2015. október 25., vasárnap

Liberális extrémisták támadtak a rendőrökre Londonban

A londoni rendőrség szóvivője szerint több mint száz, bevándorló-párti aktivista támadt az Eurostar londoni állomása mellett várakozó rendőrökre.
A szóvivő emlékeztetett, hogy ez a vasúti vonal köti össze a brit fővárost Brüsszellel és Párizzsal, emiatt az illegális bevándorlók egyik elsődleges útvonala, a rendőrök emiatt folytatnak ellenőrzéseket a környéken. A liberálisok először nem voltak hajlandók személyazonosító okmányt felmutatni, és így próbáltak átjutni a rendőrkordonon az Eurostar állomásához, majd a belépés megtagadása miatt füstbombákat dobtak a környéken várakozó rendőrökre, és áttörték a rendőrsorfalat. A brit Guardian napilap is beszámolt az összecsapásról, és hozzátette, hogy az aktivisták azt követelték, hogy a kormány zárja be a befogadóközpontokat, és a bevándorlókat ne táborokban helyezzék el, hanem ellenőrzés nélkül engedjék be az országba.
A Franciaországot és Angliát összekötő csatorna-alagút vonatjáratainak működtetője, az Eurotunnel szerint idén több mint 37 ezer bevándorló akarta illegálisan használatba venni az Angliába tartó járatokat. A határsértők többsége először a közeli Yarl’s Wood befogadóközpontba kerül, ahol jelenleg is több tízezer bevándorló várakozik arra, hogy menedékkérelmét elbírálják.
Szeptember 18-án Hans-Georg Maassen, a német Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal vezetője egy a Rheinische Post napilapnak adott interjú során kijelentette, hogy radikális iszlamista szervezetek a migránsokat segítő civil szervezetek tagjaiként és segítő önkéntesként tevékenykednek, ami ideális álca számukra valós tevékenységük elfedéséhez.
Maassen elmondása szerint az ilyen, újonnan szerveződő terrorsejtek felszámolása kényes politikai kérdés, mert a civil szféra és a jogvédők ellenállásába ütközik. A szalafista radikálisoknak ugyanis elemi érdeke a civil szervezetek korlátlan működése – mert ezzel saját fedőszerveik fenntartását segítik elő -, emiatt önkénteseik abban a pillanatban mozgósítják a civil szféra felszámolásáért aggódó aktivistákat, ahogy a hatóságok határozottabb lépéseket tennének a terroristák kiszűrésére.
Pontosan egy ilyen helyzettel szembesülhetünk a londoni támadás esetében is. A liberális extrémisták fizikai erőszakhoz folyamodnak annak érdekében, hogy nyomást gyakoroljanak a kormányra, és elérjék, hogy a hatóságok ne merjenek határozott lépéseket tenni a terroristák kiszűrésére. Ezeket a fellépéseket jó eséllyel a jogvédő szervezeteket fedőszervként használó szalafista csoportok mozgatják, miközben az eszközként felhasznált aktivisták sincsenek tisztában azzal, hogy ki és miért hozott döntést a szélsőséges fellépésről.

http://www.hidfo.ru/2015/10/liberalis-extremistak-tamadtak-a-rendorokre-londonban/

A kés a torkunkon!

Látványoskodó grasszálással hívja fel magára a figyelmet a világ elsőszámú latorállamának martalóchada: ITT VAGYUNK! Az amerikai pribékhorda égen-földön jelzi Magyarország népének: KÉS VAGYOK A TORKOTOKON!
Az ’56-os pesti Majdan évfordulóján hatalmas konvojjal átvonulnak a MI ORSZÁGUNKON!-jelezve: ’56 SZELLEME-A POLGÁRI DEMOKRÁCIA-GYŐZÖTT, ÉS VIGYÁZUNK RÁ HOGY MEG IS MARADJON ITT!

http://www.balrad.com/2015/10/25/a-kes-a-torkunkon/

Világítson Székelyföld határa!

Székely Nemzeti Tanács - logo
Mottó: „Adjon az Isten fényeket.
Temetõk helyett életet.”
Tekintettel arra, hogy Románia kormánya nem mondott le arról, hogy Székelyföldet egy román többségű óriás-régióba beolvassza,
figyelembe véve, hogy Székelyföld autonómiájára vonatkozó, több alkalommal és formában kinyilvánított igényünket több mint egy évtizede figyelmen kívül hagyják, párbeszédre vonatkozó kezdeményezéseink válasz nélkül maradnak,
elítélve azt, hogy a román kormány minden erre vonatkozó nemzetközi kötelezettségvállalását megszegve tervezi az ország közigazgatási átalakítását,
kitartva a Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlés állásfoglalása mellett, amely szerint „Székelyföld fel nem osztható és be nem olvasztható, csakis természetes, történelmileg kialakult regionális határai közt, önálló, többlethatáskörökkel rendelkező autonóm közigazgatási egységként képzelhető el a jövőben, amelynek egyben különálló fejlesztési régiónak is kell lennie”,
megerősítve a székelyföldi önkormányzati határozatokat, amelyek megszólították Európa és a nagyvilág nemzetközi fórumait, emlékeztetve õket arra, hogy van egy nép a Kárpátok kanyarulatában, amely szabadon és békében akar élni, szabadon akarja használni anyanyelvét, és maga akar dönteni a saját sorsáról szülőföldjén;
ma október 24-én, Székelyföld határtelepülésein összegyűlt székelyek, a velük szolidaritást vállaló erdélyi és kárpát-medencei magyarok, ősi hagyományaink felelevenítése révén lármafák gyújtásával, őrtüzekkel és felfele irányított fénycsóvákkal több száz pontban világítjuk ki Székelyföld természetes, történelmileg kialakult határát.
Ezzel kívánjuk Románia kormánya, de az egész nagyvilág tudomására hozni, hogy Székelyföld létezik, ezzel kívánjuk ismételten megerősíteni a gyergyóditrói Székely Nemzetgyűlésen kinyilvánított történelmi igényünket: élni akarunk az önrendelkezés jogával, és e jog alapján követeljük Székelyföld államon belüli önkormányzását! Ragaszkodunk a nyolc székely széket és 153 önkormányzatot magába foglaló Székelyföld határaihoz, amelyet a helyi közösségek népszavazása tesz majd véglegessé.
Követeljük, hogy az Európában gyakorolt normák érvényesüljenek és a Székely Nép – Európa autonóm közösségeihez hasonlóan – megélhesse önrendelkezését Székelyföld autonómiája révén. Azt az Európai Unióban elfogadott elvet kell irányadónak tekinteni, amelynek megfelelően, a régiókat nem kijelölni, hanem elismerni kell.
Amint immár több alkalommal, több tíz, sőt százezer résztvevőt mozgósító megmozduláson kinyilvánítottuk: Székelyföld autonómiája államon belüli önkormányzást jelent, minden lakója számára a teljes és tényleges jogegyenlőség intézményi garanciáját, függetlenül nemzeti, etnikai, nyelvi hovatartozásától. Ugyanakkor a sajátos történelmi, földrajzi, politikai, kulturális és gazdasági jellegzetességekkel rendelkező Székelyföldnek önálló fejlesztési régiót is kell alkotnia!
Változatlanul hisszük, hogy a párbeszéd a társadalmi béke záloga, a székelyek pedig békét és párbeszédet akarnak. Erre szólítjuk fel ismételten Románia kormányát, hiszen csak így lehet békés úton megteremteni a székelyek jogegyenlőségének intézményi garanciáit, amely egyben a térség hosszútávú stabilitásának záloga is lesz.
Kérjük Magyarország kormányát, szerezzen érvényt a két ország közötti, 1996-ban kötött alapszerződésben foglaltaknak, különös tekintettel annak 15/9 cikkére, amely kimondja:
„A Szerződő Felek, az általános integrációs politikájuk megvalósítását célzó intézkedéseket nem  érintve,  tartózkodni  fognak  a  kisebbséghez  tartozó  személyek akaratuk  elleni asszimilációját célzó politikától vagy gyakorlattól, és védelmezni fogják ezen személyeket bármilyen cselekedettel szemben, ami az ilyen asszimilációra irányul. Tartózkodnak továbbá az olyan intézkedésektől, amelyek a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek által lakott régiók  lakosságának  arányait  megváltoztatva  arra  irányulnak,  hogy  korlátozzák  e személyeknek az ezen cikk 1. bekezdésében felsorolt nemzetközi standardokból és normákból következő jogait és szabadságjogait.”
Autonómiát követelnek Székelyföldnek, szabadságot a Székely Népnek a Székelyföld határtelepülésein összegyűlt közösségek:
Szovátán, Nyárádremetén, Székelyhodoson, Gernyeszegen, Beresztelkén, Vajdaszentiványban, Marossárpatakon, Mezõcsáváson, Mezõsámsondon, Mezõbándon, Nyárádtõn, Lukafalván, Nyárádkarácsonban, Ákosfalván, Balavásáron, Székelyvéckén, Székelyszenterzsébeten (Újszékely község), Alsóboldogfalván (Újszékely község), Székelykeresztúron, Fiatfalván, Nagygalambfalván, Székelymagyaróson (Bögöz község), Székelyderzsen, Székelymuzsnában, Kányádon, Székelydályában, Égében, Városfalván (Homoródszentmárton község), Homoródújfalu (Oklánd község), Alsórákoson, Apácán, Ürmösön, Bölönben, Ágostonfalván, Hidvégen, Elõpatakon, Sepsiillyefalván, Kökösön, Uzonban, Rétyen,  Nagyborosnyón, Kommandón, Kovásznán, Zabolán, Gelencén, Ozsdolán, Bereckben, Lemhényen, Esztelneken, Kászonaltízben, Csinódban, Csíksztentmártonban, Csíkszentgyörgyön, Csíkpálfalván, Csíkszépvízen, Gyimesfelsõlokon, Gyimesközéplokon, Gyimesbükkön, Csíkszentdomokoson, Balánbányán, Gyergyószentmiklóson, Gyergyótölgyesen, Gyergyóhollóban, Bélborban, Maroshévízen, Gyergyóvárhegyen, Gyergyóremetén, és Gyergyóalfaluban.
Székelyföld, 2015. október 24.
Izsák Balázs
A Székely Nemzeti Tanács elnöke
Csíkszentgyörgy, 2015. október 24. Õrtûz ég az erdélyi a Hargita megyei Csíkszentgyörgy sportpályáján 2014. október 24-én este. Ezen a napon este Székelyföld peremtelepülésein több száz helyszínen gyújtottak õrtüzet a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) tiltakozó akciója keretében a régió önkormányzási jogát követelve. MTI Fotó: Veres Nándor
Csíkszentgyörgy, 2015. október 24.
Õrtûz ég az erdélyi a Hargita megyei Csíkszentgyörgy sportpályáján 2014. október 24-én este. Ezen a napon este Székelyföld peremtelepülésein több száz helyszínen gyújtottak õrtüzet a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) tiltakozó akciója keretében a régió önkormányzási jogát követelve.
MTI Fotó: Veres Nándor

Több száz helyszínen gyújtottak őrtüzet Székelyföld önkormányzási jogát követelve

Székelyföld peremtelepülésein több száz helyszínen gyújtottak őrtüzet szombat este a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) tiltakozó akciója keretében a régió önkormányzási jogát követelve.
A tömegrendezvény Székelyföld 68 peremtelepülésén kezdődött egy időben ökumenikus istentisztelettel, amelynek végén felolvasták a demonstráció kiáltványát, és a résztvevők kivonultak a környező magaslatokra őrtüzeket gyújtani, illetve a gépkocsik fénycsóváját tükrökkel az ég felé irányítani.
A dokumentumban kinyilvánították, hogy a határok kivilágításával kívánják a román kormány és a világ tudomására hozni, hogy Székelyföld létezik, és élni akar az önrendelkezés jogával. “E jog alapján követeljük Székelyföld államon belüli önkormányzását! Ragaszkodunk a nyolc székely széket és 153 önkormányzatot magába foglaló Székelyföld határaihoz, amelyet a helyi közösségek népszavazása tesz majd véglegessé” – áll a kiáltványban, melyet a Maros megyei Lukafalván (Gheorghe Doja) Izsák Balázs SZNT-elnök olvasott fel.
A dokumentum emlékeztet arra, hogy Románia kormánya nem mondott le a szándékáról, hogy Székelyföldet egy román többségű óriás-régióba olvassza be, valamint arra, hogy a több ízben kinyilvánított autonómiaigényről párbeszéd sem kezdődhetett, mert az erre irányuló székelyföldi kezdeményezések rendre válasz nélkül maradtak.
“Van egy nép a Kárpátok kanyarulatában, amely szabadon és békében akar élni, szabadon akarja használni anyanyelvét, és maga akar dönteni a saját sorsáról szülőföldjén” – idézte a székelyföldi önkormányzatok autonómiapárti határozatait a kiáltvány.
“Követeljük, hogy az Európában gyakorolt normák érvényesüljenek és a Székely Nép – Európa autonóm közösségeihez hasonlóan – megélhesse önrendelkezését Székelyföld autonómiája révén. Azt az Európai Unióban elfogadott elvet kell irányadónak tekinteni, amelynek megfelelően, a régiókat nem kijelölni, hanem elismerni kell” – fogalmazott a kiáltvány.
A dokumentum ismételten kinyilvánította: Székelyföld autonómiája a teljes és tényleges jogegyenlőség intézményi garanciáját biztosítja a régió minden lakója számára nemzeti, etnikai, nyelvi hovatartozásától függetlenül. Azt is leszögezi, hogy Székelyföldnek önálló fejlesztési régiót is kell alkotnia.
A kiáltvány párbeszédre szólította fel Románia kormányát, Magyarország kormányát pedig arra kérte, hogy szerezzen érvényt a két ország közötti alapszerződés 15/9. cikkelyének. Ebben a felek azt vállalták, hogy tartózkodnak az olyan intézkedésektől, amelyek a régiók etnikai arányait megváltoztatva arra irányulnak, hogy korlátozzák a kisebbségek szabadságjogait.
A lukafalvi demonstráción Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke közvetítette a partiumi magyarok szolidaritásvállalását. Tőkés László szerint “olyan időket élünk, amikor meg kell gyújtani a lármafákat”. Reményik Sándor költőt idézve mondta: “egy lángot adok, ápold, add tovább”.
A lukafalvi templommal szemközti területen meggyújtott őrtüzet több száz fős tömeg állta körül. Sokan székely és magyar zászlót lengettek, a székely és a magyar himnusz eléneklése után népdalok éneklésébe kezdtek.
MTI – SzRTI