2014. október 7., kedd

CIONISTA TERRORBANDA HÁTTERE


AMERIKÁBÓL KAPJÁK AZ UTASÍTÁSOKAT
A TERRORISTÁK
Ez az Iszlám Állam nevű terrorbanda magán hordozza az összes árulkodó jelet ami a zsidók módszereit jellemzi. Ködösítés, mellébeszélés, összeesküvés, a célok titokban tartása. Mert ezekről van szó. Már maga az elnevezés is megtévesztő hazugság, hogy Iszlám Állam. Holott egy Amerikában és Izraelben kiképzett zsoldosbandáról van szó. Figyeljünk a lényegre, mert ez sem új találmány. Az Al Kaida nevű szervezetet a CIA találta ki, 2001 után, amikor lelepleződött az, hogy nem az arabok csinálták az ikertornyok robbantását. Ehhez kapcsolódott az Oszama Bin Laden nevű mese, aki afgán barlangokban bújkál és onnan iránytja a terrorristákat. Az afgán tálibok is USA találmány, mert a háttérből ők pénzelték őket. Semmi meglepő nincs abban, hogy most a pakisztáni tálibok csatlakoztak az Iszlám Állam nevű bandához. Két oldalról akarják bekeríteni Iránt. Ez a fekete egyenruhájuk és a fekete zászlójuk is zsidó találmány és a maszkos viselet is. Ma este az EchoTV Világ-Panoráma műsorban csak egy értelmes mondat volt, amikor a műsorvezető szájából kicsúszott az a szó, hogy ez az Iszlám Állam egy virtuális jelenség. Egyes cikkek 20-30 ezerre becsülik a létszámukat és Amerika nem meri őket megtámadni. Az EU és a NATO mélyen hallgat ezekről. Miközben Magyarországon hetekig hisztériát csináltak a "fajvédők" előadásáról. Miközben Szerbia területétről ezrével jönnek be az ázsiai bűnözők, azok ellen semmi védekezés és intézkedés nincs, hanem tárt karokkal fogadják őket és kapnak kényelmes szállásokat és ingyenes ellátást. De az amerikai előadót kiutasították. Gyurikám is lebukott. Nógrádi György csak dadogni tud, amikor ez a cionista terrorbanda a téma. Az is érdekes, hogy egyik napról a másikra jelentették be a létezésüket, de arról hallgattak, hogyan kerülhettek ezek Irakba? Most már egyre világosabb az, hogy ez a banda a fejlett hírközési technikát is Amerikából kapta és műholdon kapják az utasításokat, hogy mikor mit csináljának és ebbe a lefejezések is beletartoznak. Egy egészen friss adalék, hogy a KeletPort oldalon lévő kép elárulja hogy a bandát Irán ellen is föl akarják készíteni, de ebbe bele fog törni a bicskájuk. A másik képen a legutóbbi kivégzés. Az is árulkodó jelenség és bizonyíték a cionisták ellen, hogy a hazai zsidósajtó süket és vak ezzel a terrorbandával szemben, mivel ki van nekik adva, hogy ezt a témát ne feszegessék. Ennyit a bérsajtóról.
http://amagyaroldal.hu/hirek/content/cionista-terrorbanda-h%C3%A1ttereISZLÁMNAK HAZUDJÁK A CIONISTA TERRORBANDÁT


NEM ISZLÁM ÁLLAM,
HANEM CIONISTA TERRORBANDA
A PressTV híre szerint, az 1-ső képen, Leon Panetta a CIA volt főnöke és volt védelmi miniszter kijelentette, hogy az Iszlám Állam elleni háború akár 30 évig is eltarthat. A volt főnök lényegében kikotyogta a cionisták tervét, hogy minél tovább húzzák el ezt a háborút a térségben, hogy felőröljék Szíriát és Libanont. Ez által Szíriában az oroszok kikötője is megszűnik, Irakot már szétzúzták, lezüllesztették és így ebben a térségben majd az Iszlám Állam nevű terrorbanda fogja végrehajtani az USA és Izrael terveit, főleg Irán ellen. Ezt a terrorbandát azért találták ki, hogy a folytonos háborúval állandóan nyugtalansgágban tartsák a Közel-Keleti térséget és így felőröljék a palesztínokat és Iránt is állandóan fenyegessék. Mindezt miért? Csak azért, hogy Izrael életben maradjon és elpusztítsa a palesztínokat és újra kiterjesszék Izrael területét. Nagyon reméljük, hogy a zsidóknak ez a beteges terve nem fog sikerülni és hamarosan ki fog derülni, hogy az Iszlám Állam nem más mint a CIA és a Mossad tervezete. Ezekkel a távoli háborúkkal és állandó nyugtalanságokkal Amerikának (és Izraelnek!) az a célja, hogy eltereljék a figyelmet a rohadó kapitalizmusukról és a cionista világbirodalom végnapjairól, amely már megkezdődött az elmúlt 15 évben. Ennek volt a nyitánya a 2001-es WTC tornyok elleni ön-támadás, aminél az iszlám államokat tették felelőssé. A2-6-os képeken a terrorbanda működése.  2-es DW képen jól láthatók az amerikai fegyverek amiket ezek kapnak. Az is lehet, hogy a csuklyás figurák valójában zsidók és a katonai információkat egyenesen az USA-ból és Izraelből kapják. A pénzt az cionbérenc arab államok adják nekik. Tehát ezek a mostani repülős bombázások nevetséges színjátékok, mert a sivatagi homokot bombázzák. Ott bukott le Amerika, amikor az első napokban kijelentették, hogy szárazföldi csapatokkal nem akarnak beavatkozni...Ezt mondja a világ legerősebb hadserege, amely szétverte Irakot és Afganisztánt, de a terroristákat békén hagyják. A 7-es ATV képen látható, hogy Palesztínát megkérdőjelezik a hazai zsidók. A 8-as képen az ATV csak azt nem írta, hogy az ukrán „nácik” valójában zsidók. A 9-es képen Putyin megküzd az EU és a cion-sárkánnyal. A 10-es képen a közelmúltban 97 évesen meghalt orosz színész és rendező Putyin cárral.http://amagyaroldal.hu/hirek/content/iszl%C3%A1mnak-hazudj%C3%A1k-cionista-terrorband%C3%A1t

Aradi lapszemle

„A századforduló éveiben a nagy nemzeti események évfordulóihoz kapcsolódóan adtak ki képeslapokat a törökellenes harcokról (…) Az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról már az 50. évfordulón több képeslapsorozat emlékezik meg. Ezek jellemző módon annak szabadságharc jellegét hangsúlyozzák. Divald Károly 1899-ben 24 lapon ábrázolja a főbb eseményeket. Az 1848/49-i Kossuth Múzeum is egy 24 lapos sorozatot jelentetett meg ekkor. Az aradi vértanúk emlékére 1899-ben Aradon adták ki az első olyan képeslapot, amely az emlékművet és a kivégzett 13 tábornokot ábrázolja.
Ezt még több hasonló lap követte” – írta a Herman Ottó Múzeum 1989-es évkönyvében, Történelem, politikai propaganda, helyi események a képes levelezőlapokon című dolgozatában Petercsák Tivadar, az egri Eszterházy Károly Főiskola új- és jelenkori történeti tanszékének tanára. „A XIX-XX. század fordulóján és századunk elején a képeslap még képes hírközlőként is szerepelt. Az élelmes kiadók szinte minden országos és helyi jelentőségű eseményt és személyt megörökítettek, és azokat a leggyorsabban megjelentették. A tömegkommunikációs eszközök fejlődésével és a képes folyóiratok elterjedésével a levelezőlapnak ez a szerepe megszűnt.”

„Amateur fényképészek arra kéretnek, hogy ha vidékünkön valamely országos érdekű vagy szenzációs esemény történik, szíveskedjenek arról fényképet küldeni. Mi szívesen közöljük a bevált képeket és kívánatra ki írjuk a kép alá a készítő nevét is” – ez pedig már a Tolnai Világlapjának felhívása 1901-ből. A képes hetilap negyvennégy évfolyamot élt meg, és a csaknem négy és fél évtized alatt többször változott a mérete, külalakja, hol romlott, hol javult a nyomdai kivitelezése, a minősége – vagyis a nyomdatechnika. Az alapító Tolnai Simon elsősorban világtörténelmi, művelődéstörténeti, szépirodalmi és tudományos érdeklődésű ember volt, és ilyen szellemben szerkesztette a lapját, de a cég kiadásában megjelent lexikonokat, színházi újságokat és a divatlapokat is. Éppen ezért a Tolnai Világlapja rendszeresen közölt felvételeket – köztük „amateur fényképészek” munkáit is –, amelyek megemlékezésekről, emlékünnepségekről tudósítottak, illetve amelyek ilyen vagy olyan módon kötődtek a szabadságharc mártírjaihoz. De ugyancsak ezt példázza az is, hogy „sikerült képen” mutatták be Bega Mustafát, „az öreg magyarérzelmű törököt”, vagyis azt a férfit, „aki az 1849-ben menekülő Kossuthot csónakon török földre vitte. Nagy feltűnést keltett, amikor a nagy halott sírjánál, Kossuth emlékünnepén, egy török turbánnal fején, széles nadrágu, nyitott inges alak jelent meg. Hosszu, ősz szakálla csaknem övéig ért, melyben fegyvert és rózsafüzért tartott. Áhitattal hallgatta a beszédeket, aztán imát mondott és elment”.

Aradon 1890. október 6-án avatták fel a vértanúk emlékművét, vagyis a Szabadság-szobrot, Zala György szobrászművész alkotását. A városban csaknem két évtizeddel korábban, már 1871-ben felállított a vesztőhelyen egy terméskőből készült emlékoszlopot az Aradi Honvédegylet a vár alatti zsigmondházi mezőn, a kivégzés helyszínén, de tizenkilenc évnek kellett eltelnie, mire az emlékmű is elkészülhetett. Az eredetileg felkért szobrászmester időközben elhunyt, ezért másnak kellett átvennie, folytatnia a munkáját, ami ugyancsak hosszabb fennakadást okozott.

„Hű gondozás és megőrzés…”

A kor másik jelentős lapja, a Vasárnapi Újság – amelyik 1854 és 1921 között jelent meg –, szinte folytatásos tudósításokban számolt be az 1890-es szoboravatásról. Az október 12-i lapszámban részletekbe menően feldolgozták Ivan Fjodorovics Paszkevics-Erivanszkij orosz tábornagy életútját, mérlegelve a szabadságharc leverésében játszott szerepét, de a többoldalas összeállításban külön írtak az osztrák Julius Jacob von Haynauról is.

„Holtáig emlékezni fog rá az, aki ott volt; örökre bánhatja, aki látója nem lehetett. Hetek óta beszéltünk róla, készültünk hozzá: de azért senki se tudta igazán, hogy mi lesz, hogyan lesz? Mert az ilyen dolgokat előre kimérni, kiszámítani nem lehet; egyetlen egy tényező, a mely máskép ütött ki, vagy a melyet számításba nem vettek: megváltoztatja az egésznek hangulatát, benyomását. Csak ha az időjárás egyszerre komor, esős, őszire változik, hidegen fúvó szelével – mint a leleplezés előtt pár nappal ígérkezett –, rendkívül sokat veszít az ünnepély minden tekintetben” – olvashatjuk a Vasárnapi Újság említett lapszámában Cserna Károlynak a szoboravatást ábrázoló grafikája mellett.

Egy héttel később, október 19-én a Vasárnapi Újság kétoldalas, nagyméretű fotográfiát – mai fogalmaink szerint akár úgy is mondhatnánk, hogy posztert – közölt az aradi szoboravatásról. Az aradi ünnep című tudósításában ekkor így írta le a lap, hogy mit láthatunk a képen (fent): „Az aradi vértanú-szobor leleplezési ünnepe még most, napok multán is, élénken foglalkoztatja a közvéleményt. A napi sajtó és a közönség egyhangúlag megegyezik abban, hogy Zala műve a legsikerültebb szoboralkotás az országban s méltó emléke a tizenhárom vértanúnak. A leleplezés ünnepéről mai lapunkban nagyobb képet adunk, mely Ravasz Imre aradi jónevű fényképész fölvétele után készült.

Ez a kép azt az emlékezetes jelenetet örökíti meg, a mikor Zala György, a szobor alkotója, művét átadja Salacz Gyula polgármesternek, hű gondozás és megőrzés végett. A művész díszmagyarban áll az emelvényen s mögötte szintén díszmagyarban látszik az ősz polgármester alakja. Zala a polgármester, illetőleg a szobor felé néz s úgy mondja el rövid, lelkes beszédét. A közönség gyönyörködve nézi, hol a szobrot, hol a daliás művészt, a ki túláradó lelkesedésében gyorsan, tűzzel beszél (…)

A szónoki emelvény körül ülnek a meghívott vendégek, többnyire magyar díszruhás alakok. Az első sorban ül Klapka tábornok, Damjanichné s a vértanuk rokonsága. Baloldalt ül Munkácsy Mihály a feleségével.”

Érdekes módon Zala György alkotását a Trianon utáni román közigazgatás nem távolította el azonnal a helyéről, sőt, 1923-ban még körbe is deszkázták, hogy ezzel védjék meg a rongálásoktól. További két esztendeig állt a helyén… Majd csak 1925-ben távolították el a térről, és több mint hét évtizeden át az aradi vár árkában őrizték. Az alkotást 1999-ben kezdték restaurálni a szakemberek, és öt évvel később, 2004. április 25-én leplezték le ismét, immár a mai, aradi Megbékélés Parkban. Zala György alkotása itt a kilenc méter magas román győzelmi kapu, Ioan Bolborea bukaresti szobrász alkotása mellett kapott helyet.


Ha megfelelő szögből figyeljük a diadalívet, alatta a Szabadság-szoborra láthatunk, s úgy tűnhet, mintha az előbbi alakjai – köztük Avram Iancu, az Erdélyben szervezett császárhű román felkelés vezetője és harcostársai – épp Zala György kompozíciójának főalakjához vonulnának. Talán a megbocsátás reményében. Talán a méltóságteljes megemlékezés jegyében.


Várhegyi Kálmán gyűjtése

Felvágottakról: Amit eszel, azzá leszel!

Tápiókakeményítő, tej- és szójafehérje, burgonyakeményítő: mind megtalálhatók egyes sonkákban és felvágottakban, húskészítményekben. A jellegért és az ízért felelősek. Nem a hús, nem a fűszer, hanem ezek. A felvágottak többségében oda nem illő, növényi eredetű fehérjék, összetevők, vagy tej-származékok is lehetnek. Bár első ránézésre a Magyar Élelmiszerkönyv (MÉ) meghatározása szerint a húson és fűszereken túl nem kerülhet egyéb növényi adalék a készítményekbe, a megfogalmazás elég nagy teret enged ezeknek.

Az ipari élelmiszerek...
Tehát a felvágottak:

- különböző, de legalább 40 mm átmérőjű, természetes, vagy mesterséges bélbe töltött homogén húspépbe ágyazott hús és/vagy szalonna mozaikokat tartalmazó, jelleg- és ízkialakító anyagok felhasználásával készült, főzéssel, füstöléssel tartósított, esetlegesen szárítással utóérlelt, jól szeletelhető húskészítmények.
A felvágottak azonban ennél sokkal bonyolultabb élemlmiszerek. Az úgynevezett jelleg- és ízkialakító anyagok felhasználhatósága teszi ugyanis lehetővé, hogy egészen sokféle élelmiszeradalék kerülhessen beléjük. Ezek felhasználhatóságát egyébként egy uniós rendelet határozza meg. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) szerint az előírásban nincs felsorolva, hogy mely állag- vagy ízkialakító anyagokat lehet felhasználni.
Tehát hiába csodálkozunk azon, hogy
  • szójafehérje,
  • tejfehérje, tápiókakeményítő,
  • burgonyakeményítő,
  • vagy növényi rostok
vannak a felvágottban, ezek szabályosan felhasználhatók. Például abban az esetben, ha szóját, mint jelleg- és ízkialakító anyagot adnak a termékhez, csak olyan mennyiségben tehetik, amennyivel a termék teljesíti az élelmiszerkönyvben meghatározott kötelezően betartandó minőségi jellemzőket. Azaz nem lehet benne annyi szója, amitől a kötelező mennyiségnél kevesebb hús kerülne bele. Az állag és ízkialakítás miatt hozzáadott anyagokat az előírt minőségi jellemzők (pl. hústartalom, fehérje-, zsír-, víz-, sótartalom) betartásával hozzá lehet adni és ezeknek a köre nincs meghatározva az élelmkiszerkönyv előírásban. Az ízesítésre szolgáló jellemzőt (pl. sajt - sajtos párizsi) ki is emelhetik a megnevezésben, de az előírás szerint az állag és ízkialakító anyagokat nem kötelező névvel jelölni, például úgy, hogy szójás párizsi. Ha csak húseredetű fehérjetartalmú termékeket fogyasztanánk, érdemes a jelzőket figyelnünk.
A hivatalos előírás szerint;
a párizsi, a krinolin, a virsli, a Zala felvágott, a nyári turistafelvágott és a csemege debreceni megnevezésében alkalmazható az extra, a príma, az eredeti, a különleges, vagy más egyéb, a kiválóságra utaló jelző, ha:
  • a termékek hústartalma legalább 1,3-szorosa a megkülönböztető jelzés nélküli terméknek, azaz azoknak, amiknél nem szerepel a príma, extra, stb. jelző
  • a termékek előállításához csak húseredetű fehérjét használnak.
Az adalékanyagok között egyébként ez év decemberétől könnyebb lesz eligazodni, hiszen többek között kötelező lesz minden esetben feltüntetni:
  • az allergiát vagy intoleranciát okozó anyagokat fel kell tüntetni
  • a tápértékjelölést (azaz a szervezet számára hasznosuló részét az élelmiszernek - Azt mondjuk nem értem, hogy olyat minek raknak bele ami nem hasznosul???) 2016. december 13-tól
  • meg lesz határozva, mekkora a jelölésen alkalmazható legkisebb betűméret, hogy az tényleg olvasható legyen


