2014. augusztus 25., hétfő

Amikor még azt hitték, hogy Magyarország mikroelektronikai nagyhatalom lehet...

26 évvel ezelőtt az újpesti tűzoltóság ügyeletén megszólalt a riadó: a Fóti út egyik ipari telephelyéről tüzet jelentettek. A magyar műszakiak egyik büszkesége, a tudományos kutatással és fejlesztéssel foglalkozó, nemzetközi színvonalú Mikroelektronikai Vállalat 2400 négyzetméteres, speciális „T” csarnoka lángokban állt.
Olvasóink jelentős hányadának technikai előképzettsége kimerül abban, hogy reggelente biztonságosan bekapcsolja a kávéfőzőt és áramütés veszélye nélkül izzót tud cserélni a nappali mennyezetén lógó csillárban, viszont a gyermekkorú hozzátartozó kérdésére („Mi az, hogy mikroprocesszor?”) a legtöbbünk már a fejét vakarva keres valami hihető kibúvót, s gondolatban elátkozza azt a percet, amikor a középiskolai fizika-fakultáció helyett a második emeleti folyosó ablakából a csajok tornaóráját stírölte.


Bocsánat a személyes részleteket is tartalmazó szálért; csak azt akartam finoman felvezetni, hogy a poszt érdemi részének megértéséhez egy kis műszaki-történelmi-politikai háttérmegvilágítás elengedhetetlen.

1.) Előzmények

A második világégést követően (nem utolsósorban ennek tulajdoníthatóan) a műszaki kutatás-fejlesztés kiemelt figyelmet vívott ki magának a (gazdaság- és katona)politikai vezetők részéről. Az első világháború után a szövetségeseknek Adolfékat is anyagháborúval sikerült legyőzniük (roppant leegyszerűsítve: minél több és minél jobb minőségű hadianyagod van, annál nagyobb az esélyed arra, hogy az ellenség fogja előbb feldobni a talpát), tehát Moszkvától Budapesten át Washingtonig a leghülyébb pártfőtitkár, elnök és tábornok is tudta, hogy alkalomadtán a technikai tudományokba fektetett minden kopejka, fillér és cent emberéleteket menthet meg (a saját oldalon), illetve emberéleteket vehet el (remélhetően a másik oldal táborából).
A negyvenes évek végétől kezdve a komancsok idehaza is bevezették a szovjet típusú (államosított, majd vaskézzel centralizált és szoros katonai, illetve titkosszolgálati ellenőrzés mellett működő) ipari fejlesztési hálózatot. Beszervezték a háborút túlélt (és túlságosan nem kompromittálódott) műszaki értelmiséget, majd – a jó öreg méz vs. korbács módszerrel történt komplex ösztönzéssel – az ipar különféle szegmenseinek megfelelő kutatóintézetekbe terelték őket. Ezekben az volt a roppant egyszerű feladat, hogy tudásuk legjavát adva tegyenek meg mindent a győzedelmes proletár internacionalizmus (magyarul: a Szovjetunió) katonai-műszaki elsőbbségének biztosítása érdekében.
A fentiek szellemében 1949 és 1958 között egymás után jönnek létre az olyan intézmények, mint a Műszeripari Kutató Intézet, a Méréstechnikai Kutató Labor, a Vegyipari Kutató Intézet, no és a már 1949-ben megalapított – és történetünk szempontjából releváns – Távközlési Kutató Intézet (TKI).
Láthatjuk, hogy az elvtársak nem költöttek túl sokat kreatívokra; az elnevezésekkel ugyanúgy nem problémáztak, mint a rendszer vélt (vagy valós) ellenségeivel.
Amúgy a civil hangulatú intézménynevek senkit ne tévesszenek meg; mindegyikük fő csapásiránya a katonai célokra (is) felhasználható újítások, találmányok és korszerűsítések papírra vetése, majd a nullszéria legyártása volt.

1953-ban (konspirációs és egyéb megfontolásokból) a TKI-ból leválasztják azokat a tevékenységeket, amelyekről nem ordít mérföldekre, hogy katonai fejlesztés. Létrejön a Híradástechnikai Ipari Kutató Intézet (HIKI), ahová – többek között – a még gyerekcipőben járó hazai elektronikai iparral összefüggő fejlesztések kerültek (akkor még inkább rádiótechnológiának hívták). A fejlett országokban akkoriban kezdtek combosodni a félvezetőkkel kapcsolatos kutatások, s ebből a tortából a HIKI is szeretett volna hasítani magának egy szeletet.
A hatvanas évektől már bízvást beszélhetünk mikroelektronikáról: megjelennek az integrált áramkörök, tökéletesednek a tranzisztorok, majd 1971-ben az Intel nyilvánosságra hozza az első, egyetlen szilíciumlapkára integrált mikroprocesszor kifejlesztésének tényét.
A keleti titkosszolgálatok ipari hírszerzéssel foglalkozó szakemberei nem tétlenkedtek: 1973-ra egész csinos dokumentációt
sikerül minderről beszerezniük, no és arról se feledkezzünk meg, hogy a mérnöki visszafejtés tudományában (akkoriban még nem reverse engineering-nek nevezték) a magyarok elég szépen teljesítettek. 1975-ben a HIKI-sek (Keresztes Péter és Simon Zoltán vezetésével) „feltörték” az Intel 8080-as jelű mikroprocesszorát.
Reverse engineering – körülbelül az a mérnöki tevékenység, amikor egy szerkezet (gép, berendezés, vegyület, stb.) működési és elkészítési elvét, hatásmechanizmusát úgy fejtik meg, hogy magát a kész szerkezetet tanulmányozzák és reprodukálják, az eredeti tervrajzok, számítások, kísérletek és kutatási dokumentáció nélkül.
A nyolcvanas évek első fele a digitális integrált áramkörök és a 32, majd a 64 bites processzorok korszaka. A legmagasabb
gazdaságpolitikai szinteken (emlékszik még valaki az Állami Tervbizottságra?) ekkor születik meg a döntés: létre kell hozni a „nagyipari” magyar digitális integrált áramkör-gyártást, s az ezzel összefüggő kutatások és fejlesztések laboratóriumát. Minderre első körben kétmilliárd (!) forintot biztosítottak.
Gyorsan hozzáteszem, hogy ez a forint nem a mai forint ám; vásárlóerőben nyugodtan számolhatjuk a mostani harminc-, vagy inkább negyvenszeresét.
A HIKI és a hajdani Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. humán és műszaki bázisán 1983-ban (a Mikroelektronikai
Kormányprogram értelmében, kormányhatározattal) létrejön mai főszereplőnk, a Mikroelektronikai Vállalat. Az új intézmény ötletgazdája és legnagyobb pártfogója Sándory Mihály, a Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet egykori tudományos igazgatója volt.

2.) A COCOM

Mielőtt továbbmennénk, pár gondolat erről a betűszóról, ami talán ismerős lehet azon olvasóinknak, akik már 1990 előtt is odafigyeltek a gazdaságpolitikai hírekre.
A nyugati szövetségesek a világháború után hozzák létre a COordinating COMmittee for Multilateral Export Controls nevű bizottságot (Többoldalú Exportellenőrzést Koordináló Bizottság), melynek az volt a célja, hogy meggátolja mindazon nyugati termékeknek (eljárásoknak, technológiáknak, egyszóval tudásnak) a kommunista uralom alatti országokba (főleg a Varsói Szerződés tagállamaiba) történő exportálását, amelyek katonai-stratégiai célra is felhasználhatók.
Ezek közé tartozott (a teljesen nyilvánvaló fegyvereken és haditechnikán túl) minden komolyabb műszaki fejlesztés és csúcstechnológiai termék, a kompjúterek vezérelte szerszámgépektől a személyi számítógépeken át a digitális telefonközpontokig.

