2015. február 3., kedd

E-mail-ben kaptam... (Jegyezzétek fel ezt is a többihez!)

Schmitt Pálnál nem számít a pénz!
Schmitt Pál kapja az 1.750.000 Ft fizetését!
Kapja nyugdíját, ez csak 432.000 Ft
A tulajdonát képező 3 ház kiadásából kb. 500.000 Ft bevétele van.
Makray Kati, a felesége szintén kiemelt magas nyugdíjat kap.
Ezen kívül az állam vett 180 millió Ft-ért házat Schmittnek, melyben élete végéig élhet, nem kell rezsit fizetni!
/Te mennyit fizetsz a gáz, villany, víz és szemét szállítási számládért?/
Gépkocsi, vezetővel együtt jár neki.
Ezeket Orbánék közpénzből fizetik neki.
A nagy hazafinak lányai Amerikában élnek!!! És hogy a repülő jegy ne terhelje Schmitt saját pénztárcáját,
ezért el akar vállalni valami állami tisztséget, és akkor ingyen utazik lányai meglátogatására Amerikába.
Természetesen ez is közpénzből történik.
A zongorát, amit 8 millióért vettek neki, viheti az új házba.

Tessék megmondani, életében mit tett ekkorát ez a hazug ember, amivel ezeket a kiváltságokat kiérdemelte?

Kérlek benneteket, hogy mennél több helyre küldjétek szét ezt az üzenetet, hadd lássa a NÉP, hogy Orbánéknak a szeme sem rebben, ha közpénzből fizetni kell a barátoknak.

Kis országok nagy tervei - Riogatásra használja a nyugati média

Pakisztán
Sikeres volt Pakisztán saját fejlesztésű manőverező robotrepülőgépének próbarepülése - jelentette be február 2-án, hétfőn az ázsiai ország hadserege. A levegőből indítható repülőgép hatótávolsága 350 kilométer. A fegyver a Raad nevet kapta. A pakisztáni hadsereg közleményében megjegyezte, hogy ez a technológia rendkívül összetett, és csupán néhány ország boldogult eddig a fejlesztésével. A Raad repülőgépet - a hadsereg közlése szerint - lopakodó képességekkel vértezték fel (radarok számára érzékelhetetlen), a fegyver alacsony magasságban is képes repülni, jó manőverező képességű, hagyományos és nukleáris robbanófej egészen pontos célba juttatására egyaránt alkalmas. A sikeres tegnapi próbaröptetés után Pakisztán elnöke és kormányfője együtt gratulált a fejlesztésben részt vett tudósoknak, mérnököknek kiemelkedő teljesítményükért.
Irán
Saját tervezésű és építésű műholdat küldött az űrbe Irán - közölte Hoszein Degán védelmi miniszter február 2-án, hétfőn. A fárszi nyelven hajnalt jelentő Fadzsr nevű műhold sikeres űrbejuttatásáról az iráni állami Press-Tv számolt be. A műholdat a Szafír nevű rakéta vitte fel a világűrbe, ahol földkörüli pályára állt. Husszein Degán tábornok a televíziós riportban kijelentette, hogy nagy siker ez az iráni mérnököknek és szakértőknek. „A műhold fellövése tanúbizonysága az ország fejlődésének, mind a csúcstechnológiában, mind a világegyetem tanulmányozásában” - mondta. Nemzetközi megfigyelők aggódnak Irán űrkutatása miatt. Félő, hogy az olyan rakéták tervezéséhez vezethet, amelyek nukleáris robbanófejek hordozására is alkalmasak lehetnek. Irán ragaszkodik ahhoz, hogy atom- és űrprogramja békés célt szolgál, viszont a Nyugat attól tart, hogy Irán programja atomfegyver gyártását is célozza. 2013-ban az atomprogramról ideiglenes megállapodást kötöttek Iránnal, de a végleges megegyezés Irán és a nyugati hatalmak közt még várat magára.
Hírfigyelő Szolgálat

A magyar föld sorsa

Fülön csíptünk egy „spekulatív földszerzőt”: Babócsán él, Kovács Istvánnak hívják. Nyolcvanhat hektáron gazdálkodik, helyben lakó gazda, regisztrált földműves, családi mezőgazdasági vállalkozó, épp az ilyet részesítik előnyben a földvásárlások, állami földbérlet-pályázatok során, legalábbis a hivatalos nyilatkozatok alapján.
A babócsai Kovács azonban – meséli lapunknak – nyilván a véletlenek furcsa összjátéka miatt rendre hoppon marad. Legutóbb egy parányi, öt aranykoronás területre adta be vételi szándékát abból a 160 hektáros babócsai osztatlan közösből, aminek egy kicsiny részben maga is tulajdonosa, harminc hektárt pedig bérel és gazdálkodik rajta. Mégsem ő, hanem egy Zalaegerszegen élő személy vásárolhatta meg a földdarabot, a helyi földbizottság döntése révén. Ugyancsak nemrég írtak ki ötvennégy állami biroktestet a környékben bérletpályázatra, kettőre Kovács István is beadta igényét, de egyet sem kapott, úgy tudja, hogy mind az ötvennégyet a babócsai Határőr Zrt vagy érdekeltségei szerezték meg. Mellesleg az idős gazda azt állítja: a helyi földbizottságban is a zrt. „emberei” ülnek többségben, a zalaegerszegi nyertes pedig (mennyi véletlen!) a társaság egyik tulajdonosa.


– Apró kis földterületről van szó, nem az bosszant, hogy nem lehetett az enyém, sokkal inkább az elv; a hangzatos szép szavak (a helyben lakó és gazdálkodó családi földművelők támogatása) mintha ellentétben állnának a gyakorlattal – véli Kovács gazda, hozzátéve: azt már végképp sehogyan sem képes megérteni, hogyan lett ő „spekulatív földszerző”.
Ötös kód – ez állt az ominózus földdarab értékesítéséről szóló döntés indoklásában, erre hivatkozva utasították el Kovács István kérelmét. Azt, hogy ez mit is jelent, Mácsai Ádámtól, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy megyei igazgatójától tudtuk meg. A kamara egyébként – bocsátotta előre a megyei igazgató – nem dönt helyi földügyekben, arra valók a bizottságok helyben, tagjaik vannak tisztában Babócsán és másutt is a helyi viszonyokkal.

– Felhalmozási célú spekulatív földszerzés, ezt rejti az ötös kód – így Mácsai Ádám. – A helyi földbizottság úgy vélte, hogy Kovács István nem érintett a kérdéses osztatlan közös tulajdonú területen, ellenben a vevő igen, hiszen bár zalaegerszegi lakos, de ott gazdálkodik, az osztatlan közösben területei vannak, állatokat tart. A bizottsági tagok a másik pályázó esetében spekulatív vételi szándékot érzékeltek. Hangsúlyozom, háromezer négyzetméterről van szó. A földtörvénynek nem az a célja, hogy használhatatlan területek kerüljenek tulajdonba, ha egy kiméretlen osztatlan közös területen egyre több lesz a tulajdonos, ott előbb-utóbb ellehetetlenül a gazdálkodás. A helyi bizottságok egyébként sehol sem engednek be „idegeneket” a településekre.

– Én vagyok a spekulatív földszerző? – kérdezett vissza Kovács gazda, amikor elmondtuk neki, mit is rejt az ötös kód. – Helyi földműves, állattartó, családi gazdálkodóként? És hogy nem vagyok érintett az ominózus osztatlan közösben? Harminc hektárt bérelek, sőt, egy csekély mértékben tulajdonos is vagyok, igaz, hogy a Határőr Zrt. érdekeltségei nálam jóval nagyobb mértékben tulajdonosok ezen a 160 hektáron is, ahogyan mindenütt a környéken, Babócsán, Bolhón, Somogyaracson, Rinyaújnépen.

Amikor megalakult a helyi földbizottság Babócsán, rögtön föltettem a kérdést: ők képviselik majd a helyi gazdák érdekeit? Hiszen az ötből négy a zrt. embere: az elnökasszony, két főrészvényes és a főagronómus felesége. Előre látható volt, hogy mi fog történni. Ezen a környéken senkinek sincs esélye, aki valamilyen módon nem hozzájuk kötődik. Csak terjeszkednek és terjeszkednek, lám, ilyen kis területekre is lecsapnak.

Négy falu határában ma körülbelül négyezer hektárjuk van (persze ügyesen szétdarabolták saját magukat, hiszen a Biofarm és a Drávamező cégek is az ő érdekeltségeik), negyven embernek adnak munkát, miközben a térségben akkora a munkanélküliség, mint a borsodi, szabolcsi régiókban. Ki is hát a „spekulatív”? Így mennek tönkre a kis falvak, így bánnak a végeken velünk, kisemberekkel, valódi családi gazdálkodókkal. Pedig mi csupán annyit akarunk, hogy hagyjanak bennünket is élni, megélni. A témával kapcsolatos kérdéseinket elküldtük a Határőr Zrt.-nek is, ám egyelőre nem kaptunk választ.

http://jovonk.info/2015/02/03/olvasoi-level-magyar-fold-sorsa

Nemzetközi jogi útra terel Oroszország?

