Az Exeter Egyetem kutatói nyilvánosságra hoztak egy statisztikát, miszerint az Egyesült Királyság lakosságának fele jellemezhető olyan személyiségként, amit ők “tekintélyelvű populistának” neveznek.
A kutatáshoz 2011-15 közti YouGov felméréseket használtak fel, amelyek a brit lakosság ideológiai hozzáállását vizsgálták a piac, külpolitika, az állameszme, bevándorlás, az Európai Unió és emberi jogok viszonylatában. Az eredmények számos tévhitet leromboltak, többek között a brit társadalom “progresszív konszenzusával” és az Európai Unió-ellenesség jobboldali populizmushoz kötöttségével kapcsolatban. Kiderült, hogy a britek többsége aggodalommal tekint a bevándorlásra, a nemzettudat háttérbe szorítására, és a brit katonai erő csökkenésére – és mindezekért a problémákért az Európai Uniót teszik felelőssé. Kiderült továbbá, hogy ez a hozzáállás nem elsősorban “jobboldali populista” pártokhoz – pl. UKIP szavazói – köthető, hanem politikai preferenciától függetlenül jellemző a britekre.
A kutatási eredmények egyértelműen azt mutatták, hogy a britek körében ma is általánosan elterjedt a militáns nacionalizmus elfogadottsága, miközben úgy gondolják, hogy a politikai fősodor ma már megközelítőleg sem tudja reprezentálni a választók véleményeit. Ezek alapján a kutatók a UKIP és más “jobboldali populista” pártok erősödését vetítik előre, azonban hangsúlyozták, hogy ebből nem szabad elhamarkodott következtetéseket levonni a kilépési referendum eredményeire vonatkozóan. Bár a britek többsége ellenzi az uniós tagság fenntartását, a többség számára az EU-val kapcsolatos ellenérzéseknél erősebb tényező, hogy nem látnak más lehetőséget, ami alternatíva lehetne az uniós tagsággal szemben.

http://www.hidfo.ru/2016/04/felmeres-minden-masodik-brit-tekintelyelvu-populista/