Egy házi felvágott garantáltan adalékmentes

TANULSÁG;
- tehát ezektől a rendeletektől és előírásoktól úgy vélem egészségesebbek nem leszünk. Legfeljebb több információval rendelkezünk a káros és haszontalan, semmi szűkségünk rá - anyagokról, de nem ez a megoldás! A megoldás a vidékben rejlik és a háztájiból manufakturálisan házilag feldolgozott és elkészített termékekben! Abból még baj sose volt és annyi szövődményes betegség sem - orvosi szemmel is nézve, mint a mai ipari élelmiszerektől...

Dr. Madarasi Pál

Szerb tiltólistán a Bitcoin!

Manapság szerte a világban egyre többen bonyolítanak a NET-en különböző vásárlásokat, befizetéseket.

Az NBS (Szerbiai Nemzeti Bank) arra hívta fel a figyelmet, hogy a Bitcoin az Európai Unióban sem teljesíti a szükséges feltételeket ahhoz, hogy elektronikus valutaként tarthassák számon. A Bitcoinnak nincs kibocsátója, nem tartozik egyetlen ország jegybankjának felügyelete alá sem, és nincs megfelelő garanciális vagy kárviselési szabályozása sem. Nem törvényes fizetőeszköz Szerbiában a Bitcoin nevű digitális valuta, ezért nem engedélyezett az azzal való kereskedés sem.

“A Bitcoin virtuális valuta, a szabályozatlan digitális pénz egy fajtája, amelyet nem a központi bank ad ki, éppen ezért nem is garantálja az értékét" - indokolt az NBS.
A szerb központi bank szerint a Bitcoin nem képezheti vétel vagy eladás tárgyát a bankok vagy pénzváltók ügyleteiben. A Bitcoinhoz hasonló pénzeket hagyományos valutáért vásárolják (euróért, fontért, dollárért, forint) közvetlenül egy másik személytől vagy internetes platformokon, majd ezt követően a Bitcoin bekerül egy úgynevezett digitális pénztárcába, és bizonyos termékek, illetve szolgáltatások megvásárlására használják, vagy visszaváltják hagyományos valutává. A Bitcoin értéke ezeken a platformokon nem garantált, a kereslet-kínálathoz igazodva változik. Az NBS arra is figyelmeztetett, hogy a virtuális valuta átváltására szolgáló internetes platformok szabályozatlanok, felhasználóik nem élveznek védelmet a kockázatoktól a vásárlások során, de akkor sem, ha a platformon elveszik a pénzük, például egy hackertámadás miatt - írja a SEEbiz.eu hírportál. A virtuális devizával való kereskedelmet egyébként jelenleg sehol sem szabályozzák, egy kormány sem ismerte el ezeket legális fizetőeszközként.


Gölöncsér Miklós

Német képviselői felszólalás a merkel-i politika ellen


Sahra Wagenknecht azzal vádolja Merkel asszonyt, hogy cionista érdekeket szolgál ki azzal, hogy hamis képet fest az ukrán helyzetről, és olyan puccsista kormányt támogat, amely saját népét (ez nem teljesen igaz, hiszen az ukrán kormány zsidó öszetételű a fő döntéshozatali posztokon a többi meg nyugati zsoldért hazaáruló – Jövőnk.info Szerk.) irtja.
Mint mondja – „Merkel eltitkolja, hogy az oligarchák szégyentelenül fosztogatják az országot, miközben a lakosság zöme nyomasztó szegénységben él. Olyan szegélységben, ami csak tovább nő az Európa és az IMF által elrendelt megszorítások miatt. Jobb lenne azt támogatnia, hogy az oligarchiák által ellopott milliárdokat visszakapják Ukrajna lakosai. Köteles határozottan szembeszállni Obama ijesztő katonai politikájával és azzal, hogy NATO csapatokat helyezzenek el Kelet-Európában.

Bíró Dalma

Az orosz állami duma büntetni fogja az ukrajnai gázszállítókat

Az iparügyi miniszter kidolgozott egy törvényjavaslatot, amely nemsokára az Állami Duma elé kerül, és amelyet nagy valószínűséggel meg is szavaznak. A javaslat lényege, hogy Moszkva szankciókkal sújtja azokat az országokat, amelyek gázt adtak el Ukrajnának. Nyilvánvaló, hogy Lengyelország, Szlovákia és Magyarország a három ország, amely ellen ez a javaslat készül. Ez a három ország az elmúlt hónapokban gázt szállított Ukrajnának annak ellenére, hogy Moszkva többször jelezte; a jelen szerződések értelmében erre nincs lehetőség. Csakhogy ezek az országok átalakították a gázvezeték rendszereket úgy, hogy úgynevezett "reverz gázszállítást" tudjanak végrehajtani. Ennek lényege, hogy az Oroszországból Ukrajnán keresztül érkező gázt visszairányítják Ukrajnába.
Erre válaszul Moszkva utasítására az orosz gázszállító cég elkezdte csökkenteni az ezekbe az országokba irányuló gáz mennyiségét. Hazánk Szeptember 26-án állította le a visszairányú gáz szállítását, miután hazánk már csak 40 százalékos gázmennyiséget kapott. Lengyelország is leállította a gáz szállítását és Szlovákia is, amely azonban újraindította a szállítást hivatkozva arra, hogy Ukrajna szerződést kötött Norvégiával, és az Ukrajnába küldött gáz onnan érkezik.
A Norvégiával kötött szerződés azonban Moszkva szerint valószínűtlen, mivel arról semmilyen lényeges információt nem árultak el; mekkora mennyiség, hogyan jut el Ukrajnába, egyedül csak azt közölték, hogy az ár jóval az orosz árak alatt van. Csakhogy Vlagyimír Gutyenev iparügyi miniszterhelyettes kifejtette, hogy kételkedve fogadják ezt a szerződésről szóló mendemondát. Véleményük szerint ez Kijev blöffje arra, hogy letörni próbálja az árakat, mondván, ha Oroszország nem adja olcsóbban, majd vesznek máshonnan. Csakhogy Norvégia és Ukrajna nem szomszédos országok. A norvég gáz ára már tavaly elérte a 400 dollárt. Hogy adhatnák most 280 dollárért ugyanazt a gázt, úgy, hogy számos országon és egy tengerei vezetéken keresztül át jutna el Ukrajnába?
A javaslat két kérdéskörrel foglalkozik. Az egyik, hogyan szankcionálják a három gázszállító országot, a másik pedig, hogyan szankcionálják a további szállításokat. Erre ugyanis a létező szerződések értelmében nem lenne módjuk. Azonban a miniszterhelyettes kiemelte, nem fogják elzárni a gázcsapokat, mert a Gazprom nem fog megbízhatatlan hírbe keveredni, de megtalálják a módján annak, hogy megválaszoljanak ennek a három országnak.


http://www.hidfo.net/2014/10/07/az-orosz-allami-duma-buntetni-fogja-az-ukrajnai-gazszallitokat

Több mint százezren vettek részt a Putyin születésnapjára rendezett felvonuláson

Groznijban, a Csecsen Köztársaság fővárosában tömeges felvonulás kezdődött Vlagyimir Putyin orosz államfő születésnapja alkalmából, melyhez a minisztériumok vezetői, képviselők és ifjúsági szervezetek, diákmozgalmak is csatlakoztak, így több mint százezer ember vett részt a meneten.
Hídfő.net | Felvonulás Putyin születésnapján
Ramzan Kadirov elnök is Putyin portréját vitte magával, valamint Ahmad Hadzsi Kadirov, az első csecsen államfő portréját emelték a magasba. A meneten Oroszország és a Csecsen Köztársaság szimbólumait jelenítették meg, a felvonulás után pedig koncert kezdődött Groznij központjában, a városháza előtt.


