Határozat Székelyföld határait kijelölő mozgalom elindításáról

Tekintettel arra, hogy a Ditrói Székely Nemzetgyűlés megjelölte a történelmi székely székeket magában foglaló Székelyföld ideiglenes határait, úgy ahogyan azok a Székely Nemzeti Tanács által elfogadott és Románia Parlamentjébe benyújtott Statútumban szerepelnek;
Tekintettel arra, hogy a fenti módon kijelölt terület azonos azzal a történelmi, kulturális, földrajzi tájegységgel, amelyet a székelység hagyományosan hazájának tart és Székelyföldnek nevez;
Figyelembe véve, hogy a végleges határok kijelölése csakis népszavazáson történhet, amelynek figyelembe kell vennie a szubszidiaritás elvét, és ennek megfelelően Székelyföld határairól az itt élő közösségnek kell döntenie;
Figyelembe véve, hogy az így megjelölt, 730 km hosszúságú határ túlnyomórészt nyelvi és kulturális határ is, amely egy 13,500 km2 nagyságú területet, és 153 közigazgatási egységet (megyejogú várost, várost és községet) ölel fel, amelynek összlakossága 777.320 fő, amelyből székely-magyar 562.074 fő, azaz 72,31%;
Figyelembe véve, hogy a Kisebbségi és Regionális Nyelvek Európai Kartájának meghatározása szerint a regionális nyelv használatának területe az a földrajzi körzet, ahol ez a nyelv olyan számú személy kifejezési eszköze, amely indokolja a Karta által előírt különböző védelmi és ösztönző intézkedések meghozatalát, ennek megfelelően a Ditrói Nemzetgyűlés által kijelölt határokon belül a magyar nyelv regionális nyelvnek minősül, következésképp a nemzetközi jogban is azonosítható jellegzetességgel bíró területről van szó;
A Székely Nemzet Tanács Állandó Bizottsága
ELHATÁROZZA

1. Következetesen ragaszkodik a Ditrói Székely Nemzetgyűlésen megjelölt határokhoz, és ezért mozgalmat indít ezek kijelölésére és népszerűsítésére. Ennek érdekében jelen határozat függelékében nyilvánosságra hozza Székelyföld peremközségeinek jegyzékét, amelyeknek külső határai Székelyföld határai is egyben.
2. Felkéri Székelyföld lakóit, a leghatározottabban lépjenek fel minden olyan kísérlet ellen, amely a fentiekben leírt határt teljes egészében a kommunista diktatúra által létrehozott, és a székelység beolvasztását célzó megyehatárokkal helyettesítené,
3. Felkéri Székelyföld lakóit legyenek részesei ennek a mozgalomnak, latin betűs és rovásírásos feliratokat, Székelyföldre utaló jelképeket helyezzenek el ezen a határon, szervezzenek kirándulásokat, történelmi túrákat a határ kiemelkedő fontosságú, vagy nevezetesebb szakaszaira, és az eseményt is megörökítő jeleket helyezzenek el a határon.
4. Szorgalmazza egy dokumentumfilm elkészítését Székelyföld határáról.
5. Szorgalmaz és támogat minden olyan kulturális és sporteseményt, amely jelen határozatban megjelölt célt előmozdítja.

Függelék
Székelyföld határai

Marosszék
1. Szováta - Alsóköhér, Libánfalva
2. Nyárádremete - Alsóköhér
3. Székelyhodos - Alsóbölkény
4. Gernyeszeg- Szászrégen, Petele, Alsóbölkény
5. Beresztelke - Faragó, Tekeújfalu, Szászrégen
6. Vajdaszentivány - Bala, Faragó, Szászrégen
7. Sárpatak - Bala
8. Mezőcsávás - Mezőrücs, Bala
9. Mezősámsond - Mezőpagocsa, Mezőrücs
10. Mezőbánd - Marosugra, Kisikland, Mezőgerebenes, Mezőpagocsa
11. Nyárádtő - Küküllőszéplak, Mikefalva, Kerelőszentpál
12. Lukafalva - Küküllőszéplak
13. Nyárádkarácson - Kóródszentmárton, Küküllőszéplak
14. Ákosfalva - Kóródszentmárton
15. Balavásár - Szásznádas, Dános, Csatófalva, Zágor, Koródszentmárton
16. Székelyvécke - Fehéregyháza, Szásznádas

Udvarhelyszék
17. Székelyandrásfalva - Fehéregyháza
18. Újszékely - Héjjasfalva
19. Székelykeresztúr - Héjjasfalva
20. Bögöz - Héjjasfalva
21. Székelyderzs - Héjjasfalva
22. Kányád - Kaca
23. Homoródszentmárton - Kaca, Homoród

Bardóc-Miklósvárszék
24. Alsórákos - Homoród, Olthévíz
25. Apáca -Olthévíz, Szászmagyaros
26. Bölön - Szászmagyarós

Sepsiszék
26. Hidvég - Szászmagyaros, Földvár
27. Előpatak - Földvár, Botfalu
27. Ilyefalva - Szászhermány, Prázsmár
28. Kökös - Prázsmár, Dobolló
29. Uzon - Dobolló
30. Réty - Dobolló

Orbaiszék
30. Nagyborosnyó - Saramás
31. Zágon - Saramás, Bodzaforduló, Zágonbárkány
32. Kommandó - Vadu Oii, Secuiu, Gura Teghi
33. Kovászna - Gura Teghi, Haulisca
34. Zabola - Haulisca, Plostina

Kézdiszék
35. Gelence - Gresu
36. Ozsdola - Gresu, Piatra Alba
37. Bereck - Herzsa, Szaláncfürdő
38. Lemhény - Szaláncfürdő
39. Esztelnek - Szaláncfürdő

Csíkszék
39. Kászonaltíz - Szaláncfürdő
40. Csiksztentmárton - Szaláncfürdő, Aknavásár
41. Csikszentgyörgy - Aknavásár, Degettes, Doftána
42. Csíkpálfalva - Szalatruk
43. Szépvíz - Ágas, Aszó
44. Gyimesközéplok - Bruszturóza, Sóstázló
45. Csikszentdomokos - Sóstázló, Perzsoj
46. Gyimesbükk - Palánka
47. Balánbánya - Barátostelep

Gyergyószék
48. Gyergyószentmiklós - Perzsoj, Balcani
49. Gyergyótölgyes - Táska, Nagybékás, Csalhó
50. Gyergyóholló - Gerinces, Csalhó
51. Bélbor - Farkas, Hársmező
52. Maroshévíz - Gödemesterháza, Libánfalva
53. Gyergyóvá rhegy - Libánfalva
54. Gyergyóremete - Libánfalva
55. Gyergyóalfalu - Libánfalva

Sepsiszentgyörgy 2014-08-01
A Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága