2014. szeptember 16., kedd

Több ezer fős kiberhadsereget állít fel Amerika!

Az Egyesült Államok Kibernetikai Parancsnoksága 2016-ban éri majd el teljes harcképességét, akkorra 6200 munkatársa lesz - jelentette be ma Washingtonban Michael Rogers tengernagy, a Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) igazgatója, aki egyben az amerikai kibernetikai védelemért és hadműveletért felelős parancsnokság vezetője is.


"Tudatában kell lennünk annak, hogy informatikai rendszereink kollektíven különböző szereplők támadásainak vannak kitéve, akiknek különböző érdekük fűződik ahhoz, hogy ezekbe a rendszerekbe be tudjanak hatolni" - mondta egy washingtoni kibernetikai konferencián.

Rogers rámutatott, hogy minden konfliktus forgatókönyvének egyre nagyobb mértékben van kibernetikai vonatkozása is. Egyebek mellett kitért arra, hogy ez alól a " falanx terrorelhárítás" sem kivétel. Említést tett arról, hogy az Iszlám Állam elnevezésű utópisztikus terrorszervezet nagyon agresszívan használta fel a médiát, a technikát és az internetet, aminek - mint hangsúlyozta - megkülönböztetett figyelmet szentel.

Törvénybe akarta iktatni a gázlopás büntethetőségét - leszavazták

Egy ukrán országgyűlési képviselő ma előterjesztett egy javaslatot, ami büntethetővé tenné a földgáz lopását. Az RBC-Ukrajna szerint a törvényhozó javaslata kriminalizálná a földgáz, elektromos áram és minden fűtőanyag lopását, a büntethetőség szempontjából pedig nem lenne tekintettel arra, hogy a lopás milyen mértékű. Ilyen bűncselekmény elkövetése esetére a törvényjavaslat legmagasabb 5 évig tartó szabadságvesztést határozott meg. A képviselők többsége nem támogatta a gáz lopásának tiltását, így leszavazták a javaslatot.
Korábban a Gazprom előre jelezte, hogy Kijev még a fűtési szezon előtt megcsapolhatja az Európába irányított gáztranzitot, mert az ukrán tározókban mindössze 3-4 napi fűtésre elegendő földgáz van. Azt követően Lengyelország, majd Szlovákia is jelezte, hogy jelentősen kevesebb gáz érkezik az orosz gázmezőkről. A Lengyelország esetében 24, Szlovákia esetében 10%-os kiesés az Ukrajnán áthaladó gázvezetékben "tűnt el".
Úgy tűnik, az ukrán képviselők közt hallgatólagos egyetértés van abban, hogy az ország a fűtési szezon előtt már csak az Európának szánt földgáz eltulajdonításával tud elegendő fűtőanyaghoz jutni.
http://www.hidfo.net/2014/09/16/torvenybe-akarta-iktatni-gazlopas-buntethetoseget-leszavaztak
Ukrajnában háromszorosára nőtt a tűzifa ára

Ukrajnában - megyétől függően - átlagosan 2-2,6%-al nőtt a tűzifa ára a fokozódó energiaválság miatt, kieső helyeken nem ritka, hogy az árak megháromszorozódtak év eleje óta.
Ahogy egyértelművé vált, hogy az atlantista kormány a nyugati országok segítségével nem tudja fedezni az ország energiaszükségletét és télen Ukrajna nagy része fűtés nélkül maradhat, a kereskedők lassan az árak emelésébe kezdtek. Csak az elmúlt egy hónapban 20%-al nőtt a tűzifa ára. Év elején még magyar viszonylatban olcsón, mintegy 2-3 ezer forintnyi összegért lehetett egy köbméter tüzelőhöz jutni, most megyénként változó áron, 7-8 ezer forintnyi összegnek megfelelő hrivnya egy köbméter tüzelőfa. A gázválság miatt év eleje óta olyan mértékben megnőtt a kereslet a tüzelőfára, hogy amennyiben a kormány nem korlátozza a kereskedők további áremelését, a várakozások szerint az árak nemsokára elérik az európai uniós szintet. Ehhez nagyban hozzájárul az is, hogy a kormány az Ukrajnában - ilyen viszonylatban - eddig ismeretlen ÁFA-t vetett ki a fűtőanyagokra.
Hídfő.net | Ukrajna tűzifa
Ukrajnában egy átlagos család tíz köbméter tüzelőt vesz egy teljes fűtési szezonra, így egyetlen család fűtőanyagköltségei 20-30 ezer forintnak megfelelő összegről 70-80 ezer forintnak megfelelő hrivnya összegre növekednek. A nagykereskedők szerint nincs kizárva, hogy még az idei fűtésszezon előtt újból duplázódnak az árak. Mindez még nehezebb helyzetbe hozza a családokat, Ukrajnában ugyanis tömegesen térnek át az emberek a fafűtésre, mert a kormány nem tudja megoldani a gázfűtést az idei fűtési szezonban. A kereskedők pedig gátlástalanul kihasználják a helyzetet és leveszik a hasznot, ami az atlantista kormányt cseppet sem zavarja - európai kormány, európai árak. A Veszti napilap említi, hogy ennek megfelelően a brikett és fűtőszén ára is hasonló arányban emelkedik.
Mindez magyar viszonylatban annak megfelelő változás, mintha a tűzifa hazai ára 18-24 ezer forintról még idén télen köbméterenként 60-70 ezer forintra ugrana, vagyis egyetlen család téli fűtése mintegy 700 ezer forintból lenne csak megoldható, és az országban ez lenne az elérhető legolcsóbb megoldás.


http://www.hidfo.net/2014/09/16/ukrajnaban-haromszorosara-nott-tuzifa-ara

A devizahitelesek kimentése, és ami mögötte van

Kamat-, díj- és költségemelési moratóriumot szab a kormány a bankoknak 2016. április 30-áig, ezzel akadályoznák meg, hogy a devizahitelesek ügyében hozott ítéletek miatt a bankok az ügyfelekkel fizettessék ki veszteségeiket. A Portfolio.hu számításai szerint az egyoldalú kamatemelések visszafizetése 900-1000 milliárdos terhet jelent a bankoknak, a kamat-, díj-, és költségemelési stop ezen felül mintegy 100 milliárd forintos kiesést jelent majd. A feltételezések szerint ezzel vagy a veszteségek áthárítását akarja megakadályozni a kormány, vagy egy új árazási módszert akar rákényszeríteni a bankokra.
Tény, hogy az emelésstop nem sok lehetőséget hagy a pénzintézeteknek a veszteségek kezelésére. A költségek emelése híján a bankok számára az egyedüli lehetőség lenne, hogy átalakítják lakossági és vállalati hiteleiket, az újonnan kihelyezett hiteleket pedig a korábbinál jóval magasabb kamatra adják. Mivel a kormány ezt az utat is elzárta, a bankok egy része "sakkhelyzetbe" került. Feltehetőleg a közeljövőben további nyugati bankok hagyják el az országot, a kormány pedig a bankok feletti győzelemként kommunikálja a lépést, amivel saját támogatottságát stabilizálhatja.
Azonban a kormány célja éppen az lehet, hogy a jövőben minél több nyugati bank hagyja el az országot. Az Orbán-kormány által meghirdetett keleti nyitás egészen más összefüggésbe helyezi a történéseket, éspedig nem a bankok elleni harcról van már szó, hanem nagytakarításról a bankszektorban, amit a kormány - politikailag egyébként zseniális húzásként - az emberek érdekére hivatkozva hajt végre. Ennek a "nagytakarításnak" az a célja, hogy a kormány kedvezőtlen feltételeket alakítson ki a nyugati bankok számára, melyek így kénytelenek lesznek újragondolni magyarországi működésüket. Mivel jelentős profitkiesést szenvednek el, a bankok egy része távozni fog az országból. Vagyis piaci rést hoz létre a kormány, amit később a keleti bankok fognak betölteni. Ez a "bankok elleni harc" része annak az átrendeződésnek, melynek során az Orbán-kormány köré szerveződött érdekcsoport saját hatalmát át akarja menteni a keleti érdekszférába. A piaci rés kialakításával a kormány nem csak szívességet tesz a keleti bankoknak, akik új piacokhoz jutnak a kormány beavatkozásával, de az intézkedés immunizálja is a magyar bankrendszert arra az időszakra, mikor a kormány nyíltan felvállalja majd a keleti orientáltságot, nyugaton pedig döntés születik az Orbán-kormány hatalomból való eltávolításáról.
Egy ilyen helyzetben a magyar pénzügyi rendszer jelentősen nagyobb immunitással rendelkezik majd a nyugati pénzügyi machinációkkal szemben, ugyanis a bankrendszer nagy része már a keleti (főként orosz) pénzintézetek leányvállalatiból áll majd, a néhány állami tulajdonú pénzintézeten felül. Ez egy nagyon kifinomult hatalomátmentési technika, amit az Orbán-kormány Kelet-Európában egyedülálló módon próbál végrehajtani, miközben azt kockáztatja, hogy a két nagyhatalmi tömb közti egyensúlyozással az Azarov-kormány sorsára juthat. Sikerrel jár-e ez a művelet? Annyi bizonyos, hogy a devizahitelesek kimentésének nem sok köze van a devizahitelesek kimentéséhez. Mint mindig, a hatalmi elit most is saját érdekeltségeinek átmentésével van elfoglalva. A helyzet annyiban új, hogy ezúttal a kormánnyal együtt sokan mások is fellélegezhetnek.


http://www.hidfo.net/2014/09/16/devizahitelesek-kimentese-es-ami-mogotte-van

Nyugati béketörvény a keleti frontra

Petro Porosenko a hétfői nap folyamán benyújtotta a kelet-ukrajnai helyzet rendezését célzó törvényjavaslatát, melynek értelmében három évre biztosítana "különleges státust", azaz a központi vezetéstől független önkormányzatot Donyeck és Luhanszk megye régióinak, és amelyről már a héten szavazhat az ukrán parlament. Az ukrán elnök igencsak nagy engedményekkel állt elő javaslatában - többek közt amnesztiát is biztosítana a harcokban részt vevő mindkét félnek - ami Ukrajnában többek felháborodását váltotta ki. Közben az EP és az ukrán parlament is ma délben szavaz az EU és Ukrajna közötti, szabadkereskedelmi megállapodást is tartalmazó társulási szerződésről, mely a múlt hét végén született megállapodás értelmében csak 2015 végén lépne életbe.

A törvény a két megyében történt "események résztvevőit" mentesíti a büntető és egyéb felelősségre vonás alól, valamint megtilt mindenféle üldöztetést és diszkriminációt velük szemben. A csaknem fél éve folyó kelet-ukrajnai fegyveres konfliktus rendezését célzó, a régió önrendelkezési jogát újraszabályozó elnöki javaslat három évre biztosít különleges státust, vagyis a központi vezetéstől független önkormányzást és ehhez kapcsolódóan különleges jogokat Donyeck és Luhanszk megye azon közigazgatási egységeinek, amelyekre jelenleg kiterjed az oroszbarát szakadárok ellen a kormányerők által indított "terrorellenes hadművelet".
A törvény a különleges jogállás megteremtése érdekében rendkívüli helyhatósági választások megtartásáról rendelkezik a régióban. A dokumentum szavatolja "az orosz és minden más nyelv" szabad használatát a magán és a hivatalos életben, azaz a térségben egyenjogúvá teszi az oroszt és minden más nyelvet, kimondja továbbá, hogy támogatja oktatásukat és fejlődésüket.
A jogszabály értelmében az előre hozott választások után a helyi önkormányzati képviselők és a megválasztott tisztségviselők nem foszthatók meg idő előtt mandátumuktól. A különleges státusú települések vezetésének joga lesz külön gazdasági, szociális és kulturális megállapodásokat kötni a kijevi kormánnyal és az ukrán központi végrehajtói hatalom egyéb szerveivel. A javaslat ugyanakkor kimondja, hogy a Donyec-medence gazdasági és szociális fejlesztését az éves ukrán állami költségvetésből támogatják. Az erre elkülönített összeg pedig nem lesz csökkenthető az esetben sem, ha megszorításokra van szükség.
A javaslat jogot biztosít arra, hogy együttműködési és jó szomszédsági kapcsolatokat alakítsanak ki a különleges státusú települések a szomszédos Oroszország egyes közigazgatási egységeivel, de csakis határ menti együttműködés keretein belül, az ukrán állam részeikként.
Mindez nyílván a keleti milicistáknak és Oroszországnak is elfogadhatatlan...

Gölöncsér Miklós

Kijevben összecsapások kezdődtek a Legfelsőbb Tanács épülete előtt, a Jobb Szektor mintegy 30 tagja megpróbált bejutni a parlamentbe.

A szélsőjobboldal korábban spontán tüntetést tartott a parlament előtt, - a beszámolók szerint egy szemetes konténert vontattak az épület elé, majd elfogták Vitalij Zuravszkij országgyűlési képviselőt és a szemétbe dobták.
Hídfő.net | Konténerbe zárt képviselő
A Jobb Szektor tagjai bezárták a képviselőt a konténerbe, majd megpróbáltak behatolni a parlament épületébe, hogy más képviselőket is bezárjanak. A szervezet tagjai kijelentették, hogy a hozzá hasonlók miatt haltak meg bajtársaik a délkeleti fronton. Addigra kivonult a Nemzeti Gárda 70 fegyverese és feltartóztatta a Jobb Szektor tagokat, majd összecsapás bontakozott ki a szervezet tagjai és a rendőri erők közt.
Vitalij Zuravszkij egyike volt a Régiók Pártja azon politikusainak, akik közvetlen részt vettek az Európai Unióval folytatott tárgyalási folyamatban és a párton belül az Európai Bizottság feltételeinek teljesítését sürgették. Mikor Janukovics mégsem írta alá az Európai Unióval a társulási egyezményt, Kijevben nyugati zsoldosok és a szélsőjobboldal részvételével külföldről vezérelt forradalom kezdődött, hogy kikényszerítsék az európai uniós csatlakozást. Zuravszkij egyike volt a Régiók Pártja azon politikusainak, akik az atlantista hatalomátvétel idején nem menekültek el az országból, valamint teljes mellszélességgel támogatták a Jacenjuk-kormányt az Európai Unió és az IMF feltételeinek teljesítésében.
Az ukrán parlament ma ratifikálta azt a társulási megállapodást, amit Janukovics nem volt hajlandó aláírni és ami miatt a nyugati országoknak saját kormányt kellett pozícióba tenniük az EU-csatlakozás levezénylésére. A Jobb Szektor korábban már hangoztatta, hogy abban az esetben, ha a kijevi junta nem tesz eleget a követeléseiknek, Kijevbe vonulnak és a kormány ellen folytatják a fegyveres harcot. A kijevi kormány átmenetileg engedett a zsarolásnak, korábban Dimitrij Jaros, a Jobb Szektor vezetője tárgyalásokat folytatott a Jacenjuk-kormánnyal és megállapodtak, hogy a szélsőjobboldali szervezet tagjait integrálják a hatalmi struktúrákba (rendfenntartás, hadsereg és nemzetbiztonsági szolgálatok). A Jobb Szektor tagjai közül azonban rengetegen meghaltak a fronton, - Kijev szándékosan ellátmány nélkül küldi a válságövezetbe a szélsőjobboldali fiatalokat, hogy leszámoljon a belső ellenzékkel.

http://www.hidfo.net/2014/09/16/kijev-ellen-fordult-jobb-szektor
1

Kedden a Kijevi Parlament, a Verhovna Rada épülete előtt összecsapásra került sor a rendőrség és a Jobb Szektor martalócai között. Jelen voltak zászlókkal a “Szvoboda” aktivistái is.

A mintegy 30 jobb szektoros követelte a lusztrációs törvény elfogadását, ennek nyomatékosítására, a Parlamentbe próbáltak betörni. – A Nemzeti Gárda azonban útját állta a hőbörgőknek.
2
Korábban tojásokkal dobálták a rendőröket, gumiabroncsokat gyújtogattak.
6 3 4 5
Majd egy szemetes konténerbe hajították Vitalij Zuravszkij országgyűlési képviselőt:, mondván: “Ide való vagy!”
7 8 9 10 11
És még örülhet a képviselő, hogy nem gyújtották fel, mert bár a fotókon nem látszik, de később gumiabroncsot dobtak rá, s valamilyen folyadékkal locsolták…
B-R
Források: Ruvr.ru, Euronews, Fotók: Крыса из нержавеющей стали

Irán elérhetetlenné tette a magyarországi liberális sajtót

Irán elérhetetlenné tette az országban az Index.hu liberális hírportált, és a korábbi indexes publicisták által megszállt HVG-t.
A két oldal cenzorlistára került, elérhetőségüket beütve Irán területén egy hivatalos linkgyűjteményt nyit meg a böngésző, ami rendszerint a szűrt tartalmak helyén jelenik meg.
Hídfő.net | Irán blokkolja az Indexet
A szélsőségesen liberális Index.hu korábban rendszeresen tett közzé álhíreket, miszerint Irán együttműködik az Egyesült Államokkal az ISIS elleni harcokban Szíria és Irak területén. Hamenei ajatollah azonban tagadta, hogy elfogadták volna az Egyesült Államok ajánlatát az "együttműködésre", így mind az Index, mind pedig az Index volt publicistái által megszállt HVG valótlan állításokat közölt az iráni kormánnyal kapcsolatban.
Mindazonáltal a külföldi liberális sajtó hazugságai alkalmasak lehettek a nyugalom megzavarására és kormányellenes elégedetlenség szítására. Iránban a társadalom nem részesült 25 évi liberális felforgatásban, így sokak számára felkavaróak lehettek azok a hírek, miszerint a kormány együttműködik az amerikaiakkal.


http://www.hidfo.net/2014/09/16/iran-elerhetetlenne-tette-magyarorszagi-liberalis-sajtot

Újabb sansz az EU koporsógyártó – iparának!

A zsdanovkai kazán létrejöttének hirére komoly fejetlenség ütötte fel a fejét Nyalókakirály udvartartásában. Próbálták titkolni a dolgot, ám ma reggel a népköztársaságiak az egyetlen lehetséges egérutat is elvágták a külvilág, és a kazánba szoritottak között. Már Konsztantyinovka felé is hermetikusan el van zárva minden lehetőség, és beindult az “ijesztegetés”. Egyelőre csak aknavetőkkel.

Jelentések szerint szinte irányzékot sem kell állitaniuk a milicistáknak – mégis találatot jegyezhetnek.

A katlan miatt talán kevésbé fájna Nyalókakirály és hadvezetésének feje, hanem azok a fránya telefonok! Azok miatt fő most Valcman és nyaloncgárdája üstöke. Ugyanis a körbezártak elkezték közölni az otthoniakkal a nem óhajtott fejleményeket. Ilovajszk meg még eléggé élénken él az ukránok emlékezetében!

Amikor pedig az is kiszivárgott, hogy nagyobb “műsor” készül Zsanovkánál, megszólaltak a hivatalok telefonjai is! Ezek miatt kell most izgulni a Kijevi trónbitorlónak és az udvartartásnak. Merthogy ismét kezdenek mozgolódni a lányok és az asszonyok! De a férfi családtagok is!

Nyalókakirály két választási lehetőséget mérlegelhet:

1. Vagy megállapodik a donbasszi Népköztársaságokkal (legújabb “béketervét és rendezési ajánlatát Donbasszban egyenesen kiröhögték, mig a kijevi parlamentben dührohamot kaptak a fasiszták!)

2. Kér még vagy húszezer “segélykoporsót” az EU – tól. Télig talán elég lesz. Aztán meg jön a fagy – a tavasszal pedig már úgyis a miliciákra fog hárulni a “betakaritás”

http://balrad.wordpress.com/2014/09/16/ujabb-sansz-az-eu-koporsogyarto-iparanak/

A US Geological Survey szakértői szerint földrengéseket okozhat a palagáz kitermeléséhez jelenleg is használt technológia.

A hidraulikus repesztés során nem csak fennáll a felszín és a talajvíz szennyeződésének lehetősége, de egyértelműen kimutatható, hogy közvetlen idéz elő földrengéseket. Mióta az energetikai cégek nagy nyomással, folyadék injektálásával kezdtek a palagáz kitermelésébe Colorado és Új-Mexikó területén, több mint 16 alkalommal regisztráltak 3,8 vagy nagyobb magnitúdójú földrengést a területen. A USGS tanulmánya kiemeli, hogy a földrengések epicentruma minden esetben az a terület, ahol a kitermelés előtt a folyadékot beinjektálták a föld alá.
Hídfő.net | Palagáz kitermelés
Az Egyesült Államokban széles körben használt a hidraulikus repesztés nevű technológia, ami mostanra bizonyíthatóan környezeti károkat okoz. A német hatóságok már döntöttek arról, hogy a következő hét év során felhagynak az eljárás használatával, de az Egyesült Államok továbbra is alkalmazza, hogy a transzatlanti szabadkereskedemi övezet kierőltetése után az európai piacon szerezhessen profitot. Az Egyesült Államok saját állampolgárain kívül más országokat is veszélyeztet ezzel az eljárással: a fegyveres puccsal hatalomra juttatott kijevi kormány kiárusította az ukrán palagáz-lelőhelyeket amerikai érdekeltségeknek, melyek Ukrajna területén megkezdték a kitermelést a bizonyíthatóan veszélyes eljárással.
Oroszország már jelezte, hogy fokozott aggodalommal figyeli a határai mentén kialakuló helyzetet, az amerikaiak által használt technológia ugyanis nem csak Ukrajnában, de a határ túloldalán is környezeti károkat okozhat.

http://www.hidfo.net/2014/09/16/foldrengeseket-okozhat-palagaz-kitermelesehez-hasznalt-technologia

Fegyverkeznek az amerikaiak, hiánycikk lett a Kalasnyikov

Az Egyesült Államok orosz védelmi ipar ellen hozott szankcióinak hatására ugrásszerűen megnőtt a kereslet a Kalasnyikov gépkarabély civil változatára.
Egy Washingtonban árusító orosz kereskedő - Alexander Stadnik - elmondása szerint olyan keresletnövekedés jelentkezett, hogy annak köszönhetően mostanra 600 dollárról 1500-ra nőtt az AK gépkarabélyok ára. "Tény, hogy idén szeptember elején a kereskedők mind arról számoltak be, hogy a teljes készlet kifogyott. Az amerikaiak már befektetésként is vásárolják a fegyvert, ami továbbra is a legnépszerűbb fegyver a polgári lakosság körében, így idővel az embargó miatt sokszoros profittal is eladható. A vásárlók előnyben részesítik az orosz gyártmányú fegyvereket az európai gyártmányokkal szemben." A piacon így megkezdődött a Kalasnyikov gépkarabélyok élénk adás-vétele.
Hídfő.net | Kalasnyikov gépkarabély
Elmondása szerint az amerikai kormány komolyan aggódik amiatt, hogy a hazai készlet kifogyása után a Kalasnyikov eladások a "szürke piacon" zavartalanul tovább zajlanak. Stadnik kiemelte, hogy az eladások már az embargó bevezetése előtt ugrásszerűen növekedtek, és a Kalasnyikov hiánycikké vált. "Az Egyesült Államokban forgalomban lévő AK gépkarabélyok száma harmada annak, mint amennyire igény mutatkozik."
Stadnik elmondása szerint a Kalasnyikov különösen népszerű az amerikaiak körében. Az elmúlt évek során az AK-47 civil verziója tette ki a Kalasnyikov import mintegy 50%-át.
Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma július 16-án helyezte a Kalasnyikov vállalatot tiltólistára, amivel betiltotta a vállalat termékeinek behozatalát az USA területére. Azt követően az amerikaiak feltűnő gyorsasággal kezdtek AK gépkarabélyokat venni, mivel tartottak attól, hogy rövidesen már nem lesz kapható.


http://www.hidfo.net/2014/09/16/fegyverkeznek-az-amerikaiak-hianycikk-lett-kalasnyikov

Az Ukrajnából kiszakadó Luganszki Népi Köztársaság a jövőben átáll a hrivnyáról a rubel használatára, - ezt Igor Plotnicskij, a LNK védelmi minisztere jelentette be.

A védelmi miniszter elmondása szerint azonban Luganszknak előbb meg kell oldania számos, ezzel kapcsolatos problémát. Politikai okokból még néhány hónapig feltehetően a hrivnya lesz használatban - ahhoz, hogy a rubel használatára átálljanak, előbb ki kell alakítaniuk a saját bankrendszert. Plotnicskij szerint ez már nem tart sokáig, jövő ilyenkor már a rubel lehet forgalomban Luganszk területén.
Hídfő.net | Orosz rubel
Korábban Borisz Litvinov, a Donyecki Népi Köztársaság kormányszóvivője bejelentette, hogy a DNK saját fizetőeszközt vezet be, de az átmeneti időszak után csatlakozni fognak a rubelövezethez. Május 24-én a két, függetlenedő köztársaság megállapodott, hogy a leszakadó területek egy új, föderális államban egyesülnek, melynek neve Novorosszija, azaz Új-Oroszország lesz.

http://www.hidfo.net/2014/09/16/luganszk-atall-rubel-hasznalatara

Tízezrével osztja a magyar útlevelet a maffia

A jogalkotók által nem várt következménye lett az egyszerűsített honosítás intézménye bevezetésének. A lehetőség igazi sikertörténet - csakhogy nem elsősorban az országé, hanem a lehetőségre hamar felfigyelő maffiáé, amely tízezrével szerzi meg orosz és ukrán ügyfeleinek a szabad mozgást lehetővé tevő uniós útlevelet - írja az Index.
2010 óta mind gyakrabban lehet látni Budapest belvárosában olyan, az oroszon kívül semmilyen nyelvet nem beszélő csoportokat, családokat, amelyek tagjai feltűnően nem turistaként viselkednek, hanem várnak valakire - kezdi beszámolóját a portál. Az egyik ilyen család tagjaitól tudták meg azt, hogy a valóságban ezek az emberek a magyar állampolgárság megszerzésében segédkező közvetítőkre várnak, akik az eskütételre viszik el őket. A papírmunkát ugyanis távollétükben elintézték már helyettük. Persze nem ingyen, mint kiderült, óriási bevételekre tesz szert a honosításra rátelepült maffia.
Az egész a kettős állampolgárság 2010-es bevezetésével kezdődött. A jogszabály szerint a honosításnak nem sok kritériuma van: 1920 előtti vagy 1940 és 1945 közötti magyar állampolgárságot, vagy ilyen állampolgár felmenőt kell igazolni, és némi magyartudást. Azonban Kárpátalján nem nagyon tudták kihasználni a lehetőséget: az ukrán törvények tiltották, sőt, büntették is a kettős állampolgárságot.
Ekkor jelentek meg azok a közvetítők, akik a személyes megjelenés helyett (hiszen ahhoz árulkodó módon vízumot kellett volna szerezni) maguk szállították az előkészített papírokat Magyarországra. Különböző önkormányzati tisztviselők megvesztegetésével ellenőrzés nélküli, tehát hamis papírokat szereztek a magyarnyelv-tudásról, és a kész paksamétát a központba küldték. A következő lépés már az eskütétel volt, 4-6 hónappal később.
Az Index adatai szerint egy-egy kérelmet 5 és 30 ezer euró (1,5–9,4 millió forint) közötti összegért intéztek a közvetítők, akik ebből az összegből csak a magyar önkormányzati vezetők korrumpálására kellett költsenek. A gyakorlatot jól szemlélteti az egyik kiugrott díler beszámolója, aki szerint egy alkalommal egyszerre 200 kérelmet vitt el egy kelet-magyarországi falu polgármesteréhez. Ő papíronként ezer eurót kapott, húsz perc alatt aláírt mindent. A "tarifák"a térségben nagyjából azonosak voltak, az egykori közvetítő szerint hivatalnokok sokasága tettszert komoly bevételi forrásra a Hajdúságban és Szabolcsban.
Ez után már logikus lépés volt a szolgáltatást kiterjeszteni magyar felmenőjű, de magyarul nem beszélő igénylőkre is, majd jöttek azok, akiknek még magyar őseik sem voltak. A rendszer működött, persze a szolgáltatás ekkor szükségszerűen kiegészült a magyar felmenőkről szóló hamis papírok elkészítésével is. A hivatalnokok bármit igazoltak, a vizsga szövegét pedig betanulták a kérelmezők, mint egy verset. Az érintett szervezők szerint a "hamis" igénylők legalább 80 százaléka akadálytalanul megkapta az állampolgárságot.
Az Index gyűjtése alapján valószínűnek látszik, hogy csak Kárpátaljáról tízezres nagyságrendű hamis igénylés indult, és ehhez jönnek még az orosz, fehérorosz, kazah kérelmezők. Oroszországban sorra alakulnak az irodák, számos ukrán és orosz honlap hirdeti a magyar útlevelet, amelyet az ígéret szerint 100 százalékos biztonsággal tudnak garantálni az ügyfeleknek.
A lap megkereste az Alkotmányvédelmi Hivatalt az üggyel kapcsolatban, mennyi ilyen hamis beadványról van tudomásuk, ám a titkosszolgálat nem adott választ.


NOL

Külföldi eredetű T-72-es harcjárművet foglaltak le az ukrán csapatoktól

Vélhetően külföldi eredetű, módosított T-72-es harcjárművet foglaltak le az ukrán hadseregtől az orosz felkelők délkelet-Ukrajnában.
A népfelkelők elmondása szerint az ukrán csapatok azt követően hagyták hátra a járművet, hogy a tornyot találat érte. A harcjárművön kisebb sérülések láthatók, harcképességét tekintve azonban teljes értékű. Mivel ez egy parancsnoki tank, lehetővé teszi a "szövetségesek" mozgásának monitorozását, ami jelentős előnyhöz juttatja a donyecki fegyveres erőket.
Magyarország korábban közvetítő cégen keresztül T-72-es harcjárműveket értékesített Ukrajnának. Azonban más, térségi országok is támogatják a kijevi juntát; az orosz felkelők két-három hetes késéssel Ukrajna délkeleti részén lövik ki a harcjárműveket, melyeket a térségi országok adnak el Kijevnek. Korábban Lengyelországból származó DANA önjáró lövegeket semmisítettek meg a fronton, szintén egy-két héttel a kirakodást követően.


http://www.hidfo.net/2014/09/16/kulfoldi-eredetu-t-72-es-harcjarmuvet-foglaltak-le-az-ukran-csapatoktol

Putyin ennél messzebbre is hajlandó elmenni

A kijevi kormány azzal vádolja Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy háborús szándékai vannak, és ukrán területeket akar elfoglalni. Ezt a forgatókönyvet számos nyugati szakértő is lehetségesnek tartja, szerintük Moszkva akár a szomszédos ország területének a felét is hatalmába kerítheti - olvasható az AFP francia hírügynökség összegzésében.

"Putyin nem csak Donyeck és Luhanszk megyét akarja elfoglalni, célja egész Ukrajna bekebelezése" - jelentette ki szombaton Arszenyij Jacenyuk ukrán miniszterelnök. Moszkva következő lépése a kormányfő szerint állítólag az lesz, hogy egy szárazföldi "folyosóval" összeköti az orosz határt az általa márciusban annektált Krím félszigettel.

A francia hírügynökség kitér arra: a nyugati hatalmak vádjai szerint Oroszország több mint ezer katonát vezényelt Kelet-Ukrajnába, hogy ott az oroszbarát felkelők oldalán harcoljanak, a Kreml azonban ezt következetesen tagadja. "Nem tudja elfogadni, hogy Ukrajna az európai család része legyen, helyre akarja állítani a Szovjetuniót" - mondta Putyinról Jacenyuk.


Szergej Lavrov orosz külügyminiszter azt válaszolta az ukrán kormányfő kijelentésére, hogy Moszkvának nem áll érdekében ütközőzónát létrehozni sem Ukrajnában, sem a Dnyeszter menti területen. Utóbbi térség Oroszország segítségével a kilencvenes évek elején bejelentette elszakadását Moldovától, függetlenségét azonban egy ország sem ismerte el. Azóta az orosz vezetés a moldovai kormány kifejezett nemtetszése ellenére mintegy 1500 katonát állomásoztat a régióban - írta az AFP.