A COCOM-lista kijátszására a keleti titkosszolgálatok egész apparátust tartottak fenn, amelyek közül a leghíresebb a KGB Nyolcadik Főigazgatóságán belül működő, úgynevezett X-osztály, valamint a keletnémet Stasi WT (Wissenschaft und Technik, vagyis Tudomány és Technika) részlege. Ami a magyar Állambiztonsági Szolgálatot illeti, ott a III/I-es Csoportfőnökség 5-ös osztálya foglalkozott a tudományos és műszaki hírszerzéssel.
A listát (a tudományos haladás függvényében) folyamatosan frissítették; Magyarországgal szemben 1992-ben szüntették meg a megszorításokat, maga a COCOM 1994-ben szűnt meg, illetve alakult át – de ez már nem tartozik posztunk fókuszába.
A Mikroelektronikai Vállalat nem élt meg túlságosan hosszú életet, noha minden nagyon szépen indult. Az illetékes szakértők büszkén mondogatták, hogy ha minden szépen alakul, ha nem lesz semmi probléma, akkor 1988-ra a magyar integrált áramkör- és PLD-gyártási kapacitás (Programmable Logic Device, vagyis programozható integrált áramkör) világszínvonalú termékek előállítására lesz alkalmas. Az elképzelések szerint Magyarország 1990-re valóságos mikroelektronikai nagyhatalommá – ugye, milyen mulatságosan hangzik..? – válhatna.
Nos, probléma, az lett. Nem kicsi; nagy.

3.) A tűz

Ahogyan azt a bevezetőben már mondtuk, 1986. május 26-án reggel 6 óra 4 perckor a Budapesti IV.-XV. kerületi Tűzoltóparancsnokság kapja a riasztást, hogy a Fóti út 56. szám alatt „ég a Mikroeletronika”. Első körben három kocsival és 12 tűzoltóval indulnak a helyszínre, de hamarosan kiderül, hogy a helyzet sokkal komolyabb: a riasztási számot (laikusoknak: a tűzeset súlyosságát jelző kódot) 14 perc alatt – lépésenként – a kezdeti 1-esről 5-ösre emelik.
Fél hétkor már négy, tíz perccel később pedig már hat tűzoltócsoport (összesen 140 fővel) van a helyszínen, akik három vízágyúval és kéttucatnyi különleges fecskendővel próbálják menteni a még menthetőt. Az oltást nehezítette, hogy a tűz hatására (a T-csarnokban található vegyszerek miatt) mérgező gázok is képződtek, valamint több robbanás is bekövetkezik. Több tűzoltó és MeV-alkalmazott is rosszul lesz, illetve megsérül; őket kórházba szállítják.

Végül 10 óra 10 perckor a helyszíniek parancsnoka azt jelenti a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Központi Ügyeletének, hogy a tüzet eloltották, jöhetnek a tűzvizsgálók (ők azok, akik – sok más egyéb mellett – a tűzesetek okát, terjedését, fészkeit, satöbbit veszik górcső alá). Persze megjelennek a rendőrök és az állambiztonságiak is, mindenki a saját eszközeivel és módszereivel. Egyes visszaemlékezések szerint nemcsak magyar, hanem orosz szó is hallatszott.
És még csak annyit, hogy – megbízható forrásaink szerint – a tűzoltók között nem volt egyetlen olyan sem, akit nyugdíjból rendeltek volna vissza…

4.) A hivatalos verzió

A tűz okaként a jegyzőkönyvekbe végül a „műszaki berendezés rendellenes működése miatt keletkezett rövidzárlat” semmitmondó kifejezés kerül; forrásaim egyike sem tudja, hogy emberi mulasztást megállapítottak-e, illetve nevesített személyi felelősségről sem hallottak.
A konkrét, azonnali anyagi kárértékkel kapcsolatban elég sok számadat röpköd: az egymilliárdtól a négymilliárdig mindenről beszéltek, ami az elmarad haszonnal és az erkölcsi kárral együtt megközelítheti az öt-hét milliárdot is. Mindenesetre nagyjából egy év elteltével a brit Lloyd’s-tól a magyar állam 50 millió dollárt inkasszál (a létesítmény ennyire és ott volt biztosítva).
1987-ben az 50 millió dollár (figyelemmel az akkori átváltási arányokra) nagyjából 2,5 milliárd forintot ért, vagyis a MeV kábé annyira volt biztosítva, mint amennyibe – hivatalosan – négy évvel korábban az egész projekt került.
Akárhogyan is volt, tény: a MeV megsemmisülése után semmiféle próbálkozás nem volt a hazai mikroelektronikai ipar (és kutatás-fejlesztés) újjáélesztésére.
Az esetről nagyon kevés (és nagyon szűkszavú) hír látott napvilágot, s túl nagy érdeklődés sem volt tapasztalható az emberek részéről. Mindez talán azzal is magyarázható, hogy akkoriban (emlékeztetőül: 1986 májusát írjuk) mindenki a csernobili nukleáris katasztrófáról, ennek várható (vélt vagy valós) következményeiről susogott; ezzel összehasonlítva egy újpesti gyáregység leégése érthetően nem ütötte meg az általános ingerküszöböt.

És itt merülnek fel a kérdések. Mi volt a tűz valódi oka?

Jövőnk.info

Már félmillió lakatlan otthon teng Magyarországon

Magyarországon pusztulásnak indulnak a falusi házak, miután magukra maradnak bennük az idősek, majd meghalnak. Ha azonnal nem kelnek el az épületek, megállíthatatlan a romosodás, amely az egész falu ingatlanpiacára kihat.

Az elnéptelenedés főleg a 10 ezer lakos alatti falvakat, városokat jellemzi, de nem kivétel ebben sok megyei jogú város sem. Békés megyében 25 év alatt Mezőkovácsház régi lakosainak a negyedét vesztette el, de Miskolc, ami egykor Magyarország második legnagyobb városa volt, ózdnyi lakost,  veszített 1980 óta. Békéscsaba ez idő alatt a lakosainak a 10 %-át veszítette, de ebből a régióból költöznek el a legtöbben Budapestre, az ország nyugati részébe, vagy mennek külföldre dolgozni! A falvakban, városokban a redőnyök mozgatásával adnak egymásnak jeleket az emberek: figyelik az öregek, hogy a szomszéd reggelente ad-e magáról életjeleket. Veszélyes, ha a redőnyök hetek óta mozdulatlanul, vagy leengedve, vagy félállásban vannak, mert azt jelezheti: lakatlan a ház.
Az országban egyre több az üres ház a településeken: amint az idős emberek meghalnak, elhagyottá válik az ingatlan. Meghatározó, hogy a község, vagy falu milyen messze található egy várostól, el lehet-e adni gyorsan, vagy végképp menthetetlen az épület.
A legkisebb településeken amennyiben az örökösök nem tudják szinte azonnal eladni az ingatlant, tönkremegy. A településeken sok a régi építésű, belvizes ház, amelyek gyorsan düledezni kezdenek. Az örökösöket már az építési hatóság is felszólította a bontásra, bírságot róttak ki, mivel életveszélyesek, de hiába. A települések ingatlanpiacának még a válság is „jót tett" amiatt, hogy az olcsóbbá vált házak iránt többen érdeklődnek.
Félmillió lakatlan otthon! A 2011-es népszámlálás előzetes adatai alapján Magyarországon az elmúlt 10 évben közel 8 százalékkal, vagyis több mint 300 ezer darabbal nőtt a lakások száma. Mindeközben az előzetes adatok szerint megállapítható, hogy a jelenlegi 4,39 millió magyarországi lakásból mindössze 3,88 millió számít lakottnak, vagyis 500 ezernél is több a hivatalosan „nem lakottként" számon tartott lakások száma.
Hová vezet ez?