Elővették az oroszok a világháborús kártyát - vélik a nyugíti sajtósok: több ezer milliárd eurót kérhetnek Németországtól. Ugyanis, ha szankció akkor legyen szankció! Nem mintha Oroszország rá volna szorulva a német alamizsnára, de lehetségesek ilyen utak is jogilag, ha az EU és élen az egykori önmagának csak árnyéka a mai liberális Németország nem hagy fel az ázsiai térséggel szembeni mindennemű háborúval. És nem tesz le Ukrajna Nyugati indíttatású felforgatásáról, békésen hagyva az orosz élettér nem bolsevik tipusú, hanem nemzetállami kibontakozását. Az orosz parlamentben munkacsoportot állítanak fel, hogy átszámolják, mekkora kárt okozott Németország a Szovjetuniónak a második világháborúban. Természetesen Putyin Oroszországa nem egyezik az egykori Szovjetunióval eszmeiségben, de ha kell kénytelen ilyen tipusú fegyvernemeket is bevetni. A javaslatot jegyző képviselő, Mihail Degtyatjov szerint Németország gyakorlatilag semmit nem fizetett a világháborús károkért. A képviselő összesen 3-4 ezer millárd eurósra becsüli a végösszeget.

Az oroszok nincsenek egyedül ezzel az ötlettel: Alekszisz Ciprasz görög miniszterelnök korábban beszélt arról, hogy Németország fizethetne a görögöknek a világháborús károkért. Hoppá! Szorulhat a hurok. Persze a mai liberális-keresztény-demokratikus- szociális (Hogy férnek meg ezek az abszolút ellentétes irányok egy vezetésben az számunkra rejtély?) német kormány hamar elzárkózott, hogy ilyenben nem érdemes reménykedniük.

Várjuk ki a végét! Vajon benyújtják-e a számlát? Hiszen a saját jogi toleranciacsapdájába eshet Eu-s jog szerint Németország...

A mai bárgyú német társadalomért nem kár sajnos, de könnyen megihatják a levét a mai politikai csatározásoknak, ami könnyen megroppanthatja az Eu gerincét adó Németországot.

Gölöncsér Miklós


Németország 3-4 trillió euróval adósa Oroszországnak

Miközben a hazai elemzők azt próbálják kitalálni, hogy miről lehetett szó Angela Merkel tegnapi, és miről lesz szó Vlagyimir Putyin közelgő budapesti tárgyalásán, jól mutatja a két nagyhatalom egyre romló viszonyát, hogy ilyen állítás jelenik meg az Izvesztyija címoldalán, és nem is akárkitől: Mihail Gyegtyarjov Duma-képviselő, Oroszország Liberális Demokrata Pártjának egyik vezetője nyilatkozta a lapnak.

Ha a világháború aktuálpolitikai témaként merül fel, az sohasem jó jel. Gyegtyarjov állítása szerint országa, mint a Szovjetunió jogutóda, egyetlen kopejka jóvátételt sem kapott az egyesített Németországtól a világháborús károkért. Mindezt tetézi, hogy Németország tovább folytatja a károkozást, "a törvénytelen EU-s szankciók" révén, így a jóvátétel ügye nyitott és aktuális kérdés. Emiatt orosz parlamenti képviselők munkacsoportot alakítottak annak számba vételére, hogy mekkora károkat okozott Németország a Szovjetuniónak, és ezért milyen jóvátételben részesült eddig. A II. világháborúban a Szovjetunió elveszítette nemzeti vagyonának 30 %-át, és 27 millió embert, köztük 16 millió civil lakost. Anyagi jóvátételt ezért csak az NDK fizetett, hatszázmilliárd dollárt, az NSZK, illetve az egyesített Németország semmit. Ha nem lett volna háború, Oroszország lakossága ma 300-400 millió lenne, és egészen más lenne a gazdasági helyzet.

Ezzel szemben - hangsúlyozta a képviselő - Németország olyan államoknak fizet jóvátételt, amelyek a háborúban nem is vettek részt. Izraelnek például "a nemzeti-szocializmus igazságtalanságainak jóvátétele" fejében, tekintettel a holokauszt hatmillió áldozatára, 60 milliárd eurót. Gyegtyarjov véleménye szerint Németországnak 3-4 trillió euró jóvátételt kell fizetnie Oroszország számára, és reméli, hogy Fehéroroszország, Ukrajna és a többi, kárt szenvedett volt szovjet köztársaság képviselői is csatlakoznak a munkacsoportjukhoz. Azzal mindenesetre úgy tűnik tisztában vannak a munkacsoportban, hogy a kérdésről nemzetközi tárgyalásokat kellene folytatni, és, mivel a háborúnak hetven éve vége, kicsi az esélye bármiféle megegyezésnek.

Más képviselők megemlítették, hogy korábban az új görög miniszterelnök, Ciprasz ugyancsak szóba hozta a német jóvátételt, mint lezáratlan kérdést. Görögország a német megszállás következtében ugyancsak komoly károkat szenvedett, a veszteséget 162 milliárd euróra teszik, és nekik Németország már kinyilvánította, hogy nem fizet.

A munkacsoport több tagja hangsúlyozta, hogy a háborút követően, 1946-47-ben szerelvényszámra szállította a Szovjetunió a gabonát az éhező Németországnak, holott saját népe is nélkülözött. Lehetséges-e, hogy Merkel kancellár, aki olyan mértékben száll síkra az Oroszországot sújtó újabb szankciókért, ne tudna erről a segítségről, amelyet a győztes nyújtott a legyőzöttnek?


Szerző: Lutz

Orosz válasz a német szankciókra - kártérítést követelhetnek a világháborús rombolásértOroszország fontolóra veszi, hogy utólagos kártérítési igényt nyújt be Németországnak a második világháborúban okozott károkért. Az LDPR frakció képviselője egy törvényjavaslatot terjesztett elő, amely a náci Németország károkozásának kártételére vonatkozik.
A párt képviselője szerint Oroszországnak jár a kártérítés, mivel a második világháború után egyedül Oroszország nem érvényesített semmiféle kártérítési igényt. A Jaltai konferencián elért tárgyalások eredményeképpen a Szovjetunió lefoglalt Németországban gyáregységeket és technikai találmányokat, de ezek még a töredékét sem viszonozták annak a hihetetlen kárnak, amit a németek okoztak Oroszországban. 27 millió halott (a hivatalos adatok alapján) és gyakorlatilag az Urál vonaláig az egész országot a földig rombolták, több ezer kilométeren keresztül. Egyetlen országnak sem kellett elszenvednie akkora mértékű rombolást, mint amekkorát a németek okoztak a Szovjetunió területén.
Hídfő.net.ru | Mihail Degtyarjev
Az előterjesztés szerint 4000 millárd euró a kártérítés összege. Mihail Degtyarjev arra hivatkozott, hogy Németország a mai napig fizet Izraelnek és kárpótlást ad a zsidóknak, de egyetlen fillérrel sem kárpótolta a 27 millió halott orosz családját, és a földig rombolt országot. A most történt események, amelyben újra a Nyugat - és ennek szerves része Németország - az oroszok ellen tesz lépéseket, rávilágít arra, hogy semmibe veszik az orosz népet. A nyugati országok szerint az oroszokat lehet ölni, eltiporni, szankciókkal büntetni, a jogos követeléseiket pedig semmibe venni. Németország újra élen jár abban, hogy Oroszország ellen szankciókat hozzanak, ami egyfajta gazdasági hadviselés. Újra harcban áll a két ország? Hát akkor most előveszik azt, amiért már régen fizetni kellett volna.
Ha ezt egy nemzetközi perben Németország elvesztené, azzal Németországnak egy gazdasági katasztrófával kell szembenéznie. 4000 milliárd euró összeget képtelenség kifizetni. A tervezet persze csak tervezet, és még az sem biztos, hogy az orosz parlamenten ténylegesen keresztül lehetne verekedni. A beadvány sorsáról végső soron az dönt, hogy maga az orosz vezetés - Putyin elnök és miniszterei - mit szólnak az előterjesztéshez. Ők pedig értelemszerűen annak mentén mérlegelik az előterjesztést, hogy a németek milyen mértékben hajlandók részt venni Washington oroszellenes szankcióiban.


http://www.hidfo.net.ru/2015/02/04/orosz-valasz-nemet-szankciokra-karteritest-kovetelhetnek-vilaghaborus-rombolasert