http://www.hidfo.net/2014/10/07/tobb-mint-szazezren-vettek-reszt-putyin-szuletesnapjara-rendezett-felvonulason

Oroszország és Kína megváltoztatja a világrendet

(FOCUS) CHINA-SHANGHAI-XI JINPING-RUSSIA-PUTIN-TALKS (CN)
Vlagyimir Putyin Oroszország és Xi Jinping, a Kínai Népköztársaság elnöke
“Oroszország és Kína felül akarja vizsgálni az elmúlt 70 évben kialakult világrendet.” – Ezt Robert O’Work honvédelmi miniszterhelyettes mondta az Amerikai Külügyi Kapcsolatok Tanácsában elhangzott beszédében. Elmondása szerint Washingtonnak meg kell bizonyosodnia arról, hogy Peking és Moszkva nem fog erőt alkalmazni érdekei védelme céljából.
Az amerikai miniszterhelyettes aggodalmának okául az szolgál, hogy a két ország megerősíti pozícióit a határmenti körzetekben: Oroszország a nyugati irányban, Kína a szomszédos tengereken.
“Ez kiemelt figyelmet igényel. Stratégiai szinten már most meg kell határozni, hogyan fogunk dolgozni a két nagyon erős regionális hatalommal” – mondta O’Work. – “Kínának és Oroszországnak tisztában kell lennie azzal, hogy az USA katonai eszközökkel válaszolhat, ha szövetségesei veszélybe kerülnek” – hangsúlyozta Work.
“A második világháború után Amerika felhasználta gazdasági fölényét saját befolyása megerősítése érdekében a világon. A kollektív biztonság és a terrorizmus elleni küzdelem leple alatt az USA, erőt alkalmazva, különböző államok területére tört be, és Amerika-barát rezsimeket juttatott ott hatalomra. Azonban ezek a módszerek nem mindig váltak be. Részben ezzel magyarázható az USA aggodalma” – véli Pavel Zolotarev politikai elemző.
Viktor Juscsenko volt ukrán elnök még 2008-ban akarta megvalósítani az ország a NATO-hoz való csatlakozásának programját. Mihail Szaakasvili segítségével az USA Grúziát is próbálta belevonni a katonai szövetségbe. Sőt, az ukrán és a grúz vezetés összehangolta ezeket az erőfeszítéseket egymással. Ez volt az első kísérlet, hogy gyökeresen változtassák meg a helyzetet a térségben.
“Sokáig készült a második kísérlet” – mondja a politikai elemző. – “A puccs nyomán Ukrajnában Amerika-barát erők kerültek hatalomra. Azt tervezték, hogy korlátozzák Oroszország hozzáférését a Fekete-tengerhez, és végül az orosz flotta elveszíti bázisát a Krím-félszigeten. De az akció meghiúsult. A népszavazási eredmények nyomán a Krím kikiáltotta függetlenségét, majd Oroszországhoz csatlakozott. Az, hogy meghiúsult Oroszország kiszorítsa a Krím-félszigetről nagy elégedetlenséget váltott ki a Nyugaton.”
“És mi van Kínával? Az után, hogy megerősödött gazdasági ereje, Kína nem kíván többé árnyékban maradni a külpolitikai színtéren. Az ország igyekszik kiterjeszteni befolyását Ázsiában. Ez részben abban nyilvánul meg, hogy Kína egyre keményebben jelenti be területi igényeit. És ez nagyon igerli az USA-t” – mondja Alekszej Arbatov politikai elemző.
Kína például, igényt tart a Spratly-szigetekre és az ottani szénhidrogének kitermelésének monopóliumára. Ez nagy aggodalmat kelt Vietnamban, Indonéziában, Thaiföldönn és Malajziában. Obama követelni fogja, hogy Kína ne hozza veszélybe Amerika legközelebbi szövetségeseit, olyanokat mint Japán, Dél-Korea, Dél-Kelet-Ázsia országai.
Amerika egyszerűen nem akarja elveszíteni a befolyási övezeteit. Ezért Kína növekvő befolyását fenyegetésnek tekinti, a Krím-félsziget önkéntes csatlakozását Oroszországhoz bekebelezésnek nevezi.
És a versenytársai lehetséges konvergenciája a legkellemetlenebb az USA számára.
Leonyid Kovacsics/ruvr.ru – Fotó: Xinhua

Ma van Putyin 62. szülestésnapja

putyin-elnok-szuletesnap
Jó egészséget még a cionizmus elleni küzdelmekhez...

Vlagyimir Putyin orosz elnök 16 év után először vett ki szabadságot születésnapján, és elutazott a szibériai tajgába – adta hírül az orosz állami sajtó kedden.
Dmitrij Peszkov elnöki  szóvivő arról tájékoztatott előzőleg, hogy a hatvankettedik születésnapját ünneplő államfő 300-400 kilométerre lesz a legközelebbi lakott településtől, és egyszerűen csak pihenni fog. Ebben az évben rendkívül feszített a munkarendje, Peszkov szerint időnként majdnem 24 órát dolgozik. A szóvivő nem tudta megmondani, hogy az orosz elnök ezúttal horgászni, vagy vadászni fog. Hozzátette, hogy bizonyára sokan fogják köszönteni születésnapján Vlagyimir Putyint és “mindenki, aki szeretné, elérheti őt telefonon, vagy táviratot küldhet neki” ebből az alkalomból.
A Ria Novosztyi orosz állami hírszolgálat jelentése szerint az első gratulálók között volt Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök.
A TASZSZ orosz állami hírügynökség terjedelmes kommentárban méltatta Vlagyimir Putyint, aki – mint írta – “mai mércével mérve példa nélkül álló tapasztalatot szerzett a hatalom szolgálatában”.
A politikus 1999 és 2000 között, valamint 2008-tól 2012-ig vezette az orosz kormányt, s először 2000 és 2008 között két ciklusban volt államfő, majd 2012 májusában lépett újra az elnöki posztra.
Az orosz állami hírügynökség kommentátora így folytatta: “Mögötte van a győztes csecsenföldi háború, az ország gazdaságának felemelése és a világválságok legyőzése”. A szerző szerint ez az év még több erőt kívánt Putyintól.
“Úgy tűnik, hogy a nagy ukrán játszma végkifejlete még messze van, de ki, ha nem ő, a tapasztalt profi cselgáncsozó tudja, hogyan kell helytállni az elhúzódó mérkőzésen? Különösen, hogy tarsolyában van az egész Krím” – írja a TASZSZ kommentátora. Véleménye szerint annak is “geopolitikai” jelentősége van, ki köszönti majd Vlagyimir Putyint a születésnapján, változik-e a gratulálók névsora, és milyen ajándékokat kap.
A TASZSZ arra is felhívta a figyelmet, hogy az orosz elnök népszerűsége példátlanul magas a választók körében és Putyin büszke elvbarátaira, akiket a Nyugat szankciókkal sújtott.
A Rosszija 24 állami hírtelevízió arról adott hírt, hogy Nyikolaj Drozdov ismert orosz zoológus, a Természetvédelmi Világalap egyik alapítója amuri tigrist ajándékozott Vlagyimir Putyinnak születésnapjára. Igaz, plüssből. Ezzel köszönte meg az elnöknek a ritka és veszélyeztetett vadállat megmentésére tett erőfeszítéseit. Oroszországban 2010 óta nemzeti program védi az amuri tigriseket.
Az orosz elnök ábrázolásával, például az amuri tigrissel a karjában készült fotóval díszített pulóvereket kezdtek árulni hétfőn a Kreml szomszédságában, a Vörös tér szélén álló híres GUM áruházban. Két fiatal divattervező az elnök nevére utaló Vszjo Putyom (Minden rendben!) márkanevű termékeit szinte órák alatt elkapkodták a vásárlók a moszkvai luxusáruházban.

Hírfigyelő Szolgálat

Ukrajnai “színes”

Odessza oktatási hivatala elbocsájtotta Jevgenyija Pavlovna Balakijevna középiskolai történelemtanárnőt.