Bíró Dalma

BRICS 2014 - Avagy a nyugati gazdaság bukása
Megszokhattuk, hogy a magyar sajtó és televízió nem tájékoztat bennünket, akár olyan gazdasági sorsfordító kérdésekről, mint a nemrégiben megrendezett BRICS-konferencia (Brazília, Oroszország, India Kína és Dél-Afrika), ami egyenlő lesz egy földrengésszerű gazdasági változással. Brazíliában Fortaleza-ban került sor az eseményre, ahol aláírásra került egy 100 milliárd dolláros egyezmény, az IMF (International Monatery Found) ellensúlyozására. Hasonló horderejű megállapodásról beszélünk, mint annak idején Bretton Woods, ami jó időre bebetonozta a dollárt a nagyvilág gazdasági vérkeringésébe. A lényeg tehát nem más, mint hogy a további kölcsönök folyósítása nem dollárban történik, továbbá létrehoztak egy saját hitelminősítő szervezetet.
Az Egyesült Államok jókora profitot zsebelt be évről-évre a hitelek dollárban történő folyósításából, ennek úgy néz ki vége... Mivel a bankkartell módjára működő, magánkézben lévő FED (Federal Reserve System - Amerikai Egyesült Államok központi banki rendszere) az utóbbi időszakban kontrollálatlanul és fedezet nélkül állított elő értéktelen papírpénzt, miközben más országok pénzét költötte. Ezekből kifolyólag még nagyobb gazdasági tragédia eszkalálódhat abban az esetben, ha "kirántják a dollár alól a talajt." Az eddigi amerikai gazdasági struktúra  mögött pedig nincs kiugró gazdasági teljesítmény. A 80-as évekhez képest az USA gazdasága, mely a világ kereskedelmének 1/3-át tette ki, mára már csak 18% Csak Kína önmagában már 15 %-ot tesz ki és folyamatosan emelkedik.

Lássunk végre tisztán! Az Egyesült Államok gazdasági gépezete nem fenntartható és a problémák odázása csak olaj a tűzre hosszútávon. Az Európai Únió-ról régóta kiderült, hogy nem működik, legfőképpen gazdaságilag, miközben az IMF és a Világbank megszorító intézkedései korlátozzák és ellehetetlenítik a fejlődés és fellendülés lehetőségét. Mindeközben kelet felé tekintve létrejön egy grandiózus orosz-kínai megállapodás, ami nagyban veszélyeztetheti Európa energiaellátását. Ennek folyományaként Európa szankciókkal fenyegetőzik Oroszországgal szemben... Úgy néz ki, felénk nem tanítják az iskolapadban, hogy "erősebb eb él nemi életet".

Létrejön az NDB (The New Development Bank - Új Fejlesztési Bank), ami immáron kétpólusúvá teszi a gazdaságot az IMF és a Világbankkal szemben. Az eddig létrehozott értéktelen, fedezet nélküli 227 trillió(!) dollárnak köszönhetően teljes bankok rendszere csődölhet be és borul az egész gazdaság, hiszen kiderül, hogy a pénz nem létezik és soha nem is létezett. A BRICS országok ma a világ valuta-tartalékának kb. 50%-át birtokolják! Az USA és az EU kb. 8% -ot!!! Az Új Fejlesztési Bank tehát a kulcs-momentum a keleti gazdasági hegemónia új korszakában és a nyugati hanyatlásában. Fortaleza gyakorlatilag a dollár halálos ítéletének garanciáját hozza.
felhasznált forrás: vilaghelyzete.blogspot.hu

Jim Willie pénzügyi elemző azt állítja, hogy Németország a NATO és az Egyesült Államok által támogatott egypólusú rendszert a BRICS nemzetek szövetségére készül cserélni és, hogy ez volt az oka Angela Merkel és más német vezetők sok port kavart lehallgatásának is, az amerikai nemzetbiztonsági hivatal (NSA) által.

A Greg Hunter által készített interjúban Jim Willie, statisztikai elemző elmondta, hogy a német vezetőséget célzó NSA lehallgatás valódi oka az Egyesült Államoknak azon félelme volt, hogy a legnagyobb európai hatalom lehetséges menekülési útvonalakat keres a dollár összeomlásának esetére.
„Azt gondolom, hogy keresik azokat a részleteket, amikkel segíthetnének Oroszországnak a dollár ejtésében. Próbálnak titkos lépéseket keresni, hogy Németországot eltávolítsák a dollártól és a BRICS nemzetekhez csatlakozzanak. Szerintem pontosan ezt teszik."
Az amerikai illetékesek nyilatkozataiból egyértelműen kiderül, hogy Washington „lator államként” tekint Oroszországra. Christopher R. Hill, az Egyesült Államok korábbi iraki nagykövete, az ukrán válságra reagálva kijelentette, hogy Moszkva elárulta az „új világrendet”, aminek már 25 éve tagja.

Egy másik lépés, ami jelzi, hogy a BRICS országok egy nyugatellenes, többpólusú rendszer felállításán dolgoznak, egy olyan alternatív világháló kiépítése, ami az Egyesült Államok kikerülésével az amerikai nemzetbiztonság által folytatott kiterjedt megfigyelést próbálja megakadályozni.

Willie azt is elmondta, hogy szerinte az Egyesült Államok a Maláj légitársaság lelőtt gépe körüli zűrzavart is Moszkva ellen próbálja fordítani, hogy ezáltal még szigorúbb szankciókat csikarjon ki a nyugati országoktól, mivel ezek eddig nem sok nehézséget jelentettek Moszkva számára, viszont annál több kárt okoztak Európa kereskedelmi érdekei számára.
„A legkomolyabb következmény, hogy az Egyesült Államok végeredményben azt üzeni Európának, hogy a kontinens számára két lehetőség áll fenn. Az Egyesült Államok azt akarja, hogy Európa álljon mellé az Oroszország elleni szankciókban. Álljon mellé az állandó háborúkban, konfliktusokban, elszigetelődésben, akár az európai gazdaság elpusztítása árán is, felrúgva szerződéseit és veszélybe sodorva energiaellátását. Az Egyesült Államok felszólítja Európát, hogy csatlakozzon a háborúhoz és a szankciókhoz, mert igazából azt akarja, hogy Európa segítsen fenntartani a dollár rezsimet. Európának azonban elege van a dollárból. … Az USA nyomást gyakorol Németországra. Franciaország és Nagy-Britannia miatt nem kell aggódni. Németország miatt azonban igen. Németországban 3000 olyan vállalat működik, amelyeket ezek a lépések komolyan befolyásolnak. Ezek nem fognak csatlakozni a szankciókhoz. Ilyen egyszerű a helyzet.”
felhasznált forrás: idokjelei.hu
A legnagyobb probléma a kialakult helyzettel az, hogy az ilyen gyorsan történő, nagy horderejű gazdasági változásokat a történelem során mindig háború követi. Jelen esetben pedig nagyhatalmak érdekei feszülnek egymásnak. A BRICS-országok megállapodásai a 21. század legjelentősebb gazdasági lépése lehet. Főleg akkor, ha ezzel felültetik a dollárt és megsemmisítő csapást mérnek a nyugati világ elfajzott, hibásan működő, korrupt gazdasági rendszerére.