Ron Paul: azért gyűlölik Amerikát, amit a saját országukban teszünk velük

Ron Paul, volt amerikai elnökjelölt, a libertariánus mozgalom egyik véleményvezére élesen bírálta az Obama-adminisztráció drónokkal kapcsolatos politikáját, ami a jemeni rendszer összeomlásának és a síita kormány hatalomra jutásának közvetlen kiváltó oka lehetett.
2013 decemberében az amerikai drónok egy rakétatámadásában 15 civil vesztette életét. Az amerikai hadsereg militánsok konvoja helyett egy esküvőre tartó rokonságot bombázott le, és ez csak egy a számos eset közül, amelyek során amerikai dróntámadásban civilek haltak meg. Ron Paul szerint az Obama-rendszer "terrorizmus elleni harca" egy hatalmas kudarc, és az ilyen esetek miatt dőlhetett össze az a jemeni rendszer, aminek az amerikai külpolitika a fenntartásában volt érdekelt.
Hídfő.net.ru | Ron Paul
Ron Paul kifejtette, hogy az amerikaiak által okozott civil halálesetek mind hozzájárultak ahhoz, hogy a múlt hét folyamán síita hatalomátvétel történt Jemenben. A libertariánus politikus mindezzel kapcsolatba hozta a Franciaországban, a Charlie Hebdo hetilap szerkesztősége elleni terroristatámadást, ahol az elkövetők egyikének fő motivációja volt az amerikai külpolitika közel-keleti tevékenysége miatt érzett harag. Ron Paul szerint a drónokkal végrehajtott légicsapások nem hatékony fegyverek a terrorizmus ellen, hanem épp ellenkezőleg, a nyugati országokba importálják azt. "Ez az intervencionalista politika valós kockázata. Nem amiatt gyűlölnek minket, mert gazdagok és szabadok vagyunk, hanem amiatt, amit a kormányunk művel velük a saját országukban."
Az amerikai politikus szerint a Jemenben történtek tanulsága, hogy a beavatkozással nem harcolnak a terrorizmus ellen, hanem járulékos veszteségként kezelt civil halálesetekkel még több radikálist teremtenek, melynek eredményeként a nyugati országok is egyre kevésbé lesznek biztonságosak.

http://www.hidfo.net.ru/2015/02/03/ron-paul-azert-gyulolik-amerikat-amit-sajat-orszagukban-teszunk-veluk

Befektetési szolgáltatások minden takarékban

Mostantól minden takarékban, közel ezer fiókban elérhetőek a befektetési termékek

Február elején az összes takarékban elindult az első, integrációs szinten egységes informatikai rendszer, amely a befektetési termékeket és szolgáltatásokat kezeli. A fejlesztésnek köszönhetően létrejött az ország legnagyobb értékpapír-forgalmazó hálózata: minden takarékszövetkezet, országosan közel ezer fiókban tudja kínálni egységes feltételekkel a befektetési termékek teljes körét.

Az egyik legkorszerűbb értékpapírszámla-vezetési rendszer egységes, szektorszintű bevezetése révén a takarékok ügyfelei mostantól kényelmesen, a lakó- vagy a munkahelyükhöz legközelebbi takarék kirendeltségén, az ország bármelyik takarékszövetkezeténél intézhetik befektetési megbízásaikat, nemcsak annál a takaréknál, ahol befektetéseiket eredetileg elhelyezték, vagy értékpapír számlájukat megnyitották. A fejlesztésnek köszönhetően az ügyfeleket a korábbinál gyorsabban és kényelmesebben tudják kiszolgálni a takarékok munkatársai.

A több mint egymillió ügyféllel rendelkező szövetkezeti hitelintézeti szektor megújításának újabb jelentős mérföldköve az új, minden takaréknál egységesen bevezetett rendszer elindítása. Február elején ezzel befejeződött a szövetkezeti hitelintézetek közösségének országos lefedettségű, ezernél is több értékesítési pontból álló befektetési termékeket és szolgáltatásokat kínáló hálózatának kiépítése. Az új rendszer központi ügyféltörzshöz és folyószámla-vezető rendszerhez integrálható, így nagybanki működést tesz lehetővé – mostantól tehát a takarékok valódi pénzügyi csoportként tudják kiszolgálni befektetéssel rendelkező, vagy értékpapír-vásárlást tervező meglévő és új ügyfeleiket.

Az elmúlt két évben jelentősen nőtt az állampapírok és a befektetési jegyek állománya a hazai megtakarítások piacán: a befektetési jegyek állománya ezermilliárd, az állampapírok állománya pedig 1200 milliárd forinttal nőtt, a két instrumentumban elhelyezett összegek mára csaknem elérték a bankbetétek 6500 milliárd forintot kitevő állományának összegét. Az alacsony kamatkörnyezetnek köszönhetően az ügyfelek oldaláról is egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a bankbetéteknél magasabb hozamot biztosító állampapírok és befektetési alapok iránt.

A mostani fejlesztés szervesen illeszkedik a szövetkezeti hitelintézeti közösség üzleti stratégiájába. A lakossági megtakarítások piacán 16 százalékos részesedéssel rendelkező takarékszövetkezeti szektor a termékkínálat fokozatos szélesítésével – így a tavaly év végétől kapható ingatlan alap értékesítésének elindításával –, és most az értékesítési hálózat bővítésével újabb lépést tett célja felé, vagyis, hogy dinamikusan növelje részesedését a befektetési szolgáltatások terén.

Fapipa

Egyre forróbb a helyzet egész Ukrajnában

Utolsó ultimátumot kaptak a Debalcevónál beszorult ukrán alakulatok. Az Donyecki Népi Köztársaság hadserege látja, hogy az ellenséges csapatok egyre kevesebb ellátmánnyal, utánpótlással, tartalékkal rendelkeznek. A DNK vezetésének rendelkezésére oroszul, ukránul, lengyelül és többek között magyarul nagy teljesítményű hangszórókkal szólítják fel az ukrán katonákat, hogy ne áldozzák az életüket értelmetlenül igazságtalan érdekekért, hanem tegyék le a fegyvert. Személyesen Alexander Zaharcsenko donyecki elnök jelentette ki, hogy garantálja mindenkinek aki leteszi a fegyvert, hogy haza fog jutni - erre szavát adta.
Magyarországon élő, Kárpátaljáról elszármazott forrásunk arról számolt be, hogy tíz nap alatt négy ismerősét vesztette el a falujából. Kintről kapott üzenetek szerint a sorozások alatt egyre durvábban lépnek fel a magyarok ellen. Emiatt a magyarok közötti elégedetlenség és ellenállás is növekszik, amely komoly atrocitások forrása. Január 30-án egy böllér rendezvényt 20 baseball ütővel felszerelt ember vert szét. Egyszerűen lerohanták a rendezvényen tartózkodókat, és ütöttek, akit értek. Az ilyen fajta fellépések célja egyedül a félelemkeltés lehet. Ha megnézzük, hogy kinek áll ez érdekében, akkor egyértelműen az ukrán kormány, és a kezük alá dolgozó hasznos-idióta jobb szektoros szervezetek jöhetnek számításba. Valójában terrorizálni akarják a magyarságot - ami még ha nem is egy robbantásos merénylet, de mindenképpen kimeríti a terrorizmus fogalmát.
A terrorizmus meghatározása: "az erőszak alkalmazásának, vagy az azzal való fenyegetésnek olyan stratégiája, melynek elsődleges célja félelem, zavar keltése és ennek révén meghatározott politikai, ideológiai vagy vallási célok elérése, vagy a hatalom megtartása." Az ukrán kormány terrorizmust folytat a kárpátaljai magyarság ellen. Valószínűleg teszik ezt azért, mert a kijevi kormány sorozási intézkedése kudarcba fulladt. A behívott fiatalok menekülnek, elrejtőznek, külföldre menekülnek. 40 000 embert akartak behívni, de a hírek szerint a felét sem sikerült.
Hídfő.net.ru | Ukrajna sorozás
A tárgyalásokon való konstruktív részvétel helyett meghirdetett sorozásra válaszul Alexander Zaharcsenko szintén általános mozgósítást rendelt el február 15-étől. A DNK sorozása 100 000 embert érint, és öt hadosztályt akarnak felszerelni, ebből három gépesített hadosztály lenne. Zaharcsenkó szerint bőven elegendő ember, kiképző és anyagi lehetőségük van arra, hogy ezt meglépjék. Ha ezt a DNK végre tudja hajtani, akkor a DNK hadserege hivatalosan is erősebb és létszámban nagyobb lesz, mint az ukrán hadsereg. Ezen kívül van még egy támasza Zaharcsenkonak. Az USA jelezte, hogy megkezdik rakéták és nehézfegyverek szállítását Ukrajna számára. Vlagyimir Putyin válaszképpen bejelentette, hogy amennyiben az USA fegyvereket szállít Kijevnek, Oroszország megkezdi a fegyverek szállítását a függetlenedő köztársaságoknak. Washington azonnal hátrált Moszkva válasza miatt, de mindez csak a támogatás hivatalossá tételét érinti, mert az USA hónapok óta ellátmánnyal és harceszközökkel látja el a kijevi rezsimet. Terepjárókat, kézi fegyvereket, rádiótechnikát, élelmiszert, ruházatot és egyéb eszközöket kapnak, de nehézfegyvereket eddig nem szállított a nyugat (hivatalos formában).
Érdekes információ az is, hogy milyen útvonalakon jutnak a kelet európai országok volt szovjet haditechnikái Ukrajnába. Hivatalosan természetesen ezeket a fegyvereket harmadik világ béli országok veszik meg. Valójában sosem jut oda, hanem vagy Ukrajnában, vagy Szíriában kötnek ki ezek az eszközök, az orosz szövetségi rendszerbe tartozó országok rombolására. Így a közvélemény és Moszkva felé ezek a kormányok mossák kezeiket, valójában mindenki tisztában van vele, hova kerülnek az eszközök. Most éppen Románia és Lengyelország húzza a legnagyobb hasznot ebből az üzletből, mert így számolják fel a 30 éves haditechnikát.
A DNK kormányközeli emberi azonban egyre többször beszélnek Odessza - Harkov vonalról, és utalnak arra, hogy a DNK célja most már az, hogy ezen a vonalon az egész, oroszok lakta területet felszabadítsa. Kérdés, hogy megállnak-e itt, vagy egyenesen mennek Kijevbe?
http://www.hidfo.net.ru/2015/02/03/egyre-forrobb-helyzet-egesz-ukrajnaban


