2019. december 24., kedd

Erdogan óva inti a Svájcban élő törököket az integrációtól

A genfi menekültügyi fórumon tartott beszédekor a török autokrata engedelmesnek mutatkozott. A kulisszák mögött azonban bujtogatta honfitársait.

Két nap, két beszéd, két arc: kedden, a genfi menekültügyi fórumon tartott hivatalos beszédekor Rece*p Tayyi*p Erdoga*n teljes mértékben a diplomatikus államfőt alakította. A tucatnyi TV kamera előtt több támogatást kért Törökország számára az ENSz-től.

Teljesen eltérően, mint az azt megelőző napon, amikor is a török államfő a Four Seasons Nobelhotelben a követői elé állt és - a nyilvánosságot kizárva - integrációellenes propagandabeszédet tartott.

A SonntagsBlick c. újság birtokában van egy, a beszédről készített videó. Egy konferenciaterem kb. 200 emberrel, fehér asztalterítővel, ezüst étkészlettel. A színpadon pedig: Erdogan, aki az ott jelenlevő svájci törököket a saját nagyhatalmi fantáziáira megesketi. “Így csináljuk tovább!”

Mialatt a szálloda előtt a svájci rendőrök géppisztollyal járőröznek, bent a török autokrata tombolva beszél: “ Egy nemzet, egy zászló, egy haza, egy állam. Így csináljuk tovább!” Taps.

Erdogan egyértelműen kijelenti a jelenlevőknek: mégha Svájcban is élnek, csak egy nemzethez kell hűségesnek lenniük: Törökországhoz. Közben az államfő levegőbe emeli kezét, négy ujj kinyújtva, a hüvelykujj behajlítva - a “Rabia-köszönés”, az iszlamista muszlimtestvériség ismertetőjegye.

Erdoga*n továbbmegy: a török diaszpóra számára csak egy állam van, melyet követni kell. Svájcban a feladatuk, a befolyásukat kiterjeszteni: “ Legyetek aktívak a politikában, a tudományban, a gazdaságban!” Más szóval: ássátok alá a svájci társadalmat.

Az elvhű külföldön élő törökök mindig is Erdoga*n eszményképei voltak. Már egy 2008-as beszédében is azt kiabálta honfitársainak: “Senki nem várhatja el, hogy valaki asszimilálódjon. Az asszimiláció az emberiség ellen!”

Annak érdekében, hogy a török diaszpóra továbbra is ebbe az irányba haladjon Erdogan 2010-ben megalapította a külföldi törökök minisztériumát (YTB), egy hivatalt, melynek 300 alkalmazottja van és 200 millió svájci frankos éves költségvetéssel rendelkezik. Az YTB hivatalos jelmondata: “Mindenütt ott vagyunk, ahol egy állampolgárunk, egy fajtársunk, egy rokonunk van.” Így nem meglepő, hogy Erdoga*n genfi propagandabeszédét ez a minisztérium szervezte meg és finanszírozta.

Erdoga*n aargau-i karja

Közvetítőként a háttérben az aargau-i Murat Sahi*n, Erdoga*n meghosszabbított svájci karja cselekedett. Sahi*n régóta elnöke a Nemzetközi Demokrata Uniónak, amely a török AKP kormánypártnak a lobbiszervezete. Szoros kapcsolatot ápol az ankarai államhatalmi apparátussal. Facebook-on Erdoga*n feltétlen hűséget esküdött: “Amíg csak lélegezni tudok, egész valómmal ott állok majd, ahová nekem parancsolod és veled együtt harcolok ezen az úton!”

A török kormányzati szellemben végzett szolgálataiért Sahi*n megjutalmazásra került Genfben: azok közzé a kevés kiválasztott közé tartozott, akik a Four Seasons Hotelben megrendezett vacsora alatt a török államfővel és feleségével ülhetett egy asztalhoz. Ugyanannál az asztalnál vacsorázott a török külügyminiszter Mevlü*t Cavusogl*u és Hulus*i Aka*r védelmi miniszter, aki ősszel parancsot adott Észak-Szíriában a kurdok megtámadására.


https://www.blick.ch/news/schweiz/westschweiz/islamistengruss-und-propagandarede-hier-warnt-erdogan-tuerken-in-der-schweiz-vor-integration-id15675869.html
, https://gloria.tv/post/EZ3ARxUiPtyv2wo6v3nNGChZQ

2019. december 1., vasárnap

Új kor, új betegség: egyre több a klíma-pánikbeteg

Pénteken ismét klímatüntetés volt Budapesten. Nem mondom, hogy rossz ötlet lenne a fekete pénteki akciók helyett a környezet védelmére összpontosítani, de ahogy arról már korábban írtam, a klímapánik olyan mennyiségű negatív hozadékot görget maga előtt, hogy azok szinte minden előnyt kioltanak.
A Phys.org pár nappal ezelőtt megjelent cikkéből például kiderül, hogy az apokaliptikus előrejelzések miatt a klímapánik a pánikbetegségek egyre gyakoribban diagnosztizált fajtája lett az Egyesült Államokban, bár az ország igen szép számban tevékenykedő pszichológusai még nem nagyon tudnak mit kezdeni az új kórral.
A betegség gyökere a jelek szerint a klíma aktivisták azon kijelentéseiből ered, amelyek szerint a világ, vagy legalábbis annak ma ismert formája, drasztikus lépések hiányában, akár egy évtizeden belül véget érhet. Persze az előre jelzett időpontok, csakúgy, mint a javasolt megoldások között, komoly eltérések figyelhetők meg. Ez azonban nem gátolja az aktivistákat egyre hisztérikusabb retorikák alkalmazásában, a politikusokat pedig ígéreteik osztogatásában.
A Phys.org cikke szerint a klímaváltozással kapcsolatos félelmek igen eltérőek. Van, akit a társadalmi egyenlőtlenségek aggasztanak, míg mások az eldobható műanyagok használata miatt pánikolnak.
Egyes aktivisták szerint kevesebb mint egy évtized áll az emberiség rendelkezésére, hogy összeszedje magát és drasztikus változásokat vezessen be a Föld megmentéséért, aminek része a légiközlekedés korlátozása, az eldobható műanyagok használatának betiltása vagy a vidéki életstílus bevezetése, aminek esetenként a vegetáriánus étrend is része. Mások ennél is radikálisabb megközelítést szorgalmaznak, mint például a gyerekvállalásról való lemondást, a fosszilis üzemanyagok és melléktermékeik betiltását vagy éppen a kapitalizmus felszámolását.
A „megoldások” sok esetben csupán politikai célok elérését szolgálják. A kapitalizmus felszámolása például azért is furcsa, mert a szocialista és kommunista országok igencsak komoly mértékben támaszkodnak az iparizációra, a szennyezésről nem is beszélve. A zöldeket ez persze nem igen zavarja, ahogy az sem, hogy a zöld ügy lelkiismeretes, de eltévedt támogatóit az őrületbe kergetik, amiért nem képesek teljesíteni a maguk elé tűzött klímavédelmi célokat.
Kate Schapira, a Brown Egyetem professzora, felismerve a problémát, 2014 óta közterületi klímapánik standokat üzemeltet, például helyi piacokon, ahol szolgálatait mindössze 5 centért kínálja.
Az Amerikai Pszichológiai Társaság szerint a klímapánik tünetei nem feltétlenül hasonlítanak a klasszikus pánikbetegségek tüneteire, így jelentkezhetnek „konfliktuskerülés, fatalizmus, félelem, tehetetlenség és rezignáció formájában és együtt járhat fizikai tünetekkel is. Például asztmával vagy bizonyos allergiákkal.”
A Klíma Pszichológiai Szövetség, mert már ilyen is van, arra hívta fel a brit szülők figyelmét, hogy a klímaváltozással kapcsolatos kommunikációjukkal megijesztik saját gyerekeiket. A szintén brit Bath Egyetem pszichológusai pedig arról számoltak be, hogy a gyerekeknél tömegesen jelentkeznek a klímaváltozás miatti pánikbetegség tünetei.

Az éghajlatváltozással kapcsolatos félelmek miatt egyesek megkérdőjelezik saját tetteik hatékonyságát. Nem tudják eldönteni, hogy a műanyag szívószálak mellőzése vagy a második gyerekről való lemondás számít-e egyáltalán.
Valószínűleg nem. A szívószálak például az óceánokban található mikró műanyagok kevesebb mint 1 százalékát teszik ki, és ez sem az Egyesült Államokból vagy Európából, hanem délkelet Ázsiából származik (bár az is igaz, hogy Ázsia a fejlett világ által termelt szemét egy részét is importálja). Az igazság az, hogy a műanyagok használatának csökkentése inkább informatív jellegű, célja pedig a környezettudatosság erősítése, de nem jelent állandó vagy hatékony megoldást.

A népességszabályozásról nem is beszélve, hiszen a világ legtöbb országában a népesség eleve csökken, így nagyobb esélye van az emberiség kihalásának, mint a túlnépesedésnek. (Lásd még: link, link)
Ami pedig a Föld tíz éven belüli végét jelenti, biztosat senki sem mondhat, de azt igen, hogy hasonló jóslatok már a 70-es években is születtek.
A valós és vélt félelmek kapcsán pedig egy igen fontos kérdéshez érkeztünk: a jövő miatti aggodalomhoz.
Kiindulva abból, hogy Jézus egyértelműen megmutatta a megfelelő hozzáállást, amikor azt mondta, hogy ne aggódjunk a holnapért, „mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja.”Máté 6:34, engedjétek meg, hogy ismét C.S. Lewis szavait vegyem kölcsön, aki a Csűrcsavar nevű kísértő szavain keresztül figyelmeztetett a „jövőben” rejlő csapdákra:
„Az emberfajzat az időben él, Ellenségünk [Csűrcsavar fordított világában Isten vagy Jézus] viszont az örökkévalóságra szánja őt. Ezért – úgy gondolom – azt szeretné, hogy különösen két dologra irányítsák a figyelmüket: az örökkévalóságra meg az időnek ama pontjára, melyet az emberek „jelennek” neveznek. Mert a jelen az a pont, ahol az örökkévalóság az idővel érintkezik. Kizárólag a pillanat élményében adatik az emberfajzatnak olyan tapasztalás, amely hasonlatos Ellenségünk tapasztalatához a teljes valóságról; csakis itt adatik meg neki a szabadság és a valóság ajándéka. Az Ellenség azt szeretné, hogy mindig csak az örökkévalósággal (azaz Ővele magával) vagy a jelennel törődjenek, tehát: elmélkedjenek az Ővele való örök egyesülésről vagy az Őtőle való örök elszakadásról – egyebekben pedig kövessék lelkiismeretük pillanatnyi szavát, hordják pillanatnyi keresztjüket, fogadják el a pillanatnyi kegyelmet, s adjanak hálát a pillanatnyi örömökért.
A mi dolgunk ezzel szemben az, hogy elszakítsuk őket az örökkévalóságtól, s elszakítsuk őket a jelentől. Ebből a célból olykor arra kísértjük némelyiket (például, ha özvegyasszony vagy tudós az illető), hogy a múltban éljen. E taktikának azonban korlátozott az értéke, hiszen a múlt – amennyiben reális ismeretről, s nem valami elmosódott dologról van szó – az örökkévalóságra emlékeztet. Sokkal többet ér, ha arra bírjuk rá őket, hogy a jövőnek éljenek. Szenvedélyeik élettani szükségből eleve a jövő felé irányulnak, s a róla való gondolkodás reményeket és félelmeket támaszt bennük. S mivel a jövő ismeretlen előttük, ha sikerül elérnünk, hogy róla töprengjenek, csak a képzeletükkel járatjuk a bolondját. Egyszóval: a jövő hasonlít a legeslegkevésbé az örökkévalósághoz. A jövő az, ami az időben a leginkább ideigvaló; hiszen a múlt már megmerevedett, és nem változik többé, a jelent pedig egészen átragyogják az örökkévalóság sugarai. Ezért pártoljuk annyira az olyan jelszavakat és irányzatokat, mint a „teremtő evolúció”, „tudományos humanizmus”, „kommunizmus” – melyek az emberfajzat ragaszkodását az ideigvalóság legbensőbb magva: a jövő felé irányítják. Ezért gyökerezik csaknem valamennyi bűn a jövőben. A hála a múltra néz, a szeretet a jelenre; a félelem, a kapzsiság, a kéjvágy kivétel! …
Persze bizonyos értelemben az Ellenség is kívánja, hogy az emberfajzat gondoljon a jövőre: annyira, amennyire azt az igazság és a szeretet másnapi műveihez – a holnap esedékessé váló kötelességekhez – a jelenben szükséges tervezés megköveteli. A holnapi munkára felkészülni: mai kötelesség; ha a hozzávaló anyag a jövőből van is kölcsönvéve, maga a feladat – mint minden kötelesség – a jelen leckéje. Ám ez már szőrszálhasogatás. Az Ellenség nem akarja, hogy az emberfajzat szíve a jövőn csüggjön, gazdagsága a holnap kincse legyen. Mi viszont éppen ezt akarjuk! Az Ő eszménye olyan ember, aki ha hivatása okán egész nap az utókor jólétén munkálkodott is, képes kitörölni lelkéből a jövő gondját, s az égre bízva a dolgot, máris a jelen pillanat követelte türelem vagy hála gyakorlásával foglalja el magát. Mi azonban olyan embert akarunk, aki a jövő megszállottja; akit a földön elkövetkező mennynek vagy pokolnak látomásai kísértenek; aki azonnal kész áthágni az Ellenség parancsait a jelenben, ha elhitetjük vele, hogy ezzel amazt elérheti, emezt elháríthatja; akinek hite olyan programok sikerén vagy kudarcán áll vagy bukik, melyeknek végét nem is fogja megérni. A mi vágyunk az, hogy az egész fajzat örökké a szivárványt kergesse; még véletlenül se legyen az adott pillanatban becsületes, derék vagy akár boldog, hanem az adott pillanat minden valóságos ajándékát égesse el a jövendő oltárán.”

http://idokjelei.hu/2019/12/uj-kor-uj-betegseg-egyre-tobb-a-klima-panikbeteg/

2019. november 25., hétfő

MAGYAROK ÉBRESZTŐ!

Szilvássy István a Corvinus Egyetem egyik professzorától:

Hatodik éve tartok -- mindkét félévben -- Hungaria örökség-menedzsment címen egy össz-kari választható tantárgyat a Corvinuson, ami már 12 kurzus, s immár cca 700 hallgató végezte el. Ezek 420-450 felvételi ponttal bekerült hallgatók, az ország értelmiségének az utánpótlását jelentik, a fiatalság leendő "krémjét" adják.
A tantárgy fő célja éppen a (magyar) nemzeti identitás bemutatása, összetevőinek rendszerezése, államigazgatási, önkormányzati és üzleti megjelenése.
A tantárgyhoz tartozó szemináriumokon, kíváncsiságból többször is felmértem a hallgatók kognitív magyar identitását. Röpdolgozatok százaival igazolhatnám, hogy ezeknek a 19-20 éves fiataloknak a magyar nemzeti identitása úgy a magyar irodalom, magyar történelem, Magyarország földrajza, mint a magyar kultúra, vagy a magyar műalkotások, életművek, művészet, gasztronómia, találmányok terén: a nullához konvergál.
Csak néhány példa: a hallgatók 100 %-a Katona Józsefet jelöli meg a Bánk bán zeneszerzőjeként, összekeveri Petőfi és József Attila arcképét, nem tudja hol van Tokaj, vagy Pannonhalma, A Pál utcai fiúk írójaként Gárdonyi Gézát jelöli be, Szinyei Merse Majális c festményének címe szerintük a Pán európai piknik, nem tudják, ki volt Papp László -- úszónak, vagy kardvívónak tartják, amint megtudják, hogy sportemberről van szó.
Senki, egyetlen hallgató sem ismeri fel a Rákóczi induló dallamát, hogy Liszt Magyar rapszódiáját vagy akár a Csárdáskirálynő ismert melódiáit ne is említsem. Történelmi tudásuk magyar viszonylatban szintén nulla, mintha soha nem tanulták volna általános, vagy középiskolában ezeket az ismereteket, amelyek mind a tananyag részét képezik.
Ez a hihetetlen tudatlanság egy olyan tünet, ami számomra -- aki kezdetben evidenciának gondolta egy mai magyar egyetemista hallgatóról, hogy nem csak attól magyar, hogy magyarul beszél, hanem van magyar kulturális identitása is -- megdöbbentő.
Tisztelt Hölgyek és Urak: nincs magyar kognitív identitása az egyetemi hallgatóknak, legalábbis a Corvinuson és a Nemzeti (!) Közszolgálati Egyetemen, ahol oktatom ezt a tantárgyat és volt (bal)szerencsém felmérni a hallgatók ilyen irányú ismereteit.
Hogy valamilyen affekciós és akciós identitásuk van, már bebizonyosodott a magát deklaráltan nemzetinek valló kormány elleni tüntetéseken történő aktív részvétellel.
(Ezek a tüntetések minden esetben a Corvinus elől indultak a CEU irányába.) Illetve a Momentumnak a budapesti egyetemisták közötti népszerűsége is egy akciós "nemzeti" identitás megnyilvánulása, amennyiben a budapesti össz-ellenzéki jelöltekre voksolók között kimutatható lenne az arányuk.
Magyarul, röviden: akinek nincsen nemzeti identitása az nem lesz innovatív. (Újabban ezzel próbálom "motiválni" a hallgatókat a magyar nemzeti értékek megismerésére, megszeretésére, megvédésére :-)
Ima a Magyar Nemzetért, pártállástól függetlenül !!!
Ezek után, az ima felkérés:
IMA A NEMZETÉRT!!!

Mennyei Atyánk, mindenható Istenünk, színed elé járulunk,

Benned bízva és Hozzád könyörögve kicsiny Nemzetünkért.
Már nem szabadságharcot folytatunk, élet-halál küzdelem a tét.
Dávid és Góliát. Dávid szembe mert szállni Góliáttal és győzött, mert Te, Urunk, vele voltál.
Mi is ezzel a hittel álltunk és állunk a harcban, hisszük, hogy számíthatunk a Te segítségedre.
Imádkozunk vezetőinkért is, hogy Istenhez hűen vezessék országunkat, nemzetünket.
Segítsd őket, segíts Minket Szentlelked erejével, mert Tiéd az ország, a hatalom, és a dicsőség.
Mindörökké. Ámen.ÚGY VAN!

Kérlek, adjátok tovább, imaháló borítsa be a Kárpát-medencét.
"Mindszenty Bíboros úr mondta: Ha lesz egy millió imádkozó magyar, nem féltem ezt a nemzetet."
Legyen
!

Bérelj fenyőfát, hogy ne kelljen karácsonyra egyetlen fának sem meghalnia!

A magyarok még nem jutottak el odáig, de a litvánok már igen, – hogy karácsonyra, a szeretet ünnepére élő fákat kivágni, – vagyis megölni, – egyszerűen barbárság.
A mű fa elég gagyi, de a cserepes, később kiültethető fát venni is rizikós, mert később nem tudnak vele mit kezdeni, s ritkán marad életben, a hozzá nem értés miatt.
Ellenben jól fejlett fát bérelni, azt karácsonykor feldíszíteni, – majd visszavinni januárban a kertészetbe, – kifejezetten kulturált és környezettudatos dolognak számít a fiatalok között, a XXI.-században
Karácsonyfákat ad bérbe egy botanikus kert Litvániában. A növényeket az ünnepi időszak után, legkésőbb január közepén kell visszavinni a bérlőknek. Ez már sorozatban a harmadik év, hogy a Klaipeda kikötővárosban található kertészet meghirdeti az akciót. Az igény is egyre nagyobb, idén már novemberben megjelentek az érdeklődők.
– A küldetésünk az emberek nevelése, megtanítani őket arra, miként élhetnek túl a növények, milyen igényeik vannak. Szeretnénk támogatni azokat, akiknek fontos a környezet, akik szeretik a természetet – mondta a kert igazgatója, Asta Klimiene.
Evelina a gyermekével érkezett. Sietnie kellett, mert a 200 kikölcsönözhető fát már lefoglalták, így a kert újabb 100 fenyőt ajánlott fel erre a célra.
– Nem akarunk kivágott fát, nem akarunk műfenyőt sem. A cserepes fáknál pedig soha nem tudjuk, hova ültessük ki az ünnepek után. Véletlenül találtunk erre a bérlési lehetőségre a neten. Ez nagyon kényelmes, vissza lehet hozni és így nem kell fát kivágni – mondta.
A lehetőség iránt leginkább fiatal, környezettudatos családok érdeklődnek. A botanikus kert igazgatója szerint a szolgáltatás nyereséget nem hoz, de ez nem baj, mert szívesen tesznek a környezetvédelemért.
Euronews – Szabad Riport

2019. november 21., csütörtök

Ária nemzetek Közép-Ázsiában

A kurd nyelvű cím magyar fordítása; Ária nemzetek – Kurdisztánban, Iránban, Afganisztánban, Pakisztánban, Tadzsikisztánban és Indiában

Szőke, kék szemű gyermekek a Közel és Közép-Keleten… De mindegyikük arcára kiíródott hazájuk és népük keserű sorsa. Különösen a kurd gyerekekén.
A kurdok, csakúgy mint a perzsa és más iráni indo-iráni nyelvek beszélői,- az árja törzsek leszármazottai, akik közép-ázsiai nagy sztyeppékről vándoroltak délre, jelenlegi lakhelyükre az I.e. II. évezredben. Sok kurd visszavezeti még származását a médekhez és a Perzsa-Méd Birodalomhoz is.
A Szíriát lakó kurdok úgy gondolják, hogy méd és szkíta eredetűek, sok örmény és szemita elemet felszívva.
A kurdok, mint etnikai csoport a középkorban jelentek meg.
A kurdok az idők folyamán számtalan hírességet adtak a történelemnek. Az egyik leghíresebb kurd, Szaladin szultán és hadvezér, aki Egyiptom és Szíria ura volt.
‘An-Nászír Szaláh ad-Dín Júszuf ibn Ajjúb, egyszerűsítve Szaladin (Tikrit, 1137 – Damaszkusz, 1193. március 4.) kurd származású egyiptomi hadvezér, Egyiptom és Szíria első szultánja, az Ajjúbida Birodalom megalapítója, a világtörténelem egyik legtehetségesebb hadura.
A muzulmánok egyik legnagyobb hőse, neki sikerült ugyanis – hol békésen, hol fegyverrel – összekovácsolnia az egymással régóta viaskodó muszlim államokat.
A Közel-Kelet egyesítése után birodalmának óriási haderejével a keresztesek alapította Jeruzsálemi Királyság ellen fordult. Első nagy szentföldi győzelmét Hattín szarvainál aratta 1187-ben, nem sokkal később pedig magát a szent várost is sikerült bevennie.
Szaladin szultán kiváló hadvezér és igazságos uralkodó hírében állt már életében is. A keresztesekkel vívott háborúk során bizonyított lovagiasságának köszönhetően nagy és méltó ellenfélként maradt meg az európai emlékezetben. Kortársai szerint mindezek mellett rendkívül adakozó is volt.’ (Wiki nyomán)
A kurdok a XXI.-ik században többnyire a Kurdisztán néven ismert régióban élnek, amely magában foglalja Törökország, Szíria, Irán, Irak és Örményország szomszédos részeit. A Kurd nyelv, az indoeurópai nyelvek iráni ágának tagja.
A Wiki szerint a XXI. századi teljes kurd népesség; 40 millió fő. Ebből: 16.640.000. él Törökországban, 7.600.000.-en Iránban, 6.530.000.-en Irakban és 2.220.000.-en pedig Észak-Szíriában. A többiek szétszórtan élnek Nyugat-Európában, Amerikában, s a világ többi országában. – Igazán megérdemelné már ez a nép, hogy végre saját állama legyen.
Szabad Riport

2019. november 16., szombat

2019. november 13., szerda

Dr. Drábik János: A Frankfurti Iskola

Dr. Drábik János 

A Frankfurti Iskola tizenegy stratégiai célt tűzött ki maga elé. Valamennyinek az volt a célja, hogy aláássa a társadalom alapjait és olyan reménytelen helyzetet alakítson ki, ahol már csak a világméretű proletárforradalom jelenthet megoldást.
A tizenkét cél a következő: 

Első: Létre kell hozni a rasszista bűnözés formáit és meg kell alkotni a gyűlöletbeszédet tiltó törvényeket. 
Második: Folyamatosan változnia kell az élet minden dimenziójának, hogy létrejöjjön a teljes zavarodottság állapota. 
Harmadik: Az iskolákban elő kell segíteni a maszturbációs propagandát. Ezt ötvözni kell a homoszexualitás népszerűsítésével a gyerekek körében és az iskolán belül is meg kell honosítani a pornográfia valamilyen változatát. 
Negyedszer: Szisztematikusan alá kell ásni a szülők és a pedagógusok tekintélyét. 
Ötödször: A bevándorlás nagymértékű fokozásával meg kell gyöngíteni a nemzeti önazonosságot és elő kell készíteni faji háborúk kirobbantását. 
Hatodszor: Az alkoholizmust és a kábítószerek élvezeti cikként való használatát szisztematikusan támogatni kell. 
Hetedszer: Elő kell segíteni a szexuális devianciák széles körben való elterjedését a társadalom minden rétegében. 
Nyolcadszor: Megbízhatatlanná kell tenni a jogrendet és elfogultan kell viselkedni a bűncselekmények áldozataival szemben. Nagy mértékben növelni kell azoknak a számát, akik rá vannak utalva az állami segélyekre. 
Kilencedszer: Ellenőrizni kell és nívótlanná kell tenni a tömegtájékoztatást. 
Tizedszer: Bátorítani kell a családok felbomlását és a házasság, mint intézmény megszüntetését.
Tizenegyedszer: Minden vonatkozásban támadni kell a kereszténységet és üressé kell tenni a templomokat.

A kilencedik ponthoz hozzáfűzhetjük:
Ma már a világ tömegtájékoztatási intézményeinek a 96%-át    hat    olyan vállalat ellenőrzi, amely a cionista pénzkartell tulajdonában van.
Valamennyi az AP-től és a Reuters-től veszi át az információk zömét.
A meghatározó intézmény a Reuters, amely a Rothschild ház érdekeltségi körébe, illetve tulajdonába tartozik.

2019. november 11., hétfő

Végül bélyeget kapunk

Ami pár évvel ezelőtt még összeesküvés-elmélet volt, az mára a valóság. A berlini Sparda Bank azzal jutalmazza a nagy ügyfeleit, hogy ingyen ültet be mikrochipet a bőrük alá. Erről ezt mondja a Jelenések könyve: „senki ne vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van…”

A berlini pénzintézmény azzal a szlogennel reklámozza magát, hogy „ez az egyetlen húsba vágó építésfinanszírozás”. Az akció október 1-től december 31-ig tart, és olyan „haladó szellemű” fiatalokat céloz meg, akik az akció időtartama alatt legalább 50 ezer eurós szerződést írnak alá a bankkal. Ennek honorálására ők fizetik azt az ingyenes implantátumot, amellyel kulcs nélkül nyithatják leendő lakásuk ajtaját. Csak egy érintés, és már nyílik is a zár…
A Sparda Bank a keletnémet tartományokban és Berlinben van jelen, szövetkezeti, magánügyfelekkel foglalkozó pénzintézet. Honlapjukon így hirdetik az akciót: „Kitüntetünk téged és még egy, általad megjelölt személyt a legmodernebb NFC (Near Field Communication) implantátummal. A kulcskeresgélés immár a múlté. Kezet rá!” A cinikusan provokatív hirdetés a közösségi médiában terjed.
A YouTube-on, a Facebookon és az Instragramon látható egy reklámfilm is, a címe: Más vagy? Legyél más! A kisfilm nem a banki kölcsönkonstrukciót, hanem a másságot és a mikrochipet reklámozza. A kettőt egyszerre. És mellé azt a fiatalos, magabiztos, lendületes életérzést, ahogy egy mozdulatra nyílik a zár. A sztori ennyiből áll: a filmen látható két nőnek öltözött férfinak leesik az álla az irigységtől, amikor a szomszéd lány kiszáll az autóból, és egy laza mozdulattal kinyitja a lakása ajtaját.
– Arra törekszünk, hogy felkeltsük az érdeklődést – mondta Frank Kohler, a Sparda Bank elnöke a Die Welt című lapnak. Úgy tűnik, sikerült. A videót már több mint egymillióan megnézték.

A Die Welt úgy tudja, a mikrochipek gyártására a bank a Digiwell céggel kötött szerződést. Ez a cég azzal reklámozza magát, hogy egyedülálló termékeivel hozzájárul „az emberek testi és szellemi teljesítményének javításához”. Termékei közt több speciális étrend-kiegészítő mellett okosimplantátum, álomkontrolláló és elektrosokkoló is található. A Digiwell honlapján az áll, hogy az Adidastól a Deutsche Telekomon át az Audiig több nagy nemzetközi vállalat veszi fel velük a kapcsolatot, hogy új utakat keressenek, és izgalmas impulzusokhoz jussanak. „Már régen nem a cégszintű digitális transzformációról, hanem a mögötte álló emberekről van szó. Az emberek digitalizálásáról.” Ennek módja a Digiwell szerint a „biohacking”. A „hacker” az az ember, aki teljes kontrollt szeretne gyakorolni teste fölött. Ismeri a testét, adatokat gyűjt róla, és megfigyeli őket, hogy csúcsformába hozza magát, növelje a komfortérzetét, illetve maximalizálja fizikai és mentális teljesítményét. Ennek módja a komputerchip-implantátum, amelyet az emberi szervezetbe ültetnek.
Az implantátumot szakember (orvos vagy testékszer-beültető) helyezi a páciens bőre alá. A kis üvegcső kívülről nem látható, és nem okoz gondot a repülőtéri átvilágításnál sem. Ha valaki nem köt szerződést a bankkal, de szeretné az implantátumot, 50 eurós költséggel kell számolnia a rizsszemnyi üvegcsőért és még ugyanennyivel magáért a beültetésért. Ha az implantátum nyitja a bejárati ajtót, akkor körülbelül 800 euróba kerül a zárszerkezettel együtt.
A mikrochipek a zárak nyitásánál jóval többre képesek. Amennyiben minden személyes adat, a személyazonosító, az útlevél, a jogosítvány, a bankkártya, a betegbiztosítás, a mobiltelefon, az internetkapcsolat, a személyes levelezés és az adott személy GPS-koordinátái egyetlen komputerchipen tárolódnak, nem nehéz belátni, hogy ez az eszköz az embereket teljesen átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszi.
A mikrochip-pártiak előszeretettel hivatkoznak a kényelmi előnyök mellett azokra a szempontokra, amelyek szerint kiküszöbölhető lesz a csalás, a hamisítás, és könnyebbé válik a személyazonosítás, aminek kiemelkedő jelentősége van például a bűnözők nyomon követése esetén. Könnyebbé válhat az illegális bevándorlók azonosítása, akik az EU-ba való belépéskor vagy még az előtt eldobálták személyazonosító okmányaikat, és ma sem lehetnek a hatóságok száz százalékig biztosak benne, hogy az újonnan kiállított tartózkodási engedélyen szereplő név, születési hely, idő, illetve származási ország megfelel a valóságnak. De mi van akkor, ha épp erre hivatkozva teszik majd kötelezővé a mikrochip beültetését? Az emberek feletti totális kontroll a világhatalmi ambíciók elérésének és gyakorlásának kifinomult eszköze. Szükség van hozzá a készpénzforgalom teljes megszüntetésére és az egész világot behálózó „humán digitalizációra”. Ha valaki azt hiszi, ez még messze van, téved.
3D RFID chip
A ZDF német közszolgálati televízió egyik februári adása már 2016-ban az emberiség legnagyobb áldásának nevezte a készpénzforgalom megszüntetését, és hosszan kampányolt mellette. Svédország élen jár ebben, már évek óta folynak kísérletek az implantált RFID-chippel történő fizetésre. (Az RFID rövidítés jelentése: Radio Frequency Identification, azaz automatikus azonosításhoz és adatközléshez használt technológia, amely nem más, mint adatok tárolása és továbbítása RFID-címkék és -eszközök segítségével.) Az ember csak odanyújtja a kezét a pénztári leolvasóhoz, ahogy ma az „érintős” bankkártyáját, és már fizet is. Már több mint 3500 svéd állampolgár ültetett be RFID-mikrochipet a bőre alá, ami nemcsak kulcsként, bankkártyaként, hanem villamos- és vonatjegyként is használható.
Ezzel együtt ma még jóval többen vannak azok, akik veszélyt látnak a mikrochip-beültetésben. Az egészségre gyakorolt káros hatásai mellett, amit például a kis kütyü lítiumtartalma jelenthet, a megbélyegzést a személyes szférájukba való agresszív beavatkozásnak tekintik, attól tartva, hogy elveszítik személyes szabadságukat, és kiszolgáltatott, manipulálható rabszolgává válnak egy diktatórikus világhatalom kényének-kedvének alávetve.
A hétköznapi élet idővel szinte elképzelhetetlenné válik enélkül a sokak által „a fenevad bélyegének” tartott kütyü nélkül. Megdöbbentő, hogy a Jelenések könyve eddig disztópikusnak tűnő víziói miként telnek meg egyre több hétköznapi tartalommal… A vörös ló szimbólumától a megkeseredő (szennyezett) folyókon át az égő esőerdőkig (felperzselődik a Föld egyharmada) vetíti előre a Biblia záró könyve az egyre gyakoribbá váló járványok, éhínségek, földrengések pusztító erejét és az egyre aggasztóbb méreteket öltő keresztény­üldözést.
A Jelenések könyvének talán legismertebb bekezdése így szól: „Azt is teszi mindenkivel, kicsikkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek; És hogy senki ne vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Itt van a bölcsesség. Akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát; mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat.” (Jelenések könyve 13:16-18)
Chipimplantátumot már nem egy magán- és állami cég használ a világon. A chippel ellátott alkalmazottak kulcs és beléptetőkártya nélkül mozoghatnak a belépésiengedély-köteles épületrészekben, igénybe vehetik a kártyával működő fénymásolókat vagy csatlakozhatnak a cég vagy hivatal számítógépes hálózatához.
A Visa kártyakibocsátó és a PayPal is komolyan fontolgatják ügyfeleik rábírását a mikrochip beültetésére. A világ egyik legnagyobb bankkártya-kibocsátójának számító Visa megbízásából készített felmérés például azt találta, hogy az ausztrálok 25 százaléka érdeklődik valamilyen szinten a kereskedelmi célú chipbeültetés iránt. A PayPal már a beültethető, befecskendezhető vagy lenyelhető azonosítóeszközök új generációján dolgozik. Ezeket nem feltétlenül fogja bevezetni, de mindenképpen élen akar járni a fejlesztésben.
Bár a legtöbben úgy gondolják, hogy a chipek, illetve annak különböző beültethető változatai a fent említett bibliai, „a fenevad bélyege” fémjelezte sátáni világrend előfutárai csupán, megdöbbentő, hogy mégis miként tör előre ez a technológia, és milyen nagy súlyt fektetnek a fejlesztésére és az elfogadtatására. Mivel a beültetéshez személyes döntést kell hozni, a cél nem csupán az általános elfogadtatás, hanem – amint a Sparda Bank reklámkampánya is mutatja –, azt akarják elérni, hogy egyre többen érezzenek ellenállhatatlan vágyat iránta. Aztán majd végül úgyis kötelező lesz…
Világ / 2019.11.11.

2019. november 10., vasárnap

A dal címe: Recep Tayyip Erdogan


A 2014-es török választások idején született az alábbi klip. – Így tisztelik a török elnököt, a saját hazájában. – Egy ősi török népdal szövegét költötték át Erdogan nevére és személyiségére.
És ezen ott nem akadtak ki az emberek. Látni a videón is, hogy mekkora tömeg ünnepli őt.

Recep Tayyip Erdogan – AK Parti Seçim Müzigi 2014 (Ugur Işilak – Dombra)***

A fenti elnököt köszöntő dal eredeti változata. Címe: Dombra.
ARSLANBEK SULTANBEKOV – DOMBRA


Ezen a videón látható a fifikás mongol-türk harci taktika, melyben a hadvezér egy kisebb támadó egység feláldozásával legyengíti, majd csapdába csalja az ellenséget, hogy aztán nyílzáporral semmisítse meg anélkül, hogy a derékhadát komolyan bevetette volna.
(A filmrészlet a “Mongol” című orosz filmből való, mely Dzsingisz Kán életét dolgozza fel).
Ajánlja: Szabad Riport / Fort András

2019. november 4., hétfő

Hatályba lépett az új orosz internettörvény, a jogszabály november elsejétől érvényes, lekapcsolhatja magát Oroszország a világhálóról

Április közepén szavazta meg második olvasatban is az orosz parlament alsóháza az orosz internet stabil autonóm működtetéséről rendelkező törvénytervezetet, amely bírálói szerint indokolatlan kormányzati ellenőrzést biztosít a web alkalmazása felett. A jogszabály november elsején lépett hatályba, kivéve a kriptográfiai információvédelemre és a nemzeti doménnév-rendszerre vonatkozó rendelkezéseket, amelyek 2021 januárjától lesznek érvényesek.

A törvény értelmében, ha az orosz kormány úgy ítéli meg, hogy az internet országon belüli stabilitása veszélyeztetett, akkor a tömegtájékoztatás- és távközlésügyi hatóság (Roszkomnadzor) központi ellenőrzést vezethet be az általános felhasználású hálózatban és intézkedéseket foganatosíthat a fenyegetések elhárítása érdekében. A projekt megvalósítása legkevesebb 30 milliárd rubelbe kerül majd, de azt még nem lehet tudni, hogy kinek lesz jó a lekapcsolható világháló.

Christian Mihr, a Riporterek Határok Nélkül (ROG) nevű szervezet ügyvezetője kifejtette, hogy a jogszabály valójában az internetcenzúra újabb szintre emelésére való kísérlet és alátámasztja, hogy az orosz vezetők készen akár a világháló teljes infrastruktúráját is politikai ellenőrzés alá vonni azért, hogy szükség esetén elvághassák a digitális információáramlást.

A legfontosabb változtatás a korábbi helyzethez képest, hogy az adatforgalom ellenőrzését és szűrését már nem az internetszolgáltatók (ISP) fogják végezni, hanem a titkosszolgálatok és a médiafelügyelet. Az orosz kormány azt reméli, hogy így hatékonyabban lehet majd blokkolni a tiltott tartalmakhoz és platformokhoz való hozzáféréseket. Az ISP-k kötelesek az orosz adatforgalmat olyan csomópontokon keresztül vezetni, amelyeket a Roszkomnadzor engedélyezett.

Minden internetszolgáltatónak olyan berendezéseket kell felszerelnie, amelynek a segítségével a hivatal - szükség esetén - blokkolhatja az adatforgalmat. A legtöbb ISP még nem szerelte fel ezt a technikát, azt egyelőre az uráli területen tesztelik október vége óta a "négy nagy" (Rosztelekom, MTS, Megafon, Vimpelcom), valamint számos kisebb internetszolgáltató rendszerében. A tesztek egyelőre a vezetékes infrastruktúrát érintik. A helyi szolgáltatók attól tartanak, hogy a technika felszerelése után komoly zavarok keletkezhetnek az internetforgalomban. Emellett rendkívül nagyok a költségek, ami plusz terheket ró majd a cégekre.

MTI

2019. október 30., szerda

Dzsihád akadémia


Dzsihád Akadémia: 10 hónap az Iszlám Állam fogságában

– Szíria olyan, mint egy kínzógyár –
Ilyen a dzsihádista lelke, (ha van neki  egyáltalán)
Ez az interjú 2015-ben készült, de most, 2019 végén, még mindig nem látták elegen ezt a videót. Így nagyon kevés embernek lehet fogalma arról, – most, hogy fölszámolták a szírek, a kurdok és az oroszok az ISIS területi egységét, majd a jenkik megölték a vezért, Abu Bakr al-Bagdadit, – ezzel lényegében szétrobbantották az Iszlám Államot. És az mint egy rákos sejt szétterjed a világban, újabb és újabb terrorista gócpontokat hozván létre a különféle országokban.
És, ahogy hallgatjuk a fenti beszélgetést, – rájövünk hogy mindig lesz olyan primitív ’ember’, akinek az Iszlám Állam ideológiája, (melynek köze nincs a valódi iszlámhoz), vonzó lesz.
A műveletlenséget, a primitívséget, a sértett életérzést, – ezeket kell felszámolni először – mert ezekből manifesztálódik aztán maga az ISIS barbár gonoszsága.
Ajánlja: Szabad Riport/Fort András

2019. október 17., csütörtök

Az Avon miért Baphomet alakjával népszerűsíti kampányát - Miért akarja normalizálni, sőt terjeszteni a sátánizmust és az okkult dolgokat az Avon? - teszik fel a kérdést

Vajon miért Baphomet alakjával kampányol legújabb promóciójában az Avon? Miért akarja normalizálni, sőt terjeszteni a sátánizmust és az okkult dolgokat az Avon? - teszik fel sokan a kérdést.
Mármint azok, akiknek ez egyáltalán feltűnt, mert birtokában vannak annak a tájékozottságnak, hogy mit képvisel és általában mit szimbolizál Baphomet alakja.....

A VilagHelyzete olvasók természetesen az évek alatt számtalan cikkben találkoztak ezen információkkal:

Az Avon saját oldala:
Kapcsolódó erről írt korábbi VilagHelyzete és Alternatív Hírek cikkek:

◢ BLOG: VilagHelyzete.com)
◢ Youtube-csatorna: VilagHelyzeteTV
◢ Legnagyobb FB-oldal: https://www.facebook.com/AWAKENINGtheWORLD
◢ Párhuzamosan futó FB-oldal (az előző törlése esetére) : https://www.facebook.com/VilagHelyzete
◢ FB-oldal 'vész' esetére: https://www.facebook.com/VilagHelyzeteBlog
◢ Azonnali Alternatív VilagHelyzete hírek: http://www.Alternativhirek.com


2019. október 16., szerda

Air Canada: Nincs többé „hölgyeim és uraim”, csak „mindenki”.

kép.png
„Hölgyeim és uraim” megszólítás helyett az Air Canada mostantól bevezeti a „mindenki” megszólítást azok kedvéért, akik se nőnek, se férfinak nem érzik magukat.
Azok, akik Budapestről Torontóba utaznának, ne lepődjenek meg, ha a szokásos megszólítás helyett valami újjal köszöntik az utasokat. Az Air Canada a nemsemlegesség előtérbe helyezése érdekében mostantól a „hölgyeim és uraim” megszólítás helyett a „mindenki” kifejezést használja majd annak érdekében, hogy ne érezzék magukat kirekesztve azok az utasok, akik harmadik vagy sokadik nembe tartozónak érzik magukat, esetleg nem tudták még eldönteni, mely nemhez tartoznak.
A gesztus folytatása egy korábbi kezdeményezésnek, amely lehetővé teszi, hogy a repülőjegy foglalása során M (male/férfi) vagy F (female/nő) helyett X betűt írhassanak azok, akik nem tudnak azonosulni az előbbi kettő bármelyikével.
Végül is az Air Canada kapta 2019-ben a legsokszínűbb foglalkoztatottakkal rendelkező munkáltatói elismerést. Valahogyan tartaniuk kell ezt a pozíciót…
Forrás: RT.com

Elszabadultak a nemi betegségek az Egyesült Államokban

Továbbra is emelkedőben van a nemi úton terjedő betegségek száma az Egyesült Államokban – derül ki a járványügyi hatóság (CDC) friss adataiból. A CDC kedden kiadott jelentésében közölt 2018-as statisztikák szerint történelmi csúcson van a klamídiás megbetegedések száma, és 1991 óta nem volt még ennyi szifiliszes (vérbajos) és tripperes (kankós vagy gonorrheás) beteg az országban. (Az AIDS-es eseteket külön kezelik a statisztikák, mivel a HIV-vírus nem csupán szexuális úton terjed, ezek száma egyébként évek óta stagnál.)
Jonathan Mermin, a CDC nemzeti prevenciós központjának igazgatója már tavaly riadót fújt, mondván egyre rosszabb a helyzet, és a járványügyi intézmények annyira alulfinanszírozottak, hogy elérték működőképességük határát. A mostani jelentés számait látva, a nemi úton terjedő betegségek felismerése, megelőzése, kezelése romokban hever.
A három fő nemi úton terjedő bakteriális fertőzés 2018-as számai elég riasztóak:
  • 580 ezer tripperes esetet jelentettek az orvosok, ez 2017-hez képest 5 százalékos, 2014-hez képest 63 százalékos növekedés.
  • 1,7 millió klamídiás esetet regisztráltak, ez 2017-hez képest 3 százalékos, 2014-hez képest 19 százalékos növekedés.
  • 35 ezer első és második stádiumos szifiliszes beteg volt az országban, ami 1991 óta a legmagasabb szám.
  • 1300 szifiliszes újszülöttről tud a CDC, számuk 40 százalékkal több, mint 2017-ben; 94 újszülött életét vesztette a betegség miatt, ez 22 százalékos emelkedést mutat.
A CDC adatai közül a legaggasztóbb a veleszületett szifiliszes esetek számának meredek emelkedése: 2017 óta 40 százalékkal több az olyan újszülött, akik édesanyjuk fertőzöttsége miatt már szifiliszesen jöttek világra.
A szakértők szerint az különösen elszomorító, hogy a méhlepényen is átjutó, magzatok esetében 60-70 százalékban végzetes bakteriális fertőzés könnyen megelőzhető lenne, illetve az időben felismert betegség kezelése antibiotikumokkal eredményes. Ennek ellenére az ilyen esetek száma már ötödik éve folyamatosan emelkedik – figyelmeztet a CDC. Ez azért is baj, mert az élve született szifiliszes csecsemők megfelelő kezelés nélkül súlyos fejlődési rendellenességekkel szembesülhetnek későbbi életük során, és egész felnőttkorukra kiható egészségi problémáik lesznek.
Hogy miért ilyen drámai a helyzet?
A lehetséges okok egyike a nemi úton terjedő betegségek stigmatizáló hatása: az emberek egyszerűen szégyellnek orvoshoz fordulni, amikor szexpartnerüktől elkapnak valamilyen kórt. Friss kutatások szerint a fiatalok körében az óvszerhasználat rendszertelensége és a védekezés nélküli orális szex is az okok között szerepel. A CDC februári jelentése szerint a jellemzően heteroszexuális úton terjedő szifilisz esetében az emelkedés összefüggésben van a nagy mértékben romló droghelyzettel is.
A bajokat tetézi, hogy kevesebb pénz jut a költségvetésből az egészségügyre: a helyi prevenciós és szűrőprogramok több mint felénél az utóbbi években költségelvonás történt, nemi betegségek kezelésére szakosodott klinikai osztályokat kellett bezárni, sok szakembert elbocsájtottak, és egyre kevesebb beteg jár vissza kontrollra.
(Popular Science)
https://index.hu/techtud/egeszseg/2019/10/16/nemi_betegseg_szifilisz_tripper_klamidia_usa_amerika_jarvany/

2019. október 11., péntek

Hatalmas tűzgömb jelent meg Északkelet-Kína egén.

Utcai kamerák és autósok autós fedélzeti kamerái rögzítették a nagy világosságot okozó lángoló meteort.

Hatalmas tűzgömb jelent meg Északkelet-Kína egén helyi idő szerint pénteken, éjfél után – írja a Live Science alapján a 24.hu. A szakértők egyelőre nem tudnak becsapódásról.
A meteor hatására nappali világosság alakult ki, a látványos eseményt nemcsak az utcai kamerák, de helyi lakók is rögzítették. A jelenség Csilin és Hejlungcsiang tartományból is látható volt.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=L6gQkVqpgIo
Kína északkeleti része felett egy hatalmas meteor száguldott át.
2019. október 11-én az éjjeli órákban egy meteor szelte át az eget Kína északkeleti része, a Jilin tartományban fekvő Songyuan városa felett. A meteor olyan fényesen izzott fel, hogy
pár másodpercre nappali világosság lett úrrá a térségben.
Arról egyelőre nincs információ, hogy a meteor apróbb darabjai esetleg valahol földet értek-e. Az eseményt több kamera is rögzítette.
Forrás: Youtube/VideoFromSpace

2019. október 4., péntek

Meg kell enni a kisbabákat a Föld védelméért.

Újabb szintre emelkedett a klímahisztéria. A klímaszorongás néhány embernek teljesen elvette az eszét. Ez történt azzal az amerikai nővel is, aki Alexandria Ocasio-Cortez demokrata párti képviselő fórumán szólalt fel. A nő hisztérikus állapotban azt kezdte el ecsetelni, hogy mivel már túl sokan vagyunk a Földön, ezért meg kell ennünk a kisbabákat. A klímaháborodott nő felszólalásáról videó is készült – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.
„El kell kezdenünk kisbabákat enni. Nincs már elég időnk! ... Meg kell szabadulnunk a kisbabáktól! ... Muszáj megennünk a babákat!" - mondta.
Alexandria Ocasio-Cortez Puerto Ricó-i származású New York-i demokrata párti politikus fórumán fakadt ki egy nő a klímaváltozás kapcsán. A nő egy új kampányszlogent javasolt a politikusnak, miszerint meg kell enni a kisbabákat. A nyilvánvalóan elmeháborodott asszony klímaszorongása minden eddigit felülmúl.
Arra a svéd professzorra hivatkozik, aki szerint meg kell fontolni az emberi hús fogyasztását.
Magnus SöderlundForrás: V4NA
Magnus Söderlund svéd közgazdász professzor a svéd TV4 csatornán beszélt arról, hogy a klímaváltozás problémájára az emberi hús elfogyasztása lehet a válasz. A svéd tudós a héten Stockholmban tart előadást egy olyan eseményen, ami a jövő ételeivel foglalkozik, ennek kapcsán hozta fel a kannibalizmus gyomorforgató ötletét.
A nő megszólalása mindenkit megbotránkoztatott a teremben, Alexandria Ocasio-Cortezt is.
Ezt követően megpróbálták kivezetni az illetőt, de az nem akarta elhagyni a fórumot, és az után is tovább kiabált, hogy a képviselőnő próbált reagálni megdöbbentő ötletére.
https://www.vadhajtasok.hu/2019/10/04/nincsen-lejjebb-meg-kell-enni-a-kisbabakat-a-fold-vedelmeert/
https://mandiner.hu/cikk/20191004_ocasio_cortez_hallgatosaga_meg_kell_enni_a_babakat
https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=HULW-ODeqLg

Nincs lejjebb!!! Meg kell enni a kisbabákat a Föld védelméért.

Újabb szintre emelkedett a klímahisztéria. A klímaszorongás néhány embernek teljesen elvette az eszét. Ez történt azzal az amerikai nővel is, aki Alexandria Ocasio-Cortez demokrata párti képviselő fórumán szólalt fel. A nő hisztérikus állapotban azt kezdte el ecsetelni, hogy mivel már túl sokan vagyunk a Földön, ezért meg kell ennünk a kisbabákat. A klímaháborodott nő felszólalásáról videó is készült – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.
„El kell kezdenünk kisbabákat enni. Nincs már elég időnk! ... Meg kell szabadulnunk a kisbabáktól! ... Muszáj megennünk a babákat!" - mondta.
Alexandria Ocasio-Cortez Puerto Ricó-i származású New York-i demokrata párti politikus fórumán fakadt ki egy nő a klímaváltozás kapcsán. A nő egy új kampányszlogent javasolt a politikusnak, miszerint meg kell enni a kisbabákat.  A nyilvánvalóan elmeháborodott asszony klímaszorongása minden eddigit felülmúl.
Arra a svéd professzorra hivatkozik, aki szerint meg kell fontolni az emberi hús fogyasztását.
Magnus SöderlundForrás: V4NA
Magnus Söderlund svéd közgazdász professzor a svéd TV4 csatornán beszélt arról, hogy a klímaváltozás problémájára az emberi hús elfogyasztása lehet a válasz.  A svéd tudós a héten Stockholmban tart előadást egy olyan eseményen, ami a jövő ételeivel foglalkozik, ennek kapcsán hozta fel a kannibalizmus gyomorforgató ötletét. 
A nő megszólalása mindenkit megbotránkoztatott a teremben, Alexandria Ocasio-Cortezt is.
Ezt követően megpróbálták kivezetni az illetőt, de az nem akarta elhagyni a fórumot, és az után is tovább kiabált, hogy a képviselőnő próbált reagálni megdöbbentő ötletére.
https://www.vadhajtasok.hu/2019/10/04/nincsen-lejjebb-meg-kell-enni-a-kisbabakat-a-fold-vedelmeert/
https://mandiner.hu/cikk/20191004_ocasio_cortez_hallgatosaga_meg_kell_enni_a_babakat
https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=HULW-ODeqLg

2019. október 3., csütörtök

500 tudós nyilatkozata: Nincs klímavészhelyzet!

Nem vagyunk klímavészhelyzetben. Így nincs okunk a pánikra és ijesztgetésre. Ezért nyomatékosan visszautasítjuk a káros és irreális CO2-2050-nulla-stratégia javaslatát.


Nincs klímavészhelyzet!
– Több, mint 500 tudós és klímaszakértő ír az ENSZ-nek:
– A jelenlegi klímapolitika értelmetlen, és súlyosan aláássa a gazdasági rendszert
– A klímapolitika hibás modelleken nyugszik
– A globális fölmelegedés nem fokozta a természeti katasztrófákat
– Nincs okunk a pánikra és ijesztgetésre
– Több CO2 a légkörben kíméli a Földet és a természetet
– A politikának figyelembe kell vennie a tudományos és gazdasági realitásokat.

A főáramú médiák valószínűleg hallgatni fognak. Az itt közölt az írást több mint 500 tudós és klímaszakértő küldte három napja az ENSZ-nek. Ebben tájékoztatnak, hogy nincs klímaválság, hogy rettenetes és buta dolog milliárdokat kiadni egy nem létező probléma kezelésére. A szeptember 23-án kelt levél címzettje António Guterres ENSZ főtitkár és Patricia Espinosa Cantellano, a Bonnban székelő UNFCCC titkárság ügyvezetője. A szerzők evvel cáfolják a legendát, hogy a CO2 melegíti a Föld éghajlatát, és hogy a klímavédelmi politikát a tudósok egyöntetűen támogatják. Az aláírók egyike, a hollandiai Dr. Guus Berkhout professzor. Ő kéri, hogy teremtsünk minél nagyobb nyilvánosságot a levélnek. Ezúton teszünk eleget kérésének.
Íme a levél:
Sr. António Guterres, Secretary-General, United Nations [ENSZ Főtitkár] ,
United Nations Headquarters,
New York, NY 10017, United States of America.
Ms. Patricia Espinosa Cantellano, Executive Secretary [ügyvezető],
United Nations Framework Convention on Climate Change,
UNFCCC Secretariat [ENSZ Éghajlat-változási Kormányközi Testület

Titkárság]
UN Campus, Platz der Vereinten Nationen 1,
53113 Bonn, Germany
Your Excellencies [Őexcellenciái]!

Nincs klímavészhelyzet. Több, mint 500 szakértő, tapasztalt tudós és szakember az éghajlat és az evvel rokon szakterületekről tekinti megtiszteltetésnek, hogy átadhatja Önöknek a mellékelt Európai Klímanyilatkozatot, amely szempontjából az itt megnevezett aláírók a nemzeti követek. A jelenlegi klímapolitika értelmetlen, súlyosan aláássa a gazdasági rendszert, és aránytalanul súlyos terheket ró a társadalmakra.
Az általánosan elterjedt klímamodellek, amelyek a jelenlegi nemzetközi politikát megalapozzák, alkalmatlanok az éghajlat előrejelzésére. Ezért borzalom és oktalanság milliárdok elpazarlását támogatni ilyen éretlen modellek alapján. A jelenlegi klímapolitika aláássa a gazdasági rendszert, értelmetlen, súlyos terheket ró a társadalmakra, és veszélyezteti az életet olyan országokban, amelyeknek nincs hozzáférésük a megfizethető és üzembiztos áramellátáshoz.
Komoly aggodalommal eltelve azok iránt, akik károsodást szenvednek a fölösleges CO2-csökkentési próbálkozások miatt

Sürgősen felszólítjuk Önöket, olyan éghajlat-politikát kövessenek, amely megalapozott tudományon, reális gazdaságosságon nyugszik, és tekintettel van azokra, akik súlyos károkat szenvednek a költséges, de fölösleges csökkentési kísérletek miatt. Kérjük, tűzzék napirendre nyilatkozatunkat a most kezdődő New Yorki klíma csúcsértekezleten.
Javaslat egy találkozóra az éghajlat-változást másképpen megítélő felek között 2020 első időszakában
Ezúton hívjuk meg Önöket egy konstruktív találkozó megszervezésére a mindkét oldalt képviselő legrangosabb tudósok részvételével. A találkozó a tudományosság és természetes igazságosság ősi és józan elveit követve kerül megrendezésre, hogy mindkét fél teljes mértékben és fair módon kifejthesse nézeteit. Audiatur et altera pars [hallgattassék meg a másik fél is]!
Kérjük, tájékoztassanak véleményükről egy ilyen találkozót illetően.
Szívélyes üdvözlettel
Az Európai Klímanyilatkozat Követei
Guus Berkhout professzor Hollandia
Richard Lindzen professzor USA
Reynald Du Berger professzor Francia Kanada
Ingemar Nordin professzor Svédország
Terry Dunleavy Új Zéland
Jim O’Brien Rep. Írország
Viv Forbes Ausztrália
Alberto Prestininzi professzor Olaszorzág
Jeffrey Foss professzor Brit Kanada
Benoît Rittaud professzor Franciaország
Morten Jødal Norvégia
Fritz Vahrenholt professzor Németország
Rob Lemeire Belgium
Christopher Monckton, Brenchley vikomtja Egyesült Királyság

Nincs klímavészhelyzet!
Ötszáz tudós és szakember alkotta globális hálózat készítette elő ezt a sürgős üzenetet.
A klímatudománynak kevésbé kellene politizálnia, a klímapolitikának pedig tudományosabbnak kellene lennie. A tudósoknak nyíltan kellene beszélniük a globális fölmelegedésre vonatkozó előrejelzéseik bizonytalanságairól és túlzásairól. Egyidejűleg a politikusoknak mérlegre kellene tenni a globális fölmelegedéshez való alkalmazkodás tényleges előnyeit és esetleges költségeit, valamint a globális fölmelegedés elleni harc tényleges költségeit és esetleges előnyeit.
A fölmelegedést természetes és emberi tényezők okozzák A geológiai kutatási eredmények azt mutatják, hogy a Föld klímája állandóan változik, azaz a bolygó létezése óta meleg és hideg fázisok váltották egymást. A legutóbbi kis jégkorszaknak 1850 körül lett vége. Ezért természetes, hogy most egy fölmelegedési fázisban vagyunk.
A fölmelegedés jóval lassúbb, mint ahogy az előrejelzések vélték A világ az eredetileg jelzett sebesség felével melegszik. Ugyancsak a felénél kevesebb a fölmelegedés sebessége a sugárzási kényszer (radiative forcing) és sugárzási egyensúlyok alkalmazásával született modellek eredményeihez képest.
És ez azt jelenti, hogy nem értjük a klímaváltozást.

A klímapolitika téves modellekből indul ki.
A klímamodellek nagyon sok hibát mutatnak fel, és messze nem alkalmasak politikai döntések megalapozásához. Túl ezen, valószínűleg eltúlozzák az üvegházhatású gázok, mint pl. a CO2 hatását. Figyelmen kívül hagyják továbbá a légköri CO2 koncentráció növekedésének az előnyeit.
A CO2 a növények tápanyaga, minden élet alapja a Földön A CO2 nem károsanyag. Alapvető jelentőségű minden földi élet számára. A fotoszintézis áldásos hatású. Ha több a CO2, ez kíméli a természetet és a Földet.
Több CO2 a légkörben növeli a globális növényi biomassza tömegét. Előnyös a mezőgazdaságnak is, és világszerte növeli a termésátlagokat.
A globális fölmelegedés nem fokozta a természeti katasztrófákat Nincsenek statisztikai bizonyítékok arra, hogy a globális fölmelegedés erősebb vagy több hurrikánt, árvizeket, aszályokat és hasonló természeti katasztrófákat okozna. Viszont a CO2-csökkentő intézkedések egyaránt költségesek és károsak.
A szélerőművek például pusztítják a madarakat és denevéreket, a  pálmaolajültetvények tönkreteszik az esőerdők biodiverzitását.
A politikának figyelembe kell vennie a tudományos és gazdasági realitásokat
Nem vagyunk klímavészhelyzetben. Így nincs okunk a pánikra és ijesztgetésre.
Ezért nyomatékosan visszautasítjuk a káros és irreális CO2-2050-nulla-stratégia javaslatát. Ha ennél jobb kezdeményezések születnek – és ebben biztosak
vagyunk – lesz elegendő időnk azokat megfontolni és alkalmazni. A nemzetközi politika célja kell, hogy legyen minden időben és mindenütt megbízható és
megfizethető energiát biztosítani.

Eddig az 500 tudóst képviselő 14 nemzeti követ által aláírt levél.
Ennek forrása:
https://clintel.nl/brief-clintel-aan-vn-baas-guterres/    ill. https://www.technocracy.news/climate-scientists-write-to-un-there-is-noclimate-emergency/
Várjuk a New Yorki klímacsúcsról igen széles terjedelemben tájékoztató magyar sajtó beszámolóját erről a kezdeményezésről is.
2019. szeptember
Fordította: Király József
okl. vegyészmérnök

gondola


Az Európai Klímanyilatkozat Követei
Guus Berkhout professzor Hollandia
Richard Lindzen professzor USA
Reynald Du Berger professzor Francia Kanada
Ingemar Nordin professzor Svédország
Terry Dunleavy Új Zéland
Jim O’Brien Rep. Írország
Viv Forbes Ausztrália
Alberto Prestininzi professzor Olaszorzág
Jeffrey Foss professzor Brit Kanada
Benoît Rittaud professzor Franciaország
Morten Jødal Norvégia
Fritz Vahrenholt professzor Németország
Rob Lemeire Belgium
Christopher Monckton, Brenchley vikomtja Egyesült Királyság
Nincs klímavészhelyzet!
Ötszáz tudós és szakember alkotta globális hálózat készítette elő ezt a sürgős üzenetet.
A klímatudománynak kevésbé kellene politizálnia, a klímapolitikának pedig tudományosabbnak kellene lennie. A tudósoknak nyíltan kellene beszélniük a globális fölmelegedésre vonatkozó előrejelzéseik bizonytalanságairól és túlzásairól. Egyidejűleg a politikusoknak mérlegre kellene tenni a globális fölmelegedéshez való alkalmazkodás tényleges előnyeit és esetleges költségeit, valamint a globális fölmelegedés elleni harc tényleges költségeit és esetleges előnyeit.
A fölmelegedést természetes és emberi tényezők okozzák A geológiai kutatási eredmények azt mutatják, hogy a Föld klímája állandóan változik, azaz a bolygó létezése óta meleg és hideg fázisok váltották egymást. A legutóbbi kis jégkorszaknak 1850 körül lett vége. Ezért természetes, hogy most egy fölmelegedési fázisban vagyunk.
A fölmelegedés jóval lassúbb, mint ahogy az előrejelzések vélték A világ az eredetileg jelzett sebesség felével melegszik. Ugyancsak a felénél kevesebb a fölmelegedés sebessége a sugárzási kényszer (radiative forcing) és sugárzási egyensúlyok alkalmazásával született modellek eredményeihez képest.
És ez azt jelenti, hogy nem értjük a klímaváltozást.
A klímapolitika téves modellekből indul ki.
A klímamodellek nagyon sok hibát mutatnak fel, és messze nem alkalmasak politikai döntések megalapozásához. Túl ezen, valószínűleg eltúlozzák az üvegházhatású gázok, mint pl. a CO2 hatását. Figyelmen kívül hagyják továbbá a légköri CO2 koncentráció növekedésének az előnyeit.
A CO2 a növények tápanyaga, minden élet alapja a Földön A CO2 nem károsanyag. Alapvető jelentőségű minden földi élet számára. A fotoszintézis áldásos hatású. Ha több a CO2, ez kíméli a természetet és a Földet.
Több CO2 a légkörben növeli a globális növényi biomassza tömegét. Előnyös a mezőgazdaságnak is, és világszerte növeli a termésátlagokat.
A globális fölmelegedés nem fokozta a természeti katasztrófákat Nincsenek statisztikai bizonyítékok arra, hogy a globális fölmelegedés erősebb vagy több hurrikánt, árvizeket, aszályokat és hasonló természeti katasztrófákat okozna. Viszont a CO2-csökkentő intézkedések egyaránt költségesek és károsak.
A szélerőművek például pusztítják a madarakat és denevéreket, a  pálmaolajültetvények tönkreteszik az esőerdők biodiverzitását.
A politikának figyelembe kell vennie a tudományos és gazdasági realitásokat
Nem vagyunk klímavészhelyzetben. Így nincs okunk a pánikra és ijesztgetésre.
Ezért nyomatékosan visszautasítjuk a káros és irreális CO2-2050-nulla-stratégia javaslatát. Ha ennél jobb kezdeményezések születnek – és ebben biztosak
vagyunk – lesz elegendő időnk azokat megfontolni és alkalmazni. A nemzetközi politika célja kell, hogy legyen minden időben és mindenütt megbízható és
megfizethető energiát biztosítani.
Eddig az 500 tudóst képviselő 14 nemzeti követ által aláírt levél.
Ennek forrása:
Várjuk a New Yorki klímacsúcsról igen széles terjedelemben tájékoztató magyar sajtó beszámolóját erről a kezdeményezésről is.
2019. szeptember
Fordította: Király József
okl. vegyészmérnök
gondola
Üzenet a klímahisztiző diákoknak:
Mindenki diáknak üzenem, aki sztrájkol a klímaváltozás miatt, hogy ti vagytok az első generáció, akinek minden szobában légkondicionáló áll a rendelkezésére. Ti akartok tévét minden szobába, és a ti óráitokat számítógépesítették. Ti töltitek az egész napot elektromos kütyükön.
Ti nem akartok biciklivel iskolába menni, ehelyett autóitok karavánján érkeztek, amelyek eldugítják az elővárosi utakat, és még rosszabbá teszik a dugókat.
Ti vagytok a javak valaha volt legnagyobb fogyasztói, és ti vagytok, akiknek mindig a legújabb luxusjavakra van szüksége, hogy trendik maradjatok. Titeket szórakoztatnak elektronikus kütyükön. S azok, akik sztrájkolni visznek titeket, ugyanazok, akik mesterségesen, a bevándorlás segítségével oldanák meg a túlnépesedést, ami persze növeli az energiaszükségletet, az ipari és szállítási igényeket.
Minél több ember tüntet, annál több erdőt és bozótost irtunk ki, és annál jobban romboljuk a környezetet.
Mondjátok meg a tanáraitoknak, hogy kapcsolják le a légkondit, sétáljatok vagy bicajozzatok a suliba, kapcsoljátok ki a kütyüiteket, olvassatok könyvet, és csináljatok otthon szendvicset ahelyett, hogy vennétek magatoknak.