2015. március 27., péntek

Tiltakozás az amerikai haderő kelet-európai jelenléte ellen

Holnap délután 15:00-kor civil csoportok tüntetést tartanak Budapesten az amerikai katonai jelenlét ellen - a megmozdulás az amerikai nagykövetség épülete előtt kezdődik, majd a tüntetők több másik helyszínre is átvonulnak. A szervezők hangsúlyozzák, az amerikai csapatok átvonulása térségünkön provokatív jellegű, és tiltakoznak az ellen, hogy az Egyesült Államok kelet-Németország határain túl haderőt állomásoztasson Európában. "NATO tagságunk veszélybe sodorja Magyarországot egy esetlegesen kitörő háború esetén. Szerbia példáját tartjuk helyesnek, mely ország a napokban is deklarálta, hogy nem kíván NATO-tag lenni."
A szervezők állásfoglalást tesznek amellett, hogy "a világbéke fenntartásához egy közép-európai demilitarizált, semleges sávot kell létrehozni, és nem szabad támogatnunk az USA és a NATO provokáló jelenlétét közép-európában, és Ukrajnában. Ukrajna területi integritásának kérdését a népszavazások kell, hogy eldöntsék, így támogatjuk az 1991-es kárpátaljai népszavazás eredményének érvényesítését."
Napokkal ezelőtt a balti országok és Ukrajna határára tartó amerikai páncélos haderő elérte térségünket. Március 14-én amerikai páncélosokat vasúti úton szállítottak Magyarországon keresztül, az amerikai haderő átvonulása Lengyelországban és Csehországban is a lakosság tiltakozását váltotta ki, és tömeges ellentüntetések kezdődtek.
A tüntetés célja "a magyar lakosság tájékoztatása az USA csapatainak kelet-európában történő jelenlétéről, és felhívás ennek veszélyeire, valamint NATO tagságunk esetleges újratárgyalásának felvetése."
A megmozduláshoz itt lehet csatlakozni (klikk a képre):

Úgy bánunk a talajjal, mint a piszokkal. Ez egy végzetes tévedés, mert az életünk múlik rajta.

Háború, pestis, de még a klímaváltozás is kofalárma ehhez a problémához hasonlítva. Ha tönkreteszed a talajt, mindannyian éhezni fogunk.
A talajművelés egyetlen formája sem összeegyeztethető a talajvédelemmel, rengeteg egyéb lehetőség van a gazdálkodásra művelés nélkül.
Képzelj el egy csodálatos világot, egy bolygót, ahol nem létezik a klímaváltozás fenyegetése, elegendő édesvíz áll rendelkezésre, nincs antibiotikumrezisztencia, nem fenyeget az elhízás válsága, nincs terrorizmus, nincs háború. Nyilván, akkor már nem kellene aggódni a legnagyobb veszélyek miatt? Sajnálatos, hogy ez kevés.
Még akkor is, ha minden más gond valami csodával határos módon megoldódna, végünk, ha nem foglalkozunk egy olyan jelentéktelen üggyel, ami hónapokig nem jelenik meg sehol az újságokban.
Ez az ügy szó szerint - és úgy tűnik - képletesen is itt van alattunk. A médiamegjelenések alapján megítélni nehéz volna ezt az ügyet, mert a legtöbb újságíró méltatlannak találja témának, mégis minden ember élete ezen múlik.
Ezt már jó régen tudta az emberiség, Krisztus előtt 1500 körül egy szanszkrit nyelvű Védikus szövegben találjuk az alábbiakat:
"Ettől a marék talajtól függ a túlélésünk. Gondozd és élelmünk megterem benne, biztosítja a tüzelőt, a menedéket és szépséggel vesz körül minket. Élj vele vissza és a talaj összeomlik .s meghal, s magával viszi az emberiséget is a halálba."
Az ügy nem változott azóta sem, de az emberek igen. A földtulajdonosok világszerte a talajpusztítás olyan intenzív orgiájában vesznek részt,  hogy az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete szerinta világon átlagban már csak 60 évre maradt elegendő termőtalaj. Még Angliában is, amit elkerülnek a trópusi felhőszakadások, amelyek oly gyorsan lemossák a termőtalajt a kitett földeken, a Farmers Weekly jelentésében már csak 100 aratásra maradt tartalék az angol talajokban a talajpusztulás mértéként figyelembe véve.
Van aki már gyermekként is tudja, hány milliárd élőlény pusztul el a szántásnál - és a parasztok mit tudnak?
Az ENSZ becslése szerint évente 6 millió hektár új termőföldre volna szükség, hogy lépést lehessen tartani a világ növekvő élelmiszerigényével. Ezzel szemben évente 12 millió hektár termőterület vész el az ember által okozott talajerózió és szikesedés eredményeként. Rommá alázzák a termőföldeket, majd arrébbállnak, hogy újabb felbecsülhetetlen értékű esőerdőket és egyéb érzékeny életközösségeket zúzzanak szemétté és füstöljenek el az égbe.
A talaj szinte mágikus anyag, egy élő rendszer, amelyben a geológia, kémia, fizika és a biológia találkozik, elérhetővé téve a tápanyagokat a növények számára.
Abban a maréknyi talajban, amit a Védikus mester mutatott tanítványainak, több mikroorganizmus található, mint amennyi ember valaha is élt a Földön. Mégis úgy bánnak vele, mint a piszokkal.

Pontosan azok a technikák, amelyek a világ táplálását célozták meg, fenyegetnek bennünket éhhalállal.
Egy épp mostanában kiadott tanulmány az Anthropocene folyóiratban elemzi egy tizenegyedik században keletkezett francia tó üledékét. Ebből kiderül, hogy az elmúlt évszázadban a fokozódó intenzitású gazdálkodás a talajerózió mértékét hatvanszorosára emelte.
Mindennapos látvány a szántás eredményeként  - halott talaj, nulla aggregátstabilitás, elvesző termőtalaj az első esőnél
Egy másik brit tanulmány azt mutatja, hogy Angliában a közösségi kertekben a talaj - a kis városi parcellákon, ahol az emberek még kézzel dolgoznak - harmadával több szerves szenet és 25%-al több nitrogént tartalmaz, mint a mezőgazdasági földek. Ez is egy oka annak, hogy a kisparcellás termeléssel 4-11-szer többet termelnek a közösségi kertekben hektáronként, mint a parasztok, kint a szántón.
Bármikor megemlítem ezt a kérdést, az emberek azt kérdezik: "De a parasztok biztosan érdekeltek a talajuk gondozásában?" Nyilván, vannak olyanok is, akik kiváló gazdák, akik igyekeznek a talajukat jó formában tartani.  De ott van a többség, azok a földtulajdonosok, elsősorban a bérbeadók, akik megengedik a bérlőknek, hogy a gyors profit kedvéért darabokra tépjék a földjeiket. Még a jó gazdákat is akadályozza a gazdasági és politikai rendszer, amelyet nem is lehetett volna jobban megtervezni a maximális frusztráció érdekében.
Szóval miért is adják fel az ökogazdák egész Anglia szerte?

2015 a Talaj Nemzetközi Éve, de honnan is tudná ezt a legtöbb ember. Januárban a Westminster kormány közzétett egy sor új, a talajjal kapcsolatos jogszabályt, épp csak kismértékben jobbat, mint a lecserélni szándékozott, de teljesen elenyésző mértékű változást hozott a probléma mértékéhez képest. Nincs semmiféle szankció benne a túlélésünk kockáztatására, leszámítva az állami támogatás részleges visszatartását.
De még ezt a szánalmas változást is elviselhetetlenek tekinti a Nemzeti Paraszt Szövetség (NFU), amely keserű panaszokkal nyugtázza az új jogszabályokat. Néha úgy érzem, hogy az NFU csak azért létezik, hogy a rossz gyakorlat bajnoka legyen, blokkolva a pozitív változások lehetőségét.

Kevés látvány hátborzongatóbb, mint az a vidámság, amivel az NFU az elmúlt évben ünnepelte az Európai Talajvédelmi Keretirányelv halálát, az egyetlen olyan intézkedést, ami képes lett volna feltartóztatni a talajerózió válságát. Az egymást követő Brit kormányok által támogatott NFU nyolc évig harcolt, hogy lerombolja az irányelvet, majd egy tyúkólnyi kiskakas módjára kukorékolta világgá győzelmét.
Visszatekintve erre a szánalmas epizódra, korunk példázatát látjuk.

Nem sokkal azután, hogy a gazdasági miniszter, Matthew Hancock bejelentette, hogy "az üzleti élet lesz felelős a reformok irányításáért", a szakmai szervezetek képesek lesznek "felülvizsgálni az ágazatokra vonatkozó szabályzatok érvényesítését". Az NFU volt az egyik a két első kiváltságos szervezet közül. Hanckock elmagyarázta, hogy "minden része ennek a kétség kívüli üzletbarát tervnek az angol nép pénzügyi biztonságát fogja növelni." Azonban ez nem fogja sem a biztonságot növelni, sem a pénzügyit, sem egyebet.
Mi több, egyenesen aláássa azt.

A kormány deregulációs javaslata, ami mostanra már befejezte a parlamenti körútját, arra fogja kényszeríteni a a szabályozókat - beleértve a talaj védelmével megbízottakat is - hogy "figyelembe vegyék a kívánatos gazdasági növekedés előmozdítását". Azonban a közrend védelmében a rövidtávú növekedés veszélyezteti a hosszútávú túlélést. Ez az "egyértelműen üzletbarát terv" deregulációja ítél minket halálra.

Többé már a probléma tanulmányozására sem lesz lehetőség. Csak egyetlen egyetem - Aberdeen - ajánl talajtani szakot és diplomát, az összes többit bezárták.

Ez az, ami felborítja a civilizációkat. A háború és a pestis megölheti az emberek nagy százalékát, de a legtöbb esetben a népesség helyreáll.
Amikor azonban a termőtalaj vész el, minden vele bukik. (Bővebben lehet a témáról olvasni a Dirt: Erosion of Civilisations és a Topsoil and Civilization könyvekben, miként is játszott fontos szerepet a legnagyobb birodalmak bukásában a termőtalajok tönkretétele)

Most a globalizáció biztosítja, hogy ez a katasztrófa mindenhol egyformán jelentkezik. A globalizáció kezdeti fázisában növekszik az ellenállóképesség, az emberek már nem függnek a helyi termelés szeszélyes klímától függő eredményeitől.
De ahogy haladnak, terjednek ugyanazok a romboló hatások a Föld minden sarkába, aláássák az ellenállóképességet, ahogy mindenhol egyformán rombolják le az élő talajt.

Majd minden más probléma felületes gond ehhez képest. Ami nagy válságnak tűnik, az mind enyhe és múlandó, annak fényében, ahogy folyamatosan szivárog el a létezésünk alapja.

A talaj ügyének elkerülését talán a legnagyobb társadalmi csend övezi. Az emberek a természet erőitől történő lassú elszigetelése bátorítja az élet dematerializálásának  hitét, hogy már nem táplálék és a víz a legfontosabb, hanem a bitek és bájtok. Ez az elképzelés igazán szórakoztató lehet olyan emberek számára, akik soha nem tapasztalták meg a komoly nehézségeket és akik ezáltal teljesen felkészületlenek a létfenntartás biztosítására.

Ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy híjában állnánk a megoldásoknak. Míg úgy tűnik, hogy a talajművelés bármilyen formája nem összeegyeztethető a taljvédelemmel, számos egyéb megoldás állhat a helyébe.
A világ számos részén egymástól függetlenül kísérleteznek a gazdálkodók a no-tillel, a direktvetéssel (talajmegőrző mezőgazdaság néven is ismert), gyakran rendkívüli eredményekkel.

Több tucat módszer áll a rendelkezésre és soha nem kellene többé csupasz talajt látnunk.
Angliában azonban, mint az egyik leggazdagabb nemzetnél, még éppen hogy csak elkezdődött a kísérletezés a technológiákkal, a Practical Farm Ideas magazin legjobb erőfeszítései ellenére is.

Néhány módszer egyenesen a permakultúra témakörébe tartozik - összetett természetes rendszerekkel dolgozik, ahelyett hogy igyekeznék leegyszerűsíteni és helyettesíteni azokat. Olyan úttörők, mint Sepp Holzer vagy Geoff Lawton figyelemre méltó hozamokat értek el zöldség és gyümölcstermesztésben olyan helyeken, amelyek mezőgazdasági termelésre alkalmatlannak minősülnek: 1100 méterrel a tengerszint felett az osztrák Alpokban vagy az erősen szikes, sóterhelt sivatagi mélyföldeken Jordániában.
Geoff Lawton- Greening The Desert projekt eredménye 3 év alatt Jordániában.
Ki beszél Magyarországon elsivatogosodásról?
Azonban annak ellenére, hogy a kormány 450 millió fontot költ mezőgazdasági kutatásokra és fejlesztésre - méghozzá olyan technikákra, amelyek tönkreteszik a talajt - a permakultúrát meg sem említik a két fő támogató szervezet honlapján (NERC és BBSRC) vagy bármelyik másik intézményben.
A romboló, rövidtávú szemlélet macsó elkötelezettsége úgy tűnik ellenáll minden bizonyítéknak és logikának. Sebaj, hogy kipusztul az élet a Földön, mi csak szántunk tovább...

Talajmegújító Mezőgazdaság

Védelmi miniszternek nevezik ki a Jobb Szektor vezetőjét

Ukrán sajtóorgánumok a miniszterelnökre és Anton Gerascsenkora, a belügyminiszter tanácsadójára hivatkozva azt állítják, hogy Dimitrij Jaros, a Jobb Szektor vezetője a védelmi miniszteri pozíció várományosa, kinevezésére nemsokára sor kerülhet. Jaros azért cserébe kapja meg a védelmi miniszteri posztot, hogy integrálja a Jobb Szektor tagjait az ukrán fegyveres erők struktúráiba.
Gerascsenko nyilatkozata szerint "meg tudom erősíteni, Dimitrij Jaros ajánlatot kapott az elnöktől a védelmi minisztérium vezetésének átvételére. Én személy szerint preferálnám, ha Jaros a közszektorban kapna pozíciót." A belügyminiszter tanácsadója ezt az ukrán 5-ös csatornán nyilatkozva közölte csütörtök este. A tanácsadó hozzátette, "Jaros kifejezetten unja a parlamenti munkát, emellett komoly sérülést szerzett a harcokban. Támogatom, hogy a jövőben együtt dolgozzunk Ukrajna önkéntes védelmi erőinek megszervezésében."
Dimitrij Jaros januárban szerzett komolyabb sérülést Donyeck környékén, és bár egyelőre nem erősítette meg, hogy elfogadja az elnök ajánlatát, az ukrán sajtó már kész tényként kezeli kinevezését.
Hídfő.net.ru | Dmitrij Jaros
A Jobb Szektor nevű neonáci szervezet 2013-2014 fordulóján aktívan közreműködött a legitim kormány eltávolításában. A szervezet aktivistái eleinte készpénzes kifizetéseket kaptak az amerikaiaktól azért, hogy az álcivil tüntetések során összeütközéseket provokáljanak ki a rendőri erőkkel. Így Ukrajna destabilizálása belpolitikai látszatot kapott, mivel az utcai harcokban hazai mozgalmak is részt vettek. A legitim kormány eltávolítását követően a Jobb Szektor tagjait besorozták azokba a önkéntes zászlóaljakba, melyeket "Ukrajna területi egységének védelmére" hivatkozva küldtek el a frontra.
A Jobb Szektor eredetileg egy sablon nemzetiszocialista szervezet volt, zsidóellenességük mellett oroszellenes propagandát is folytattak, ami felhasználhatóvá tette őket a nyugati érdekszférát kiterjeszteni szándékozó erők számára. A kijevi puccs forgatagában több zsinagóga is leégett, mígnem a Jobb Szektoron belül is vezetői változások történtek és attól a ponttól elsősorban az oroszellenességre összpontosítottak. Az atlantista kormány hatalomra juttatását követően Olekszandr Muzicsko, a Jobb Szektor egy térségi vezetője nyíltan hangoztatta, hogy Kijevben egy zsidó kormány jutott hatalomra, és a forradalmat tovább kell folytatni, mert az igazi ellenség Kijevben van. Muzicskot egy rendőri rajtaütés során agyonlőtték.
A Jobb Szektor tagjait az orosz többségű régiók függetlenedését követően beintegrálták a kijevi kormány irányítása alatt álló önkéntes zászlóaljakba, a fronton az első sorban harcoltak, mivel a Washington geopolitikai céljait kiszolgáló kormánynak hasznos volt a szervezet oroszellenessége. A kormány részben az oroszellenesség formájában megnyilvánuló "idegengyűlölet" hasznossága, részben a belső ellenzékkel való leszámolás reményében küldte őket a frontra, gyakran hiányos felszereléssel, és ellátás nélkül, hogy a szélsőjobboldali ellenzék soraiból lehetőleg minél többen haljanak meg a fronton.
A Jobb Szektor mindvégig nyugati támogatás alatt működött, Kijev a nyugati hitelekből fegyverezte és pénzelte a szervezet tagjait, a nyugati sajtó pedig egy éven át hallgatott a szervezet tevékenységéről. Az antifasiszta szervezeteket szintén nem zavarta a Jobb Szektor, mivel támogatóik céljait stabilan kiszolgálták.
Az atlantisták és a szélsőjobboldal látványos együttműködésében akkor kezdtek el problémák jelentkezni, mikor valószínűsíthetővé vált a békefolyamat, és a kormány többé nem tudott számolni azzal, hogy elküldik őket a frontra meghalni. A Jobb Szektor tagjaival feltöltött önkéntes alakulatokat Kijev több alkalommal be akarta tiltani, ilyenkor a szervezet fegyveresei rendszerint felvonultak a fővárosba, és a védelmi minisztérium épülete előtt kiharcolták a további támogatásokat. A minszki megállapodást megelőzően már arról érkeztek jelentések, hogy az ukrán fegyveres erők 17 zászlóalja nem az ukrán katonai vezetésnek, hanem a Jobb Szektor vezetőjének parancsait követi. Így lett Dimitrij Jaros védelmi miniszter, a nyugati liberális sajtó pedig szembe kell nézzen azzal a ténnyel, hogy egy olyan összetételű kormányt kell pozitív színben feltüntetnie, melynek tagjai tavaly februárban még zsinagógákat égettek. Bravúros propagandamutatványokra számíthatunk, mert az atlantista kormány barát, a neonáci nem barát, de a liberális sajtó az anyagi támogatók megrendelésére valahogy egy közös nevezőre hozott hazugságot kell kovácsoljon az igazság nekik tetsző és nekik nem-tetsző részleteiből.

http://www.hidfo.net.ru/2015/03/27/vedelmi-miniszternek-nevezik-ki-jobb-szektor-vezetojet

Magyarországon történt valami?

Hagyjuk már, azt a mantrát, hogy itt mindenki csak 2006-tól lop, csal, korrumpál, hazudik, dörgölődzik. Ez a ” rendszerváltásnak” titulált (ami nagyjából úgy határozható meg, hogy) 8 féle pártocskára vált szét a hatalom nevében kifosztók tábora, a demokráciát, mint mindent megoldó mantrát maguk előtt tolva és harsogva, hazudott az újdonsült hatalombitorlók serege a nép és a “demokrácia” nevében.
A nemzet kifosztása már 1988 óta folyik nagyüzemi módszerekkel és tempóban. Semmi nem változott csak a jelszavak és a zászló színe. Mennyiben érinti ez a törvény az elmúlt 27 év harácsoló tolvajait? Semennyire. A maguk által kreált törvényeikkel (elévülés) megvédik a lopott vagyont. Továbbra is garantálják maguknak a büntethetetlenségüket, az elszámoltathatóságuk kizárását, a “ne féljetek” semmit nem veszünk vissza a lopott vagyonokból elvet. Ugyan úgy ülnek a lopott vagyonon mert a politikai haszonlesők nem merik elszámoltatni őket. Miért? Csak nem nekik is jutott a morzsákból? Az emberektől, az államtól ellopott 100 és ezer milliárdokból a politikai, állami vezetőknek is oda dobtak, kikényszerítetek maguknak egy pár 10 milliárdot.
Mert mennyijük, mijük is volt ezeknek a figuráknak mondjuk 1989-ben a vastag arcbőrükön, a motolla ként járó könyökükön, a húsos fazékba görcsösen kapaszkodó korrupt kezükön, hatalom vágyó lelkükön és a kitaposott cipőjükön kívül?
Bizony, ami az igazolt jövedelmük felett van az mind lopott, csalással, korrupcióval szerzett vagyon. Ezért nem is fog soha ez a 90 óta regnáló (közel sem) úri társaság elszámoltatást forszírozni, mert még kiderülne, hogy a király meztelen. (fb)Az ország „java” csendben retteg

Országunk értelmiségének jelentős része tartás nélkül vegetál, maradék erkölcse elszállt, szinte bármelyik kényszer közmunkás büszkébben róhatja útját kopott gereblyéjével a vállán.
Én ugyan nem sajnálom azt az intézményvezetőt, aki mindent megtett oda-vissza-oda-vissza a kormányzók regnálása érdekében, feledve azt, hogy ő a közpénzéből a köz, s nem egy párt szolgálatára van felbérelve. Éppen most retteg. Hogy mi lesz a pártjával, mi lesz vele…
Én ugyan egy könnycseppet sem morzsolok el azért az óvodavezetőért, aki sokszorosan részeltette altesti örömökben az oktatásért felelős alpolgármestert, hogy beosztott óvónőből intézményvezető lehessen. Retteg a kis odaadó is.
Szívem meg nem szakad az építkezési cég tulajdonosa láttán, aki most hirtelenjében ellenzéki politikusok telefonszámait kutatja a regiszterében, bár még momentán a kormánypártiaknak szolgáltatja be a kötelező százalékot. Ám készül a jövőre – úgy hiszi.
Visszafogott mosollyal hallgatom az egyetemi oktatót, aki saját múltját elemezve indokolja meg eddigi kollaboránsságából kinőtt mai passzív ellenállását, ám halkan beszél a kocsmában, nehogy meghallja valaki, hogy ő tulajdonképpen ellenáll.
Kedvencem az általános iskolai tanár, ránézésre férfi, aki azzal húzza ki magát ebből az egész gyalázatos katyvaszból, hogy ő nem néz a tévében híradót, tehát nem tud semmiről semmit.
És van az a pénz, amiért építészek széttúrnak egy történelmi városrészt, ügyészek az igazságba vetett hitet, orvosigazgatók a gyógyítás reményének még a látszatát is.
Nem sajnálom őket. Már most megvan a büntetésük. A rettegés.
Magyarország szerteszéjjel van. Értelmiségének jelentős része tartás nélkül vegetál, maradék erkölcse elszállt, szinte bármelyik kényszer közmunkás büszkébben róhatja útját kopott gereblyéjével a vállán.
Magyarország egy szar ország lett! És mindaddig az is lesz, amíg közpénzből kioktatott java áttelepül külhonba vagy kussolva helyezkedik, amíg remegő térdű értelmisége még saját gyerekeinek sem tud példát mutatni tisztességből, amíg maguktól is menekülő pedagógusai sorban állnak a jegypénztárnál A szürke ötven árnyalatáért.
Egy széthullott, amortizálódott, meglopott, megkeseredett, butaságban tartott országnak kellene már végre nemet mondania, hogy aztán igent mondhasson.
De nem tud. Csendben retteg.
(Porcsin Zsolt)

Maradék Ukrajnában tömegesen tagadják meg a behívóparancsot

Maradék-Ukrajnában tömegesen tagadják meg a kijevi kormány behívóparancsát, mert nem akarnak sem meghalni, sem mások életét kioltani. A kárpátaljai falvakból eltűntek a fiatalok – hangzott el azon a csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón, amelyet kárpátaljai magyarok és ruszinok, köztük a behívóparancs elől Magyarországra szökött férfiak tartottak.
Dupka Nándor, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség Ifjúsági Szervezetének elnöke elmondta, hogy húszéveseket hívnak be, és háromtól öt évig terjedő börtönbüntetéssel, újabb parancsmegtagadás esetén pedig akár golyó általi halálbüntetéssel is megtorolható a dezertálás. A fiatalok tömegesen szöknek az Ukrajnával szomszédos országokba, köztük Magyarországra. Háborúellenes véleményükért is üldözik az embereket. Példaként hozta föl saját magát. Dupka értelmetlennek nevezte az ukrajnai háborút, és közölte, hogy nem hivatalos adatok szerint eddig 14 magyar halt meg a kelet-ukrajnai fronton. Orbán Viktor miniszterelnöknek és a parlamenti pártoknak címzett levelükben leszögezik: Kárpát- Ukrajna békét akar, a behívottakat meg kell védeni, segíteni kell a lakosságon, mert a gazdasági katasztrófa miatt felütötte fejét az éhezés. Dupka testvérnépnek nevezte az oroszt és az ukránt, és azt mondta, hogy a háború tőlük idegen célokat szolgál.
Bottyán Zoltán, a Magyarok Világszövetségének alelnöke figyelmeztetett, hogy mindkét világháború Közép-Európából indult ki. „Nem akarunk áldozataivá válni egy harmadik konfliktusnak is” – mondta. Utalt az ENSZ Alapokmányának népek önrendelkezésével kapcsolatos elveire, és azt mondta, hogy Amerika lábbal tiporja őket. Kárpát-Ukrajnának semmi köze ehhez a konfliktushoz, Kijevnek semmilyen erkölcsi alapja sincs a behívóparancshoz. A magyarság élete és léte múlik a békén. Bottyán Zoltán az MVSZ egyetértett a Magyar Békekör kezdeményezésével Európai Civil Békekonferencia összehívásáról.
Vaszil Dzsuhán, a Kárpátaljai Ruszinok Világszövetségének elnöke a ruszin nemzeti kisebbség támogatásáról biztosította a kárpátaljai magyar autonóm törekvéseket, mert – mint mondta – az autonómia nem csak népeik békéjét, hanem a fennmaradásukat is szolgálja.
Seres Tamás Fehérgyarmatról annak a meggyőződésének adott hangot, hogy „ez a háború az Egyesült Államok háborúja, és Oroszország nyersanyag kincseinek megszerzéséért folyik”. Etnikai tisztogatásnak minősítette, hogy Kárpátaljáról, a lakosság lélekszámához viszonyítva kétszer annyi embert akarnak besorozni, mint máshonnan. Ukrajna két legfőbb gondjának a kényszersorozást és az élelmiszerhez jutást tartotta. Élelmiszersegélyezésre kérte a magyar kormányt. A katasztrofális helyzetből van kiút – vélekedett -, Ukrajnának rengeteg lehetősége volna gazdasági, környezetvédelmi és turisztikai téren a fellendüléshez. A kárpátaljai magyarság pedig – többnyelvűségével – hídszerepet tölthet be a népek között.
Vass Zoltán Tekeházáról a behívóparancs elől menekült Magyarországra, és elmondta, hogy nagyon sok kárpát-ukrajnai férfi volt kénytelen elhagyni a földjét, mert nem akarja kioltani mások életét. „Ukrajnát senki sem támadta meg, tehát honvédelemről szó sem lehet” – mondta. A kijevi kormány terroristának minősíti, aki a népek jogaiért küzd, és nem akar háborúzni. Ukrajnában a szabad véleménynyilvánítás a büntető törvénykönyv hatálya alá tartozik. Mindenki terrorista és szeparatista, aki nem ért egyet Kijev politikájával – fűzte hozzá. Értesülése szerint 16 ezer fiatalt akarnak elvinni a legközelebbi besorozáskor Kárpátaljáról. Tudatta még, hogy az ukrán kormány 250 ezer halott befogadására alkalmas katonai temetőt alakított ki Odessza mellett. Mindent meg kell tenni, hogy a háború véget érjen, és a temető ne teljen meg – mondta.
Mihail Tyaszkó, a Kárpátaljai Ruszinok Világszövetségének alelnöke teljes szolidaritásáról biztosította a háború ellen tiltakozó magyar fiatalokat. „A ruszinoknak nincs anyaországuk, a magyaroknak viszont van. Kijevnek teljesítenie kell, amit 1991-ben megszavaztak: autonómiát kell adnia Kárpátaljának” – jelentette ki. Petro Porosenko ukrán elnökhöz írt levelükben erkölcsi és vallási okokra hivatkozva ellenzik a katonai behívást, és a parancs visszavonását sürgetik.
A sajtókonferencia résztvevői támogatásukról biztosították a Magyar Békekör tervét Európai Civil Békekonferencia megrendezéséről Budapesten, az idén
(mszf)

Szaúd-Arábia blokád alá vette a Báb el-Mandeb szorost és a jemeni kikötőket

Az Al-Aram egyiptomi újság szerint Szaúd-Arábia blokád alá vette a Báb el-Mandeb szorost, ami a Vörös-tengert köti össze az Indiai-óceánnal. Az arab államok Szaúd-Arábia által vezetett koalíciója ma hajnalban kezdte meg a tengeri blokádot, és az egyiptomi lap meg nem nevezett forrásra hivatkozva azt is állítja, Szaúd-Arábia nyugati flottája blokád alá vonta a jemeni kikötőket is.
Hídfő.net.ru | Báb el Mandeb
Szerdán többek között Bahrain, Katar és Egyiptom is légicsapásokat kezdett Jemenben a huti lázadók pozíciói ellen, elsőként repülőtereken és az infrastruktúra más csomópontjain, ahol külföldi támogatáshoz juthatnak. A katonai beavatkozás Abd Rabbuh Mansur Hadi volt államfő kérésére kezdődött, aki korábban azt követően mondott le, hogy a felkelők januárban elfoglalták az elnöki palotát és házi őrizet alá vették őt. A volt államfő megszökött és elhagyta Jemen területét, majd egy nappal azután, hogy megérkezett Rijádba, Szaúd-Arábia katonai beavatkozást kezdett kormányzata védelmében.
A Reutersnek nyilatkozó amerikai források tagadják, hogy az Egyesült Államok és a huti mozgalom közt bármilyen titkosszolgálati kapcsolat lenne.
Az iszlám síita és vahabita irányzatai közt kibontakozó térségi konfliktusnak azonban határozott geopolitikai vonatkozásaai vannak; a szaúdi elit szerint az Egyesült Államok és Irán egyre közelebb kerül egymáshoz a térségi politikában. Szaúd-Arábia saját térségi hatalmi pozíciójának elvesztésétől tartva megkezdett egy sajátos keleti nyitást, melynek részeként a szaúdi sajtó is az amerikai monopólium megtörésének szükségességét hangoztatja, a kormány pedig helyreállítja kétoldalú kapcsolatait Moszkvával és egy új szövetséget hoz létre a Közel-Keleten. A térségi hatalmak külpolitikai orientációjának felcserélődése a kisebb térségi országokban puccsok sorozatát vonja maga után.

http://www.hidfo.net.ru/2015/03/27/szaud-arabia-blokad-ala-vette-bab-el-mandeb-szorost-es-jemeni-kikotoket

A LEGVADABB HAZUGSÁGOKAT MONDJÁK A NÉMET REPÜLŐBALESETRŐLA MÁSODPILÓTA A KAPITÁNNYAL VESZETT ÖSSZE
Tiszta hazugság az, hogy a másodpilóta öngyilkos akart lenni és hogy nagyon súlyos depressziós volt. Ezt különben is a Lufthansa cáfolta!
Ilyen állapotú ember eleve nem is lehet pilóta és mégis minden hírben ezt hazudják. Miért titkolják a kapitány nevét, képét és ismertetőit? Itt van a kutya elásva! A hírekben még a nevét sem mutatják és a Lufthansa vezetői sem hozták szóba. Minden német és külföldi sajtó hallgat erről az ügyről. Amíg nem látjuk a pofáját, addig a származását sem találgathatjuk..El fog telini idő, amikor valaki meg fog szólalni a kapitányról, az biztos. Miért titkos a kapitány kiléte? Ezt a hazai műsorok sem teszik föl!
A FEKETEDOBOZ HAZUGSÁG
A francia ügyész azokat a hazugságokat mondta, amivel megbízták! A fekete doboz két részből áll. Egyik fele a pilótakabin hangjait rögzíti, a másik része a gép műszaki műszer adatait rögzíti. Egy ilyen fekete doboz 25 órányi adatot képes rögzíteni. Valójában egy ilyen repülés, mint ami volt 2-3 óra, ennek a teljes anyaga megvan, de most azt hazudták, hogy a gép műszaki adatai "elvesztek". S kitalálták a másodpilóta meséjét, hogy bűnbaknak tegyék meg. Valójában ezek a vizsgálók hallották hogy a két pilóta min veszekedett és a másodpilóta kivágta a kapitányt az ajtón, de ekkor már a gépet nem tudta irányítani. Kép: a gép fekete doboza

KIK VIZSGÁLTÁK  MEG A FEKETE DOBOZT?
Mivel nagyjelentőségű ügyről van szó, nem mindegy hogy kik hallgatták meg a dobozból vett hangfelvételeket? Csak a hatóságok? Repülési szakemberek, akik független vizsgálók voltak? Vagy ott volt a Lufthansa képviselője is? Vagy az egészet csak a "Csarlik" vizsgálták? Ez utóbbi föltételezésünk nagyon valószínű.
Mindezekről a nagyon lényeges dolgokról hallgatnak a hírekben. Ráadásul meggyalázzák a hozzátartozók emlékét is, mert nekik most azt kéne hinni, hogy egy őrült pilóta, öngyilkossági szándékkal vezette a hegynek a gépet....Ki az a hülye, aki ezt lehiszi?  Ezek a bűnöző hazudozók még a logikát is figyelmen kívül hagyják, hiszen arra nem adnak magyarázatiot, hogy a pilóta miért ment ki a kabinból, egy ilyen rövid repülési út alatt? Nevetséges az a mese, hogy dörömbölt a kapitány, hiszen ő  előzőleg összeveszett a másodpilótával, aki őt kizárta a kabinból. Kiváncsian várjuk, hogy meddig titkolják a repülő kapitányának a kilétét, előéletét, származását, kinézetét, vallását?


http://amagyaroldal.hu/hirek/content/legvadabb-hazugs%C3%A1gokat-mondj%C3%A1k-n%C3%A9met-rep%C3%BCl%C5%91balesetr%C5%91l


ŐRÜLT BETEGNEK ÁLLÍTJÁK BE A MÁSODPILÓTÁT

A GÉP KAPITÁNYÁRÓL TOVÁBBRA IS HALLGATNAK
A Lufthansa szóvivője megerősítette, a következő felvételi eljárások vannak a pilótáiknál mielőtt repülhetnek:
1. Alapvető szakmai vizsga a Német Űrkutatási Központban (DLR) - Ezek különböző ismeretek tesztek.
2. A kapitány kiválasztását két pszichológus végzi, ezeknek a DLR a cég végzettsége van (szerepet játszik ebben a veszély helyzeteket, mentális tréning, stb.)
3. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat a repülőorvos részéről. (DW, német oldal részlet)

MIÉRT REPÜLT A GÉP A HEGYNEK?
Ezt a kérdést tette föl az amerikai Huffpost, de nem tudtak rá válaszolni. Azzal jöttek elő, hogy a másodpilótának mintegy 600 óra repülési ideje volt, de a gép kapitánya már 6000 órát repült. Idézzük:” a német média csak "Patrick S. " -nek nevezi a kapitányt, összhangban a szokásos gyakorlattal. (huffpost, részlet) Micsoda hazugság! Ebből is látható, hogy a kapitány vagy zsidó vagy néger vagy valami színesbőrű lehetett...A zsidó lap miért nem kérdezi, hogy miért nincs kép a kapitányról? A francia ügyész elszólta magát, amikor a pilóták vallásáról és származásáról szólt!
„CSARLISODNAK” A HÍREK
A Germanwings-szerencsétlenség további részleteit derítette ki a német Bild című bulvárlap. Azt írják: a Barcelonából Düsseldorfba tartó gép kapitánya, aki nem tudott visszatérni a pilótakabinba, megpróbálta baltával betörni az ajtót, és megakadályozni a katasztrófát.A Focus hírmagazin az online kiadásában arról írt pénteken, hogy a fiatalember lakásában különböző tárgyakat és iratokat foglaltak le, köztük "valami nagyon fontos, döntő jelentőségű" dolgot. (ATV, részlet)
Ezek szerint a pilótafülkéből kilökött kapitány a gép belsejében – az utasok szeme láttára – talált egy kisbaltát, amivel elkezdte vagdosni a fülke ajtaját. Ki az a hülye, aki ezt elhiszi?
http://amagyaroldal.hu/hirek/content/lebuktak-%E2%80%9Ecsarlis%E2%80%9D-hazudoz%C3%B3kCsarlik azonnal lebuktak, amikor a másodpilótát tették meg bűnbaknak. A francia ügyész és az FBI rögtön kijelentette, hogy nem terror esemény történt. Ezzel szemben új fejleményeket csináltak....

MIÉRT HALLGATNAK A GÉP KAPITÁNYÁRÓL Patrick Sonderheimer-ről?  (germanwings)

ISZLÁMISTA VOLT A MÁSODPILÓTA?
Egy német oldal, amire sok más oldal is hivatkozik, azt mutatja, hogy a másodpilóta a közeli mecsetbe járt és az Iszlám Állam támogatója volt....Így már tökéletes mesét találtak ki. Ezt is az USA-ban főzték ki. Az oldalon a kép, amikor a nyomozók elviszik a pilóta lakásáról a számítógépet. Amin persze ott vannak az iszlám kapcsolatok. Ez éppen olyan mint az ÁVH Rákosi idejében. Ha a parasztoknál, kulákoknál házkutatást tatottak, akkor a szekrénybe elrejtve mindig találtak egy pisztolyt....
Érdemes megnézni a képet közlő, hirtelen gyorsan csinált blog gyanús címét....Ezek ennyire hülyének nézik az embereket. Semmi bizonyíték nincs arra, hogy ez valóban  a pilóta PC-je. De ha az ővé is volt, azonnal rárakhattak ilyen tartalmú anyagokat.


Úgy tünik, hogy a megveszett Csarlik óránként újabb és újabb hazugságokat találnak ki
.

Kép:telegraph a másodpilótáról, 2013-ban a Lufthansa maratoni futásán

EGYRE VADABB MESÉKET TALÁLNAK KI A „CSARLIK”
HOGY IS VAN EZ?
Beszáll a gépbe a másodpilóta teljesen beteg, agyilag rossz állapotban és ezt a gép kapitánya nem veszi észre rajta? Nem vette észre a kapitány hogy a társa repülés vezetésére teljesen alkalmatlan? Mit szól ehhez a Lufthansa? Mert ezzel a vad hazugsággal a Lufthansa céget támadják meg!
AKI KERES AZ TALÁL
Egy összetépett orvosi papírt találtak a nyomozók a Germanwings-gépet szándékosan elpusztító másodpilóta, Andreas Lubitz lakásában a csütörtöki házkutatás során - közölte a német ügyészség pénteken. A papír éppen keddre szólt, aznapra, amikor lezuhant a Barcelonából Düsseldorfba tartó járat, 150 emberrel a fedélzetén. Lubitznak tehát nem szabadott volna az orvosok szerint dolgoznia, ő mégis felszállt a géppel, a légitársaság előtt pedig elhallgatta a dokumentum létezését. Búcsúlevelet azonban nem találtak a nyomozók - írja a német média. Andreas Lubitzot így most hivatalosan is azzal gyanúsítják, hogy szándékosan vezette a repülőgépet a francia Alpoknak. (HVG, részlet)

http://amagyaroldal.hu/hirek/content/leg%C3%BAjabb-csarlis-hazugs%C3%A1gEgy amerikai bulvároldal a Bustle már eljutott odáig, hogy azzal kezdi, hogy ki volt Patrick Sonderheimer, a gép kapitánya, de ők is csak találgatnak, mert a kapitány kilétét titokban tartják. A másodpilótáról tömegével érkeznek a képek, de a kapittányról semmi! Kép:telegrap képe a másodpilótáról, googlehttp://amagyaroldal.hu/hirek/content/agyonhallgatj%C3%A1k-g%C3%A9p-kapit%C3%A1ny%C3%A1t-patrick-sonderheimert

A Quaestor-botrány igazi rémhíre? Még Orbán sem tud mindent

A kormány majdnem mindent tud. Azt is, hogy a magyar valóság rémes. Ugyanakkor ezt a hírt megtartja magának, esze ágában sincs terjeszteni.
A kormány (és feje) majdnem mindent tud. Azt is, hogy a magyar valóság rémes. Ugyanakkor ezt a hírt megtartja magának. Esze ágában sincs terjeszteni. Valóban csak ez lehet a magyarázata annak, hogy az embereket nem óvta meg attól, amitől magát igen, a Buda-Cash bedőlésének dominóhatásától. Ki is mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter meg a kormányzati kommunikáció felelőse, hogy azért nem szóltak az embereknek, hogy baj lehet, mert az rémhírkeltés lett volna. Az meg ugye bűncselekmény.

A kormány pedig nem akarta megzavarni a köznyugalmat. Elég volt, hogy nála működött az egyszerű életösztön, arról nem tehet, hogy az embereknél nem. Mindebből persze egyrészt az következik, feltéve, de meg nem engedve, hogy az egyszerű kisbefektetők sokkal hülyébbek, mint a kormány, amely csak olyan információkból dolgozott, amelyek - szerinte - nyilvánosan is hozzáférhetőek voltak. Nem nagyon voltak, de persze ők is kaphattak Tarsoly Csabától levelet, akkor meg minek tényleg kongatni a vészharangot.

A rémhírterjesztés másik szála, hogy a kormányzat érvelése igaz lenne, ha a Quaestor nem dőlt volna be. De igen. Nem kicsit, nagyon. És a kormány (feje) tudta. És a maga részéről fel is készült rá. Máshol, ha cunami várható riadót fújnak, felkészítik az embereket, hogy mentsék értékeiket. Nálunk ettől megóvják az embereket, pedig a kormány tényleg mindent tud. És a tudása nagyon megbízható. Nem órára, de napra pontosan még azt is képes volt megjósolni egy kormányzati forrásunk, hogy Magyarországon mikor viszik majd el a rendőrök a milliárdokat elcsaló cég vezetőjét.

A legrémesebb hír, de ezt tényleg ne terjesszék, hogy a kormányfő azt mondja, azt azért még ő sem tudja, hogyan került közpénz brókercéghez. Ezt még vizsgálják. Meg azt is, hogy állampapírból miként lett készpénz. Azt mondja, a pesti flaszteren terjedő pletykák alapján szólalt meg a vészcsengő, hogy ki kell venniük a közpénzeket a brókercégektől. Na most is érdemes lenne meghallani a pesti flaszter pletykáit, mert ott bizony a keményen dolgozó kisemberek nagyon furcsállják az egészet.

A kisemberek között még mindig téma a diplomata rejtélyes halála, a Quaestor-károsultak öngyilkossága és persze az, hogy Tarsoly Csaba személyi titkárának kedvese a legfőbb ügyész lánya. Nem nagyon értik azt sem, miért mutogat még mindig a Fidesz másokra, miért nem hullanak a fejek. Még a fideszesek sem értik, hogy Orbán Viktor miért nem rúgja már ki "ezeket". Azokat, akik ilyen kínos helyzetbe hozták, azokat, akik vélhetően neki sem szóltak arról, mit művelnek a köz pénzeivel. Úgy általában kis magyar abszurdnak tartják az egészet a kisemberek, akik közül a cikkeinkhez hozzászólók némelyike a brókerbotrányt olyan súlyúnak nevezi, hogy ha az ellenzék ezt sem tudja kihasználni, akkor tényleg dilettáns.

Quaestor-ok szedték a nép pénzét a római birodalomban. A helyzet azóta semmit nem változott.
Az elnevezés is már magában provokatív. (Nagy Rudolf)

Kapcsolódó:
Videó: Éjjel vitték el a rendőrök a Quaestor-vezért
"A kormány már korábban tudhatott róla"
Orbán megkapta Tarsoly levelét, és el is olvasta
Tarsoly titkára Polt lányával jár
Bayer Zsolt: Quaestor
Quaestor-csőd: Egy diplomata rejtélyes halála, Szijjártó bukása
A Quaestorral együtt dőlt Orbán mítosza
Megvédték a pénzüket
Kőkemény állítás: Szijjártótól várt segítséget a Quaestor-vezér
Nincs mit elvenni Tarsolyéktól
Elutalták 28 ezer ember pénzét a BRB Bankból, de a pénz útközben eltűnt
Veszteséges az állami brókercég
Itt van a Quaestor-botrány minden részlete
Lázár János szerint Orbán Viktor minden megtett, hogy a megmentse a zemberek pénzét. De nem sikerült neki
A nettó minimálbér kevesebb, mint a létminimum
A magyarok élete egy fabatkát sem ér
Lázár: "aki nem vitte semmire az életben, az annyit is ér"
Így kell gyárat avatni a "keményen dolgozó kisemberek hátán"
Brüsszel visszautasította az Európa legdrágább autópályájaként elhíresült M4-es beruházás finanszírozását kartellgyanú és túlárazás miatt
Szabó Tímea: a parlament feloszlatását és előrehozott választásokat fogok kezdeményezni

Tarsoly titkára Polt lányával jár

“Pesti ésszel, és az Egyház segítségével!”

Nyer-e életet az idővel a csődbe jutott Quaestor és vezére? Mire volt, lesz elég az a néhány szabad nap, hét a felelősségre vonásig, amelyet vélhetőleg azért is kapott, hogy menteni tudja a pénzét vagy pótolni a hiányt, de legfőképpen azért, hogy politikai támogatóinak a nyomait eltüntesse. És elég lesz-e ennyi Tarsoly Csabának ahhoz, hogy befogja a száját?
Ez neki nem megy olyan könnyen. Szangvinikus alkat, ritkán mérlegeli indulatból elejtett szavai hatását. Amikor győri futballcsapatát a helyi autógyár szponzorálni kezdte, s a játékosok kocsikat kaptak, az adományozó metaforikusan, a helyben gyártott motorra is utalva diszkréten ráfestette a karosszéria oldalára, hogy „Győri szívvel”. A járművek átvételekor Tarsoly fennhangon megjegyezte: Győri szívvel, de pesti ésszel!
csalók
Nem csoda, hogy a győriek többsége nem zárta a szívébe, még a futballszurkolók sem, hiszen a Quaestor elnöke azt a véleményét is szívesen hangoztatta, hogy győri anya képtelen jó focistát szülni. A Quaestor-birodalom tehát fővárosi ésszel épült fel, s történetének ma még elég foltos, homályos röntgenképén felfedezhetők azok az érhálók, melyeken oda-vissza pumpálták a pénzt. Kisbefektetők, külügyi háttérintézmények, fontos magánszemélyek pénzét.
Ha az egykori kollégiumi szobatárs, Simicska Lajos Orbán Viktornak küldött hadüzenete és első célzott lövései után a börtönnel fenyegetett Tarsoly Csaba is kiteríteni kényszerül a lapjait, abból alighanem politikai földindulás lesz Magyarországon.
Orbán már azzal is hatalmas kockázatot vállalt, hogy külügyminisztere megmentése érdekében magára húzta a felelősséget azért, hogy napokkal a hivatalosan egyébként máig be nem jelentett öncsőd előtt tudta, rögvest összedől a kártyavár, de erről „a keményen dolgozó kisembereket” valahogy elfelejtette értesíteni.
Hatalmas politikai tét foroghat kockán, ha sok ezer ember jogos dühét, mérgét hagyta maga felé terelni, és sajátjai méltatlankodása ellenére is engedte szabadon intézkedni lebukott pártfogoltját. Tarsoly pedig hiperaktív, reorganizál, tervez, Josip Tot és Kaya Ibrahim licenszét veszi át, a közmunkás Orgován Bélát nevezi ki vezérigazgatónak, de aztán kiderül, hogy ha minden filozófiai tétel ellenére bele is lehet lépni kétszer ugyanabba a folyóba, ez most nem az a történelmi és lélektani pillanat. Így aztán visszacsüccsen a vezérigazgatói székébe.
A Fidesz számára a tét maga a hatalom. S az esetleges földindulás rezgései nemcsak a politikusokat érhetik el, hanem a kormányzó párt holdudvarát, annak támogató szervezeteit is. A Quaestort ugyanis nemcsak pártpolitikai csatornákon keresztül táplálták, de
használta és hizlalta a katolikus egyház is, amellyel Tarsoly igen korán kezdett üzletelni.
A HVG 2000-ben kiderítette, hogy a Quaestor 1998 óta részt vesz a nemzeti zarándoklatok szervezésére kizárólagos jogot szerző Catholica 2000 nevű vállalkozásban, melynek maga Paskai László, az akkori budapest-esztergomi érsek is tulajdonosa volt.
A Quaestor később is hű maradt az egyházhoz, az Erdő Péter bíboros által kezdeményezett, italkereskedelemmel, étkeztetéssel, mozgó vendéglátással foglalkozó Vinum Primatis Zrt.-ben bukkant fel. A cégben a Quaestor és az Incoronata, a Mátyás-templom kulturális központja 50-50 százalékban lett tulajdonos.
A bíboros által meghívott testületbe olyan emberek kerültek be, mint például Baldauf László, a CBA elnöke, Béres József, a Béres Zrt. elnöke, Csányi Sándor, az OTP elnök-vezérigazgatója, Csizmadia László, a Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Főiskola nyugalmazott főigazgatója, Kovács Árpád, az Állami Számvevőszék akkori elnöke, Lomnici Zoltán, aki az idő tájt a Legfelsőbb Bíróság elnökeként tevékenykedett, s Tarsoly, a Quaestor Zrt. elnök-vezérigazgatója. Plébánosok szerint a nagyobb adományok, az urnahelyek értékesítéséből befolyó pénzek egy része a Quaestornál landolt, mert „ez volt az elvárás”. Az egyház közismerten szabadon mozgathatja részben ellenőrizetlen pénzeit. Tóth György, a Győri Egyházmegye sikkasztásért elítélt számvivője szerint „a magyar katolikus egyház felső rétege néhány tagjának a fő szentsége elsődlegesen a pénz, s csak másodsorban a Jóisten”.
Hihette-e a Quaestor vezére, hogy ilyen illusztris társaság környezetében, a politika támogató védőszárnyai alatt bárki és bármi korlátozhatja valaha is a hatalmát, birodalmának növekedését?
Gondolhatta-e, hogy ha – feltéve, de meg nem engedve – egyszer őt kénytelen-kelletlen, de mégiscsak lelökik a vár fokáról, nem tudja-e magával rántani a többieket?
Pontosan tudhatta, milyen a magyar közmorál, melyek a bocsánatos bűnök, s biztos lehetett abban, hogy azok az állami szervek, amelyeknek egyébként ez a kötelességük, általában nem fecsérelik az időt a lojális barátok érdemi ellenőrzésére.
A Quaestor simán kibocsáthatott engedély nélkül 150 milliárd forint értékű kötvényt. A politika, a kormány csak azzal tudná lecsendesíteni a károsultak többségét, ha valahonnan kifizetnék a pénzüket. Jelen állás szerint a vétlen pénzügyi szektorra nyomják rá ennek a terheit. Ráadásul az a furcsa helyzet állt elő, hogy azok jártak jól, akik fiktív, nem létező kötvényekhez jutottak, hiszen a Befektetésvédelmi Alap csak róluk tud gondoskodni.
Mi lesz a többiekkel? Pintér Attila pár napja egyedül ült a győri pláza egyik padján. Pintért a Quaestor tulajdonosa vitte edzőnek Győrbe, a kudarcok idején is kitartott mellette, ő pedig ezt bajnoki címmel hálálta meg. Akkor Pintért és Tarsolyt ruhástul dobták a klub medencéjébe, együtt fürödtek a sikerben. Pintér most magányosan ül, ami persze semmit sem jelent, és aligha valószínű, hogy ő része lett volna bármiféle pénzügyi machinációnak, a járókelők mégis azt találgatják: haszonélvezője vagy ő is kárvallottja a Quaestornak.
csalók
Ő is bukott együtt a birodalommal, vagy ahhoz a kivételezett körhöz tartozott, mely napokkal korábban tudta, hogy az összeomlás elkerülhetetlen, s időben kivette a pénzét? Már ha egyáltalán ott tartotta azt. A játék folytatódik, mégpedig több pályán, általában zárt kapuk mögött, közönség nélkül. Bíró nincs, a szabályokat maguk alkotják a szereplők, s ki tudja, betartják-e azokat. Nem látható, ki kinek a mezében védekezik vagy támad. Az eredményjelző táblán egyelőre semmi biztató hír nem olvasható.
Miközben a Fidesz a Quaestoréhoz hasonló botrányok miatt is elindult a már nagyon is közelinek látszó szakadék felé, az elsíbolt százmilliárdok, az elsikkasztott ország árnyékában egyre inkább jelentéktelen bóvli lesz a népharagot kiváltó Rolex óra és Gucci táska. Mert azért azt is látni kell, hogy a kialakult gyakorlat nem csak a Fidesz-találmánya! Ők csak tökéletesítették elődeik módszereit abban a szilárd hitben, hogy hatalmuk örök és ledönthetetlen. Ma már azonban minden “keményen dolgozó kisember” számára világossá vált, hogy a magyar társadalom néhány maffiacsalád (és ezt akár szó szerint is lehet érteni) pénznyerő helyévé vált. Amely maffiabandákat el kell zavarni!
A devizaügyek, a bank- és brókerbotrányok, a 25 éve tartó nyíltszíni és egyre pofátlanabb rablóhadjáratok megtapasztalása a végletekig kiszipolyozott “keményen dolgozó kisembereket” és a kilátástalanságba taszított, földönfutó-és rabszolgalétre ítélt millió fantáziáját is kezdi megmozgatni. A demokratikusnak nevezett ellenzék hatékony, eredeti kezdeményezéssel nemigen állt elő, pedig annyi lehetőséget kapott, amennyivel máshol mások kétszer buktatnának kormányt, még akkor is, ha az úgy be van betonozva, mint a Fidesz. Nem is állhatott elő, hiszen még ha másik néven is, de ugyanaz a garnítúra verduválódik a hatalomszerzés reményében, amely eddig is része volt 1990-től Magyarország széjjelrablásának, kifosztásának, tönkretételének. Ráadásul haszonélvezőként. Az egyik hiteltelen rablóbanda olvassa most a saját bűneit is a Fidesz fejére! És viszont.
Ám-és ez az igazi nagy baj-bármilyen hihetetlennek is tűnik, jó eséllyel ácsingóznak a Fidesz romjain a zsákmányszerző pozícióra. Sajnos a magyar társadalom önvédelmi képessége, immunitása közismerten gyenge. Sem a politikai, sem a pénzügyi szélhámosok ellen nem tudja mozgósítani maradék erejét.
A Quaestor génjeiben hordozta saját bukását, mégis tízezreket tudott becsapni, átverni. Mint ahogyan a rendszerváltó banditák által kimódolt és működtetett országtönkretétel. De ennek a rendszernek a bukása még várat egy kicsit magára!
A befektetők zöme talán úgy gondolkodott, mint a Quaestor tulajdonosa: a politikai védettség mindenható. Mindentől megóv. És a “befektetők” közül némelyeket meg is óvott. Mások meg-és magyarok milliói, egy elsikkasztott ország kifosztott, kilátástalanságba taszított tömegei- kulloghatnak szédelegve, lerongyolódva, éhes hassal, ázva-fázva, lehajtott fejjel az egykoron virágzó országuk bűzölgő romjai között. Hallva a “sikeres befektetők” boldog és elégedett-netán kárörvendő-távoli vihározását.
És felteszik egymásnak a jól ismert kérdést:

MEGÉRTE A RENDSZERVÁLTÁS?  EZT AKARTAD?

(NOL-nyomán)

Minszkben is megkezdődött a majdanista felforgatás!

minszk
Alekszandr Lukasenko is úgy fest nekifoghat lassan a tavaszi nagytakarításhoz!
“Európa utolsó diktatúrájában” tegnap már nem bírt magával a majdanista horda. Minszkben rendezett cirkuszt közel háromezer eunionista-majdanista bolond. Ők “euromajdant” szeretnének Belorussziában is, és evégből már neki is fogtak Minszk felforgatásához. Csak úgy lobogtak a EU-s zászlók!
https://balrad.wordpress.com/2015/03/27/minszkben-is-megkezdodott-a-majdanista-felforgatas/

Magyarország felvételét kérte a Csendes-óceáni Szövetségbe

Ünnepélyesen megnyitotta a mexikóvárosi magyar kereskedőházat Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki több megállapodást is aláírt a mexikói kormánnyal, és Magyarország megfigyelőként való felvételét kérte a Csendes-óceáni Szövetségbe.
A magyar tárcavezető, aki Ildefonso Guajardo Villarreal mexikói gazdasági és José Antonio Meade Kuribrena külügyminiszterrel folytatott megbeszéléseket, az MTI-nek telefonon elmondta, hogy a tavalyi magyar export Mexikóba abszolút rekordot döntött és 17 százalékos növekedést követően elérte a 640 millió dollárt. Magyarország a miniszter szerint idén szeretné tovább növelni kivitelét, ezért a mexikóvárosi látogatása során hat lépés, illetve megállapodás valósult meg.
Fontosnak nevezte, hogy Mexikó lehetőséget kínál a regionális együttműködés szempontjából is. Az ország ugyanis jelenleg a Csendes-óceáni Szövetség soros elnöke, amelynek 9 európai uniós megfigyelő tagja van.
A szövetség teljes jogú tagjai Mexikó, Chile, Kolumbia és Peru. Megfigyelőként szerepel többek közt például Belgium, Finnország, Franciaország, Németország és Svájc is.
“A mai napon kértük a megfigyelő tagként való felvételünket ebbe a szövetségbe, amit a mexikói kormány támogat” – mondta. Hozzátette, a felvételt remélhetően már az áprilisi csúcstalálkozón jóváhagyják. “Ez további lehetőséget nyit a számunkra a latin-amerikai országokkal való regionális együttműködésben” – jelentette ki Szijjártó Péter .
(MTI)

Ismét civil halottak Dondasszban!

gránát
Donbasszban kezd eldurvulni a helyzet. Legalábbis atekintetben, hogy a valcmanista latortüzérség terrorjának már ismét naponta esnek áldozatul ártatlan civilek.
Mára virradóan Dokucsajevszket érte civileket lemészárló kijevi tüzérségi támadás. Három civil halt bele a tegnap késő este bekövetkezett terrorba. A valcmanista latortüzérség Novotroickojéból ostromolta Dokucsajevszk lakótelepét.
Trudovszkojéból Jaszinovataját bombázták a martalócok. Ez pedig csak nagy kaliberű lövegekkel volt lehetséges-olyan lövegekkel, amik Kijev szerint a környékben már régóta nincsenek is.
Donyeck “Oktyrjabszkij” kerületét az éjszaka több alkalommal ágyúzták a valcmanista pribékek.
A donyecki repülőteret a változatosság kedvéért mára virradóan Peszki latrok által uralt részéről ágyúzták gyújtógránátokkal.
Ugyaninnen Szpartakot is lőtték, ugyanezzel a technikával.
Peszkiben egyébként egész éjjel kézifegyverekkel lőtték egymást a felek, miközben Bahmutka környékén is ment a kóstolgatás.
Sirokinonál egyfolytában zajlanak az összecsapások.
Ma kora reggel Szelidovoból népes és komoly fegyverzettel-tankokkal és önjáró lövegekkel-megerősített martalóckonvoj indult Donyeck irányába.
Alekszandr Zaharcsenko Donyeckben bejelentette: a DNR Kijev trükközése miatt felfüggesztette a fogolycserét. A junta ugyanis kizárólag gyerekeket és nőket ajánlott fel a DNR fogságában lévő pribékjeiért cserébe.
https://balrad.wordpress.com/2015/03/27/ismet-civil-halottak-dondasszban/

Klasszikus történet, klasszkus vagyoni háttér! Én csak egy vagyontalan vezérigazgató vagyok!

Nincs az őrizetbe vett Tarsoly Csaba Quaestor-vezér nevén igazán értékes vagyon.
Ingatlanokkal nem felelnek
A Bors úgy tudja, hogy Tarsoly többszázmilliós, budai villája egy svájci cég tulajdonában van. Apja, Tarsoly Vince XVII. kerületi háza pedig Tarsoly Vincéné tulajdona, és neki nincs üzletrésze a Quaestorban.
Fura összefonódás
Közben Tarsoly Csaba személyi titkárának, Mikuska Zoltánnak a Blikk információi szerint Polt Péter legfőbb ügyész az „apósjelöltje”, hiszen annak nagyobbik lányával jár. Mikuska a Miniszterelnökségről igazolt át a Quaestorhoz kicsit több mint három évvel ezelőtt.
Bűnügyi őrizetben
A rendőrség éjszaka kiadott közleménye szerint a Quaestor-üggyel összefüggésben előállított három embert a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai gyanúsítottként hallgatták ki csalás miatt, majd bűnügyi őrizetbe vették őket. A nyomozás a Fővárosi Főügyészség fokozott ügyészi felügyelete mellett zajlik.
(origo)