Donbasszban a népfelszabadítók tovább szűkítették ma a Gyebalcevo körüli gyűrűt. (Каменка)Kamenykánál a DNR egyik taktikai zászlóaljának rohamegysége rajtaütött a valcmanista megszállók egyik táborhelyén.
A (Дебальцево)-(Артемовск)Artyemovszk úton a kijevi junta bekerített latorjai megpróbáltak kitörni. Beletörött a bicskájuk meg a foguk. (Попаснaя)Popasznaja felé hasonló dologban mesterkedtek a latrok. A két kísérletükben nyolc páncélozott csapatszállítójuk, és hat teherautó veszett oda. Meg a bennük ülők.
Artyemovszk környékén Nyalókakirály martalósösszevonást hajtat végre. Próbálják a katlant megnyitni.
Donyecket reaktív és csöves tüzérséggel egész nap lőtte a valcmanista bűnbanda. Értelemszerúen Gorlovkát is.
(Засядько)Zaszjadko bányaüzem 140 föld alatt dolgozó bányászát ma evakuálni kellett a föld alól, mert megszűnt a villamosenergia-ellátás.

Ma kora esti jelentések szerint (Счастье)Szcsasztyjenál nagyon “rájár a rúd” az “Ajdar” banditazászlóaljra. Bekerítette őket a milicia, és minden ellátmánytól meg vannak fosztva. Vélemények szerint Kolomojszkij Hiéna-mint különítménytulaj-hamarosan eldobhatja a zsoldlistát. Az “Ajdar” szinte kizárólag jobbszektoros bérgyilkosokból verbuválódott össze. Első “jeleskedésük” Volnovahánál volt a nyár elején, amikor lemészárolták a valcmanista Nemzeti Gárda önkénteseit, mert szerintük nem voltak eléggé elszántak a civilek lemészárlására.
menekhttps://balrad.wordpress.com/2015/02/03/donbassz-ma-18/

Nyugaton egy totális diktatúra, teljes megfigyelés épül

Hídfő.net.ru | Brit rendőrség
Anglia és Wales hatóságai több mint 18 millió, nem büntetett előéletű civil képeit töltötték fel a rendőrségi arcfelismerő rendszerbe, - áll a BBC kedden, független megfigyelőre hivatkozva közölt írásában. Bár a brit rendőrség egy 2012-ben hozott, precedens értékű bírósági ítélet alapján (ami az adatbázisok törlésére kötelezte a rendőrséget) törvénytelennek tartja az ilyen eseteket, a hatóságok ragaszkodnak ahhoz, hogy az új adatbázis teljes mértékben összhangban van az adatvédelmi törvénnyel. Alastair MacGregor biometrikáért felelős biztos a BBC-nek nyilatkozva elmondta, hogy egy olyan rendszer épül, ami komoly aggodalmakat vet fel a magánszférával és polgári szabadságjogokkal kapcsolatban.
A brit rendőrség egyes hivatalaiban egyre elterjedtebb az arcfelismerő rendszer használata. Korábban arra hivatkozva vezették be ezt a rendszert, hogy a büntetett előéletű személyek fotói kerülnek be az adatbázisba, ami így megkönnyíti a bűnözők előkerítését. Nyugati mintára a magyar önkormányzatok is elkezdték kiépíteni az arcfelismerő programokkal kompatibilis térfigyelő kamerák hálózatát. A rendszer kiépítésekor ez is egyfajta összeesküvés-elméletnek számított: tűzzel-vassal üldözött politikai bűn volt olyat feltételezni, hogy a személyigazolványok, vezetői engedélyek és útlevelek fotói is bekerülnek a rendszerbe.
Térfigyelő kamera Budapesten, Józsefvárosban
A Metropolitan Police mostanra bizonyítottan egy teljes adatbázist készített, amibe a nem büntetett előéletű személyek fotói ugyanúgy bekerülnek, mint a többszörösen visszaeső bűnözőké. Mindez alapjaiban semmisíti meg azt, amit az "ártatlanság vélelmének" neveznek, valamint súlyosan sérül a magánszférához való jog. Egy ilyen rendszer üzemeltetése azt jelenti, hogy akinek személyigazolványa van, annak a hatóságok meg tudják állapítani a tartózkodási helyét. A Metropolitan Police, Leicestershire Police, és a brit határőrség használja ezt a rendszert, amihez bizonyítottan az ártatlan civilek arcképeit is hozzárendelik. Eközben a bűnözőknek csak alig több mint 3 százalékát fogják el arcfelismerő-rendszer használatával. Miközben a teljes megfigyelés bizonyítottan nem javítja a közbiztonságot, a hatalom számára jóval nagyobb teret ad a politikai ellenfelek fenyegetettségben tartására, - mindezt olyan országokban, ahol hivatalosan szólva fejlett civil társadalom és demokrácia van.

http://www.hidfo.net.ru/2015/02/03/nyugaton-egy-totalis-diktatura-teljes-megfigyeles-epul

Éljen a szabad és független Magyarország!

