2015. február 13., péntek

Te kit szolgálsz?

A nagy tragédiák oka az emberi rövidlátás. Mérlegelnünk kell lépéseink következményeit, nem maradhatunk meg, ha csupán a mára gondolunk. Az ember szó görög megfelelôje, az antroposz eredeti jelentése szerint a felfelé tekintô, a jövôbe nézô, a célt keresô lény jellemzôje. Az emberi civilizáció alapja éppen az, hogy az ember messzebbre, a távolabbi jövôre is tekint.

"Okosak lehettek, bölcsek nem?"

Az okos a dolgok közötti logikai kapcsolatokat, ok-okozati összefüggéseket vizsgálja, a bölcs inkább a dolgok, mintázatok közötti hasonlóságokra figyel. Míg az okos gondolkodáshoz elég a logika és némi képzelôerô, addig a bölcs megfontoláshoz a logika mellett még nagyon sok tapasztalatra, ismeretre és jókora képzelôerôre is szükség van. Míg az okos gondolkodás csak az egyszerű vagy leegyszerűsíthetô rendszerek vizsgálatára alkalmas, addig a bölcs gondolkodás a bonyolult, nagyon összetett dolgok elemzésére is használható. Az okosan gondolkodó képes arra, hogy egyszerűbb dolgokat ésszerűen áttekintsen, jól megértsen, megoldjon, a mában boldoguljon, sikeres legyen. Megmaradni viszont a Földet tekintve csak olyan civilizáció maradhat, amelyet a bölcsesség kormányoz, mert a bölcs ember képes arra, hogy a távolabbi jövôre is tekintsen.
A mai világunk nagyban a szoboremelések fénykora. Bálványai a piac, a haszon. A piac, a gazdaság működtetôje alapvetôen fontos. De nem lehet bálvány, fontosabb nála az ember boldogsága, az élete, a természet rendje és az Isten. A piac természeténél fogva csak a jelenre figyel. A fejlett országok meghatározó gondolkodásmódja az okosság. A globalizáció az egyformává tett világra törekszik, amelyben mindenütt ugyanazokat a termékeket -legyen az élelmiszer, élvezeti cikk, gépkocsi-, vásárolják, ahol ugyanazokat a filmeket nézik, ugyanazokat a zeneszámokat hallgatják. A nagyszámú, futószalagon gyártható terméket ugyanis gazdaságosabban lehet elôállítani és eladni. Az embereket a tudatipar, az antroposztól oly idegen eszmék állandó sulykolása veszi rá ennek a tarthatatlan és emberhez méltatlan életmódnak a követésére. Ha az emberek gondolkodását a tudatipar eszközei, mint a reklámok, a bulvársajtó, a kereskedelmi tévék és hasonlók határozzák meg, akkor az a civilizáció pusztulásra van itélve. A történelmi tapasztalat szerint ugyanis az egyforma igényű, szokású, gondolkodású és tudású emberek társadalma, az általuk alkotott civilizáció sérülékeny. Az egyformává gyúrt civilizációt már kisebb külsô változások is elpusztíthatják mert egy sokszínűséget, sokféleséget - értsd; nemzeteket - nélkülözô rendszer nem tud alkalmazkodni a külsô feltételek változásaihoz. A világ pedig manapság félelmetes ütemben változik. A természetes környezetünk nem csupán helyi, hanem bolygó méretű romlása, a fajok sokféleségének nagymértékű csökkenése, a termôtalaj pusztulása mind az emberi élettér zsugorodásával jár együtt. A levegô és a vizek szennyezése, környezetünk mérgezése mai jelenség.
Amíg környezetünk romlásának hatása évtizedek során válik egyre fenyegetôbbé, az erôforrások felelôtlen pazarlása miatt, amit a globalizáció csak serkent, máris mély válságba jutottunk. A tengeri halászat hozama a túlhalászás miatt máris gyorsan csökken. Például az Atlanti-óceánban a tôkehal fogások hozama 1972 óta ez évre csaknem a nyolcadára zuhant vissza. A világ mezôgazdasági termelése lehetôségei határán ingadozik, a talajok pusztulása és az édesvíz hiánya miatt a gabonatermelés is visszaesôben van. A világ erdôvel borított területei 30 év alatt 12%-kal csökkent. Ráadásul a mai termelés és életmód fenntartásához nincs elég energia és nem is látjuk, hogy honnan lehetne - ez a fosszilis energiákra érvényes. A világ kôolajtermelése már nem vagy alig növelhetô, sôt néhány éven belül évi 2-3%-al csökkenni kezdhet. Pár évtizeden belül a földgázmezôk is kimerülnek, Észak-Amerika földgázkészleteinek apadása akár egy-két éven belül komoly ottani energiaválsághoz vezethet. De jelenleg a világ mezôgazdasága messzemenôen épít a kôolaj és földgáz használatára. A mezôgazdaság gépesítése, a műtrágyák és növényvédôszerek alkalmazása a terméshozamokat két-háromszorosára emelte és ennek eredményeképpen Földünk lakossága rohamosan nôhetett. Az olaj- és földgázkészletek szűkössége miatt az olaj- és földgázárak többszörösükre emelkedhetnek. Az egyébként is szegény és eladósodott országok mezôgazdasága lesz az elsô, amely a növekvô energiaárakat nem tudja megfizetni. Ez az élelmiszertermelés erôteljes csökkenésével, emberek számillióinak, milliárdjainak gyengén tápláltságával, éhezésével és pusztulásával járhat együtt. A fentiek miatt megindult a világpolitikai szintér gyors átrendezôdése. Az Egyesült Államok a fenyegetô olajválság miatt közvetlen ellenôrzése alá akarja vonni a közel-keleti, közép-ázsiai olajtermelést, ez lehet a készülôdô háború igazi oka.
A globalizáció káros hatásai és a civilizációs összeomlás veszélye ellen egyaránt védekeznünk kell. A világválság elsôdlegesen szellemi válság, a környezeti és nyersanyagválság csak ennek következményei. Meg kell ôrízzük magunkat és kultúránkat. Meg kell tartani nemzetünket, népünket és országunkat. A Kárpát-medencében élôk másokhoz képest sokkal jobb helyzetben vannak. Az itteni föld gazdag termést ad és a környezetpusztítás sem akkora, mint másutt. Az itt élô népek különösen a közelgô válság esetén lesznek nagyon egymásra utalva. Nem szabad megengednünk, hogy kivülrôl újra feszültségeket keltsenek az itt élôk között.
Nem szolgálhatunk egyszerre Istennek és a mammonnak.
Újuljunk meg keresztyén hitünkben és annak szellemében legyünk minél éberebbek.


Várhegyi Kálmán

SECFONE - Haditechnika, de polgári szolgálatban is

Számos titkosított kommunikációs megoldást láttunk már, köztük most egy magyart is.

