2014. július 25., péntek

Háztáji hulladékból metángáz előállítása házilag

A fejlődő országok lakosai egyre inkább érdeklődnek az olcsó és házilag megoldható biogázt előállító módszerek iránt. A legegyszerűbb háztáji megoldás az előállításra, ha egy zárható tartályba gyűjtjük a ledarálva előkészített szerves konyhai hulladékot. Ennek hatékonyságáról számol be Harka Man Lungkhimba, a kathmandui Tribhuvan Egyetem Környezettudományi és Mérnöki Intézet kutatója „A háztartási hulladékból előállított biogáz biodegradációs anaerob emésztéses módszerrel” című cikkében.
Harka Man Lungkhimba és munkatársai kísérletet végeztek a kiskapacitású biogáz termelő rendszer hatékonyságával kapcsolatban. E cikk azért is fontos, mert kifejezetten a háztáji viszonyokat tartja szem előtt, és segítséget nyújthat kiskapacitású rendszerek olcsó és egyszerű kiépítéséhez.

A biogáz termelő rendszer egységeit illetően az emésztő tank 1 m3-es víztartályból és 0,75 m3-es gáztartályból áll. Inokulumként 60 kg tehéntrágyát használtak fel kezdetben, majd a rendszert vízzel feltöltötték és a naponta adagoltak 1-2 kg háztáji szerves hulladékot, amivel a fermentációért felelős baktériumkonzorciumot táplálták.

Biogas Analyzer Gas Board-3200P műszerrel mind laboratóriumi, mind szabadföldi körülmények között megvizsgálták az előállított gáz metántartalmát.
A legnagyobb napi biogáz termelés 235 l volt, ami kb. 65 perc gázzal való tüzelést tett lehetővé. Ennek energia tartalma 1,55 MJ/­h . Az átlag gáztermelés friss hulladékból kb. 60 l/ kg volt.
Biogáz termelő berendezés vázrajza
A nagyon savas pH-t okozó hulladékokat le-számítva, mindenféle 10-20 mm-es darabokra aprított háztartási szer-ves hulladékot fel lehet használni a fermentor táplálására.  A kis ka-pacitású biogáz termelő egység arányait 1: 0,75 (1m3 fermentor tartály és 0,75m3 gáztároló) megtartva, hatékony háztáji megoldást nyújt-hat egy 4-6 tagú család részére, ahol napi 1-2 kg biológiailag lebomló hulladék keletkezik. A házi biogáz üzem meg-építése két embernek kb. 4 órányi munkájába ke-rül.

A kezdeti alacsony metántartalom később felülmúlja a szén-dioxid-tartalmat, és eléri az 57,74%-os maximumot. A metántartalom függ az emésztési hőmérséklettől (optimum-tartománya 32-37 °C), a betáplált szerves anyag típusától és a pH-tól, melynek optimuma pH 6-7 közötti.
A biogáz fűtőértéke átlagosan 20,2 MJ/m3, mely a metán tartalom alapján volt meghatározva. Az előállított biogáz mennyiség (0,235m3 /nap) éves szinten 85 m3 , ami 477 KWh hőenergiával egyenértékű.A tűzifát biogázzal helyettesítve évente 751 kg -mal, míg az LPG-t helyettesítve évente 118 kg-mal mérsékelhető a CO2-kibocsátás.Ezen értékek akkor igazán beszédesek, ha figyelembe vesszük, hogy háztartási méretről van szó.  Ha országunkban, nagy számban létesítenek ilyen biogáz termelő egységeket, komoly lépést tehetünk a jövőnkért, gazdaságunk fellendítésért, különös tekintettel arra, hogy Magyarország CO2 kvóta eladása az ország jelentős bevételét teszi ki.Az egység telepítési költsége alacsony, és egyszerű eszközökkel olcsón, kis technikai jártassággal is viszonylag könnyen összeállítható. Egyszerűsége és hatékonysága alapján ez az eszköz megfelelő arra, hogy megtegyük a kezdő lépéseket tisztább jövőnkért.
Forrás:Nepal Journal of Science and Technology Harka Man Lungkhimba et al.
Fordította: Fejes Ádám

Aleppó ostromgyűrűben

Bezárult az ostromgyűrű Aleppó belvárosa körül. A szíriai hadsereg nem a várost magát vette körül, hanem sorban elfoglalta annak külvárosi negyedeit, illetve az iparnegyedet, így lényegében a város egy részét már visszafoglalta a külföldről finanszírozott terroristáktól. Nemsokára megkezdődik a belváros felszabadítása is. Az elmúlt héten nagyon sok terrorista hagyta el a várost az észak felé még nyitva álló korridoron keresztül. Mára csak a legelvetemültebbek maradtak, akik valószínűleg az utolsó töltényig akarnak harcolni. 
Aleppó városát eredetileg dél-nyugati irányból közelítette meg a hadsereg. Súlyos harcok árán foglalták vissza a déli elővárosokat. Aleppótól észak-keletre található egy katonai reptér, amely a mai napig szigetként tartja magát. Ezt a repteret korábban el akarta foglalni az Al-Nuszra, majd később az ISIL is, de mindkettő sikertelenül járt, a reptér komoly védelmi erődítésekkel rendelkezik. A dél felől közelítő hadseregnek az is nehezítette a feladatait, hogy a terroristák harc nélkül feladták Homsz városát, hogy átcsoportosítsák erőiket Aleppóba. Az ISIL és az iszlám fundamentalisták számára Aleppó megtartása létkérdés volt, a kikiáltandó kalifátus miatt. Ez volt a legnépesebb kezükön lévő nagyváros. 
A hadsereg több hónapi ostrom után kezdett egy nagyobb offenzívába, mikor tüzérsége megfelelő pozíciókat tudott felvenni csapatai támogatásához. Az offenzíva lényege volt, hogy nyugat felől teljesen lezárja a várost, majd vagy a keleti, vagy a nyugati szárny - amelyik jobban tud előrehaladni - megpróbálja elérni a repteret. Az offenzíva megindulása a nyugati oldalon jól haladt, itt inkább a várost körülvevő falvakat foglalták vissza, és fordultak a város irányába. A keleti oldalon, azonban kénytelen volt a hadsereg az elővárosokban próbálkozni. Az első védelmi vonal áttörése után azonban a legnagyobb meglepetésre rendkívül gyorsan három városrészt is sikerült visszafoglalni, majd az észak-keleten fekvő ipari területet is. Ezek után már csak egy korridor-szerű átjáró maradt a terroristák kezén, melyet a légierő bombázott, a tüzérség pedig tűz alatt tartott. Tegnap bezárult a gyűrű a város körül. Az utolsó napokban több ISIL vezető elhagyta a várost, kihasználva az utolsó menekülési lehetőséget. Ez azonban azt jelenti, hogy nem számolnak felmentési akcióval, azzal, hogy új korridort nyissanak a város irányába a kikiáltott kalifátusuk felől.
Komoly harcok folynak Rakka városa körül is, itt az ISIL nagy erőkkel próbálja visszafoglalni a várost, amelyet a szír hadsereg különleges egységei szabadítottak fel egy váratlan, de jól előkészített csapás alkalmával. Így az ellenséget meglepetésként érték a város belsejében megjelenő különleges alakulatok, akiket helikopterről tettek ki. Ezután a hadsereg gyalogsági és gépesített egységei is támadásba lendültek és pár napos harcban visszafoglalták a várost.
Az ISIL most láthatóan az iraki területekre koncentrál, és meglepő vagy nem, de arra, hogy a gáz és olajmezőket kaparintsa kézbe. Az USA érdekei így érvényesülnek leginkább, mert lényegében így igyekszik blokkolni és "saját" fennhatósága alá vonni ezeket a még kiaknázatlan, de energiahordozókban gazdag területeket. Az USA szerint még a káosz is jobb, mintha más, vele nem szövetséges hatalom termelné ki a gáz és olajkincset, és jutna hatalmas bevételekhez ezeken vidékeken.
Hatalmas harc dúl éppen Szíriában az egyik legnagyobb gázmezőért is, mely Homsz városától északra terül el. Ezt a vidéket lényegében a hadsereg ellenőrzi, de két terrorszervezet is bejelentette, hogy valójában ők az urai a területnek. Természetesen itt nem állnak meg a területi követelésekkel. Egy Törökországból szerkesztett iszlám vallási oldalon jelent meg riport egy ISIL vezetővel, aki arról beszélt, hogy a bakui olajmezők is az iszlám terület részei, így annak visszaszerzését is megkezdik hamarosan. Úgy fest az ISIL végérvényesen elhatározta, hogy öngyilkos lesz, és beleköt a világ legveszélyesebb ellenségébe, méghozzá az oroszokba.

http://www.hidfo.net/2014/07/25/aleppo-ostromgyuruben

EU szankciók: Hátha lesz a télre orosz gáz, jó áron!

