2015. február 27., péntek

„iszlám állam“ (ISIS) nevü „terror hadsereget“ is, melynek mutogatott túszkivégzös, lefejezös videói leggyakrabban grafikus szoftver segítségével készülnek.

Hamis a 21 kopt keresztény "lefejezéses videója?" Egy filmszakértö szerint igen
(Is ISIS Beheading Video Of 21 Egyptian Christians Fake? Film Experts Argue ‘Yes’)

http://www.ibtimes.com/isis-be...es-1824034

Az "International Business Times" újság Mary Lambert hollywoodi filmszakértövel készített interjút.

A hölgy szerint a videó a horror-filmeknél használatos speciális effektusokat tartalmaz a "lefejezéseknél", a bevezetö nyitány pedig 100%-os számítógépes animáció.

Ez nem véletlen, lévén az ilyen videókat közismerten a CIA-nak dolgozó hollywoodi filmesek csinálják.

Elsö furcsaság: hogyan használhat az ISIS ugyanolyan narancssárga színü fogolyruhákat mint amiket az amerikaiak is használnak Guantanamón?

A "lefejezéses videó" leggyengébb láncszeme a számítógép által generált bevezetö nyitány, melyben - s ezt a hollywoodi filmszakértö is megjegyzi - furcsa módon a túszokat kísérö terroristák 20-30 centivel magasabbak a túszoktól. Kizárt dolog, hogy az összes "arab terrorista" 2 méternél is magasabb legyen! Ilyen csak gyenge minöségü számítógépes animációknál fordulhat elö ....

A lefejezéses videó:

https://www.youtube.com/results?search_query=ISIS+beheading+copt+christians

A 47. másodpercnél:

(lásd a feltünö magasságbeli különbségeket)1:27-nél:

(a mozgóvideón itt kifejezetten jól látszik, hogy a fekete alakok animáltak: olyan könnyedén lépkednek, mintha csökkentett lenne a gravitáció)

http://www.pokolraveluk.com/content/index.php?option=com_content&view=article&id=145:drama&catid=21:kuelfoeld&Itemid=58

1848/49 forradalmairól

A szabadkömüves gróf Teleki László emlékére
Az 1848-49-es forradalmak mögött „régi egyiptomi“ szabadkömüvesség, a Memphis és Mizraim páholyok álltak. Ide tartoztak a magyar szabadságharc, az 1848-as francia forradalom és Garibaldi mozgalmának vezetöi is. Központjuk Párizsban volt. Ez volt az utolsó pozitívabbnak nevezhetö szabadkömüves mozgalom Európában.
Az európai páholyok egy része a 19. század második felében beleolvadt a francia Grand Orient szabadkömüves mozgalomba, az Egyesült Államokban és néhány más országban viszont mind a mai napig léteznek különálló Memphis és Mizraim páholyok. Még weboldaluk is van:
Ha megnézzük a páholyvezetök listáját, látni fogjuk, hogy 1882-ig – haláláig - Jospeh Garibaldi volt a páholyvezetö (Giuseppe Garibaldi születési neve Joseph Marie Garibaldi volt). Nemhiába Kossuth Lajos is nagyon nagy tiszteletben állt az Egyesült Államokban, még az USA parlamentjének épületében, a Capitoliumban is van mellszobra.
További információkért a Mizraim és Memphis páholyokról ajánlanám ezt a cikket:
A Brief Introduction to the Antient and Primitive Rite of Memphis and Mizraim or Egyptian Masonry
Ha megnézzük az 1848-as forradalom 12 pontjának eredetijét, azon ott található az „Egyenlöség, szabadság, testvériség!“ szabadkömüves jelszó:
Ugyanezen szabadkömüves jelszó – „Szabadság, Egyenlöség, Testvériség“ , franciául „Liberté Égalité Fraternité“ – ott található a jelenkori francia 2 eurós érme hátsó oldalán is, mintegy jelezve, a jelenkori Franciaországot is a háttérböl ugyanezen titkos társaság, a Grand Orient irányítja ...
A mai szabadkömüvesség már összehasonlíthatatlanul korruptabb, sötétebb és ördögimádóbb a gyakorlatban is, mint amik még a Memphis és Mizraim páholyok voltak 1848-ban.
Az 1848/49-es forradalom egyik jelentös háttérfigurája a szabadkömüves gróf Teleki László volt, aki Kossuth Lajos párizsi követeként az ottani „központtal“ tartotta a kapcsolatot. Az elveihez makacsul ragaszkodó, öszintén szabadságpárti, a Habsburgokat utáló „egyenes gyerek“ volt, aki az emigrációban és magyarországi visszatérése után sem adta fel az 1848-as forradalom elveit, ami miatt késöbb „túl radikálisnak“ bélyegezték, s egy nappal Deák Ferenc Országgyülésben elmondott kiegyezéses dumája elött az egyre megalkuvóbb magyar politikai elit „megöngyilkoltatta“.
Szük egy évszázaddal késöbb a kései leszármazott Teleki Pál gróf, 1938-41 között Magyarország miniszterelnöke, egyébként szintén hasonlóan tragikus sorsra jutott. A „sötét hatalmat“ ekkor már náci Németországnak hívták, s öt is az egyre „kiegyezkedöbb“ magyar politikai elit „öngyilkoltatta“ meg – valószínüleg Hitler parancsára.
Talán jobb is, hogy ebben a mostani világban, melyben a „sötét hatalmat“ Európai uniónak és CIA-nak hívják, már nincsen Teleki leszármazott a magyar csúcspolitikában, mivel valószínüleg ö is „öngyilkos“ lenne!
Az 1848-as forradalmak valójában egy (alig) kétszáz éves folyamat, az emberiség szándékos „felemelésének“ nyitányát jelentették, s amely folyamat most a 2020-2030-as években fog kulminálódni, s vagy az emberiség „felemeléséhez“ fog vezetni, és annak integrálásához a galaktikus humanoid közösségbe , vagy pedig az elpusztításához.
Korábban sok-sok ezer évig sem fejlödött az emberiség olyan sokat mint az elmúlt szük kétszáz esztendöben. Ez nem volt véletlen, hanem a teremtöink „láthatatlan keze“ állt mögötte, a Földet a háttérböl, az emberi civilizáció kezdetétöl fogva irányító titkos társaságokon keresztül.
„Isten“még nagyon-nagyon régen megfogadta, hogy büntetésböl primitív állapotban fogja tartani az emberi fajt:
17 Az embernek pedig monda: Mivelhogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról: Átkozott legyen a föld te miattad, fáradságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban.
Sajnos ezt az igéretét be is tartotta, a földi ember évezredekig kénytelen volt fáradságos munkából, „földtúrásból“ élni, s ez a sajnálatos állapot csak a 19. században megjelent iparosodással kezdett el változni.
Ha megfigyeljük, az 1848-as forradalmak után jöhettek akármilyen rendszerek , pozitívak vagy negatívak, kapitalista, kommunista vagy éppenséggel náci-fasiszta, de azok - ha néha nagyon vitatható módszerekkel is - de végülis mind emelték az emberiség fejlettségi szintjét. Egyedül a haladásellenes, feudális rendszereknek lett biztos bukás a sorsa. Ez mögött az a bizonyos „láthatatlan kéz“, a titkos társaságok álltak.
S mivel az egyre fejlettebb ipari/technológiai/tudományos szint egyre nagyobb felelöséggel is járt, ezzel együtt növelve lett az emberiség megkísértésének is a mértéke, mintegy tesztelve, hogy az egyre fejlettebb technológiákat békés avagy pusztító célokra vagyunk-e képesek felhasználni. Na ezt bukták el, de csúfosan, az elödeink a 20. században, s pecsételték meg ezzel alighanem a mi sorsunkat is! Olyanok voltak mint a „problematikus gyerek“, aki a kezébe adott gyufával ahelyett, hogy megfözte volna kényelmesen a vacsoráját, inkább magára gyújtotta a házat! Hitler – ha „normális“ lett volna az emberi faj, elmegyógyintézetben kellett volna hogy végezze – s nem tízmilliók imádott és mélyen tisztelt Führereként.
Itt tartunk „jelenleg“. A helyzet nem túl rózsás, annak a valószínüsége, hogy az emberi civilizáció fel lesz számolva, a Jelenések könyvében vázolt próféciák szerint, sajnos jóval magasabb mint a „pozitív integrációs“ forgatókönyvé. Nem jelenti viszont ez azt, hogy mindenki rosszul végzi! Az arra érdemesek, az új „kiválasztottak“, kiknek neve benne lesz a második visszatéréskot az „élet könyvében“, túl fogják élni a megpróbáltatásokat, ill. újból létre lesznek hozva („fel lesznek támasztva“), ha netán elpusztulnának. Itt az ideje öszintén megtérni. Még mindig nem késö.