Bár láthatóan voltak súrlódások a német kancellár és a magyar miniszterelnök közt, a hétfői tárgyalások gazdasági szempontból sikeresek voltak: a VS.hu úgy tudja, gyárat építhet a BMW, a Siemens beszáll a Paksi Atomerőműbe, és az Airbus nyerheti el a magyar helikopterbeszerzést. Merkel német üzletembereknek azt mondta: lehet tárgyalni Orbánnal, de néha tart a magyar meglepetésektől.
Több, konkrét iparpolitikai megállapodás született hétfőn, Angela Merkel német kancellár és Orbán Viktor magyar miniszterelnök találkozóján – értesült a VS.hu magyar kormányzati, illetve német gazdasági forrásokból.
Az energiaszektort érinti az a megállapodás, amely szerint a német Siemens beszáll a Paksi Atomerőmű menedzsmentjébe, illetve technológiával és eszközökkel vesz részt a bővítésben, vagyis Paks 2 megépítésében. Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter már decemberben beszélt arról: azért döntöttek külsősök bevonása mellett, hogy eloszlassanak minden félelmet az orosz közreműködéssel és orosz tőkéből megvalósuló beruházással kapcsolatban. Akkor azonban céget még nem említett.
Információink szerint körvonalazódik egy hadiipari együttműködés is, amely az Eurocoptert érinti. Ez valószínűleg azt jelenti, hogy a magyar katonai (és részben rendvédelmi) helikopterflotta megújítását (amely 30 helikopter beszerzését jelentené, 172 milliárd forint értékben) a német-francia Airbus Helicopters nyerheti el, nem pedig az amerikai Sikorsky, vagy az olasz-brit AgustaWestland. Korábbi hírek szerint a beszerzést már előkészítették a Honvédelmi Minisztériumban, de a kormány még nem döntött.
A járműgyártás területén is várhatóak újabb német beruházások: úgy tudjuk, hogy magyarországi üzem építését mérlegeli a bajor BMW, de a konkrét helyszínről még nem született döntés. Az is bizonyosnak tűnik, hogy a Mercedes a jelenlegi kecskeméti gyára mellé egy újabbat épít, amelyben egy új modell gyártása indulhat meg.
Információink szerint legmagasabb szinten született megállapodás arról, hogy a német RWE többségi tulajdonában lévő, visontai Mátrai Erőműbe 50 százalékos tulajdonosként beszáll az állam (jelenleg az állami tulajdonú Magyar Villamos Művek 26 százalékkal hányaddal rendelkezik, ennek növeléséről már egy éve beszélt az akkori fejlesztési miniszter, Németh Lászlóné – a szerk.), az erőmű pedig további húsz évig fenntartja a lignitre épülő villamosenergia-termelést.
Lehet tárgyalni Orbánnal
Angela Merkel információink szerint hétfőn este, egy magyarországi német vállalatvezetőknek rendezett fórumon arról beszélt, hogy „lehet tárgyalni bármiről Orbán Viktorral”, de néha nem biztos benne, hogy a magyar kormányfő ezek után nem okoz-e neki meglepetést. Üzletemberek ugyanakkor információink szerint azt mondták a kancellárnak: Magyarországon a saját tapasztalataik alapján jobb a helyzet, mint ahogy azt a német sajtó azt bemutatja.
A két kormányfő találkozóján ugyanakkor értesülésünk szerint a kancellár szóba hozta azokat a a követhetetlenül változó magyar gazdasági környezetre vonatkozó kritikákat (utalt erre a sajtótájékoztatón is, mikor azt mondta: „a német gazdaság értékeli, ha megbízható keretfeltételekre talál”), de azt a választ kapta, hogy a világ változik gyorsan, Magyarországnak ehhez kell alkalmazkodnia.
Német üzleti körök sok egyéb mellett az elektronikus árukövető rendszer, az EKÁER hirtelen bevezetését kifogásolták, és még mindig nagyon elégedetlenek a rendszerrel. Egy kormányzati forrás ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: éppen azért kellett olyan gyorsan és váratlanul bevezetni a rendszert, mint ahogy a nyerőgépeket tiltották be, mert ellenkező esetben esetleg olyan lobbizások kezdődtek volna, amelyeknek elképzelhető, hogy nem tudtak volna ellenállni.
(vs)
Bal-Rad komm: Magyarán-ERŐSÖDIK A NÉMET MEGSZÁLLÁS! Oroszország pénzt ad Paks II-re, de a németek KIKÖVETELTÉK maguknak a helyet a menedzsmentben! Ennek a visszautasíthatatlan ajánlatnak Döbrögink nem tudott ellenállni! Adnak ők rabszolgát bőven a BMW-nek is! Csak jöjjön! Növelje a “magyar gazdaság” teljesítményét! Járuljon hozzá az országépítéshez!
“Hadiipari együttműködés” is lesz! Helikoptereket VÁSÁROLUNK! Amit zömmel a németek gyártanak! Mai áron 172 milliárdért. Harminc helikoptert. Hatmilliárdért darabját! A “magyar” honvédség számára. Magyarország “hadserege” lesz a világelső az ezer “katonára” jutó helikopterek számát illetően a világelső! (Vagy mégsem? Merthogy “részben” RENDVÉDELEMRE kellenek a helik! A mi pénzünkből fizetik, hogy arról lőjenek bennünket!)
No magyarok! Ennyit a magyar “függetlenségről”! Merkel Anyó a selyemzsinórt a mi nyakunkba vetette!
AZON FÜGGÜNK!

Erdogan visszatérne a kétkulacsos politikához?

Recep Tayyip Erdogan török államfő szerint az ENSZ mostanra alkalmatlanná vált arra, hogy valamiféle globális vezetést folytasson, és szükségessé vált az ENSZ megreformálása. Erdogan szerint a szervezet zsákutcába jutott, ami leginkább abban mutatkozott meg, hogy holtpontra jutottak a Szíriával kapcsolatos határozatok. "A világ nagyobb mint öt ország. Nem lehet 196 országot öt országra redukálni."
Hídfő.net.ru | Erdogan
A török államfő elmondása szerint nincs igazság a világban, mert hiába egyeztettek Oroszországgal és Kínával, a két ország megvétózta a határozatokat, és miközben több mint 350 ezer ember vesztette életét a szíriai háborúban, "még mindig nincs beavatkozás".
Erdogan szerint igazságtalan az az állapot, hogy az ENSZ öt állandó tagja csak három kontinenst képvisel, és nincs az iszlámot képviselő hang az állandó tagok közt. Ugyanakkor kiemelte, hogy "az ENSZ állandó tagjainak egyébként sincs mit mondaniuk, mivel nincs fennhatóságuk, és nem tudják befolyásolni az eseményeket" a régióban.
Az államfő kifejtette, hogy jelenleg olyan állapotok uralkodnak a globális politikában, mint az első világháború után, és a fennálló aránytalan viszonyokat meg kell változtatni.
Törökország és Oroszország hosszú távú megállapodást kötött az Európába irányuló orosz gázszállításról. A Gazprom gázárkedvezményt kínált a török kormánynak a további projektekre vonatkozóan, a törökök azonban a felajánlott gázárkedvezmény dupláját kérik, és Ankara ezt a követelést most politikai torzsalkodással kívánja alátámasztani.
http://www.hidfo.net.ru/2015/02/03/erdogan-visszaterne-ketkulacsos-politikahoz

Szőlőmag - Új aszpirin

Új aszpirin - Nem vicc
Amíg várod a mentőket, NE feküdj le! Tudtál erről?

Vásárolj egy doboz új fajta aszpirinkristályt, tarts belőle a kocsiban, a retikülben, a pénztárcában, az éjjeliszekrényen stb. Jó megtudni, hogy segíthetünk magunkon.

A Bayer gyógyszergyár olyan kristályos aszpirint gyárt, amely a nyelv alatt sokkal gyorsabban feloldódik, mint a tabletták. Miért ajánlatos az éjjeliszekrényen aszpirint tartani? A bal kari fájdalmon kívül egyéb tünetei is lehetnek a szívrohamnak.

Szintén figyelni kell az állban érzett nagy fájdalomra, valamint a hányingerre és az erős izzadásra. FONTOS tudni, hogy előfordul, hogy a mellkasban NINCS fájdalomérzet a szívroham folyamán. Az álmukban szívrohamot szenvedetteknek kb. 60%-a nem ébred fel. De a mellkasi fájdalom felébreszthet a mély álomból. Ha ez történne, akkor azonnal oldj fel két kristályos aszpirint a szádban és nyeld le őket egy kis vízzel.

Ezután hívd a mentőket és mondd, hogy
- SZÍVROHAM!
- MONDD, HOGY BEVETTÉL 2 ASZPIRINT
- TELEFONÁLJ EGY SZOMSZÉDNAK VAGY A KÖZELBEN LAKÓ ROKONNAK
azután ülj le egy székre vagy pamlagra a bejárati ajtó mellett de LE NE FEKÜDJ!

Szőlőmag őrlemény

Szüret után beáztatjuk lavórba ami a présben maradt, jól megkavarjuk, a héja úszkál egy darabig, a mag hamarabb leül az aljára. Kiszedjük a héjat, szűrőn vagy szitán át leöntjük a magról a vizet, ponyván vagy lepedőn szétterítve megszárítjuk a magot. Én üvegben tárolom a kamrában, és kávédarálóban őrlöm kis tételekben. Napi néhány kávéskanál kell csak belőle. Sokan akiknek van szőlőjük, nem is gondolják, hogy ez a "melléktermék" ilyen hasznos és értékes alapanyag, és érdemes feldolgozni. Adjátok tovább a tudást gazdálkodó ismerőseiteknek!
Jövedelem-kiegészítő tevékenység is lehet.

Szentgyörgyi Albert neve mindenkinek ismerősen cseng, ha a C-vitaminra gondolunk, de valójában mi is volt az első felfedezése? Először Nobel-díjas tudósunk, Dr. Szentgyörgyi Albert írta le még 1936-ban a szőlőmag emberi szervezetre kifejtett kedvező hatását. Ő mondta ki azt is először, hogy a szőlőmag tartalmazza valószínűleg a legtöbb természetes antioxidánst. Nobel díjas tudósunk a 30-as években piros szőlő és szőlőmaggal kapcsolatos kutatásokat végzett, amikor rájött a lényegre: a szőlő és a magja egy fantasztikusan erős természetes immunerősítő és antioxidáns.

Mégis, miért nem hallunk erről a fantasztikus termékről?

Talán mert túl jó a hatása (18x erősebb a C-vitaminnál és 50x erősebb antioxidáns az E-vitaminnál), talán mert hő hatására sem megy benne tönkre a hatóanyag, talán mert jobb importálni növényeket a titokzatos Amazóniából, vagy esetleg mert nem akarják egyesek, hogy ilyen egészséges dolog legyen a kezünkben. Ez Magyar termék és felfedezés!

A szőlőmag mikroőrleményben levő polifenolok antioxidáns hatásuknak köszönhetően hozzájárulnak a szervezetünkben zajló káros oxidatív folyamatok gátlásához.

