2015. szeptember 23., szerda

Horvátország meg akarja semmisíteni a szerb gazdaságot?

Aleksandar Vucic szerb miniszterelnök magyarázatot követel az Európai Uniótól annak kapcsán, hogy Horvátország miért zárta le határait Szerbia irányából.
Horvátország a múlt hét folyamán nyolc határátkelőhelyből hetet lezárt, amit azzal indokolt, hogy annyi menekült érkezik az országba, ami a hatóságok számára már kezelhetetlen. Horvátország azzal a migrációs hullámmal szembesült, ami hónapokon keresztül Magyarországon haladt át, ám az első 24 órát követően elkezdte a menekültek regisztráció nélküli továbbítását, majd lezárta a szerb határátkelőhelyeket.
Vucic szerint Horvátország nem adott hivatalos magyarázatot a döntésre, amit egyoldalúan hozott meg, és Belgrádban ezt a szerb gazdaság megsemmisítésére törekvő próbálkozásnak tekintik.
Szerbia az Európai Unió azonnali beavatkozását kérte, arra hivatkozva, hogy Szerbia napok óta nem reagált az egyoldalú lépésre, és az Európai Unió állásfoglalására vár. Vucic levelét Dunald Tusknak, az Európai Tanács elnökének, Martin Schulznak, az Európai Parlament elnökének, Federica Mogherini kül- és biztonságpolitikai főképviselőnek, és Johannes Hahn szomszédpolitikai biztosnak címezte.
Szerdán Szlavenko Terzic, Belgrád oroszországi nagykövete kijelentette, hogy kényszerítő intézkedéseket hoznak abban az esetben, ha a horvát-szerb határátkelőhelyek lezárva maradnak. Terzic korábban kijelentette; a bevándorlás-kérdés első számú problémája máig az, hogy az Európai Unió vezetői ellentétes megnyilvánulásokat tesznek annak kapcsán, befogadják-e a menekülteket, vagy a határok mihamarabbi lezárására törekszenek.

http://hidfo.ru/2015/09/horvatorszag-meg-akarja-semmisiteni-a-szerb-gazdasagot/

A központi bankok pontosan tudják, hogy mit csinálnak

bankers


Egy önkényúr illetve önkényuralom számára a legideálisabb pozíció, ha az önkényuralmat másokon keresztül gyakorolja, legalábbis az elérni kívánt hatalom megszilárdulásáig. Vagyis a legveszélyesebb önkényurak azok, akiket nem ismerünk fel, akik bábok és arc-nélküli szervezetek mögé bújva irányítanak.
Egy állampolgár számára ezért a hamis békeérzet a lehető legrosszabb állapot, azt gondolva, hogy diktátorok vagy nem is léteznek vagy pedig a potenciális önkényurak tulajdonképpen csak egymástól függetlenül harácsoló, kapzsi félnótások.
Sajnos manapság igen sokan tartják magukat ahhoz a naiv elképzeléshez, miszerint a társadalompolitikát a véletlenszerű káosz, kapzsiság és félelem uralja. Ez egészen egyszerűen nem igaz. Aki így gondolkozik, azt minduntalan elsodorják a történelem viharai által korbácsolt hullámok.
A politikai rendszerekben és gazdasági szerkezetekben semmi sem esetleges vagy véletlenszerű. Nem léteznek egymástól elszigetelt diktátorok és magas röptű bűnözők, akiket kizárólag a kapzsiság és a tudatlanság hajt. Bár a káosz szemmel látható, szó sincs esetlegességről. Ez a káosz tudatosan és irányítottan keletkezik, nem véletlenül.
A válsághelyzeteket a magukat gyakran „globalistának” vagy „internacionalistának” nevező egyének hozzák létre, akik nagyon egyértelmű, gyakran nyíltan elismert célokkal teszik ezt, amelyek között első helyen szerepel egy olyan teljes mértékben központosított globális kormány és gazdaság létrehozása, amit az emberek lehetőség szerint önként fogadnak majd el. Céljukat politikai bábok és gazdasági tömegpusztító fegyverként bevethető pénzintézeteken át próbálják elérni.
Történelmüket háborúk és gazdasági katasztrófák szegélyezik, amelyeket nem a hozzá nem értés váltott ki, ugyanis nem buta, hanem gonosz emberekről van szó.
Ebből kifolyólag az egyik legveszélyesebb hazugság, ami a hírekben és a közösségi oldalakon kering, hogy a központi bankok csupán kaotikus intézmények, amelyeket ide-oda kapkodó dilettánsok irányítanak. Ez nonszensz. Bár az ideológiai elitizmus és a globalizmus velejéig romlott, borzalmas világszemléletek, ezek az emberek nagyon is szervezett keretek között viszik sikerre tervüket. Elveik nem mondhatók emberinek, stratégiák azonban intelligensek.
Igen. A helyzet az, hogy egy összeesküvéssel van dolgunk. Egy olyan összeesküvéssel, amihez mesterségesen létrehozott pusztításra van szükség az álca fenntartásához. A központi bankok és az őket irányító bankárok nemzeti hovatartozástól függetlenül együttműködnek, mégpedig egy közös és valamennyiük felett álló célért.
Sok bennfentes és kívülálló írt már mélyreható tanulmányt a központi bankok valódi szándékáról, ami nem egyéb, mint a tömegek feletti központosított uralom, de hívhatjuk politikai dominanciának is. Talán Carroll Quigley, A külkapcsolatok Tanácsának bennfentese, Bill Clinton mentora fogalmazta meg a legtalálóbban ezt a törekvést, Tragédia és Remény című könyvében:
A pénzügyi kapitalizmus erőinek egy másik messze nyúló célja is volt, ami nem kevesebb, mint létrehozni a pénzügyi hatalom magánkézben lévő globális rendszerét, ami minden ország politikai rendszere és a teljes világgazdaság felett is hatalmat gyakorolhat. A tervek szerint ezt a rendszert, feudalista módon, a világ központi bankjai közös erővel irányítják majd, magán összejövetelek során hozott titkos megállapodásokon keresztül. … A pénzügyi kapitalizmus lehetővé tette a világgazdaság központi irányítását, hogy az így megszerzett hatalom a pénzügyi elit hasznát szolgálja, minden egyéb gazdasági érdekeltség kárára.
Valamennyi központi bank… irányítani akarja a saját kormányát, például államkincstári hitelek segítségével, hogy ezáltal manipulálhassa a valutaárfolyamokat és az adott ország gazdasági tevékenységét, valamint gazdasági jutalmak odaígérésével befolyásolja, irányítsa az erre hajlandó politikusokat.
A Quigley által körülírt pénzhatalmi rendszer még nem valósult meg, de a globalisták fáradhatatlanul küzdenek érte. Az egységes globális valutarendszer és gazdasági hatóság felállításának tervéről köntörfalazás nélkül olvashatunk a Rothschild tulajdonban lévő The Economist hasábjain „Készülj a globális valutára, mert 2018-ra itt lesz” címmel még 1988-ban megjelent cikkben. A cél megvalósításához az írásban felsorol lépések nagy része vagy megtörtént már vagy éppen megvalósítás alatt áll. Ismét bolondság lenne azt gondolni, hogy a központi bankok és nemzetközi bankárok vakon rohannak egy gazdasági szakadék felé. Nem. Pontosan tudják, hogy mit miért tesznek.
webd_dees (1)Ezek az emberek éppen abban reménykednek, hogy a többség vagy túlságosan buta vagy pedig eleve elveti az összeesküvés fennállásának lehetőségét. Tökéletesen elégedettek, ha ügyetlenkedő idiótáknak nézik őket, hiszen céljaik megfelelő azonosítása nélkül semmit sem tehetünk terveik ellen.
Ráadásul a központi bakok hozzá nem értéséről keringő vélekedés erősödni látszik, főleg a Fed legújabb, a kamatemelés késleltetését célzó intézkedéseinek fényében. A Fed szeptemberi lépésén keresztül nézzük meg, hogy mi is történik valójában és azonnal kiderül, hogy a központi bankok nagyon is tudatosan teszik, amit tesznek.
Az alternatív médiában is egyre gyakrabban beszélnek arról, hogy az amerikai központi bank szerepét betöltő (de amúgy teljesen magánkézben álló) Federal Reserve Bank két rossz döntés közül választhat csupán, ami helytelen megállapítás, ugyanis abból a feltételezésből indul, ki, hogy a Fed célja az USA gazdaságának megmentése, vagy legalábbis az arany tojást tojó tyúknak tartott status quo fenntartása. Ez nem így van. Az Egyesült Államok nem egy arany tojást tojó tyúk. A Fed pontosan ott tart, ahol tartani akar, és nem a bankárok, hanem a lakosság került gazdasági csapdába.
Nézzük például a mennyiségi enyhítés fokozatos leállítását. Miért került rá sor? Az amerikai értékpapír és kötvénypiacokat kizárólag a mennyiségi enyhítés és a nullaszázalékos kamat tartja életben. Senki nem kérte, hogy a Fed hagyjon fel ezekkel. Amikor 2013 őszén bejelentették ezeknek az intézkedéseknek a visszafordítását, senki sem hitte el, hogy meg is teszik. Miért? Mert felfoghatatlannak tűnt az aranytojást tojó tyúkot életben tartó gépezet leállítása vagy lassítása.
A Fed ugyanazon év decemberében mégis megtette a beígért lépést, aminek hatására az energiapiacok mondhatni összeomlottak, a részvényárfolyamok 2014-ben végig ingadoztak, csaknem 10 százalékos esést produkálva ősz elejére, amit egy negyedik mennyiségi enyhítésről felreppent pletykák követtek, miközben a központi bankok kezelhető mértékűre lassították a válságot, gyengéden szoktatva hozzá a befektetőket az élénkítő intézkedések lassításához, a lakosságot pedig az életszínvonal csökkenéséhez.
A Fed valószínűleg most is ezt a modellt követi a 0 százalékos kamatpolitikával, késleltetve az esést az ősz során, hogy december környékén döntse ki a rendszert fenntartó utolsó oszlopot is.
A Fedet egyelőre a kiszámíthatatlan piacokat kezelni képtelen ügyetlenkedő játékosnak állítják be, a befektetők pedig elvesztik hitüket a gazdaság főpapjaiban. A Fedet irányító bankárok pontosan ezt akarják elérni. Számukra sokkal kedvezőbb, ha szándékosan alattomos zsarnokok helyett hozzá nem értő dilettánsoknak gondolják őket. Közben ki tudja, mi történik majd a világban. Egy esetleges katasztrófa vagy háború (lásd a menekültválságot és a szír helyzet alakulását) például remekül elvonná az emberek figyelmét a bankárok ténykedéséről.
Érdekes módon a Bloomberg, legalábbis részben, egyetért a fent vázolt megközelítéssel ugyanakkor a Goldman Sachs rendre tévesen „jósolja meg” a Fed várható intézkedéseit. Hogyan képzelhetjük, hogy egy elit által irányított és a Feddel szoros kapcsolatban álló bank tévedhet a Fed politikájával kapcsolatban? Persze tudjuk, hogy egy-két milliárd dollár veszteség meg se kottyan nekik, de a helyzet az, hogy a Goldman sokkal inkább érdekelt a befektetők félrevezetésében és a lakosság elaltatásában, és erre nem sajnálnak beáldozni néhány milliárdot. Ne felejtsük el, hogy ugyanarról a bankról beszélünk, amelyik rávette Görögországot egy rakás toxikus derivatíva felvásárlására, amely ellen ő maga komoly téteket tett!
A nemzetközi és a központi bankok (mint a Goldman Sachs és a Fed) közötti kapcsolatokról ismét Carroll Quigley írt igen találóan, a fent már idézett művében:
Nem szabad azt éreznünk, hogy a világ legfőbb központi bankjainak vezetői komoly hatalommal bírnának a pénzvilágban. Nincs ilyen hatalmuk. Ők csupán saját országaik domináns befektetési bankjainak szakemberei és ügynökei. Ezek a bankok ültették őket székeikbe, így hatalmukban áll elmozdításuk is. A világ pénzügyi hatalma az ilyen befektetési (nemzetközi vagy kereskedelmi) bankok kezében van, akik javarészt saját magánbankjaik élén és minden esetben a színfalak mögött maradnak. Olyan nemzetközi együttműködést és nemzeti dominanciát hoztak létre, ami sokkal privátabb, sokkal hatalmasabb és sokkal titkosabb, mint a központi bankjaik élén álló ügynökeik.
A Goldman Sachs és a többi nagybank tökéletes együttműködésben dolgozik a Feddel (vagy akár utasításokat is ad annak) a közvélemény agymosásában és a pénzügyek manipulálásában egyaránt. A globalistáknak elsősorban zűrzavarra van szükségük.
A zűrzavar hatalom, a Fed politikájának változásai pedig tökéletes eszköznek bizonyulnak a befektetők összezavarásában.
2015 végéhez közeledve egyre több zavaros üzenetet hallunk majd a nagybankoktól a fősodrású médiában. Mindig emlékezzünk, hogy ezek nagyon is határozott céllal születnek. Az elit egyik legfontosabb mottója a „káoszból rend”, illetve, hogy egyetlen „jó” válságot sem szabad kihasználatlanul hagyni. Emlékezzünk, hogy amennyiben a Fed (illetve a háttérhatalom) célja a bizonytalanság, akkor az őrültségnek tűnő intézkedéseken nagyon is sokan nyernek.
Kapcsolódó: A készülő világkormány

Bíróság elé állítják a francia Nemzeti Front vezetőjét

Októberben bíróság elé kell álljon Marine Le Pen, a francia Nemzeti Front vezetője. A vád szerint “vallásuk alapján diszkriminálja” a muszlimokat, amikor azt mondja, hogy épp megszállják Európát.
Marine Le Pen szerint, ha a második világháború idején történtek kapcsán náci megszállásról nyíltan lehet beszélni a politikában, az Európában egyre sokasodó muszlim közösség tömeges utcai imái kapcsán pedig muszlim megszállásról beszélhetünk. Le Pen korábban egy Lyonban tartott megmozduláson jelentette ki, hogy a tömeges utcai imák egyértelműen területfoglalást jelentenek.
“Ez egy területfoglalás, amit lépésről lépésre hajtanak végre. Egyes városrészekben már nem Franciaország törvényei, hanem az iszlám vallási törvényei vannak érvényben – ami megszállás. Nincsenek tankok, nincsenek katonák, de ettől függetlenül megszállás, amit a tömeg erejével visznek véghez.”
Marine Le Pen évekkel ezelőtt tette ezt a kijelentést – és a nyomozás 2011-ben lezárult -, a tömeges bevándorlás kezdetét követően azonban jogvédő csoportok nyomására újra elővették az ügyet. 2014 júliusában egy “emberi jogi csoport” nyomásgyakorlására újra megnyitották a korábban lezárt ügyet, és Le Pen képviselői mentelmi jogát a francia hatóságok kérésére megvonta az Európai Parlament.
A pártvezető annyival kommentálta az esetet:
“Botrányos, hogy egy politikai vezetőt megbüntethetnek azért, mert véleménye van.”
Le Pen a sajtónak nyilatkozva kijelentette, hogy ma Európában nagyobb valószínűsséggel büntetik meg az illegális fundamentalista csoportok ellen felszólaló személyeket, mint magukat az illegális cselekményeket elkövető fundamentalistákat.
A pártvezető azt is egyértelműen kijelentette, hogy október 20-án részt fog venni a bírósági meghallgatáson. A Nemzeti Front támogatottsága egyre nő, ami azt mutatja, hogy sok millió ember van a pártvezetővel azonos véleményen. Az európai demokrácia azonban a többség uralmát jelenti: ha az európaiak inkább autót, házimozit és szórakozást akarnak, gyermeket pedig nem vállalnak, akkor az európai demokrácia idővel más népeké lesz.
Júliusban információk jutottak nyilvánosságra arra vonatkozóan, hogy az Európában működő CIA-ügynökök egy a fővonalú sajtóorgánumokban – képi hibának látszó módon – megjelenített “vörös nap” szimbólummal kapnak jelzést arra vonatkozóan, hogy egy adott vezető politikus ellen támadóan kell fellépniük. Marine Le Pen ügyének újraindítása előtt szintén megjelentek a sajtóban olyan képi anyagok, melyek utasítást jelentenek arra vonatkozóan, hogy a Nemzeti Front vezetőjének működését el kell lehetetleníteni.
Marine Le Pen az európai sajtóbanMarine Le Pen az európai sajtóban
A szimbólum megjelenése esetén a sajtóorgánumok alkalmazottai “rejtélyes forrásaiktól” kompromittáló információkat kapnak, amit nyilvánosságra hoznak az adott politikusra vonatkozóan. A hatalmi struktúrákban működő CIA-ügynökök más módon lépnek fel: Le Pen esetében többek között kérvényezték a mentelmi jog megvonását.
Magyarországon a közelmúltban Szijjártó Péter külügyminiszteri kinevezése idején, majd Lázár Jánossal kapcsolatban is amerikai sajtóorgánumokon keresztül leadott jelzések után kezdett lejárató kampányt a liberális sajtó. A fenti képen látható szimbólum azonban világszerte alkalmazott jelzés, ami minden alkalommal egy politikus elleni lejárató kampányt, vagy hatósági részről történő offenzívát előz meg, német politikusok esetében azonban gyilkossági kísérletre is volt már példa.

http://hidfo.ru/2015/09/birosag-ele-allitjak-a-francia-nemzeti-front-vezetojet/

Az “ISIS az iszlám nyílt perverziója”

“Az Iszlám Állam nevű terroristacsoport az “iszlám nyílt perverziója”. Ideológiájuk hazugságokra épül. Gyűlöletet szít a nagy világvallások között, embereket gyilkolnak! Köztük gyermekeket, vallási vezetőket, miközben barbár módon pusztítják a világ kultúrájának épített emlékeit.”
Ezt nyilatkozta ma Moszkvában Vlagyimir Putyin Oroszország elnöke abból az alkalomból, hogy az Oroszországi Muftik Tanácsa elnöke Ravil Gajnutgyin társaságában felavatta az orosz főváros felújított mecsetjét.
tvit
Az átadási ünnepségen részt vett Nurszultan Nazarbajev kazah, Erdogan török, valamint Mahmud Abbasz palesztin elnök. Az átadón jelen voltak Tatarsztán, Csecsenföld, Dagesztán, Ingusföld politikai és muzulmán egyházi vezetői.
Vlagyimir Putyin beszédében elmondta, hogy “az ISIS Oroszországban is erőteljesen próbálkozik a tagtoborzással, ám Oroszország muszlim vezetői bátran és félelem nélkül ellensúlyozzák-nem egy esetben a hatóságok hatékony segítségével-az ordas propagandát!”
http://www.balrad.com/index.php/2015/09/23/41842/

EGY KIVÉNHEDT KRÍMI KÁN

Ez itten Musztafa Dzsamilev, a krími tatárok önjelölt vezére.
dzsem
Jó dolga volt, amíg a Krím is az ukrán oligarchák uralmát nyögte. A tavalyi puccsot követően szaladt kijevi gazdáihoz. (Akik pedig nem is mindig voltak jók hozzá: volt valami eszement fasiszta a kijevi parlamentben, aki még ezzel a vén trottlival is ordenáré módon üvöltözött, annyira gyűlölvén mindent és mindenkit, aki nem ukrán).
Az ukrán időkben az autonóm köztársaság parlamentje mellett létezett egy másik „parlament” is, az un. „Medzslisz”. Abban gyűlt össze a krími tatár közösség szemete, valamennyi fő tolvaj, rabló és gazember, akik még saját nemzettestvéreiket sem átallták sorozatosan meglopni. 2014 februárjában, a krími forradalom („Orosz Tavasz” – végre egy „tavasz”, ami nem a jenkiké) napjaiban, a már a nép oldalára átállt helyi parlament ellen vonult fel a tatárok söpredékének hada. Kevésen múlt, hogy nem folyt vér Szimferopol utcáin. Az volt az az eset, amikor az orosz csapatoknak is meg kellett mutatniuk magukat (amitől inába is szállt a bátorsága ennek a gyülevész csőcseléknek. El is húztak Kijevbe.)
Ez a vén gazember szervezi most az élelmiszer blokádot, a Krím ellen. Ennek tapsol a magyar sajtó is. Úgymond, „szegény” krími tatárok a nemzeti üldöztetés ellen tiltakoznak a blokáddal. Tiltakoznak – csak éppen nem a Krím, hanem azon szomszédos megyék felvonultatott tatár lumpenjei, akik a junta által megszállt területen élnek.
Poros Jankó bánatosan látja, hogy (a népvándorlási válság közepette) „Európa” mostanság megfeledkezik róla. MIT TEHET ILYENKOR? PROVOKÁL. (Az egyetlen dolog a világon, amihez ért.) A minap egy, az ukrán határnál lévő orosz faluba, rokonlátogatásra érkezett orosz szerződéses őrmestert fogtak le ukrán diverzánsok és hurcoltak át ukrán területre.
Most pedig ez a blokád. HÁTHA OROSZORSZÁG, PUTYIN BESOKALL, ÉS VÉGRE NEKIK MEGY. Putyin azonban nem megy nekik – a krími vezetés pedig bejelentette: a „blokád” nem sok vizet zavar – a félszigeten árusított élelmiszereknek csupán néhány százaléka származik a szomszédos ukrán területről. Ezzel szemben máris zavarognak a határnál feltorlódott többszáz ukrán kamion sofőrjei.
De hát, nézzük csak – kicsoda is őkelme:
tatár
„DZSAMILEV DOSSZÉJÁBÓL
A Krím német megszállása idején Musztafa Dzsamilev apja az SD (a német biztonsági szolgálat) büntető különítményében szolgált.
(Jelzem: nem volt az azért egészen véletlen, hogy Sztálin haragja a krími tatárokra zúdult a félsziget felszabadulása után. A krími tatárok jelentős része – mind a polgárháború idején, mind pedig az 1941 és 1944 között tartó német megszállás alatt – a szovjethatalom ellenségeinek oldalára állt, brutális kegyetlenséggel lépve föl az elfogott vöröskatonák, kommunisták, az ellenállók, a partizánok – az oroszok – ellen.)
Maga Musztafa először akkor került szembe a szovjet igazságszolgáltatással, amikor az Orosz Szovjet Föderatív Szovjetköztársaság Büntető Törvénykönyvének 117. cikkelye alapján – NEMI ERŐSZAK miatt – elítélték.
Politikai ténykedése – mint „disszidensé” – csak azt követően kezdődött, hogy leülte első börtönbüntetését. Ott tanították ki arra, hogyan „kukorékoljon”.
(Csikós Sándor)

A “Krím. Út haza” című film foglalkozik ezen gazember tevékenységével is a krími események során. A következő blog a filmmel kapcsolatos és megadja az információt, hogy a film és a hozzátartozó magyar aláírás fájl hogyan tölthető le:
http://vosztok.blogspot.hu/2015/08/krim-az-ut-haza.html

A NATO-t a háború miatt hozták létre, és háborút akar

Moszkva sajnálattal hallja, hogy Ukrajna továbbra is elkötelezett a NATO-csatlakozás mellett, és kénytelen lesz ennek megfelelő ellenintézkedéseket tenni. A NATO felett eljárt az idő, de ma is veszélyt jelent a nemzetbiztonságra.
Dmitrij Peskov, a Kreml szóvivője kedden nyilatkozott az ukrán kormánypolitikusok bejelentése kapcsán, miszerint Ukrajna elkötelezett aziránt, hogy a NATO tagjává váljon. A Kreml aggodalommal figyeli, amint a NATO minden irányból az orosz határ felé terjeszkedik, és kénytelen lesz ellenintézkedéseket hozni.
“Nem szabad elfelejtenünk, hogy a NATO egy olyan szervezet, amit a háború idején, háborúra hoztak létre, ezért nem is képes megváltoztatni alaptermészetét.”
Oroszország adekvát választ ad abban az esetben, ha a NATO egy újabb ország bekebelezésével még egy fronton közelebb jut az orosz határhoz. Peskov egyértelműen kijelentette, Moszkva ellenzi Ukrajna NATO-csatlakozását, és nem fogadnak el “kompromisszumos megoldást”, mert ezzel a háborús készülődés kerül közelebb Oroszország határaihoz.
2013 szeptemberében Ukrajna legitim, demokratikus választás útján hatalomra jutott kormánya úgy döntött, hogy nem írja alá a társulási egyezményt az Európai Unióval, és nem csatlakozik a NATO-hoz. Novemberben civil látszatú kormányellenes tüntetések kezdődtek. 2014 február végére a nyugati országok a belföldi szélsőjobboldal felhasználásával eltávolították hatalomból a legitim ukrán kormányt, és egy olyan csoport kezdett el kormányként működni Kijevben, ami azonnal megkezdte az ország EU- és NATO-csatlakozásának lebonyolítását.
A puccsal hatalomra jutott atlantista csoport csak hatalomra jutása után 8 hónappal írt ki országgyűlési választásokat. Az Ukrajna nyugati tömbhöz közeledését garantáló egyezményeket a kormány demokratikus legitimitás nélkül írta alá. 2015 augusztusi adatok szerint Arszenij Jacenjuk pártjának támogatottsága 2,8%-on áll. A Petro Porosenko féle blokk eközben mindössze 23,5%-al rendelkezik.


http://hidfo.ru/2015/09/a-nato-t-a-haboru-miatt-hoztak-letre-es-haborut-akar/

A migrációs válság kezelését célzó hatpontos javaslatcsomaggal érkezik az Európai Tanács esti rendkívüli ülésére, Brüsszelbe Orbán Viktor miniszterelnök.

A kormányfő kora délután ismertette javaslatait, miután részt vett a német konzervatív CSU tartományi törvényhozási frakciójának tanácskozásán.
Ez Orbán Viktor csomagja:
– Görögország adja át határvédelmét azoknak, akik hajlandóak megvédeni a görög határt
– Orbán kezdeményezi a menekültek és a gazdasági bevándorlók szétválasztását még a schengeni övezeten kívül,
– valamint határozzák meg a biztonságosnak tekintett országok listájának európai szinten.
– Negyedik javaslata, hogy új pénzügyi források érdekében minden tagállam növelje meg egy százalékkal befizetését és csökkentsenek minden kiadást egy százalékkal. Ez hárommilliárd eurót jelent egyszázalékonként – ismertette.
– Indítványozta továbbá kiemelt partnerség kialakítását azokkal az államokkal, amelyek nélkül nem lehet kezelni a helyzetet, külön megemlítette Törökországot és Oroszországot.
– Orbán Viktor végül úgynevezett világkvóták létrehozását javasolta, vagyis hogy az egész világot vonják be a menekültválság kezelésébe.
A kormányfő azt mondta, van lehetőség a jog szabályai közé terelni a menekültáradatot. Úgy fogalmazott: ő Nyugat-Európa végvári kapitánya. Brüsszelbe be kell vinni az európai realitást, ami jelenleg hiányzik az európai közbeszédből – jelentette ki a magyar miniszterelnök.
A magyar-horvát határon is “éles határzárat” helyezett kilátásba Orbán Viktor.
“Ha az a jelentés érkezik, hogy képesek vagyunk érvényt szerezni a magyar jogszabályoknak és a fizikai határzárat a zöldhatáron életbe léptetni, és a belépni akarókat a kijelölt pontok felé vagyunk képesek irányítani, akkor el fogjuk rendelni az éles határzárat” – fejtette ki kérdésre Orbán Viktor, hozzátéve, hogy e határzár után nem lesz lehetséges büntetőjogi következmények nélkül átlépni a zöldhatárt Horvátország és Magyarország között.
Szavai szerint ez bármelyik nap bármelyik órájában bekövetkezhet.
(MTI)

Az ukrán “piszkos bombától” fél a NATO?

Furcsa hadgyakorlat kezdődött hétfőn a Lemberg-régióban lévő Javorov melletti gyakorlótéren és a KÖRNYÉKÉN!
A NATO-latorszövetség és Maradék-Ukrajna kebelbarátsága jegyében megkezdett NEM KATONAI jellegű közösködés “békés jellegét” domborította ki Jens Stoltenberg latorszövetségi főtitkár. Aki Nyalókakirállyal együtt vizitált a helyszínen.
Pontosan a hadgyakorlat “békés” jellege miatt berzenkedhetnek Maradék-Ukrajna alattvalói. Merthogy HÁBORÚ UTÁNI SUGÁRZÁSMENTESÍTÉST gyakorolnak a felek. Akik “természeti katasztrófák következményeinek közös fölszámolása gyakorlásaként aposztrofálják a nagy baráti sürgés-forgást Javorovban és környékén. A látvány több Csernobilt megélt környékbeli szerint kísértetiesen hasonlít az AKKOR látott mentesítési műveletekre.
Néhány elvetemült gonoszkodó még tovább is megy! Konteoilag. Többen emlékeztetnek ugyanis arra, hogy a tél folyamán NAGY MENNYISÉGŰ sugárzó anyagot talált a rendőrség bizonyos jobbszektoros bandáknál. Mi több, azt is fölemlítik, hogy máig nem tudni a rovnói atomerőmű-elfoglalás “járulékos veszteségeiről”! Egyes gonoszkodók pedig már-már a “piszkos bomba” ESETLEGES fölrobbantásának lehetőségével-pontosabban annak hatásaival, és a kármentesítéssel-ijesztegetnek. Mondván, hogy Rovnoból elegendő mennyiségű alapanyag kerülhetett nem kívánatos kezek közé.
atom
Arra pedig mi emlékeztetjük olvasóinkat, hogy Gázos Kapelman-Tyimosenko Julcsa belsőségnagykereskedő több alkalommal is szorgalmazta az “atomot nekik” ötlet kivitelezését. Márminthogy a kijevi udvar többségében oroszoklakta vidékeinek. Julcsi néne-tekintettel arra, hogy Maradék-Ukrajnának valódi atomfegyvere nincs-kimondottan a “piszkos bomba” bevetését emlegette.
Nem is csoda, ha Javorov környékén néhány vájtfülű alattvalónak rossz érzései támadtak a mozgolódás láttán.

http://www.balrad.com/index.php/2015/09/23/az-ukran-piszkos-bambatol-fel-a-nato/

Nagy bajban a kijevi büdzsé

A kijevi junta tegnap úgy döntött, hogy felfüggeszti az Oroszország felé fenálló tartozásának visszafizetését. Üres a nyalókakirályi kincstár! (Amiből pedig még Donbassz általuk lerombolt infrastruktúrájának helyreállítását is kellene finanszírozni! A minszki békemegállapodás értelmében!)
A még a Janukovics elnökségének utolsó napjaiban Kijev számára nyújtott hárommilliárd dolláros kölcsön visszafizetését a kijevi udvar szeretné eljegelni 2019-2022 közé. Legalábbis ezzel az agyrémmel állt elő az USA-ból importált neves pénzügyminisztere Valcmannak. Jareszko művésznő még 20 százalék felárat is beígért Moszkvának, csak az egyezzen bele a mókába.
Anton Sziljanov orosz pénzügyminiszter viszont már szeptember hetedikén kiábrándította Kijevet. Finoman tudomásukra hozta, hogy Oroszország tagja az IMF-nek! És ez bizony nem öröm Nyalókakirály és udvartartása számára! Mert ha egy adós egy IMF-taggal próbál trükközni, akkor bizony azzal kell számolnia, hogy az IMF a trükk lerendezéséig nem fog adni egy vasat sem a trükközőnek. Jelen esetben Maradék-Ukrajnának!
Ilyen előzmények ismeretében döntött tegnap Kijev! Ahol Jacenyjuk Vérnyúl OLCSÓBB OROSZ FÖLDGÁZT KÖVETEL Moszkvától Maradék-Ukrajna számára! Mert csak! Szerinte az úgy fair!
Nem mellesleg-közben lelkesen figyelik a Krím-“blokádját”, amellyel “meg fogják fojtani” a félsziget gazdaságát, lakóit kiéheztetik, és végül VISSZATÉRÉSRE KÉNYSZERÍTIK Maradék-Ukrajna fennhatósága alá.
blok
(Bár tegnap már néhány felelősebben gondolkodó kijevi udvaronc fölvetette: a Krím ellátása Oroszország felől zökkenőmentes és kielégítő, ennélfogva a “blokád” teljességgel értelmetlen. Viszont egy csomó ukrán alattvaló és vállalkozás tönkremegy!)
piac
Az “éhező Krím” tegnapi életképe

http://www.balrad.com/index.php/2015/09/23/nagy-bajban-a-kijevi-budzse/

Brüsszelben leszavazták Orbánékat

Fordulat állt be menekültügyben. A kilátástalannak tűnő nagyköveti előkészítő tárgyalások után a keddi belügyminiszteri fordulón áttörésnek tűnő megállapodás született.
A 28 tagállam 120 ezer, nemzetközi védelemre szoruló, harmadik országból érkezett személy unión belüli áthelyezéséről döntött. A menedékkérők két lépcsőben történő elosztásáról rendelkező, hamarosan életbe lépő jogszabályt négy tagállam – Magyarországon kívül Csehország, Szlovákia és Románia – nem szavazta meg, Finnország tartózkodott.
Az Orbán-kormány által szorgalmazott lépésekről – a schengeni határok megerősítését célzó intézkedésekről, a háborús konfliktus sújtotta országok szomszédságában fekvő államok támogatásáról, EU-n kívüli regisztrációs pontok létrehozásáról – a ma este Brüsszelben összeülő állam- és kormányfők próbálnak politikai megállapodást elérni.
Az eseményt Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke vezényli majd. Az biztos, hogy kőkemény vita várható a kvótajavaslatot ellenzők és a támogatók között.
A belügyminiszterek tegnapi találkozója azt vetíti előre, hogy a kvótapárti többség „erőből” oldja meg a kérdést. Azaz az ellenzők – köztük a magyar kormány – hiába kifogásolják elvi okokból az „áthelyezési mechanizmust”, amely szerintük nem oldja meg a menekültválságot.
A minősített többséggel született döntés értelmében Magyarország NEM KÜLD MENEDÉKKÉRŐKET MÁS TAGÁLLAMOKBA, viszont fogad 1294 Görögországban és Olaszországban regisztrált, háborús övezetből menekülő embert. Főleg Eritreából, Irakból és Szíriából érkezőkről van szó, akiket a frontországokban uniós segítséggel fölállított fogadóállomásokon – az úgynevezett forrópontokon – vesznek nyilvántartásba a következő két év során. Menedékkérelmüket a lakóhelyükként kijelölt országban bírálják el. Azok, akik elmulasztják a regisztrációt a frontállamok valamelyikében, lemondhatnak arról, hogy egy európai uniós tagállamba költözzenek.
Ám az egyszerű és aggódó MAGYAROK SZÁMÁRA minden homályos továbbra is. MI LESZ AZZAL A LEGALÁBB SZÁZEZERNYI NÁLUNK REGISZTRÁLT MIGRÁNSSAL, akik másutt nem kellenek?!
Mi lesz azokkal, AKIK A HOT-SPOTOK MEGKERÜLÉSÉVEL MAGYARORSZÁGRA ÉRKEZNEK? Akárcsak a határátkelő-helyeken MENEKÜLTKÉNT belépve Magyarország területére.
(Forrás: NOL)

Varsó a tárgyalások során elérte azt, hogy a menekültelosztással kapcsolatos követeléseit teljesítsék – így nyilatkozott Rafal Trzaskowski lengyel külügyi államtitkár kedd esti varsói sajtóértekezletén, miután Lengyelország a minősített többségi szavazáson egyetlen visegrádi tagállamként az Európai Bizottság terve mellett szavazott.
A puszta ellenkezés ahhoz vezetett volna, hogy nem lenne beleszólásunk a döntéshozatalba, elértük követeléseink teljesítését” – érvelt Trzaskowski. Mint ismertette, Lengyelország 4500 menekültet vállal át, az elsők – a görögországi és olaszországi befogadóközpontokban lefolytatott biztonsági eljárás után – a jövő év elejétől érkeznek.
Trzaskowski a legfontosabb tárgyalási sikernek az automatikus kvóták elutasítását nevezte, valamint azt, hogy Lengyelországnak nem kell befogadnia azokat a menekülteket, akiknek identitásáról kétségei támadnak.
Arra az újságírói kérdésre, hogy a Csehországtól, Magyarországtól és Szlovákiától eltérő szavazás nem okoz-e törést a visegrádi négyek között, Trzaskowski elmondta: a csoport országai folyamatosan egyeztették álláspontjaikat, de a keddi találkozón hozott döntést a minősített többségi szavazás miatt nem lehetett megakadályozni. “A csehek és a magyarok jelképes okokból szavaztak ellene, a megszavazott tervet úgyis teljesítik. Számunkra fontos volt a mi feltételeink kieszközlése” – szögezte le a diplomata.

(MTI)

Szétfeszítheti a migránshelyzet a magyarországi munkaerőpiacot

Szakértői és érdekképviseleti vélemények szerint nemigen képzelhető el, hogy érdemben előreléphetne a magyar gazdaság, ha migránsok nagyobb csoportja helyezkedne el idehaza – írja szerdai számában a Magyar Idők.
A nyelvtudás hiánya még áthidalható lenne, a kulturális különbözőségek azonban már kevésbé. Az sem zárható ki, hogy az itthon képzettséget és gyakorlatot szerzők utóbb Nyugat-Európába költöznének. A bevándorlás ugyanakkor nem csak a munkaerőpiacot érintheti: a folyamat ronthat a honi mezőgazdaság, a turizmus, a szállítmányozás, s rosszabb esetben a kereskedelem és az ipar eredményein.
merő
A kérdés azért kapott nagyobb nyilvánosságot, mert a The Economist hetilap a napokban arról közölt cikket, hogy Magyarország járna a legjobban, ha letelepítené a migránsokat, mert hazánkban jelentős a képzett munkaerő hiánya és egyébként is csökken a lakosság száma.
Azzal kapcsolatban, hogy lendítene-e a munkaerőpiacon s egyben a gazdasági viszonyokon a tömegével érkező migránsok befogadása és letelepedése, egyre több külföldi és hazai vélemény hangzik el.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a honi kis- és közepes vállalkozások szemszögéből értékelve a helyzetet a Magyar Idők érdeklődésére elmondta: általánosságban véve minden állam profitálhat abból, ha képzett munkaerő szeretne határain belül megtelepedni. A mostani folyamat bizonyos tényezői ugyanakkor számottevő feszültséghez vezethetnek – figyelmeztetett Parragh László. A nyelvi hiányosságok ugyan rövid időn belül pótolhatók, a kulturális, a vallási, a világnézetbeli különbségek viszont már hosszabb távon is kihívást jelenthetnek.


(MTI)


Miért van az az érzésünk, hogy hamarosan hírét vehetjük: épül az a NAGYMECSET Pesten!
A többi helyen meg kisebbek!