Főbenjáró bűne az volt a tanárnőnek, hogy egyik óráján elmesélte: Donbassz egyik településén a nemzeti gárdisták lelőttek egy asszonyt és két kiskorú gyermekét, mert a nő férje – a gyerekek apja – a DNR katonája. A történetet a diákok valamelyike rögzitette telefonjával, és feltöltötte az internetre. A HIVATAL innen vett tudomást a tanárnő TÖRVÉNYSÉRTŐ ÉS ETIKÁTLAN szakmai ténykedéséről, és azonnal kirúgták.
A “Cserkasszi” zászlóalj népköztársaságiak oldalára történő tegnapi átállása után ma ugyanabban a térségben – Volnavaha – egy másik ATO – zászlóalj is hasonló cselekedetre szánta magát.

Ma délelőtt a “Zsitomir” zászlóalj verekedte át magát – szó szerint – a Ljasko birtokában lévő “Ajdaron”, pontosabban annak maradványain. Tovább gyérítve Ljasko bűnbandáját. A “Zsitomir” távozásakor lekaszabolt vagy harminc banditát, és bejelentkezett a miliciához. Ráadásul nem érkeztek üres kézzel. A technikán kívül egy hírhedett pribéket is hoztak magukkal.
Az 1994 – ben Ruandában vérengző Jurij Szinyezsuk nevű elszánt neonáci fenevadat gúzsba kötözve dobták a népköztársaságiak elé. A “derék vitézt” az afrikai rémtettei miatt az Interpol háborús bűnök elkövetése miatt körözte eddig.
Ma délelőtt Donyeckben a DNR sajtóügynöksége közölte: egy elfogott lator arról számolt be, hogy a Függetlenség Napja kijevi parádéra Szlavjanszkból az udvarba vezényelt díszelgő újfasiszta zászlóalj az utolsó egyedig kipusztult a reptéri harcokban.http://balrad.wordpress.com/2014/10/07/ukrajnai-szines/

Kirgizisztán januárban belép az Eurázsiai Gazdasági Unióba

Kirgizisztán továbbra is végrehajtja minden, az eurázsiai vámuniós csatlakozáshoz szükséges kötelezettségét, - Tatyana Valovaja, az ország eurázsiai integrációért felelős biztosa szerint Kirgizisztán jó eredményeket mutatott fel a felzárkóztatási ütemterv tartásában, különösen a mezőgazdasági termékek minőségének szintre hozására vonatkozóan, ami mostanra nagymértékben megfelel a vámuniós előírásoknak. Valovaja szerint "zavartalanul halad az ütemtervnek megfelelő felkészülés, a vámuniós csatlakozási dokumentum végrehajtásának nincs semmi akadálya."
Az integrációért felelős biztos a kirgiz fővárosban tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy az érintett országokkal tovább folytatják a vámuniós tagállamokba irányuló export kérdéseinek megvitatását. Kirgizisztán ugyanis nem csak a tervezettnél korábban csatlakozik a vámunióhoz, de egyúttal az egységes gazdasági térségbe is belép. Augusztusban a kormány elfogadta az eurázsiai csatlakozás ütemtervét, amiben deklarálva van, hogy Kirgizisztán 2015 január 1-jén belép a vámunióba és az egységes gazdasági térségbe.
Az Eurázsiai Gazdasági Unió 2015 január 1-jén lép működésbe. A közeljövőben hazánk szintén lehetőséget fog kapni az eurázsiai átmenetre, ha képes lerázni magáról az elmúlt 25 év atlantista politikáját.
Az Eurázsiai Unió alapító tagállamai, és azon országok, melyek a közeljövőben csatlakozhatnak


http://www.hidfo.net/2014/10/07/kirgizisztan-januarban-belep-az-eurazsiai-gazdasagi-unioba

Az európai média elveszítette az információs háborút

Egy új jelenségre hívja fel a figyelmet a csehországi Free Press főszerkesztője az ukrán helyzettel kapcsolatos információs háborúban; a média háttérmunkálataiban egyre nagyobb feszültségeket okoz, hogy még az állami médiába is kezdenek beszivárogni az ukrajnai eseményekkel kapcsolatos valós hírek, ami komoly aggodalommal tölti el az újságírók egy részét. A Free Press csehországi főszerkesztője szerint az európai média elveszítette az információs háborút, mostanra hatalmas "rés van a pajzson", amin a valóság egyes elemei áttűnnek.
Korábban a politikai megrendelők meghatározott utasításokat osztogattak az európai sajtóorgánumoknak arra vonatkozóan, ahogy az újságíróknak az ukrajnai eseményeket be kell mutatnia - esetenként konkrét előírás, többségében "hallgatólagos elvárás" volt az orosz felkelők démonizálása, a nyugatbarát kijevi kormány pozitív színben feltüntetése. A főszerkesztő szerint azonban ez mostanra megváltozott. Lehet szó arról, hogy az európai médiára egyre kisebb kontroll nehezedik az ukrajnai események eltorzítása irányába, vagyis a politikai megrendelők már nem tartják fontosnak a propagandaháború folytatását. Ez elsősorban a jelentősebb, állami kontroll alatt lévő sajtóorgánumoknál észlelhető, a jelentéktelenebb médiafelületek tovább folytatják a démonizálást. Azonban az a tényező is megjelent, hogy az újságírók mindinkább kezdenek valós aggodalmakat táplálni az ukrajnai események alakulásával kapcsolatban. Azt követően, hogy az EBESZ megerősítette az orosz felkelők észleléseit, miszerint a délkelet-ukrajnai tömegsírok feltárásakor a holttestekből hiányoznak a belső szervek, megdőlt az az elmélet, miszerint az ilyen bejelentéseket pusztán az orosz propaganda termékének kell tartani.
Az újságírók - a probléma többhónapnyi elbagatellizálását követően - kezdik komolyan venni a délkelet-ukrajnai tömegsírokkal kapcsolatos információkat, több esetben már az európai sajtó is beszél a szervkereskedők ukrajnai jelenlétéről. A Free Press csehországi főszerkesztője szerint megfigyelhető, hogy már az állami médiafelületekbe is kezdenek beszivárogni a szervkereskedőkről, civilek meggyilkolásáról és kínzásokról szóló hírek, ami részben annak köszönhető, hogy az újságírók többé nem hajlandók az orosz propaganda termékének tartani a valóság egy részét. Mindez feszültségeket gerjeszt az újságírók, szerkesztők, főszerkesztők és anyagi támogatók közti kapcsolatokban, ami a fenti hírek mind gyakoribb megjelenésével karöltve azt mutatja, hogy az európai média elveszítette az információs háborút.
Miközben az európai sajtó - annak ellenére, hogy a szélsőjobboldal Európában általános hisztéria tárgyát képezi - teljességgel figyelmen kívül hagyta a fasiszta szervezetek jelenlétét az ukrán fronton, mostanra a Jobb Szektor önkéntes alakulatai is elkezdtek a korábbinál jelentősen nagyobb figyelmet kapni. A német közmédia pedig elnézést kért nézőitől, amiért elfogultan tudósított a Donbassz régióban zajló eseményekről. Egy héttel ezelőtt az ARD tv-csatorna elnézést kért nézőitől, amiért elferdítve közölte a híreket a civil halálesetekkel kapcsolatban. A tévécsatorna korábban ugyanis azt közölte, hogy az orosz milícia végzett két ukrán állampolgárral. Később kénytelenek voltak beismerni, hogy a civileket a Jobb Szektor önkéntes alakulatai gyilkolták meg. Hogy egy ilyen bocsánatkérés valóban elhangzott, azt mutatja, hogy az európai média valóban elveszíti az információs háborút. Az információs társadalomban közel lehetetlen megakadályozni, hogy az igazság alternatív médiafelületeken át utat törjön, akár a teljes médiacsenden át is.


http://www.hidfo.net/2014/10/07/az-europai-media-elveszitette-az-informacios-haborut

Nem akar összejönni a hongkongi Majdan!