A brit Daily Mail úgy tudja, hogy egy  holland kisváros polgármestere felindulásában arról beszélt, hogy a maláj gép lelövése miatt ki kellene toloncolni az országból Vlagyimir Putyin lányát. A mondatért később bocsánatot kért. Putyin lánya már rég nincs Hollandiában.
Az orosz elnök Hollandiában élő lányának deportálását kérte Pieter Broertjes, Hilversum város polgármestere szerdán egy rádióinterjúban. Azt mondta, hogy "Marija Putyinának nincs helye a nyugat-európai országban a Malaysia Airlines MH17-es járatának lelövése után." A polgármester a kijelentésért később a Twitteren bocsánatot kért, elismerte, hogy "nem volt bölcs, amit mondott, de a mögötte húzódó kétségbeesés olyasvalami, amit Hollandiában most sokan a magukénak vallhatnak." Tesszük hozzá, hogy főleg azokban a társadalmi körökben, ahol nincsennek tisztában a valós tényekkel, pusztán a nyugati média szédítésébe pistultak bele.
Természetesen a mi véleményünk az ügyben a politikának szól, az áldozatok tiszteletben tartása mellett.
És itt vannak még az eddiginél is nagyobb horderejű Eu-s szankciók. Közeleg a tél és nincsen gáz. Azaz, hogy gáz van! Az uniós országok elvi megállapodásra jutottak arról, hogy az eddiginél átfogóbb, egész gazdasági szektorokat érintő szankciós intézkedéseket hoznak Oroszországgal szemben az ukrajnai válságra fogva - közölték pénteken nevük mellőzését kérő EU-diplomaták, miután ülést tartottak Brüsszelben a tagországok nagykövetei. Az Európai Bizottság - az unió javaslattevő-végrehajtó intézménye - a nap folyamán jelezte, hogy kész nagyon gyorsan előterjeszteni a tárgykörben a tagállamok által elfogadott javaslatok jogi szövegtervezetét. Diplomáciai források szerint az EU-kormányok közt megszületett elvi egyetértés alapján jövő keddig még néhány részletkérdést kell tisztázni. Az előző napon a tagállamok EU-nagykövetei az eddigi 72 fő mellé újabb 15 orosz, illetve oroszpárti ukrán személyt, valamint az eddigi kettő mellé 18 további "entitást" - intézményt, illetve vállalatot - vettek fel az EU Ukrajnával kapcsolatos feketelistájára. Az érintett természetes, illetve jogi személyeket vagyonbefagyasztással, vagyis gyakorlatilag legfőképpen bankszámlazárlattal sújtják, és a természetes személyek esetében ehhez uniós beutazási tilalom is társul. Brüsszel megítélése szerint Moszkva semmit nem teljesített azokból a követelésekből, amelyek az ukrajnai válság enyhítését célozták. Az EU-országok csúcsvezetői június 27-én Brüsszelben kilátásba helyezték az egyes gazdasági szektorokat érintő, "célzott" korlátozó intézkedések elrendelését, ha Oroszország nem mutatja jelét a válság megfékezésére irányuló szándékának, így például nem állítja le a kelet-ukrajnai szakadárok hadfelszereléssel való ellátását.
Minden gáz Moszkvába vezet...

Az uniós országok külügyminiszterei keddi brüsszeli tanácskozásukon már konkrétan megnevezték a pénzügyi szolgáltatások ágazatát, a hadiipart - beleértve a kettős rendeltetésű, vagyis katonai, illetve polgári célra egyaránt használható termékek előállításának a szektorát -, valamint az energetika fejlett technológiát alkalmazó területét, mint amelyek érintett szektorai lehetnek az EU "célzott" korlátozó intézkedéseinek.

Az ilyen korlátozások már az Oroszország elleni EU-szankciós rezsim újabb, immár harmadik szakaszára való áttérést jelentenék, és Brüsszelben széles körben úgy vélik, a hivatalos döntést erről csúcsszinten kellene meghozni. Nem egyértelmű azonban, hogy ehhez szükséges lesz-e az állam-, illetve kormányfők tényleges fizikai jelenlétére újabb rendkívüli EU-csúcs formájában, vagy valamilyen más megoldást találnak. Az EU-nagykövetek a szankciós rezsim tervezett harmadik szakaszáról - valamint a Krímmel és Szevasztopollal való gazdasági kapcsolattartás korlátozásának kérdéseiről - csütörtökön, majd pénteken is eszmecserét folytattak.  
Az egyeztetéssorozatot pénteki brüsszeli közlés szerint a jövő kedden le is kívánják zárni.

Gölöncsér Miklós összeállítása

A partizánharc lényege

Részlet ,,Che" Guevara: A PARTIZÁNHÁBORÚ c. művéből – A jövő „fegyverneme”

