Az Egyesült Államok külügyminisztériuma megfogalmazta elvárásait a magyar felsőoktatási törvény módosításával kapcsolatban.
„Az Egyesült Államok aggódik a magyar kormány március 28-án beterjesztett, új törvénytervezete miatt, amely új, célzott és súlyos követelmények elé állítja a külföldi egyetemeket.” – írja a HVG az amerikai külügyminisztérium weboldalán megjelent közleményre hivatkozva.
A közleményben az amerikai külügy felszólítja a magyar kormányt, hogy tartózkodjon minden olyan jogalkotói lépéstől, ami Soros György egyetemének „függetlenségét” korlátozza, vagy a működését hátráltatja.
„Nyomatékosan kérjük Magyarország kormányát, hogy tartózkodjon minden olyan jogalkotói lépéstől, amely a CEU működését és függetlenségét veszélyeztetné.” – írták.
Magyarország külügyminisztériuma egyelőre nem fogalmazott meg semmilyen elvárást vagy követelést azzal kapcsolatban, hogy az Amerikai Egyesült Államok milyen törvényeket ne hozzon az amerikai felsőoktatásra vonatkozóan.

http://www.hidfo.ru/2017/03/az-usa-beavatkozna-a-magyar-oktatasugybe/Nagyon sokan tiltakoznak Soros György egyetemének beszántása ellen

Híres akadémikusok, és még híresebb Nobel-díjasok száját hagyták el Soros György egyetemét támogató szavak az utóbbi néhány napban.
Az amerikai nagykövetség, az amerikai külügyminisztérium és több hazai egyetemi tanszék is ellenzi Soros György egyetemének bezárását. Az Index.hu emellett közzé tette a CEU mellett kiálló Nobel-díjasok immár 15 fősre duzzadt listáját (Barack Obama nincs rajta). Kiderült; „a világ legnagyobb élő közgazdászai” is kiállnak Soros mellett (a holtak nem, bár ezt a liberálisoknál soha nem tudni).
„A levelet több mint 150 közgazdász írta a világ vezető egyetemeiről, többek között a Harvardról, a Yale-ről, a Columbia-ról, az MIT-ről vagy a London School of Economicsról. A levélben azt írják, elismerésüket és csodálatukat szeretnék kifejezni a CEU iránt, amely a régió egyik vezető egyeteme.”írták.
A CEU-t támogató külföldi érdekközösségek mellett azonban – a hazai támogatás látszatát fenntartandó – tüntetést is szerveznek vasárnap, melynek célja, hogy az ott készült fotókat a Nyugat Legnagyobb Élő Újságírói mind címlapon hozzák.
A kormány válasz-közleménye szerint “Magyarország kormánya meglepetten tapasztalta, hogy az Egyesült Államok Külügyminisztériuma ténybeli tévedéseken alapuló sajtóközleményt tett közzé”. Emellett hangsúlyozta; Magyarország szuverén ország, amely “külkapcsolatait a kölcsönös tisztelet, a jószándék és a megegyezésre törekvés jegyében alakítja”.

http://www.hidfo.ru/2017/04/nagyon-sokan-tiltakoznak-soros-gyorgy-egyetemenek-beszantasa-ellen/Hamis fény:
Álhírrel toborzott tüntetőket az Index.hu

