2015. június 28., vasárnap

Donbassz: Gorlovka martalócroham alatt áll!

Szerdán Párizsban a “normandiai négyek” dörgedelmes nyilatkozatban adtak kétnapos határidőt a nehézfegyverzet donbasszi frontokról való visszavonására. Ám a jelek szerint a “nehéz” jelző az egy viszonylagos dolog. Értelmezés kérdése mindössze. A front két oldalán állók szerint ez nyilván olyan száz tonna körül kezdődhet, a kalibert illetően pedig valahol az interkontinentális rakétáknál. Ami ezek alatt van, az marad-és működik!
A szombatról-vasárnapra virradó éjszakára Donbassz frontjait illetően ez volt az alapállás. A jelentésekből legalábbis az tűnik ki, hogy a valcmanista latorhad ehhez tartotta magát. Ezzel egütt is voltak már a háború kezdete óta zajosabb éjszakái is Donbassz városainak-falvainak.
Északon a luganszki régióban Sztanyica Luhanszkánál aknavetőzték egymást a felek.
Pontosabban meg nem jelölt helyen a Bahmutka-szakaszon három darab latortank és BMP olvadt le. A ma reggeli “szemle” hét valamit azonosított be sült latorként.
Rossz éjszakájuk volt a Szcsasztyjéban fészkelő pribékeknek is. “Megkereste őket” egy csapat luganszki rohamosztagos. Csendben és váratlanul érkeztek. Zajongtak egy kicsit, majd amilyen csendben érkeztek-ugyanolyan csendben távoztak. Állítólag legalább tucatnyi latort húzhat le a zsoldlistáról a villámlátogatás eredményeként Nyalókakirály kincstárnoka.
A dzserzsinszki martalóctüzérség saját akaratából nem aludt mára virradóan. Ezek a pribékek Gorlovkát nem hagyták aludni.
A tudósítás begépelésekor érkezett a hír: Gorlovkát ma reggel fél kilenc óta tömeges tankrohammal támadja a valcmanista bűnbanda!
Avgyejevka latortüzérsége sem aludta végig az éjszakát. Ők Donyecket, Jaszinovataját és Makejevkát lőtték mára virradóan. És persze a repülőteret.
Peszkiben “visszafogott” lövöldözés volt az éjjel.
Volt viszont hangoskodás Marjinykánál és a városban. Trudovszkaja felől működött a bérgyilkoshorda. Hajnali háromra lett csak csend.
Krasznogorovkánál CSAK géppuskákkal és Kalasnyikovokkal volt lármázás az éjjel.
A déli végeken pedig viszonylagos csend honolt a donbasszi éjszakában. Csak Sirokino kapott néha-néha egy latorgránátot.
A népköztársaságiak a hétvégén csak inkább gyakorlatozgatnak.
https://balrad.wordpress.com/2015/06/28/donbassz-gorlovka-martalocroham-alatt-all/

Civil önszerveződés kezdődik a déli határon

Civil önszerveződés kezdődik a tömeges illegális bevándorlás által sújtott déli határvonalon, ahol a kormány határzárral kapcsolatos bejelentése óta tovább fokozódik a menekültáradat.
Hazafias szervezetek kezdtek járőrözni a szerb-magyar zöldhatáron, hogy megnehezítsék a Magyarországra átjutni akaró illegális bevándorlók dolgát. A 444.hu liberális sajtóorgánum vészjóslóan számol be arról, hogy az Ultras Liberi szurkolói közösség tagjai megjelentek Mórahalom területén, ahol “vélhetően bevándorlókra vadásznak”.
Hazánk mostanra olyan helyzetbe került, hogy a határ mentén működő rendőri erők minden erőfeszítés ellenére nem tudják megfékezni az illegális bevándorlást. Erre utalnak azok a razziák, amit az utóbbi napokban Szeged térségében voltak kénytelenek végrehajtani; a belvárosban több egymást követő napon is 8-900 illegális bevándorlót fogtak el, ami azt mutatja, hogy nem tudják megakadályozni a tömeges jelenséggé váló illegális határátlépéseket, és a határsértőket gyakran a környékbéli pályaudvarokon kell összefogni, mielőtt továbbutaznának a fővárosba.
Egy ilyen helyzetben fokozott szükség lehet a hazafias közösségek állandó határ menti jelenlétére. Ugyanakkor, a bevándorlás-helyzet elmérgesedése közepette azt láthatjuk, hogy ez a törekvés egyáltalán nem példátlan jelenség, hanem egy valódi civil önszerveződés kezdete. Bár ezt a kifejezést az utóbbi évek során teljes mértékben lejáratták a külföldi pénzen működő, társadalomellenes célok mentén tüntetéseket hirdető csoportok, a civil önszerveződésnek eredeti jelentése éppen ez: a kormánytól és államtól függetlenül szerveződő, közös fellépés a többségi társadalom érdekének védelmében. Az Ultras Liberi fellépése a liberális sajtóorgánumok által sugalltakkal ellentétben nem egy olyan “jelenség, amit a rendőrségnek kezelnie kell”, hanem
épp ellenkezőleg: az ehhez hasonló példák nagyban hozzájárulhatnak az illegális bevándorlás sikeres felszámolásához.
A nyugati országokban számos példát láthatunk arra, hogy a hazafias szervezetek hogyan tudják minimálisra csökkenteni az illegális bevándorlást. Egy ilyen kirívó eset a Minuteman Project, ami civil szervezetek és hazafias csoportok bevonásával az Egyesült Államok déli határai mentén működik, és tevékenységüknek köszönhetően a hatóságok sikeresen összefogják a mexikói bevándorlók nagy részét. Nem a Minuteman fogja össze őket; az ő értesítésükre kiérkező hatósági személyek fogják el az illegális bevándorlókat.
A 2005-ben indult projekt egy példa arra, hogyan tudnak a magyar hazafias közösségek fellépni az illegális bevándorlás leállítása érdekében. A liberális sajtóorgánumok jajveszékelésével ellentétben az ilyen fokozott civil jelenlét nem a bevándorlók “levadászásáról” és öncélú agresszióról szól, hanem épp ellenkezőleg; a civil önszerveződés a hatóságokat segíti abban, hogy az illegális bevándorlókat összefogják. A gyakran két napja alvás nélkül is menekültekkel bajlódó rendőrök számára hatalmas segítséget jelent egy egyszerű éjszakai szalonnasütés is, amit egy hazafias közösség – akár békés családi környezetben – a déli határ mentén tart. Több szem ugyanis többet lát, és az illegális bevándorlók nagy része még a határon elfogható lenne, ha önkéntesek figyelnek a gyanús mozgásokra, és szükség esetén értesítik a hatóságokat.


http://hidfo.ru/2015/06/civil-onszervezodes-kezdodik-a-deli-hataron/

Románia már nem ország, a szó európai értelmében

A történelmét nem ismerő nép olyan, mint a szüleit nem ismerő gyermek, mondta Nicolae Iorga.

Hozzátenném, hogy egy hagyományait elfelejtő és identitását elvesztő nép nagyon könnyen vezethetővé és manipulálhatóvá válik.

Mi, románok, nagyjából ebben a helyzetben vagyunk.

Elveszünk a tartalmatlan hazafiságban,

mely nem hagyományainkon és igazi történelmünkön alapul, hanem a politikusok és az egyház által kitalált vagy meghamisított kliséken, melyek figyelmen kívül hagyják a nemzet valódi lényegét, helyi és regionális identitásait.

Voltaképpen Románia szinte minden megyéjében vannak ilyenfajta ősi identitással, különböző hagyományokkal, változatos mentalitásokkal rendelkező övezetek, régiók, földek, tartományok.

Mondok néhány Erdélyen kívüli példát is.

Ott van, mondjuk, Vâlcea, ahol az emberek nagyon különböznek az olténiaiaktól. Valójában egy részük nem is számít olténiainak, mert az Olt bal partján él. De a kimondottan Olténiában élők között is vannak olyanok, akiknek más hagyományaik vannak és másmilyenek, mint a hagyományos olténiaiak. Hasonló a helyzet Loviştea-földön, aztán a Hegyaljai Olténiában Vâlceától Gorj vagy Mehedinţi megyéig, ahol szintén úgy érzi az ember, ez a hely bárhol lehet, csak Olténiában nem.

Ez Románia bája, ez a fantasztikus töredezettség.

Ez Erdélyben, a Partiumban, vagy a Bánságban nyilvánvalóbb, ám Olténiában, Moldvában, Dobrudzsában, Bukovinában, de még Munténiában is jelen van.

A román állam politikája, sajnos, szinte állandóan ellenségesen viszonyult ezekhez a hagyományos közösségekhez, melyekben az általa kívánt célokat akadályozó nagy veszélyt látott. Ami nem volt más, mint egy homogén állam létrehozása, 99 százaléknyi ortodox románnal, azonos és személyiség nélküli, hagyományoktól, ősöktől, a történelmüktől elszakított emberekkel.

Amíg nem fogjuk fel, hogy ahhoz, hogy jó románok, jó román állampolgárok legyünk, etnikumtól vagy vallástól függetlenül, előbb önmagunkat kell újra felfedeznünk erdélyiként, máramarosiként, bukovinaiként, dobrudzsaiként, mócként, bánságiként, musceliként, csángóként, olténiaiként, munténiaiként, moldvaiként, partiumiként, erdőelviként, fogarasiként, szatmáriként és így tovább. Addig nem tudunk majd továbblépni.

Ugyanúgy, ahogy azt a székelyek teszik, vagy a szászok (még a diaszpórából is, és ettől nem szeretik kevésbé Erdélyt és Romániát, ellenkezőleg), vagy ahogy a bukovinaiak és az erdélyiek jelentős része tenni kezdte.

Ahogy azt egyre több magyar, rutén, szlovák és újabban cigány is teszi, egyes erdélyi falvakban.

Amikor ezt felfogjuk, akkor újra normális, toleráns és alkotó energiákkal teli nép leszünk. Ha nem fogjuk fel, akkor a jelenlegi Románia nem fog többé létezni.

Kegyetlen dolgokat mondok, de biztosíthatom önöket, hogy

Románia már nem ország, a szó európai értelmében.

Még akkor sem, ha egyesek a világ közepének képzelik magukat és minden nap telefröcsögik az összes elérhető újságot és tévét.


Forrás:
Fő tér.ro

Kínai média: “Magyarország szerint több uniós ország nem regisztrálja megfelelően a migránsokat”

Trócsányi László igazságügyi miniszter szerdán amellett érvelt, hogy a migrációs útvonalban érintett tagállamok sok esetben nem regisztrálják a menedékkérőket, és emiatt Magyarországra hatalmas teher nehezedik.
Ennek eredményeképpen Magyarország ideiglenesen, határozatlan ideig nem tudja fogadni a nemzetközi védelem iránti kérelmet előterjesztő embereket.
Trócsányi László levélben tájékoztatta Frans Timmermanst, az Európai Bizottság első alelnökét arról, hogy mivel nagyon sok emberről van szó, ezért Magyarország ideiglenesen nem tudja visszafogadni azokat a menedékkérőket, akiket a Dublin III rendelet szabályai alapján Magyarországon már regisztráltak, majd továbbutaztak az Európai Unió valamelyik tagállamába. Trócsányi László szerint ugyanis közülük sokan olyan uniós országban jártak, ahol nem regisztrálták őket.
A tárcavezető közölte, hogy az idei évben eddig 60 620 személyt fogtak el Magyarország határainál, ebből 60 089 személyt a magyar-szerb határszakaszon, vagyis az EU külső határán, hiszen Szerbia nem tagja az Európai Uniónak..
Trócsányi László levelében hangsúlyozta az intézkedés ideiglenes jellegét, illetve azt is, hogy Magyarország tiszteletben tartja az uniós menekültpolitika rendelkezéseit.

NATO-tábornok: “Porosenko hazudik…

A NATO brüsszeli törzsének igazgatóhelyettese Harald Kujat tábornok egy televíziós műsorban a minap kijelentette:
Nincs tudomásunk orosz csapatok donbasszi jelenlétéről. Műholdjaink felvételei, hírszerzési jelentések ezeket a híreszteléseket nem támasztják alá. Porosenko egyszerűen hazudik, amikor azt állítja,hogy orosz katonák tartózkodnak Donbasszban!
https://balrad.wordpress.com/2015/06/27/nato-tabornok-porosenko-hazudik/