A szőlőmag őrlemény hatása, összetétele

Számos kutató olyan anyagot keres, mely elpusztítja a daganatos sejteket, ugyanakkor ez egészségesekben nem tesz kárt. Ilyen szempontból a jövőre nézve a szőlőmag kivonat igencsak ígéretes választásnak tűnik. A szőlőmag őrlemény segít semlegesíteni a szervezetünkben termelődő szabadgyököket, a nagy töménységben jelen lévő polifenol vegyületek segítségével, melyek antioxidáns hatása a C és E-vitaminnál húszszor erősebb. A szőlőmag őrlemény ajánlott fizikai munkát végzőknek sportolóknak, az erős érrendszer kiépítésére, az ízületek védelmére, az
anabolizmus serkentésére.

A városokban élőknek, a napi 8 órát irodában dolgozóknak ajánlott a stressz ellensúlyozására, a stressz tűrő képesség fokozásához, a szabadgyökök lekötésén keresztül.

A szőlőmag őrlemény fogyasztható krónikus ízületi bántalmakra, gyulladás gátló hatása okán, hölgyeknek, változókori panaszokra, uraknak prosztatájuk védelmében. Külsőleg alkalmazva a szőlőmag őrlemény keverhető pakolásokba, ránctalanító és kisimító hatása miatt. A szőlőmag őrlemény bőrre kifejtett pozitív hatása, rugalmassá teszi a bőrt, érvényesül akkor is ha elfogyasztjuk, mivel stabilizálja a kollagént és az elasztint.

Fiataloknak is ajánlott a készítmény fogyasztása, élénkíti az agyműködést, erősíti az immunrendszert. Időseknek a fogyasztása az érszűkület és az érelmeszesedés megelőzése céljából hasznos. A készítmény ajánlott továbbá keringési problémák megelőzésére, az allergiák tüneteinek enyhítésére illetve a koleszterinszint beállításához egyaránt. Segíthet az ízületek egészségének megtartásában, csökkentheti a gyulladásokat.

Van aki pálinkában áztatva, elixírként, van aki mézzel-fahéjjal keverve, van aki belesütve tésztába...


Kapcsolódó:
A szőlőmagról
2009-ben Izlandon az utolsó sajtburger menüt vitrinbe tették és az a mai napig sem romlott meg

A Donyecki Népköztársaság Honvédelmi Minisztériuma közzétette az idei esztendő első hónapjának “termését”.

miez
Donbasszban “minőségi” fordulatot vitt véghez a kijevi junta. Fő célpontja a martalócseregnek nem a Népköztársaságok fegyveres erői, hanem a civilek, és a civil infrastruktúra. Magyarul: szervezett és tervezett emberirtásra tért át a valcmanista bűnbanda.
Donyeck, Gorlovka, Makejevka egész éjjel latorbombázás alatt állt. Záporoztak a városokra a foszforgránátok. Jelentések szerint rengeteg a civil áldozat.
foszfoszf1
Az események folyamatából kiemelkedik egy tegnap délutáni családirtás Gyebalcevoban. A város gyéren lakott külső kerületében egy négytagú családot-két gyermek, két szülő-KÜLÖN-KÜLÖN VADÁSZOTT LE EGY VALCMANISTA MESTERLÖVÉSZ! A gyerekek 8 és 10 évesek voltak.
Önmagában a harctéri cselekmények mára virradóan sokkat és sok helyen tegnap késő délutánhoz képest nem változtak.
Gyebalcevoból próbált kitörni éjféltájt a kisebb martalóccsoport, de az enyhe kifejezés, hogy nem sikerült nekik.

https://balrad.wordpress.com/2015/02/03/minosegi-valtoztatas-donbasszban/

A jelentés szerint Nyalókakirály bűnbandája január hónapban (ennek első tíz napja ünnepléssel telt) bebukott egy darab repülőgépet, egy darab helikoptert. Leolvadt 141 tank, 11 darab nehéz önjáró löveg, 91 páncélozott gyalogsági szállítójármű, és 62 darab teherautó. 1659 latoregyed harapott fűbe Donbassz harcterein januárban, hétszázötvenen pedig fogságba estek.
A népköztársasági erők személyi vesztesége napi átlagban hét katona esett el, húsz megsebesült. A technikai veszteséget folyamatosan tudták pótolni a valcmanista martalócbandától zsákmányolt eszközökből, sőt!-bővítkezni is tudtak. A “nem kompatibilis” harci technikát megsemmisítették.
Eduard Baszurin miniszterhelyettes beszámolója szerint a tegnapi napon a kijevi junta 163 latorja adta ki a páráját Donbasszban!
Az utóbbi négy nap során MAGYAR NEMZETISÉGŰ-vagy neve alapján feltételezhetően magyar nemzetiségű-kijevi kormánykatonával kapcsolatban nincsenek információik.
(Счастьe)Szcsasztyje környékén ma hajnal óta komoly nehézségei vannak az “Ajdar” latorhordának. Már tegnap kezdte őket piszkálgatni a milicia, ma viszont komolyabbra vették a népköztársaságiak a figurát. A (Веселой Горa)Vjeszelaja Gora hegy felől is kapják a valcmanista hiénák az égi áldást a milicia tüzérségétől.
(Редкодуб)Redkodub, (Центральнaя) és (Чернухино)Csjernuhino-térségekből a miliciák Gyebalcevo irányába indítottak ma délelőtt támadást. Tegnap késő délután a valcmanisták Csjernuhinonál kisérletet tettek a korábban elvesztett blokkposzt visszakaparintására. Ez a kísérlet “dobta meg” legjobban a tegnapi kijevi veszteséglistát. A blokkposzt viszont maradt a népköztársaságiaké.

Popasznajánál már a kenyérgyár területén dúlnak a harcok.
Donyeck, Gorlovka, Jenakijevo az új kijevi stratégiát nyögi. Folyamatosak a latortüzérség támadásai.
https://balrad.wordpress.com/2015/02/03/donbasszi-merleg/

A Nyugat gyakorlatilag polgárháborúban áll, ahogy az összeesküvés uralmának összeomlása folytatódik

A Nyugat gyakorlatilag polgárháborúban áll, ahogy az összeesküvés uralmának összeomlása folytatódik. Ez egy pénzügyi, információs és katonai háború, mely a frakciók között dúl, és amely túllép a nemzeti határokon. És ez éri el a csúcspontját.

A fő csatatér katonai értelemben véve a Közel-Kelet, Ukrajna és Líbia. Amit látunk minden egyes helyen, hogy a nácionista frakció elszántan harcol a túlélésért. Líbiában és a Közel-Keleten azért harcolnak, hogy megkaparintsák a szükséges olajforrásokat, hogy elhárítsák a csődöt. Ukrajnában a nácionisták ráadásul gázt is keresnek, és azért küzdenek, hogy létrehozzanak maguknak egy új hazát, az Izraelből és az Egyesült Államokból várható kiutasításuk után.

Pénzügyi fronton az Európai Unió azért harcol, hogy megakadályozza az új görög kormány fogadalmának bekövetkeztét, hogy törlik az adósságukat, hogy ezzel tönkretegyék az EU pénzügyi rendszerét. Az Egyesült Államokban a vállalati kormány kétségbeesetten próbálja összekaparni a túlélőpénzt február 17-e előtt, azon időpontig, amíg haladékot adtak számukra, hogy megtalálják a forrásokat, miután elmulasztották a január 31-i határidőt.

Sok hasonló esemény zajlik szerte a világon, melyek kapcsolatban állnak a folyamatban lévő harccal, hogy véget vessenek a babiloni adósrabszolgaságnak, és felszabadítsák az emberiséget.

Vessünk egy közelebbi pillantást arra, hogy mi történik Ukrajnában. Az orosz hírszerzés szerint az ukrán elnök Petro Porosenko valódi neve Valshman. Hivatkozva New York-i bírósági jegyzőkönyvekre, az oroszok azt mondják, hogy ő egy román származású kettős izraeli amerikai állampolgár, aki felvette a felesége nevét, hogy ukránnak tűnjön. A hatalomba egy nácionista zsoldos sereg ültette, részeként egy Askenáz zsidó frakció projektnek, mely arra törekszik, hogy visszaszerezzék a Kazár hazájukat. A Times of Israel szerint:

"Egy kitüntetett tudósokból álló csapat vezető kutatóintézetekből és múzeumokból nemrég egy titkos jelentést adott ki a kormány részére, elismerve, hogy az európai Zsidók valójában Kazárok."
timesofisrael.com

Sok európai származású Zsidó ébred arra a felismerésre, hogy Izrael soha nem volt a hazája, együtt azzal a lehangoló önálló túlélési kilátással az agymosott fegyveres gyarmat számára, ami elvezetett a folyamatban lévő projekt, a "Kazária 2.0" létrehozásához Ukrajnában.

Ez elvezet bennünket egy rejtélyes tűzesethez a múlt héten, ahol értékes ősi szláv dokumentumokat őriztek egy orosz raktárban. Vajon ennek a gyújtogatásnak a célja az volt, hogy megsemmisítsék a történelmi bizonyítékokat, ami alátámasztaná a szlávok követeléseit Ukrajnában?