Hírfigyelő Szolgálat

Kiszervezés az USA-specialitás

Szomália: 2002-ben létrehoztak egy kis operatív csoportot a CIA és a Speciális Műveletek Közös Parancsnoksága munkatársaiból. Feladatuk az volt, hogy a kelet-afrikai "Al-Kaida" sejt kb. 20 tagját fogják el, vagy öljék meg. Később a sajtó tudomására jutottak a kenyai fővárosból, Nairobiból, az ottani USA követségről küldött diplomáciai táviratok. Ezekből kiderült, hogy eme szoros határidős cél elérésére "nem tradicionális partnereket" (azaz fegyveres csoportok vezetőit -"hadurakat") használtak. Jeremy Scahill "Dirty Wars: The World Is a Battlefield" (Piszkos háborúk: az egész világ egy csatatér) c. munkájában az amerikai terrorellenes akciók történetében addig példa nélkül álló esettel kapcsolatban interjút közöl az egyik ilyen partnerrel - Mohamed Afrah Qanyare hadúrral. Ahogy Scahill írja, havi 100 -150 ezer USD díjazásért, amit a CIA-től kaptak, "Qanyare és társai teljeskörű hadjáratot folytattak mindazok -legyenek szomáliaiak vagy külföldiek- elfogására és megölésére, akit ők bármilyen iszlám mozgalom támogatásával gyanúsítottak". Később Sean Naylor újságírónak elmondta a felderítésnél dolgozó hírforrása, hogy a hadurak Szomáliában "hét vagy nyolc" al-kaidás elfogásában segítették a CIA-t.

Észak-Irak. 2007. novemberében az Egyesült Államok Ankarában, Törökország fővárosában létrehozott egy "közös csoportot a felderítési adatok kicserélésére". A nyilvánosságra került diplomáciai táviratban ez áll: "A törököknek hozzáférést adtunk az RC-135 Rivet Joint és U-2 speciális repülők adataihoz, valamint a Predator minden videofelvételéhez...Az amerikaiak és a törökök közösen elemzik az említett rendszerektől érkező adatokat". A csoport megalakítása után nemsokára a Pentagon egyik munkatársa kijelentette, hogy az Egyesült Államok gyakorlatilag "megmutatja a célokat Törökországnak". S bár az adminisztráció 2007-től az emberi jogok érvényesüléséről szóló országos bontású jelentésében mindig megemlíti azoknak a civileknek megölését, akik Törökországnak a Kurd Munkáspárt feltételezett harcosai elleni antiterrorista műveletei közben vesztették életüket,de azt egy szóval sem említik, hogy ehhez az USA-nak is köze van.


2011. decemberében az amerikaiak átadtak egy drón-videót Törökországnak. Ezt egy légicsapás követte, amiben 34 békés civil vesztette életét, köztük 17 gyermek. A Pentagon egyik vezető beosztású munkatársa ezután érezhető keserűséggel bizonygatta: "A törökök adták ki a parancsot. Ez nem az amerikaiak döntése volt." A soros kormányközleményben alig emlékeztek meg erről a katasztrófáról: "az ellenzék és a jogvédő szervezetek feltételezik, hogy a történtek oka az, hogy nem kielégítőek a civil lakosságot védő rendelkezések." Arról, hogy milyen intézkedéseket hoztak annak érdekében, hogy Törökország továbbiakban ne használhasson fel amerikai felderítési adatokat olyan légicsapások mérésére, amik veszélyeztetik a civil lakosságot, nem szól a kormányközlemény.

Joseph Kony. (Ugandában szervezett egy felszabadító hadsereget, célja a jelenlegi kormány elűzése.Előfordult, hogy halálhírét költötték, de pl. idén márciusban reá hivatkozva az USA újabb "katonai tanácsadókat", katonai segélyt küldött az ugandai kormánynak...a ford) 2008. decemberében négy ugandai Mi-24-es helikopter tüzet nyitott a Kongói Demokratikus Köztársaság területén fekvő Garamba nemzeti parkban levő 4 táborra. Rakétával támadtak. Scott Johnson újságíró közölte,hogy a támadás napjának reggelén Uganda egyik ideiglenes repterén amerikai katonai tanácsadók térképen mutatták meg a célokat a pilótáknak - "négy jól látható, a park erdőirtásaiba települt girbe-gurba tábort". Ez a hadművelet kapcsolatban volt egy, az amerikaiak számára fontos katonai feladattal - segíteni az ugandai kormányt, hogy megölhesse az ellenállás hadseregének vezetőjét. Az ifjabb Bush elnök számára minden jel szerint ez volt az egyik legfontosabb feladat. A Fehér Ház egyik vezető tisztviselője később elmondta nekem, hogy Bush második elnöksége idején ugyanolyan gyakran kérdezett rá Kony megölési kísérleteire, mint Osama bin Ladenéra.A 2008-as légicsapás sikertelen volt: "a helikopterek személyzete később jelentette, hogy tűz alá csak néhány tucat ember került, köztük nők és gyerekek". Három év múlva Obama 100 amerikai katonai tanácsadót vezényelt Ugandába, feladatuk az volt, hogy felderítési adatokkal (amerikai adatokkal) segítsék az (ugandai) operatív tervezést, azt, hogy Uganda hozzáférjen Konyhoz. Ebben a hónapban a Szenátus külügyekkel foglalkozó bizottsága előtt a Pentagon képviselőjeként Alexander Vershbow kijelentette: "Mi, s ez magától értetődő, partnereinket igyekszünk segíteni abban, hogy elfogják, vagy megöljék Joseph Konyt és társait. Magát a hadműveletet azonban a helyszínen az ugandaiak önállóan fogják végrehajtani".

Pakisztán. 2009-ben, a CIA-val való ötéves rendkívül szoros együttműködés után, valamint dróntámadások képében jelentkező segítség nyomán Pakisztán beleegyezett, hogy létrehoznak egy közös teamet a felderítési adatok feldolgozására. A 2009. májusi keltezésű amerikai diplomáciai távirat közli: "Pakisztán kezdi elfogadni azt az amerikai katonai segítséget, amit az antiterrorista hadműveletekhez felderítés és megfigyelés útján nyújtunk." A felderítési adatok pakisztáni hadseregnek való átadásának azt a célt kellett volna szolgálnia, hogy segítsen Iszlamabadnak csapásokat mérni a "Talibán" ugyanazon harcosaira, akik a CIA rakétáinak is célpontjai voltak. Nem lett volna szabad bekövetkeznie, hogy a pakisztáni felderítés a támadás előtt figyelmeztesse a célpontot. David Petraeus tábornok, aki abban az időben a Központi Parancsnokság főnöke volt, 2009. áprilisában a Szenátus előtt kijelentette, hogy voltak olyan esetek, amikor "a felderítő szolgálat munkatársai tájékoztatták a tálibokat a tervezett hadműveletekről." Megemlítjük ennek az amerikai - pakisztáni együttműködésnek egyik kirívó példáját. 2011. őszén az Egyesült Államok átadta Pakisztánnak egy tálib tábor koordinátáit, ami valahol a törzsi területeken volt. A pakisztániak csapást mértek a 2010-ben Amerikától vásárolt korszerű F-16-osokkal, de - ahogy egy névtelenséget kérő amerikai hivatalnok közölte, "nem az általunk megjelölt hegyi célra". Egyébként, ha figyelembe vesszük, hogy a felkelők elleni hadműlveletei során Pakisztán rendszeresen törvénytelen gyilkosságokat követ el, ez az eset -puszta hegyek bombázása- valamilyen ok miatt a legjobb variáns volt az adott helyzetben.

Honduras. 2012 júliusában két, egymástól független esetben hondurasi vadászgépek "az amerikai rádiólokációs felderítési adatok felhasználásával" repülőket lőttek le a Karib tenger felett. A lelőtt gépek valószínűleg kábítószert csempésztek. Damien Cave és Ginger Thompson a következőket írták: "Hány ember halt meg? Mi volt a gépek fedélzetén, drog vagy utasok? A hivatalnokok Hondurasban, Washingtonban is azt mondják, hogy fogalmuk sincs róla. A lelőtt gépeket nem találták meg." 2013 augusztusában az USA megszüntette a rádiólokációs felderítési adatok megosztását Hondurasszal, novemberben azonban visszatért ehhez a gyakorlathoz. Az ottani amerikai követség hivatalosan bejelentette: "Honduras egy sor intézkedést hozott annak érdekében, hogy polgári repülőket ne lőjenek le." Annak ismeretében, hogy Amerikában még egyetlen drog iránt sem szűnt meg a kereslet, azok iránt sem, amik a lelőtt gépeken lehettek, a gépek megsemmisítését lehetővé tevő adatok megosztása igencsak hatástalan lépésnek bizonyult a drogkereskedelem elleni harcban.