A Secfone (Navayo) megoldása alapjaiban különbözik szinte minden mástól, ugyanis hardveres megoldást kínál, de ezt olyan formában teszi, amivel szinte bármilyen okostelefon alkalmassá tehető a titkosított adatkommunikációra. A 2003 óta fejlesztés alatt álló rendszer két fontos eleme a telefonra telepíthető szoftver illetve a hozzá kapcsolódó microSD-kártya, amely a titkosításhoz szükséges TPM chipet tartalmazza, ez védi a kulcsokat illetéktelenekkel szemben – ebből adódóan a Secfone elvileg csak azokkal a készülékekkel használható, amelyekben van hely a kártya számára. Van azonban két kivétel: a Secfone működik iPhone-nal is, egy kiegészítő adapter segítségével, illetve van mód arra, hogy a kommunikációba PC vegyen részt, amit egy külső „doboz”, a Secbox készít fel a telefonálásra. A beszélgetés a működési elvből adódóan természetesen IP-alapú, vagyis a Secfone használatához mindkét félnél szükséges előfizetés, és élő internetkapcsolat is. A felhasználók saját Secfone telefonszámot kapnak, amit az okostelefonos alkalmazáson belül éppen úgy tudnak kezelni, mint a normál telefonszámokat – és van mód összekötni is a telefonkönyveket. Értelemszerűen, ha titkosított csatornán szeretnénk beszélgetni vagy SMS-t küldeni, akkor a Secfone számunkat kell használni.
A kommunikáció peer-to-peer alapon működik, a zárt kommunikációs hálózatot egy speciális, szabadalmaztatott kulcskezelési megoldás védi, míg a beszélgetést 448 bites Blowfish CBC algoritmus segítségével kódolja a rendszer. A telefonok egymásra találásában egy központi szerver is részt vesz (a kliensek és a szerver közötti adatforgalom is titkosított), ami a tényleges kommunikációban már nem vesz részt. Ebből (és a hardveres kulcsvédelemből) adódóan a beszélgetést még a Secfone sem tudja figyelni – azaz nincsen olyan hátsó ajtó, amelyet például az amerikai piacon való megjelenéshez valószínűleg kötelező lenne beépíteni.


A Secfone eredetileg a katonai piacra készült, ahol évek óta kapható, azonban a néhány hónapja indult polgári értékesítésnek köszönhetően ma már bárki megveheti átalánydíjas előfizetéses szolgáltatásként. Ez annyit tesz, hogy a microSD kártyát meg kell vásárolni 300 euróért, utána pedig havidíjat kell fizetni, de maga a beszélgetés korlátlanul ingyenes. A szolgáltatás havidíja készülékenként 55 euró. A Secfone előfizetéshez használatos kártya egyben memóriakártyaként is működik egyébként, kapacitása azonban egyelőre nem túl nagy, legfeljebb 2 GB lehet. Sokan a politikusok lehallgatási botrányaira gondolnak vagy a terrorizmus elleni küzdelemre, de - ki hitte volna - az ipari kémkedés semlegesítésére a legértékesebb a felhasználása. Csak Németországban éves szinten 50milliárd eurós kárt jelent az ipari kémkedés...
A vállalatnak több hazai referenciája van (pl. NMHH), de a Secfone népszerű Dél-Amerikában, Ázsiában és Afrikában is.


Hírfigyelő Szolgálat

A rendőrök ellátása sem különb a menedékkérőkénél

Éjjel nem megy a fűtés, több napig nem tudtak fürdeni, mert nem volt víz, 14 órás szolgálatot teljesítenek – erre panaszkodott egy rendőr a Facebookon. A határátlépés nemcsak a “gazdasági menekültek” számára fáradságos. Panaszkodnak a rendőrök is.
Megúszta az illegális migránsokkal való „bíbelődést” az a Készenléti Rendőrségnél dolgozó egyenruhás, akit pénteken délelőtt a Keleti pályaudvaron talált szolgálatban a hvg.hu. A szokásos, migránsokat hozó Rail Jatet már végignézte kolléganőjével, és mint azt a mozdonyvezetővel is közölték, nem találtak illegális bevándorlót. A MÁV-os meglepetten nyugtázta, és mint a hvg.hu-nak megemlítette, úgy látszik a nagy menekülthullám véget ért – legalább is egy időre.
„Semmi gond nem volt velük egyébként a vonaton” – tette hozzá neve elárulása nélkül – „mindegyiknek volt jegye, mint minden más utasnak.” Megjegyezte, két hete lódult meg nagyon a helyzet, és jöttek vonattal tömegesen a migránsok.
menek
Panasz a Facebook-on
A nagyszámú, napi ezer-ezerötszáz illegális migráns előállítása és szállítása jelentősen megnövelte a rendőrség feladatait. „Szegedi Határrendészeti Kirendeltség. Menekültek elhelyezve sátorban, konténerben, garázsban. A 120 férőhelyes sátorra egy rendőr felügyel fegyver nélkül. Kísérés naponta tízszer, Nyírbátorba, Békéscsabára és Debrecenbe, indulás 3 órakor, 8 órakor, 12 órakor, 15 órakor és 17-kor.” – írta egy rendőr a Facebook-ra. „Ha az állomány este beesik a szállításból, az azt jelenti, hogy 14 órát voltak szolgálatban az emberek, akiket kiköltöztettek egy-két kilométerre messzebb levő, teljesen lelakott épületbe, ahonnan gyalog járnak be.”
A rendőrök elszállásolására jellemző, hogy „három napig nem volt zuhanyzás, mert meleg víz sincs, este 23 óra után nincs fűtés, csak reggel hatkor indul újra, akkor meg minek, hiszen szinte minden rendőr szolgálatban.”
„Olvastam a bejegyzést és nem tudom az abban szereplő információkat cáfolni” – mondta a hvg.hu-nak Megyeri Árpád nyugdíjas rendőr, aki közel három évtizedig dolgozott a déli határvidéken, és máig napi szinten tartja a kapcsolatot a kollégáival. „Nem új keletű a probléma, csak korábban nem öltött ekkora méretet, mint az utóbbi hetekben, és ezért nem is nagyon foglalkoztak a dologgal.” – magyarázta.
menekü
Megnőtt szolgálati idő
Míg egy hónappal ezelőtt naponta körülbelül 260-270 illegális migráns fogtak el a rendőrök – addig január 30-a és február 8-a között rendre napi ezer felett volt a határon átjutottak száma. A police.hu beszámolt arról is, hogy míg tavaly egész évben 35 439 határsértőt tartóztattak föl, idén január 27-éig 7 238-at. Pénteken is Csongrád megye déli részén 326 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök. A migránsok többsége Koszovóból érkezett, közülük 57 gyermek. A legnagyobb számú csoportot Ásotthalom külterületén fogták el, ott 67 koszovói lépte át illegálisan a zöldhatárt. A határsértők menekültstátusz iránti kérelmet nyújtottak be, így a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal munkatársai foglalkoznak velük.
„Az ország minden részéből vannak idevezényelve rendőrök, a szolgálat ellátás ideje a 14 órától a 24 óráig terjedhet” – mondta a hvg.hu-nak Megyeri Árpád, „aminek a nagy részét a menekültek befogadó helyekre történő szállítása teszi ki. Már a szegedi Moszkvai körúti határrendészeti kirendeltségen is katonai sátrat kellett felállítani a migránsoknak. De nem csak ők, a rendőrök elhelyezése sem a legjobb – tette hozzá a volt parancsnok.
„Szolgálat közben a rendőröknél nem lehet értékesebb holmi vagy pénz. Nehezíti az étkezésüket, hogy a több órás szállítások alatt útközben nem állhatnak meg.” – nyilván ez érvényes a menedékkérőkre is. Hogy a rendőrök fegyver nélkül vigyáznak a migránsokra, Megyeri Árpád is helyeselte, hiszen, ha az egyenruhás ellen fordulnának, a fegyvert meg is szerezhetnék.
Nincs védőfelszerelés
„Még védőfelszerelések sincsenek megfelelően biztosítva az egyenruhások számára” – mondta Megyeri, aki szerint 2013-ban történt, hogy gumikesztyű nélkül vizsgáltak át a rendőrök egy migránst, akiről csak a befogadása után derült ki, hogy akár ebolával fertőzött lehet. Tudomása szerint most a kézfertőtlenítő szert is a rendőrök saját pénzükből veszik, miközben a helyi Volán az autóbuszait fertőtleníti.
Megyeri elbeszélése jól jellemzi a politika által is gerjesztett előítéleteket, amire a Vice News beszámolója is rámutatott. A tudósításban ugyanis megszólal egy rendőr, aki attól tartva, hogy ebolásak lehetnek az illegális határátlépők, neylonnal húzta be a rendőrautó üléseit. Úgy, hogy a zöld határon olyanok jönnek át, akik magyar viszonyok szerint sem számítanak hátrányos helyzetűnek, és a határig szervezett módon, a buszjáratokra jegyet vásárolva, majd taxit is fizetve érnek el. És Magyarországon is készek fizetni azért, hogy továbbjussanak vagy élelmet kapjanak.
(HVG)