http://www.pokolraveluk.com/content/index.php?option=com_content&view=article&id=147:forrdalmak&catid=13:toertenelem&Itemid=47#comments

Francia politológus: az ukrán válságot Washington kizárásával kell rendezni

Jean-Claude Empereur francia politológus szerint az ukrán konfliktus jelentős geopolitikai következményekkel jár Európára nézve, emiatt Franciaország és Németország meg kell bizonyosodjon arról, hogy a konfliktust az európaiak maguk közt rendezik, az Egyesült Államok befolyásának kizárásával.
Hídfő.net.ru | Minszki tárgyalás
A politológus a Boulevard Voltaire lap hasábjain kifejtette, hogy az ukrán válság egy keresztút a kontinentális Európa és Oroszország viszonyában, emiatt a helyzetet kizárólag geopolitikai dimenziók mentén kell rendezni. A politológus kifejtette, különösen fontos, hogy a minszki megállapodást az Egyesült Államok részvétele nélkül írták alá. "Kellemes meglepetés volt, hogy Franciaország, Németország és Oroszország együtt győzte meg Kijevet arról, hogy aláírja a tűzszüneti megállapodást, miközben távolságot tartottak az amerikaiaktól."
Empereur kifejtette, hogy John Kerry Londonban tett látogatása és David Cameron brit miniszterelnök azon kijelentése, miszerint fegyvereket és brit katonákat küldenek Ukrajnába, semmi egyéb, mint az ukrán helyzet destabilizálására tett újabb kísérlet. A politológus szerint az USA dühödt reakciót adott a tűzszünetre és a békés rendezésre, emiatt most egyesével megpróbálja érvényesíteni befolyását az egyes európai országokon, hogy avatkozzanak be a konfliktusba.
A szakértő szerint ebben a helyzetben kulcsfontosságú, hogy Franciaország és Németország nyugodt reakciót adjon, és ellenálljon az amerikai nyomásgyakorlásnak, mellyel az USA saját céljait akarja érvényesíteni az ukrán válságon keresztül. Elmondása szerint a helyzet rendezése kizárólag Ukrajna föderalizálásával és Ukrajna NATO-csatlakozásának megtagadásával lehetséges.

http://www.hidfo.net.ru/2015/02/27/francia-politologus-az-ukran-valsagot-washington-kizarasaval-kell-rendezni

Halálbüntetés: A nyugat elítéli, Ázsia továbbra is végrehajtja

Az Amnesty International nemzetközi emberi jogi szervezet legújabb jelentése alapján a 2014-es évben történt kivégzések számát tekintve ismét az ázsiai és csendes-óceáni régió áll vezető helyen. A tanulmány arra is rávilágít, hogy a térségben nemhogy csökkenne a halálos ítéletek száma, de egyenesen növekedő tendencia figyelhető meg.
2014-ben bizonyítottan számos ázsiai országban került sor halálbüntetésre. Vietnámban főként gazdasági bűncselekmények miatt ítéltek el több embert, míg decemberben, a peshvari iskola ellen elkövetett tálib támadás után Pakisztán felfüggesztette a 6 éves halálbüntetés ellen bevezetett moratóriumát, és a terrorizmussal összefüggő esetekben újra törvénybe foglalták a halálbüntetés jogszerűségét. Afganisztánban, Malajziában, Japánban és Kínában is folytatódtak a kivégzések. A tavalyi év pozitívumaként jelenik meg, hogy márciusban a japán bíróság elrendelte Hakamada Iwao ügyének újratárgyalását, mely eredményeképpen a még 1968-ban elítélt rabot szabadon bocsájtották. A világon eddig ez volt a leghosszabb idő, melyet valaki a halálos ítélete végrehajtására várva töltött. Kínában a kivégzések számáról szóló pontos adat továbbra is államtitoknak minősül, azonban a nyilvánosságra hozott információk alapján elmondható, hogy nemcsak a régióban, hanem világviszonylatban is vezető helyen áll a világ második legnagyobb gazdasága. A kivégzések száma meghaladja az összes országban együttesen kiróttakét. A kínai szabályok értelmében a halálos ítéleteket magában foglaló ügyeket minden esetben be kell nyújtani a Legfelsőbb Bíróságnak jóváhagyásra (kivéve, ha a szankciót maga a Legfelsőbb Bíróság szabta ki).