 Olvassátok el, érdemes!
  A partizánháború a saját felszabadításáért küzdő nép alapja, sok sajátossággal bír, de legfontosabb jellemzője mindig ugyanaz marad - a szabadság iránti vágy. Nyilvánvaló - és erről már sokan írtak, - hogy a háború egy sor tudományos törvénynek van alávetve, és azok, akik ezt tagadják, vereséget szenvednek. A partizánháború, mint a szokásos háború egyik szakasza, ugyan ezeknek a törvényeknek van alávetve. Viszont saját különleges sajátosságai miatt alá van rendelve, ezenkívül, egy sor saját törvénynek, melyeket ugyancsak be kell tartani, hogy sikeresen lehessen tevékenykedni. Természetesen, az ország különleges földrajzi és társadalmi adottságai határozzák meg azokat a sajátos jellegzetességeit és formáit, melyeket a partizánharc ölt minden egyes esetben, de főbb törvényszerűségei mindig érvényben maradnak.
    Megtalálni az alapokat, melyekre a harc eme fajtája épül, a szabályokat, melyeket követniük kell a partizánoknak, megalapozni a már végrehajtottakat, összesíteni tapasztalatainkat, hogy ezeket mindenki felhasználhassa, - ez jelenleg a mi feladatunk. Elsősorban meg kell állapítanunk, hogy mit jelentenek a partizánháborúban a szembenálló felek.

Egyik oldalon - a maréknyi elnyomó és szolgáik a reguláris hadsereg személyében, amely jól fel van fegyverezve és fegyelmezett, amely, ráadásul, sok esetben számíthat a külföldi segítségre, és a kisebb bürokratikus csoportok, melyek ugyancsak a maréknyi elnyomó szolgálatában állnak.

A másik oldalon - az egyik vagy másik ország, vagy terület lakossága. Fontos kihangsúlyoznunk, hogy a partizánharc - a tömegek harca, a nép küzdelme; a partizáncsoport, mint fegyveres mag, a nép harci előőrse, és fő ereje éppen abban rejlik, hogy a lakosságra támaszkodik.

Az ellenfél számbeli fölényéről még akkor sem beszélhetünk, amikor a partizáncsoport fegyveres ereje kisebb, mint a szembenálló kormányerők fegyveres ereje. Ezért mindig hozzá kell nyúlni a partizánháború módszertanához, ha rendelkezésünkre áll legalább egy, kisebb létszámú fegyveres csoport.

Ebből következik, hogy a partizánoknak rendelkezniük kell a helyi lakosság teljes körű támogatásával. Ez feltétlenül szükséges. Ez akkor lesz érthető, ha, például, veszünk egy rablóbandát, amely vagy az egyik, vagy egy másik területen garázdálkodik; egy ilyen bandának mintha meglenne szinte minden, a partizán-csoportra jellemző külső megjelenési jegye: itt megvan az egység, a vezér iránti tisztelet, a bátorság, a terep ismerete, és igen gyakran - a harcászat helyes alkalmazása. Csupán a nép támogatottsága hiányzik belőle, és éppen ezért képes a hatalom szinte mindig elkapni vagy megsemmisíteni az ilyen bandákat.
   Kielemezve a partizántevékenység jellemzőit, a harc formáit, és megértve a tömegek szerepét, mint egy ilyen küzdelem-forma alapját, csak azt marad még hátra megállapítani számunkra, hogy miért harcol a partizán. Elkerülhetetlenül arra a következtetésre jutunk, hogy a partizán - a társadalom megújításáért küzd.

Fegyvert fog a kezébe, engedelmeskedve a nép dühödt tiltakozásának, amely fellép elnyomói ellen; ő a társadalmi rend megváltoztatásáért küzd, amely fegyvertelen testvéreit jogtalanságra és nincstelenségre kárhoztatja.