Mindenesetre a terv, hogy létrehozzanak egy új Kazáriát, nem megy jól. Egyrészt a Kazárokért (nem tévesztendő össze Kazahsztán modern nemzetállammal) nem nagyon akarnak harcolni a külföldi zsoldosok olyan emberek ellen, akik a saját hazájuk megvédéséért küzdenek. Másrészt a nyugati olajtársaságok, amelyek forrásai voltak a zsoldos hadsereg finanszírozásának, egyre rémültebbnek tűnnek. A Chevron, az Exxon Mobil, a Marathon és az Eni mindegyike a közelmúltban jelentette be, hogy elhagyják a régiót. Ha én szerencsejátékos lennék, nem fogadnék Kazária 2.0-ra.

A helyzet a Közel-Keleten szintén zordnak tűnik Izrael és az ISIS zsoldos sereg számára. Ami az ISIS-el történik a Közel-Keleten, az valójában egy amerikai megbízásból folyó polgárháború. Egyrészt a Pentagon küzd az ISIS ellen. Másrészt az ISIS toborzóit elfogták Pakisztánban és máshol, akik elmondták, hogy finanszírozásukat az Egyesült Államokból kapják. ISIS harcosokat kezelnek izraeli kórházakban, és Jeruzsálemen keresztül küldik szét a világba az ISIS propagandát, a brit hírszerzés szerint.

Itt vannak tehát a Pentagon csapatok, melyek az amerika által finanszírozott zsoldos sereg ellen harcolnak amerikai fegyverekkel, élükön "El Bhaghdadi"-val, aki valójában Simon Elliot Moszad ügynök. Ha ez nem megbízásból folyó polgárháború, akkor micsoda?

Ennek az egyik tiszta jele, amit láthatunk a vállalati médiában, a keserű szakadás a Pentagon szóvivője Barack Obama, és a legfelső szintű nácionista Benjamin Netanjahu között. Netanjahu egy beszédet mondana az amerikai kongresszusként és szenátusként ismert megvesztegetett színésztársulat előtt márciusban. Obama viszont azt mondja Netanjahunak, hogy nem szívesen látja. CIA források eközben azt mondják, hogy Netanjahut a saját népe fogja megölni.

Ma már az is egyre nyilvánvalóbb, hogy a kongresszusban és a szenátusban lévő szajháknak már nem ajánlják fel a fasiszta biztonsági jelenlétet, amihez hozzászoktak. Vessünk egy pillantást erre a széles körben sugárzott videóra, hogy mire is gondolok.
democracynow.org
ujvilagtudat.blogspot.hu

Videó: https://www.youtube.com/watch?v=yP9In2fNs84

Egy ilyenfajta esemény egy kormányzati tárgyalás közben pár évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna. Sok tüntető, aki Henry Kissingert háborús bűnösnek nevezte, mellesleg Zsidó, állítja egy washingtoni székhelyű forrás, aki velük dolgozik.

Eközben az Obamát támogató amerikai vállalatirányítási frakció is bajban van. Az ázsiai vének megtagadták, hogy tovább görgessék az amerikai vállalati adósságot, ami január 31-én volt esedékes kínai kormányzati források szerint. Ezért az Obama rezsim egy sor drasztikus adóemeléssel, melyeket tévesen "Obamacare"-nek jelölnek, igyekszik finanszírozni magát. Obama azt is bejelentette, hogy lefoglalják az amerikai társaságok által tengerentúlon szerzett vagy tartott pénzt.

Az amerikai dollár arany fedezete szintén bánatot okoz az Egyesült Államokban. mert egy erős dollár nagyon rossz az amerikai gazdaság számára. Januárban az amerikai cégek 87 százaléka csökkentette jövedelmi várakozását az erős dollár hatása miatt.
zerohedge.com

Ezek fájnak, mert nem tudnak versenyképesen exportálni a dollár jelenlegi árfolyamán. Ahogy a múltban már annyiszor említettük, a nemzetközi dollár és az amerikai gazdaság érdekei ellentmondanak. Az amerikai dollár most össze van kötve az arannyal, a kínai jüannal, az angol fonttal és a svájci frankkal. Ez nem egy amerikai valuta. Az amerikaiaknak ki kell adniuk a saját független valutájukat.

A pénzügyi helyzet Európában még rosszabb, mint az Egyesült Államoké. Kiderült, hogy mi az oka, hogy az EU nem hajlandó csökkenteni a görög államadósságot, mivel egy több mint 100 trillió dollár értékű származék omlana össze, ha a görög kötvényeket kihúznák alulról. Az új görög kormánynak azonban eltökélt szándéka, hogy megállítja a görög gazdaság kifosztását, ami eddig a bankárokat támogatta.

Az új görög miniszterelnök Aléxisz Cíprasz első szimbolikus lépése az volt, hogy virágokat helyezett arra a helyre, ahol a nácik a görög ellenállás több tagját gyilkolták meg a 2. Világháború alatt. Azt állítja, hogy Németország még mindig tartozik Görögországnak 160 milliárd euró kártérítéssel a náci háborús bűnök miatt. Círpasz mellé az orosz különleges erők katonái lettek kirendelve, hogy megakadályozzák a meggyilkolását, az amerikai haditengerészet hírszerzése szerint.
whatdoesitmean.com

Most a francia, a spanyol és az olasz kormány mindegyike támogatja a görög államadósság eltörlését. Ez azért van, mert ők is összetörnek az adósságteher alatt.

Egy másik jel, hogy a nyugati babiloni adósrabszolgaság bajban van az a tény, hogy a kibocsátott államkötvények 16 százaléka jelenleg negatív kamatot kínál. Dánia is elkezdett kibocsátani jelzáloghiteleket mínusz 0,3%-os kamatlábbal. Ez úgy hangzik, mint egy alku, amíg rájössz, hogy mindaz, amit a bank tesz, hogy számokat üt be a számítógépbe azt mondván, hogy 20 vagy 30 évre joga van a jelzálogtulajdonosok nehezen megkeresett jövedelmének nagy százalékára. Az emberek mostanra egyre nagyobb számban kezdi követelni az adósrabszolgaság eltörlését.

Van egy kis szünet a folyamatban lévő titkos nyomozásban az összeesküvés nukleáris terror incidenseivel kapcsolatban, mint például a japán 311, a brit MI5 hírszerzés szerint. Az Egyesült Királyság miniszterelnökét David Cameront "már kapcsolatba hozták fegyver üzletekkel a Konzervatív Központi Hivatalban, első munkahelyén. Ez közvetítői tevékenységet jelentett hat nukleáris robbanófej legyártásában egy közös dél-afrikai-izraeli projekt során az 1970-es - 80-as években John Brendenkampon keresztül. Az izraeli Netanjahut is részletesen letapogatta a Pentagon és mások, mivel köze volt nukleáris terror incidensekhez, többek között 311-hez. Ezeknek az embereknek hamarosan nem lesz hová elbújniuk, és senki sem fogja megvédeni őket.

Egy japán újságíró ISIS általi "állítólagos lefejezése" a múlt héten újabb fordulópontjához érkezett. A japánok tudják, hogy ki áll valójában az ISIS mögött, és bosszút fognak állni.
Végül volt egy nagyon ígéretes csipetnyi információ, melyet Zsidó kabbalisták küldtek e sorok írójának a múlt héten. Azt állítják, hogy a legutóbbi hamis terrorcselekmény Franciaországban, mely a Charlie Hebdo magazin újságíróinak feltételezett meggyilkolását érinti, egy titkos üzenet volt. Szerintük a Hebdo hetet jelent (görögül hepta), és nem csak a Sabbatot szimbolizálja, hanem egy hétévenkénti föld jubileumot, vagy adósságelengedést, és az eszközök újraelosztását. Deuterenomy könyvéből: "Minden hetedik év végén meg kell ünnepelni az elengedés évét. Az elengedés évének elképzelése az, hogy minden hitelező elengedi minden tartozását a szomszédjának és testvérének, amikor az Isteni elengedés éve eljön." Arról is beszéltek, hogy 7-szer 7 évente (49) nem csak a követeléseket engedték el, hanem a földet is újraosztották. Úgy hangzik, mintha a megadásról próbálnának tárgyalni.

ujvilagtudat.blog

Külföldi titkosszolgálati tevékenység miatt törölhették a jobboldal Facebook-profiljait