(Kínai nőt kísérnek az ítélet végrehajtásához)


A Legfelsőbb Bíróság, ha szükségesnek tartja, ugyan felhatalmazhatja a felsőfokú bíróságokat (tartományok, autonóm régiók, közvetlenül a központi kormányzás alá tartozó nagyvárosok bíróságait), hogy gyakorolhassák a halálos ítélet jóváhagyásához szükséges jogot emberölés, erőszak elkövetése, rablás, robbantás, vagy más közbiztonságot komolyan veszélyeztető tett, vagy társadalmi rend megzavarása esetén, de azt általában maga teszi. Ugyan a szabályozás arról szól, hogy halálbüntetéssel sújtani a vádlottat csak a legkegyetlenebb tettek esetében megengedett, az elmúlt évek statisztikái azt mutatják, hogy ennél sokkal több esetben kerülhetett sor az ítélet végrehajtására. Az illetékesek válaszul azzal érvelnek, hogy egy növekvő gazdaságban, ahol a pénzügyi, politikai, infrastrukturális fejlődés rohamos léptekben halad, nem megengedhető a gyengébb bánásmód, mindenki érdekelt a törvények szigorú betartásában. A halálbüntetés egy hatásos eszköz az elrettentésre, ezáltal a közbiztonság szintjének az emelésére. Ha a büntetés nem érdemel azonnali hatályt, akkor lehetőség van a kivégzés két évre történő felfüggesztésére, mely idő alatt újabb bizonyítékok kerülhetnek elő, valamint őszinte megbánás esetén életfogytiglan tartó, vagy határozott idejű tizenöt évtől húsz évig tartó szabadságvesztésre módosítható az ítélet. Az, hogy bármely államnak, azok Legfelsőbb Bíróságának, joga van-e – akár hivatalos eljárás keretében – halálos ítélet meghozatalához, napjaink egyik legvitatottabb problémái közé tartozik a nyugat szerint, és számos újabb kérdést vet fel. Milyen bűncselekmények esetén folyamodhatnak a hatóságok a megtorlás eme formájához, ki ítélkezhet a bűnös felett, ki döntheti el, hogy joga van-e az élethez, milyen mérték szabja meg a még tolerálható kivégzések számát, ha egyáltalán szó eshet tolerálható mértékről. A világ számos országában már törvényileg nem megengedett a halálbüntetés, mint szankció, alkalmazása teljességgel kizárt, és emberi jogokat sért. Az olyan szervezetek, mint az Amnesty International azért lobbizik, hogy a még engedélyező országok is eltöröljék eme büntetési formát, mely alkalmazása után végül gyakran kiderül az ítélet helytelensége. Joko Widodo indonéz elnök szerint minden országnak szuverén joga eldönteni, hogy él-e a halálos ítélet lehetőségével, vagy nem. Januárban, Jakartában hat drogkereskedőt végeztek ki (a kegyelmi kérvények elutasítása után), akik közül öten külfödi állampolgárok voltak (brazil, nigériai, holland, vietnámi, malawi). A döntés meghozatalát éles vita övezte, Hollandia és Brazília az ítélet végrehajtása utána hazahívta nagyköveteit tanácskozásra. Az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője Federica Mogherini felszólította Jakartát, hogy vegye fontolóra a moratórium kihirdetését a halálos ítéletek végrehajtása ellen. A szigetország elnöke nem kegyelmez a kábítószer-kereskedelem bűntettjével vádoltak esetében. Mind Ausztrália, Brazília, valamint Franciaország – amelyek elítéltjei szintén kivégzésre várnak – azért lobbizik, hogy állampolgárai kegyelmet kapjanak. Tony Abbott ausztrál miniszterelnök arra kérte Indonéziát, hogy hálából a 2004-es pusztító szökőár után nyújtott nagylelkű segítségért, ne végezze ki az érintetteket.


(Joko Widodo, indonéz elnök)


Ahogyan ezen országok büntetőjoga a kínaihoz hasonlóan kimondja: mindazon külföldi állampolgárok, akik nem élveznek diplomáciai mentességet, és az 55 halállal büntetendő cselekmények elkövetőivé válnak, a felettük történő ítélkezés módja a kínai állampolgárokéval megegyező, a halálbüntetés alól nem kivételek. Ha ilyen eset merül fel, az érintett országoknak arra van lehetősége, hogy a kegyelem megadásában nyomást gyakoroljanak a kormányokra. Ahogy azt láthatjuk, Indonézia esetében elég kevés eséllyel.


Hírfigyelő Szolgálat

Spórol-e a magyar? - Nyugdíjas évek vagy gyermekünk jövője rebeg a szemünk előtt

A piackutatás szerint a gazdaságilag aktív, 25-55 éves korosztály tagjainak 61 százaléka tekinthető megtakarítónak: ők azok, akik konkrét céllal takarékoskodnak. A megtakarítások összegét elsősorban a jövedelmi helyzet, illetve az határozza meg, hogy az adott háztartás rendelkezik-e valamilyen hitellel. A felmérés szerint a megtakarítók átlagosan 20 ezer forintot tudnak félretenni, ám a megtakarítók fele ennek legfeljebb a felét tudja havonta megtakarítani. A 90 ezer forint alatti jövedelműeknek mindössze 31 százaléka rendelkezik megtakarítással, esetükben a megtakarítások átlagos havi összege 5 ezer forint körül mozog. Ugyanakkor a 300 ezer forint feletti jövedelműek 90 százaléka ennek az összegnek több mint tízszeresét, átlagosan 52 ezer forintot takarít meg.


Havi megtakarítás összege. Forrás: Union

A háztartások megtakarítóképességének másik fontos sajátossága, hogy csupán a megkérdezetteknek mindössze negyede válaszolt úgy, hogy (csaknem) minden hónapban képes megtakarításokat képezni. Mindez alapvetően befolyásolja azt, hogy tartalékainak milyen megtakarítási formát tud választani. Amennyiben egy család rendelkezik valamilyen hitellel, a háztartás költségvetésében értelemszerűen a hitelek visszafizetése szerepel az első helyen, és csak második helyen jön szóba a megtakarítások képzése. Összességében a megkérdezettek kétharmada (67%) jelezte, hogy van jelenleg valamilyen banki tartozása, adóssága, és a törlesztő összeg minden harmadik válaszadó esetében 50-100 ezer forint összeg között mozog.


A megtakarítások képzésének gyakoriságaAzok a háztartások, amelyeknek költségvetését nem terhelik törlesztő-részletek, a megtakarítások összege havonta átlagosan 30 ezer forint körül van, ahol viszont hiteleket kell törleszteni, ott ez az összeg átlagosan a felére, 15 ezer forintra csökken. A válaszadók egyharmada viszont nem tud megtakarítani, elsősorban azért, mert nekik a hiteleik visszafizetése után nem marad további tartalékuk. A felmérésből az is kiderült, hogy gondoskodó céllal tesznek félre a legtöbben: a megtakarítással rendelkezők ranglistájának első helyén a gyermekek jövőjéről való gondoskodás (40%) áll, míg a második helyen a nyugdíjas évekre való takarékoskodás (34%) szerepel. Csak ezután következnek a tárgyi javak megszerzésére irányuló megtakarítások, mint például az új, vagy nagyobb lakás (24%), tartós fogyasztási cikk (19%) vásárlására való gyűjtés, utazás, nyaralás (16%) vagy akár a gépkocsi vásárlás (12%). Az egyes megtakarítási célok azonban különböző életszakaszokhoz, életciklusokhoz köthetők, bár ezek a megtakarítási célok sokszor egymásra épülnek, vagy éppen váltják egymást. A 25-35 évesek körében a lakás megszerzése (40%), a 35-45 évesek esetében a gyerek jövője (52%) a vezető megtakarítási cél, ugyanakkor a nyugdíjas korra való takarékoskodás csak a 45-55 évesek esetében vezető megtakarítási szempont - noha már a 25-34 éves korosztály egynegyede is felismerte annak létjogosultságát, hiszen alapvetően minél fiatalabb korban célszerű elindítani a nyugdíj célú megtakarítást.
A többség érzi, hogy gond lesz a nyugdíjjal
A hazai lakosság a felmérés tanúsága szerint nagyon is tisztában van azzal, hogy idős korában nem támaszkodhat kizárólag az állami nyugdíjrendszerre: 93 százalékuk érzi úgy, hogy ez a nyugdíj nem lesz elég a megélhetésre, ennek ellenére jelenleg is csupán tízből négy válaszadó jelezte, hogy már megkezdte a spórolást idősebb korára.

A megtakarítási célok változása életkor szerint ( a megtakarítók százalékában)
A megtakarítási célok változása életkor szerint ( a megtakarítók százalékában)


Arra a kérdésre, hogy a fizetések hány százalékát kapják meg a nyugdíjasok akkor, amikor már ők is nyugdíjas korba lépnek, a válaszok átlaga 40 százalék volt, ami igen pesszimista érték. (A legkisebb arányt a legfiatalabb, 25-35 éves korosztály jelölte meg, az ő átlaguk mindössze 36 százalék volt.). Az állami nyugdíj kiegészítéseként 85 százalék tervezi, hogy tovább dolgozik majd, 55 százaléknyian saját korábbi megtakarításukra is terveznek majd támaszkodni. Míg 38 százalék a családja akkori támogatásában bízik majd, míg szintén 38 százalék azok aránya, akik elképzelhetőnek tartják, hogy majd valamilyen szociális segélyt is igénybe kell majd venniük. Összességében a válaszadóknak mindössze 13 százaléka számít arra, hogy anyagi forrásainak szintje a nyugdíjas korban eléri majd a nyugdíjazás előtti jövedelmeinek összegét. A felmérés kitért a tavalyi évben bevezetett adókedvezménnyel támogatott nyugdíjbiztosítási konstrukciókra is. A már az első évben sikeresnek értékelt termékkörben rejlő további potenciált mutatja, hogy a megkérdezettek 29 százaléka jelezte, hogy ilyen biztosítással is szeretne felkészülni a nyugdíj utáni időszakra.


Hírfigyelő Szolgálat

Fideszről leszakadó oligarcha venné át a Jobbik-közeli sajtót

Vágó István az ATV Egyenes Beszédnek nevezett műsorában elképzelhetőnek nevezte, hogy amennyiben a Fidesz belső köreiből kiszakadó Simicska be akar lépni a politikába, nem saját pártot fog alapítani a kormánypárt ellenében, hanem ehelyett a Jobbikot választja, és a volt Fideszes oligarcha beáll a jobboldali ellenzék mögé. A hazai médiában zajló átrendeződést a Jobbik sem kerülheti el, a kormánymédiák körül kialakult érdekellentétek a Jobbik-közeli sajtóorgánumokat is célkeresztbe helyezik, mint jó befektetési lehetőséget.
Hídfő.net.ru | Vágó István
Amennyiben Simicska nyeregben akar maradni a médiapiacon és emellett a politikai életbe is be akar lépni, kézenfekvő lenne számára befektetni a Jobbik közeli sajtóorgánumokba (akár közvetítőkön keresztül), melyek a fővonalú sajtóorgánumoknál radikálisabb hangnemre adnak lehetőséget a kormánykritika terén, és éppen ez az, amire a Fidesz holdudvarából leszakadó vállalkozónak szüksége van.
Vágó kijelentésének tartalmai nagy vonalakban összeegyeztethetőek a radikális atlantisták új stratégiájával, ami a december 16-i tömegdemonstráció kudarca után valószínűsíthetővé vált. Ennek részeként a radikális atlantista pártok a kormánypárt belülről történő felbomlasztására törekszenek, amit a Jobbikban meglévő törésvonalak kihasználása követ, hogy a Fidesz belső információinak kiteregetésével felkorbácsolt kormányellenes megmozdulásokból ne a jobboldali ellenzék kerüljön ki győztesen.
Simicska Jobbik-közeli sajtóorgánumokba történő befektetése, azok felfuttatása egybevág ezzel az irányvonallal, mert lehetővé teszi a Jobbik idealista és opportunista közösségei közti ellentétek mentén a pártban szakadás előidézését.
Egy ilyen forgatókönyv esetén a jelenleg minimális támogatottsággal rendelkező radikális atlantista pártok számára lehetővé válna egy előrehozott országgyűlési választáson a relatív többség megszerzése.

http://www.hidfo.net.ru/2015/02/27/fideszrol-leszakado-oligarcha-venne-jobbik-kozeli-sajtot

A bevándorlók országában is kérdés a bevándorlás?

FE_DA_080513immigration.jpg

Az amerikai demokraták, akik jelenleg kisebbségben vannak a politikai palettán, csökkenteni akarják az illegális bevándorlók kitoloncolását. Az illegális bevándorlás hatalmas problémát okoz a tengerentúlon is, főleg Mexikó felől. „Valamikor a jövőben lesz egy Ridriguez nevű elnök, vagy egy Chin nevű elnök. Országunk bevándorlók nemzete, végső soron ez határozza meg, hogy kik vagyunk. Ez nem olyasmi, amitől félni kellene” – mondta Barack Obama, az Egyesült államok elnöke. A republikánusok (a legutóbbi választások óta az amerikai törvényhozás mindkét házában többségük van és persze ők sema z öslakos indiánok, tehát bevándorlók),viszont nem így gondolják, legalábbis a jelen érdekeik szerint. A demokraták szeretnének végigvinni egy olyan programot, ami az illegális bevándorlók kitoloncolását akár meg is akadályozná törvényileg, a republikánusok viszont mindent megtesznek, hogy megakadályozzák ezt a felelőtlen engedékenységet - mint fogalmaznak.
Az Obama-program két részből állna. Egyrészt nem toloncolnák ki azokat a gyerekeket, akiket illegálisan vittek az USA-ba. Másrészt nem toloncolnák ki azoknak a gyerekeknek az illegálisan bevándorolt szüleit, akik már az USA-ban születtek az adott vizsgálati eljárás alatt, vagyis így amerikai állampolgároknak minősülnek már. Ez körülbelül 4 millió embert érint. A program végrehajtása jelenleg egy texasi bírósági ítélet miatt áll. A republikánusok fegyvere, hogy egyszerűen nem szavazzák meg a belbiztonsági minisztérium (Department of Homeland Security) költségvetését, ami a belbiztonsági minisztérium;a határőrséget, a vámhivatalt, a reptéri biztonsági szolgálatokat, a parti őrséget, és ők intézik a bevándorlókkal kapcsolatos ügyeket intézőket érinti. Ha Obama nem tud megegyezni a republikánusokkal, akkor a minisztérium ma éjféltől kifogy a pénzből. Mindez azt is jelentheti, hogy ezek a szolgáltatások leállnak végső esetben - legalábbis egy sztrájk elejéig. Persze az USA nem marad védtelen, a belbiztonsági minisztérium 230 ezer alkalmazottja közül körülbelül 200 ezernek továbbra is dolgoznia kell majd, mert kulcsfontosságú feladatokat látnak el. Viszont amíg a minisztérium büdzséjét nem szavazzák meg, addig nem kapnak fizetést, leállnak a továbbképzések, nem vesznek fel új embereket, beszüntetnek minden kutatási és fejlesztési tevékenységet.

Bíró Dalma összegzése

Tombol a béke és barátság Donbasszban-köszönhetően a “Minszk-2″ megállapodásnak.

(Бахмуткa)Bahmutkánál és (Новотошковкa)Novotoskovkánál ma délelőtt a 29. és a 31. blokkposztnál a valcmanisták eléggé váratlanul megtámadták a népköztársaságiakat. Tankokat is bevetettek az attak során!-ám kudarcot vallottak mindezidáig. Az összecsapások még most is tartanak.
(Троицкоe)Troickoje és (Красный Пахар)Krasznyij Pahar térségében is eléggé heves összetűzések robbantak ki.
Kijev felé a két Népköztársaság megerősítette tegnapi “javaslatát”! Amennyiben ma este 19-óráig nem kezdik meg a nhézfegyverzet kivonását, akkor…! De megkezdték! Ám hogy Valcmanéknak okozzanak még egy kis fejtörést, ma délelőtt újabb ultimátumot intéztek hozzájuk Donbasszból. Ugyancsak ma este 19 óralor akakarják legföljebb hallani az utolsó latorgránát kilövését lakott településre! Ha még azután is…-akkor bizony…!
Ma a kijevi Radában Nyalókakirály frakciója határozatterverzetet nyújtott be. Ebben az alábbi megállapítás szerepel: “A Debalcevonál végrehajtott sikeres katonai műveletünk bevonul a független és szabad Ukrajna történelmébe, mint országunk első-igen jelentős- katonai győzelme!” (Döbrögisztán Udvari Dicsőségjelentő Stábja-jelentem-a mai nappal lecsúszott a dobogó második helyére!)
Francesco Zombori a valcmanisták donbasszi hősiességéről eképpen regélt:
https://balrad.wordpress.com/2015/02/27/mint-orszagunk-elso-igen-jelentos-katonai-gyozelme/

A tartós béke újabb rendszerváltást hozhat Kijevben - nagyhatalmi érdekegyezés Porosenko eltávolítása

Megkezdték a visszavonulást a kijevi erők a minszki megállapodásban rögzített (határ)vonalról, folyamatosan zajlik a nehézfegyverzet kivonása. Az ukrán államfő, Petro Porosenko azonban pénteken kilátásba helyezte, hogy készen áll visszaküldeni a csapatokat a frontra, ha a helyzet úgy alakul. "Tegnap, összhangban a minszki egyezménnyel, megkezdjük a nehézfegyverzet kivonását a Donbassz vonalról... ez a minszki megállapodás érvénybe léptetésének kezdete, amit nehéz tárgyalásokkal értünk el, és az ellenség rendre megszegte feltételeit. Emiatt csapataink készen állnak, hogy bármelyik pillanatban visszatérjenek a korábbi vonalakra" mondta Porosenko.
Újabb puccs történhet Kijevben?
Korábban Alexander Zaharcsenko, a Donyecki Népi Köztársaság vezetője egy rendkívüli sajtótájékoztatón kifejtette, hogy a minszki tárgyalássorozaton amiatt hosszú időn át amiatt nem lehetett eredményeket elérni, mert Kijev nem küldött megfelelő jogkörökkel felruházott képviselőket a tárgyalásra. Mivel a térségben közel egy éve zajlik a háború, a donyecki és luganszki vezetés pedig nem volt hajlandó olyan küldöttekkel tárgyalni, akinek nincs felhatalmazása egyezményt kötni a nehézfegyverek kivonásáról. A tárgyalássorozat emiatt kezdetben holtpontra jutott, a további előrelépésekhez európai nagyhatalmak "közvetítőként" történő részvétele volt szükséges. Ez a közvetítő szerep azonban sokkal inkább a közvéleménynek szól, mert a gyakorlatban a nagyhatalmak döntenek az ukrán helyzet rendezéséről, a kijevi kormány csak végrehajtó, a donyecki felkelők pedig szenvedő alanyai a nagyhatalmak geopolitikai konfliktusának.
Az ukrán helyzet mostani állapotát és a konfliktus kezdetének időszakát mindenféleképpen el kell különíteni. Egy év alatt ugyanis hatalmas változások zajlottak le Európában; 2013 augusztusában - amikor a kijevi puccs tényleges előkészítése zajlott - Németországra még jóval nagyobb befolyást gyakorolt az Egyesült Államok, mint napjainkban. Elsősorban az amerikaiak érdeke a háború, és az ukrán konfliktus rendezéséhez emiatt egy olyan politikai átrendeződés vált szükségessé, ami az európai hatalmakat fokozatosan kivonja Washington befolyási övezetéből. Németországnak mostanra nem érdeke az ukrán háború. Ennek az átrendeződésnek mindössze kisebb jelei mutatkoztak, az utóbbi hónapok során meghatározó európai politikusok egyre gyakrabban tettek előre be nem jelentett látogatásokat, többek között Moszkvában, ami egy arra utaló jel, hogy a német és francia vezetők Washingtontól független lépésekre szánták el magukat. Az ukrán háború kezdete óta azonban számos más botrány is kirobbant Európában, ami a közvéleményt az amerikaiak ellen hangolja (pl. lehallgatási botrányok), vagyis lehetővé teszi egy újabb európai nagy háború elkerülését.
A minszki tárgyalássorozaton Washington gyakorlatilag Petro Porosenko személyében képviseltette magát, emiatt az amerikaiak hivatalos bevonására nem is volt szükség. Porosenko pozíciója azonban a konfliktus végső rendezése esetén meginoghat - Németországnak, Franciaországnak és Oroszországnak nincs szüksége egy olyan ukrán kormányra, ami az amerikaiak expanziós politikáját képviseli, és ezzel egy újabb európai nagy háborút akar előidézni.
Hídfő.net.ru | Porosenko
Más, arra utaló jelek is vannak azonban, hogy Kijev újra anarchiába süllyedhet. A nehézfegyverek kivonásával viszonylag tartós béke is kialakulhat. Mindez azonban azt jelenti, hogy visszatérnek Kijevbe olyan fegyveres csoportok, akiket az ukrán vezetés amiatt küldött a frontra, hogy ne Kijevben legyenek, hanem lehetőleg harcban elessenek és ne legyen velük probléma. Az EuroMajdan lebonyolításához felhasznált, akkor felfegyverzett szélsőjobboldali csoportokról van szó, melyeket a kijevi kormány már több alkalommal fel akart oszlatni, ilyen alkalmakkor rendszerint teljes fegyverzetben Kijevbe vonultak a belügyminisztérium vagy védelmi minisztérium épülete elé, és feloszlatás helyett újabb kedvezményeket kaptak, cserébe azért, hogy visszamenjenek a frontra.
Most, hogy a fronton az európai hatalmaknak köszönhetően beállhat egyfajta átmeneti nyugalom, Kijev szembe kell nézzen azokkal a mozgalmakkal, melyeket eszközként használt fel, de ahelyett, hogy elvéreztek volna a fronton, egy éves harci tapasztalattal most visszatérnek a fővárosba és rendszerváltást akarnak. Porosenko regnálása ténylegesen a vége felé közelít, ha a béke állandósul - az azonban nem egyértelmű, hogy mi következik helyette; szélsőjobboldali hatalomátvétel, vagy újabb választások, és nemzetközi terrorizmus elleni harc Kijevben. A két lehetőség mellett még ott van az a tény is, hogy Viktor Janukovics nemrég a visszatérés lehetőségéről nyilatkozott egy orosz TV-csatornának, Ukrajnából elmenekülésekor pedig szintén szó szerint kijelentette, hogy egy éven belül visszatérhet Ukrajnába.

http://www.hidfo.net.ru/2015/02/27/tartos-beke-ujabb-rendszervaltast-hozhat-kijevben-nagyhatalmi-erdekegyezes-porosenk

Fülöpke jelentett a Bizottságnak

Philip Breedlove amerikai latorgenerális, a NATO európai szövetséges martalócbandáinak főparancsnoka, szerdán meghallgatáson vett részt a washingtoni gépviselőház pribékügyi (katonai) bizottsága előtt.
Felsorolta azon számos amerikai erőfitogtatást, amelyet az orosz határnál hajtottak végre. Kiköhögte a pribékvezér, hogy szerinte mindez nem helyettesítheti azon „hiteles és állandó elrettentő képességek telepítését, amikre a NATO-nevű latorszövetségnek szüksége van”.
Merthogy az amerikai zsiványbandák európai parancsnoksága 67 katonai gyakorlatot tartott Polákiával és a balti miniállamokkal tavaly az április és október közötti időszakban.
(Legutóbb-főleg amerikai és NATO-latorhordák martalócai és járművei – vettek részt egy keddi pribékparádén Észtország bekebelezésének évfordulója alkalmából rendezett ünnepség keretében a kelet-észtországi Narva városában, amelyet a Navra folyó választ el Oroszországtól. Ez volt az első alkalom, hogy a három baltikumi kisgyarmaton – Észtország, Lettország és Litvánia – tanyázó amerikai martalócok ennyire közel merészkedtek az orosz határhoz.
A narvai hiénaparádé nem nyerte el Oroszország tetszését, ami ezt provokációnak is fölfoghatta. Észtország lakosságának ugyanis egynegyedét teszik ki oroszajkúak és a közösségnek Narva városa az egyik központja.)
A sakálbanda generálisa Breedlove amiatt is kaffogott egy sort, hogy az „orosz agresszió” Ukrajnán túlterjeszkedve elérheti Moldovát. Az “elszakadó” Dnyeszter Menti Köztársaságban orosz csapatok állomásoznak azzal a céllal, hogy „megakadályozzák Moldova közeledését a Nyugathoz”. A négykeresztes zsiványgenerális sérelmezte, hogy Moldovában Moszkva kiterjedt információs kampányt folytat azzal, hogy rendre fölhívja a figyelmet: róka ólálkodik a tyúkudvar kerítése mellett. Meg különben is! Mit keresnek orosz csapatok Oroszország területein kívül?-hörkent fel a négykeresztes.
maci
Misa Medve-egyelőre és látszólag-nem különösebben izgatja magát a szomszéd portán zajló kakofónia miatt.

https://balrad.wordpress.com/2015/02/27/fulopke-jelentett-a-bizottsagnak/
Baltikumi felforgatás

Az amerikai erők európai parancsnoksága 67 katonai gyakorlatot tartott Lengyelországgal és a Balti államokkal tavaly az április és október közötti időszakban. Az amerikai nukleáris elrettentő kapacitás a régió védelmét szolgálja és a NATO regionális hadgyakorlatait már integrálták az Egyesült Államok Stratégiai Parancsnoki Központja (US Strategic Command Headquarters, vagyis a Stratcom) struktúrájába - jelentették az amerikaiak. A Stratcom a Nebraska állambeli Omaha városkától délre, az Offutt légierő bázison van és a globális csapásmérés koordinátori szerepköre miatt amerikai katonai körökben egyszerűen világháborús irányító-központnak neveznek.
Mintegy 1400 észt katona és különféle nemzetiségű egységek - főleg amerikai és NATO-ezredek katonái és járművei - vettek részt a héten egy katonai felvonuláson a balti állam függetlenné válásának évfordulója alkalmából rendezett ünnepség keretében a kelet-észtországi Narva városában, amelyet a Navra folyó választ el Oroszországtól. Ez volt az első alkalom, hogy a három balti államban - Észtország, Lettország és Litvánia - állomásozó amerikai katonák ennyire közel húzódtak az orosz határhoz. Oroszország ezt provokációnak is fölfoghatná. Észtország lakosságának ugyanis egynegyedét teszik ki oroszajkúak és a közösségnek Narva városa az egyik központja.

Gölöncsér Miklós

Élénk éjszakai élet Kijevben is

Majdanozgatnak Kijevben ismét! Most-a tavalyi évfordulóján-spontán és kevésbé szervezett módon, de a bevált gyakorlat mentén. Vannak sátrak, zajongás, gumiabroncsok, akad egy kis gumibotozás is.
A mostani majdanovcikat a kutya sem kívánja Kijev központjába! Nem is hívta őket egyetlen politikai erő sem, és mégis összeverődnek Valcman Nyalókakirály alattvalói. Igaz, ezt a Majdant “Pénzügyi Majdan”-ként emlegetik. És az üres zsebű alattvalók spontán összejövetele ez. Akik a “fizetőeszközük” elértéktelenedése, az irtózatos infláció, a megszorítások, a növekvő munkanélküliség, és az egyre csak terjedő áruhiány miatt csoportosultak össze tegnap délután Kijevben, és maradtak éjszakára is. Némi rendőri állománnyal dúsítva. (Azokat meg a majdanovcik nem hívták.) Szóval ismét zajlik az élet Kijevben!
Donbasszban szintén csatazajoktól volt hangos az éjszaka.
Donyecket éjfél után kezdte lőni a valcmanista latortüzérség. A város “Kujbisev”-kerületének lakói ismét a pincékben kerestek menedéket. Két helyi lakosnak ez nem sikerült időben. Egyikük belehalt a terrorba, a másik súlyosan megsebesült.
Pervomajszk is a martalócok tüzérostromától szenvedett mára virradóan ismét.
híd
Peszkiben időnként kiújították a felek a “Ki ér előbb a fedezékbe mint ahogy becsapódik az aknagránát?”-nevű társasjátékot.
A Novoazovszk-Sirokino vonalon éjszaka tüzérségi párbaj zajlott.
Mariupol-környékén tankok ágyúival lődöztek egymás felé a szembenálló felek.
(Водяное)Vodjanoje közelében ma kora reggel furcsa önjáró lövegekre bukkant a milicia. Négy tucatnyi valcmanista lator társaságában. Az egyébként a “Minszk-2″ hatálya alá nem tartozó jószágokról azt állították a valcmanisták, hogy azok nem az övék! “Ezek a harmadik oldalé”!
https://balrad.wordpress.com/2015/02/27/elenk-ejszakai-elet-kijevben-is/

Még tíz évig akarják csinálni…!

Ilkotity István képviselővel mi is bejutottunk az Országos Roma Önkormányzat által a „Híd a munka világába”-projekt keretében vásárolt kétszázmilliós Gellérthegy utcai irodaházba. Kérdeztünk, és próbáltunk forgatni is.
Az Országos Roma Önkormányzat ügyeire rálátó roma vezetők hónapok óta beszélnek a szervezet által bonyolított felzárkózási programokkal kapcsolatos gyanúikról. Nemcsak arról van szó, hogy egyes projektekkel kapcsolatban szokatlanul drága beszerzésekről lehet hallani, hanem haszontalan képzésekről, illetve az egyes programok tényleges eredményei iránti kétségekről is. Pedig nem jelentéktelen összegek mennek el roma felzárkóztatási programokra: az ORÖ az elmúlt három évben közel 8 milliárd forintnyi pályázati forrást nyert el – ehhez képest például a „Nő az esély – ezer roma nő képzése” (TÁMOP 5.3.1.B-1) messze a várakozásokon alul teljesített a célcsoport foglalkoztatottsága tekintetében. Ez a projekt 1,5 milliárd forintból valósult meg.
Az ORÖ következő nagy dobása a foglalkoztatási szövetkezet létrehozását célzó TÁMOP 2.4.3.D.3-13/1 – Szociális gazdaság nevű program. A program elsődleges célja magának a szövetkezetnek a megalapítása és beüzemelése. A projekt a Farkas Flórián és Orbán Viktor által aláírt roma felzárkóztatási megállapodás részeként került kiírásra: a 2011-es dokumentum erre az évre százezer munkanélküli roma foglalkoztatását tűzte ki célul. 2013 októberében született meg a projekttel kapcsolatos támogatói döntés, az uniós projektek honlapja szerint 2014 decemberéig 1,7 milliárd forintot fizettek ki a kedvezményezettnek.
Az ORÖ működésének átláthatóságáról sokat elárul, hogy honlapján a legfrissebb hír 2014. áprilisi keltezésű, és a programról semmit nem találni. Pedig volna miről beszélni: Hadházy Ákos, az LMP antikorrupciós referense január 30-án feljelentést tett a „Híd a munka világába – szociális szövetkezetek” projekt egyes beszerzései miatt. Hadházy feljelentésében tételesen felsorolja, mely konkrét beszerzések alapozzák meg szerinte a hűtlen kezelés gyanúját: bruttó 31 milliós irodabútor-vásárlás, 10 gépkocsi hat hónapos bérlete bruttó 28,7 millióért, 31 millióért „Toborzási tanácsadási” tanulmány és kapcsolódó szolgáltatás, és még néhány más tétel.
Február 11-én a parlamentben Ilkotity István (LMP) kérdezte Lázár János minisztert a beszerzésekkel kapcsolatban. Lázár válaszában Farkas Flóriánhoz, a szövetkezet elnökéhez irányította a képviselőt, Farkas Flórián pedig néhány nap múlva utasította a projektirodát, hogy adjanak tájékoztatást az inkriminált beszerzésekről. Így került sor a látogatásra a Gellérthegy utcai irodában, ahol nem csak Ilkotity és Hadházy, de az Átlátszó is feltett néhány kérdést a projektmenedzsmentnek.
A viccesnek tűnő válaszok egy része már megjelent a sajtóban: hogy azért kellett a Naphegyen irodaházat venni, mert ide közel van a Belügyminisztérium; hogy snassz lenne nagy cégek vezetőit kevésbé decens környezetben fogadni; hogy a toborzási tanulmány mellett tanácsadást is tartalmaz a 31 milliós ár.
Videónkból azért kiderül néhány további érdekesség: például hosszas tanácstalankodás és dünnyögés után végül kiböki a menedzsment, hogy Opel Corsákat bérelnek havi 500 ezer forintért; vagy hogy egy munkaállomásra 500 ezer forintnyi irodabútor-beszerzés jut – az indoklás szerint azért vettek ilyen drága bútort, mert azt tíz évig tervezik használni, sőt. Különös akusztikát ad az egész projektnek, hogy a menedzsment egyik tagja azzal magyarázta a szürreálisan magas bérleti díjat, hogy az autók lehet, hogy nullára fognak íródni, terepre járnak majd, és hát ugye, roma emberek fogják ezeket használni.
A felvétel nem rejtett kamerával készült, a furcsa beállítások és kameramozgások annak köszönhetőek, hogy a nyilatkozó vezetők nem járultak hozzá az elhangzottak rögzítéséhez, így a képen nem szerepelnek.

(atlatszo)

Alakul a cserebogár!

Egyelőre bizonytalan, hogy milyen eredményt hozhatnak az Unió, és az Egyesült Államok közötti szabadkereskedelmi egyezményről szóló tárgyalások. A csütörtöki parlamenti vitanapon a Fidesz a magyar érdekek fontosságáról beszélt. A Jobbik egyenesen gyarmatosításnak tartja az egyezményt. A vitanapot kezdeményező LMP szerint pedig az egyezmény a globális nagytőke kiváltságait védi, és leépíti a munkavállalók jogait.
Civil szervezetek tiltakoztak már csütörtök kora reggel a Parlament előtt. Szerintük, ha az Unió és Amerika aláírja a szabadkereskedelmi egyezményt, azzal sérülnek a demokratikus jogok és az államok helyére gyakorlatilag multinacionális cégek kerülnek.
A kormányszóvivő nem támogatta aláírásával a tiltakozókat, Giró-Szász Andrásnak éppen ekkor csörgött a telefonja, de egy szórólapot azért elfogadott. Lázár János viszont aláírásával bátran az egyezmény aláírása ellen foglalt állást.
A külügyminiszter viszont óva intett mindenkit attól, hogy végleges értékítéletet fogalmazzon meg a megállapodásról. „Szeretném Önöket biztosítani, hogy a kormány csak (…) a magyar érdekeknek megfelelő megállapodást támogat”- fogalmazott Szijjártó Péter.
Az MSZP szerin nehéz állást foglalni. Tóth Bertalan antidemokratikusnak nevezte azt, hogy az egyezmény szerint a vállalatok az elmaradt profit miatt választott bírósághoz fordulhatnának. Mint mondta: ezt a magyar szuverenitás csorbulásának is tartják.
Az LMP szerint csak az elutasítás a jó válasz a tervezett egyezményre. A kormányok helyébe cégeket ültetnek, leépítik a munkavállalók jogait, ez egy lassított puccs- fogalmazott Schiffer András társelnök.
A Jobbik sem támogatja az Unió és az Egyesült Államok ilyen típusú egyezményét. Gyöngyösi Márton szerint ez a gyarmatosításunk „utolsó lépcsőfokát jelenti”.
A Fidesz szerint az egyezményről higgadtan kell majd dönteni, életbe pedig csak a nemzeti parlamentek jóváhagyásával léphet.
A PM sem támogatja az egyezményt, a DK viszont az egyetlen parlamenti párt, amely teljes mellszélességgel támogatja a szerződés aláírását. A szabadkereskedelmi megállapodás célja az, hogy megkönnyítse a két kontinens közötti kereskedelmet. Ennek azonban nem minden eleme kedvez az európai fogyasztóknak. Félő ugyanis, hogy a tárgyalások eredményeként lazítanak a jelenlegi szigorú európai élelmiszerbiztonsági és adatvédelmi szabályokon.
(atv.hu)
Bal-Rad komm: Bizony-bizony méltatlanul kevest foglalkoztunk ezzel a PROBLÉMÁVAL, amely az európai politikai élet fősodorja mellett a surranópályán hasítva készíti elő Európa legyarmatosítását.
A megtelt Amerika gazdasági bajaira az egyetlen orvosság Európa felvevőpiacának az elárasztása az USA szemetével. Az Európai Unió vezetői pedig igencsak hajlanak erre a törekvésre. Ami meglehetősen egyirányú! Idefelé hat. Igen nyomasztóan. Nem véletlen, hogy amikor kezd kibontakozni a végkifejlet-hirtelen elkezdi az USA-EU-latorszövetségi vezetés Oroszország démonizálását! Amely egyedül jelenthetne menekülési útvonalat az amerikai gyarmatosítási törekvésekkel szemben. Kiváltképp nekünk-magyaroknak!

“…a DK viszont az egyetlen parlamenti párt, amely teljes mellszélességgel támogatja a szerződés aláírását…”

Igen! Ennek a DK-nak az elnöke El Qro!