Hongkongban egyre csökken a tüntetők száma, ám a több mint egy hete utcán lévő diákok még nem számolták fel valamennyi demonstrációs pontjukat. Folynak a kormányzat és a diákszervezet közötti tárgyalások előkészületei – jelentette a helyi média kedden.
A kormányzat épületénél (a kormányzó hivatalánál) a helyszíni beszámolók szerint több tucatnyian “tartják a frontot”, miközben megkezdődött az egyeztetés a kormányzóválasztás részleteiről folytatandó tárgyalásokkal kapcsolatban. Kiszivárgott értesülések szerint a hongkongi vezetés a már meglévő, jelenleg hatályos keretek között képzeli el a további részletek egyeztetését, míg a diákok képviselői ennél többet, “lényegi tárgyalásokat” szeretnének. A megbeszélések helyszínéről egyelőre nem jutottak megállapodásra.
hong1Ideje lenne hazamenni…
Múlt csütörtökön Leung Csun-jing kormányzó egyeztetéseket ajánlott a diákoknak, és megnevezte a kormányzat részéről részt vevő partnereit is. A hongkongi Diákszövetség helyettes vezetője hétfőn késő este az alkotmányi és a szárazföldi kínai ügyekért felelős miniszterhelyettessel megállapodott abban, hogy többfordulós tárgyalást tartanak “az egyenlőség és a kölcsönös tisztelet” alapján. Megegyeztek, hogy még ezen a héten asztalhoz ülnek.
A folyamatosan utcán lévő tüntetők száma néhány százra fogyatkozott, és párhuzamosan egyre több olyan középkorú vagy idősebb civilt, valamint üzletembereket, kereskedőket szólaltatnak meg, akik nem értenek egyet a város egy részének megbénításával. A véleménynyilvánítások helyenként élénk szóváltásba torkollnak.
A South China Morning Post című hongkongi lapban megjelent jegyzetében a Kínai Jogállamiság Fóruma nevű szervezet vezetője, Rick Tang aggodalmának adott hangot, hogy a tüntetések zavargásokhoz vezethetnek, és azt szorgalmazta, hogy a rendőrség a szükséges erő bevetésével minél előbb tisztítsa meg a várost a tüntetőktől. Hongkong már eleget szenvedett – jegyezte meg, azt hangsúlyozva, hogy “a káosz és a kár” előre kiszámítható volt. Ezért, illetve a törvénytelen gyülekezésért a Foglald el a központot! mozgalom vezetőit a törvény előtt kell felelőssé tenni – fogalmazott Tang.
hong…pedig olyan “szépen indult”!
A központi kínai pártlap, a Zsenmin Zsipao arra figyelmeztetett, hogy a kormány által Hongkong számára biztosított kiváltságoknak vannak határai. Az “egy ország, két társadalmi rendszer” elvének gyakorlata a különleges közigazgatási övezetben sokakban azt az érzetet keltette, hogy ők kivételt képeznek a nemzeten belül – áll a kommentárban. Szerzője szerint a Foglald el a központot! e kivételezettség érzésének szélsőséges kifejeződése. A lap úgy véli, hogy azoknak, akik úgyis többet kapnak, tudniuk kell, hol a kivételek határa, ahelyett, hogy még többet követelnek.
A hongkongi médiában szereplő beszámolók szerint az október elsejei nemzeti ünneptől számított első öt napon a kereskedők 30-40 százalékos forgalomcsökkenést voltak kénytelen elkönyvelni. A kínai központi televízió – helyi szervezetektől származó információi alapján – azt állapította meg, hogy az egyes bevásárlóközpontok és irodaházak bezárása miatt keletkezett anyagi kár összege elérte a 40 milliárd hongkongi dollárt (4,07 milliárd eurót).
A kínai különleges közigazgatási övezetben amiatt vonultak az utcára a fiatalok, hogy a kínai törvényhozás a közelmúltban megerősítette a választási reform forgatókönyvét. Ez ugyanis, bár a korábbiaktól eltérően a soron következő kormányzóválasztáson már biztosítaná a körülbelül ötmillió választópolgár szavazati jogát, a jelöltek kiválasztását egy 1200 tagú, “széles rétegeket képviselő” bizottságra bízná. A tiltakozók ezt nem tartják elfogadhatónak.
(MTI)

A Nyugat elárulhatja az ukrán bábkormányt

Ukrajnának le kell mondania a Krím-félszigettel kapcsolatos területi követeléseiről abban az esetben, ha a NATO teljes jogú tagjává válna - a The National Interest online magazin szerint egy ilyen területi követelés a közvetlen katonai konfliktus lehetőségét hordozza magában Oroszországgal, ami egyes NATO tagállamokat, főként Németországot arra ösztönzi, hogy elutasítsa Ukrajna felvételét a NATO-ba. Az amerikai magazin azt is említette, hogy nem csak a tűzszünet "megőrzése" a fontos, hanem, hogy visszájára fordítsák a Kelet-Európában kibontakozó "veszélyes" politikai folyamatokat. Az amerikai elemzők tisztában vannak azzal, hogy a keleti-európai országok idővel kicsúszhatnak Washington ellenőrzése alól.
Az ukrán kormány - a tél közeledtével - igen kínos helyzetben találta magát; nyugati mentorai kihátrálnak mögüle, és Kijevnek szembe kell néznie nem csak a fokozódó gazdasági gondokkal, de az ország szétesésével, a fűtési szezonnal egyidőben kezdődő általános elégedetlenséggel, valamint a nyugati országok által felfegyverzett szélsőjobboldallal, ami a kormány befolyásának csökkenésével arányosan önállósodik. Az Európa Tanács már közleményben bejelentette, hogy Ukrajna EU-csatlakozását 2016-ig elhalasztják. A National Interest magyarázatához hasonló szakértői vélemények azt mutatják, hogy a NATO is kihátrálhat saját bábkormánya mögül, amint a katonai tényezőkön felül a civil lakosság gondjai is kezelhetetlenné válnak.
Hídfő.net | Rapid Trident 2014Már kitűzték az amerikai zászlót - de megkapják-e a NATO-tagságot?


http://www.hidfo.net/2014/10/07/nyugat-elarulhatja-az-ukran-babkormanyt

Irán nem ad gázt Európának

Hídfő.net | Hassan Rouhani és Vlagyimir PutyinHassan Rouhani és a ma ünneplő 62 éves Vlagyimir Putyin
Az európai vezető államok, miután maguk alatt vágták a fát az Oroszország elleni szankciókkal, kitalálták, hogy milyen nagy ötlet lenne, ha a szintén nemzetközi szankciók hatálya alá eső Iránból pótolnák a potenciálisan kieső orosz gázt. A gond ott keletkezett, hogy az Izrael kérésére a világ vérkeringéséből majdnem teljesen kizárt Irán nem ült tétlenül, amíg teljes nemzetközi elszigetelés alá akarták vonni. Most, hogy ez EU visszamászna az iráni küszöb alatt, a háttérben a közel-keleti állam vezetése már gondoskodott a csattanós válaszról.
Hassan Rouhani iráni elnök a francia La Tribune lap szerint arról nyilatkozott, hogy "Amennyiben Oroszország hirtelen beszüntetné a gázszállítást Európának, legnagyobb sajnálatunkra mi se tudnánk segíteni. Sajnos kitermelés tekintetében eléggé hátul kullogunk, és elsősorban a saját fogyasztásunkra is gondolni kell, mert jön a tél. Emellett a nagy vásárlóinknak tett ígéreteinket is teljesíteni kell, akik előre jelezték, hogy idén többet óhajtanak vásárolni a szokásosnál. Természetesen ezek a vásárlók tőlünk keletre helyezkednek el. Sajnos ezen indokok miatt ki kell ábrándítsuk az európai döntéshozókat, akik arra gondoltak, hogy az orosz gáz kiesése esetén tudnak-e energiahordozót Iránból beszerezni." Rouhani hozzátette, hogy további tárgyalásokról szó se lehet, amíg az Irán-ellenes nemzetközi szankciókat meg nem szüntetik.


http://www.hidfo.net/2014/10/07/iran-nem-ad-gazt-europanak

More szokásjog szerint: lincselési kísérlet Felsőzsolcán

Betörték az ablaküveget, és azon keresztül akarták kirángatni a kocsiból annak az autónak az utasát, amely elsodort egy kétéves kisfiút Felsőzsolcán. Az autós segítségnyújtási szándékkal állt meg, de aztán a hozzátartozók támadása után elhajtott a helyszínről. A kisfiút már kiengedték a kórházból, Felsőzsolcán pedig megerősített rendőri jelenlétet rendeltek el.
Folyamatos a rendőri jelenlét Felsőzsolcán, ahol elsodort egy gyermeket egy autó, a könnyebben megsérült fiú hozzátartozói ezután megtámadták a kocsiban ülőket és megrongálták a járművet – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság hétfő este.
A megyei főkapitányságra hétfő délután érkezett a bejelentés, hogy Felsőzsolcán egy személyi sérüléssel járó közlekedési balesetnél a segítségnyújtási szándékkal megálló személyautóban ülő két férfit megtámadták.
A rendőrség szerint az ügy előzménye az volt, hogy a kocsi elsodort egy kétéves kisfiút. A hozzátartozók – miután a balesetet észlelték – az autó jobb első ablaküvegét betörték, és a jármű utasát, egy 23 éves férfit megpróbálták kihúzni a járműből. Az autó 22 éves vezetője a támadás miatt elhajtott a helyszínről a néhány utcával arrébb található lakására.
A helyszínre kiérkező járőrök helyreállították a közrendet a településen – írta a főkapitányság.
A balesetben elsodort kisfiút a mentőszolgálat munkatársai kórházba vitték, ahol a horzsolásos sérüléseket szenvedett gyermeket ellátták, majd hazaengedték.
Az anyagi kárral és könnyebb sérülésekkel járó eset körülményeit a rendőrség büntetőeljárás részeként vizsgálja.
A településen a rendőrség a szükséges ideig folyamatos, megerősített rendőri jelenlétet biztosít – olvasható a rendőrség közleményében.
(MTI)

Egészségügy? Nem! Egészségpiac!

