2014. július 11., péntek

Érvényteleníteni lehet az összes lombardos szerződést?


Érvényteleníteni lehet az összes lombardos szerződést?
Érvényteleníteni lehet az összes lombardos szerződést?
Dr. Bihari Krisztina, a PITEE képviseletében, a Szegedi Törvényszéken közérdekű perben precedens értékű ítéletről készített beszámolót. Mint írja: „Miután közérdekű perben született ma döntés, így kizárólag a devizakárosultak érdekében teszem közzé a közérdekű tájékoztatómat.” Íme:

A Szegedi Törvényszék 13.21.224/2012 szám alatt lefolytatott közérdekű perben, melyben a felperes – a Bihari Ügyvédi Iroda képv.: Dr.Bihari Krisztina ügyvéd által képviselt - Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek – képviseleti Egyesület az alperes a Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt.  a HIT.2006.05.31,- A PLA3/2008.11.01.,- a HIT.2006.05.31/IFI,- a jelenleg érvényben lévő és hatályos HITGd/2009.08.01,- a PLAGd/2009.08.01. és a HITI/2009.08.01  üzletszabályzatok  és  2009.07.16 napjáig ,-és azóta hatályos Hirdetmények egyes szerződési feltételei vonatkozásában  a mai napon ítéletet hozott.

A Szeged Törvényszék megállapította, hogy  tisztességtelenek az alábbi szerződési feltételek:

HIT.2006.05.31 gépjármű hitelezésre –kölcsönügyletre –vonatkozó üzletszabályzat rendelkezései közül: az I/18.c. (mely rendelkezés a kamatváltozásra vonatkozik) I./25.b. (mely rendelkezés az árfolyamváltozásra !!!vonatkozik) a IV /2.5.és 7.pont (ezek a rendelkezések a Lombard jogait tartalmazzák, ezek közül is tisztességtelen joggyakorlat, hogy értesítésben közli a kölcsönszerződéstől eltérő változást az adósokkal, érvénytelen rendelkezés a kamatváltozás – egyoldalú szerződésmódosításra – vonatkozó szerződési feltétel,- érvénytelen, hogy 5 év után kötelezi az adóst újabb opció engedésére.

Tisztességtelenek azok a szerződési feltételek, melyek alapján a Lombard jogosult a kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani (szinte az összes rendelkezés, szükség esetén idézem) a VIII./1.a.b.j.k.l.m és a IX./2.a. és b.IX/3.a IX.4.a.

A Szegedi Törvényszék érvénytelenítette a fix deviza konstrukcióra vonatkozó külön rendelkezések közül a IX/2. a IX/3.b.d.és IX/4 szerződési feltételeket . Ezek alapján érvénytelen, hogy a futamidő lejártával egyösszegben kiterhelt árfolyamváltozás után kamatot számít fel,mely kamatot a kiterhelést követően ráadásul egyoldalúan megváltoztathat. Érvénytelenítette azt a feltételt, hogy rendkívüli árfolyamesemény bekövetkezte esetén a futamidő lejártát megelőzően kiterhelhető az árfolyamváltozás.!!!,valamint azt (XII.fejezet ),hogy az üzletszabályzatot egyoldalúan módosíthatja.

PLA3/2008.11.01: gépjármű lízingre vonatkozó üzletszabályzat rendelkezései közül: az I/13.c. (mely rendelkezés a kamatváltozásra vonatkozik) I./20.b.és c (mely rendelkezés az árfolyamváltozásra !!!vonatkozik) a II / 3.és 4 pont (ez a rendelkezés a Lombard jogait tartalmazza, ezek közül is tisztességtelen joggyakorlat , az egyoldalú kamatváltoztatás - egyoldalú szerződésmódosítás, és az, hogy Hirdetményben közli az a kamatváltozás II. (árfolyamváltozást). Érvénytelen a III/1.b.e.f és III.5. szerződési feltétel, mely pontok alapján köteles a lízingbeadó a kifüggesztett Hirdetmény szerinti költséget megfizetni, káresemény esetén is köteles a lízingdíjat változatlan összegben megfizetni a lízingszerződés megszűnésének a napjáig, érvénytelen az a rendelkezés is, hogy a lízingbevevő a lízingszerződést nem mondhatja fel. Tisztességtelen az V/3. pont, mely a casco szerződés kedvezményezettjének a Lombardot jelöli meg, és amely kötelezi a lízingbevevőt, hogy a casco szerződést nem mondhatja fel.