Külföldi titkosszolgálati tevékenység lehet a magyar jobboldali szervezetek Facebook-profiljainak eltávolítása mögött - erre enged következtetni az a fejlemény, hogy a fővonalú média egésze elhallgatja a Vlagyimir Putyin orosz államfő budapesti munkalátogatása alkalmából szerveződő szimpátiatüntetést.
A liberális sajtó az Európai Unió felé húzó megmozdulásokat címlapon hozza, emellett címlapon hozza a Vlagyimir Putyin látogatása idején szerveződő ellentüntetést is, amit a radikális atlantista pártok holdudvarához tartozó álcivil csoportok szerveznek. Miközben az önmagukat civilnek nevező atlantisták megmozdulásai teljes sajtónyilvánosságot kapnak, az Orientalista.hu és a Kiállunk Oroszország mellett Facebook-csoport által szervezett szimpátiatüntetésről teljes a médiacsend.
A Vlagyimir Putyin érkezésének napjára szervezett megmozdulásra már több mint ezer fő jelezte részvételét, miközben a tegnapi EU-párti tüntetésre a HVG bevallása szerint is alig 150-200 fő ment el. Emiatt indokolatlan a fővonalú média hallgatása, melynek célja egyértelműen az, hogy az orosz államfő politikájával szimpatizáló magyarok ne is értesüljenek a szimpátiatüntetésről, így utólag lehozhassa a liberális sajtó, hogy arra alig néhány száz fő ment el.
Ugyanakkor a sajtó hallgatása egyértelműen összefüggésbe helyezhető egy korábbi eseménnyel: alig több mint egy hónappal ezelőtt a Facebook sorozatban kitörölte több magyar jobboldali szervezet oldalát, ami egyetlen megosztással tudtán kívül is keresztbe tehetett volna az amerikai titkosszolgálatok magyarországi tevékenységének. A jobboldali szervezetek esetében ugyanis fennáll annak a lehetősége, hogy megosztották volna követőikkel a szerveződő szimpátiatüntetés hírét (még ha nem is vesznek részt rajta), ami így több százezer emberhez jutott volna el. Az ATV így tálalta az akkori történéseket: "Az év végére gyakorlatilag minden nagyobb, magyar szélsőjobbos és neonáci közösséget törölt oldaláról a Facebook."
Hídfő.net.ru | ATV szerint elvérzett a szélsőjobbAz ATV tudósítása...
Mindez része a Magyarországon is zajló hálózati háborúnak. A nyugati titkosszolgálatok feltehetően már azelőtt tudtak Vlagyimir Putyin budapesti látogatásáról, hogy arról a magyar kormány bejelentést tett volna, így számoltak egy esetleges Putyin-szimpátiatüntetés szerveződésével, és megtették a lépéseket arra vonatkozóan, hogy egy ilyen megmozdulást csírájában elfojtsanak, vagyis ne maradjon olyan, tömegekhez elérő jobboldali oldal, ami áttörhetné az információs blokádot.
A törlési hullám során érintetlen maradt azonban több jobboldali sajtóorgánum Facebook-profilja, melyek nem tudósítottak a szerveződő szimpátiatüntetésről. Ha a nyugati szolgálatok biztosra vették, hogy egyes jobboldali sajtóorgánumok Facebook-oldalán nem fog megjelenni a szerveződő szimpátiatüntetés, az önmagában is feltételezi, hogy egyes jobboldali sajtóorgánumok nyugati ellenőrzés alatt vannak. 
A cél azonban egyértelmű: "valaki" meg akarja akadályozni, hogy a jobboldali szervezetek mozgósítani tudjanak egy ilyen szimpátiatüntetésre, így azon szervezetek Facebook-oldalait, melyek tömegbázist mozgósítottak volna a megmozdulásra, egyetlen gombnyomással kitörölték. Eközben a fővonalú média hallgat a szerveződő tüntetésről, ami megint felveti annak lehetőségét, hogy a liberális sajtó együttműködik a külföldi titkosszolgálatokkal.
Számos esetben korábban is azt láthatjuk, hogy egyes kelet-európai sajtóorgánumok az amerikai külpolitikának alárendelve cselekszenek. Az Index.hu liberális hírportál saját bevallása szerint egy Oroszországban halálra ítélt orosz-amerikai kettős ügynököt kérdezett meg Kovács Béla ügyéről, mikor megkezdték a Jobbik politikusa elleni lejárató kampányt. A karaktergyilkosságra a választásokat megelőzően került sor, vagyis aki információkat szolgáltatott a magyarországi sajtóorgánum számára, annak célja volt a választási eredmények befolyásolása.
Azt követően az Index.hu Szijjártó Péter ellen kísérelt meg egy újabb karaktergyilkosságot. Hetekkel később kiderült; Washington nem fogadja külügyminiszteri szinten Magyarország külügyminiszterét, és a lejárató kampány az amerikai külügy tevékenységével összhangban zajlott.
Egyértelmű, hogy a fővonalú sajtó nem végez hiteles tájékoztatást a hazánkban zajló eseményekről, ugyanis ideológiai alapon válogatják meg, hogy melyik megmozdulást harangozzák be, és melyiket nem. Az orosz államfő politikája magyar támogatottságának mértékével ennek ellenére tisztában vannak, ugyanis még negatív felhanggal sem merik a tüntetés hírét lehozni a fővonalú sajtóban. Ugyanis, ha ez megtörténne, és emberek millióihoz juttatnák el a szimpátiatüntetés hírét, több tízezres tömeg is megjelenhetne a megmozduláson, ami igen kínos lenne a liberálisoknak, Washington és az Európai Unió számára - tekintve, hogy a legutóbbi nyugatbarát megmozdulásra alig 150-en mentek ki.
Az Orientalista.hu és a Kiállunk Oroszország mellett Facebook-csoport február 17-re szervez szimpátiatüntetést, Vlagyimir Putyin budapesti munkalátogatásának alkalmából. A megmozdulást jelenlegi információk alapján 18:00-kor tartják a Bajza-utcában. A megmozduláshoz csatlakozni itt lehet: (klikk a képre!) 
Hídfő.net.ru | Anti-majdan Budapest
http://www.hidfo.net.ru/2015/02/03/kulfoldi-titkosszolgalati-tevekenyseg-miatt-torolhettek-jobboldal-facebook-profiljait

2015 február 02. Magyarország megszégyenítésének dátuma

Néhányszáz liberális majom toporgott tegnap demonstráció címszó alatt ennek a MostMi nevű-valójában meghatározhatatlan formáció-hívó szavára tegnap délután Pesten. Merkelhez könyörögtek volna, és szidták Oroszországot meg Putyin orosz elnököt. No meg Döbrögit.
Eléggé elszontyolodott hangulatban koslattak keresztül-kasul a hőbörgés alkalmára számukra fenntartott Kálvin tér és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár közötti sétálóutca-részen! Vitték a tablóikat, meg az uniós zászlóikat, és sétálgattak közben. Volt hely bőven.
tömeg
Néha bele-bele hallgattak a hol feminista, hol pedig politikai tartalmú handabandázásba, de mire az ATV-egyenes kötvetítése kezdődött a zsinagógából, el is tűntek a színről.
Majd 16-án akarnak megint összeröffenni, akkor ennek a “Humán platform” nevű libsiegyletnek a hívó szavára! Mert ugye akkor megint fel kell emelniük a szavukat, hiszen másnap Putyin elnök érkezik! Az ellen kéne egy kicsit acsarogni!
Persze az írás elején kissé túluztunk a néhányszázas létszámot illetően. A legnagyobb tömeg idején lehettek úgy háromszázan?! A többi az bámészkodó volt.

https://balrad.wordpress.com/2015/02/03/liberalis-majomparade-merkel-nezes-helyett/


Tegnap Magyarország politikailag vájtfülű közvéleménye körmét rágta az izgalomtól Németország kancellárnőjének budapesti vizitje miatt.
Valószínűleg nagyon kevesen fogják megtudni a villámlátogatás valóságtartalmát, azt azonban bátran kijelenthetjük: 2015 február másodika kizárólag a magyar történelem szégyenoldalára róható csak fel. Ráadásul közszemlére rakott, televíziós egyenes adásban közvetített megszégyenítése volt a tegnapi nap.
Angela Merkel félnapos pesti kiruccanása helyrerakhatta az európai integrágió MAGYAR híveinek tudatvilágát.
Angela Merkel jött, követelt, kapott, TÁRGYALT-majd hazament.
Kikövetelte a német cégek szabad rablási jogát, eligazította Döbrögink ábrázatát, átvette díszdoktori oklevelét, ÉS TÁRGYALT A TERVEZETTNÉL FÉL ÓRÁVAL TOVÁBB-kimondottan jó hangulatban, SZENZITÍV MÓDON-VALÓDI TÁRGYALÓPARTNEREIVEL! A Dohány-utcai zsinagógában!
A MAGYAR politikai vezetéssel NEM TÁRGYALT!
Villámvizitjének ATV-s televíziós körítése helyrerakhatta a MAGYAR közvéleményt! (Persze nem rakta helyre, mert a lét többségünk számára nem érinti a tudatot.)
Angela Merkel tegnap történelmünk során páratlanul megalázta Magyarországot.
NEM ÁRTANA VÉGRE GONDOLKODNIA A MAGYAR NÉPNEK!


https://balrad.wordpress.com/2015/02/03/2015-februar-02-magyarorszag-megszegyenitesenek-datuma/