2014. november 11., kedd

Az álszent NATO aggodalmai parancsot teljesítenek

Breedlove a Nápolyhoz közeli bázison újságíróknak fejtette ki,

Breedlove

hogy az utóbbi napokban egyre több teherautót lehetett látni áthajtani Oroszországból Ukrajna keleti részébe.  "Aggódom az egyre élénkülő mozgás miatt" - mondta Breedlove, felszólítva a szemben álló feleket, hogy térjenek vissza a nyugati civilizáció normáihoz: tartsák tiszteletben a nemzetközi határokat. A főparancsnok szavai szerint az erőszak napról napra tovább fokozódik a térségben, a tűzszünet pusztán névleges. Hozzátette, hogy a lázadókat bonyolult fegyverek használatára kiképző orosz katonák száma a szakadárok területén a korábban becsült 250-300-ról valószínűleg tovább nőtt. Breedlove közlése szerint Oroszország továbbra is hozzávetőlegesen nyolc zászlóaljnyi katonát állomásoztat az ukrán határ mentén, és olyan erőket is megmozgatott, amelyek képesek atomfegyvereket szállítani a Krím térségébe, amelyet Oroszország márciusban elorzott Ukrajnától. Breedlove megjegyezte, hogy Oroszország és a NATO őrjáratozó katonai erői között egyre gyakoribbak a "közeli találkozások" mind a levegőben, mind a szárazföldön, mind pedig a tengeren. A légi "megközelítések" száma nőtt a leginkább, egyes számítások szerint a háromszorosára szaporodott.

"Ráadásul mostanában nagyobb orosz légi jelenlétet tapasztalunk, mint korábban, amikor csak egy-két bombázójuk bukkant fel" - mondta Breedlove.

Gölöncsér Miklós

Oroszország: Atom és gyémánt nagyhatalom

Két új reaktorral bővítik a Busehrben már működő, orosz technológiával épített és felszerelt atomerőművet, amelyhez a jövőben még két további blokkot építhetnek. A maradék négy atomerőműblokkot más, egyelőre még nem kijelölt helyszínen építik meg. Az atomenergia békés célú felhasználásáról szóló, 1992-es orosz-iráni kormányközi megállapodáshoz fűzött jegyzőkönyvet Szergej Kirijenko, Oroszország atomenergia ügynökségének (Roszatom) vezérigazgatója és Ali Akbár Szálehi, az iráni atomenergia-ügyi szervezet vezetője írta alá Moszkvában. Az új reaktorok szállításáról szóló konkrét szerződést pedig a Roszatom leányvállalata, a busehri atomerőművet felépítő Atomsztrojekszport és az erőművet működtető iráni vállalat (NPPD) kötötte meg. A jegyzőkönyv értelmében az új reaktorok működéséhez szükséges nukleáris fűtőanyagot az orosz fél állítja le, és a kiégett fűtőelemeket visszaszállítják újrahasznosításra és tárolásra. Mindazonáltal a felek tanulmányozzák annak lehetőségét, hogy a jövőben Iránban állítsák elő a fűtőanyag bizonyos elemeit. Oroszország tavaly szeptemberben adta át az irániaknak az ezer megawatt teljesítményű atomerőművet a Perzsa-öböl parti Busehr városban. Teherán már akkor közölte, hogy a létesítmény bővítését tervezi Moszkva segítségével.
A Nyugat és Izrael azt gyanítja, hogy polgári célú programjának örvén Irán valójában atomfegyver kifejlesztésén dolgozik. Teherán ezt mindig tagadta.
A világ negyedik legnagyobb olaj- és második legnagyobb földgázkészletével rendelkező Irán több mint egy éve tárgyal vitatott atomprogramjával a Biztonsági Tanács öt állandó tagjából és Németországból álló csoporttal. A hatoknak és Iránnak november 24-ig kellene dűlőre jutniuk az iráni atomprogram körüli kételyeket eloszlató, az ideiglenes megegyezést felváltó végleges megállapodásról.

Más.

Oroszország 27,3 millió karát nyersgyémántot exportált a szeptember végével záródott kilenc hónapban, ami 4,7 százalékkal több az egy évvel korábbinál. Eközben az értékesített nyersgyémánt értéke 6,7 százalékkal, 3,5 milliárd dollárra emelkedett. Az orosz nyersgyémánt legnagyobb eladója az állami tulajdonban lévő Alrosa, amely a világ első számú gyémánttermelője. A cég kilenc hónap alatt 25,7 millió karát nyersgyémántot bányászott, ami 5 százalékos csökkenés tavalyhoz képest. Az Alrosa tavaly 36,9 millió karát gyémántot bányászott, a cég az idei évre 36 millió karát gyémánt kitermelésével számol. A gyémánt világpiaci ára mintegy hét százalékkal emelkedett az év eleje óta. Az Alrosa adja a világ gyémánttermelésének negyedét, már csak a második legnagyobb cég az iparágban az Anglo American bányaipari vállalat.


Gölöncsér Miklós összeállítása

Haditechnika: A kínai Shenyang J-31


Egy kiállítási bemutatón felszállt és problémamentesen repült is a kínai Shenyang J-31 nevű több funkciós lopakodó vadászrepülőgép, de annak ellenőrzésére, hogy valóban láthatatlan marad-e a radarok előtt, a látogatóknak nem volt módjuk. A szakmai közönség érdeklődéssel fogadta az amerikai Lockheed Martin egy hajtóműves F-35-ösére szembetűnően hasonlító harci gép nyilvános debütálását. A kétévente megrendezésre kerülő, légi bemutatókkal egybekötött nagyszabású rendezvényen 2012-ben még csak a makettjét lehetett körbesétálni az ország első, állítólag nehezen észlelhető vadászgépének.A Kínában negyedik generációsnak számító, két orosz gyártmányú hajtóművel ellátott lopakodó gépnek most is csak az 1:2 arányú makettje volt kiállítva a gyártó Aviation Industry Corporation of China (AVIC) standján, mégpedig FC-31-es megnevezéssel, ami azt jelzi, hogy a gépet exportra is szánják.

Szakértők még mindig megosztottak a kínai lopakodó valós képességeit illetően, de egyetértenek abban, hogy létezése a kínai védelmi technológiai fejlesztések előrehaladottságáról árulkodik. Az is feltételezhető, hogy a bemutatott és értékesítésre kínált gép gyártásához alkalmazott technológiánál már korszerűbbel is rendelkeznek Kínában.

Mindenesetre vannak, akik megjegyzik, azért, mert a szóban forgó gép hasonlít az F-35-ösre, nem jelenti, hogy tudja is azt, amit az amerikai. Ráadásul a kínai gépek még nem vettek részt éles harci cselekményekben.

Ázsia legnagyobb kereskedelmi és védelmi légi ipari kiállítása a Kuangtung tartományi Csuhajban idén november 11-16. között látogatható, több mint 700 vállalat képviselteti magát rajta. Az eredeti tervek szerint a kiállítás idejére szervezett légi bemutatókon négy csapat mutatkozott volna be, az utolsó pillanatban azonban a dél-koreai "Fekete Sasok" lemondták részvételüket.

A dél-koreai kötelék az amerikai Lockheed Martin és a helyi Korea Aerospace Industries közös gyártású, T-50-es szuperszonikus gépeivel repül. Megfigyelők feltételezik, hogy a csoportot az amerikai részről tanácsolták el a kínai szerepléstől.

Hírfigyelő Szolgálat

Deviza-szerződések: Az Alkotmánybíróság mai közleménye

Az Alkotmánybíróság közleménye:

Kissé "amerikai" ez az "i"gazságszolgáltatás itthon!

"A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányossági vizsgálatát három, első fokon eljáró, fővárosi törvényszéki bíró kezdeményezte.

Az Alkotmánybíróság a jelen ügyben az indítványok alapján elsősorban azt vizsgálta, hogy a törvény rendelkezései sértik-e a visszaható hatályú jogalkotás tilalmát, továbbá, hogy a bírósági eljárások szabályai megfelelnek-e a tisztességes eljárás követelményeinek.

Az Alkotmánybíróság a visszaható hatályú jogalkotás tilalmával összefüggésben azt állapította meg, hogy az egyoldalú szerződésmódosításoknak a kezdetektől fogva mindvégig korlátját képezte a jóhiszeműség és tisztesség általános törvényi követelménye. A hitelpiaci törvény speciális felhatalmazó rendelkezése nem helyezte hatályon kívül és nem is függesztette fel a tisztesség követelményét.

Az egyoldalú szerződésmódosítások tisztességességének a konkrét feltételeivel kapcsolatos jogértelmezést ugyan utólag foglalták polgári kollégiumi véleménybe, kúriai jogegységi határozatba, majd végül törvénybe, de ezek a követelmények kezdettől fogva levezethetők voltak az általános háttér-jogszabályi rendelkezésekből. A tisztességesség mércéje nem változott, pusztán a vizsgált törvényben rögzítésre került az, ami korábban is (a régi Ptk. és a bírói gyakorlat alapján) eleve követelmény volt. A régi (és az új) Ptk. rendelkezései, valamint a Kúria által kialakított elvek alapján a kérdéses szerződési kikötések tisztességességének a jogi megítélésén a támadott törvény nem változtatott, hanem csak annak ab ovo meglevő helyes tartalmát rögzítette.

A tisztességes eljáráshoz való joggal összefüggésben az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a deviza- és forinthitelezésből eredő vitás kérdések nem csupán az érintett adósok problémái, hanem azok nemzetgazdasági és így össztársadalmi jelentőségűek. Ebből kifolyólag nem oldhatók meg hatékonyan kizárólag a hagyományos, kétpólusú polgári perekben. A pénzügyi intézmények számára a keresetindításra adott 30 napos határidő nem tekinthető sem szükségtelen, sem aránytalan alapjog-korlátozásnak. Ez az idő elegendő volt arra, hogy a pénzügyi intézmények reálisan mérlegelhessék és elhatározhassák, hogy meg kívánják-e dönteni a tisztességtelenség törvényi vélelmét. A felkészüléshez a felperesek felhasználhatták a korábban ellenük indított perekben rendelkezésre álló érveket és bizonyítékokat is. Az eljárásban alkalmazott egyéb, szintén viszonylag rövid határidőkkel összefüggésben az Alkotmánybíróság megállapította, hogy azok sem tekinthetők a felek által teljesíthetetlennek, vagy olyannak, melyek eleve kizárnák a megalapozott döntés meghozatalát.

Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság a bírói kezdeményezéseket teljes egészében elutasította.

A határozathoz Juhász Imre, Salamon László és Sulyok Tamás alkotmánybírók párhuzamos indoklást, Kiss László, Lévay Miklós, Paczolay Péter és Pokol Béla alkotmánybírók pedig különvéleményt csatoltak.

A jelen ügyben lefolytatott alkotmánybírósági vizsgálatnak nem volt tárgya a deviza alapú hitelszerződéseket illetően sem az árfolyamkockázat, sem pedig az árfolyamrés alkotmányossága. Ugyancsak nem volt tárgya a most meghozott határozatnak a Fővárosi Ítélőtábla által benyújtott bírói kezdeményezések, valamint az érintettek által benyújtott alkotmányjogi panaszok elbírálása. Ezekben a még folyamatban lévő ügyekben az Alkotmánybíróság folytatja a vizsgálatot, és hamarosan döntést fog hozni.


Hírfigyelő Szolgálat

Oroszország modern fegyverekkel láthatja el Szíriát

Konstantin Sivkov, az orosz Geopolitikai Problémák Akadémiájának elnöke szerint Moszkva a maximális segítséget kell nyújtsa az Iszlám Állam terroristái ellen harcoló szíriai kormányerőknek, beleértve különböző újtípusú fegyverek leszállítását is. "Oroszország a lehető legnagyobb segítséget kell adja a szíriai kormánynak, hogy az képes legyen túlélni és elpusztíthassa az Iszlám Államot. Szíriában van elég ember, aki készen áll harcolni a hazáért, de ehhez fegyverre van szükségük." Sivkov kifejtette; nem elég, hogy Moszkva S300-as légvédelmi rendszert biztost Szíria számára, de ezen felül a kormányerők rendelkezésére kell bocsátania a legmodernebb tankokat, rakétarendszereket, tüzérséget és légierőt.
Hídfő.net | Konstantin Sivkov
"Természetesen, jelen körülmények közt az S-300 hadrendbe állítása is jelentősen csökkenteni fogja az amerikai és NATO légicsapásainak valószínűségét, de most a szír kormányerők számára a legfőbb kérdés, hogy a szárazföldi erőket fel tudják szerelni a legmodernebb fegyverekkel."
A múlt héten Walid Muallem szír külügyminiszter kijelentette, hogy Oroszországtól megkapják az S-300 légvédelmi rendszereket, aminek leszállítását Moszkva korábban a diplomáciai helyzet miatt felfüggesztette. Szeptember 23-án a nyugati országok megkezdték a légicsapásokat Szíria területén, és az általuk támogatott felkelők a legmodernebb mobil légvédelmi egységekkel vannak felszerelve, melyek képesek lelőni a szír légierő gépeit, így azok nem tudnak hatékonyan fellépni a légtér védelmében.
Sivkov szerint ugyanakkor Moszkvának nem szabad semmiféle megállapodást kötnie az amerikaiakkal az Iszlám Állam elleni fellépésre vonatkozóan, ehelyett bőven elég, ha a diplomáciában lefutják a tiszteletköröket, majd a legmodernebb fegyverekkel szerelik fel az Asszád-kormányt

http://www.hidfo.net/2014/11/11/oroszorszag-modern-fegyverekkel-lathatja-el-sziriat

Visszavették a terroristák olajfinomítóját az iraki kormányerők

Kedden az iraki hadsereg csapatai kiszorították az Iszlám Állam nevű terrorszervezet fegyvereseit Baiji központjából, ahol az ország legnagyobb olajfinomítója található. Egy iraki katonai vezető szerint csapataik már uralják a város több mint 75%-át, de egyes kieső területeken még mindig harcolnak az extrémistákkal. A Baiji külvárosában található olajfinomítóról nem sok hírt lehetett hallani a közelmúltban. Néhány hónapja a hadsereg kislétszámú különítménye visszaverte a terroristák támadását. Későbbi hírek szerint azonban az Iszlám Állam kezén volt az olajfinomító, ahonnan Törökországon keresztül eladták nyugatra az olajat, így a létesítmény napi 3 millió dollár profitot termelt a terrorista szervezetnek.
A jelentések szerint az olajfinomító visszavételét követően a hadsereg helyi alakulatai egy újabb kísérletet tesznek arra, hogy a közeli Tikrit területéről kiszorítsák a terroristákat. Minden korábbi próbálkozás a város visszafoglalására kudarccal végződött, mivel a terroristák modern amerikai fegyverekkel és légvédelmi eszközökkel vannak felszerelve.
Az utóbbi hónapok tevékenysége alapján az Iszlám Állam egy radikális integrációs projektnek tekinthető, melynek célja, hogy erőszakkal egyetlen államalakulat alá vonja azokat az olaj- és gázlelőhelyeket, melyek szükségesek lennének az Európai Unió alternatív ellátásához, megkerülvén az orosz importot. Szíriában szintén számos jelentést hallani arról, hogy a terroristák elsősorban az olaj- és gázlelőhelyeket vonják ellenőrzés alá.


http://www.hidfo.net/2014/11/11/visszavettek-terroristak-olajfinomitojat-az-iraki-kormanyerok

Arroganciáját megőrizte az Orbán bizalmát elvesztő Fürjes

Ózd bukott korábbi polgármestere, Fürjes Pál úgy tűnik, semmiből sem tanul. Realitásérzéke pedig nulla.
A csúfos vereséget kénytelen-kelletlen elismerve, a továbbiakról meglehetősen érdekesen nyilatkozott. Miszerint az újonnan alakuló önkormányzat munkáját csak akkor fogják támogatni, ha az az ő programjukat viszi tovább!
Tessék? Lehetséges, hogy valaki ennyire nem fogja fel a valóságot? Az ózdiak épp most mondtak nemet az programotokra! Még mindig nem sikerült felfogni, hogy ezt a választást elvesztettétek? A győztesnek pedig a vesztes programját kellene folytatnia?
Fürjesnek, ha valami realitásérzéke és a legkisebb önkritikája lenne, inkább elhordaná az irháját a városból! De legalább hallgatna! Ehelyett újra és újra jelzi, hogy esze ágában sincs elfogadni az ózdiak akaratát, és előrevetíti, hogy akadályozni fogja az új polgármester és az önkormányzat munkáját! Holott kizárólag Janiczak Dávidnak köszönheti, hogy a vasárnapi győzelmi ünnep nem csapott át Fürjes- és kormányellenes demonstrációba!
Rejtély egyébként, hogy Fürjes mire alapozza arrogáns, pökhendi hozzáállását? Nemcsak az ózdiak bizalmát vesztette el ugyanis (sőt, megvetésüket vívta ki), de pártában is kegyvesztett lett.
Az Alfahír.hu értesülései szerint az első választás megóvását a pártvezetés nem támogatta, azt Fürjesék erőltették. A mi értesüléseink szintén ezt támasztják alá. Tudomásunk van ugyanis egy telefonbeszélgetésről, mely az első választás után zajlott, Orbán Viktor és Riz Gábor, a térség fideszes országgyűlési képviselője között. A lényeg, hogy Orbán már az első vereség miatt leírta a helyi csapatot, Rizzel együtt. (Talán ezért is erőltették minden áron az új választást, hátha a "pótvizsga" sikerül.) Ez után Orbán közölte a képviselővel, hogy az elkövetkező ciklusban hallani sem akar Ózdról, bármi gondjuk van Rizzéknek, oldják meg maguk! (Tehát Fürjesék arra való hivatkozása, hogy a kormánypárti városvezetés előnyére válhat Ózdnak, innen nézve is tudatos hazugság volt!)
A botrányos vereség mellett pedig el kell még számolni a leleplezett választási csalások tömkelegével is!
Tehát Fürjesék:
1. Csalással is elvesztettek egy választást.
2. A pártvezetés húzódzkodása ellenére kierőltették az ismétlést, a ami bizonyítékok nyilvánosságra tárása nélkül, nyilvánvaló állampárti nyomással valósult meg.
3. Megint vesztettek, méghozzá csúfosan!
4. Nyilvánosság előtt zajló csalások sorozatával hozták kellemetlen helyzetbe pártjukat.
A teljesen kegy- és bizalom vesztett Fürjes pedig ezek után még az önkormányzat működést fenyegeti?!
Raspotnik Viktor

Ön következik Elnök Úr…

A legújabb fotó Uruguay elnökéről, aki forradalmárból lett elnök és lenézi a pénz utáni hajszát. Éppen a sorára vár egy orvosi rendelőben…

A föld legszegényebb elnökeként “tisztelik”, mivel elnöki fizetésének 9o%-át jótékony célra fordítja és nem tűr semmiféle kivételezést.. Ő maga, a tanyájából él a feleségével és rendszeresen kiakasztja az államfőket megjelenésével(szandál, póló pl:), valamint kizárólag economic járatokon utazik, bármilyen kiküldetésbe is megy.

http://balrad.wordpress.com/2014/11/11/on-kovetkezik-elnok-ur/

Tegnap egy meglehetősen humoros dolog esett meg Herszonban.

bábuska
Valaki tréfás kedvű egyén egy ukrán zászlót kötözött a város központi terén álló Lenin – szoborra. Éjszaka. Nem is volt ebből semmi skandallum. Ott állt Lenin, egy ukrán zászlóval a kezében. Megbámulták az emberek – és mentek tovább. Hanem délután egy csapat beretvált fejű neonáci érkezett a szoborhoz. Megálltak előtte, haptákba vágták magukat, jobb karjukat előre kinyújtva elkezdték harsogni az ukrán himnuszt.
Egy bábuska meg odatipegett hozzájuk, és kioktatta őket, hogy tán illőbb lenne vigyázzállásban énekelni a himnuszt, nem pedig náci karlendítéssel!
A dicső ifjak persze “elhajtották” a nagymamát. Az viszont nem csoszogott messzire! Néhány barátnő a közelben pletyizett egy padon. Ők is meg voltak botránkozva a fasiszta pózon.
A vérig sértett és bősz bábuska elmondta nekik, hogy hasztalan reklamált!
No ezt követően tört ki az egész Herszonra szóló botrány! A bábuskák a barátnő panaszain berágva – megtámadták a neonáci hordát. Botjaikkal csépelték a vitéz urakat! A meglepett csürhe előbb szétrebbent, aztán ellentámadásba mentek volna a “komcsi banyák” ellen, de a hatalmas wirchaftra felfigyelő járókelők értesítették a rendőröket! Azok szerencsére gyorsan érkeztek, és így a nagymamák ép csontokkal megúszták!
Nemúgy néhány neonáci süvölvény! (Hatan voltak egyébként!) Kettőnek a feje vérzett rendesen, kettő pedig a hátát fájlalta.
És mit ád Isten?
Két neonáci ifjoncot a díszes bagázsból körözött a rendőrség! Betörések miatt!
A még a rendőri intézkedés ideje alatt is feldúlt kedélyállapotú nagyikat meg utasították, hogy ne garázdálkodjanak.

http://balrad.wordpress.com/2014/11/11/a-herszoni-utkozet/

Putyin tanácsadója: Észtország és Lettország okkal fél

Szergej Markov kijelentette: ezt a két balti államot az orosz kisebbséggel szembeni elnyomó magatartása miatt egy konfliktus esetén az a veszély fenyegeti, hogy eltűnnek a térképről.
Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik tanácsadója szerint Észtországnak és Lettországnak minden oka megvan arra, hogy féljen.


Az SVT svéd közszolgálati televízió keddi jelentése szerint Szergej Markov kijelentette: ezt a két balti államot az orosz kisebbséggel szembeni elnyomó magatartása miatt egy konfliktus esetén az a veszély fenyegeti, hogy eltűnik a térképről. Az 1,3 milliós Észtországban a lakosság 25,6 százaléka orosz, míg a 2,2 milliós Lettországban 27,8 százalék ez az arányszám. "Ha jön egy nagy háború, akkor lehet, hogy ezekből az országokból semmi nem marad" - idézte Markovot az SVT a Korrespondenterna című külpolitikai műsor következő részének előzetesében. A kedd esti adásban az orosz elnöki tanácsadó az ukrajnai helyzetről is nyilatkozik.

A bejátszás szerint Markov az Ukrajnához tartozó Krím félsziget márciusi orosz bekebelezését az oroszgyűlölettel átitatott ellenséges környezettel szembeni védekezésnek nyilvánította.

Moszkvának meg kell mentenie az oroszokat, ha az ultranacionalisták az életükre törnek. Ott, ahol az ukrán kormány ("ukrán junta") tanyázik, "fasizmus és terror" uralkodik. Ahol viszont orosz katonák vannak, ott demokrácia és véleményszabadság van - hangoztatta Markov.

Forrás: MTI

Aktivizálták magukat az utóbbi időkben a harkovi partizánok is.


Az ő “rovásukra” írják Kijevben a tegnapelőtti harkovi jobbszektoros – “kávéház” néven emlegetett – bűntanya ellen elkövetett robbantást (nyolc neonáci egyed húzta a rövidet, közülük mára virradóan kettő elpatkolt) is, de katonai cselekményekre is “vetemednek” immár. Megtehetik, hiszen szép lassan, gondos gyűjtögetőmunka eredményeként azért összeállt a szükséges szerszámkészlet. Volt a valcmanistáknak – hát szereztek tőlük. “Grad” sorozatvetőket, a kellékekkel együtt.
A video tanúsága szerint értenek is hozzá. Merthogy ki is próbálták Nyalókakirály banditái ellen. Harkov – régióban is lejárt az ideje a vonatkisiklatásos időszaknak?
Úgy tűnik igen!
(De ahogyan ez a sorozatvető közlekedik közúton – csüdig töltött csőköteggel – hát az valami hajmeresztő!)
http://balrad.wordpress.com/2014/11/11/a-harkoviak-is-beszalltak-a-haboruba/

Miért ne menjünk tüntetni?

Mostanra széles körben ismertté váltak azok a tények, melyek rámutatnak, hogy a látszólag a kormány konkrét intézkedései, konkrét személyek hiteltelensége elleni tüntetések egy nyugati felforgató művelet kezdete, ami a kormány radikálisabb keletre fordulása esetén tovább fokozódhat. Az is egyértelművé vált, hogy a liberális pártok támogatói alkalmatlanok bármiféle kormányváltásra - ahogy a felforgató művelettől tudatosan távol maradó Ultras Liberi nyilatkozatai is rámutatnak; a liberális ellenzék egyszerűen fizikailag alkalmatlan arra, ami egy nem-demokratikus kormányváltás velejárója lenne (utcai harcok, stb). Emellett láthatóvá vált a liberális sajtónak az a próbálkozása, hogy a jobboldalt a kormányellenes felforgatás mellé állítsa.
A reklámadó bevezetését követően átrendeződés kezdődött meg a hazai médiában, melynek során egyértelművé vált, hogy a Magyar Nemzet szerkesztősége egy esetleges felforgatás esetén a felforgatókat támogatja a stabilitással szemben. Az olvasóközönségben azonban még nem tudatosult, hogy a MN a balliberálisok oldalára állt, így abban a pillanatban, ahogy a MN lehozott egy publicisztikát, amiben kikeltek az internetadó bevezetése ellen, a liberális sajtó ezt az egyetlen publicisztikát reklámozva azt a hamis látszatot keltette, hogy a jobboldali sajtó is a kormány ellen fordul. Az egyetlen kézzelfogható tényből a teljes jobboldalra általánosítás azt a célt szolgálta, hogy a liberális sajtó azt a hamis látszatot keltse: a jobboldal részt vesz a kormányellenes megmozdulásokban, és Budapesten valami nagyobb történés van folyamatban, ami változást hozhat. Ezzel a hamis látszattal akarták elérni, hogy a jobboldal kényszerhelyzetben érezze magát és állást foglaljon a felforgatók mellett. Hogy miért lett volna erre szükség? Pontosan amiatt, mert a liberális fiatalság fizikailag alkalmatlan arra, hogy egy nem-demokratikus kormányváltást lebonyolítson.
Mindezt nagyobb összefüggésbe kell helyezi ahhoz, hogy a jobboldal szerepe a mai nagypolitikában jobban látható legyen. Egy hatalmi átmenetnek alapvetően két, jól elkülöníthető fázisa van. A kormány - és/vagy hatalmi elit - eltávolítása csak az első fázis, aminek a hangulatkeltés és felforgatás csak a bevezetése. Egy lehetséges kormányváltás folyamata jól elkülöníthető két fázisra: felforgatás és stabilizáció.
Kormányváltás előkészítése - tömegtámogatás bevonása az elégedetlenségbe
Egyértelmű, hogy a felforgatás a kormány eltávolításához szükséges feltételek és a megfelelő környezet előkészítését szolgálja. Egy ilyen felforgató művelet nem az utcai tüntetésekkel kezdődik: a kormányközeli személyek hitelességének aláásása (esetükben ez nem nehéz), karaktergyilkosságok és a kormánnyal szembeni bizalom célzott csökkentése a médián keresztül, ami megteremti annak a látszatnak az előfeltételét, hogy a hatalmi váltás nem külső akarat által, hanem a nép fellázadásának eredményeként történik. Ennek kapcsán azonban az egyetlen dolog, amin el kell gondolkozni: kinek a kezében van az a médiafelület, ami a kormányellenes hangulatkeltésnek teret ad? Milyen értékek, érdekek mentén szokott állást foglalni, amikor nem a kormány van terítéken? Ebben ugyanis tetten érhető, hogy jelenleg a kormányváltást legerősebben a liberális sajtó erőlteti.
A kormány eltávolítása folyamatának két fázisa van, és a teljes folyamatnak csak igen vékony szelete a liberális sajtó hangulatkeltése. Ez a hangulatkeltés elsősorban azt a célt szolgálja, hogy érzelmileg motiválttá tegye és utcára vigye azt a réteget, aki a későbbiekben a rendőri erőkkel a fizikai konfrontációt vállalni tudja. A liberálisok alkalmatlanok ilyesmire, így kizárásos alapon maradnak a jobboldali szervezetek és szurkolói közösségek.
Mondhatnánk, hogy "most van helyzet, meg kell lovagolni" és "majd lesz valahogy", vagyis a jobboldal vegyen részt a kormányellenes megmozdulásokban, hogy előnyt kovácsoljon belőle. Hogy ez miért nem szabad megtörténjen, ahhoz viszont nem a felforgatási folyamat mikéntjét kell kiértékelni (amit a jobboldal kétségkívül végre tudna hajtani, vagyis le tudna bonyolítani egy felforgatást), hanem a hatalomváltás második fázisát, a stabilizációt. A hatalomváltás nem ér véget az utcai felforgatással és a kormány eltávolításával. Ahhoz, hogy a folyamat befejeződjön, a hatalomra törekvő politikai erőnek rendelkeznie kell a szükséges képességekkel ahhoz, hogy a stabilizációt is elvégezze, vagyis rendelkeznie kell a hatalom tartóoszlopaival. Ellenkező esetben annyi történik, hogy a jobboldal elvégzi a felforgatást, majd a kormány sikeres eltávolítása után valaki más elvégzi a stabilizációt, vagyis kormányra jut és megtartja a hatalmat. Eredmény: a jobboldalt felhasználták a kormány eltávolítására, de a jobboldal ugyanúgy nem lesz a hatalom közelében, ahogy előtte sem volt.
A hatalom tartóoszlopai az információs társadalomban:
- médiafölény (a széles néprétegek elérése. Nem a támogatás elnyerése, hanem az információ eljuttatásának képessége.)
- hazai gazdasági erő (a gazdaság kézben tartására alkalmas oligarchák, milliárdosok)
- jogi védőháló (legitimitás, felvállalhatóság)
- biztonságpolitikai kapcsolati tőke (erőstruktúrák átvételének és kézben tartásának képessége. A demokratikus megválasztás mindezt nem adja meg)
- nagyhatalmi támogatás
Nem kérdéses, hogy a hazai jobboldal le tudna bonyolítani egy felforgatási műveletet, ezért annak feltételeivel ne foglalkozzunk kiemelten. A hatalom tartóoszlopainak vizsgálatával azonban megállapíthatjuk, hogy melyik politikai erő lenne az, ami a sikeres felforgatás után magához tudná venni a hatalmat.
A médiafölény kérdése egy összetett dolog, mert jelenleg nagymértékű átrendeződés zajlik a hazai médiában. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a regnáló hatalmi elit saját kezében összpontosítja a mérsékelt atlantista belföldi médiát, míg a liberális ellenzék kiterjeszti magát a radikális atlantista sajtó egészére. Az átrendeződés erővonalainak iránya, hogy a külpolitikai váltás végére a liberális ellenzék a hazai média minél nagyobb felületét akarja a radikális atlantizmus szolgálatába állítani, hogy így alkalmas legyen egy felforgató művelet lebonyolítására. Ezzel szemben a regnáló hatalmi elit ezzel ellentétes irányú erőt fejt ki, miközben a mérsékelt atlantista sajtó kormányközelben tartására törekszik. Mindemellett apró részletként megemlíthető, hogy a jobboldali ellenzék semmilyen médiafölénnyel nem rendelkezik. A jobboldali ellenzék pontosan annyi megjelenési felületet kap a médiában, amennyit a regnáló hatalmi elit saját érdekei mentén annak megenged. Ha ez az érdekegyezés megszűnik, a jobboldali ellenzéknek semmilyen széleskörű médiafelülete nincs. Ne legyenek kétségeink afelől, hogy a jobboldal kormány ellen fordulása esetén ez az érdekegyezés megszűnik. Miközben a jobboldali ellenzéknek nincs médiája, a balliberális erők pillanatok alatt emberek millióit tudják elérni és megszólítani (technikai értelemben).
A hazai gazdasági erő kapcsán nagy vonalakban kijelenthető, hogy a kormány oligarchái kezében összpontosul a magyar gazdaság és ez a monopolhelyzet közel teljesen kiépült. A balliberális erők külföldi támogatásainak elvágására irányuló kísérlet (Norvég Alap ügy, stb) kizárólag azt a célt szolgálja, hogy a balliberális (radikális atlantista) ellenzék ezt a hegemóniát felborítani ne tudja, ameddig lezajlik a külpolitikai átmenet. A stabilizációt az a politikai erő tudja elvégezni, akinek nagyobb gazdasági tőke összpontosul a kezében, vagyis meg tudja akadályozni, hogy más érdekkörök végezzék el helyette a stabilizálást és így kivegyék kezéből a gazdasági erőt (az államosítás itt nem segít - tapasztalat nélküli, irányításra alkalmatlan emberek csak megkönnyítik az ellentétes érdekű erők dolgát).
Tehát a kormány holdudvara kezében van hazai gazdasági erő, ami interakcióba léphet más hatalmak gazdasági erőivel, és így ellensúlyozhat bármilyen, a stabilizációval ellentétes folyamatot. A balliberális erők kezében egyre kisebb mértékű hazai gazdasági erő van, a gazdasági stabilizációt csak külföldről eredő beavatkozás formájában tudják borítani (ami a stabilizációt végző hatalmi elitnek csak belpolitikai előnyt ad). A jobboldali ellenzék kezében semmilyen gazdasági erő nincsen. Stabilizáció kapcsán olyan nagyságrendű gazdasági erőről beszélünk, ami egyetlen személy kezében összpontosuló és gazdasági kapcsolati tőkén keresztül mozgósítható források tekintetében meghaladja az éves állami költségvetést (egyetlen személy kezében, tehát a kisebb médiafelületek és morzsaként lehulló néhány tízmilliós-százmilliós üzletek összessége pontosan nagy nulla ebben a viszonylatban). Megállapítható tehát, hogy a jobboldali ellenzék nem tudna elvégezni egy gazdasági stabilizációt. A jobboldali ellenzék hatalomra jutása esetén a gazdasági érdekkörök kész helyzet elé állítanák az újonnan felálló kormányt, ami emiatt vagy megbukna, vagy bábkormányként működne. Jelenleg a Fidesz keletorientált körei az egyetlen potenciális hazai gazdasági erő Magyarországon, ami el tudna végezni egy stabilizációs folyamatot. A balliberális térfélen adottak a gazdasági erőt kezelni tudó személyek, a gazdasági erő azonban jórészt külföldi, így értelemszerűen hátrányban vannak, mivel az utánpótlási vonalaik elvághatóak.
A jogi védőháló mint a hatalom tartóoszlopa tekintetében erőegyensúly van a mérsékelt atlantista hatalmi elit, és a radikális atlantista ellenzék közt. Ügyvédek, jogászok hadáról van szó, nem nagy nehezen megvett néhány tucatnyi jogi képviselőről. A jobboldali ellenzék, hatalomra jutása esetén nem tudna mit kezdeni a nyakába zúduló tízezer büntetőeljárással, jobb híján azok egy részét másik erőtől kölcsönzött jogi képviselettel folytatná le, - tehát önerőből nem rendelkezik a stabilizációhoz szükséges jogi erővel.
A biztonságpolitikai kapcsolati tőke az a dimenzió, ami - bizalmas természetét tekintve - legnehezebben megítélhető. Általánosságban elmondható, hogy mivel Magyarország kis ország, a biztonságpolitikai kapcsolatok a nagyobb hatalmak érdekeinek kiszolgálása mentén alakulnak. Ebben a helyzetben a mérsékelt atlantista kormányerő jóval előnyösebb helyzetben van mint a jobboldali ellenzék, ami a hatalom tartóoszlopai híján legfeljebb a felforgatási időszakban felhasználható, de a stabilizációt követően egyetlen hatalom sem tudná partnerként kezelni (mert nincs mit). A kormányerők radikális atlantista erőkkel szembeni előnye megmutatkozik abban is, hogy a lakosság többségének értékrendje alapján, az átmenet idején a nyugati felforgatók médiaelőnyét ellensúlyozni tudja azzal, hogy a stabilizáció intézkedéseit a nyugat elleni harc részeként mutatja be. Ebből a szempontból a kormányerő olyan tárgyalópartner más hatalmak számára, amivel átmenetileg ugyan, de a hatalom tartóoszlopainak birtoklása miatt számolni lehet.
A nagyhatalmi támogatás a hatalom különálló tartóoszlopa, mivel Magyarország kis ország, és nem rendelkezik kellő gazdasági erővel ahhoz, hogy a nagyhatalmak gazdasági tevékenységét akár csak módosítani tudja. Itt érdemes megjegyezni, hogy az olyan, közönséges multinacionális vállalatok mint a Tesco, önmagukban véve nagyobb mozgósítható tőkével rendelkeznek mint az éves magyar költségvetés. A nagyhatalmi támogatás emiatt kiemelten fontos. A térségi geopolitikai helyzet átalakulása miatt a továbbiakban az a politikai erő tud előnybe kerülni ezen a téren, aki Moszkvával törekszik szorosabb kapcsolatok kiépítésére. A jobboldali ellenzék az atlantisták beépített emberei miatt ezt nem tudja kellő határozottsággal megtenni.
Szándékosan nem említettük a kormánypozíciót vagy parlamentbe bejutást mint a hatalom tartóoszlopát. A fentiek figyelembe vételével ugyanis egyértelműen látható, hogy a parlamenti jelenlét nem oszt nem szoroz a hatalmi viszonyokban. A nagyobb arányú parlamenti jelenlétnek kizárólag akkor van használati értéke, ha a hatalom tartóoszlopai közül valamelyik téren előnyben van egy szervezet, tehát önmagában véve nem kezelhető erőtényezőként.
Mindebből levonható a következtetés: a hazai jobboldalnak azért nem érdemes beállni a kormányellenes tiltakozásokba, mert nincs kellő ereje ahhoz, hogy a felforgatás után a hatalmat megragadja és saját maga lefolytassa a stabilizációt. A jobboldal ugyan le tudná bonyolítani a felforgatási fázist, de azon a ponton megrekedne, és a stabilizációt más végezné el helyette. Nem számít, hogy milyen a politikai felállás, mert a pártok látszólagos támogatása nincs összefüggésben azzal, hogy kormányra tudnak-e jutni vagy nem. Ennek mentén kell a jobboldali politikusoknak eldöntenie, hogy ellenzik-e a kormány egy-egy intézkedését, és beállnak-e a kórusba. Minden egyes alkalommal, amikor a kormány intézkedése ellen valaki tiltakozik, fel kell tenni a kérdést: ki tiltakozott először? Látható, hogy jelenleg bármilyen tiltakozás hangzik el, az a liberális oldalról hangzik el legelőször. A fentiek ismeretében látható az is, hogy miért. A jobboldali ellenzéknek csak egy lehetősége lesz a hatalom megragadására. Ezt a lehetőséget érdemes csak akkor felhasználni, amikor már adottak a feltételek ahhoz, hogy a stabilizációt önálló erőként lebonyolítsa. Ellenkező esetben hasznos idiótaként venne részt egy folyamatban, aminek a végén jön Gyurcsány Ferenc. Vagy ami még rosszabb; kormányra jutna a jobboldali ellenzék, de üres bábuként mozgatnák azok, akik rendelkeznek a hatalom tartóoszlopaival.


http://www.hidfo.net/2014/11/11/miert-ne-menjunk-tuntetni

Követelőznek a hollandok Donyeckben


1030581024

Minősíthetetlen módon követelőznek, – újabb és újabb feltételeket szabnak a holland szakértők Donyeckben, – ezért meghatározatlan időre elhalasztották a lezuhant maláj gép roncsainak elszállítását.

Meghatározatlan időre elhalasztották a Donyecki Népköztársaság területén júliusban lezuhant malajziai repülőgép roncsainak elszállítását Hollandiába – közölték a népköztársaság hatóságai.
A RIA Novosztyi orosz hírügynökség szerint a halasztásnak az az oka, hogy a holland szakértők nem hajlandóak aláírni; – a roncsok elszállításáról szóló, – s a népköztársaság illetékesei, valamint az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) képviselői által közösen készített jegyzőkönyvet, – mert a hollandok nem értenek egyet a dokumentum szövegével.
A Malaysia Airlines Amszterdamból Kuala Lumpurba tartó MH17-es járata a Donyeck megyei Hrabove településnél, a Donyecki Népköztársaság területén zuhant le július 17-én. A tragédiában 298-an vesztették életüket, köztük 196 holland állampolgár. A tragédiát senki nem élte túl. – Donyeckben és Moszkvában erős a gyanú arra, hogy az utasszállítót egy ukrán csatagép lőtte le rakétával, s fedélzeti gépágyúval, – de annak a valószínűségét sem zárták ki, – hogy egy ukrán rakéta végzett a maláj géppel.
Ezt a gyanút megerősíti, hogy az ukrán hatóságok, – több hónappal a tragédia után sem hajlandók minden birtokukban lévő bizonyítékokat a nyilvánosságra hozni.
A holland hatóságok által folytatott nyomozás még nem ért véget, mert a fegyveres konfliktus miatt mindeddig nem tudták elszállítani a helyszínről a roncsokat, hogy megvizsgálják őket. De pár napja abban állapodtak meg a donyecki hatóságokkal, hogy ezt a munkát kedden el is kezdik, – s ehhez Donyeck már a rendelkezésükre is bocsátotta a szükséges nehézgépeket, darukat, tehervagonokat.
Ám a hollandok követelőzni kezdtek és további feltételeket szabtak. – Szemjon Kuzmenko, a Donyecki Népköztársaság közlekedési minisztériumának vezetője, a Ria Novosztyi hírügynökségnek elmondta;
“A holland szakértők nagyon követelőzők, újabb és újabb feltételeket szabnak, mert csak ezek teljesítése esetén hajlandók aláírni a szállítmányozási jegyzőkönyvet. Ezen okok miatt nem tudták még elkezdeni a roncsok elszállítását.”
És a népköztársaság képviselője még nem is hallotta azokat a nyilatkozatokat, melyeket a közös holland-ausztrál kutató csoport tagjai tettek még a nyáron Hollandiában, – bűnözőknek és gazembereknek nevezvén a Donyecki Népköztársaság harcosait, – holott még nem volt bizonyos, (ahogyan még most sem), – hogy ki lőtte le a maláj utasszállítót.
Ám, ha a hollandok be akarják fejezni azt, amiért most ismét odamentek, – lejjebb kell venniük a pökhendiségükből, – s meg kell állapodniuk a népköztársaság képviselőivel.
S, ha ez végre megtörténik, – s hajlandók végre konstruktívan együttműködni a donyecki hatóságokkal, – abban az esetben a roncsokat előbb Harkovba, majd Hollandiába szállítják.
Előreláthatóan az akció 1-2 hetet igényel, ha a háborús helyzet nem fordul rosszabbra. Egyelőre a bejelentett tűzszünet ellenére a helyzet távolról sem nevezhető nyugodtnak. Az ukrán tüzérség folytonosan lövi a donyecki és luhanszki településeket.
Az ukrán katonaság az elmúlt 24 órában legalább 10-szer sértette meg a tűzszünetet. Több lakóház vált rommá, a sebesültek és halottak száma egyre nő.
Szabad Riport
Források: RIA Novosztyi – MTI – Ruvr.ru

Kijev elismerte az elszakadó területek függetlenségét

Az ukrán hatóságok december 1-ig kivonnak minden kormányzati intézményt a Donyecki és Luganszki Népi Köztársaság területéről, - ezt a minisztertanácsot vezető miniszter, Osztar Semerak jelentette be élő adásban az ICTV Tv-csatornán. Minden kormányhivatal, állami vállalat és egyéb állami szervezet el kell hagyja a Kijev által nem ellenőrzött területeket, vagyis az Újoroszországnak (Novorosszija) nevezett föderális államban egyesülő, független köztársaságok területeit. Ezek a szervezetek át kell helyezzék irodáikat a kijevi atlantista kormány által ellenőrzött területekre, és újra kell regisztráljanak, majd újra be kell iktatniuk a hivatali vezetőket és új munkaszerződést kötni az alkalmazottakkal. Kijev ezzel elismeri, hogy nem rendelkezik ellenőrzéssel az Ukrajnából kiszakadó területek felett, és azokat katonai erővel sem tudta kontroll alá vonni. Mindez a Luganszki és Donyecki Népi Köztársaság függetlenségének de facto elismerését jelenti, - mindössze politikai akadályai vannak annak, hogy Kijev elismerje függetlenségüket.
A donyecki és luganszki területek többségi orosz lakossága nem fogadta el a Kijevben, februárban fegyveres puccsal hatalomra juttatott atlantista kormányt legitim kormányként. Kijev nyugati országokból Ukrajnába oligarchákat nevezett volna ki kormányzóként a függetlenedő régiók élére, ami általános felháborodást váltott ki és tömeges utcai tiltakozások kezdődtek. A helyi rendőri erők és kormányhivatalok alkalmazottai sem fogadták el az illegitim kormány fennhatóságát, így napok leforgása alatt a tüntetők több helyen gond nélkül elfoglalták a kormányépületeket és kitűzték az orosz zászlót, valamint a megyék zászlaját.
Barikádépítés Donyeckben, várakozás az ostromra (akkor még rendőri erőkre)
Kijev a helyi rendőri erők felett nem rendelkezett ellenőrzéssel, mivel a fegyveres puccsal hatalomra jutott kormány legitimitását senki nem ismerte el a régióban. Az atlantisták így katonai erőt vetettek be az elszakadó régiók lakossága ellen.
Mivel az ukrán hadsereg állománya tömegesen mondott fel és a katonai vezetők sem fogadták el az atlantista kormányt, a Kijev által kormányzóként kinevezett nyugati oligarchák (Igor Kolomojszkij, Szergej Taruta) amerikai és brit magán katonai vállalatokat béreltek fel, hogy a jogilag fennhatóságuk alá helyezett területeket ellenőrzésük alá vonják. A kezdődő függetlenségi harcokban egyértelművé vált, hogy a függetlenedési törekvés leverésére küldött fegyveres erők jó része angolul beszél, ukránul, oroszul egy szót sem tud. Az ukrán hadsereg azon tagjai, akik a "terrorellenes művelet" ürügyén a délkeleti régiókba lettek küldve, sokszor a térségbe érkezve azonnal átálltak a felkelők oldalára, így Kijev rendszeresítette a nyugati katonai magánvállalatok alkalmazását.
Ettől a ponttól nem volt kérdéses, hogy a délkeleti régióban szabadságharc kezdődött a nyugati megszállók ellen. Az atlantista kormány a stratégia fontosságú területeken brutális erővel verte le a civil tüntetéseket is. Harkovban az amerikai zsoldosok kérdés nélkül belelőttek a kormányhivatal előtt tüntető tömegbe, az ország más régióiba pedig érzelmileg motivált, oroszellenes szélsőjobboldali szervezeteket soroztak be a hadsereg soraiba és azokat küldték az érintett területekre. A többségi orosz lakosság így angolul beszélő katonákkal és oroszellenes fasiszta szervezetekkel találta szembe magát, ami a népfelkelés kiterjedéséhez és általános szabadságharchoz vezetett az orosz lakosságú területeken.
Május 11-én a donyecki és luganszki régió népszavazást tartott az Ukrajnától elszakadásról, ahol a választók abszolút többsége - kiugró eredményekkel - támogatta az Ukrajnától elszakadást. November 2-án az immár Donyecki és Luganszki Népi Köztársaság néven működő két államalakulat független országgyűlési választásokat és elnökválasztást tartott. Moszkva előre bejelentette, hogy hitelesnek fogja elismerni a választások eredményeit, a későbbiekben pedig megkezdte a törvénykezést egy külföldi állampolgárok besorozásával működő katonai struktúra, az Orosz Idegen Légió megalapításáról. A törvény szerint ez a fegyveres testület bevethető Novorosszija területén békefenntartó erőként.


http://www.hidfo.net/2014/11/11/kijev-elismerte-az-elszakado-teruletek-fuggetlenseget

Rogozin a védelmi ipar függetlenségéről

Dimitrij Rogozin orosz miniszterelnök-helyettes kijelentette, Oroszország véglegesen függetleníti védelmi iparát a nyugati országoktól, így abban az esetben sem fogják eltörölni az iparágra érvényes importtilalmat, ha a nyugati országok az ő részükről enyhítenék vagy eltörölnék a szankciókat. Moszkvának nem célja, hogy a nyugati országok visszavonják a haditechnikák exportjára kivetett szankciókat, mivel a továbbiakban nem érdekelt a nyugati fegyverek beszerzésében.
Hídfő.net | Dimitrij Rogozin
Rogozin idén márciusban bejelentette, hogy az Egyesült Államok és a NATO mostanra olyan fenyegetést jelent Moszkva számára, ami szükségessé teszi az orosz hadsereg újrafegyverzését a legmodernebb fegyverekkel. "Az USA és a NATO terjeszkedését, valamint a közvetlen katonai fenyegetést nézve senkinek nem lehetnek kétségei afelől, hogy végre kell hajtani a hadsereg és flotta újrafelfegyverzését, valamint a védelmi ipar és katonai fejlesztések teljes megújítását."
Az orosz lakosság közvetlen katonai fenyegetésnek élte meg, hogy az illegitim kijevi kormány a NATO segítségét kérte "az ország területi egységének megőrzésére", ami azt jelenti, hogy Kijev NATO-beavatkozást próbál kiprovokálni a függetlenedő orosz területeken. Oroszország létrehoz egy külföldi állampolgárokból álló katonai struktúrát, egy orosz idegenlégiót, ami törvényi felhatalmazása szerint bevetésre kerülhet az Ukrajnától függetlenedő területeken. A békefenntartók beküldésének hatására a nyugati országok a védelmi iparra kivetett szankciók fokozásával fenyegethetnek. Azonban ez mit sem ér egy olyan országgal szemben, ami valóban függetleníti egyes iparágait a külföldi beszállításoktól.


http://www.hidfo.net/2014/11/11/rogozin-vedelmi-ipar-fuggetlensegerol

Valcmanék a donbasszi gyerekek ellen indítottak háborút

A donbasszi frontok helyzetére kíváncsi olvasóknak nagy újdonságokkal a ma reggeli összefoglaló semmi újat nem tartogat. A tegnap estihez képest legalábbis.
A legnagyobb “szenzáció” – bár ez nem éppen harci cselekmény – az az, hogy Pavel Gubarjov visszatért Donyeckbe. Az egy hónappal ezelőtti ellene elkövetett merénylet után teljesen felgyógyulva, bár kissé legyengülve érkezett meg.
Ami a frontot illeti: meglepő “csend” jellemzi Donbasszt.
Donyecket is békén hagyta a valcmanista latortüzérség. “Mindössze” a város “Oktyrjábszk” kerülete kapott az éjszaka három belövést.
Alapjában véve érthető is Nyalókakirály tüzérpribékjeinek “tétlensége”! Avgyejevkában – ahonnan kényük – kedvük szerint eddig lőtték Donyecket – a lövöldözésen kívül most másra is kell figyelniük. Meg aggódniuk. Helyzetük ugyanis kezd kritikussá válni Avgyejevka környékén. A népköztársaságiak már sok helyen hallótávolságra megközelítették tüzelőállásaikat. (Megy is az anyázás rendesen!) Hol itt – hol ott repül a levegőbe egy latorlöveg a kezelőszemélyzetével együtt. Úgyhogy az avgyejevkai bűnözőknek mostmár saját életüket kell óvni, ezért aztán az elmúlt 24 órában kevesebb figyelmet tudtak fordítani Donyeck – ügyeire. Ráadásul magában Avgyejevkában – a városban is – sűrűn válnak a valcmanisták hiénák a már napok óta bent a városban rájuk vadászó milicisták prédáivá.
A köréjük vonni szándékozott milicista gyűrű bezárulását se nagyon képesek meggátolni. Mindezek tetejébe ma hajnalban egy “kósza” népköztársasági tüzérségi gránát telibe kapta egyik áteresztőpontjukat. Pontosan a sorban következőt!
Úgyhogy vannak ott gondjaik manapság.
A Kurahovo és Jelenovka környéki latrok is kialvatlanságra panaszkodhatnak. Ezért is a milicisták tüzérsége okolható – abszolút joggal.
Mint ahogyan az éjféltáji peszki nagy durranásért is. Egy távoli ágyövést néhány pillanattal később hatalmas detonáció követett Peszkinél. Majd még legalább egy órán keresztül kissebb – nagyobb robbanások sorozata. No meg nagy tűz.
Az az egyetlen kósza milicistagránát pontosan egy valcmanista lőszerlerakatra esett. A pusztulás csak a biztos – mértéke még nem ismert. De hát ilyen helyeken szokott lenni szállítótechnika meg latoregyed is szép számmal.
Harci cselekmény – számot tevő – ennyi volt Donbasszban mára virradóan. Persze tudjuk jól: minden összefügg mindennel. Még úgy is, ha két helyszín között adott esetben vagy tízezer kilométer a távolság.
Ma ugyanis – pletykák szerint – a tegnapi köszönést követően egy hosszabb lélegzetvételű beszélgetésre is sor kerül Putyin elnök és Obamaki között. Pekingben.
(Érdekesség, hogy tegnap a jelentések szerint Obamaki ballagott oda Putyin elnökhöz, üdvözölni az orosz államfőt. Aki mintha nem vette volna észre a “tömegben” az amerikai kollegát!)
A mai – talán megejtendő – elnöki csevej esetleg magyarázatul is szolgálhat a donbasszi csendre. Hiszen minden mindennel összefügg.
Ami miatt viszont hangos Donbassz!
Tegnap egészen döbbenetes bejelentést tett a Donyecki Népköztársaság Honvédelmi Minisztériumának sajtószolgálata.
akna2akna1
Gyermekjátékokra hajazó robbanótestek százait fedezik fel a valcmanista latrok által elhagyott területeken. Picinyke, ártatlan kinézetű, érintésre robbanó szerkezetek ezek.
GYEREKEK ELLEN KIFEJLESZTVE!
http://balrad.wordpress.com/2014/11/11/valcmanek-a-donbasszi-gyerekek-ellen-inditottak-haborut/

10 év múlva eltűnik a mai foglalkozások fele

2025-ig a ma létező foglalkozások 50 százaléka el fog tűnni a munkaerő-piacról – állítja egy tanulmány, amely szerint számítógépek fogják átvenni a köztisztviselők, vagy a biztosítási ügynökök feladatait.

Fotó: energiaoldal.hu
A CBRE nemzetközi ingatlan-tanácsadó tanulmánya hangsúlyozza: a számítógépek forradalmasítani fogják a munkaerő-piacot, ami azzal fog járni, hogy a munkavállalók egy része kénytelen lesz szakmát váltani, új foglalkozást elsajátítani.
Peter Andrew, a CBRE távol-keleti igazgatója szerint a kreativitást igénylő szakmák képviselőire, valamint a mesterséges intelligencia irányításával boldogulni képes alkalmazottakra egyre nagyobb igény mutatkozik.
A fejlett országokban a műszaki fejlődés már jelentős mértékben felelős egyes alkalmazottak elbocsátásáért, ám ez nem jelenti azt, hogy ezek az emberek munkanélküliek lesznek, hanem lehetőségük van a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő szakosodást szerezni.
A tanulmány szerzői 200 interjút készítettek európai, amerikai és ázsiai vezető üzletemberekkel, akik szerint a következő szakmákat veszélyezteti eltűnés:
- telefonos ügyfélszolgálatos, ingatlan- és értékbecslő, csatornázási karbantartó, statisztikus, biztosítási kockázatelemző, órás, áruszállító ügynök, pénzügyi közalkalmazott, fotó technikus, számlakezelő, könyvárus, adatfeldolgozó, biztosítási ügynök, hitelügynök, írnok, levéltáros, biztosítási szakértő
Szakmák, amelyeket kevésbé fenyeget az eltűnés veszélye:
- csontkovács, biokémikus, biofizikus, elektronikai mérnök, egyházi alkalmazott, nevelő és tanár, művészeti igazgató (reklám, marketing), fogtechnikus, lakberendező, fényképész, kinetoterapeuta, divattervező, fizioterapeuta, orvos, mérnök, építész, környezetmérnök.

Filantropikum

Az oltást követően 44,6% -kal nőtt a méhnyakrák előfordulása

"Természetesen bizonyos oltások nagyon sokat segítettek az emberiségen. A baj viszont ott kezdődik, mikor bizonyos érdekkörök a védőoltásokkal visszaélnek s olyan céllal használják fel, hogy sterilizálják, megbetegítsék velük az embereket."


A múlt héten jelentette be Beneda Attila kabinetfőnök, hogy jövőre “kötelezően ajánlott” lesz a HPV meddőséget elősegítő injekció, amit a méhnyakrák megelőzésének ürügyével tukmálnak a tájékozatlan diáklányokra.


image

A magát “egészségvezetőnek” aposztrofáló kabinetfőnök melegen ajánlja ezt a teszteletlen méreginjekciót, mely szerinte az oltottak életét évtizedek múltán “meg fogja menteni”. Ha nem az államtitkárság közalkalmazottja állítana ilyen hajmeresztő és hamis dolgot egy termékről, akkor bizonyára súlyos tízmilliókkal bírságolná a Gazdasági Versenyhivatal tisztességtelen reklámért.
Meglátásunk szerint Beneda súlyosan megsértette a hatályos törvényeket azzal, hogy elmulasztotta tájékoztatni a nagyérdeműt arról, hogy az oltóanyag rákmegelőző hatása városi legenda csupán, egy képtelen fikció, s hogy többszáz lány halt meg, s ezrek bénultak le e vakcina következtében.
A HPV vírusnak többszáz alfaja létezik, ebből néhány ellen “véd” a vakcina – a tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy az oltottakban más, sokkal ártalmasabb HPV alfajok terjednek el.
Az amerikai hatóságok 2006-ban megállapították, hogy azok a lányok, akik korábban a vakcinákban található HPV vírussal már fertõzõttek voltak, a Gardasil oltást követően 44,6% -kal nõtt a méhnyakrák elõfordulása.
Erről vajon miért nem tud a hazai “egészségügyi” kormányzat?
Beneda újságírói kérdésre azt mondta:
nem tudni még, melyik gyártó vakcinája lesz a nyertes, a befutó a tenderen. “Nem kell hozzá nagy jóstehetség, a GSK ugyanis öles betűkkel reklámozza honlapján a januárban tartandó úgynevezett Európai Méhnyakrák Megelőzési Hetet”.
Beneda elmondta azt is: egy milliárd Ft közpénzt különítettek el erre a finoman fogalmazva is kétes vakcinára. A három ismétlőoltásból álló sorozat ára korábban 90 ezer Ft volt, melyet a kevésbé tehetőseknek az önkormányzatok, és különféle civil szervezetek “szponzorálták” meg. Beneda úgy reméli, hogy lényegesen kedvezőbb áron sikerül beszerezniük a vakcinát.
Arra nem tért ki a vakcinadiktátor, hogy csak lányoknak, vagy fiúknak is adják-e majd.
Ha idehaza is oly sok halálesetet és bénulást okoz majd a vakcina, mint amit a külföldi tapasztalatok tükröznek, akkor mélyen a zsebébe nyúlhat majd az állam… feltéve, ha szokásuk szerint le nem tagadják, s ismeretlen okokra mutogatva hárítják el a felelősséget.
Újságírói kérdésre nem tudták biztosra mondani, melyik évfolyamban adják majd, de én a 6. osztályra tippelek. Ugyanis akkor együtt adják majd a kötelező MMR és a dTAP ismétlőkkel, ami egyrészt hatványozni fogja a káros hatásaikat, másrészt képtelenség lesz szétválasztani, hogy melyik vakcina okozta a maradandó egészségkárosodást, halált – a kötelezők, vagy a kötelezően ajánlott… Utóbbiakért feltehetőleg még elméletileg sem vállal felelősséget az állam. Óriási tragédia lesz, ha a devizahitelekkel kizsigerelt családok tizenéves leányai sorban bénulnak le/halnak meg majd Beneda “örömteli” újításától.
Reméljük, a társadalom idejében feleszmél, s a kötelezően ajánlott oltásokat visszautasítja, a kötelezőket pedig nagyon határozottan, polgári engedetlenség keretében megtagadja.
Elég az oltási önkényből! Morális ébredést az egészségügyben!
A HPV vakcinákról további infók: http://bekenagykovet.hu/okesz21.html
Forrás: Oltáskritikus Életvédők Szövetsége