2014. november 16., vasárnap

Pozsonyban tüntettek Porosenko látogatása ellen

Szlovákiában, Pozsony központjában tüntetés szerveződött az ellen, hogy Petro Porosenko ukrán államfő az országba látogat. A helyi rendőrség szerint a megmozduláson néhány tucatnyi ember vett részt, - a megmozdulás előzetesen semmiféle szervezett médiatámogatást nem kapott (ellentétben a liberálisok több millió néző/olvasó számára propagált tüntetéseivel), így ez esetben feltételezhető, hogy egy valóban civil kezdeményezésről van szó.
A megmozduláson "Csehország és Szlovákia támogatja Novorossziját", "Mentsük meg Donbasszt az ukrán hadseregtől" feliratú plakátok jelentek meg, valamint az emberek antifasiszta jelszavakat skandáltak, tiltakozván az ellen, hogy az ukrán kormány szélsőjobboldali szervezeteket integrál a hatalmi struktúrába. A rendőrség a néhány tucatnyi emberből álló "tömeget" feloszlatta, jelezvén, hogy a kormány EU-barát politikája akkor sem tűr ellentmondást, ha azon meg sem jelennek annyian, hogy akadályozzák a közlekedést, vagy más, látszólag értelmes indok miatt be lehessen tiltani.
Porosenko szombaton érkezett Szlovákiába, és Robert Fico kormányfővel tárgyal, valamint a Visegrádi Négyek tagállamainak más vezetőivel.
Petro Porosenko és Robert Fico
http://www.hidfo.net/2014/11/16/pozsonyban-tuntettek-porosenko-latogatasa-ellen
Pozsonyban nem nagyon kedvelték Valcmant!


valc1valc3valc5valc4
OTT – MEGTETTÉK!

A Parlament előtt: Zártkertek, rekreációs célú földszerzés


Rendeződhet a zártkertek, hobbikertek helyzete a kormány szerint, miután megtárgyalta a tulajdonosi, valamint haszonbérleti problémákat orvosló törvényjavaslatot, amely hamarosan az Országgyűlés elé kerülhet – jelentette be Nagy István, az agrártárca parlamenti államtitkára. A földforgalmi törvény kiegészül egy új bekezdéssel, a rekreációs célú földszerzés fogalmával. E szerint a földművesnek nem minősülő belföldi természetes személyek megszerezhetik az önkormányzati tulajdonú és határozattal ilyen célú megszerzésre kijelölt legfeljebb egy hektárnyi földterületet.

Nagy István leszögezte: az önkormányzati tulajdonú (tipikusan zártkert jellegű) területnek minősülő ingatlanok esetében, melyet az önkormányzat adás-vétel vagy haszonbérlet útján hasznosít - ha a bérlők szociális földprogramban vesznek részt, továbbá ha saját célra kis mennyiségben termelnek rajta, illetve ha hobbitevékenységet folytatnak azon -, akkor nem vonatkoznak rájuk a földművesekre vonatkozó előírások. Hozzátette: ezekben az esetekben így indokolatlan a földműves státusz szerzési feltételként való előírása.

A rekreációs célú földhasználati szerződés határozott időtartamra, legalább egy gazdasági évre, és legfeljebb öt évre köthető meg. A visszaélések elkerülése érdekében ugyanakkor az államtitkár szerint indokolt a terület nagyságát meghatározni. A földművesnek nem minősülő személyek esetében ennek a tulajdonszerzési korlátnak a limitje egy hektár. Az adott földterület megszerzésekor a már birtokában álló területet nem kell figyelembe venni - fűzte hozzá Nagy István.

A Földművelésügyi Minisztérium (FM) parlamenti ügyekért felelős államtitkára hangsúlyozta: a kormány továbbra is elkötelezett az önellátó és a háztáji jellegű gazdálkodás szélesebb körű elterjedése mellett. Így ugyanis "a parlagon heverő területek művelésbe vonásán túl a vidék népességeltartó és népességmegtartó ereje is növelhető".

Ezért a szaktárca olyan szabályok megalkotását tartja szem előtt, amely az egészséges helyi élelmiszerek előállítását és fogyasztását, a vidéki életmód presztízsének helyreállítását segíti - húzta alá Nagy István.

Majd meglássuk mi sül ki belőle...

Tóth János - Hernád Völgye H.H.k

Az "új" kijevi oligarcha első "békés" rendelkezése

A közvélemény


Rendeletében Porosenko arra utasítja az ukrán kormányt, hogy egy héten belül tegye meg a lépéseket "a terrorellenes műveletek különböző területein lévő (ukrán) állami vállalatok, intézmények és szervezetek tevékenységének beszüntetésére".

A döntés egyebek között az iskolákra, a kórházakra és a mentőszolgálatokra vonatkozik - fejtette ki a francia hírügynökségnek egy név nélkül nyilatkozó magas rangú ukrán tisztségviselő.