Tisztességtelenek azok a szerződési feltételek, melyek alapján a Lombard jogosult a lízingszerződést azonnali hatállyal felmondani ( szinte az összes rendelkezés, szükség esetén idézem) a VI/4.a.b.d.e.h. és a VI/6 mely szerint a Lombard önhatalmúlag birokba veheti és elszállíthatja a lízingtárgyat. Érvénytelenek a VII/1.b.2.c.3.b.pontok,melyek érvénytelenítették a lízingszerződés futamidő lejárta előtti megszűnésének eseteit, valamint azt ( IX/4.fejezet ),hogy a Lombard Zrt. az üzletszabályzatot egyoldalúan módosíthatja.

HIT.2006.05.31/IFI minden hitelezésre –kölcsönügyletre pld. ingatlan – vonatkozó üzletszabályzat rendelkezései közül: az I/12.c. (mely rendelkezés a kamatváltozásra vonatkozik) I./17.b. (mely rendelkezés az árfolyamváltozásra !!!vonatkozik) a IV /2.3.7.12 és 13.pont (ezek a rendelkezések a Lombard jogait tartalmazzák, ezek közül is tisztességtelen joggyakorlat, hogy értesítésben és Hirdetményben közli a kölcsönszerződéstől eltérő változást az adósokkal, érvénytelen rendelkezés a kamatváltozás – egyoldalú szerződésmódosításra – vonatkozó szerződési feltétel,- érvénytelen, a Lombard érdekeltségi körébe tartozó társaság lehívhatja az adós adatait, érvénytelen az, hogy a Lombard Zrt. határozhatja meg, hogy mire fordítja az adós befizetéseit, valamint érvénytelen az is, hogy 5 év után kötelezi az adóst újabb opció engedésére. Érvénytelenek a IV/1.2..5.szerződési feltételek ,melyek a kölcsönbevevő fizetési kötelezettségeit tartalmazzák. Érvénytelen a kölcsönbevevő biztosításra vonatkozó kötelezettségei közül a VI./3.b.pontja.

Tisztességtelenek azok a szerződési feltételek,melyek  alapján a Lombard Zrt. jogosult a kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani ( szinte az összes rendelkezés, szükség esetén idézem) a VII./4.a.b.d.e.g.h. és a VIII./1.b.d. pontjai.

A Szegedi Törvényszék érvénytelenítette a fix deviza konstrukcióra vonatkozó külön rendelkezések közül a  IX/3.b.d.és IX/4 szerződési feltételeket . Ezek alapján érvénytelen hogy a futamidő lejártával egyösszegben kiterhelt árfolyamváltozás után kamatot számít fel,mely kamatot a kiterhelést követően ráadásul egyoldalúan megváltoztathat. Érvénytelenítette azt a feltételt, hogy rendkívüli árfolyamesemény bekövetkezte esetén a futamidő lejártát megelőzően kiterhelhető az árfolyamváltozás.!!!,valamint azt ( XI./4. fejezet ),hogy a Lombard Zrt. az üzletszabályzatot egyoldalúan módosíthatja.

HITGd/2009.08.01 gépjármű hitelezésre –kölcsönügyletre –vonatkozó hatályos!! üzletszabályzat rendelkezései közül: érvénytelenek az  I./23. a.és b. (mely rendelkezés az árfolyamváltozásra !!!vonatkozik) a II/A /1.c. II/B./I.és II.1-3 a.b.d.pontjai és aII/B.3.(mely rendelkezések a kamat, költség, díj egyoldalú változására és a rendkívüli emelésére vonatkoznak) az V /5. pont (ez a rendelkezés a Lombard Zrt. jogait tartalmazza, ezek közül is tisztességtelen joggyakorlat, hogy értesítésben és Hirdetményben közli a kölcsönszerződéstől eltérő változást az adósokkal. Érvénytelenek a kölcsönbevevő biztosításra vonatkozó kötelezettségei közül a VIII./3. 4.a.és.b.pontjai.

Tisztességtelenek azok a szerződési feltételek, melyek alapján a Lombard Zrt. jogosult a kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani (szinte az összes rendelkezés, szükség esetén idézem) a IX./1.a.b.j.k.l. és a X./1.c és 2.a.és b.X/3.és 4.pontok.