A partizán az adott pillanatban létező állami intézmények ellen lép föl és, ha a viszonyok ezt lehetővé teszik, minden határozottsággal lerombolja ezen intézmények alapjait. Ha mélyebben kielemezzük a partizánháború harcászatát, megláthatjuk, hogy a partizánnak tökéletesen kell ismernie a terepet, amin tevékenykedik, a csapatok megközelítési és visszavonulási útvonalait, gyorsan kell cselekednie és, természetesen, a nép támogatását élveznie, ráadásul ismernie kell azokat a helyeket, ahol elrejtőzhet. Ebből következik, hogy a partizánnak gyéren lakott, mezőgazdasági vidéken kell tevékenykednie. És mivel a mezőgazdasági területeken a nép saját jogaiért folytatott harca elsősorban a földfelhasználás rendjének megváltoztatását veszi tervbe, ezért a partizán itt elsősorban úgy lép fel, mint az agrár-reformokért küzdő élharcos. Ő a paraszt-tömegek akaratának kifejezője, akik a föld, a jószág, és a munkaeszközök igazi gazdáivá kívánnak válni - mindannak a gazdáivá, amiről több éven át álmodtak, és ami letük alapját képezi.
   Ha a partizánháborúról beszélünk, meg kell különböztetnünk két fő fajtáját. Az egyik a küzdelem olyan formája, ami kiegészíti a hatalmas reguláris hadsereg hadműveleteit. Ilyen volt, például, a partizáncsapatok tevékenysége a Szovjetunióban; de ez nem képzi jelenlegi analízisünk tárgyát. Minket a fegyveres csoportok másik típusa érdekel - azok, melyek sikeresen küzdenek a gyarmati vagy újgyarmati hatalom ellen, és úgy jönnek létre, mint a vidéken folytatott küzdelem egyetlen, fő formája. Ebben az esetben, bármilyen is az eszme, ami a harcot vezérli, a gazdasági alapot a föld birtoklásának vágya képezi.
   Kínában Mao-Tse-tung a harcot avval kezdte, hogy munkáscsoportokat hozott létre az ország déli részén, amelyek szét lettek verve és szinte teljesen megsemmisültek. A helyzet csak a Nagy Északi menetelés után stabilizálódott, és akkor vették kezdetüket az első sikerek, amikor is a küzdelem a vidéki területekre helyeződött át, és a legfontosabb követelések között első helyen az agrárreform szükségessége szerepelt. A küzdelem, amit Indokínában Ho-Chi-Minh folytatott, a parasztokra támaszkodott - a rizstermelőkre, akik szenvedtek a francia gyarmatosítók igája alatt. A segítségükkel Ho-Chi-Minh sikeresen folytatta a harcot annak teljes ideje alatt, egészen a gyarmatosítók távozásáig. Mindkét felhozott példából kitűnik, hogy a hazafias harcot ezzel egy időben a japán megszállók ellen is folytatták, de közben megmaradt a gazdasági alap - harc a földért.
   Ami Algériát illeti, itt az arab nacionalizmus eszméje gazdaságilag arra épül, hogy szinte az egész, gazdálkodásra alkalmas föld Algériában az egymillió francia kolonista kezében van.
   Egyes országokban, mint, például, Puerto-Rico-ban, ahol a földrajzi sajátosságok nem tették lehetővé a partizánharcot, a nacionalizmus gondolata, amit még a helyi lakosság diszkriminációja is tetéz, a parasztok azon igyekezetére épül (nagyon sok esetben a parasztok már proletárokká váltak), hogy visszaszerezzék földjüket, amit az amerikai megszállók vettek el tőlük.”

V.K. Megjegyzése: Annyival talán még kiegészíteném, hogy a magyar hazafi szabadságvágya kiegészül még az Istenkereséssel, Istenhittel és vele az Igazságosságra való törekvéssel nemzetéért, hazájáért… Ezekből születik a hűsége mellé becsülete, amiről minden körülmények között megismerszik. Valamint leszögezném, hogy továbbra sem lettünk nemzeti-kommunisták. Mindössze a harcmodor struktúrája az, ami elemzésre kerülhet nálunk és tanulságos a mai viszonyok között. Lásd az elmúlt két évtized kirobbant rabló jellegű háborúit. Mindenhol a népi ellenállás tudta felvenni a megfelelő harcot a betolakodókkal szemben, nem az adott ország reguláris színtere. Talán kivételt képez Szíria esete, de a népi támogatás, az ott is maximális.   

 Várhegyi Kálmán gyűjtése

A kijevi latorhatalom zsoldoshordája rövid időn belül két olyan petrolkémiai üzemet támadott sorozatvetőkkel, amelyek kizárólagosan csak a pusztitást szolgálták.

Liszicsanszkban a “Rosznyeft” kőolajfeldolgozóját boritották lángba, ahol nyersolaj, és benzin mellett rengeteg kén is lángra kapott.
Tegnap Gorlovka “Sztirol” nevű műanyag alapanyagokat gyártó üzemét gyújtotta fel a latortüzérség. Az ilyen üzemek tüzei szinte elolthatatlanok békeidőkben is, háborús körülményekről nem is beszélve. Ezeket az üzemtüzeket nem is kisérlik meg eloltani, mert lehetetlen.
tűz
A környezetre gyakorolt káros hatása felmérhetetlen. Ha még hozzáadjuk, hogy Donyeck határában egy kokszolóművet is tüzérségi tűz alá vett a zsoldoshorda és azt is felgyújtotta, nem nehéz elképzelni, hogy micsoda környezeti veszélyhelyzet állott elő.
Bár a jelek szerint ez a célja Nyalókakirálynak és bandájának-ott Kijevben. Minél nagyobb károkozás, és vészhelyzet előállitása.
Ez a banda már születése pillanatában kiérdemelte a bitót!https://balrad.wordpress.com/2014/07/25/kornyezeti-katasztrofa-fenyeget-eszakkelet-donbasszban/

