2015. január 26., hétfő

Görög választás: Szélsőségektől tartott a nyugati sajtó?

Az európai sajtó „görög mumusnak” titulálja a „radikális” baloldali Szirizát, noha az lesz majd az igazi veszély, ha Alexisz Ciprasz pártjának kísérlete – így vagy úgy – kudarcot szenved.


Görögország elmúlt 5 éve a szélsőséges pártok gyarapodásának és erősödésének története. A 2009-es parlamenti voksoláson a szélsőjobboldali és szélsőbaloldali pártok összességében még „csak” a szavazatok 19 százalékát szerezték meg. Ez az arány 2012-re – a válság elmélyülése valamint az EU, az IMF és az Európai Központi Bank („trojka”) megszorító válságkezelési politikájának következményeként – elérte a 40 százalékot. A tegnapi választáson pedig már a szavazatok 50 százalékát szerezték meg a különböző radikális erők.
A neonáci Arany Hajnal 2009-ben még nem zavart sok vizet a maga 0,29 százaléknyi eredményével. A párt támogatottsága 2012-ben 6,9 százalékon tetőzött, ehhez képest a tegnapi 6,3 százalékuk kisebb visszalépést jelent. A tegnapi választáson győztes Radikális Baloldal Koalíciója (Sziriza) 2009-ben, amikor a görög gazdaság valódi állapota még nem került nyilvánosságra, mindössze a szavazatok 4,6 százalékát szerezte meg. 2012-re már 26,9 százalékra tornászta fel magát a Sziriza, 2015. január 25-én pedig a voksok 36 százalékának megszerzésével a legerősebb párttá vált.
Az uralkodó neolib nemzetközi kánon szerint Görögország gazdasági helyzete a megszorítások hatására máris javul, s csupán járulékos veszteségnek tekinthető, ha eközben a társadalom nagy részének élete mindennapi katasztrófákba fullad. Hiszen ahol fát vágnak, ott hullik a forgács, mondotta volt annak idején tovaris Sztálin, ámbár ő nem volt neoliberális.
A dogmatikus logikák azonban, legyen mögöttük bármilyen színezetű ideológia, mindig összeérnek. Közös nevezőjük, hogy sohasem a jelenre, mindig a jövőre hivatkoznak, mindig itt és most kell valamiért – a kapitalizmus legyőzéséért, illetve a profitért – megszorítani a nadrágszíjat, hogy majd jobb legyen holnap. Persze, hogy mi a „jobb”, azt holnap is rendre azok mondják meg, akik most a nadrágszíj meghúzását követelik.
Csakhogy az emberek makacsul a mában élnek, vallják Cipraszék, és ki tudja miért, nemigen akarnak a dogmatikus krédókhoz igazodva fegyelmezetten éhen halni. Ráadásul a megszorítások politikája zsákutca, nem vezet sem gazdasági növekedéshez, sem a hatalmas államadósság visszafizetéséhez, nem igaz tehát, hogy a mai társadalmi szenvedés megéri. Helyette a növekedés fellendítésére, a korrupció leépítésére, az uniós támogatások jobb elosztására volna szükség, magyarán levegőt a társadalomnak, levegőt Görögországnak!
Már az sem világos, miért volna ettől a programtól a Sziriza, ahogyan azt a nemzetközi sajtó többsége hirdeti, „radikális”? A társadalomért működtetett gazdaság elvét eleve nem csak baloldali pártok képviselhetik, és e felfogás a baloldalon belül sem jelent radikalizmust. Sokkal inkább az eredeti szociáldemokrata krédóhoz áll közel, mintsem a baloldal szélsőségesebb változataihoz. Más kérdés, hogy a neolibnek behódolt, úgynevezett harmadik utas, kvázi szocdemek szemében – Görögországban ilyen a szocialista PASZOK – mindez vörös posztónak tűnik. Pedig nem az. A Szirizától balra nem is egy pártalakulat található, többek közt a kommunistáké is, és ha a Sziriza radikális, akkor a kommunistákat vajon minek minősíti a nyugati sajtó?
A tét egyébként sem a Sziriza politikai jövője, hanem Görögország sorsa, amely persze jócskán túlmutat önmagán. Európai tény, hogy lassan, de biztosan kopnak a jóléti társadalmak sokáig vezető politikai erői, az egymást váltó, avagy egymással olykor nagykoalícióra lépő jobb- és balközép pártok. Bázisuk, a sokáig rendíthetetlen egzisztenciális biztonságot élvező nemzeti középosztályok az elmúlt évtizedben ki-kizökkentek szociális komfortérzetükből, s jelenüket féltve köreikből egyre többen fordulnak a szélsőjobb felé. S nemcsak a „lusta” Délen van ez így, ez a trend a „szorgos” Északon is, sőt a jobbszél manapság talán épp egyes skandináv országokban és a Benelux államokban a legerősebb.
Ha Görögországban ezért vagy azért kudarcot szenved a Sziriza, az a középpártok mindegyikének kudarcát is jelentheti. És akkor majd Görögországban sem a „komcsik” jönnek vissza, hanem a szélsőjobb tovább erősödik.
A sajtónak ezért aztán inkább azon kellene izgulnia - így riogatnak, nehogy a hellének földjén magasra hágjon, s ezzel európai járványt (f)okozzon az Arany Hajnal.  Mára már az is kiderült, hogy fellélegezhetnek a nyugati imposztorok, nem kélt fel és nem jött el még Hellász Arany Hajnala....

Hírfigyelő Szolgálat

Fej vagy írás?

Emailezünk, csetelünk, skype-lunk, táblagépeken vagy számítógépeken keresztül kommunikálunk.


A kézírás a személyiséget tükrözi. Bizonyos képességek pedig, amiket nem használunk, elsorvadnak. Az elmúlt évtizedben sokat romlott az írásképünk, ez nemcsak a mozgásproblémákat, és az elsorvadó képességet fedi, hanem a személyiség zaklatottságára is utal. Így lesz a kézírás diagnózisa a személyiségnek és az adott degenerálódó kornak. Van, ahol a folyó kézírás helyett a tízujjas gépírást oktatják az iskolákban. A következő tanévtől Finnország is változtat. A bejelentés komoly visszhangot váltott ki. Az északi országban is elhagyják a folyó kézírást, de azért nyomtatott betűket még tanulnak írni a gyerekek. Előtérbe kerül a gépírás, mivel szakértők szerint meg kell teremteni a feltételeket a kézírást nélkülöző oktatáshoz.

2016 őszétől fogva a finn alsó tagozatosok nem tanulják a kötött betűs írást, helyette a nyomtatott kis- és nagybetűk mellett a gépírás lesz a tanterv szerint kötelező. Minna Harmanen, a tervezett egyik kezdeményezője és kidolgozója szerint a betűk összekötése nagyon sok gyereknek túlságosan nehéz, és azért nem képesek a szöveg tartalmának megértésére, mert az írás stílusára koncentrálnak. 20 éve nem volt nehéz? Ennyit apadt a világ sekélyesedő elméje? Ma két betűt összekötő görbülete között elvész az értelem? Hogy van ez?


Harmanenn, aki maga is tanít felső tagozaton és gimnáziumban, azt tapasztalta, a kézírás annyira problémás, hogy papíron fogalmazást írni nagy nehézségekbe ütközik a tanulóknak, miközben ennek nyomát sem látni, ha a számítógépen írják meg dolgozataikat. Nem egységes azonban a tanári kar Finnországban a kérdést illetően. Sokan vannak, akik a kötött betűs írás tanítását fontosnak tartják, mert a gyerekek így gyorsabban írnak, ha nem kell minden betű után felemelni a ceruzát a papírról. A finn javaslat ellenzői továbbá kifogásolják, hogy az iskolák számítógépes ellátottsága egyenetlen: vannak ahol tableten tanulnak a gyerekek egyenként, kisebb iskolákban azonban előfordul, hogy osztályonként egyetlenegy számítógéppel rendelkeznek. A javaslat csak a tantervből törölné, a kötött betűs írás tanítása a tanárok számára továbbra is szabadon választható maradna.

Egy 2014 őszén készült felmérés szerint a finn iskolások kétharmada számítógépes analfabéta. Ugyan ismerik az internet adta lehetőségeket, de nem tudják kezelni a word vagy excell programjait. Sajnos ez hazánkra is jellemző...talán a diszlekszia is visszavezethető erre, ami ma úgy tűnik, hogy kezd népbetegséggé válni. Hiszen az írás és olvasás és szövegértés elszakíthatatlan hármas.


Hírfigyelő Szolgálat

A béke hírnökei tankokkal jönnek

A béke hírnökei
Raktárbázisokat kíván létesíteni az amerikai hadsereg Kelet-Európában az ukrán válság miatt, de a terv állítólag nem számol Magyarországgal. Az amerikai hadsereg népszerű lapjában, a Stars and Stripesban megjelent interjújában Ben Hodges vezérőrnagy, az USA haderőinek európai parancsnoka közölte, hogy hamarosan szakértőket küldenek Kelet-Európába, hogy helyet keressenek tankjaik és más hadfelszerelések tárolására.
A következő hetekben Észtországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Romániában és Bulgáriában (vagyis a "frontországokban") tesznek látogatást. A tervek szerint 220 páncélost hoznak Európába, ezek egy része Németországba kerül, a többit szétosztanák Lengyelország, Délkelet-Európa és a Baltikum között. A felmérés végeztével már februárban meghozzák a döntést, és a nehézfegyvereket az év végéig el is akarják helyezni. Ezt megkönnyíti, hogy egy részük már Németországban van - mondta a tábornok. Hodges rámutatott, hogy az oroszok több száz páncélost, rakétaüteget és pilóta nélküli felderítő gépet (UAV) küldtek Kelet-Ukrajnába, amelyeket vagy ők, vagy szakadárjaik használnak az ukrán hadsereg ellen, súlyos veszteségeket okozva. Mint a lengyel Rzeczpospolita írta, a raktárak létrehozásának célja, hogy veszély esetén csak a katonákat kelljen a helyszínre szállítani.


Gölöncsér Miklós

Gyorshír a mozgósítás miatt menekülő ukrán állampolgároknak!

Vlagyimir Putyin Oroszország elnöke ma bejelentette: Oroszország lehetővé teszi Maradék-Ukrajna hadköteles állampolgárainak oroszországi tartózkodását.
Tekintettel a Maradék-Ukrajna területén elrendelt mozgósítás kapcsán veszélyeztetettek nagy számára, Oroszország lehetővé teszi, hogy a jelenlegi szabályozásban meghatározott időtartamon túl is maradhassanak orosz területen a golyófogónak és ágyútölteléknek szánt ukrán állampolgárok.
Mint az orosz elnök elmondta, már jelenleg is igen sok behívó elől menekülő ukrajnai férfiember tartózkodik Oroszországban, és ez természetes, hogy számukra a maradás lehetőségét Oroszország megteremti.

https://balrad.wordpress.com/2015/01/26/gyorshir-a-mozgositas-miatt-menekulo-ukran-allampolgaroknak/

GA Zjuganov: “Porosenko és Jacenyjuk rendelte el a mariupoli mészárlást!”

Strasbourgban Gennagyij A. Zjuganov bejelentette: “Minden bizonyíték rendelkezésre áll Mariupol bombázása ügyében.”
Az Európa Parlament ülésére ma Strasbourgba érkezett KPRF-delegációt vezető G.A Zjuganov sajtótájékoztatóján elmondta az újságíróknak: “Ma olyan tények és bizonyítékok kerültek a birtokomba, amelyek alapján kijelenthetem: a Mariupolban történt bombázást Ukrajna Porosenko nevű “elnöke” és Jacenyjuk nevű “miniszterelnöke” rendelték el. Ezek nyilvánvaló bizonyítékok, de az amerikai újságok hallgatnak erről a tényről.”
mmmm
Külön érdekessége volt az Orosz Kommunista Párt (KPRF) delegációjának érkezésekor, hogy az EP bejárata előtt egy idősebb korú férfi “meg akarta támadni” a küldöttséget, de Ivan Melnyikovegy hozzá közelítő lépésére elinalt a “támadó”! (Ennyit a “csárlihebdos” merénylet utáni biztonsági intézkedésekről.)
Ami pedig a Mariupolban történtekkel kapcsolatos bizonyítékokat illeti: biztosak lehetünk abban, hogy ezek nem csak Gennagyij Zjuganov belső zsebében lapulnak.

https://balrad.wordpress.com/2015/01/26/ga-zjuganov-porosenko-es-jacenyjuk-rendelte-el-a-mariupoli-meszarlast/

Elveszítette kezdeményezőképességét az ukrán hadsereg

Újra elveszítette kezdeményezőképességét az ukrán hadsereg - pár hónappal ezelőtt már egyszer bekövetkezett ez, akkor az "ilovajszki katlan" néven elhíresült csata fordult rossz irányba az ukránok szemszögéből, és a megindított offenzíva végül hatalmas veszteségekkel zárult bukás lett. Az akkori offenzíva elbukásának következménye lett, hogy a Donyecki Népi Köztársaság területe kétszer akkora lett mint volt. Ugyan a Moszkva által meghirdetett fegyverszüneti felhívás elvette a lehetőséget, hogy a milícia kihasználja a háború egyik legalapvetőbb szabályát - Carl von Clausewitz hadtudós A Háborúról című alapművében, és a mai napig érvényes meglátása szerint -, a menekülő ellenség töretlen üldözését, a zsákmány begyűjtését, és a védekezésre képtelen hadseregben minél nagyobb veszteségek okozását, de valószínűleg erre jó oka volt.
A fegyvernyugvás, majd a minszki megállapodások után az ukránok fokozatosan nyerték vissza a kezdeményezőképességet, és a folyamatos támadások rövid idő alatt egy kiterjedt offenzívává fejlődtek. Az ünnepek idejére Kijev már jelentős tüzérséget és rakétaerőt gyűjtött a DNK területe köré, és egyre nagyobb mértékben bombázta a határvidékeket. Tartott ez a folyamat január 15-éig. Eddig várt a DNK vezetése arra, hogy sikerül Kijevvel újra megállapodni a fegyvernyugvásban. Alexander Zaharcsenko parancsára január 16-án a DNK csapatai támadásba lendültek. Egy nap alatt visszafoglalták a donyecki repteret, előretörtek Donyeck városától déli és nyugati irányba is. A kijevi hadvezetés propagandafogásnak vélte a reptér elvesztéséről szóló DNK híreket, így újra és újra erősítést és utánpótlást akart bejuttatni a reptérre. A terület ugyanis akkor napokig ködbe burkolózott, rádióösszeköttetés pedig nem volt a bennrekedt ukrán alakulatokkal.
Január 18-án már rájöttek, hogy nagy bajok vannak, és azonnali támadást indítottak a reptér ellen, de eddigre már megfelelő állásokat építettek ki a milícia katonái. Kisebb csoportokban adták meg magukat a még bent lévő ukránok, mivel nem volt lőszerük, sem utánpótlásuk. Az elégtelen információ, a folyamatosan megsemmisített utánpótlások és ellentámadások miatt az ukrán hadsereg jelentős veszteségeket szenvedett a reptér körüli harcokban. Több tucat tankot, páncélozott harcjárművet, és a legszerényebb becslések szerint kétszáz katonát veszítettek. Január 24-én a milícia közölte a reptérért folytatott harcban elesettek névsorát, amely szerint 54 hazafit vesztettek.
Hídfő.net.ru | Donyecki reptér
A DNK katonái aztán támadásba lendültek Luganszk felől, és támadás alá vették a Bahmutka autópálya szakasz 40 kilométeres hosszúságban, az azon felállított ukrán ellenőrzőpontokat. Többet elfoglaltak, az ott állomásozó páncélozott járműveket megsemmisítették. Luganszktól délre behatoltak Debalcevóba, itt városharcok kezdődtek. Nyugati irányba a frontvonal több pontján indítottak támadásokat, és elérték Avdejevkát, valamint tucatnyi, stratégiailag fontos településre hatoltak be, ahol jelenleg is ádáz harcokban szorítják vissza az ukránokat.
Átkaroló műveletbe kezdtek Gorlovkából kiindulva, amely siker esetén lezárná a debalcevói katlant, és bezárna több ezer ukrán katonát. Mára ezek a hadmozdulatok kiszélesedtek, és mondhatjuk, hogy most éppen a DNK hadserege folytat offenzív hadmozdulatokat a front teljes szakaszán. Délen a DNK katonái lassú előrenyomulást folytatnak Mariupol irányába. Az ukrán csapatok megpróbálkoztak több helyen ellentámadással, de a milícia jelentése szerint, ezek egyenlőre nagyon erőtlen próbálkozások voltak, valamennyit felszámolták rövid idő alatt.
Jelenleg két nagyon fontos hadmozdulat zajlik; az egyik Luganszktól nyugatra, ahol a milícia teljes egészében elfoglalta a "Bahmutka" autópálya szakaszt, és előrenyomulást folytatnak az ukrán tüzérségi egységek irányába Szeverodonyeck felé. Ezen a részen evakuálni kezdték az ukrán tüzérséget. Délebbre egész Debalcevóig megtisztították a főútvonalat, ahol előretolt ukrán áteresztő pontok működtek, és ebből az irányból is a városig nyomultak előre. A harcok bent folynak a városban. Több tucat ukrán esett el, és eddig 30 hadifoglyot ejtettek a milícia katonái.
A másik, és talán a legjelentősebb hadmozdulat Debalcevó bekerítésére folyik, a várostól északnyugatra, onnan nagyjából 30 kilométerre a "katlan" szájánál. Most már észak és déli irányból is nyomul előre a DNK hadserege. Északról elérték Troicke települést, és innen a települést bekerítve haladnak tovább a főútvonal irányába. Délről Szvetlodarszk települést ostromolják. Amint a két település a kezükön van, átvehetik az irányítást a nyugat felől Debalcevóba haladó autópálya felett, amivel a várost lezárják. Debalcevó felé déli irányból is több hadmozdulat folyik, amiben fokozatosan szorítják vissza az ukránokat a város felé.
Emellett Gorlovkábol kiindulva Avdejevka, de Marinka, Dzserzsinszk, Sands településeken is folynak a milícia előretörő hadműveletei. Délen Mariupolban az ukrán állásokat lövik rakétás egységekkel.
Nagy jelentőséggel bír, hogy a héten amerikai tanácsadók érkeztek Ukrajnába, a hírek szerint több napot töltenek a frontvonalakon, hogy felmérjék hogyan és mivel tudnának leghatásosabban segíteni az ukrán hadseregnek. Az elmúlt napok, valamint az amerikai tanácsadók érkezése még jobban rávilágít, hogy az ukránok pillanatnyilag elvesztették a kezdeményezőképességet, ezáltal a kontrollt is a háború felett. A DNK hadserege felállított az első katonai technológiával működő drón alakulatát. Luganszk repterén pedig az ottmaradt, de működőképessé tett kiképző gépeken már folyik a DNK légierőjének pilótaképzése. Az Azov ukrán zsoldoscsapat vezetője Andrej Bileckij olyan kijelentést tett Facebook-oldalán, miszerint a háborút már elvesztették, főleg a politikusok és a tábornokok. A nyugat sem fog tudni segíteni.

http://www.hidfo.net.ru/2015/01/26/elveszitette-kezdemenyezokepesseget-az-ukran-hadsereg

Amikor egy orosz SzU-27-es kíváncsiskodik…

Azt már egészen megszokhattuk, hogy folyamatosan érkeznek jelentések olyan orosz harci repülőgépekről, amik meglepően közel repülnek az USA vagy az EU-tagországok szuverén légteréhez. Most azonban egy egészen zseniális videón láthatjuk, hogy is néz ki ez a valóságban.
A felvételt a portugál légierő P–3 Orion típusú tengeri őrjáratozó repülője készítette. A portugál gép a Baltikum felett, semleges légtérben repült, amikor megjelent az orosz Szu–27-es, hogy alaposan végigmérje.
http://embed.indavideo.hu/player/video/9491e0bde9/
Hogy mit keresett a portugál gép ilyen messze Portugáliától? A balti országok légterét 2004 óta a NATO védi, mindig más és más országok aktív részvételével. 2014 szeptemberétől a holland, brit és kanadai gépek mellett portugálok is részt vettek a feladatban, pont úgy, ahogy 2015-ben a magyar Gripenek is fognak.
Az Indexnek korábban nyilatkozó katonai források szerint különösebben meglepő nincs abban, hogy a Baltikum felett ilyen események történnek. Az észt, lett vagy litván bázisról felszálló NATO-gépeket azonnal befogja az orosz és fehérorosz légvédelem, pont ugyanúgy, ahogy a NATO-csapatok is igyekeznek a lehető legtöbb adatot összeszedni az orosz és fehérorosz gépekről, ha sikerül befogni valamelyiküket. Az, hogy a gépek néha ilyen közel repülnek egymáshoz, szintén nem ritka, a dolognak a személyes kíváncsiságon túl természetesen erőfitogtató célja is van.
A találkozások általában akkor jönnek létre, amikor az egyik fél gépei már olyan közel jönnek a másik ország légteréhez, hogy az elindítja az elfogásra készenlétben tartott gépeit. Ez 10-50 kilométerrel a légtér határa előtt szokott bekövetkezni, jellemzően még semleges, de már figyelt légtérben. Ha rákeresünk hasonló történetekre, látszik, hogy szinte ugyanez történt 2004-ben (és azóta valószínűleg számtalan, kevésbé dokumentált esetben is): akkor az USA Orionja repült közel az oroszokhoz, nem egy portugál gép.
(index)

Németország leállítja a fegyverexportot Szaúd-Arábiába

A Bild am Sonntag hetilap szerint Németország szünetelteti a Szaúd-Arábiába irányuló fegyverexportot, és több fegyverszállításra vonatkozó szerződést felmondtak "a régió instabilitása miatt". A lap kormányközeli forrásokra hivatkozva azt írja, hogy a döntés szerdán született, egy a szövetségi biztonsági tanács ülését követő találkozón.
A német kormány egyelőre nem adott ki hivatalos nyilatkozatot erre vonatkozóan, de feltételezhető, hogy a szállítást az ISIS tevékenységére hivatkozva mondják fel, miközben a döntés mögött a szaúdi király halála áll, tehát nem a régió, hanem a szaúdi állam stabilitásával vannak problémák. Németország feltehetően kivárja, amíg megszilárdul az új hatalmi struktúra. Ez azonban akkor sem biztos, hogy megtörténik, ha az új szaúdi uralkodó kitart az olajárak leütése, és az amerikai külpolitika kiszolgálása mellett.
Hídfő.net.ru | Szalman királySzálmán - ígéretet tett, hogy folytatja, amit halott elődje beszüntetett volna
Az amerikai elnök márciusban arra "kérte" a volt szaúdi uralkodót, hogy segítsen az olajárak leütésében, hogy így csökkenthessék az orosz állami költségvetés bevételeit. Az olajárak leütése azonban a szaúdi elit érdekeit sérti, emiatt az ármanipuláció kezdete óta olyan hangok kezdtek megjelenni a szaúdi sajtóban, miszerint az amerikai monopóliumot meg kell törni, és Oroszországgal kell szorosabb kapcsolatokat kiépíteni. Közvetlen reakcióként az amerikaiakkal Szíriában is kiválóan "együttműködő" ISIS terrorszervezet megkezdte működését a szaúdi határon, napokkal ezelőtt pedig meghalt a szaúdi uralkodó, aki betegsége miatt korábban rendszeresen részesült külföldi kezelésekben, főként Washingtonban. Helyét Szálmán herceg vette át, egyelőre azonban nem biztos, hogy a király halála nem vezet puccskísérlethez a közeljövőben.
Szaúd-Arábiában külpolitikai törésvonal látszik kialakulni, a nyugati országok számára nem egyértelmű, hogy a konszolidáció után fennmarad-e a nyugatbarát rendszer.
Németország 2013-ban kötött szerződést a szaúdi rezsimmel, több mint 360 millió euró értékben. Ezen felül az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Kuvait, Irak, Algéria és Izrael számára szállítanak haditechnikai eszközöket.

http://www.hidfo.net.ru/2015/01/26/nemetorszag-leallitja-fegyverexportot-szaud-arabiaba

Cápa a kismedencében: így tett szert a…

Az ország egyik legnagyobb használtruha-kereskedő cége a kisvállalkozásoknak kiírt munkahelyteremtési támogatásból épített magának új üzemcsarnokot. Úgy tűnik, az ügylethez asszisztált Seszták Miklós fejlesztési miniszter és Czomba Sándor államtitkár is.
cápa

2014. áprilisában jelentős sajtóvisszhangot váltott ki a hír, miszerint a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat munkahelyteremtést célzó pályázatán egy olyan kft nyerte a legtöbb támogatást – 338 millió forintot -, amelynek az előző évben egyetlen dolgozója sem volt. A támogatás mértéke a Maxx Pont Kft.gazdálkodási adatai alapján is minimum meglepő volt: a társaság nettó árbevétele a megítélt támogatás töredéke: 2012-ben 26 millió, 2013-ban 39 millió forint volt. De a cég és a nyertes pályázat körül akadnak további furcsaságok is.
A Maxx Pont Kft-t 2003-ban alapította Karászi Csaba és felesége, Karászi Ágnes. A Google Street View 2012. februári felvételén ma is látható Karásziék üzletének neve és tevékenysége: a családi vállalkozás angol használtruha-kereskedelemmel foglalkozott. Legnagyobb beszállítójuk minden valószínűség szerint a régió és ország egyik legnagyobb használtruha-kereskedője, a Háda-1 Kft. volt. Némileg meglepő módon, a házaspár 2013. júniusában eladta ezt az egyetlen, szerény jövedelmet biztosító vállalkozását, hogy egy hasonló újat kezdjen: Karásziék 2013. május 8-án megalapították a Kaszi5 Kft-t ugyanazon a székhelyen, ugyanazzal a telephellyel és tevékenységi körrel. Vagyis szinte minden maradt a régiben, csak a cégnév változott.
Megkerestük az ügyben Karászi Csabát, de érdemi magyarázatot a cégeladásra nem kaptunk. Nem kevésbé meglepő a vevő személye: a Maxx Pont Kft-t ugyanis az évi 8-9 milliárd forint forgalmú Háda-cégek tulajdonosai: Háda György, Kósné Háda Nikoletta és Háda úr két keresztfia, Lakatos Roland, illetve Lakatos Krisztián vették meg.
A Háda-birodalom közel tucatnyi, a családhoz köthető cégből áll. A legjelentősebb, a Háda-1 Kft. székhelye a Szabolcs–Szatmár-Bereg megyei Tiszakanyáron található – 2005-ben a vállalkozás innen indult hódító útjára Háda György vezetésével. 2013. júniusa óta a Maxx Pont Kft. székhelye is ide van bejegyezve. A cég teljes foglalkoztatotti állományából 2014-ben mintegy 250 alkalmazott a tiszakanyári üzemben dolgozott – a Háda-1 Kft. a kis Tisza-parti település legnagyobb foglalkoztatójának számít.
A jelentős humánerőforrás-igény annak köszönhető, hogy az Angliából behozott, zömében angol segélyszervezetek által összegyűjtött bálás ruhát alaposan válogatni, illetve szortírozni kell, mielőtt az áru a magyarországi üzletekbe kerül. A Háda-1 Kft. 2013-ban 9 milliárd forintos nettó árbevételt ért, munkavállalóinak létszáma tavaly novemberi adat szerint 899 fő.
Nagypályás kisvállalkozás
A Nemzetgazdasági Minisztérium 2014 elején írta ki mikro-, kis- és középvállalkozásoknak (kkv-k) munkahelyteremtő beruházások támogatására az NFA-2014-KKV–kódjelű pályázatot – a kiírás egyértelműen a kkv-szektor támogatását célozza. A vonatkozó jogszabályi definíciók és a pályázati útmutató egyértelműen meghatározzák a kedvezményezettek körét: a támogatásra pályázó cég legfeljebb 250 főt foglalkoztathat, éves árbevétele pedig nem haladhatja meg az 50 millió eurót. Ez utóbbi szempontból a Háda-1 Kft. még megfelelt volna a kiírás feltételeinek, de az alkalmazotti létszám tekintetében egyértelműen nem: a pályázat benyújtásának idején a cégnek folyamatosan 700 főnél több alkalmazottja volt.
A Háda-1 Kft ezek alapján nem minősül kkv-nek, azaz nem is indulhatott a pályázaton. A cég sokkal inkább a nagyvállalkozások körébe tartozik – nem véletlen, hogy a TÁMOP 2.1.3.C-12/1 jelű pályázaton („Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régióban”) 2013 tavaszán a Háda-1 indult és nyert is.
A jelenleg hatályos szabályozás alapján a többi, kisebb forgalmú és kevesebb alkalmazottat foglalkoztató Háda-cég sem minősül kkv-nek, mivel a közös tulajdonos révén „kapcsolt vállalkozások”, melyeket konszolidált eredményük alapján sorolnak be – vagyis a Háda-cégcsoport semmilyen körülmények között nem pályázhatott NFA-2014-KKV kódjelű támogatásra.
Így már érthető, hogy miért volt szüksége a Háda családnak a Maxx Pont Kft. megvásárlására: ez a cég minden szempontból kkv-nak minősül, így indulhatott a munkahelyteremtésre kiírt pályázaton. Igaz, a tulajdonosok miatt ez a cég is kapcsolt vállalkozásnak számított volna, de a négy Háda-tulajdonos közül három 2013 végén megvált a Maxx Pont-ban birtokolt tulajdonrészétől – így már nem volt akadálya, hogy egy, a családhoz egyértelműen kötődő cég indulhasson a kis- és középvállalkozásoknak kiírt pályázaton. Indult és nyert is 340 millió forint vissza nem térítendő támogatást – a legtöbbet az induló több száz vállalkozás közül.
A Maxx Pont Kft. önálló kisvállalkozás voltát – ami a támogatás feltétele volt – persze olyan mértékben nem vette komolyan egyik érintett fél sem, hogy a kkv-pályázati támogatásból megépített csarnok avatóünnepségéről mint a kormány és a Háda-cégcsoport közös sikeréről számol be a kormany.hu:
„Átadták a használtruha-kereskedéssel foglalkozó Háda-cégcsoport új ruhaválogató csarnokát csütörtökön a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kisvárdán, az eseményen részt vett Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter és Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szakképzésért és munkaerőpiacért felelős államtitkára. (…).”
A kisvárdai önkormányzat ajándéka
Két hónappal a 2010-es önkormányzati választás után, 2011. január 5-én rendkívüli ülést tartott a kisvárdai képviselő-testület. Az ülésen a képviselőknek átadtak egy, az ülést megelőző napon aláírt előszerződést, amely arról szólt, hogy Háda György ügyvezető és Leleszi Tibor polgármester megállapodtak a kisvárdai önkormányzat tulajdonában lévő 0240/68. hrsz. alatti, 1913 m2 területű ingatlan adás-vételében. A vételárat kölcsönösen 48 millió 900 ezer forintban állapították meg. A szerződésben azt is rögzítették, hogy a vételárból a vevő 25 millió forintos előleget fizet az önkormányzatnak.
Az ingatlanra egy évvel korábban hivatalos értékbecslést kértek – akkor az értékbecslő 39 millió 300 ezer forintban állapította meg az ingatlan értékét. A szerződés egyébként ütközött az önkormányzat vagyonrendeletével, mely egyértelműen versenytárgyalás útján történő értékesítést ír elő ekkora értékű vagyontárgy esetében:
„Az Önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon elidegenítése 10.000.000 Ft egyedi beszerzési vagy nyilvántartási érték felett – törvényben meghatározott kivételekkel – csak nyilvános versenytárgyalás útján történhet a legjobb ajánlatot tevő részére.”
Ráadásul az ügylethez a polgármester a testülettől sem kapott felhatalmazást.
Három évvel később, 2013. november 11-én az önkormányzat honlapján megjelent egy pályázat a 0240/68. hrsz. alatti 1913 m2 terület értékesítésére. Az ingatlan tulajdoni lapjáról is kiderül, hogy a 2011-es előszerződés nem perfektuálódott, a telek továbbra is az önkormányzat tulajdonában maradt. Viszont a 2010-ben 39 millióra becsült érték – és a 2011-es előszerződésben megállapított 49 milliós vételár – helyett a kiírásban az ingatlant mindössze 13 millió forintos induló vételáron hirdette meg az önkormányzat.
A kikiáltási árat egy, az önkormányzat alkalmazásában álló értékbecslő állapította meg – a telek értékét 10 millió 900 ezer, a felépítményt pedig 2 millió 60 ezer forintra értékelte. 2013. december 6-án aztán a Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság néhány perc alatt lefolytatta a nyilvános versenytárgyalást. A bizottsági ülésen az elnök, dr. Seszták Miklós nem volt jelen, azt Maklári Balázs vezette le.
Mindkét licitáló tiszakanyári volt: az egyik a Ténai Kft, a másik maga Háda György, a Háda Kft. képviseletében. A licit nem tartott sokáig, a 100 ezer forintos licitlépcsőt ugyanis csak Háda vállalta, a másik fél visszalépett, így Háda György az induló árnál 100 ezer forinttal drágábban, viszont a három évvel korábbi megállapodásban szereplő árnál 35 millió forinttal olcsóbban, 13 millió 100 ezer forintért vehette meg az ingatlant.
Nem sokkal később meg is kötötték az adásvételi szerződést, majd az új tulajdonos 2014. január 20-án fióktelephely létesítését engedélyezte a Maxx Pont Kft. részére. Így már minden feltétel adott volt ahhoz, hogy a Háda-cégcsoporttól formálisan független Maxx Pont csarnoképítési projekttervével elindulhasson a kkv-k számára kiírt pályázaton – innét pedig egyenes volt az út az ünnepélyes csarnokavatóig.
Létszámleépítés uniós támogatással?
A már idézett, a Háda-cégcsoport üzemavatójáról szóló kormányközleménynek van egy súlyos kérdéseket implikáló további mondta:
„Háda György ügyvezető a cég húszéves történetének óriási sikereként értékelte a beruházást. Elmondta, a Háda-cégcsoport eddigi tiszakanyári üzemét váltja ki az új válogatócsarnok, ami a társaság külön részlegeként fog működni.”
A cégvezető mondatait csak egyféleképp lehet értelmezni: a meghekkelt pályázat támogatásából épült kisvárdai csarnok ténylegesen nem új munkahelyek teremtése érdekében jött létre, hanem az a cégcsoport tiszakanyári üzemét „váltja ki”. Ezek szerint a tiszakanyári üzemet előbb-utóbb bezárják vagy visszafejlesztik, az ott dolgozó 200-250 ember zömét pedig szélnek eresztik. Igaz, ha ez megtörténik, ennek semmilyen jogi vagy financiális következménye nem lesz, hiszen a nyertes pályázat nem a Háda-cégcsoport, hanem a Maxx Pont Kft. számára ír elő 3 éves fenntartási kötelezettséget. Helyi forrásaink szerint a kanyári üzemből már elkezdték „átcsoportosítani” az embereket az új, kisvárdai csarnokba.
Szakértők szerint a munkahelyteremtési projektek esetében a nagyobb cégcsoportok időnként élnek azzal a megoldással, hogy az egyik cégtől elküldik a munkavállalókat, majd támogatott munkahelyteremtés keretében felveszik őket a csoport másik cégéhez. A kettő között az alkalmazottak bejelentkeznek a munkaügyi kirendeltségen, így már regisztrált álláskeresőként veheti fel őket a támogatott cég.
A jelek szerint a Háda-cégcsoport esetében nem más történt, minthogy a kisvállalkozásoknak kiírt, munkahelyteremtést célzó uniós pályázat keretében egy nagyvállalkozás telephely-korszerűsítése valósult meg. Hádáék trükkjéhez persze szükség volt politikai támogatásra is – nehéz feltételezni, hogy e nélkül a kormány hivatalos megnyilatkozásaiban rendre eltévesztenék a projekt kedvezményezettjét, Maxx Pont Kft. helyett a Háda-cégcsoportot emlegetve.
Sokat nem kell keresgélni, hogy megtaláljuk Hádáék protektorát: Seszták Miklós fejlesztési miniszter nemcsak a kisvárdai avatóünnepséget tisztelte meg jelenlétével, de explicit módon kampányolt a Fidesz jelöltjeként a tiszakanyári polgármesteri tisztségért induló Háda György mellett. A kisvárdai üzemet éppen egy nappal az önkormányzati választás előtt adták át Czomba államtitkárral közösen, de Seszták korábban szakított magának időt arra is, hogy a Háda tiszakanyári üzemében álljon ki Háda György mellett. Ezek alapján nem valószerűtlen feltételezés, hogy ő a milliomos használtruha-kereskedő támogatója.
Persze nem kizárt, hogy Hádáék ezzel a nagyvállalkozó-kisvállalkozó játékkal nemcsak Seszták minisztert, de a teljes támogatásért felelős apparátust és a komplett kormányt is átverték. Feltesszük, ebben az esetben is indulnak eljárások a Háda-Maxx Pont-ügyben.
(atlatszo)
Bal-Rad komm: “…az egyik cégtől elküldik a munkavállalókat, majd támogatott munkahelyteremtés keretében felveszik őket a csoport másik cégéhez. A kettő között az alkalmazottak bejelentkeznek a munkaügyi kirendeltségen, így már regisztrált álláskeresőként veheti fel őket a támogatott cég…ennek semmilyen jogi vagy financiális következménye nem lesz…”
-Hát ezért vannak a JOGÁSZOK! Persze az sem árt, ha a JOGÁSZ-MINISZTER is-aki ugyanabból az alomból való. Mondjuk a döbrögista Seszták.
Amúgy pedig jó régi trükk ez már. Mármint ez a munkhelyteremtési támogatás. Ha a 250 fő munkavállalót egy tárgyévben küldik el-és veszik fel, máris 250 fővel több a munkahely! A statisztika szerint. És hát-mint tudjuk-a statisztika mindenek előtt! Oszt’ mindenki boldog! Döbrögi, Seszták, Czomba!

A Sziriza jutott kormányra Görögországban, nyilatkozott a leendő pénzügyminiszter

A Sziriza párt és Független Görögök Pártjának koalíciójával alakulhat kormány Görögországban, ahol a tegnapi országgyűlési választásokon az Alexisz Cirasz által vezetett Sziriza - az exitpollok alapján - több mint tíz százalékos fölényt szerzett a jelenlegi kormánypárt felett.
Miután a jelenlegi miniszterelnök elismerte a vereséget és gratulált a választási győzelemhez, Janisz Miliosz, a Sziriza párt gazdaságpolitikai felelőse válaszolt az újságírók kérdéseire a közeljövőre vonatkozóan.
Hídfő.net.ru | Janisz Miliosz
Miliosz bejelentette, hogy a Görögország jelenlegi pénzügyminisztere és az eurocsoport által kötött megállapodás érvényét vesztette, és a volt kormány nemzetközi szervezetekkel kötött programjait nem folytatják. Miliosz szerint a Sziriza győzelme "a görög nép történelmi győzelme", és "történelmi pillanat Európa számára, amikor a görög nép saját kezébe veszi sorsát."
A leendő pénzügyminiszter nyilatkozata szerint a Sziriza győzelme megváltás a nemzet számára, és többségi társadalom érdekét fogja képviselni. Miliosz szerint ez a választási eredmény egy nagy változás kezdetét jelenti Európában, ami nem létezhet tovább recesszióban és egyre növekvő államadóssággal, fokozódó munkanélküliséggel. "Görögország mutatja az utat, országunk és népünk egy hatalmas változás arcvonalának szerepét tölti be."
A választások előtti közvélemény-kutatások adatai alapján a Sziriza párt már 2012-ben is megnyerte volna a választásokat, akkor azonban a nyugatbarát kormány hatalomban maradhatott. A mostani választások előtt a Sziriza azonban ígéretet tett arra, hogy kormányra jutásuk esetén nem lépnek ki az Európai Unióból.
http://www.hidfo.net.ru/2015/01/26/sziriza-jutott-kormanyra-gorogorszagban-nyilatkozott-leendo-penzugyminiszterMindent elsöpört a görögök dühe

A Radikális Baloldal Koalíciója (Sziriza) nyerte meg a vasárnapi görögországi előre hozott parlamenti választásokat: a leszavazott választók körében végzett felmérések (exit poll) szerint Alekszisz Ciprasz pártja a szavazatok 35,5-39,5 százalékát kapta, miközben a kormányzó Új Demokrácia (Nea Dimokratia – ND) a voksok 23-27 százalékát szerezte meg.
sir
A legfrissebb előrejelzések szerint a Sziriza 146-158 parlamenti mandátummal számolhat, miközben a konzervatívok 65-75 helyet kaphatnak a görög törvényhozásban. A 300 fős görög parlamentben 151 mandátum megszerzésére van szükség az abszolút többség eléréséhez.
A harmadik helyért fej-fej mellett küzd a To Potami (A folyó) nevű balközép párt és a szélsőjobboldali Arany Hajnal: az exit poll adatok szerint mindkét pártnak 6,4-8 százalékos a támogatottsága. A kormánykoalícióhoz tartozó, szocialista PASZOK mindössze 4,2-5,2 százalékos eredményt érhetett el.
A háromszázalékos parlamenti küszöböt rajtuk kívül átugrották még a kommunisták (5,47), a szocialista Paszok (4,74) és a Független Görögök nevű alakulat (4,68) is. Az Arany Hajnal annak ellenére harmadik-negyedik, hogy 16 parlamenti képviselőjéből jelenleg kilenc ül börtönben szervezett bűnözés gyanúja miatt.

https://balrad.wordpress.com/2015/01/26/mindent-elsoport-a-gorogok-duhe/

Füstbe ment egy ábránd! Önként nem fizet a magyar

Az Összefogás az Államadósság Ellen Alap (Összefogás Alap) megszüntetését javasolja a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) belső auditja – értesült a Napi Gazdaság.

Az újság hétfői cikke szerint az átvilágításra még tavaly került sor, és az erről készült jelentés a befizetések alacsony szintje miatt látja indokoltnak a kezdeményezés felszámolását.
Az alapot irányító testület elnöke a lapnak megerősítette a tárca ellenőrzését, illetve annak eredményét is, ugyanakkor jelezte, hogy nem ért egyet az abban megfogalmazottakkal. A februárban esedékes éves beszámolóban a szervezet fenntartását fogja kérni a minisztertől – mondta Horváth Tihamér.
Az alapba tavaly mintegy 57 millió forintot utaltak, és bár ez több mint kétszerese az azt megelőző évben felajánlott összegnek (23 millió forint), jócskán elmarad a 2012-ben elért 263 millió forinttól. Az elnök szerint a kezdeményezés 2011. áprilisi elindításakor 2000 millió forintos befizetéssel kalkuláltak. Hogy ennek töredéke érkezett csak be, több okra vezethető vissza. Az alap mögött semmiféle marketingtevékenység nincs, és az adakozási hajlandóság is elmaradt a várakozástól – mutatott rá.
Eddig összesen 2600 befizetés érkezett, ezek jelentős része magánszemélyekhez (Horváth maga is 10 millió forintot utalt az alapba), valamint az egyházakhoz köthető. A legnagyobb egyszeri utalás egy mezőgazdasági cégé, amely 21 millió forinttal járult hozzá az államadósság csökkentéséhez, a legkitartóbb befizető pedig Matolcsy György jegybankelnök, aki évente egymillió forinttal száll be az alapba.
Horváth Tihamér arról is beszélt, hogy korábbi szándékával ellentétben a jövőben is vállalja az alap vezetését, és ehhez nagyobb támogatást vár a kormányzattól.
(MTI-ECO)

A davosi Világgazdasági Fórumon New Age meditációt is tanultak a résztvevők

safe_imageA svájci Davosban szerdán 45. alkalommal ült össze a legbefolyásosabb politikai vezetőket, üzletembereket és jegybankárokat tömörítő Világgazdasági Fórum.
Ma már sokaknak nem új információ, hogy a világgazdaságot irányító vezetők közös célja egy egységes világkormány megalakítása, azt azonban kevesebben tudják, hogy ezek a befolyásos emberek igen vallásosak. Egy olyan vallást követnek, amelynek középpontjában a bálványimádás egyik fajtája, az önimádat áll. Ma már ott tartunk, hogy ezt egyre nyíltabban felvállalják, olyannyira, hogy az üzleti világ legmagasabb szegmenseiben is láthatjuk megnyilvánulni.
Ennek egyik legfrissebb példája, hogy a múlt héten tartott davosi fórumon a világ legbefolyásosabb vezetői néhány percre nyilvánosan elcsendesedtek, hogy átadják a saját elméjük feletti irányítást e világ isteneinek. Ez saját bevallásuk szerint is „szokatlan eseménynek számít a Világgazdasági Fórumon”.
A New York Times a következőket írta:
Szerda délután a Világgazdasági Fórum befolyásos küldöttei tíz percen keresztül síri csendben voltak a zsúfolt konferenciateremben.
A nyugalomnak ez a ritka közjátéka a „Figyelmes vezetés” elnevezésű panel részeként került megrendezésre, amely során azt vitatták meg, hogy milyen hatással van a meditáció a munkahelyre.
A légző gyakorlatokkal, vezetési tanácsadással és személyes reflektálással fűszerezett alkalom éles ellentétben állt a szomszédos helyiségekben folyó, a geopolitikai bizonytalanságra, a valutaárfolyam ingadozásokra és a klímaváltozásra összpontosító heves, helyenként indulatos hangvételű megbeszélésekkel.
„Ez egy rendkívül szokatlan esemény a Világgazdasági Fórumon és valami sokkal nagyobb eseményt jelez,” mondta Jon Kabat-Zinn molekuláris biológus, aki több évtizede lelkes támogatója a figyelmes meditációnak.
„Amire egykor radikális, őrült, vagy peremelméletként tekintettek, mára az orvoslás, a tudomány és az akadémiai világ részévé vált.”
A meditáció egyre fontosabb szerepet tölt be az üzleti szférában. A General Mills, BlackRock, Aetna és hasonló vállalatok megtanítják alkalmazottaiknak, hogy miként meditáljanak, a Harvard Business School pedig kurzusokat szervez hallgatóinak a témában.
A panel szervezői szerint a meditáció csökkenti a stresszt, erősíti a nyugalmat, a tisztánlátást és a kreativitást.
„Még a Goldman Sachs is csinálja,” mondja William George, a Goldman Sachs bizottsági tagja, a panel egyik szervezője, aki szerint a bank több száz tagja meditál rendszeresen.
Fontos megjegyezni, hogy a Biblia is beszél a meditációról, amit a magyar fordítás többnyire elmélkedésként, gondolkodásként MRSEvagy az ÚR törvényében való gyönyörködésként említ. (Zsoltárok 1:2, 63:6, 77:12, 119:15, 23) Ezt ne tévesszük össze a keleti meditációval, ami a bibliai célokkal ellentétben éppen hogy távolabb visz Istentől.
Dániel pedig ezt írja az Antikrisztusról: „Nem gondol atyáinak isteneivel, nem gondol az asszonyok kedvencével, és egy istennel sem; hanem mindennek fölibe magasztalja magát.” (Dániel 11:37)
Azt se felejtsük el, hogy a Nemzeti Alaptanterv részeként ez a módszer kis híján kötelezővé vált a magyar iskolákban. (Eduline) Ennek oktatására a tanárokat a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület képezte ki, aminek logója a jobb oldalon látható.

http://idokjelei.hu/2015/01/a-davosi-vilaggazdasagi-forumon-new-age-meditaciot-is-tanultak-a-resztvevok/

Az al-Kaida mesterterve

A Der Spiegel 2005-ben szkeptikusan írt az al-Kaida hosszú távú programjáról, amely szerintük csupán „a terroristák brutális szűklátókörűségét” bizonyítja, miután „abszurd dolog azt feltételezni, hogy képesek lennének az iszlám világban egy kalifátust felállítani”. Tíz év távlatából ez már nem tűnik olyan abszurdnak. Nézzük a terv pontjait, amelyekhez Husszeini nevet és évszámokat is fűzött.
1. szakasz: „Az Ébredés” (2000–2003)
Az első szakasz a szeptember 11-ei merényletek megtervezésével kezdődött, és 2003-ig, Bagdad elestéig tartott. A cél az volt, hogy az Amerika elleni támadással kiprovokálják a Nyugat beavatkozását, és ezáltal „felébresszék” az „ummát”, a muszlim világot. Fouad Husszeini szerint az al-Kaida vezetése teljes sikernek értékelte az első szakaszt: sikerült igazolni Bin Laden tézisét, miszerint Amerika „papírtigris”, amelyet saját földjén is meg lehet sebezni. További eredménynek tekintették, hogy üzenetük a világon mindenkihez eljutott, és az amerikaiak, valamint szövetségeseik „helybe jöttek az újabb pofonokért”, miután könnyű célpontokká váltak Afganisztánban és Irakban.
2. szakasz: „A szemnyitás” (2003–2006)
A radikalizálódás időszaka, amikor a szervezet nemzetközi mozgalommá vált. Az iraki megszállás elleni harcban toborzott és felkészített muszlim harcosokból elkezdődik egy olyan hadsereg felállítása, amely alapul szolgál majd a világméretű akciók előkészítéséhez. A központ ekkor Irakban van, innen építik ki bázisaikat más muszlim országokban.
3. szakasz: „A talpraállás” (2007–2010)
Ettől kezdve az al-Kaida-terve a jövőről szól. „Az Irakban megkezdett harc Szíriában fog folytatódni” – írta 2005-ben Fouad Husszeini. „Az Irakban felkészült harcosok bázisokat hoznak létre Szíriában, és innen készülnek további támadásokra, miközben folytatják a toborzást. A mudzsahedek Szíriába gyűlnek, és megerősítik táborukat.” Mára a harmadik szakasz is megvalósult, igaz némi késéssel: Szíriában 2011-ben vált átfogóvá a dzsihádista belháború.
4. szakasz: „A vihar” (2010–2013)
Az al-Kaida ezekben az években kiharcolja a gyűlölt arab kormányok fokozatos megbuktatását. „Az al-Kaida a zűrzavarban megerősödik. Támadásokat hajt végre az olajkutak és vezetékek ellen, az Egyesült Államok gazdaságával szemben pedig a kiberterrorizmus eszközeivel is elkezd harcolni” – írta Husszeini fél évtizeddel az Arab Tavasz kitörése előtt, amelynek eredményeként Irakban, Líbiában, Szíriában és – átmenetileg, a Muzulmán Testvériség révén – Egyiptomban a dzsihádista erők jutottak hatalomba vagy váltak meghatározó erővé.
5. szakasz: „A Kalifátus felállítása” (2013–2016)
A terv szerint 2013-tól elkezdődik az „iszlám állam”, a „kalifátus” építése, majd kikiáltása. Erre az időszakra olyan mértékben meggyengül a nyugati befolyás az iszlám térségben, hogy nem kell komoly ellenállástól tartani. Az al-Kaida tervei szerint az iszlám állam felgyorsítja az új világrend kialakulását. Nos, az Egyesült Államok 2011-ben kivonult Irakból, majd tavaly Afganisztánból is. Abu Bakr al-Bagdadi 2013-ban bejelentette, hogy elfoglalta a „levantei térséget”, majd 2014. június 29-én kikiáltotta az „Iszlám Kalifátust”, amelyhez iraki és szíriai területek mellett – állítása szerint – líbiai, egyiptomi, algériai, szaúd-arábiai és jemeni dzsihádista uralom alatt álló enklávék is csatlakoztak.
6. szakasz: „A totális konfrontáció” (2016–2020)
A terv utolsó öt éve még ma is a jövőre vonatkozik. Eszerint miután sikerül felállítani a Kalifátust, az „iszlám hadsereg” 2016-ban kirobbantja a nagy háborút a hívők és hitetlenek között, amit Oszama bin Laden előre jelzett. Ebben a csatában a Nyugat elleni támadások csak eszközök, a cél a Kalifátus győzelme és Jeruzsálem meghódítása.
Mindezt tehát közel 20 éve tervezte el az al-Kaida, és a terv háromnegyede szinte teljes pontossággal megvalósult. Az igazán drámai szakasz azonban még előttünk áll, így reálisnak tűnnek azok az értékelések, amelyek szerint a párizsi támadásokkal történelmi fordulóponthoz érkeztünk a dzsihádizmus és a nyugati civilizáció közötti harcban.
http://www.atv.hu/kulfold/20150125-mi-all-az-al-kaida-mesterterveben/hirkereso

Újoroszország frontjain mára virradóan sok vátozás tegnap estéhez képest nem történt.

ltp

A harci cselekmények az éjszaka folyamán zömmel a gyjebalcsevoi katlan déli bugyrában-Nyikisinonál zajlottak. A rendkívül kis területre összezsúfolódott valcmanista haramiák egyre nehezebben viselik a “bezártságot”-és hát annak összes következményeit: a biztos pusztulásukat. Mára virradóan ismét kitöréssel próbálkoztak. A tegnapi veszteségein okult népfelkelők viszont résen voltak. Valcman kísérletező kedvűlatorjai ismét jobbnak látták a visszahúzódást a bugyorba. Sokuknak ez megint nem sikerült. A nyikisinoi zseb immár egy méretes latortemetővé kezd válni. A gyjebalcsevoi katlanban tegnap történt tömeges martalócmegadások és dezertálások rávilágítottak: Valcman bérgyilkosainak túlnyomó többsége kilátástalannak látja a helyzetét, és nem akarnak ott pusztulni.
A (Попаснaя-Tроицкоe)Popasznaja-Trojickoje vonalról ma hajnalra teljesen eltakarodtak Nyalókakirály pribékjei. Mára virradóan még kaptak egy kis noszogatást a népfelkelőktől.
Gorlovka mára virradóan is rendesen kapta az “Uragan”-rakétákat. Most a város (Гольму, Байрак, Румянцево) Golmu, Basjrak és Rumjancevo-kerületei kerültek a valcmanista latortüzérség figyelmének központjába.

“Ezt kapjátok Gorlovkáért ukránok…”
Marinykában a helyi lakosok három mozgó krematórium folyamatos csúcsüzeméről számoltak be.
mena
Mára virradó éjszaka immár harmadik alkalommal fényképeztek le legalább negyven mentőautóból álló konvojt, amely Kijev Boriszpol repülőtere felé száguldott.
Mariupol előtt-körül az éjszaka folyamán csak kisebb-riogató jellegű-akciókat intéztek a népköztársaságiak a martalócok ellen.
Jelentések szerint a városban egyébként szalmonellajárvány van. Negyven gyerek került tegnap este óta kórházba. Gyógyszer viszont nincs!
pell
Odesszában az Orosz Főkonzulátus épülete előtt hangolódtak tegnap Valcman hívei, Oroszországot kárhoztatva Maradék-Ukrajna minden bajáért.
Csütörtökre hívta össze Federica Mogherini uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő rendkívüli ülésre az Európai Unió a tagállamok külügyminisztereit az Ukrajnában kiújult harcok miatt. A helyzet ugyanis egyre inkább válságos.
A magyarokat aránytalan számban hívják be az ukrán hadseregbe – figyelmeztetnek kárpátaljai hírportálok.
„ötvenezer főt hívnak be az egész országból, ebből háromezret Kárpátaljáról, ami körülbelül duplája az országos átlagnak. De a több mint 76 százalékban magyarok által lakott Beregszászi járásból is aránytalanul sok embert akarnak behívni. A 2011-es, utolsó hivatalos népszámlálás szerint Kárpátalja lakosságának mindössze 6,1%-a él Beregszászban és a Beregszászi járásban, de a most tervezett 253 fő a kárpátaljáról behívandó 3000 katonakötelesnek a 8,43%-a lesz”
https://balrad.wordpress.com/2015/01/26/ujoroszorszag-hirei-mar-virradoan/Ma délelőtt a DNR és az LNR erői bezárták a gyjebalcsevói kazán ajtaját-tudatta közleményben az egyesített parancsnokság. Becsléseik szerint a “katlanban” nyolc-kilencezer lator vár az elkerülhetetlen sorsára. (Emlékeztetőül: az “ilovajszki katlanban” a nyáron hétezer martalócból lett lekvár.
(Еленовкa)Jelenovkához átcsoportosítással kísérleteznek Valcman martalócai.
(Красное Село)Krasznoje Szelo-felől (Дзержинск)Dzserzsinszk és (Горловкa)Gorlovka irányába meglehetősen komoly kijevi latorerő vonul. 15 tank és mintegy húsz egyéb páncélos szerszám.
(Славянск — Артемовск)Szlavjanszk-Artyemovszk térségéből szintén kijevi erők mozgását jelentették a front felé. Zömmel nehéz önjáró tüzérség vonul. Huszonöt darab (“Пионов”) “Bazsarózsa” típusú, 203,2mm-es kaliberű, nagy hatótávolságú (közel 50km.) nehéz löveget számoltak össze.
(Авдеевкa)Avgyejevkából érkezett hírek szerint a településen továbbra is ádáz harcok dúlnak a fasiszta jobbszektorosok ellen. A kijevi neonáci horda súlyosan sebesült egyedei mielőtt végeznek velük a népfelkelők, kivégzik a túszként fogva tartott, és maguk előtt élő pajzsként használt civileket.
Ma délelőtt ismét súlyos tüzérségi támadásokat hajtott végre Nyalókakirály latortüzérsége (Горловк)Gorlovka és (ДокучаевскDokucsajevszk ellen. Mindkét városban tucatszám haltak meg ismét civilek a terrortüzérség támadásai következtében.
gorli
A délelőtt folyamamán (Новотроицкоe)Novotroickoje, pontosan délben pedig (Волновахa) pribékjeire mért igen komoly tűzcsapást a milicia.
(Виноградное)Vinogradnojeba “betört” a milicia. A martalócok között pedig fölütötte fejét a fejetlenség, és menekülnek Mariupolba.
Andrej Bjeleckij-a Mariupolban rettegő “Azov” latorzászlóalj parancsnoka szerint ez a háború elveszett a számukra. “Helyzetünk kritikusra fordult, és tehetelenek vagyunk. Nem akarom nyugtatgatni az ország (Maradék-Ukrajna) lakosságát. Az ébredés nagyon fájdalmas lesz!”-panaszolta ma délelőtt az ezredes. Neki meg pláne fájdalmas lesz ha túléli a kalandot, mert martalóchordájának a városban elkövetett “csinyeiről” egészen csinos listát állítottak már össze.
Január 27-én (holnap) megérkezik Oroszországból Donbasszba az újabb “Fehér Konvoj”.
feko

https://balrad.wordpress.com/2015/01/26/ujoroszorszag-bezarult-a-katlan/