Kijev és a szeparatisták által tíz nappal ezelőtt megkötött tűzszüneti megállapodás óta gyakorlatilag kikerült az ukrán kormány fennhatósága alól a két ország közötti határ mentén fekvő területeknek egy jelentős része, Luhanszktól az Azovi-tenger partjáig.

Oroszország számos, a francia hírügynökség által idézett nyugati elemző szerint egy olyan állam terveit vázolta fel Ukrajna déli és keleti részein, amelyen keresztül nyomást gyakorolhatna a kijevi kormányra, ahogyan azt Grúzia és a két szakadár terület - Abházia és Dél-Oszétia - esetében is tette. Mások úgy látják, hogy Putyin, aki már áprilisban használta a Novorosszija (Új-Oroszország) kifejezést a délkelet-ukrajnai területek megnevezésére, még ennél is tovább akar menni.

A lengyel külügyi intézet (PISM) kutatói nemrégiben arra figyelmeztettek - emlékeztet az AFP -, hogy Moszkva már idén télen offenzívát indíthat Ukrajnában. A szakértők szerint a legvalószínűbb forgatókönyvnek egy október végi orosz beavatkozás tűnik, amely által a Kreml kialakíthatna egy nagyjából 300 kilométer hosszú és 50 kilométer széles szárazföldi folyosót Oroszország és a Krím között, így biztosítva a félsziget élelmiszerrel és energiával való ellátását. A lengyel elemzők más forgatókönyv szerint 30 százalékos esélyt látnak arra, hogy januárban 50-70 ezer orosz katona benyomul Ukrajna déli területeire és Novorosszija néven kikiáltják a térség függetlenségét. Ez óriási csapást jelentene az ukrán gazdaság számára: az odesszaival együtt hét tengeri kikötőt és két atomerőművet veszítenének el, az ország bruttó nemzeti terméke (GNP) a becslések szerint mintegy 27 százalékkal zuhanna, egymillió ember pedig lakóhelye elhagyására kényszerülne.

A legborúlátóbb nyugati forgatókönyv szerint Moszkva mintegy 100 ezer katonával, súlyos harcok árán uralma alá hajtja Ukrajna teljes keleti részét, Kijev fennhatósága pedig csak a Dnyeper folyó jobb partján fekvő területek felett marad meg.

A brit hadsereg mellett működő stratégiai elemzőintézet (Royal United Services Institute, RUSI) munkatársai az AFP által idézett más szakértőkhöz képest már csak jövő áprilisra teszik ezen forgatókönyvek valamelyikének a megvalósulását. A kutatók annak a fontosságát hangsúlyozták, hogy az orosz hadiipar 30 százalékban függ az ukrán hadiipari vállalatok termékeitől, és ez is arra sarkallhatja Oroszországot, hogy az utánpótlás biztosítása érdekében megszállja Ukrajna keleti és déli területeit.

Giles Keir, a londoni Királyi Külügyi Intézet, a Chatham House szakértője szerint Vlagyimir Putyin Oroszországa a múltban már megmutatta, hogy hajlandó kivárni a megfelelő pillanatot és akkor lépni, amikor már senki sem számít rá - idézi az elemzőt az AFP francia hírügynökség összeállításában.

Kitekintő

Kelet-európaiakat bemártó weboldal indult Dániában

Olyan weboldalt indított a bevándorlásellenes Dán Néppárt egyik helyi politikusa, amelyen a lakosság megoszthatja a nyilvánossággal a kelet-európai bevándorlókkal kapcsolatos konkrét panaszait – adta hírül hétfőn az AFP francia hírügynökség.
Peter Kofod Poulsent sokan rasszizmussal vádolták, miután elindította a szóban forgó oldalt, amelynek címe magyarul azt jelenti, hogy Jelents egy kelet-európait! – írja az Index.
A 23 éves férfi többek között azok jelentkezését várja, akiknek otthonába kelet-európai bevándorlók törtek be, akik egy alulfizetett kelet-európai miatt vesztették el állásukat vagy akiket más egyéb módokon károsítottak meg a kontinens keleti részéből érkezők.
A weblapon található rendőrségi statisztikák szerint a dániai betörések 27,4 százalékáért kelet-európai bűnözők felelősek. „Úgy gondolom, szükség van arra, hogy meghallgassuk a dán állampolgárok történeteit. Gondjaik vannak a nyitott határokkal” – mondta az euroszkeptikus párt politikusa az AFP-nek adott interjújában.
A tanárnak készülő férfi elmondta, hogy az oldal pénteki elindítása óta közel kétezer üzenetet kapott, igaz, ezeknek egy része kéretlen levélszemét és tiltakozó e-mail volt. „Szeretném hangsúlyozni, hogy általánosságban semmi bajom nincs a kelet-európaiakkal” – mondta Poulsen.
Egy liberális képviselő válaszként Jelents egy rasszistát! címmel indított honlapot, egy szakértő pedig közölte, hogy sokan arra használják Poulsen oldalát, hogy „különlegesen barátságos kelet-európaiakról” osszanak meg történeteket.
A Dán Néppárt nyerte az európai parlamenti választást májusban, a populista erő a voksok több mint 23 százalékával a legnagyobb dán párt lett az Európai Parlamentben. Az euroszkeptikus párt kampányának központi eleme volt a schengeni határellenőrzés visszaállítása.

168óra

Kommunista tömegdemonstráció Kisinyovban az EU és a NATO – ellen!

Moldova fővárosában – Kisinyovban – vasárnap, TÖBB TIZEZRES tömeg demonstrált Moldova EU – csatlakozása ellen, Oroszország és a Keleti Vámunió mellett!

Vasárnap “bevörösödött” Kisinyov. Moldova Kommunista Pártjának felhivására negyven – ötvenezer MOLDÁV EMBER vonult az utcákra, követelve Moldovának az EU – tól és a NATO – tól való távolmaradását. A szovjet, orosz és moldáv zászlókkal felvonuló tömeg hitet tett az orosz – moldáv barátság és együttműködés mellett, és követelte Moldova csatlakozását a Keleti Vámunióhoz, vagy más néven az Eurázsiai Unióhoz.

kisiA kisinyovi demonstráció a legszerényebb és legvisszafogottabb vélemények szerint is több volt egy “szimpla” EU – NATO – ellenes tüntetésnél! Mert ugyan szervezett volt, ám a résztvevők rendkivül magas száma, a külsőségek, és a demonstrálók által meghirdetett célok rámutatnak Moldova elhibázott politikájára.

kisi1

Ugyanakkor mindenképpen érdemes visszatérni a megjelentek igen magas számára. Ugyanis SENKI SE KÉNYSZERITETTE ŐKET sem a megjelenésre, sem pedig a vörös “kellékek” viseletére!

Moldova Kommunista Pártja csak hivta őket – a tömegek pedig mentek!

http://balrad.wordpress.com/2014/09/16/kommunista-

A magyar idő szerint éjjel egy órakor a DNR – tájékoztatási központja által kiadott összefoglaló az éjfélig történtekről Donbasszban:

Krinicsnuju és Miuszinszk az esti órákra felszabadult.

Csjernuhino térségében a miliciák megsemmisitettek két valcmanista latorposztot, a helyzethez képest súlyos emberveszteségeket okozva a bérgyilkosoknak.

Kemerovot Nyalókakirály latortüzérsége lőtte. Válaszul a népköztársasági erők mobil tüzérsége a Popasznaja és Gyjebalcsevo térségébe telepitett tüzérségi ütegeiket alaposan megritkitotta. Személyzettel együtt.

A valcmanista pribékek tegnap csakis és kizárólag tüzérségi tevékenységet folytattak, a közvetlen harcérintkezés lehetőségének hallatára is azonnal elszeleltek mindenhonnan.

Dühüket továbbra is – sőt kizárólag – a lakott területek ágyúzásával élik ki. Juzsnokommunarszk, Sztanyicja Luhanszka, Zsdanovka, Nyizsnyij Krinyka, Verhnyetoreckaja, Csjernuhino, Malaorlovka, Marinyka, Gyjebalcsevo, Zolotoje – és persze Donyeck szenvedtek elsősorban ettől a féktelen dühtől.

Ugyanakkor veszteségeik tegnap eléggé “méretesek” lettek. Leirhattak a hét végén és tegnap mintegy kétszáz BBM (?) – et, amiből kb. 50 darab már csak ócska vashalmaz. Vontatott lövegjük tizennégy veszett oda.

ro

Arról pontos adat, hogy mennyi lator pusztult el tegnap? – nincs. Becslések szerint Donbasszban legkevesebb kétszáz lator került lehúzásra Nyalókakirály zsoldlistájáról.

Elesett viszont tegnap hat milicista, és életét vesztette legalább hatvan polgári személy. A civil áldozatok között van négy gyermekkorú is!
Ma reggel Donbasszban váltakozó hevességgel – de folytatódnak a harcok.

Kirov lakótelepeit lövi Valcman latortüzérsége.

Szeverodonyecknél és Liszicsanszknál a népköztársasági erők kora reggel lerohantak egy hordakonvojt. Nyolc RDG megsemmisült, és legalább huszonöt lator végképp letette a kanalat.

A T1303 számú úton Orehov és Novotoskov között a miliciák megismételték az akciót. Teljes sikerrel.

Donyecknél a repülőtérről ismét kifelé vágyakoznak Nyalókakirály bérgyilkosai. Ezzel a mai kisérlettel is kudarcot vallottak.

Новости ДНР и ЛНР сегодня 16.09.2014: Донецк, Луганск, Славянск, Мариуполь

A reptéren rekedtek ezzel a kisérlettel párhuzamosan lőtték tüzérségükkel a Putyilov – kerületet, és Vodjanoje lakóházait.

Mariupolban a helyi civilek kézzel elbontottak három latorposztot, és nem hajlandók újakat épiteni!

Szlavjanszkban pedig az oda befészkelt jobbszektorosok rettegnek. Ismeretlen mesterlövészek vadásznak rájuk – számukra félelmetes sikerrel. Az utóbbi három napban tizennégy újnáci bánta a vadászatot. Egyik sem tud többé beszámolni fajtestvéreinek donbasszi élményeiről.

Nem okvetlenül harctéri hir, de Nyalókakirályék eldöntötték: Bezárják a LAZ – t, a Lvovi Autógyárat. A többnyire autóbuszokat gyártó üzem legfőbb vásárlója Oroszország volt.
Közel tizezer ember kerül az utcára!

Szlava Ukrajinye! Szlava Majdan!

http://balrad.wordpress.com/2014/09/16/ejjeli-tajekoztato-donbassz-frontjairol/