Donbassz-Ukrajna

A mai nap harci eseményei közül Gyebalcsevo emelkedik ki. A Donyesktől mintegy ötven kilométerre keletre fekvő várost érezhetően jóval visszafogottabban kerülgeti a latorhorda, mint néhány napja. Az Északkelet-donbasszi “zsák” megteltének hire  óvatosságra inti őket.
De azért nem tudták megállni, hogy mára virradóan ne lőjék  a várost. Az egyik lakóház romba dőlt A 80 éves háziasszony szörnyet halt.
Egy tüzérségi gránát becsapódott a  milicia egyik posztjára, de nem robbant fel. Ettől úgy felidegesedtek a milicisták, hogy fellármázva társaikat, összehangolt támadást inditottak a “csendháboritók” ellen. Két KAMAZ, egy önjáró tarack és kettő BMD bánta a dühüket. Hogy hány lator került le a zsoldlistáról?-nem tudni. Legalább négy.
gyeb
A várost ért belövések ellenére az üzemei-vállalkozásai dolgoznak. A vizellátás akadozik, de az áram és gázszolgáltatás mindenütt működik.
Gorlovkát ma ismét lőtte a zsoldostüzérség. Csupán anyagi károkat tudtak ma szerencsére okozni, de erre ráment két “GRAD”-juk és egy tank, amely valahogy nagyon közel keveredett a város szélső házaihoz. A két “Katyus” körül hat, a tankban három lator sült meg.
Harkovból viszont pánikszerűen evakuálják már második napja a városban működő haditechnikai javitóbázist. Itt gyártják és javitják a harckocsikat, és egyéb páncélozott járműveket a hadsereg számára.
Bevadult a kijevi hiénafalka. 1,5 százalék mértékű hadisarcot kell minden ukrán magán-adóalanynak a jövőben fizetni, a katasztrofális helyzetbe jutott költségvetés megsegitésére, hogy a donbasszi népirtást finanszirozni tudják. Ugyanakkor a zsoldosok meg értetlenkedve húzogatják bankkártyájukat az ATM-ekből. Nem érkezik a zsold.
A rosztovi ukrán konzul tegnap azt jelentette ki az orosz városban, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát. Főnöke ma Kijevből viszont azt kérte a Donbasszal határos Rosztovi-régió hatóságait, hogy legyenek könyörületesek és humánusak a határon gyűrűbe zárt, és Oroszország területére átmenekülő sebesült latorjaikkal szemben. Nyújtsanak számukra orvosi ellátást. (Ezt eddig is megtették-KÉRÉS NÉLKÜL IS-de még csak azt sem kapták Kijevtől, hogy szpasziba!)
Az Interpol körözési listájára ma fölkerült a zsidóhiéna Dmitro Jaros, a “Jobb Szektor” alfakanja.
jar

https://balrad.wordpress.com/2014/07/25/donbassz-ukrajna/

Hollandia beküldi a csapatokat dél-kelet Ukrajnába

Negyven holland katonát küldenek dél-kelet Ukrajnába, hivatalos indok szerint a Boeing-777 áldozatainak keresésére. Mark Rutte miniszterelnök bejelentette, hogy a katonák nem visznek fegyvert, és nem vesznek részt a biztonság szavatolásában a katasztrófa helyszínén. A bejelentést követően az is nyilvánosságot kapott, hogy 100 ausztrál rendőrt küldenek a helyszínre. Ők azonban visznek fegyvert is, emellett a "biztonság szavatolásában" is részt vesznek. Jelenleg az Ausztrál Szövetségi Rendőrség 90 fegyverese várakozik Londonban, ők is dél-kelet Ukrajnába mennek, de előbb csatlakozik hozzájuk a fent említett 100 fő. Emellett a 40 "fegyvertelen" holland katona mellé 23 (fegyveres) nyomozót is kirendeltek.
...a többi holland pedig már a gép lezuhanása előtt az ukrán-magyar határon várakozott.
Máris egy újabb nyugati nemzetközi beavatkozás képe rajzolódik ki előttünk, amit ilyen-olyan humanitárius indokra hivatkozva hajtanak végre. Adott 40 holland katona, aki "nem vesz részt a biztonság szavatolásában" (vagyis részt vesznek a harcokban, de eközben a civilek testi épségére nem ügyelnek), mintegy 200 ausztrál fegyveres, aki a későbbiekben "részt vesz a terület biztosításában", vagyis egy olyan területet hoznak létre dél-kelet Ukrajnában, ami nyugati fegyveresek ellenőrzése alatt van. Eközben az Egyesült Államok mintegy 200 "biztonsági szakértője" tevékenykedik a térségben. Ebből kettőt már lelőttek Luganszk területén, az ottaniak nem kértek amerikai típusú biztonságot. Mindemellett továbbra sincsenek információk arról, hogy összesen hány amerikai zsoldos tevékenykedik az országban magán katonai vállalatok formájában. Azt azonban tudni lehet, hogy a dél-keleti régiókban harcoló szláv önkéntesek még nem nagyon találkoztak ukrán katonával, az ellenség többnyire nyugati, a katonák angolul beszélnek.
A korábbi NATO-beavatkozások tapasztalatából már akkor tudni lehetett, hogy Hollandia kulcsszerepet játszik majd a Luganszk és Donyeck elleni offenzívában, amikor bejelentették, hogy a lezuhant gép utasainak nagy része holland volt. Miért küldött Hollandia több száz páncélost az ukrán határhoz (Magyarországra) hadgyakorlat címén hónapokkal azelőtt, hogy lezuhant a malajziai gép dél-kelet Ukrajnában? Ami Ukrajnában zajlik, az nyugati megszállás. A nyugati országok pedig továbbra sem mutatnak kiemelkedő kreativitást a háborús ürügyek és a megszállás koholt indokainak kreálása terén.


http://www.hidfo.net/2014/07/25/hollandia-bekuldi-csapatokat-del-kelet-ukrajnaba

Feltörték az EKB egy külső szerverét

Közleményt adott ki az Európai Központi Bank, miszerint hackerek személyes információkhoz fértek hozzá a szervezet egy adatbázisából. Az egyelőre ismeretlenek által elkövetett támadás során az EKB alkalmazottainak kapcsolati információit szerezték meg, valamint személyes elérhetőségeket.
A támadás célpontja állítólag egy külső adatbázis volt, nem az EKB központi nyilvántartása. Egy a konferenciák és üzleti események regisztrációit kezelő nyilvános weboldal szerveréhez hozzáférve jutottak hozzá a személyes jellegű információkhoz. Ez egy könnyen elérhető támadási felület volt, mivel az EKB konferenciáira, egyéb eseményekre a résztvevőknek személyes adataikat megadva kell regisztrálniuk, így a bizalmas információ gyakorlatilag kirakatba volt téve. Annak ellenére, hogy a támadás egy az EKB központi rendszereitől elkülönített szervert érintett, a beavatkozás sikeres hálózati információszerzés volt. A behatolók értékes adatokhoz jutottak, melyeket az EKB bizalmas információinak megszerzésére használhatnak fel, a folyamatokban részt vevő egyének "megkeresésén" keresztül.
A közlemény szerint az EKB mindvégig nem észlelte a beavatkozást, a szerver feltöréséről egy üzenetből értesültek, amelyben ismeretlenek a lopott információk visszatartásáért cserébe anyagi juttatásokat követeltek.

http://www.hidfo.net/2014/07/25/feltortek-az-ekb-egy-kulso-szerveret

Újabb meglepi maláj repülőgép-ügyben

Egy héttel a maláj utasszállitó lelövése után az ausztrál sajtóban megjelent hirek és videofelvétel szerint találtak egy nagyméretű Boeing-roncsot. Mellette néhány hullával. Egy erdőben, Donyeck-régióban.
A felfedezés szinhelyére utazott két ausztrál diplomata, és egy törvényszéki szakértő.
Az EBESZ szakértői is megtekintették a “roncsot”-és furcsállják a dolgot. Igen nagyon furcsállják!
“ÚGY TŰNIK, A SEMMIBŐL JÖTT!” A fák (erdő a lelet helyszine, a “roncs” pedig igen nagy méretű) ágai nem sérültek. A “roncs” ablakai sértetlenek. Hogy lehetett ezt a roncsot eddi nem észrevenni? Hogy lehetett eddig nem észrevenni, hogy EGY EKKORA DARAB hiányzik a lelőtt gépből?
(http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201407251138-i4nx.htm#)

KÁRPÁTALJA FIGYELEM!