Félreértés ne essék! Bár szolidárisak vagyunk azokkal, akik háború, gazdasági nehézség elől menekülve kénytelenek elhagyni hazájukat. Ők többnyire olyan helyekről-területekről érkeznek, amiket Amerika felforgatott, vagy éppen felforgat. Koszovó, vagy Szíria, vagy Afganisztán!-mindegy! Ugyanakkor nem biztos, hogy a leginkább szenvedők azok, akik sok esetben több ezer kilométeren át utaznak, nem kevés pénzt szánva utazásra, embercsempészeknek, stb.
Az Eu-amely mindenben készséggel kiszolgálja az USA érdekeit, és segédkezet nyújt neki minden fölforgatáshoz, keleti határain Magyarországra testálja a menekültáradat feltartóztatását! Mintha nem lenne meg a magunk baja! Kifosztott, lerabolt bennünket az Unió, és most elvárja, hogy védjük a SZÁMÁRA NEM KÍVÁNATOS migránsoktól. Igaz, Nyugat-Európa mindig is ezt várta el tőlünk! És mi meg is tettük, eleget is tettünk az elvárásoknak!
HÁLÁS IS EZÉRT NEKÜNK NYUGAT-EURÓPA!

https://balrad.wordpress.com/2015/02/14/a-rendorok-ellatasa-sem-kulonb-a-menedekkerokenel/

A Hídfő álhíreket terjesztő helyszíni tudósítók kitoloncolását kéri

Megdöbbenve tapasztaltuk, hogy miközben az ukrán hatóságok kitoloncolják az országból a tényeket videofelvételekkel és helyszíni riportokkal alátámasztó orosz újságírókat, emellett Kijev magyar politikusok számára belépési tilalmat rendel el, a nyugatos sajtó képviselői gond nélkül tevékenykedhetnek az Ukrajnából kiszakadó köztársaságok területén, és tevékenységüket semmi nem korlátozza.
A Hídfő képviseletében eljáró személy felvette a kapcsolatot a Donyecki Népi Köztársaság védelmi minisztériuma politikai adminisztrációjának nemzetközi sajtóosztályával, helyettes vezetőjének egy listát adott át a térségükben tartózkodó, magyar állampolgárságú helyszíni tudósítókról, akikre hivatkozva a hazai liberális sajtó hamis információkat terjeszt Magyarországon. A hat újságíró nevét, a beszámolóik alapján készített álhírek elérhetőségét, valamint fotóikat és vélhető tartózkodási helyüket tartalmazó dokumentum alapján a Hídfő a donyecki Védelmi Minisztérium segítségét kérte abban, hogy a megnevezett személyeket - többek között az Index.hu két helyszíni tudósítóját - tartóztassák le és toloncolják ki az országból.
Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy Vlagyimir Putyin budapesti munkalátogatása előtt a tömegmédia egy része félretájékoztassa a lakosságot, és álhírekre alapozott gyűlöletkeltéssel szervezzen ellentüntetést az orosz államfő látogatása idejére, miközben a két ország kapcsolatainak javításáért kiálló békés tüntetést szélsőséges személyekkel összemosva próbálták lejáratni, korlátozván ezzel a gyülekezési jogot.

http://www.hidfo.net.ru/2015/02/13/hidfo-alhireket-terjeszto-helyszini-tudositok-kitoloncolasat-keri

Obamának fejébe szállt a Nobel-békedíj, jobban tenné, ha lábon lőné magát

Vittorio Feltri újságíró csípős vezércikket írt az Il Giornaléban, amelyben annak a véleményének ad hangot, hogy Obamának "nagyon viszket a keze", hogy végre fegyvereket szállíthasson Ukrajnának.

"E szándékát nem lehet másként kommentálni, mint felelőtlenség és veszélyes ostobaság" - írja Feltri. "Mialatt Európa vért izzadva próbál diplomáciai úton megoldást találni az ukrán háborús krízisre, Obama szerint csakis katonai beavatkozással és erődemonstrációval érhetünk el eredményt" - folytatja cikkét az olasz újságíró. "Az emberiség nem akar egy új, nagy háborút, míg Obama, kinek nyilvánvalóan a fejébe szállt az "előlegbe kapott" Nobel-díj, már reszkető ujjával a ravaszt keresi a coltján.

Az USA elnöke tökéletesen meg van győződve arról, hogy csak izmait mutogatva, kardjával jobbra-balra csapkodva lehet megszüntetni az ellenségeskedést Ukrajna véráztatta földjén. Legjobb lenne, ha lábon lőné magát, akkor talán kissé megnyugodna" - fejezte be ironikusan írását Feltri. Obama egész Európát, főleg annak kulcspontját, Németországot hajszolja egyre beljebb az ukrajnai, és az egyre inkább lehetséges európai háborús lángokba.


Derek Muir
London
Il Giornale - Kuruc.info


Kapcsolódó:
Obama: Muszály vagyunk erőszakot alkalmazni. Ha országok nem azt teszik, amit mi akarunk
Kijev máris felrúgja a tűzszünetet?
Így bunyóznak az ukrán képviselők ismét (video)
Már csak egy felet kell aludni a békéig Donbasszban!
Vasárnaptól tűzszünet Ukrajnában
Ukrán orvlövészek lőtték a Majdan tüntetőit
A radikális ukrán erők folytatják harcukat
Oroszország aggódik amiatt, hogy horvát önkéntesek harcolnak Ukrajnában
Államcsőd veszélyére figyelmeztető osztályzati szintre minősítették vissza Ukrajnát
Szellemi mozgósítás
Románia: amennyiben háborúra kerül sor az oroszok ellen, a 20-35 év közötti lakosokat sorozhatják be
Az USA összeomlása
Világháborút akar kirobbantani az USA?
Kijev elárulta a fronton bekerített több ezer ukrán katonát
A brit védelmi minisztérium elismerte, hogy tankokat szállítottak Ukrajnába
Fico: kiterjedt háború fenyegeti Ukrajnát
A pokol kapujában, a pusztulás küszöbén
Kiverte a biztosítékot egy vicceskedő észt holokausztkiállítás
Egy EU-NATO-pincsi kéznyalintása Kijevben

Az USA 12 db A-10-es repülőt telepít Európába

Én értem, hogy az oroszokat akarjá bombázni, de miért használják Európát hadi gépezetük raktározásához? Talán azért, hogy egy ellencsapás esetén ne Amerikát érje a találat? Milyen okosak ezek a jenkik és ezt a politikusaink még meg is tapsolják.

Szóval az A-10-Thunderbolt régi repülő doboz, de kimondottan megbízható, már 1975 óta használják az amerikaiak, 30mm-es golyószoróval rendelkezik, ami percenként 4.200 uránmuniciót lő ki (darabonként 750 g).

A sürített URÁN töltényeket röviden DU-municónak hívják. Ha egyszer kilőtték 4,5 milliárd évig szennyezi a környezetet. Kb ennyi idős a naprendszerünk. Ahol eddig használták, Koszovóban és Irákban ezeken a helyeken a csecsemők között nagyon nagy a torzszülöttek száma. A DU munició a XXXXXL generációkig génjeinket károsítja.