Orvoshiány, egyre hosszabb várólisták, esetenként vállalhatatlan munka- és ellátási körülmények – sokak szerint leginkább ez jellemzi a hazai egészségügyet. Nem véletlen, hogy egyre többen kötnek ki magánrendelésen. Úgy tűnik, ezzel nincs baja a kormánynak, amely még növelné is a magánszolgáltatók számát és vele a magánfinanszírozás arányát. Mindez azonban végérvényesen szegények és gazdagok ellátására osztja a rendszert.
Jelenleg az egészségre elköltött pénzek 35 százaléka magánforrásból kerül a rendszerbe, ez az arány az uniós országokban jóval alacsonyabb, 15-20 százalék. Magyarországon a költések kétharmada gyógyszerre megy el, ami azt is mutatja, hogy nemzetközi összehasonlításban milyen irtózatosan sok gyógyszert fogyasztunk. Ugyanakkor abból, hogy ilyen nagy a magánforrásból a rendszerbe kerülő pénzek aránya, kikövetkeztethető: a kötelező társadalombiztosítás ellenére igen magas azoknak a száma, akik nem a közszolgáltatókhoz fordulnak problémáikkal.
Ennél még beszédesebb adat, hogy a nagyobb magánszolgáltatók évről-évre folyamatos – akár évi 15-20 százalékos – forgalomnövekedésről számolnak be. Még döbbenetesebb, hogy főleg a nagyvárosi középosztálybeliek jelentős része, ha orvosra van szüksége, az esetek ötven-kilencven százalékában magánszolgáltatóhoz fordul. A választás okai nagyon egyszerűek: általában azonnal van időpont, kevesebbet kell várakozni, több idő jut a páciensre, egy-egy vizsgálat eredményét elküldik email-ben vagy közlik telefonon és jobb az infrastruktúra.

Sokszor a túl hosszú várólista miatt kényszerül a beteg a zsebébe nyúlni, de az sem ritka, ha az orvos presszionálja: „műtét a közkórházban, varratszedés a magánrendelőben.” Ezzel együtt mintha kormány is azt erősítené, hogy akinek van pénze, az fizessen a jobb egészségügyi szolgáltatásokért – ami azt sugallja, hogy az állam nem akar több pénzt költeni az egészségügyre.
Szétzilált állapotban
A népegészségügyi helyzetet sok minden befolyásolja, és ebből csak egy az egészségügyi ellátórendszer, amely rosszul működő és rossz ellátási struktúrát takar, amire a mindenkori kormányok hosszú évek óta nem hajlandóak több pénzt költeni.
„Az egészségügy romokban hever, itt-ott mutat csak néhány életjelet” – mondta a hvg.hu-nak Sinkó Eszter egészségügyi közgazdász, az SE Egészségügyi Menedzserképző Központjának igazgató-helyettese, aki szerint a kormányok eddig csak abban jeleskedtek, hogy a rendszert apró darabokra szedjék szét, de egyikük sem vette a szellemi fáradságot, hogy aprólékos munkával működőképessé varázsolja azt.
„A magyar egészségügy egyik legnagyobb problémája, hogy nem egyenszilárdságú, vagyis a gyógyulás szempontjából nem mindegy, hogy valaki hol lakik, és melyik kórházba kerül, ugyanis hatalmas különbségek vannak mind elérhetőség, mind szakmai színvonal szempontjából.” Ráadásul az intézmények korábbi tulajdonosai, az önkormányzatok sem ugyanúgy látták el feladatukat. Míg az egyik hajlandó volt többletforrásokat biztosítani és jó gazdaként működtetni az egészségügyi intézményeket, más települések egyáltalán nem fejlesztették azokat. Ezért 2012-ben az állam átvette a járóbeteg szakrendelőket és kórházakat. Sinkó szerint nagyon úgy néz ki, hogy az állam ezzel a feladvánnyal nem tud mit kezdeni, s a szolgáltatók helyzete a tulajdonosváltással csak továbbromlott.
A tulajdonosváltással kiesett a pénz a rendszerből
„Az önkormányzatoktól úgy vették el a tulajdonukat, hogy előzetesen nem készítettek mérleget arról, mennyire látták el jól feladataikat húsz esztendőn keresztül. A korrekt megítélhetőséget bonyolította, hogy azt sem lehetett pontosan tudni, tulajdonosként mi is lett volna az elvárás velük szemben.” Csak egy 2008-as őszi Alkotmánybírósági döntéskor – reflektálva a 2007-es nagy kapacitásleépítések nyomán született önkormányzati tiltakozásokra – derült fény például arra, hogy az egészségügyi intézményekben elérhető kapacitások meghatározásának joga az államé és nem az önkormányzatoké, hiába volt övék a tulajdon 1990 ősze óta.
Mind a mai napig nem egyértelmű, mi az önkormányzatok felelőssége az egészségügyi ellátás nyújtásában, ez jól látszik az önkormányzati tulajdonban maradt háziorvosi szolgálatok működtetésében is. Van olyan település, ahol a háziorvosnak bérleti díjat kell fizetnie a rendelője után, míg máshol ingyen használhatják a rendelőt, sőt még az önkormányzat eszköztámogatást is ad a szolgáltatónak.
Egyes elemzők felhívták a figyelmet arra, hogy 2009-es OECD adatok szerint a települések tulajdonosként nagyjából 90 milliárd forintot még így is beletettek az egészségügyi ellátó rendszer fenntartásába. A kormányzat számára csak később derült ki, hogy a kórházak életben maradásért a mostani tulajdonosi jogok gyakorlójának, a GYEMSZI-nek is éves szinten minimum 30-40 milliárdot kéne biztosítania egyebek között eszközamortizációra és az infrastruktúra fenntartására – a teljesítmény alapú finanszírozási rendszer ugyanis ezeket nem biztosítja.
A finanszírozási rendszer ugyanis két pilléres ma, az OEP kifizeti a nyújtott ellátásokat, ugyanakkor a tulajdonosnak kell állnia a fenntartási költségeket. Hogy mennyire hiányzik ez utóbbi összeg, abból is látszik, hogy amióta az állam átvette a kórházak működtetését, nagyjából duplájára nőtt az adósságállományuk. Az államosítás óta sem javult a struktúra, Sinkó Eszter szerint jelenleg is 4-8000 ágy lehet felesleges a rendszerben. Ráadásul a politika mindig is beleszólt abba, hogy adott városban legyen-e kórház vagy sem. Számos olyan kórház működik, amelyik jelenlegi struktúrájával, kapacitásával, személyzetével csak adósságot tud termelni, azaz ebben a környezetben „életképtelen”.
Az állam nem teheti fel a kezét
„Magyarországon, ha megszorításokra volt szükség, mindig az egészségügytől és oktatástól vettek el, holott nincs erős gazdaság jól működő egészségügy és oktatási rendszer nélkül – mondta Sinkó Eszter. Magyarország feltűnően keveset költ állami forrásokból egészségügyre, a finanszírozás reálértéken hosszú évek óta nem javul, miközben a fenntartás költségei folyamatosan az átlagos inflációt meghaladóan drágulnak. Az egészségügyi technológia is döbbenetes mértékben fejlődik, ám ennek költségeit (nemcsak Magyarországon) az állam nem tudja és nem is akarja felvállalni. Ellenben egyre inkább támogatja a magántőke bevonását és a magánszolgáltatók térnyerését.
Sinkó szerint tévúton jár a kormány, amikor azt gondolja, hogy az ellátórendszer finanszírozási gondjait a magánforrások bevonásával elégségesen meg tudják oldani. Kormányzati körökben terjedni látszik az az álláspont, hogy az egészségügyi technológia túl drága, képtelenség közpénzből finanszírozni, ezért a magánfinanszírozásnak mindenütt nagyobb teret kell adni. Európai uniós elemzések foglalkoznak azzal, mennyire tud jól hasznosulni a magánforrás az ellátórendszerben. A végső megállapítás: not good value for money, azaz ár-érték arányban túl drága így bevonni a forrásokat.
Ha a színvonalas szolgáltatást az állam meg akarja fizettetni a betegekkel, akkor a rendszer élesen kettéválhat és kialakulhat a szegény- és gazdagegészségügy, aminek beláthatatlan következményei lehetnek. Ez Európában nem így van. „Az állam nem teheti fel a kezét és nem mondhatja azt, hogy nem tudja finanszírozni a rendszert.”
Semmilyen rendszer nem működik száz százalékos hatékonysággal. Számos tanulmány létezik, amely megmutatja, hogy ugyanannyi pénztömegből a közfinanszírozott egészségügyi rendszer több betegnek nyújt ellátást, mint a magánszektor. A magánszektor gyakran szelektál a betegek és az ellátások között, így kimazsolázza a neki anyagilag kifizetődő pacienseket, az igazán költséges beavatkozások és betegek pedig mindig az állami egészségügyre maradnak. Magyarországon jó példa, hogy míg az orvos-beteg találkozó magánrendelőben történik, a költséges vizsgálatok vagy eszközigényes beavatkozások már az állami szolgáltatónál.
Az államnak tehát a zsebébe kellene nyúlnia, a rendszer így is igazságtalan, hiszen egyre többen fizetnek olyan szolgáltatásért, ami a társadalombiztosítás keretében járna nekik. A magánforrások bevonásának épp ott lenne értelme, ahol többletszolgáltatást nyújtanak, nem pedig az alapcsomagba tartozó ellátást. Igaz, ezek definíciója is már régóta késik.
Katasztrofális mutatók
Magyarországon az uniós átlagnál jóval magasabb a 100 ezer főre jutó kórházi ágyak és az orvos-beteg találkozók száma, ezzel szemben katasztrofálisak a népegészségügyi mutatók. Az uniós országok között Magyarországon az egyik legalacsonyabb a születéskor várható élettartam. Az országos átlag 2013-ban a férfiaknál 72, míg a nőknél 78,7 év, ezen belül hatalmas különbségek vannak az egyes országrészek között. Jelenleg a fővárosban vannak a legjobb életben maradási esélyei egy újszülöttnek, a fiúk várható élettartama 73,9 év, a lányoké 79,3. A legrosszabb esélyei a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében született fiúknak (69,2 év) és a Somogyban született lányoknak (77,7 év) van. (Az uniós átlag ezzel szemben 2012-ben a nőknél 83,1, míg a férfiaknál 77,5 év volt.)
A csecsemőhalandóság szempontjából a magyar helyzet nem rossz (2012-ben az uniós átlag 3,8 volt 1000 élveszülésre, míg a magyar 4,9 volt. A listán körülbelül ugyanannyian vannak előttünk, mint mögöttünk, igaz, a cseheknél ugyanez a szám 2,6.) Ennél sokkal beszédesebb azonban, hogy Magyarországon „népbetegségnek” számít a koraszülés. Magyarországon az újszülöttek 8,4 százaléka jön világra a 37. hét előtt, és ezzel az uniós országok között Magyarországon a legmagasabb a koraszülöttek aránya – miközben nálunk igen szigorúan szabályozott a terhes gondozás. Szintén rosszul állunk, ha az egészségesen eltöltött évek számát vesszük figyelembe. Magyarországon egy újszülött fiú várhatóan 55 évet tölthet krónikus betegségek nélkül, egy lány nagyjából 60 éves koráig maradhat egészséges, míg az uniós átlag mind két nemnél nagyjából 65 év.
(HVG)