Tisztelt szerkesztő!
Kérem közölje le hírként, köszönöm.
Egy körlevél terjed a Facebook-on a kárpátaljai magyar katonaviselt fiatalok átveréséről. Mielőtt idetűzöm, kérek mindenkit, aki hallott konkrét esetről: jelezze!!! Tehát a levél:
“Amikor első körben behívják a fiút/férfit úgymond orvosi vizsgálatra, akkor aláíratnak vele mindenfélét (legtöbben el sem olvassák/és/vagy sokan nem is értik mit írnak alá, mert nem beszélik az ukránt), mondván ezek csak formaságok.
De aláíratják vele a több papíros között, azt is, ami az önkéntességről szól. Vagyis, hogy önként bevonulok.
Sokan, boldogan távoznak, mert azzal lettek félretájékoztatva, hogy csak formális papírokat kellett aláírni, ezért hívták be. De legközelebb, mikor elmennek az illetőért, már az általa aláírt papírral mennek, és ott már nincs apelláta.
Mondjátok el mindenkinek, minden férfinak, hogy van választási lehetőség, és lehet ellentmondani is! sőt ellent kell mondani!
Megfélemlítéssel érik el, hogy a fiúk bármit aláírnak, amit az orruk alá nyomnak.
NEM SZABAD SEMMIT ALÁÍRNI!
Minden magyar anyanyelvű embernek alkotmányos joga (még Ukrajnában is) követelni a fordítást! De ne bízzatok az általuk kijelölt fordítóban, csakis a saját fordítótoknak higgyetek! Ezt monja el mindenki az ismerőseinek! Mondjuk a KMKSZ reszortja lenne, szerintem, felvilágosítani, és/vagy esetleg még tolmácsot is rendelkezésére bocsátani minden magyar anyanyelvű behívott férfinak! 5 év börtön büntetéssel fenyegetnek, amennyiben nem teljesíti az egyén a katonai szolgálatot.. Azt nem teszik hozzá, hogy ez úgy kezdődik, hogy másfél év felfüggesztett, és ha ezen belül történik szabálysértés, akkor be lehet vonulni 5 évre.
De könyörgöm, ki hiszi el, hogy egy Kárpátaljányi lakosságot börtönbe zárnának… Ez csak a lelki nyomás része. AJÁNLATOS MEGOSZTANIhttp://balrad.wordpress.com/2014/07/25/karpatalja-figyelem/

Menekülnek a patkányok a süllyedő hajóról

Ukrajna atlantista puccsal pozícióba helyezett miniszterelnöke bejelentette lemondását. Arszenyij Jacenyuk közölte a Verhovna Rada képviselőivel, hogy lemond Ukrajna miniszterelnöki posztjáról.   
A jellegzetes galíciai díszpéldány bzonyára kap még szerepet a későbbiekben... 
„Annak kapcsán jelentem be a lemondásomat, hogy összeomlott a koalíció, és mert blokkolják kormányunk kezdeményezéseit” – mondta a csütörtök esti ülésen.
Olekszandr Turcsinov házelnök megkérte az Ütés és a Szabadság pártot, tegyenek javaslatot az úgynevezett technikai miniszterelnök jelölésére.
A közelgő parlamenti választások miatt már megkezdődött a különböző pártok helyezkedése, a jelenlegi parlamenti pártok (melyek kihátráltak a báb-miniszterelnök mögül) taktikázása ennek tudható be. Az új parlament összetételével kapcsoldban pedig aligha lehetnek kétségeink, mivel a nem atlatista álláspontot képviselő, ám jelentős támogatottságú kommunista párt képviselőit fizikailag is inzultus éri a Verhovna Rada épületében, így várható, hogy ellehetetlenítik a sikeres szereplésüket a választás során.
Mindazonáltal a(z eddig) tízezer halottért egyszer bizony majd felelnie kell valakiknek, legyen akár atlantista báb, vagy hasznos idióta.


http://www.hidfo.net/2014/07/25/menekulnek-patkanyok-sullyedo-hajorol


Ime a kijevi “elit”! Maradék-Ukrajna uralói. A vidéki helytartók nélkül természetesen.


A. Kogan                       A. Bakaj                   P. Valcman

J. Kapctelman                V. Etinzon                   O. Frotman 

https://balrad.wordpress.com/2014/07/25/szlava-ukrajinye/Nyalókakirály hangulata nem igen dobódhatott fel július 20-án. Eléje toltak ugyanis egy összesitő jelentést. (Úgy néz ki, hogy hetente adják tudtára Valcmannak: nagyon fogy a latorhad!
jel

A jelentés szerint 2014 július 14-17 közötti öt napban katasztrofális mértékben dezertáltak Donbasszba küldött hordájának zsoldosai.
A donbasszi gyilkolászásra vezényelt latorhad dezertálási aránya 47 százalékra nőtt az előző hét megpattanóihoz képest. Ezekről a zsoldosokról tudják, hogy dezertáltak.
Ugyancsak 47 százalékkal nőtt ugyanezen időszak alatt az eltűnt zsoldosok száma. Az előző heti jelentésben az eltűntekként nyilvántartottak száma akkor 10 százalékot kóstált.
A Donbasszban folytatott oroszirtás költségeit már olyan nehezen tudja előteremteni a “végrehajtó” Jacenyjuk klán, hogy tegnap föl is mondtak. Az “Udar” és a “Szvobada” ugyanis követelte a Radától, hogy még több pénzt a gyilkolászásra. Jacenyjukék meg kinyögték, hogy nincs több pénz! Sőt! Egyre kevesebb van! És még kevesebb lesz!
Erre aztán az oroszvérre leginkább szomjúhozó két másik hiénaklán megvonta támogatását a Jacenyjuk adminisztrációtól.
Úgyhogy Ukrajnában “parlamenti választások” lesznek!
http://balrad.wordpress.com/2014/07/25/romlik-a-kijevi-hangulat-sok-a-dezertor/