Az URÁN munició használata, az emberiség ellen elkövetett bűn és a Hágai bíróságon a helye azoknak, aki ezt használják. Aki ezt tudja és erről hallgat, az a bűnösök cinkosa és szintén felelőségre kell vonni.
spiegel.de

Bulgáriában több ezer ember tüntetett a NATO és Amerika ellen. A tüntetők azt skandálták, hogy a "NATO menjen ki Bulgáriából, nem a háborúra".

A Szófiában megrendezett tüntetők azt a tényt sem tudják elfogadni, hogy NATO parancsnoki központot telepítsenek Bulgáriába. Követelték továbbá az Oroszország ellen meghozott szankciók feloldását. A tüntetők Oroszországot támogatták és elítélték az Amerikai politikát.
Videóval: tvzvezda.ru


Kapcsolódó:
Atombomba a gyjebalcevoi katlanban?!
A Hetek szenzációs leleplezése: nem eunácik, hanem ultrasovén vallásos zsidók szolgálnak az oroszellenes halálalakulatokban

17 milliárd dolláros IMF hitel Ukrajnának
Porosenkoéknak semmi sem számít! (Monsanto és az IMF ugyanazon a hálózaton)

Orbán a közmédiával állítaná meg a népvándorlást

Orbán Viktor szerint el kell érni, hogy elterjedjen, Magyarországon az illegális bevándorlókat letartóztatják és kitoloncolják az országból. A miniszterelnök ettől reméli az illegális bevándorlás visszaszorítását, - szerinte ha elterjed, hogy Magyarország nem egy barátságos hely a bevándorlók számára, kevesebb lesz majd a határsértés.
A közmédia ennek jegyében kezdte meg azt a különös propagandahadjáratot, melynek részeként napi rendszerességgel közölte a sajtó, hogy Budapesten melyik pályaudvaron hány menekültet tartóztattak fel. A történtek ellentmondása mindössze az, hogy a nagyobb csoportokban feltartóztatott illegális bevándorlók nem is Magyarországra jöttek, gyakorlatilag órákkal később már Németországban lettek volna, ha a rendőrök nem állítják meg őket Budapesten. Hogy miért érkeznek százezrével az emberek, arról pedig hallgatnak, pedig elég az Európai Unió határai mentén szétnézni, és a helyzet egyértelmű.
Hídfő.net.ru | Orbán Viktor
Az Orbán-kormány láthatóan nem a határellenőrzés szigorításával és a teljes magyar határ őrizetnek újbóli felállításával akar fellépni, hanem egy annál jóval olcsóbb médiahadjárattal, ami a tényleges menekültekhez nagy valószínűséggel el sem jut.
Magyarország legtöbbet úgy tehet az illegális bevándorlással szemben, ha a politikusok felemelnék hangjukat az ellen, ami az illegális bevándorlás legfőbb okozója. Az Európai Unióba és Magyarországra menekültként érkező emberek többnyire nem önszántukból érkeznek ide, hanem amiatt, mert hazájukban az élet ellehetetlenült, sok esetben otthonaik romokban hevernek. Az észak-afrikai forradalmak kezdetekor Algériából özönlöttek a bevándorlók, a líbiai válság után tömegével érkeztek a líbiaiak, mostanra az ENSZ adatai szerint is több millió ember menekült el Szíriából. Ma épp a koszovói helyzettel van probléma, de kurdok és afgánok is még mindig érkeznek "szép számmal".
Magyarország kormánya, miközben politikai előnyt kovácsol a bevándorló-kérdésből, továbbra is tevőlegesen közreműködik a NATO agresszív terjeszkedésében, és ezzel hozzájárul, hogy országok romba döntése után emberek millióinak megélhetése lehetetlenüljön el. Miközben a nyugati cégek zavartalanul folytatják az olajfúrást a romokban heverő országokban, az éhezésből és nélkülözésből havonta százezrek menekülnek el, ennek nagy része az Európai Unió irányába. Mi isszuk meg a levét Líbia porig rombolásának, a szíriai felforgatásnak, miközben a kormány beleegyezését adja az újabb "demokráciaépítéshez", ami újabb százezer menekültet jelent Magyarországnak és az Európai Uniónak.
Hány országot kell még romba dönteni ahhoz, hogy a politikusok rájöjjenek, a NATO "járulékos veszteségei" nem tűnnek el nyomtalanul, hanem menekültként ott jelennek meg, ahol még nincs minden porig bombázva? Milliók menekültek el Líbiából, Szíriából, Algériából, - Észak-Afrika lakosságának egy része a demokráciaépítések miatt most az Európai Unió határán van mint illegális bevándorló. Gyűlöletet adnak nekik otthonaikban, gyűlöletet kapnak a határainkra érkezve, de azt elvárnák tőlük, hogy miután otthonaikat szétlőtték, a nyugati országokba érkezve ne menjenek terroristának, hanem konzumidiótaként szocializálódjanak az otthonuk romba döntését támogató társadalomba.
Ez egy ördögi kör, amit propagandával nem lehet megállítani. Több millió, otthonaikat elveszítő embert nem lehet propagandával megállítani. A kormánynak azért kell felemelnie a szavát, hogy a NATO ne bombázza szét a nem-nyugati civilizáció országait. Akkor se, ha amerikai "partnereink" szerint ott mindenféle terroristák vannak, és a Mol-nak is nagyon megéri, mert az otthonaik alatt pedig olaj van.
A magyar kormánynak azért kell felszólalnia, hogy ezek az emberek visszatérhessenek saját otthonaikba. Nem az Európai Unióba menekültként, hanem saját országaikba, Észak-Afrikába és a Közel-Keletre. Ha az Egyesült Államok ott demokráciát épített és romokban hever az ország, akkor építsék újjá - az Egyesült Államok költségein, nem a miénken. Ezek nem a mi háborúink, nem a mi népünk, nem a mi menekültjeink, de politikai állásfoglalásokkal aktívan közreműködhetünk abban, hogy a nyugati gyarmatosítás által előidézett népvándorlás megszűnjön.

http://www.hidfo.net.ru/2015/02/13/orban-kozmediaval-allitana-meg-nepvandorlast

Korunk problémája a nem megfelelő mennyiségű napi vízbevitel

Ha keveset iszunk, megbetegszünk, mert a vér sói (kálium, nátrium, magnézium, kalcium) nem hígulnak fel kellő mértékben. Gyengül az összpontosító készség, zavartság és szédülés lép fel. A belek renyhévé válnak, a vesék nem képesek a vért tökéletesen megtisztítani. A szakértők okkal figyelmeztetnek: nem mindegy, mivel pótoljuk a folyadékot. A fiatalok körében közkedvelt édes, szénsavas italok sok felesleges kalóriát és káros foszfátot tartalmaznak, ami a csontok leépülését segíti elő, és nem igazán oltja a szomjat. Korosztálytól függetlenül szorgalmazzák a kellő folyadékfogyasztás fontosságát. – Nagyon fontos a folyadékpótlás testedzéskor, hiszen ilyenkor rengeteg vizet veszítünk. A sport és a nagyobb fizikai munka megnöveli a folyadék- és ásványianyag-szükségletet. A verejtékezéssel nátrium, kálium, kalcium és magnézium távozik, ami bágyadtságot, szédülést, vérnyomáscsökkenést, izomgörcsöt okoz, besűrűsödik a vér és romlik a végtagok vérkeringése. A nehéz fizikai munkát végzőknek és sportolóknak már az erős szomjúságérzet megjelenése előtt gondoskodniuk kell a folyadékbevitelről, a tevékenység előtt és lehetőség szerint közben is negyedóránként egy-két deci vizet ajánlatos elkortyolgatni, a sportolás befejezése után szintén sokat kell inni...

Már az enyhe dehidratációnak is lehetnek fizikai jelei. Így például fáradtság, izomgyengeség, fejfájás vagy szájszárazság.
– állítják szakértők.

Egy nem régiben elvégzett kutatás szerint a fiúk 15-60%-a a lányok 10-54%-a fogyaszt megfelelő mennyiségű vizet. A megfelelő mennyiséget a kutatók, előzetes mérések alapján állapították meg. A mostani gyerekek nagy része a víz legnagyobb részét cukros üdítőkből veszi magához, ahelyett, hogy sima egyszerű vizet innának - állapították meg a kutatók. Viszont, akik inkább fogyasztanak vizet, az ő étrendjükben nem található annyi cukor és édesség. A tanulmány érdekében a kutatók 3978 2-19 éves fiú és lány vízbevitelét vizsgálták. Víznek számított a víz maga, a vizes ételek, és a cukros vagy tápláló italok, a tej vagy a gyümölcslé is. A vizsgálók végül azt az eredményt kapták, hogy az eredmény életkoronként változik.
A 2-5 évesek 5,9 csészével isznak naponta, a 6-11 évesek 6,8 csészével, 12-19 év között pedig 10,1 csészével gurítanak le. Általánosságban pedig a lányok kevesebbet isznak, mint a fiúk, minden életkorban. A kutatás azt is feltételezi, hogy a gyerekek sokkal szívesebben fogyasztanak üdítőket ebéd vagy uzsonnaidőben, mint mondjuk tiszta vizet. Több, mint a teljes bevitel kétharmada ilyen üdítőkkel került a páciensek szervezetébe, és kevesebb mint egyharmada volt csak természetes víz, amely az ételekből, vagy a csapból származott. „A felmérésünk eredménye is azt jelzi, hogy tápláló módon is lehetne elegendő vizet vagy vízforrást biztosítani a gyerekek számára.” – mondta a kutatást vezető szakértő. „Az élelmiszerek minőségének megváltoztatása talán jobban elősegítené a fiatalok tiszta víz fogyasztását." „Azzal, hogy megpróbáljuk háttérbe szorítani az édesített üdítőket, és előnyben részesíteni a csapvizet, amellett, hogy felébresztjük a gyerekekben az egészségtudatot, az iskolákban is változást érhetünk el. Hiszen így talán cukros üdítők helyett tápláló üdítőket fognak forgalmazni.” – tette hozzá. Tanulmányok szerint, azonban a gyerekek, ahogy nőnek egyre több vizet isznak – már akik most is így élnek – és kevesebb tápláló italt tejet, vagy gyümölcslevet fogyasztanak. „Miután a szervezetünk 55-75 %-a víz, ezért nélkülözhetetlen, hogy naponta pótoljuk vízveszteségünk! De nem mindegy, hogy mivel!” – mondta el nekünk az egyik kutató. Szerinte a gyerekeket már korán a vízre kell szoktatni! „Adj a gyereknek vizet, cukrozott üdítők helyett! Hogy még vonzóbbá tedd, vagdoss bele gyümölcsöket, vagy adj neki mellé mondjuk narancsot! Vagy készíts saját turmixot!” – javasolja.Dr. Madarasi Pál összeállítása

Egészségünk a tej - Elemzés

Éppen egy éve, hogy a nyerstej felvásárlási árai hosszú évek emelkedési trendjei után esésbe fordultak. A hazai tejárak nemzetközi folyamatoktól való függése miatt ennek hátterét is sokkal inkább a nemzetközi piacon kell keresni, mint itthon. Az elmúlt évek legfontosabb ilyen tendenciája, hogy a tejtermékek egyre nagyobb aránya fordul meg a világpiacon, és az ottani ármozgások fokozódó hatással vannak az egyes országok nyerstej áraira. Ahogy azt a mezőgazdasági tömegcikkek esetében már megszoktuk, a tejárak világszerte egyre inkább együtt mozognak. Ez olyannyira megfigyelhető, hogy az egyes – a tejpiacon meghatározó - országok dollárban számolt tejárai közötti 2000-ben még 3,3-szoros különbség mára 1,5-szeresre zsugorodott. Ez alól kivételt olyan országok képeznek, mint például Japán, ahol sajátos tejpiaci körülmények uralkodnak. Az elmúlt évi árcsökkenések a globális tejtermelés egyre gyorsuló növekedésének, a kereslet-bővülés lassulásának, az orosz embargónak és az erősödő dollárnak együttesen köszönhetők. Az előttünk álló években sem számíthatunk az áremelkedési trend tartós visszatérésére.Ennek hátterében a legnagyobb tejtermelő országokban tapasztalt tartós termelékenységnövekedés és a Kínában újra beindult növekedés áll, de India tejtermelésének dinamikus bővülése is fontos tényező. India akár már az évtized végére az Európai Uniót megelőzve a világ legnagyobb tejtermelője lesz, és jelentős soványtejpor-exportőrré válik. Annak, hogy a középtávú előrejelzések sem tartalmaznak áremelkedést sem a nyerstej, sem a tejtermékek vonatkozásában, az a legfontosabb üzenete számunkra, hogy a hatékonyság növelését tovább kell folytatni mind a tejtermelésben, mind a feldolgozásban. Fentieket alátámasztják az alábbi grafikonok. Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) adatai szerint decemberben a magyarországi tejfelvásárlási átlagárak 8 százalékkal voltak az egy évvel korábbi szint alatt. Egyúttal csökkent a korábbi jelentős különbség a belföldi és az export felvásárlási árak között (éves átlagban a nyerstej kiviteli ára 6 százalékkal haladta meg a belföldi termelői árat). Közel negyedével vissza is esett a nyerstej-kivitel.
Térségünk felvásárlási áraiban is mindkét tényező - az együtt mozgás és a csökkenés - tetten érhető.Az árak mérséklődése mellett a hazai tejszektor tavalyi évét a felvásárlás 9 százalékos növekedése, és - ezzel szoros összefüggésben - a tejtermékek bruttó termelésének és belföldi értékesítésének egyaránt 5 százalékos emelkedése jellemezte. Eközben a tej és tejtermékexport 1 százalékkal volt alacsonyabb 2014 első tizenegy hónapjában az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A tej és a tejtermékek feldolgozói értékesítési ára 4 százalékkal nőtt egy év alatt. A fogyasztói árak szintjén a pasztőrözött 2,8 százalék zsírtartalmú friss tej ára 6 százalékkal emelkedett, a trappista sajté 7 százalékkal nőtt egy év alatt. Miközben a tejtermelést éppen a nagy „tehetetlenség”, a piaci viszonyokhoz való alkalmazkodás lassúsága jellemzi, jelenleg is egy sor kihívásnak kell egyszerre megfelelnie. Ilyen a fent részletezett árviszonyok változása mellett a hamarosan megszűnő tejkvóta, a hazai földpiaci szabályozás, a takarmányozás színvonalának növelése (különös tekintettel a GMO mentességre), a támogatási rendszer átalakulása. E korántsem teljes sor végén pedig álljon a belföldi piacért, fogyasztóért folytatott küzdelem.

Az egy főre jutó tej és tejtermékfogyasztás tekintetében Magyarország körülbelül negyvenedik a világon, az Európai Unió tagállamai közül csak kettőben alacsonyabb a fogyasztás. Az előrejelzések szerint, a jelenleg mintegy 165 liter tejnek megfelelő egy főre jutó tej és tejtermékfogyasztás az évtized végére 10 literrel bővülhet. A tejfogyasztás szerkezetében emelkedni fog a joghurtok és sajtok aránya.

Tóth János - Hernád Völgye H.H.K.

Meghátrálna a szlovák fiatalság egy esetleges fegyveres konfliktus esetén

És Európa fiataljai?

Képtalálat a következőre: „szlovák katonai kép”

Na tessék, ezért kellett nektek külön „haza” és ezt nem sovinista alapok mondatják velem. A jelentés szerint igencsak úgy tűnik, hogy a legkevésbbé sem mutatnak hajlandóságot a „szlovák” (haza)fiak a haza védelmére. Sőt! Hanyathomlok menekülnének a jelek szerint egy háborús konfliktus kialakulása esetén. Hogy hová? Mert, ha Szlovákia lángol, akkor már egész Európa is fog minden bizonnyal. Hiszen láthatóak lassacskán a szembenálló felek, az érdekszférák, a kis nemzetek lehetőségei… Azzal, hogy nem fognak fegyvert adott helyzetben, de otthon maradnak, azzal csak a saját esélyeiket rontják. Háborús helyzetben úgyanis még több felesleges vért (a „semleges” polgári/civil lakosság „gyáva” vére értelmezhetetlenné vállik és nem számít hősi vérnek a védelem doktrinájában) és plusz védelmi feladatot ró a becsülettel harcoló hazafiakra. Ami rontja az esélyeket, főleg egy ilyen kis ország esetében. Sajnos a liberális pacifista politikán kitenyésztett fiatalság hozzáállása egész kontinensünkön jellemző tendencia megfigyeléseink szerint. Mi – magyarok - abban bízunk, hogy az Isteni gondviselés megadja azt a kellő szikrát adott esetben, amitől felébrednek világbékés agymosott álmaikból fiataljaink és elődeikhez méltón kivívják Szabadságukat és Igazságukat becsülettel. Nos, lássuk a tényeket. Rekordot döntött az idén Szlovákiában azoknak a hadköteles férfiaknak a száma akik – törvény adta jogukkal élve – elutasították, hogy háborús helyzet esetén fegyveres katonai szolgálatot teljesítsenek.

Képtalálat a következőre: „szlovák katonai kép”

Ma már a az önkéntesség szitokszónak számít,
mindenki a hívatásos(fizetett) haderőtől várja el a ...

A fegyveres katonai szolgálatot elutasítók számának meredek emelkedése az ukrajnai háborús konfliktussal és az annak esetleges továbbterjedéséhez kapcsolódó félelmekkel függ össze – mutat rá egy független szakértő.
Szlovákiában a sorkatonai szolgálatot 2005 nyarán törölték el, s helyében egy hivatásos katonákból álló, mintegy 12 ezer főt számláló hadsereg jött létre. A háborús helyzet esetén érvényes általános hadkötelezettség azonban a sorkatonai szolgálat eltörlése után is hatályban maradt. Ennek alapján, háborús helyzet idején minden olyan, 19. évét betöltött férfi, aki az országban állandó lakhellyel rendelkezik, és szlovák állampolgár, valamint egészségi állapota is lehetővé teszi ezt, besorozható. A hadkötelezettség felső korhatára tisztesek, altisztek és tisztek esetében 55 év, közkatonák, rendfokozattal nem rendelkezők esetében pedig 45 év. A fegyveres katonai szolgálat elutasítására a hatályos szlovák szabályozás szerint 2006 óta minden hadköteles férfinak joga van. Ehhez elegendő, ha elutasító nyilatkozatát eljuttatja a lakhelye szerinti megyeszékhely járási hivatalába, ahol azt a hivatal államvédelmi részlege iktatja. A fegyveres katonai szolgálatot elutasítóknak háborús helyzet esetén alternatív szolgálatot kell teljesíteniük. A fegyveres katonai szolgálat elutasítására kizárólag előzetesen, békebeli időszakban lehet sort keríteni, minden év első hónapjában. Szlovákiában az idei év januárjában már több mint 12 ezren éltek azzal a lehetőséggel, hogy az illetékes hivatalhoz intézett nyilatkozatukban elutasítsák azt, hogy háborús helyzet esetén fegyveres katonai szolgálatot teljesítsenek. Ez a szám az idén minden korábbinál magasabbra emelkedett, a korábbi éves átlag több ezerszeresét mutatja. A szlovák védelmi tárca adatai szerint a fegyveres katonai szolgálat elutasítása lehetőségének bevezetése óta, a tavalyi évig alig több mint ötvenen éltek ilyen nyilatkozattal. Az újabb, rendkívül magas számokat a szlovák szaktárca egyelőre nem kívánta véleményezni.
Pedig illő lenne elővenni és átértékelni a kialakult helyzetet…

Várhegyi Kálmán összeállítása

Védelmi miniszter: 17 zászlóalj már a Jobb Szektor irányítása alatt áll

A Donyecki Népi Köztársaság védelmi minisztere, Vlagyimir Kononov szerint a térségben harcoló ukrán csapatok közül 17 zászlóalj kicsúszott az ukrán hadsereg irányítása alól, ezek a csapatok már a Jobb Szektor vezetőjének utasításait követik.
Hídfő.net.ru | Vlagyimir Kononov
"Információim vannak arra vonatkozóan, hogy 17 helyi zászlóalj kivonta magát az úgynevezett terrorellenes művelet irányítása alól, és Dmitrij Jaros utasításait követik." Kononov a Ria Novosztyinak nyilatkozva elmondta, hogy a Jobb Szektor irányítása alatt harcoló csapatok semmilyen tűzszünetet vagy egyéb megállapodást nem vesznek figyelembe, és újabb összeütközéseket provokálnak ki.
A közelmúlt eseményei is azt mutatták, hogy Kijev nem tudja irányítása alatt tartani a délkeletre küldött csapatokat, melyeket a Jobb Szektor csoportok beintegrálásával hoztak létre. Ezeket az alakulatokat már több alkalommal fel akarták oszlatni, ilyenkor az érintett fegyveres csoportok egy része Kijevbe vonult, és ahelyett, hogy a kormány elrendelte volna feloszlatásukat, inkább engedtek minden követelésüknek, hogy a frontra visszatérjenek.
A kormány ugyanakkor nem is törekszik a Jobb Szektor féken tartására. Kijev szándékosan fegyverez fel és enged szabadjára hazai szélsőjobboldali csoportokat, abból a célból, hogy később a terrorveszélyre hivatkozva tudjon nyugati "békefenntartókat" behívni, melyek teljesen legálisan, az extrémista csoportok felszámolásának ürügyén szabadon mozoghatnak az országban. A tavaly februári EuroMajdant követően Kijev a hazai szélsőjobboldali szervezeteket küldte az első sorba a frontra, főként azzal, hogy kihasználta a Jobb Szektor "idegengyűlöletét", ami helyi viszonylatban az oroszellenességet (is) jelenti, emiatt az ukrán nacionalisták voltak legkönnyebben mozgósíthatóak. A Jobb Szektor délkeleti működéséhez mostanra háborús bűnök sorozata köthető, etnikai tisztogatásról és Kramatorszk környékén tömeges nemi erőszakról is érkeztek jelentések.

http://www.hidfo.net.ru/2015/02/13/vedelmi-miniszter-17-zaszloalj-mar-jobb-szektor-iranyitasa-alatt-all

Tegnap a minszki megbeszélések végén minden résztvevő nyilatkozott a megszületett megállapodásról.