Mali. 2013 februárjától katonáink a Nigéria nyugati részén fekvő bázisról elkezdték néhány fegyvertelen drón járőröztetését. Megpróbálják Algériában, Nigériában és Maliban nyomon követni az "Al- Kaida" és más ellenséges iszlamista szervezet feltételezett aktivistáit. Bár Obama adminisztrációja nem zárja ki, hogy a drónokat a jövőben felfegyverzik rakétákkal, egy vezető hivatalnok bejelentette: "Nem akarunk gyilkosságokhoz hozzájárulni." De mit ad Isten, közvetlenül azután, hogy elhangzottak ezek a szavak, az Egyesült Államok elkezdte " a fel nem dolgozott (drónokról érkező) videójelek és más információk reál idejű megosztását a francia hadsereggel és felderítéssel." (Magyarul: minden adatot egyidőben kaptak meg a franciák és az amerikaiak. ...a ford.) Márciusban a Wall Street Jonurnal megírta, hogy a drónok "csak az utóbbi pár héten csaknem 60 francia légicsapás végrehajtásához szolgáltattak adatot." A megöltek közt volt a fegyveres ellenállók vezére, Mokhtar Belmokhtar. Őt Obama kormányzata be szándékozott sorolni ama "objektumok" sorába, akiket a Speciális Műveletek Közös Parancsnoksága erőivel "ki kell küszöbölni". 2003-ban már meg akarták gyilkolni, de a Maliban szolgáló amerikai követ megvétózta a műveletet.

A fentiekben említett, az utóbbi időben Washington kliensei által végrehajtott célirányos gyilkosság-példák nem egyediek. Gyakorlatilag szóba jönnek az Afganisztánban, Kenyában, a Fülöp-szigeteken, Jemenben és egy sor más országban rendszeresen végrehajtott antiterrorista hadműveletek. Az amerikai és a kliens-államok által végrehajtott célirányos gyilkosságok közt az a különbség, hogy az utóbbiaknál Amerika közreműködését, az értük viselt felelősséget könnyebb "elkenni". Tavaly Mike Rogers képviselő, a Kongresszus felderítési ügyekkel foglalkozó bizottságának tagja a felderítési adatok cseréjéről szólva megjegyezte: "S mi van, ha ez az információ egy külföldi kormány kezébe kerül, és ezzel valami ostobaságot követ el, vagy ha olyan személyhez jut, aki valamilyen őrültségre használja fel?"


Ez egy igen furcsa kérdés azon politika számára, aminek feltételezhetően felügyeletet kellene gyakorolnia a CIA felett. Ha a fehér Ház és a Kongresszus végre valahára rászánja magát,hogy komolyan megreformálja azokat a jogi és operatív elveket, amik alapján az USA célirányos gyilkosságokat hajt végre nem háborús övezetben, az új elveknek azokra a gyilkosságokra is vonatkozniuk kell, amiket Amerika támogatásával követnek el. (Hé, Szerző Úr! Tehát az USA-nak "bizonyos feltételek fennállása esetén" joga van bármely állam területén, az illető ország jóváhagyása, tudta nélkül, mindenféle jogi procedúra mellőzésével eltenni láb alól az Amerikának nem tetsző személyeket? Csak az "emberi jogok", "demokrácia védelme", stb. dumába kell csomagolni az indokot?...a ford.) Politikusainknak figyelembe kell venniük azokat az eseteket is, amikor a halálos lövést külföldiek adják le, mert valószínűsíthetően egyre több ilyen eset lesz. A "partnerség fejlesztés-potenciálja" kiterjesztésének - a Pentagon most ezzel foglalatoskodik- az a fő célja, hogy kiképezze, felfegyverezze és felderítési adatokkal lássa el más államok katonáit, hogy azok képesek legyenek az USA érdekeit sértő embereket elfogni, vagy megölni. Azonban ha ezek a hadműveleteket csak az USA közvetlen segítségével lehet végrehajtani, akkor végül az Egyesült Államoknak kell értük viselni a felelősséget.

Várhegyi Kálmán összeállítása

Egyetlen agy mind fölött: Hatalmas központi tudásbázis a világ összes robotjának

robot-brain
A Cornell Egyetem kutatói bemutatták a Robo Agyat (Robo Brain), egy „kiterjedt számítógépes rendszert, ami a nyilvánosan rendelkezésre álló webes forrásokból tanul.” Úgy tűnik, igen gyorsan…
A robotagyat sok millió robot használná szerte a világon és a tervek szerint minden fontos információt tartalmaz majd, a képektől egészen az olyan gyakorlati ismeretekig, hogy hogyan kell kicserélni egy villásdugót.
A szerverről futó, tehát minden robot számára elérhető rendszer jelenleg 1 milliárd kép, 120.000 YouTube videó és 100 millió csináld magad dokumentum és használati utasítás letöltését és feldolgozását végzi.
Az információkat robotbarát formátumba konvertálják és tárolják.
A feldolgozott képek alapján a robotagy megtanulja azonosítani a képeken, videókban látható tárgyakat és hallott szavakat, hogy felismerje azok felhasználását, illetve az emberi viselkedést és nyelvet.
Például, amikor a robot egy kávéscsészét lát, a robotagy segítségével nem csak azt fogja tudni, hogy a tárgy neve kávéscsésze, de azt is, hogy forró italokat töltenek bele, a fülénél fogva tartják, és nem szabad megdönteni, amikor tele van, ellentétben azzal, amikor a mosogatógépből a polcra helyezik. (videó)
cup
A tervek szerint a robotagyat a robotkutatással foglalkozó tudósok, a háztartási robotok és a vezető nélküli autók is használni fogják.
„Robo Agy olyan lesz, mint egy hatalmas, szerteágazó, többdimenziós lekérdezési képességgel rendelkező grafikon,” mondja Aditya Jami, vendégkutató, aki az agy hatalmas adatbázisát tervezte. Olyasmit képzeljünk el, mint a Facebook barátok közötti kapcsolatábra, de a Tejút rendszerhez hasonlítható léptékben.
A hús-vér tanulókhoz hasonlóan a Robo Agynak is lesznek tanárai a cloudsourcing-nak köszönhetően.
A Robo Brain weboldalán megtalálható lesz minden, amit az agy már megtanult, így a látogatók növelhetik és javíthatják majd a tudásbázist.
A projektben a Szingularitás felé vezető törekvések legújabb példáját láthatjuk.
A robotika már most is drámai hatással van a gazdaságra, amellett, hogy egzisztenciális veszélyt is jelent. Míg az ilyen törekvések hosszú távú hatásairól folyamatos vita zajlik, a helyzet rövidtávon már most is elég egyértelmű. A gyártásban és a szolgáltatóipar bizonyos területein számos munkahely szűnik meg. Ezek közül az egyik legújabb példa a biztonsági robotok megjelenése az Egyesült Államokban.
A szakértők szerint biztosra vehető, hogy a mesterséges intelligencia felemelkedése töretlenül folytatódni fog és egyre több speciális feladatot ellátó emberi munkaerőt fog fölöslegessé tenni. Egyesek odáig mentek jóslataikkal, hogy 2045-re teszik az időt, amikorra az emberek teljesen feleslegessé válnak.
Ismét említésre méltó a program támogatóinak nagyon is ismerős listája:
Office of Naval Research (az Amerikai Tengerészet Kutatási Hivatala), az Amerikai hadsereg kutatási hivatala, Google, Microsoft, Qualcomm, az Alfred P. Sloan Alapítvány és a National Robotics Intézet.
Ők természetesen valamennyien minket szolgálnak, igaz?

Forrás: Activist Post
http://idokjelei.hu/2014/08/egyetlen-agy-mind-folott-hatalmas-kozponti-tudasbazis-a-vilag-osszes-robotjanak/

A britek kiléphetnek az Európai Unióból

David Cameron brit miniszterelnök kilátásba helyezte, hogy abban az esetben, ha Brüsszel nem hajlandó keresztülvinni az általa követelt reformokat, Nagy-Britannia kilép az Európai Unióból.
Hídfő.net | David Cameron
Cameron már korábban is ígéretet tett arra, hogy amennyiben az ő pártja nyeri a 2015-ös országgyűlési választásokat, 2017-ig népszavazást írna ki az Európai Unióból kilépésről, azonban ez mindeddig nem volt több egyszerű lehetőségnél, ami feltehetőleg nem következik be.
Ugyanakkor a brit miniszterelnök legújabb nyilatkozatában a korábbiaknál radikálisabb hangnemet ütött meg. Mindez több indokra is visszavezethető; egyrészt a Függetlenség Párt EP választásokon kiemelkedő szereplése kényszeríti Cameront a radikálisabb hangnem átvételére, másrészt a tagállamok uniós politikájában van egy olyan potenciál, amit mindeddig a politikusok nem mertek vagy nem akartak kihasználni. Az EU tagállamok politikusainak legerősebb érdekérvényesítő eszköze Brüsszellel szemben az, ha a kilépéssel fenyegetőznek - különösen olyan országok esetében, melyeknek nincs szüksége az Európai Unióra, épp ellenkezőleg, az EU-nak van szüksége a tagállam felvásárló piacára.
Hídfő.net | Európai Unió
Mindeddig egyetlen politikus merte kormánypozícióban alkalmazni ezt az érdekérvényesítő eszközt, az emiatt botrányok közepette eltávolított Silvio Berlusconi volt olasz miniszterelnök. Egyáltalán nem véletlen, hogy Berlusconinak távoznia kellett a hatalomból, - felismerte azt, hogy elsősorban az EU-nak van szüksége a tagállamaira, és nem fordítva. Emiatt éppen olyan hangnemet ütött meg Brüsszellel szemben, amit most Cameron is próbál alkalmazni. Vajon Cameronnal szemben milyen vádakat fognak felhozni a lejáratására? Maffia ügyek? Pedofília, vagy állami pénzen fizetett prostituáltak?
A The Times hétfői kiadása szerint Cameron uniós jogkörök visszaadását akarja elérni a tagállamok kezébe, vagyis Brüsszel központosítási törekvéseit akarja felszámolni (az akarja erre erős kifejezés, de a politikai helyzet miatt kénytelen ezt tenni). A brit miniszterelnök elsősorban az Európai Unión belüli szabad munkavállalást akarja szigorítani, elsősorban amiatt, hogy a gazdaságilag tönkretett országok fiataljai ne árasszák el a nyugati tagállamokat (pl. több mint félmillió magyar Londonban).
A letelepedés és munkavállalás tiltását elsősorban a kelet-európai országokra akarja kiterjeszteni, emellett automatikusan minden új uniós tagállamra is vonatkozna. Utóbbi kitétel fölösleges, hiszen nem lesz ilyen - az úgynevezett "Keleti Partnerség" országai az utóbbi egy évben sorban jelezték csatlakozási szándékaikat a Moszkva által életre hívott vámunióba, ami az Eurázsiai Gazdasági Unió előszobája. Ahogy az ukrán példa is mutatja, az Európai Unióba már legfeljebb katonai hatalomátvétellel, a legitim kormány megpuccsolásával tudnak új tagállamokat behúzni. Viktor Janukovics ukrán államfő szintén szándéknyilatkozatot írt alá az eurázsiai vámunióba csatlakozásról, azt követően kezdődött a nyugatról szervezett "EuroMajdan", ami fegyveres hatalomátvételbe és háborúba torkollott.


http://www.hidfo.net/2014/08/25/britek-kilephetnek-az-europai-uniobol

Lavrov: "Egy második humanitárius konvojt is elindítunk."

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter sajtótájékoztatón jelentette be, hogy hamarosan egy újabb humanitárius segélyszállítmányt indítanak a kelet-ukrajnai területekre. Meglátása szerint elsősorban a rászorulók érdekei kell nézni. Lavrov reméli, hogy az ukrán fél fogadókészebb lesz a segélyszállítmányra, mint legutóbb.
Hídfő.net | Szergej LavrovSzergej Lavrov
Lavrov továbbá kijelentette, hogy mostantól nem fogadják el óvodák, iskolák, kórházak, és egyéb kritikusan sebezhető épületek lerombolását, azzal indokolva, hogy "baleset" illetve "hibás célzás" történt. "Azt reméljük, hogy a holnapi minszki tárgyalássorozaton megoldás születik majd a kelet-ukrajnai humanitárius krízisre. Meglátásunk szerint a feleknek az akadályozó tényezők eltávolítására kell öszpontosítani, hogy a segítség eljusson azokhoz, akiknek a legjobban kell." - fejtette ki Lavrov.
Az újságírói kérdésre, miszerint az USA állítja, hogy katonai járművek is lopóztak be Ukrajnába a humanitárius konvoj leple alatt, Lavrov azzal válaszolt, hogy "Még maguk az ukrán speciális egységek és a határőrség is tagadták ezeket a feltételezéseket."

http://www.hidfo.net/2014/08/25/lavrov-egy-masodik-humanitarius-konvojt-elinditunk

Az Ukrán Nemzeti Gárda egy része elhagyta Mariupolt

A lakosok jelentései szerint az Ukrán Nemzeti Gárda egységei ürítik ki az állásaikat Mariupolban. A katonákkal megrakott teherautók Mangusev irányába távoztak, szakértők szerint a kiürítés oka a milícia sikereire vezethető vissza délen. Augusztus 24-én a milícia csapatai már Novoazovszk környékén harcoltak, ami mindössze 47 kilométerre van Mariupoltól. Mariupolt még június közepén foglalták el az ukrán csapatok.
Hídfő.net | A milicia előretörése szedovo és Novoazovszk irányábaA milícia előretörése Szedovo és Novoazovszk irányába, 2014.08.23-24.
http://www.hidfo.net/2014/08/25/gyorshir-az-ukran-nemzeti-garda-egy-resze-elhagyta-mariupolt