PLAGd/2009.08.01 gépjármű pénzügyi lízingre vonatkozó hatályos!! üzletszabályzat rendelkezései közül: érvénytelen az  I./19. a.és b. ( mely rendelkezés az árfolyamváltozásra !!!vonatkozika II/A /1.c. és 3.II/B./I.és II.1.2.és 3. pontjai ( mely rendelkezések a kamat, költség, díj egyoldalú változására és a rendkívüli emelésére vonatkoznak) a III/3.és 5. pont ( ez a rendelkezés a Lombard jogait tartalmazza, ezek közül is tisztességtelen joggyakorlat , hogy értesítésben és Hirdetményben közli a kölcsönszerződéstől eltérő változást az adósokkal. Érvénytelenek a IV./1.b.2.a.és b.5.pontok,melyek a lízingbevevő kötelezettségeit tartalmazzák. Érvénytelen a lízingbevevő biztosításra vonatkozó kötelezettségei közül a szerződés VI./3.b. pontja.

Tisztességtelenek azok a szerződési feltételek, melyek  alapján a Lombard Zrt. jogosult a kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani (szinte az összes rendelkezés, szükség esetén idézem) a VII./4.a.b.d.e.g.h. és 6.pontok, valamint a VIII./1.b.és d.pontok.

A Szegedi Törvényszék érvénytelenítette a fix deviza konstrukcióra vonatkozó külön rendelkezések közül a IX/3.b.d.és IX/4 szerződési feltételeket . Ezek alapján érvénytelen, az hogy a futamidő lejártával egyösszegben kiterhelt árfolyamváltozás után kamatot számít fel a Lombard Zrt ,mely kamatot - a kiterhelést követően - ráadásul egyoldalúan megváltoztathat. Érvénytelenítette azt a feltételt, hogy rendkívüli árfolyamesemény bekövetkezte esetén a futamidő lejártát megelőzően kiterhelhető az árfolyamváltozás.!!!,valamint azt (XI./4. fejezet),hogy a Lombard Zrt. az üzletszabályzatot egyoldalúan módosíthatja.

HITI/2009.08.01 lakossági és vállakozási hitelezésre –kölcsönügyletre –vonatkozó hatályos!! üzletszabályzat rendelkezései közül: érvénytelen az  I./24. a.és b. ( mely rendelkezés az árfolyamváltozásra !!!vonatkozik ) a II/A /1.c. II/B./I.és II.1-3 a.b.d.pontjai és a II/B.3.( mely rendelkezések a kamat, költség, díj egyoldalú változására és a rendkívüli emelésére vonatkoznak) az V/2.és 5. pont ( ezek a rendelkezések a Lombard Zrt. jogait tartalmazzák, ezek közül is tisztességtelen joggyakorlat , hogy értesítésben és Hirdetményben közli a kölcsönszerződéstől eltérő változást az adósokkal. Érvénytelenek a kölcsönbevevő biztosításra vonatkozó kötelezettségei közül a IX./2a.7. és 10.a.pontjai.

Tisztességtelenek azok a szerződési feltételek, melyek  alapján a Lombard Zrt. jogosult a kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani ( szinte az összes rendelkezés, szükség esetén idézem) a X./1.a.b.j. és a XI./1.c és 2. b. 3.a és 4.pontok.

A Szegedi Törvényszék érvénytelenítette a 2009. 07.16 előtt hatályos Hirdetmény 1.a.2.b.3.d. 5.a.b.c.g.h.j pontokat. Érvénytelen az Ügyfeleket minden dokumentum továbbításáért, - devizaalapú lízing – és kölcsönszerződések esetén árfolyamváltozás kiterheléséért,- a szerződésmódosítással kapcsolatos soron kívüli eljárás költségeként külön terhelést előírni,-külön eljárási díjat felszámolni a figyelmeztető levélért,a szerződés felmondásáért külön költséget kérni, kiszállási díjat kérni!!!!!!! és az ügyfélre terhelni,kárrendezés esetén külön költséget felszámítani,javíttatási ügyviteléi költséget felszámítani,rendszám,vagy forgalmi cseréje esetén külön költséget felszámítani.

A hatályos Hirdetményben – mely 2009.07.16 –tól érvényes: indokolatlan az ügyviteli költség jogcímen és a külön eljárási díjak alapján az ügyfelekre terhelni néhány többletkifizetést.

Ez az ítélet több ezer Lombard Lízing Zrt. deviza adóssal és lízingbevevővel megkötött egyedi szerződésekhez kapcsolódó üzletszabályzati rendelkezéseket érvénytelenít. Miután közérdekű perben született ma döntés, így kizárólag a devizakárosultak érdekében teszem közzé a közérdekű tájékoztatómat. A kereset benyújtásáért és a pernyertességért mindösszesen18.000 Ftperköltség került megállapításra, így elmondható, hogy nem az anyagi érdek motiválta az ügyvédi „társadalmi munkámat” hanem az, hogy segítsek több ezer devizakárosultnak. Az ítélet még nem jogerős.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése