2015. január 23., péntek

Feltörekvő európai jobb- és baloldali pártok - Kilépő?

Az európai protesztpártok számára "választási szuperév" lesz 2015: egy sor EU-tagállamban mintegy tucatnyi fontos választás esedékes ebben az évben, és Görögországhoz hasonlóan több másik országban is a protesztpártok előretörésétől kell tartania a régi politikai elitnek - mutat rá elemzésében a Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) című német lap.
Spanyolországban például, ahol 24 százalékos a munkanélküliség és novemberben parlamenti választások lesznek, a Podemosszal (a név magyarul annyit tesz: Képesek vagyunk) egy protesztpárt van feljövőben, amelynek a programja hasonló a görög Szirizáéhoz. Közvélemény-kutatások szerint a párt támogatottsága 28 százalék körül jár, tehát a kormánypárttal, a Mariano Rajoy vezette Néppárttal megközelítőleg azonos szinten áll.

Akárcsak a Sziriza, a Podemos is véget akar vetni a német diktátumnak tartott gazdasági megszorításoknak, és a spanyol állam adósságainak elengedése mellett száll síkra. Magasabb béreket és több állami juttatást ígér, emellett egy új állami bank alapítását és a hiteljogosultság törvényi biztosítását. A tervezett szociális juttatásokat a magasabb jövedelműek és a nagyvállalatok adójának emelésével teremtené elő Pablo Iglesias pártelnök.

A protesztpártok táptalaját a gazdasági válság szolgáltatja - állapítja meg a FAZ. A válság sújtotta országokban tömegével pártolnak át a szavazók a Szirizához és a Podemoshoz hasonló pártokhoz, mivel egyre több választópolgárnak elege van a Brüsszel és Berlin diktálta reformkövetelésekből.

Eközben az euróövezet magországaiban az új pártok, mint például az Alternatíva Németországnak (AfD) nagy számban nyernek meg maguknak szavazókat, akik megelégelték, hogy a nézetük szerint a reformokra hajlandóságot nem mutató déli országok helyett fizessenek.

A Goldman Sachs befektetési bank egy másik okot is lát a folyamat mögött: eszerint az euróválság miatti frusztráció keveredik a globalizációval és a kapitalizmussal szembeni ellenérzésekkel. A bevándorlók áradata és a szegények és a gazdagok közötti egyre növekvő különbség következményeitől való félelem a bal- és a jobboldali populizmusnak egyaránt sok hívet szerzett - mutat rá Huw Pill, a Goldman Sachs Európával foglalkozó vezető közgazdásza.

Elemzők lehetségesnek tartják, hogy a bank- és az államadósság-válság után Európára most az egyre csökkenő demokratikus legitimációjú politikai vezető réteg válsága vár. Az Európa-kritikus protesztpártok felemelkedése mind nehezebbé teszi az euró megmentéséhez szükséges strukturális reformok politikai keresztülvitelét. "Valószínűsödni látszik a piac- és vállalkozás-ellenes politikai programok térnyerése" - mondja Tina Fordham, a Citigroup politikai elemzője.

A Goldman Sachs szerint Európa pártpolitikai térképének eddigi, bal- és jobboldalra való felosztása egyre inkább meghaladottá válik. Amennyiben fennmaradnak a gazdasági nehézségek, egy új politikai törésvonal fog előállni. Egyik oldalán a régi, többségében Európa-párti pártok lesznek majd, jobb- és baloldaliak egyaránt. A másik oldalon Huw Pill szerint a baloldali és a jobboldali populista szerveződések helyezkednek majd el, amelyek felmondták ezt a proeurópai konszenzust. Például az évek óta recesszióban lévő Olaszországban a közelgő elnökválasztás mozgásba hozza majd a politikát, ami miatt az sem zárható ki, hogy 2015-ben előre hozott parlamenti választásra kerül sor. Ha így alakul, Matteo Renzinek, a szociáldemokrata kormányfőnek bal- és jobboldali euroszkeptikus pártok masszív falanxát kell legyűrnie, ha kormányon akar maradni.

Közvélemény-kutatások szerint az olasz választók többsége olyan pártokat támogat, amelyek nyíltan az euróövezetből való kilépés mellett kardoskodnak. Az olasz jobboldalon Matteo Salvini, az Északi Liga vezetője ágál az euró ellen, amelyet a németek "bűnös tervének" tart és amelynek célját Olaszország leigázásában látja. A középtől balra eközben Beppe Grillo Öt Csillag mozgalma terjeszti ki a hálóját. Grillo népszavazást ígér a lírához való visszatérésről.

Növekszik a hagyományos pártokra nehezedő nyomás Franciaországban is: a tavaly májusi európai parlamenti választásokon a Nemzeti Front kapta a legtöbb szavazatot, az a párt, amely nemcsak hogy az euróövezetből, de az Európai Unióból is kiléptetné Franciaországot. A márciusban esedékes helyhatósági és a decemberben várható regionális választásokon további győzelmekre számíthat az FN. Ez a párt szintén nehezen sorolható be a hagyományos bal-jobb sémába.

Marine Le Pen pártelnök egyrészről a Charlie Hebdo szatirikus hetilap elleni terrortámadás nyomán népszavazást követel a halálbüntetés újbóli bevezetéséről, másrészről szélsőbaloldali pártoktól kölcsönöz programpontokat, és Franciaországnak a Kereskedelmi Világszervezetből (WTO) való kilépést követeli. A párizsi szocialista kormány aggodalmasan figyeli az FN-t, és nem mer határozottan nyúlni az állami kiadásokhoz és kedvezményekhez, nehogy még több választót hajtson az FN táborába.

Sehol nem olyan törékeny manapság az Európa-párti konszenzus a FAZ szerint, mint Nagy-Britanniában, ahol az Egyesült Királyság Függetlenségi Pártja (UKIP) Európa- és idegenellenes programja lett kelendő politikai sláger, és megerősödött a Skót Nemzeti Párt is.

A UKIP képviselte, egyre nagyobb nyomás hatására David Cameron miniszterelnök népszavazást ígért az EU-ból való kilépésről. George Buckley, a Deutsche Bank Nagy-Britannia-szakértője szerint a májusi választás fordulópont lehet Nagy-Britannia politikatörténetében. A felmérések szerint ugyanis a brit politikát évtizedek óta meghatározó két hagyományos nagy párt - a Toryk és a Munkáspárt - egyike sem számíthat többségre.


Hírfigyelő Szolgálat

Quo Vadis – avagy merre tart a világ?

Összefüggések
Mint tudjuk, minden mindennel összefügg. Lássunk néhány tényt. A történelem során világ feletti pénz uralmat, s ezzel a tényleges irányítását néhány zsidó család kaparintotta meg, az aljas eszközökben sosem válogatva. A pénzügyi hatalmuk növelésére és védelmére, különböző ideológiáikat terjesztő, titkos feladatokat végző társaságokat és fegyveres szervezeteket hoztak létre. Ezek a ma is létező szervezetek különféle átalakuláson mentek keresztül; valamint újabb, nemzeteken átnyúló háttér szervezeteket és jogi személyiséggel rendelkező pénzszivattyúként működtetett magántársaságokat fejlesztettek ki maguknak, titkosszolgálatokkal, kémszervezetekkel, ahogy dukál.
Törzsfejlődésük során megszerezték maguknak az uralkodóházakat, a Vatikánt, az országok kormányait. Nagyon kevés olyan ország van ma a világon, ahol közvetlenül, vagy közvetve ne ők irányítanának a háttérből.
A világot elárasztották a hamis pénzeikkel, miközben ennek valódi fedezetét – azaz a nemzeti kincseket, a hazai vállalkozások -, és az emberek vagyonát egyre gyorsabb ütemben veszik saját tulajdonukba, emiatt rendszeresek a tervezett gazdasági- és a politikai válságok és az ezzel együtt járó háborúk, zavargások világszerte.
Mára ezeket a családokat már nem csak a leszármazó zsidók alkotják, hanem különböző beházasodásokkal (eredetileg nem zsidó, vagy csak félig zsidó származású családokkal keveredve) vér- és vagyonfrissítés ment végbe. Ezért összefoglalóan a „táplálkozási” lánc csúcsán lévőket és kiszolgálóikat cionistáknak, atlantistáknak nevezzük. Egy kutya.
(A velük szemben álló, élethalálharcot vívó ellenlábasaikat nevezzük eurázsiaiaknak.)
„Összeesküvés” elméletek
A fent említett világhódítás eszköztárában manapság a leggyakrabban használt és általuk leginkább kedvelt eszközök az adósrabszolgaság, a gazdasági válság, a pénzügyi összeomlás, a háborúk, a fegyveres konfliktusok, forradalomnak álcázott zavargások, továbbá politikai változásnak, esetleg „rendszerváltásnak” beállított hatalomátvétel, puccs, államcsíny, és gyilkosságok.
Nos, a fenti felsorolásban szereplő események egyike sem a véletlen műve. Mindegyik jól megtervezett és alaposan előkészített forgatókönyvre épül, melyet folyamatosan kiigazítanak, kontrollálnak, és mögé rendelik a szükséges pénzt, paripát és fegyvert.
Az elmúlt időszakból, emlékszünk az Arab tavasz, Narancsos forradalmak, Foglald el a Wall Street-et, a Balkáni háborúk, és még sok más hasonló fedőnevekkel ellátott és megvalósított tervekre.
Amikor idő előtt, vagy később kiderülnek és napvilágra kerülnek a háttérhatalom tervei, tettei, rendszerint összeesküvés elméletnek nevezve próbálják bagatelizálni saját szerepüket.
Mindig a háttérben meghúzódva mozgatják a szálakat, maguk előtt tolva a bűnbakokat, illetve a kegyvesztetteket. Sőt akár egész országokra, népekre mutogatnak.
A fenti rövid összefoglaló adja a magyarázatát a mostanság kibontakozóban lévő III. Világháborúnak. (Bár meglátásunk szerint a világháborúk nem értek véget, csak hosszabb rövidebb időre szünetelt a fegyveres konfliktus, illetve lokalizálódott)
Ennek a világháborúnak a lokalizált része, Szíria, Irak, Irán, Palesztina, Líbia, Egyiptom, Grúzia, Afganisztán, Mali, Horvát tavasz, Délszláv háború, stb. háborúi, illetve a háború közeli állapotok fenntartása.
Európában és az USA-ban jellemzően az időről időre tervezett zavargások kirobbantása a jellemző módszer.
A Jugoszlávia szétesését követő Délszláv háború óta, többször kellett szembesülnünk, egy-egy hasonló végkimenetelt hordozó cionista tervvel.
Ukrajnát nem csak a cionisták ítélték halálra
Tudnunk kell, hogy Ukrajnában (is) rendkívül gyors romlás következett be a Szovjetunió felbomlását követően, szinte minden területen. Népessége sem egységes. A korrupció melegágyává, és a politikai csatározások hadszínterévé vált az ország.
Az ukrán vezetésbe a mindenkori oligarchák harcaiból épp győztesen kikerülő személyek és holdudvaruk ült be. A Kucsma, majd Janukovics nevével fémjelzett Régiók Pártja kevésbé volt nyugatpárti, míg Timosenko (Julija Timosenko Blokk pártszövetség – lényegében a Haza párt) kifejezetten a „nyugati nyitás” képviselője, ahogy sajnálatosan nemcsak a cionisták (mossad ügynökeikkel együtt), de maguk az ország korrupt felelőtlen vezetői is.
Janukovics korruptsága, becstelensége és a nép kizsákmányolása miatt, – könnyű volt a majdannak úgymond szociális színezetet adni. – Főleg az elején. Ez egyébként igaz a felforgatás alá vett országok vezetőire is. Különben nem lehetett volna egykönnyen szembe fordítani velük a népet.
Janukovics maga is egy gazdag korrupt politikus sőt, (van) illetve volt múltja is:
Janukovicsot fiatalkorában kétszer is börtönre ítélték, egyszer 1967.12.15-én (17 évesen) három évet kapott rablásért, 1970.06.08-án (20évesen) pedig két évet kapott erőszakos támadásért, de szemtanúk szerint valójában részegen elkövetett nemi erőszakért. A dolog pikantériája, hogy 1978-ban a Donyecki barátok eltüntették a bírósági iratokat.
Ezenkívül a donyecki iparmágnás barátok minden eszközzel támogatták a választásokban is. Rossz nyelvek szerint a donyecki klán egyik vezetőjeként tartják számon. Az oligarchákhoz fűződő kapcsolatát azóta is ápolja, melyet még kormányzóként alapozott meg. A kapott támogatást elnökként meg is hálálta.
Janukovics_vagyonJulija Timosenko – méltó párja Janukovicsnak – szintén a gáz- és kőolaj bizniszből szedte meg magát férjével együtt. Köszönhetően a Pavlo Lazarenkónak Ukrajna akkori miniszterelnökének, akitől az orosz földgázkereskedésre monopol jogot kaptak.
A hihetetlen luxusban élő ukrán milliárdos oligarchák, – akárcsak nálunk – Ukrajna és az ukrán nép totális kizsákmányolásának árán szerezte hatalmas vagyonát. Ráadásul a ciprusi, s egyéb székhelyű offsore cégek számukra sem ismeretlenek.
A politikát a pénz mozgatja. A pénzt pedig atlantista segítséggel szerzik. Amíg Janukovics hajlani látszott az EU-s csatlakozásra, (mert, hogy az emberek létfeltétele, élete, munkahelye neki sem számított) addig a cionistáknál szalonképes volt. Azonban amikor nemet mondott Ukrajna további, immár EU-s közvetítésű kifosztására mindjárt kegyvesztett lett az EU urainál.
Az egész politikai garnitúra, a közszolgálat vezetőivel együtt ugyanolyan korrupt, népellenes, és érzéketlen fosztogató, mint a magyarországi, vagy más eu- és usa béli társaik meg cionista gazdáik. Ami nem is csoda, hiszen ugyanazt az urat szolgálják mindahányan; a Mammont
Magyarországi „majdan-buli”
Az ukrajnai forgató könyvet próbálták hazánkra is ráerőltetni. Ennek elméleti és valós feltételei is megvoltak. Hiszen a mi országunkat ugyanolyan levitézlett, a cionistákkal kollaboráló országfosztók szolgáltatták ki a globális bankárkasztnak, saját meggazdagodásukért, mint pl. Ukrajnában, vagy egyebütt.
Ha becsületes, bátor és hozzáértő gerinces politikusaink lennének, akkor felforgatásra még gondolni sem tudnának a globális pénzoligarchák. Így azonban a magyar nép elégedetlensége, felháborodása, valamint a korrupt és dilettáns kormány iránti ellenszenv pedig már adott volt e művelethez. A provokátorokat, pénzt nem kímélve épp úgy pozícióba helyezték, mint a külföldi „szakértőket”, és politikusokat a Fidesz-kormány pedig hibát hibára halmozott. Ennek egyik oka a Fidesz pártban megindult szakadás, amelynek motivációja a hatalmi gazdasági pozíciókért folyó belső küzdelem, illetve az irányzatok harca a miniszterelnök befolyásolására. Az, hogy Orbánt melyiküknek mennyire áll módjában zsinóron rángatni, változó; mindig az adott eszközöktől, kapcsolatoktól és Orbán hiányosságaitól függ. (megjegyezzük ez a belső eltérő irányzatok harca kísérteties hasonlóságot mutat az MSZP, SZDSZ, stb. 90 óta előforduló pártok és a végstádiumban haldokló MSZMP belső harcaival.) E tekintetben sincs új a nap alatt.
Emlékeztetünk csak a legutóbbi, a net-adó, a megszállási szobor és hasonló ügyek kapcsán, hogy a hibás döntések, a nem egyértelmű és egyöntetű kiállás a fideszesek regnálását is végigkísérte. A folyamatosan hezitáló, és kállai-kettőst járó határozatlan, gyengekezű, döntésképtelen és népellenes kufárkodó kormányfőkből nem volt itt hiány az elmúlt 30 évben.
Bedöglött majdanos tervek
Hogy mindezek ellenére mégsem sikerült eddig a majdanista forgatókönyvet megvalósítani, egyáltalán nem a fideszeseken múlt.
Ahogyan az utóbbi évtizedekben sosem nyert egyetlen kormánypárt sem, hanem mindig az őket megelőző ellenlábas párt veszített. Azaz a másik még rosszabb teljesítményének, és a választók igen rövid emlékezetének köszönhették a hatalomba való cirkulálásukat, no meg a választási csalásnak és hazugságoknak.
A cionisták arra számítottak, hogy az általános elégedetlenséget kiváltó kormányintézkedéseket fel tudják használni egy jó kis hangulatkeltő sok–sok ostoba tüntetőt odavonzó demonstrációra, melyet aztán a megfelelő provokátorok majdanná alakítanak át a jól bevált „Állj az élére!” módszerével.
Csakhogy a rosszul megválasztott „vezéregyéniségek” önmagukat lejáratott „nagy ívű” szónokok, és műkedvelő ifjú titánok és titániák, akik túljátszották a szerepet, elég gyorsan leleplezték magukat.
A nem lefizetett honlapok pedig nem mulasztották el felhívni a figyelmet arra a tényre, hogy mi folyik a háttérben. Magunk sem rejtettük véka alá, hogy mi zajlik a felszín alatt, s óvtuk olvasóinkat attól, hogy részt vegyenek ezeken a liberális és valójában EU-t népszerűsítő demonstrációkon, ahol pusztán a látszólagos tömegrészvétel illetve a megvezetett birka szerepet osztották rájuk a szervezők.
Ráadásul megvolt az a veszély is, hogyha elég sok embert tudtak volna összerántani, akkor a tömegpszichózis és a provokátorok beleránthattak volna sok beavatatlan naiv résztvevőt egy komolyabb konfliktus kirobbantásába, melyben a vezető szerep a liberálisok kezébe kerül a „balhét” pedig a nemzetiekkel vitetik el.
A rosszul megválasztott vezéregyéniségeken túl, a liberális provokátorok kudarca arra is visszavezethető, hogy a választott ügyeket nem sikerült felfújni elég nagy horderejűvé, sem az érintettek számát, sem a várható anyagi terheket tekintve, mindemellett még dilettánsan is interpretálták.
További ok, hogy korábban túl erőszakosan próbálták az embereket a magyarságtól idegen viselkedésre, és gondolkodásra rávenni, mely megjósolhatóan vissza is ütött.
Nem utolsó sorban a háttértámogatókra, a gyanús pénzmozgásokra, valamint a bevont hiteltelen hazai és külföldi politikusok kilétére és szándékaira is hamar fény derült.
Megoldási lehetőségek
Nos, nagyon reméljük, hogy a továbbra sem sikerül Budapesten megismételni a kijevi majdant. Mert ez nem a mi harcunk. Itt valójában globális bankárkaszt által létrehozott pro- és kontra csapat „küzd” egymás ellen. De ez a küzdelem csupán látszólagos, legalábbis eleddig annak tűnt, ezért egyik csoport sem volt felvállalható a magyarság és nemzetben gondolkodó kisemmizettek számára.
Ez a liberális cirkusz a látszólag több érdekű csoport esetleges összetűzése, – most, a Putyin látogatás valódi lehetőségeinek kiaknázását, – Budapest és Moszkva közös érdekeinek hatékony megvalósítását is tönkreteheti egyszer s mindenkorra.
Orbán előtt jelenleg egy történelmi lehetőség áll.
Azonban ebbe a lehetőségbe nem fér bele Orbán eddigi kállai-kettőse (oda- és visszalépése pl. a reverz gázszállítás stb. ügyekben), a cionista nyugat elvtelen háttéralkukkal terhelt kiszolgálása, vagy az ország valós érdekeinek kettős mércéjű sárba tiprása, sem gyávasága, de még a hatalomvágya sem, épp úgy, a kormány további hazudozásai és határtalan pénzéhségük sem.
Az ország megmentéséhez szükséges pénzeket nem további visszafizethetetlen hitelekből, népnyúzásból, multik támogatásból kell megvalósítani, hanem, ahogy Putyin is tette, az ellopott értékek és állami tulajdonok visszaszolgáltatásával, a további lenyúlás megakadályozásával.

Szász Gerda

A végítélet napja

Egyre közelebb a végítélet napja a globális felmelegedés és az atomfegyverkezés miatt. Az amerikai atombomba készítői 1945-ben hozták létre a Bulletin of Atomic Scientists (BAS) című kiadványukat, amiben azt jelzik, hogy a Föld szerintük milyen közel van pusztulásához. Az óra most 11 óra 57 percet mutat. Azaz, három percre vagyunk a végítélettől. Az amerikai atombomba előállítását célzó programban részes tudósok – talán mert rájöttek, hogy milyen következménnyel járhat fejlesztésük – 1945-ben egy órát hoztak létre, ami azt mutatja, hogy az emberiség milyen messze van a globális kataklizmától. A Bulletin of Atomic Scientists (BAS) nevű kiadvány indikátornak tekintett órája tegnapig 11 óra 55 percet mutatott, ám a tudósok szerint a folyamatok rosszabbodtak – elsősorban a fenyegető éghajlatváltozás és a nukleáris háború veszélye miatt -, ezért két perccel előretekerték a mutatót.
Az óra most 11 óra 57 percet mutat. Legutóbb három évvel ezelőtt, 2012 januárjában módosítottak, akkor egy percet tekertek előre. 2007-ben emelték a világot fenyegető veszélyek közé a klímaváltozást, a lépést azzal indokolták, hogy olyan drasztikusan nőtt a légköri szén-dioxid mennyisége, hogy az is a bolygó létét veszélyeztető tényező lett. Legutóbb 1984-ben voltunk három perce a világvégétől, míg a legborúsabb jövőképet 1953-ban fogalmazták meg, hiszen akkor mindössze két percre jártunk a pusztulástól. Abban az évben robbantották fel az első hidrogénbombát. A jelenleg 17 Nobel-díjast is soraiban tudó szervezet – amelynek alapító között volt Einstein mellett Szilárd Leó és Teller Ede is – tudósai tegnapi nemzetközi sajtótájékoztatójukon arra hívták fel a figyelmet, hogy valóban az utolsó perceket éljük, de még van arra esélyünk, hogy elhárítsuk a katasztrófát. A kutatók azt is elismerik, hogy szerencsére eddig nem következett be atomkatasztrófa – miközben a világban ma is legalább 16300 nukleáris robbanófej van. Más kutatók azonban nem ennyire pesszimisták. Michael Oppenheimer, a földtudományok és a nemzetközi kapcsolatok kutatója, a Princeton Egyetem professzora ezt írta: „Úgy vélem, az emberiség átevickél a klímaváltozás válságán, ahogy már kilábalt az atomfegyverkezés veszedelméből is: nemzetközi együttműködéssel és helyi politikával korlátozta a kockázatait."


Hírfigyelő Szolgálat

Állampárti kommunikációs csúsztatások

A kormány, miközben hangzatosan "átvállalta" a települések tartozásait, ennek fejében olyan mértékben csökkentette a forrásaikat is, mintha egy családtól nemcsak az adósságát, de egyúttal a fizetését is elvette volna. Továbbá Fideszes kommunikációs trükknek minősülhet, hogy "átvállaltak" korábban önkormányzati feladatokat: elvették az iskoláikat, hivataluk egy részét - de jóval több támogatást is, mint amennyibe ezek kerültek. Magyarországon a 3200-ból 2900 önkormányzatnak egyáltalán nincs szabadon elkölthető pénze, tehát számukra egyszerűen értelmezhetetlen a "demokrácia" egyik alapszabálya, mely szerint az önkormányzatok "közjavaikkal maguk gazdálkodnak". Milyen célokat tud kitűzni, milyen fejlesztésekbe foghat egy település nulla forint nulla fillérből?!
Az is kommunikációs trükknek értékelendő, hogy a kormány azt mondja az önkormányzatoknak, hogy

„ezentúl ti gondoskodtok a szegényeitekről - és ha nincs miből, cserében fölajánljuk,
hogy annyi és olyan adót vettek ki a lakosságra, amilyet csak akartok”…

A labdát - a már nagyon is ismerős csellel - egyszerűen átdobta az önkormányzatok térfelére. Ezt tették akkor is, amikor azt mondták Fideszék:
- nem a lakosságot adóztatjuk, hanem a multikat, a bankokat, a telekommunikációs cégeket, miközben mindenki tudja, hogy ezek a túladóztatások a végén a mi - az egyes emberek, családok - pénztárcáját apasztják más jogcímek alapján.
A kormány a munkanélküliségi adatokkal - főképpen a beépített közmunkaprogrammal - bűvészkedik, de mindenki tudja, hogy a közmunkásokkal megszépített statisztika csupán a reménytelenség elfedésére szolgál.  Ahogy mondani szokták: az éhen haláshoz sok, a megélhetéshez kevés az a jövedelem, amiből erre futhatja és nem utolsó sorban ezzel nincs is megoldva semmi csak elodázva az egyre súlyosbodó elszegényedési probléma. Ugye senki nem gondolja komolyan, hogy a válság óta tartósan eleve "csak" 11% (kb.500ezer fő - 4,5millió munkaképes van Magyarországon) volt a munkanélküliség a valóságban hazánkban? Ami most 4%-ra (kb.180ezer fő) csökkent a nagyszerű állampárti akciótervek alatt? Akkor miért is kellett volna még 2010-ben egy millió munkahelyet teremteni? Mennyien hagyták maguk mögött az országot? Mekkora a feketemunka aránya itthon? És még sorolhatnánk...
Számoljatok és gondolkozzatok!


Bíró Dalma

Vlagyimir Putyin Budapestre jön - szimpátiatüntetés február 17-én

Az Orientalista.hu és a Kiállunk Oroszország mellett Facebook-oldal, 2015 február 17.-én közös, Oroszország melletti rokonszenv-tüntetést tart Vlagyimir Putyin elnök budapesti munkalátogatásának napján.
Az Orientalista.hu és a Kiállunk Oroszország mellett Facebook-oldal egyrészt ezzel kíván kiállni Magyarország keleti nyitása és az Eurázsiai Gazdasági Unióval való kapcsolatfelvétel mellett. Másrészt szükségesnek tartja ellensúlyozni egyes, magyarországi politikai szervezetek felelőtlen, ruszofób uszítását, egyoldalú amerikai orientációját és a látogatást ellenző megmozdulásait. Harmadrészt úgy véljük, a Vlagyimir Putyin vezette Oroszország kiállása lehet a biztosítéka annak, hogy a világ nemzetei megőrizhessék szuverenitásukat a nyugati, észak-amerikai, atlantista elnyomással szemben. Oroszország fellépése biztosíték arra is, hogy az ukrajnai polgárháborúnak ne essenek áldozatául az ország kisebbségei: magyarok, ruszinok, oroszok, románok, lengyelek.
Magyarország érdeke a nemzetközi párbeszéd; a magyar függetlenség és szabadság záloga, hogy ez mind a Nyugat, mind a Kelet felé biztosítva legyen.

Elég Brüsszel és Washington diktátumaiból! Csatlakozzon hozzánk mindenki, aki ki kíván állni Magyarország keleti nyitása és az Eurázsiai Gazdasági Unióval való kapcsolatfelvétel mellett, és aki úgy gondolja, hogy a nyugati elnyomással szemben csak Oroszország képezhet ellensúlyt!
Elég Brüsszel és Washington diktátumaiból! Csatlakozzon hozzánk mindenki, aki ki kíván állni Magyarország keleti nyitása és az Eurázsiai Gazdasági Unióval való kapcsolatfelvétel mellett, és aki úgy gondolja, hogy a nyugati elnyomással szemben csak Oroszország képezhet ellensúlyt!
Elég a felforgatókból, és a majdani forgatókönyv producereiből! Csatlakozzon hozzánk mindenki, aki szükségesnek tartja ellensúlyozni egyes, magyarországi politikai szervezetek felelőtlen, oroszellenes uszítását, egyoldalú amerikai orientációját és a látogatást ellenző provokatív megmozdulásait.
Elég a NATO rejtett, népirtó háborújából! Csatlakozzon hozzánk mindenki, aki úgy véli, hogy Oroszország, és Vlagyimir Putyin kiállása lehet a biztosítéka annak, hogy a Don-medencében folyó konfliktusnak ne essenek áldozatul az ukrajnai kisebbségek: magyarok, ruszinok, oroszok.
Magyarország érdeke a nemzetközi párbeszéd; a magyar függetlenség és szabadság záloga, hogy ez mind a Nyugat, mind a Kelete felé biztosítva legyen.
Mutassuk meg, hogy mi vagyunk többen!
Mutassuk meg, hogy Magyarország erős, független és nyitott!
Mutassuk meg, hogy meg akarjuk menteni Kárpátalja és a Don-medence népét!
Mutassuk meg, hogy Budapest nem a Majdan!
A megmozduláshoz csatlakozni itt lehet:
Hídfő.net.ru | Kiállunk Oroszország mellettKlikk a képre!
A szervezők várják a különböző társadalmi egyesületek és civil szervezetek csatlakozását a következő drótposta címre: keleti.nyitas2015@gmail.com.

Vlagyimir Putyin a kijevi junta felelősségét hangoztatta ma!

Vlagyimir Putyin orosz elnök az ukrán vezetést tette felelőssé a donbasszi fegyveres szembenállás kiéleződéséért az orosz nemzetbiztonsági tanács állandó tagjaival tartott pénteki tanácskozáson.
Putyin elnök egyebek közt arra a sok ember halálát és számos sebesülését okozó aknatámadásra reagált, amely csütörtökön történt Donyeckben. Emellett ismertette a testület tagjaival a donbasszi fegyveres összecsapások övezetében javasolt nehézfegyverzet-visszavonást. Az erre vonatkozó elképzelést a Kreml a múlt héten csütörtökön küldte el Petro Porosenko ukrán elnöknek, aki visszautasította Oroszország elnökének javaslatát.
“Nemhogy semmilyen egyértelmű választ nem kaptunk a javaslatunkra, hanem ezzel (a fegyverzet visszavonással) ellentétes lépéseket tapasztaltunk” – nehezményezte az orosz elnök. Kijelentette, hogy “pont a kijevi hatalom adott ki hivatalos utasítást a hatalmas katonai műveletre az egymással szemben álló felek közötti összeütközések teljes területén”.
Az orosz államfő szerint azok viselik a felelősséget a halálos áldozatokkal járó támadásokért, “akik kiadták a bűnös parancsokat” a tüzérség, a sorozatvetők és a légierő “válogatás nélküli” bevetésére lakott donbasszi települések ellen. “Mindez a békés megoldás és a (támadások) felelőseinek keresését hangoztató propagandisztikus jelszavak hangoztatása mellett történik” – bírálta Putyin a kijevi juntát. Hozzátette, hogy “remélhetően végül győz a józan ész” Kijevben is.
Eközben Donyeckben Alekszandr Zaharcsenko, a Donyecki Népköztársaság”-a Donbassz területének egyharmadát kitevő ország vezetője közölte, semmilyen további kompromisszumra nem hajlandó az ukrán erőkkel kötendő tűzszünet ügyében. Azt is közölte, hogy a népfelkelők nagyszabású katonai offenzívát indítanak, mert az országuk teljes területét fel kívánják végre azabadítani a kijevi megszállók uralma alól.
A Kreml sajtószolgálata közölte, hogy az orosz államfő fehérorosz kollégájával, Alekszandr Lukasenkoval telefonon vitatta meg egyebek között a donbasszi konfliktus kiéleződését. A beszélgetést a fehérorosz államfő kezdeményezte.

https://balrad.wordpress.com/2015/01/23/vlagyimir-putyin-a-kijevi-junta-felelosseget-hangoztatta-ma/

Iránban ellentüntetés kezdődött a Charlie Hebdo provokációi miatt

Több tízezren vonultak utcára Irán fővárosában a péntek esti ima után, tiltakozván a Charlie Hebdo francia hetilap tevékenysége ellen. A vallásellenes hangulatkeltést és provokációt a tüntetők a nyugati kultúra általános jellemzőjének tartják, ennek megfelelően többnyire Franciaország-, Amerika- és Izrael-ellenes plakátokat lehetett látni a tömegben.
Hídfő.net.ru | Teherán tüntetés
Nem ez az első, ilyen jellegű megmozdulás, hétfőn diákmozgalmak tüntettek Teheránban a francia nagykövetség épülete előtt, követelve, hogy Franciaország tiltsa be a Charlie Hebdo működését.
A Chaerlie Hebdo "szatirikus" hetilap szerkesztőségében január 14-én két fegyveres jelent meg, a támadás során a szerkesztőség tíz tagját a helyszínen lelőtték. A hetilap kihasználta a munkatársak halálából adódó üzleti lehetőséget, és a következő számot 60 ezer helyett 3 millió példányban nyomtatták ki, valamint három idegen nyelvre is lefordították. A hetilap tovább folytatta a vallásellenes provokációt, és újabb Mohamed karikatúrát jelenített meg, ami számos országban - legelőször Pakisztánban - tömeges ellentüntetésehez vezetett.

http://www.hidfo.net.ru/2015/01/23/iranban-ellentuntetes-kezdodott-charlie-hebdo-provokacioi-miatt

Donbassz ma!

térkép
Bevallották a népköztársaságiak, hogy kissé korán örültek a győzelemnek néhány helyen. Nem kis megleptésükre (Углегорск)Uglegorszk és (Дзержинск)Dzserzsinszk széjjelvert latorjai fölötti örömükben nem vették észre, hogy az éjszaka latorbandák lopakodtak be a vert hordaát megerősítendő. Így aztán kezdhetik elölről a melót. De csinálják becsülettel! Úgyhogy a friss latorerők is megtapasztalhatták a front örömeit.
megálló
Én nem vagyok Charlie! Én Donyeck vagyok!
Donyeckbe még ma délelőtt is csapódott be latorgránát, de nagy kárt szerencsére nem okozott.
Luhanszkban (tegnap) eltemették a 31. blokkposzt elfoglalásánál főszerepet játszó népköztársasági harckocsiegység parancsnokát. Vlagyimir Lipeckij  ezredes tegnapelőtt esett el Szlavjanoszerbszknél.

Avgyejevkábab küzdenek derekasan a szerb önkéntesek. Ma kora délután már segítséget is kaptak a “helyiektől”-de így is komoly a feladat. A jobbszektoros fenevadak bár nagyon pusztulnak, de elkeseredetten harcolnak! Tudják jól, hogy ők onnan csak lábbal előre fognak távozni.
(Стаханов)Sztahanovot ma délelőtt ismét “Uragan” rakétákkal lőtte a valcmanista latortüzérség. Nyolc civil halt bele.
Gorlovka ma délelőtt sem kerülhette el a latortüzérség csapásait.
krá
(Попаснaя)Popasznaja és (Дебальцево)Gyjebalcsevo valcmanistáinak aprítása jó ütemben, a tervek szerint halad.

(Троицкое)Troickojéban megjelentek a népköztársasági tankok. A valcmanisták mindenfelé menekülnek. Sok esélyük nincs.
(Крымскоe)Krimszkoje mellett ismét heves csata bontakozott ki. Nyalókakirály pribékjei nehezen akarnak megbékélni a sorsukkal-keményen ellenállnak.
(Комсомольск)Komszomolszk mellett a déli órákban a népköztársaságiak megsemmisítették a (Петровское)Petrovszkojét és (Белaя Каменкa)Bjelaja Kamenykát fenyegető latorhordákat. Itt a valcmanisták igencsak sok egyede harapott fűbe.
tüzér
(Миус)Miusznál és (Чернухино)Csjernuhinonál a népköztársaság erők gépesített alakulatai ritkítják a latorhordát.
(Станица Луганска)Sztanyica Luhanszka és (Счастья)Szcsasztyje térségében elkezdtek “dolgozni” a kozák zászlóalj alegységei.
(Красногоровкa)Krasznogorovkánál reggel óta heves összecsapások vannak. (Гранитноe)Granyitnoje térségéből rombol a latortüzérség.
https://balrad.wordpress.com/2015/01/23/donbassz-ma-13/

Az USA újabb 6 millió dollárt adott a szíriai felforgatóknak

A szíriai "ellenzéki kormány" január 22-én bejelentette, hogy 6 millió dollár támogatást kapott az Egyesült Államoktól, amit a "mérsékelt ellenzék által felszabadított" területeken olyan projektek megvalósítására fognak költeni, mint ételosztás, egyéb közszolgáltatások, és a helyi lázadók tanácstestületeinek támogatása.
Ez az "ellenzéki kormány" többnyire évtizedek óta nyugati országokban élő szír kettős állampolgárokból áll, akiket nyugati leköteleződésük miatt a nyugati országok kormánypozícióban akarnak tudni Szíriában, ezért hiteles ellenzéki csoportként kezelik őket.
Az önmagát belügyminiszternek mondó Ahmed Tohme szerint a pénzből legalább 1,6 millió dollárt a "helyi kormányoknak", vagyis a szakadár fegyveres csoportoknak fognak adni.
Hídfő.net.ru | Ahmed TohmeAhmed Tohme
Ezzel a magát "kormánynak" nevező szervezettel az USA Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége szerződést is kötött a kölcsönről és a pénzek elosztásáról. Ennek a kölcsönnek értelemszerűen feltételei is voltak. Mahmud Szoud, az amerikai támogatás elosztásáért felelős személy szerint az USA segítségének köszönhetően a következő két hónapban Latakia és Háma provinciák északi területeire akarnak kiterjeszkedni, azt követően újabb támogatást kapnak az amerikaiaktól.
Ez a bizonyos "ellenzéki kormány" a háború ideje alatt végig Törökország területén működött, a szíriai emberekkel nincs valós kapcsolatuk, és életük nagy részét is nyugati országokban töltötték.

http://www.hidfo.net.ru/2015/01/23/az-usa-ujabb-6-millio-dollart-adott-sziriai-felforgatoknak

Ukrajna nemsokára hadat üzenhet Oroszországnak

Kijev készen áll arra, hogy katonai közigazgatást vezessen be és hadat üzenjen az Oroszországi Föderációnak - ezt az ukrán parlament nemzetbiztonsági tanácsának főtitkára jelentette be. Olekszandr Turcsinov helyettesei szerint már készen áll az erre vonatkozó határozat tervezete, beiktatását azonban anyagi okok miatt elhalasztották, mert az IMF mindeddig nem adott elegendő pénzt a háborúra. Szerintük a határozat elnapolásának másik oka, hogy korábban a Nemzeti Gárda számára elrendelték a donyecki nemzetközi repülőtér (az orosz határ közelében) ellenőrzés alá vonását, de kiderült, hogy az ukrán fegyveres erők nem állnak készen egy kiterjedt háborúra.
Hídfő.net.ru | Ukrán Nemzeti Gárda
Korábban Vlagyimir Putyin orosz államfő felszólította Petro Porosenkot, hogy a tárgyalások folytatása érdekében vonják vissza a nehéztüzérséget az orosz többségi lakosságú, ostromlott régiókból. Az elnök ezt elutasította, később az ukrán hatóságok időhúzásra törekedtek és azt ajánlották Moszkvának, hogy elfogadják a minszki megállapodás feltételeinek megvalósítását az elfogadott ütemterv szerint. Eközben Ukrajna lefolytatta a mozgósítás negyedik hullámát, és ezrével sorozták be az ukrán fiatalokat az orosz lakosság elleni háborúra.
Turcsinov a fentiek mellett azt is hangoztatta, hogy az Oroszország és Ukrajna közti háború elkerülhetetlen, mert katonai erővel vissza akarják szerezni a Krím-félszigetet (a NATO haditengerészeti bázist akar üzemeltetni a Krím területén, amit így nem tud megtenni). Turcsinov szerint offenzívát kezdenek a Krím-félsziget és így Oroszország ellen, amint készen állnak a háborúra. Valerij Geletej volt védelmi miniszter emellett azt is hangoztatta, hogy győzelmi parádét akarnak tartani Szevasztopolban (vagyis az Oroszországi Föderáció területén).
David Westover, az Egyesült Államok európai parancsnokságának szóvivője szerint az amerikai hadsereg tavasszal megkezdi az Ukrán Nemzeti Gárda kiképzését, természetesen "Ukrajna kérésének eleget téve". Miközben az "Ukrajna kérésére" kitétel azt sugallja, hogy az ukránok kértek segítséget, valójában Ukrajnában a minisztériumok élén külföldi állampolgárok állnak.
Petro Porosenko 2014 december 2-án idegen állampolgárokat vont be az ország irányításába; Natalia Jasko pénzügyminiszter amerikai állampolgár, Aivaras Abromavicius gazdasági fejlesztési miniszter litván, Alexander Kvitasvili egészségügyi miniszter grúz, Porosenko maga pedig izraeli kettős állampolgár. Jakov Dov Bleich kijevi főrabbi 2014 májusában interjút adott az ukrán állami televízióban, ahol elmondta, hogy Porosenko igazi neve Valtsman, és 2013-ban szerepelt is a Forbes izraeli kiadásának Ukrajna leggazdagabb zsidóiról készített listáján. Ukrajnát csupa idegen állampolgár irányítja, akik az ukrán nép akarata ellenére háborúba viszik az országot, amihez a nyugati országok politikai, pénzügyi és katonai támogatást adnak.

http://www.hidfo.net.ru/2015/01/23/ukrajna-nemsokara-hadat-uzenhet-oroszorszagnak

A mutyinak sosincs vége – jön az e-segélyhívó


e_segelyhivoAzt hihetnénk, hogy a korábbi, magukat bal- vagy jobb oldalinak hazudó országfosztó liberális (értsd cionista) pártpolitikusok és kormányok már minden mutyi lehetőséget kimerítettek, de akkor óriásit tévednénk. Úgy tűnik a koncon még maradt annyi cafat, amit le lehet tépni róla. Az Orbán-kormány is kifogyhatatlan az ötletekből, elődeihez hasonlóan.
Eme újabb mutyi, melyről megpróbálják elhitetni, hogy a mi érdekünket szolgálja, nem más, mint az úgynevezett e-segélyhívó, melyet MINDEN autóba kötelező lesz beszereltetni az idén.
A készülék ára megközelítőleg 30 ezer forint lesz, és AKÁR az életét is megmentHETI, ha …
“2015. őszétől minden autóba kötelező lesz beszereltetni Magyarországon is. Ez a szerkezet azonnal jelzést küld a 112-es segélyhívó számra a baleset bekövetkezésekor, a legfontosabb adatokkal. A diszpécsernek elküldi a beleset pontos koordinátáit, és a segítség azonnal indulhat még mielőtt bárki kihívná őket.”
“Fizikailag az e-segélyhívó egy fedélzeti egységből áll, valamint egy hozzárendelt SIM-kártyából, amelyekből a fedélzeti egységet a gépjárműbe építik be, a hozzárendelendő SIM-kártya pedig megvehető lesz bármely mobil szolgáltatónál. A kártya ELŐFIZETÉSSEL működik, amely díjért a tulajdonosa különféle szolgáltatásokat kap, végül is az e-segélyhívó úgy működik, mint egy okos telefon. A szenzorok számtalan jelzést képesek venni és továbbítani, így többek között azonnal érzékelik és jelzik magát a balesetet, valamint azt is, hogy a baleset során a jármű légzsákja kinyílt-e. Ennél még sokkal részletesebb jelzést küldenek a 112-es segélyhívó számra, mert a rendszer azt is érzékeli, hogy az adott járműnek mik a pillanatnyi GPS koordinátái, a baleset helyét és időpontját is regisztrálja és továbbítja. A leadott adatok a segély központban ugyan úgy rögzítésre kerülnek, mintha állampolgári telefonos bejelentés történne, de lehetőség van arra is, hogy a bajba jutott autós saját maga aktiválja az adatok leadását.”
Ez ugye így látszólag hasznosnak tűnik, azonban nem az, ellenben több olyan rejtett aknával számolhatunk, mely a korábbi mutyik és tapasztalataink fényében nagyon is jogos.

SegélyhivoAz első ilyen akna, hogy vajon melyik “csókos” társaság húzza majd a hasznot a készülék gyártásából és kötelezővé tett beszereléséből?
A második akna, mely egy újabb nyomkövető, megfigyelő eszköz magunkkal hordását teszi kötelezővé (végül is nem mindenki diák, és nem mindenki hajlandó az úgynevezett okos telefont folyton magával hordani, illetve szét is szedheti azt, mondjuk egy hosszabb autóutazás során)
eü_ágyszamcsökkenésA harmadik akna pedig, hogy a 112-es szám hívása NEM MENT életet. Életet pusztán az idejében kiérkező orvos, vagy a felkészült és talpraesett autóstárs menthet.
Jelenlegi igen gazdag tapasztatunk alapján sajnálattal állapítottuk meg, hogy a 112-es telefonszám hívásakor 3/4 részben tapasztaltuk, hogy a telefont a kutya sem vette fel hosszú perceken át, szélsőséges (lemért) esetben több mint negyedóra múltán sem!
Azonban még ha fel is veszik szinte sosem a mentő az, ami először kiérkezik. Baleseteknél a sorrend rendszerint ez: tűzoltók, rendőrök, mentők. Egy sérüléssel is járó bűnügy estében viszont rendőrség az utolsó mely megjelenik.
Természetesen vannak ellen példák is, “ezek erősítik a szabályt”.
eü_kiadásokNem hisszük, hogy bárkinek is újdonságot jelentene, az az immár kb. 20 éves törekvés, mely az egészségügyet is a mutyizók kezébe juttatta, súlyos anyagi- és életveszélyes hátrányba hozva ezzel a lakosság szegényebb rétegeit. Anélkül, hogy ebbe a témába ismét belemerülnénk – oldalainkon több ízben is foglalkoztunk már az egészségügy szétbombázásának részleteivel külön-külön és együttesen is – meg kell említenünk, hogy a jelenlegi egészségügyi ellátó rendszert a mentő szolgálatokat is beleértve alkalmatlanná tették feladata korrekt, magas színvonalú ellátására. A korábbi világszínvonalon és ingyenesen dolgozó és működő magyarországi egészségügyi ellátást sikerült mára teljesen szétzülleszteni, és a lehető legtöbb pénzt elvonni e rendszerből (IS!) Noha e tönkretétel még nem is ért véget, de már most biztosan állíthatjuk, hogy a tervezett e-segélyhívó rendszer nem javít ezen a tarthatatlan helyzeten és valószínűleg életeket sem ez a rendszer fog menteni.
Viszont újabb sarcként gazdagítja a mutyizókat, a kiszabott bírságok formájában a rendőrség és felügyeletei pénzügyi helyzetét. Így ha béremelésre nem is, de némelyek prémiumára és újabb trafipaxokra is több jut majd.
Javaslatunk, hogy mielőtt a további lenyúlások folytatódnának, előbb a szétlopott pénzeket visszaadva, a tönkretett nagy ellátórendszereket (egészségügyi-, nyugdíj-, szociális- és oktatási rendszereket) visszaszolgáltassák a MAGYAR népnek méghozzá legalább a szocializmus idején megszokott színvonalukra és állapotukba visszaemelve működtessék. Ugyanis ez az alapja bármilyen rájuk épülő manővernek.
Az e-segélyhívót is egy olyan rendszerre akarják ráültetni, mely jelen állapotában nem garantálja emberéletek megmentését. Magyarországon legalábbis ma már egy nem létező, kiüresedett puszta elnevezéssé vált az egészségügyi ellátás (is)!
A negyedik aknáról se felejtkezzünk el, ez a hú de okos kütyü, csak azt a lényeges dolgot nem képes “elmondani”, hogy valójában milyen sérülés történt, vagyis milyen jellegű segítségre van szükség. Hogy hány sérült van, van-e gyermek a sérültek között, eszméleténél van-e, a sérült, esetleg nyílt törése, erős vérzése, vagy belső sérülésre utaló jelek vannak-e. Keletkezett-e tűz, beszorult-e valaki, van-e az útra borult veszélyes anyag,  stb, stb.
Azon túlmenően, hogy meggyőződésünk, miszerint senkit sem szabad megfosztani a saját egészségét, biztonságát érintő lehetőségek közötti választás szabadságától, vagyis lehetővé kell tenni, hogy ki-ki az általa legjobbnak tartott megoldást válassza, és a biztonság és egészség senkinél se pénzkérdés legyen.  Szóval jobban tesszük, ha a gépeknek (közvetve háttér működtetőjüknek) átadott uralom, és a személyi szabadságunk egy következő szeletéről való lemondás helyett továbbra is elsősorban embertársaink kreativitására, segítő készségére számítunk. Szerencsére sem őket, sem erkölcseiket az új világrendnek még nem sikerült kiirtani.
Végül egy nem saját tapasztalatot is megosztunk olvasóinkkal, jeléül annak, hogy aggályaink nem légből kapottak: Így fog megölni a 112-es segélyhívó központ?

Audie – Szabad Riport

Felhasznált források: A nyugat.hu, e-segelyhivom.hu, mindenegybenblog.hu nyomán

Lemondott Bosznia-Hercegovina külkereskedelmi és gazdasági minisztere

Bosznia-Hercegovina külkereskedelmi és gazdasági minisztere, Borisz Tucsics bejelentette lemondását, miután nem volt hajlandó hozzájárulását adni ahhoz, hogy az ország fegyvereket adjon el Ukrajnának.
Hídfő.net.ru | Borisz Tucsics
A lemondást bejelentő sajtótájékoztatót követően Milorad Dodik, a Boszniai Szerb Köztársaság miniszterelnöke elismerte, hogy a politikusok fokozott külföldi nyomásgyakorlásnak vannak kitéve az ukrajnai fegyverszállítások ügyében.
Bosznia-Hercegovina 2014 októberében tartott választásokat. Az ország háromtagú államelnökségét Bakir Izetbegovic bosnyák, Dragan Covic horvát és Mladen Ivanic szerb politikus alkotja. Izetbegovic a választásokat követően azonnal bejelentette, hogy készen áll újraindítani az ország EU- és NATO-csatlakozás folyamatát. A politikusok többsége azonban nem támogatja, hogy fegyvert szállítsanak egy olyan országba, ahol jelenleg is háború van.

http://www.hidfo.net.ru/2015/01/23/lemondott-bosznia-hercegovina-kulkereskedelmi-es-gazdasagi-minisztere

Szirénénekbe kezdett az EU-NATO-USA latorszövetség

A német kormány hajlandó tárgyalni egy európai-orosz szabadkereskedelmi övezetről, ha Moszkva segít rendezni az ukrán válságot – jelezte Angela Merkel kancellár a davosi világgazdasági fórumon a Süddeutsche Zeitung pénteki beszámolója szerint.
A müncheni lap szerint a kancellár Davosban felvetette, hogy az Európai Unió és az Eurázsiai Gazdasági Unió tárgyalásokat kezdhet “egy közös kereskedelmi övezet keretein belüli együttműködés lehetőségeiről”, ha sikerül békét teremteni Ukrajnában. Sigmar Gabriel alkancellár még tovább ment, sürgette, hogy az EU-ban induljon el a diskurzus arról, mit lehet felkínálni Moszkvának a háború utáni időkre. “A következő lépés a diskurzus egy szabadkereskedelmi övezetről” – mondta a szociáldemokrata politikus Davosban, hangsúlyozva, hogy az EU-nak “kiutat kellene ajánlania Oroszországnak”.
Merkel és Gabriel a “Lisszabontól Vlagyivosztokig terjedő” szabadkereskedelmi övezet kifejezést használta, amely Vlagyimir Putyin orosz elnöktől származik. Ugyanakkor mindketten hangsúlyozták, hogy ez egy hosszú távra szóló elképzelés, és mindenekelőtt az szükséges, hogy Oroszország tartsa tiszteletben a minszki tűzszüneti megállapodást – írta a Süddeutsche Zeitung.
A kancellár a világgazdasági fórumon ismét elítélte a Krím félsziget bekebelezését Oroszország részéről, és kijelentette, hogy Moszkva lépése miatt elkerülhetetlenek voltak a szankciók. Az Oroszország elleni büntetőintézkedéseket akkor lehet visszavonni, ha megszűnik azok kiváltó oka. “Itt sajnos nem tartunk” – mondta Angela Merkel a beszámoló szerint.
A Süddeutsche Zeitung felidézte, hogy Putyin 2010-ben a lap gazdasági konferenciáján javasolta “egy harmonikus gazdasági közösség” kialakítását a “Lisszabontól Vlagyivosztokig” terjedő térben, Merkel pedig az utóbbi hónapokban többször jelezte, hogy hajlandó az EU és az orosz vezetésű Eurázsiai Gazdasági Unió érdekeinek egyeztetésére, kiegyensúlyozására.
A napokban Federica Mogherini, az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője is hasonló javaslatot tett, azt írta egy feljegyzésben a tagállamoknak, hogy az EU-nak az ukrán válság fokozatos rendezése érdekében fontolóra kellene vennie az együttműködés felélesztését Oroszországgal globális diplomáciai és kereskedelmi ügyekben.
Mogherini szerint a Moszkvával szembeni szankciós politikát ki kellene egészíteni “egy kezdeményezőbb hozzáállással”, hogy az unió ne csak kényszerrel, hanem diplomáciai nyereségek reményével is váltásra ösztönözze az orosz vezetést Ukrajna kérdésében. A külügyi és biztonságpolitikai főképviselő hangsúlyozta: közös, hosszú távú cél, hogy “Lisszabontól Vlagyivosztokig” szabadon lehessen kereskedni, ezért az EU-nak meg kell vizsgálnia a kereskedelmi kapcsolatok bővítését a Moszkva által kezdeményezett, január elseje óta működő, több volt szovjet tagköztársaságot összefogó Eurázsiai Gazdasági Unióval.
(MTI)
Bal-Rad komm: “…Lisszabontól Vlagyivosztokig” szabadon lehessen…” – csodás egy szirénének! Cserébe CSAK annyit vár el az EU-USA-NATO-latorszövetség, hogy a NATO-főparancsnokság a Kremlben üthesse fel a tanyáját.
Oroszország előbb “adja vissza” a Krímet, majd nézze tétlenül, amíg nyugati-délnyugati határai teljes hosszában is felállnak az amerikai rakétaütegek. Oszt’ majd onnantól kezdve tárgyalhatnak a további LEHETŐSÉGEKRŐL! A Csendes-óceánba szorítsák az orosz népet, vagy szétszóródnak Nyugat-Európában egészen Lisszabonig, szolgálni a Világ Urait? És még a “választás” lehetőségét is megadják Oroszországnak!
“…A Süddeutsche Zeitung felidézte, hogy Putyin 2010-ben a lap gazdasági konferenciáján javasolta “egy harmonikus gazdasági közösség” kialakítását a “Lisszabontól Vlagyivosztokig…”
-No igen! 2010-ben! Azóta viszont jó sok víz lefolyt ám a Volgán!
A Nyugat most a bunkó mellé a zsebéből előhalászta a mézesmadzagot is! Remélve, hogy amíg Misa azt nyalogatja, végre fejbeverheti!
Ennél cinikusabb és ocsmányabb trükköt a világtörténelem még nem látott!
Bízunk abban, hogy Oroszország népe, állami és politikai vezetése látja a Gonosz ábrázatán a valódi szándékot!

Törökország csatlakozik az Eurázsiai Gazdasági Unióhoz

A Hürriyet török napilap szerint ugyan Törökország még nem adta be csatlakozási kérelmét az Eurázsiai Unióhoz, az alapító tagállamok vezetőivel már folyamatban vannak az előzetes tárgyalások a csatlakozás kérdéséről. Oroszország, Belorusszia és Kirgizisztán nagykövetei Ankarában megvitatták a török csatlakozás kérdését, majd egy közös sajtótájékoztatót tartottak, amin kinyilvánították, hogy az EAU üdvözli Törökország csatlakozási szándékát.
Hídfő.net.ru | Törökország EAU csatlakozás
Belorusszia törökországi nagykövete, Andrej Savinik szerint az EAU egyik első lépése a közös olaj- és gázpiac kialakítása. Törökország az úgynevezett "Török Áramlatról" kötött megállapodással a gyakorlatban már az eurázsiai integrációt kezdte meg.
Ankarában november végén összeült egy orosz-török kormányközi bizottság, ahol megállapodtak a Kék Áramlaton szállított földgázmennyiség sokszorosára növeléséről, valamint arról, hogy Törökország és Oroszország a kétoldalú kapcsolatokban átáll a nemzeti valuta használatára, vagyis megkezdik a dollár és euró kiszorítását. Az európai sajtó a dollárra és euróra vonatkozó részletek miatt hallgatott a történtekről, így hatalmas megdöbbenést okozott, amikor a megállapodást követően Vlagyimir Putyin bejelentette, hogy Oroszország kivonul a Déli Áramlat projektből, ehelyett Törökországon keresztül fognak Európába gázt szállítani.
Az Európai Unió hetekig nem tudott mit kezdeni a kialakult helyzettel. A nyugati vezetők nem vették komolyan se az orosz államfő, se az energetikai miniszter, se a Gazprom vezérigazgató szavait a Déli Áramlat leállítására vonatkozóan. Ezzel egyidejűleg Törökországba küldték az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselőjét, hogy meggyőzze a török államfőt arról, az új együttműködés helyett inkább fordítson hátat Moszkvának. Ez láthatóan nem sikerült, mivel Törökország megkezdte a gazdasági integrációt az Eurázsiai Gazdasági Unióba, az új energetikai együttműköddések már a csatlakozási folyamat előszobáját jelentik.

http://www.hidfo.net.ru/2015/01/23/torokorszag-csatlakozik-az-eurazsiai-uniohoz

Forró lett a talaj Donbasszban a latorhorda talpa alatt!

rom
A kijevi latorhatalom összetákolt ladikja hullhat elemeire Donbassz viharában, amennyiben VALAMI nem állítja meg Újoroszország fegyveres erőinek tegnapelőtt indított offenzíváját.
elem
A pillanatnyi fő célja a két Népköztársaság fegyveres erőinek, hogy seregeik Északon egyesülni tudjanak. Ez már akár ma bekövetkezhet, hiszen csapást-csapás után mérnek a kijevi junta egyre inkább megrogyó latorhadára.
Alekszander Zsukovszkij miliciaparancsnok nyilatkozata szerint a latortüzérség munkálkodásának tegnap legalább százötven civil áldozata volt Donbasszban. A népköztársasági erők mintegy nyolcvan harcosa esett el tegnap és a mára virradó éjszaka harcaiban. Bár hozzátette, hogy mindezek dacára “általában véve is jól alakulnak a dolgok…”
A ma reggeli jelentés szerint a tegnapi donyecki mészárlás egyik elkövetőjét elfogták. Ezt Vlagyimir KoKononov, a DNR védelmi minisztere is megerősítette. Ugyanakkor az EBESZ-jelentése északnyugati irányból kilőtt tüzérségi gránátot valószínűsít, mint gyilkos eszközt. (Az pedig szintén csak valcmanista mű lehet!)
úton
Donyeckben egyébként mára virradóan érezhetően csökkent a fenyegetettség, hiszen már csak Avgyejevkától érheti el a latortüzérség a várost. De az avgyejevkai pribékeknek most egyéb gondjaik is vannak, mint Donyeck bombázásával bíbelődni. Az irhájukat igyekeznek menteni. Avgyejevkában ugyanis utcáról-utcára, házról-házra tartó harcok dúlnak. Ritkul a jobbszektoros hiénaállomány pazar módon.
A légikikötő területén a latorhullák begyűjtése és eltakarítása zajlik. Hihetelen mennyiségű tetemet kell eltakarítani. A DNR értesíti a hozzátartozókat. Nagyjából ezres nagyságrenddel kalkulálnak, ami viszont Nyalókakirályék számára komoly társadalmi veszélyforrás. A latortetemeket egyébként a hozzátartozók értesítése után vagy elföldelik, vagy átadják a hozzátartozóknak! Ha azok vállalják a helyi átvételt. Hírek szerint sok család kételkedik, mert állítólag az lehetetlen, hogy… Mert a tévében…
Peszkiben a népköztársaságiak a településtől nyugatra építik ki az állásaikat.
Avgyejevkában kegyetlen harcok dúlnak. A kinyikkantott jarosista hiénákkal sokat nem vacakolnak. Gödröket robbantanak nekik, és oda földelik el őket.
(Красный партизан)Krasznyij Partitan késő estére a miliciák stabil ellenőrzése alá került.
(Верхнеторецкое)Verhnyetrojeckoje, (Майорск)Majorszk, (Артемово)Artyamovo és (Шумам)Sumam birtokbavételéért egész éjjel “kényelmes” birkózást csinált a milicia. Nem nagyon kockáztattak az éjjel, majd napvilágnál véglegesítik a történteket.
(Троицкоe)Troickoje és (Крымское)Krimszkoje térségeiben viszont keményen kellett dolgozniuk a sarokba szorított latorhordákkal. Egész éjjel heves harcok voltak mára virradóan.
(Попаснaя)Popasznajanál, a 28. és a 37. valcmanista blokkposztokat és a köztes védelmi vonalat megroppantották a népfelkelők.
(Дебальцево)Gyjebalcsevo-pontosabban a katlanba zárt valcmanista hordák sorsa-ha csak valami NAGY DOLOG nem történik, vasárnap estig el is intéződhet. A népköztársasági tüzérség egész éjjel fűtötte a katlant. A benne lévők pedig egymást is irtják. Fordulni látszik a kocka a gyebalcsevoi katlanban. A reguláris és önkéntes valcmanisták már kimondottan vadásszák a jobbszektorosokat. Hírek szerint már csak a gyanú elég-és már végzik is ki a delikvenst.
A Gorlovkától nem messze lévő (Озеряновка)Ozerjanovkát mára virradóan is több alkalommal “Uragan” rakétavetőkkel lőtte a valcmanista latortüzérség. A falu szinte teljesen megsemmisült. Rengeteg lehet a civil áldozat.
grl
Gorlovka is megkapta a maga “szokásos” rakétaadagját az éjszaka folyamán.
Tegnap este Nyalókakirály összeröffentette az udvari válságstábot Kijevben. Valcman utasításba adta nyaloncainak egy “cselekvési terv” kidolgozását arra az esetre, ha a “terroristák nem hajlandók eleget tenni a “béketervében” foglaltaknak!
EN_01119646_1789
“Olyan kemény diót dobunk az ellenség elé, amibe beletörik a foga!”-őrjöngött Maradék-Ukrajna élet-halál ura. Mad elröfögte, hogy minden tartalékot mozgósítani kell Donbassz ellen!
https://balrad.wordpress.com/2015/01/23/forro-lett-a-talaj-donbasszban-a-latorhorda-talpa-alatt/

Meghalt a szaúdi király

Meghalt Szaúd-Arábia királya, Abdullah ibn Abdul-Aziz Al Szaúd - az uralkodó állítólag tüdőbetegség miatt részesült kezelésben, több hete volt lélegeztetőgépen, és a kórházban vesztette életét. A félhivatalos közlemény szerint Szálmán koronaherceg Szaúd-Arábia új királya. Abdullah az elmúlt évek során számos kórházi kezelésben részesült az Egyesült Államok területén, ahová Szálmán herceg rendszerint elkísérte.
Az uralkodó halálának bejelentése egyelőre a Szálmán médiabirodalmához tartozó állami TV-nek tudható be, haláláról ellentmondásos információk terjednek. Szaúd-Arábia destabilizálása azonban látható volt előre, tekintve, hogy a szaúdi elitnek egyre komolyabb veszteségeket jelentettek a mesterségesen leütött olajárak. Az Egyesült Államok a szaúdi király segítségével ütötte le az olaj világpiaci árát, Abdullah pedig együttműködött, mert az országban több az amerikai katona, mint a szaúdi. Az orosz költségvetés szénhidrogén-bevételeinek megtépázását célzó együttműködés nem állt érdekében az alacsonyabb kitermelésben és magasabb olajárakban érdekelt szaúdi elitnek. Emiatt a szaúdi sajtó az amerikai monopólium megtöréséről kezdett beszélni, ami be kell lássuk, nem volt egy életbiztosítás az uralkodó számára.
A készülő kiugrási kísérlet miatt hetekkel ezelőtt valószínűsíthető volt, hogy az USA Szaúd-Arábia destabilizálását is megkezdi. Az amerikaiak által korábban Jordániában kiképzett ISIS terrorszervezet ennek megfelelően a szaúdi határon is megkezdte működését.
Hídfő.net.ru | Szalman hercegSzálmán ibn Abdul-Aziz Al Szaúd, aki a királyt minden washingtoni útjára elkísérte
http://www.hidfo.net.ru/2015/01/23/meghalt-szaudi-kiraly
A manipulált energiapiac most még kétségesebb helyzetbe került

A világ legnagyobb olajexportáló országát most a csütörtök éjjel elhunyt, 91 éves Abdallah bin Abdel-Aziz testvére, a 79 éves Szalman bin Abdel-Aziz herceg követi a trónon. A helyzet azért sem megnyugtató, mert Szalman királynak nemrég agyvérzése volt és egyes híresztelések szerint Alzheimer-kóros. Megelőzve a trónöröklési krízist, az új király már ki is nevezte örökösét, Mukrin herceget.

Abdallah bin Abdel-Aziz

A most elhunyt király kedvelt volt reformjai miatt a liberális szaudiak körében. Egyik fő feladatának tartotta a munkanélküliség felszámolását és a fiatalok oktatását a szunnita államban. USA-barát politikája miatt elkötelezetten támogatta az al-Kaida és az Iszlám Állam elleni harcot. Uralkodása alatt azonban Szaúd-Arábia noha továbbra is ultrakonzervatív ország maradt, Abdallah nevéhez több - megfigyelők szerint nyugati szemmel óvatosnak tűnő, szaúdi mércével mérve viszont jelentősnek mondható - liberális reformkezdeményezés is fűződött.
2011-ben például ígéretet tett arra, hogy a nők is szavazati jogot kapnak a helyhatósági választásokon (az abszolút monarchiában csak helyhatósági voksolást szerveznek), jelöltethetik magukat különféle posztokra és bekerülhetnek a parlamentet helyettesítő Tanácskozó Gyűlésbe is. Abdallah uralkodása idején engedélyezték a nőknek, hogy - meglehetősen szigorú feltételek teljesülése esetén - autót vezessenek.
Az új uralkodó várhatóan követi az elődje által szabott irányvonalat: elemzők rámutattak arra, hogy koronahercegként Abdallah király nevében nyilatkozott az energiapolitikáról, így arra számítanak, hogy Szalman képes stabilan tartani az árakat. Sokkal fontosabb kérdés azonban, hogy mi lesz a sorsa Ali Al-Naimi olajminiszternek, aki 1995 óta tölti be a posztot, ám már Abdallah idején le akart mondani.
Szaud-Arábiát több OPEC tag is támadta azért, mert nem hajlandó csökkenteni a kőolaj kitermelését, de nem várható, hogy a szövetség változtat a 30 millió hordós naponkénti előállításon.
A brent kőolaj ára nem változott nagyon a hírre, 60 centet esett nyitáskor, de gyorsan visszaerősödött 49,80 dollárra.

Bakta Lóránt