, úgy azt tudjuk ígérni, hogy egy kormányváltás esetén a következő polgári kormány első döntései között ugyanúgy szerepelni fog a tandíj megszüntetése” – mondta Szijjártó Péter.
Bár ellenzékben még teljes erejével a tandíj ellen kampányolt, később nem állt ki ennyire szúrós szavúan a magyar fiatalok védelmében. A Fidesz 2008-os népszavazása lesöpörte az asztalról a tandíj kérdését. Pár évvel később, átnevezve bár, de mégiscsak be lett vezetve az a Fidesz kormányzása alatt. Jelenleg sokkal kevesebb diák tanulmányát fizeti az állam a korábbi időkhöz képest, jelentős szakokat (például a jogász és a közgazdászképzést) teljesen fizetőssé tette a jelenlegi kormányzat. Igaz, ahogy Hoffmann Rózsától, a volt oktatási államtitkártól is megtanulhattuk: ha egy hallgató diákhitelt vesz fel azért, hogy finanszírozni tudja felsőoktatási tanulmányait, az nem tandíj, hanem csak „önköltség” .
300 forintos euró árfolyam esetén alkalmatlan a kormány?
„Az ország egyre mélyebb válságban van, 8,5 százalékos a munkanélküliség, 300 forint felé közelít az euró árfolyama. Egy ilyen helyzetben a kormánynak ezekről a súlyos gondokról nem volt semmi mondanivalója, ez bizonyítja azt, hogy alkalmatlanok, és leszerepeltek” – szögezte le Szijjártó Péter.
Sajnálatos módon az euró árfolyam nemhogy 300 forint felé közelít, hanem hónapok óta beragadt a 310 forint körüli szinten. Mint érdekesség: 2010 szeptemberében 278 forintot ért egy euró. A munkanélküliség valóban csökkent, de ez leginkább csak a közmunkaprogramnak köszönthető. Szigorúan csak Szijjártó gondolatmenetét felhasználva: akkor ezek szerint a jelenlegi kurzus is bebizonyította alkalmatlanságát?
Válogatás további (le)szerepléseiből
Szijjártó Péter, az iskolapadból rögtön a pártpolitikába fejest ugró karrierpolitikus bizony megjárta a leghálátlanabb posztokat, mire végül szakértelme és józan értékelvűsége Orbán Viktor melletti feltétlen és megkérdőjelezhetetlen lojalitása miatt kiköthetett a szebb napokat látott külügyi tárca élén. A Fidesz szóvivőjeként neki jutott feladatául lehazudni a közmédia összevonásáról szóló híreket, amelyek aztán persze igaznak bizonyultak. Máshogy gondolkodott ellenzékben a korkedvezményes nyugdíjak megvonásáról is, akkor ugyanis a nyugdíjasok elleni hadüzenetnek tekintette a lépést, majd kormányra kerülve egyszerűen megszüntették a korkedvezményes nyugdíjba vonulás lehetőségét.
Valamint emlékezzünk vissza, Szijjártó Péter volt az is, aki megdöntötte a gyorsasági szélkakaskodás világrekordját, amikor 2011 májusában benyújtott egy visszamenőleges hatályú törvénytervezetet, majd ugyanazon év augusztusában már azt mondta, ilyet nem lehet csinálni. De ha a 2011 augusztusi Szijjártó „visszaható hatállyal nem lehet jogszabályt alkotni” Pétert megkérdezte volna a 2011 májusi Szijjártó „a visszamenőleges hatályú törvényt személy szerint újra benyújtó” Péter, akkor ez a súlyos hiba elkerülhető lett volna: az augusztusi már elveti a visszamenőleges hatályú törvényeket, a májusi még maga indítványozott ilyet. De kit érdekel augusztusban a májusi hójárat, közben Péterünk nyilvánvalóan kapott egy alkotmányjogi gyorsképzést, és legalább az alapfogalmakkal tisztában van.
A keleti nyitásnak nagyobb volt a füstje, mint a lángja
Bár történtek fontos megállapodások (például idesorolható Paks is), de ezek önmagukban véve függetleníthetőek a Szijjártó Péter nevével fémjelzett programtól, miközben történtek kisebb megállapodások is. Sokak számára ismeretlen nevű országokkal írtunk alá kereskedelmi megállapodásokat, kereskedő házak létrehozásáról állapodtak meg a felek, ámde a magyar import és export szempontjától összességében teljesen elhanyagolhatóak ezek a lépések. Magyarország ugyanis az EU-val bonyolítja importjának 70 százalékát, exportjának pedig több mint 75 százalékát, és az arány egyre nő, keleti szél ide, vagy oda.
ázsia export_1_1.png
(tenytar)
Bal-Rad komm: Elolvasva ezt a kis összeállítást, mindenki számára világossá válhat: Zselésfejű a legalkalmasabb a külügyminiszteri posztra! Hiszen egy tipikus politikus alkat. Hazudni úgy tud mint a vízfolyás, nem szégyenlős, nagy adag szélhámosság, és hű szolgálója főnökének! (Azaz: az emberi tisztesség határai az ő jellemétől beláthatatlan távolságra húzódnak. Persze ő kívül van ezen a határon!)
Egy diplomata esetében pedig egy önmagának is ellentmondó jellem egyenesen elvárás! Ha pedig még ehhez hozzáadódik majd egy kis diplomáciai ravaszság is – igen sokra fogja vinni!
Az életfogytiglan biztos meglesz!