Új-Oroszország hadereje folytatta a két napja megindított offenzíváját az Azovi-tenger irányába. Az orosz-ukrán határ mentén haladva, egészen a tengerparti város, Novoazovszk széléig jutottak el, ahol jelenleg is harcokat vívnak a védekező ukrán erőkkel. A Makszimov közelében lévő határállomást is még az ukrán csapatok tartják ellenőrzésük alatt. Várhatóan a tengerparti főútvonal mentén fogják offenzívájukat továbbvezetni a milícia erői, hogy minél gyorsabban, az ellenséges védelem teljes kiépítése előtt birtokba vehessék a közeli nagyvárost, Mariupolt.
Donyecktől déli irányban a felkelők elfoglalták Olenyivka városát, majd folytatták előrenyomulásukat Novotroitszke, Volnovaka városok felé. Dokucsajevszk településnél az ott védekező ukrán erők 360 fokban védelemre rendezkedtek be. A Volnovaka és az Azovi-tenger közt található maradék kijevi erők visszavonulásukat megkezdték Mariupol irányába, ahol várhatóan védelemre fognak berendezkedni. Valószínűleg csak alacsony létszámú páncéloserő és tüzérség fogja segíteni ezt a városvédelmet, mivel a Donyecktől délre lévő ukrán harckocsizó és tüzér egységek jelentős része katlanba zárva harcol éppen, Amvroszijvka körzetében.
Tehát a milícia erői egy váratlan támadással és átkarolással sikeresen blokkolták az ellenség ellentámadásra alkalmas erőit, azok híján pedig viszonylag alacsony veszteséggel tudják semlegesíteni a front mögötti ukrán tartalékokat. A partizánegységek pedig érzékeny veszteséget okoznak az ellenség hátországában, zavart okozva az ellenség felderítésében és utánpótlásában egyaránt. A jelenlegi helyzet azért is kellemetlen az ukrán hadvezetés számára, mert a korábban még meglévő tartalék egységeiket elpazarolták az augusztus eleji ukrán offenzívák során, melyek most igencsak jól jönnének a védekezésnél.
Hídfő.net | Milícia haditérkép
Pusztán az érdekesség kedvéért bemutatjuk az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács friss térképét az augusztus 25-i események következtében kialakult helyzetről. Itt egyszerűen minden offenzívát az Oroszországi Föderáció területéről indítottnak vélnek és "terrorista támadásként" jelölnek meg. Amennyiben ez igaz, akkor gond nélkül készülhetnének ezekről az állítólagos támadásokról fényképes vagy mozgóképes, talán még az USA segítségével műholddal készített felvételek is. Ennek ellenére ezzel kapcsolatos bizonyítékokat mindeddig még sehol sem jelentetett meg az ukrán vezetés, tehát az üres beszéd kategóriájába sorolhatjuk ezeket a híreszteléseket.
Hídfő.net | Ukrán térkép "orosz offenzíváról"

http://www.hidfo.net/2014/08/25/folytatodik-milicia-tamadasa-az-azovi-tenger-fele

Mizsei Kálmán - atlantista ügynök az ukrán nemzetbiztonsági stratégia élén

Hídfő.net | Mizsei KálmánMizsei Kálmán
Beszéljen az önéletrajz:
1990-1995: Fidesz főtanácsadó. Ez volt a Fidesz legliberálisabb időszaka, ezekben az években maximálisan Soros György anyagi és kapcsolati tőkéjének támogatását élvezte az egész Fidesz vezérkar.
1991-1995: EastWest Institute-elnökhelyettes. A new york-i székhelyű intézet profilja az amerikai érdekek érvényesítésének kiterjesztése háttérdiplomáciai eszközökkel, különböző civil szervezeteken keresztül. Az intézet az Open Society Foundation 1993-as megalapításáig Soros György geopolitikai “think tank” szervezeteként funkcionált. Az intézet elnökhelyetteseként Mizsei a közép kelet európai osztály vezetője volt, és ezzel egyidőben a Fidesz főtanácsadójaként is tevékenykedett. Mizsei töltötte be a futár szerepét Soros és a Fidesz vezérkar között.
1995-1997: Az Eximbank vezérigazgatója. Ez az a bank, amely 27 milliárd forinttal károsította meg a magyar adófizetőket. A botrányt a bank későbbi elnöke, az SZDSZ-es Csillag István -aki a Medgyessy-kabinet gazdasági és közlekedési minisztere volt- viheti el, az ügyben 2012-ben ügyészségi nyomozás kezdődött.
1997-2001: AIG (American International Group Inc.) Regionális Befektetési Igazgató. Az AIG 2000-2001 között több mint 500 milló dollárral károsította meg kisrészvényeseit. A bank ellen eljárás indult a 2000-2001 év alatt elkövetett számviteli fegyelem megsértése, számviteli csalás, magánokirat hamisítás, tőzsdefelügyelet félrevezetése miatt. A bank volt vezérigazgatóját 2009-ben 4 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték. A bank legnagyobb részvényese a 2000-es évek elején a Soros György által birtokolt Soros Fund Management LLC volt.
2001-2007: ENSZ-Közép-Kelet Európa Fejlesztési Program igazgató. Az ENSZ fejelsztési programjának (ami az USA gazdaságpolitikai karjaként működött) európai, valamint FÁK-térségbeli regionális irodáját vezette.
2007-2011: Az EU Moldovai Különleges Követe Mizsei a moldovai belbiztonsági szervek (rendőrség, határőrség, vám és pénzügyőrök, speciális alakulatok) EU struktúrába való beillesztési startégiájának kivitelezéséért, és a Dnyeszter Menti Köztársaság Moldovával és az EU-val való kapcsolataiban az EU-s és moldovai vezetés álláspontjának érdekérvényesítése volt.
2011-2014: a Nyitott Társadalom Alapítvány roma integrációs programjának igazgatója / romapolitikai bizottságának elnöke. Az Európai Uniós Alapokkal a Roma Integrációért alap igazgatója. A Nyitott Társadalom Alapítvány (Open Society Foundation) Soros György újabb geopolitikai alapítványa az EastWest Studies Institute után. 2014 július 24-én Mizseit Catherine Ashton, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője kinevezte az EU Különleges Ukrajnai Követévé. Feladata az Ukrán belbiztonsági erők EU struktúrába való beillesztési stratégiájának kivitelezése, a belbiztonsági erők teljes átszervezése. A belbiztonsági erők közé tartozik a népirtás vádjában több esetben is bizonyíthatóan bűnös Ukrán Nemzeti Gárda, akikkel Mizsei most kooperál.
Mizseit 2014. július 24-én kinevezik egy olyan pozícióba, amiben kontrollt gyakorol az EU részéről az egész ukrán határőri (és rendőri, titkosszolgálati) szervek felett. Magyar területen pedig 2014. augusztus 2-án az ukrán-magyar határ felé futó tehervonat-szerelvényen magyar volt honvédségi T-72-es tankokat fényképeznek, amint épp Záhony irányába tartanak.
Soros György legnagyobb magyar barátja Mizsei Kálmán, aki most épp együttműködik az ukrán fasisztákkal.
http://www.hidfo.net/2014/08/25/mizsei-kalman-atlantista-ugynok-az-ukran-nemzetbiztonsagi-strategia-elen

Holokauszt-túlélők nyílt levélben ítélik el Izrael offenzíváját

Több mint 300 holokauszt-túlélő írta alá azt a nyílt levelet, amiben népirtásnak nevezik Izrael Gázai övezet elleni katonai tevékenységét. A levél elítéli "...a palesztinok mészárlását Gázában és a folyamatban levő hadműveleteket a történelmi Palesztina területén." Az összesen 327 aláíró a New York Timesban jelentete meg a levelet, amiben elítélik az izraeli blokádot is.
Hídfő.net | Palesztin lakóház a gázai övezetben izraeli légicsapás után.Palesztin lakóház a gézai övezetben izraeli légicsapás után.
Izrael a blokádot 2007 óta tartja fent, amikor a Hamasz -a Hamasz nem fogadja el Izrael létezését- irányítása alá vonta a Gázai övezetet, amikor megverte a Fatah-ot a választásokon.


http://www.hidfo.net/2014/08/25/holokauszt-tulelok-nyilt-levelben-itelik-el-izrael-offenzivajat

Donyeck: "Ukrajnától független állam kívánunk lenni."

"A Donyecki Népi Köztársaság csak és kizárólag mint Ukrajnától független egység képzeli el az életét. A föderalizációt Ukrajnával nem tartjuk kivitelezhető megoldásnak a továbbiakban." - nyilatkozta Alexander Zaharcsenko, a DNK elnöke egy sajtókonferencián Donyeckben. Zaharcsenko meglátása szerint a Donyecki Népi Köztársaságnak mindene megvan az önálló működéshez, beleértve az ásványkincseket is.
Hídfő.net | Alexander ZaharcsenkoAlexander Zaharcsenko
Zaharcsenko emlékeztetett továbbá, hogy Új-Oroszország hadereje támadásba ment át, miután az ukrán offenzíva kifulladt, továbbá alapítottak két kórházat, ahol csak a hadicselekményekben megsérültek kezelése folyik. "A szétlőtt ukrán katonai járműveket továbbra is kiállítjuk Donyeckben, hogy láthassa Kijev, az egységei végül elérték a donyecki főteret." - fejezte be Zaharcsenko.