Álhírrel manipulálta a közvéleményt tüntetések provokálása céljából az Index.hu. A liberális hírportállal kapcsolatban korábban kormánypolitikusok is elismerték, hogy alkalmazottai külföldi titkosszolgálatokkal folytathatnak együttműködést.
Álhírek terjesztésével toborzott kormányellenes tüntetőket az Index.hu, köztudottan amerikai titkosszolgálati szálakkal rendelkező hírportál. Az Index a Soros György által alapított Közép-európai Egyetem fiktív közleményét vette át, miszerint az Oktatási Hivatal számukra küldött állásfoglalásában elismerte, hogy az egyetem törvényesen működik.
A CEU weboldalán megjelent bejegyzésben az állt: „az Oktatási Hivatal állásfoglalása megerősíti, a CEU törvényesen működik Magyarországon a miniszterelnök és más politikusok állításaival szemben”. Az Oktatási Hivatal azonban nem adott ki ilyen közleményt; az Index az álhír terjesztésével megtévesztette olvasóit, és azt a látszatot keltette a Budapesten gyülekező tüntetőkben, hogy egy törvényesen működő egyetemet támogatnak.
A CEU honlapján az eredeti közlemény helyett azóta egy pontosítás olvasható, amelyben konkrétan kijelentik, hogy az egyetem működési engedélyének felülvizsgálata még folyamatban van, vagyis a működés törvényes voltát még semmilyen hivatal nem ismerte el.
Az eredetileg megjelent fiktív közlemény – amit az Index leközölt, és amely szerint a CEU törvényesen működik – azonban a liberális sajtóorgánumnak köszönhetően legkevesebb másfél millió emberhez eljutott, és többek közt ennek okán több ezer ember tüntetett vasárnap Soros György egyeteme mellett. A tüntetők az Indexen megjelent álhírnek köszönhetően azt gondolhatták, hogy egy törvényesen működő oktatási intézmény mellett állnak ki.
Az Index.hu pénteken este közölte az álhírt, ekkor és a következő napon valamennyi, Soros György pénzéhez kötődő sajtóorgánum aktívan folytatta a tüntetés népszerűsítését, így az Index által leközölt álhír is bejárta a magyar sajtót.
Péntek este azonban az Oktatási Hivatal közölte: nem adtak ki olyan közleményt, amelyben a CEU működésének törvényes voltát elismerték volna. Az OH weboldalán megjelentekben az állt; a hivatal „a CEU közleményére hivatkozva egyes portálokon megjelent híresztelésekkel ellentétben nem adott ki semmiféle állásfoglalást arról, hogy a CEU törvényesen működik”.
Az álhír hatását azonban nem tompította ez a rövid közlemény; két nappal később több ezren tüntettek Soros György egyetemének betiltása ellen. A liberálisok álhírek terjesztésével végre utcára tudtak vinni pár ezer embert, abban reménykedve, hogy az álhírek terjesztéséért majd nem kell vállalniuk a felelősséget – de ha valaki mégis vállalja a felelősséget, a CEU egy vezetője fogja állni a sarat, hiszen „nekik már úgyis mindegy”. Az Index alkalmazottja csak átvette ezt a fiktív közleményt, az azt megjelentető személyt pedig vélhetően nem fogja kiadni az Egyesült Államok.
Korábban az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetsége, és az amerikai külügyminisztérium is határozott elvárásokat fogalmazott meg azzal kapcsolatban, hogy Magyarország kormánya milyen törvényt hozzon vagy ne hozzon a felsőoktatás terén. Nem meglepő, hogy az Index.hu álhírekkel támogatja ezeket a követeléseket – korábban már több kormánypolitikus is elismerte, hogy a liberális sajtóorgánum együttműködik külföldi titkosszolgálatokkal.
2014 szeptemberében Semjén Zsolt kormányfő-helyettes azt nyilatkozta, hogy az Index.hu átvette a külföldi titkosszolgálatok dezinformációs anyagait, és közreműködik az ukrán titkosszolgálatok által a kettős állampolgárság lejáratására indított információs kampányban. Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter pedig hetekkel ezelőtt azt mondta: “Az Indexen rendszeresen és sorozatosan nemzetbiztonságot érintő cikkek jelennek meg, ott titkosszolgálatokkal kapcsolatos információk látnak napvilágot. Ez nem véletlen. Néhány indexes újságíró tollából rendszeresen ilyen anyagok jelennek meg, amelyek koncepciózusak. Jó lenne végre tisztázni, milyen titkosszolgálati szála van az Indexnek.”

http://www.hidfo.ru/2017/04/hamis-feny-alhirrel-toborzott-tuntetoket-az-index-hu/


Nemzetbiztonsági szempontok mentén dönthetnek Soros György egyeteméről

Gyorsított eljárásban tárgyalják a felsőoktatás törvény tervezett módosítását, így akár már holnap is döntés születhet a CEU ügyében. Soros György egyetemének megregulázására az MSZP, a Jobbik és az LMP szavazott nemmel.
A Fidesz-KDNP igennel, az MSZP-Jobbik-LMP tömb pedig nemmel szavazott a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításának gyorsított eljárásban tárgyalására. A „115” igen, 49 „nem” szavazattal elfogadott beadványt követően kivételes eljárásban döntenek a törvénymódosításról, amit így akár már holnap megszavazhatnak.
A törvénymódosítás – indoklása szerint – szigorúan külpolitikai és nemzetbiztonsági érdekeknek rendeli alá a Magyarországon működő külföldi oktatási intézményeket.
„Az Nftv. vonatkozó rendelkezéseinek biztosítania kell a nemzetközi felsőoktatási együttműködés […] működtetésével járó hallgatói, oktatói mozgás, beutazás során az időszerű nemzetbiztonsági szempontok érvényesülését.” – áll a tervezet indoklásában.
A törvénymódosítás kimondaná, hogy Magyarország területén csak akkor működhet külföldi oktatási intézmény, ha a származási ország és Magyarország kormánya egyaránt támogatását fejezi ki a működésére vonatkozóan. Ennek értelmében a külföldi egyetemek a továbbiakban államközi szerződés keretén belül működhetnének Magyarországon.
Magyar nemzetbiztonsági érdek
A törvénytervezet ennek okán kapott az utóbbi napokban látott mértékű médiavisszhangot: Soros György támogatói egy olyan jövőképet dédelgetnek, mely szerint a nemzetállamok helyét átveszi egy globális civil társadalom, ahol nincsenek többé nemzetállamok, így határok sincsenek. A kormány által javasolt tervezet amiatt fájó pont Soros követőinek, mert előírná, hogy a működésükhöz mindenféleképpen nemzetállami szereplőket kell bevonni. Ez egy igen kínos pont azoknak a külföldi milliárdosoknak, akik a nemzet-államiság megkerülésére – majd felszámolására – törekszenek, és oktatóikat is ennek szellemében válogatják össze.
Az új törvénymódosítást követően egy külföldi vagyonos személy csak akkor kezdhet egyetemet szervezni Magyarországra, ha ahhoz legalább két nemzetállam – a származási ország és Magyarország – támogatását is meg tudja szerezni.
Európai érdek
A felsőoktatási törvény módosításába ráadásul bekerülne (ezt a liberális sajtó érthető módon nem hangsúlyozza), hogy EU-tagállamok esetében nem szükséges ilyen államközi szerződést kötni. A tervezet ezek szerint nem akadályozná a tudás áramlását Európában – ugyanakkor megakadályozná, hogy nem-európai országok vagyonos állampolgárai a törvények kijátszásával működtessenek egyetemet Magyarországon. Az Amerikai Egyesült Államokra, közel-keleti országokra érvényes ez a korlátozás, de az európai nemzetköziséget aligha érinti.
A felsőoktatási törvény tervezett módosítása tehát az oktatás terén a transzatlanti – amerikai-európai – együttműködés elé állít bizonyos korlátokat, ami helyett inkább a tisztán európai együttműködésre fekteti a hangsúlyt.
Furcsa együttállás
Annak a törvénymódosításnak gyorsított eljárásban tárgyalására, ami elkerülhetetlenné teszi a nemzetállami szereplők bevonását a nemzetközi oktatási együttműködésbe, nemet mondott minden ellenzéki párt. A tervezett módosítás előrehozását 115-49 szavazati arányban fogadták el. Nemmel az MSZP, a Jobbik és az LMP szavazott. A Demokratikus Koalíció már egy ideje nem képviseli szavazóit a parlamentben, ők már korábban kifejezésre juttatták, hogy úgy ahogy van, az egész oktatást kivennék nemzetállami jogkörből és Brüsszel kezébe adnák.

http://www.hidfo.ru/2017/04/nemzetbiztonsagi-szempontok-menten-donthetnek-soros-gyorgy-egyetemerol/