A házigazda belorusz elnök a felek által fölvedelt kétvödörnyi kávé miatt sopánkodott főként.
Aztán persze ki-ki saját vállát veregetve domborította ki személyes érdemeit. A ravaszdipáros hím tagja Párizsban a TF1 televíziós csatornának nyilatkozva ömlengett a megállapodás nagyszerűségéről, miszerint “Minszkben békemegállapodás született!”
A tévécsatorna Hollande bejelentéséhez időzítve az alábbi térképet “úsztatta be” illusztrációként:
tele1
Tekintetbe véve a dolgok közelmúltbeli állapotait, nyugodtan kijelenthetjük: ilyen térképeket eleddig élénk fantáziájú bloggerek alkotásaként láthattunk csak.
Viszont ez az “illusztráció” egészen friss műnek tűnik! Számunkra legalábbis. A francia TF1 pedig-fogadjuk el-még ha részrehajló is, “VÉLETLENÜL” ILYEN TÉRKÉPET nem használ illusztrációként.
Persze számunkra marad egyelőre a találgatás! Mi volt Minszkben? Hogy is lesz ezután?
Talán EZ a térkép “súghat” valamit-arról amit nem tudunk!

https://balrad.wordpress.com/2015/02/13/illusztracio/

MAGYAR MÁTRIX


Magyar Mátrix nagyobb térképen való megjelenítése


A HUN -UNIO Konföderatív KÖZ (részvény ) TÁRSASÁG olyan alulról szerveződő önfenntartásra, önigazgatásra, önellátásra ,autonómiára törekvő helyi közösségek hálózata, amelyet a HUN -UNIO KÖZ-részvény- TÁRSASÁG egy országos szervezeti rendszerbe integrál


A szerveződés filozófiáját, strukturáját, jogi, vállalkozói, szervezeti rendszerét a Link Magyar Mátrix cikkben már leirtuk.


A mellékelt ábrán bemutatjuk a Magyar Mátrix szervezeti felépitését.
A kis szines pontokban a helyi mátrixokban tevékenykedő "hangyák ", részvényesek magánszemélyeket, vállalkozókat, intézményeket, képviselik a Helyi Mátrix Közösséget ( Pl Mátrix Szolnok ) , amelyeket országos (?) hálózatba kötve a HUN-UNIO Konföderativ ZRT fog össze.


A RENDSZER MŰKÖDÉSÉRŐL AZ ALÁBBI LINKEN LEHET INFORMÁCIÓKAT GYÜJTENI


Link


A Konföderáció ( Szövetség ) lényegében azt jelenti, hogy ezek a helyi Mátrix Közösségek AZONOS KÖZÖSSÉGI PÉNZT( ARANY KORONÁT) -saját belső valutát (ARANY RÉSZVÉNYT ) , párhuzamos ( duális ) pénzhelyettesítő eszközt használnak , illetve kellő szervezési szint elérése után saját belső ALKOTMÁNYT fogadnak el.


A fenti térképen már előzetesen bejelöltük azokat a helyi Mátrixokat , amely helységekben már megalakultak, illetve alakulóban vannak a helyi Mátrixok, közösségek.

A későbbiekben részletes iránymutatást adunk a közösségek megalakulásához, illetve a müködéshez, a rendszer "élesztéséhez".

A HUNNIO.COM honlapunk a társ honlapokkal, illetve egyéb kommunikációs csatornákon minden információt közölni fognak, semmilyen titkos, vagy "üzleti "titkot tartalmazó információt nem rejtünk el a MAGyarság elől, hiszen egyre jobban érzi mindenki, hogy uj rendszert kell felépítenünk a megmaradásunk érdekében.

Fiser Tivadar

A “béke” kitörése előtt Donbasszban… (Durva megjegyzés, de nagy valószínűséggel állítható Porosenko valószínűleg egy antikrisztus)

pozs
Donbassz mára virradó éjszakája a szombatról-vasárnapra életbe lépő “békére” való készülődés jegyében telt-a valcmanisták körében. Kijev martalócai vasútiszerelvényszám halmozzák fölfelé az általuk megszállt településeken a tüzérségi lőszereket. A mára virradó éjszaka olyan településeken is lőszerlerakatok létesítéséhez fogtak, ahol eddig csak hírük volt.
Luhanszk a hallatlan kijevi békevágyba fog belepusztulni. Mára virradóan csakúgy záporoztak a városra a valcmanista békeajánlatok. “Uragan”-rakétákra voltak ráírva. Hét luhanszki civil meg is értette a lényeget. Ők belehaltak. Öten kórházban próbálják megfejteni Valcman üzenetének a lényegét.

Gorlovkában mára virradóan három gyermek halt bele az éjjel egy órakor kezdődött latortüzérségi ostromba! Plusz öt felnőtt.
Donyeck szinte minden kerülete támadás alatt van este óta.
A repülőtér területét is folyamatosan bombázza a már-már betegesen békevágyó Nyalókakirály latortüzérsége. Mára virradóan a féktelen békevágytól fűtött martalócbandák-kimondottan a békülékenység olthatatlan vágyától hajtva-ismét körülnéztek volna a repülőtéren. Tucatnyi azóta is ott heverészik valahol. A többiek kissé durcásan visszavonultak. A milicisták ugyanis nem fogadták őket barátsággal.
Logvinovonál éjszaka is zajlottak a “béketárgyalások”! Többnyire az ágyúk beszéltek, és ez kimondottak zavarta Valcman pribékjeit. Merthogy az ő ágyúik nem jutottak szóhoz. Pár tucatnyi bérgyilkos ezért aztán örök némaságra ítéltetett.
Harcok voltak-a népköztársaságiak véleménye szerint nem is minden eredmény nélkül-mára virradóan (Лозовое)Lozovoje, (Калиновка)Kalinovka, (Логвиново)Logvinovo és (Дебальцево) és Gyjebalcevo térségében, valamint Bahmutkánál.
Állításuk szerint a tegnapi létszámellenőtzéshez képest ma reggelre mintegy kétszázzal kevesebb valcmanista pribék várja a béke kitörését.
Ugyanakkor tizennégy milicista is elesett az éjszakai harcok során.
https://balrad.wordpress.com/2015/02/13/a-beke-kitorese-elott-donbasszban/

Kína azzal fenyeget, hogy fegyverrel támogathatja az USA felbomlását

Hídfő.net.ru | Kína támogatná Havaii leszakadását
Kína kínálásba helyezte, hogy fegyverekkel fogja támogatni a Havaii függetlenségéért küzdő aktivistákat, ha az Egyesült Államok továbbra is beavatkozik a távol-keleti szigetcsoportok kapcsán kialakult területi vitába.
Michael Pillsbury, a Pentagon tanácsadója szerint egy magánbeszélgetés alkalmával megemlítették neki, hogy Kína fegyverekkel támogathatja azt a csoportot, amit több mint száz évvel ezelőtt amerikai puccsal távolítottak el a hatalomból. Ez egy büntetés lenne azért, hogy az USA fegyvert szállít Tajvannak. Az USA 50. tagállama kínai támogatással elnyerné függetlenségét az Egyesült Államoktól, ha az USA nem hagy fel az agresszív Távol-Kelet-politikájával. Pillsbury szerint Kína "különösen érzékeny" a Tajvannak adott fegyverszállítmányokra, esetenként "egy amerikai teherautó gumiabroncs is ellenséges retorikát válthat ki".
Pillsbury a bejelentést megelőzően vett részt egy tanácskozáson 35 kínai katonai vezetővel, ezen az eseményen történhetett a magánbeszélgetés. "Azt kérdezték tőlem, hogyan reagálna a Pentagon, ha az ő barátaik, akik Havaii függetlenségéért küzdenek, kapnának egy rakat fegyvert [...] Nagyon meglepődtem, mert még nem is halottam arról, hogy működne ilyen csoport. Majd rá kellett jönnöm, tényleg léteznek."

http://www.hidfo.net.ru/2015/02/13/kina-azzal-fenyeget-hogy-fegyverrel-tamogathatja-az-usa-felbomlasat