"Végleges döntésről van szó, ezzel vége lesz a kisded játékoknak" - tette hozzá a tisztségviselő. "Minden államilag finanszírozott intézményt kivonunk."


Gölöncsér Miklós

Már Magyarországon is van drón-kérdés?

Törvényben kell szabályozni a drónok használatának magánszférát érintő adatvédelmi kérdéseit a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság témában kiadott állásfoglalása szerint.
A pénteken kiadott állásfoglalás szerint a drónok használata a magánszférával kapcsolatos és adatvédelmi kérdéseket is felvet. Még a rendeltetésszerű használat is nagyon erős behatolást jelenthet a személyek a magánszférájába, hiszen az eszköz képes arra, hogy válogatás nélkül gyűjtsön adatokat mindenről, ami a látókörébe kerül. A drón képes mozgó embereket, tárgyakat követni anélkül, hogy erre az érintettek felfigyelnének – hívja fel a figyelmet Péterfalvi Attila, a NAIH elnöke az ajánlásban. Az ajánlás emlékeztet rá: Magyarországon jelenleg nincs a drónokra vonatkozó külön jogszabály, a tárgykört részletesen szabályozó törvény előkészítés alatt áll. A törvény hatálybalépéséig használatuk csak egyedi engedély alapján lehetséges, amelyet a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala ad ki.
A NAIH álláspontja szerint a készülő törvényben érvényesíteni kell azt a garanciális alapelvet, hogy személyes adatot drónnal csak célhoz kötötten és csak meghatározott időpontra, földrajzi területre, személyi körre kiterjedően lehet gyűjteni és kezelni. Az adatgyűjtésnek és -kezelésnek meg kell felelnie az arányosság kívánalmának is, vagyis csak a céllal arányos adatkezelés engedhető meg.
Ezért a hatóság azt javasolja, hogy a születendő törvényben rögzítsék, a drónokkal megvalósított adatkezelés csak jogszerű célból folytatható, ehhez pedig engedélyezési eljárást tartanának indokoltnak, amelyet a légügyi hatóság folytatna le.
Az ajánlás szerint szükséges a törvényben annak a tilalomnak a kimondása, hogy egy meghatározott célból rögzített adat az adatgyűjtésre engedélyt adó hatósági engedélyben nem szereplő célra nem használható fel.


A hatóság azt is javasolja, hogy a jogalkotó írjon elő olyan azonosítási módszert a drónok üzemeltetőinek, használóinak, amelynek segítségével könnyen azonosíthatják az adatkezelő személyét az esetleg a felvételeken szereplő „adatalanyok”, mivel joguk van – bármilyen módon és az adatkezelő bármely elérhetőségén – tiltakozni az adatkezelés ellen. A hatóság továbbá minimális követelménynek tartja a repülési útvonalat térben előre, valós időben és utólag is megjelenítő, kereshető és visszakereshető rendszer kiépítését is. Az „adatalanynak” egyértelmű tudomást kell arról előzetesen szereznie, hogy a drón használója személyes adatainak kezelését mikor és hol kezdi, kezdheti meg. Megfontolandónak tartja a hatóság azt is, hogy hatósági nyilvántartást hozzanak létre a drónokat kereskedelmi célból üzemeltetők, használók nyilvántartására. Egy ilyen regiszter nemcsak az adatvédelmi kérdések rendezését könnyítené meg, hanem a repülésbiztonsági, sőt a felelősségbiztosítási kérdések hatékony kezeléséhez is hozzájárulna. A NAIH arra is kitér az ajánlásban, hogy indokoltnak tartja a jelenlegi wifi-alapú helyett olyan adattovábbítási mód kidolgozását, amelyen a keletkező személyes adatok biztonságosan továbbíthatók. A hatóság megfontolandónak tartja a magáncélú használatot hatóságilag kijelölt területekre korlátozni, azt egyfajta egyszerűsített engedélyezési eljáráshoz és regisztrációhoz kötni, és kívánatosnak tartja azon területek állami, önkormányzati kijelölését is, amelyen magáncélból üzemeltett drón használható, valamint azon területek megjelölését, ahová berepülésük kizárt. Az állami célú felhasználással kapcsolatban kiemelik, hogy „készletező”, megfigyelésre irányuló adatkezelés nem megengedhető.

A NAIH felhívja a figyelmet arra is, hogy a jogszabály hatályba lépéséig be kell tartani az információs önrendelkezési jogról szóló törvény rendelkezéseit.

Gölöncsér Miklós

Irán fokozza az aranykitermelést

Irán az állami televízió bejelentése szerint megnyitott egy új aranyfeldolgozó üzemet, ami a Közel-Kelet eddigi legnagyobb ilyen létesítménye. Az üzemet Isak Dzsahangiri miniszterelnök-helyettes adta át, és nemsokára megkezdi működését, ami mintegy évi 3 tonnával növeli majd az iráni aranytermelést. A közeli Zareh Suran aranybánya tartalékait mintegy 20 millió tonnára becsülik, és a termelést Irán egy új, hazai fejlesztésű technológiával fokozatosan fokozni akarja. A várakozások szerint nemsokára évi 6 tonnára növelik a kapacitást.
Fizikai arany - amiért a Nyugat szankciókat hoz és háborúkat indít
Mindez része az "ellenállás gazdasága" doktrínának, amit Hamenei ajatollah februárban hirdetett meg. Az ellenállás gazdasága doktrína alatt azt értik, hogy a maximumra fokozzák az ország természeti erőforrásainak kitermelését, és Irán erősebb pozíciókat fog kivívni a globális nyersanyag-piacon. A hazai nyersanyag-kitermelést egybekötik egy fokozott iparosítással és állami munkahelyteremtéssel, az így felszabaduló erőforrásokat pedig a tudásalapú gazdaság előtérbe helyezésére fordítják. Az ajatollah szerint ennek elsődleges célja, hogy Irán a térség elsőszámú tudásalapú gazdaságává váljon, magas színvonalú szakemberképzéssel és az innováció előtérbe helyezésével a gazdaságban.
Irán továbbra is nyugati szankciók alá esik, és bár a nyugati országok gazdaságai egy-egy esetben megkerülik ezeket a szankciókat, politikai alapon a helyzet egyelőre nem változik meg. Hamenei szerint az ellenállás gazdaságának doktrínájával kikényszerítik, hogy a nyugati országok is egyre növekvő térségi hatalomnak ismerjék el Iránt.

http://www.hidfo.net/2014/11/16/iran-fokozza-az-aranykitermelest

Európának meg kell tagadnia az Oroszországgal szembeni szankciókat

Európának meg kell tagadnia az oroszellenes szankciókat és meg kell értenie, hogy ezek az intézkedések nem segítik elő a békét – nyilatkozta az Oroszország Ma hírügynökségnek adott interjújában Giulio Sapelli, a Milánói Egyetem közgazdaságtani professzora, az Enrico Mattei alapítvány független igazgatója.

Az EU és többek között Olaszország miért vezet be újabb szankciókat Oroszország ellen? Federica Mogherini újabb szankciókat jelentett be, amelyek már a következő héten érvénybe lépnek.
Azért, mert Európa az Egyesült Államok erős nyomása alatt áll. Az USA a Szovjetunió felbomlása után nem szándékozik nemzetközi értekezést tartani az országok határainak meghatározásáról. Helyette rakétákat telepítenek Lengyelországban, amelyek közvetlen veszélyt jelentenek Oroszország számára. Ezen felül az amerikaiak lázadást szítanak Grúziában, most pedig Ukrajnában. Európa e politika mellett, annak ellenére, hogy gazdasági konfliktusban áll Amerikával, megadta magát az amerikai nyomásnak.
Németország pedig felhagyott a legfontosabb szerepével: hidat képezni Európa és Oroszország között.
Európának fel kell hagynia a szankciókkal. A szankciók sohase működtek. Vegyük például Kuba esetét: a legrosszabbul az átlagemberek jártak. Az Iránnal szembeni szankciókkal pedig a globális energetikai iparnak ártottunk.
A szankciók nem járulnak hozzá a békéhez, Európának már ideje belátnia ezt.
Milyen károkat szenvedett az olasz gazdaság az oroszellenes szankciók miatt?
Jelenleg még korai lenne pontos számokat említeni. Minden statisztikának legalább egy évre van szüksége. Az viszont elmondható, hogy az autó- és élelmiszeripar igen megszenvedte a szankciókat. Ezek az iparágak igen fontosan az ország gazdasága számára. A károk hihetetlenek és a vállalkozók rendkívül aggódnak.
Teljes szöveg: http://hungarian.ruvr.ru/2014_11_16/Europanak-meg-kell-tagadnia-az-Oroszorszaggal-szembeni-szankciokat-5617/

Porosenko Oroszországból venne áramot - pár nap és leállnak a hazai erőművek

Petro Porosenko ukrán államfő utasította az energiaügyi minisztert, készítse elő annak lehetőségét, hogy Oroszországból importáljanak elektromos áramot, és készítsék elő az előrefizetéses rendszerre átállást az energetika minden szektorában.
A szombaton kiadott rendelet azzal indokolja a döntést, hogy így Ukrajna "saját forrásait megtakaríthatná". A közelmúlt eseményei azonban azt támasztják alá, hogy a kormány nem tudja megoldani az ország energiaellátását. Korábban, október 30-án az Európai Unió közvetítésével aláírtak egy "téli csomagnak" nevezett megállapodást, amiben rögzítik, hogy Moszkva március végéig folytatja a gázszállítást, humanitárius megfontolások miatt. Az előzetes ígéretekkel ellentétben az európai országok nem tudták megoldani Ukrajna energiaellátását, mivel saját fogyasztásukat is képtelenen fedezni. Washington pedig nem segített, cseppfolyósított földgáz helyett csak újabb hitelcsomagokat adnak, amiből Kijev egyedül Oroszországtól tud energiát venni.

A délkeleti régiók leszakadása Ukrajnáról azzal a következménnyel járt, hogy a kormány is el kellett ismerje, mindössze néhány napra elég széntartalékuk van, utána leállnak a széntüzelésű erőművek és az ország egy részén megszűnik az áramellátás. A Donyecki Népi Köztársaság területén található szénbányák korábban Ukrajna hazai széntermelésének mintegy 80%-át biztosították, ami Ukrajna teljes áramfogyasztásának több mint 30%-áért volt felelős. A DNK energiaügyi minisztere azonban néhány napja bejelentette, hogy nem adnak el szenet Ukrajnának, amennyiben az nem szüntet be minden ellenséges tevékenységet az ország területén.
Mivel Kijevnek a néhány napi széntartaléka éppen most fogy el és utána megszűnne az áramellátás, kénytelenek lesznek a délkeleti hadmozdulatokat is leállítani, és nyugati hitelekből előrefizetéses rendszerben az oroszoktól elektromos áramot importálni, ameddig lefolytatják a tárgyalásokat a szénszállítás újraindításáról.
Látható, hogy Ukrajnában a nyugati átmenet geopolitikai értelemben egy öngyilkosság volt. Az ország területi egysége megbomlott az EU-csatlakozásra készülés miatt, mert a délkeleti orosz lakosság nem fogadta el a fegyveres puccsal hatalomra jutott atlantista kormányt. Ukrajna maradék területei pedig szintén életképtelenek Oroszország nélkül. Az orosz földgáz és szén nélkül ezen a télen Ukrajnában nem lenne se fűtés, se áram, amit az atlantista kormány nyugati forrásból sem tud megoldani. Porosenko bármennyire is a nyugat embere, kénytelen az egyetlen elérhető forrásból venni az energiát, ha csak nem akarja, hogy a fűtés és áramellátás leállása miatt pillanatokon belül sokmilliós tüntetések kezdődjenek Kijevben.


http://www.hidfo.net/2014/11/16/porosenko-oroszorszagbol-venne-aramot-par-nap-es-leallnak-hazai-eromuvek

Donbassz: a Leghosszabb Napra várva!

Napok óta egy Kijev ellen a mai napon meginduló fergeteges orosz rohamot vizionál Nyalókakirály udvari kommunikációja.
A népköztársasági erők pedig a valcmanista banditahad Donbassz elleni mai offenzíváját várják. Ők viszont erről beszélnek már napok óta. Úgyhogy – szerény véleményünk szerint – Maradék – Ukrajna és Donbassz mai “leghosszabb napja” is az érintettek várakozásaival ellentétben, az eddig megszokottakhoz hasonlóan, a “hétvége hangulatában” fog eltelni! Azaz: a körülményekhez képest viszonylagos nyugalomban. Úgy, mint a tegnapi nap.
gödör
Mert Donbassz tegnapi napja ma reggel – ottani idő szerint nyolc óráig – viszonylagos nyugalomban telt el.
Voltak persze “kivételezett” helyek, ahol a szembenálló felek nem igazán osztják a “magyar” KDNP hétvégi “munkaszüneti” ötletét.
A donyecki repülőtér és környéke az hétvégeken és ünnepnapokon egyaránt élénk “forgalmat” produkál. Így volt ez tegnap, és így a mára virradó éjszaka is. Reméljük, hogy csak afféle népköztársasági “utómunkálatok” zajlanak. Peszki környékéről és az “Avgyejevkán túli területekről” lőtte a repülőteret a valcmanista latortüzérség. Avgyejevkában ezidőszerint duális hatalom működik. Még az is előfordulhat, hogy a konyhában a latrok kvaterkáznak, a spájzban pedig a népköztársaságiak dekkolnak.
A gyjebalcsevói katlanból Orlov – Ivanovka térségében pedig ma hajnalig erőlködtek a bérgyilkosok, hogy sikerüljön nekik kiszabadulni a kellemetlen helyzetükből, de a milicisták meggyőzték őket a maradás helyességéről. A harcok hevességére jellemző, hogy kilenc milicista is elesett ma hajnali háromig. Szanzsarovka mellől Jenakijevo felé a banditák késő este reaktív tüzérséggel lődöztek. Ez sötétedés után általában nem szokott jó ötlet lenni egy sorozatvető üteg esetében, kiváltképp ha a közelben rájuk vadászó ellenséges egység is van. Most is rossz ötlet volt a latrok részéről.
Mire az utolsó “Grad” rakétákat is kilőtték, máris kapták a nyakukba a figyelmeztetést a milicia tüzérségétől : látunk benneteket. Ott is maradt az egész bagázs!
Miusz és Csjernuhino népköztársasági állásait viszont a pribékhorda támadta. Több milicista súlyosan megsebesült.
Pervomajszkot több ciklusban is latortüzérségi támadás érte ma reggelig.
Sztanyicja – Luhanszkaja és Olhovoje térségében kissebb – nagyobb megszakításokkal “szekálták” egymást a felek, minden rendelkezésükre álló szerszámmal igyekeztek egymásnak ártani.
Trehizbenkánál két kijevi latortankot olvasztottak le a milicisták – személyzettel együtt – a közeli Szeverszkij Donyec folyó partján.
Granyitnoje, Szartana, Pavlopol és Novogrigorjevka lakói egész éjjel hallgathatták a nem túl kellemes zajongást, ami a környékbeli “vitákat” kísérte.
Mariupol és közvetlen környéke már – már idilli csendben töltötte idáig a week – end – et!
visk
“Ön elb…szta” – mondja az orvos
“Mi lesz velem doktor?” – kérdezi a “beteg”

Donbasszban és Kijevben minden érdekelt fél feszülten várja az általa a mai napra rendelt jóslat beteljesülését. A Leghosszabb nap eljövetelét.
A határvidék orosz területein táborozó – Kijev és NATO nevű latorszövetség szerinti – “borzalmas orosz haderő” pedig  ezidőszerint a szokásos hétvégi dolgokkal bíbelődik. Szabadságon, eltávon vannak, meg körletrendezéssel bíbelődik a rettenetes ármádia.
(Lehet, őket elfelejtették értesíteni?)
Persze az is lehetséges, hogy ők látták Putyin elnök tegnapi nyilatkozatát. Miszerint most van esély lezárni a donbasszi ellenségeskedést! (Bár kissé megrótta Nyalókakirály néhány intézkedését.)
Már régen elmúlt a dél Donbasszban, de a rettenetes orosz haderőnek se híre – se hamva! Pedig nagyon jelezték Kijevben az agressziót. De még az EBESZ éber tekintetű fürkészői sem jeleznek semmit!
cső
Ezért aztán egymást szórakoztatják itt – ott a felek. Ezt leginkább a civil lakosság veszi rossz néven, de hát a valcmanista latortüzérség inkább a gyenge ellenállás irányába próbál hatni. Ezért aztán Nyalókakirály hordáinak évődése kimondott ellenszenvet szül.
A nyikolajevkában fészkelő latrok Dokucsajevsz lakóövezetét ágyúzták.
Granyitnojénál tanyázó tankjaikból a valcmanista bérgyilkosok Novaja Marjevkát lőtték. Mindaddig, amíg egy közeli milicistacsapat bele nem unt a csendháborításba. Két latortankot gyorsan leolvasztottak az éppen kéznél lévő alkalmas készségeikkel, és csend is lett. Volt még ott a környéken vagy nyolc – tiz kósza latoregyed is, de délre nyugodtan ki lehetett nekik utalni a segélykoporsó szállítmányból. A tankokban ülőknek megteszi egy nejlonszatyor is.
Kirovszk lakótelepei viszont komoly véráldozattal fizetett a Mogilja Osztraja – dombon tanyázó pribékek vasárnap délelőtti szorgoskodásáért. Négy civil sajnos meghalt a terrortámadás során. Sok a súlyos sebesült is.

Ezt észlelve a népköztársasági tüzérség kezdte lőni a dombra települt banditákat. Ez a beavatkozás vetett véget Kirovszk ostromának. Egyelőre.
Az Orlov – Ivanovka körül tanyázó latorhorda is kapott délelőtt egy kis “ajándékot” a milicisták tüzérségétől, de ott is lecsillapodtak a kedélyek délre.
Zsdanovka és Sahtyorszk lakótelepei a valcmanista tüzérgránátok miatt aggódhattak délelőtt, de szerencsére anyagi károkon kívül nagyobb baj nem esett.
Krimszkojénál milicistaposztot lőtt aknavetővel a valcmanista horda, ám egy közeledő felkelőcsoport láttán gyorsan kereket oldottak. Két szerszámjukat is visszahagyták. Ennek annyiból volt jelentősége, hogy a népköztársaságiak a frissz szerzeményekkel a bázisukra visszafelé néhányszor lőtték a 29. és 31. latorposztokat. Nagy kárt ők sem okoztak a valcmanistáknak.
Sztanyicja – Luhanszkaja mellett egy vasúti hidat szeretett volna megkaparintani ma délelőtt a megszálló horda. A népköztársaságiak meghiúsították a dolgot. A kijevi kincstárnoknak is megspóroltak négy zsoldot.
Trehizbenka átadásáról kérelmeztek tárgyalási lehetőséget Nyalókakirály banditái. Átadnák a települést a népköztársaságiaknak, ha elmehetnének. A milicisták az ötlet első felével egyet is értenek, de a szabad elvonulás nem az inyükre való. Úgyhogy nagy huzavona van jelenleg ott. Ez nyilván ki is tart holnap reggelig. Ennek viszont a helybeliek örülnek. Addig is kaptak egy kis nyugalmat.
Amig Trehizbenkánál könyörögnek a latrok, addig viszont a nagyobb mozgástérrel rendelkező cimboráik bőszen lőtték Szlavjanoszerbszket. De dél tájban azok is lecsendesedtek. Volt rá okuk. Egy “Grad” – sorozat pisszentette le őket! És rövidítette meg a kijevi zsoldlistát.
Ezeket az főbb eseményeket leszámítva, viszonylag csendben zajlik Donbassz vasárnapja. Több helyen voltak kézi lőfegyverekkel való lövöldözések, de hát azok már tényleg csak afféle legényes bolondozásszámba mennek a hétköznapok összecsapáhaihoz képest.
Donyeckben pedig olyan csend van, hogy ilyenre még a legöregebbek sem emlékeznek talán. A háború előtt az ÉLET ZSIVAJGOTT a mostanra szinte kiürült fővárosban. Ahol a kevés ottmaradott öröl a csendnek. Mert ez azt jelenti, hogy nem lőnek!
Vasárnap ide vagy oda – lemálház Donbasszban a “Fehér Konvoj” Ma este már vissza is térnek a kamionok Oroszországba.
Putyin elnök is otthagyta Ausztráliában a sok bolondot, és az ajándék koalamackóval a nyalábjában repülőre ült.
PUTYIN, Vlagyimir; ABBOTT, Tony
Inkább Moszkvában múlatja az időt. Az Ausztrál forróságban meg izzassza egymást a sok orosz hódítástól rettegő!

http://balrad.wordpress.com/2014/11/16/donbasszbol/

Gyurcsány a civilek felhergelésével kúszna vissza a politikába

A Demokratikus Koalíció radikális atlantista párt szombati sajtótájékoztatóján Kerék-Bárczy Szabolcs, a DK elnökségi tagja felszólította a lemondásra a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökét, sajtóinformációkra hivatkozva. A Népszabadság információi szerint Vida Ildikó NAV-elnöknek egy fantom betéti társaságban volt érdekeltsége, amely állandó jelleggel elkerülte az adófizetést, a felszámoláskor pedig fantom céggé nyilvánították. Vida a NAV vezetőjeként hozzájárult a társaság kényszertörléséhez, amivel elősegítette, hogy a fantomcég elkerülhesse a további vizsgálatokat, vagyis lehetővé tette az adóelkerülést.
A lap információi azonban nem csak a NAV elnökéről hoztak nyilvánosságra információkat, hanem Halasi Tibor, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. elnökét - tehát közvetetten az MNV Zrt.-t - is belekeverik az ügybe. A lap szerint Halasi ugyanazon fantomvállalat kültagjai közé tartozott, vagyis a Vida féle ügyben szintén érintett. Az MNV Zrt. belekeverése azonban Gyurcsányék korábbi stratégiájának követése, vagyis, hogy szisztematikus módon kulcspozíciókra lőnek, miután az érdekeltségeikbe tartozó balliberális sajtóorgánumokban konkrét információkat hoznak nyilvánosságra a célkeresztbe kerülő személyekről.
A radikális atlantista párt korábban Szijjártó Pétert, a keleti nyitásért felelős külügyminisztert ugyanezzel a módszerrel vette célba. Ezen a ponton érdemes említést tenni egy olyan jelenségről, ami a hazánkban zajló, mesterségesen korbácsolt botrány egészét jellemzi. A közelmúltban az orosz külügyminisztérium azzal vádolta Washingtont, hogy az orosz sajtón keresztül rejtett, néha nyíltan közölt kódokkal irányítja Oroszországban tevékenykedő ügynökeit. Az amerikai titkosszolgálatoknál elterjedt módszert élőben megfigyelhetjük a magyarországi radikális atlantistáknál is. Szeptember 18-án a Washington szócsöveként működő liberális sajtó címlapon hozta a hírt, hogy "Pintér távozik". A címlapon hozott anyag Pintér Attilára, a Magyar Labdarúgó Szövetség vezetőjére vonatkozott, akit szövetségi kapitányi posztjáról menesztett az MLSZ. Gyurcsányék ugyanezen a napon a "Pintér távozik" tartalmának megfelelően felszólították a belügyminisztert a lemondásra, mondvacsinált indokkal, előbb az egyszerűsített honosítási eljárás miatt, majd az Index hozott le egy anyagot Pintér céges érdekeltségeiről. A Pintér elleni lejárató kampány azonban elhalt, - valószínűleg félreérthettek valamit, mert Washington akkor még nem akarta lemondatni Pintért.
Most azonban az amerikai ostorcsattogtatás elért abba a szakaszba, hogy úgy gondolják, ideje elővenni a belügyminisztert is: a DK szerint "az ügyben felmerül az adóhatóság ellenőrzésével megbízott, a belügyminiszter felügyelete alatt álló Nemzeti Védelmi Szolgálat felelőssége is."
A Nemzeti Védelmi Szolgálatnál szintén történt egy érdekes eset, közvetlen a felforgatási művelet kezdete előtt. Történetesen, hogy két sörre hivatkozva távolították el tisztségéből Zsombok György dandártábornok főigazgató-helyettest. Az NVSZ a rendvédelmi dolgozókat, a polgári titkosszolgálatok és a közigazgatás alkalmazottait távolíthatja el, olyan indokokra hivatkozva, mint korrupció, kötelességek nem teljesítése vagy törvénysértő módon teljesítése. A Zsombok György pozícióján a személycsere összefügg azzal a törekvéssel, hogy valaki korrupcióra hivatkozva akar eltávolítani kormányközeli személyeket, tehát ez egy stratégiai fontosságú pozíció volt a lassú puccskísérlet szempontjából.
Miközben Gyurcsány korrupcióról beszél, a DK elnöke maga a korrupció mintapéldánya: többek közt saját miniszterelnöki posztjának bukását is ennek köszönheti. Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége idején 5 milliárd forintot kapott zsebbe egy olyan projekt beindításának jóváhagyásáért, ami Washington érdekeivel ellenkezett. Túl nagy titoktartást nem csaptak ezügyben, Gyurcsány felesége nyilvános helyen is dicsekedett az így szerzett összeggel, és mint tudni, az információs társadalomban a falnak is füle van. Azt követően történt az öszödi beszéd kiszivárogtatása, ami végül Gyurcsány pályafutását derékba törte. Tehát összességében tekintve, az ellenzék korrupció-ügyi felháborodása mindennek tekinthető, csak hitelesnek nem.
http://www.hidfo.net/2014/11/16/gyurcsany-civilek-felhergelesevel-kuszna-vissza-politikaba


Bal-Rad komm: Gréczy Mester mondjuk azt elfelejtette mondani, hogy egy jól megírt amerikai forgatókönyv alapján munkálkodnak, Jóbarát Bandi munkavezető instrukciói alapján.
“…Gyurcsány Ferenc és a Demokratikus Koalíció valóban a rezsim bukását akarja…” – Természetesen nem a kapitalista rendszerre gondolt ám itt El Qro főhadovamestere, hanem CSAK a rendszeren belüli rendszer lebontására, aminek érdekében sikeresen mozgósítottak hőbörgéseikre egy csomó rendszerBENSZÜLÖTTET, akiknek csak a neoliberális szabados életmód a lényeg. (Ők már többségükben ebben a rendszerBEN születtek, akiket szociális problémák miatt utcára nemigen tudna vinni tüntetni egyk politikai maffia sem, hiszen akkor önmaga ellen is utcára hívná őket! Őket csak az érdekli, hogy legyen elég romkocsma, buli, mindennapi fű – betevő, okosteló.)
“…a rezsim fuldoklik a korrupcióban, szétverték a szabadság, a demokrácia és társadalmi szolidaritás intézményrendszerét. Ma milliók élnek egyre nagyobb szegénységben, mások elmenekülnek az országból, miközben újabb és újabb adók fojtogatják az embereket…”
-Milyen igaz! Már huszonöt éve ez zajlik ORSZÁGUNKBAN! De most hirtelen föltűnt ez Amerikának is! Fel is hívták a dologra El Qroék figyelmét!
(Amúgy meg igencsak érdekes dolog, hogy El Qrot az utóbbi két hétben se nem látni, se nem hallani! Ennyire készülődik?)

Sakálok álma

Fotó - brisbanemarketing.com.au
A G20 tagországai a világ lakosságának 85%-át képviseli. Gazdasági egyeztető tanácsnak hirdeti magát, de lényegében nem más, mint a 2008 utáni gazdasági csődhelyzet kezelésére létrejött válságkezelő értekezlet. Eddigi szereplése során a válsággal nem sokat foglalkozott, mert a politikai ellentétek évről évre egyre növekvő szakadékot képeztek a résztvevő országok között. Az ausztráliai Brisbane-ben most megtartott G20 találkozó a világ gazdasági gondjainak megoldása helyett az atlantisták politikai provokációinak következményeként a világ kettészakadásának demonstratív bizonyítékát szolgáltatta.
A cionista világmédia már a tanácskozás megkezdése előtt nagyon erőteljes oroszellenes kampányba kezdett, így akarva befolyásolni az atlantisták számára nem sok jóval biztató G20 hangulatát, és általános megítélését. Arról szólt ez a hazugságokra épített propaganda, hogy Putyin elszigetelődött, az ukrajnai helyzetért felelősséggel tartozik és a maláj utasszállító lelövéséért is ő, illetve az oroszok a felelősek. Ez a rendkívül primitív és átgondolatlan kampány a múlt évszázad közepe táján talán még sikeres lehetett volna, de -ahogy a tények bizonyítják- ma már csak arra volt jó, hogy a kiagyalóinak szellemi képességeit minden gondolkodó ember jogosan kétségbe vonja.
A valóság azonban Putyin elnök nemzetközi tekintélyének a megerősödését mutatja. Szombaton még arról cikkezett a cionmédia, hogy az elnök teljes elszigetelődése miatt a hazautazást fontolgatja. Azt ugyan nem közölték, hogy a “teljes elszigetelődés” kikre is vonatkozott, mivel a G20 résztvevőinek nagy része Oroszország szövetségese, és a legnagyobb egyetértéssel fogadták azokat a leleplező adatokat, melyeket -nagyon okosan- az orosz propaganda az értekezlet előtt hozott nyilvánosságra.
Putyin és a  sakálok Brisbane-ben - Fotó - AFP - BBc
Mindenekelőtt erőteljesen ki kell hangsúlyozni, hogy Putyin eléggé lekezelő módon bánt a hazugságokat hangoztató atlantista vezetőkkel, különösképp Obamával, Cameronnal és Merkellel. Mosolyogva, egy kis gúnyos mimikával tárgyalt, és ha megnézzük a tárgyalópartnerei képét, csak keserűséget és gyűlölködést láthatunk. Mintha legalább 20 évet öregedtek volna órák alatt. Obama annyira elveszítette az önkontrollját, hogy Oroszországot a világ ellenségének nevezte. Azt elfelejtette hozzátenni, hogy a HAZUG és IGAZSÁGTALAN világénak. Az atlanti hamis kórus követelte az orosz “agresszió” beszüntetését Ukrajnában, és a maláj gép lelövése felelősének is az oroszokat nevezte meg.
Ezzel szemben viszont az oroszok a világ elé tárták azt a hiteles műholdképet, melyen látható az ukrán vadászgép által kilőtt rakéta útja a maláj utasszállító felé. Ezt a képet nem az orosz műholdak készítették, hanem elég kalandos úton az angolok szigorúan őrzött archívumából került Oroszországba. Bizonyító erejű dokumentum. Többek között azt is bizonyítja, hogy a tények ellenére aljas módon vádolták a szabadságharcosokat a gép lelövésével. Az ukrajnai “orosz agressziót” sem közvetlen, sem közvetett bizonyítékokkal alátámasztani a vádaskodók nem tudták, viszont az atlantista beavatkozásra számtalan bizonyíték áll az oroszok rendelkezésére.
Mindezek ismeretében jogosnak nevezhető Putyin lekezelő viselkedése, mely a szövetségeseinek nem kis megelégedését váltotta ki. Argentína, Brazília, Kína, Dél-Afrika és Oroszország a világ többségének képviselői, szemben a kisebbséget képviselő atlantistákkal és csatlósaikkal. A sakálok álma egy elszigetelődési folyamatról olyan, mint egy narkós álma, mely keserves ébredéssel párosul. Egy erkölcsileg vert sereg, melynek a maradék kis tekintélye is semmivé vált Brisbene-ban. Most mint egy maroknyi bűnöző összetömörülnek, és a hétfői napon az Oroszországi szankciók kiszélesítéséről döntenek. A gazdasági túltermelésben lévő oroszbarát országok legnagyobb örömére, és az atlantista országok vergődő gazdasága szereplőinek hasonló nagyságrendű bánatára.
Putyin egy pillanatig sem védekezett, úgy viselkedett támadóival szemben, ahogy az egy gyógypedagógustól a hülye gyerekekből álló hangoskodó, de szellemileg és fizikailag is gyenge társaságával szemben elvárható. Hülyéknek és gyengéknek tudva őket, közéjük dobott egy gumikacsát. Most azon rágódhatnak, – miközben mindenhol az orosz érdekek érvényesülnek. Krím és így a Fekete-tenger orosz lett, Ukrajnában, Lengyelországban, és Közép Európában ingoványossá vált a helyzet minden vonatkozásában, a balti államokban a bizonytalanság növekszik, az EU gazdasági összeomlás előtt áll, piacai teljesen beszűkültek (különösen az orosz), és Újoroszország szellemi és erkölcsi üzenete beláthatatlan következményekkel járhat. Hazai vonatkozásban is tapasztalható ugyanez a bizonytalanság, zavarodottság.
A G20 most mindezt teljes és nyers valóságában a világ elé tárta. A sakálok ideje lejárt!
Bojtár András