2017. október 25., szerda

Fenevad tovább korlátozná a tagállamok jogköreit

Az Európai Bizottság egy sor újabb javaslattal állt elő, ezek egy része tovább korlátozná a tagállamok jogköreit.
Az Európai Bizottság egy sor újabb javaslattal állt elő, melyek nagyobb hatalmat összpontosítanának Brüsszel kezébe, a tagállamok rovására. A több mint kéttucatnyi kezdeményezést 2018 májusáig akarják útjára indítani, ami a hivatalos közlemény által mondottak szerint egy “még demokratikusabb Európához” vezetne.
A listán szerepel többek közt egy olyan javaslat is, ami
megfosztaná a tagállamokat vétójoguktól azokon a területeken, melyek egyhangúan elfogadott döntést követelnek.
Ezeken a területeken az uniós testület a továbbiakban minősített többséggel is határozatképessé válna, annak érdekében, hogy a döntéshozatal kijusson holtpontról. E szerint egy-egy tagállam ellenkezése többé nem tudná megakadályozni Brüsszelt bizonyos törekvések keresztülvitelében.
Az egyöntetű igen szavazatot igénylő döntések közt vannak többek közt a pénzügyi kérdések (adózás), az erőforrások elosztása, a szociális biztonság és jóléti politika harmonizációja, a családtörvény, rendőrség és igazságszolgáltatás, nemzetközi rendőrségi együttműködés, közös kül- és biztonság-, illetve védelmi politika, emellett az állampolgárság kérdése (pl. diszkriminációellenes intézkedések, európai uniós állampolgárok jogai). Az egyhangú döntéshozatal emellett szükséges az uniós tagság kapcsán hozott döntések során is; az újabb tagállamokkal folytatott csatlakozási vagy kilépési tárgyalásokkal kapcsolatban.
Azáltal, hogy az egyhangú döntéshozatal helyét átvenné a minősített többség szükségessége, Brüsszel kezében nagyobb politikai hatalom összpontosulna, a nemzeti szuverenitást máig fontosnak tartó országok (Közép-Európa) pedig hátrányosabb helyzetbe kerülnek, hiszen az újabb tagállami jogkörök megvonásakor kevesebb eszköz lenne a kezükben Brüsszel központosítási törekvésével szemben.
A Bizottság javaslatai közt szerepel emellett a Google, a Facebook és más nagy amerikai techcégek adóterheinek fokozása, emellett egy új európai monetáris alap létrehozása, melynek deklarált célja, hogy megakadályozza a görög pénzügyi válság megismétlődését. A Bizottság emellett tervezi egy “demokratikusan számonkérhető” európai gazdasági és pénzügyminiszteri poszt létrehozását.
A Bizottság szerint ezeket a törekvéseket ténylegesen 2025-ig kell megvalósítani. Ez a célkitűzés arra utalhat, hogy az Európai Unió politikáját a következő 8 évben is a központosítási törekvés fogja jellemezni.

http://www.hidfo.ru/2017/10/brusszel-tovabb-korlatozna-a-tagallamok-jogkoreit/

Mindent látó Sam: az USA újraindítja a tömeges megfigyelést

Az amerikai szenátus hírszerzési bizottsága kedden megszavazta az NSA tömeges megfigyelési programjának újraindítását.
Az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) felhatalmazást kaphat arra, hogy újraindítsa a korábban kritikák célkeresztjébe került – és állítólag leállított – tömeges megfigyelési programot, mert a szenátus hírszerzési bizottsága 12:3 arányban elfogadta az ezt lehetővé tévő javaslatot.
A bizottság szavazása kedden zárt ülés keretén belül zajlott, ahol a törvényhozók elfogadták a Mark Warner szenátor által javasolt módosítást. Ezek alapján a hírszerző szervek belföldön tovább folytathatják a korábban nagy botrányt kavaró tömeges megfigyelést, ill. a Szövetségi Nyomozóhivatal (FBI) a külföldi hírszerzési bírósághoz fordulhat, ha olyan információk birtokába jut, melyek alapján meg akar figyelni egy amerikai állampolgárt.
A törvény jelenlegi változata, mely felhatalmazza az amerikai hírszerző szerveket az Egyesült Államok területén kívül nem-amerikai állampolgárok online tevékenységének megfigyelésére, idén év végén jár le, ezt a törvényt újítják meg és módosítják.
A szenátus máig megosztott ebben a kérdésben. A Képviselőházban az utóbbi hetek során is elhangzottak javaslatok a megfigyelés korlátozására; a Ház Igazságügyi Bizottságának javaslata szerint az FBI csak bizonyos esetekben és csak bírói engedéllyel tekinthetne be nyomozás során lefoglalt adatállományba.
Az American Civil Liberties Union non-profit szervezet szintén kritizálta a tervezett módosítást, hangsúlyozva, hogy az kiszolgáltatottá teszi az amerikaiakat – különösen az újságírókat, a kormány kritikusait és aktivistákat – a korlátlan megfigyelésnek.

http://www.hidfo.ru/2017/10/mindent-lato-sam-az-usa-ujrainditja-a-tomeges-megfigyelest/