trió
27 pontos lista került napvilágra arról, mit kívánt a magyar kormánytól egy éve az Amerikai Egyesült Államok.
A Mandiner szerezte meg a nem nyilvánosságnak szánt non-papert (a diplomáciai üzengetés dokumentumát), amely nagyon konkrétan megnevezi, mit várt Washington a magyar kormánytól a kitiltási botrány idején. Az iratot állítólag 2014. október 21-én kapta meg a magyar fél. A Mandiner a dokumentumot valódinak nevezi, miután az „tartalmazza a magyar kormánynak a válaszadáshoz készített vázlatait is”, és külön felhívja a figyelmet a parancsoló hangnemre, amit az Orbán-kormány csicskáztatásának nevez, amivel arra a mai magyar társadalmi jelenségre utal, amely szinte rabszolgai viszonyt feltételez.
A 27 PONT
Civil társadalom:
– Hagyják abba a független civil társadalom zaklatását és megfélemlítését, beleértve a vizsgálatok, ellenőrzések és razziák beszüntetését az Európai Gazdasági Térség és a Norvég Támogatási Alap, valamint a Svájci Alap támogatásaiból részesülő szervezetek ellen, a dokumentumok és IT-eszközök (és egyéb lefoglalt tulajdon) visszaszolgáltatását az ellenőrzött szervezeteknek, valamint a felfüggesztett adószámok azonnali visszaállítását!
– Tegyék közzé az interneten az összes információt a civil szervezetek KEHI-ellenőrzéseiről és a hatósági vizsgálatokról annak érdekében, hogy azok hozzáférhetővé váljanak a nyilvánosság számára!
– Nyilvánosan támogassák a civil társadalom, az emberi jogok, a fékek és ellensúlyok és a korlátozásmentes politikai ellenzék fontosságának gondolatát!
– Tegyék lehetővé, hogy a civil társadalom szabadon és függetlenül működhessen!
– Ösztönözzék az egyéni és vállalati adományok rendszerét a civil szervezetek számára!
– Vegyék igénybe a civil társadalom és az üzleti szféra véleményét a közpolitika kialakításában és végrehajtásában, különösen ami az emberi jogok, az egyenlőség és a kormány átláthatóságának ügyét illeti!
– Biztosítsák, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap elfogulatlanul és átláthatóan működjön, pártatlan testülettel és egyértelmű iránymutatásokkal a támogatásokra és értékelésekre vonatkozólag!
Társadalmi nyitottság – adjanak közpolitikai szerepet az ellenzéknek és más nem fideszes szereplőknek (erősítve a fékek és ellensúlyok rendszerét):
– Állítsanak fel független, a téma szakértőiből, nem pedig politikai kinevezettekből álló felügyelő testületeket, teret engedve az ellenzék jelölési jogának is!
– Az Alkotmánybíróság kinevezési gyakorlatát vissza kell állítani a 2010 előttire, ad hoc bizottsággal, amely a pártok kétharmadának egyetértésével választ!
– Világosan meghatározott és átlátható eljárások legyenek a közérdekkel összefüggő kérdésekben, értelmes konzultációval és az összes érintett szakértő, valamint érdekelt bevonásával!
– Jogalkotási folyamat: építsenek be meghallgatásokat, vitákat, értelmes konzultációt az adott téma szakértőivel, valamint a civil társadalom képviselőivel, és adjanak lehetőséget a módosításokra!
– Fogadjanak el törvényt, amely biztosítja, hogy a hosszú távú gazdasági kötelezettségvállalások és egyéb közügyek kapcsán hozott döntések átláthatóan, érdemi civil hozzászólásokat figyelembe véve születnek, reális lehetőséget és elegendő időt adnak a nyílt vitának és a visszajelzésnek!
Média:
– Vonják vissza a reklámadót, amely diszkriminatív és piactorzító!
– Az állami hirdetési költségvetését egyenletesen osszák fel a nagy médiumok között ahelyett, hogy a kormánypárthoz közel állóknak juttatnák!
– Minden pártnak legyen képviselete a Médiatanácsban, rövidítsék le a mandátumokat!
– Töröljék el a rágalmazás, becsületsértés büntetőjogi szankcióit, ez legyen polgári ügy!
– Töröljék el a Médiatanács azon jogát, hogy bírságokat és büntetéseket vethet ki kiegyensúlyozatlan tájékoztatás miatt, ez ugyanis túlzott tartalmi ellenőrzést ad a Médiatanácsnak!
– Távolítsuk el a szabályozást, amely lehetővé teszik az állami műsorszolgáltató számára a kampányfilmek vetítését, de kötelezi a kereskedelmi médiát, hogy ingyen tegye közzé a hirdetéseket!
– Ösztönözzék a sokszínűséget tulajdonosi szempontból és a bemutatott nézetek szempontjából is!
– Alakítsák át a közmédia menedzsmentjét és finanszírozását és mentesítsék a közmédiát a tartalomra vonatkozó politikai nyomás alól, ezáltal is elősegítve a függetlenséget!
– Biztosítsák a Médiatanács politikai függetlenségét!
Választások:
– Hajtsák végre az EBESZ / Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatalának összes választási ajánlását, többek között: módosítsák a választási törvényt úgy, hogy a választási bizottságokat széleskörű politikai konszenzus övezze!
– Legyenek biztosítékai az állam és a párt egyértelmű szétválasztásának! „Kampányfinanszírozás”.
Bíróságok és közigazgatási szabályok:
– Érvénytelenítsék a törvényt, amely szerint a köztisztviselőknek indoklás nélkül fel lehet mondani!
– Szigorúan érvényesítsék a bírókra gyakorolt politikai nyomás és befolyásolás tilalmát!
Alkotmány:
– Állítsák vissza az Alkotmánybíróság jogát, hogy dönthessen az Alaptörvény módosításainak alkotmányosságáról!
– Állítsák vissza az Alkotmánybíróság jogát, hogy használhassa az 1990-től 2011-ig hozott döntéseit, mint precedensjogot!
– A megfelelő ügyeket vegyék ki a sarkalatos törvényekből és helyezzék át törvényi szintre!
A VS.hu szerint az Egyesült Államok a menekültválság lecsengése után újra beolvasna a magyar kormánynak, de a Mandiner úgy tudja, a háttérben eddig sem ért véget a nyomásgyakorlás, sőt, eredményre is vezetett néhány kérdésben.

(24.hu)
Bal-Rad komm: Van néhány aprócska gond ezzel a KÖVETELÉSSORRAL!
1. Ezeknek a követeléseknek a TÖBBSÉGÉT A MAGYAR TÁRSADALOM KELLENE HOGY KIKÉNYSZERÍTSE!
2. Ezeknek a követeléseknek a többsége SAJNOS-ki kell mondanunk-JOGOS!
3. Mivelhogy ezen a követelések teljesítését NEM A MAGYAR NÉP FOGJA KIKÉNYSZERÍTENI HANEM A GAZDA!-(mert ki fogja kényszeríteni, kétségünk efelől ne legyen!)-sok örömünk nem lesz majd benne!
SZÉGYEN EZ A MAGYAR TÁRSADALOMRA NÉZVE! Amely bénult tespedtségben bámulja egy futballbolond és pribékjei ámokfutását!
SZÉGYEN A MAGYAR TÁRSADALOMRA NÉZVE, HOGY ASSZISZTÁLT6ASSZISZTÁL ORSZÁGA 26 ÉVE ZAJLÓ KIFOSZTÁSÁHOZ, RABSZOLGASORBA TASZÍTÁSÁHOZ!