Zajlik egyfajta diplomáciai üzengetés a “magas” felek felé!

Alekszander Zaharcsenko – Újoroszország miniszterelnöke – a DNR hivatalos honlapján úgy nyilatkozott, hogy Újoroszország nem ért egyet a föderális Ukrajna elgondolással, de a jelenlegi Ukrajna létezése sem fenntartható.

Újoroszország miniszterelnöke kifejtette, hogy megállapodhattak Minszkben a felek fegyverszünetben és tárgyalások megkezdésébek Kijevvel, ám a kijevi erők súlyos donbasszi katonai veresége a Népköztársaság erőinek és lakosságának köszönhető. Igy aztán a térség jövőjével kapcsolatos döntéseket Donbassz népe kell hogy meghozza. Jelen körülmények között egy fegyverszünet irreális – jelentette ki Zaharcsenko.

Újoroszország ragaszkodik a teljes függetlenséghez, és erről a lakosság népszavazáson már döntött!

“Újoroszországnak nincs miről tárgyalnia a fasisztákkal, és itt Putyin elnök nem hatóság!”

http://www.hidfo.net/2014/08/25/donyeck-ukrajnatol-fuggetlen-allam-kivanunk-lenni

Régi szép orosz hagyománnyal ismerkedik a Nyugat

img_9756
Egészen a Lenin térig masíroztatták, a legyőzött ukrán fasisztákat

Nyalókakirály lakájmédiája hetek óta fennen hangoztatta, hogy az Ukrán Függetlenség napján már, – a felszabadított (sic! – meghódított), Donyeckben fognak parádézni az ukrán hadsereg katonái. – Nos ez a vágyuk végeredményben teljesült is vasárnap, – csak egy kicsit másképpen mint, ahogy eredetileg ezt ők gondolták.

Mert Donyeckbe eljutottak ugyan, de csak, mint hadifoglyok. És fel is vonultak a függetlenségük napján, de nem diadallal, ahogyan szerették volna, – hanem a megaláztatás vesszőfutása volt ez számukra.
Szuronyokkal a fenekükben, a dühös donyecki nép sorfala közt, – akik a képükbe vágták a véleményüket, s azt, hogy mennyire utálják őket, – mint fasiszta hódítókat.
A legyőzött ellenség bemutatása a népnek, – akik eddig a nép fiait, lányait, férjeit, szüleit gyilkolták, – már régi hagyomány az oroszoknál. De most már az internetnek és a műholdas televíziózásnak köszönhetően, a nyugat európaiak és az észak-amerikaiak is megismerkedhetnek vele.
Donyeck 'Függetlenségi Parádé' 2014.08.24.
Ezt kapják a kelet-ukrajnai orosz ajkú lakosságtól azok, akik odapofátlankodnak, hogy erőszakkal elvegyék földjüket. S ráadásul még el is kezdik gyilkolászni őket.
Minden civil, aki a sorfalban állt, gyászolt valakit. A fivérét, nővérét, férjét, gyerekét, – egész családját. Nem csoda hát, hogy elevenen akarták széttépni a felvonultatott ukrán fasisztákat, – s csak a milícia akadályozta meg őket ebben.
És még örülhetnek az ukránok, hogy nem lőtték agyon őket:

***
+ Történelem a fenti hagyományról:
Ez a régi orosz hagyomány évtizedekre, sőt évszázadokra nyúlik vissza. Célja: “Ha már itt akartok parádézni, akkor most tessék megtehetitek!” – Így hitelteleníti el saját magát az ellenség, az egész nép és a világ előtt.
Német hadifoglyok Moszkvában 1944. - Archiv. RIA Novosztyi Georgy Petrusov
Német hadifoglyok Moszkvában 1944. – Archiv. RIA Novosztyi Georgy Petrusov – “Ha már itt akartok parádézni, akkor most tessék megtehetitek!” A Bagratyion Hadműveletben fogságba esett 4. Német Hadsereg 57.600 katonáját vonultatja végig Moszkván a Vörös Hadsereg, bemutatandó sikereik mértékét a szovjet népnek és a világnak.
Források: Reuters, – New York Times, – Euronews, – Fox news, – Mashable.com, Ctv news.ca – RIA Novosztyi archivum, – Topfoto.co.uk, – Panzerstellung.hu

A DNR Tájékoztatási Irodájának ma reggeli közleménye az többi 24 óra donbasszi fronthelyzetéről.

“Novedrovnoje, Argonomicseszkoje, Novokatyerinovka, Oszikovo, Klenovka, Sztrojitel, és Leninszkoje felszabaditása megtörtént.”

A harcok során több mint 150 valcmanista zsoldos életét vesztette. Megsemmisült 12 db. “Grad”, 17 d. harckocsi, 35 egyéb páncélozott jármű, valamint 52 db. lőszerszállitó teherautó.

Augusztus 23-án az LNR területén megalakult az első vegyes nemzetiségű milicia, egy ruszin zászlóalj. Az alakulat a Nagy Honvédő Háború ismert Kárpátok-béli ortodox misszionárius – veteránjának I.G. Kundri nevét viseli.

A Kárpátaljáról érkezett, és eddig 387 főt számláló zászlóaljban a ruszinokon kivül magyar, lengyel, és szlovák önkéntesek fogják fölvenni a harcot Nyalókakirály bérgyilkosaival. A Podkarpatszkaja Rusz és Újoroszország immár együtt harcol – fegyverrel a kézben – a nyugati hóditók ellen.

“Fortyog az oljenovszkai kazán”! A “nemzeti” gárda latorjai és a “Azov” valamint a “Dnyepr” pribékzászlóaljak egyedei számolatlanul pusztulnak ebben az északkeleti térségben.

lug4

A Donyecktől délkeletre (Vojkovszkij, Kutyejnyikovo, Blagodatnoje, Alekszejevszkoje, Uszpenyka, Uljanovszk – térségi zárásban vergődő valcmanista banditahorda sorsa is megpecsételődött.Kétségbeesetten rohangálnak, hatalmas kavalkádban, valamiféle biztosnak tűnő menedékhely után kutatva. Vélekedések szerint itt legalább 200 lator adta ki a lelkét. Mihajlovkánál 30 zsoldos már nem birta a megpróbáltatásokat: megadták magukat a milicistáknak.

Mindezzel egyidejűleg azért Nyalókakirály latortüzérsége – bár már érezhetően alacsonyabb intenzitással – de tovább lövi Luhanszkot és Donbassz fővárosát. Ma reggelig Donyeckben kilenc, Luhanszkban tizenkettő civil esett áldozatául a terrotámadásoknak. Ilovajszkot is lőtte a binditahorda. A városban hat civil, köztük két gyermek esett áldozatul az esztelenségnek.

Ugyanakkor Donyeckben sikerül helyreállitani a város egész területén a vizszolgáltatást.

Valcman banditái és a kijevi udvartartás körében komoly izgalmat és aggodalmat váltott ki a népfelkelők Azovi-tenger irányába tartó előnyomulása. Erre végképp nem számitottak, hogy Újoroszország erői tengeri hidfőállást fognak kialakitani. Novoazovszk környékén állandó támadásoknak vannak kitéve a zsoldosok, és egyre több csoport adja fel állásait, és vonul nyugati irányba, Mariupol-felé

novo


http://balrad.wordpress.com/2014/08/25/donbasszi-fronthelyzet-2014-08-25-reggel/