Az EBESZ nemzetközi megfigyelőcsoportja állandó kitelepülési pontokat hozott létre a “tűzszünet” ellenőrzésére Donbasszban.

Így aztán sátrat vertek Krasznoarmejszkben, Sztahanovban, Krasznyij Lucsban és Oljenovkában.
Ettől persze a szembenálló felek nem különösebben hatódtak meg. A frontok merevek és viszonylag csendesek, ám a felek ahol csak tehetik – gyorsan egymás torkának ugranak. Többnyire tüzérséggel intézik vitás ügyeiket – a lakosság meg szenvedi.
Nyalókakirály latorhadát ebben a már – már idilli állapotban meglehetősen nagy veszteség érte tegnap. A megszálló kijevi horda egy egész zászlóalja állt át a népköztársaságiak oldalára. Nyikisinnél a miliciák és az “Ajdar” latorkülönítmény között kitört csetepatéban váratlan lehetőségre lelt a “Cserkasszi” zászlóalj, amely a kijevi helytartóság erői közé tartozott, de komoly nézeteltérésbe keveredett az “Ajdarral”! A “Cserkasszi” kihasználva az “Ajdar” egyéb irányú elfoglaltságát, egyszerűen lerohanta a pribékhordát.
A népköztársaságiak – a “Cserkasszi” szerencséjére – pillanatok alatt fölfogták a dolog jelentőségét, és minden erejüket és figyelmüket az “Ajdarra” fordították.
Jelentések szerint százötvennél több bitangot a “Cserkasszi” önmagában kiiktatott, és sikeresen átjutott a bérgyilkoshordán keresztül a népköztársaságiakhoz. Huszonnégy “cserkasszista” vált áldozatává az akciónak, viszont közel háromszázötvenen csatlakoztak a népi erőkhöz.
Késő este a milícia áthelyezte a fő csapásirányt Avgyejevka felé. Az éjszaka folyamán a DNR erőinek kissebb csoportjai behatoltak a városba, és az ott felhalmozott valcmanista technikában komoly pusztítást végeztek. A jelek szerint rászánták magukat a népköztársaságiak ennek a stratégiai fontosságú településnek a megtisztítására a bérgyilkosoktól, hiszen vélhetőleg ez a város a kulcsa a donyecki repülőtérnek.
Szvetlodarszk irányából a valcmanista latortüzérség Gorlovkát kezdte lőni este. Válaszul a milicia sorozatvetőkkel teljesen szétzúzta ezt a tűzfészket. Komoly veszteséget könyvelhetett el ebben a csapásban a latorhorda. Nyolc darab önjáró löveg, hat darab tarack, és a hozzájuk tartozó latorállomány pusztult el a csapásban.
Gyjebalcsevo térségében a kazánban kuporgó latrok kezdenek rájönni, hogy komoly gondok elé néznek. Este rövid megszakítással két tüzérségi előrejelzést is kaptak. Rádióforgalmazásaikból egyértelműen kiderült, hogy rettegnek, hiszen ez a két aprócska figyelmesség közel ötven bérgyilkost tett hidegre – és nincs hová bújniok.
A mára virradó éjszaka Nyalókakirály latortüzérsége Uglegorszk lakott területeit lőtte.
Sztarognatovka mellett a pribékhorda kapott egy aknaesőt a nyakába – pontosan éjfélre időzítve.
Kemerovo térségében a népi erők a Liszicsanszk felé vezető úton újabb pozíciókat foglaltak.
Popasznajanál a latrok éjjel kettőkor kiséreltek meg támadást a milícia két posztja ellen, de rajtavesztettek.
Scstyasztyje mellet éjjel fél háromkor a népköztársaságiak aknavetőkkel és nehéztüzérséggel ébresztették a latrokat. Hogy mennyi alszik tovább? – nem tudni.
Csjernuhinonál tegnap este hétkor pusztított el két latorposztot a milicia. Itt nyolc bérgyilkos hulláját számolták össze.
Popasznaja és Pervomajszk térségében kissebb csetepaté volt tíz óra tájban, kézifegyverekkel.
Az este jelentették a népköztársaságiak felé helyiek, hogy Odesszából Nyikolajev irányába “Jácint – B” önjáró valcmanista lövegeket szállító konvoj indult. Hét lövegről szól a jelentés.
Egyszóval: van mit feljegyezniük az EESZ megfigyelőinek. Nem mintha bárkit is érdekelne a felek közül a megállapításaik!


http://balrad.wordpress.com/2014/10/07/jegyzetelhet-az-ebesz-donbasszban/

A szépelgés ára

604166_196563627134102_779842048_n

Ez az, amit támogatsz, amikor megveszed a kozmetikai/szépségápolási termékeket, melyeket állatokon tesztel többek közt a: L'Oreal, Lancôme, MAC, Estée Lauder, Cover Girl, Revlon, Maybelline, Clinique, Olay, Neutrogena, stb. Csak egy pár név, de ezrével vannak még! Ezek a cégek most főleg Kína felé terjeszkednek.

U.i.: Ezek nem csak nyulak és egerek, hanem macskák és kutyák is...