Autóáradat a terelőutakon

áradat
Jelentősen megnövekedett az autóforgalom a fővárosi agglomerációhoz tartozó több településen és az érintett vidéki helységekben az útdíj kiterjesztését követően. A vasárnapi zárva tartás miatt, már az ezt megelőző napon is nagyobb zsúfoltságra lehet majd számítani a bevásárlóközpontokhoz vezető nem fizetős utakon.
Rossz jósnak bizonyult Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) államtitkára, aki egy tévéinterjúban közölte az útdíj kiterjesztésével kapcsolatban: a polgármesterek “abból indulnak ki, hogy biztos át fog terelődni a forgalom, én meg azt mondom, mi meg azt mondjuk, nem fog átterelődni.”
Ennek azonban ellentmond a Best Way Traffic Kft. felmérése, amelyből kiderült, hogy a Vácról és Budaörsről a fővárosba vezető utak terhelése alaposan megnőtt januárban. A legforgalmasabb napokon majdnem 30 százalékkal több jármű haladt át a fizetőssé vált útszakaszok alternatív útvonalain az elmúlt év azonos időszakához képest – írja elemzésében a közlekedési adatok értékelésével foglalkozó cég. A forgalomnövekedés az elkerülő utakon a hónap egészét figyelembe véve átlagosan 12-15 százalék volt, és a járművek menetideje is ezzel arányosan növekedett.
A legjelentősebb változást a Vácról – Gödön és Dunakeszi központján át a fővárosba vezető 2-es úton tapasztalhatták a közlekedők, mivel sokan választották ezt az útvonalat az M2-es és az M0-ás autóutak újonnan fizetőssé tett szakaszainak elkerülése miatt. Hasonló mértékű forgalomnövekedést tapasztaltak Budaörs és Budapest között az 1-es úton is. Az M1/M7 autópálya fizetőssé vált bevezető szakaszán változatlanul 11 perc alatt lehetett eljutni Gazdagrét központjából egy budaörsi bevásárlóközpontba, viszont a Budaörsöt átszelő 1-es főúton idén januárban már 18-20 percet vett igénybe ennek az útnak a megtétele, míg tavaly legfeljebb 15 perc volt itt a menetidő – állapították meg a szakemberek.
Wittinghof Tamás, budaörsi polgármester a Népszavának egy általuk megbízott cég adataira hivatkozva megerősítette, hogy ez és a Best Way Traffic Kft. egymástól független vizsgálata szinte teljesen azonos eredményt hozott. Egyes útszakaszokon naponta 30-35 százalékkal, vagyis 4-5 ezer autóval több közlekedik az útdíj kiterjesztését megelőző időszakhoz képest. Sok budaörsi panaszkodik,hogy a mellékutcákból gyakran 5-10 perc várakozás után tudnak csak kikanyarodni a főútvonalakra. A polgármester megjegyezte: a település megnövekedett légszennyezettségét is mérik, valamint figyelemmel kísérik az ingatlanok és az utak burkolatának állagromlásának állapotát.
Nem nyugszanak bele a február 1-jével véglegesített helyzetbe a győri városi önkormányzati képviselők sem, akik egyhangúlag támogatták a baloldal azon javaslatát, amely szerint az M1-es autópályának a Győrt elkerülő, valamint az M19-es autóútnak az M1-es autópálya és az 1-es út közötti szakaszát térítésmentesen lehessen használni. Egyben kötelezték Borkai Zsolt fideszes polgármesterüket, hogy a döntésükről tájékoztassa a miniszterelnököt és a fejlesztési minisztert.
Összességében azoknak, akik a most fizetőssé tett útszakaszokat eddig is, – például munkába járáshoz – rendszeresen használták megérte megérte a megyei matrica megvásárlása, a hosszabb és lassúbb elkerülő utak használatával szemben. Főként azok választották a fizetős útszakaszok elkerülését, akik csak alkalmi jelleggel érintik az új fizetős útvonalakat – ismertette a felmérés tapasztalatait Illés Gábor, a Best Way Traffic Kft. ügyvezetője.
Szakértők szerint az e-útdíj tavalyihoz képest 20 milliárd forinttal megemelt bevételi terve a kiterjesztett díjfizetéssel, új kategória (D2) beemelésével valószínűleg teljesülni fog – ezt mutatják az éveleji eladási adatok is. Az éves matricák “kelendősége” arra utal, hogy a kormány a minél nagyobb bevétel elérésére törekszik és a megyeiek vételét erőlteti, azonban az országot keresztül-kasul autózóknak a több “megyei” helyett jobban megéri a mindenhova érvényes éves matrica megvásárlása.
Eladott matricák száma (ezer darab, jan.1. – feb.10.)
Kategória             2013 ,              2015
Éves:                       195 ,                248
Havi:                       155 ,                120
Heti:                        654 ,               648
Megyei:                         – ,               711
Összesen:             1004 ,             1727
Forrás: NÚSZ
(Népszava)

Miért kell ennyi államtitkár?

Bruttó egymillió forintnál is többet keresnek a közigazgatásban az álláshalmozó államtitkárok – rájuk ugyanis nem vonatkozik az álláshalmozó tilalom. Az MSZP szerint államilag működtetett korrupcióról van szó; mert olyanok kerültek pozíciókba, akik feltétel nélkül bármit végrehajtanak. A kormányszóvivő nem válaszolt arra: miért kell több mint 100 államtitkár, és helyettes államtitkár a minisztériumokba.
„Ez egy plebejus kormány tisztelgése a magyar arisztokrácia előtt”- mondta a két évvel ezelőtti fertődi kormányülésen a miniszterelnök. Előtte is nevezte már plebejusnak kormányát, ez a jelző azonban 2015-re alig állja meg a helyét, ha a kormányapparátus méretét nézzük.
A harmadik Orbán-kormány rekordszámú államtitkárral dolgozik, a 9 minisztériumban összesen 54 államtitkár és 101 helyettes államtitkár kapott pozíciót. Az államtitkárokra és a helyettes államtitkárokra ráadásul nem vonatkozik az összeférhetetlenségi törvény, így több százezres fizetésüket mellé még nyugodtan vállalhatnak más munkát is.
Polacsek Csaba, aki a Miniszterelnökség helyettes államtitkára és egyben a Magyar Posta igazgatósági elnöke – jóval másfél millió forint felett keres havonta.
Balogh László a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára, másodállásban az Államadóság Kezelő Központ igazgatósági elnöke, így havonta ő is több mint 1 millió 600 ezer forintot keres.
Jármai Péter Zoltán sem keres rosszul, mert a minisztériumi állása mellett a Magyar Turizmus Zrt. felügyelő bizottságának is elnöke, havi bruttó keresete így több mint 1 millió 400 ezer forint.
A szocialisták törvénymódosítást kezdeményeznek annak érdekében, hogy az álláshalmozás tilalma az államtitkárokra és a helyettes államtitkárokra is vonatkozzon. „Ez az államilag működtetett korrupciónak egy eszköze. Mégpedig úgy, hogy azt a néhány megbízható kádert, akik nyilvánvalóan ezek szerint a lehető legmegbízhatóbban, és visszakérdezés nélkül hajtanak végre bármilyen pozícióban bármilyen feladatot, ezt a néhány tucat embert rakosgatják be az összes fontos vezető beosztásba, legyen ez állami vezetői, vagy éppen cégvezetői beosztás”- magyarázta Harangozó Tamás, az MSZP alelnöke.
Az LMP szerint pazarlás, amit a kormány csinál, ráadásul a vízfejű rendszer zavart okoz, mert a párt szerint nem szakemberek kerültek pozícióba. „Sok olyan kinevezett került az államigazgatásba, akik pártkatonák és nem rendelkeznek sem szakmai múlttal, sem megfelelő közigazgatási tapasztalattal. Úgy hívják őket a hátuk mögött, hogy félvezetők”- nyilatkozta Csarnó Ákos szakszóvivő.
Szerettük volna a kormányszóvivőtől megkérdezni, hogy miért szükséges ennyi államtitkár, de nem válaszolt a kérdésünkre.
(atv.hu)

Hírek helyett kabaré - a népbutítás cirkusza

96897-amiert-erdemes-a-tenyeket-nezni-2-resz

http://mkh.valosag.net/